Työvalmennus ja työnetsintä Toimijoiden välisen yhteistyön ja verkoston kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvalmennus ja työnetsintä Toimijoiden välisen yhteistyön ja verkoston kehittäminen"

Transkriptio

1 Työvalmennus ja työnetsintä Toimijoiden välisen yhteistyön ja verkoston kehittäminen Hei, Kiitokset hyvästä keskustelusta. Keskustelu on kirjattu seuraaville sivuille. Tapaamme toimijoiden välisen yhteistyön ja verkoston kehittämisen merkeissä. Teemaan liittyen olette saaneet aikaisemmin seuraavan läksyn. (Lähteenä voi käyttää liitteessä olevaa Työpoliittinen Aikakausikirja 2/2004 artikkeliin Ulla-Maija Koivula, Oppiva verkosto työllisyydenhoidon palveluprosesseja jäljittämässä). Miltä projektinne/hankkeenne näyttäisi verkostopalvelumallin mukaisesti kuvattuna? Hahmotelmana voi käyttää kuviota 4. Voitte lähettää kuvauksen Sarille mennessä. Vaihtoehtoisesti voitte lähettää myös jonkun toimintaanne ja palvelujanne kuvaavan mallin materiaalissa olevia pohjia hyödyntäen. Käykää työpaikalla keskustelua siitä, miten yhteistyönne ja verkostonne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin? Keiden kanssa tulisi verkostoitua? Miten? Lisäksi pyrimme kuvaamaan Välkyn monituottajaverkostoa sekä pohtimaan miten yhteinen oppiminen koko tuottaja/palveluverkostoon osallistuvien kesken mahdollistuu? Kehityskonsultointi päättyy 8.6. järjestettävään päätösseminaarin Mitä hyviä käytäntöjä haluatte esittää päätösseminaarissa? Keiden toivotte osallistuvan päätösseminaariin? Miten hyviä käytäntöjä juurrutetaan Terveisin Sari

2 Työvalmennus ja työnetsintä Toimijoiden välisen yhteistyön ja verkoston kehittäminen Aikataulu: Klo 8.30 aamukahvi Käsiteltävät teemat: Ennakkotehtävien purku Toimintamme verkostomallin mukaisesti kuvattuna Miten vastaamme asiakkaan tarpeisiin? Tauko Käsiteltävät teemat: Välkky-toimijoiden välisen yhteistyön ja verkoston kehittäminen Mitä yhteistä, mitä erityistä meillä on, kuinka täydennämme toisiamme? Klo Päätösseminaarin valmistautuminen Klo Kiitokset ja tapaamisiin Päätösseminaari: Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt ja niiden jalkauttaminen

3 Käytössä olevat toimintamallit Tieto eri projekteista Tieto välityömarkkinaprojektien kohderyhmästä ja tarjottavista palveluista Tieto koulutustarpeista ja kouluttautumismahdollisu uksista Työnantajan saama tieto välityömarkkinnoista Esitteet erilaisia Työnantajasuhteen rakentamisen ja työvalmennuksen markkinoinnin kehittämistarpeet Työvoimatoimistolla ei ole täyttä kuvaa kaikista projekteista Liikennevalot paikkakunnan hankkeille Yhteiset mittari eri projekteissa Koulutusmahdollisuuksista tarvitaan ajankohtaista tietoa sekä seurantaa, jotta tiedetään koulutusmahdollisuuksien vastaavuudesta asiakkaan tarpeisiin -Omaehtoisen opiskelun markkinointi Yksinkertaistetut esitteet työnantajille Kehen työnantaja voi ottaa yhteyttä Välityömarkkinatoimi-joista yhteiset esitteet yrittäjille Yhteistyömuotojen kehittäminen ja verkottuminen Tavoite - ratkaisu Miten tietoa tarjotaan Koordinaattorin tehtävänä, esim. Välkyn avustuksella koota paikkakunnan hankkeet liikennevalojen mukaisesti Työvoimakoulutus, yhteishaut, Näyttötutkintojen suorittaminen työpaikalla, näytönantopaikkana toimiminen Myyjä, datanomi, artesaani jne, Oppikuu nuorille tarkoitettu vko 4 eri ammatteihin tutustuminen Saluki-hanke Lukineuvolan Selkokielisen ohjeistuksen saaminen Tyke Oy Porissa seminaari 13.10, kaikkien toimijoiden tiedot kootaan yhteen Toimintamme on Tarjoamme Yhteistyömuodot Aikaisempi kooste Satakunnan Salpan tekemänä

4 Käytössä olevat toimintamallit Hankkeiden segmentointi ja erilaiset palvelut Yhteistyö hankkeiden välillä Verkostot ja kumppanuus Verkostoituminen ja yritysyhteistyön kehittäminen työpankki Kehittämistarpeet Erikoistuminen tiettyihin palveluihin Oman aseman saaminen, edellyttää tiukkaa yhteistyötä Kolmas sektori kilpailuvaltti, työllistäjänä, sosiaalialan työntekijöille sopiva työpaikka, vapaa-ehtoiset korvautuu ammattimaisella työtaidolla Vapaaehtoistyö yhtenä vaiheena Yritysyhteistyötä eri toimijoiden kanssa Yrityksen ihmisiin tutustuminen, kasvojen saaminen omalla toiminnalle Edelleen sijoitus yrittäjä luottaa meidän toimintaan, sama näkemys ja odotus asiasta Tavoite - ratkaisu Ammattimaisen työtavan määrittely, työskentely vapaaehtoisten kanssa rinta rinnan Paradoksi vapaa-ehtois työntekijä koetaan asiakaslähtöisenä sosiaalialan ammattilainen Virallisempana. Jotta tavoite työllistyminen onnistuu tarvitaan ammattimaista työotetta! Kumppanuus-sopimus Osuuskuntien hallituksen kevät ja syyskokous kokouspaikka yrityksessä Yrittäjällä on yhteiskunnallista näkemystä ja yhteiskunnallista vastuuta esim. UMP aikaa ja resurssia

5 MITÄ TUOTTEISTAMISELLA TARKOITETAAN? (I) Projektituotteistaminen kattaa projektituotteen kehityksen koko elinkaaren alustavasta tuoteaihiosta valmiiseen projektituotteeseen saakka Projektituotteistaminen on toimintojen ja palvelujen: Määrittelyä Suunnittelua Rakenteiden ja struktuurien luomista Kehittämistä Kuvaamista.. siten että prosessit on kuvattu, hyödyt maksimoitavissa, halutut tulokset saavutettavissa ja konsepti siirrettävissä. Tuotteistaminen tarkoittaa toiminnan sisältöjen konkretisoimista ja paketoimista - edellyttää tavalla tai toisella prosessin kuvaamista, niin että ulkopuolinen ymmärtää mistä on kyse

6 MITÄ TUOTTEISTAMISELLA TARKOITETAAN? (II) Tuotteistetussa palvelussa tuottaja tietää, mitä on tekemässä, miksi ja kenelle Tuotteistettu palvelu on myös kuvattu siten, että tilaaja ymmärtää mitä on hankkimassa, tai mistä on maksamassa yhteiskunnallinen tavoite Tuotteistetussa palvelussa käyttäjäasiakas tietää, mikä hänelle suunnatun palvelun sisältö ja tavoite ovat asiakastyytyväisyys Muista! Projektituotteistaminen ei ole = hinnoittelu myynti tai markkinointi

7 Tuotteistuksen vaiheet ja menetelmät Vaihe 2. Konseptin testaus eli timantin hiominen Prosessikuvaukset Tuoteanalyysit (asiakaskyselyt) Benchmarking Prosessiarviot Vaihe 1. Suunnittelu, ideointi ja konseptin luominen Aivoriihitekniikat Tarve / markkinaanalyysit asiakasanalyysi) Vaihe 4. Tuotteen markkinointi ja siirtäminen Markkinointisuunnitelma Vaihe 3. Paketointi Toiminta-ajatuksen kiteyttäminen Tuote-esitteet Brandaaminen

8 Julkisten palveluiden tuotteistamiskolmio 2. ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN I TAVOITE: Yhteiskunnallisen tarpeen kirkastaminen ja palvelutuotteen avaaminen tilaaja-asiakkaan suuntaan 1. SISÄINEN TUOTTEISTAMINEN TAVOITE: toimintamallin kuvaaminen ja avaaminen tuottajatiimille Tasalaatuisuus ja laadun kehittäminen 3. ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN II TAVOITE: tuotteen tavoitteiden/ sisällön avaaminen käyttäjä-asiakkaille -asiakastyytyväisyys

9 Palvelutuotteen kehät Innovaatioita voi olla kaikilla kehillä Palvelun ydin tyydyttää tarpeen Auttavat palvelut välttämättömiä ydinpalvelun kannalta Tukipalvelut eivät välttämättömiä, mutta nostavat joko houkuttelevuutta tai laatua

10 Palvelutuotteen kehittäminen Sisäinen tuotteistaminen Tuottajatiimille Näkökulma Vahvuudet Parantamisalueet Kehittämisideat Ulkoinen tuotteistaminen I -tilaajaasiakkaan suuntaan Ulkoinen tuotteistaminen II -käyttäjäasiakkaan suuntaan

11 KERRO HYÖDYISTÄ YKSINKERTAISESTI

12 Työnantajasuhteen rakentaminen ja työvalmennuksen markkinointi Mitä työnantaja haluaa meistä Työnantajan kontaktointi Palvelujen markkinointi

13 Työnantajasuhteen rakentaminen ja työvalmennuksen markkinointi Yhteistyö työnantajan kanssa vaiheittain Hyvä käytäntö Kehittämistarpeet Ratkaisumahdollisuus

14 Viestintä ja onnistunut asiakkuus Toimivan asiakassuhteen edellytyksenä on keskinäinen luottamus Luottamuksen rakentamiseen tulee varata eniten aikaa Asiakassuhteen luottamus edellyttää viestinnältä: Avointa tiedonvaihtoa Molemminpuolisia hyötyjä Sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin Yhtenäisiä päämääriä Asiakkuuden säilyttäminen edellyttää: Jatkuvaa lisäarvon tuottamista Mukautumista asiakkaiden tarpeiden muuttumiseen Vuorovaikutuksen hallintaa

15 Asiakassuhteiden hallinnan menestystekijät Onnistuminen sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä Oikea-aikaisuus Ennakoitavuus Avoimuus Henkilösuhteet ja luottamus Selkeästi määritellyt vastuut Selkeät palvelutuotteet ja prosessit lupauksista kiinni pitäminen

16 Asiakasodotukset Explisiittiset odotukset selkeänä asiakkaan mielessä ennen palvelun alkamista ja joiden hän aktiivisesti sekä tietoisesti odottaa toteutuvan Epärealistiset realistiset Sumeat odotukset, asiakas odottaa muutosta, muttei tarkkaan tiedä mitä. Kun odotukset eivät toteudu, asiakas on tyytymätön, muttei tiedä miksi. Implisiittiset odotukset syntyvät, kun asiakkaalla on itsestään selviä odotuksia, hän ei ajattele muita vaihtoehtoja. Asiakas osaa määritellä syyn, jos joku menee vikaan.

17 Seuraavat diat kotiläksyä aikaisemmista kerroista: Asiakasprosessin kuvaaminen 1 Vaihe Hyvä käytäntö Ongelmia käytännön työssä Ratkaisumahdollisuus Asiakkaan valikoituminen palveluun Tilannearvio Tavoitesopimuksen laatiminen

18 3.11. Asiakasprosessin kuvaaminen 2 Vaihe Hyvä käytäntö Ongelmia käytännön työssä Ratkaisumahdollisuus Suunnitelman toteutus ja ohjaus Työvalmennus & Koulutus

19 3.11. Asiakasprosessin kuvaaminen 3 Vaihe Hyvä käytäntö Ongelmia käytännön työssä Ratkaisumahdollisuus Seuranta Arviointi

20 Mikä rooli organisaatiollamme on ja mitkä tehtävät kuvaavat parhaiten organisaatiomme toimintaa ja palveluitamme 1)Palvelutoiminta 2)Työllistymisen aktiivinen tukeminen ja ohjaus 3)Työ- ja toimintakyvyn nostaminen 4)Segmentoidut palvelut asiakasryhmittäin

21 Kotiläksyä aikaisemmista kerroista Työvalmentajan työtavat, vertaistuki ja sen kehittäminen 1 Palveluprosessi Toimintatapa Osaaminen Asiakasryhmä Vertaistuki Informaatio ja neuvonta Ohjaus Voimaannuttava valmennus Työvalmennus Yksilöllinen palveluohjaus

22 15.12.Työvalmentajan osaamisen kehittäminen 2 Määritä ydinosaamisen alue Toimintaympäristöosaaminen Työote Korostuu Verkosto-osaaminen Muutososaaminen Tilanne- ja vuorovaikutusosaaminen Menetelmäosaaminen Metataidot

23 Työvalmentajan työtavat, vertaistuki ja sen kehittäminen, miten meidän pitäisi kehittää omaa toimintaamme ja selventää rooliamme? 3 Mitä pitää lisätä Mitä pitää vähentää Mistä pitää luopua Mitä pitää kehittää

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013 MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TOIMINNAN) TUOTTEISTAMINEN Helsinki 16.5.2013 Asiantuntija Yrittäjä, toimitusjohtaja emba Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky Apteekkialan tuotteistuskoulutuksia

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 TYÖPAJAN KULKU Alustus Johdanto työpajan menetelmään Työpajaosuus Tulosten läpikäynti

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen CIMO workshop 5.6.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Yhteinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV

Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV VÄLKKY-projekti 27.4.2010 Janne Marniemi Net Effect Oy TYÖPAJOJEN RAKENNE JA OHJELMA Alustava aikataulutus ja suunnitelma Vaihe Keskeinen sisältö Menetelmät Ajankohta

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU

LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU Näkökulmia ostajalle ja myyjälle JULKAISIJA ACTPRO TRAINING TOOLS 28.11.2012 ASIANTUNTIJAT Hanna-Maria Hult Tomi Leskinen A C T P R O - F I N L

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot