Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa"

Transkriptio

1 MODERNIN MARKKINOINNIN TILA Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa Tivi-yrityksissä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

2 Johdannoksi Lukuisia kansainvälisiä raportteja lukeneina päätimme toteuttaa suomalaisten yritysten digitaalista markkinointia käsittelevän tutkimuksen koska vastaavaa ei ollut muuten saatavilla. Lokamarraskuun vaihteessa syntynyt idea vietiin päätökseen kolmen kuukauden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin marras- ja joulukuun aikana. Tutkimus rakentuu viidestä osasta: (1) tutkimuksen kuvauksesta, (2) yhteispistejakauman esittelystä, (3) osa-aluekohtaisen menestymisen kuvaamisesta, (4) yksityiskohtaisemmasta varsinaisen tutkimusdatan läpikäynnistä ja lopulta (5) voittajien esittelystä. Kolmannessa osassa käymme läpi yritysten menestystä tutkimuksen eri osa-alueilla osion mittarit kertovat keskimäärin saatujen pisteiden osuuden maksimipisteistä. Raportin viidennessä osassa esittelemme kolme parhaiten menestynyttä kansainvälistä ja suomalaista yritystä. Uskomme tutkimuksen tarjoavan hyvän yleiskatsauksen ohella hyödyllistä benchmark-tietoa muuttuvan markkinoinnin kanssa kamppaileville markkinointipäättäjille erityisesti tietysti Tivi 250 -yrityksissä. Toivomme aidosti tutkimuksen herättävän kiinnostusta markkinointipäättäjien ja alan asiantuntijoiden keskuudessa. Vastaamme miellämme kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. Jaa ajatuksesi ja seuraa keskustelua Twitterissä aihetunnuksella #Tivi250. Terveisin, Joonas Rinne & Mikko Rindell 1 Mitä tutkittiin?

3 Digitys lyhyesti Yhdistämme toiminnassamme sisältöstrategian ja sisältömarkkinoinnin tekniikat yhteen modernin markkinointiteknologian kanssa. Yhdistelmää olemme jo testanneet asiakkaidemme kanssa Suomen lisäksi yli 20 maassa lähes kymmenellä eri kielellä. Hyödynnämme digitaalisia kanavia ja teknologioita yhdistettynä vankkaan liiketoimintaosaamiseen. Kohdennettavuus, mahdollisuus tulosten tarkkaan seurantaan, analysointiin ja optimointiin ovat asioita, joista asiakkaamme oppivat kanssamme päivä päivältä enemmän. Ketterällä sisältömarkkinoinnin ja markkinointiteknologian yhdistävällä toimintatavallamme tuotamme kilpailuetua asiakkaillemme. Luomme siis puoleensavetävää ja mitattavaa markkinointia yhdistämällä modernin markkinointiteknologian ja sisältömarkkinoinnin. Autamme asiakkaitamme omaksumaan sisältöjen ja modernin teknologian hyödyt sekä sopeuttamaan toimintakulttuuriaan reaktiiviseksi. Projektitoimeksiantojen lisäksi tarjoamme jatkuvia inbound-markkinoinnin ratkaisuja. Asiakkaidemme markkinointiorganisaatioiden sisäistä kehitystä vauhditamme auditoinneilla ja koulutuksilla, jotka tarjoavat välitöntä apua yritysten haasteisiin markkinoinnin muuttuvassa maailmassa. 2 Mitä tutkittiin?

4 Sisällysluettelo Osa 1 Tutkimuksen kuvaus 4 Osa 2 Yhteispisteet 9 Osa 3 Yhteenveto osa-alueittain 12 Osa 4 Tulokset osa-alueittain 18 Blogimarkkinointi 19 Twitter 22 Facebook 24 Muut yhteisöpalvelut 26 Hakukoneystävällisyys 30 Markkinointiteknologian hyödyntäminen 32 Mobiilikäytettävyys 34 Osa 5 Voittajat 36 Osa 6 Lopuksi 39 Lista tutkituista yrityksistä 41 3 Mitä tutkittiin?

5 OSA 1 Tutkimuksen kuvaus

6 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Mitä tutkittiin? Tutkimme modernin markkinoinnin tilaa Tivi 250 -yrityksissä *. Tavoitteenamme oli järjestää listan yritykset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään sosiaalisen internetin mahdollisuuksia markkinointiviestinnässään. Modernin markkinoinnin osa-alueina (pääteemoina) tarkastelimme yritysten verkkopalvelujen, sosiaalisen median, hakukonelöydettävyyden, sähköpostin ja markkinointiteknologian hyödyntämistä myyntiliidien tavoittamiseksi tai suoran myynnin aikaansaamiseksi. Tutkimuksen pääteemoina tarkastelimme yritysten sisältömarkkinoinnin, markkinointiteknologian ja sosiaalisen median hyödyntämistä. Verkkopalvelujen osalta tarkastelimme yleisilmettä, kävijän ohjaavuutta ja dialogiin kannustamista sekä sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä muun muassa ladattavien materiaalien, oppaiden ja webinaarien käytön kautta. Muita tarkastelun kohteita olivat hakukonelöydettävyys, verkkopalvelun mobiilikäytettävyys ja sosiaalisen median käyttö, jota tarkastelimme eri kanavien käytön avulla. Tarkasteltavat sosiaalisen median kanavat olivat LinkedIn, Facebook, Twitter, Slideshare ja Youtube. Tutkimme myös yritysblogien hyödyntämistä, modernin markkinointiteknologian käyttöä sekä myyntiliidien generointia ja sitouttamista esimerkiksi uutiskirjeiden avulla. *Tivi 250 on Tietoviikon ja Talouselämän yhteistyönä vuosittain koottava lista Suomen 250 suurimmasta tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksestä. 5 Mitä tutkittiin?

7 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Miksi Tivi 250 -yritykset valittiin tutkimuksen kohteeksi? Listan yritykset ovat sellaisia, jotka ovat viime vuosikymmeninä pitkälti vastanneet suomalaisen yhteiskunnan pysymisestä teknologisen kehityksen kärkimaana. Samalla sosiaalinen internet ja digitalisaatio ovat 2010-luvulle tultaessa voimakkaasti muuttaneet niin kuluttajien kuin yritystenkin ostokäyttäytymistä ja -prosesseja. Emme halunneet oman näkemyksemme nojautuvan kuulopuheille tai keskusteluille moderneilla turuilla ja toreilla, vaan halusimme nähdä luotettavamman, dataan perustuvan näkemyksen modernin markkinoinnin tilasta. Moderni markkinoija auttaa asiakasta ostamaan yhdistämällä laadukkaat sisällöt ja markkinointiteknologian. Modernissa markkinoinnissa pärjätäkseen yritysten on pystyttävä yhdistämään perinteisen markkinointiviestinnän lainalaisuudet ja teknologia. Täten asetimme lähtökohdaksi sen, että tieto- ja viestintätekniikka-alan kärkiyrityksissä olisi kyetty soveltamaan modernin markkinoinnin tekniikoita hyvin. Tätä lähdimme tällä tutkimuksella kuitenkin selvittämään tarkemmin. Tutkimuksen tuloksista voit nauttia tämän raportin muodossa. 6 Miksi Tivi 250 -yritykset valittiin tutkimuksen kohteeksi?

8 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Miten tutkittiin? Tutkimus toteutettiin pääosin määrällisenä (kvantitatiivisena) tutkimuksena, mutta noin kymmenesosa tutkimuksen kokonaispisteytyksestä annettiin laadullisin (kvalitatiivisin) perustein. Määrällisessä tutkimustyössä käytettiin teknisiä apuvälineitä*, mutta sekin perustui laajalti manuaalisen selvitystyöhön, Digityksen asiantuntijoiden tutkiessa kunkin Tivi 250 -yrityksen verkkopalvelun sekä sosiaalisen median profiilien käyttöä. Tutkimukset tulokset perustuvat pääosin määrälliseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen tulokset muodostavat noin kymmenesosan maksimipisteistä. Laadullisessa tutkimuksessa Digityksen asiantuntijat pisteyttivät tutkitun yrityksen verkkopalvelun ja läsnäolon sosiaalisessa mediassa. Tässä osiossa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaalle lisäarvoa tuottavien sisältöjen käyttöön, kävijän ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen pyrkivään kommunikointitapaan. Laadullisen tutkimuksen painoarvoksi muodostui 12 prosenttia täydestä kokonaispistemäärästä. Tutkituista 250 yrityksestä tietoja tutkimukseen saatiin kerättyä 244 yrityksen kohdalta. Syitä tutkimuksen ulkopuolelle jäämiseen kuuden yrityksen kohdalla olivat konkurssit, fuusiot ja verkkopalvelun toimimattomuus. Data tutkimukseen kerättiin ja laadulliset arviot tehtiin marras- ja joulukuun 2013 aikana. 7 Miten tutkittiin?

9 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Mitä ei tutkittu? Tutkimus perustui ulkoiseen havainnointiin ja eikä siten kuvaa Tivi 250 yritysten onnistumista markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa ja tulosten mittaamisessa. Modernin markkinoinnin taktiikoiden käyttöäkään tämä tutkimus ei aukottomasti kuvaa. Yrityksen on esimerkiksi ollut mahdollista toteuttaa tutkimusajanjaksolla kohdennettuja suorapostituksia (postilla tai sähköpostilla) kohdennettuna tarkalle kohderyhmälle ohjaten kävijöitä erillisille laskeutumissivulle*, jossa on tarjottu kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä yhteystietoja vastaan. Tällaiset modernin markkinoinnin aktiviteetit ovat jäänet tutkimuksessa huomioimatta. 8 Mitä ei tutkittu?

10 OSA 2 Yhteispisteet

11 OSA 2 YHTEISPISTEET Tutkimuksen yhteispisteet Tutkimuksen kokonaispisteistä 88 prosenttia muodostui määrällisten arvioiden ja loput 12 prosenttia laadullisten arvioiden perusteella. Määrällisten arvioiden pisteistä verkkopalvelun toiminnallisuuksin liittyviä pisteitä annettiin on käytössä/ei ole käytössä periaatteella. Sosiaalisen median profiilien kohdalla pisteytys muodostui perustuen esimerkiksi seuraajien tai vuorovaikutuskertojen määrään. Tutkimuksen pisteytysasteikko on Tutkittujen yritysten kokonaispistemäärä painottui selvästi 50 pisteen alapuolelle. Tutkittujen 244 yrityksen keskuudessa matalimmaksi pistemääräksi muodostui 6 pistettä ja korkeimmaksi 92 pistettä. Ainoastaan yksi tutkituista yrityksistä pääsi 90 pisteen rajan yli. 10 Tutkimuksen yhteispisteet

12 OSA 2 YHTEISPISTEET Listan top50-yritykset keräsivät keskimäärin noin 30% enemmän pisteitä kun listan sijoilla olleet. Sijoille sijoittuneet yritykset puolestaan pärjäsivät keskenään melko tasaisesti Tivi-listan sijoituksesta riippumatta. Tivi 250 -listalla olleet ulkomaiset yritykset pärjäsivät selvästi suomalaisia paremmin. Ulkomaiset yritykset keräsivät keskimäärin kolmanneksen enemmän pisteitä. Tietysti ulkomaiset monikansalliset yhtiöt ovat selvästi myös suomalaisia Tiviyrityksiä suurempia. 11 Tutkimuksen yhteispisteet

13 OSA 3 Yhteenveto osa-alueittain

14 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Blogin hyödyntäminen markkinoinnissa Blogimarkkinoinnin osalta tutkimuksessa keskityttiin selvittämään sisältömarkkinointivalmiuksien ja järjestelmäinfrastruktuurin tasoa, kuten sosiaalisen median jakopainikkeiden löytymistä blogiartikkelin yhteydestä. Blogimarkkinoinnin laatuun, siinä onnistumiseen tai aktiivisuuteen ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty huomiota. Tämän selvittäminen vaatisi tarkempaa laadullista tutkimusta. BLOGIN HYÖDYNTÄMINEN Tutkimuksen laadullisessa osiossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota yrityksen sisältömarkkinoinnin tasoon. Joidenkin yritysten tapauksessa blogisisältöjen katsottiin pureutuvan asiakkaan auttamiseen ja haasteisiin niin hyvin, että siitä palkittiin pisteillä. Blogimarkkinointiin liittyen tutkittiin seuraavat asiat: Löytyykö verkkopalvelusta blogi* Blogin RSS-tilausmahdollisuus Linkki blogiin etusivulta Jakopainikkeet sosiaaliseen mediaan Seuraamislinkit sosiaaliseen mediaan Blogiartikkelien tilausmahdollisuus sähköpostiin *Myös mahdolliset verkkopalvelun ulkopuoliset blogit googlattiin. 13 Blogin hyödyntäminen markkinoinnissa

15 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Sosiaalisen median hyödyntäminen Tutkituiksi sosiaalisen median alustoiksi valittiin (1) Facebook, (2) Twitter, (3) LinkedIn, (4) Youtube ja (5) Slidehshare. SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINNISSA Perusteluksi Facebookin sisällyttämiselle tutkimukseen riittänevät lähes 2,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Twitter ja LinkedIn ovat puolestaan vakiinnuttaneet paikkansa suomalaistenkin asiantuntijoiden vuorovaikutuksen alustoina. Esitysten jakoon erikoistunut yhteisöpalvelu Slideshare puolestaan valittiin tarkasteluun sen takia, että valtaosa Tivi 250 -organisaatioista toimii B2B-ympäristössä. Videoiden käyttö osana modernia markkinointiviestintää tulee lisääntymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa sekä kuluttajille että yrityspäättäjille markkinoitaessa. Siksi Youtube sisällytettiin. Facebookin ja Twitterin osalta tutkimuksessa syvennyttiin tarkastelemaan yritysten seuraajiensa kanssa synnyttämää vuorovaikutusta. Facebookin kohdalla vuorovaikutteisuutta tarkasteltiin julkisen puhutaan tästä luvun perusteella. Twitterissä vuorovaikutusta tarkasteltiin Twitter-mainintojen perusteella. 14 Sosiaalisen median hyödyntäminen

16 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Verkkopalvelun hakukoneystävällisyys Hakukoneoptimoinnin osalta tutkimuksessa kartoitettiin seuraavat verkkopalvelun sisäiset hakukonetekniset seikat: Alt-kuvausten käyttö verkkopalvelun kuvien yhteydessä Yrityksen palveluita kuvaavan otsikon käyttö (yrityksen nimen sijasta) Yksilöllisten meta-kuvausten käyttö sisältösivuilla HAKUKONEIDEN HUOMIOINTI Yrityksen hakukonelöydettävyyteen vaikuttaa myös verkkopalvelun auktoriteetti, jonka mittarina toimii muun muassa verkkopalveluun johtavat ulkoiset linkit. Tässä kohtaa tutkimusta selvitettiin seuraavat asiat: Verkkopalvelun indeksoitujen sisältösivujen määrä Linkkisuosio MozRank-mittaristolla Verkkopalveluun johtavien twiittien määrä Kaikkien verkkopalveluun sisään johtavien linkkien määrä Hakukonelöydettävyyden osalta yritykset pärjäsivät tutkimuksen osa-alueista parhaiten. Tutkimme kuitenkin verrattain yksinkertaisia hakukoneoptimoinnin osa-alueita, jotka kertovat enemmän siitä, kuinka hyvin yritykset ovat tietoisia hakukoneystävällisen verkkopalvelusuunnittelun vaatimuksista. 15 Verkkopalvelun hakukoneystävällisyys

17 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Markkinointiteknologian hyödyntäminen Markkinointiteknologian käyttöä tarkastelevassa osiossa keskityttiin perusasioihin, joiden löytyminen verkkopalveluista oli mahdollista havainnoida ulkoisessa tarkastelussa. Erityisenä tarkastelun kohteena tässä osiossa oli yrityksen pyrkimykset myyntiliidien hankintaan verkkopalvelusta. TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN Järjestelmätasolla tarkasteltiin yleisimpien kävijäseuranta- ja markkinointiautomaatiojärjestelmien käyttöä. Teknologian käyttöasteiden ohella tarkasteltiin myös myyntiliidien hankintaa seuraavien asioiden valossa: Lomakesivujen käyttö Lomakesivulle ohjaavien blogikirjoitusten käyttö Lomakesivulle ohjaavien twiittien osuus Tutkimuksen tästä osiosta on erikseen syytä mainita, että tutkitut yritykset saattavat käyttää uutiskirjeitä tehokkaasti myyntiliidien sitouttamisessa esimerkiksi asiakastilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa kerättyjen listojen pohjalta. Tutkimuksen ulkoisessa tarkastelussa tällaiset asiat eivät nouse esille. 16 Markkinointiteknologian hyödyntäminen

18 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Mobiilikäytön huomioiminen Tutkimuksen mobiilikäytettävyyttä tarkastelevassa osiossa selvitettiin yritysten verkkopalvelujen soveltuvuutta selattavaksi eri älypuhelimilla ja tablet-laitteilla. MOBIILIKÄYTÖN HUOMIOIMINEN Verkkopalvelun soveltuvuutta tarkasteltiin kahdella teknisellä osa-alueella: Mobiilin tyylitiedoston olemassaolo tai ohjaus erillisille mobiilisivustolle View port meta tagin käyttö Ensimmäinen teknisistä termeistä on ollut vuodesta 2012 responsiivisen verkkopalvelun kulmakivi. Jälkimmäinen teknologia auttaa verkkoselainta ymmärtämään, miten mobiilioptimoitua sivua tulee tulkita. Etsimällä näiden tekniikoiden käyttöä tutkituista verkkopalveluista pystyttiin selvittämään tutkimuksen tavoitteiden valossa riittävällä varmuudella mobiilikäyttäjien huomiointia. Kokonaisvaltaista kuvaa verkkopalvelun mobiilikäytettävyydestä nämä tekniset seikat eivät välttämättä vielä kerro. Mikäli näitä ei kuitenkaan löytynyt, voidaan nykyisen verkkopalvelun todeta jättävän mobiilikäyttäjät huomioimatta. 17 Mobiilikäytön huomioiminen

19 OSA 4 Tutkimustulokset osa-alueittain

20 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Blogimarkkinointi Aktiivisesti markkinointiviestinnässään blogia hyödyntävät yritykset hankkivat verkosta todistetusti enemmän myyntiliidejä. Nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa ja kouluttamisessa aktiivisen blogin hyödyt ovat kiistattomat. Lisäksi blogisisällöt ovat yksi tehokkaimmista keinoista hakukonelöydettävyyden parantamisessa. Nämä tiedot eivät ole selvästikään tavoittaneet suurinta osaa Tiviyrityksistä, koska kaikista tutkituista yrityksistä blogia hyödyntää alle puolet. Alle puolet tutkituista yrityksistä hyödyntää yritysblogia vastaiskuna asiakkaiden muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen Blogisisällöistä olisi hyötyä myös hakukoneissa. 45 prosenttia kaikista tutkituista Tivi-yrityksistä hyödyntää blogia viestintävälineenä. Blogeiksi laskettiin tutkimuksessa myös bloginomaiset uutisosiot verkkopalveluissa. 19 Blogimarkkinointi

21 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Blogia käyttävien yritysten osalta tutkimuksessa pureuduttiin myös hieman pintaa syvemmälle. Blogin löydyttyä tutkittiin tarkemmin mm. blogin esille tuontia verkkopalvelun sisällä sekä blogin helppoa seurattavuutta sisällön kuluttajan näkökulmasta. Suomalaislähtöisistä yrityksistä blogia viestintävälineenä käyttää hieman pienempi osa (39%) kuin kaikkien tarkasteltujen Tivi-yritysten tapauksessa. Suomen ulkopuolella blogimarkkinointi on keskimäärinkin tärkeämmässä roolissa organisaatioissa. Blogeja tuodaan hyvin esille. Blogia hyödyntävistä yrityksistä 92 prosenttia on nostanut sen oikeaoppisesti verkkopalvelun etusivulle. 20 Blogimarkkinointi

22 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN 67 prosenttia blogia hyödyntävistä yrityksistä mahdollistaa blogisisältöjen tilaamisen RSS:n avulla. Tämä onkin tärkeää, koska monet aktiiviset blogien kuluttajat haluavat tilata sisällöt RSSlukijoihinsa. Lukijat voivat suositella blogisisältöjä kollegoilleen ja tuttavilleen sosiaalisessa mediassa. Monet Tivi-yritykset tekevät tämän tarpeettoman hankalaksi, koska sosiaalisen median jakopainikkeet löytyvät alle puolelta (46%) blogeista. Löydät milenkiintoisen Tiviyrityksen blogin ja haluat tilata blogiartikkelit sähköpostiisi. Tämä onnistuu kaksi kertaa kolmesta. 67 prosenttia bloggaavista yrityksistä tarjoaa tämän vaihtoehdon. 21 Blogimarkkinointi

23 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Twitter Internetin tekstiviestipalveluksikin kuvailtuun Twitteriin on rekisteröitynyt maailmanlaajuisesti yli puoli miljardia käyttäjää. Suomessakin mikroblogipalvelun käyttäjäksi on uusimpien tietojen mukaan rekisteröitynyt yli tahoa, joista uusimpien tietojen mukaan palvelua käyttää säännöllisesti yli käyttäjää. Uutiset ja tieto leviävät maailmanlaajuisesti nykyään Twitterissä. Siksi etenkin journalistit ja eri alojen asiantuntijat ovat omaksuneet Twitterin työvälineekseen. Kaikista tutkimistamme Tivi-yrityksistä aktiivinen Twitter-tili on 41 prosentilla. Twitter on kanava asiantuntijuuden löytämiselle ja osoittamiselle Silti alle puolet kaikista Tivi-yrityksistä hyödyntää kanavan mahdollisuudet. Twitterin käyttöaste 56 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä on avattu tili mikroblogipalvelu Twitteriin. Suomalaislähtöisistä Tiviyrityksistä Twitter-tili on 47 prosentilla. Monikansallisilla yhtiöillä se on puolestaan käytössä peräti 84 prosentilla. 22 Twitter

24 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Twitterissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Moni yritys käyttää palvelua ainoastaan yksisuuntaiseen viestintään kuten lisäkanavana lehdistötiedotteiden jakeluun. Erityisen aktiiviset ja vuorovaikutteiset Tivi-yritykset ovat vielä poikkeustapauksia. Aktiiviset Twitter-tilit 41 prosenttia Tivi-yrityksistä käyttää Twitteriä aktiivisesti. Aktiivisen käytön rajaksi tässä tutkimuksessa on määritelty viisi (5) päivää. Tähän kastiin kuuluakseen yrityksen on siis twiitattava vähintään 5 päivän välein. Monet Twitterin käyttäjät eivät pitäisi tätä vielä kovin aktiivisena käyttönä. Positiviinen seuraajasuhde 81 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä Twitterprofiilin seuraajasuhde on positiivinen. Positiivinen seuraajasuhde tarkoittaa sitä, että yrityksen Twitter-tilillä on enemmän seuraajia kuin seurattavia. Tämä puolestaan indikoi yrityksen asemaa toimialansa asiantuntijana. 23 Twitter

25 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Facebook Käyttäjämäärältään maailman suurin sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebook on suurin myös Suomessa. Uusimpien tutkimusten mukaan palvelulla on Suomessa lähes 2,2 miljoona yli 13-vuotiasta käyttäjää. Suomalaiskäyttäjien keski-ikä vuoden 2014 alussa 33,5 vuotta. Tivi 250 yritysten keskuudessa Facebook-yhteisösivun käytöstä löydettiin suuria eroja. Yli puolet kaikista tutkituista yrityksistä on läsnä Facebookissa. Läsnäolevaksi laskettiin yritys, joka on luonut Facebook-yrityssivun ja julkaissut sisältöä sivullaan vähintään kerran. Yli puolet Tivi 250 yrityksistä on löytänyt tiensä Facebookiin, mutta näistäkin suurella osalla on vaikeuksia vuorovaikutuksen synnyttämisessä. Facebookin käyttöaste 61 prosenttia kaikista on luonut profiilin Facebookyhteisöpalveluun ja käyttää sitä enemmän tai vähemmän säännöllisesti palveluista ja uutisista viestimiseen. 24 Facebook

26 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Facebook on yhteisöpalvelu. Sen vahvuus on näin ollen vuorovaikutuksessa niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Tästä syystä tutkimme myös tutkittujen Facebook-sivujen vuorovaikutuksen määrää Facebook-käyttäjien kanssa. Lähes jokaisella sivulla on tämän suhteen parannettavaa. Vuorovaikutuksen aikaansaaminen 24 prosentilla tutkituista Tiviyrityksistä on keskustelua aikaansaava Facebook-sivu. Keskusteluksi tässä yhteydessä on laskettu kaikki synnytetyt vuorovaikuskerrat muiden käyttäjien kanssa kuten kommentit, tykkäykset ja osallistumiset tapahtumiin. Yli tuhat fania 1000 fanin kerho on jo meriitti. Kaikista tutkituista Tivi-yrityksistä vain reilu viidennes on onnistunut hankkimaan Facebookyhteisöönsä yli tuhat fania. Lähes samansuuruinen joukko yrityksiä on liikkeellä alle 200 henkilön yhteisöllä. 25 Facebook

27 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Muiden yhteisöpalveluiden hyödyntäminen Facebookin ja Twitterin käytön lisäksi nostimme tutkimukseen myös LinkedInin, Slidesharen ja Youtuben käytön. LinkedIn ja Slideshare profiloituvat yhteisöpalveluina vahvasti B2B-puolelle. Youtube puolestaan soveltuu käytettäväksi niin B2B- kuin B2Cympäristöissä. Slidesharen vähäinen käyttö B2B-markkinointiviestinnässä oli yksi suurimmista yllätyksistä koko tutkimuksessa. Sivun alaosan diagrammeissa on havainnollistettu Youtuben, LinkedInin ja Slidesharen osuutta osana kaikkien tutkittujen Tiviyritysten markkinointiviestintää. LinkedIn-sivuja on pystytetty Tiviorganisaatioissa hanakasti (91%). Youtube-videoita on vähintään testattu puolessa (50%) tutkituista yrityksistä. Slidesharea aktiivisesti hyödyntävien osuus jää selvästi alle avattujen tilien määrän (27%). Youtube LinkedIn Slideshare 26 Muiden yhteisöpalveluiden hyödyntäminen

28 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Youtube Yli miljardi käyttäjää vierailee Youtube-videopalvelussa kuukausittain. Täten se on Facebookin jälkeen mailman toiseksi käytetyin sosiaalinen yhteisöpalvelu. Yhdysvalloissa Youtube tavoittaa jo enemmän vuotiaita kuin mikään kaapeliverkon televisiokanava. 50 prosenttia kaikista tutkituista Tivi-yrityksistä hyödyntää Youtube videopalvelua tavalla tai toisella. Tuotettujen videosisältöjen jakeluuun ei keskimäärin panosteta. Youtube-kanavalla yli sata tilaajaa Youtube-kanavan omistavista Tivi-yrityksistä 39 prosentilla on yli 100 tilaajaa. Satakaan tilaajaa ei kuitenkaan ole kovin paljon, jos julkaistaessa uutta videosisältöä luotetaan ainoastaan omiin Youtubeseuraajiin. Kanavalla yli 10 videota Youtube-kanavan omistavista yrityksistä 68 prosenttia on ladannut palveluun yli 10 videota. 27 Youtube

29 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN LinkedIn Ammattilaisten yhteisöpalvelu LinkedInillä on maailmanlaajuisesti lähes 260 miljoonaa käyttäjää. Suomessa rekisteröityneitä LinkedInkäyttäjiä on viimeisimpien tietojen mukaan jo Käyttäjät ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja. LinkedInin on käytetyin tutkituista yhteisöpalveluista. Yritysprofiilien käytössä riittää kuitenkin parannettavaa aina profiilikuvien käytöstä palveluiden listaamiseen. LinkedIn-yhteisöpalvelun osalta ei tutkimuksessa syvennytty yrityssivujen käyttöön ja seuraajien osallistamisen asteeseen. LinkedIn-yrityssivuja on käytössä 91 prosentilla tutkituista Tivi-yrityksistä. Näin ollen se on tutkimuksen käytetyin sosiaalisen median alusta. Suurimmalla osalla yrityksistä on LinkedIn-sivuillaan alle 250 seuraajaa. Viidenneksellä yrityksistä seuraajien määrä on yli Nämä yritykset ovat poikkeuksetta monikansallisia yhtiöitä, joilla ei ole erillistä LinkedIn-sivua Suomen toiminnoilleen. 28 LinkedIn

30 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Slideshare Slideshare on maailman suurin esitysten ja dokumenttien jakoon tarkoitettu yhteisöpalvelu. Slideshare puhuu itsestään sisältömarkkinointialustana ja se sisällytettiin tähän tutkimukseen sen erityisesti B2B-organisaatioita palvelevien ominaisuuksien johdosta. LinkedIn on omistanut Slideshare-palvelun vuodesta Slideshare-sisällöt olisia hyvin hyödynnettävissä myös muissa yhteisöpalveluissa. Yli 10 seuraajaa Kanavaa käyttävistä Tiviyrityksistä 37 prosentilla on palvelussa kymmenen seuraajaa tai enemmän. Slideshare-sisältöjä on mahdollista hyödyntää hyvin myös ilman suurta määrää seuraajia, koska sisällöt ovat Yli 10 diaesitystä Kanavaa käyttävistä tutkimuksen yrityksistä 45 prosenttia on ladannut Slideshareen kymmenen esitystä tai enemmän. 29 Slideshare

31 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Hakukoneystävällisyys Hakukoneystävällisyyden osalta tutkimme verkkopalvelun sisäisten hakukoneteknisten asioiden tilaa, sivuston auktoriteettia sekä verkkopalveluun johtavien linkkien ja twiittien määrää. Alt-kuvaukset kunnossa Hakukoneille on kerrottava verkkopalvelun kuvien sisältö käyttämällä Alt-kuvauksia. Tällä tavoin vahvistetaan yrityksen löydettävyyttä hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. 86 prosentissa Tivi-yritysten verkkopalveluista hyödynnetään alt-kuvauksia. MozRank MozRank indikoi verkkosivuston tärkeyttä internetissä. Verkkosivusto ansaitsee MozRank-pisteitä perustuen siihen linkittävien muiden sivustojen määrään ja laatuun. Verkkokäyttäjän normaaliksi luonnehtiva verkkosivusto saa keskimäärin kolme (3) MozRankpistettä. Suurin osa tutkituista Tivi-yritysten verkkopalveluista saa arvioitaessa 5-6 pistettä. 30 Hakukoneystävällisyys

32 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Linkit eri verkkopalveluiden välillä internetissä ovat verrattavissa offline-maailman suosituksiin. Verkkosivuston linkittäessä toiseen, näkee hakukone sen suosituksena ja hyödyntää tämän tiedon järjestäessään hakutuloksia. Tästä syystä linkkien määrä ja laatu ovat modernia markkinoijaa kiinnostavia asioita. Yli sata linkkiä 43 prosentia tutkituista yrityksistä saa sivustolleen yli sata sisääntulevaa linkkiä. Vetovoimaisimpien Tiviyritysten verkkopalveluihin johtaa kymmeniä tuhansia linkkejä. Sivulle ohjaavat twiitit Sivustolle ohjaavat twiitit eivät suoraan vaikuta verkkopalvelun sijoittumiseen hakukoneissa. Sosiaalisen median signaalit ovat tulevaisuudessa kuitenkin varmasti tärkeitä. 70 prosentilta tutkituista yrityksistä löytyi tutkimusajankohta verkkopalveluun osoittavia twiittejä. 31 Hakukoneystävällisyys

33 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Markkinointiteknologian hyödyntäminen Yrityksillä on tänä päivänä lukemattomia eri mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa myynti- ja markkinointiprosessien automatisoinnissa, aktiviteettien mittaamisessa ja myyntiliidien hankinnassa. Koska eri palveluita ja teknologioita on niin paljon, tutkimuksessa päätettiin pysyä markkinointiteknologian suurissa linjoissa. Näitä ovat kävijäseurannan, markkinointiautomaation ja uutiskirjeiden käyttö verkkopalveluissa. Kävijäseurantajärjestelmä on asennettu valtaosalle tutkituista yrityksistä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on kuitenkin käytössä ainoastaan joka viidennellä. Markkinointiautomaatiojärjestelmää sisältöjen jakelussa sekä myyntiliidien hoivaamisessa ja pisteytyksessä käyttää tutkituista yrityksistä 21 prosenttia. Tutkimuksessa läpikäytiin suurimpien ja tunnetuimpien toimittajein järjestelmien käyttöä. 32 Markkinointiteknologian hyödyntäminen

34 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Markkinointiautomaation ohella tutkimme Tivi-yritysten verkkopalveluissa uutiskirjeiden käyttöä (tilaamiseen kannustaminen), kävijäseurantiedon hyödyntämistä ja lomakkeiden käyttöä liiditietojen keräämisessä. Markkinointiteknologian alle kuuluu näiden lisäksi lukuisia muita työkaluja ja toimintatapoja A/B-testauksesta sosiaalisen median monitorointiin. Tutkimuksen laajuudesta ja toteutustavasta johtuen emme voineet sisällyttää siihen kaikkia kiinnostavia elementtejä. Uutiskirjeiden tilauksen helppous Ainoastaan 39 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä uutiskirjeen tilauskenttä on selkeästi esillä tai helposti löydettävissä, vaikka sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeen käyttö ovat digitaaisen markkinoinnin kustannustehokkaimpia muotoja. Kävijäseurantajärjestelmät laajasti käytössä Kävijäseurantajärjestelmien käyttöaste (89%) on tutkituissa yrityksissä korkea. Näin ollen kohdeyritysten verkkopalvelujen taustalla raksuttavat järjestelmät, jotka reksiteröivät keräävät tietoa asiakkaiden liikkeistä. 33 Markkinointiteknologian hyödyntäminen

35 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Mobiilikäytettävyys Mobiililaitteiden käyttö tiedonhaussa, tiedon omaksumisessa ja ostopäätösten tekemisessä kasvaa huimaa vauhtia. Toimialakohtaisia eroja toki on, mutta suunta on selvä. Tästä syystä tutkimme myös Tivi-yritysten mobiilikäyttäjien palvelukykyä. Niin yrityspäättäjää kuin kuluttajaakin on nykyään pystyttävä palvelemaan, kun he etsivät tietoa mobiililaitteilla. Verkkopalvelujen mobiiliversioiden tai mobiilikäyttöön hyvin skaalautuvien sivustoratkaisujen käyttö on Tivi-yrityksissä yllättävän alhaisella tasolla. Selvästi alle puolet tutkituista Tivi-yrityksistä on kiinnittänyt huomiota verkkopalvelunsa mobiilikäytettävyyteen jollain tasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikilla näistä yrityksistä mobiilikäytettävyys olisi hiottu täysin kuntoon. 34 Mobiilikäytettävyys

36 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Suomalaisissa Tiviyrityksissä verkkopalveluiden mobiilikäytettävyyteen on kiinnitetty huomiota hieman heikommin kuin kaikkia tutkimuksen yrityksiä tarkasteltaessa. 37 prosenttia niistä on panostanut sivustonsa mobiilikäytettävyyteen ainakin toisella tutkimuksessa tarkastelluista tavoista. Ainoastaan seitsemällä (7) prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä verkkopalvelun mobiilikäytettävyys on siinä kunnossa, että tarkastelluissa seikoissa ei ole ulkoisesti tarkasteltuna mitään huomautettavaa. Mobiililaitteille optimoitujen sivustojen matala käyttöaste on yksi tämän tutkimuksen merkittävimmistä havainnoista. 35 Mobiilikäytettävyys

37 OSA 5 Voittajat

38 OSA 5 VOITTAJAT Voittajat Tutkimuksen kärkikolmikkoon mahtui ainoastaan ulkomaisia monikansallisia yrityksiä. Paras suomalaisyritys löytyi vasta sijalta kymmenen. Tutkimus oli kärkikymmenikön osalta tasainen, voittajaa lukuun ottamatta. Tallennusratkaisuja tuottava NetApp sijoittui tutkimuksessa toiseksi. Yritys oli malliesimerkki varsinkin Twitterin hyödyntämisessä. Yhtiö hyödynsi hyvin myös muita yhteisöpalveluita. Yhdysvaltalainen Teradata keräsi ainoana yrityksenä yli 90 prosenttia maksimipisteistä. Voitto meni oikeaan osoitteeen, sillä Teradata keräsi täydet pisteet myös laadullisesta osasta. Kolmanneksi sijoittunut Microsoftin ja Accenturen perustama Avanade sai määrällisestä tutkimuksesta lähes täydet pisteet. Ainoa pieni puute löytyi mobiilikäytöstä. 37 Voittajat

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

M /W A A VIESTINTAMINISTERIO

M /W A A VIESTINTAMINISTERIO 1 LIIKENNE" JA Lausuntopyyntö 1(5) M /W A A VIESTINTAMINISTERIO Tieto-osasto / tietoliiketoimintayksikkö LVM/1996/13/2015 27.1.2016 Jakelun mukaan Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt LIITE 1 Jakelu Ministeriöt 1. Maa- ja metsätalousministeriö 2. Oikeusministeriö 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 4. Puolustusministeriö 5. Sisäministeriö 6. Työ- ja elinkeinoministeriö 7. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 1. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Alkon myymälöiden vaikutus niiden välittömässä läheisyydessä tai vaikutuspiirissä

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Ohjelmistotestauspalvelujen tarjonta Suomessa

Markkinakatsaus: Ohjelmistotestauspalvelujen tarjonta Suomessa Marketvisio Tutkimus, julkaistu 04/2010, MV0501311-51 Markkinakatsaus: Ohjelmistotestauspalvelujen tarjonta Suomessa 4.5.2010 Taustaa 2 Marketvisio selvitti keväällä 2010 perustietoja ohjelmistotestauspalveluja

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hankepankki Kehittämismenetelmät Yhteistyötilat Innopajat 1 Mitä erityistä saat Innokylästä? Verkkopalvelu Ideaa ja inspiraatiota: Terveyden edistämisen käytäntöjä

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio (vertailuperuste 4.2) Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Järjestelmän ylläpidettävyyden arviointi...

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Työkalu vai elämäntapa? Päivi Hintsanen Coloria.net d:sgn 2010

Sosiaalinen media. Työkalu vai elämäntapa? Päivi Hintsanen Coloria.net d:sgn 2010 Sosiaalinen media Työkalu vai elämäntapa? 170210 facebook flickr WOMMA Blogi Yksi tai useampi kirjoittaja Vanhat tekstit säilyvät Tekstin lisäksi kuvia, videokuvaa tai ääntä Tunnusomaista ajan, linkityksen

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot