Pihtiputaan kunnan strategia /001/2013 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihtiputaan kunnan strategia 2013 2016. 267/001/2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 120"

Transkriptio

1 Pihtiputaan kunnan strategia /001/2013 Kunnanvaltuusto

2 Pihtiputaan kunnan visio, strategiset päämäärät ja tavoitteet Pihtiputaan strategia 2020 Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjäaktiivinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä. Liikenneväylien hyödyntäminen Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Työpaikkojen ja asukasmäärän säilyttäminen Vetovoiman ja viihtyvyyden Hyödyntää 4-tie Kehitetään rautatieyhteyttä Hillitä kustannusten kasvua Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut Varmistaa osaava työvoima Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä Säilyttää kunnan asukasmäärä ja alueen ostovoima Rakennuttaa asukaspalvelukeskus Rakentaa ja ylläpitää toimiva infra Vapaa-ajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa

3 Päämäärä Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho/toimija Hyödyntää 4 tietä - Aktiivinen toiminta ja edunvalvonta 4-tienyhdistyksessä Kunnanjohtaja Liikenneväylien hyödyntäminen - Putaanportin palvelutarjonnan ja yritystoiminnan 4-tien varren nykyiset tontit ja toimitilat käyttöön - Mahdollisten eri pysäyttäjävaihtoehtojen selvittäminen (esim. ruokakeidas, koirapuisto, lapsipuisto, rekkaparkki) ja asiasta kiinnostuneiden yrittäjien kannustaminen ja neuvonta - Tie pysyy vähintään nykyisessä kunnossa - Yhdistyskuntien kokouksiin osallistumisaste - Toimitilojen ja tonttien täyttöaste (90%) - Selvitys tehty 12/2014 Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja ja Witas / nimettävä työryhmä - 4 tien huomioiminen kaavoituksessa. Kaavoituksen ja uuden liikerakentamisen keskittäminen 4 tien varteen - Toimenpiteiden mukainen kaava laadittu 12/2015 Aluearkkitehti Kehitetään rautatieyhteyttä - Edunvalvontakysymyksenä pyritään säilyttämään ja kunnostamaan rautatie (ely ja vr) -Laaditaan suunnitelma lastaustoiminnan keskittämisestä tulevaisuudessa Seläntaukseen ja huomioidaan yleiskaavan laadinnassa - Rautatieyhteys säilyy - Yleiskaava lastaustoiminnan keskittämisestä laadittu 5/ Kunnanjohtaja Aluearkkitehti - Hyödynnetään tietoliikenneyhteyksiä - Rakennetaan maakunnallinen valokuituverkko yhteistyössä muiden kuntien kanssa -haja-asutusalueen verkko rakennettu valtuustokauden aikana, taajamaverkko rakenteilla samaan aikaan kunnanhallitus

4 Päämäärä Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho/toimija Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Hillitä kustannusten kasvua - Talouskehityksen ajantasaisen seurannan ja raportoinnin jatkaminen - Valtuustolle raportointi 4 kertaa vuodessa ja hallitus kerran kuussa Talousjohtaja - Kunnan tehtävien ja toimintatapojen (Palvelutuotannon toimintatapojen) tarkastelu - Kustannushillintä tuottavuustyön kautta laaditaan tuottavuusohjelma - Palvelustrategian arviointi ja sen mukaiset johtopäätökset kerran vuodessa - Oma tuottavuus-ohjelma tehty 12/2014 Kunnanhalltus / erillinen työryhmä Henkilöstö- ja taloussihteeri Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut - Aktiivinen edunvalvonta valtion palveluiden osalta (asiakaspalvelupiste) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä verrokkikuntatarkastelun avulla sekä julkisen ja yksityisen toiminnan yhteistyöllä - Wiitaunionin palvelustrategian mukainen toiminta - Yhteistyö lähikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa - Hankintojen suuntaaminen ja kehittäminen siten, että se hyödyntää lähipalvelujen kehittymistä - Valtion palvelut säilyvät -Palvelustrategian tarkastelu ja arviointi kerran vuodessa - Seuranta ja arviointi: hallitus kaksi kertaa ja valtuusto kerran vuodessa - Arviointi tehdään toimintakertomuksessa kerran vuodessa - Hankintailta paikallisille yrityksille kerran vuodessa - Tietoiskuja järjestetään hankintaillan yhteydessä Lautakunnat Lautakunnat/ toimialajohtajat ja kunnanjohtaja Hankintatyöryhmä

5 Päämäärä Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho/toimija Työpaikkojen Varmistaa osaava työvoima - Oppisopimuskoulutuksen (yhteistyö tetoimiston, elyn ja Poken kanssa) - Oppisopimusoppilaiden määrä kasva Sivistyslautakunta ja asu- kasmäärän säilyttäminen - Alueen yritysten ja ammatillisen koulutuksen sekä muiden oppilaitosten (AMK) yhteistyö - Yritystyytäväisyys mittaus Witas - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä työllisyyden parantamiseksi - 2 asteen koulutuksen turvaaminen alueella uusien toimintatapojen avulla - Yhteistyöhankkeiden arviointi vaikuttavuuden näkökulmasta - Toteutuneiden toimintamallien määrä, arviointi ja työllistyneiden määrä - Oppilaiden määrä pysyy ennallaan Sivistyslautakunta, kunnanhallitus ja Witas Sivistyslautakunta Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä Säilyttää kunnan asukasmäärä ja alueen ostovoima - Yritystonttien ja toimitilojen tehokas tarjoaminen - Vaikuttava neuvonta (Witas) - Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen - Aitoa vuoropuhelua ja nopeaa reagointia yrittäjien kanssa Witas ja elinkeinoryhmä - Witaksen suuntaan aktiivisuutta ja selkeitä toimeksiantoja, - Kaavoitus ajan tasalla, joustava, asiakaslähtöinen ja nopeasti reagoiva kaavoitus - Tuulivoimapuistonhankkeen aktiivinen eteenpäin vieminen - Keskustaajaman tonttien tehokas myynti - Asukasystävällinen maankäytön suunnittelu - Houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä lisäävät hankkeet - Paluumuuton edistäminen markkinoinnin avulla -Myydyt yritystontit kpl, työpaikat -Työpaikkaomavaraisuus 100% Eurot/ toimenpiteiden määrä -YRVA aktiivinen käyttö -yhteisten tilaisuuksien määrä 2-4 kertaa - Toimeksiantojen määrä - Asiakaspalaute, yrityspalaute pääosin positiivista - Tuulivoimapuistot kaavoitettu -Myytyjen tonttien määrä - Viihtyvyyttä lisäävien investointien toteutuminen per vuosi - Tulomuuttajien määrä - Asiakaspalaute käsittely säännöl- Witas Toimielimet ja Witas Hallitus ja kunnanjohtaja ja Witas ja kunnanjohtaja ja aluearkkitehti ja aluearkkitehti

6 - Kaavoituksen ja lupaprosessin joustavuus, asiakaslähtöinen nopeasti reagoiva kaavoitus asukkaille - Loma-asutuksen kaavoituksen ja markkinoinnin keinoin sekä vesistöjä hyödyntäen - Loma-asukkaiden kannustaminen siirtymään vakituisiksi asukkaiksi lisesti - Loma-asuntojen määrä kasvaa - Siirtyjien määrä? - Asukasluvun kehitys? Aluearkkitehti ja lupatarkastaja ja Witas Tekninen lautakunta / rakennuslupatarkastaja Päämäärä Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho/toimija Vetovoiman Rakentaa - Kaavan laadinta ja hankkeen toteuttajan etsintä - Hankesuunnitelma laadittu kunnanhallitus ja viihtyisyyden asumispalvelukeskus - Hankkeen toteutuessa tarvittaessa joitakin asuntoja kunnalle 12/ kaavoitetaan ja toteutetaan viihtyisää ympäristöä Rakentaa ja ylläpitää toimiva infra Vapaaajantoimi joka tukee palveluita - Laaditaan suunnitelma jätevesilaitoksen parantamisesta - Jatkuva ympäristön siistiminen erityisesti rantojen osalta - Ympäristökatselmuksen tekeminen - Varmistetaan terveet tilat - Kuntakeskuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen - Tapahtumien tukeminen ja koordinointi - Kartoitetaan matkailu- ja palvelualan yritysten yhteiset kehittämistarpeet - Suunnitelma laadittu 12/ Ympäristön siisteyteen liittyvien negatiivisten ja positiivisten palautteiden valitusten määrä - Katselmus tehty vuosittain - Korjausrakentamisen ohjelma tehty 12/ Kehittämissuunnitelma toteutumisen tarkastelu vuosittain - Tuettujen tapahtuminen määrä ja eurot ja kunnan työpanos - Kartoitus tehty 9/2014 Pihtiputaan lämpö ja vesi Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta ja kunnanjohtaja ja Witas

7 - Reitit niin että yrityksetkin niistä hyötyvät esim. hiihtolatu, kalastusmatkailu, golf, moottorikelkka - Yritysten palaute reittien käytöstä kyselyn avulla ja Witas Parantaa imagoa - Yhteistyön 3. sektorin toimijoiden kanssa - Laaditaan markkinointisuunnitelma, jossa painopisteinä asuintonttien markkinointi paluumuuttajille ja lomaasukkaille sekä jo kaavassa olevat yritystontit sekä 4-tie. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää iso ja näyttävä maamerkki 4 tien varrelle. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää uusi iso digitaulu 4-tien varteen - Elävä näkymä 4-tielle, paikat ja infra kunnossa. - Uusien tapahtuminen luominen ja olemassa olevien kehittäminen - Arvioidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Markkinointisuunnitelma tehty 9/ Maamerkin mahdollisuus selvitetty 12/ Digitaulun mahdollisuus selvitetty 12/2013 -Kunnossapitotoimenpiteiden toteutus - Tapahtumien- ja osallistujien määrä Sivistyslautakunta ja Witas ja Witas Tekninen lautakunta

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 2 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 3 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 4 Elinkeino-ohjelman linjaukset Helsinki-Hämeenlinna-Tampere

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Muistio Kehittämistyöryhmä

Muistio Kehittämistyöryhmä Muistio Kehittämistyöryhmä 9.1.2015 Aika 9.1.2015 klo 13.00 Paikka Sodexon Lounasravintola Kärryn kokoustila, Kärrytie 1 Läsnä Rami Ala-Nisula Hannu Alanen Reijo Hämäläinen Seppo Kangas Juha Luukko Harri

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

TAIPALSAARI-STRATEGIA

TAIPALSAARI-STRATEGIA TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä

Lisätiedot

Elinvoimaohjelma 2014-16

Elinvoimaohjelma 2014-16 Elinvoimaohjelma 2014-16 Viitasaaren kaupunki 15.10.2014 Page 1 Kaupungin toimenpideohjelma Holstilan jäsennystä mukaillen 1. Saavutettavuuden varmistaminen 2. Sijaintietujen hyödyntäminen 3. Vetovoimasta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

sivu 1 SAUVON VISIO 3

sivu 1 SAUVON VISIO 3 2 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1 SAUVON VISIO 3 2 ASUINKUNTAPOLITIIKKA 4 2.1 Asuinkuntapolitiikan tavoitteet 4 2.1.1 Asuntorakentamisen edellytykset 4 2.1.2 Kaavoitus 5 2.1.3 Kunnallistekniikka 6 2.1.4 Vaikutukset

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot