Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ"

Transkriptio

1 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia Sumupuu Nurmijärvi

2 2 SISÄLLYS 1 SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Hyviä käyttäytymismalleja kaupan! Muutosmahdollisuus järjestöille 5 2 LIIKKUMINEN ON YHTEINEN HAASTEEMME Terveyttä edistävä liikunta Hienoja tutkimustuloksia? 9 3 LIIKUTTAJAT Mikä on liikuttajatutkinto? Liikuttajakyselystä lisää tietoa Kaikille kaikkea? TULEVAISUUS ON JO TÄNÄÄN 14 LÄHTEET Lähdeluettelo 18

3 3 SOME ei ole SOMA! Sosiaalisuus on muotisana. Englannin kielestä tuleva sosiaalinen markkinointi (eng. social marketing) on tullut korvaamaan suomenkielistä sanaa yhteiskunnallinen markkinointi. Tämä sosiaalisen median eli somen kyljessä rantautunut käännös aiheuttaa sekaannusta. Sekä järjestötyötä tekevät että markkinoinnin ammattilaisen vastaavat lähes aina samoin: sosiaalinen markkinointi = sosiaalinen media. Todellisuudessa sosiaalinen media on tänä päivänä yksi suurimmista kanavista, jolla toteutetaan sosiaalista markkinointia. Ennen puhuttiin valistuksesta, sitten tuli yhteiskunnallinen markkinointi. Nyt termiksi pyritään vakiinnuttamaan sosiaalista markkinointia. Sosiaalinen markkinointi on lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisen käyttäytymistä siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti. (määrittely 1. SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Hyviä käyttäytymismalleja kaupan! Maailma elää murroskautta. Taloustilanteen kiristyminen koskettaa keskeisesti myös järjestöjä. Rahalle vaaditaan vastinetta. Enää ei ole järkevää tai edes mahdollista toteuttaa laajoja viestintäkampanjoita ja toimenpiteitä koemielessä katsotaan mitä tästä tulee ilman selkeitä tavoitteita ja tuloksia. Tavoitteiden asettamisessa mietitään tarkkaan kenelle viesti halutaan välittää ja miten saada konkreettisia ja mitattavia tuloksia. Markkinointi on oma erikoisalansa, jossa hyödynnetään psykologiaa, sosiologiaa ja taloustieteitä. Myös antropologian ja neurotieteiden avulla saadaan tärkeä tietoa nykymaailmasta. Perinteisen markkinointikampanjan kautta saavutettavan hyödyn korjaavat asiakas, yritys ja sen osakkaat - ja välillisesti myös yhteiskunta verotulojen muodossa. Sosiaalisessa markkinoinnissa edunsaajana on käytöstään muuttavan yksilö sekä yhteiskunta yleisesti, esimerkiksi yksilön kohentuvan terveyden kautta. Tavoitteena on aina käyttäytymisen muutos tai ylläpito ja toiminta on mitä suurimassa määrin asiakaslähtöistä. Markkinoinnissa on aina pyrittävä löytämään mahdollisuus tulosten mittaamiseen. Sosiaalisessa markkinoinnissa tulokseksi haetaan käyttäytymisen muutosta, joten markkinointitoimenpiteet tulee kohdistaa asioihin, joiden lähtötaso on mitattavissa. Näin mahdollistuu sijoituksen tuoton mittaaminen.

4 4 Sosiaalista markkinointia tehdessä tulisi tarkasti määritellä kohderyhmä ja sen tarpeet sekä itse tuote. Yhtä tärkeää on huomioida kohderyhmän nykyinen käyttäytymismalli. Jotta saisi tuotepaketin kuntoon tulee ymmärtää, miksi kohderyhmä käyttäytyy määrätyllä tavalla ja mitä ihmiset oikeasti tekevät. Miten vahvistaa hyvää toimintaa ja vähentää esteitä? On myös hyödyllistä tarkastella muita samankaltaisen käyttäytymisen kohderyhmiä sekä jo olemassa olevaa tietoa. Apua tarjoaa käyttäytymistaloustiede, joka tutkii sitä, miten ihmiset todellisuudessa tekevät valintoja. Ihmiset eivät aina toimi järkiperäisesti. Käyttäytymistä ohjaavat vaistot, tunteet sekä aiemmat tapahtumat ja ihmiset ympärillämme. (THL, 2012, s. 17.) Sosiaalinen markkinointi on prosessi, joka hyödyntää perinteisiä markkinointikeinoja mutta myös muita mahdollisia viestintätapoja. Markkinointiosaamisesta on luonnollisesti paljon apua. Sosiaalinen markkinointi sopii markkinoinnin kentän määrittelyssä lähelle suora-/asiakkuusmarkkinointia, jonka peruskulmakiviä ovat mitattavuus (tunnetaan lähtökohta ja asetetaan mitattavat tavoitteet sen vahvistamiseen tai nostamiseen), testattavuus ja henkilökohtaisuus. Henkilökohtaisuudella sosiaalisessa markkinoinnissa tarkoitetaan yksilön käyttäytymisen muutosta, jossa hyöty tulee koko yhteiskunnalle. Kohderyhmää motivoidaan muuttamaan käyttäytymistään toivotumpaan suuntaan tarjoamalla sille parempia, kilpailevia vaihtoehtoja. Tuotteiden sijaan tarjotaan asenteita, käytäntöjä ja elämäntapoja. Tiedottamista ja valistamista on tehty vuosikausia, mutta käyttäytymisen muutokset tapahtuvat hitaasti. Yleisesti tiedetään, että tupakointi tappaa siitä huolimatta ihmiset tupakoivat. Kuitenkin tänään tupakoidaan huomattavasti vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Sosiaalisen markkinoinnin näkökulmasta katsoen tiedon lisäämisen sijaan käyttäytymisen muutos on tärkeämpi tavoite. Esimerkiksi Hiv-tukikeskuksen kampanjoinnilla tavoitteena ei ole lisätä kondomien myyntiä vaan saada aikaan käyttäytymisen muutoksia mm. vähentää suojaamattoman seksin harjoittamista. Tämä käyttäytymisen muutos ei kuitenkaan ole selkeästi mitattavissa, sillä se ei ainoana korreloi hiv-tartuntojen määrään. Sen sijaan sosiaalisen markkinoinnin osuus tulee näkyväksi, kun kampanjoidaan seksitartuntojen testauksen puolesta. Käyntien määrä korreloi kampanjointiin ja käyttäytymisen muutos voidaan mitata. Hyöty on moniulotteinen ja koskettaa vahvasti yksilöä sekä koko yhteiskuntaa globaalilla tasolla.

5 5 Hiv-tukikeskus lähestyy eri kohderyhmiään eri tavoin mm. nuorille, homoseksuaaleille, heteroille, maahanmuuttajaille, äideille sekä ruiskuhuumeiden käyttäjille löytyy omat nettisivustot, joiden kautta voi saada tietoa ja vastauksia kysymyksiinsä kohderyhmää pohdituttavista asioista juuri heille räätälöidyillä viesteillä. Tavoitteena on kuitenkin aina käyttäytymisenmuutos mm. suojaamattoman seksin vähentäminen, puhtaiden neulojen käyttäminen sekä seksitautitartuntojen testaaminen osana luonnollista itsestään huolehtimista. Sosiaalisen markkinoinnin kampanjat kytketään usein muihin ajankohtaisiin tapahtumiin, kuten festivaaleihin, matkamessuihin sekä pride-marssiin. Sosiaalisessa markkinoinnissa hinnalla tarkoitetaan niitä esteitä, joita yksilöllä on toimintaan osallistumisessa. Esteet voivat olla psyykkisiä, sosiaalisia tai fyysisiä. Hyvässä markkinoinnissa pohditaan myös paikkaa, eli kuinka hyvin tuote on saatavilla. Tavoitteen tulee olla niin selkeä, että sen toteutumista voi mitata, muutoksen tekemiseen tulee asettaa aikataulu sekä sen tulee olla realistinen ja saavutettavissa oleva. Prosessille tulee luoda mittarit, joilla voidaan mitata muutosta ja todeta, vaikuttaako tavoite oikeasti haluttuun suuntaan. (THL, 2012, ss ; Wilskman, 2012, s. 10.) 1.2 Muutosmahdollisuus järjestöille Järjestöillä on perinteisesti paljon tietoa kohderyhmästään sekä vapaaehtoistyön että kokemusasiantuntijuuden kautta. Tietoa - myös hiljaista tietoa - on todennäköisesti paljonkin kohderyhmän omista näkökulmista, käyttäytymisestä, toiminnasta, vaikuttimista ja mahdollisista kannusteista. Nämä tiedot ovat huikeaa pääomaa sosiaalisen markkinoinnin kampanjaa suunniteltaessa. Jos tiedetään miten ihmiset todellisuudessa toimivat, meillä on mahdollisuudet vaikuttaa. Sosiaalinen markkinointi on mahdollisuus, jonka järjestö voi hyödyntää omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään. Sosiaalisen markkinoinnin tulisi olla myös osa järjestöjen perustehtävää. Hyöty on moniuloitteinen. Sosiaalisen markkinoinnin avulla on helpompi perustella hankkeita ja kehittää niiden sisältöä sekä strategisesti että poliittisesti, mutta myös realistisesti. Se auttaa kehittämään tuotteita ja palveluita sekä viestintää oikealle kohderyhmälle realistisin keinoin. Toteuttaminen ei välttämättä vaadi kalliita mainostoimistokampanjoita, vaan intoa ja positiivista asennetta sekä hyvää yhteistyötä.

6 6 Vinkkejä sosiaaliseen markkinointiin 1. Asialle omistautunut paikallinen projektijohto ja ylimpien virkamiesten tuki 2. Keskitetty ja perusteellinen määrittelyvaihe 3. Suunnitellaan arviointia alusta lähtien ja käytetään ulkopuolista asiantuntemusta 4. Otetaan paikallinen yhteisö ja kohderyhmä mukaan 5. Haetaan sosiaalisen markkinoinnin asiantuntemusta 6. Sitoutetaan keskeiset sidosryhmöt ja yhteistyökumppanit ja kehitetään toimiva viestintästrategia 7. Asetetaan selvät ja saavutettavissa olevat käyttäytymistavoitteet LÄHDE: Sosiaalisen markkinoinnin ABC, 2. LIIKKUMINEN ON YHTEINEN HAASTEEMME Tämän päivän kasvavana haasteena ovat liikkumattomuuden aiheuttamat terveyshaitat, jotka uhkaavat jo työuria ja työssä jaksamista. Voi olla, että nykyinen työsukupolvi kaatuu lastensa hoidettaviksi erilaisten terveyskulujen muodossa. Tällä hetkellä hoidetaan seurauksia ilman, että puututaan syihin. Ostettujen tupakka-askien ja suklaapatukoiden määrä on helppo mitata, mutta miten käy, kun mittauksen kohteena ovat liikuntatavat? Kysyttäessä kaikista tulee kävelijöitä, pyöräilijöitä tai vähintään säännöllisiä silloin tällöin liikkujia. Mutta mikä on todellisuus? Passiivisuuden lisääntyminen on ollut tiedossa jo pitkään. Jyväskylän yliopiston Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön tutkimuksen mukaan puolella suomalaisilla vuotiaista miehistä on selvästi heikompi kunto kuin aiempien sukupolvien vuotiailla. (Yle Uutiset Puolella vuotiaista miehistä on huono kunto). Tällä hetkellä noin joka yhdeksäs suomalainen sairastaa diabetesta ja ennusteen mukaan reilun kymmenen vuoden päästä sairastuneita on jo miljoona. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan diabetes leikkaa yli puolet Suomen bruttokansantuotetta menetettynä työpanoksena ja terveydenhoitokuluina. Liikkumaton elämäntapa on syntynyt vuosien saatossa ja sen muuttaminen on haaste, jonka voittamiseen tarvitaan koko yhteiskuntaa. Nykyaikana liikkuminen vaatii erillisen päätöksen, kun ennen liikkuminen syntyi muun muassa työnteon sivutuotteena. (Rovio & Pyykkönen, 2011, ss. 4, 30.)

7 7 Suomalaisen median antama kuva liikkujista lähentelee kilpaurheilua. Fyysisesti passiivisen ihmisen on vaikeaa samaistua heihin. Muutosvauhdittajaksi tarvittaisiin sellaisia esikuvia, joihin kuka tahansa voi samaistua. Esimerkiksi vaikkapa puistossa jumppaavat perheenäidit tai töihin pyöräilevät bisnesmiehet. On todettu että vähäinenkin liikunta on merkityksellistä, mutta voisiko liikunnan kokea myös enemmän hauskaksi? % Liikunnan iloa meillä ja muualla? 10 EU SUOMI RUOTSI TANSKA 30% 21% 44% 42% Tutkittaessa liikkumisen syitä EU:n alueella hauskanpito/ilo (have fun) näytti olevan suomalaisille heikompi motivaattori kuin EU:ssa yleisesti. Kts lisää: Eurobarometer on Sport and Physical Activity Terveyttä edistävä liikunta Valtion liikuntaneuvoston virallisen määritelmän mukaan terveyttä edistävä liikunta on fyysistä aktiivisuutta, joka tuottaa terveyttä hyvällä hyötysuhteella vähäisin vaaroin. Huippu-urheilu ja hyvin kevyt aktiivisuus eivät ole terveyttä edistävää liikuntaa. Päättäjät haluavat nähdä terveyttä edistävän liikunnan hyötyfunktiona, eli sen tulisi hyödyttää yksilöitä ja yhteiskuntaa. Kuitenkin valtion liikuntaneuvoston arviointiraportin mukaan päätöksentekijöillä ei ole käsitystä, mitä terveysliikunnalla tarkoitetaan. (Valtion liikuntaneuvosto, 2012:1, ss. 1, 20 21, 24; Valtion Liikuntaneuvosto, 2013:8, ss. 10, 55, 75.) Liikunnan edistämisestä tuli osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa luvun puolivälissä. Vähäinen fyysinen aktiivisuus nähtiin terveysriskiksi, jonka seuraukset heikentävät ihmisten terveyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia. Liikunta tai liikkuminen ymmärrettiin toiminnaksi, joka ei ole korvattavissa muilla toimenpiteillä. Tällä hetkellä sosiaali -ja terveysministeriön päätavoite on lisätä väestön arkiliikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Tavoitteena on liikunnan terveyshyödyistä tiedottaminen ja terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallisten linjausten luominen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa on kolme päälinjaa. Ensimmäinen on hyvinvoinnin vahva perusta, jonka tavoitteena

8 8 on muun muassa saada pidempiä työuria. Toisena linjauksena on mahdollistaa hyvinvointi kaikille, jolla pyritään esimerkiksi vähentämään hyvinvointi- ja terveyseroja. Kolmantena on terveyttä ja turvallisuutta vahvistamalla tukea ympäristön elinkelpoisuutta. (Valtion liikuntaneuvosto, 2012:1, ss. 18, ) Toimenpiteet väestön liikuttamiseksi ovat olleet tiedonvälitys, asenteisiin vaikuttaminen, terveysliikunnan hankkeiden avustaminen ja terveydenhuollon toimijoiden kouluttaminen. Millaisia esteitä liikkumattomilla on? Voi olla, että koululiikunnasta on jäänyt huonot muistot, jonka vuoksi asenne liikuntaan on negatiivinen. Mahdollisesti sosiaalinen ympäristö ei tue liikunnalliseen elämäntapaan ja rohkeus tehdä muutos yksin puuttuu. Turpaan vaan ja onnea? Esimerkkinä suomalaisen koululiikunnan toteutuksesta käyköön Cooperin testi, jota ainakin ja 1980-luvuilla liikkunnanopettajat suosivat. Testissä on tarkoitus mitata, kuinka pitkän matkan juoksija taivaltaa 12 minuutissa - ja ilmeisesti kertoa kunnon tasosta. Mittaamisessa sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta siinä on, että tuloksia vertailtiin koko ryhmän suorituksiin, ei oppilaan omiin. Testiä varten ei yleensä juuri harjoiteltu ja ainakin joissain kouluissa liikunnan arvosana annettiin Cooperin pohjalta. Oppilaita ei myöskään kannustettu ja innostettu, paitsi ehkä niitä hyviä, joilla oli urheilutaustaa ja valmiiksi hyvä kunto. Näin luotiin pohja useankin sukupolven juoksuinholle! Cooper-innostuksen hulluutta voisi verrata siihen, että laittaisi nyrkkeilyä harrastamattoman kehään ottamaan ottelun lajia harrastavaa vastaan. Sitten kun noviisi odotetusti ja todennäköisesti nopeasti kokisi karvaan tappion, häntä kannustettaisiin kommentilla: Ethän sä osaa edes lyödä! Valtion liikuntahallinnon ratkaisut voivat ohjata kuntia ja järjestöjä ja muita vastaavia tahoja toteuttamaan asetettuja tavoitteita. Nykyään liikuntapolitiikan kohderyhmänä on liikkujien sijaan koko väestö. Ohjauksella on pyritty saamaan järjestöt ja seurat laajentamaan toimintaansa terveyttä edistävän liikunnan alueella. Käytännössä sillä on vain vähän suoraa ohjausvaikutusta. Konkreettinen keino edistää liikunnallista elämäntapaa on avustaa kuntia liikuntapaikkarakentamisessa. Tällä toimenpiteellä ei kuitenkaan saada arvioitua, ovatko ne kohdistuneet riittämättömästi liikkuviin. (Valtion liikuntaneuvosto, 2012:1, ss. 18, 10 11; Rovio & Pyykkönen, 2011, s. 7.; Valtion Liikuntaneuvosto, 2013:8, s. 7.)

9 9 Suomalaisessa liikuntapolitiikassa ei mainita minkäänlaisia tavoitteita tai mittareita, joilla tuloksia voitaisiin arvioida. Suomalaiseen päätöksentekoon näyttäisi kuuluvan se, että erilaisilla linjauksilla ja suosituksilla näytetään, että asialle tehdään jotain. Sosiaalisen markkinoinnin yhtenä lähtökohtana on selkeiden tavoitteiden kirjaaminen. Jos tavoitteet kirjattaisiin suunnitteluvaiheessa, johtaisi se myös konkreettisempiin toimenpiteisiin ja arviointiin. Tällä hetkellä suositukset ovat yleisiä ja kaikille samoja, vaikka väestö jakaantuu toisistaan poikkeaviin ryhmiin. Sen sijaan, että jatkettaisiin samalla tavoin kirjaten suosituksia ja todeten ettei mikään muutu, kannattaisi pysähtyä miettimään, mitä muuta voisi tehdä. Kansalaisjärjestöissä on jo hyviä avauksia liikkumattomuuden vähentämiseksi, mutta niidenkään toimintaa ei ole mietitty sosiaalisen markkinoinnin kannalta. Tällä hetkellä markkinointia tehdään samalla lailla kaikille. 2.2 Hienoja tutkimustuloksia? Suomi on tutkimusten kultamaa. Parhaimmillaan voidaan tutkia, miten paljon jotain asiaa on tutkittu. On hyväksyttävää, että etsitään perusteluja asioille, mutta liian usein tutkimusten tulokset julkaistaan ainoastaan lisäämään kansan tietämystä asiasta. Liikunnastakin löytyy useita tutkimuksia, eivätkä tulokset ole kovin positiivisia. Vielä vähemmän löytyy kirjauksia sen suhteen, että tutkimustulosten perusteella olisi saatu jotain muutosta aikaan. Vuonna 2009 liikuntatutkimuksen keskiöön nostettiin vähäinen liikkuminen ja siihen johtavien syiden tutkiminen. Lisäksi liikuntapolitiikan keskeiseksi yhteiskunnallisesti vaikuttaviin tavoitteeksi nostettiin väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Keski-ikäisten liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja olosuhteiden parantaminen tapahtui Kunnossa Kaiken Ikää ohjelmaa kautta, jota on toteutettu 1990-luvulta saakka. Sen myötä on lujitettu terveysliikunnan asemaa sekä herätetty aikuisväestön omavastuuta liikunnasta. KKI -ohjelman tavoitteena on lisätä yli 40-vuotiaiden liikunta-aktiivisuutta. Ohjelmalla ei ole ollut selkeää seurantajärjestelmää, joten pysyviä vaikutuksia kohderyhmän elintapoihin ei ole tiedossa. Toimintakauden erityiskohderyhmänä ovat huonokuntoiset miehet ja työyhteisöt. KKI -ohjelma on panostanut viestintään yli puolella miljoonalla painotuotteella vuosittain, mutta sen tunnettuus on kovin vähäistä: vuotiaista miehistä 60 % ei ollut kuullut kampanjasta. Ohjelman onnistumisensa voidaan pitää eri järjestöjen ja toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen ja terveyttä edistävän liikunnan ymmärryksen lisääntymisen. Ohjelman vaikutuksista kohderyhmään ei ole arviota. (Valtion Liikuntaneuvosto, 2013:8, ss , 65.; Valtion liikuntaneuvosto, 2012:1, s. 27; Rovio & Pyykkönen, 2011, s. 17.)

10 10 Usein näissä liikuntaa edistävissä toimenpiteissä toiminta on rahoitettu hankerahalla ja tukirahan loputtua loppuu myös toiminta, vaikka jatkotyöstölle olisi ollut tarvetta. Toimintaa on helpompi arvioida, kun sille on asetettu selkeät tavoitteet ja mittarit, joita tulee arvioida ja tarkistaa, että ne mittaavat toimintaa halutulla tavalla. Arviointia tulee tehdä kokoajan. Myös projektille asetetut mittarit tulee arvioida ja tarkistaa. Liikkumattomien aktivoinnissa tulee huomioda, että elämänmuutoksen tekeminen on hyvin hidasta ja se vaatii paljon aikaa. Terveyttä edistävän liikunnan ongelma on myös se, että tavoitteet on määritelty liian yleisellä tasolla. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ei ole mahdollista ja niiden toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole riittäviä. (Valtion liikuntaneuvosto, 2012:1, ss , 26, 47.) Nyt on siis oikea aika määritellä, mitkä olisivat konkreettisia, saavutettavissa olevia tavoitteita ja miten niitä voitaisiin seurata. 3 LIIKUTTAJAT Valtion ja kuntien panostuksessa terveyttä edistävässä liikunnassa ei juuri ole päästy merkittäviin tuloksiin, puhumattakaan sosiaalisen markkinoinnin tekemisestä tai ymmärtämisestä. Raporteissa todetaan, ettei kohderyhmää tavoiteta, eikä valtion ohjauspolitiikalla ole saatu vaikutusta aikaan. Järjestöt ovat lähempänä ihmisten arkea. Liikuttajakoulutus on yksi terveysliikuntaan ja aikuisten ohjaamiseen tähtäävä koulutus, jota järjestetään liikunnan aluejärjestöjen kautta valtakunnallisesti ja se tavoittaa toimijoita eri järjestöissä, kunnissa ja mm. apteekeissa. 3.1 Mikä on liikuttajatutkinto? Liikuttajatutkinto käynnistettiin Suomen Kuntoliikuntaliiton toimesta vuonna 2000 ja varsinainen koulutustoiminta alkoi vuonna Vuonna 2010 nimeksi vaihdettiin Liikuttajakoulutus. Koulutuksen sisällöt keskittyvät aikuisten liikunnan harrastamiseen sekä liikunnasta saataviin hyötyihin ja ne kehitettiin UKK instituutin liikuntapiirakan suositusten mukaisesti. Tavoitteena on parantaa aikuisia liikuttavien ohjaajien osaamista ja sitä kautta aikuisten liikunnan laatua. Tällä hetkellä valtakunnallinen koordinointivastuu on Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:llä (Valo), ja koulutuksia järjestävät Liikunnan aluejärjestöt. (Arpalo, 2010, ss. 6, 8, 12, 17; Koulutukset, Valo Ry; Hallinnon tunnuslukuja, Valo Ry.)

11 11 Valo tiedottaa koulutuksesta seuraavasti: Liikuttajakoulutuksen tavoitteena on nostaa aikuisliikunnan ohjauksen tasoa ja osaamista urheiluseuroissa ja innostaa yhä useampi liikkumaan. Koulutussisällöt sopivat myös terveydenhuollon henkilöstölle ja kaikille terveellisten elintapojen edistäjille. Liikuttajakoulutuksissa saa perustiedot aikuisten liikuttamiseen. Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa ohjauskokemusta tai liikunta-alan koulutusta. ( Koulutukset, Valo Ry. Luettu ) 3.2 Liikuttajakyselystä lisää tietoa Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU) on yksi 15 liikunnan aluejärjestöistä, jonka vastuulla on Liikuttajakoulutuksien alueellinen järjestäminen. ESLUn Liikuttajakoulutuksiin vuonna osallistuneille henkilöille tehdyn liikuttajakyselyn mukaan koulutuksiin osallistuneet olivat hyvin selvillä koulutuksen perimmäisestä tavoitteesta liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Kyselyn otoksesta viidennes oli tekemisissä terveysliikunnan tai matalan tason liikunnan kanssa. Suurin osa ohjaajista toimi jo valmiiksi liikunnallisissa ympäristöissä, joihin tullaan mukaan kuntoilumielessä. Liikuttajakoulutusta on haluttu viime vuosina viedä myös enemmän urheiluseurojen suuntaan, sillä aikuisten harrastetoiminnan arvostusta on haluttu nostaa. Useissa seuroissa aikuiset on nähty toiminnan maksajina ja vapaaehtoistyön resurssina. Liikuttajakyselyn mukaan arvostus on lisääntynyt, sillä yhä useampaa kiinnostaa aikuisten toiminnan laatu. Kun liikkumattomat saadaan aktivoitumaan, on tärkeää, että he pääsevät laadukkaaseen toimintaan mukaan. Aluejärjestöjen tavoite soveltaa Liikuttajakoulutusta myös urheiluseuroihin on onnistunut. Useimmissa urheiluseuroissa ei ole resursseja järjestää matalan kynnyksen liikuntaa, vaikka Liikuttajakoulutus antaa siihen valmiudet. Vähän liikkuville tieto valaistuista liikuntaradoista tai hyvin ohjatuista harjoituksista ei ole merkityksellistä. Liikuttajakoulutuksella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet saada tuloksia aikaan, sillä liikuttajakyselyn mukaan osa koulutuksiin osallistuneista toimii ohjaajina työpaikalla ja myös kaveripiirissä. Koulutuksessa käsitellään arkiaktiivisuutta, hyötyliikuntaa sekä aikuisten terveysliikuntasuosituksia. Myös liikunnallisen elämäntavan opettelemisen tukemista käydään läpi. Yksi suuri haaste on se, että nykypäivän ihmiset ovat tottuneet toimimaan erilaisissa projekteissa. Olisi paljon mielekkäämpää tehdä myös liikunnallisuudesta tai terveellisistä elämäntavoista päivä kerrallaan -projekti sen sijaan, että siihen sitoudutaan loppuelämäksi.

12 12 Liikuttajien vastaukset tukevat hyvin käsitystä siitä, että urheiluseuroihin mennään kohottamaan kuntoa ja kohderyhmänä ovat jo entuudestaan liikunnallisesti aktiiviset. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että fyysisen aktiivisuuden lisääminen ei kuulu liikuntajärjestöjen tai seurojen ydintehtäviin. Liikuntaseurat eivät ole oikea paikka liikkumattomuuden kehän katkaisemiseksi. Järjestöjä tukemalla saadaan luultavasti lisää liikuntaa, mutta ei välttämättä lisää liikkujia. (Valtion liikuntaneuvosto, 2012:1, s. 42.; Rovio & Pyykkönen, 2011, ss ) Urheiluseurojen lisäksi on monia muita järjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista. Liikkumiseen innostamisen ja ohjaamisen terveydellisistä näkökulmista voisi hoitaa kansanterveysjärjestö, paikallinen kyläyhdistys tai muu harrasteyhdistys. Olisi mielenkiintoista jalkauttaa fyysistä aktiivisuutta esimerkiksi lennokkikerhoihin, marttayhdistykseen tai perhetoimintaan. Motivaatio liikkumiseen syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa siinä syntyvän tiedon, käsitysten ja ihmissuhteiden vaikutuksesta. Tämän vuoksi yksilöä ei saisi poistaa ryhmästään ja elinympäristöstään suorittamaan liikuntaa. Mikäli ihminen halutaan saada muuttamaan toimintatapojaan, täytyy siihen varata aikaa ja kuunnella yksilön tarpeita ja päätöksen takana olevia tekijöitä. Usein liikuntareseptit ovat ennalta suunniteltu ja ne annetaan valmiina toteutettavaksi. Liikkumattomuuden syiden selvittämiseksi vaadittaisiin toimintatutkimus, jossa kohdattaisiin vähän liikkuvia ihmisiä ja rakennettaisiin luottamuksellinen ilmapiiri rehellisten mielipiteiden saamiseksi. Liikkumattomien ihmisten omakohtaisten pohdintojen avulla voitaisiin luoda erilaisia merkityksiä sekä kuvata eri vaiheita ilmiössä ja sen synnyssä. (Rovio & Pyykkönen, 2011, s. 26.) 3.3 Kaikille kaikkea? Sosiaalisen markkinoinnin yleisimpiä virheitä on, että usein tavoitteena on ainoastaan tietoisuuden herättäminen sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota käyttäytymisen muutokseen. Asetettu tavoite on liian laaja ja yleinen ja epäonnistutaan tarkasteltaessa asiaa kohderyhmän kannalta. Markkinoinnin onnistumiseksi tulisi saada selville, mikä koskettaa, motivoi ja vaikuttaa kohderyhmään ja mikä varmistaa kohderyhmän ajan, huomion ja halun toimia. Liian usein vaihtokauppa perustuu enemmän asiantuntijoiden kuin kohderyhmän arvoihin ja toiminta perustuu asiantuntijan viestin välittämiseen eikä kohderyhmän käyttäytymisen ymmärtämiseen. Painopiste on yksisuuntaisessa viestinnässä ja halussa saada asiantuntijan sanoma läpi, jolloin epäonnistutaan käyttäytymisen muutokseen rohkaisevien ja tarkoituksenmukaisten keinojen kehittämisessä. Yksi toistuvista virheistä on myös se, että ihmisiä kohdellaan ikään kuin he olisivat kaikki samanlaisia ja käytetään vain yhdenlaista viestiä, joka on johtanut siihen, että kaikki toistavat samoja asioita vuodesta toiseen. (Wilskman, 2012, ss )

13 13 Tiedonvälitys on perustunut liikuntatutkijoiden näkökulmien esiin tuomiseen. Tiedonvälityksessä ei ole otettu huomioon asiakkaan lähtökohtaa eli kiinnostusta ja tarpeita. Erilaiset liikunnan edistämisen kampanjat ovat keskittyneet väestön oman aktiivisuuden herättämiseen sen sijaan, että poistettaisiin liikkumisen esteitä ja arvioitaisiin arjen elinympäristön tarjoamia liikkumisen mahdollisuuksia. Suomen liikuntakulttuuri on hyvin keskiluokkaistunut ja liikunnasta syrjäytyneiden on vaikea samaistua liikuntaeliittiin. Esimerkiksi Terveyden avaimet sekä Läskikapina kampanjossa suurin ongelma on usein sosiokulttuuristen, yhteiskunnassa selviämistä edistävien resurssien puute. Kampanjat kohdistuvat usein rajattuihin elintapoihin, kuten terveyteen, jonka vuoksi kansalaisten osallistaminen on hankalaa. Eri väestöryhmien kesken on suuria eroja fyysisen aktiivisuuden suhteen. Liikunnan edistämiseen kohdistuva työ on liiaksi keskittynyt suosituksiin, terveysohjelmiin ja kampanjoihin. Tiedottaminen ei yksin riitä, tarvitaan myös räätälöityä toimintaa eri väestöryhmille. (Rovio & Pyykkönen, 2011, ss ) Liikuttajakyselystä käy ilmi, että suurin osa vastaajista tai heidän taustaorganisaatioistaan on markkinoinut toimintaa. Markkinointi on tapahtunut suurilta osin yksipuolisesti, eli erilaisten tiedotuskanavien myötä. Viidennes vastaajista tekee markkinointia houkuttelemalla ihmisiä mukaan tai kertomalla liikunnan hyödyistä. Kyselyn mukaan suurimmat haasteet ovat kohderyhmän tavoittamisessa, uusien asiakaskontaktien luomisessa ja vähän liikkuvien kohderyhmässä. Liikuttajat kokevat ihmisten innostamisen toimintaan mukaan sekä säännölliseen osallistumiseen haastavaksi. Sosiaaliselle markkinoinnille olisi siis tilausta järjestöissä. Voi olla, että kannattaisikin aloittaa sosiaalinen markkinointi jo ennestään tutuista tuotteista ja tehdä niiden markkinointia erilaisille kohderyhmille. Saatujen kokemusten perusteella voitaisiin markkinointia suunnata uusin tuotteisiin ja kohderyhmiin. Liikuttajat ovat huolissaan myös niistä, jotka eivät osallistu toimintaan. Voisiko Liikuttajakoulutuksen yhdeksi osioksi lisätä toiminnan markkinoinnin, nimenomaan sosiaalisen markkinoinnin näkökulmasta? Rovio esittelee yhden mallin, jolla kohderyhmä voitaisiin sitouttaa uuteen toimintatapaan. Liikkumattomista kootaan ryhmä vallitsevan elämäntilanteen mukaan, jotta he saavat vertaistukea toisiltaan. Tavoitteiden tulee olla hyvin pieniä ja niille tulee antaa riittävästi aikaa, sillä jo muutamakin tunnin irrottautuminen arjesta voi tuntua haastavalta. Tavoitteiden tulee olla saavutettavissa, jotta onnistumiset kannustavat tekemään lisää muutoksia. Motivaatiosta huolimatta muutokset tapahtuvat pienin askelin, sillä ryhmän tuesta huolimatta jokaisen täytyy saada kehittyä itsenäisesti ja omien tarpeidensa mukaisesti. (Rovio & Pyykkönen, 2011, ss ) Liikuttajakoulutus antaa valmiudet tämän kaltaisten ryhmien ohjaamiseen.

14 14 Edellä kuvattu toiminta voisi hyvin olla järjestöjen perustehtävää. Ohjaajan motivaationa olisi halu auttaa, mikä muutenkin on vapaaehtoisille järjestötoimijoille usein tyypillistä. Palkka tehdystä työstä tulisi saavutettujen tulosten muodossa ja sosiaalisten kontaktien kasvamisena. Rovion mallia mukaillen toiminnassa kaikista tärkeimmässä roolissa olisi tuki muilta samassa asemassa oleville, jotta he saisivat vahvistusta tekemänsä vaihtokaupan järkevyydelle. He joutuvat luopumaan jostain löytääkseen ajan liikkumiselle ja ryhmän tulisi yhdessä vahvistua siitä, että se on kannattavaa. Jos tämän kaltaisella toiminnalla halutaan saada muutoksia aikaan, on muistettava tarve erilaisille ryhmille huomioiden sosiaalinen ympäristö ja liikkumisen esteet. Jokainen Liikuttajakyselyyn vastanneista koki työnsä merkitykselliseksi. Myös kansanterveydellnen näkökulma oli tärkeää. Ohjaajat tunsivat olevansa vastuussa sekä itselleen että ohjaamalleen ryhmälle. Vastuuta koettiin toiminnan laadukkuudesta, turvallisuudesta ja mielekkyydestä sekä onnistuneiden elämyksien mahdollistamisesta. Ryhmän tuloksista tiedottaminen ei vastausten perusteella ole kovin yleistä tai ainakaan säännönmukaista. Henkilökohtaista kehittymisestä annetaan palautetta jonkin verran, mutta ryhmän kokonaisvaltaisesta kehittymisestä ei juurikaan raportoida. Joissakin vastauksissa tuloksista tiedottaminen koettiin hyväksi ideaksi, jonka vastaajat aikovat jatkossa ottaa käyttöön. 4. TULEVAISUUS ON JO TÄNÄÄN Tulevaisuudessa palveluiden tuottaminen on järjestöille yhä merkittävämpi mahdollisuus osallistua hyvinvoinnin edistämiseen sekä toimia vaikuttajana omalla toiminta-alueella. Palveluiden osto on jatkuvasti yleistyvä yhteistyön muoto kunnan ja yhdistysten välillä. Tilaajatuottajamallin käyttöönoton myötä yhdistyksille avautuu entistä enemmän mahdollisuuksia tuottaa palveluita kunnalle ostopalveluina. Liikuntatieteellisen seuran kyselyssä kävi ilmi, että lähes kaikki kunnat ovat tehneet yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa terveyttä edistävän liikunnan alueella ja yli 70 % kunnista oli tehnyt yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. (Vanhapiha & Tiilikainen yms. 2013, ss. 21, 51; Rovio & Pyykkönen, 2011, s. 64) Sen sijaan, että tuettaisiin pelkästään kuntien liikuntapaikkarakentamista, voisi valtion rahoja ohjata erilaisten tilaaja-tuottajamallien kehittämiseen sekä erilaisten toimintamallien jalkauttamiseen. Järjestötoiminnan tulee olla yleishyödyllistä, joten ne voisivat ottaa liikkumattomat vastuulleen, kun yksityiset liikuntapalvelut voisivat huolehtia liikunta-aktiiveista. Tiedolla ohjaamisella on Suomessa pitkät ja sitkeät perinteet mutta toimintaympäristön muutos pakottaa kuitenkin kokeilemaan uusia vaikuttamisen malleja myös suomalaisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. ( Valistamisesta sosiaaliseen markkinointiin. Kupila, Rovio & Pyykkönen, 2011, s )

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista Hiltunen Juha Tursas Joonas Pro gradu -tutkielma Turun opettajankoulutuslaitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Karkaavat projektit Kasautuvat tutkimukset. Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina?

Karkaavat projektit Kasautuvat tutkimukset. Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina? Karkaavat projektit Kasautuvat tutkimukset Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina? Liikuntatieteellinen Seura I Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto I Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Toimintatiedot

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Riikka Kohonen Klaus Tanttu MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran kqwr Esa Rovio Anita Saaranen-Kauppinen Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen tpln Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi onml nro 28 2 Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot