Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa"

Transkriptio

1 MODERNIN MARKKINOINNIN TILA Modernin markkinoinnin tila Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa Tivi-yrityksissä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

2 Johdannoksi Lukuisia kansainvälisiä raportteja lukeneina päätimme toteuttaa suomalaisten yritysten digitaalista markkinointia käsittelevän tutkimuksen koska vastaavaa ei ollut muuten saatavilla. Lokamarraskuun vaihteessa syntynyt idea vietiin päätökseen kolmen kuukauden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin marras- ja joulukuun aikana. Tutkimus rakentuu viidestä osasta: (1) tutkimuksen kuvauksesta, (2) yhteispistejakauman esittelystä, (3) osa-aluekohtaisen menestymisen kuvaamisesta, (4) yksityiskohtaisemmasta varsinaisen tutkimusdatan läpikäynnistä ja lopulta (5) voittajien esittelystä. Kolmannessa osassa käymme läpi yritysten menestystä tutkimuksen eri osa-alueilla osion mittarit kertovat keskimäärin saatujen pisteiden osuuden maksimipisteistä. Raportin viidennessä osassa esittelemme kolme parhaiten menestynyttä kansainvälistä ja suomalaista yritystä. Uskomme tutkimuksen tarjoavan hyvän yleiskatsauksen ohella hyödyllistä benchmark-tietoa muuttuvan markkinoinnin kanssa kamppaileville markkinointipäättäjille erityisesti tietysti Tivi 250 -yrityksissä. Toivomme aidosti tutkimuksen herättävän kiinnostusta markkinointipäättäjien ja alan asiantuntijoiden keskuudessa. Vastaamme miellämme kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. Jaa ajatuksesi ja seuraa keskustelua Twitterissä aihetunnuksella #Tivi250. Terveisin, Joonas Rinne & Mikko Rindell 1 Mitä tutkittiin?

3 Digitys lyhyesti Yhdistämme toiminnassamme sisältöstrategian ja sisältömarkkinoinnin tekniikat yhteen modernin markkinointiteknologian kanssa. Yhdistelmää olemme jo testanneet asiakkaidemme kanssa Suomen lisäksi yli 20 maassa lähes kymmenellä eri kielellä. Hyödynnämme digitaalisia kanavia ja teknologioita yhdistettynä vankkaan liiketoimintaosaamiseen. Kohdennettavuus, mahdollisuus tulosten tarkkaan seurantaan, analysointiin ja optimointiin ovat asioita, joista asiakkaamme oppivat kanssamme päivä päivältä enemmän. Ketterällä sisältömarkkinoinnin ja markkinointiteknologian yhdistävällä toimintatavallamme tuotamme kilpailuetua asiakkaillemme. Luomme siis puoleensavetävää ja mitattavaa markkinointia yhdistämällä modernin markkinointiteknologian ja sisältömarkkinoinnin. Autamme asiakkaitamme omaksumaan sisältöjen ja modernin teknologian hyödyt sekä sopeuttamaan toimintakulttuuriaan reaktiiviseksi. Projektitoimeksiantojen lisäksi tarjoamme jatkuvia inbound-markkinoinnin ratkaisuja. Asiakkaidemme markkinointiorganisaatioiden sisäistä kehitystä vauhditamme auditoinneilla ja koulutuksilla, jotka tarjoavat välitöntä apua yritysten haasteisiin markkinoinnin muuttuvassa maailmassa. 2 Mitä tutkittiin?

4 Sisällysluettelo Osa 1 Tutkimuksen kuvaus 4 Osa 2 Yhteispisteet 9 Osa 3 Yhteenveto osa-alueittain 12 Osa 4 Tulokset osa-alueittain 18 Blogimarkkinointi 19 Twitter 22 Facebook 24 Muut yhteisöpalvelut 26 Hakukoneystävällisyys 30 Markkinointiteknologian hyödyntäminen 32 Mobiilikäytettävyys 34 Osa 5 Voittajat 36 Osa 6 Lopuksi 39 Lista tutkituista yrityksistä 41 3 Mitä tutkittiin?

5 OSA 1 Tutkimuksen kuvaus

6 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Mitä tutkittiin? Tutkimme modernin markkinoinnin tilaa Tivi 250 -yrityksissä *. Tavoitteenamme oli järjestää listan yritykset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään sosiaalisen internetin mahdollisuuksia markkinointiviestinnässään. Modernin markkinoinnin osa-alueina (pääteemoina) tarkastelimme yritysten verkkopalvelujen, sosiaalisen median, hakukonelöydettävyyden, sähköpostin ja markkinointiteknologian hyödyntämistä myyntiliidien tavoittamiseksi tai suoran myynnin aikaansaamiseksi. Tutkimuksen pääteemoina tarkastelimme yritysten sisältömarkkinoinnin, markkinointiteknologian ja sosiaalisen median hyödyntämistä. Verkkopalvelujen osalta tarkastelimme yleisilmettä, kävijän ohjaavuutta ja dialogiin kannustamista sekä sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä muun muassa ladattavien materiaalien, oppaiden ja webinaarien käytön kautta. Muita tarkastelun kohteita olivat hakukonelöydettävyys, verkkopalvelun mobiilikäytettävyys ja sosiaalisen median käyttö, jota tarkastelimme eri kanavien käytön avulla. Tarkasteltavat sosiaalisen median kanavat olivat LinkedIn, Facebook, Twitter, Slideshare ja Youtube. Tutkimme myös yritysblogien hyödyntämistä, modernin markkinointiteknologian käyttöä sekä myyntiliidien generointia ja sitouttamista esimerkiksi uutiskirjeiden avulla. *Tivi 250 on Tietoviikon ja Talouselämän yhteistyönä vuosittain koottava lista Suomen 250 suurimmasta tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksestä. 5 Mitä tutkittiin?

7 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Miksi Tivi 250 -yritykset valittiin tutkimuksen kohteeksi? Listan yritykset ovat sellaisia, jotka ovat viime vuosikymmeninä pitkälti vastanneet suomalaisen yhteiskunnan pysymisestä teknologisen kehityksen kärkimaana. Samalla sosiaalinen internet ja digitalisaatio ovat 2010-luvulle tultaessa voimakkaasti muuttaneet niin kuluttajien kuin yritystenkin ostokäyttäytymistä ja -prosesseja. Emme halunneet oman näkemyksemme nojautuvan kuulopuheille tai keskusteluille moderneilla turuilla ja toreilla, vaan halusimme nähdä luotettavamman, dataan perustuvan näkemyksen modernin markkinoinnin tilasta. Moderni markkinoija auttaa asiakasta ostamaan yhdistämällä laadukkaat sisällöt ja markkinointiteknologian. Modernissa markkinoinnissa pärjätäkseen yritysten on pystyttävä yhdistämään perinteisen markkinointiviestinnän lainalaisuudet ja teknologia. Täten asetimme lähtökohdaksi sen, että tieto- ja viestintätekniikka-alan kärkiyrityksissä olisi kyetty soveltamaan modernin markkinoinnin tekniikoita hyvin. Tätä lähdimme tällä tutkimuksella kuitenkin selvittämään tarkemmin. Tutkimuksen tuloksista voit nauttia tämän raportin muodossa. 6 Miksi Tivi 250 -yritykset valittiin tutkimuksen kohteeksi?

8 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Miten tutkittiin? Tutkimus toteutettiin pääosin määrällisenä (kvantitatiivisena) tutkimuksena, mutta noin kymmenesosa tutkimuksen kokonaispisteytyksestä annettiin laadullisin (kvalitatiivisin) perustein. Määrällisessä tutkimustyössä käytettiin teknisiä apuvälineitä*, mutta sekin perustui laajalti manuaalisen selvitystyöhön, Digityksen asiantuntijoiden tutkiessa kunkin Tivi 250 -yrityksen verkkopalvelun sekä sosiaalisen median profiilien käyttöä. Tutkimukset tulokset perustuvat pääosin määrälliseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen tulokset muodostavat noin kymmenesosan maksimipisteistä. Laadullisessa tutkimuksessa Digityksen asiantuntijat pisteyttivät tutkitun yrityksen verkkopalvelun ja läsnäolon sosiaalisessa mediassa. Tässä osiossa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaalle lisäarvoa tuottavien sisältöjen käyttöön, kävijän ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen pyrkivään kommunikointitapaan. Laadullisen tutkimuksen painoarvoksi muodostui 12 prosenttia täydestä kokonaispistemäärästä. Tutkituista 250 yrityksestä tietoja tutkimukseen saatiin kerättyä 244 yrityksen kohdalta. Syitä tutkimuksen ulkopuolelle jäämiseen kuuden yrityksen kohdalla olivat konkurssit, fuusiot ja verkkopalvelun toimimattomuus. Data tutkimukseen kerättiin ja laadulliset arviot tehtiin marras- ja joulukuun 2013 aikana. 7 Miten tutkittiin?

9 OSA 1 TUTKIMUKSEN KUVAUS Mitä ei tutkittu? Tutkimus perustui ulkoiseen havainnointiin ja eikä siten kuvaa Tivi 250 yritysten onnistumista markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa ja tulosten mittaamisessa. Modernin markkinoinnin taktiikoiden käyttöäkään tämä tutkimus ei aukottomasti kuvaa. Yrityksen on esimerkiksi ollut mahdollista toteuttaa tutkimusajanjaksolla kohdennettuja suorapostituksia (postilla tai sähköpostilla) kohdennettuna tarkalle kohderyhmälle ohjaten kävijöitä erillisille laskeutumissivulle*, jossa on tarjottu kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä yhteystietoja vastaan. Tällaiset modernin markkinoinnin aktiviteetit ovat jäänet tutkimuksessa huomioimatta. 8 Mitä ei tutkittu?

10 OSA 2 Yhteispisteet

11 OSA 2 YHTEISPISTEET Tutkimuksen yhteispisteet Tutkimuksen kokonaispisteistä 88 prosenttia muodostui määrällisten arvioiden ja loput 12 prosenttia laadullisten arvioiden perusteella. Määrällisten arvioiden pisteistä verkkopalvelun toiminnallisuuksin liittyviä pisteitä annettiin on käytössä/ei ole käytössä periaatteella. Sosiaalisen median profiilien kohdalla pisteytys muodostui perustuen esimerkiksi seuraajien tai vuorovaikutuskertojen määrään. Tutkimuksen pisteytysasteikko on Tutkittujen yritysten kokonaispistemäärä painottui selvästi 50 pisteen alapuolelle. Tutkittujen 244 yrityksen keskuudessa matalimmaksi pistemääräksi muodostui 6 pistettä ja korkeimmaksi 92 pistettä. Ainoastaan yksi tutkituista yrityksistä pääsi 90 pisteen rajan yli. 10 Tutkimuksen yhteispisteet

12 OSA 2 YHTEISPISTEET Listan top50-yritykset keräsivät keskimäärin noin 30% enemmän pisteitä kun listan sijoilla olleet. Sijoille sijoittuneet yritykset puolestaan pärjäsivät keskenään melko tasaisesti Tivi-listan sijoituksesta riippumatta. Tivi 250 -listalla olleet ulkomaiset yritykset pärjäsivät selvästi suomalaisia paremmin. Ulkomaiset yritykset keräsivät keskimäärin kolmanneksen enemmän pisteitä. Tietysti ulkomaiset monikansalliset yhtiöt ovat selvästi myös suomalaisia Tiviyrityksiä suurempia. 11 Tutkimuksen yhteispisteet

13 OSA 3 Yhteenveto osa-alueittain

14 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Blogin hyödyntäminen markkinoinnissa Blogimarkkinoinnin osalta tutkimuksessa keskityttiin selvittämään sisältömarkkinointivalmiuksien ja järjestelmäinfrastruktuurin tasoa, kuten sosiaalisen median jakopainikkeiden löytymistä blogiartikkelin yhteydestä. Blogimarkkinoinnin laatuun, siinä onnistumiseen tai aktiivisuuteen ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty huomiota. Tämän selvittäminen vaatisi tarkempaa laadullista tutkimusta. BLOGIN HYÖDYNTÄMINEN Tutkimuksen laadullisessa osiossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota yrityksen sisältömarkkinoinnin tasoon. Joidenkin yritysten tapauksessa blogisisältöjen katsottiin pureutuvan asiakkaan auttamiseen ja haasteisiin niin hyvin, että siitä palkittiin pisteillä. Blogimarkkinointiin liittyen tutkittiin seuraavat asiat: Löytyykö verkkopalvelusta blogi* Blogin RSS-tilausmahdollisuus Linkki blogiin etusivulta Jakopainikkeet sosiaaliseen mediaan Seuraamislinkit sosiaaliseen mediaan Blogiartikkelien tilausmahdollisuus sähköpostiin *Myös mahdolliset verkkopalvelun ulkopuoliset blogit googlattiin. 13 Blogin hyödyntäminen markkinoinnissa

15 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Sosiaalisen median hyödyntäminen Tutkituiksi sosiaalisen median alustoiksi valittiin (1) Facebook, (2) Twitter, (3) LinkedIn, (4) Youtube ja (5) Slidehshare. SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINNISSA Perusteluksi Facebookin sisällyttämiselle tutkimukseen riittänevät lähes 2,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Twitter ja LinkedIn ovat puolestaan vakiinnuttaneet paikkansa suomalaistenkin asiantuntijoiden vuorovaikutuksen alustoina. Esitysten jakoon erikoistunut yhteisöpalvelu Slideshare puolestaan valittiin tarkasteluun sen takia, että valtaosa Tivi 250 -organisaatioista toimii B2B-ympäristössä. Videoiden käyttö osana modernia markkinointiviestintää tulee lisääntymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa sekä kuluttajille että yrityspäättäjille markkinoitaessa. Siksi Youtube sisällytettiin. Facebookin ja Twitterin osalta tutkimuksessa syvennyttiin tarkastelemaan yritysten seuraajiensa kanssa synnyttämää vuorovaikutusta. Facebookin kohdalla vuorovaikutteisuutta tarkasteltiin julkisen puhutaan tästä luvun perusteella. Twitterissä vuorovaikutusta tarkasteltiin Twitter-mainintojen perusteella. 14 Sosiaalisen median hyödyntäminen

16 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Verkkopalvelun hakukoneystävällisyys Hakukoneoptimoinnin osalta tutkimuksessa kartoitettiin seuraavat verkkopalvelun sisäiset hakukonetekniset seikat: Alt-kuvausten käyttö verkkopalvelun kuvien yhteydessä Yrityksen palveluita kuvaavan otsikon käyttö (yrityksen nimen sijasta) Yksilöllisten meta-kuvausten käyttö sisältösivuilla HAKUKONEIDEN HUOMIOINTI Yrityksen hakukonelöydettävyyteen vaikuttaa myös verkkopalvelun auktoriteetti, jonka mittarina toimii muun muassa verkkopalveluun johtavat ulkoiset linkit. Tässä kohtaa tutkimusta selvitettiin seuraavat asiat: Verkkopalvelun indeksoitujen sisältösivujen määrä Linkkisuosio MozRank-mittaristolla Verkkopalveluun johtavien twiittien määrä Kaikkien verkkopalveluun sisään johtavien linkkien määrä Hakukonelöydettävyyden osalta yritykset pärjäsivät tutkimuksen osa-alueista parhaiten. Tutkimme kuitenkin verrattain yksinkertaisia hakukoneoptimoinnin osa-alueita, jotka kertovat enemmän siitä, kuinka hyvin yritykset ovat tietoisia hakukoneystävällisen verkkopalvelusuunnittelun vaatimuksista. 15 Verkkopalvelun hakukoneystävällisyys

17 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Markkinointiteknologian hyödyntäminen Markkinointiteknologian käyttöä tarkastelevassa osiossa keskityttiin perusasioihin, joiden löytyminen verkkopalveluista oli mahdollista havainnoida ulkoisessa tarkastelussa. Erityisenä tarkastelun kohteena tässä osiossa oli yrityksen pyrkimykset myyntiliidien hankintaan verkkopalvelusta. TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN Järjestelmätasolla tarkasteltiin yleisimpien kävijäseuranta- ja markkinointiautomaatiojärjestelmien käyttöä. Teknologian käyttöasteiden ohella tarkasteltiin myös myyntiliidien hankintaa seuraavien asioiden valossa: Lomakesivujen käyttö Lomakesivulle ohjaavien blogikirjoitusten käyttö Lomakesivulle ohjaavien twiittien osuus Tutkimuksen tästä osiosta on erikseen syytä mainita, että tutkitut yritykset saattavat käyttää uutiskirjeitä tehokkaasti myyntiliidien sitouttamisessa esimerkiksi asiakastilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa kerättyjen listojen pohjalta. Tutkimuksen ulkoisessa tarkastelussa tällaiset asiat eivät nouse esille. 16 Markkinointiteknologian hyödyntäminen

18 OSA 3 YHTEENVETO OSA-ALUEITTAIN Mobiilikäytön huomioiminen Tutkimuksen mobiilikäytettävyyttä tarkastelevassa osiossa selvitettiin yritysten verkkopalvelujen soveltuvuutta selattavaksi eri älypuhelimilla ja tablet-laitteilla. MOBIILIKÄYTÖN HUOMIOIMINEN Verkkopalvelun soveltuvuutta tarkasteltiin kahdella teknisellä osa-alueella: Mobiilin tyylitiedoston olemassaolo tai ohjaus erillisille mobiilisivustolle View port meta tagin käyttö Ensimmäinen teknisistä termeistä on ollut vuodesta 2012 responsiivisen verkkopalvelun kulmakivi. Jälkimmäinen teknologia auttaa verkkoselainta ymmärtämään, miten mobiilioptimoitua sivua tulee tulkita. Etsimällä näiden tekniikoiden käyttöä tutkituista verkkopalveluista pystyttiin selvittämään tutkimuksen tavoitteiden valossa riittävällä varmuudella mobiilikäyttäjien huomiointia. Kokonaisvaltaista kuvaa verkkopalvelun mobiilikäytettävyydestä nämä tekniset seikat eivät välttämättä vielä kerro. Mikäli näitä ei kuitenkaan löytynyt, voidaan nykyisen verkkopalvelun todeta jättävän mobiilikäyttäjät huomioimatta. 17 Mobiilikäytön huomioiminen

19 OSA 4 Tutkimustulokset osa-alueittain

20 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Blogimarkkinointi Aktiivisesti markkinointiviestinnässään blogia hyödyntävät yritykset hankkivat verkosta todistetusti enemmän myyntiliidejä. Nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa ja kouluttamisessa aktiivisen blogin hyödyt ovat kiistattomat. Lisäksi blogisisällöt ovat yksi tehokkaimmista keinoista hakukonelöydettävyyden parantamisessa. Nämä tiedot eivät ole selvästikään tavoittaneet suurinta osaa Tiviyrityksistä, koska kaikista tutkituista yrityksistä blogia hyödyntää alle puolet. Alle puolet tutkituista yrityksistä hyödyntää yritysblogia vastaiskuna asiakkaiden muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen Blogisisällöistä olisi hyötyä myös hakukoneissa. 45 prosenttia kaikista tutkituista Tivi-yrityksistä hyödyntää blogia viestintävälineenä. Blogeiksi laskettiin tutkimuksessa myös bloginomaiset uutisosiot verkkopalveluissa. 19 Blogimarkkinointi

21 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Blogia käyttävien yritysten osalta tutkimuksessa pureuduttiin myös hieman pintaa syvemmälle. Blogin löydyttyä tutkittiin tarkemmin mm. blogin esille tuontia verkkopalvelun sisällä sekä blogin helppoa seurattavuutta sisällön kuluttajan näkökulmasta. Suomalaislähtöisistä yrityksistä blogia viestintävälineenä käyttää hieman pienempi osa (39%) kuin kaikkien tarkasteltujen Tivi-yritysten tapauksessa. Suomen ulkopuolella blogimarkkinointi on keskimäärinkin tärkeämmässä roolissa organisaatioissa. Blogeja tuodaan hyvin esille. Blogia hyödyntävistä yrityksistä 92 prosenttia on nostanut sen oikeaoppisesti verkkopalvelun etusivulle. 20 Blogimarkkinointi

22 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN 67 prosenttia blogia hyödyntävistä yrityksistä mahdollistaa blogisisältöjen tilaamisen RSS:n avulla. Tämä onkin tärkeää, koska monet aktiiviset blogien kuluttajat haluavat tilata sisällöt RSSlukijoihinsa. Lukijat voivat suositella blogisisältöjä kollegoilleen ja tuttavilleen sosiaalisessa mediassa. Monet Tivi-yritykset tekevät tämän tarpeettoman hankalaksi, koska sosiaalisen median jakopainikkeet löytyvät alle puolelta (46%) blogeista. Löydät milenkiintoisen Tiviyrityksen blogin ja haluat tilata blogiartikkelit sähköpostiisi. Tämä onnistuu kaksi kertaa kolmesta. 67 prosenttia bloggaavista yrityksistä tarjoaa tämän vaihtoehdon. 21 Blogimarkkinointi

23 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Twitter Internetin tekstiviestipalveluksikin kuvailtuun Twitteriin on rekisteröitynyt maailmanlaajuisesti yli puoli miljardia käyttäjää. Suomessakin mikroblogipalvelun käyttäjäksi on uusimpien tietojen mukaan rekisteröitynyt yli tahoa, joista uusimpien tietojen mukaan palvelua käyttää säännöllisesti yli käyttäjää. Uutiset ja tieto leviävät maailmanlaajuisesti nykyään Twitterissä. Siksi etenkin journalistit ja eri alojen asiantuntijat ovat omaksuneet Twitterin työvälineekseen. Kaikista tutkimistamme Tivi-yrityksistä aktiivinen Twitter-tili on 41 prosentilla. Twitter on kanava asiantuntijuuden löytämiselle ja osoittamiselle Silti alle puolet kaikista Tivi-yrityksistä hyödyntää kanavan mahdollisuudet. Twitterin käyttöaste 56 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä on avattu tili mikroblogipalvelu Twitteriin. Suomalaislähtöisistä Tiviyrityksistä Twitter-tili on 47 prosentilla. Monikansallisilla yhtiöillä se on puolestaan käytössä peräti 84 prosentilla. 22 Twitter

24 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Twitterissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Moni yritys käyttää palvelua ainoastaan yksisuuntaiseen viestintään kuten lisäkanavana lehdistötiedotteiden jakeluun. Erityisen aktiiviset ja vuorovaikutteiset Tivi-yritykset ovat vielä poikkeustapauksia. Aktiiviset Twitter-tilit 41 prosenttia Tivi-yrityksistä käyttää Twitteriä aktiivisesti. Aktiivisen käytön rajaksi tässä tutkimuksessa on määritelty viisi (5) päivää. Tähän kastiin kuuluakseen yrityksen on siis twiitattava vähintään 5 päivän välein. Monet Twitterin käyttäjät eivät pitäisi tätä vielä kovin aktiivisena käyttönä. Positiviinen seuraajasuhde 81 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä Twitterprofiilin seuraajasuhde on positiivinen. Positiivinen seuraajasuhde tarkoittaa sitä, että yrityksen Twitter-tilillä on enemmän seuraajia kuin seurattavia. Tämä puolestaan indikoi yrityksen asemaa toimialansa asiantuntijana. 23 Twitter

25 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Facebook Käyttäjämäärältään maailman suurin sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebook on suurin myös Suomessa. Uusimpien tutkimusten mukaan palvelulla on Suomessa lähes 2,2 miljoona yli 13-vuotiasta käyttäjää. Suomalaiskäyttäjien keski-ikä vuoden 2014 alussa 33,5 vuotta. Tivi 250 yritysten keskuudessa Facebook-yhteisösivun käytöstä löydettiin suuria eroja. Yli puolet kaikista tutkituista yrityksistä on läsnä Facebookissa. Läsnäolevaksi laskettiin yritys, joka on luonut Facebook-yrityssivun ja julkaissut sisältöä sivullaan vähintään kerran. Yli puolet Tivi 250 yrityksistä on löytänyt tiensä Facebookiin, mutta näistäkin suurella osalla on vaikeuksia vuorovaikutuksen synnyttämisessä. Facebookin käyttöaste 61 prosenttia kaikista on luonut profiilin Facebookyhteisöpalveluun ja käyttää sitä enemmän tai vähemmän säännöllisesti palveluista ja uutisista viestimiseen. 24 Facebook

26 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Facebook on yhteisöpalvelu. Sen vahvuus on näin ollen vuorovaikutuksessa niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Tästä syystä tutkimme myös tutkittujen Facebook-sivujen vuorovaikutuksen määrää Facebook-käyttäjien kanssa. Lähes jokaisella sivulla on tämän suhteen parannettavaa. Vuorovaikutuksen aikaansaaminen 24 prosentilla tutkituista Tiviyrityksistä on keskustelua aikaansaava Facebook-sivu. Keskusteluksi tässä yhteydessä on laskettu kaikki synnytetyt vuorovaikuskerrat muiden käyttäjien kanssa kuten kommentit, tykkäykset ja osallistumiset tapahtumiin. Yli tuhat fania 1000 fanin kerho on jo meriitti. Kaikista tutkituista Tivi-yrityksistä vain reilu viidennes on onnistunut hankkimaan Facebookyhteisöönsä yli tuhat fania. Lähes samansuuruinen joukko yrityksiä on liikkeellä alle 200 henkilön yhteisöllä. 25 Facebook

27 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Muiden yhteisöpalveluiden hyödyntäminen Facebookin ja Twitterin käytön lisäksi nostimme tutkimukseen myös LinkedInin, Slidesharen ja Youtuben käytön. LinkedIn ja Slideshare profiloituvat yhteisöpalveluina vahvasti B2B-puolelle. Youtube puolestaan soveltuu käytettäväksi niin B2B- kuin B2Cympäristöissä. Slidesharen vähäinen käyttö B2B-markkinointiviestinnässä oli yksi suurimmista yllätyksistä koko tutkimuksessa. Sivun alaosan diagrammeissa on havainnollistettu Youtuben, LinkedInin ja Slidesharen osuutta osana kaikkien tutkittujen Tiviyritysten markkinointiviestintää. LinkedIn-sivuja on pystytetty Tiviorganisaatioissa hanakasti (91%). Youtube-videoita on vähintään testattu puolessa (50%) tutkituista yrityksistä. Slidesharea aktiivisesti hyödyntävien osuus jää selvästi alle avattujen tilien määrän (27%). Youtube LinkedIn Slideshare 26 Muiden yhteisöpalveluiden hyödyntäminen

28 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Youtube Yli miljardi käyttäjää vierailee Youtube-videopalvelussa kuukausittain. Täten se on Facebookin jälkeen mailman toiseksi käytetyin sosiaalinen yhteisöpalvelu. Yhdysvalloissa Youtube tavoittaa jo enemmän vuotiaita kuin mikään kaapeliverkon televisiokanava. 50 prosenttia kaikista tutkituista Tivi-yrityksistä hyödyntää Youtube videopalvelua tavalla tai toisella. Tuotettujen videosisältöjen jakeluuun ei keskimäärin panosteta. Youtube-kanavalla yli sata tilaajaa Youtube-kanavan omistavista Tivi-yrityksistä 39 prosentilla on yli 100 tilaajaa. Satakaan tilaajaa ei kuitenkaan ole kovin paljon, jos julkaistaessa uutta videosisältöä luotetaan ainoastaan omiin Youtubeseuraajiin. Kanavalla yli 10 videota Youtube-kanavan omistavista yrityksistä 68 prosenttia on ladannut palveluun yli 10 videota. 27 Youtube

29 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN LinkedIn Ammattilaisten yhteisöpalvelu LinkedInillä on maailmanlaajuisesti lähes 260 miljoonaa käyttäjää. Suomessa rekisteröityneitä LinkedInkäyttäjiä on viimeisimpien tietojen mukaan jo Käyttäjät ovat keskimäärin korkeasti koulutettuja. LinkedInin on käytetyin tutkituista yhteisöpalveluista. Yritysprofiilien käytössä riittää kuitenkin parannettavaa aina profiilikuvien käytöstä palveluiden listaamiseen. LinkedIn-yhteisöpalvelun osalta ei tutkimuksessa syvennytty yrityssivujen käyttöön ja seuraajien osallistamisen asteeseen. LinkedIn-yrityssivuja on käytössä 91 prosentilla tutkituista Tivi-yrityksistä. Näin ollen se on tutkimuksen käytetyin sosiaalisen median alusta. Suurimmalla osalla yrityksistä on LinkedIn-sivuillaan alle 250 seuraajaa. Viidenneksellä yrityksistä seuraajien määrä on yli Nämä yritykset ovat poikkeuksetta monikansallisia yhtiöitä, joilla ei ole erillistä LinkedIn-sivua Suomen toiminnoilleen. 28 LinkedIn

30 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Slideshare Slideshare on maailman suurin esitysten ja dokumenttien jakoon tarkoitettu yhteisöpalvelu. Slideshare puhuu itsestään sisältömarkkinointialustana ja se sisällytettiin tähän tutkimukseen sen erityisesti B2B-organisaatioita palvelevien ominaisuuksien johdosta. LinkedIn on omistanut Slideshare-palvelun vuodesta Slideshare-sisällöt olisia hyvin hyödynnettävissä myös muissa yhteisöpalveluissa. Yli 10 seuraajaa Kanavaa käyttävistä Tiviyrityksistä 37 prosentilla on palvelussa kymmenen seuraajaa tai enemmän. Slideshare-sisältöjä on mahdollista hyödyntää hyvin myös ilman suurta määrää seuraajia, koska sisällöt ovat Yli 10 diaesitystä Kanavaa käyttävistä tutkimuksen yrityksistä 45 prosenttia on ladannut Slideshareen kymmenen esitystä tai enemmän. 29 Slideshare

31 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Hakukoneystävällisyys Hakukoneystävällisyyden osalta tutkimme verkkopalvelun sisäisten hakukoneteknisten asioiden tilaa, sivuston auktoriteettia sekä verkkopalveluun johtavien linkkien ja twiittien määrää. Alt-kuvaukset kunnossa Hakukoneille on kerrottava verkkopalvelun kuvien sisältö käyttämällä Alt-kuvauksia. Tällä tavoin vahvistetaan yrityksen löydettävyyttä hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. 86 prosentissa Tivi-yritysten verkkopalveluista hyödynnetään alt-kuvauksia. MozRank MozRank indikoi verkkosivuston tärkeyttä internetissä. Verkkosivusto ansaitsee MozRank-pisteitä perustuen siihen linkittävien muiden sivustojen määrään ja laatuun. Verkkokäyttäjän normaaliksi luonnehtiva verkkosivusto saa keskimäärin kolme (3) MozRankpistettä. Suurin osa tutkituista Tivi-yritysten verkkopalveluista saa arvioitaessa 5-6 pistettä. 30 Hakukoneystävällisyys

32 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Linkit eri verkkopalveluiden välillä internetissä ovat verrattavissa offline-maailman suosituksiin. Verkkosivuston linkittäessä toiseen, näkee hakukone sen suosituksena ja hyödyntää tämän tiedon järjestäessään hakutuloksia. Tästä syystä linkkien määrä ja laatu ovat modernia markkinoijaa kiinnostavia asioita. Yli sata linkkiä 43 prosentia tutkituista yrityksistä saa sivustolleen yli sata sisääntulevaa linkkiä. Vetovoimaisimpien Tiviyritysten verkkopalveluihin johtaa kymmeniä tuhansia linkkejä. Sivulle ohjaavat twiitit Sivustolle ohjaavat twiitit eivät suoraan vaikuta verkkopalvelun sijoittumiseen hakukoneissa. Sosiaalisen median signaalit ovat tulevaisuudessa kuitenkin varmasti tärkeitä. 70 prosentilta tutkituista yrityksistä löytyi tutkimusajankohta verkkopalveluun osoittavia twiittejä. 31 Hakukoneystävällisyys

33 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Markkinointiteknologian hyödyntäminen Yrityksillä on tänä päivänä lukemattomia eri mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa myynti- ja markkinointiprosessien automatisoinnissa, aktiviteettien mittaamisessa ja myyntiliidien hankinnassa. Koska eri palveluita ja teknologioita on niin paljon, tutkimuksessa päätettiin pysyä markkinointiteknologian suurissa linjoissa. Näitä ovat kävijäseurannan, markkinointiautomaation ja uutiskirjeiden käyttö verkkopalveluissa. Kävijäseurantajärjestelmä on asennettu valtaosalle tutkituista yrityksistä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on kuitenkin käytössä ainoastaan joka viidennellä. Markkinointiautomaatiojärjestelmää sisältöjen jakelussa sekä myyntiliidien hoivaamisessa ja pisteytyksessä käyttää tutkituista yrityksistä 21 prosenttia. Tutkimuksessa läpikäytiin suurimpien ja tunnetuimpien toimittajein järjestelmien käyttöä. 32 Markkinointiteknologian hyödyntäminen

34 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Markkinointiautomaation ohella tutkimme Tivi-yritysten verkkopalveluissa uutiskirjeiden käyttöä (tilaamiseen kannustaminen), kävijäseurantiedon hyödyntämistä ja lomakkeiden käyttöä liiditietojen keräämisessä. Markkinointiteknologian alle kuuluu näiden lisäksi lukuisia muita työkaluja ja toimintatapoja A/B-testauksesta sosiaalisen median monitorointiin. Tutkimuksen laajuudesta ja toteutustavasta johtuen emme voineet sisällyttää siihen kaikkia kiinnostavia elementtejä. Uutiskirjeiden tilauksen helppous Ainoastaan 39 prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä uutiskirjeen tilauskenttä on selkeästi esillä tai helposti löydettävissä, vaikka sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeen käyttö ovat digitaaisen markkinoinnin kustannustehokkaimpia muotoja. Kävijäseurantajärjestelmät laajasti käytössä Kävijäseurantajärjestelmien käyttöaste (89%) on tutkituissa yrityksissä korkea. Näin ollen kohdeyritysten verkkopalvelujen taustalla raksuttavat järjestelmät, jotka reksiteröivät keräävät tietoa asiakkaiden liikkeistä. 33 Markkinointiteknologian hyödyntäminen

35 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Mobiilikäytettävyys Mobiililaitteiden käyttö tiedonhaussa, tiedon omaksumisessa ja ostopäätösten tekemisessä kasvaa huimaa vauhtia. Toimialakohtaisia eroja toki on, mutta suunta on selvä. Tästä syystä tutkimme myös Tivi-yritysten mobiilikäyttäjien palvelukykyä. Niin yrityspäättäjää kuin kuluttajaakin on nykyään pystyttävä palvelemaan, kun he etsivät tietoa mobiililaitteilla. Verkkopalvelujen mobiiliversioiden tai mobiilikäyttöön hyvin skaalautuvien sivustoratkaisujen käyttö on Tivi-yrityksissä yllättävän alhaisella tasolla. Selvästi alle puolet tutkituista Tivi-yrityksistä on kiinnittänyt huomiota verkkopalvelunsa mobiilikäytettävyyteen jollain tasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikilla näistä yrityksistä mobiilikäytettävyys olisi hiottu täysin kuntoon. 34 Mobiilikäytettävyys

36 OSA 4 TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN Suomalaisissa Tiviyrityksissä verkkopalveluiden mobiilikäytettävyyteen on kiinnitetty huomiota hieman heikommin kuin kaikkia tutkimuksen yrityksiä tarkasteltaessa. 37 prosenttia niistä on panostanut sivustonsa mobiilikäytettävyyteen ainakin toisella tutkimuksessa tarkastelluista tavoista. Ainoastaan seitsemällä (7) prosentilla kaikista tutkituista yrityksistä verkkopalvelun mobiilikäytettävyys on siinä kunnossa, että tarkastelluissa seikoissa ei ole ulkoisesti tarkasteltuna mitään huomautettavaa. Mobiililaitteille optimoitujen sivustojen matala käyttöaste on yksi tämän tutkimuksen merkittävimmistä havainnoista. 35 Mobiilikäytettävyys

37 OSA 5 Voittajat

38 OSA 5 VOITTAJAT Voittajat Tutkimuksen kärkikolmikkoon mahtui ainoastaan ulkomaisia monikansallisia yrityksiä. Paras suomalaisyritys löytyi vasta sijalta kymmenen. Tutkimus oli kärkikymmenikön osalta tasainen, voittajaa lukuun ottamatta. Tallennusratkaisuja tuottava NetApp sijoittui tutkimuksessa toiseksi. Yritys oli malliesimerkki varsinkin Twitterin hyödyntämisessä. Yhtiö hyödynsi hyvin myös muita yhteisöpalveluita. Yhdysvaltalainen Teradata keräsi ainoana yrityksenä yli 90 prosenttia maksimipisteistä. Voitto meni oikeaan osoitteeen, sillä Teradata keräsi täydet pisteet myös laadullisesta osasta. Kolmanneksi sijoittunut Microsoftin ja Accenturen perustama Avanade sai määrällisestä tutkimuksesta lähes täydet pisteet. Ainoa pieni puute löytyi mobiilikäytöstä. 37 Voittajat

Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.

Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat. MODERNIN MARKKINOINNIN TILA KASVUYRITYKSET Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneiden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen JOHTAVISSA KASVUyrityksissä. Pisteytimme kaikki ja

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Aditro Oy Aviste Oy Basware Oy CGI Oy CPU (ennen Basware Oyj :n) Espina Oy Innofactor Oy Itella Information OpusCapita Oy - Cash Management PN Yhtiöt

Aditro Oy Aviste Oy Basware Oy CGI Oy CPU (ennen Basware Oyj :n) Espina Oy Innofactor Oy Itella Information OpusCapita Oy - Cash Management PN Yhtiöt LIITE 4 Liitteessä toimittajia ei ole luokiteltu tai ryhmitelty toimittamiensa tuotteiden tai palvelujen perusteella. Mukana on niin teknologian, ohjelmistojen, kuin palveluidenkin toimittajia. Toimittajalistauksen

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Rakenna onnistunut sisältökampanja

Rakenna onnistunut sisältökampanja sisältökampanja Kun sisältömarkkinointiin tuodaan kampanjalle ominaisia piirteitä, helpottaa se suunnittelua ja mittaamista. Opas tarjoaa apua ja käytännön työkaluja sisältömarkkinointikampanjan suunnitteluun.

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta Johanna Uusitalo xkcd.com Työnhaku Yhdysvalloissa Valtava markkina TOP 3 rekrytointikanavat (syyskuu 2010): careerbuilder.com (14 M uniikkia kävijää

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA. CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka

ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA. CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka Agenda 1. Great Place to Work Institute 2. Kulttuuristrategia 3. Case Fondia 4. Kysymyksiä & vastauksia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä hankinnoissa asiakas tekee kevennetyn

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Marjo Kaipainen HR House Group 11.9.2012 www.saima.fi 1 Internet osana arkea Internetin käyttö on yleistä ja arkista 89 % 16-74-vuotiaista käyttää internetiä,

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy CEO at LumoLink Verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Yli 13 vuoden kokemus webkehityksestä Yli 10 vuoden

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TWITTER itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014 Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TERVETULOA! YHTEYSTIEDOT Marika Siniaalto Grapevine Media Oy p. 045 674 4768 marika.siniaalto@grapevine.fi @MarikaSiniaalto Grapevine

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

hakukoneoptimointiin

hakukoneoptimointiin Askeleet onnistuneeseen hakukoneoptimointiin Hakukoneoptimoinnin perusaskeleet ja tuoreimmat optimointivinkit vuodelle 2017! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystäväni, Hakukoneoptimoinnin

Lisätiedot

10 helppoa SEO-ohjetta

10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta On-page SEO tarkoittaa sivuston sisällölle tehtäviä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus siihen kuinka korkealla sivusto hakukoneiden tuloksissa näkyy.

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 15.5.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI toimivan digitaalisen kivijalan? KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN VERKKOSIVUSTON

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan tuotevalikoiman laajuudesta (tarjouspyynnön liite 5)

Selvitys tarjoajan tuotevalikoiman laajuudesta (tarjouspyynnön liite 5) KLKH 107 017 TUOTEALUE 1 Palvelimet ARVIOIJA Tom Wikgren Päivämäärä 8..017 Tuotealue 1 Selvitys tarjoajan tuotevalikoiman laajuudesta (tarjouspyynnön liite 5) Kunnilla toiminnassa oleva IT-infrastruktuuri

Lisätiedot

IT-asiantuntijapalvelut

IT-asiantuntijapalvelut IT-asiantuntijapalvelut Hyödyt: Laaja määrä osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta Kilpailutetut perushinnat Toimittaja: Sopimuksilla yli 20 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4 Sopimusaika:

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

M /W A A VIESTINTAMINISTERIO

M /W A A VIESTINTAMINISTERIO 1 LIIKENNE" JA Lausuntopyyntö 1(5) M /W A A VIESTINTAMINISTERIO Tieto-osasto / tietoliiketoimintayksikkö LVM/1996/13/2015 27.1.2016 Jakelun mukaan Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi

Lisätiedot

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen VALIT-hankkeen päätösseminaari 6.11.2017 Tuija Rantala, Erikoistutkija, VTT Erilaisten kanavien hyödyntäminen digiaikana

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj OSA-ALUEET 1. Teknologiat ja verkkopalveluiden kehitys 2. Analytiikka, hakukoneoptimointi

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN ESITTELY JA TARJOUS

SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN ESITTELY JA TARJOUS OLETKO POHTINUT...Mitä kuluttajat odottavat yrityksiltä verkossa?...miten sisältömarkkinointia kannattaa tehdä?...entä kaipaatko välineitä eri sisältötyyppien hyödyntämiseen? SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 31.3.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI Webinaari 31.3.2013: Miten rakennat KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS WWW.DIGISURFFARI.FI Kävijöiden eteneminen digitaalista palvelupolkua pitkin 1. Kävijä näkee mainoksen verkossa. 2. Kävijä tulee mainoksesta laskeutumissivulle. 3.

Lisätiedot

Missä menet, Internet?

Missä menet, Internet? Missä menet, Internet? Lokkaali-hankkeen avajaisseminaari 18.9.2009 Kimmo Paajanen, Neo Arena, CIE kimmo.paajanen@neoarena.fi 1 Miksi internetiin menemiseltä ei voi välttyä? Sanomalehtien perinteinen kehittäminen

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Pfizer-kampanja Editor Virta

Pfizer-kampanja Editor Virta Pfizer-kampanja Editor Virta Punkin levittämiä tauteja lue mitä eroja on borrelioosilla ja TBE:llä -kampanjaraportti. Kampanja oli aktiivisena ajalla 8.7.-28.7. ja tänä aikana se keräsi oikein hienosti

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

5 JOHTOA ASKARRUTTAVAA ASIAA SOSIAALISESTA MEDIASTA

5 JOHTOA ASKARRUTTAVAA ASIAA SOSIAALISESTA MEDIASTA 5 JOHTOA ASKARRUTTAVAA ASIAA SOSIAALISESTA MEDIASTA Modernin kasvuyrityksen johto ja HR yritys- ja työnantajabrändin lähettiläinä @RANTANENSUSANNA EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE WWW.EMINE.FI SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut

KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut Kohde: IT-asiantuntijapalvelut. Neljä erillistä palvelualuetta. Puitesopimukseen sitoutuminen mahdollista hankekohtaisesti Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot