Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala"

Transkriptio

1 Lääkehoito Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö Pekka Kujala Suun kautta annettavien kefalosporiinien sopivia käyttökohteita ovat stafylokokki-, streptokokki- ja pneumokokki-infektiot, joihin ei tarvita suonensisäistä hoitoa, ja erityisenä käyttäjäryhmänä ovat penisilliineille yliherkät potilaat. Tällaisia infektioita ovat ruusu, märkärupi, selluliitti sekä streptokokki A:n aiheuttama nielutulehdus, jossa V-penisilliini on kuitenkin edelleen ensisijaishoito. Näissä infektioissa tulisi käyttää ensimmäisen polven kefaleksiinia tai kefadroksiilia. Hengitystieinfektioihin soveltuvat hemofilustehonsa vuoksi paremmin toisen polven valmisteet, mutta ne eivät ole kyseisissä infektioissa ensisijaisia vaihtoehtoja. Ensimmäisen polven valmisteita voidaan käyttää myös avohoidon satunnaisissa alavirtsatieinfektioissa. Huonosti imeytyvien toisen ja kolmannen polven valmisteiden käyttöön liittyy enemmän suolistosivuvaikutuksia, ja käyttö tulee rajata selvästi tarpeellisiin tilanteisiin. Kefaleksiini kehitettiin vuonna 1967, ja sen jälkeen kefalosporiinien lääkeryhmään on tullut joukko ominaisuuksiltaan erilaisia lääkeaineita. Kefalosporiinit on totunnaisesti ryhmitetty polviin, aluksi gramnegatiivisiin bakteereihin kohdistuvan tehon perusteella. Nykyään kefalosporiinipolvia on neljä. Toisesta alkaen eri polvet sisältävät toisistaan selvästi poikkeavia valmisteita, eikä polvijako aina palvele käytännön tarpeita lääkkeiden arvioinnissa (Ennis ja Cobbs 1995, Huovinen ja Vaara 1998a). Valmisteiden polvijako vaihtelee myös eri lähteissä. Vuoden 1999 Pharmaca Fennicassa olevien kahdeksan valmisteen luokitus käy ilmi taulukosta 1. Suun kautta otettavien kefalosporiinien käyttö on aina ollut kiistanalaista ja käyttötavat ja -suositukset eri maissa poikkeavat huomattavasti toisistaan. Ensimmäisen polven valmisteet ovat samankaltaisia ja keskenään vaihdettavissa, ja niiden käyttöaiheet ovat selkiytyneet. Toisen ja kolmannen polven valmisteet poikkeavat toisistaan mikrobiologisen kirjon, farmakokinetiikan ja käytön aiheiden osalta. Ne eivät kefuroksiimia lukuun ottamatta myöskään usein sisälly herkkyysmääritysten lääkevalikoimiin. Suomessa toisen ja kolmannen polven suun kautta otettavia kefalosporiineja suositellaan yleisesti toissijaisiksi lääkkeiksi tai erityistilanteisiin (Huovinen ja Vaara 1998a, b). Kefalosporiinien käyttö Suomessa on luvun loppupuolella ja 1990-luvun alussa lisääntynyt huomattavasti, monien mielestä huolestuttavasti (Peltola 1992). Kulutus määriteltyinä vuorokausiannoksina (daily defined dose, DDD) tuhatta ihmistä kohti on maassamme kymmenkertaistunut vuodesta 1984 vuoteen 1990 ja sen jälkeen vielä puolitoistakertaistunut. Vuonna 1997 tämä luku oli 2.8, mikä vastaa 14 %:n osuutta bakteerilääkkeiden kokonaiskäytöstä. Tästä kulutuksesta kolme neljäsosaa muodostivat avohoidon oraaliset valmisteet (Sosiaalihallitus ja kansaneläkelaitos 1992, Lääkelaitos ja kansaneläkelaitos 1998). Toisen polven valmisteiden suhteellinen osuus avohoidossa oli 40 % vuonna Sen jälkeen ensimmäisen polven Duodecim 1999; 115:

2 Taulukko 1. Suun kautta otettavien kefalosporiinien vaikutus eri mikrobeihin in vitro (MIC90, mg/l). Mikrobi 1. polvi 2. polvi 3. polvi Kefa- Kefa- Kefa- Kef- Kefu- Kef- Kefik- Keftileksiini droksiili klori protsiili roksiimi doksiimi siimi buteeni Str. pyogenes (A) Str. agalactiae (B) < Str. pneumoniae Staph. aureus >32 >32 N. gonorrhoeae H. influenzae M. catarrhalis E. coli >16 >16 > Klebsiella spp. >16 >16 >16 > Proteus mirabilis Proteus vulgaris >32 >32 >32 >32 > Morganella morganii >32 >32 >32 >32 > Enterobact. aerogenes >32 >32 >32 >32 > Enterobact. cloacae >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 Citrobacter diversus Citrobacter freundii >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 Serratia spp. >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 4 Pseudomonas aeruginosa >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 Bact. fragilis >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 MIC 90 = lääkkeen pitoisuus, joka estää 90 % kyseisen mikrobin kannoista 1 Penisilliiniherkät kannat 2 Metisilliiniherkät kannat (metisilliiniresistentit kannat ovat aina resistenttejä) 3 Beetalaktamaasia tuottavat kannat valmisteiden käyttö on yli kaksinkertaistunut ja toisen polven vähentynyt puoleen, niin että vuonna 1997 toisen polven osuus kulutuksesta oli 12 %. Osan tästä lisääntymisestä selittää suositeltu käyttö streptokokki A:n aiheuttaman nielutulehduksen toissijaisena hoitona, mutta syystäkin on kysytty, onko käytön näin huomattava lisääntyminen ollut aiheellista ja järkevää (Peltola 1992, Huovinen ja Lumio 1994). Vuoden 1995 jälkeen kefalosporiinien kulutusluvut avohoidossa ovat hiukan pienentyneet, mutta käyttö on edelleen runsasta. Mikrobiologinen kirjo Aluksi kefalosporiinit tehosivat stafylokokkeihin, koska ne kestivät hyvin stafylokkien beetalaktamaasia. Kefalosporiineja onkin käytännön tasolla pidetty luotettavina stafylokokki-, streptokokki- ja pneumokokkilääkkeinä. Herkkyysmäärityksissä on käytetty ensimmäisen polven edustajana kefaleksiinia ja toisen polven edustajana kefuroksiimia. Resistenssikehityksen ja uusien valmisteiden myötä tämä ei enää pidä paikkaansa kaikkien valmisteiden ja bakteerikantojen osalta (taulukko 1). Useat kolmannen polven valmisteet (kefiksiimi, keftibuteeni) eivät tehoakaan stafylokokkeihin. Jos stafylokokit kehittävät resistenssin metisilliinille (Suomessa Staph. aureuksista vain 1 2 %, mutta sairaaloiden koagulaasinegatiivisista stafylokokeista %), ovat kaikki kefalosporiinit tehottomia. Myös pneumokokin penisilliiniresistenssi vähentää kefalosporiinien tehoa, erityisesti jos mikrobi on selvästi resistentti. Suun alfahemolyyttisissä streptokokeissa esiintyy pienellä taajuudella penisilliineille ja kefalosporiineille resistenttejä kantoja. Millään käytössä olevalla valmisteella ei ole hyvää tehoa anaerobibakteereihin, enterokokkeihin, listeriaan, pseudomonaksiin, Enterobacter cloacaehen tai serratioihin. Kaikki valmisteet tehoavat ryhmän A streptokokkiin, kefaklori ja kefiksiimi on heikoimmin (Bryskier ja Belfiglio 1999) P. Kujala

3 Ensimmäisen polven valmisteilla on hyvä teho stafylokokkeihin, streptokokkeihin ja osaan avohoidon E. coli-, Klebsiella-, Proteusja Moraxella catarrhalis -kannoista. Teho hemofilukseen, penisilliiniresistentteihin pneumokokkeihin ja eläinten puremissa esiintyvään Pasteurella multocidaan on huono. Valmisteiden teho on käytännössä samanlainen. Stafylokokkeja koskevissa herkkyysmäärityksissä ei kefaleksiinia tai yleensä kefalosporiineja aina testata erikseen, koska herkkyys seurailee stafylokokkipenisilliinejä: jos mikrobi on herkkä metisilliinille/oksasilliinille, on se herkkä myös kefaleksiinille. Toisen polven valmisteet tehoavat yhtä hyvin tai paremmin streptokokkeihin ja stafylokokkeihin ja paremmin hemofilukseen (myös beetalaktamaasia tuottavaan), moraksellaan, gonokokkiin ja useisiin enterobaktereihin. Valmisteiden tehossa on selviä eroja (taulukko 1). Kefuroksiimin teho on paras in vitro, mutta on huomattava, että suun kautta otettavan kefuroksiimiaksetiilin pitoisuudet jäävät pieniksi. Herkkyystilanne E. colin suhteen on Suomessa säilynyt hyvänä. Kefaklorin teho enterobakteereihin ja hemofilukseen on sitä heikompi. Kefprotsiilin teho hemofilukseen vastaa kefakloria, mutta se on ensimmäistä polvea tehokkaampi monia enterobakteereja vastaan (Ennis ja Cobbs 1995, Karchmer 1995, Malow ja Sheagren 1999). Herkkyysmäärityksissä yleisesti käytettyä kefuroksiimia koskevista tuloksista ei voi päätellä ryhmän muiden valmisteiden tehoa. Kolmannen polven valmisteilla on selvästi parempi teho enterobakteereihin ja hemofilukseen, mutta grampositiivisella puolella teho on heikentynyt. Kefiksiimillä ja keftibuteenilla ei ole tehoa stafylokokkeihin, minkä vuoksi ne eivät sovellu ihoinfektioiden hoitoon. Myöskään kefpodoksiimin teho stafylokokkeja vastaan ei ole yhtä hyvä kuin ensimmäisen ja toisen polven valmisteilla. Keftibuteenin teho streptokokkeja, erityisesti ryhmän B beetahemolyyttistä streptokokkia vastaan on muita heikompi. Kuten muilla kolmannen polven kefalosporiineilla kaikille valmisteille tarvittaisiin oma herkkyysmääritys, mutta niitä ei Suomessa suoriteta monissa laboratorioissa. Kliininen farmakologia Eri valmisteet poikkeavat toisistaan farmakologisilta ominaisuuksiltaan (taulukko 2). Lapsipotilailla käyttöä helpottaa se, että kefalosporii- Taulukko 2. Suun kautta otettavien kefalosporiinien farmakologisia ominaisuuksia. Ominaisuus 1. polvi 2. polvi 3. polvi Kefa- Kefa- Kefa- Kef- Kefu- Kefpo- Kefik- Keftileksiini droksiili klori protsiili roksiimi- doksiimi- siimi buteeni aksetiili proksetiili Tavanomainen annos lapsella (mg/kg/vrk) aikuisella (g) 0.5 x x x x x x x x 2 Vuorokauden hoidon hinta (mk, v ) Biologinen hyötyosuus (%) Ruoan vaikutus maksimipitoisuuteen ei ei ei ei ei Maksimipitoisuus veressä (mg/l) Puoliintumisaika (h) Proteiiniin sitoutuminen (%) vuorokauden hoitoon soveltuvan pakkauksen mukaan taulukon tavanomaisella aikuisen annoksella (kefprotsiili ei myynnissä mennessä) 2 36 % otettuna tyhjään vatsaan, 52 % aterian yhteydessä Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö 2243

4 nimikstuurat ovat hyvänmakuisia. Vain kefuroksiimista on olemassa suoneen annettava valmiste. Kefuroksiimiaksetiili ja kefpodoksiimiproksetiili ovat estereitä, jotka hajoavat suolen seinämässä ja vapauttavat pelkkää lääkeainetta. Kefiksiimiä lukuun ottamatta kaikki erittyvät pääosin munuaisten kautta. Lievässä munuaisten vajaatoiminnassa lääkkeiden annosta ei tarvitse muuttaa, mutta jos seerumin kreatiniinipitoisuus on yli 566 µmol/l tai kreatiniinipuhdistuma alle 10 ml/min, tulee annos puolittaa. Kefalosporiinien tehon arvioinnissa on osoittautunut hyödyllisimmäksi se aika, jonka lääkepitoisuus infektiokohteessa on pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) yläpuolella (Drusano 1995). Lääkeannoksen kaksinkertaistaminen lisää tätä aikaa yhden puoliintumisajan verran, ja lääkkeen annon tihentämisellä on suurempi vaikutus. Jos infektio sijaitsee kohteessa, johon tunkeutuu vain osa lääkkeestä (esim. poskiontelossa tai välikorvassa), ja mikrobin herkkyys on vähän pienentynyt, saattaa tämä aika jäädä lyhyeksi. Tällä perusteella voidaan melko hyvin ennustaa hoitotuloksia esimerkiksi välikorvatulehduksessa, jonka aiheuttajana on herkkyydeltään vaihteleva pneumokokki (Low 1998). On huomattava, että suuri huippupitoisuus sinänsä ei lisää lääkkeen tehoa. Ensimmäisen polven valmisteet kefaleksiini ja kefadroksiili imeytyvät lähes täydellisesti ja saavuttavat muihin verrattuna suuria pitoisuuksia. Kefaleksiinin osalta suositellaan lyhyen puoliintumisajan vuoksi antoa kolmesti vuorokaudessa, mutta lievissä infektioissa sitä voidaan antaa myös kahdesti. Vaikeissa infektioissa voidaan tarvittaessa käyttää suurempaa annosta (ad 3 6 g/vrk) (Kucers 1997). Kefadroksiilia annetaan 2 3 kertaa, lievissä infektioissa kerran vuorokaudessa. Toisen polven valmisteista kefaklori imeytyy hyvin, mutta lyhyen puoliintumisajan vuoksi sitä on annettava vähintään kolme kertaa vuorokaudessa. Kefprotsiili muistuttaa rakenteeltaan kefadroksiilia, ja sitä voidaan antaa lievissä infektioissa kerran ja kohtalaisissa kahdesti vuorokaudessa. Ruoan kanssa ottaminen parantaa kefuroksiimiaksetiilin imeytymistä 36 %:sta 52 %:iin, ja tämä lääke tulisikin nauttia aterian yhteydessä (Lode ym. 1994, Perry ja Brogden 1996, Kucers 1997). Kefuroksiimiaksetiilin maksimipitoisuus veressä on pieni ensimmäisen polven valmisteisiin ja erityisesti suonensisäisesti annettavaan kefuroksiimiin verrattuna, eikä suun kautta otettava valmiste vastaa teholtaan lähimainkaan suonensisäistä. Suositeltu annos tavanomaisissa aikuisten infektioissa on 250 mg x 2, vaikeammissa infektioissa ja Lymen taudissa 500 mg x 2 (Perry ja Brogden 1996, Kucers 1997). Kolmannen polven valmisteilla on muita pidempi puoliintumisaika. Kefiksiimi ja kefpodoksiimi eivät imeydy kovin hyvin (taulukko 2), ja myös lääkepitoisuudet ovat pienet ensimmäisen polven valmisteisiin verrattuna. Kefpodoksiimi imeytyy paremmin aterian yhteydessä. Kefiksiimiä suositellaan annettavaksi kerran vuorokaudessa, molempia muita yleensä kahdesti. Haittavaikutukset Kefalosporiinit ovat turvallisia lääkkeitä, ja eri valmisteiden aiheuttamat sivuvaikutukset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samantapaisia. Suun kautta otettavia kefalosporiineja ei pidetä toksisina munuaisille, mutta harvinaisena sivuvaikutuksena esiintyy yliherkkyysnefriittiä. Erilaisia ihottumia esiintyy kefalosporiinihoidossa 1 3 %:lla vaihtelevan pituisen ajan jälkeen. Penisilliinien ja kefalosporiinien ristiyliherkkyyttä on tutkittu paljon ja siitä on keskusteltu vilkkaasti, mutta kysymys on edelleen epäselvä. Näyttää siltä, että kefalosporiiniryhmän sisällä ristiyliherkkyys on vähäisempää kuin penisilliiniryhmän sisällä mutta suurempaa kuin penisilliinien ja kefalosporiinien välillä. On arvioitu, että penisilliinille yliherkistä potilaista 3 7 % reagoisi kefalosporiineihin, mutta tämäkin arvio voi olla liian suuri (Karchmer 1995). Kefalosporiiniyliherkkyyttä määrittäviä rakenneosia ei tunneta, eikä yliherkkyyden tutkimiseen myöskään ole iho- tai muita testejä. Käytännössä yliherkkyyden yhdelle valmisteelle oletetaan merkitsevän samaa muidenkin valmisteiden osalta (Barnett ja Klein 1997). Kefalosporiinin valintaan penisilliinille yliherkillä potilailla vai P. Kujala

5 kuttavat aikaisemman reaktion vaikeus ja muut käytettävissä olevat lääkevaihtoehdot. Jos reaktio on ollut nokkosihottuma tai anafylaksia, kefalosporiineja pidetään vasta-aiheisina, ellei lääkkeen tarve ole pakottava. Kefaklorin käytön yhteydessä esiintyy seerumitaudin kaltaista taudinkuvaa, johon kuuluvat erythema multiformea muistuttava kutiava ihomuutos ja artriitti polvissa ja nilkoissa. Sairaus ilmaantuu 5 19 vuorokauden kuluttua hoidon alusta ja häviää yleensä 4 5 päivässä lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Sivuvaikutuksen yleisyys on FDA:n (Food and Drug Administration) sivuvaikutusrekisterin mukaan yksi tapaus 5.4 miljoonaa lääkemääräystä kohti, ja eräässä potilasaineistossa se oli 1.1 % (Barnett ja Klein 1997). Reaktio saattaa edellyttää perinnöllistä defektiä kefaklorin metaboliassa. Käytännön työssä seerumitautioireyhtymää esiintyy erityisesti toistuvissa hoidoissa. Eri valmisteiden imeytymisellä näyttää olevan yhteys lääkkeen aiheuttamiin suoliston normaalikasvuston muutoksiin, epäspesifiseen ripuliin ja Clostridium difficilen aiheuttamiin sairauksiin, joista vaikein on pseudomembranoottinen koliitti (Kucers 1997, Huovinen ja Vaara 1998a, Bryskier ja Belfiglio 1999). Hyvin imeytyvät kefaleksiini, kefadroksiili ja kefaklori aiheuttavat vain vähäisiä muutoksia suoliston normaaliflooraan (gramnegatiivisten sauvojen ja anaerobien vähenemistä ja enterokokkien lisääntymistä). Sen sijaan prosenttisesti imeytyvät kefuroksiimiaksetiili, kefpodoksiimiproksetiili ja kefiksiimi aiheuttavat suurempia muutoksia, ja niitä on ulosteessa mitattavia määriä. Ainakin kaksi jälkimmäistä myös valikoivat Clostridium difficileä terveidenkin suolistossa. Samansuuntaisia muutoksia on todettu myös kefprotsiililla ja keftibuteenilla (Bryskier ja Belfiglio 1999). Vapaaehtoistutkimuksissa löysien ulosteiden esiintymisellä ei ole todettu yhteyttä Clostridium difficilen esiintymiseen vaan ulosteesta mitattaviin lääkepitoisuuksiin. Kefiksiimihoidon yhteydessä esiintyy ripulia yli 10 %:lla (Kucers 1997, Barnett ja Klein 1997). Suomalaisten kokemusten mukaan kefuroksiimiaksetiilin käyttöön voi liittyä enemmän pseudomembranoottista koliittia kuin ensimmäisen polven kefalosporiinien käyttöön. Huonosti imeytyvien laajakirjoisten kefalosporiinien käyttö myös valikoi suolistoon resistenttejä mikrobeja, eikä sitä tule harrastaa ilman hyviä perusteita (Huovinen ja Vaara 1998a). Käyttö Mikrobiologisen kirjonsa puolesta suun kautta otettavat kefalosporiinit soveltuvat parhaiten erilaisten iho- ja hengitystieinfektioiden hoitoon sekä toissijaiseen hoitoon penisilliineille allergisilla potilailla. Niitä voidaan käyttää myös virtsatieinfektioiden hoidossa (Huovinen 1992). Uusimpia valmisteita on mahdollista käyttää myös gramnegatiivisten mikrobien aiheuttamissa ongelmainfektioissa, mutta tällainen käyttö on Suomessa ollut toistaiseksi hyvin vähäistä. Kefalosporiineiden ei tiedetä olevan toksisia sikiölle, ja niitä voidaan useimmiten käyttää raskauden aikana. Streptokokki A:n (Streptococcus pyogenes) aiheuttama nielutulehdus. V-penisilliini on edelleen ensisijaislääke tässä sairaudessa (Barnett ja Klein 1997, Kucers 1997, Huovinen ja Vaara 1998b), mutta suun kautta otettavia kefalosporiineja voidaan käyttää toissijaisesti penisilliinille yliherkillä potilailla, nopeasti uusiutuvissa tapauksissa ja streptokokki A:n kantajuuden hoidossa (silloin harvoin, kun se on tarpeen). Tulos on yhtä hyvä tai usein parempi kuin V-penisilliinillä: ero on vajaat 10 %. Hoidossa kannattaa käyttää vain ensimmäisen polven valmisteita, koska uudemmat eivät ole tehokkaampia mutta niillä esiintyy enemmän sivuvaikutuksia ja suolistokasvuston häiriöitä. Ihoinfektiot. Ruusussa, märkäruvessa ja selluliitissa aiheuttajina ovat valtaosassa tapauksista beetahemolyyttiset streptokokit tai Staph. aureus. Kliinisesti aiheuttajaa on usein vaikea päätellä. Ensimmäisen polven kefalosporiinien mikrobiologinen kirjo kattaa hyvin nämä taudinaiheuttajat, ja ensimmäisen polven kefalosporiineja suositellaan ensisijaishoidoksi penisilliinille yliherkille potilaille ja silloin, kun on epäselvää, onko kyse stafylokokki- vai streptokokki-infektiosta. Selvät streptokokin aiheuttamat ruusut on syytä hoitaa penisilliinillä. Olen- Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö 2245

6 naista on arvioida kliinisen tilan perusteella, onko potilas syytä lähettää sairaalahoitoon. Leikkaushaavainfektioissa esiintyy usein koagulaasinegatiivisia stafylokokkeja ja muita kefalosporiineille resistenttejä mikrobeja, joten bakteeriviljely on paikallaan, jos mikrobilääkehoito katsotaan aiheelliseksi. Eläinten puremiin liittyvissä infektioissa tavataan usein Pasteurella multocidaa, johon ensimmäisen polven kefalosporiinit eivät tehoa hyvin. Ainakin vaikeissa puremainfektioissa suositellaan ensisijaishoidoksi amoksisilliini-klavulaanihappoa ja toissijaiseksi kefuroksiimiaksetiilia. Virtsatieinfektioissa suun kautta otettavilla kefalosporiineilla on yleensä saatu hiukan heikompia tuloksia kuin trimetopriimilla tai kinoloneilla, ja niitä käytettäessä suositellaan aina vähintään viiden vuorokauden hoitoaikaa. Kuitenkin avohoidon satunnaisten alavirtsatieinfektioiden aiheuttajista suuri osa on herkkiä ensimmäisen ja toisen polven kefalosporiineille, ja niitä voidaan käyttää kyseisten infektioiden sekä empiirisessä että mikrobiaiheuttajan mukaisessa hoidossa. Toistuvissa tai komplisoituneissa infektioissa, pyelonefriiteissä ja miehen virtsatieinfektioissa ensimmäisen polven kefalosporiinit eivät ole hyvä valinta eikä kefalosporiineja yleensä voi suositella myöskään suonensisäisen kefuroksiimilääkityksen jatkoksi. Sen sijaan raskauden aikana esiintyvissä virtsatieinfektiossa kefalosporiinit ovat usein luonteva valinta. Toisen ja kolmannen polven valmisteita on suositeltavaa käyttää pääasiassa vain herkkyysmääritysten mukaan. Hengitystieinfektiot. Avohoidossa suurin osa mikrobilääkityksestä suuntautuu hengitystieinfektioiden hoitoon, ja on ilmeistä, että kefalosporiineja käytetään siinä liikaa. Äkillisen välikorvantulehduksen ensisijaislääkkeenä on edelleen amoksisilliini (yli nelivuotiailla vaihtoehtona V-penisilliini). Toissijaisina tulevat kysymykseen amoksisilliini-klavulaanihappo, sulfa-trimetopriimi, toisen polven kefalosporiinit ja atsitromysiini, mutta sivuvaikutukset rajoittavat kefuroksiimiaksetiilin ja kefaklorin käyttöä. Ensimmäisen polven kefalosporiinit eivät tule kysymykseen huonon hemofilustehonsa vuoksi. Keskustelua on herättänyt pneumokokin mahdollisesti lisääntyvän resistenssin vaikutus lääkevalintoihin (Low 1998). Silloinkin amoksisilliini on tehokkaampi kuin suun kautta otettavat kefalosporiinit. Poskiontelotulehduksen hoidossa lääkkeen tulisi tehota hemofilukseen ja pneumokokkiin. Ensisijaislääke on amoksisilliini, ja toisen polven kefalosporiinit ovat toissijaisia vaihtoehtoja doksisykliinin, amoksisilliini-klavulaanihapon ja sulfa-trimetopriimin ohella (Huovinen ja Vaara 1998b). Ensimmäisen polven kefalosporiineja ei tässä sairaudessa voi suositella. Keuhkokuumeen aiheuttajan selvittäminen on vaikeaa sekä avohoidossa että sairaalassa. Näyttää siltä, että vaikka pneumokokin osuus on suuri, merkittävä osa avohoidon keuhkokuumeista on Mycoplasma pneumoniaen tai Chlamydia pneumoniaen aiheuttamia, ja näihin mikrobeihin kefalosporiineilla ei ole tehoa. Keuhkokuumeen hoidossa ensimmäisen polven kefalosporiineja voidaan käyttää toissijaisina lääkkeinä V-penisilliinin asemesta penisilliinille yliherkillä potilailla. Akuutti bronkiitti on hankalasti määritettävä sairaus, johon ei nykykäsityksen mukaan tarvita mikrobilääkitystä kuin harvoissa tapauksissa, eikä sen hoidossa tulisi käyttää kefalosporiineja. Kroonisen bronkiitin vaikeampien pahenemisvaiheiden hoidossa käytetään usein mikrobilääkitystä, ja siinä kefalosporiinit tulevat kysymykseen toissijaisena vaihtoehtona. Kohdemikrobeina ovat pneumokokki ja hemofilus. Muut tilanteet. Kolmannen polven valmisteita voidaan käyttää monissa gramnegatiivissa infektioissa, mutta tarve on Suomen herkkyystilanteessa ollut vielä hyvin pieni. Ne sopivat tippurin hoitoon (kefiksiimi) ja muulle hoidolle resistentin salmonellainfektion hoitoon (kefiksiimi), joskin vaste on silloin hitaampi. Tulevaisuudessa on mahdollisesti tarvetta resistenttien gramnegatiivisten sauvojen aiheuttamien infektioiden jatkohoitoon. Ensimmäisen polven kefalosporiineja käytetään stafylokokkipenisilliinien vaihtoehtona vierasesineinfektioiden pitkäaikaisessa suppressiohoidossa esimerkiksi nivel- tai verisuoniproteesipotilailla silloin, kun infektioita ei saada parantumaan mutta proteesiakaan ei voida poistaa P. Kujala

7 Lopuksi Suun kautta otettavat kefalosporiinit ovat oikein kohdistettuna tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, mutta suomalaisten lääkärien arsenaalissa niitä taidetaan käyttää tämän lisäksi tilanteissa, joissa olisi parempi käyttää muuta mikrobilääkettä tai pidättäytyä mikrobilääkehoidosta kokonaan. Erityisesti hengitystieinfektioissa streptokokki A:n aiheuttamaa nielutulehdusta lukuun ottamatta kefalosporiineja suositellaan nykyään melko harvoissa tapauksissa eikä lainkaan ensisijaislääkkeiksi, ja virtsatieinfektioissa saavutetaan parempia tuloksia trimetopriimilla tai fluorokinoloneilla. Aika yleinen suun kautta otettavien kefalosporiinien käyttötapa sairaaloissa näyttää olevan suonensisäisen kefuroksiimilääkityksen jatkohoito. Tämä ei ole läheskään aina hyvä ratkaisu. Useimmiten virtsatie- ja hengitystieinfektioissa toinen mikrobilääke olisi parempi valinta, eikä muutenkaan pidä ajatella, että suonensisäistä kefalosporiinia seuraa automaattisesti suun kautta otettava kefalosporiini. Iho- ja nieluinfektioissa ensimmäisen polven valmisteet kefaleksiini ja kefadroksiili ovat toisen ja kolmannen polven valmisteita parempia. Kefprotsiili on lupaava toisen polven lääke, jolla näyttäisi olevan vähemmän sivuvaikutuksia kuin nyt myynnissä olevilla toisen polven valmisteilla (Wiseman ja Benfield 1993), mutta kefprotsiilihoidon kustannuksista ei ole vielä tietoa. Uusien huonosti imeytyvien, laajakirjoisten ja ensimmäisen polven valmisteita kalliimpien toisen ja kolmannen polven lääkkeiden käyttö tulee rajata kohteisiin, joissa aikaisemmat valmisteet eivät tehoa, eikä niiden käyttöönotossa pidä turhaan hoppuilla. Tässä mielessä luvulla on tapahtunut suotuisaa kehitystä. Kirjallisuutta Barnett E D, Klein J O. Use of oral cephalosporins in infants and children. Kirjassa: Remington J S, Swartz M N, toim. Current clinical topics in infectious diseases 17. New York: Blackwell science, 1997, s Bryskier A J, Belfiglio S R. Cephalosporins: oral. Kirjassa: Yu V L, Merigan T C Jr, Barriere S L, toim. Antimicromial therapy and vaccines. Baltimore: Williams&Wilkins, 1999, s Drusano G L. Pharmacology of anti-infective agents. Kirjassa: Mandell G L, Bennett J E, Dolin R, toim. Principles and practice of infectious diseases 4. painos. New York: Churchill-Livingstone, 1995, s Ennis D M, Cobbs C G. The newer cephalosporins. Infect Dis Clin North Am 1995; 9: Huovinen P. Kefalosporiinien jako ja tärkeimmät käyttöindikaatiot. Suom Lääkäril 1992; 47: Huovinen P, Lumio J. Miten suhtautua uusiin kefalosporiineihin. Suom Lääkäril 1994; 49: Huovinen P, Vaara M. Bakteerilääkkeet. Kirjassa: Eskola J, Huovinen P, Valtonen V, toim. Infektiosairaudet, 2. painos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 1998(a) s Huovinen P, Vaara M. Mikrobilääkehoitosuositus tavallisimmissa avohoidon infektioissa. Kirjassa: Eskola J, Huovinen P, Valtonen V, toim. Infektiosairaudet, 2. painos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 1998(b), s Karchmer A. Cephalosporins. Kirjassa: Mandell G L, Bennett J E, Dolin R, toim. Principles and practice of infectious diseases 4. painos. New York: Churchill-Livingstone, 1995, s Kucers A. Cephalosporins and related drugs. Kirjassa: Kucers A, Crowe S M, Grayson M L, Hoy J F. The use of antibiotics. A clinical review of antibacterial, antifungal and antiviral drugs. Oxford: Buterworth-Heineman, 1997, s Lode H, Fassbender M, Schaberg T, Borner K, Koeppe P. Comparative pharmacokinetics of the new oral cephalosporins. Drugs 1994; 47 Suppl 3: Low D E. Resistance issues and treatment implications: pneumococcus, Staphylococcus aureus, and gram-negative rods. Infect Clin Clin North Am 1998; 12: Lääkelaitos, Kansaneläkelaitos: Suomen lääketilasto Helsinki Malow J B, Sheagren J N. Cephalosporins. Kirjassa: Root R K, toim. Clinical infectious diseases. New York: Oxford university press, 1999, s Peltola H. Kefalosporinoosi, suomalainen lääkäriepidemia? Duodecim 1992; 108: Perry C M, Brogden R N. Cefuroxime axetil. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy. Drugs 1996; 52: Sosiaali- ja terveyshallitus, lääkeosasto, Kansaneläkelaitos. Suomen lääketilasto Helsinki, Wiseman L R, Benfield P. Cefprozil. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties, and therapeutic potential. Drugs 1993; 45: PEKKA KUJALA, LKT, infektiolääkäri OYS:n sisätautiklinikka PL Oulu Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö 2247

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2015 Kaisu Rantakokko-Jalava 29.2.2016 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2015 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S. aureus S. epidermidis aikuiset

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina)

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina) VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Tsefalen 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiini

Lisätiedot

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet 25.10.2007 Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet Ville Peltola TYKS, lastenklinikka Insidenssi Suurin < 1-v: pojat = tytöt, n. 7/1000 1-v: tytöt > pojat 8% tytöistä sairastaa

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito 54. Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteerilääkkeet ovat olleet käytössä jo 65 vuoden ajan. Sulfonamidien ensimmäiset johdokset otettiin käyttöön 1930-luvun

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI SYNULOX vet 40 mg/10 mg tabletti, koiralle ja kissalle SYNULOX vet 200 mg/50 mg tabletti, koiralle ja kissalle SYNULOX vet 400 mg/100 mg tabletti, koiralle 2. LAADULLINEN

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Marbofloksasiini.80 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Vaaleanpunainen, pyöreä tabletti, toisella puolella jakouurre, toisella puolella painettu numero 500.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Vaaleanpunainen, pyöreä tabletti, toisella puolella jakouurre, toisella puolella painettu numero 500. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxiclav vet 400 mg/100 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina) Klavulaanihappo

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 3. Testattavat mikrobilääkkeet Staphylococcus sp. ß-laktamaasitesti* G-penisilliini amoksisilliinikl. happo kefalotiini 2 oksasilliini**:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 50,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia?

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Risto Vuento 1 Onko sillä merkitystä, että MDR-mikrobit ovat samanlaisia tai erilaisia? Yleisesti kaikkeen hankittuun resistenssiin pitäisi suhtautua vakavasti Varotoimet

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Jari Jalava TYÖPAPERI Suomessa Finres 2012 1 2014 TYÖPAPERI 1/2014 Marianne Gunell ja Jari Jalava Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 -työpaperin toimittamisesta

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. THERIOS VET 750 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS.

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. THERIOS VET 750 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI THERIOS VET 750 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Pitkänomainen, jakouurrettu, beige tabletti. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Pitkänomainen, jakouurrettu, beige tabletti. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen osaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Marbofloksasiini... 10,0 mg Apuaineet:

Lisätiedot

Avohoidon antibiootit. Avoterveydenhuollon antibiootit. Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Beetalaktaamiantibiootit

Avohoidon antibiootit. Avoterveydenhuollon antibiootit. Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Beetalaktaamiantibiootit Avohoidon antibiootit Avoterveydenhuollon antibiootit Risto Renkonen Haartman instituutti Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cefuroxim MIP Pharma 750 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Cefuroxim MIP Pharma 1500 mg injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina) Klavulaanihappo

Lisätiedot

Convenia 80 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, koiralle ja kissalle

Convenia 80 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, koiralle ja kissalle . ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Convenia 0 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, koiralle ja kissalle. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kylmäkuivattua kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Amoksisilliini 250 mg (vastaa 287,50 mg:aa amoksisilliinitrihydraattia)

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 216 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES 11 mikrobilääkkeiden resistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 11 kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut UUTTA: vuoden 11 alussa Suomessa otettiin käyttöön EUCAST-herkkyysmääritysstandardi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Penisilliiniyliherkkyys. Ei sovi kaneille, marsuille, hamstereille tai muille pikkujyrsijöille.

VALMISTEYHTEENVETO. Penisilliiniyliherkkyys. Ei sovi kaneille, marsuille, hamstereille tai muille pikkujyrsijöille. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Synulox vet 40 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliinitrihydraatti

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 215 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää doksisykliiniä 100 mg. Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla

Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla Jari Jalava, FT 7.4.2017 1 Mikrobilääkeresistenssin seurantamekanismit FiRe - Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance Tartuntatautirekisteri

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia 981 mg, mikä vastaa 1 500 000 IU:ta fenoksimetyylipenisilliiniä.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia 981 mg, mikä vastaa 1 500 000 IU:ta fenoksimetyylipenisilliiniä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MILCOPEN 1500 -tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia 981 mg, mikä vastaa

Lisätiedot

Suomessa käytetään Pohjoismaista eniten mikrobilääkkeitä avohoidossa

Suomessa käytetään Pohjoismaista eniten mikrobilääkkeitä avohoidossa Työssä lääkeinfo Annikka Kalliokoski, Erkki Elonen, Tiina Hetemaa, Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Jorma Lahtela, Esa Leinonen, Maria Paile-Hyvärinen, Jaana Puhakka Tommi Maunuksela LK mikrobiologia ja immunologia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot.

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selexid 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Selexid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 750 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat persikanvärisiä, kapselinmuotoisia, ja niiden toisella puolella

VALMISTEYHTEENVETO. 750 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat persikanvärisiä, kapselinmuotoisia, ja niiden toisella puolella VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cefalexine EQL Pharma 250 mg kalvopäällysteiset tabletit Cefalexine EQL Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Cefalexine EQL Pharma 750 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Amoksisilliini... 200,00 mg Vastaten amoksisilliinitrihydraattia...

Lisätiedot

Avohoidon antibiootit

Avohoidon antibiootit Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä tullut satoja Suomessa vuosittain 2.5 miljoonaa hoitojaksoa

Lisätiedot

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Perusasiaa Tartuntatapa Esiintyy iholla ja nielussa Pisara- ja kosketustartunta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefexin 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefexin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefexin 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää kefaleksiinimonohydraattia vastaten 750 mg kefaleksiinia. Apuaineet, ks. 6.1.

Yksi tabletti sisältää kefaleksiinimonohydraattia vastaten 750 mg kefaleksiinia. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kefaleksiinimonohydraattia vastaten 750 mg kefaleksiinia.

Lisätiedot

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab.

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä muuttuu? Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. vuoden 2011 alussa siirrytään uuteen EUCAST-herkkyysmääritysstandardiin Esityksen pohjana vuoden 2009

Lisätiedot

VITEK2 -käyttökokemuksia

VITEK2 -käyttökokemuksia VITEK2 -käyttökokemuksia Päijät-Hämeen keskussairaala Lähtötilanne Miten työvoimaresurssi riittää laboratoriossa? Onko käsityönä tehtävä massatutkimus = virtsaviljely automatisoitavissa? Voidaanko elatuskeittiön

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 212 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. V-penisilliinille (fenoksimetyylipenisilliinille) herkkien mikro-organismien aiheuttamat sairaudet.

VALMISTEYHTEENVETO. V-penisilliinille (fenoksimetyylipenisilliinille) herkkien mikro-organismien aiheuttamat sairaudet. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-Pen 500 tabletti, kalvopäällysteinen V-Pen mega tabletti, kalvopäällysteinen V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ruiskullinen (= 10 g) valmistetta sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Avohoidon antibiootit. Bakteerien soluseinässä. Beetalaktaamiantibiootit. Beetalaktaamirengas

Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Avohoidon antibiootit. Bakteerien soluseinässä. Beetalaktaamiantibiootit. Beetalaktaamirengas Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä tullut satoja Suomessa vuosittain 2.5 miljoonaa hoitojaksoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500.

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletti koiralle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: 1 tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia 459 mg, joka

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, HAKIJOISTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Hakija Nimi Vahvuus Lääkemuoto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml oraalisuspensiota sisältää kefaklorimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg:aa kefakloria.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml oraalisuspensiota sisältää kefaklorimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg:aa kefakloria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefolor 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää kefaklorimonohydraattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit Tarkoitus olla valikoivasti toksinen Vain pro- mutta ei eukaryooteille Peptidoglykaanisynteesin esto Betalaktaamit, kuten penisilliini Proteiinisynteesin esto Tetrasykliinit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Pitkänomainen, jakouurrettu, beige tabletti. Tabletti voidaan puolittaa kahteen yhtäsuureen osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Pitkänomainen, jakouurrettu, beige tabletti. Tabletti voidaan puolittaa kahteen yhtäsuureen osaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Kesium vet 50 mg / 12,5 mg purutabletti kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö kesäkuu 2015 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Oriprim vet jauhe 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Oriprim vet jauhe 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Oriprim vet jauhe 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Trimetopriimi 20,0 mg/g Sulfadiatsiini 100,0 mg/g Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia vastaten 500 mg meropeneemia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia vastaten 500 mg meropeneemia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meropenem Fresenius Kabi 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Meropenem Fresenius Kabi 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra valmista oraaliliuosta sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kefuroksiiminatrium vastaten kefuroksiimia 250 mg, 750 mg tai 1,5 g

VALMISTEYHTEENVETO. Kefuroksiiminatrium vastaten kefuroksiimia 250 mg, 750 mg tai 1,5 g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zinacef 250 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Zinacef 750 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Zinacef 1,5 g injektio-/infuusiokuiva-aine,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille

PAKKAUSSELOSTE. Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille PAKKAUSSELOSTE Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Injektiopullo sisältää keftriaksonidinatriumhemiheptahydraattia vastaten 1 g tai 2 g keftriaksonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Injektiopullo sisältää keftriaksonidinatriumhemiheptahydraattia vastaten 1 g tai 2 g keftriaksonia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Villerton 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten Ceftriaxon Villerton 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 100 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 150 päällystetyt tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 375 mg, 500 mg tai 750 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 375 mg, 500 mg tai 750 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amorion 375 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amorion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amorion 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 213 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Avoterveydenhuollon antibiootit. Risto Renkonen Haartman instituutti

Avoterveydenhuollon antibiootit. Risto Renkonen Haartman instituutti Avoterveydenhuollon antibiootit Risto Renkonen Haartman instituutti Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMORION 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle Efex vet 40 mg purutabletti koiralle Efex vet 100 mg purutabletti koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle Efex vet 40 mg purutabletti koiralle Efex vet 100 mg purutabletti koiralle PAKKAUSSELOSTE Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle Efex vet 40 mg purutabletti koiralle Efex vet 100 mg purutabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Antibioottihoidon toteutuksessa tulee huomioida paikallinen antibioottiresistenssitilanne ja hoidon tarkoituksenmukaisuus.

VALMISTEYHTEENVETO. Antibioottihoidon toteutuksessa tulee huomioida paikallinen antibioottiresistenssitilanne ja hoidon tarkoituksenmukaisuus. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Maxipime injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cefepim. dihydrochlorid. monohydr. respond. cefepim. 0,5 g, 1 g ja

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini 150,0 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tammikuu 2016 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

gramnegatiiviset sauvat

gramnegatiiviset sauvat Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvat Jari Jalava, FT Sisältö 1. Karbapenemaasit 2. Karbapenemaasien kliininen merkitys 3. Epidemiologinen tilanne 4. Karbapeneemeille resistenttien kantojen

Lisätiedot

Olli Meurman Labquality-päivät

Olli Meurman Labquality-päivät Olli Meurman Labquality-päivät 8.2.2007 Värimaljoja virtsaviljelyyn Chromagar Orientation (BD) CPS ID3 (biomérieux) Uriselect 4 (Bio-Rad Laboratories) Chromogenic UTI Medium (Oxoid) Harlequin CLED (Lab

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Sivu 1 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN AMINOGLYKOSIDIT Gentamisiini Koira Enterobacteriacae,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 mg: Yksi tabletti sisältää 104 mg doksisykliinimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi infuusiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia

Lisätiedot

Valtakunnallinen suositus moniresistenttien mikrobien torjunnasta. Elina Kolho

Valtakunnallinen suositus moniresistenttien mikrobien torjunnasta. Elina Kolho Valtakunnallinen suositus moniresistenttien mikrobien torjunnasta Elina Kolho STM käynnistämä projekti Tavoite yhtenäistää moniresistenttien mikrobien torjuntakäytäntöjä Suomessa => kohderyhmä tartunnantorjuntatiimit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI THERIOS VET 75 MG PURUTABLETTI KISSALLE 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI THERIOS VET 75 MG PURUTABLETTI KISSALLE 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI THERIOS VET 75 MG PURUTABLETTI KISSALLE 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 250 mg tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina)...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefalex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefalex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefalex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 500 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 375 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 750 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi infuusiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Trimopan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Trimopan 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen Trimopan 300 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Equibactin vet (333 mg/g + 67 mg/g) oraalipasta hevosille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Equibactin vet (333 mg/g + 67 mg/g) oraalipasta hevosille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equibactin vet (333 mg/g + 67 mg/g) oraalipasta hevosille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttavat aineet: trimetopriimi 66,7 mg sulfadiatsiini 333,3

Lisätiedot

Infektioiden hoito terveyskeskuksessa - mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Tartuntatautipäivät 7.11.2006 Ulla-Maija Rautakorpi LT

Infektioiden hoito terveyskeskuksessa - mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Tartuntatautipäivät 7.11.2006 Ulla-Maija Rautakorpi LT Infektioiden hoito terveyskeskuksessa - mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Tartuntatautipäivät 7.11.2006 Ulla-Maija Rautakorpi LT 1 Infektiot yksi suurista "kansantaudeista"? Vähintään viidennes kaikista

Lisätiedot

GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi.

GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg keftatsidiimia (keftatsidiimipentahydraattina)

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg keftatsidiimia (keftatsidiimipentahydraattina) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini... 3,0 mg Klotrimatsoli...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Viralliset ohjeet antibakteeristen aineiden oikeasta käytöstä on otettava huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Viralliset ohjeet antibakteeristen aineiden oikeasta käytöstä on otettava huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cefotaxim MIP Pharma 1 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Cefotaxim MIP Pharma 2 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille

VALMISTEYHTEENVETO. Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 375 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 750 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Kesium vet 500 mg / 125 mg purutabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina)

Lisätiedot

Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan.

Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Kesium vet 200 mg / 50 mg purutabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina) Klavulaanihappo

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa MRSA:sta Suomen Endoproteesihoitajat ry Silja Serenade 21.4.2004 hygieniahoitaja Marja Hämäläinen HUS Mobiiliyksikkö

Ajankohtaista asiaa MRSA:sta Suomen Endoproteesihoitajat ry Silja Serenade 21.4.2004 hygieniahoitaja Marja Hämäläinen HUS Mobiiliyksikkö Ajankohtaista asiaa MRSA:sta Suomen Endoproteesihoitajat ry Silja Serenade 21.4.2004 hygieniahoitaja Marja Hämäläinen HUS Mobiiliyksikkö Sairaalahygieenisesti ongelmalliset mikrobit Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset

Lisätiedot

Cloxacillin Stragen SPC clean version 20070426. Version 7, 07/2005 VALMISTEYHTEENVETO

Cloxacillin Stragen SPC clean version 20070426. Version 7, 07/2005 VALMISTEYHTEENVETO Version 7, 07/2005 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cloxacillin Stragen, injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kloksasilliininatrium vastaten 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Cefuroxim B. Braun 750 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Cefuroxim B. Braun 1,5 g infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot