TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kokouksen aluksi lääninrovasti Kauko Viitanen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Pentti Korhonen toivotti arkkipiispa Paarman seurueineen tervetulleiksi. Kn:n esitys Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kv toteaa kokouksen laillisuuden. Kuulutus liitetään pöytäkirjaan, liite 1, 109. Päätös Päätettiin esityksen mukaan. 110 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kn:n esitys Kv hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 110

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 51 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kn:n esitys Kv valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Knuuti ja Eivor Huldén. 112 ILMOITUSASIAT Kuulutus piispantarkastuksesta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kirjeellään n:o 197 saattanut Turun tuomiokirkkoseurakunnassa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä toimitettavaa piispantarkastusta koskevan kuulutuksen tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kn:n esitys Kv merkitsee kuulutuksen tiedoksi. Päätös Merkittiin. 113 ALUSTUKSIA Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhosen alustus kirkkovaltuuston toiminnasta Kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan alustus seurakuntayhtymän kiinteistötoimesta. Kn:n esitys Kv merkitsee alustukset tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Käsittely Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhosen alustus Esityksensä aluksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen esitteli seurakuntayhtymän organisaatiokaavion, jossa näkyy kirkkovaltuuston keskeinen asema. Vuoden 2002 seurakuntavaalien jälkeen valtuuston järjestäytyminen sekä valinnat tapahtuivat seurakuntien välisten neuvottelujen kautta. Valtuuston puheenjohtaja voi kutsua yhteisen kirkkovaltuuston koolle, jos siihen on tarvetta, mutta tähän mennessä tällaisia ylimääräisiä kokouksia ei ole pidetty. Tämä nykyinen valtuusto on huomattavasti keskustelevampi valtuusto kuin kaksi edellistä kirkkovaltuustoa. Tämä on hyvä, sillä tällä tavalla asiat tulevat valtuutetuille selviksi. Sama keskustelukulttuuri leimaa muitakin seurakuntayhtymän elimiä. Keskustelun kautta valtuutetut voivat tuoda oman kortensa kekoon. Kirkkovaltuusto tekee päätöksensä nojautuen hyvin suoritettuun valmisteluun. Kirkkoneuvosto tekee esitykset valtuustolle, ja puolestaan virkamiehet valmistelevat asiat kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston esitteleviä virkamiehiä ovat hallintojohtaja, kiinteistöjohtaja, talous- ja suunnittelujohtaja sekä yhteisten työmuotojen johtaja. Jos asia vaatii, niin valmistelutehtävä voidaan antaa jollekulle muullekin. Kirkkovaltuusto voi, mikäli asian esittely ei sitä tyydytä, palauttaa asian uuteen valmisteluun, hylätä esityksen tai jättää sen pöydälle. Tämähän kuuluu demokraattiseen menettelyyn. Valtuutettujen tärkein vaikutuskeino on aloitteiden tekeminen. Tehdyt aloitteet siirretään asianmukaiseen valmisteluun. Tehty aloite voi johtaa joko alempana tehtävään päätökseen tai sitten asia tulee takaisin valtuustoon valmisteltuna päätettäväksi. Päätöksenteon nojautuminen valmisteluun on ehdottomasti parempi kuin menettely, jossa päätökset tehdään ilman valmistelua ompeluseuran tyylisesti. Kirkkovaltuuston ikärakenne on hyvä. Se kattaa koko aikuisväestön. Tämä on suuri rikkaus. Valtuusto on myös tehnyt muutamia tutumiskäyntejä; esimerkkinä tällaisesta on ensi viikolla pidettävä valtuuston kokous, jolloin tutustumme Pyhän Hengen kappeliin sekä Meri-Karinaan. Jokainen keskustelu, mikä täällä käydään, on lähetekeskustelu. Kuten viimeksi mainitsin, olisi hyvä, että lehtereillä olisi uusia potentiaalisia kirkkovaltuutettuja seuraamassa toimintaa etenkin budjettikokousten aikana, jotta sitten valituiksi tulleet valtuutetut olisivat hieman paremmin perillä toiminnasta alusta alkaen. Kirkkovaltuustossa toimitaan seurakunnittain ryhminä. Näin poliittisten ryhmien vaikutus ei toiminnassa ole näkyvissä. Kun tämän esityksen tarkoituksena oli

4 Yhteinen kirkkovaltuusto erityisesti antaa tietoja kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymän toiminnasta arkkipiispan suorittaman piispantarkastuksen johdosta, viittaa kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuukka Alhosen esitykseen siltä osin kuin hän käsitteli yleistä päätöksentekomenettelyä seurakuntayhtymässä. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan alustus Kiinteistötoimi koostuu sekä hautaustoimesta että perinteisestä kiinteistöjen ylläpidosta. Tässä esityksessä keskitytään lähinnä normaaliin kiinteistönpitoon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Kiinteistötoimen tehtävät ovat seuraavat: - huolehtii siitä, että seurakuntien toiminnalla on riittävät ja toimivat tilat; - huolehtii siitä, että kiinteistöissä on riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta; - huolehtii irtaimiston kunnossapidosta; - huolehtii kiinteistöjen arvon säilymisestä; - huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta, turvallisuudesta ja siisteydestä; - huolehtii vuokratuottojen keräämisen kautta seurakuntayhtymän varainhankinnasta Toiminnassa on pyritty pääsemään tylyn puoleiseksi mielletystä imagosta kohti palvelevaa monipuolista kiinteistönpidon ja hallinnoinnin yksikköä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kaikkiaan noin neliötä tilaa, 250 rakennusta ja näissä kiinteistöissä lienee noin 100 miljoonan euron arvosta kysymys. Luonnollisesti osa rakennuksista on sellaisia, ettei niille voi arvoa täsmällisesti määrittää. Vuokratulot ovat jonkin verran yli 4 miljoonaa euroa ja muodostavat noin 20 % verotuloista. Vuodesta 2000 lähtien kiinteistöjen tulot ovat nousseet noin 3,2 miljoonasta eurosta noin 4,4 miljoonaan euroon, eli 1,2 miljoonalla eurolla. Valitettavasti kiinteistöjen menot ovat kuitenkin nousseet samalla aikavälillä 6,2 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon eli 2,6 miljoonalla eurolla. Näin kiinteistöjen vuosikate, joka oli vuonna miljoonaa euroa negatiivinen, on vuoden 2004 tilanteessa 4,5 miljoonaa eli lähes 1,5 miljoonaa euroa enemmän miinuksella. Menneiden vuosien suurimmat investoinnit ovat olleet As Oy Engelinpuisto ja As Oy Mikaelinpuisto, jotka sijaitsevat lähellä Mikaelinkirkkoa. Näiden rakennusten rakentaminen edellytti niiden edessä Puutarhakadun varrella olevien puurakennusten korjausta, joka sinänsä oli kallis toimenpide. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurakatu 18 on valmistumassa; viimeistelytyöt ovat kesken. Viereisellä tontilla rakennetaan Aurakadun nuorisokeskusta, joka on mittava hanke. Seurakuntayhtymän omistamien arava-asuntojen vuosikate on noin euroa, mutta näitä varoja ei voida tulouttaa toiminnan tueksi vaan vuosikate joudutaan jollakin aikavälillä käyttämään rakennusten kunnossapitoon ja peruskorjauksiin, Yhtymässä on myös neljä leirialuetta, joiden negatiivinen vuosikate on henkilökuntakuluineen noin 1,2 miljoonaa euroa. Tämä luku on

5 Yhteinen kirkkovaltuusto hyvä muistaa, kun keskustellaan monen mielestä liian suurista leirien osallistumismaksuista. Seurakuntayhtymä on investoinut vuodesta 2001 alkaen tähän saakka noin 36 miljoonalla eurolla. Vastaavana aikana rahoitusomaisuuden määrä on pudonnut noin 48 miljoonasta eurosta noin 36 miljoonaan euroon, eli noin 12 miljoonalla eurolla. Alustavien kaavailujen mukaan seuraavien kolmen vuoden investoinnit olisivat 20 miljoonan euron tasolla. Näin olemme selkeästi muuttaneet rahoitusomaisuutta kiinteistöomaisuudeksi tällä vuosituhannella. Juuri valmistuneen Ruotsalaisen seurakuntatalon Aurakatu 18:ssa arvioitu nettotuotto tulee olemaan noin euroa vuodessa. Pitkällä aikavälillä arvopaperisijoituksista voidaan arvioida saatavan esimerkiksi 5 %:n vuosituotto. Suhteutettuna esimerkiksi 11 miljoonan euron hankintahintaan Ruotsalaisen seurakuntatalon hankintaan käytetty rahoitusomaisuus tuottaisi eurossa vuodessa. Äskeinen laskelma oli luonnollisestikin vain laskennallinen, koska tarvitsemme tietenkin tiloja seurakunnallista toimintaa varten. Sen sijaan yksittäisten hajallaan olevien asuinhuoneistojen, joita on 92 kappaletta, tuotto on noin euroa. Mikäli nämä asunnot myytäisiin, niistä saataisiin noin 8 miljoonaa euroa, joka voitaisiin sijoittaa joko uusiin liike- ja toimistotiloihin, osake- ja rahastosijoituksiin tai uusiin asuintaloihin. Tämän omaisuuserän tuotto olisi siis noin euroa parempi. Hautaustoimen osalta näyttää siltä, että nähtävissä olevassa tulevaisuudessa hautausmaapinta-alaa ei tarvitse lisätä. Tämä johtuu lähinnä muistolehtoihin hautaamisen lisääntymisestä ja ylipäätänsä tuhkauksen lisääntymisestä. Hautausmailla on myös työn tehokkuutta pystytty lisäämään, ja näin työvoiman käyttöä hautojen hoitoon on voitu vähentää. Myös istutusten kehittämisellä ja perennoihin siirtymisellä on hoitotyötä voitu rationalisoida. Työvoiman käyttötarvetta on vähentänyt myös hoitosopimusten irtisanominen asiakkaiden taholta. Tulevaisuuden näkymistä tärkeimpiä ovat erilaiset kaavoitushankkeet. Seurakuntayhtymälle on noin vuosi sitten hyväksytty valtuuston päätöksellä maankäyttösuunnitelma. Vireillä on Kaarinassa kaksi mielenkiintoista kohdetta. Empossa on kaavoituksella saatu aikaan kahdeksan uutta myytävää omakotitonttia, jotka tulevat lähiaikoina myyntiin. Lisäksi kaupungin kanssa on käyty tässä vaiheessa alustavaa keskustelua Littoistenjärven luoteisosassa olevan rivitaloalueen kaavoittamisesta. Näillä näkymin sinne ollaan saamassa kerrosneliötä. Kaarinassa on myös käyty keskusteluja hankalamuotoisen, lähinnä tiealuetta Littoisissa käsittävän alueen luovuttamisesta kaupungille. Tähän alueeseen sisältyy kuitenkin jonkin verran rakennuskelpoistakin maata, jonne saadaan kaavoitettua paritalotontteja noin kerrosneliötä. Keskeinen tulevaisuuden haaste kiinteistötoimella on luonnollisestikin sen jatkuva seuraaminen, ovatko toimitilamme oikeassa paikassa ja palvelevatko ne seurakunnallista toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, Valtuutettu Pirkko Julkunen Hyvin on kiinteistöasioita hoidettu. Myös kirkkoherroilla tulisi olla samanlainen toimintavapaus kuin kiinteistöjä hoitavilla. Kirkkoherrathan ovat lähellä seurakuntalaisia. Valtuutettu Pär Landor Puheenvuoro oli hyvä. Erityisesti ajatus hajallaan olevien asunto-omistusten keskittämisestä oli mielenkiintoinen. Vertaus siitä, että Ruotsalaisen seurakuntatalon rakentamiseen käytetyt 11 miljoonaa euroa annettaisiin talousjohtaja Kaistille tuottavasti sijoitettavaksi, on sikäli puutteellinen, että talousjohtajahan voi myös osakemarkkinoilla hävitä nämä rahat. Kiinteistöjen myynnissä on vielä muistettava se, että jos lähdetään myymisen tielle, niin kiinteistön voi myydä vain kerran. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi alustukset tiedokseen. 114 YHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS Asessori Helge Rannan alustus Asessori Matti Mäkisen alustus Kn:n esitys Kv merkitsee alustukset tiedokseen. Käsittely Arkkipiispa Jukka Paarma kertoi piispantarkastusviikon ohjelmasta, johon on sisältynyt erilaisia tapaamisia myös ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Pääpaino on kuitenkin seurakunnallisen toiminnan tarkastamisessa ikään kuin ulkopuolisen silmin. Tarkastusseurueeseen ovat kuuluneet kaksi asessoria, kirkkoherra Helge Ranta, joka toimii päätyönään Pori-Teljän seurakunnan kirkkoherrana, sekä lakimiesasessori Matti Mäkinen. Nämä ovat jo edeltävinä viikkoina tutustuneet seurakuntayhtymän hallintoon ja talouteen papereiden ja keskustelujen avulla. Piispantarkastuksesta pidetään myös pöytäkirjaa, johon kirjataan käydyt keskustelut. Tarkastuksen yhteydessähän on tarkastettu myös Tuomiokirkkoseurakunta. Tarkastuksen jälkeen laadittu pöytäkirja lähetetään seurakuntaan ja seurakuntayhtymään, jossa se on käsiteltävä. Vuoden kuluessa tarkastuksesta on tuomiokapituliin toimitettava vastaus, jossa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty niiden asioiden suhteen, joihin tarkastuspöytäkirjassa

7 Yhteinen kirkkovaltuusto pyydetään vastausta. Tämän tilaisuuden tarkoitus on tarjota mahdollisuus molemminpuoliseen keskusteluun. Ensin on kuitenkin asessorien Ranta ja Mäkinen alustukset. Asessori Helge Rannan alustus Tulen Porin Teljän seurakunnasta, mikä seurakunta on Porin kuudesta seurakunnasta suurin, jäseniä on Työhuoneeni on seurakuntayhtymän hallintorakennuksessa Hallituskatu 9:ssä. Seinälläni on Timo Totron laatima kaavio, joka kuvaa kirkkoherran elämän kaarta. Mitä vanhemmaksi kirkkoherra tulee, sitä enemmän hän muistelee menneitä aikoja. Muistan lapsuudesta, että Kotilieden Kieku & Kaiku -sarjakuvassa oli kerran kuva, jossa sankarit laskivat mäkeä pulkalla. Kuvituksen tekstinä oli seuraavaa: Vauhti kiihtyy, jarrut puuttuvat, ajomiesten ilmeet muuttuvat. Tämä tulee mieleen, kun lukee etukäteen meille toimitettuja kirjallisia selvityksiä. Seurakuntayhtymän jäsenmäärä on sekä 2004 että 2005 laskenut. Tähän on useampia syitä. Uskonnonvapauslaki teki entistä helpommaksi kirkosta eroamisen. Myös hautapaikan samahintaisuus kirkon jäsenille ja ulkopuolisille on vaikuttamassa asiaan. Myös Turun kaupungin väkiluku on laskevalla uralla. Seurakuntayhtymän vuosikertomuksessa vuodelta 2004 sanotaan, ettei kirkosta eroaminen ole ainakaan vielä näkynyt kasavirtalaskelmassa. Uskon, että jäsenuskollisuuden vahvistamisen eteen kannattaa kiinnittää koko ajan huomiota. Talousasiat ovat tärkeitä. Entisaikaanhan piispantarkastuksessakin taloudellisten asioiden hoidon valvonta oli keskeisessä asemassa. Se miten jäsenet pysyvät kirkon yhteydessä, ei ole kuitenkaan vain taloudellinen kysymys. Kirkon aarre ovat köyhät. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymänkin strategiassa sanotaan, että seurakuntayhtymä toimii ihmisen hyväksi. Edellisen piispantarkastuksen, joka pidettiin vuonna 1995, pöytäkirjasta ilmenee todetun, ettei tämän päivän ja huomisen yhteiskunnassa mikään ole pysyvää. Jo tuolloin todettiin, että uusiin haasteisiin täytyy olla valmiina reagoimaan nopeasti. Kirkosta eroamisen haasteeseen on lähdetty reagoimaan seurakuntayhtymän toimesta. Asetetulta toimikunnalta on tullut väliraportti. Olisi hyvä, että suunniteltaessa tutkimustoimintaa käytettäisiin hyväksi myös Kirkon tutkimuslaitoksen jo laatimia tutkimuksia ja sen asiantuntemusta. Kirkosta eroamisen suhteen Ranta totesi, että Porissa saatujen kokemusten nojalla hän tuntee suurta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta turkulaisten kanssa. Jäsenmäärän kehitys ei ole vain yksittäisen seurakunnan, yhtymän tai hiippakunnan ongelma, vaan kysymyksessä on koko kirkkoa koskeva asia. Vaikka sanotaankin, että valhetta ja emävalhetta seuraa tilasto, niin silti tilastojen osoittamaan kirkon jäsenmäärän laskuun tulee suhtautua vakavasti. Tämä vaikuttaa mm kirkon neuvotteluasemaan valtion kanssa.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Sitten vuoden 1995 on moni asia muuttunut monimutkaisemmaksi. Seurakuntayhtymän vuosikertomuksen alkukatsauksessa hallintojohtaja Pekka Soini toteaa, että työ on vuosien mittaan tullut kaiken kaikkiaan vaativammaksi. Tänä päivänä seurakunnan toiminnassa joudutaan paneutumaan oikeusturvakysymyksiin, henkilöstön oikeuksiin ja työ on monella tavalla muuttunut vaativammaksi, haastavammaksi, ja monen näköistä ammattitaitoa vaativaksi. Henkilöstö onkin seurakunnan voimavara. On syytä huomata, että vuosina varsin paljon henkilöstöä tulee jäämään eläkkeelle. Herää kysymys, miten jatkossa pystytään huolehtimaan vaikka kiinteistöhuollossa toimivien, lapsityöntekijöiden tai perinteisissä seurakuntatehtävissä toimivien jaksamisesta. On paljon tietoa, joka jää pois käytöstä eläköitymisen myötä. Olisiko selvitettävä, millä tavalla eläkkeelle jäävät voisivatkin jollain tavalla olla mukana pidempään, jotta hiljainen tieto saataisiin siirrettyä työtä jatkaville? Toinen kysymys on se, puhalletaanko seurakuntatyössä yhteen hiileen. On varsin yleistä, että hallintotehtävissä ja toisaalta seurakuntayössä toimivien yhteistyössä on puutteita. Tähänhän on ratkaisuna se, että työyhteisön tulisi olla keskustelevampi niin, että eri tehtävissä olevat ihmiset tuntisivat paremmin toistensa työn. Kun kysyin kirkkoneuvoston kokouksessa läsnäolijoilta, joiden joukossa oli runsaasti nimenomaan hallintotehtävissä toimivia henkilöitä, käytännön seurakuntatyöhön osallistumisesta, niin ani harva käsi jäi nousematta. Näin ollen hallintotehtävissäkin olevat henkilöt näyttävät tuntevan käytännön seurakuntatoimintaa. Näyttäisi siltä, että toisten vierastaminen näyttäisi johtuvan rakentavasta toinen toisensa tuntemisen puutteesta. Tässähän on kysymys ikuisesta kädenväännöstä rintamatehtävissä ja kotirintamalla olevien välillä. Jossain yhteydessä sain kuulla tietoja, ettei seurakuntatoiminnan kruununjalokivi rippikoulutyökään suju aivan optimaalisesti kaikissa tapauksissa. Huonosti toteutettuna rippikoululeiri koetaan sisäoppilaitosmaiseksi tilanteeksi, joka ei innosta. Hallinnollisissa asioissa seurakuntayhtymän monipuolinen henkilöstö ja suuren seurakuntayhtymän mahdollisuus erikoistua asioihin näkyy selvästi. Tämä tulee esiin yhteisten työmuotojen toiminnassa, keskusrekisterin toiminnassa, hautaustoimessa ja muissa tarkastamissani asioissa. Kaikki asiat on hoidettu lakien ja asetusten mukaan erittäin hyvin. Toimitiloissa on joitain pieniä puutteita, mutta saadun selvityksen mukaan nämä tullaan korjaamaan. Toivon, että tässäkin seurakuntayhtymässä käytäisiin keskustelua siitä, miten uusien kirkollisten toimitusten käsikirjaan otetut uudet toimituskaavat ovat toimineet. Niidenhän tarkoitus on ollut lisätä kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. Tässähän voitaisiin nekin ihmiset, jotka eivät osallistu jumalanpalveluselämään, saada kuitenkin sanoman piiriin. Aikanaan Samuel Salmi jo

9 Yhteinen kirkkovaltuusto esitti mielipiteenään, että kirkon tulevaisuus ratkaistaan siinä, miten se pystyy hoitamaan kirkolliset toimitukset kunnolla. Seurakuntayhtymän strategiakausi on päättymässä vuonna Piispantarkastuksen yhteydessä käytiin Varsinais-Suomen liitossa. Siellä ilmeni, että laaditussa uudessa vuoteen 2025 ulottuvassa maakuntasuunnitelmassa on aika keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi ja menestystekijäksi nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, elämänhallinta sekä näiden itsenäinen, motivoitunut ja vastuullinen suhtautuminen esimerkiksi opiskeluun. Vaikka voikin esittää kysymyksen, millainen elämänhallinta nuorilla on, niin tämä Varsinais-Suomen liiton strategia tarjoaa paljon tärkeitä näkökulmia ja aineksia, kun seurakuntayhtymän erilliset toimintayksiköt ja seurakunnat laativat itselleen uutta strategiaa. Arkkipiispa Paarma Arkkipiispa Paarma kommentoi, että Rannan esityksestä käy selkeästi ilmi, että hallinnon ja talouden asiat on seurakuntayhtymässä hoidettu hyvin. Lakimiesasessori Matti Mäkisen alustus Lakimiesasessori Matti Mäkinen kertoi saaneensa kaiken sen avun, mitä on tarkastustoiminnassa tarvittukin ja tulee tässä esityksessään tuomaan esiin joitain keskeisiä havaintoja. Kokonaisuudessaan palaute on sitten kirjallisessa muodossa tulossa tiedoksi seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymän ohje- ja johtosäännöt muodostavat yhdessä kokonaisuuden Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän säännöskokoelma. Nyt uuden kirkkolain oltua voimassa alkaen on seurakuntayhtymässä asetettu toimikunta, joka tehtävän annon mukaisesti tulee käymään läpi kaikki ohjesäännöt ja saattaa niiden sisällön lain mukaisiksi. Aiemmin asetettu hallinto- ja virkarakennetyöryhmä, joka sai mietintönsä valmiiksi , on samalla tehnyt ehdotuksen uudeksi seurakuntayhtymän perussäännöksi. Toimikunnan ehdotuksen jälkeen on ollut keskustelua siitä, pitäisikö seurakuntayhtymän ja seurakuntien varainjaosta tehtävä sopimus ottaa osaksi perussääntöä. Päätöksenteko kuuluu luonnollisestikin seurakuntayhtymälle itselleen, mutta saattaa olla että asian pitäminen johtosäännön ulkopuolella, eli nykyisellään, lienee joustavampi tapa. Kun kirkkoneuvoston perussäännössä on eräitä asioita, jotka eivät ole uuden kirkkolain mukaisia, ollaan tilanteessa, että joudutaan noudattamaan näiden kohtien asemesta kirkkolain määräyksiä. Tämänkin vuoksi olisi hyvä, että ohjesääntötoimikunnan ehdotukset saadaan valmiiksi. Seurakuntayhtymässä toimii johtoryhmä. Sillä ei ole kuitenkaan ohjesääntöä, mutta tällainen on kuitenkin valmistelussa. Johtoryhmähän on valmisteluelin, ja pidän tällaista tarpeellisena.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Tarkastuksen yhteydessä kävin läpi kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat. Hallintoa on hoidettu kirkkolain mukaisesti, kokoukset on kutsuttu laillisesti koolle, kuulutukset ja valitusosoitukset on otettu huomioon asianmukaisesti. Myös pöytäkirjojen ulkoasu on ensiluokkainen. Eräänä hallinto- ja virkarakennetyöryhmän ajatuksena oli hallinnollisen päätöksenteon delegoiminen alemmille päätöksentekotasoille. Tällainen delegoiminenhan on nykyaikaista hallintoa, mikä mahdollista kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston vapauttamisen päättämään laajakantoisista asioista. Tarkastuksessa kävin läpi yksittäisten viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat ja ne olivat asianmukaisia. Aikanaan valmiiksi saatu kirkkoneuvoston ohjesääntöhän lähetetään sitten tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Seurakuntayhtymä on iso talouskeskittymä. Yhtenä harvoista seurakunnista sen veroäyri on maan alhaisimmilla tasolla eli yhdessä prosentissa, missä se onkin ollut vuodesta Yhteisen kirkkoneuvoston arvion mukaan seurakuntayhtymän talous on edelleenkin vakaalla pohjalla. Näin on voitu muodostaa myös rahastoja, joilla voidaan varautua tulevaisuuden investointeihin ja tarpeisiin. Tämän vuoden maaliskuussa on seurakuntayhtymälle hyväksytty uusi taloussääntö, jonka mukaisesti taloutta hoidetaan. Tilintarkastuksesta vastaavat ammattitilintarkastajat ja myös sisäinen taloustarkastus on järjestetty asianmukaisesti. Yhtymän rahavarojen hoito on annettu ulkopuolisen varainhoitoyrityksen tehtäväksi. Sijoitussalkun hoidosta on kirkkovaltuuston hyväksymät ohjeet. Kirkkoneuvosto saa myös asianmukaiset tiedot rahoitusomaisuuden ja talouden kehityksestä. Sijoitustoiminta on viime vuosina onnistunut ja antaa puskuria taloudelle. Kiinteistöpuolen viime vuosien investoinnit on pystytty nekin tekemään ilman velkaa.(kiinteistöjohtaja Kosola vahvisti tämän) Kirkkovaltuusto päättää verotulojen jaosta seurakuntien kesken. Hallinto- ja virkarakennetoimikunnan viime vuoden lopulla valmistuneessa mietinnössä on jakosuhteita esitetty jossain määrin uudelle pohjalle. Ehdotus ei ollut yksimielinen ja jatkotyöstö on kesken. Pääasia on, että tulonjako muodostuu seurakuntien kannalta oikeudenmukaiseksi. Tarkoituksena on, että seurakuntien määrärahajaossa siirrytään yhteen määrärahaan. Seurakuntien ja muiden toimintayksiköiden budjettiehdotukset pyritään tekemään vähintään kolmea vuotta koskevina toiminta- ja taloussuunnitelmina. Tähän suuntaan on menty, mutta kehittämisen varaa vielä on. Saamani tiedon mukaan vuoden 2006 budjetti laaditaan jo uusien sääntöjen mukaan. Huomiota kiinnittävä seikka liittyy seurakuntayhtymän taseeseen ja oman pääoman käsittelyyn. Taseen vastaavalla puolella olevana oman pääoman eränä

11 Yhteinen kirkkovaltuusto on vielä euron suuruinen rahastosumma, joka koostuu mm pääomarahastosta ja verontasausrahastosta. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan pääomarahasto on siirrettävä peruspääomaan ja verontasausrahasto edellisten tilikausien ylijäämään. Tällä tämän toimenpiteen tekemättömyydellä ei ole tosin ollut ilmeisesti merkitystä. Yleisesti voidaan todeta, että seurakuntayhtymän taloutta on hoidettu asiantuntevasti ja luotettavasti. Tarkastus- ja seurantajärjestelmät ovat myös kunnossa. Seurakuntayhtymällä on varsin laaja kiinteistökanta käyttö- ja sijoitusomaisuutena. Kiinteistöille on haettu lainhuudot. Kiinteän omaisuuden tarkastajat ovat vuosittain suorittaneet tarkastustehtäviä. Viime vuosina on seurakuntayhtymässä investoitu paljon, mutta tulevien vuosien investointitarve tullee olemaan vähäisempi. Tarkastajien saaman käsityksen mukaan toiminnan kannalta on riittävästi henkilöstöä. Henkilöstön työterveyshuollosta ja työsuojelujärjestelmistä on huolehdittu. Seurakuntayhtymän strategia tulee uusittavaksi ensi vuoden loppuun mennessä. Sitä laadittaessa on otettava huomioon myös yhtymän oma strategia, sillä seurakuntayhtymä ei ole sama oikeushenkilönä sama käsite kuin seurakunnat. Uudessa strategiapaperissa voidaan ottaa nykyistä enemmän huomioon yhtymän ja seurakuntien tehtävät sekä niiden toimivaltajako. Lopuksi asessori Mäkinen totesi, että seurakuntayhtymässä asiat ovat kuta kuinkin hyvällä mallilla. Keskustelu Matti Mäkisen alustuksen pohjalta Arkkipiispa Jukka Paarma kiitti alustuksesta ja totesi, että se oli voittopuolisesti kiittävä ja kehuva. Valtuutettu Pentti Huovinen Miten toimintaamme pitää hoitaa, onko tuotteemme kunnossa? Tiedämme, että Jumalan sana ei tyhjänä palaja, mutta silti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten tehtäväämme hoidamme. Pitää kysyä, olemmeko oikein saarnanneet Jumalan sanaa. Meidän pitää myös miettiä, onko toiminnan puitteet oikein laadittu. Valtuutettu Harri Raitis kiitti asessori Mäkistä siitä, että hän piti seurakuntayhtymää ja seurakuntia erillään. Nämä kaksi asiaahan rutiininomaisesti yhdistetään toisiinsa, vaikka ne ovat eri asia. Tämä ero täytyy ottaa jatkossa huomioon. Seurakuntayhtymän

12 Yhteinen kirkkovaltuusto tilinpäätökset ovat jatkuvasti ylijäämäisiä. Silti on menneisyydessä sanottu koko ajan, että raha ei riitä. Silti jää ylijäämiä. Hallintokoneistomme ei ole oikein viritetty. Kaikki toiminnalliset resurssit on allimitoitettu. Raitis halusi myös tiedustella Mäkiseltä, että kun valtuustossa on käyty kevätkaudella keskustelua tulevan vuoden talousarviosta, niin onko se hyvä tapa. Valtuutettu Anja Paavonperä halusi kiittää asessori Rantaa, että hän otti kertomuksessaan niin selkeästi esille lasten ja nuorten asiat. Hän toivoi, että näihin asioihin panostaminen ymmärrettäisiin jatkossakin. Tämähän vaikuttaa myös kirkosta eroamiseen, kun lapset ja nuoret otetaan seurakunnassa tosissaan. Arkkipiispa Paarma Edellä olevan perusteella näyttää siltä, että tuote on kunnossa, mutta logistiikkaa ja markkinointia voisi parantaa. Hän katsoi, ettei nykyistä kirkosta eroamistrendiä ole syytä panna kirkosta eroamisen helppouden tai hautaustoimilain uudistamisen tiliin. Kysymys on postmodernin ihmisen arvomaailman muutoksesta, jossa sitoutuminen moniin muihinkin instituutioihin on heikentynyt. Tällainen postmoderni ihminen haluaa olla individualistinen, poimitaan vaikutteita sieltä täältä ja valitaan itse ne, jotka parhaiten tuntuvat sopivan. Ihminen uskoo kyllä, mutta ilmoittaa ettei sillä lailla kuin miten kirkko opettaa, vaan eettinen maailmankatsomus halutaan rakentaa itse. Tähän liittyy vielä se, että uskonnollista vakaumusta pidetään meillä länsimaissa voimakkaasti yksityiselämään kuuluvana asiana. On toki otettava vakavasti vastaan toiminnallinen haaste. Kirkko ei ehkä ole riittävän houkutteleva. Uusiin työmuotoihin ja -tapoihin on tartuttava eikä etsittävä tekosyitä. Osa kansasta ei luota kirkkoon eikä pidä sitä tärkeänä. Mitä sitten voitaisiin tehdä? Viitaten Raittiin kysymyksessään esittämään arvioon taloudellisista voimavaroista Paarma katsoi, että jos suinkin varoja on käytettävissä enemmän toimintaan, niin ne siihen pitäisi käyttää. Erityisesti panostaminen lapsiin, nuoriin ja vuotiaaseen aikuisväestöön olisi tärkeää. Seurakuntatyössä on pidettävä huolta laadusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tärkeimmistä työkaluistamme eli työntekijöistä pidetään hyvää huolta; motivoimalla heitä ja huolehtimalla tätä työtä voidaan tehdä hyvin mielin. Myös kansainvälisestä diakoniasta on kirkon toiminnassa muistettava pitää hyvää huolta. Kirkkohan haluaa olla auttamassa sielläkin, missä hätä on suurin. Asessori Mäkinen Vastauksena Harri Raittiin kysymykseen Mäkinen totesi, ettei keväällä kirkkovaltuustossa käytävä keskustelu tulevaisuuden asioista ole mikään huono asia. Arkkipiispa Paarma

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Mäkisen alustuksessa mainittu puuttuva lähivuosien budjettilukujen esittäminen on ymmärtääkseni tullut osin kompensoiduksi yhtymän jo pidempään harrastaman investointien suunnittelun johdosta. Valtuutettu Huovinen Moni ihminen kuuluu kirkkoon, vaikka ei oikeastaan tiedä miksi kuuluu. Kirkko ei ole selkeästi profiloitunut sanomansa ytimeen, minkä vuoksi siitä jää epämääräinen kuva. Onko jopa niin, että olisi rehellistä sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ei tiedä miksi kuuluu kirkkoon, että eroa kirkosta, jos et sitä tiedä. Valtuutettu Pär Landor Muutaman viime vuoden aikana ainakin kymmenen henkilöä on soittanut hänelle kirkossa käynnin jälkeen ja valittanut sitä, ettei ole ymmärtänyt ollenkaan, mitä pappi kirkossa on sanonut. Valtuutettu Johannes Pelkonen Seurakunnan työntekijöitä tulee lähtemään seuraavina vuosina eläkkeelle varsin paljon. Tämänkin takia tulee mieleen, pitääkö täällä palkattujen työntekijöiden tehdä kaikki työt. Myös maallikot olisi saatava mukaan. On tehnyt asiasta aikanaan aloitteenkin. Palkatuilla työntekijöillä on aina kiire jonnekin muualle. Samaa kiirettä ei vapaaehtoistyöntekijöillä olisi, vaan nämä voisivat keskittyä rauhallisemmin ihmisten kohtaamiseen. Arkkipiispa Paarma Vapaaehtoistyöhön on kyllä kokemuksen mukaan ollut aika vaikea löytää väkeä. Voidaan kysyä toki, miksi esimerkiksi Tuomas-messuun saadaan niin runsaasti vapaaehtoisia. Kysymys on tietenkin siitä, millainen toiminta koetaan mielenkiintoiseksi. Vapaaehtoistyöntekijöille olisi annettava vastuutakin, ei riitä että tehtävät olisivat tyhjänpäiväisiä. Valtuutettu Irja Virtanen Yhteiskunnassamme ollaan menossa eriytymiseen ja kirkosta vieraannutaan, kun se ei uusiinnu. Valtuutettu Julkunen pohdiskeli, kuinka paljon saarnoja sitoo käsikirja. Tuntuu, että pohdiskeleva ja jopa kyseenalaistava tapa pitää saarnoja pitäisi jumalanpalvelukseen osallistuvien seurakuntalaisten mielenkiinnon vireillä. Saarnojen pitäisi tökkiä ja koskettaa kuulijoita. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti katsoi, että valtuutettu Raittiin puheenvuorosta saattoi jäädä käsitys, että taloudesta vastaavien taholta olisi täällä laulettu jatkuvaa itkuvirttä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi tänä vuonna käytetään 11,5 miljoonaa euroa

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.3.2011 klo 18.00 19.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot