TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kokouksen aluksi lääninrovasti Kauko Viitanen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Pentti Korhonen toivotti arkkipiispa Paarman seurueineen tervetulleiksi. Kn:n esitys Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kv toteaa kokouksen laillisuuden. Kuulutus liitetään pöytäkirjaan, liite 1, 109. Päätös Päätettiin esityksen mukaan. 110 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kn:n esitys Kv hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 110

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 51 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kn:n esitys Kv valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Knuuti ja Eivor Huldén. 112 ILMOITUSASIAT Kuulutus piispantarkastuksesta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kirjeellään n:o 197 saattanut Turun tuomiokirkkoseurakunnassa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä toimitettavaa piispantarkastusta koskevan kuulutuksen tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kn:n esitys Kv merkitsee kuulutuksen tiedoksi. Päätös Merkittiin. 113 ALUSTUKSIA Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhosen alustus kirkkovaltuuston toiminnasta Kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan alustus seurakuntayhtymän kiinteistötoimesta. Kn:n esitys Kv merkitsee alustukset tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Käsittely Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhosen alustus Esityksensä aluksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen esitteli seurakuntayhtymän organisaatiokaavion, jossa näkyy kirkkovaltuuston keskeinen asema. Vuoden 2002 seurakuntavaalien jälkeen valtuuston järjestäytyminen sekä valinnat tapahtuivat seurakuntien välisten neuvottelujen kautta. Valtuuston puheenjohtaja voi kutsua yhteisen kirkkovaltuuston koolle, jos siihen on tarvetta, mutta tähän mennessä tällaisia ylimääräisiä kokouksia ei ole pidetty. Tämä nykyinen valtuusto on huomattavasti keskustelevampi valtuusto kuin kaksi edellistä kirkkovaltuustoa. Tämä on hyvä, sillä tällä tavalla asiat tulevat valtuutetuille selviksi. Sama keskustelukulttuuri leimaa muitakin seurakuntayhtymän elimiä. Keskustelun kautta valtuutetut voivat tuoda oman kortensa kekoon. Kirkkovaltuusto tekee päätöksensä nojautuen hyvin suoritettuun valmisteluun. Kirkkoneuvosto tekee esitykset valtuustolle, ja puolestaan virkamiehet valmistelevat asiat kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston esitteleviä virkamiehiä ovat hallintojohtaja, kiinteistöjohtaja, talous- ja suunnittelujohtaja sekä yhteisten työmuotojen johtaja. Jos asia vaatii, niin valmistelutehtävä voidaan antaa jollekulle muullekin. Kirkkovaltuusto voi, mikäli asian esittely ei sitä tyydytä, palauttaa asian uuteen valmisteluun, hylätä esityksen tai jättää sen pöydälle. Tämähän kuuluu demokraattiseen menettelyyn. Valtuutettujen tärkein vaikutuskeino on aloitteiden tekeminen. Tehdyt aloitteet siirretään asianmukaiseen valmisteluun. Tehty aloite voi johtaa joko alempana tehtävään päätökseen tai sitten asia tulee takaisin valtuustoon valmisteltuna päätettäväksi. Päätöksenteon nojautuminen valmisteluun on ehdottomasti parempi kuin menettely, jossa päätökset tehdään ilman valmistelua ompeluseuran tyylisesti. Kirkkovaltuuston ikärakenne on hyvä. Se kattaa koko aikuisväestön. Tämä on suuri rikkaus. Valtuusto on myös tehnyt muutamia tutumiskäyntejä; esimerkkinä tällaisesta on ensi viikolla pidettävä valtuuston kokous, jolloin tutustumme Pyhän Hengen kappeliin sekä Meri-Karinaan. Jokainen keskustelu, mikä täällä käydään, on lähetekeskustelu. Kuten viimeksi mainitsin, olisi hyvä, että lehtereillä olisi uusia potentiaalisia kirkkovaltuutettuja seuraamassa toimintaa etenkin budjettikokousten aikana, jotta sitten valituiksi tulleet valtuutetut olisivat hieman paremmin perillä toiminnasta alusta alkaen. Kirkkovaltuustossa toimitaan seurakunnittain ryhminä. Näin poliittisten ryhmien vaikutus ei toiminnassa ole näkyvissä. Kun tämän esityksen tarkoituksena oli

4 Yhteinen kirkkovaltuusto erityisesti antaa tietoja kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymän toiminnasta arkkipiispan suorittaman piispantarkastuksen johdosta, viittaa kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuukka Alhosen esitykseen siltä osin kuin hän käsitteli yleistä päätöksentekomenettelyä seurakuntayhtymässä. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan alustus Kiinteistötoimi koostuu sekä hautaustoimesta että perinteisestä kiinteistöjen ylläpidosta. Tässä esityksessä keskitytään lähinnä normaaliin kiinteistönpitoon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Kiinteistötoimen tehtävät ovat seuraavat: - huolehtii siitä, että seurakuntien toiminnalla on riittävät ja toimivat tilat; - huolehtii siitä, että kiinteistöissä on riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta; - huolehtii irtaimiston kunnossapidosta; - huolehtii kiinteistöjen arvon säilymisestä; - huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta, turvallisuudesta ja siisteydestä; - huolehtii vuokratuottojen keräämisen kautta seurakuntayhtymän varainhankinnasta Toiminnassa on pyritty pääsemään tylyn puoleiseksi mielletystä imagosta kohti palvelevaa monipuolista kiinteistönpidon ja hallinnoinnin yksikköä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kaikkiaan noin neliötä tilaa, 250 rakennusta ja näissä kiinteistöissä lienee noin 100 miljoonan euron arvosta kysymys. Luonnollisesti osa rakennuksista on sellaisia, ettei niille voi arvoa täsmällisesti määrittää. Vuokratulot ovat jonkin verran yli 4 miljoonaa euroa ja muodostavat noin 20 % verotuloista. Vuodesta 2000 lähtien kiinteistöjen tulot ovat nousseet noin 3,2 miljoonasta eurosta noin 4,4 miljoonaan euroon, eli 1,2 miljoonalla eurolla. Valitettavasti kiinteistöjen menot ovat kuitenkin nousseet samalla aikavälillä 6,2 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon eli 2,6 miljoonalla eurolla. Näin kiinteistöjen vuosikate, joka oli vuonna miljoonaa euroa negatiivinen, on vuoden 2004 tilanteessa 4,5 miljoonaa eli lähes 1,5 miljoonaa euroa enemmän miinuksella. Menneiden vuosien suurimmat investoinnit ovat olleet As Oy Engelinpuisto ja As Oy Mikaelinpuisto, jotka sijaitsevat lähellä Mikaelinkirkkoa. Näiden rakennusten rakentaminen edellytti niiden edessä Puutarhakadun varrella olevien puurakennusten korjausta, joka sinänsä oli kallis toimenpide. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurakatu 18 on valmistumassa; viimeistelytyöt ovat kesken. Viereisellä tontilla rakennetaan Aurakadun nuorisokeskusta, joka on mittava hanke. Seurakuntayhtymän omistamien arava-asuntojen vuosikate on noin euroa, mutta näitä varoja ei voida tulouttaa toiminnan tueksi vaan vuosikate joudutaan jollakin aikavälillä käyttämään rakennusten kunnossapitoon ja peruskorjauksiin, Yhtymässä on myös neljä leirialuetta, joiden negatiivinen vuosikate on henkilökuntakuluineen noin 1,2 miljoonaa euroa. Tämä luku on

5 Yhteinen kirkkovaltuusto hyvä muistaa, kun keskustellaan monen mielestä liian suurista leirien osallistumismaksuista. Seurakuntayhtymä on investoinut vuodesta 2001 alkaen tähän saakka noin 36 miljoonalla eurolla. Vastaavana aikana rahoitusomaisuuden määrä on pudonnut noin 48 miljoonasta eurosta noin 36 miljoonaan euroon, eli noin 12 miljoonalla eurolla. Alustavien kaavailujen mukaan seuraavien kolmen vuoden investoinnit olisivat 20 miljoonan euron tasolla. Näin olemme selkeästi muuttaneet rahoitusomaisuutta kiinteistöomaisuudeksi tällä vuosituhannella. Juuri valmistuneen Ruotsalaisen seurakuntatalon Aurakatu 18:ssa arvioitu nettotuotto tulee olemaan noin euroa vuodessa. Pitkällä aikavälillä arvopaperisijoituksista voidaan arvioida saatavan esimerkiksi 5 %:n vuosituotto. Suhteutettuna esimerkiksi 11 miljoonan euron hankintahintaan Ruotsalaisen seurakuntatalon hankintaan käytetty rahoitusomaisuus tuottaisi eurossa vuodessa. Äskeinen laskelma oli luonnollisestikin vain laskennallinen, koska tarvitsemme tietenkin tiloja seurakunnallista toimintaa varten. Sen sijaan yksittäisten hajallaan olevien asuinhuoneistojen, joita on 92 kappaletta, tuotto on noin euroa. Mikäli nämä asunnot myytäisiin, niistä saataisiin noin 8 miljoonaa euroa, joka voitaisiin sijoittaa joko uusiin liike- ja toimistotiloihin, osake- ja rahastosijoituksiin tai uusiin asuintaloihin. Tämän omaisuuserän tuotto olisi siis noin euroa parempi. Hautaustoimen osalta näyttää siltä, että nähtävissä olevassa tulevaisuudessa hautausmaapinta-alaa ei tarvitse lisätä. Tämä johtuu lähinnä muistolehtoihin hautaamisen lisääntymisestä ja ylipäätänsä tuhkauksen lisääntymisestä. Hautausmailla on myös työn tehokkuutta pystytty lisäämään, ja näin työvoiman käyttöä hautojen hoitoon on voitu vähentää. Myös istutusten kehittämisellä ja perennoihin siirtymisellä on hoitotyötä voitu rationalisoida. Työvoiman käyttötarvetta on vähentänyt myös hoitosopimusten irtisanominen asiakkaiden taholta. Tulevaisuuden näkymistä tärkeimpiä ovat erilaiset kaavoitushankkeet. Seurakuntayhtymälle on noin vuosi sitten hyväksytty valtuuston päätöksellä maankäyttösuunnitelma. Vireillä on Kaarinassa kaksi mielenkiintoista kohdetta. Empossa on kaavoituksella saatu aikaan kahdeksan uutta myytävää omakotitonttia, jotka tulevat lähiaikoina myyntiin. Lisäksi kaupungin kanssa on käyty tässä vaiheessa alustavaa keskustelua Littoistenjärven luoteisosassa olevan rivitaloalueen kaavoittamisesta. Näillä näkymin sinne ollaan saamassa kerrosneliötä. Kaarinassa on myös käyty keskusteluja hankalamuotoisen, lähinnä tiealuetta Littoisissa käsittävän alueen luovuttamisesta kaupungille. Tähän alueeseen sisältyy kuitenkin jonkin verran rakennuskelpoistakin maata, jonne saadaan kaavoitettua paritalotontteja noin kerrosneliötä. Keskeinen tulevaisuuden haaste kiinteistötoimella on luonnollisestikin sen jatkuva seuraaminen, ovatko toimitilamme oikeassa paikassa ja palvelevatko ne seurakunnallista toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, Valtuutettu Pirkko Julkunen Hyvin on kiinteistöasioita hoidettu. Myös kirkkoherroilla tulisi olla samanlainen toimintavapaus kuin kiinteistöjä hoitavilla. Kirkkoherrathan ovat lähellä seurakuntalaisia. Valtuutettu Pär Landor Puheenvuoro oli hyvä. Erityisesti ajatus hajallaan olevien asunto-omistusten keskittämisestä oli mielenkiintoinen. Vertaus siitä, että Ruotsalaisen seurakuntatalon rakentamiseen käytetyt 11 miljoonaa euroa annettaisiin talousjohtaja Kaistille tuottavasti sijoitettavaksi, on sikäli puutteellinen, että talousjohtajahan voi myös osakemarkkinoilla hävitä nämä rahat. Kiinteistöjen myynnissä on vielä muistettava se, että jos lähdetään myymisen tielle, niin kiinteistön voi myydä vain kerran. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi alustukset tiedokseen. 114 YHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS Asessori Helge Rannan alustus Asessori Matti Mäkisen alustus Kn:n esitys Kv merkitsee alustukset tiedokseen. Käsittely Arkkipiispa Jukka Paarma kertoi piispantarkastusviikon ohjelmasta, johon on sisältynyt erilaisia tapaamisia myös ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Pääpaino on kuitenkin seurakunnallisen toiminnan tarkastamisessa ikään kuin ulkopuolisen silmin. Tarkastusseurueeseen ovat kuuluneet kaksi asessoria, kirkkoherra Helge Ranta, joka toimii päätyönään Pori-Teljän seurakunnan kirkkoherrana, sekä lakimiesasessori Matti Mäkinen. Nämä ovat jo edeltävinä viikkoina tutustuneet seurakuntayhtymän hallintoon ja talouteen papereiden ja keskustelujen avulla. Piispantarkastuksesta pidetään myös pöytäkirjaa, johon kirjataan käydyt keskustelut. Tarkastuksen yhteydessähän on tarkastettu myös Tuomiokirkkoseurakunta. Tarkastuksen jälkeen laadittu pöytäkirja lähetetään seurakuntaan ja seurakuntayhtymään, jossa se on käsiteltävä. Vuoden kuluessa tarkastuksesta on tuomiokapituliin toimitettava vastaus, jossa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty niiden asioiden suhteen, joihin tarkastuspöytäkirjassa

7 Yhteinen kirkkovaltuusto pyydetään vastausta. Tämän tilaisuuden tarkoitus on tarjota mahdollisuus molemminpuoliseen keskusteluun. Ensin on kuitenkin asessorien Ranta ja Mäkinen alustukset. Asessori Helge Rannan alustus Tulen Porin Teljän seurakunnasta, mikä seurakunta on Porin kuudesta seurakunnasta suurin, jäseniä on Työhuoneeni on seurakuntayhtymän hallintorakennuksessa Hallituskatu 9:ssä. Seinälläni on Timo Totron laatima kaavio, joka kuvaa kirkkoherran elämän kaarta. Mitä vanhemmaksi kirkkoherra tulee, sitä enemmän hän muistelee menneitä aikoja. Muistan lapsuudesta, että Kotilieden Kieku & Kaiku -sarjakuvassa oli kerran kuva, jossa sankarit laskivat mäkeä pulkalla. Kuvituksen tekstinä oli seuraavaa: Vauhti kiihtyy, jarrut puuttuvat, ajomiesten ilmeet muuttuvat. Tämä tulee mieleen, kun lukee etukäteen meille toimitettuja kirjallisia selvityksiä. Seurakuntayhtymän jäsenmäärä on sekä 2004 että 2005 laskenut. Tähän on useampia syitä. Uskonnonvapauslaki teki entistä helpommaksi kirkosta eroamisen. Myös hautapaikan samahintaisuus kirkon jäsenille ja ulkopuolisille on vaikuttamassa asiaan. Myös Turun kaupungin väkiluku on laskevalla uralla. Seurakuntayhtymän vuosikertomuksessa vuodelta 2004 sanotaan, ettei kirkosta eroaminen ole ainakaan vielä näkynyt kasavirtalaskelmassa. Uskon, että jäsenuskollisuuden vahvistamisen eteen kannattaa kiinnittää koko ajan huomiota. Talousasiat ovat tärkeitä. Entisaikaanhan piispantarkastuksessakin taloudellisten asioiden hoidon valvonta oli keskeisessä asemassa. Se miten jäsenet pysyvät kirkon yhteydessä, ei ole kuitenkaan vain taloudellinen kysymys. Kirkon aarre ovat köyhät. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymänkin strategiassa sanotaan, että seurakuntayhtymä toimii ihmisen hyväksi. Edellisen piispantarkastuksen, joka pidettiin vuonna 1995, pöytäkirjasta ilmenee todetun, ettei tämän päivän ja huomisen yhteiskunnassa mikään ole pysyvää. Jo tuolloin todettiin, että uusiin haasteisiin täytyy olla valmiina reagoimaan nopeasti. Kirkosta eroamisen haasteeseen on lähdetty reagoimaan seurakuntayhtymän toimesta. Asetetulta toimikunnalta on tullut väliraportti. Olisi hyvä, että suunniteltaessa tutkimustoimintaa käytettäisiin hyväksi myös Kirkon tutkimuslaitoksen jo laatimia tutkimuksia ja sen asiantuntemusta. Kirkosta eroamisen suhteen Ranta totesi, että Porissa saatujen kokemusten nojalla hän tuntee suurta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta turkulaisten kanssa. Jäsenmäärän kehitys ei ole vain yksittäisen seurakunnan, yhtymän tai hiippakunnan ongelma, vaan kysymyksessä on koko kirkkoa koskeva asia. Vaikka sanotaankin, että valhetta ja emävalhetta seuraa tilasto, niin silti tilastojen osoittamaan kirkon jäsenmäärän laskuun tulee suhtautua vakavasti. Tämä vaikuttaa mm kirkon neuvotteluasemaan valtion kanssa.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Sitten vuoden 1995 on moni asia muuttunut monimutkaisemmaksi. Seurakuntayhtymän vuosikertomuksen alkukatsauksessa hallintojohtaja Pekka Soini toteaa, että työ on vuosien mittaan tullut kaiken kaikkiaan vaativammaksi. Tänä päivänä seurakunnan toiminnassa joudutaan paneutumaan oikeusturvakysymyksiin, henkilöstön oikeuksiin ja työ on monella tavalla muuttunut vaativammaksi, haastavammaksi, ja monen näköistä ammattitaitoa vaativaksi. Henkilöstö onkin seurakunnan voimavara. On syytä huomata, että vuosina varsin paljon henkilöstöä tulee jäämään eläkkeelle. Herää kysymys, miten jatkossa pystytään huolehtimaan vaikka kiinteistöhuollossa toimivien, lapsityöntekijöiden tai perinteisissä seurakuntatehtävissä toimivien jaksamisesta. On paljon tietoa, joka jää pois käytöstä eläköitymisen myötä. Olisiko selvitettävä, millä tavalla eläkkeelle jäävät voisivatkin jollain tavalla olla mukana pidempään, jotta hiljainen tieto saataisiin siirrettyä työtä jatkaville? Toinen kysymys on se, puhalletaanko seurakuntatyössä yhteen hiileen. On varsin yleistä, että hallintotehtävissä ja toisaalta seurakuntayössä toimivien yhteistyössä on puutteita. Tähänhän on ratkaisuna se, että työyhteisön tulisi olla keskustelevampi niin, että eri tehtävissä olevat ihmiset tuntisivat paremmin toistensa työn. Kun kysyin kirkkoneuvoston kokouksessa läsnäolijoilta, joiden joukossa oli runsaasti nimenomaan hallintotehtävissä toimivia henkilöitä, käytännön seurakuntatyöhön osallistumisesta, niin ani harva käsi jäi nousematta. Näin ollen hallintotehtävissäkin olevat henkilöt näyttävät tuntevan käytännön seurakuntatoimintaa. Näyttäisi siltä, että toisten vierastaminen näyttäisi johtuvan rakentavasta toinen toisensa tuntemisen puutteesta. Tässähän on kysymys ikuisesta kädenväännöstä rintamatehtävissä ja kotirintamalla olevien välillä. Jossain yhteydessä sain kuulla tietoja, ettei seurakuntatoiminnan kruununjalokivi rippikoulutyökään suju aivan optimaalisesti kaikissa tapauksissa. Huonosti toteutettuna rippikoululeiri koetaan sisäoppilaitosmaiseksi tilanteeksi, joka ei innosta. Hallinnollisissa asioissa seurakuntayhtymän monipuolinen henkilöstö ja suuren seurakuntayhtymän mahdollisuus erikoistua asioihin näkyy selvästi. Tämä tulee esiin yhteisten työmuotojen toiminnassa, keskusrekisterin toiminnassa, hautaustoimessa ja muissa tarkastamissani asioissa. Kaikki asiat on hoidettu lakien ja asetusten mukaan erittäin hyvin. Toimitiloissa on joitain pieniä puutteita, mutta saadun selvityksen mukaan nämä tullaan korjaamaan. Toivon, että tässäkin seurakuntayhtymässä käytäisiin keskustelua siitä, miten uusien kirkollisten toimitusten käsikirjaan otetut uudet toimituskaavat ovat toimineet. Niidenhän tarkoitus on ollut lisätä kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. Tässähän voitaisiin nekin ihmiset, jotka eivät osallistu jumalanpalveluselämään, saada kuitenkin sanoman piiriin. Aikanaan Samuel Salmi jo

9 Yhteinen kirkkovaltuusto esitti mielipiteenään, että kirkon tulevaisuus ratkaistaan siinä, miten se pystyy hoitamaan kirkolliset toimitukset kunnolla. Seurakuntayhtymän strategiakausi on päättymässä vuonna Piispantarkastuksen yhteydessä käytiin Varsinais-Suomen liitossa. Siellä ilmeni, että laaditussa uudessa vuoteen 2025 ulottuvassa maakuntasuunnitelmassa on aika keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi ja menestystekijäksi nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, elämänhallinta sekä näiden itsenäinen, motivoitunut ja vastuullinen suhtautuminen esimerkiksi opiskeluun. Vaikka voikin esittää kysymyksen, millainen elämänhallinta nuorilla on, niin tämä Varsinais-Suomen liiton strategia tarjoaa paljon tärkeitä näkökulmia ja aineksia, kun seurakuntayhtymän erilliset toimintayksiköt ja seurakunnat laativat itselleen uutta strategiaa. Arkkipiispa Paarma Arkkipiispa Paarma kommentoi, että Rannan esityksestä käy selkeästi ilmi, että hallinnon ja talouden asiat on seurakuntayhtymässä hoidettu hyvin. Lakimiesasessori Matti Mäkisen alustus Lakimiesasessori Matti Mäkinen kertoi saaneensa kaiken sen avun, mitä on tarkastustoiminnassa tarvittukin ja tulee tässä esityksessään tuomaan esiin joitain keskeisiä havaintoja. Kokonaisuudessaan palaute on sitten kirjallisessa muodossa tulossa tiedoksi seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymän ohje- ja johtosäännöt muodostavat yhdessä kokonaisuuden Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän säännöskokoelma. Nyt uuden kirkkolain oltua voimassa alkaen on seurakuntayhtymässä asetettu toimikunta, joka tehtävän annon mukaisesti tulee käymään läpi kaikki ohjesäännöt ja saattaa niiden sisällön lain mukaisiksi. Aiemmin asetettu hallinto- ja virkarakennetyöryhmä, joka sai mietintönsä valmiiksi , on samalla tehnyt ehdotuksen uudeksi seurakuntayhtymän perussäännöksi. Toimikunnan ehdotuksen jälkeen on ollut keskustelua siitä, pitäisikö seurakuntayhtymän ja seurakuntien varainjaosta tehtävä sopimus ottaa osaksi perussääntöä. Päätöksenteko kuuluu luonnollisestikin seurakuntayhtymälle itselleen, mutta saattaa olla että asian pitäminen johtosäännön ulkopuolella, eli nykyisellään, lienee joustavampi tapa. Kun kirkkoneuvoston perussäännössä on eräitä asioita, jotka eivät ole uuden kirkkolain mukaisia, ollaan tilanteessa, että joudutaan noudattamaan näiden kohtien asemesta kirkkolain määräyksiä. Tämänkin vuoksi olisi hyvä, että ohjesääntötoimikunnan ehdotukset saadaan valmiiksi. Seurakuntayhtymässä toimii johtoryhmä. Sillä ei ole kuitenkaan ohjesääntöä, mutta tällainen on kuitenkin valmistelussa. Johtoryhmähän on valmisteluelin, ja pidän tällaista tarpeellisena.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Tarkastuksen yhteydessä kävin läpi kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat. Hallintoa on hoidettu kirkkolain mukaisesti, kokoukset on kutsuttu laillisesti koolle, kuulutukset ja valitusosoitukset on otettu huomioon asianmukaisesti. Myös pöytäkirjojen ulkoasu on ensiluokkainen. Eräänä hallinto- ja virkarakennetyöryhmän ajatuksena oli hallinnollisen päätöksenteon delegoiminen alemmille päätöksentekotasoille. Tällainen delegoiminenhan on nykyaikaista hallintoa, mikä mahdollista kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston vapauttamisen päättämään laajakantoisista asioista. Tarkastuksessa kävin läpi yksittäisten viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat ja ne olivat asianmukaisia. Aikanaan valmiiksi saatu kirkkoneuvoston ohjesääntöhän lähetetään sitten tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Seurakuntayhtymä on iso talouskeskittymä. Yhtenä harvoista seurakunnista sen veroäyri on maan alhaisimmilla tasolla eli yhdessä prosentissa, missä se onkin ollut vuodesta Yhteisen kirkkoneuvoston arvion mukaan seurakuntayhtymän talous on edelleenkin vakaalla pohjalla. Näin on voitu muodostaa myös rahastoja, joilla voidaan varautua tulevaisuuden investointeihin ja tarpeisiin. Tämän vuoden maaliskuussa on seurakuntayhtymälle hyväksytty uusi taloussääntö, jonka mukaisesti taloutta hoidetaan. Tilintarkastuksesta vastaavat ammattitilintarkastajat ja myös sisäinen taloustarkastus on järjestetty asianmukaisesti. Yhtymän rahavarojen hoito on annettu ulkopuolisen varainhoitoyrityksen tehtäväksi. Sijoitussalkun hoidosta on kirkkovaltuuston hyväksymät ohjeet. Kirkkoneuvosto saa myös asianmukaiset tiedot rahoitusomaisuuden ja talouden kehityksestä. Sijoitustoiminta on viime vuosina onnistunut ja antaa puskuria taloudelle. Kiinteistöpuolen viime vuosien investoinnit on pystytty nekin tekemään ilman velkaa.(kiinteistöjohtaja Kosola vahvisti tämän) Kirkkovaltuusto päättää verotulojen jaosta seurakuntien kesken. Hallinto- ja virkarakennetoimikunnan viime vuoden lopulla valmistuneessa mietinnössä on jakosuhteita esitetty jossain määrin uudelle pohjalle. Ehdotus ei ollut yksimielinen ja jatkotyöstö on kesken. Pääasia on, että tulonjako muodostuu seurakuntien kannalta oikeudenmukaiseksi. Tarkoituksena on, että seurakuntien määrärahajaossa siirrytään yhteen määrärahaan. Seurakuntien ja muiden toimintayksiköiden budjettiehdotukset pyritään tekemään vähintään kolmea vuotta koskevina toiminta- ja taloussuunnitelmina. Tähän suuntaan on menty, mutta kehittämisen varaa vielä on. Saamani tiedon mukaan vuoden 2006 budjetti laaditaan jo uusien sääntöjen mukaan. Huomiota kiinnittävä seikka liittyy seurakuntayhtymän taseeseen ja oman pääoman käsittelyyn. Taseen vastaavalla puolella olevana oman pääoman eränä

11 Yhteinen kirkkovaltuusto on vielä euron suuruinen rahastosumma, joka koostuu mm pääomarahastosta ja verontasausrahastosta. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan pääomarahasto on siirrettävä peruspääomaan ja verontasausrahasto edellisten tilikausien ylijäämään. Tällä tämän toimenpiteen tekemättömyydellä ei ole tosin ollut ilmeisesti merkitystä. Yleisesti voidaan todeta, että seurakuntayhtymän taloutta on hoidettu asiantuntevasti ja luotettavasti. Tarkastus- ja seurantajärjestelmät ovat myös kunnossa. Seurakuntayhtymällä on varsin laaja kiinteistökanta käyttö- ja sijoitusomaisuutena. Kiinteistöille on haettu lainhuudot. Kiinteän omaisuuden tarkastajat ovat vuosittain suorittaneet tarkastustehtäviä. Viime vuosina on seurakuntayhtymässä investoitu paljon, mutta tulevien vuosien investointitarve tullee olemaan vähäisempi. Tarkastajien saaman käsityksen mukaan toiminnan kannalta on riittävästi henkilöstöä. Henkilöstön työterveyshuollosta ja työsuojelujärjestelmistä on huolehdittu. Seurakuntayhtymän strategia tulee uusittavaksi ensi vuoden loppuun mennessä. Sitä laadittaessa on otettava huomioon myös yhtymän oma strategia, sillä seurakuntayhtymä ei ole sama oikeushenkilönä sama käsite kuin seurakunnat. Uudessa strategiapaperissa voidaan ottaa nykyistä enemmän huomioon yhtymän ja seurakuntien tehtävät sekä niiden toimivaltajako. Lopuksi asessori Mäkinen totesi, että seurakuntayhtymässä asiat ovat kuta kuinkin hyvällä mallilla. Keskustelu Matti Mäkisen alustuksen pohjalta Arkkipiispa Jukka Paarma kiitti alustuksesta ja totesi, että se oli voittopuolisesti kiittävä ja kehuva. Valtuutettu Pentti Huovinen Miten toimintaamme pitää hoitaa, onko tuotteemme kunnossa? Tiedämme, että Jumalan sana ei tyhjänä palaja, mutta silti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten tehtäväämme hoidamme. Pitää kysyä, olemmeko oikein saarnanneet Jumalan sanaa. Meidän pitää myös miettiä, onko toiminnan puitteet oikein laadittu. Valtuutettu Harri Raitis kiitti asessori Mäkistä siitä, että hän piti seurakuntayhtymää ja seurakuntia erillään. Nämä kaksi asiaahan rutiininomaisesti yhdistetään toisiinsa, vaikka ne ovat eri asia. Tämä ero täytyy ottaa jatkossa huomioon. Seurakuntayhtymän

12 Yhteinen kirkkovaltuusto tilinpäätökset ovat jatkuvasti ylijäämäisiä. Silti on menneisyydessä sanottu koko ajan, että raha ei riitä. Silti jää ylijäämiä. Hallintokoneistomme ei ole oikein viritetty. Kaikki toiminnalliset resurssit on allimitoitettu. Raitis halusi myös tiedustella Mäkiseltä, että kun valtuustossa on käyty kevätkaudella keskustelua tulevan vuoden talousarviosta, niin onko se hyvä tapa. Valtuutettu Anja Paavonperä halusi kiittää asessori Rantaa, että hän otti kertomuksessaan niin selkeästi esille lasten ja nuorten asiat. Hän toivoi, että näihin asioihin panostaminen ymmärrettäisiin jatkossakin. Tämähän vaikuttaa myös kirkosta eroamiseen, kun lapset ja nuoret otetaan seurakunnassa tosissaan. Arkkipiispa Paarma Edellä olevan perusteella näyttää siltä, että tuote on kunnossa, mutta logistiikkaa ja markkinointia voisi parantaa. Hän katsoi, ettei nykyistä kirkosta eroamistrendiä ole syytä panna kirkosta eroamisen helppouden tai hautaustoimilain uudistamisen tiliin. Kysymys on postmodernin ihmisen arvomaailman muutoksesta, jossa sitoutuminen moniin muihinkin instituutioihin on heikentynyt. Tällainen postmoderni ihminen haluaa olla individualistinen, poimitaan vaikutteita sieltä täältä ja valitaan itse ne, jotka parhaiten tuntuvat sopivan. Ihminen uskoo kyllä, mutta ilmoittaa ettei sillä lailla kuin miten kirkko opettaa, vaan eettinen maailmankatsomus halutaan rakentaa itse. Tähän liittyy vielä se, että uskonnollista vakaumusta pidetään meillä länsimaissa voimakkaasti yksityiselämään kuuluvana asiana. On toki otettava vakavasti vastaan toiminnallinen haaste. Kirkko ei ehkä ole riittävän houkutteleva. Uusiin työmuotoihin ja -tapoihin on tartuttava eikä etsittävä tekosyitä. Osa kansasta ei luota kirkkoon eikä pidä sitä tärkeänä. Mitä sitten voitaisiin tehdä? Viitaten Raittiin kysymyksessään esittämään arvioon taloudellisista voimavaroista Paarma katsoi, että jos suinkin varoja on käytettävissä enemmän toimintaan, niin ne siihen pitäisi käyttää. Erityisesti panostaminen lapsiin, nuoriin ja vuotiaaseen aikuisväestöön olisi tärkeää. Seurakuntatyössä on pidettävä huolta laadusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tärkeimmistä työkaluistamme eli työntekijöistä pidetään hyvää huolta; motivoimalla heitä ja huolehtimalla tätä työtä voidaan tehdä hyvin mielin. Myös kansainvälisestä diakoniasta on kirkon toiminnassa muistettava pitää hyvää huolta. Kirkkohan haluaa olla auttamassa sielläkin, missä hätä on suurin. Asessori Mäkinen Vastauksena Harri Raittiin kysymykseen Mäkinen totesi, ettei keväällä kirkkovaltuustossa käytävä keskustelu tulevaisuuden asioista ole mikään huono asia. Arkkipiispa Paarma

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Mäkisen alustuksessa mainittu puuttuva lähivuosien budjettilukujen esittäminen on ymmärtääkseni tullut osin kompensoiduksi yhtymän jo pidempään harrastaman investointien suunnittelun johdosta. Valtuutettu Huovinen Moni ihminen kuuluu kirkkoon, vaikka ei oikeastaan tiedä miksi kuuluu. Kirkko ei ole selkeästi profiloitunut sanomansa ytimeen, minkä vuoksi siitä jää epämääräinen kuva. Onko jopa niin, että olisi rehellistä sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ei tiedä miksi kuuluu kirkkoon, että eroa kirkosta, jos et sitä tiedä. Valtuutettu Pär Landor Muutaman viime vuoden aikana ainakin kymmenen henkilöä on soittanut hänelle kirkossa käynnin jälkeen ja valittanut sitä, ettei ole ymmärtänyt ollenkaan, mitä pappi kirkossa on sanonut. Valtuutettu Johannes Pelkonen Seurakunnan työntekijöitä tulee lähtemään seuraavina vuosina eläkkeelle varsin paljon. Tämänkin takia tulee mieleen, pitääkö täällä palkattujen työntekijöiden tehdä kaikki työt. Myös maallikot olisi saatava mukaan. On tehnyt asiasta aikanaan aloitteenkin. Palkatuilla työntekijöillä on aina kiire jonnekin muualle. Samaa kiirettä ei vapaaehtoistyöntekijöillä olisi, vaan nämä voisivat keskittyä rauhallisemmin ihmisten kohtaamiseen. Arkkipiispa Paarma Vapaaehtoistyöhön on kyllä kokemuksen mukaan ollut aika vaikea löytää väkeä. Voidaan kysyä toki, miksi esimerkiksi Tuomas-messuun saadaan niin runsaasti vapaaehtoisia. Kysymys on tietenkin siitä, millainen toiminta koetaan mielenkiintoiseksi. Vapaaehtoistyöntekijöille olisi annettava vastuutakin, ei riitä että tehtävät olisivat tyhjänpäiväisiä. Valtuutettu Irja Virtanen Yhteiskunnassamme ollaan menossa eriytymiseen ja kirkosta vieraannutaan, kun se ei uusiinnu. Valtuutettu Julkunen pohdiskeli, kuinka paljon saarnoja sitoo käsikirja. Tuntuu, että pohdiskeleva ja jopa kyseenalaistava tapa pitää saarnoja pitäisi jumalanpalvelukseen osallistuvien seurakuntalaisten mielenkiinnon vireillä. Saarnojen pitäisi tökkiä ja koskettaa kuulijoita. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti katsoi, että valtuutettu Raittiin puheenvuorosta saattoi jäädä käsitys, että taloudesta vastaavien taholta olisi täällä laulettu jatkuvaa itkuvirttä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi tänä vuonna käytetään 11,5 miljoonaa euroa

14 Yhteinen kirkkovaltuusto vanhoja säästöjä. Kaisti katsoi, ettei tämäkin esimerkki osoittaa, ettei täällä olisi erityistä rahan syrjästä kiinni pitämisen henkeä virkamiesten keskuudessa. Arkkipiispa Paarma Viestintään satsataan todennäköisesti kirkossa tulevaisuudessa, mikäli mahdollista, nykyistä enemmän. Nykyisin puhutaan paljon brändeistä. Varmaankin seurakuntayhtymänkin imago saataisiin nykyistä houkuttelevammaksi, jos kuvamme olisi selkeämpi. Tällaisessa brändin ja houkuttelevuuden rakentamisessa maallisiinkin keinoihin on turvauduttava. Valtuutettu Landor Brändissähän on itse asiassa kysymys siitä, että vastataan kysymykseen: Miten autan vastaanottajaa ymmärtämään Valtuutettu Huovinen Kirkkovaltuuston piiristä on aika ajoin esitetty huoli, siitä, miten julistustehtävä hoidetaan. Tästäkin asiasta voisi joskus täällä keskustella. Arkkipiispa Paarma Olisi hyvä, että papit ja muut julistustehtävissä toimivat saisivat palautetta ihmisiltä. Valtuutettu Virtanen Pääsiäisen kirkkonäytelmä, joka esitettiin joskus noin kymmenen vuotta sitten yhteistyössä seurakuntien kanssa, toi paljon ihmisiä kirkon yhteyteen. Nämä ihmiset olivat eri ikäisiä. On muistettava, että meitä ihmisiä on erilaisia. Valtuutettu Eivor Huldén halusi vielä kommentoida keskustelua kirkon sanoman ymmärrettävyydestä. Hänen poikansa kävi viime vuonna rippikoulun ja sanoi sen käytyään, että om inte kyrkan förstår att den måste förändras, går ingen dit efter fem år. (Ellei kirkko ymmärrä, että sen pitää muuttua, ei kukaan käy siellä viiden vuoden kuluttua) Arkkipiispa Paarma Jumalanpalveluksessa sunnuntaina on helppo yhtyä uskontunnustukseen. Mutta miten me lausumme arkipäivän uskontunnustuksemme? Arkipäivän uskontunnustushan on se, miten me kohtaamme lähimmäisen. Arkkipiispa kiitti keskustelusta, kiitti asessoreiden esittämistä raporteista, joihin ei keskustelussa tullut vastaväitteitä, mistä voidaan päätellä, että Rannan ja Mäkisen myönteiset raportit hyväksyttiin myös kirkkovaltuutettujen piirissä. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi alustukset ja niiden pohjalta käydyn keskustelun tiedokseen.

15 Yhteinen kirkkovaltuusto HENNA KOIVUNIEMEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Henna Koivuniemi on ilmoittanut seuraavaa: Olen kuluneena kautena toiminut varajäsenenä Mikaelin seurakuntaneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Nyt joudun luopumaan näistä luottamustoimista, sillä muutan Helsinkiin Kiitokset yhteisistä kokouksista ja hyvästä yhteistyöstä. Kn:n esitys Kv merkitsee saaneensa tiedoksi Henna Koivuniemen ilmoituksen erosta kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa tiedoksi Henna Koivuniemen ilmoituksen erosta kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. 116 LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN KIRKKOPÄIVIEN PROJEKTISIHTEERIN PALKKAAMI- SEEN Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt ottaa järjestettäväksi toukokuun lopussa vuonna 2007 pidettävät kirkkopäivät Turussa. Päätökseen liittyi ponsi, ettei seurakuntatyö saa kärsiä kirkkopäivien järjestämisestä ja että järjestämiseen varataan riittävät resurssit. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle varattavaksi palkkamäärärahaa kirkkopäivien projektisihteerin tehtävään siten, että ajalle voitaisiin palkata palkkaluokkaan R28a sijoittuva henkilö, joka työskentelisi 50% kyseisessä projektissa. Käytyjen neuvottelujen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan edellistä päätöstään muuttaen kutsua kappalainen Tapani Rantalan Turun kirkkopäivien projektisihteeriksi ajalle siten, että hänelle maksetaan tästä ovo-korvauksena 35% R28a palkkaluokan peruspalkasta. Koska tehtävään ei ole varattu määrärahaa vuoden 2005 talousarviossa, on palkkausta koskeva lisämäärärahan myöntäminen käsiteltävä yhteisessä kirkkovaltuustossa.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kn:n esitys Kv päättää myöntää Turun kirkkopäivien projektisihteerin tehtävien palkkauskustannuksiin ajalle yhteensä 5000 euroa. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että esityslistassa, sen 3. kappaleessa toiseksi viimeisellä rivillä on asian selostuksessa numerovirhe. Aikaväli sisältää kirjoitusvirheen. Oikea projektisihteerin tehtävän päättymisaika nykyisen sopimuksen pohjalta on Valtuutettu Johan Moberg ihmetteli, miten Tapani Rantala pystyy hoitamaan kappalaisen tehtäväänsä täysipainoisesti, kun hänellä on vielä 35 %:n vastuu kirkkopäivien järjestelyistä. Hän tiedusteli myös, riittääkö esityksessä laskettu euroa loppuvuoden kaikkiin kustannuksiin, siis myös palkan sivukustannuksiin. Hallintojohtaja Kallio totesi itse laskettaneensa summan sivukuluineen. Määrä on noin euroa, joten tähän merkitty euroa pitäisi riittää. Lakimies Mia Fager kertoi käyneensä neuvotteluja Rantalan kanssa. Rantalaan on päädytty sen vuoksi, että hänellä on yhtymän henkilöstöstä ehdottomasti paras kokemus kirkkopäivien järjestämisestä, koska hän on työnään valmistellut kirkkopäiviä toimiessaan Kirkkopalvelut Oy:n työntekijänä. Valtuutettu Moberg tiedusteli, miten kirkkopäivistä koituvat muut kustannukset hoidetaan. Tämä määräraha, jota ollaan nyt myöntämässä, ei riitä muihin kustannuksiin. Hallintojohtaja Kallio totesi, että kirkkopäiviä varten on olemassa oma organisaatio Kirkkopalvelut Oy:n puitteissa. Seurakuntayhtymä ja Kirkkopalvelut Oy tulevat tekemään kirkkopäivien järjestämisestä sopimuksen. Kirkkopäivät muodostavat näin ollen oman laskentakokonaisuutensa, jota hoidetaan Helsingissä, ja jonka tilintarkastuskin on järjestetty Helsingissä. Näin ollen Rantalan tarvitsemat esimerkiksi toimistotarvikkeet maksetaan kaikki seurakuntayhtymän ulkopuolelta. Päätös Kirkkovaltuusto päätti myöntää Turun kirkkopäivien projektisihteerin tehtävien palkkauskustannuksiin ajalle yhteensä 5000 euroa. On muutoksenhakuoikeus. 117 TURUN NUORTEN NAISTEN KRISTILLISEN YHDISTYS RY:n AVUSTUSANOMUS

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun NNKY on lähettänyt kirkkovaltuustolle osoitetun seuraavan anomuksen: Liitteet 1-2, 117 Anomuksen tueksi on toimitettu vuosikokouksen esityslistalta toimintakertomus 2004, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus ja toimintasuunnitelma sekä budjetti. Viime vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ovat seuraavat: Liite 3, 117 Yhdistys pyytää euron avustusta. Se on sille tärkeä nyt, koska se on jäsenistön ikääntymisen johdosta pudonnut pois kaupungin nuorisolautakunnan avustusten piiristä. Rahaa tarvitaan paitsi normaalin toiminnan pyörittämiseen myös toimintatilojen remonttiin, koska erityisesti kokous-juhlasali ja keittiö ovat tarpeellisen remontin edessä. Kirkkovaltuusto käsitteli avustukset kirkollisiin tarkoituksiin kokouksessaan Jaettava määräraha oli tuolloin euroa, joka tuli jaetuksi lukuun ottamatta sitä, että kirkkoneuvoston käyttöön jäi euroa. Näin ollen pyydetty avustus ylittää näihin avustuksiin budjetoidun summan eurolla. Viime vuonna Turun NNKY:n avustus oli euroa. Kn:n esitys Kv myöntää Turun Nuorten Naisten Kristilliselle Yhdistykselle euron suuruisen avustuksen yhdistyksen toimintaan. Avustus myönnetään kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Johan Moberg kiinnitti huomiota siihen, että anomuksen liitteiksi on merkitty Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2004, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus ja toimintasuunnitelma sekä budjetti. Valtuutetuille on kuitenkin lähetetty vain vuoden 2004 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. Näin tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma sekä budjetti on jätetty toimittamatta valtuutetuille. Tämän vuoksi ei pysty saamaan asiakirjoista selville, omistaako Turun NNKY edes sen tilan, jota varten nyt ollaan anomassa remonttirahaa. Hallintojohtaja Kallio kertoi, että hän oli päättänyt, että vain keskeiset paperit NNKY:n avustuksesta lähetetään kirkkovaltuuston jäsenille. Tämän vuoksi mm tilintarkastuskertomusta ei ole toimitettu. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti kertoi käyneensä NNKY:n tiloissa ja sanoi, että jokainen huomaa käydessään tiloissa, että ne ovat remontin tarpeessa.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Valtuutettu Moberg kysyi, miksi määräraha aiotaan maksaa kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus, vaikka esityslistan lopussa olevasta selvityksestä käy ilmi, että Oopperayhdistyksen avustuksen maksamisen jälkeen ko kustannuspaikka on euroa miinuksella. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti kertoi, että Oopperayhdistykselle on kyllä päätetty myöntää euron avustus, mutta sitä ei ole vielä voitu maksaa asiasta tehdyn valituksen vuoksi. Näin ollen kustannuspaikalla on vielä tällä hetkellä varoja olemassa, ja mikäli sitten sekin avustus tulee maksettavaksi tänä vuonna, niin sitten asiaan joudutaan palaamaan uudelleen. Päätös Kirkkovaltuusto myönsi Turun Nuorten Naisten Kristilliselle Yhdistykselle euron suuruisen avustuksen yhdistyksen toimintaan. Avustus myönnetään kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus. On muutoksenhakuoikeus. 118 TURUN SINIKOTKIEN KOULUTUSALUSPROJEKTI Partiolippukunta Turun Sinikotkat on laatinut projektisuunnitelman koulutusalus s/y Rhean vaihtamiseksi vuoden 2007 aikana. Lippukunta on pyytänyt lupaa jatkaa hankkeen valmistelua suunnitelmansa mukaisesti sekä käynnistää toimet s/y Rhean myymiseksi. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa Johtokunta esittää tarkoitukseen varattavaksi vuoden 2007 talousarvioon suoraa tukea euroa ja euroa pitkäaikaista korotonta lainaa. Pöytäkirjanote ja aluksen vaihtosuunnitelma on seuraava: Liite 1, 118 Lippukunnan tavoitteena on vaihtaa ikääntynyt s/y Rhea merikelpoiseen alukseen, joka mahdollistaa turvallisen liikkumisen koko Itämeren alueella purjehduskauden aikana. Aluksessa tulisi olla makuupaikat 14 hengen miehistölle viikon yhtämittaisen purjehduksen aikana. Näillä vaatimuksilla veneen tulee olla nykyisen veneen suuruusluokkaa eli metrin pituinen. Rhean myynnistä saatava tulo käytetään uuden hankinnan rahoittamiseen. Partiolaisten projektisuunnitelmassa on esitetty, että yhtymän suora tuki olisi euroa ja koroton laina euroa. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että lippukunnalle annettava suora tuki olisi euroa ja laina euroa.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Kn:n esitys Kv päättää hyväksyä Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt siten, että vuonna 2007 lippukunnalle annetaan s/y Rhean vaihtamiseksi euroa suoraa tukea ja euroa korotonta 10 vuoden maksuajalla olevaa lainaa. Kirkkovaltuuston käsittelyn jälkeen lippukunta voi jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä, vaikka määräraha otetaankin vasta vuoden 2007 talousarvioon. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Johan Moberg kertoi suhtautuvansa asiaan epäilyksellä. Partiolaisten rahoituslaskelman mukaan vanhasta veneestä aiotaan pyytää euroa. Nyt määrärahan tukipyyntö perustuu alemmalle, euron summalle, joka tuntuu pyyntihintaan nähden pieneltä. Tukipyyntö rakentuu lisäksi siten, ettei seurakuntayhtymältä pyydetä rahaa lainaksi niin paljon kuin voisi. Eikö lainaosuutta voitaisi korottaa? Hän kaipasi myös kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirjan otetta asiasta, jonka on mainittu sisältyvän liitteeseen 1 aluksen vaihtosuunnitelman ohella. Valtuutettu Paavo Nevalainen kyseli, ollaanko tässä nyt tukemassa huvialusprojektia. Valtuutettu Jenni Takala: Sinikotkien toiminta on keskeinen osa seurakunnallista nuorisotoimintaa. Partiolla on vetovoimaa, ja Sinikotkien toimintaan on koko ajan pyrkimässä nuoria ihmisiä. Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyölle sillä, että 500 nuorta toimii Sinikotkissa, on ratkaiseva merkitys. Projektisuunnitelman rahoituslaskelmassa on vanhasta Rhea-veneestä laskettu saatavan vähintään euroa. Tämä on kuitenkin worst case -arvio. Luonnollisesti veneestä toivotaan saatavan enemmän. Rhea on laskettu vesille vuonna Sillä on purjehdittu tällä hetkellä matka, joka vastaa maapallon kiertämistä kahteen kertaan. Purjehduskauden mittaan veneellä purjehditaan mailia. Veneessä on 15 punkkapaikkaa, minkä vuoksi veneen myyminen esimerkiksi yksityishenkilölle on erittäin vaikeaa. Tämän vuoksi myyntihinnaksi on laskettu tämä äsken mainittu vähintään euroa. Selitys sille, että seurakunnilta pyydetään varoja tähän hankkeeseen vasta vuonna 2007, johtuu siitä, että veneprojektiin sitoutuu rahaa vähitellen ja aluksi voidaan käyttää Sinikotkien itse keräämiä varoja tähän hankkeeseen. Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme: Sinikotkien jäsenmäärässä on tapahtunut kasvua eteenpäin. Hän pitää kasvatusasian keskuksen johtajana myönteisenä sitä, että kirkkoneuvoston käsittelyssä se summa mitä kasvatusasian johtokunnassa hankkeeseen oltiin myöntämässä, on noussut. Aiemmin keväällä tehty puitepäätös alusprojektien suuruusluokasta olisi Sinikotkiin sovellettuna epäoikeudenmukainen, sillä Sinikotkat on aloittanut

20 Yhteinen kirkkovaltuusto aluksen vaihtoprojektin valmistelun jo viime vuosituhannella. Asiasta olisi hyvä saada päätös aikaan nyt, koska partiolaiset eivät voi muuten viedä aluksen hankintaprojektia eteenpäin. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti Tässä on hyvä esimerkki asiasta, jossa johtoryhmätyöskentelyssä monipuolisen mielipiteenvaihdon jälkeen päädytty yhteiseen kannanottoon määräraha-asiassa. Valtuutettu Huovinen Turun Sinikotkat täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Itse on ollut mukana vuodesta 1966 Sinikotkien toiminnassa. Tässä on kysymys pitkäjänteisestä nuorisotoiminnasta, joka kantaa pitkälle osallistujien elämään. Valtuutettu Folke Åminne lausui ihmettelynsä, että joku voi puhua täällä huviveneilystä. Itse hän on saanut paljon partiotyöstä ja tällainen venepartio on oiva esimerkki hyvästä nuorisotyöstä. Valtuutettu Julkunen lausui käsityksenään, että partioita on monenlaisia, muitakin kuin meripartioita. Mitenkähän tähän ajateltu määräraha suhtautuu seurakuntien muuhun nuorisotyöhön käytettäviin määrärahoihin? Pitäisi olla tasapuolinen. Lisäksi hän oli kiinnostunut, onko tässä kysymys vain poikien projektista. Miten tytöt huomioidaan? Valtuutettu Tuukka Alhonen katsoi, että Rhean vaihtamiseen esitetty määräraha on tarkan pohdinnan tulos. Hän esitti kuitenkin siltä varalta, että Rhean kauppahinta kohoaa yli laskelmassa esitetyn euron, sellaista muutosta, että myönnettävä summa olisi enintään euroa, ja että päätökseen lisäksi liitettäisiin selittävä määre kolmikantasopimus huomioiden. Valtuutettu Mikko Nieminen yhtyi niihin, jotka ovat puhuneet myönteisesti partiotoiminnasta. Piti kuitenkin valtuutettu Alhosen esitystä kannatettavana. Valtuutettu Moberg esitti, että asia siirretään uuteen valmisteluun. Valtuutettu Jenni Takala Sekä Nuotiotytöillä, joka on Tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä toimiva tyttöpartio, että Sinikotkilla on myös tavallista partiotoimintaa koko ajan. Kesällä kuitenkin tämän lisäksi harrastetaan venepartiotoimintaa, mihin täällä on hyvät edellytykset. Valtuutettu Heikki Knuuti piti kannatettavana aluksen uusinnan tukemista.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.2.2012 klo 17.40-18.18 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Haapala Heikki Kautto Kaisa Kiukkonen Sirpa Pihkala Isto Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Paikka Tarvasjoen seurakuntatalo Kokousaika 18.2.2016 klo 18.40-20.50 Pykälät 1-14 Osanottajat kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen Outi Tukia-Takala

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus /

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus / TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika Tiistai 3.5.2016 klo 18.00.- Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Talouspäällikkö Kirkkoherra Veli-Matti Hietikko

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Aika klo 18:00- Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot