JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO PERHELIIKUNNAN TOIMIALA JUMPPAKOULUN TOIMIALA TANSSITOIMIALA KILPAILUN JA VALMENNUKSEN TOIMIALA AIKUISTEN TOIMIALA USKOLLISUUDEN KILTA TIEDOTUS JA MARKKINOINTI TAPAHTUMAT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

3 1. YLEINEN HALLINTO Jyväskylän Naisvoimistelijat ry:n (JNV) toimintasuunnitelma perustuu seuran toiminta-ajatukseen sekä jäsenten ja seuratoimijoiden näkemyksiin seuran arvoista, tavoitteista ja visioista. Seuran toiminnasta vastaa viime kädessä hallitus. Lakisääteisten asioiden lisäksi hallitus valvoo seuran sääntöjen toteuttamista sekä osallistuu aktiivisesti seuran toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Hallituksessa toimii lisäksi työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukset, tehdä ehdotuksia hallitukselle sekä reagoida nopeasti ympäristössä ilmeneviin asioihin. Seuralla on palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja, harrasteliikunnan päällikkö, nuorisovalmennuspäällikkö, toimistosihteeri sekä kirjanpitäjä. Toiminta-ajatus JNV ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota voimisteluliikunnan avulla elämäniloa, elämyksiä ja energiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Arvot Vapaaehtoisuus Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä. Ihmisläheisyys Toiminta on harrastajia varten. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja ohjaavat seuran toimintaa dynaamisesti eteenpäin. Yhteisöllisyys Eri toimialat sekä toiminta- ja työryhmät yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa muodostavat seuran, johon on ilo liittyä ja jossa on hyvä toimia. Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta. Laadukkuus Tehtävät hoidetaan huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Meillä on valmius kehittyä ajan hengessä. Koulutus synnyttää laatua. VISIO vuotias JNV on haluttu, menestyvä ja laadukas liikuntaseurojen edelläkävijä 3

4 PAINOPISTEALUEET 2015 Viestintä ja vuorovaikutus 2.0 (painopiste jatkuu vuodelta 2014) Tavoitteena on kehittää sekä seuran sisäistä että seuran ja ulkopuolisten sidosryhmien välistä viestintää ja vuorovaikutusta Seuran viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen sitouttaa seuraan ja kasvattaa seurahenkeä Seuran lisääntynyt näkyvyys vahvistaa seuran mainetta ja houkuttelevuutta myös seuraan kuulumattomille Hyvässä seurassa on ilo liikkua! TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Lisätä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tietämystä urheiluseuran hallinnosta Hankitaan hallinnon tilauskoulutus ja / tai osallistutaan paikallisesti ja kansallisesti järjestettyihin koulutuksiin Kuinka moneen koulutukseen osallistuttiin Työvaliokunta Kehittää JNV:n hallintoa entistä ammattimaisemmaksi Vältetään saman työn tekemistä useaan kertaan Selkiytetään luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden toimenkuvia ja vastuita Toiminnanjohtaja kerää viikoittain työntekijöiltä viikkoraportin Tuotettiinko toimenkuvakohtaiset listaukset työtehtävistä Hallitus ja työntekijät Selkiytetään toimintatapoja ja luodaan ohjeet käytännön tasolle Tehdään JNV:lle hallinto- ja talousohjesäännöt ja jaetaan ne työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistoimijoille Tuotettiinko dokumentit Jalkautettiinko dokumentit toimintaan Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä yhdessä työvaliokunnan kanssa 4

5 Määritellä hallituksen rooli JNV:ssä Listataan hallituksen tärkeimmät tehtävät ja määritellään, mitkä asiat kuuluvat hallituksen toimivallan alle, mitkä työntekijöiden Onko hallituksen rooli määritelty ja ymmärretty Hallitus ja toiminnanjohtaja Lisätä palkattujen työntekijöiden keskinäistä viestintää ja vuorovaikutusta Työntekijät kohtaavat toisensa säännöllisin väliajoin Toiminnanjohtaja kutsuu koolle toimistopalaverin joka kolmas viikko Toteutuivatko palaverit, koetaanko ne hyödyllisiksi Toiminnanjohtaja Asiantuntevasti hoidetut, hyvähenkiset kokoukset Kokousten ennakkovalmistelu, vuosikokousten valmistelu, tehdä tarvittaessa nopeita päätöksiä Kokousten kesto Työvaliokuntalaisten tavoittaminen kiireellisissä asioissa Työvaliokunta toimii helpottaakseen hallituksen toimintaa Hallitus ylläpitää hyvää kiitoskulttuuria seurassa Vastaa seuran rekrytoinneista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Verkoston ylläpito ja hyvä yhteistyö Seuran hallitus näkyy ja antaa kiitosta seurassa toimiville henkilöille Työvaliokunnasta edustaja työhaastatteluissa Työvaliokunta vastaa muistamisten hoitamisesta, edustajien hankinnasta seuran ja sidosryhmien tapahtumiin sekä Kiltayhteistyöstä Hallitus muistaa suurissa elämänmuutoksissa työntekijöitä ja pitkäaikaisia valmentajia / ohjaajia Hallitus ottaa osaa toimijoiden palkitsemiseen kevätnäytöksessä ja KIVA:n palkitsemistilaisuudessa Toteutuneet työhaastattelut, joissa mukana työvaliokunnan edustaja Edustiko hallitus seuran tapahtumissa, oltiinko Killan kanssa yhteyksissä vuoden aikana Annetut muistamiset Osallistuiko hallitus palkitsemisten mietintään Kiittikö / kehuiko jokainen hallituksen jäsen toimijoita? Työvaliokunta Hallitus Toimialavastaavat Koko hallitus 5

6 Sanotaan Kiitos ja annetaan tunnustusta hyvin tehdystä työstä 6

7 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA 0 6-VUOTIAAT Perheliikunnan toimiala vastaa 3 kk 6-vuotiaille lapsille suunnatun voimisteluliikunnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä toiminnanjohtajan ja harrasteliikuntapäällikön kanssa. JNV on lasten liikunnan sinettiseura, eli tarjoaa taatusti laadukasta toimintaa. Ikäryhmä (3 kk 6 vuotta) jumppaa Taaperot ja Tenavat -ryhmissä, joissa lapsi tulee ryhmään yhdessä aikuisen kanssa sekä Perhe liikkuu - ryhmässä, jossa koko perhe saa jumpata yhdessä. Tunneilla liikutaan lasten taito- ja kehitystason mukaan ja tavoitteena on herättää yhdessä liikkumisen ilo. Perheliikunnan toimiala tekee yhteistyötä Jumppakoulun toimialan kanssa ja toimialoilla on yhteinen toimialatiimi. Toimialatiimiin kuuluu toimialavastaavien lisäksi 1 3 ohjaajaa. Harrastepuolen toimialoina nämä kaksi ovat perustoiminnaltaan samankaltaisia, joten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa on luontevaa. Vuodelle 2015 jatketaan vuoden 2014 Viestintä ja vuorovaikutus -painopistettä. Tämä tarkoittaa sitä, että panostetaan sisäiseen tiedonkulkuun seuran toimijoiden välillä, sekä näkyvyyteen ulospäin niin nykyisille kuin potentiaalisille uusillekin jäsenille. Tavoitteena on elinvoimainen ja aktiivinen Perheliikunnan toimiala. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Yhteistyö Jumppakoulun toimialan kanssa Perheliikunnan toimialan yhtenäistäminen Yhteinen toimialatiimi Jumppakoulun toimialan kanssa Työpari-ajatus toimialavastaavilla Ohjaajien yhteistyön lisääminen ja JNV-polun tuntemus Tiedonkulku hallituksen, tiimin ja ohjaajien välillä Toimiala ja sen toimijat tutuiksi toisilleen Me-henki toimialalle Toimialavastaavat kokoavat tiimin toimialojen ohjaajista Toimialatiimin aktiivinen toiminta, kokoontumiset 1 2 kertaa kaudessa Yhteiset toimialojen tapahtumat Tiimin Facebook-ryhmän hyödyntäminen Järjestetään mahdollisuuksia ryhmäytyä ja toimia yhdessä (esim. Toimialatiimin kokoontumiset Toimintasuunnitelman toteutuminen Aktiiviset ohjaajat Ohjaajien motivaatio Sijaistus-toiminnan sujuvuus Facebook-ryhmien aktiivinen ja Toimialavastaavat Toimialatiimi Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi 7

8 Lisää aktiivisia liikkujia toimialalle Ohjaajien sitouttaminen ja palkitseminen Lasten ryhmien laadun seuraaminen ja kehittäminen Toimiminen Sinettiseurakriteerien mukaisesti Säännöllisen palautteen kerääminen lasten tunneista Toimivat viestintäkanavat Olemassa olevien ryhmien täyttäminen Toimiala tutummaksi nykyisille sekä potentiaalisille uusille jäsenille Saavuttaa hyvä ohjaajapysyvyys ja innostaa ohjaajia oma-aloitteisuuteen JNV:n lasten ryhmät edelleen haluttuja ja laadukkaita Jokainen ohjaaja palauttaa toimistolle ryhmänsä kausisuunnitelman ajallaan Mahdollisuus esiintyä Palautteen kerääminen säännöllistä Toimintaa kehitetään palautteen perusteella jumppatori, kauden päätökset) Facebook toimivaksi viestintäväyläksi Ryhmien markkinointiin panostaminen (esim avoimet ovet, näytetuokiot, täsmämarkkinointi suoraan kohderyhmälle jne) Näkyvyys nettisivuilla ja seuran faceboo-sivun kautta Annetaan ohjaajille kiitosta; sanallisesti ja esim. pikkujoululahjoin Annetaan henk. koht palautetta (esim. auditoinnit) Jatketaan auditointeja tarvittaessa Kausisuunnitelmat tarkastetaan ja niistä annetaan palautetta tarpeen vaatiessa Toimialan yhteisen/ryhmien omien ohjelmien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus Tehdään palautekyselylomakkeet Vanhemmat täyttävät palautelomakkeet sähköisesti tai ohjaajat vievät lomakkeet ryhmiin täytettäviksi Palautteet käydään läpi Kannustetaan ohjaajia keräämään henkilökohtaista toimiva käyttö Aktiivisuuden lisääntyminen Osallistujamäärien kasvu Toimialan julkaisuja seuran Facebook-sivulla Ohjaajien vastaavuus kevät- ja syyslukukaudella Jäsenpysyvyys Lasten ja vanhempien tyytyväisyys JNV:n lasten ryhmiin Palautetut suunnitelmat Esiintyminen seuran näytöksissä Kerätty palaute ja sen hyödyntäminen Toimialavastaava Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toiminnanjohtaja Toimialavastaava Toimistosihteeri Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Toimialatiimi Toimialavastaava Toiminnanjohtaja 8

9 Ohjaajat kouluttautuvat säännöllisemmin Jokainen lasten ohjaaja käy vähintään yhden koulutuksen vuoden aikana palautetta Ohjaajien koulutustarpeen kartoittaminen JNV järjestää yhden toimialalle sopivan koulutuksen vuodessa Ohjaajien kouluttautumisesta pidetään kirjaa Kouluttautuminen ja koulutusten järjestäminen: Toiminnanjohtaja Toimialavastaava Käydyistä koulutuksista kirjaa pitää toiminnanjohtaja 9

10 3. JUMPPAKOULUN TOIMIALA 4 12-VUOTIAAT Jumppakoulun toimialaan kuuluvat 4 12-vuotiaiden temppujumppa- ja satujumpparyhmät, Zumba Kids -ryhmä sekä joukkuevoimisteluun ja kilpa-aerobiciin suuntautuneet alle 12-vuotiaiden jumppakouluryhmät. Jumppakoulun toimialan ryhmissä kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua, harrastaa ja esiintyä. Toimialan ryhmissä harjoitellaan perusvoimistelutaitoja leikinomaisesti lasten ikä- ja taitotaso huomioiden. Tunteihin sisältyy mm. akrobatiaa, telineitä ja välineitä, musiikkiliikuntaa sekä luovia harjoitteita. Joukkuevoimisteluun ja kilpa-aerobiciin suuntautuneissa jumppakouluryhmissä harjoitellaan lisäksi määrätietoisemmin lajien tekniikkaa. Jyväskylän Naisvoimistelijoiden jumppakouluryhmissä toimitaan Sinettiseurakriteerien mukaisesti. Lasten toimialat eli Jumppakoulu ja Perheliikunta pyrkivät entisestään lisäämään yhteistyötä. Harrastepuolen toimialoina nämä kaksi ovat perustoiminnaltaan samankaltaisia, joten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa on luontevaa. Jumppakoulun ja perheliikunnan toimialat muodostavat yhdessä uuden yhteisen toimialatiimin. Toimialatiimin muodostavat toimialavastaavat ja 1 3 lasten ohjaajaa. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Perheliikunnan ja jumppakoulun toimialan yhteistyö Yhteinen toimialatiimi Työpari-ajatus toimialavastaavilla Toimialavastaavat kokoavat tiimin toimialojen ohjaajista Toimialatiimin kokoontumiset Ohjaajien yhteistyön lisääminen ja JNV-polun tuntemus Vuorovaikutuksen lisääminen ja tiedonkulun parantaminen hallituksen, tiimin ja ohjaajien välillä Toimialatiimi kokoontuu 1 2 kertaa kaudessa Yhteiset toimialojen tapahtumat Tiimin Facebook-ryhmän hyödyntäminen tiedotuksessa ja ideoinnissa Toimintasuunnitelman toteutuminen Aktiiviset ohjaajat Toimialavastaavat, toimialatiimi, harrasteliikuntapäällikkö 10

11 Osaavat ohjaajat JNV-polun vahvistaminen ja jäsenpysyvyys Ohjaajat kouluttautuvat ja syventävät tietojaan säännöllisesti Jaetaan seurassa olemassa olevaa tietoa. Ohjaajat saavat henkilökohtaista palautetta työstään Mahdollisuus jatkaa JNV- polulla oman taitotason ja kiinnostuksen perusteella Auditointien jatkaminen Koulutusinfon välittäminen Jatketaan seuran sisäisten koulutusten ja ideapäivien järjestämistä Koulutusten järjestäminen Jyväskylään Tiedotetaan vahvemmin seuran eri ryhmistä jo seurassa harrastaville ja uusille harrastajille Ohjaajien aktiivisuus kannustaa jatkamaan harrastusta Koulutuksiin osallistuneiden määrä Sisäisiin koulutuksiin osallistuminen (1 kaudessa) Tilauskoulutukset Täydet ryhmät (perustetut ryhmät - osallistujamäärät) Jäsenpysyvyys Harrasteliikuntapäällikkö yhteistyössä toimialavastaavan ja toimialatiimin kanssa Toimialavastaava ja toimialatiimi yhteistyössä harrasteliikuntapäällikön kanssa, toiminnanjohtaja Ohjaajien perehdyttäminen erilaisiin JNV-polkuihin ja harrastusmahdollisuuksii n Ohjaajavaihto: käydään tutustumassa muihin ryhmiin Valmennusjärjestelmä-info ohjaajille Valmennusjärjestelmän toimivuus Ohjaajat Nuorisovalmennuspäällikkö Lisää aktiivisia liikkujia Täydet harrasteryhmät Tehdä seuran toimintaa tunnetuksi Markkinoinnin vahvistaminen Toimiala mukana vuoden tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa Täsmämarkkinointia suoraan kohderyhmille Näytetuntien pitäminen, esim. kouluissa ja perhekahviloissa Uudet jäsenet ja seuran tunnettuus Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Ohjaajat 11

12 Avoimet ovet ryhmissä Sujuva viestintä toimialan sisällä Sovittu työnjako tiedotuksessa Parempi tiedonkulku ohjaajien, vastuuhenkilöiden ja seuran työntekijöiden välillä Toimialavastaavan tehtävien kirjaaminen Nettisivuille toimialan esittely Kauden alussa toimialan esittely ohjaajille Facebook-ryhmien tehokas käyttö viestinnässä Ei tietokatkoksia Tavoitettavuus Osallistumisen ja aktiivisuuden lisääntyminen Toimialatiimi Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Aktiivinen toimialatiimi 12

13 4. TANSSITOIMIALA yli 12-VUOTIAAT JNV:n tanssitoimiala tarjoaa harrastepohjaista tanssiliikuntaa (erilaiset tanssitunnit ja tanssillisen voimistelun esiintyvät ryhmät). Tanssitoimiala aloittaa toimintansa tässä muodossa vuonna Ensimmäisen vuoden tavoitteena on toimialan toiminnan käynnistäminen sekä yhteistyömallien luominen. Tarkoituksena on perustaa nykyisten kolmen tanssillisen voimistelun ryhmien rinnalle vielä nuorten tanssillisen voimistelun esiintyvä ryhmä, jotta tanssillisen voimistelun polku vahvistuu. Lisäksi nuorille suunnata uusia innostavia sekä helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tunteja, kuten tanssitunteja sekä kevyitä kuntotunteja aikuisten kalenterin puolelta sekä kehittää uusia tunteja nuorilta itseltään tulleiden pyyntöjen perusteella. Tavoitteena on, että toimintaansa jatkaa keväällä 2015 Tero Makkosen vetämä zumba vuotiaille nuorille. Nuorten toimialan tavoitteena on antaa nuorille harrastusmahdollisuuksia riippumatta siitä, onko aikaisempaa tanssi- tai voimistelutaustaa. Tämän lisäksi tarkoituksena on turvata Jumppakoulusta 12-vuotiaina eteenpäin siirtyville nuorille harrastajille mahdollisuus tanssilliseen harrastukseen. Vaikka toimialan rakenne muuttuukin vuonna 2015, pystytään nuorille kuitenkin takaamaan luonteva siirtyminen vuosien mittaan uusiin ryhmiin ja eteneminen omassa harrastuksessa. Muut vaihtoehdot JNV:ssä harrastuksen jatkumiseen ovat kilpailun- ja valmennuksen toimialan harraste- ja valmennusryhmät. Vuoden 2015 aikana tanssitoimialan tunnit auditoidaan ja annetaan ohjaajille tärkeää palautetta. Auditoinnit järjestetään toimialavastaavan ja harrasteliikuntapäällikön yhteistyönä. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Tanssitoimialan yhtenäistäminen Luoda yhteistyötä ja henkeä tanssitoimialan ohjaajien välille Toimialavastaava kokoaa ohjaajat kasaan Pidettiinkö yhteistä tilaisuutta Toimialavastaava Uusien jäsenten houkuttelu mukaan Mahdollistetaan laajempi valikoima tanssitunneista nuorille ja aikuisille Nuoret saavat osallistua sarjakortilla tietyille aikuisten kalenterin tunneille Nuorten sarjakorttien myynti Harrasteliikunnan päällikkö, toiminnanjohtaja ja toimialavastaava 13

14 Nuorten Zumba-tunnin osallistujamäärän kasvattaminen Kaveri mukaan -kampanja nykyisille ryhmäläisille Toteutuiko kampanja ja kuinka monta uutta jäsentä se poiki Ryhmän ohjaaja, harrasteliikunnan päällikkö ja toimialavastaava Toiminta tanssiryhmissä on laadukasta Jokainen ohjaaja kouluttaa itseään vuoden aikana Nuorten ryhmät toimivat Sinettiseurakriteerien mukaan ja aikuisten ryhmät noudattava Priima-kriteereitä Jokainen velvoitetaan käymään vähintään yhdessä sisäisessä koulutuksessa kauden aikana Tiedotetaan ohjaajia seuran ideapäivärahasta ja käyttävät sitä hyödyksi ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuessaan Kerätään nuorilta pelisäännöt ja aikuisten tuntien laatua seurataan auditoinneilla Koulutusseuranta Seuranta haetuista apurahoista / ohjaaja Toteutuiko auditoinnit ja kerättiinkö pelisäännöt? Harrasteliikunnan päällikkö Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Tanssitoimiala näkyy tapahtumissa Esiintyvät ryhmät osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin Esiintyvät ryhmät velvoitetaan osallistumaan seuran näytöksiin ja väh. kerran vuodessa seuran ulkopuoliseen tapahtumaan Ohjaajat mahdollistavat esiintymisen tekemällä koreografioita Osallistuivatko kaikki ryhmät näytöksiin? Seuranta Showosallistumisista Toimialavastaava Ohjaajat Harrastajien esiintymiskokemus ja varmuus kehittyvät Tanssitoimiala pitää kerran kaudessa yhteisen esityskerran toisilleen Toteutuiko tanssitoimialan katselmus? Harrasteliikunnan päällikkö ja toimialavastaava 14

15 5. KILPAILUN JA VALMENNUKSEN TOIMIALA Kilpailun ja valmennuksen toimiala tarjoaa laadukasta urheiluvalmennusta joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin harrastajille. JNV:ssä voimistelee vuonna 2015 yli 25 joukkuevoimistelujoukkuetta ja yli 20 kilpa-aerobiccaajaa, 5-vuotiaista lapsista edustusryhmiin asti. Voimistelijat sekä valmentajat ryhmittyvät lajeittain ja ikäluokittain seitsemään tiimiin, joiden sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä. JNV:n joukkuevoimistelun edustusjoukkue on Suomen korkeimmalla sarjatasolla kilpaileva joukkue, joka tavoittelee pisteitä Maailman Cupin osakilpailuista. Kilpaaerobicin urheilijoita kilpailee korkeimmalla SM-tasolla. Kilpailun ja valmennuksen (=KIVA) toimialan visiona on kilpailumenestyksen varmistaminen tulevaisuudessa; toiminnan kehittämisestä vastaa KIVA:n toimialatiimi (KIVA-tiimi) tiiminvetäjänään nuorisovalmennuspäällikkö. KIVA-tiimi koostuu jokaisen ikäluokkatiimin päävalmentajasta, hallituksen toimialavastaavasta sekä kehittäjäjäsenistä. Vuonna 2015 KIVA-toiminnan päätavoitteina on yhteishengen ja ilmapiirin nostatus sekä valmennusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu ja organisointi. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Ilmapiirin nostattaminen Urheilijoiden ja voimistelijoiden yhteishengen nostatus, seurakavereihin tutustuminen Valmentajien tiimiyttäminen seuraan Yhteiset tapahtumat (JNVolympialaiset, Gymnaestrada 2015), vierailuviikko, yhteistreenit, valkkuvierailut, kummijoukkuetoimintaa Valmentajien osallistaminen, luonteva kanssakäyminen salilla, toisten arvostaminen, kauden yhteisiin tapahtumiin panostaminen Voimistelijat tervehtivät toisiaan salilla ja tuntevat toisiaan paremmin, lopettamisten määrän väheneminen, lopettaneiden seuraaktiivisuuden jatkuminen Valmentajat tervehtivät toisiaan salilla ja tuntevat toisiaan paremmin, valmentajatiimien toimivuus, yhteishengen määrä Voimistelijat, valmentajat, JoJot, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö Joukkueenjohtajien (=JoJojen) tiimiyttäminen ja sitouttaminen JoJojen tutustuminen toisiinsa, kauden päättäjäiset JoJot tervehtivät toisiaan, tuntevat toisensa, JoJotyöskentelyyn saadun tuen määrä ja JoJo-yhteistyön määrä 15

16 Valmentajien, vapaaehtoisten, JoJojen ja urheilijoiden kiittäminen Yhteisillat, palkitsemiset Valmentajien, voimistelijoiden ja vapaaehtoisten viihtyminen seurassa: palautekyselyjen vastaukset KIVA-tiimi Valmennustoiminta yhtenäistä Yhteistyö ikäluokkien sisällä ja ikäluokkien välillä: Valmentajavierailut ikäluokan sisällä, vierailuviikot toisten ikäluokkien kanssa Ikäluokkatiimillä yhtenäisiä toimintatapoja Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi Laadunvalvonta ja valmennuksen kehittäminen Valmentajien jako auditointipareihin/kolmikoihin Jokainen valmentaja saa auditoinnin sekä käy seuraamassa toisen valmentajan treeniä Nuorisovalmennuspäällikkö, valmentajat Valmennuksen ammattimaistuminen Kilpa-aerobictuomaritoimintaa seurassa Kilpa-aerobic-tuomarien koulutus KA-tuomarien määrä Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi, hallitus Valmentajien kouluttautuminen, sitouttaminen Etsitään keinoja edistää valmentajien kouluttautumista Käytyjen koulutusten määrä Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi, hallitus 16

17 Seuran sisäisten koulutusten sekä valmentajapäivien lisäksi ikäluokittain koulutuspäiviä (teema riippuen ikäluokasta) Tietotaidon lisääntyminen, tieto useammalle valmentajalle Kilpailumenestyksen varmistaminen tulevaisuudessa: askeleet vuonna 2015 Valmennusjärjestelmän kehittäminen Urheilijoiden terveyden edistäminen Kilpailutoiminnan tavoitteet: JNV:llä on menestyviä SM- ja kilpasarjajoukkueita joka ikäsarjassa (JV) sekä menestyviä urheilijoita kilpasarjoissa ja kaikissa SMsarjoissa (KA) Urheilijan polun valmistuminen Valmentajan polun rakentamisen aloitus Valmennusryhmien kokoonpanojen tarkistus puolivuosittain kunkin voimistelijan ikä-, taito- ja motivaatiotason mukaisesti Valmentajien koulutus, ulkopuolisten sekä sisäisten kouluttajien hyödyntäminen Leiritoiminnan kehittäminen, onnistunut kesäleiri Loukkaantumisten ja lopettamisten seuranta ja analysointi sekä koonti Laadukasta valmennusta Urheilijan portaat valmiit ja tiedotettu valmentajille Systemaattinen suunnitelma järjestelmän aloituksesta Urheilijat sopivissa ryhmissä Koulutusten ja kouluttajien määrä Leiriläisten palautekyselyjen vastaukset Loukkaantumisten ja lopettamisten määrä (mahdollisimman pieni) Kilpailumenestys eri ikä- sekä kilpasarjoissa (kategoriat, finaalipaikat, mitalisijoitukset, nousupisteet) KIVA-tiimin sisäinen kehittäjätiimi Valmentajat, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö Valmentajat, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö SM-tiimi, KA-tiimi, Kilpatiimi, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö 17

18 JNV:llä on joukkue A- maajoukkueringissä, juniorimaajoukkueringissä, urheilijoita Treeniringissä sekä paikka juniori B-MJringissä. Riittävä kilpailumenestys rinkipaikkojen saavuttamiseksi Saavutettujen rinkileiripaikkojen määrä JNV:llä on edustuksia Challenge Cupin ja World Cupin osakilpailuissa (JV) Riittävä kilpailumenestys kutsukilpailupaikkojen saavuttamiseksi Kansainvälisiin kutsukilpailuihin osallistuneiden joukkueiden määrä KIVA-tiimin sisäisten tiimien toiminnan jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen Sisäisten tiimien selkeä vastuunjako ja tiedotus Toimiva tiedotus KIVA-tiimin sisällä, toimiva tiedotus ikäluokkatiimeissä (yhtenä viestintäkanavana Facebook) KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö KIVA-toiminnan sisäisen tiedottamisen lisääminen Tiedotuksen merkityksen korostaminen Toimiva tiedotus valmentajien ja KIVA-tiimin välillä KIVA-tiimi, valmentajat, nuorisovalmennuspäällikkö Viestintä Ulkoinen tiedotus: JNV yksi tunnetuimmista urheiluseuroista Keski- Suomessa Lehdistötiedotteet kilpailutuloksista oikeaaikaisesti KIVA-toimialan joukkueet ja urheilijat markkinoivat seuraa esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa Jojoista ja vanhemmista kerätään erillinen tapahtumatiedotustiimi Lehdistöille infoaminen Seuran toiminnanjohtaja seuraa näkyvyyttä ja ottaa jutut talteen leikekirjaan Esiintymisten määrä Nettisivuilla ajantasaiset uutiset KIVA-toimialan näkyvyys paikallisessa mediassa (kerrat / vuosi) Lehtiartikkeleiden määrä/kausi Valmentajat KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö, tuleva tapahtumatiedotustiimi Toiminnanjohtaja 18

19 Laadukkaat yleisötapahtumat Tapahtumat talouden tukena Kilpailu ja valmennus järjestää Hopeaharppauksen (yhdessä Jumppakoulun toimialan kanssa), JV-kilpailuja ja kesäleirin Tapahtumista saatu palaute, taloudellinen tulos Kilpailujen ja tapahtumien järjestelyihin velvoitetaan mukaan valmentajat, ohjaajat ja valmennusryhmäläisten vanhemmat Vastuualuetoiminnan jatkaminen Jokaisella ikäluokkatiimillä oma vastuutapahtumansa Tapahtumajärjestelyjen sujuvuus Ikäluokkatiimit, Kilpailujärjestelyissä koko seura 19

20 6. AIKUISTEN TOIMIALA YLI 18-VUOTIAAT Aikuisten harrasteliikunnan toimiala vastaa aikuisille suunnatun liikunnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Toiminnan lähtökohtana on tarjota laadukkaita, terveyttä edistäviä, ohjattuja liikuntaryhmiä eri-ikäisille jäsenille vastaamaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Priima aikuisliikunnan laatuseurasertifikaatti ohjaa toimintaa. Seurassa tarjotaan aikuisliikkujille sekä kuntoliikuntatunteja että ryhmiä, jotka tähtäävät ensisijaisesti esiintymisiin sekä Show-tapahtumiin. Vuonna 2015 esiintyviä ryhmiä ovat ainakin Ajattaret, Aurora ja Leidit. Nämä esiintyvät ryhmät kuuluvat vuoden 2015 alusta alkaen tanssitoimialaan. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Jokainen liikkuja löytää Palautteet, tuntien itselleen sopivia kävijämäärät tuntivaihtoehtoja JNV tarjoaa monipuolista, laadukasta ja tasaarvoista liikuntaa jäsenilleen Jumppakalenteri on monipuolinen ja se toteutetaan jäsenlähtöisesti palautteet huomioiden Toimialatiimi, harrasteliikuntapäällikkö Jumppakalenterin tunnit ovat houkuttelevia ja kävijöitä on tasaisesti eri tunneilla Osallistujamäärien tasoittuminen eri tuntien kesken Lisätään suosituimpien tuntien tarjontaa mikäli salivuorotilanne sen sallii Markkinoidaan hiljaisempia tunteja Kävijämäärät tunneilla Tuntien määrä Palaute Harrasteliikuntapäällikkö 20

21 JNV on edelläkävijä seura ikääntyvien liikuttamisessa Jyväskylässä Ikääntyville suunnattujen tuntien vakiinnuttaminen osaksi seuran toimintaa Toiminta on laadukasta ja monipuolista Keväällä 2014 aloittaneet Ikiliike-ryhmät jatkuvat myös vuonna 2015 Hankkeen tavoittamat jäsenet pysyvät mukana toiminnassa ja uusia jäseniä liittyy mukaan Ikääntyville suunnattujen tuntien määrä Myytyjen Ikiliike- /eläkeläiskorttien määrä Palaute Toiminnanjohtaja Hankevastaava Harrasteliikuntapäällikkö Työnjako toimialan asioiden hoitamisessa on selkeä ja tarkoituksenmukainen Tarkoituksenmukaisten viestintäkanavien käyttö Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Toimialalla toimii aktiivinen toimialatiimi Viestintä ja vuorovaikutus hallituksen, tiimin ja seuran toimihenkilöiden välillä on sujuvaa Kaikki toimialan toimijat (jäsenet, ohjaajat, toimiston henkilökunta ja toimialatiimin jäsenet) käyttävät eri viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti Uusia ohjaajia koulutetaan vertaisohjaajakoulutuksen avulla Tiimi kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa Muistiot tiimin kokouksista tj:lle, tieto kulkee myös hallituksesta ja toimistolta tiimiin Nettisivut ensisijainen tiedotuskanava tärkeiden asioiden (kuten tuntimuutokset, peruutukset yms.) tiedottamiseen. Myös muita viestintäkanavia, kuten seuran Facebooksivut, käytetään aktiivisesti. Toimialatiimi käyttää sisäiseen viestintään Facebook-ryhmää ja sähköpostia Uusien ohjaajien määrä Toimialatiimin kokousten määrä Toimintasuunnitelman toteutuminen Viestintä toimialatiimin Facebook-ryhmässä Tiedon löytyminen on helppoa ja vaivatonta Toimialatiimi, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja, harrasteliikuntapäällikkö, toimialatiimi 21

22 Seurassa toimivat motivoituneet, sitoutuneet ja pätevät ohjaajat Ohjaajat sitoutuvat ohjaamaan omat tuntinsa ja tarvittaessa hankkivat sijaisen Ohjaajat kokevat voivansa vaikuttaa seuran toimintaan Sijaishankinnassa apuna Facebookin sijaislista tai kauden alussa toimitettua ohjaajalista Ohjaajille suunnattu kysely toteutetaan säännöllisesti Ohjaajia kuullaan kausia suunniteltaessa Jokainen ohjaaja on käynyt vähintään ryhmäliikunnan ohjauksen peruskoulutuksen Palautteen huolellinen läpikäyminen Ohjaajatapaamiset kauden alussa ja lopussa Ohjaajien palkitseminen ja kiittäminen Harrasteliikuntapäällikkö Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Ohjaajat haluavat kehittää itseään kouluttautumalla säännöllisesti Ohjaajat osallistuvat seuran sisäiseen koulutukseen vähintään kerran vuodessa sekä hyödyntävät koulutusapurahaa osallistumalla muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin Seurataan Voimisteluliiton koulutuksiin ilmoittautumista Neptonin avulla Sisäisten koulutusten osallistujamäärä Jatkuvuuden varmistaminen Uusien jumppaajien ja ohjaajien on helppo tulla mukaan seuran toimintaan Tuntien auditointeja tehdään kauden aikana kaikille uusille ja mahdollisimman monelle kokeneemmallekin ohjaajalle Luodaan tunneille sekä ohjaajien välille avoin, positiivinen ilmapiiri Autetaan ja tuetaan uusia ohjaajia Auditoitujen tuntien määrää Uusien jäsenten ja ohjaajien määrä Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Toiset ohjaajat Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Toiset ohjaajat Toiminta on uudistuvaa Trendien seuraaminen Uusien tuntien lisääminen Uusien tuntien määrä 22

23 JNV on houkutteleva seura, jossa on hyvä harrastaa ja joka näkyy positiivisesti myös ulospäin Esiintyminen näytöksissä, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin Suuri joukko JNV:n jäseniä osallistuu Gymnaestrada 2015-tapahtumaan JNV kustantaa yhden tapahtuman osallistumismaksun / ryhmä / vuosi Tapahtumien määrä Osallistujamäärät Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Näkyvyyden lisääminen eri viestintäkanavia hyödyntäen Näkyvyys paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa Facebook-mainonta Mainosten määrä 23

24 7. USKOLLISUUDEN KILTA JNV:n Uskollisuuden Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Suomen kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti, joihin JNV:n kiltalaiset ottavat osaa. Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa. Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltaan voi liittyä viisi vuotta Voimisteluliiton seurassa ollut henkilö. Uskollisuuden Killan toiminnan tarkoituksena on tuoda ystävyyttä ja iloa kiltalaisten elämään. - TAHTOTILA - TAVOITTEET - TOTEUTUS - MITTARIT - VASTUUTAHO Järjestetään vuosikokous helmi-maaliskuussa Kiltaemäntä kutsuu koolle Toteutuneet kokoukset Kiltaemäntä Tarvittavat kokoukset pidetään Emännistön kokoukset tarvittaessa Kiltalaisten ulkoilupäivät kaksi kertaa vuodessa Kiltalaisten osallistuminen kuntokisaan Pääseuran tapahtumissa avustaminen talkoilun kautta Järjestetään päivä keväällä ja syksyllä Kerätään kasaan kuntokisapisteitä Tiedotetaan päivistä ajoissa Toteutuneet päivät Vastuutettu emännistön jäsen Saadut pisteet Toiminnanjohtaja ja kiltalaiset yhdessä 24

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

Toiminnallemme vahvistetaan syyskokouksessa budjetti. Talouden tilannetta seurataan sekä hallituksen että taloustyöryhmän kokouksissa.

Toiminnallemme vahvistetaan syyskokouksessa budjetti. Talouden tilannetta seurataan sekä hallituksen että taloustyöryhmän kokouksissa. 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus ajan hengessä siten, että mahdollisimman moni voi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TAMPEREEN TYÖVÄEN NAISVOIMISTELIJAT ry TERVETTÄ TOIMINTAA NUORILLE JA VARTTUNEILLE LIIKUNNAN ILOA! VISIO Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on arvostettu ja tunnettu

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot