Strategian toimenpideohjelma (hyväksytty talousarvion yhteydessä kvalt )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategian toimenpideohjelma (hyväksytty talousarvion yhteydessä kvalt 18.11.2014)"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Strategian toimenpideohjelma (hyväksytty talousarvion yhteydessä kvalt ) 1. Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja 2. Edelläkävijä paikallisdemokratiassa 3. Kustannustehokkuus 4. Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen 5. Palveluyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen Päijät-Hämeen houkuttelevin Tulosyksikkömallilla valtaa ja Työilmapiirikysely julkinen työnantaja vastuuta alas Henkilöstöedut Tulospalkkaus Joustava toimintatapa Tehokkaat esimies- ja henkilöstökoulutukset Työsuhdeasunnot Edelläkävijä paikallisdemokratiassa viimeistään vaalikauden vaihtus ja yhteydenotot Valiokuntamallin käyttöönotto Muiden tahojen kiinnosteessa ja valtuuston roolin Kansanäänestyksessä kasvattaminen käsiteltävien asioiden Suoran demokratian käyttöönotto Kustannustehokkuus Tuotteistus /asukas ja muut vastaavat suhteessa koko Kumppanuus: kolmas sektori ja yritykset, sekatuottajamalli maa/päijät-häme Verkostoituminen Ikäihmisten palveluketjun Asiakaskartoitus Prosenttia eri palvelujen vaikuttavuuden parantaminen Palvelutarjonnan oikea piirissä yli 65-vuotiaista porrastus Palveluyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen Yhteiset lausunnot Uusi palveluyhteistyöselvitys ja sen täytäntöönpano Yhteisten lausuntojen luku Uudet yhteistyömuodot/luku Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kilpailuetu ja yksi tulevaisuuden avainhaasteista. Kansanäänestyksessä on oltava kustannusneutraalius, jotta kuntalainen hahmottaa valintansa seuraukset. Kansanäänestys järjestetään kerran vuodessa toukokuussa. Kilpailun ylläpitäminen, kustannustietoisuus, paikallisen yrittäjyyden tukeminen, kilpailukykyinen veroaste Kevyin mahdollinen palvelu ensisijainen. Matalan tason palveluiden riittävä saatavuus takaa, ettei käytetään vaativampaa kuin todellinen tarve. Palveluyhteistyön ehtona ovat todennettavat taloushyödyt ja palvelujen säilyminen Asikkalassa.

2 Kehittämislautakunta 1. Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän 2. Asumisen imua Asikkalasta houkutteleva asuinkunta 3. Yritysystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin Asikkalasta eteläisen Matkailun tuotteistaminen Uudet matkailutuotteet ja Investointiraha, hankkeistaminen. Päijänteen ympärivuotisen Tapahtumatarjonnan monipuolistaminen yhteistyössä järjestäjien Kävijät Matkailutarjonnan kehittäminen ja uudista- tapahtumat matkailun sydän kanssa Matkailutyöpaikkojen minen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kanavan seudun infran parantaminen luku Asikkalan tunnettuuden kasvattaminen Asikkalasta houkutteleva asuinkunta Yritysystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin Uusasukashankinta asumisen täsmämarkkinoinnilla Tonttimyynnin ja asuinmuotojen monipuolistaminen Taajama-alueen viihtyisyyden parantaminen Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan Elinkeinoyhtiön perustaminen Vapaiden toimitilojen ulosvuokraus ja kuiduttaminen Yritysneuvonnan vahvistaminen kuntayhteistyönä Asumisen media-osumat Vuokratut/myydyt tontit ja vuokra-asuntojen täyttöaste (90 %) Asukasn ja verotulojen muutos Ulosvuokratut neliöt ja niiden tuotto Työpaikkaomavaraisuuden muutos Yrityskontaktien ja palautteen laatu Lopettaneiden yritysten Riittävä tonttitarjonta ja vuokra-asuntokannan lisääminen kilpailukykyisin hinnoin Yritystontteja ja investointirahaa Yritysneuvonta seudullisten yrityspalveluiden ja yrityskummitoiminnan lisäksi

3 Sivistyslautakunta 1. Lasten hyvinvoinnin edistäminen 2. Laadukas ja vetovoimainen lukio 3. Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset opetuspalvelut 4. Toimiva joukkoliikenne 5. Toimivat kirjastopalvelut Lasten hyvinvoinnin Oppimisen ohjaus ja kasvun tuki edistäminen Varhainen puuttuminen Monialainen yhteistyö Laadukas ja vetovoimainen Aktiivinen oppilashankinta Ylioppilaskirjoitusten lukio Pätevät opettajat puoltoäänet Riittävän monipuolinen kurssitarjonta Oppilas (tuntikehys) Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset Tulosyksikkömallin käyttöönotto /oppilas Yhtenäiskoulun toteutus Oppimistulokset opetuspalvelut ja sen mukainen johtamisjärjestelmä Työtyytyväisyys Toimiva joukkoliikenne Osallistuminen Linja-autovuorojen Lobbaus CAF-arviointi Laaturyhmän määrittelemä koko kunnan arviointikohde Riittävä oppilas takaa kattavan kurssitarjonnan Opetuspalvelut uudelleen organisoidaan linkittyen Vääksyn koulun valmistumiseen Markkinaehtoisen mallin toteuttaminen siten, että palvelutaso säilyy riittävänä Toimivat kirjastopalvelut Kiinnostavan aineiston hankinta Monipuolinen oheistoiminta Kävijä- ja lainaustilasto Käyttöasteen lisääminen

4 Vapaa-aikalautakunta 1. Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin 2. Nuorisotakuun toteuttaminen 3. Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja Laadukas ja innoittava toiminta Ryhmien luku Toiminnallinen tavoite 70 ryhmää vuodessa yksilötoiminnan keinoin Nuorisotakuun toteuttaminen Kohderyhmän nuoret tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin erilaisten palvelujen piiriin tai työelämään. Toteutumis-% Etsivä nuorisotyö toteutetaan hankerahalla ja se tavoittaa kaikki ilman koulutuspaikkaa jääneet, mihinkään sitoutumattomat alle 17- vuotiaat nuoret sekä 80 %:a vuotiaista Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Elämäntapaohjaus ja valistus Monipuoliset harrastusvaihtoehdot Tarjotaan tiloja ja tukea kansalaisaktiivisuuden vahvistamiseen Valtakunnalliset hyvinvointimittarit Asikkalassa tarjolla olevien aktiviteettien Asikkala on palkittu kahdesti kansallisesti terveysliikunnan edelläkävijänä. Tavoitetasoa nostetaan koskemaan kokonaisvaltaisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

5 Varhaiskasvatusjohtokunta 1. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus 2. Tyytyväiset lasten huoltajat 3. Pätevä ja motivoitunut henkilökunta Laadukas varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelmien/lapsen ja esiopetus oppimissuunnitelmien kattavuus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle on tehty suunnitelma. Vastaperustettu laaturyhmä määrittelee ensi töikseen miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua tullaan mittaamaan. Tyytyväiset lasten huoltajat Pätevä ja motivoitunut henkilökunta Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa Kasvatuskeskustelut huoltajien kanssa Nopea reagointi huoltajien yhteydenottoihin Hyvät kehityskeskustelut Koulutussuunnitelmien laatiminen Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyssä tavoitteena 3,5 asteikolla 1-5. Ilmapiirikysely Henkilökunnan pätevyysaste

6 Tekninen lautakunta 1. Kunnallistekniikan rakentaminen limittyy kaavoitukseen 2. Vesihuoltolaitoksen kannattavuuden lisääminen 3. Tilojen vuokraamisen tehostaminen 4. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi 5. Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto Kunnallistekniikan Rakentaminen niin, että Pasolan Vuokralle/myyntiin tulevien uusien tonttien valmiit kaksivaiheisesti siten, että toimitila- Pasolan I-vaiheen kunnallistekniset työt rakentaminen limittyy I-vaiheen tontit myytävissä vuoden 2014 aikana. luku tontit ovat valmiit keväällä 2014 ja pientalo- kaavoitukseen muut alueet tontit syksyllä 2014 Vesihuoltolaitoksen kannattavuuden lisääminen Vanhoille kiinteistöille markkinoidaan liittymistä verkostoon Vesilaitoksen yhtiöittäminen Vanhojen kiinteistöjen liittymisten Vesilaitoksen tappio, kulut ja investoinnit poistuvat kunnan tuloksesta. Tilojen vuokraamisen tehostaminen Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto Tilojen muutostyöt Pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelu ja markkinointi Laaditaan 10-vuotissuunnitelma Listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen Asiakastasolle sopimukset jalkauttaa tukipalvelupäällikkö Esimiehet jalkauttavat uusien sopimusten tiedon työntekijätasolle sekä seuranta Kiinteistöjen käyttöaste Talousarvioon rahat kiinteistöissä tarvittaviin muutoksiin Korjausvelka (kiinteistöjen kunto suhteessa jäljellä oleviin poistoihin) Myytyjen kiinteistöjen / Asiakastyytyväisyyskysely Tuotteistuksen %-osuus toiminnoista Suunnitelman mukaiset kunnostusrahat investointiosaan vuosittain (kiinteistön käyttöiän piteneminen suhteessa kustannuksiin) Tuotteistetaan kaikki mitattavissa olevat tekniset palvelut

7 Ympäristölautakunta 1. Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen 2. Lopputarkastusten ajan tasalle saattaminen 3. Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti 4. Jätevesiasetuksen toteuttaminen 5. HINKU -hiilineutraalikunta Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen Projektihenkilö toteuttaa, kunnes /vuosi projektityöntekijän palkkaamiseen sekä Kiinteistöveroselvitys Selvitettyjen kiinteistöjen Talousarvioon varataan rahat koko kunta käyty läpi Kiinteistöverotuotto/vuosi tarkastusten tekijä. Tavoite kpl/vuosi Lopputarkastusten ajan Käydään läpi kaikki vanhat tarkastamattomat kiinteistöt /vuosi tarkastajan palkkaukseen. Tarkastettujen kiinteistöjen Talousarvioon varataan rahat tasalle saattaminen Varmistetaan uusien kohteiden Lopputarkastukset noin 300 kpl / vuosi tarkastaminen Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti Jätevesiasetuksen toteuttaminen Toiminnan tehostaminen Asiakaspalveluun panostaminen Keskiinen aika päätösten tekemiseen Tiedottaminen ja valvonta Hyväksyttyjen jätevesijärjestelmien /vuosi HINKU -hiilineutraalikunta Toteutetaan listauksen mukaisia toimenpiteitä Päästötiedot Toimenpiteiden ja vaikutus Aika lasketaan siitä, kun täydellinen hakemus on toimitettu kuntaan. Tavoite rakennuslupapäätökset 2 kuukauden ja ympäristöluvat 6 kuukauden kuluessa hyväksyttävän anomuksen jättämisestä. Edistetään jätevesiasetuksen (209/2011) mukanaan tuomien vaatimusten täyttymistä. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä hyväksytään noin 30/ vuosi. Toimenpidelista toteutettavista toimenpiteistä. Hiilidioksidipäästöjen vertailuvuosi 2007.

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23 Kehittämislautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:00-19:55 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Kaupunginvaltuusto 19.12.2012 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

Lisätiedot