Tavoitteet ja strategiat 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteet ja strategiat 2020"

Transkriptio

1 Tavoitteet ja strategiat 2020

2 Sisällysluettelo Aivoliitto ry:n tavoitteet ja strategiat Johdanto Aivoliiton missio (säännöt 2 ) Visio Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme Liiton perustehtävät Keinot järjestöllisen toiminnan toteuttamiseksi Tavoitteet Tavoitteet... 6 AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva... 6 AVH sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta riippumatta... 7 AVH sairastaneen hoitoketju on katkeamaton iästä riippumatta... 7 Aivoinfarktin käypä hoito suositus on käytössä... 8 Henkilöt, joilla on afasia, voivat toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa... 8 AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan Käypä hoito suositus on käytössä Kielellinen erityisvaikeus Käypä hoito suositus koko elinkaaren ajalle Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Kohderyhmillämme on riittävä taloudellinen turva Jäsenmäärä on 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista = järjestäytymisasteen kasvu aktiivista vapaaehtoistoimijaa Liiton talous on vakaa Työntekijöinä pätevät ammattilaiset Haluttu työnantaja Tunnettu toimija Suuri yleisö sidosryhmänä Sidosryhmänä sairastuneet ja omaiset, jäsenistö Sidosryhmänä ammattihenkilöstö Sidosryhmänä järjestöt Sidosryhmänä rahoittajat Sidosryhmänä palvelujärjestelmä: kunnat ja yksityinen sektori Tavoitteet ja strategiat 2020 asiakirja taulukkomuotoon

3 Aivoliitto ry:n tavoitteet ja strategiat Johdanto Aivoliitto ry:n n tavoitteet ja strategiat asiakirja perustuu vuoteen 2015 asti voimassa olevaan liittostrategiaan ja vammaispoliittiseen ohjelmaan. Tässä uudessa tavoitteet ja strategiat asiakirjassa nämä nykyiset asiakirjat on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton koko toiminnalle rakennetaan näin seuranta- ja arviointimahdollisuus, jotta voimme toteuttaa sosiaalista tilinpitoa ja seurata tavoitteiden toteutumista järjestelmällisesti. Tulokset voidaan näin myös tarkastaa ulkoisesti kuten taloudellisessa tilinpidossakin. Sosiaalinen tilinpito on tarkoitettu ensisijaisesti kertomaan tuloksista liiton sidosryhmille, kuten jäsenistölle, rahoittajille, suurelle yleisölle ja yhteistyökumppaneille. Liittokokous on vahvistanut suunnitelman pohjan. 1.1 Aivoliiton missio (säännöt 2 ) Aivoliiton missio on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä (AVH) ja vaikuttaa siihen, että kielellinen erityisvaikeus (SLI) tunnistetaan mahdollisimman varhain. Liiton missio on myös vähentää AVH:n ja kielellisen erityisvaikeuden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta. 1.2 Visio 2020 Suomessa yhä harvempi sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin ja kaikki AVH:n sairastaneet sekä kielellisen erityisvaikeus -diagnoosin saaneet ovat laadukkaan ja ammattitaitoisen tuen piirissä. Lisäksi kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan mahdollisimman varhain. 1.3 Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme Osallisuus Oikeudenmukaisuus Tavoitteellisuus 1.4 Liiton perustehtävät (säännöt 2 ) 1. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen 2. Osallisuuden mahdollistaminen 3. Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen Sisältää myös hoidon ja kuntoutuksen edistämisen 4. Edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen 3

4 2. Keinot järjestöllisen toiminnan toteuttamiseksi (säännöt 3 ) Keinot voidaan kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen: Hallinto Viestintä Palvelut Nämä keinokokonaisuudet palvelevat liiton perustehtäviä. Keinoja voidaan kohdentaa edelleen perustehtävien (1-4) osalta vielä seuraavasti: 1. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen Monimuotoinen jäsenhankinta 1 Alueilla tehtävä järjestötyö 1 Hallinto 1 2. Osallisuuden mahdollistaminen Liikunta- ja kulttuuritoiminta 1, 2 Vertaistuen mahdollistava toiminta 1 ja 2 Sopeutumisvalmennus 2 Terapiat 2 Asumis- ja valmennuspalvelut 2 3. Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen Kansainvälinen toiminta 3 4. Tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä Koulutus yhdistyksille, ammattilaisille ja suurelle yleisölle 1, 3, 4 Verkostotyö 3, 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1, 2, 3, 4 Varainhankinta 1, 2, 3, 4 Viestintä ja kampanjointi, julkaisu- ja tiedotustoiminta 1, 2, 3, 4 Kommunikaatiokeskus, tulkkikeskus 2, 3, 4 Nyt asetettavat tavoitteet perustuvat voimassa oleviin liiton sääntöihin, lainsäädäntöön, strategisiin kumppanuuksiin, liittostrategiaan ja vammaispoliittiseen ohjelmaan Tavoitteet 2020 AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva Väestöstrategian rakentaminen / ennaltaehkäisevä toiminta Riskiryhmien tunnistaminen Eteisvärinä tunnistetaan AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta riippumatta AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton iästä riippumatta 4

5 Aivoinfarktin käypä hoito -suositus on käytössä Henkilöt, joilla on afasia, toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan Opiskelu mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Lasten ja nuorten kielellisen erityisvaikeuden Käypä hoito -suositus on käytössä Kielellinen erityisvaikeus Käypä hoito -suositus koko elinkaaren ajalle Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot Kohderyhmillämme on riittävä taloudellinen turva Maksukatot, lääkekorvaus Jäsenmäärä on 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista = järjestäytymisasteen kasvu Yhdistykset ovat vastaanottavia uusia jäseniä kohtaan eli yhdistykset ymmärtävät jäsenten merkityksen (osatavoite) Liiton julkisuuskuva on parempi eli liitolla on yhteinen ilme läpi kentän (osatavoite) aktiivista vapaaehtoistoimijaa Liiton talous on vakaa Työntekijöinä pätevät ammattilaiset Haluttu työnantaja Tunnettu toimija Arvostettu yhteistyökumppani 5

6 Kullekin tavoitteelle määritetään Tavoitteet AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva Väestöstrategian rakentaminen / ennaltaehkäisevä toiminta Riskiryhmien tunnistaminen Eteisvärinä tunnistetaan Aivoliiton väestöstrategia kuvaa terveyttä edistävät, aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevät toimenpiteet, toiminnan ja prosessit. Yksi elämä -hankkeet Ammattilaisten koulutus Terveyttä edistävä materiaali Terveys- ja vaikuttamisviestintä Terveystarjotin Esimerkiksi Tunne pulssisi -osahanke, Korvaamaton kovalevy Toiminnan laajuus Koko väestö Ammattilaiset Viranomaiset, yritys- ja yhdistystoimijat sekä vaikuttajat. Toteutuneiden asioiden määrä Määritellään vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneiden määrä ei kasva tämänhetkisiin ennusteisiin verrattuna. Kansalaiset saavat riittävästi tietoa terveyden edistämisestä elämänkaaren eri vaiheissa ja tunnistavat entistä paremmin AVH:n riskitekijät. 6

7 Terveydenhuollon ammattilaisilla on työssään keinoja löytää ja tavoittaa riskiryhmät. Terveydenhuollon ammattilaiset saavat keinoja ohjata ihmisiä aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevään elämäntapaan. Väestön elämänlaatu paranee. Terveydenhuollon kustannukset eivät lisäänny. Palvelutoiminta, viestintä Kehittämistoiminta/ Yksi elämä -hanke Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden määrä. Ammattilaisten koulutuksiin osallistuneiden määrä. Tuotettu ja jaettu materiaali, mediaseuranta, sivustojen kävijämäärät. Yksi elämä -hankekokonaisuuden arviointimittarit. AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta riippumatta AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton iästä riippumatta Hyvien käytäntöjen markkinointi ja esillä pitäminen (Kaste -hankkeet) Kannanotot, suositukset ja koulutukset Yhteistyö ammattilaisten ja järjestöjen kanssa Akuuttivaiheen ja varhaisvaiheen kuntoutuksen alussa sairastuneille ja omaisille tiedotetaan kuntoutusprosessista ja kuntoutussuunnitelmasta AVH-kuntoutuksen seurantatutkimuksen raportti Päättäjät, ammattilaiset, yhdistykset, sairastuneet ja läheiset Määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Jokaisessa terveyskeskuksessa on AVH-yhdyshenkilö tai vastaava, joka vastaa siitä, että aivoverenkiertohäiriön sairastaneen hoitoketju ei katkea. Kuntoutuja ja omaiset osaavat vaatia hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa Sairastaneilla ja omaisilla on riittävä tieto sairaudesta ja palveluista. Sairastaneet saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti, moniammatillisesti ja tasavertaisesti (vrt. kuntoutuksen teesit). Sairastaneiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmat vastaavat heidän elämänsä tavoitteisiin. 7

8 AVH-yhdyshenkilöiden määrä. Koulutusten määrä. Neuvonta- ja ohjaustilanteet. Aivoinfarktin käypä hoito -suositus on käytössä Yksi elämä -hankkeeseen sisältyvä AVH-kuntoutuksen seurantatutkimus- Vaikuttamistoiminta Koulutus Tutkimusraportti. Toiminta on valtakunnallista. Määritellään hankesuunnitelmassa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia aivoinfarktin Käypä hoito - suosituksesta ja sen hyödyntämisestä. Käypä hoito -suositus on käytössä terveydenhuollon kaikilla tasoilla. Kehittämistoiminta, esimerkiksi Yksi elämä -hankkeet, palvelutoiminta, viestintä, järjestöpalvelut. Lausunnot, kannanotot. Koulutukseen osallistuneiden määrä ja koulutuspalaute. AVH-kuntoutuksen seurantatutkimuksen sisältämä mittaristo. Henkilöt, joilla on afasia, voivat toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhevammaisuus ja puhetta tukevat ja korvaavat keinot 8

9 Valtakunnallinen Anna aikaa -merkki, joka toteutetaan yhteistyössä puhevammajärjestöjen kanssa. Merkki kertoo, että ko. palvelu on esteetön puhevammaisille (esim. hidas kassa, bussit, taksit, pankit, apteekit jne.) Merkkiin liittyvä koulutus välttämätön. Tiedon lisääminen puhevammaisuudesta myös suurelle yleisölle: tietoiskut, teemapäivät, esimerkiksi Puhevammaisten viikko lokakuussa. Yhteistyö eri projektien kanssa tärkeää, jotta voidaan hyödyntää jo mietittyjä asioita (KYTKE-hanke, Esteetön viestintä -projekti jne.). 1) Puhevamma-merkki/ Anna aikaa -merkki Yhteistyö Tanskan mallin (Giv tid) kanssa. 2) Tunnista puhevamma -koulutus Koulutus, videot taukotilassa, esite. 3) Käsikirjat ja Anna aikaa -kampanja yhdessä sosiaali- ja terveystoimeen (koulutus). 4) Juttu-tupa -kurssit työväen- ja kansalaisopistoissa valtakunnallisesti. Toiminnan laajuus Valtakunnallinen: yhteistyössä muiden puhevammajärjestöjen kanssa, muun muassa 1) Mukaan Tikoteekin käynnissä olevaan projektiin (Kesko) 2) Kuntien sosiaali- ja terveystoimi 3) K-/ S-ryhmäyhteistyö 4) Taksit/bussit: videopätkät taukotiloihin sekä jaettava materiaali. Toteutuneiden asioiden määrä 1) Anna aikaa -merkin levinneisyys arvioidaan vuosittain. 2) Käsikirjojen menekki tilastoidaan vuosittain. 3) Koulutuksen tilastointi. C. Tulokset l. tavoitellut aikaansaannokset 1) Anna aikaa -merkki 2) Tunnista puhevamma -koulutus 3) Tietoisku suurelle yleisölle yhdessä puhevammajärjestöjen kanssa Sosiaalinen media, bussit, tietoiskut jne. 4) Tuetun keskustelun käsikirjat leviävät valtakunnallisesti, käyttöönottoa seurataan 5) Juttu-tupa-kurssit opistojen kurssiohjelmissa. Afaattisten esteettömyys, itsenäisyys ja päätösvaltaisuus lisääntyvät. Negatiiviset kohtaamiset ja syrjäytyminen vähenee. Kommunikaatiokeskus 1) Merkin saaminen valtakunnalliseen käyttöön. 2) Käsikirjojen saaminen valtakunnalliseen käyttöön. 9

10 4) Pilottiin osallistuneiden asiakkaiden ja palveluntuottajien kokemukset kyselyn avulla. 5) Toteutuneiden Juttu-tupa-kurssien lukumäärä. AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Tiedotus AVH:n vaikutuksista, muun muassa neuropsykologiset puutosoireista. AVH:n jälkiseurantaan malli: kuntoutussuunnitelma kaikille. Oikeuksienvalvonta. 1) Infopaketti perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon (esimerkiksi Tunnista AVH:n näkymättömät oireet) 2) Seula (yhteistyö Onnistunut työhön paluu -hankkeen kanssa) 3) Kuntoutuksen seurantatutkimus 4) Oikeuksienvalvonta asumiseen liittyvissä toimenpiteissä, esimerkiksi henkilökohtainen apu ja puhevammaisten tulkkauspalvelu palveluasunnoissa. Toiminnan laajuus Valtakunnallinen Toteutuneiden asioiden määrä AVH-kuntoutustutkimuksen seurantaraportti Kyselytutkimus AVH-yhdyshenkilöille infopakettien käytöstä C. Tulokset l. tavoitellut aikaansaannokset Laaja valikoima esitteitä AVH:n seurannaisvaikutuksista; mm. infopaketti Tunnista AVH:n seurannaisvaikutukset, verkkoviestintää. Helppo seula neuropsykologisia puutosoireita varten, jonka myös hoitaja voi toteuttaa vastaanotollaan Raportti nostaa kuntoutussuunnitelman sosiaali- ja terveystoimen tietoisuuteen alueellisesti AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan yhteiskunnassa. Näkymättömien oireiden tunnistaminen lisääntyy. Kaikille AVH:n sairastaneille tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma seuraavaan Käypä hoito -suosituksen päivitykseen. Syrjäytymisen ehkäisy. Itsenäinen asuminen ja työllistyminen mahdollista. Palvelutoiminta, järjestötoiminta. 10

11 Käyttäjätutkimusten tulokset. Esitteiden levinneisyys ja levikki, kävijämäärät sivustolla. Asumistutkimus. Lausunnot ja kannanotot. Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan Käypä hoito -suositus on käytössä Opiskelu mahdollistuu Työllistyminen mahdollistuu Asuminen mahdollistuu Osallisuus mahdollistuu Tunnista kielellinen erityisvaikeus -koulutukset ammattilaisille vuosittain Vanhemmille suunnatut koulutukset ja Tunnista kielellinen erityisvaikeus -esite. Huolitesti vanhemmille liiton verkkosivuille. Käypä hoito -suosituksesta tiedottaminen liiton verkkosivuilla ja tapahtumissa. Aloitetaan yhteistyö Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Toteutuneet koulutukset ja tapahtumat, esite ja Huolitesti, toteutunut yhteistyö Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. ja toteutuneiden asioiden määrä Valtakunnallinen, tunnistettavat käytännöt. Kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan ja perhe saa tarvittavat tukitoimet. Neuvolassa ja päivähoidossa tunnistetaan viivästynyt kielenkehitys ja perheet ohjataan tutkimuksiin. Neuvolassa kiinnitetään erityisesti huomiota riskiperheiden lasten kielenkehitykseen. Varhaiskuntoutus ja perheen tukitoimet aloitetaan heti huolen herättyä. Koulussa ja jatko-opinnoissa tunnistetaan myös lievä kielellinen erityisvaikeus ja tarvittavat tukitoimet järjestetään. Kehittämistoiminta, viestintä Esitteiden menekki. Verkkosivujen Huolitestin käyttäjämäärät. Koulutusten ja tapahtumien osallistujamäärät. Yhteistyö on käynnistynyt Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Tutkimus Käypä hoito -suosituksen käytöstä. 11

12 Kielellinen erityisvaikeus Käypä hoito -suositus koko elinkaaren ajalle SLI-neuvottelukunta käsittelee asiaa ja tekee esityksen liittohallituksen kautta Käypä hoito -suosituksen tekevälle taholle. Käypä hoito -suositus on laadittu. Valtakunnallinen Käypä hoito -suositus on laadittu koko elinkaarelle. Kielellinen erityisvaikeus ja sen vaikutukset tunnistetaan myös aikuisiässä. Järjestötoiminta. Käypä hoito -suositus on käytössä koko elinkaarella. Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa Palveluammateissa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot. Päivähoidon ja koulun henkilökunnan koulutus puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöön. Anna aikaa -kampanja puhevammaisuuden tunnettuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Valtakunnallinen Puhevammaisten viikko puhevammaisuuden tunnettuuden lisäämiseksi. Valtakunnallinen toiminta. Koulutukset, Anna aikaa -kampanjaan ja Puhevammaisten viikkoon osallistuminen. Yhteiskunnassa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot. Lapsen ja nuoren arjessa puhetta tukevat ja korvaavat keinot ovat käytössä. Osallisuus mahdollistuu. 12

13 Yhteiskunnassa tunnistetaan puhetta tukevat ja korvaavat keinot lapsen ja nuoren arjessa. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot ovat käytössä. Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus ovat mukana yhteiskunnassa. Järjestötoiminta Koulutuksiin osallistuneiden palveluammateissa toimivien ammattilaisten määrä, Puhevammaisten viikolla medianäkyvyys, Anna aikaa -merkin ja kortin käyttäjämäärät. Kyselytutkimus. Kannanotot ja lausunnot. Kohderyhmillämme on riittävä taloudellinen turva Maksukatot, lääkekorvaus 1. A.Toimenpiteet, toiminta, prosessit ja teot Vaikuttamistoiminta eri verkostojen kautta. Jäsenistön tehostettu ohjaus talouteen liittyvissä palveluissa luentosarjojen, lehtiartikkeleiden ja oppaiden avulla. Aivoliiton kaikessa hanketoiminnassa huomioidaan sisältöä suunniteltaessa ja viestintää toteutettaessa kohderyhmiemme taloudellisen turvan edistäminen. Kohderyhmiemme erityistarpeista ja -piirteistä aktiivinen tiedottaminen. Valtakunnallinen toiminta. Kohderyhmiemme tietoisuus ja kyky oman taloutensa hoitamisesta kohenee. D.Vaikutukset Kohderyhmiemme talous kohenee. Järjestötoiminta, oikeuksienvalvontatyöryhmä, projektin vastuuhenkilöt (ohjausryhmä + projektipäällikkö). Kannanottojen määrä, työskentely verkostoissa ja työryhmissä. Tutkimustulokset. 13

14 2. Nuoret koulutuksessa ja työssä, osatyökykyiset aikuiset. Nuoren koulutuspolun tukeminen. Osatyökykyisten nuorten ja aikuisten palkkaamisen tukeminen. Yksilön taloudellista turvaa luodaan jo onnistuneiden opintojen muodossa. Viedään asiaa aktiivisesti eteenpäin yhteistyöverkostoissa. Yhteistyö muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Otetaan kantaa opetussuunnitelmiin, erityisopetuksen järjestämiseen. Laaditaan oppaita nuoren koulutuksen tueksi. Osatyökykyisten nuorten ja aikuisten palkkaamisen tukemiseksi tehdään yhteistyötä mm. TEM:n ja yrittäjien kanssa. Nuoren koulutuspolku on sujuva. Osatyökykyiset nuoret ja aikuiset työllistyvät aiempaa paremmin. Kohderyhmiemme osallisuus kohenee. Kussakin työryhmässä toimiva henkilö. Kannanottojen määrä, työskentely verkostoissa ja työryhmissä. Tutkimustulokset. 14

15 Jäsenmäärä on 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista = järjestäytymisasteen kasvu Yhdistykset ovat vastaanottavia uusia jäseniä kohtaan eli yhdistykset ymmärtävät jäsenten merkityksen (osatavoite) Liiton julkisuuskuva on parempi eli liitolla on yhteinen ilme läpi kentän (osatavoite) 1. Jäsenhankintamateriaalin kehittäminen. Kampanjat, tempaukset, henkilökohtaiset kontaktit. Jäseneksi liittymisesite (molemmille kohderyhmille omat), jossa kerrotaan jäseneksi liittymisen edut. Yhdistysten esitteiden kehittäminen: sisältö ja yhteinen liiton ilme. Verkossa mainosvideot (molemmille kohderyhmille omat, YouTube) jäsenyyden hyödyistä, videolla jäseniä, esimerkiksi kokemuskouluttaja. Valtakunnallinen jäsenhankintasuunnitelma on käytössä kaikilla liiton työntekijöillä. Jäsenmäärän tilastointi. Jäsenmäärän kasvu. Tunnettuuden ja liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvu. Uskottavuuden ja painoarvon lisääntyminen rahoittajiin päin. Jäseneksi liittymisen houkuttelevuus kasvaa. Järjestötoiminta Jäsenmäärän kehitys vuosittain. 2. Tervetuloinfopaketin kehittäminen. Ajan tasalla olevat liiton ja yhdistyksen esittelymateriaalit. Jäsen kokee saavansa riittävän informaation toiminnasta. 15

16 Tyytyväinen jäsen markkinoi toimintaa eteenpäin. Hyvin informoitu jäsen lähtee aktiivisemmin mukaan toimintaan. Järjestöpäällikkö, jäsenrekisterinhoitaja, järjestötiedottaja, aktiivi yhdistystoimija. Asiakaspalaute, jäsenmäärä. 3. Jäsenyyden markkinoinnin kehittäminen omille kohderyhmille. Kohderyhmät ja markkinointipaikat Jäsenyyden markkinointi sopeutumisvalmennuskursseilla: vertaispuhujat, asia esille kurssityöntekijöiden koulutuksessa ja puheenjohtajapäivillä. Välittömän liittymisen periaate eli tarjotaan jäsenyyttä heti kokemuksen jälkeen. Sairaalat, ensitieto: esitteitä paikalle, tukea yhdistyksille esilletuloon. Näkyvyys isoissa tapahtumissa. SLI- ja neuvolatoiminta: päiväkodit, koulut, erityislastentarhanopettajat, vanhempainyhdistykset, neuvolat yms. Koulutuksiin yhdistysten esitteitä ja/tai liittymislomakkeita. Jokaisen työntekijän perehdyttäminen. Markkinointikeinot Kaikkien medioiden hyödyntäminen (TV, sosiaalinen media, radio, julistekampanjat); ulkopuolinen asiantuntemus. Julkisuuden henkilöiden hyödyntäminen. Jäsentavoitteet: liity kolmeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, saat jäsenmaksun halvemmalla. Yksi vapaavuosi jäsenmaksuissa. Jäsentutkimus syistä, miksi jäsen liittyy tai eroaa. Jäsenmäärän kasvu. Tunnettuuden ja liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvu. Uskottavuuden ja painoarvon lisääntyminen rahoittajiin päin Jäseneksi liittymisen houkuttelevuus kasvaa Järjestötoiminta. 16

17 Jäsenmäärän kasvu, mediaseuranta, koodatut jäsenlomakkeet. 4. Jäsenyyden markkinoinnin kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kohderyhmät ja markkinointipaikat AVH-yhdyshenkilöille lisätietoa: jäsentiedotteita ja jäsenilmoittautumislomakkeita. Yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa. Kannatusjäsenyyden markkinointi. Markkinointikeinot AVH-yhdyshenkilöiden oman sivuston kehittäminen Kaikkien medioiden hyödyntäminen (TV, sosiaalinen media, radio, julistekampanjat); ulkopuolinen asiantuntemus Julkisuuden henkilöiden hyödyntäminen. Jäsenmäärän kasvu. Tunnettuuden ja liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvu. Uskottavuuden ja painoarvon lisääntyminen rahoittajiin päin. Jäseneksi liittymisen houkuttelevuus kasvaa. Järjestötoiminta. Jäsenmäärän kasvu, kannatusjäsenklubi, mediaseuranta, koodatut jäsenlomakkeet aktiivista vapaaehtoistoimijaa 1. Vertaistoiminnan kehittäminen vertaistukihenkilöt vertaisryhmäohjaajat kokemuskouluttajat Valtuutettujen ja aktiivisten tukijoiden innostaminen mukaan toimintaan. Liiton ohjaus ja neuvonta: esitteet, koulutukset. 17

18 Kampanjat, tempaukset, henkilökohtaiset kontaktit. Vertaistuki kytketään koordinoidusti AVH- ja SLI-hoitoketjuun. Liiton kohentunut näkyvyys ja tunnettuus. Aktiivisten jäsenten määrän kasvu. Jäsenmäärän kasvu. Järjestötoiminta. Vertaistukihenkilöiden määrä, kohtaamisten määrä. Kokemuskouluttajien määrä, koulutustilaisuuksien määrä. Jäsenmäärä. 2. Järjestötyö harjoitteluksi. Yhdistystoimijoille tarjotaan avuksi harjoittelijoita oppilaitoksista. Järjestösuunnittelijat laativat koosteen kokeiluista ja oppaan yhdistyksille ja tekevät ohjeen oppilaitoksille yms. Yhdistystoiminnan aktivoituminen. Yhdistyksen houkuttelevuuden kasvu. Jäsenmäärän kasvu. Järjestötoiminta. Harjoittelijoiden lukumäärä ja yhdistyksen toiminnan aktiivisuus. 3. Jäsenhuolto ja palkitseminen. Huomioidaan riittävän usein ja palaute on välitöntä: kiitoskortit, yhtey denpito, ohjaus, keskustelu, mielekäs toiminta. 18

19 Palkitsemisen eri muodot: vuoden vapaaehtoisen valinta, yhdistyspostiin esittely, todistukset. Kunniakirja (todistus) vapaaehtoisuudesta. Aktiivisten toimijoiden kannustaminen ja uusien aktiivien mukaan saaminen. Yhdistystoiminnan aktivoituminen. Yhdistyksen houkuttelevuuden kasvu. Jäsenmäärän kasvu. Järjestöpalvelut, järjestötiedottaja, hallinto. Jaettujen kunniakirjojen ja huomionosoitusten määrä, ehdokkaiden määrä. Numeroidut todistukset. Liiton talous on vakaa Taloussuunnittelu tehty: lyhyt ja pitkä aikaväli. Taloussuunnitelma kolmivuotiskaudelle sekä toimintavuoden budjetti. Toiminnan laajuus Konsernitaso Toteutuneiden asioiden määrä Kolmivuotiskauden vuosittainen seuranta ja budjetin seuranta kuukausittain. vakaa talous suunnitelmallinen toiminta ajantasainen talousseuranta Talouden ennustettavuus. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Vuosibudjetti, taloussuunnitelman kolmivuotistilinpäätöstiedot. RAY:n rahoitus on turvattu, osuus liiton budjetista 40 %. 19

20 RAY-hakemukset ja päätökset. Toiminnan laajuus RAY:n rahoituksen osuus vähintään 40 % liiton budjetista. Rahoituspäätökset RAY-rahoituksella toteutettava toiminta. 1.Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen 2.Osallisuuden mahdollistaminen 3. Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen Sisältää myös hoidon ja kuntoutuksen edistämisen 4.Edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Vuosibudjetti, taloussuunnitelman kolmivuotistilinpäätöstiedot. KELA-rahoitusta kursseilla 70 %. KELA:n tarjoukset ja hankintapäätökset. Toiminnan laajuus KELA-rahoituksen osuus kurssitoiminnassa vähintään 70 %. Toteutuneiden asioiden määrä Rahoituspäätökset. KELA:n rahoituksella toteutettava toiminta. Osallisuuden mahdollistaminen. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Vuosibudjetti, taloussuunnitelman kolmivuotistilinpäätöstiedot. 20

21 Työntekijöinä pätevät ammattilaiset Työtehtävissä kelpoisuusvaatimukset ja henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta huolehtiminen. Toimenkuvat. Toiminnan laajuus Kaikissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö. Työsuhteiden määrä. Ammattitaitoisesti hoidettu toiminta eri kohderyhmille. Tavoitteet ja strategiat 2020-asiakirjan sisältö toteutuu. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liittohallitus, liittovaltuusto. Työtehtävien kelpoisuusvaatimukset vastaavat julkishallinnon kelpoisuusvaativuksia, ammattitaidon lisääntyminen, käydyt koulutukset, yhteistyökumppanit, asiakaspalaute. Koulutussuunnitelma päivitetty vuosittain. Koulutussuunnitelma. Toiminnan laajuus henkilöstöpäivät osastokohtaiset tapaamiset erilliset koulutukset Aivoliiton oma koulutus. henkilöstöpäivät kaksi kertaa vuodessa osastokohtaiset tapaamiset vähintään kerran kuukaudessa osallistuminen Aivoliiton omaan koulutukseen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Sitoutunut ja osaava henkilöstö. 21

22 Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, henkilöstön edustaja. Vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä tarkistus. Kehityskeskustelut käyty vuosittain. Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa. Dokumentoidut kehityskeskustelut. Avoin ja motivoiva työilmapiiri. Hyvinvoiva henkilöstö. Esimiehet ja henkilöstö. Käytyjen kehityskeskustelujen määrä/henkilö. Haluttu työnantaja Liiton ulkoinen imago, oppilaitosyhteistyö (esimerkiksi järjestösuunnittelijat oppilaitosten työelämäpäivissä). Yhteydenotot. Aivoliiton toiminta on tunnettua valtakunnallisesti arvostettuna yhteistyö kumppanina sekä asiantuntijana. Toteutuneiden asioiden määrä harjoittelupaikkojen kysyntä yhteydenotot Motivoituneet ja ammattitaitoiset hakijat. 22

23 Osaava henkilöstö. Toiminnanjohtaja, johtoryhmä, liiton henkilökunta, oppilaitosyhteistyössä palvelupäällikkö ja alueen järjestösuunnittelija. Hakijoiden määrä avoimiin työpaikkoihin sekä harjoittelijat, oppilaitosten yhteydenotot sekä opinnäytetyöt. Avoimuus, reiluus, kunnioitus. Selkeät toimintamallit, vastuunkanto, halu ja motivaatio. Työhyvinvointi kunniaan, jaksamisesta huolehditaan, työnohjaus, resursointi kohdallaan, henkilöstösuunnitelmat. johtosääntö perehdytysohjelma toiminnan pelisäännöt työhyvinvointikysely. Koko henkilöstö. Ajantasainen materiaali. Avoimesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaisesti toimiva työyhteisö. Aivoliitto ry on haluttu työnantaja ja sillä on hyvinvoiva henkilöstö. Koko henkilöstö, työterveyshuolto lakisääteistä laajempana. Työhyvinvointikyselyn tulos, työsuhteiden pituus. Kilpailukykyinen palkka ja luontaisedut. Aivoliiton palkat suhteessa EK:n palkkavertailuun yms. muihin selvityksiin. Palkkaus työehtosopimuksen mukaisesti. 23

24 Palkantarkistukset työehtosopimuksen mukaisesti. Toimiva palkkausjärjestelmä. Tasa-arvoinen palkkausrakenne. Työnantaja. Työnhakijoiden määrä, myönnettyjen luontaisetuuksien yms. määrä (lounassetelit, kulttuuri- ja liikuntasetelit, liukuva työaika, paikalliset sopimukset). 4. Esimiestoiminta ja johtaminen laadukasta. Johtoryhmän kokoukset ja koulutukset. Yhteiset käytännöt esimiestoiminnassa. Riittävä johtoryhmä työskentely. Yhtenäinen toimintakäytäntö. Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Työnantaja Työhyvinvointikyselyn tulos. 24

25 Tunnettu toimija 1. Suuri yleisö sidosryhmänä Sidosryhmänä on suuri yleisö, jolle Aivoliitto on tunnettu toimija, brändi. Asiantuntijat, näkyvät sairastuneet kampanjakohtaisesti. Luodaan ryhmä asiantuntijoista, kokemuskouluttajista ja muista sairastuneista, jotka ovat käytettävissä (kokemuskouluttajat, olemassa olevat lääkärikontaktit). Huomioidaan asiantuntijoiden muuttuva rooli julkisuudessa (vrt. Hill & Knowltonin tutkimus Yksi elämä -hankkeissa) ja otetaan mukaan muitakin kuin lääketieteen asiantuntijoita. Asiantuntijoita ja kokemuskouluttajia pyritään kokoamaan eri alueilta ympäri Suomea ja eri ikäluokista. Kampanjakohtaisesti viestintästrategioiden ja -suunnitelmien mukaisesti. Kampanjakohtaisesti viestintästrategioiden ja suunnitelmien mukaisesti. Liitolla on käytössään monipuolinen asiantuntijaverkosto, jota täydennetään joustavasti nopeasti muuttuvien tilanteiden mukaan. Tieto ja ymmärrys yhteiskunnassa AVH:sta ja kielellisestä erityisvaikeudesta syvenee ja monipuolistuu. Viestintä ja järjestöpalvelut. Näkyvyys mediassa (mediaseuranta). Asiantuntijoiden ja kokemuskouluttajien verkoston laajuus ja sen käytön aktiivisuus. World Stroke Organization on lanseerannut stroke-merkin, joka on sininen nauha ja pyöreä metallilaatta ranteessa pidettäväksi (Stroke Solidarity String). Aivoliitolle tulee mahdollisuus ostaa niitä edulliseen hintaan ja myydä ja/tai jakaa niitä eteenpäin esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa. Voimme hyödyntää kampanjaa omassa markkinoinnissamme. Toimii myös yhdistysten varainhankinnassa. 25

26 Ranneketta on saatavissa valtakunnallisesti Aivoliiton yhdistysten, verkkokaupan ja valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Ranneketta myydään vuosittain erikseen määriteltävä määrä. Ranneke on tunnettu AVH:n symboli ja se kertoo solidaarisuudesta sairastaneille. Ranneke lisää tunnettuutta ja se toimii myös varainhankinnan välineenä. Se viestii hienovaraisesti AVH:n yleisyydestä. Viestintä/järjestöpalvelut Erillinen projekti, jos halutaan oma kampanja ja/tai yritysyhteistyökumppaneita. Myytyjen rannekkeiden määrä, yhteistyökumppaneiden määrä. Näkyvyyttä Media/näyttäviä kampanjoita projektikohtaisesti suunnitelmien mukaan. Yksi elämä -hankkeet: Tunne pulssisi Korvaamaton kovalevy 112 Kuntoutuksen seurantatutkimus Muut uudet hankkeet, esimerkiksi: Perheiden omavoimaisuuden tukeminen Tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joiden lapsella on kielellinen erityisvaikeus Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Projektikohtaisesti viestintästrategian ja -suunnitelmien mukaisesti. Viestintä/Kehittämistoiminta, projektitiimit. 26

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Muutos ja mahdollisuus Maailma ja suomalainen yhteiskunta muuttuu ympärillämme. Suomen elinkeinorakenne on murroksessa, globalisaatio tulee yhä lähemmäs jokaisen arkipäivässä.

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot