Julkinen hankinta - ongelmat ja ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen hankinta - ongelmat ja ratkaisut"

Transkriptio

1 Julkinen hankinta - ongelmat ja ratkaisut ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMISEN HANKESEMINAARI, ÄHTÄRI Efektia Oy Kaj Työppönen

2 Lähiruoka ja julkinen hankinta Ongelmat ja ratkaisut Lähiruokatuotteiden hankinta ja käyttö kunnallisissa ruokapalveluissa Yhteenveto ja keskustelu 2

3 Efektia ja lähiruoka Elinvoiman eväät-kehittämishanke Kunnallisen ruokapalvelun kilpailukyky ja seudullinen elinvoima. Efektian lähiruokaprojekti kuntasektorille. Efektian yhteistyökumppaneina Suomen Kuntaliitto, MMM ja MTK. Pilottityöskentelyä Mikkelin seudulla, Kiuruvedellä ja Länsi- Suomessa (syksy 03). Tavoitteina hankintamenettelyjen selkeyttäminen, alueellisen logistiikan ja yhteistyömallien mallintaminen (tilaukset ja toimitukset) ja kuntaruoan läpinäkyvyyden ja laadun kehittäminen. Lisätietoja 3

4 Miksi ja miten suurkeittiöön lähiruokaa? 4

5 Lähiruoka käsitteenä Lähiruoka on osa aluetaloutta Lähiruokatyöryhmän määritelmä (YTR 6/2000): Lähiruoka on ruoantuotantoa- ja kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä. 5

6 Seudullinen elinvoima Seudun elinvoima Menestyvät kunnat Hyvä veronmaksukyky Hyvä työllisyys Menestyvät yrittäjät Menestyvät tuottajat Aluetalouden kerroinvaikutukset Lähiruoka 6

7 Seudullisuus Suomessa kuntalaiset ja yritykset ovat seutuistuneet (ja kansainvälistyneet), joten yhteistyölle ei ole vaihtoehtoa työssäkäyntialueen kasvaminen ja elinkeinorakenteen muutos asumisalueiden ja vaihtoehtojen laajentuminen kaupan ja vapaa-ajan palvelujen markkina-alueiden suurentuminen kuntayhteistyöllä tuetaan seutuistumista vaikuttamalla palvelujen, maankäytön ja elinkeinojen kehittämiseen elinkeinojen kehittämien yhteistyö ja organisaatiot toteutuneet parhaiten kuntien elinkeinojen seudulliset kehittämispanokset ja välineet yhteiset elinkeinojen kehittämisorganisaatio sekä talous- ja asiantuntijaresurssit seudulliset projektit valtakunnalliset kehittämisohjelmat (aluekeskusohjelma, osaamiskeskusohjelma, seutu YPP hanke, seututukihanke, Aksestra-hanke jne.) seudulliset verkostot (yrittäjät, elinkeinoelämän järjestöt sekä kolmas sektori) 7

8 Alue- ja seutukehittämisen näkökulma Seutustrategia -> Kuntastrategia -> Palvelutuotantostrategia - > Palvelutuottajan kriteerit-> Tuottajan materiaalihankintakriteerit kaupunki/kuntastrategioiden osa-aluiden huomioiminen esim. matkailu, teollisuus, maaseutuyrittäjyys, ympäristö resurssien maksimaalinen hyödyntäminen alueellisesti yhteistyö paikallisen talous- ja liike-elämän kanssa 8

9 Lähiruoka kuntasektorilla Lähiruokatyöryhmä (2000): Joukkoruokailu on luontevin tapa hyödyntää lähiruokaa. Parhaassa tapauksessa joukkoruokailun hankinnoista jopa puolet voi v olla oman alueen tuotantoa. Julkisten hankintojen kilpailuttamista on opittava soveltamaan lähituotannon eduksi kokonaistaloudellisena vaihtoehtona Joukkoruokailussa säännölliset ja ennustettavat volyymit ja raaka-aine aine tarpeet. Lähiruoan käyttö kunnissa yksilöllistä ja eroaa suuresti seudullisesti seudun sisällä kaupungin sisällä toimijoista riippuvaa - tahtotila ratkaisee 9

10 Kunnalliset ruokapalvelut Tilastotietoa vuodelta 2002 Kunnissa 4823 suurkeittiötä Kunnat tarjoavat 330 miljoonaa annosta / vuosi Yhteenlasketut julkisten ruokapalvelujen markkinat sis. Valtion ja kunnat 1,3 mrd Kuntien elintarvikehankinnat (12,2%) 269 milj. Palveluostoina (8%) 286 milj. (majoitus ja ravitsemuspalvelut) Huom! Tilastointi kuntasektorilla ei anna täsmällistä kokonaiskuvaa toimialasta, sillä tilastointiperusteissa on eroja kuntien ja tilastointikohteiden välillä. 10

11 Kunnallinen ruokapalvelu kilpailee markkinoilla Kuntalaisen ja veronmaksajan hyödyt Tavoite Mittari Asiakkaan tyytyväisyys Hankinta- ja tuotantoprosessin tehokkuus Tavoite Mittari Palvelutuotannon kehittämisohjelma Tavoite Mittari Kehittämisen ja yhteistyön näkökulma Tavoite Mittari 11

12 Lähiruokatoiminnan hyödyt suurkeittiöissä Ruokalistan joustavuus Ruoan terveellisyys Tuotteiden tuoreus Tuotteiden helppo käsiteltävyys Alhainen hävikki Vähentynyt varastoinnin tarve Ruoan turvallisuus Työssä viihtyminen Asiakaslähtöisyys Kasvatuksellinen näkökulma Markkinointiarvo Maakunnan ruokaperinteiden säilyminen Maaseudun elinvoimaisuus Luonnon kestävyys (Paananen & Forsman 2003) 12

13 miten Miksi ja suurkeittiöön lähiruokaa? 13

14 Lähiruokatoiminnan riskit ja ongelmat suurkeittiöissä Lähiruokatuotteiden tarjonnan epätasaisuus ja vähäisyys Yhteistyön aloittaminen uusien tavarantoimittajien kanssa Uuden tavarantoimittajan tavarantoimituskyky ja varmuus (Paananen & Forsman 2003) Muita ongelmia: Markkinoinnin ja viestinnän puute Logistiikka tilaukset toimitukset laskutus Jalostusaste ja laatuvalikoima 14

15 Elintarvikehankintojen reunaehdot kunnallisen ruokapalvelun piirissä Niukat elintarvikemäärärahat ja ostojen keskittäminen Hankintalaki: ostot kilpailutettava ja valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin Kokonaistaloudellisuus eli hinta/laatu ja tarjouspyyntöjen kriteerit määrittelemättä Niukkenevat taloudelliset- ja henkilöstöresurssit 15

16 Yhteistyö suoria reittejä Suurkeittiö Yhteistyö Tuotekehitys Markkinointi ja jakeluyhteistyö Yhteiset brändit ja konseptit Kauppa ja muut markkinat Elintarvikeyrittäjä Elintarvikeyrittäjä Elintarvikeyrittäjä Elintarvikeyrittäjä Yhteistyö Tarpeiden viestintä Jatkojalostaminen Verkostot ja yhteistyö Tuotekehitys Yhteinen jakelu Yhteinen markkinointi Sopimuskäytännöt Elintarvikeyrittäjä Elintarvikeyrittäjä Maatalous Elintarvikeyrittäjä tuottajat Elintarvikeyrittäjä Maatalous Elintarvikeyrittäjä tuottajat Maatalous tuottajat 16

17 Toimintamalli seudullisesti (tai kuntakohtaisesti) Maatilat, Maataloustuottajat Tuoteryhmät Varastointi ja jatkojalostus Vihann. jatkojalostus Lihan jatkojalostus PK K TK Kokoaminen ja kuljetukset Keskuskeittiö VK PK K K 17

18 Suurtalouksien logistiikka (hankinta) Hankinta- suunnitelma Tarjouspyynnöt Tarjousten käsittely Sopimusneuvottelupäätöpäätös Hankinta- Hankintasopimus määritellään periodin aikana valmistuksessa tarvittavien komponenttien määrä ja laatu pyydetään tarjoukset potentiaalisilta toimittajilta lähialue toimittajat - mitä, kuka, missä & paljonko? avoin hankintamenettely rajattu hankintamenettely käsitellään tarjoukset ja valitaan jatkoon päässeet neuvotellaan sopimuksesta tehdään valinta neuvotellaan sopimuksesta tehdään valinta solmitaan hankintasopimus Servicet Communication Oy /Juha Ropponen 18

19 Suurtalouksien logistiikka (hankinta) Toimittajarengas Hankintasopimus Hankintarengas yhteenlasketut volyymit = toimitusvarmuus, valikoima & suuruuden ekonomia Servicet Communication Oy /Juha Ropponen 19

20 Suurtalouksien logistiikka (tilaus) Resurssit Resurssit Valmistussuunnitelma Valmistussuunnitelma taloudelliset, fyysiset ja henkilöstöresurssit suunnitellaan valmistettavat/tarjottavat tuotteet (mitä, kuinka paljon, milloin) Komponentti Komponentti tarpeet tarpeet määritellään eri komponenttien tarve Tilaaminen Tilaaminen Tilaaminen Tilaaminen Tilaaminen Tilaaminen tilataan komponentit valituilta toimittajilta Servicet Communication Oy /Juha Ropponen 20

21 Suurtalouksien logistiikka (tilaus) Sähköinen tilausjärjestelmä www Servicet Communication Oy /Juha Ropponen 21

22 Suurtalouksien logistiikka (toimitus) Keskitetyt toimitukset SUURKEITTIÖ TERMINAALI Servicet Communication Oy /Juha Ropponen 22

23 TUOTANNON SUUNITTELU Tuotantomenetelmä: ehdottomat kriteerit TILAUS VASTAANOTTO VARASTOINTI TUOTANTO JAKELU/ ANNOSTELU KULJETUS TARJOILU KULJETUS oikea jalostusaste sopivuus tuotantoprosessiin: kestää laadun heikentymättä prosessin kaikki vaiheet oikea pakkauskoko lisää tehokkuutta ja vähentää hävikkiä alkuperä, tuoteturvallisuuden varmistaminen 23

24 Kilpailutuksen hankesuunnitelma Hankintailmoitus Tarjouspyyntö Ehdokkaaksi ilmoittautuminen/ Ehdokkaiden selvittäminen Tarjouspyynnön lähettäminen Tarjousten laadinta Tarjousten vastaanottopöytäkirja Tarjousten vertailu Hankintapäätös Hankintaprosessi Miksi kilpailutetaan? Tavoite hankintapolitiikka lainsäädännön vaatimukset Soveltuvat lähituotantotuotteet tuotteet ja niiden saatavuus yhteistyön kehittämistavat Hankintamenettely hankinnan sisältö ja toimintatavat Hankintaprosessi tarjouskilpailun valmistelu hankintayksikön rooli painoarvot etukäteen määritetty tarjouspyyntöön tarjouspyyntö tarjousten vertailu päätöksenteko = toimittajien valinta toimitussopimukset tiedottaminen ja seuranta 24

25 Hankintasopimus Varmistaa riittävän tulorahoituksen tuottajalle (mahdollisuus kehittyä) Varmistaa tarpeen mukaisen, asiakkaan vaatimukset tyydyttävän, laadun ruokailevalle asiakkaalle, loppuasiakkaalle Sitoutuminen laatuun hintaan tuoteturvallisuuteen ja toimitusvarmuuteen Ehdot tilauskäytännöt ja tiedonkulku laskutuskäytännöt laadun ja hinnan tarkistus sopimuskatselmus irtisanomisehdot molemmin puolin tuotekehitysyhteistyö laadunhallintayhteistyö 25

26 Minkälainen on hyvä mittari/kriteeri? helposti ymmärrettävä kaikki ymmärtävät samoin = yksiselitteinen merkittävä = merkittävyys laatuun ja kustannustehokkuuteen osoitettavissa konkreettisesti osoitettavissa = mitattavissa ja/ tai pisteytettävissä -numeerinen mittari esim. toimitusvarmuus, -järjestelmä: todentava dokumentti: -puhtaasti kvalitatiiviset ominaisuudet esim. maku voidaan arvioida aistinvaraisesti raadissa 26

27 RUOKAILEVAN ASIAKKAAN NÄKÖKULMA vähimmäisvaatimus= tuoteturvallisuus: omavalvonta (laatuketju: pellolta pöytään +jäljitettävyys (esim. liha: lääkkeetön liha/ antibioottivapaa tuotanto: todentaminen tapahtuu auditoimalla) palvelun laatu maku, raati arvioi aistinvaraisesti asiakkaiden eettiset vaatimukset ruoalta, miten todennetaan esim. eettiset kasvatusmenetelmät erityisryhmien palvelut ja tuotteet lisämaksulliset brandituotteet.. 27

28 Tarjousten vertailumenettely on 3-vaiheinen 1. Vaihe. Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen Tarjouskilpailusta suljetaan pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. 2. Vaihe. Tarjouksen edellytykset vertailuun Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 3. Vaihe. Tuotteiden edellytykset tuotantoprosessiin Tarjousten tuotteiden vertailu vertailukriteerien perusteella Laadun vertailu pisteyttämällä tuoteryhmät Hinnan vertailu tuoteryhmittäin 28

29 Tarjoajan kelpoisuus - poissulkevat kriteerit laatuvalikoima valikoiman laajuus ja monipuolisuus toimitusajankohdat toimitusvarmuus täyttää laatu- ja ympäristövaatimukset elinkaarianalyysi laatujärjestelmä (Lähde: maaseutukeskusten liiton laatuvaatimukset kuten maakuntien parhaat) minimi omavalvontasuunnitelma pakkausten kierrätettävyys saatavuus saatavuustakuu: pienten ja keskisuurten yritysten/tuottajien verkostoituminen 29

30 2. Tarjouksen edellytykset vertailuun tulee sisältää tuote ja siihen liittyvä palvelukonsepti kokonaisuudessaan tilaustoimitusketju, tuotekehitys, laadunhallinta, laskutus ja oheispalvelut määrämuoto esim. taulukkoon täytetyt hinnat saman muotoisena 30

31 3. a) Tuotteeseen liittyvät kriteerit Täyttää/ei täytä periaatteella, tuotantoprosessiin soveltumattomat tuotteet suljetaan pois kilpailusta tasalaatuisuus turvallisuus allergisoivat aineet riskiteoreettiset argumentit esim. ei osteta saastuneella (kasvisairaukset, ympäristömyrkyt, kyseenalaiset lannoitusmenetelmät)alueella tuotettuja tuotteita) tuoreus ( esim. perunan kuorintapäivä käyttöä edeltävä päivä) pakkauskoko tuotantoon sopiva erilaistaminen (voimakkaasti spesifi: esim. alueellinen veripalttu, ja tapa, haaste: eu-nimisuojatut tuotteet joka maakunnalle- rajoitetun menettelyn käyttö) jalostusaste pakkausmateriaali (hävitettävyys, kierrätettävyys) + minimitaso tuoteryhmäkriteereistä 31

32 3. b) Tuoteryhmään liittyvät kriteerit Esimerkkejä pisteytettäviä kriteereistä, minimitaso täytyttävä, pisteet ja raja-arvot pisteiden saamiseen tarjouspyynnössä terveellisyys esim. raskasmetallijäämät ravitsemustekijät, suola%, rasva% sesongin huomiointi maku ja muut aistinvaraiset ominaisuudet jäljitettävyys tilalle/teurastuserään saakka (poissulkevaksi tietyille tuotteille?) 32

33 Opas julkisten hankintojen menettelymahdollisuuksista: Kunnille kilpailuttamisen kriteerit kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä muihin nipussa kilpailutettaviin tuoteryhmiin rajatun hankintamenettelyn käyttö tuoteryhmissä, joissa perusteltavissa ja hankinta alittaa kynnysarvon (lähialue tuotteet) näissä tapauksissa tarjouspyynnöt vain lähialueen yrittäjille Yrittäjille suomennos hankintamenettelystä ja käytännöistä 33

34 Efektia Oy Kaj Työppönen Elinvoiman eväät-hanke yhteistyössä MMM, MTK ja Suomen Kuntaliitto Servinet Communication Oy 34

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen TIETOISKU Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen Forssa 17.12.2014 Tarja Krakau Asiantuntija, varatuomari PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 115 TUTKIMUKSIA Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa Turun ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 115

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa Teksti Outi Moilala Ulkoasu ja taitto Anna Emilia Kervinen Kansikuva Raisa Kyllikki Karjalainen Reilun kaupan puolesta Repu ry Kesäkuu 2007

Lisätiedot

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset Nimike Vuosi Tekijät Kohderyhmä Mihin pyritty vaikuttamaan Johtopäätökset Makuja maalta 5.6.2008-31.12.2012 Kalajoen kaupunki; hallinnoija Rieska-Leaderin toiminta-alueen elintarviketuottajat ja alueella

Lisätiedot

Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus

Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus Ryhmä 1 Katina RYHMÄ 1 tiimin vetäjä Kati Myllyniemi Keskinen Pirjo Kyröskosken koulun keittiö Ojala Matti Myllyn Leipä Oy Vilenius Mika Aallon Leipomo Oy Kankaansivu Harri Vihannespalvelu Oy Yrjölä Veikko

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013 Miten mukaan julkisiin hankintoihin Keminmaa 15.11.2013 EKOCENTRIA JA KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE - EkoCentria on Savon koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimiva valtakunnallinen kehittämisyksikkö - Tavoitteena

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1. Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.2008 24 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot