Tavoitteet ja strategiat 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteet ja strategiat 2020"

Transkriptio

1 Tavoitteet ja strategiat 2020

2 Sisällysluettelo Aivoliitto ry:n tavoitteet ja strategiat Johdanto Aivoliiton missio (säännöt 2 ) Visio Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme Liiton perustehtävät Keinot järjestöllisen toiminnan toteuttamiseksi Tavoitteet Tavoitteet... 6 AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva... 6 AVH sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta riippumatta... 7 AVH sairastaneen hoitoketju on katkeamaton iästä riippumatta... 7 Aivoinfarktin käypä hoito suositus on käytössä... 8 Henkilöt, joilla on afasia, voivat toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa... 8 AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan Käypä hoito suositus on käytössä Kielellinen erityisvaikeus Käypä hoito suositus koko elinkaaren ajalle Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Kohderyhmillämme on riittävä taloudellinen turva Jäsenmäärä on 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista = järjestäytymisasteen kasvu aktiivista vapaaehtoistoimijaa Liiton talous on vakaa Työntekijöinä pätevät ammattilaiset Haluttu työnantaja Tunnettu toimija Suuri yleisö sidosryhmänä Sidosryhmänä sairastuneet ja omaiset, jäsenistö Sidosryhmänä ammattihenkilöstö Sidosryhmänä järjestöt Sidosryhmänä rahoittajat Sidosryhmänä palvelujärjestelmä: kunnat ja yksityinen sektori Tavoitteet ja strategiat 2020 asiakirja taulukkomuotoon

3 Aivoliitto ry:n tavoitteet ja strategiat Johdanto Aivoliitto ry:n n tavoitteet ja strategiat asiakirja perustuu vuoteen 2015 asti voimassa olevaan liittostrategiaan ja vammaispoliittiseen ohjelmaan. Tässä uudessa tavoitteet ja strategiat asiakirjassa nämä nykyiset asiakirjat on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton koko toiminnalle rakennetaan näin seuranta- ja arviointimahdollisuus, jotta voimme toteuttaa sosiaalista tilinpitoa ja seurata tavoitteiden toteutumista järjestelmällisesti. Tulokset voidaan näin myös tarkastaa ulkoisesti kuten taloudellisessa tilinpidossakin. Sosiaalinen tilinpito on tarkoitettu ensisijaisesti kertomaan tuloksista liiton sidosryhmille, kuten jäsenistölle, rahoittajille, suurelle yleisölle ja yhteistyökumppaneille. Liittokokous on vahvistanut suunnitelman pohjan. 1.1 Aivoliiton missio (säännöt 2 ) Aivoliiton missio on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä (AVH) ja vaikuttaa siihen, että kielellinen erityisvaikeus (SLI) tunnistetaan mahdollisimman varhain. Liiton missio on myös vähentää AVH:n ja kielellisen erityisvaikeuden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta. 1.2 Visio 2020 Suomessa yhä harvempi sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin ja kaikki AVH:n sairastaneet sekä kielellisen erityisvaikeus -diagnoosin saaneet ovat laadukkaan ja ammattitaitoisen tuen piirissä. Lisäksi kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan mahdollisimman varhain. 1.3 Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme Osallisuus Oikeudenmukaisuus Tavoitteellisuus 1.4 Liiton perustehtävät (säännöt 2 ) 1. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen 2. Osallisuuden mahdollistaminen 3. Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen Sisältää myös hoidon ja kuntoutuksen edistämisen 4. Edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen 3

4 2. Keinot järjestöllisen toiminnan toteuttamiseksi (säännöt 3 ) Keinot voidaan kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen: Hallinto Viestintä Palvelut Nämä keinokokonaisuudet palvelevat liiton perustehtäviä. Keinoja voidaan kohdentaa edelleen perustehtävien (1-4) osalta vielä seuraavasti: 1. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen Monimuotoinen jäsenhankinta 1 Alueilla tehtävä järjestötyö 1 Hallinto 1 2. Osallisuuden mahdollistaminen Liikunta- ja kulttuuritoiminta 1, 2 Vertaistuen mahdollistava toiminta 1 ja 2 Sopeutumisvalmennus 2 Terapiat 2 Asumis- ja valmennuspalvelut 2 3. Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen Kansainvälinen toiminta 3 4. Tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä Koulutus yhdistyksille, ammattilaisille ja suurelle yleisölle 1, 3, 4 Verkostotyö 3, 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1, 2, 3, 4 Varainhankinta 1, 2, 3, 4 Viestintä ja kampanjointi, julkaisu- ja tiedotustoiminta 1, 2, 3, 4 Kommunikaatiokeskus, tulkkikeskus 2, 3, 4 Nyt asetettavat tavoitteet perustuvat voimassa oleviin liiton sääntöihin, lainsäädäntöön, strategisiin kumppanuuksiin, liittostrategiaan ja vammaispoliittiseen ohjelmaan Tavoitteet 2020 AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva Väestöstrategian rakentaminen / ennaltaehkäisevä toiminta Riskiryhmien tunnistaminen Eteisvärinä tunnistetaan AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta riippumatta AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton iästä riippumatta 4

5 Aivoinfarktin käypä hoito -suositus on käytössä Henkilöt, joilla on afasia, toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan Opiskelu mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Lasten ja nuorten kielellisen erityisvaikeuden Käypä hoito -suositus on käytössä Kielellinen erityisvaikeus Käypä hoito -suositus koko elinkaaren ajalle Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot Kohderyhmillämme on riittävä taloudellinen turva Maksukatot, lääkekorvaus Jäsenmäärä on 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista = järjestäytymisasteen kasvu Yhdistykset ovat vastaanottavia uusia jäseniä kohtaan eli yhdistykset ymmärtävät jäsenten merkityksen (osatavoite) Liiton julkisuuskuva on parempi eli liitolla on yhteinen ilme läpi kentän (osatavoite) aktiivista vapaaehtoistoimijaa Liiton talous on vakaa Työntekijöinä pätevät ammattilaiset Haluttu työnantaja Tunnettu toimija Arvostettu yhteistyökumppani 5

6 Kullekin tavoitteelle määritetään Tavoitteet AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva Väestöstrategian rakentaminen / ennaltaehkäisevä toiminta Riskiryhmien tunnistaminen Eteisvärinä tunnistetaan Aivoliiton väestöstrategia kuvaa terveyttä edistävät, aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevät toimenpiteet, toiminnan ja prosessit. Yksi elämä -hankkeet Ammattilaisten koulutus Terveyttä edistävä materiaali Terveys- ja vaikuttamisviestintä Terveystarjotin Esimerkiksi Tunne pulssisi -osahanke, Korvaamaton kovalevy Toiminnan laajuus Koko väestö Ammattilaiset Viranomaiset, yritys- ja yhdistystoimijat sekä vaikuttajat. Toteutuneiden asioiden määrä Määritellään vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneiden määrä ei kasva tämänhetkisiin ennusteisiin verrattuna. Kansalaiset saavat riittävästi tietoa terveyden edistämisestä elämänkaaren eri vaiheissa ja tunnistavat entistä paremmin AVH:n riskitekijät. 6

7 Terveydenhuollon ammattilaisilla on työssään keinoja löytää ja tavoittaa riskiryhmät. Terveydenhuollon ammattilaiset saavat keinoja ohjata ihmisiä aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevään elämäntapaan. Väestön elämänlaatu paranee. Terveydenhuollon kustannukset eivät lisäänny. Palvelutoiminta, viestintä Kehittämistoiminta/ Yksi elämä -hanke Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden määrä. Ammattilaisten koulutuksiin osallistuneiden määrä. Tuotettu ja jaettu materiaali, mediaseuranta, sivustojen kävijämäärät. Yksi elämä -hankekokonaisuuden arviointimittarit. AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta riippumatta AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton iästä riippumatta Hyvien käytäntöjen markkinointi ja esillä pitäminen (Kaste -hankkeet) Kannanotot, suositukset ja koulutukset Yhteistyö ammattilaisten ja järjestöjen kanssa Akuuttivaiheen ja varhaisvaiheen kuntoutuksen alussa sairastuneille ja omaisille tiedotetaan kuntoutusprosessista ja kuntoutussuunnitelmasta AVH-kuntoutuksen seurantatutkimuksen raportti Päättäjät, ammattilaiset, yhdistykset, sairastuneet ja läheiset Määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Jokaisessa terveyskeskuksessa on AVH-yhdyshenkilö tai vastaava, joka vastaa siitä, että aivoverenkiertohäiriön sairastaneen hoitoketju ei katkea. Kuntoutuja ja omaiset osaavat vaatia hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa Sairastaneilla ja omaisilla on riittävä tieto sairaudesta ja palveluista. Sairastaneet saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti, moniammatillisesti ja tasavertaisesti (vrt. kuntoutuksen teesit). Sairastaneiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmat vastaavat heidän elämänsä tavoitteisiin. 7

8 AVH-yhdyshenkilöiden määrä. Koulutusten määrä. Neuvonta- ja ohjaustilanteet. Aivoinfarktin käypä hoito -suositus on käytössä Yksi elämä -hankkeeseen sisältyvä AVH-kuntoutuksen seurantatutkimus- Vaikuttamistoiminta Koulutus Tutkimusraportti. Toiminta on valtakunnallista. Määritellään hankesuunnitelmassa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia aivoinfarktin Käypä hoito - suosituksesta ja sen hyödyntämisestä. Käypä hoito -suositus on käytössä terveydenhuollon kaikilla tasoilla. Kehittämistoiminta, esimerkiksi Yksi elämä -hankkeet, palvelutoiminta, viestintä, järjestöpalvelut. Lausunnot, kannanotot. Koulutukseen osallistuneiden määrä ja koulutuspalaute. AVH-kuntoutuksen seurantatutkimuksen sisältämä mittaristo. Henkilöt, joilla on afasia, voivat toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhevammaisuus ja puhetta tukevat ja korvaavat keinot 8

9 Valtakunnallinen Anna aikaa -merkki, joka toteutetaan yhteistyössä puhevammajärjestöjen kanssa. Merkki kertoo, että ko. palvelu on esteetön puhevammaisille (esim. hidas kassa, bussit, taksit, pankit, apteekit jne.) Merkkiin liittyvä koulutus välttämätön. Tiedon lisääminen puhevammaisuudesta myös suurelle yleisölle: tietoiskut, teemapäivät, esimerkiksi Puhevammaisten viikko lokakuussa. Yhteistyö eri projektien kanssa tärkeää, jotta voidaan hyödyntää jo mietittyjä asioita (KYTKE-hanke, Esteetön viestintä -projekti jne.). 1) Puhevamma-merkki/ Anna aikaa -merkki Yhteistyö Tanskan mallin (Giv tid) kanssa. 2) Tunnista puhevamma -koulutus Koulutus, videot taukotilassa, esite. 3) Käsikirjat ja Anna aikaa -kampanja yhdessä sosiaali- ja terveystoimeen (koulutus). 4) Juttu-tupa -kurssit työväen- ja kansalaisopistoissa valtakunnallisesti. Toiminnan laajuus Valtakunnallinen: yhteistyössä muiden puhevammajärjestöjen kanssa, muun muassa 1) Mukaan Tikoteekin käynnissä olevaan projektiin (Kesko) 2) Kuntien sosiaali- ja terveystoimi 3) K-/ S-ryhmäyhteistyö 4) Taksit/bussit: videopätkät taukotiloihin sekä jaettava materiaali. Toteutuneiden asioiden määrä 1) Anna aikaa -merkin levinneisyys arvioidaan vuosittain. 2) Käsikirjojen menekki tilastoidaan vuosittain. 3) Koulutuksen tilastointi. C. Tulokset l. tavoitellut aikaansaannokset 1) Anna aikaa -merkki 2) Tunnista puhevamma -koulutus 3) Tietoisku suurelle yleisölle yhdessä puhevammajärjestöjen kanssa Sosiaalinen media, bussit, tietoiskut jne. 4) Tuetun keskustelun käsikirjat leviävät valtakunnallisesti, käyttöönottoa seurataan 5) Juttu-tupa-kurssit opistojen kurssiohjelmissa. Afaattisten esteettömyys, itsenäisyys ja päätösvaltaisuus lisääntyvät. Negatiiviset kohtaamiset ja syrjäytyminen vähenee. Kommunikaatiokeskus 1) Merkin saaminen valtakunnalliseen käyttöön. 2) Käsikirjojen saaminen valtakunnalliseen käyttöön. 9

10 4) Pilottiin osallistuneiden asiakkaiden ja palveluntuottajien kokemukset kyselyn avulla. 5) Toteutuneiden Juttu-tupa-kurssien lukumäärä. AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Tiedotus AVH:n vaikutuksista, muun muassa neuropsykologiset puutosoireista. AVH:n jälkiseurantaan malli: kuntoutussuunnitelma kaikille. Oikeuksienvalvonta. 1) Infopaketti perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon (esimerkiksi Tunnista AVH:n näkymättömät oireet) 2) Seula (yhteistyö Onnistunut työhön paluu -hankkeen kanssa) 3) Kuntoutuksen seurantatutkimus 4) Oikeuksienvalvonta asumiseen liittyvissä toimenpiteissä, esimerkiksi henkilökohtainen apu ja puhevammaisten tulkkauspalvelu palveluasunnoissa. Toiminnan laajuus Valtakunnallinen Toteutuneiden asioiden määrä AVH-kuntoutustutkimuksen seurantaraportti Kyselytutkimus AVH-yhdyshenkilöille infopakettien käytöstä C. Tulokset l. tavoitellut aikaansaannokset Laaja valikoima esitteitä AVH:n seurannaisvaikutuksista; mm. infopaketti Tunnista AVH:n seurannaisvaikutukset, verkkoviestintää. Helppo seula neuropsykologisia puutosoireita varten, jonka myös hoitaja voi toteuttaa vastaanotollaan Raportti nostaa kuntoutussuunnitelman sosiaali- ja terveystoimen tietoisuuteen alueellisesti AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan yhteiskunnassa. Näkymättömien oireiden tunnistaminen lisääntyy. Kaikille AVH:n sairastaneille tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma seuraavaan Käypä hoito -suosituksen päivitykseen. Syrjäytymisen ehkäisy. Itsenäinen asuminen ja työllistyminen mahdollista. Palvelutoiminta, järjestötoiminta. 10

11 Käyttäjätutkimusten tulokset. Esitteiden levinneisyys ja levikki, kävijämäärät sivustolla. Asumistutkimus. Lausunnot ja kannanotot. Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan Käypä hoito -suositus on käytössä Opiskelu mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Tunnista kielellinen erityisvaikeus -koulutukset ammattilaisille vuosittain Vanhemmille suunnatut koulutukset ja Tunnista kielellinen erityisvaikeus -esite. Huolitesti vanhemmille liiton verkkosivuille. Käypä hoito -suosituksesta tiedottaminen liiton verkkosivuilla ja tapahtumissa. Aloitetaan yhteistyö Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Toteutuneet koulutukset ja tapahtumat, esite ja Huolitesti, toteutunut yhteistyö Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. ja toteutuneiden asioiden määrä Valtakunnallinen, tunnistettavat käytännöt. Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan ja perhe saa tarvittavat tukitoimet. Neuvolassa ja päivähoidossa tunnistetaan viivästynyt kielenkehitys ja perheet ohjataan tutkimuksiin. Neuvolassa kiinnitetään erityisesti huomiota riskiperheiden lasten kielenkehitykseen. Varhaiskuntoutus ja perheen tukitoimet aloitetaan heti huolen herättyä. Koulussa ja jatko-opinnoissa tunnistetaan myös lievä kielellinen erityisvaikeus ja tarvittavat tukitoimet järjestetään. Kehittämistoiminta, viestintä Esitteiden menekki. Verkkosivujen Huolitestin käyttäjämäärät. Koulutusten ja tapahtumien osallistujamäärät. Yhteistyö on käynnistynyt Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Tutkimus Käypä hoito -suosituksen käytöstä. 11

12 Kielellinen erityisvaikeus Käypä hoito -suositus koko elinkaaren ajalle SLI-neuvottelukunta käsittelee asiaa ja tekee esityksen liittohallituksen kautta Käypä hoito -suosituksen tekevälle taholle. Käypä hoito -suositus on laadittu. Valtakunnallinen Käypä hoito -suositus on laadittu koko elinkaarelle. Kielellinen erityisvaikeus ja sen vaikutukset tunnistetaan myös aikuisiässä. Järjestötoiminta. Käypä hoito -suositus on käytössä koko elinkaarella. Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot. Päivähoidon ja koulun henkilökunnan koulutus puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöön. Anna aikaa -kampanja puhevammaisuuden tunnettuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Valtakunnallinen Puhevammaisten viikko puhevammaisuuden tunnettuuden lisäämiseksi. Valtakunnallinen toiminta. Koulutukset, Anna aikaa -kampanjaan ja Puhevammaisten viikkoon osallistuminen. Yhteiskunnassa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot. Lapsen ja nuoren arjessa puhetta tukevat ja korvaavat keinot ovat käytössä. Osallisuus mahdollistuu. 12

13 Yhteiskunnassa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot lapsen ja nuoren arjessa. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot ovat käytössä. Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus ovat mukana yhteiskunnassa. Järjestötoiminta Koulutuksiin osallistuneiden palveluammateissa toimivien ammattilaisten määrä, Puhevammaisten viikolla medianäkyvyys, Anna aikaa -merkin ja kortin käyttäjämäärät. Kyselytutkimus. Kannanotot ja lausunnot. Kohderyhmillämme on riittävä taloudellinen turva Maksukatot, lääkekorvaus 1. A.Toimenpiteet, toiminta, prosessit ja teot Vaikuttamistoiminta eri verkostojen kautta. Jäsenistön tehostettu ohjaus talouteen liittyvissä palveluissa luentosarjojen, lehtiartikkeleiden ja oppaiden avulla. Aivoliiton kaikessa hanketoiminnassa huomioidaan sisältöä suunniteltaessa ja viestintää toteutettaessa kohderyhmiemme taloudellisen turvan edistäminen. Kohderyhmiemme erityistarpeista ja -piirteistä aktiivinen tiedottaminen. Valtakunnallinen toiminta. Kohderyhmiemme tietoisuus ja kyky oman taloutensa hoitamisesta kohenee. D.Vaikutukset Kohderyhmiemme talous kohenee. Järjestötoiminta, oikeuksienvalvontatyöryhmä, projektin vastuuhenkilöt (ohjausryhmä + projektipäällikkö). Kannanottojen määrä, työskentely verkostoissa ja työryhmissä. Tutkimustulokset. 13

14 2. Nuoret koulutuksessa ja työssä, osatyökykyiset aikuiset. Nuoren koulutuspolun tukeminen. Osatyökykyisten nuorten ja aikuisten palkkaamisen tukeminen. Yksilön taloudellista turvaa luodaan jo onnistuneiden opintojen muodossa. Viedään asiaa aktiivisesti eteenpäin yhteistyöverkostoissa. Yhteistyö muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Otetaan kantaa opetussuunnitelmiin, erityisopetuksen järjestämiseen. Laaditaan oppaita nuoren koulutuksen tueksi. Osatyökykyisten nuorten ja aikuisten palkkaamisen tukemiseksi tehdään yhteistyötä mm. TEM:n ja yrittäjien kanssa. Nuoren koulutuspolku on sujuva. Osatyökykyiset nuoret ja aikuiset työllistyvät aiempaa paremmin. Kohderyhmiemme osallisuus kohenee. Kussakin työryhmässä toimiva henkilö. Kannanottojen määrä, työskentely verkostoissa ja työryhmissä. Tutkimustulokset. 14

15 Jäsenmäärä on 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista = järjestäytymisasteen kasvu Yhdistykset ovat vastaanottavia uusia jäseniä kohtaan eli yhdistykset ymmärtävät jäsenten merkityksen (osatavoite) Liiton julkisuuskuva on parempi eli liitolla on yhteinen ilme läpi kentän (osatavoite) 1. Jäsenhankintamateriaalin kehittäminen. Kampanjat, tempaukset, henkilökohtaiset kontaktit. Jäseneksi liittymisesite (molemmille kohderyhmille omat), jossa kerrotaan jäseneksi liittymisen edut. Yhdistysten esitteiden kehittäminen: sisältö ja yhteinen liiton ilme. Verkossa mainosvideot (molemmille kohderyhmille omat, YouTube) jäsenyyden hyödyistä, videolla jäseniä, esimerkiksi kokemuskouluttaja. Valtakunnallinen jäsenhankintasuunnitelma on käytössä kaikilla liiton työntekijöillä. Jäsenmäärän tilastointi. Jäsenmäärän kasvu. Tunnettuuden ja liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvu. Uskottavuuden ja painoarvon lisääntyminen rahoittajiin päin. Jäseneksi liittymisen houkuttelevuus kasvaa. Järjestötoiminta Jäsenmäärän kehitys vuosittain. 2. Tervetuloinfopaketin kehittäminen. Ajan tasalla olevat liiton ja yhdistyksen esittelymateriaalit. Jäsen kokee saavansa riittävän informaation toiminnasta. 15

16 Tyytyväinen jäsen markkinoi toimintaa eteenpäin. Hyvin informoitu jäsen lähtee aktiivisemmin mukaan toimintaan. Järjestöpäällikkö, jäsenrekisterinhoitaja, järjestötiedottaja, aktiivi yhdistystoimija. Asiakaspalaute, jäsenmäärä. 3. Jäsenyyden markkinoinnin kehittäminen omille kohderyhmille. Kohderyhmät ja markkinointipaikat Jäsenyyden markkinointi sopeutumisvalmennuskursseilla: vertaispuhujat, asia esille kurssityöntekijöiden koulutuksessa ja puheenjohtajapäivillä. Välittömän liittymisen periaate eli tarjotaan jäsenyyttä heti kokemuksen jälkeen. Sairaalat, ensitieto: esitteitä paikalle, tukea yhdistyksille esilletuloon. Näkyvyys isoissa tapahtumissa. SLI- ja neuvolatoiminta: päiväkodit, koulut, erityislastentarhanopettajat, vanhempainyhdistykset, neuvolat yms. Koulutuksiin yhdistysten esitteitä ja/tai liittymislomakkeita. Jokaisen työntekijän perehdyttäminen. Markkinointikeinot Kaikkien medioiden hyödyntäminen (TV, sosiaalinen media, radio, julistekampanjat); ulkopuolinen asiantuntemus. Julkisuuden henkilöiden hyödyntäminen. Jäsentavoitteet: liity kolmeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, saat jäsenmaksun halvemmalla. Yksi vapaavuosi jäsenmaksuissa. Jäsentutkimus syistä, miksi jäsen liittyy tai eroaa. Jäsenmäärän kasvu. Tunnettuuden ja liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvu. Uskottavuuden ja painoarvon lisääntyminen rahoittajiin päin Jäseneksi liittymisen houkuttelevuus kasvaa Järjestötoiminta. 16

17 Jäsenmäärän kasvu, mediaseuranta, koodatut jäsenlomakkeet. 4. Jäsenyyden markkinoinnin kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kohderyhmät ja markkinointipaikat AVH-yhdyshenkilöille lisätietoa: jäsentiedotteita ja jäsenilmoittautumislomakkeita. Yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa. Kannatusjäsenyyden markkinointi. Markkinointikeinot AVH-yhdyshenkilöiden oman sivuston kehittäminen Kaikkien medioiden hyödyntäminen (TV, sosiaalinen media, radio, julistekampanjat); ulkopuolinen asiantuntemus Julkisuuden henkilöiden hyödyntäminen. Jäsenmäärän kasvu. Tunnettuuden ja liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvu. Uskottavuuden ja painoarvon lisääntyminen rahoittajiin päin. Jäseneksi liittymisen houkuttelevuus kasvaa. Järjestötoiminta. Jäsenmäärän kasvu, kannatusjäsenklubi, mediaseuranta, koodatut jäsenlomakkeet aktiivista vapaaehtoistoimijaa 1. Vertaistoiminnan kehittäminen vertaistukihenkilöt vertaisryhmäohjaajat kokemuskouluttajat Valtuutettujen ja aktiivisten tukijoiden innostaminen mukaan toimintaan. Liiton ohjaus ja neuvonta: esitteet, koulutukset. 17

18 Kampanjat, tempaukset, henkilökohtaiset kontaktit. Vertaistuki kytketään koordinoidusti AVH- ja SLI-hoitoketjuun. Liiton kohentunut näkyvyys ja tunnettuus. Aktiivisten jäsenten määrän kasvu. Jäsenmäärän kasvu. Järjestötoiminta. Vertaistukihenkilöiden määrä, kohtaamisten määrä. Kokemuskouluttajien määrä, koulutustilaisuuksien määrä. Jäsenmäärä. 2. Järjestötyö harjoitteluksi. Yhdistystoimijoille tarjotaan avuksi harjoittelijoita oppilaitoksista. Järjestösuunnittelijat laativat koosteen kokeiluista ja oppaan yhdistyksille ja tekevät ohjeen oppilaitoksille yms. Yhdistystoiminnan aktivoituminen. Yhdistyksen houkuttelevuuden kasvu. Jäsenmäärän kasvu. Järjestötoiminta. Harjoittelijoiden lukumäärä ja yhdistyksen toiminnan aktiivisuus. 3. Jäsenhuolto ja palkitseminen. Huomioidaan riittävän usein ja palaute on välitöntä: kiitoskortit, yhtey denpito, ohjaus, keskustelu, mielekäs toiminta. 18

19 Palkitsemisen eri muodot: vuoden vapaaehtoisen valinta, yhdistyspostiin esittely, todistukset. Kunniakirja (todistus) vapaaehtoisuudesta. Aktiivisten toimijoiden kannustaminen ja uusien aktiivien mukaan saaminen. Yhdistystoiminnan aktivoituminen. Yhdistyksen houkuttelevuuden kasvu. Jäsenmäärän kasvu. Järjestöpalvelut, järjestötiedottaja, hallinto. Jaettujen kunniakirjojen ja huomionosoitusten määrä, ehdokkaiden määrä. Numeroidut todistukset. Liiton talous on vakaa Taloussuunnittelu tehty: lyhyt ja pitkä aikaväli. Taloussuunnitelma kolmivuotiskaudelle sekä toimintavuoden budjetti. Toiminnan laajuus Konsernitaso Toteutuneiden asioiden määrä Kolmivuotiskauden vuosittainen seuranta ja budjetin seuranta kuukausittain. vakaa talous suunnitelmallinen toiminta ajantasainen talousseuranta Talouden ennustettavuus. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Vuosibudjetti, taloussuunnitelman kolmivuotistilinpäätöstiedot. RAY:n rahoitus on turvattu, osuus liiton budjetista 40 %. 19

20 RAY-hakemukset ja päätökset. Toiminnan laajuus RAY:n rahoituksen osuus vähintään 40 % liiton budjetista. Rahoituspäätökset RAY-rahoituksella toteutettava toiminta. 1.Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen 2.Osallisuuden mahdollistaminen 3. Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen Sisältää myös hoidon ja kuntoutuksen edistämisen 4.Edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Vuosibudjetti, taloussuunnitelman kolmivuotistilinpäätöstiedot. KELA-rahoitusta kursseilla 70 %. KELA:n tarjoukset ja hankintapäätökset. Toiminnan laajuus KELA-rahoituksen osuus kurssitoiminnassa vähintään 70 %. Toteutuneiden asioiden määrä Rahoituspäätökset. KELA:n rahoituksella toteutettava toiminta. Osallisuuden mahdollistaminen. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Vuosibudjetti, taloussuunnitelman kolmivuotistilinpäätöstiedot. 20

21 Työntekijöinä pätevät ammattilaiset Työtehtävissä kelpoisuusvaatimukset ja henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta huolehtiminen. Toimenkuvat. Toiminnan laajuus Kaikissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö. Työsuhteiden määrä. Ammattitaitoisesti hoidettu toiminta eri kohderyhmille. Tavoitteet ja strategiat 2020-asiakirjan sisältö toteutuu. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Työtehtävien kelpoisuusvaatimukset vastaavat julkishallinnon kelpoisuusvaativuksia, ammattitaidon lisääntyminen, käydyt koulutukset, yhteistyökumppanit, asiakaspalaute. Koulutussuunnitelma päivitetty vuosittain. Koulutussuunnitelma. Toiminnan laajuus henkilöstöpäivät osastokohtaiset tapaamiset erilliset koulutukset Aivoliiton oma koulutus. henkilöstöpäivät kaksi kertaa vuodessa osastokohtaiset tapaamiset vähintään kerran kuukaudessa osallistuminen Aivoliiton omaan koulutukseen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Sitoutunut ja osaava henkilöstö. 21

22 Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, henkilöstön edustaja. Vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä tarkistus. Kehityskeskustelut käyty vuosittain. Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa. Dokumentoidut kehityskeskustelut. Avoin ja motivoiva työilmapiiri. Hyvinvoiva henkilöstö. Esimiehet ja henkilöstö. Käytyjen kehityskeskustelujen määrä/henkilö. Haluttu työnantaja Liiton ulkoinen imago, oppilaitosyhteistyö (esimerkiksi järjestösuunnittelijat oppilaitosten työelämäpäivissä). Yhteydenotot. Aivoliiton toiminta on tunnettua valtakunnallisesti arvostettuna yhteistyö kumppanina sekä asiantuntijana. Toteutuneiden asioiden määrä harjoittelupaikkojen kysyntä yhteydenotot Motivoituneet ja ammattitaitoiset hakijat. 22

23 Osaava henkilöstö. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liiton henkilökunta, oppilaitosyhteistyössä palvelupäällikkö ja alueen järjestösuunnittelija. Hakijoiden määrä avoimiin työpaikkoihin sekä harjoittelijat, oppilaitosten yhteydenotot sekä opinnäytetyöt. Avoimuus, reiluus, kunnioitus. Selkeät toimintamallit, vastuunkanto, halu ja motivaatio. Työhyvinvointi kunniaan, jaksamisesta huolehditaan, työnohjaus, resursointi kohdallaan, henkilöstösuunnitelmat. johtosääntö perehdytysohjelma toiminnan pelisäännöt työhyvinvointikysely. Koko henkilöstö. Ajantasainen materiaali. Avoimesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaisesti toimiva työyhteisö. Aivoliitto ry on haluttu työnantaja ja sillä on hyvinvoiva henkilöstö. Koko henkilöstö, työterveyshuolto lakisääteistä laajempana. Työhyvinvointikyselyn tulos, työsuhteiden pituus. Kilpailukykyinen palkka ja luontaisedut. Aivoliiton palkat suhteessa EK:n palkkavertailuun yms. muihin selvityksiin. Palkkaus työehtosopimuksen mukaisesti. 23

24 Palkantarkistukset työehtosopimuksen mukaisesti. Toimiva palkkausjärjestelmä. Tasa-arvoinen palkkausrakenne. Työnantaja. Työnhakijoiden määrä, myönnettyjen luontaisetuuksien yms. määrä (lounassetelit, kulttuuri- ja liikuntasetelit, liukuva työaika, paikalliset sopimukset). 4. Esimiestoiminta ja johtaminen laadukasta. Johtoryhmän kokoukset ja koulutukset. Yhteiset käytännöt esimiestoiminnassa. Riittävä johtoryhmä työskentely. Yhtenäinen toimintakäytäntö. Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Työnantaja Työhyvinvointikyselyn tulos. 24

25 Tunnettu toimija 1. Suuri yleisö sidosryhmänä Sidosryhmänä on suuri yleisö, jolle Aivoliitto on tunnettu toimija, brändi. Asiantuntijat, näkyvät sairastuneet kampanjakohtaisesti. Luodaan ryhmä asiantuntijoista, kokemuskouluttajista ja muista sairastuneista, jotka ovat käytettävissä (kokemuskouluttajat, olemassa olevat lääkärikontaktit). Huomioidaan asiantuntijoiden muuttuva rooli julkisuudessa (vrt. Hill & Knowltonin tutkimus Yksi elämä -hankkeissa) ja otetaan mukaan muitakin kuin lääketieteen asiantuntijoita. Asiantuntijoita ja kokemuskouluttajia pyritään kokoamaan eri alueilta ympäri Suomea ja eri ikäluokista. Kampanjakohtaisesti viestintästrategioiden ja -suunnitelmien mukaisesti. Kampanjakohtaisesti viestintästrategioiden ja suunnitelmien mukaisesti. Liitolla on käytössään monipuolinen asiantuntijaverkosto, jota täydennetään joustavasti nopeasti muuttuvien tilanteiden mukaan. Tieto ja ymmärrys yhteiskunnassa AVH:sta ja kielellisestä erityisvaikeudesta syvenee ja monipuolistuu. Viestintä ja järjestöpalvelut. Näkyvyys mediassa (mediaseuranta). Asiantuntijoiden ja kokemuskouluttajien verkoston laajuus ja sen käytön aktiivisuus. World Stroke Organization on lanseerannut stroke-merkin, joka on sininen nauha ja pyöreä metallilaatta ranteessa pidettäväksi (Stroke Solidarity String). Aivoliitolle tulee mahdollisuus ostaa niitä edulliseen hintaan ja myydä ja/tai jakaa niitä eteenpäin esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa. Voimme hyödyntää kampanjaa omassa markkinoinnissamme. Toimii myös yhdistysten varainhankinnassa. 25

26 Ranneketta on saatavissa valtakunnallisesti Aivoliiton yhdistysten, verkkokaupan ja valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Ranneketta myydään vuosittain erikseen määriteltävä määrä. Ranneke on tunnettu AVH:n symboli ja se kertoo solidaarisuudesta sairastaneille. Ranneke lisää tunnettuutta ja se toimii myös varainhankinnan välineenä. Se viestii hienovaraisesti AVH:n yleisyydestä. Viestintä/järjestöpalvelut Erillinen projekti, jos halutaan oma kampanja ja/tai yritysyhteistyökumppaneita. Myytyjen rannekkeiden määrä, yhteistyökumppaneiden määrä. Näkyvyyttä Media/näyttäviä kampanjoita projektikohtaisesti suunnitelmien mukaan. Yksi elämä -hankkeet: Tunne pulssisi Korvaamaton kovalevy 112 Kuntoutuksen seurantatutkimus Muut uudet hankkeet, esimerkiksi: Perheiden omavoimaisuuden tukeminen Tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joiden lapsella on kielellinen erityisvaikeus Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Viestintä/Kehittämistoiminta, projektitiimit. 26

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry JÄRJESÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus 11.9.2012 or Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry Yksi elämä hankekokonaisuus 1. 2012 2017 2 Päätavoitteet valtimoterveyden tukeminen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Koulun piirteitä Koulu tavoittaa kaikki 7-15 vuotiaan lapsen ja

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot