JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO PERHELIIKUNNAN TOIMIALA JUMPPAKOULUN TOIMIALA TANSSITOIMIALA KILPAILUN JA VALMENNUKSEN TOIMIALA AIKUISTEN TOIMIALA USKOLLISUUDEN KILTA TIEDOTUS JA MARKKINOINTI TAPAHTUMAT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

3 1. YLEINEN HALLINTO Jyväskylän Naisvoimistelijat ry:n (JNV) toimintasuunnitelma perustuu seuran toiminta-ajatukseen sekä jäsenten ja seuratoimijoiden näkemyksiin seuran arvoista, tavoitteista ja visioista. Seuran toiminnasta vastaa viime kädessä hallitus. Lakisääteisten asioiden lisäksi hallitus valvoo seuran sääntöjen toteuttamista sekä osallistuu aktiivisesti seuran toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Hallituksessa toimii lisäksi työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukset, tehdä ehdotuksia hallitukselle sekä reagoida nopeasti ympäristössä ilmeneviin asioihin. Seuralla on palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja, harrasteliikunnan päällikkö, nuorisovalmennuspäällikkö, toimistosihteeri sekä kirjanpitäjä. Toiminta-ajatus JNV ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota voimisteluliikunnan avulla elämäniloa, elämyksiä ja energiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Arvot Vapaaehtoisuus Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä. Ihmisläheisyys Toiminta on harrastajia varten. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja ohjaavat seuran toimintaa dynaamisesti eteenpäin. Yhteisöllisyys Eri toimialat sekä toiminta- ja työryhmät yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa muodostavat seuran, johon on ilo liittyä ja jossa on hyvä toimia. Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta. Laadukkuus Tehtävät hoidetaan huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Meillä on valmius kehittyä ajan hengessä. Koulutus synnyttää laatua. VISIO vuotias JNV on haluttu, menestyvä ja laadukas liikuntaseurojen edelläkävijä 3

4 PAINOPISTEALUEET 2015 Viestintä ja vuorovaikutus 2.0 (painopiste jatkuu vuodelta 2014) Tavoitteena on kehittää sekä seuran sisäistä että seuran ja ulkopuolisten sidosryhmien välistä viestintää ja vuorovaikutusta Seuran viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen sitouttaa seuraan ja kasvattaa seurahenkeä Seuran lisääntynyt näkyvyys vahvistaa seuran mainetta ja houkuttelevuutta myös seuraan kuulumattomille Hyvässä seurassa on ilo liikkua! TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Lisätä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tietämystä urheiluseuran hallinnosta Hankitaan hallinnon tilauskoulutus ja / tai osallistutaan paikallisesti ja kansallisesti järjestettyihin koulutuksiin Kuinka moneen koulutukseen osallistuttiin Työvaliokunta Kehittää JNV:n hallintoa entistä ammattimaisemmaksi Vältetään saman työn tekemistä useaan kertaan Selkiytetään luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden toimenkuvia ja vastuita Toiminnanjohtaja kerää viikoittain työntekijöiltä viikkoraportin Tuotettiinko toimenkuvakohtaiset listaukset työtehtävistä Hallitus ja työntekijät Selkiytetään toimintatapoja ja luodaan ohjeet käytännön tasolle Tehdään JNV:lle hallinto- ja talousohjesäännöt ja jaetaan ne työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistoimijoille Tuotettiinko dokumentit Jalkautettiinko dokumentit toimintaan Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä yhdessä työvaliokunnan kanssa 4

5 Määritellä hallituksen rooli JNV:ssä Listataan hallituksen tärkeimmät tehtävät ja määritellään, mitkä asiat kuuluvat hallituksen toimivallan alle, mitkä työntekijöiden Onko hallituksen rooli määritelty ja ymmärretty Hallitus ja toiminnanjohtaja Lisätä palkattujen työntekijöiden keskinäistä viestintää ja vuorovaikutusta Työntekijät kohtaavat toisensa säännöllisin väliajoin Toiminnanjohtaja kutsuu koolle toimistopalaverin joka kolmas viikko Toteutuivatko palaverit, koetaanko ne hyödyllisiksi Toiminnanjohtaja Asiantuntevasti hoidetut, hyvähenkiset kokoukset Kokousten ennakkovalmistelu, vuosikokousten valmistelu, tehdä tarvittaessa nopeita päätöksiä Kokousten kesto Työvaliokuntalaisten tavoittaminen kiireellisissä asioissa Työvaliokunta toimii helpottaakseen hallituksen toimintaa Hallitus ylläpitää hyvää kiitoskulttuuria seurassa Vastaa seuran rekrytoinneista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Verkoston ylläpito ja hyvä yhteistyö Seuran hallitus näkyy ja antaa kiitosta seurassa toimiville henkilöille Työvaliokunnasta edustaja työhaastatteluissa Työvaliokunta vastaa muistamisten hoitamisesta, edustajien hankinnasta seuran ja sidosryhmien tapahtumiin sekä Kiltayhteistyöstä Hallitus muistaa suurissa elämänmuutoksissa työntekijöitä ja pitkäaikaisia valmentajia / ohjaajia Hallitus ottaa osaa toimijoiden palkitsemiseen kevätnäytöksessä ja KIVA:n palkitsemistilaisuudessa Toteutuneet työhaastattelut, joissa mukana työvaliokunnan edustaja Edustiko hallitus seuran tapahtumissa, oltiinko Killan kanssa yhteyksissä vuoden aikana Annetut muistamiset Osallistuiko hallitus palkitsemisten mietintään Kiittikö / kehuiko jokainen hallituksen jäsen toimijoita? Työvaliokunta Hallitus Toimialavastaavat Koko hallitus 5

6 Sanotaan Kiitos ja annetaan tunnustusta hyvin tehdystä työstä 6

7 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA 0 6-VUOTIAAT Perheliikunnan toimiala vastaa 3 kk 6-vuotiaille lapsille suunnatun voimisteluliikunnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä toiminnanjohtajan ja harrasteliikuntapäällikön kanssa. JNV on lasten liikunnan sinettiseura, eli tarjoaa taatusti laadukasta toimintaa. Ikäryhmä (3 kk 6 vuotta) jumppaa Taaperot ja Tenavat -ryhmissä, joissa lapsi tulee ryhmään yhdessä aikuisen kanssa sekä Perhe liikkuu - ryhmässä, jossa koko perhe saa jumpata yhdessä. Tunneilla liikutaan lasten taito- ja kehitystason mukaan ja tavoitteena on herättää yhdessä liikkumisen ilo. Perheliikunnan toimiala tekee yhteistyötä Jumppakoulun toimialan kanssa ja toimialoilla on yhteinen toimialatiimi. Toimialatiimiin kuuluu toimialavastaavien lisäksi 1 3 ohjaajaa. Harrastepuolen toimialoina nämä kaksi ovat perustoiminnaltaan samankaltaisia, joten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa on luontevaa. Vuodelle 2015 jatketaan vuoden 2014 Viestintä ja vuorovaikutus -painopistettä. Tämä tarkoittaa sitä, että panostetaan sisäiseen tiedonkulkuun seuran toimijoiden välillä, sekä näkyvyyteen ulospäin niin nykyisille kuin potentiaalisille uusillekin jäsenille. Tavoitteena on elinvoimainen ja aktiivinen Perheliikunnan toimiala. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Yhteistyö Jumppakoulun toimialan kanssa Perheliikunnan toimialan yhtenäistäminen Yhteinen toimialatiimi Jumppakoulun toimialan kanssa Työpari-ajatus toimialavastaavilla Ohjaajien yhteistyön lisääminen ja JNV-polun tuntemus Tiedonkulku hallituksen, tiimin ja ohjaajien välillä Toimiala ja sen toimijat tutuiksi toisilleen Me-henki toimialalle Toimialavastaavat kokoavat tiimin toimialojen ohjaajista Toimialatiimin aktiivinen toiminta, kokoontumiset 1 2 kertaa kaudessa Yhteiset toimialojen tapahtumat Tiimin Facebook-ryhmän hyödyntäminen Järjestetään mahdollisuuksia ryhmäytyä ja toimia yhdessä (esim. Toimialatiimin kokoontumiset Toimintasuunnitelman toteutuminen Aktiiviset ohjaajat Ohjaajien motivaatio Sijaistus-toiminnan sujuvuus Facebook-ryhmien aktiivinen ja Toimialavastaavat Toimialatiimi Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi 7

8 Lisää aktiivisia liikkujia toimialalle Ohjaajien sitouttaminen ja palkitseminen Lasten ryhmien laadun seuraaminen ja kehittäminen Toimiminen Sinettiseurakriteerien mukaisesti Säännöllisen palautteen kerääminen lasten tunneista Toimivat viestintäkanavat Olemassa olevien ryhmien täyttäminen Toimiala tutummaksi nykyisille sekä potentiaalisille uusille jäsenille Saavuttaa hyvä ohjaajapysyvyys ja innostaa ohjaajia oma-aloitteisuuteen JNV:n lasten ryhmät edelleen haluttuja ja laadukkaita Jokainen ohjaaja palauttaa toimistolle ryhmänsä kausisuunnitelman ajallaan Mahdollisuus esiintyä Palautteen kerääminen säännöllistä Toimintaa kehitetään palautteen perusteella jumppatori, kauden päätökset) Facebook toimivaksi viestintäväyläksi Ryhmien markkinointiin panostaminen (esim avoimet ovet, näytetuokiot, täsmämarkkinointi suoraan kohderyhmälle jne) Näkyvyys nettisivuilla ja seuran faceboo-sivun kautta Annetaan ohjaajille kiitosta; sanallisesti ja esim. pikkujoululahjoin Annetaan henk. koht palautetta (esim. auditoinnit) Jatketaan auditointeja tarvittaessa Kausisuunnitelmat tarkastetaan ja niistä annetaan palautetta tarpeen vaatiessa Toimialan yhteisen/ryhmien omien ohjelmien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus Tehdään palautekyselylomakkeet Vanhemmat täyttävät palautelomakkeet sähköisesti tai ohjaajat vievät lomakkeet ryhmiin täytettäviksi Palautteet käydään läpi Kannustetaan ohjaajia keräämään henkilökohtaista toimiva käyttö Aktiivisuuden lisääntyminen Osallistujamäärien kasvu Toimialan julkaisuja seuran Facebook-sivulla Ohjaajien vastaavuus kevät- ja syyslukukaudella Jäsenpysyvyys Lasten ja vanhempien tyytyväisyys JNV:n lasten ryhmiin Palautetut suunnitelmat Esiintyminen seuran näytöksissä Kerätty palaute ja sen hyödyntäminen Toimialavastaava Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toiminnanjohtaja Toimialavastaava Toimistosihteeri Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Toimialatiimi Toimialavastaava Toiminnanjohtaja 8

9 Ohjaajat kouluttautuvat säännöllisemmin Jokainen lasten ohjaaja käy vähintään yhden koulutuksen vuoden aikana palautetta Ohjaajien koulutustarpeen kartoittaminen JNV järjestää yhden toimialalle sopivan koulutuksen vuodessa Ohjaajien kouluttautumisesta pidetään kirjaa Kouluttautuminen ja koulutusten järjestäminen: Toiminnanjohtaja Toimialavastaava Käydyistä koulutuksista kirjaa pitää toiminnanjohtaja 9

10 3. JUMPPAKOULUN TOIMIALA 4 12-VUOTIAAT Jumppakoulun toimialaan kuuluvat 4 12-vuotiaiden temppujumppa- ja satujumpparyhmät, Zumba Kids -ryhmä sekä joukkuevoimisteluun ja kilpa-aerobiciin suuntautuneet alle 12-vuotiaiden jumppakouluryhmät. Jumppakoulun toimialan ryhmissä kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua, harrastaa ja esiintyä. Toimialan ryhmissä harjoitellaan perusvoimistelutaitoja leikinomaisesti lasten ikä- ja taitotaso huomioiden. Tunteihin sisältyy mm. akrobatiaa, telineitä ja välineitä, musiikkiliikuntaa sekä luovia harjoitteita. Joukkuevoimisteluun ja kilpa-aerobiciin suuntautuneissa jumppakouluryhmissä harjoitellaan lisäksi määrätietoisemmin lajien tekniikkaa. Jyväskylän Naisvoimistelijoiden jumppakouluryhmissä toimitaan Sinettiseurakriteerien mukaisesti. Lasten toimialat eli Jumppakoulu ja Perheliikunta pyrkivät entisestään lisäämään yhteistyötä. Harrastepuolen toimialoina nämä kaksi ovat perustoiminnaltaan samankaltaisia, joten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa on luontevaa. Jumppakoulun ja perheliikunnan toimialat muodostavat yhdessä uuden yhteisen toimialatiimin. Toimialatiimin muodostavat toimialavastaavat ja 1 3 lasten ohjaajaa. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Perheliikunnan ja jumppakoulun toimialan yhteistyö Yhteinen toimialatiimi Työpari-ajatus toimialavastaavilla Toimialavastaavat kokoavat tiimin toimialojen ohjaajista Toimialatiimin kokoontumiset Ohjaajien yhteistyön lisääminen ja JNV-polun tuntemus Vuorovaikutuksen lisääminen ja tiedonkulun parantaminen hallituksen, tiimin ja ohjaajien välillä Toimialatiimi kokoontuu 1 2 kertaa kaudessa Yhteiset toimialojen tapahtumat Tiimin Facebook-ryhmän hyödyntäminen tiedotuksessa ja ideoinnissa Toimintasuunnitelman toteutuminen Aktiiviset ohjaajat Toimialavastaavat, toimialatiimi, harrasteliikuntapäällikkö 10

11 Osaavat ohjaajat JNV-polun vahvistaminen ja jäsenpysyvyys Ohjaajat kouluttautuvat ja syventävät tietojaan säännöllisesti Jaetaan seurassa olemassa olevaa tietoa. Ohjaajat saavat henkilökohtaista palautetta työstään Mahdollisuus jatkaa JNV- polulla oman taitotason ja kiinnostuksen perusteella Auditointien jatkaminen Koulutusinfon välittäminen Jatketaan seuran sisäisten koulutusten ja ideapäivien järjestämistä Koulutusten järjestäminen Jyväskylään Tiedotetaan vahvemmin seuran eri ryhmistä jo seurassa harrastaville ja uusille harrastajille Ohjaajien aktiivisuus kannustaa jatkamaan harrastusta Koulutuksiin osallistuneiden määrä Sisäisiin koulutuksiin osallistuminen (1 kaudessa) Tilauskoulutukset Täydet ryhmät (perustetut ryhmät - osallistujamäärät) Jäsenpysyvyys Harrasteliikuntapäällikkö yhteistyössä toimialavastaavan ja toimialatiimin kanssa Toimialavastaava ja toimialatiimi yhteistyössä harrasteliikuntapäällikön kanssa, toiminnanjohtaja Ohjaajien perehdyttäminen erilaisiin JNV-polkuihin ja harrastusmahdollisuuksii n Ohjaajavaihto: käydään tutustumassa muihin ryhmiin Valmennusjärjestelmä-info ohjaajille Valmennusjärjestelmän toimivuus Ohjaajat Nuorisovalmennuspäällikkö Lisää aktiivisia liikkujia Täydet harrasteryhmät Tehdä seuran toimintaa tunnetuksi Markkinoinnin vahvistaminen Toimiala mukana vuoden tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa Täsmämarkkinointia suoraan kohderyhmille Näytetuntien pitäminen, esim. kouluissa ja perhekahviloissa Uudet jäsenet ja seuran tunnettuus Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Ohjaajat 11

12 Avoimet ovet ryhmissä Sujuva viestintä toimialan sisällä Sovittu työnjako tiedotuksessa Parempi tiedonkulku ohjaajien, vastuuhenkilöiden ja seuran työntekijöiden välillä Toimialavastaavan tehtävien kirjaaminen Nettisivuille toimialan esittely Kauden alussa toimialan esittely ohjaajille Facebook-ryhmien tehokas käyttö viestinnässä Ei tietokatkoksia Tavoitettavuus Osallistumisen ja aktiivisuuden lisääntyminen Toimialatiimi Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Aktiivinen toimialatiimi 12

13 4. TANSSITOIMIALA yli 12-VUOTIAAT JNV:n tanssitoimiala tarjoaa harrastepohjaista tanssiliikuntaa (erilaiset tanssitunnit ja tanssillisen voimistelun esiintyvät ryhmät). Tanssitoimiala aloittaa toimintansa tässä muodossa vuonna Ensimmäisen vuoden tavoitteena on toimialan toiminnan käynnistäminen sekä yhteistyömallien luominen. Tarkoituksena on perustaa nykyisten kolmen tanssillisen voimistelun ryhmien rinnalle vielä nuorten tanssillisen voimistelun esiintyvä ryhmä, jotta tanssillisen voimistelun polku vahvistuu. Lisäksi nuorille suunnata uusia innostavia sekä helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tunteja, kuten tanssitunteja sekä kevyitä kuntotunteja aikuisten kalenterin puolelta sekä kehittää uusia tunteja nuorilta itseltään tulleiden pyyntöjen perusteella. Tavoitteena on, että toimintaansa jatkaa keväällä 2015 Tero Makkosen vetämä zumba vuotiaille nuorille. Nuorten toimialan tavoitteena on antaa nuorille harrastusmahdollisuuksia riippumatta siitä, onko aikaisempaa tanssi- tai voimistelutaustaa. Tämän lisäksi tarkoituksena on turvata Jumppakoulusta 12-vuotiaina eteenpäin siirtyville nuorille harrastajille mahdollisuus tanssilliseen harrastukseen. Vaikka toimialan rakenne muuttuukin vuonna 2015, pystytään nuorille kuitenkin takaamaan luonteva siirtyminen vuosien mittaan uusiin ryhmiin ja eteneminen omassa harrastuksessa. Muut vaihtoehdot JNV:ssä harrastuksen jatkumiseen ovat kilpailun- ja valmennuksen toimialan harraste- ja valmennusryhmät. Vuoden 2015 aikana tanssitoimialan tunnit auditoidaan ja annetaan ohjaajille tärkeää palautetta. Auditoinnit järjestetään toimialavastaavan ja harrasteliikuntapäällikön yhteistyönä. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Tanssitoimialan yhtenäistäminen Luoda yhteistyötä ja henkeä tanssitoimialan ohjaajien välille Toimialavastaava kokoaa ohjaajat kasaan Pidettiinkö yhteistä tilaisuutta Toimialavastaava Uusien jäsenten houkuttelu mukaan Mahdollistetaan laajempi valikoima tanssitunneista nuorille ja aikuisille Nuoret saavat osallistua sarjakortilla tietyille aikuisten kalenterin tunneille Nuorten sarjakorttien myynti Harrasteliikunnan päällikkö, toiminnanjohtaja ja toimialavastaava 13

14 Nuorten Zumba-tunnin osallistujamäärän kasvattaminen Kaveri mukaan -kampanja nykyisille ryhmäläisille Toteutuiko kampanja ja kuinka monta uutta jäsentä se poiki Ryhmän ohjaaja, harrasteliikunnan päällikkö ja toimialavastaava Toiminta tanssiryhmissä on laadukasta Jokainen ohjaaja kouluttaa itseään vuoden aikana Nuorten ryhmät toimivat Sinettiseurakriteerien mukaan ja aikuisten ryhmät noudattava Priima-kriteereitä Jokainen velvoitetaan käymään vähintään yhdessä sisäisessä koulutuksessa kauden aikana Tiedotetaan ohjaajia seuran ideapäivärahasta ja käyttävät sitä hyödyksi ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuessaan Kerätään nuorilta pelisäännöt ja aikuisten tuntien laatua seurataan auditoinneilla Koulutusseuranta Seuranta haetuista apurahoista / ohjaaja Toteutuiko auditoinnit ja kerättiinkö pelisäännöt? Harrasteliikunnan päällikkö Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Tanssitoimiala näkyy tapahtumissa Esiintyvät ryhmät osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin Esiintyvät ryhmät velvoitetaan osallistumaan seuran näytöksiin ja väh. kerran vuodessa seuran ulkopuoliseen tapahtumaan Ohjaajat mahdollistavat esiintymisen tekemällä koreografioita Osallistuivatko kaikki ryhmät näytöksiin? Seuranta Showosallistumisista Toimialavastaava Ohjaajat Harrastajien esiintymiskokemus ja varmuus kehittyvät Tanssitoimiala pitää kerran kaudessa yhteisen esityskerran toisilleen Toteutuiko tanssitoimialan katselmus? Harrasteliikunnan päällikkö ja toimialavastaava 14

15 5. KILPAILUN JA VALMENNUKSEN TOIMIALA Kilpailun ja valmennuksen toimiala tarjoaa laadukasta urheiluvalmennusta joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin harrastajille. JNV:ssä voimistelee vuonna 2015 yli 25 joukkuevoimistelujoukkuetta ja yli 20 kilpa-aerobiccaajaa, 5-vuotiaista lapsista edustusryhmiin asti. Voimistelijat sekä valmentajat ryhmittyvät lajeittain ja ikäluokittain seitsemään tiimiin, joiden sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä. JNV:n joukkuevoimistelun edustusjoukkue on Suomen korkeimmalla sarjatasolla kilpaileva joukkue, joka tavoittelee pisteitä Maailman Cupin osakilpailuista. Kilpaaerobicin urheilijoita kilpailee korkeimmalla SM-tasolla. Kilpailun ja valmennuksen (=KIVA) toimialan visiona on kilpailumenestyksen varmistaminen tulevaisuudessa; toiminnan kehittämisestä vastaa KIVA:n toimialatiimi (KIVA-tiimi) tiiminvetäjänään nuorisovalmennuspäällikkö. KIVA-tiimi koostuu jokaisen ikäluokkatiimin päävalmentajasta, hallituksen toimialavastaavasta sekä kehittäjäjäsenistä. Vuonna 2015 KIVA-toiminnan päätavoitteina on yhteishengen ja ilmapiirin nostatus sekä valmennusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu ja organisointi. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Ilmapiirin nostattaminen Urheilijoiden ja voimistelijoiden yhteishengen nostatus, seurakavereihin tutustuminen Valmentajien tiimiyttäminen seuraan Yhteiset tapahtumat (JNVolympialaiset, Gymnaestrada 2015), vierailuviikko, yhteistreenit, valkkuvierailut, kummijoukkuetoimintaa Valmentajien osallistaminen, luonteva kanssakäyminen salilla, toisten arvostaminen, kauden yhteisiin tapahtumiin panostaminen Voimistelijat tervehtivät toisiaan salilla ja tuntevat toisiaan paremmin, lopettamisten määrän väheneminen, lopettaneiden seuraaktiivisuuden jatkuminen Valmentajat tervehtivät toisiaan salilla ja tuntevat toisiaan paremmin, valmentajatiimien toimivuus, yhteishengen määrä Voimistelijat, valmentajat, JoJot, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö Joukkueenjohtajien (=JoJojen) tiimiyttäminen ja sitouttaminen JoJojen tutustuminen toisiinsa, kauden päättäjäiset JoJot tervehtivät toisiaan, tuntevat toisensa, JoJotyöskentelyyn saadun tuen määrä ja JoJo-yhteistyön määrä 15

16 Valmentajien, vapaaehtoisten, JoJojen ja urheilijoiden kiittäminen Yhteisillat, palkitsemiset Valmentajien, voimistelijoiden ja vapaaehtoisten viihtyminen seurassa: palautekyselyjen vastaukset KIVA-tiimi Valmennustoiminta yhtenäistä Yhteistyö ikäluokkien sisällä ja ikäluokkien välillä: Valmentajavierailut ikäluokan sisällä, vierailuviikot toisten ikäluokkien kanssa Ikäluokkatiimillä yhtenäisiä toimintatapoja Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi Laadunvalvonta ja valmennuksen kehittäminen Valmentajien jako auditointipareihin/kolmikoihin Jokainen valmentaja saa auditoinnin sekä käy seuraamassa toisen valmentajan treeniä Nuorisovalmennuspäällikkö, valmentajat Valmennuksen ammattimaistuminen Kilpa-aerobictuomaritoimintaa seurassa Kilpa-aerobic-tuomarien koulutus KA-tuomarien määrä Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi, hallitus Valmentajien kouluttautuminen, sitouttaminen Etsitään keinoja edistää valmentajien kouluttautumista Käytyjen koulutusten määrä Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi, hallitus 16

17 Seuran sisäisten koulutusten sekä valmentajapäivien lisäksi ikäluokittain koulutuspäiviä (teema riippuen ikäluokasta) Tietotaidon lisääntyminen, tieto useammalle valmentajalle Kilpailumenestyksen varmistaminen tulevaisuudessa: askeleet vuonna 2015 Valmennusjärjestelmän kehittäminen Urheilijoiden terveyden edistäminen Kilpailutoiminnan tavoitteet: JNV:llä on menestyviä SM- ja kilpasarjajoukkueita joka ikäsarjassa (JV) sekä menestyviä urheilijoita kilpasarjoissa ja kaikissa SMsarjoissa (KA) Urheilijan polun valmistuminen Valmentajan polun rakentamisen aloitus Valmennusryhmien kokoonpanojen tarkistus puolivuosittain kunkin voimistelijan ikä-, taito- ja motivaatiotason mukaisesti Valmentajien koulutus, ulkopuolisten sekä sisäisten kouluttajien hyödyntäminen Leiritoiminnan kehittäminen, onnistunut kesäleiri Loukkaantumisten ja lopettamisten seuranta ja analysointi sekä koonti Laadukasta valmennusta Urheilijan portaat valmiit ja tiedotettu valmentajille Systemaattinen suunnitelma järjestelmän aloituksesta Urheilijat sopivissa ryhmissä Koulutusten ja kouluttajien määrä Leiriläisten palautekyselyjen vastaukset Loukkaantumisten ja lopettamisten määrä (mahdollisimman pieni) Kilpailumenestys eri ikä- sekä kilpasarjoissa (kategoriat, finaalipaikat, mitalisijoitukset, nousupisteet) KIVA-tiimin sisäinen kehittäjätiimi Valmentajat, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö Valmentajat, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö SM-tiimi, KA-tiimi, Kilpatiimi, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö 17

18 JNV:llä on joukkue A- maajoukkueringissä, juniorimaajoukkueringissä, urheilijoita Treeniringissä sekä paikka juniori B-MJringissä. Riittävä kilpailumenestys rinkipaikkojen saavuttamiseksi Saavutettujen rinkileiripaikkojen määrä JNV:llä on edustuksia Challenge Cupin ja World Cupin osakilpailuissa (JV) Riittävä kilpailumenestys kutsukilpailupaikkojen saavuttamiseksi Kansainvälisiin kutsukilpailuihin osallistuneiden joukkueiden määrä KIVA-tiimin sisäisten tiimien toiminnan jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen Sisäisten tiimien selkeä vastuunjako ja tiedotus Toimiva tiedotus KIVA-tiimin sisällä, toimiva tiedotus ikäluokkatiimeissä (yhtenä viestintäkanavana Facebook) KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö KIVA-toiminnan sisäisen tiedottamisen lisääminen Tiedotuksen merkityksen korostaminen Toimiva tiedotus valmentajien ja KIVA-tiimin välillä KIVA-tiimi, valmentajat, nuorisovalmennuspäällikkö Viestintä Ulkoinen tiedotus: JNV yksi tunnetuimmista urheiluseuroista Keski- Suomessa Lehdistötiedotteet kilpailutuloksista oikeaaikaisesti KIVA-toimialan joukkueet ja urheilijat markkinoivat seuraa esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa Jojoista ja vanhemmista kerätään erillinen tapahtumatiedotustiimi Lehdistöille infoaminen Seuran toiminnanjohtaja seuraa näkyvyyttä ja ottaa jutut talteen leikekirjaan Esiintymisten määrä Nettisivuilla ajantasaiset uutiset KIVA-toimialan näkyvyys paikallisessa mediassa (kerrat / vuosi) Lehtiartikkeleiden määrä/kausi Valmentajat KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö, tuleva tapahtumatiedotustiimi Toiminnanjohtaja 18

19 Laadukkaat yleisötapahtumat Tapahtumat talouden tukena Kilpailu ja valmennus järjestää Hopeaharppauksen (yhdessä Jumppakoulun toimialan kanssa), JV-kilpailuja ja kesäleirin Tapahtumista saatu palaute, taloudellinen tulos Kilpailujen ja tapahtumien järjestelyihin velvoitetaan mukaan valmentajat, ohjaajat ja valmennusryhmäläisten vanhemmat Vastuualuetoiminnan jatkaminen Jokaisella ikäluokkatiimillä oma vastuutapahtumansa Tapahtumajärjestelyjen sujuvuus Ikäluokkatiimit, Kilpailujärjestelyissä koko seura 19

20 6. AIKUISTEN TOIMIALA YLI 18-VUOTIAAT Aikuisten harrasteliikunnan toimiala vastaa aikuisille suunnatun liikunnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Toiminnan lähtökohtana on tarjota laadukkaita, terveyttä edistäviä, ohjattuja liikuntaryhmiä eri-ikäisille jäsenille vastaamaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Priima aikuisliikunnan laatuseurasertifikaatti ohjaa toimintaa. Seurassa tarjotaan aikuisliikkujille sekä kuntoliikuntatunteja että ryhmiä, jotka tähtäävät ensisijaisesti esiintymisiin sekä Show-tapahtumiin. Vuonna 2015 esiintyviä ryhmiä ovat ainakin Ajattaret, Aurora ja Leidit. Nämä esiintyvät ryhmät kuuluvat vuoden 2015 alusta alkaen tanssitoimialaan. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Jokainen liikkuja löytää Palautteet, tuntien itselleen sopivia kävijämäärät tuntivaihtoehtoja JNV tarjoaa monipuolista, laadukasta ja tasaarvoista liikuntaa jäsenilleen Jumppakalenteri on monipuolinen ja se toteutetaan jäsenlähtöisesti palautteet huomioiden Toimialatiimi, harrasteliikuntapäällikkö Jumppakalenterin tunnit ovat houkuttelevia ja kävijöitä on tasaisesti eri tunneilla Osallistujamäärien tasoittuminen eri tuntien kesken Lisätään suosituimpien tuntien tarjontaa mikäli salivuorotilanne sen sallii Markkinoidaan hiljaisempia tunteja Kävijämäärät tunneilla Tuntien määrä Palaute Harrasteliikuntapäällikkö 20

21 JNV on edelläkävijä seura ikääntyvien liikuttamisessa Jyväskylässä Ikääntyville suunnattujen tuntien vakiinnuttaminen osaksi seuran toimintaa Toiminta on laadukasta ja monipuolista Keväällä 2014 aloittaneet Ikiliike-ryhmät jatkuvat myös vuonna 2015 Hankkeen tavoittamat jäsenet pysyvät mukana toiminnassa ja uusia jäseniä liittyy mukaan Ikääntyville suunnattujen tuntien määrä Myytyjen Ikiliike- /eläkeläiskorttien määrä Palaute Toiminnanjohtaja Hankevastaava Harrasteliikuntapäällikkö Työnjako toimialan asioiden hoitamisessa on selkeä ja tarkoituksenmukainen Tarkoituksenmukaisten viestintäkanavien käyttö Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Toimialalla toimii aktiivinen toimialatiimi Viestintä ja vuorovaikutus hallituksen, tiimin ja seuran toimihenkilöiden välillä on sujuvaa Kaikki toimialan toimijat (jäsenet, ohjaajat, toimiston henkilökunta ja toimialatiimin jäsenet) käyttävät eri viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti Uusia ohjaajia koulutetaan vertaisohjaajakoulutuksen avulla Tiimi kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa Muistiot tiimin kokouksista tj:lle, tieto kulkee myös hallituksesta ja toimistolta tiimiin Nettisivut ensisijainen tiedotuskanava tärkeiden asioiden (kuten tuntimuutokset, peruutukset yms.) tiedottamiseen. Myös muita viestintäkanavia, kuten seuran Facebooksivut, käytetään aktiivisesti. Toimialatiimi käyttää sisäiseen viestintään Facebook-ryhmää ja sähköpostia Uusien ohjaajien määrä Toimialatiimin kokousten määrä Toimintasuunnitelman toteutuminen Viestintä toimialatiimin Facebook-ryhmässä Tiedon löytyminen on helppoa ja vaivatonta Toimialatiimi, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja, harrasteliikuntapäällikkö, toimialatiimi 21

22 Seurassa toimivat motivoituneet, sitoutuneet ja pätevät ohjaajat Ohjaajat sitoutuvat ohjaamaan omat tuntinsa ja tarvittaessa hankkivat sijaisen Ohjaajat kokevat voivansa vaikuttaa seuran toimintaan Sijaishankinnassa apuna Facebookin sijaislista tai kauden alussa toimitettua ohjaajalista Ohjaajille suunnattu kysely toteutetaan säännöllisesti Ohjaajia kuullaan kausia suunniteltaessa Jokainen ohjaaja on käynyt vähintään ryhmäliikunnan ohjauksen peruskoulutuksen Palautteen huolellinen läpikäyminen Ohjaajatapaamiset kauden alussa ja lopussa Ohjaajien palkitseminen ja kiittäminen Harrasteliikuntapäällikkö Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Ohjaajat haluavat kehittää itseään kouluttautumalla säännöllisesti Ohjaajat osallistuvat seuran sisäiseen koulutukseen vähintään kerran vuodessa sekä hyödyntävät koulutusapurahaa osallistumalla muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin Seurataan Voimisteluliiton koulutuksiin ilmoittautumista Neptonin avulla Sisäisten koulutusten osallistujamäärä Jatkuvuuden varmistaminen Uusien jumppaajien ja ohjaajien on helppo tulla mukaan seuran toimintaan Tuntien auditointeja tehdään kauden aikana kaikille uusille ja mahdollisimman monelle kokeneemmallekin ohjaajalle Luodaan tunneille sekä ohjaajien välille avoin, positiivinen ilmapiiri Autetaan ja tuetaan uusia ohjaajia Auditoitujen tuntien määrää Uusien jäsenten ja ohjaajien määrä Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Toiset ohjaajat Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Toiset ohjaajat Toiminta on uudistuvaa Trendien seuraaminen Uusien tuntien lisääminen Uusien tuntien määrä 22

23 JNV on houkutteleva seura, jossa on hyvä harrastaa ja joka näkyy positiivisesti myös ulospäin Esiintyminen näytöksissä, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin Suuri joukko JNV:n jäseniä osallistuu Gymnaestrada 2015-tapahtumaan JNV kustantaa yhden tapahtuman osallistumismaksun / ryhmä / vuosi Tapahtumien määrä Osallistujamäärät Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Näkyvyyden lisääminen eri viestintäkanavia hyödyntäen Näkyvyys paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa Facebook-mainonta Mainosten määrä 23

24 7. USKOLLISUUDEN KILTA JNV:n Uskollisuuden Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Suomen kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti, joihin JNV:n kiltalaiset ottavat osaa. Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa. Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltaan voi liittyä viisi vuotta Voimisteluliiton seurassa ollut henkilö. Uskollisuuden Killan toiminnan tarkoituksena on tuoda ystävyyttä ja iloa kiltalaisten elämään. - TAHTOTILA - TAVOITTEET - TOTEUTUS - MITTARIT - VASTUUTAHO Järjestetään vuosikokous helmi-maaliskuussa Kiltaemäntä kutsuu koolle Toteutuneet kokoukset Kiltaemäntä Tarvittavat kokoukset pidetään Emännistön kokoukset tarvittaessa Kiltalaisten ulkoilupäivät kaksi kertaa vuodessa Kiltalaisten osallistuminen kuntokisaan Pääseuran tapahtumissa avustaminen talkoilun kautta Järjestetään päivä keväällä ja syksyllä Kerätään kasaan kuntokisapisteitä Tiedotetaan päivistä ajoissa Toteutuneet päivät Vastuutettu emännistön jäsen Saadut pisteet Toiminnanjohtaja ja kiltalaiset yhdessä 24

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2017 2018. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1-7/2016

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1-7/2016 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1-7/2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO... 3 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA... 7 3. VOIMISTELUKOULUN TOIMIALA... 10 4. TANSSITOIMIALA... 13 5. KILPAILUN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2016-2017. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. RNV on myös edelläkävijä ja suunnannäyttäjä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 1. SC Vantaa ja Tapanilan Erä ovat aloittaneet seurayhteistyön 2. Koko perhe liikkumaan! 3. Syksyn kuulumisia 4. Leiristipendit kesäksi 2015 5. Seuran jäsenten syyskokous

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijoiden jvtoiminta

Mäntsälän Voimistelijoiden jvtoiminta Mäntsälän Voimistelijoiden jvtoiminta kaudella 2016-2017 Tuovinen 17.5.2016 PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Vanhempainillan aiheet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014 SC VANTAA Jäsenkirje 3/2014 1. Katsaus joukkuevoimistelijoiden kevääseen... 2 2. Mukaan joukkuevoimisteluun... 3 3. Harrasteliikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkanut... 3 4. Valmentajaksi tai ohjaajaksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. Sinettiseurana RNV on myös edelläkävijä

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seuralla on yhteiset kirjalliset seuran sisäiset pelisäännöt.

Seuralla on yhteiset kirjalliset seuran sisäiset pelisäännöt. TOIMINTALINJA 2014 2015 SISÄLLYS 1 Visio... 1 2 Kuvaus seurasta... 1 3 Seuran pelisäännöt... 1 4 Vastuun jakaminen seurassa... 2 5 Seuran ongelmaratkaisupolku... 2 6 Seuran kehittäminen ja laadun tarkkailu...

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ TAJU on lähellä KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016. Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016. Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monen ikäisille liikkujille.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Valmentajien pelisäännöt

Valmentajien pelisäännöt Valmentajien pelisäännöt 1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain 1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8- vuotiaille

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. Sinettiseurana RNV on myös edelläkävijä

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Seuran toimintalinja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Seuran toimintalinja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Seuran toimintalinja Miten seuratoimintaan mukaan Johtokunta järjestää syksyn Voimistelu Startti- päivän elokuun lopulla, jolloin tunneille otetaan ilmoittautumisia

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monenikäisille

Lisätiedot

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 1. Yleistä Tapiolan Voimistelijat on Espoossa, Tapiolan ja sen lähialueilla toimiva 51-vuotias liikuntaseura, joka kuuluu jäsenseurana Suomen Voimisteluliittoon sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 3 HARRASTELIIKUNTA... 3 3.1. Lapset... 4 3.2. Lapset ja nuoret... 4 3.3. Perheliikunta... 4 4

Lisätiedot

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi 1 SISÄLTÖ JOHDANTO. 3 RATSASTUSSEURAN VISIO... 4 RATSASTUSSEURAN ARVOT... 4 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET... 5 Vakiintunut vuosittainen toiminta... 5 Seuran

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN!

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! Tässä info kirjeessä kerrotaan seuramme valmennusryhmien toimintaan liittyen yleisistä asioista. Seuramme kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu. JOUKKUEVOIMISTELU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014 1 Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen liikuntaseura. Raision Jumpparit tarjoaa liikuntaa kaiken

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot