ASIKKALAN KUNTA Kehittämislautakunta KEHITTÄMISLAUTAKUNNAN ESITYS STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Kehittämislautakunta 24.4.2013 KEHITTÄMISLAUTAKUNNAN ESITYS STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAAN 2013-2016"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Kehittämislautakunta KEHITTÄMISLAUTAKUNNAN ESITYS STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAAN Kehittämislautakunnan tehtävä Kehittämislautakunnan tehtävänä on edistää kunnan yleistä kehittymistä, kuntasuunnittelua, elinkeinotoimen ja matkailun kehittämistä ja huolehtia kunnan viestinnästä ja markkinoinnista. Kehittämislautakunta vastaa myös yksityistieasioista, vapaa-ajanasukastoiminnasta sekä Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen myötä maakunnallisesta maaseutuelinkeinohallinnosta ja kylien kehittämisestä. Toiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi lautakunta kuulee toimialaan kuuluvia yhdistyksiä ja asianomaisia ja luo kuulemisen pohjalta paikallisen toimintaohjelman, joka pohjautuu kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan (Kv ). 1. TOIMINTA-AJATUS Kunnan elinkeinopolitiikka tukee yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Kunnalle luotu elinkeinostrategia antaa suuntaviivat ja yleisen taustatuen elinkeinopolitiikan toteuttamiselle. Tarpeelliseksi katsotut asiantuntijapalvelut ostetaan erikseen palveluntarjoajilta. Kehittämislautakunta edistää kunnan yleistä kehittymistä tukemalla omaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja hyödyntämällä projekti- ja hanketoiminnan tuomia mahdollisuuksia. Kehittämislautakunnalla on aktiivinen rooli erilaisten kehittämisprojektien laadinnassa ja projektinhallinnassa. Kehittämislautakunta luo positiivista julkisuuskuvaa kunnasta erilaisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein. 2. VISIO Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva ja kehittyvä kunta osana Päijät-Hämettä. Asikkala tunnetaan hyvistä palveluista, viihtyisistä ja monimuotoisista asuinalueista, luonnosta ja monipuolisista tapahtumista. Kunta tukee kuntalaisten omaehtoista liikunnan harrastamista järjestämällä erilaisia liikuntapalveluita ja tarjoamalla ilmaisia liikuntapaikkoja asukkaiden käyttöön. Yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori täydentävät kunnallista palvelutarjontaa. Matkailu on yksi tärkeistä elinkeinoista Asikkalassa. Määrätietoisella markkinoinnilla ja palveluiden kehittämisellä kunnasta luodaan järvi- ja luontomatkailun kohde sekä laadukas vapaa-

2 ajanviettopaikka. Maaseutuelinkeinoja jalostetaan ja lähiruokatuotantoa pyritään tuomaan lähemmäksi kuluttajia. Asikkalan kuntaan sijoittuu alueen ulkopuolelta uusia yrityksiä. Kunta houkuttelee palvelutarjonnallaan, miellyttävällä asuinmiljööllään ja tonttitarjonnallaan lisää asukkaita, eritoten lapsiperheitä. 3. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 3.1 Asikkalan viestintä ja markkinointi 3.2 Matkailun kehittäminen 3.3 Kehittämishankkeet 3.4 Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen 3.5 Elinkeinoelämän kehittäminen

3 3.1 ASIKKALAN VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seutumarkkinoinnin hyödyntäminen Markkinointimateriaali Sähköinen viestintä Paikallinen toiminta Kunnan viestintä- ja julkisuusohje Kunnan graafinen ilme Asikkalan kunta on mukana maakunnallisessa matkailun edistämis- ja markkinointiyhtiössä, LahtiRegionissa. Asikkalan matkailulliset tavoitteet liitetään osaksi maakunnallisia matkailunedistämishankkeita. Asikkalan kunta tiivistää yhteistyötä muiden seudullisten toimijoiden kanssa. Tonttimarkkinointimateriaalia ajanmukaistetaan jatkuvasti, markkinointihenkisyys ja informatiivisuus edellä. Kunta/matkailuesite kolmen vuoden välein. Kunnasta luodaan palvelukartta, joka palvelee niin kuntalaisia kuin matkailijoitakin Asikkalan kunnalle luodaan ajanmukaiset, käyttäjäystävälliset ja informatiiviset, myös mobiililaitteille soveltuvat verkkosivut. Tarvittavia sovelluksia hankitaan vaiheittain. Asikkalan kunnalle luodaan Facebook-sivut, joilla sekä tiedotetaan että aktivoidaan kuntalaisia. Asikkalan kunnalle hankitaan sähköiset infotaulut, joissa näkyvät ajanmukaiset tiedot kunnan toiminnasta ja tapahtumista. Intran käyttöä tehostetaan Asikkalan kunta viestii näkyvästi ja markkinoi palveluitaan yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa paikallisissa tapahtumissa Mediaa kutsutaan erityisiin tapahtumiin vieraiksi mahdollisuuksien mukaan. kunnan julkisuus- ja viestintäohje uusitaan kunnalle luodaan slogan, logo, graafinen ilme ja graafinen ohjeistus, jotka viestivät messut/tapahtumat ja kävijämäärät yhdessä toteutettu maakunnallinen matkailumateriaali yhteisen markkinointisuunnitelman laatiminen LahtiRegionin raportit uudet/päivitetyt tonttiesitteet/kampanjaesitteet/ kuntaesitteet ja niiden jakomäärä kunnassa, messuilla ja tapahtumissa Toteutetut infokyltit tonttialueilla tonttien myynti/vuokraus uusi palvelukartta, myös sähköisenä verkkosivujen kävijämäärät ja palaute, koulutus Facebook-sivujen tykkääjät ja aktiivisen keskustelun määrä, koulutus Infotauluista saatu palaute/ mahdollinen käyttäjäkysely 3-4 paikallistapahtumaa vuodessa, jalkautuminen kuntalaisten pariin (teltta) kunnan viestintä- ja julkisuusohje ja koulutus uusi graafinen ilme, jota käytetään kautta linjan kaikissa kuntamateriaaleissa, graafisen

4 positiivisesta imagosta ohjeistuksen jako 3.2 MATKAILUN KEHITTÄMINEN Maakunnallinen matkailun edistäminen ja markkinointi Asikkalan kunta on mukana maakunnallisessa matkailun edistämis- ja markkinointiyhtiössä. Näkemystä matkailullisista tavoitteista ja kunnan vetovoimatekijöistä hyödynnetään matkailumarkkinoinnissa. Kehityskohteina rengasmatkailu Päijänteen ympäri tai muun matkailullisesti merkittävän reitin luominen ja Etelä- Päijännebrändin rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa matkailumarkkinointisuunnitelma käynnistetyt hankkeet Ympärivuotisten tuotteiden kehittäminen Uusien tapahtuminen luominen ja kehittäminen Päijännetalo Kunta kehittää ja ideoi ympärivuotiseen matkailuun soveltuvia tuotteita yhdessä palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin kanssa, uutena fokuksena talvisesonki Kunta kartoittaa tapahtumia, niiden uudistamistarpeita ja kehittää uusia tapahtumia rikastamaan tapahtumakalenteria kuntaan sopivilla tapahtumilla huomioiden eritoten lapsiperheet. Kunnan infraa markkinoidaan myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille Vapaa-ajankalastusnäyttelyä uudistetaan yhdessä Vapaaajankalastussäätiön ja Rapalan kanssa. Päijännetalolle kehitetään uutta matkailullista toimintaa houkuttelemaan kävijöitä ja vaihtoehtoisesti talon valjastamista yrityskäyttöön kartoitetaan. Tuottajatorin perustamista tiloihin selvitetään. Huonoksi tai kalliiksi havaitut toimintamallit puretaan. Kansallispuiston opastuspiste modernisoidaan ja sille suunnitellaan parempi sijoituspaikka. uudet matkailutuotteet uudet vetovoimaiset tapahtumat ja vanhojen tapahtumien uudet osiot jaettava aineisto tapahtumajärjestäjille näyttelyiden kävijämäärät ja uudet toimintamuodot kassavirta kyselyiden tulokset ja palaute yrittäjiltä

5 Matkailuun liittyvä markkinointimateriaali Matkailuinfon siirto talveksi kunnanvirastolle. Asikkalan kunnasta tehdään matkailuesite, johon kootaan kaikki palveluntarjoajat ja nähtävyydet Päijännetalon retkimateriaali uusitaan ja retkien kulurakenne tarkistetaan kunnan verkkosivujen matkailuosio uudistetaan ja sivut toteutetaan eri kieliversioilla vaiheittain Uusia markkinointikanavia, kuten radiota, mietitään. 3.3 KEHITTÄMISHANKKEET Vääksyn taajama-alueen kehittämisprojektit Toritoiminta Lähiruokamyymälä Liikenneyhteydet Opiskelijatyönä valmistunut Vääksyn taajama-analyysi muokataan erillisiksi keskustan alueen kehittämisprojekteiksi, joihin haetaan ulkopuolinen rahoitus kesä 2013-syksy 2014 tilataidehanke kukkakylvöt Tuoretoritoiminnan kokeilu Päijännetalon edustalla iltatorityyppisesti 2013 Torikiertotoiminnan jatkaminen Torialueen laajentamisen kartoittaminen yhdessä teknisen toimen kanssa Päijännetalon alakertaan kartoitetaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa mahdollisuutta perustaa lähiruokamyymälä VT24:n liittymien turvallisuus ja nopeusrajoitusten pitäminen ennallaan toimivan paikallisliikenteen edistäminen Retkien osallistujamäärä ja tuottavuus Esitteessä mukanaolevien palveluntarjoajien määrä matkailusivusto projektisuunnitelmat ja rahoitus sekä myöhemmin toteutuneet työt kävijämäärä kassavirta torikyltit pohjaratkaisut kyselyt 3.4 MAASEUTUELINKEINOJEN JA KYLIEN KEHITTÄMINEN Maaseutuhallinto Asikkalan kunta toimii Päijät- Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen vastuullisena isäntäkuntana huolehtien työn seuranta, kustannusraameissa pysyminen, kyläprojektit

6 Metsätalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittäminen Maaseudun ja kylien kehittäminen Lähiruokatuotannon edistäminen maaseutuviranomaistehtävistä sopimuskunnissa Elinvoimaa metsistä -hanke Maaseudun ja kylien kehittäminen osana yhteistoiminta-alueen toimintaa ja myös erillisinä kylähankkeina, yhteydenpito alueen yhdistyksiin ja kyläyhdistyksiin ja tiedottaminen Jakelukanavien kartoittaminen ja lähituottajien innostaminen tuotteiden jalostamiseen, aiheen käsittely sopivissa tilaisuuksissa 3.5 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Teollisuustontit Kartoitetaan teknisen toimen kanssa mahdolliset teollisuustontit ja niiden kysyntä Yritysneuvonta Yrityskummitoiminta Elinkeinoryhmä Elinkeinoseminaari Valosa-hanke Kunnan yrittäjille suunnatut nettisivut uudistetaan yhteystietoineen ja linkkeineen Jatketaan yhteistyötä Uusyrityskeskuksen kanssa ja selvitetään muiden yrityspalveluiden tarve Yrittäjille ajankohtaiset tapahtumat/koulutukset ja niistä tiedottaminen yrityskummitoiminnasta tiedottaminen kunnan sivuilla kummitoiminnasta ja järjestämällä kiinnostuneille tietoisku Elinkeinoryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen toimintaa kehitetään Kokeillaan yrittäjien aamukahvitoimintaa elinkeinoryhmä toimii elinkeinostrategian luomiseen ohjausryhmänä Jatketaan vuosittaisen elinkeinoseminaarin järjestämistä vaihtuvin ja kiinnostavin teemoin yrittäjiä kuunnellen Kunta tukee mahdollisuuksiensa rajoissa valokuituhankkeen etenemistä projektin edistymisen seuranta yhteiset projektit, messut ja tapahtumat (mm.kylämarkkinat) neuvottelut kauppaketjun kanssa ja tuottajien tiedottaminen teollisuustonttien vuokraus/myynti uudet sivut palaute kunnan verkkosivut ja kummitoiminnan aktivoituminen kokoontumiset ja palaute valmis elinkeinostrategia seminaariin osallistuvat elinkeinonharjoittajat tiedottaminen, tilan tarjoaminen

7 4. TOTEUTUMISEN SEURANTA Lautakunta seuraa kehittämishankkeita valituilla mittareilla ja tiedottaa aikaansaaduista parannuksista ja muutoksista. Kuntalaiskeskustelun ylläpitämiseksi ja asiantuntemuksen saamiseksi osallistutaan säännöllisesti kunnan elinkeinoryhmän ja vapaa-ajanasukasneuvottelukunnan toimintaan sekä kuullaan kyläyhdistyksiä ja tarvittaessa asiantuntijoita.

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 2 (11) 1. Viestintä Menestyksekäs kunta viestii kaikilla osillaan.

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Muistio Kehittämistyöryhmä

Muistio Kehittämistyöryhmä Muistio Kehittämistyöryhmä 9.1.2015 Aika 9.1.2015 klo 13.00 Paikka Sodexon Lounasravintola Kärryn kokoustila, Kärrytie 1 Läsnä Rami Ala-Nisula Hannu Alanen Reijo Hämäläinen Seppo Kangas Juha Luukko Harri

Lisätiedot

Tehtävä Taivassalolle!

Tehtävä Taivassalolle! Tehtävä Taivassalolle! Taivassalon kehittämisen aika on nyt. Uusittu elinkeino-ohjelma luo hyvän pohjan uusille suunnitelmille ja toimenpiteille. Taivassalosta tulee Varsinais-Suomen alueen houkuttelevin,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Elinvoimaohjelma 2014-16

Elinvoimaohjelma 2014-16 Elinvoimaohjelma 2014-16 Viitasaaren kaupunki 15.10.2014 Page 1 Kaupungin toimenpideohjelma Holstilan jäsennystä mukaillen 1. Saavutettavuuden varmistaminen 2. Sijaintietujen hyödyntäminen 3. Vetovoimasta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys 1 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTA-ALUE 2 OUTOKAIRA ALUEEN KEHITTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

PALVELUOHJELMA 2012 2014

PALVELUOHJELMA 2012 2014 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT PALVELUOHJELMA 2012 2014 Sivistyslautakunta 7.3.2012 Sisällys 1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluohjelman tarkoitus... 3 2. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 3 3. Kulttuuri-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma 2008 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot