JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO PERHELIIKUNNAN TOIMIALA JUMPPAKOULUN TOIMIALA TANSSITOIMIALA KILPAILUN JA VALMENNUKSEN TOIMIALA AIKUISTEN TOIMIALA USKOLLISUUDEN KILTA TIEDOTUS JA MARKKINOINTI TAPAHTUMAT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

3 1. YLEINEN HALLINTO Jyväskylän Naisvoimistelijat ry:n (JNV) toimintasuunnitelma perustuu seuran toiminta-ajatukseen sekä jäsenten ja seuratoimijoiden näkemyksiin seuran arvoista, tavoitteista ja visioista. Seuran toiminnasta vastaa viime kädessä hallitus. Lakisääteisten asioiden lisäksi hallitus valvoo seuran sääntöjen toteuttamista sekä osallistuu aktiivisesti seuran toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Hallituksessa toimii lisäksi työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukset, tehdä ehdotuksia hallitukselle sekä reagoida nopeasti ympäristössä ilmeneviin asioihin. Seuralla on palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja, harrasteliikunnan päällikkö, nuorisovalmennuspäällikkö, toimistosihteeri sekä kirjanpitäjä. Toiminta-ajatus JNV ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota voimisteluliikunnan avulla elämäniloa, elämyksiä ja energiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Arvot Vapaaehtoisuus Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä. Ihmisläheisyys Toiminta on harrastajia varten. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja ohjaavat seuran toimintaa dynaamisesti eteenpäin. Yhteisöllisyys Eri toimialat sekä toiminta- ja työryhmät yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa muodostavat seuran, johon on ilo liittyä ja jossa on hyvä toimia. Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta. Laadukkuus Tehtävät hoidetaan huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Meillä on valmius kehittyä ajan hengessä. Koulutus synnyttää laatua. VISIO vuotias JNV on haluttu, menestyvä ja laadukas liikuntaseurojen edelläkävijä 3

4 PAINOPISTEALUEET 2015 Viestintä ja vuorovaikutus 2.0 (painopiste jatkuu vuodelta 2014) Tavoitteena on kehittää sekä seuran sisäistä että seuran ja ulkopuolisten sidosryhmien välistä viestintää ja vuorovaikutusta Seuran viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen sitouttaa seuraan ja kasvattaa seurahenkeä Seuran lisääntynyt näkyvyys vahvistaa seuran mainetta ja houkuttelevuutta myös seuraan kuulumattomille Hyvässä seurassa on ilo liikkua! TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Lisätä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tietämystä urheiluseuran hallinnosta Hankitaan hallinnon tilauskoulutus ja / tai osallistutaan paikallisesti ja kansallisesti järjestettyihin koulutuksiin Kuinka moneen koulutukseen osallistuttiin Työvaliokunta Kehittää JNV:n hallintoa entistä ammattimaisemmaksi Vältetään saman työn tekemistä useaan kertaan Selkiytetään luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden toimenkuvia ja vastuita Toiminnanjohtaja kerää viikoittain työntekijöiltä viikkoraportin Tuotettiinko toimenkuvakohtaiset listaukset työtehtävistä Hallitus ja työntekijät Selkiytetään toimintatapoja ja luodaan ohjeet käytännön tasolle Tehdään JNV:lle hallinto- ja talousohjesäännöt ja jaetaan ne työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistoimijoille Tuotettiinko dokumentit Jalkautettiinko dokumentit toimintaan Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä yhdessä työvaliokunnan kanssa 4

5 Määritellä hallituksen rooli JNV:ssä Listataan hallituksen tärkeimmät tehtävät ja määritellään, mitkä asiat kuuluvat hallituksen toimivallan alle, mitkä työntekijöiden Onko hallituksen rooli määritelty ja ymmärretty Hallitus ja toiminnanjohtaja Lisätä palkattujen työntekijöiden keskinäistä viestintää ja vuorovaikutusta Työntekijät kohtaavat toisensa säännöllisin väliajoin Toiminnanjohtaja kutsuu koolle toimistopalaverin joka kolmas viikko Toteutuivatko palaverit, koetaanko ne hyödyllisiksi Toiminnanjohtaja Asiantuntevasti hoidetut, hyvähenkiset kokoukset Kokousten ennakkovalmistelu, vuosikokousten valmistelu, tehdä tarvittaessa nopeita päätöksiä Kokousten kesto Työvaliokuntalaisten tavoittaminen kiireellisissä asioissa Työvaliokunta toimii helpottaakseen hallituksen toimintaa Hallitus ylläpitää hyvää kiitoskulttuuria seurassa Vastaa seuran rekrytoinneista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Verkoston ylläpito ja hyvä yhteistyö Seuran hallitus näkyy ja antaa kiitosta seurassa toimiville henkilöille Työvaliokunnasta edustaja työhaastatteluissa Työvaliokunta vastaa muistamisten hoitamisesta, edustajien hankinnasta seuran ja sidosryhmien tapahtumiin sekä Kiltayhteistyöstä Hallitus muistaa suurissa elämänmuutoksissa työntekijöitä ja pitkäaikaisia valmentajia / ohjaajia Hallitus ottaa osaa toimijoiden palkitsemiseen kevätnäytöksessä ja KIVA:n palkitsemistilaisuudessa Toteutuneet työhaastattelut, joissa mukana työvaliokunnan edustaja Edustiko hallitus seuran tapahtumissa, oltiinko Killan kanssa yhteyksissä vuoden aikana Annetut muistamiset Osallistuiko hallitus palkitsemisten mietintään Kiittikö / kehuiko jokainen hallituksen jäsen toimijoita? Työvaliokunta Hallitus Toimialavastaavat Koko hallitus 5

6 Sanotaan Kiitos ja annetaan tunnustusta hyvin tehdystä työstä 6

7 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA 0 6-VUOTIAAT Perheliikunnan toimiala vastaa 3 kk 6-vuotiaille lapsille suunnatun voimisteluliikunnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä toiminnanjohtajan ja harrasteliikuntapäällikön kanssa. JNV on lasten liikunnan sinettiseura, eli tarjoaa taatusti laadukasta toimintaa. Ikäryhmä (3 kk 6 vuotta) jumppaa Taaperot ja Tenavat -ryhmissä, joissa lapsi tulee ryhmään yhdessä aikuisen kanssa sekä Perhe liikkuu - ryhmässä, jossa koko perhe saa jumpata yhdessä. Tunneilla liikutaan lasten taito- ja kehitystason mukaan ja tavoitteena on herättää yhdessä liikkumisen ilo. Perheliikunnan toimiala tekee yhteistyötä Jumppakoulun toimialan kanssa ja toimialoilla on yhteinen toimialatiimi. Toimialatiimiin kuuluu toimialavastaavien lisäksi 1 3 ohjaajaa. Harrastepuolen toimialoina nämä kaksi ovat perustoiminnaltaan samankaltaisia, joten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa on luontevaa. Vuodelle 2015 jatketaan vuoden 2014 Viestintä ja vuorovaikutus -painopistettä. Tämä tarkoittaa sitä, että panostetaan sisäiseen tiedonkulkuun seuran toimijoiden välillä, sekä näkyvyyteen ulospäin niin nykyisille kuin potentiaalisille uusillekin jäsenille. Tavoitteena on elinvoimainen ja aktiivinen Perheliikunnan toimiala. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Yhteistyö Jumppakoulun toimialan kanssa Perheliikunnan toimialan yhtenäistäminen Yhteinen toimialatiimi Jumppakoulun toimialan kanssa Työpari-ajatus toimialavastaavilla Ohjaajien yhteistyön lisääminen ja JNV-polun tuntemus Tiedonkulku hallituksen, tiimin ja ohjaajien välillä Toimiala ja sen toimijat tutuiksi toisilleen Me-henki toimialalle Toimialavastaavat kokoavat tiimin toimialojen ohjaajista Toimialatiimin aktiivinen toiminta, kokoontumiset 1 2 kertaa kaudessa Yhteiset toimialojen tapahtumat Tiimin Facebook-ryhmän hyödyntäminen Järjestetään mahdollisuuksia ryhmäytyä ja toimia yhdessä (esim. Toimialatiimin kokoontumiset Toimintasuunnitelman toteutuminen Aktiiviset ohjaajat Ohjaajien motivaatio Sijaistus-toiminnan sujuvuus Facebook-ryhmien aktiivinen ja Toimialavastaavat Toimialatiimi Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi 7

8 Lisää aktiivisia liikkujia toimialalle Ohjaajien sitouttaminen ja palkitseminen Lasten ryhmien laadun seuraaminen ja kehittäminen Toimiminen Sinettiseurakriteerien mukaisesti Säännöllisen palautteen kerääminen lasten tunneista Toimivat viestintäkanavat Olemassa olevien ryhmien täyttäminen Toimiala tutummaksi nykyisille sekä potentiaalisille uusille jäsenille Saavuttaa hyvä ohjaajapysyvyys ja innostaa ohjaajia oma-aloitteisuuteen JNV:n lasten ryhmät edelleen haluttuja ja laadukkaita Jokainen ohjaaja palauttaa toimistolle ryhmänsä kausisuunnitelman ajallaan Mahdollisuus esiintyä Palautteen kerääminen säännöllistä Toimintaa kehitetään palautteen perusteella jumppatori, kauden päätökset) Facebook toimivaksi viestintäväyläksi Ryhmien markkinointiin panostaminen (esim avoimet ovet, näytetuokiot, täsmämarkkinointi suoraan kohderyhmälle jne) Näkyvyys nettisivuilla ja seuran faceboo-sivun kautta Annetaan ohjaajille kiitosta; sanallisesti ja esim. pikkujoululahjoin Annetaan henk. koht palautetta (esim. auditoinnit) Jatketaan auditointeja tarvittaessa Kausisuunnitelmat tarkastetaan ja niistä annetaan palautetta tarpeen vaatiessa Toimialan yhteisen/ryhmien omien ohjelmien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus Tehdään palautekyselylomakkeet Vanhemmat täyttävät palautelomakkeet sähköisesti tai ohjaajat vievät lomakkeet ryhmiin täytettäviksi Palautteet käydään läpi Kannustetaan ohjaajia keräämään henkilökohtaista toimiva käyttö Aktiivisuuden lisääntyminen Osallistujamäärien kasvu Toimialan julkaisuja seuran Facebook-sivulla Ohjaajien vastaavuus kevät- ja syyslukukaudella Jäsenpysyvyys Lasten ja vanhempien tyytyväisyys JNV:n lasten ryhmiin Palautetut suunnitelmat Esiintyminen seuran näytöksissä Kerätty palaute ja sen hyödyntäminen Toimialavastaava Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toiminnanjohtaja Toimialavastaava Toimistosihteeri Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Toimialavastaava Toimialatiimi Toimialavastaava Toiminnanjohtaja 8

9 Ohjaajat kouluttautuvat säännöllisemmin Jokainen lasten ohjaaja käy vähintään yhden koulutuksen vuoden aikana palautetta Ohjaajien koulutustarpeen kartoittaminen JNV järjestää yhden toimialalle sopivan koulutuksen vuodessa Ohjaajien kouluttautumisesta pidetään kirjaa Kouluttautuminen ja koulutusten järjestäminen: Toiminnanjohtaja Toimialavastaava Käydyistä koulutuksista kirjaa pitää toiminnanjohtaja 9

10 3. JUMPPAKOULUN TOIMIALA 4 12-VUOTIAAT Jumppakoulun toimialaan kuuluvat 4 12-vuotiaiden temppujumppa- ja satujumpparyhmät, Zumba Kids -ryhmä sekä joukkuevoimisteluun ja kilpa-aerobiciin suuntautuneet alle 12-vuotiaiden jumppakouluryhmät. Jumppakoulun toimialan ryhmissä kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua, harrastaa ja esiintyä. Toimialan ryhmissä harjoitellaan perusvoimistelutaitoja leikinomaisesti lasten ikä- ja taitotaso huomioiden. Tunteihin sisältyy mm. akrobatiaa, telineitä ja välineitä, musiikkiliikuntaa sekä luovia harjoitteita. Joukkuevoimisteluun ja kilpa-aerobiciin suuntautuneissa jumppakouluryhmissä harjoitellaan lisäksi määrätietoisemmin lajien tekniikkaa. Jyväskylän Naisvoimistelijoiden jumppakouluryhmissä toimitaan Sinettiseurakriteerien mukaisesti. Lasten toimialat eli Jumppakoulu ja Perheliikunta pyrkivät entisestään lisäämään yhteistyötä. Harrastepuolen toimialoina nämä kaksi ovat perustoiminnaltaan samankaltaisia, joten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä ja toiminnan suunnittelussa on luontevaa. Jumppakoulun ja perheliikunnan toimialat muodostavat yhdessä uuden yhteisen toimialatiimin. Toimialatiimin muodostavat toimialavastaavat ja 1 3 lasten ohjaajaa. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Perheliikunnan ja jumppakoulun toimialan yhteistyö Yhteinen toimialatiimi Työpari-ajatus toimialavastaavilla Toimialavastaavat kokoavat tiimin toimialojen ohjaajista Toimialatiimin kokoontumiset Ohjaajien yhteistyön lisääminen ja JNV-polun tuntemus Vuorovaikutuksen lisääminen ja tiedonkulun parantaminen hallituksen, tiimin ja ohjaajien välillä Toimialatiimi kokoontuu 1 2 kertaa kaudessa Yhteiset toimialojen tapahtumat Tiimin Facebook-ryhmän hyödyntäminen tiedotuksessa ja ideoinnissa Toimintasuunnitelman toteutuminen Aktiiviset ohjaajat Toimialavastaavat, toimialatiimi, harrasteliikuntapäällikkö 10

11 Osaavat ohjaajat JNV-polun vahvistaminen ja jäsenpysyvyys Ohjaajat kouluttautuvat ja syventävät tietojaan säännöllisesti Jaetaan seurassa olemassa olevaa tietoa. Ohjaajat saavat henkilökohtaista palautetta työstään Mahdollisuus jatkaa JNV- polulla oman taitotason ja kiinnostuksen perusteella Auditointien jatkaminen Koulutusinfon välittäminen Jatketaan seuran sisäisten koulutusten ja ideapäivien järjestämistä Koulutusten järjestäminen Jyväskylään Tiedotetaan vahvemmin seuran eri ryhmistä jo seurassa harrastaville ja uusille harrastajille Ohjaajien aktiivisuus kannustaa jatkamaan harrastusta Koulutuksiin osallistuneiden määrä Sisäisiin koulutuksiin osallistuminen (1 kaudessa) Tilauskoulutukset Täydet ryhmät (perustetut ryhmät - osallistujamäärät) Jäsenpysyvyys Harrasteliikuntapäällikkö yhteistyössä toimialavastaavan ja toimialatiimin kanssa Toimialavastaava ja toimialatiimi yhteistyössä harrasteliikuntapäällikön kanssa, toiminnanjohtaja Ohjaajien perehdyttäminen erilaisiin JNV-polkuihin ja harrastusmahdollisuuksii n Ohjaajavaihto: käydään tutustumassa muihin ryhmiin Valmennusjärjestelmä-info ohjaajille Valmennusjärjestelmän toimivuus Ohjaajat Nuorisovalmennuspäällikkö Lisää aktiivisia liikkujia Täydet harrasteryhmät Tehdä seuran toimintaa tunnetuksi Markkinoinnin vahvistaminen Toimiala mukana vuoden tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa Täsmämarkkinointia suoraan kohderyhmille Näytetuntien pitäminen, esim. kouluissa ja perhekahviloissa Uudet jäsenet ja seuran tunnettuus Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Ohjaajat 11

12 Avoimet ovet ryhmissä Sujuva viestintä toimialan sisällä Sovittu työnjako tiedotuksessa Parempi tiedonkulku ohjaajien, vastuuhenkilöiden ja seuran työntekijöiden välillä Toimialavastaavan tehtävien kirjaaminen Nettisivuille toimialan esittely Kauden alussa toimialan esittely ohjaajille Facebook-ryhmien tehokas käyttö viestinnässä Ei tietokatkoksia Tavoitettavuus Osallistumisen ja aktiivisuuden lisääntyminen Toimialatiimi Toimialavastaava Harrasteliikuntapäällikkö Aktiivinen toimialatiimi 12

13 4. TANSSITOIMIALA yli 12-VUOTIAAT JNV:n tanssitoimiala tarjoaa harrastepohjaista tanssiliikuntaa (erilaiset tanssitunnit ja tanssillisen voimistelun esiintyvät ryhmät). Tanssitoimiala aloittaa toimintansa tässä muodossa vuonna Ensimmäisen vuoden tavoitteena on toimialan toiminnan käynnistäminen sekä yhteistyömallien luominen. Tarkoituksena on perustaa nykyisten kolmen tanssillisen voimistelun ryhmien rinnalle vielä nuorten tanssillisen voimistelun esiintyvä ryhmä, jotta tanssillisen voimistelun polku vahvistuu. Lisäksi nuorille suunnata uusia innostavia sekä helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen tunteja, kuten tanssitunteja sekä kevyitä kuntotunteja aikuisten kalenterin puolelta sekä kehittää uusia tunteja nuorilta itseltään tulleiden pyyntöjen perusteella. Tavoitteena on, että toimintaansa jatkaa keväällä 2015 Tero Makkosen vetämä zumba vuotiaille nuorille. Nuorten toimialan tavoitteena on antaa nuorille harrastusmahdollisuuksia riippumatta siitä, onko aikaisempaa tanssi- tai voimistelutaustaa. Tämän lisäksi tarkoituksena on turvata Jumppakoulusta 12-vuotiaina eteenpäin siirtyville nuorille harrastajille mahdollisuus tanssilliseen harrastukseen. Vaikka toimialan rakenne muuttuukin vuonna 2015, pystytään nuorille kuitenkin takaamaan luonteva siirtyminen vuosien mittaan uusiin ryhmiin ja eteneminen omassa harrastuksessa. Muut vaihtoehdot JNV:ssä harrastuksen jatkumiseen ovat kilpailun- ja valmennuksen toimialan harraste- ja valmennusryhmät. Vuoden 2015 aikana tanssitoimialan tunnit auditoidaan ja annetaan ohjaajille tärkeää palautetta. Auditoinnit järjestetään toimialavastaavan ja harrasteliikuntapäällikön yhteistyönä. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Tanssitoimialan yhtenäistäminen Luoda yhteistyötä ja henkeä tanssitoimialan ohjaajien välille Toimialavastaava kokoaa ohjaajat kasaan Pidettiinkö yhteistä tilaisuutta Toimialavastaava Uusien jäsenten houkuttelu mukaan Mahdollistetaan laajempi valikoima tanssitunneista nuorille ja aikuisille Nuoret saavat osallistua sarjakortilla tietyille aikuisten kalenterin tunneille Nuorten sarjakorttien myynti Harrasteliikunnan päällikkö, toiminnanjohtaja ja toimialavastaava 13

14 Nuorten Zumba-tunnin osallistujamäärän kasvattaminen Kaveri mukaan -kampanja nykyisille ryhmäläisille Toteutuiko kampanja ja kuinka monta uutta jäsentä se poiki Ryhmän ohjaaja, harrasteliikunnan päällikkö ja toimialavastaava Toiminta tanssiryhmissä on laadukasta Jokainen ohjaaja kouluttaa itseään vuoden aikana Nuorten ryhmät toimivat Sinettiseurakriteerien mukaan ja aikuisten ryhmät noudattava Priima-kriteereitä Jokainen velvoitetaan käymään vähintään yhdessä sisäisessä koulutuksessa kauden aikana Tiedotetaan ohjaajia seuran ideapäivärahasta ja käyttävät sitä hyödyksi ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuessaan Kerätään nuorilta pelisäännöt ja aikuisten tuntien laatua seurataan auditoinneilla Koulutusseuranta Seuranta haetuista apurahoista / ohjaaja Toteutuiko auditoinnit ja kerättiinkö pelisäännöt? Harrasteliikunnan päällikkö Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Tanssitoimiala näkyy tapahtumissa Esiintyvät ryhmät osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin Esiintyvät ryhmät velvoitetaan osallistumaan seuran näytöksiin ja väh. kerran vuodessa seuran ulkopuoliseen tapahtumaan Ohjaajat mahdollistavat esiintymisen tekemällä koreografioita Osallistuivatko kaikki ryhmät näytöksiin? Seuranta Showosallistumisista Toimialavastaava Ohjaajat Harrastajien esiintymiskokemus ja varmuus kehittyvät Tanssitoimiala pitää kerran kaudessa yhteisen esityskerran toisilleen Toteutuiko tanssitoimialan katselmus? Harrasteliikunnan päällikkö ja toimialavastaava 14

15 5. KILPAILUN JA VALMENNUKSEN TOIMIALA Kilpailun ja valmennuksen toimiala tarjoaa laadukasta urheiluvalmennusta joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin harrastajille. JNV:ssä voimistelee vuonna 2015 yli 25 joukkuevoimistelujoukkuetta ja yli 20 kilpa-aerobiccaajaa, 5-vuotiaista lapsista edustusryhmiin asti. Voimistelijat sekä valmentajat ryhmittyvät lajeittain ja ikäluokittain seitsemään tiimiin, joiden sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä. JNV:n joukkuevoimistelun edustusjoukkue on Suomen korkeimmalla sarjatasolla kilpaileva joukkue, joka tavoittelee pisteitä Maailman Cupin osakilpailuista. Kilpaaerobicin urheilijoita kilpailee korkeimmalla SM-tasolla. Kilpailun ja valmennuksen (=KIVA) toimialan visiona on kilpailumenestyksen varmistaminen tulevaisuudessa; toiminnan kehittämisestä vastaa KIVA:n toimialatiimi (KIVA-tiimi) tiiminvetäjänään nuorisovalmennuspäällikkö. KIVA-tiimi koostuu jokaisen ikäluokkatiimin päävalmentajasta, hallituksen toimialavastaavasta sekä kehittäjäjäsenistä. Vuonna 2015 KIVA-toiminnan päätavoitteina on yhteishengen ja ilmapiirin nostatus sekä valmennusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu ja organisointi. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Ilmapiirin nostattaminen Urheilijoiden ja voimistelijoiden yhteishengen nostatus, seurakavereihin tutustuminen Valmentajien tiimiyttäminen seuraan Yhteiset tapahtumat (JNVolympialaiset, Gymnaestrada 2015), vierailuviikko, yhteistreenit, valkkuvierailut, kummijoukkuetoimintaa Valmentajien osallistaminen, luonteva kanssakäyminen salilla, toisten arvostaminen, kauden yhteisiin tapahtumiin panostaminen Voimistelijat tervehtivät toisiaan salilla ja tuntevat toisiaan paremmin, lopettamisten määrän väheneminen, lopettaneiden seuraaktiivisuuden jatkuminen Valmentajat tervehtivät toisiaan salilla ja tuntevat toisiaan paremmin, valmentajatiimien toimivuus, yhteishengen määrä Voimistelijat, valmentajat, JoJot, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö Joukkueenjohtajien (=JoJojen) tiimiyttäminen ja sitouttaminen JoJojen tutustuminen toisiinsa, kauden päättäjäiset JoJot tervehtivät toisiaan, tuntevat toisensa, JoJotyöskentelyyn saadun tuen määrä ja JoJo-yhteistyön määrä 15

16 Valmentajien, vapaaehtoisten, JoJojen ja urheilijoiden kiittäminen Yhteisillat, palkitsemiset Valmentajien, voimistelijoiden ja vapaaehtoisten viihtyminen seurassa: palautekyselyjen vastaukset KIVA-tiimi Valmennustoiminta yhtenäistä Yhteistyö ikäluokkien sisällä ja ikäluokkien välillä: Valmentajavierailut ikäluokan sisällä, vierailuviikot toisten ikäluokkien kanssa Ikäluokkatiimillä yhtenäisiä toimintatapoja Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi Laadunvalvonta ja valmennuksen kehittäminen Valmentajien jako auditointipareihin/kolmikoihin Jokainen valmentaja saa auditoinnin sekä käy seuraamassa toisen valmentajan treeniä Nuorisovalmennuspäällikkö, valmentajat Valmennuksen ammattimaistuminen Kilpa-aerobictuomaritoimintaa seurassa Kilpa-aerobic-tuomarien koulutus KA-tuomarien määrä Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi, hallitus Valmentajien kouluttautuminen, sitouttaminen Etsitään keinoja edistää valmentajien kouluttautumista Käytyjen koulutusten määrä Nuorisovalmennuspäällikkö, KIVA-tiimi, hallitus 16

17 Seuran sisäisten koulutusten sekä valmentajapäivien lisäksi ikäluokittain koulutuspäiviä (teema riippuen ikäluokasta) Tietotaidon lisääntyminen, tieto useammalle valmentajalle Kilpailumenestyksen varmistaminen tulevaisuudessa: askeleet vuonna 2015 Valmennusjärjestelmän kehittäminen Urheilijoiden terveyden edistäminen Kilpailutoiminnan tavoitteet: JNV:llä on menestyviä SM- ja kilpasarjajoukkueita joka ikäsarjassa (JV) sekä menestyviä urheilijoita kilpasarjoissa ja kaikissa SMsarjoissa (KA) Urheilijan polun valmistuminen Valmentajan polun rakentamisen aloitus Valmennusryhmien kokoonpanojen tarkistus puolivuosittain kunkin voimistelijan ikä-, taito- ja motivaatiotason mukaisesti Valmentajien koulutus, ulkopuolisten sekä sisäisten kouluttajien hyödyntäminen Leiritoiminnan kehittäminen, onnistunut kesäleiri Loukkaantumisten ja lopettamisten seuranta ja analysointi sekä koonti Laadukasta valmennusta Urheilijan portaat valmiit ja tiedotettu valmentajille Systemaattinen suunnitelma järjestelmän aloituksesta Urheilijat sopivissa ryhmissä Koulutusten ja kouluttajien määrä Leiriläisten palautekyselyjen vastaukset Loukkaantumisten ja lopettamisten määrä (mahdollisimman pieni) Kilpailumenestys eri ikä- sekä kilpasarjoissa (kategoriat, finaalipaikat, mitalisijoitukset, nousupisteet) KIVA-tiimin sisäinen kehittäjätiimi Valmentajat, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö Valmentajat, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö SM-tiimi, KA-tiimi, Kilpatiimi, KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö 17

18 JNV:llä on joukkue A- maajoukkueringissä, juniorimaajoukkueringissä, urheilijoita Treeniringissä sekä paikka juniori B-MJringissä. Riittävä kilpailumenestys rinkipaikkojen saavuttamiseksi Saavutettujen rinkileiripaikkojen määrä JNV:llä on edustuksia Challenge Cupin ja World Cupin osakilpailuissa (JV) Riittävä kilpailumenestys kutsukilpailupaikkojen saavuttamiseksi Kansainvälisiin kutsukilpailuihin osallistuneiden joukkueiden määrä KIVA-tiimin sisäisten tiimien toiminnan jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen Sisäisten tiimien selkeä vastuunjako ja tiedotus Toimiva tiedotus KIVA-tiimin sisällä, toimiva tiedotus ikäluokkatiimeissä (yhtenä viestintäkanavana Facebook) KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö KIVA-toiminnan sisäisen tiedottamisen lisääminen Tiedotuksen merkityksen korostaminen Toimiva tiedotus valmentajien ja KIVA-tiimin välillä KIVA-tiimi, valmentajat, nuorisovalmennuspäällikkö Viestintä Ulkoinen tiedotus: JNV yksi tunnetuimmista urheiluseuroista Keski- Suomessa Lehdistötiedotteet kilpailutuloksista oikeaaikaisesti KIVA-toimialan joukkueet ja urheilijat markkinoivat seuraa esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa Jojoista ja vanhemmista kerätään erillinen tapahtumatiedotustiimi Lehdistöille infoaminen Seuran toiminnanjohtaja seuraa näkyvyyttä ja ottaa jutut talteen leikekirjaan Esiintymisten määrä Nettisivuilla ajantasaiset uutiset KIVA-toimialan näkyvyys paikallisessa mediassa (kerrat / vuosi) Lehtiartikkeleiden määrä/kausi Valmentajat KIVA-tiimi, nuorisovalmennuspäällikkö, tuleva tapahtumatiedotustiimi Toiminnanjohtaja 18

19 Laadukkaat yleisötapahtumat Tapahtumat talouden tukena Kilpailu ja valmennus järjestää Hopeaharppauksen (yhdessä Jumppakoulun toimialan kanssa), JV-kilpailuja ja kesäleirin Tapahtumista saatu palaute, taloudellinen tulos Kilpailujen ja tapahtumien järjestelyihin velvoitetaan mukaan valmentajat, ohjaajat ja valmennusryhmäläisten vanhemmat Vastuualuetoiminnan jatkaminen Jokaisella ikäluokkatiimillä oma vastuutapahtumansa Tapahtumajärjestelyjen sujuvuus Ikäluokkatiimit, Kilpailujärjestelyissä koko seura 19

20 6. AIKUISTEN TOIMIALA YLI 18-VUOTIAAT Aikuisten harrasteliikunnan toimiala vastaa aikuisille suunnatun liikunnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Toiminnan lähtökohtana on tarjota laadukkaita, terveyttä edistäviä, ohjattuja liikuntaryhmiä eri-ikäisille jäsenille vastaamaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Priima aikuisliikunnan laatuseurasertifikaatti ohjaa toimintaa. Seurassa tarjotaan aikuisliikkujille sekä kuntoliikuntatunteja että ryhmiä, jotka tähtäävät ensisijaisesti esiintymisiin sekä Show-tapahtumiin. Vuonna 2015 esiintyviä ryhmiä ovat ainakin Ajattaret, Aurora ja Leidit. Nämä esiintyvät ryhmät kuuluvat vuoden 2015 alusta alkaen tanssitoimialaan. TAHTOTILA TAVOITTEET TOTEUTUS MITTARIT VASTUUTAHO Jokainen liikkuja löytää Palautteet, tuntien itselleen sopivia kävijämäärät tuntivaihtoehtoja JNV tarjoaa monipuolista, laadukasta ja tasaarvoista liikuntaa jäsenilleen Jumppakalenteri on monipuolinen ja se toteutetaan jäsenlähtöisesti palautteet huomioiden Toimialatiimi, harrasteliikuntapäällikkö Jumppakalenterin tunnit ovat houkuttelevia ja kävijöitä on tasaisesti eri tunneilla Osallistujamäärien tasoittuminen eri tuntien kesken Lisätään suosituimpien tuntien tarjontaa mikäli salivuorotilanne sen sallii Markkinoidaan hiljaisempia tunteja Kävijämäärät tunneilla Tuntien määrä Palaute Harrasteliikuntapäällikkö 20

21 JNV on edelläkävijä seura ikääntyvien liikuttamisessa Jyväskylässä Ikääntyville suunnattujen tuntien vakiinnuttaminen osaksi seuran toimintaa Toiminta on laadukasta ja monipuolista Keväällä 2014 aloittaneet Ikiliike-ryhmät jatkuvat myös vuonna 2015 Hankkeen tavoittamat jäsenet pysyvät mukana toiminnassa ja uusia jäseniä liittyy mukaan Ikääntyville suunnattujen tuntien määrä Myytyjen Ikiliike- /eläkeläiskorttien määrä Palaute Toiminnanjohtaja Hankevastaava Harrasteliikuntapäällikkö Työnjako toimialan asioiden hoitamisessa on selkeä ja tarkoituksenmukainen Tarkoituksenmukaisten viestintäkanavien käyttö Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Toimialalla toimii aktiivinen toimialatiimi Viestintä ja vuorovaikutus hallituksen, tiimin ja seuran toimihenkilöiden välillä on sujuvaa Kaikki toimialan toimijat (jäsenet, ohjaajat, toimiston henkilökunta ja toimialatiimin jäsenet) käyttävät eri viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti Uusia ohjaajia koulutetaan vertaisohjaajakoulutuksen avulla Tiimi kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa Muistiot tiimin kokouksista tj:lle, tieto kulkee myös hallituksesta ja toimistolta tiimiin Nettisivut ensisijainen tiedotuskanava tärkeiden asioiden (kuten tuntimuutokset, peruutukset yms.) tiedottamiseen. Myös muita viestintäkanavia, kuten seuran Facebooksivut, käytetään aktiivisesti. Toimialatiimi käyttää sisäiseen viestintään Facebook-ryhmää ja sähköpostia Uusien ohjaajien määrä Toimialatiimin kokousten määrä Toimintasuunnitelman toteutuminen Viestintä toimialatiimin Facebook-ryhmässä Tiedon löytyminen on helppoa ja vaivatonta Toimialatiimi, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja, harrasteliikuntapäällikkö, toimialatiimi 21

22 Seurassa toimivat motivoituneet, sitoutuneet ja pätevät ohjaajat Ohjaajat sitoutuvat ohjaamaan omat tuntinsa ja tarvittaessa hankkivat sijaisen Ohjaajat kokevat voivansa vaikuttaa seuran toimintaan Sijaishankinnassa apuna Facebookin sijaislista tai kauden alussa toimitettua ohjaajalista Ohjaajille suunnattu kysely toteutetaan säännöllisesti Ohjaajia kuullaan kausia suunniteltaessa Jokainen ohjaaja on käynyt vähintään ryhmäliikunnan ohjauksen peruskoulutuksen Palautteen huolellinen läpikäyminen Ohjaajatapaamiset kauden alussa ja lopussa Ohjaajien palkitseminen ja kiittäminen Harrasteliikuntapäällikkö Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Ohjaajat haluavat kehittää itseään kouluttautumalla säännöllisesti Ohjaajat osallistuvat seuran sisäiseen koulutukseen vähintään kerran vuodessa sekä hyödyntävät koulutusapurahaa osallistumalla muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin Seurataan Voimisteluliiton koulutuksiin ilmoittautumista Neptonin avulla Sisäisten koulutusten osallistujamäärä Jatkuvuuden varmistaminen Uusien jumppaajien ja ohjaajien on helppo tulla mukaan seuran toimintaan Tuntien auditointeja tehdään kauden aikana kaikille uusille ja mahdollisimman monelle kokeneemmallekin ohjaajalle Luodaan tunneille sekä ohjaajien välille avoin, positiivinen ilmapiiri Autetaan ja tuetaan uusia ohjaajia Auditoitujen tuntien määrää Uusien jäsenten ja ohjaajien määrä Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Toiset ohjaajat Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Toiset ohjaajat Toiminta on uudistuvaa Trendien seuraaminen Uusien tuntien lisääminen Uusien tuntien määrä 22

23 JNV on houkutteleva seura, jossa on hyvä harrastaa ja joka näkyy positiivisesti myös ulospäin Esiintyminen näytöksissä, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin Suuri joukko JNV:n jäseniä osallistuu Gymnaestrada 2015-tapahtumaan JNV kustantaa yhden tapahtuman osallistumismaksun / ryhmä / vuosi Tapahtumien määrä Osallistujamäärät Toiminnanjohtaja Harrasteliikuntapäällikkö Toimialatiimi Näkyvyyden lisääminen eri viestintäkanavia hyödyntäen Näkyvyys paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa Facebook-mainonta Mainosten määrä 23

24 7. USKOLLISUUDEN KILTA JNV:n Uskollisuuden Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Suomen kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti, joihin JNV:n kiltalaiset ottavat osaa. Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa. Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltaan voi liittyä viisi vuotta Voimisteluliiton seurassa ollut henkilö. Uskollisuuden Killan toiminnan tarkoituksena on tuoda ystävyyttä ja iloa kiltalaisten elämään. - TAHTOTILA - TAVOITTEET - TOTEUTUS - MITTARIT - VASTUUTAHO Järjestetään vuosikokous helmi-maaliskuussa Kiltaemäntä kutsuu koolle Toteutuneet kokoukset Kiltaemäntä Tarvittavat kokoukset pidetään Emännistön kokoukset tarvittaessa Kiltalaisten ulkoilupäivät kaksi kertaa vuodessa Kiltalaisten osallistuminen kuntokisaan Pääseuran tapahtumissa avustaminen talkoilun kautta Järjestetään päivä keväällä ja syksyllä Kerätään kasaan kuntokisapisteitä Tiedotetaan päivistä ajoissa Toteutuneet päivät Vastuutettu emännistön jäsen Saadut pisteet Toiminnanjohtaja ja kiltalaiset yhdessä 24

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1-7/2016

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1-7/2016 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1-7/2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO... 3 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA... 7 3. VOIMISTELUKOULUN TOIMIALA... 10 4. TANSSITOIMIALA... 13 5. KILPAILUN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2016-2017. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 1. Yleistä Tapiolan Voimistelijat on Espoossa, Tapiolan ja sen lähialueilla toimiva 51-vuotias liikuntaseura, joka kuuluu jäsenseurana Suomen Voimisteluliittoon sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS 1 Ohjaajan muistilista Ohjaajana toimiminen -Tulen ajoissa paikalle ja lähden viimeisenä. -Tervehdin lapsia harjoitukseen tultaessa ja kotiin lähtiessä. -Hankin tunnille sijaisen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot