PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto"

Transkriptio

1 PIKAOPAS Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

2 Copyright Dapal Oy 1997

3 OPPAASTA Tämän pikaoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Dapal-ohjelmistoon. Opas antaa Sinulle käsityksen siitä, mitä Dapal-ohjelmisto pitää sisällään ja mitä mahdollisuuksia se antaa työnteon helpottamiseksi ja yrityksesi voimavarojen hyödyntämiseksi. Pikaopas antaa Sinulle myös tiedot ohjelmiston käytön perusteista, joiden avulla voit tutustua sen toimintaan ja hyödyntämiseen yrityksessäsi. Pikaoppaan antamaa yleissilmäystä perusteellisemman esityksen ohjelmiston toiminnasta löydät Dapal-ohjelmiston käyttöoppaasta. Siinä on esiteltynä yksityiskohtaisesti ohjelmiston toiminta ja oikeat työskentelytavat. Tervetuloa tutustumaan Dapal-ohjelmistoon!

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä Dapal-ohjelmisto sisältää? Ohjelmiston tuottama hyöty liikkeellesi Laitevaatimukset Perustana tiedonvälitys Perusteita Näppäimistö Palkkihaku Päivämäärä ja kellonaika Päävalikko Ajanvaraus Mitä näyttöruutu sisältää? Ajan hakeminen Ajan varaaminen Uusien aikojen luominen Ammattikortit Ammattikorttien käytön perusteet Lääkärikortti Silmälasikortti Piilolasikortti Linssihiomokortti Yksityiskohtia ja erikoisuuksia ammatti-korttien täyttämisessä ja käytössä Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Kassa ja laskutus Käteis- ja laskutusmyynti Uusi tilaus Poimi vanha tilaus Katselu, muutos, hyvitys Päivän kassa Tilausten valvonta... 27

5 6.7. Laskureskontra Kassakirja Pankkitapahtumat Asiakkaan henkilötietokorstisto ja Yritys-yhteyskortisto Asiakkaan/potilaan henkilötietokortisto Yritys-yhteyskortisto Varasto Varasto-ohjelman rakenne Varasto-ohjelman toimintoja Tuotevaraston vieminen ohjelmaan Hinnoittelu ja ostot Uusi toimittajan varasto Hinnoittelu Ostojen seuranta Pankkiohjelma Pankkiohjelman käyttö ja toiminta Tilastot, eräajot Myynti-/Kassaraportteja Laskutukseen liittyvät Kirjanpitoon liittyvät Markkinointitulosteita Kiertonopeustilastoja Tuotevarastoon liittyvät Muut tulosteet ja ohjelmat Siivous, korjaus -ohjelmia Vakiot, henkilöt ja tulosteet Liitteet...57 Liite 1. Näppäimet, palkkihaku, pvm ja klo... 57

6 1 1. Mitä Dapal-ohjelmisto sisältää? Dapal-ohjelmisto on optikkoliikkeisiin ja silmälääkärin vastaanotoille suunniteltu erikoisohjelmisto, joka kattaa kaikki normaaliin asiakastoimintaan liittyvät osa-alueet. Dapal-ohjelmisto kokonaisuudessaan sisältää seuraavat ohjelmat: Ajanvaraus Ammattikortit (vakiona lääkäri-, silmälasi- ja piilolasikortit) Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Linssihiomokortti Kassa ja laskutus Asiakas- ja yrityskortistot Varasto Hinnoittelu ja ostot Pankkiohjelma Tilastotulosteet ja eräajot Edellä mainituista nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto- sekä pankkiohjelma ovat ohjelmiston sisään rakennettuja, mutta optioina hankittavia ohjelmia Ohjelmiston tuottama hyöty liikkeellesi Ohjelmiston käytöstä koituu sekä välitöntä että välillistä hyötyä. Välittömänä hyötynä helpottuvat ja nopeutuvat normaalit, jokapäiväiset

7 2 toiminnot liikkeessäsi. Ohjelmistoa suunnitellessa on yhtenä periaatteena ollut nimenomaan rutiinitoimintojen suorittamisen nopeus ja selkeys. Dapal-ohjelmisto muodostaakin tehokkaan kokonaisuuden, jossa yksinkertaisilla toiminpiteillä saadaan kirjattua niin ajanvaraukset, tutkimustiedot, myyntitapahtumat kuin varastoinventaariotkin. Välillisellä hyödyllä tarkoitetaan sitä, että kaikki tieto mitä ohjelmaan syötetään on myöhemmin hyödynnettävissä mm. erilaisten tilastojen ja eräajojen muodossa. Ohjelmiston kiertonopeustulosteita hyödyntämällä voidaan esimerkiksi pienentää liikkeen tuotevarastoa huonosti kiertävien tuotteiden osalta ja lisätä hyvin kiertävien menekkiä. Tällöin liikkeen varastoon sidottuna olevan pääoman määrää saadaan pienennettyä huomattavasti. Seurannasta koituva hyöty voi liikkeen koosta ja ohjelmiston hyödyntämisen tasosta riippuen olla kymmeniä- tai jopa satojatuhansia markkoja. Lisäksi ohjelmiston ajantasalla pysyvästä asiakaskortistosta on helppoa suorittaa kutsut näöntarkastuksiin tai poimia tiettyjä asiakasryhmiä markkinointia tai kampanjoita varten. Ohjelmisto tarjoaa myös monipuoliset tulosteet kassakuiteista lääkeresepteihin ja mahdollisuuden niiden muokkaamiseen ja lisäämiseen yksilöllisten tarpeittesi mukaisiksi. Tulosteet ovat välittömästi otettavissa jonkin tapahtuman jälkeen, eikä niitä siis tarvitse erikseen ryhtyä kirjoittamaan (esim. lääkereseptit, lasimääräykset, asiakaskortit, kuitit, laskut jne.) Laitevaatimukset Dapal-ohjelmisto on asennettavissa sekä DOS- että Windowskäyttöjärjestelmiin. Windowsiin asennettua ohjelmistoa käytettäessä pystytään luonnollisesti hyödyntämään Windowsin toimintoja. Windowsissa on esimerkiksi mahdollista siirtyä napin painalluksella tekstinkäsittelyn tietystä kohdasta Dapal-ohjelmiston tiettyyn kohtaan ja takaisin. Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi tietokoneverkossa, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman tietokoneen kytkemistä toisiinsa. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun koneiden välillä ja yh-

8 3 teisten tietokantojen käytön (asiakaskortistot, myynti- ja varastotiedot jne). Tämän oppaan esimerkeissä ja ohjelman kuvauksissa on oletuksena, että ohjelmaa käytetään vähintään kahden tietokoneen muodostamassa verkossa. Esimerkki liikkeen laitteistokokoonpanosta, jossa on palvelin ja neljä työasemaa. TOIMISTO / HIOMO LÄÄKÄRI Työasema Lasertulostin PAL- VELIN Työasema Matriisikirjoitin Työasema KASSA Kuittikirjoitin Työasema OPTIKKO Matriisikirjoitin Ohjelmisto on kokonaisuudessaan käytettävissä jokaisessa työpisteessä. Palvelin toimii yhteisen tiedon automaattisena tallentajana. Se mahdollistaa myös mm. lasertulostimelle ja kuittikirjoittimelle tulostamisen kassapisteen lisäksi myös kaikista muista työasemista. Työasemien määrää voidaan lisätä tai vähentää liikkeen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pienissä verkkoratkaisuissa ei erillinen palvelin ole välttämätön Perustana tiedonvälitys Ohjelmiston ytimenä on tiedonvälitys yhtäältä sen eri ohjelmanosien välillä ja toisaalta eri tietokoneita käyttävien työntekijöiden kesken. Ajatuksena on, että asiakaskäynti kulkee ohjelman läpi eri työntekijöiden työpanosten summana. Myynti- tai vastaanottotapahtumat rakentuvat ohjelmiston osien käytöstä niin, että kukin työntekijä tekee niihin omaan työtehtäväänsä liittyvät kirjaukset. Ohjelmisto huolehtii informaation kulusta eri työntekijöiden välillä. Tapahtumia koskevat tiedot syötetään ohjelmaan vain kerran, jonka jälkeen ne ovat hyödynnettävissä kaikkien niitä tarvitsevien kesken (riippumatta siitä millä koneella kukin työntekijä sattuu työskentelemään). Ohjelmiston turvallisuuden takaa yksilölliset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka määrittelevät mitä ohjelmiston osia kukin työntekijä on valtuutettu käyttämään.

9 4 Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan tiedonkulkua ohjelmiston eri osien välillä. Esimerkki asiakaskäynnistä 1) AJANVARAUS. Asiakas soittaa varatakseen ajan optikolle/silmälääkärille lasien vaihtoa varten. Myyjä tai vastaanottoapulainen etsii ajanvaraus-ohjelmasta vapaan ajan ja kirjaa sen kohdalle asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja tulosyyn. 2) ESITIEDOT. Asiakas ilmoittautuu vastaanottoon, jolloin hänen henkilötietokorttiinsa täydennetään mm. henkilötunnus ja osoite (nimen ja puhelinnumeron ohjelma on jo siirtänyt ajanvarauksesta). Samaiseen henkilötietokorttiin otetaan tarkemmat esitiedot käynnin syystä ja mahdollisten entisten silmälasien arvot. Lisäksi henkilötietokorttiin saadaan ohjelmistoon kytketyn autorefraktometrin ja/tai linssimittarin antamat lukemat. 3) OPTIKON/LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO. Optikko/lääkäri näkee omalta näytöltään päivälle varatut asiakkaat ja näiden tulosyyt. Lisäksi hän näkee milloin asiakas on saapunut vastaanottoon, jolloin hän tietää koska asiakkaan voi kutsua sisään. Asiakasta käsittelevään Ammattikorttiin (silmälasi- tai lääkärikortti) on siirtynyt tämän perustietojen lisäksi käynnin esitiedot, entisten lasien arvot sekä tiedot autorefraktometriltä. Optikko/lääkäri kirjaa tutkimusten tulokset ja lasimääräyksen ammattikorttiin. Joko optikko/lääkäri tai myyjä tulostaa asiakkaalle annettavan lasimääräyksen ja tämän lisäksi lasien valintaan tarvittavat tiedot sisältävän alustavan työpussin. 4) KEHYSTEN SOVITUS ja LASITILAUS. Myyjä valitsee asiakkaan kanssa tälle sopivat kehykset. Myyjä merkitsee tiedot kehyksistä ja linssien laadusta, sävytyksestä yms. paperilla olevaan alustavaan työpussiin. Lopuksi myyjä tulostaa laminoitavan asiakaskortin ja kirjaa tilauksen joko asiakkaan läsnäollessa tai tämän vasta lähdettyä kassa-ohjelmaan (tilaukseen siirtyy asiakkaan tiedot henkilötieto- ja ammattikorteista). Kun tilaus on tallennettu kirjautuu lasien tiedot linssihiomokorttiin, johon siirtyy myös automaattisesti asiakkaan tiedot ja lasimääräyksen arvot. 5) LINSSIHIOMO. Linssihiomokortista tulostetun työpussin mukaisesti asiakkaan linssit hiotaan valmiiksi, ja hioja merkitsee linssihiomokorttiin lasien olevan valmiit noudettavaksi.

10 5 6) LASIEN NOUTO. Asiakas saapuu noutamaan lasejaan. Asiakkaan tilaus poimitaan kassa-ohjelmistosta valmiiden lasien mukana olevan tilausnumeron avulla, jolloin ohjelma poimii lasien tiedot ja hinnat suoraan tilauksen mukaisiksi. Kassa valitsee vain maksutavan ja suorittaa normaalin myyntitapahtuman, joka kirjautuu ohjelmiston muistiin kirjanpitoa (päivän kassa ja laskureskontra) ja myynnin seurantaa (tilastot, eräajot) varten. Ylläoleva esimerkki esittää yhden tavan Dapal-ohjelmiston käytöstä optikko- /silmälääkärikäynnin yhteydessä. Kuvatun menettelytavan lisäksi on mahdollista soveltaa sitä liikkeesi yksilöllisten tarpeiden ja laitteistoresurssien mukaisesti. Yhtä oikeaa työskentelytapaa ei Dapal-ohjelmiston mukana tarvitse siis omaksua. 2. Perusteita Ennen tarkempaa tutustumista Dapal-ohjelmistoon on hyvä oppia muutamat ohjelmiston käytön perusteet. Kaikki ohjelmiston osat toimivat samojen periaatteiden mukaisesti, joiden hallitseminen mahdollistaa ohjelman nopean käytön. Tärkeitä perusasioita ovat mm. näppäimistön käyttö, palkkihaku sekä päivämäärän ja kellonajan kirjaaminen Näppäimistö Viisi peruspainallusta Ohjelman käytössä on neljän näppäimen ja yhden näppäinyhdistelmän muistaminen välttämätöntä. Nämä ovat lueteltuna seuraavassa. Ennen näppäintä on mainittu sen pääasiallinen käyttö ohjelmistossa. Suluissa on kerrottu painikkeen mahdollinen toinen nimi, jolla se myös saattaa esiintyä näppäimistöllä tai ohjekirjoissa. Näppäinyhdistelmä control_enter tarkoittaa enter -näppäimen painamista kertaalleen control -näppäimen ollessa alaspainettuna. Painallusten käytöstä ja nuolinäppäimillä kentissä liikkumisesta on kerrottu tarkemmin pikaoppaan liitteessä 1.

11 6 HYVÄKSY & VALITSE Enter (, Return), MUUTA & TALLETA Ctrl Enter (Ctrl_Enter), LISÄÄ Insert (Ins), PERU & PALAA POISTA Esc Del (Escape) ja (Delete). Funktionäppäimet Funktionäppäimet (F1-F9) siirtävät suoraan ohjelmanosasta toiseen (esim. ajanvarauksesta suoraan kassaan jne.). Nämä näppäimet on lueteltuina ohjelmiston päävalikossa, mutta myös tämän oppaan ko. ohjelmanosia käsittelevissä otsikoissa. Myyntitapahtumaa tehtäessä funktionäppäimillä valitaan maksutapa (F1 = käteinen, F2 = pankkikortti jne.). Erityisesti on huomattava edellä mainittujen lisäksi tarpeellisiin perusnäppäimiin luettava funktionäppäin: TULOSTEET F 9 Sillä saa eri ohjelman osissa esiin tulostevalikon, josta valitaan asiakkaalle heti käteen annettavia tulosteita. Eräissä tapauksissa ko. tulostevalikko tulee esiin tapahtuman päätteeksi automaattisesti. Toimintonäppäimet Monesti ohjelmistossa on myös tavallisia kirjain- ja numeronäppäimiä toimintonäppäiminä. Tämä tarkoittaa sitä, että komentojen väritettyä kirjainta tai valikossa ohjelman nimen edessä olevaa numeroa painamalla saat kyseisen toiminnon valituksi (esim ammattikorteissa Hae tai historia). Komennot ovat kyseisissä ohjelmissa lueteltuina ruudun alareunassa. Muunmuassa ammattikorttien käsittelyn yhteydessä yhteydessä (luku 5) tulee esiin

12 7 joitakin toimintonäppäinpainalluksia, joiden muistaminen on tarpeen ko. ammattikortin käyttäjälle. Lisäksi näppäimistöstä löytyy muitakin painikkeita, joiden käyttö on oleellista tietokoneiden kanssa työskennellessä (esim. Windowsissa ohjelmistoa käytettäessä Alt_Tabulaattorilla voi siirtyä mm. Dapal-ohjelmiston ja tekstinkäsittelyn välillä). Näppäimistön käyttöä on laajemmin esitelty Dapalohjelmiston käsikirjan liitteenä Palkkihaku Dapal-ohjelmiston eräs työskentelyä nopeuttava ominaisuus on palkkihaku. Palkkihaussa on johonkin kenttään usein syötettäviä tietoja (esim. sanoja) valmiina listana, josta oikean voi poimia paria kolmea alkukirjainta ja enteriä painamalla. Esimerkiksi ajanvaraus -ohjelman tulosyyt on toteutettu palkkihakuna. Palkkihakuihin voi tarpeen vaatiessa lisätä omia vaihtoehtoja. Palkkihaun nopeutuksena on haettavaan tietoon liitetty mm. yleisimpien sanontojen pikavalintaa varten tunniste, jonka kirjoittamalla vaihtoehto kopioituu automaattisesti palkkihaulla toimivaan kenttään (esim. ajanvarauksen tulosyissä selitteen näöntarkastus saa kirjattua tunnisteella N014 ). Palkkihaun käytöstä ja omien vaihtoehtojen lisäämisestä on kerrottu tarkemmin pikaoppaan liitteessä Päivämäärä ja kellonaika Dapal-ohjelmisto sisältää muutamia olennaisia nopeutuksia erilaisten tietojen syöttämiseen palkkihaun lisäksi. Tällaisia nopeutuksia on myös kellonaikojen ja päivämäärien syöttämisessä. Esimerkiksi kuluvaa päivää tai kellonaikaa ei tarvitse kirjoittaa kokonaan, vaan minkä tahansa merkin kirjoittaminen ko. kenttään riittää. Liitteessä 1 on selostettu tarkemmin päivämäärien ja kellonaikojen kirjaamista.

13 8 3. Päävalikko Ohjelmisto käynnistyy päävalikkoon. Valikossa valintapalkki viedään nuolinäppäimiä käyttämällä halutun ohjelman (tai ohjelmiston osan) kohdalle ja siihen siirrytään enteriä painamalla. Myös ohjelmien nimien jälkeistä funktionäppäintä painamalla pääsee siirtymään ko. ohjelmaan. Päävalikkoon pääsee ohjelmiston muista osista takaisin riittävän monta kertaa escapea painamalla. Päävalikossa painettuna esc sulkee koko ohjelmiston (ohjelma tosin kysyy ensin haluatko varmasti poistua). Seuraavissa kappaleissa kuvataan eri ohjelmien ja aliohjelmien toimintaa ja käyttöä. 4. Ajanvaraus (F1) Ohjelmiston ajanvaraus-ohjelman etuina ovat nopeus ja kalenterin helppo hallinta. Lisäksi jo ajanvaraukseen kirjatut tiedot ovat mm. optikon tai lääkärin hyödynnettävissä. Kun ajanvaraus-ohjelman

14 9 yksinkertaisen rakenteen sisäistää, sujuu aikojen varaaminen ja etsiminen vaivattomasti Mitä näyttöruutu sisältää? Ajanvaraus-ohjelman näyttö jakaantuu kahteen osaan: yläosassa on aikarulla ja alaosassa on yksittäisen ajan tarkemmat tiedot. Yläosasta valitaan aika, jota käsitellään ja alaosassa tehdään varaus valittuun aikaan. Yläosa: aikarulla Yläosassa kulkee rullana ohjelmaan luotuja aikoja. Rullassa liikutaan nuolinäppäimillä ja page up/down -näppäimillä ylös ja alas. Kukin ajanvarausrivi koostuu kuudesta sarakkeesta, jotka ovat kohde, aika, nimi, tulosyy, mk ja tila. Kahden viimeksi mainitun käyttäminen ei ole välttämätöntä kaikissa liikkeissä. Kohde: Aika: Nimi: Tulosyy: Mk: Ajanvarauksen kohde kertoo kohteen toimen (kohderyhmän) ja nimen lyhenteillä (esim. OPT MVI tarkoittaa OPTikko Matti VIrtanen. Ajanvarauksen kohteena voi myös olla laite tai tila (esim. HUO LS2 tarkoittaa HUOne LeikkausSali 2 ). Aika rakentuu päivämäärästä ja kellonajasta. Nimen kohdalle kirjaantuu sen asiakkaan nimi, jolle aika on varattu. Nimen kohdalle voi laittaa myös selitteen, jos aika on varattu ruokailua, kahvitaukoa tms. varten. Tulosyyhyn kirjaantuu varauksen yhteydessä ajan varauksen syy (esim. näöntarkastus). Tätä saraketta käytetään lääkärinpalkkioiden seurantaan, jos optikkoliikkeen yhteydessä toimii omana yrittäjänään silmälääkäri. Näin tehdessä hänen palkkionsa pysyy erillään itse optikkoliikkeen kirjanpidosta (lääkärille tulostetaan päivän lopuksi laskelma palkkioista rahatilityksen yhteydessä).

15 10 Tila: Tilasarakkeessa on yksimerkkinen koodi, jolla voidaan välittää tietoa vastaanoton ja optikon/lääkärin välillä (esim. s=saapunut, t=laita tipat jne.). Lisäksi sarakkeessa näkyy tilan kirjaamisen kellonaika. Alaosa: yksittäisen ajan (ja asiakkaan) tarkemmat tiedot Tässä kenttäryhmässä on ne asiakkaan henkilötiedot, jotka ovat mahdollista syöttää jo ajanvarauksessa (täydelliset tiedot lisätään asiakkaan henkilötietokorttiin). Lisäksi alaosaan syötetään varaukseen liittyviä tietoja, kuten varauksen kirjaajan tunnus. Alaosassa näkyy myös tietyt yläosan tiedot täydellisinä (esim. varauksen kohteen koko nimi). Alaosa päivittyy aina sen ajan mukaiseksi, jonka kohdalle yläosan valintapalkki viedään Ajan hakeminen Aikoja voi hakea kohteen, ajan tai nimen mukaan painamalla sanojen alkukirjainta näppäimistöltä ja antamalla hakuikkunan kenttiin halutut avaimet. Aikarulla järjestyy aina viimeisimmän haun mukaisesti. (Esim. kun on haettu vain vapaita aikoja, rullassa on esillä vain vapaat ajat. Kaikkien aikojen saamiseksi esille tulee suorittaa tällöin uusi haku.). Kohde- vai aikahaku Kohde- ja aikahaun eroina on, että kohdetta haettaessa tulee esiin tietyn kohteen aikoja (esim. tietty optikko) kun taasen ajan mukaisesti haettaessa rullassa esitetään koko toimen (kohderyhmän) edustajien ajat lomittain (esim. kaikki optikot). Ajatuksena on kysytäänkö: 1) vastaanottoa tietylle KOHTEELLE esim. optikko Matti Virtaselle, vai 2) AIKAA kelle tahansa tietyn kohderyhmän edustajalle esim. ylipäänsä optikolle Ajan varaaminen Aika varataan hakemalla valintapalkin kohdalle haluttu aika ja painamalla enteriä tai varaa. Alaosaan kirjataan tämän jälkeen asiakkaan

16 11 nimi (sukunimi + etunimi). Ohjelma hakee entuudestaan tutun asiakkaan kortistosta, jolloin hänen henkilötietonsa kopioituvat suoraan ajanvaraukseen. Jos kyseessä on uusi asiakas, lisäys suoritetaan insertiä painamalla ja kirjaamalla ajanvaraukseen alaosaan halutut tiedot (yleensä puhelimitse tapahtuvissa varauksissa merkitään nimen lisäksi vain puhelinnumero ja tulosyy). Asiakkaan saapuessa vastaanotolle kirjataan asiakkaan tarkemmat tiedot henkilötietokorttiin (ks. luku 7.) Uusien aikojen luominen lisäys kalenterimukaisesti. Uusia aikoja voidaan luoda joko yksittäisesti tai aikakalenterin avulla suurempia määriä. Insertiä painamalla siirrytään lisäykseen, josta valitaan joko yksittäisen ajan lisäys tai useampien aikojen Yksittäisen ajan lisääminen Yksittäisen ajan lisäyksessä valitaan vain kohde ja haluttu aikaväli (ohjelma huolehtii ettei samalle kohteelle luoda samoja aikoja uudestaan). Kalenterimukainen aikojen lisäys Kalenterin mukaisessa lisäyksessä tehdään kalenteripohjia, joiden avulla voidaan uusia aikoja luoda ajanvaraukseen aina halutun ajanjakson verran. Aikakalenteriin merkitään: kenelle tai mille (huoneelle, laitteelle) aikoja ollaan luomassa, mille ajanjaksolle, mitkä viikonpäivät otetaan huomioon

17 12 ja minä kellonaikoina on varaaminen mahdollista (kohteen työajan mukaan). Jaksotusväli ja selite Jaksotusvälin avulla kellonaikojen merkitseminen on helppoa. Merkitset jaksotusväliksi haluamasi, jonka jälkeen enteriä painelemalla ohjelma lisää kalenteripohjaan aikoja valitun jaksotusvälin mukaisesti (esim. 20 minuutin jaksotusvälillä: , jne). Kellonaikojen perään voi liittää selitteen, joka kertoo esimerkiksi ruokatunnista tms. päivittäin toistuvista tauoista. Kun hyväksyt aikakalenteripohjan, ohjelma alkaa luoda ajanvaraukseen sen mukaisesti uusia aikoja. Samalle henkilölle voidaan tehdä useampia aikakalenteripohjia tarpeen mukaan (esim. eri työaikaa varten arki- ja lauantaipäiville). 5. Ammattikortit Ammattikorteilla tarkoitetaan mm. niitä kortistoja, joihin optikko tai lääkäri kirjaa asiakkaita/potilaita koskevat tutkimustiedot. Ohjelmistossa on vakioammattikortteina lääkärin tutkimuksia varten lääkärikortti ja optikon tutkimuksia varten joko silmälasi- tai piilolasikortti. Linssihiomokortisto on tarkoitettu nimensä mukaisesti linssien hiontaan liittyvien tietojen kirjaamiseen. Ohjelmaan voidaan myös lisävarustuksena tilata liikkeesi tarpeiden mukaan muita ammattikortteja (esim. laboratoriokortti) Ammattikorttien käytön perusteet Ammattikorttien käyttäminen asiakkaan/potilaan tietojen kirjaamiseen ja korttien hallinta tapahtuvat samojen perussääntöjen mukaisesti. Siirtyminen korttien välillä Ammattikorttien välillä voi siirtyä saman asiakkaan tietojen tullessa esiin aina avoinna olevaan ammattikorttiin (samoin voi siirtyä ammattikorteista esim. kassaohjelmaan saman asiakkaan pysyessä käsiteltävänä). Siirtymi-

18 13 nen tapahtuu joko nopeasti painamalla toisen kortin funktionäppäintä tai pidemmin kulkemalla päävalikon kautta. Korttien täyttäminen ja tallentaminen Ammattikortin yläosassa on käsiteltävänä olevan asiakkaan tietoja, jotka ohjelma poimii henkilötietokortistosta (mm. henkilötiedot ja entisten lasien arvot). Jos asiakasta ei ole vielä henkilötietokortistossa, voidaan hänet lisätä insertiä (Ins) painamalla. Henkilökorttia muuttamalla muuttuvat myös ammattikortin yläosan tiedot. Alaosa kortista on varattu ammattialaan liittyville tiedoille. Jos asiakas on jo viety henkilökortistoon voidaan täyttämiseen käyttää kolmea tapaa (Huom! ei koske linssihiomokorttia, jossa aina kyseessä muutos): 1) asiakkaan mahdollisen edellisen ammattikortin tiedot uuden kortin pohjana Enter. 2) uuden kortin täyttö tyhjältä pohjalta välilyönti. 3) Kortin tietojen muuttaminen Ctrl_Enter. (Huom! Samaa päivää aiemmin tehtyjen korttien muuttaminen on salasanan takana, jotta uuden asiakaskäynnin yhteydessä luotaisiin aina uusi kortti ks. alla historiakortit). Täytetyn kortin tallentaminen tapahtuu niinikään Ctrl_Enteriä painamalla. Ammattikorttien kenttäryhmien välillä pääsee liikkumaan enter- ja nuolinäppäimien lisäksi myös Page Down (PgDn) ja Page Up (PgUp) näppäimillä. Liikkumisvälit vaihtelevat eri korteilla tarkoituksenmukaisuus näkökohtien mukaisesti. Kentissä teksti on joko kirjoitettavissa vapaasti tai rivin alku on valittavissa palkkihakuna ja loppu kirjoitettavissa vapaana tekstinä. Jos koko teksti halutaan kirjoittaa vapaasti, kirjoittaminen aloitetaan välilyönnillä. Yritys voi valita myös tavan, jossa palkkihaun käyttö näissä kohdissa on täysin estetty.

19 14 Historiakortit Jos asiakkaalla on jo aiemmin täytetty ammattikortti siirtyy se historiakortistoon uuden kortin täytön myötä. Historiakortit ovat siis ko. asiakkaan aiempia ammattikortteja. Historiakortteja pääset selaamaan Historia -komennolla (poikkeuksena linssihiomokortti, jossa on näkyvillä silmälasikortin historiakortit omien historiakorttien sijasta). Päivän työlista Jos optikko/lääkäri on ajanvarauksen kohteena, on mahdollista saada päivän työlista näkymään ammattikortin päällä. Työlista tulee esiin aina ammattikorttiin siirryttäessä, ja siinä on näkyvillä päivälle varatut ajat ja ajanvarauksessa kirjatut tulosyyt. Listasta on helppo valita seuraava asiakas ammattikortin täyttöä varten. Jos asiakas ei tule ajanvarauksen kautta, voidaan hänet hakea myös henkilötietokortistosta Haku -toiminnolla. Extra- ja lisätiedot Kaikissa ammattikorteissa on Extra -toiminto, jolla voi kortin liitteeksi kirjoittaa n. 150 merkkiä tietoa asiakkaaseen tai tutkimukseen liittyen. Extrakorttiin voi myös liittää kaksi hakukoodia (voidaan käyttää esim. asiakkaiden poimintaan tulosteita varten). Lisäksi lasi- ja piilolasikorteissa on Lisä-kortti, jonne voi kirjoittaa n. 240 merkin edestä laseja tai piilolaseja koskevaa lisätietoa. Linssihiomokortissa lisä -toiminnolla tulee esille silmälasikortin lisätiedot Lääkärikortti (F2) Lääkärikortti on silmälääkärin tekemän tutkimuksen tietojen syöttämistä varten. Korttiin mahtuu mm.: Esitiedot, tutkimustiedot diagnoositiedot (palkkihakuna uudet, kansainväliset diagnoosit), lääkereseptit, lasimääräys, seuraavan käynnin ajankohta ja lisätietoa n. 120 merkkiä.

20 15 Kortin liitteeksi voi kirjoittaa lisäksi lähetteen tekstiosuuden (Lähete) sekä yli toisenkymmenen liuskan verran tietoa esim. pitkiä potilaskertomuksia tai tutkimustyötä varten (txt -komento). Lääkärikortin tulosteina ovat mm. reseptit, lääkärintodistukset, lähetteet ja tutkimuspyynnöt. Tulosteisiin kirjoittuu automaattisesti potilaan tiedot ja lääkärikorttiin syötetyt tiedot. Muun muassa lääkärikortin täyttöön oleellisesti kuuluvia yksityiskohtia on selostettu myöhemmin (kohdassa 5.6.) Silmälasikortti (F3) Silmälasikorttiin sisältyy kaikki näöntarkastukseen liittyvät kentät, kuten: Esitiedot, näöntarkastuksen arvot, lasimääräys, seuraavan käynnin ajankohta ja erityiset huomiot (n. 150 merkkiä). Lisäksi silmälasikorttiin kopioituu lasitilauksen tiedot. Kortin tulosteina on mm. asiakaskortti ja alustava työpussi silmälasitilausta varten. Muun muassa silmälasikortin täyttöön oleellisesti kuuluvia yksityiskohtia on selostettu myöhemmin (kohdassa 5.6.) Piilolasikortti (F4) Piilolasikorttiin kirjataan piilolasikäynnin vaatimat tiedot. Kortin kenttiin voi syöttää mm.:

21 16 Piilolasien käyttötarkoituksen, vaihtovälin, sovituslasien arvot, hoitonesteen, piilolasimääräyksen ja erityiset huomiot (n. 200 merkkiä). Piilolasikortin liitteenä on kontrollikäyntiä varten oma taulukkonsa (kontrollikortti), jolloin kontrollikäyntien kirjaaminen ei vaadi uutta piilolasikorttia (Kontr.). Tulosteina ovat esimerkiksi piilolasityöpussi ja -asiakaskortti Linssihiomokortti (F6) esimerkissä käy ilmi. Linssihiomokortti on siitä poikkeuksellinen ammattikortti, ettei sitä täytetä tutkimusta tehtäessä. Sen täyttäminen tapahtuu pääosin automaattisesti lasitilauksen yhteydessä, kuten oppaan alun Tilausta tehtäessä tulostetaan työpussi, jonka mukaan linssit hiotaan. Hiomokortti jää kuitenkin ohjelman muistiin mahdollista tietojen tarkistusta tai muuttamista varten. Myös linssien valmistuminen voidaan merkitä hiomokorttiin (esimerkiksi asiakkaan tiedusteluja varten). Linssihiomokortista saa tulosteena työpussin, jossa on kaikki tarvittavat tiedot hiontatyötä varten.

22 Yksityiskohtia ja erikoisuuksia ammattikorttien täyttämisessä ja käytössä Lääkärikortin ja silmälasikortin kentissä on muutamia erikoisuuksia, jotka ovat hyvä ottaa huomioon kortteja täytettäessä: Esitiedot Kirjoittamalla 8888 ja enter, vastaanottoavustajan merkitsemä tulosyy siirtyy suoraan esitietojen ensimmäiseen riviin. Lasimääräys Kirjoittamalla 9999 ja enter lasimääräys saadaan suoraan refraktion mukaiseksi. Seuraavan käynnin ajankohta Mikäli kohtaan ei tehdä mitään merkintää, ohjelma antaa seuraavan käyntipäivän automaattisesti kahden vuoden päähän. Halutessa automaattivälin saa muutetuksi. Sanottu koskee myös piilolasikorttia. Edellä mainittu lääkärikortin liitteeksi saatava teksti (txt) voidaan tulostaa joko kokonaan tai vain osa siitä. Tulostettava osa rajataan painamalla aluksi F1. Sen jälkeen osa rajataan nuolinäppäimillä ja rajaus hyväksytään painamalla F2. Tulostaminen aloitetaan painamalla F Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto on optiona hankittava ohjelma. Se mahdollistaa tietyn lääkärin/optikon potilaiden (asiakkaiden) tietojen siirron esimerkiksi erilliseen kannettavaan tietokoneeseen. Samoin kannettavaan tietokoneeseen tallennetut muutokset ja asiakaslisäykset saa siirretyksi liikkeen atk-järjestelmään. Ohjelman käyttö tapahtuu Muut tulosteet (11.7.) kohdissa Pura asiakkaat korpulle ja Kokoa asiakkaat korpulta.

23 18 6. Kassa ja laskutus (F5) Kassa ja laskutus -ohjelma koostuu useasta aliohjelmasta, jotka toimivat kiinteästi yhteistyössä toistensa ja koko ohjelmiston kanssa. Ohjelmassa voi normaalin käteis- ja laskutusmyynnin lisäksi suorittaa mm. uusien (lasi)myyntitilausten kirjaukset, tilausten ja laskutuksen seurannan sekä päivän kassan tarkastelun. Ohjelman avulla on myös helppo hyvittää ja muuttaa puutteelliset myyntitapahtumat. Kassa ja laskutus -ohjelman aliohjelmat voi valita kassavalikosta joko aliohjelmien numeron tai nuolinäppäimien avulla. Seuraavissa kohdissa tarkastellaan aliohjelmien toimintaa. Ohjelmat on esitelty siinä järjestyksessä kuin ne ovat esillä kassavalikossa Käteis- ja laskutusmyynti Käteis- ja laskutusmyynti -ohjelma on nimensä mukaisesti tarkoitettu normaalin myyntitapahtuman suorittamiseen. Ohjelmassa on valittavissa maksutavoiksi käteinen, pankkikortti, luottokortti tai lasku. Jokainen myyntitapahtuma tallentuu luonnollisesti ohjelman muistiin mm. kirjanpitoa, laskutusta, varastonvalvontaa, tilastotulosteita (myynninseuranta, kiertonopeudet yms.) ja inventaariota varten. Myyntitapahtuma

24 19 Siirryttäessä käteis- ja laskutusmyynti -ohjelmaan kirjoitetaan ensin myyjän tunnus valintaikkunaan. Tämä mahdollistaa mm. yksilökohtaisen myynninseurannan. Jos ostajana on vakioalennuksia saava henkilö, on hänet valittava asiakkaaksi ennen tuotteiden kirjaamista (F6). Myyntitapahtuma kulkee normaalisti seuraavien askelten mukaisesti: 1) Myyjä kirjoittautuu sisään kassaohjelmaan 2) Kirjataan tuotteen ryhmätunnus ja tuotenumero - joko viivakoodin lukijalla tai näppäimistöltä (ryhmätunnus ja tuotenumero ovat yleensä hintalapussa, jos niitä ei tiedä, löytyvät ne nopeasti palkkihaun avulla). - Huom: Jos käytössä on erikoisnäppäimistö, johon on ohjelmoitu funktionäppäimiä yleisimmin myytäville tuotteille, tällaisen tuotteen valitseminen voi tapahtua pelkästään ko. näppäintä painamalla. 3) Valitaan kappalemäärä - voi olla myös miinusmerkkinen (esim. hyvityksessä). 4) Kirjataan mahdollinen alennus - prosenttialennus oletuksena, markkamääräisen alennuksen saa annettua miinusmerkin avulla. (Toistetaan kohtia 2-4 kunnes jokainen tuote on kirjattu. Jo syötettyjä tietoja voi muuttaa siirtymällä nuolinäppäimillä kenttien ja tuoterivien välillä.) 5) Valitaan maksutapa ja tulostetaan kuitti, lasku tai osamaksutosite - painetaan maksutavan funktionäppäintä (F1-F4) (laskutus kysyy lisää tietoja; selostus alempana). Käteismyynti (F1) (maksu käteisrahalla) Näppäintä F1 painettaessa tulostuu käteiskuitti ja sähköisesti avattava kassalaatikko aukeaa. Pankkikorttimaksu (F2) (kun pankkiohjelma on käytössä) Magneettikortinlukijalla höylättäessä ohjelma ilmoittaa lisäksi välittömästi jos kortti on korttien sulkulistalla tai jos ko. korttia ei muuten voi käyttää. Tarkistusrajan ylittyessä ohjelma pyytää syöttämään tarkistusnumeron.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT. www.dapal.fi

HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT. www.dapal.fi HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT www.dapal.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO OHJELMISTON YLEISIÄ OMINAISUUKSIA... 3 AJANVARAUS... 5 YLEISTÄ AMMATTIKORTEISTA... 6 LÄÄKÄRIKORTTI... 7 SILMÄLASIKORTTI... 8 PIILOLASIKORTTI... 9

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille SISÄLLYS KÄYTTÖOPPAASTA... 1 YLEISTÄ... 1 TÄRKEIMPIÄ ASIOITA KÄYTTÖOHJEISTA JA OHJELMISTOJEN KÄYTÖSTÄ... 1 1. OHJELMISTOJEN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

käyttäjänimi 653000 salasana ****** OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY

käyttäjänimi 653000 salasana ****** OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY Tilausjärjestelmämme sijaitsee Internet osoitteessa www.kauppapalvelu.fi -> osoita Espoo Ikkunaan avautuu kirjautumissivu. Kirjautukaa Käyttäjänimellänne ja salasanallanne

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Yleistä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä on tarkoitettu kaupungin asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden työkaluksi varattessa kaupungin

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS Sivu 1/13 EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS JOHDANTO: Tässä dokumentissa käydään läpi Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje

ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje Asio Tilavarausohjelmiston perustoimintojen esittely Sisällys 1. Johdanto 2. Käyttöoikeudet ja roolit 3. Toimintotasot 4. Kalenterityypit 5. Käyttötyypit 6.

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen 1 Asiakkaiden maksujen kirjaaminen Odoo ssa maksusuoritus voi joko olla linkattu laskuun, tai se voidaan luoda ( tai tuoda toisesta järjestelmästä) itsenäisenä tietona ja kohdistaa laskuun myöhemmässä

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Hae sopivin kuljetustapa

Hae sopivin kuljetustapa Hae sopivin kuljetustapa Syötä etusivulla sijaitsevaan MISTÄ LÄHETÄT -kenttään postinumero tai kadunnimi, josta lähetyksen lähetät, esim. 00880 Helsinki. Valitse oikea vaihtoehto alle avautuvasta valikosta.

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen. Kurikan kaupungin varhaiskasvatus. CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen. Kurikan kaupungin varhaiskasvatus. CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen Kurikan kaupungin varhaiskasvatus 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi muutokset Uutuutena verkkokaupassa on tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet ja Punainen

Lisätiedot

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). 31.3.2011 1(14) Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden laajennettu käyttö tulee voimaan 1.4.2011. Tämä vaikuttaa eniten rakennusalaan. Jos haluat tietää koskeeko

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

www.lionsverkkokauppa.fi

www.lionsverkkokauppa.fi 1 www.lionsverkkokauppa.fi Tervetuloa tilaamaan verkkokaupan kautta joulukortteja tilaamalla maailma muuttuu askeleen paremmaksi. OHJEEN SISÄLTÖ 2 OHJEEN SISÄLTÖ 2 MUUTAMA HUOMIOITAVA ASIA 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 1 (7) Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML-moottori Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot