PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto"

Transkriptio

1 PIKAOPAS Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

2 Copyright Dapal Oy 1997

3 OPPAASTA Tämän pikaoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Dapal-ohjelmistoon. Opas antaa Sinulle käsityksen siitä, mitä Dapal-ohjelmisto pitää sisällään ja mitä mahdollisuuksia se antaa työnteon helpottamiseksi ja yrityksesi voimavarojen hyödyntämiseksi. Pikaopas antaa Sinulle myös tiedot ohjelmiston käytön perusteista, joiden avulla voit tutustua sen toimintaan ja hyödyntämiseen yrityksessäsi. Pikaoppaan antamaa yleissilmäystä perusteellisemman esityksen ohjelmiston toiminnasta löydät Dapal-ohjelmiston käyttöoppaasta. Siinä on esiteltynä yksityiskohtaisesti ohjelmiston toiminta ja oikeat työskentelytavat. Tervetuloa tutustumaan Dapal-ohjelmistoon!

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä Dapal-ohjelmisto sisältää? Ohjelmiston tuottama hyöty liikkeellesi Laitevaatimukset Perustana tiedonvälitys Perusteita Näppäimistö Palkkihaku Päivämäärä ja kellonaika Päävalikko Ajanvaraus Mitä näyttöruutu sisältää? Ajan hakeminen Ajan varaaminen Uusien aikojen luominen Ammattikortit Ammattikorttien käytön perusteet Lääkärikortti Silmälasikortti Piilolasikortti Linssihiomokortti Yksityiskohtia ja erikoisuuksia ammatti-korttien täyttämisessä ja käytössä Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Kassa ja laskutus Käteis- ja laskutusmyynti Uusi tilaus Poimi vanha tilaus Katselu, muutos, hyvitys Päivän kassa Tilausten valvonta... 27

5 6.7. Laskureskontra Kassakirja Pankkitapahtumat Asiakkaan henkilötietokorstisto ja Yritys-yhteyskortisto Asiakkaan/potilaan henkilötietokortisto Yritys-yhteyskortisto Varasto Varasto-ohjelman rakenne Varasto-ohjelman toimintoja Tuotevaraston vieminen ohjelmaan Hinnoittelu ja ostot Uusi toimittajan varasto Hinnoittelu Ostojen seuranta Pankkiohjelma Pankkiohjelman käyttö ja toiminta Tilastot, eräajot Myynti-/Kassaraportteja Laskutukseen liittyvät Kirjanpitoon liittyvät Markkinointitulosteita Kiertonopeustilastoja Tuotevarastoon liittyvät Muut tulosteet ja ohjelmat Siivous, korjaus -ohjelmia Vakiot, henkilöt ja tulosteet Liitteet...57 Liite 1. Näppäimet, palkkihaku, pvm ja klo... 57

6 1 1. Mitä Dapal-ohjelmisto sisältää? Dapal-ohjelmisto on optikkoliikkeisiin ja silmälääkärin vastaanotoille suunniteltu erikoisohjelmisto, joka kattaa kaikki normaaliin asiakastoimintaan liittyvät osa-alueet. Dapal-ohjelmisto kokonaisuudessaan sisältää seuraavat ohjelmat: Ajanvaraus Ammattikortit (vakiona lääkäri-, silmälasi- ja piilolasikortit) Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Linssihiomokortti Kassa ja laskutus Asiakas- ja yrityskortistot Varasto Hinnoittelu ja ostot Pankkiohjelma Tilastotulosteet ja eräajot Edellä mainituista nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto- sekä pankkiohjelma ovat ohjelmiston sisään rakennettuja, mutta optioina hankittavia ohjelmia Ohjelmiston tuottama hyöty liikkeellesi Ohjelmiston käytöstä koituu sekä välitöntä että välillistä hyötyä. Välittömänä hyötynä helpottuvat ja nopeutuvat normaalit, jokapäiväiset

7 2 toiminnot liikkeessäsi. Ohjelmistoa suunnitellessa on yhtenä periaatteena ollut nimenomaan rutiinitoimintojen suorittamisen nopeus ja selkeys. Dapal-ohjelmisto muodostaakin tehokkaan kokonaisuuden, jossa yksinkertaisilla toiminpiteillä saadaan kirjattua niin ajanvaraukset, tutkimustiedot, myyntitapahtumat kuin varastoinventaariotkin. Välillisellä hyödyllä tarkoitetaan sitä, että kaikki tieto mitä ohjelmaan syötetään on myöhemmin hyödynnettävissä mm. erilaisten tilastojen ja eräajojen muodossa. Ohjelmiston kiertonopeustulosteita hyödyntämällä voidaan esimerkiksi pienentää liikkeen tuotevarastoa huonosti kiertävien tuotteiden osalta ja lisätä hyvin kiertävien menekkiä. Tällöin liikkeen varastoon sidottuna olevan pääoman määrää saadaan pienennettyä huomattavasti. Seurannasta koituva hyöty voi liikkeen koosta ja ohjelmiston hyödyntämisen tasosta riippuen olla kymmeniä- tai jopa satojatuhansia markkoja. Lisäksi ohjelmiston ajantasalla pysyvästä asiakaskortistosta on helppoa suorittaa kutsut näöntarkastuksiin tai poimia tiettyjä asiakasryhmiä markkinointia tai kampanjoita varten. Ohjelmisto tarjoaa myös monipuoliset tulosteet kassakuiteista lääkeresepteihin ja mahdollisuuden niiden muokkaamiseen ja lisäämiseen yksilöllisten tarpeittesi mukaisiksi. Tulosteet ovat välittömästi otettavissa jonkin tapahtuman jälkeen, eikä niitä siis tarvitse erikseen ryhtyä kirjoittamaan (esim. lääkereseptit, lasimääräykset, asiakaskortit, kuitit, laskut jne.) Laitevaatimukset Dapal-ohjelmisto on asennettavissa sekä DOS- että Windowskäyttöjärjestelmiin. Windowsiin asennettua ohjelmistoa käytettäessä pystytään luonnollisesti hyödyntämään Windowsin toimintoja. Windowsissa on esimerkiksi mahdollista siirtyä napin painalluksella tekstinkäsittelyn tietystä kohdasta Dapal-ohjelmiston tiettyyn kohtaan ja takaisin. Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi tietokoneverkossa, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman tietokoneen kytkemistä toisiinsa. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun koneiden välillä ja yh-

8 3 teisten tietokantojen käytön (asiakaskortistot, myynti- ja varastotiedot jne). Tämän oppaan esimerkeissä ja ohjelman kuvauksissa on oletuksena, että ohjelmaa käytetään vähintään kahden tietokoneen muodostamassa verkossa. Esimerkki liikkeen laitteistokokoonpanosta, jossa on palvelin ja neljä työasemaa. TOIMISTO / HIOMO LÄÄKÄRI Työasema Lasertulostin PAL- VELIN Työasema Matriisikirjoitin Työasema KASSA Kuittikirjoitin Työasema OPTIKKO Matriisikirjoitin Ohjelmisto on kokonaisuudessaan käytettävissä jokaisessa työpisteessä. Palvelin toimii yhteisen tiedon automaattisena tallentajana. Se mahdollistaa myös mm. lasertulostimelle ja kuittikirjoittimelle tulostamisen kassapisteen lisäksi myös kaikista muista työasemista. Työasemien määrää voidaan lisätä tai vähentää liikkeen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pienissä verkkoratkaisuissa ei erillinen palvelin ole välttämätön Perustana tiedonvälitys Ohjelmiston ytimenä on tiedonvälitys yhtäältä sen eri ohjelmanosien välillä ja toisaalta eri tietokoneita käyttävien työntekijöiden kesken. Ajatuksena on, että asiakaskäynti kulkee ohjelman läpi eri työntekijöiden työpanosten summana. Myynti- tai vastaanottotapahtumat rakentuvat ohjelmiston osien käytöstä niin, että kukin työntekijä tekee niihin omaan työtehtäväänsä liittyvät kirjaukset. Ohjelmisto huolehtii informaation kulusta eri työntekijöiden välillä. Tapahtumia koskevat tiedot syötetään ohjelmaan vain kerran, jonka jälkeen ne ovat hyödynnettävissä kaikkien niitä tarvitsevien kesken (riippumatta siitä millä koneella kukin työntekijä sattuu työskentelemään). Ohjelmiston turvallisuuden takaa yksilölliset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka määrittelevät mitä ohjelmiston osia kukin työntekijä on valtuutettu käyttämään.

9 4 Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan tiedonkulkua ohjelmiston eri osien välillä. Esimerkki asiakaskäynnistä 1) AJANVARAUS. Asiakas soittaa varatakseen ajan optikolle/silmälääkärille lasien vaihtoa varten. Myyjä tai vastaanottoapulainen etsii ajanvaraus-ohjelmasta vapaan ajan ja kirjaa sen kohdalle asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja tulosyyn. 2) ESITIEDOT. Asiakas ilmoittautuu vastaanottoon, jolloin hänen henkilötietokorttiinsa täydennetään mm. henkilötunnus ja osoite (nimen ja puhelinnumeron ohjelma on jo siirtänyt ajanvarauksesta). Samaiseen henkilötietokorttiin otetaan tarkemmat esitiedot käynnin syystä ja mahdollisten entisten silmälasien arvot. Lisäksi henkilötietokorttiin saadaan ohjelmistoon kytketyn autorefraktometrin ja/tai linssimittarin antamat lukemat. 3) OPTIKON/LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO. Optikko/lääkäri näkee omalta näytöltään päivälle varatut asiakkaat ja näiden tulosyyt. Lisäksi hän näkee milloin asiakas on saapunut vastaanottoon, jolloin hän tietää koska asiakkaan voi kutsua sisään. Asiakasta käsittelevään Ammattikorttiin (silmälasi- tai lääkärikortti) on siirtynyt tämän perustietojen lisäksi käynnin esitiedot, entisten lasien arvot sekä tiedot autorefraktometriltä. Optikko/lääkäri kirjaa tutkimusten tulokset ja lasimääräyksen ammattikorttiin. Joko optikko/lääkäri tai myyjä tulostaa asiakkaalle annettavan lasimääräyksen ja tämän lisäksi lasien valintaan tarvittavat tiedot sisältävän alustavan työpussin. 4) KEHYSTEN SOVITUS ja LASITILAUS. Myyjä valitsee asiakkaan kanssa tälle sopivat kehykset. Myyjä merkitsee tiedot kehyksistä ja linssien laadusta, sävytyksestä yms. paperilla olevaan alustavaan työpussiin. Lopuksi myyjä tulostaa laminoitavan asiakaskortin ja kirjaa tilauksen joko asiakkaan läsnäollessa tai tämän vasta lähdettyä kassa-ohjelmaan (tilaukseen siirtyy asiakkaan tiedot henkilötieto- ja ammattikorteista). Kun tilaus on tallennettu kirjautuu lasien tiedot linssihiomokorttiin, johon siirtyy myös automaattisesti asiakkaan tiedot ja lasimääräyksen arvot. 5) LINSSIHIOMO. Linssihiomokortista tulostetun työpussin mukaisesti asiakkaan linssit hiotaan valmiiksi, ja hioja merkitsee linssihiomokorttiin lasien olevan valmiit noudettavaksi.

10 5 6) LASIEN NOUTO. Asiakas saapuu noutamaan lasejaan. Asiakkaan tilaus poimitaan kassa-ohjelmistosta valmiiden lasien mukana olevan tilausnumeron avulla, jolloin ohjelma poimii lasien tiedot ja hinnat suoraan tilauksen mukaisiksi. Kassa valitsee vain maksutavan ja suorittaa normaalin myyntitapahtuman, joka kirjautuu ohjelmiston muistiin kirjanpitoa (päivän kassa ja laskureskontra) ja myynnin seurantaa (tilastot, eräajot) varten. Ylläoleva esimerkki esittää yhden tavan Dapal-ohjelmiston käytöstä optikko- /silmälääkärikäynnin yhteydessä. Kuvatun menettelytavan lisäksi on mahdollista soveltaa sitä liikkeesi yksilöllisten tarpeiden ja laitteistoresurssien mukaisesti. Yhtä oikeaa työskentelytapaa ei Dapal-ohjelmiston mukana tarvitse siis omaksua. 2. Perusteita Ennen tarkempaa tutustumista Dapal-ohjelmistoon on hyvä oppia muutamat ohjelmiston käytön perusteet. Kaikki ohjelmiston osat toimivat samojen periaatteiden mukaisesti, joiden hallitseminen mahdollistaa ohjelman nopean käytön. Tärkeitä perusasioita ovat mm. näppäimistön käyttö, palkkihaku sekä päivämäärän ja kellonajan kirjaaminen Näppäimistö Viisi peruspainallusta Ohjelman käytössä on neljän näppäimen ja yhden näppäinyhdistelmän muistaminen välttämätöntä. Nämä ovat lueteltuna seuraavassa. Ennen näppäintä on mainittu sen pääasiallinen käyttö ohjelmistossa. Suluissa on kerrottu painikkeen mahdollinen toinen nimi, jolla se myös saattaa esiintyä näppäimistöllä tai ohjekirjoissa. Näppäinyhdistelmä control_enter tarkoittaa enter -näppäimen painamista kertaalleen control -näppäimen ollessa alaspainettuna. Painallusten käytöstä ja nuolinäppäimillä kentissä liikkumisesta on kerrottu tarkemmin pikaoppaan liitteessä 1.

11 6 HYVÄKSY & VALITSE Enter (, Return), MUUTA & TALLETA Ctrl Enter (Ctrl_Enter), LISÄÄ Insert (Ins), PERU & PALAA POISTA Esc Del (Escape) ja (Delete). Funktionäppäimet Funktionäppäimet (F1-F9) siirtävät suoraan ohjelmanosasta toiseen (esim. ajanvarauksesta suoraan kassaan jne.). Nämä näppäimet on lueteltuina ohjelmiston päävalikossa, mutta myös tämän oppaan ko. ohjelmanosia käsittelevissä otsikoissa. Myyntitapahtumaa tehtäessä funktionäppäimillä valitaan maksutapa (F1 = käteinen, F2 = pankkikortti jne.). Erityisesti on huomattava edellä mainittujen lisäksi tarpeellisiin perusnäppäimiin luettava funktionäppäin: TULOSTEET F 9 Sillä saa eri ohjelman osissa esiin tulostevalikon, josta valitaan asiakkaalle heti käteen annettavia tulosteita. Eräissä tapauksissa ko. tulostevalikko tulee esiin tapahtuman päätteeksi automaattisesti. Toimintonäppäimet Monesti ohjelmistossa on myös tavallisia kirjain- ja numeronäppäimiä toimintonäppäiminä. Tämä tarkoittaa sitä, että komentojen väritettyä kirjainta tai valikossa ohjelman nimen edessä olevaa numeroa painamalla saat kyseisen toiminnon valituksi (esim ammattikorteissa Hae tai historia). Komennot ovat kyseisissä ohjelmissa lueteltuina ruudun alareunassa. Muunmuassa ammattikorttien käsittelyn yhteydessä yhteydessä (luku 5) tulee esiin

12 7 joitakin toimintonäppäinpainalluksia, joiden muistaminen on tarpeen ko. ammattikortin käyttäjälle. Lisäksi näppäimistöstä löytyy muitakin painikkeita, joiden käyttö on oleellista tietokoneiden kanssa työskennellessä (esim. Windowsissa ohjelmistoa käytettäessä Alt_Tabulaattorilla voi siirtyä mm. Dapal-ohjelmiston ja tekstinkäsittelyn välillä). Näppäimistön käyttöä on laajemmin esitelty Dapalohjelmiston käsikirjan liitteenä Palkkihaku Dapal-ohjelmiston eräs työskentelyä nopeuttava ominaisuus on palkkihaku. Palkkihaussa on johonkin kenttään usein syötettäviä tietoja (esim. sanoja) valmiina listana, josta oikean voi poimia paria kolmea alkukirjainta ja enteriä painamalla. Esimerkiksi ajanvaraus -ohjelman tulosyyt on toteutettu palkkihakuna. Palkkihakuihin voi tarpeen vaatiessa lisätä omia vaihtoehtoja. Palkkihaun nopeutuksena on haettavaan tietoon liitetty mm. yleisimpien sanontojen pikavalintaa varten tunniste, jonka kirjoittamalla vaihtoehto kopioituu automaattisesti palkkihaulla toimivaan kenttään (esim. ajanvarauksen tulosyissä selitteen näöntarkastus saa kirjattua tunnisteella N014 ). Palkkihaun käytöstä ja omien vaihtoehtojen lisäämisestä on kerrottu tarkemmin pikaoppaan liitteessä Päivämäärä ja kellonaika Dapal-ohjelmisto sisältää muutamia olennaisia nopeutuksia erilaisten tietojen syöttämiseen palkkihaun lisäksi. Tällaisia nopeutuksia on myös kellonaikojen ja päivämäärien syöttämisessä. Esimerkiksi kuluvaa päivää tai kellonaikaa ei tarvitse kirjoittaa kokonaan, vaan minkä tahansa merkin kirjoittaminen ko. kenttään riittää. Liitteessä 1 on selostettu tarkemmin päivämäärien ja kellonaikojen kirjaamista.

13 8 3. Päävalikko Ohjelmisto käynnistyy päävalikkoon. Valikossa valintapalkki viedään nuolinäppäimiä käyttämällä halutun ohjelman (tai ohjelmiston osan) kohdalle ja siihen siirrytään enteriä painamalla. Myös ohjelmien nimien jälkeistä funktionäppäintä painamalla pääsee siirtymään ko. ohjelmaan. Päävalikkoon pääsee ohjelmiston muista osista takaisin riittävän monta kertaa escapea painamalla. Päävalikossa painettuna esc sulkee koko ohjelmiston (ohjelma tosin kysyy ensin haluatko varmasti poistua). Seuraavissa kappaleissa kuvataan eri ohjelmien ja aliohjelmien toimintaa ja käyttöä. 4. Ajanvaraus (F1) Ohjelmiston ajanvaraus-ohjelman etuina ovat nopeus ja kalenterin helppo hallinta. Lisäksi jo ajanvaraukseen kirjatut tiedot ovat mm. optikon tai lääkärin hyödynnettävissä. Kun ajanvaraus-ohjelman

14 9 yksinkertaisen rakenteen sisäistää, sujuu aikojen varaaminen ja etsiminen vaivattomasti Mitä näyttöruutu sisältää? Ajanvaraus-ohjelman näyttö jakaantuu kahteen osaan: yläosassa on aikarulla ja alaosassa on yksittäisen ajan tarkemmat tiedot. Yläosasta valitaan aika, jota käsitellään ja alaosassa tehdään varaus valittuun aikaan. Yläosa: aikarulla Yläosassa kulkee rullana ohjelmaan luotuja aikoja. Rullassa liikutaan nuolinäppäimillä ja page up/down -näppäimillä ylös ja alas. Kukin ajanvarausrivi koostuu kuudesta sarakkeesta, jotka ovat kohde, aika, nimi, tulosyy, mk ja tila. Kahden viimeksi mainitun käyttäminen ei ole välttämätöntä kaikissa liikkeissä. Kohde: Aika: Nimi: Tulosyy: Mk: Ajanvarauksen kohde kertoo kohteen toimen (kohderyhmän) ja nimen lyhenteillä (esim. OPT MVI tarkoittaa OPTikko Matti VIrtanen. Ajanvarauksen kohteena voi myös olla laite tai tila (esim. HUO LS2 tarkoittaa HUOne LeikkausSali 2 ). Aika rakentuu päivämäärästä ja kellonajasta. Nimen kohdalle kirjaantuu sen asiakkaan nimi, jolle aika on varattu. Nimen kohdalle voi laittaa myös selitteen, jos aika on varattu ruokailua, kahvitaukoa tms. varten. Tulosyyhyn kirjaantuu varauksen yhteydessä ajan varauksen syy (esim. näöntarkastus). Tätä saraketta käytetään lääkärinpalkkioiden seurantaan, jos optikkoliikkeen yhteydessä toimii omana yrittäjänään silmälääkäri. Näin tehdessä hänen palkkionsa pysyy erillään itse optikkoliikkeen kirjanpidosta (lääkärille tulostetaan päivän lopuksi laskelma palkkioista rahatilityksen yhteydessä).

15 10 Tila: Tilasarakkeessa on yksimerkkinen koodi, jolla voidaan välittää tietoa vastaanoton ja optikon/lääkärin välillä (esim. s=saapunut, t=laita tipat jne.). Lisäksi sarakkeessa näkyy tilan kirjaamisen kellonaika. Alaosa: yksittäisen ajan (ja asiakkaan) tarkemmat tiedot Tässä kenttäryhmässä on ne asiakkaan henkilötiedot, jotka ovat mahdollista syöttää jo ajanvarauksessa (täydelliset tiedot lisätään asiakkaan henkilötietokorttiin). Lisäksi alaosaan syötetään varaukseen liittyviä tietoja, kuten varauksen kirjaajan tunnus. Alaosassa näkyy myös tietyt yläosan tiedot täydellisinä (esim. varauksen kohteen koko nimi). Alaosa päivittyy aina sen ajan mukaiseksi, jonka kohdalle yläosan valintapalkki viedään Ajan hakeminen Aikoja voi hakea kohteen, ajan tai nimen mukaan painamalla sanojen alkukirjainta näppäimistöltä ja antamalla hakuikkunan kenttiin halutut avaimet. Aikarulla järjestyy aina viimeisimmän haun mukaisesti. (Esim. kun on haettu vain vapaita aikoja, rullassa on esillä vain vapaat ajat. Kaikkien aikojen saamiseksi esille tulee suorittaa tällöin uusi haku.). Kohde- vai aikahaku Kohde- ja aikahaun eroina on, että kohdetta haettaessa tulee esiin tietyn kohteen aikoja (esim. tietty optikko) kun taasen ajan mukaisesti haettaessa rullassa esitetään koko toimen (kohderyhmän) edustajien ajat lomittain (esim. kaikki optikot). Ajatuksena on kysytäänkö: 1) vastaanottoa tietylle KOHTEELLE esim. optikko Matti Virtaselle, vai 2) AIKAA kelle tahansa tietyn kohderyhmän edustajalle esim. ylipäänsä optikolle Ajan varaaminen Aika varataan hakemalla valintapalkin kohdalle haluttu aika ja painamalla enteriä tai varaa. Alaosaan kirjataan tämän jälkeen asiakkaan

16 11 nimi (sukunimi + etunimi). Ohjelma hakee entuudestaan tutun asiakkaan kortistosta, jolloin hänen henkilötietonsa kopioituvat suoraan ajanvaraukseen. Jos kyseessä on uusi asiakas, lisäys suoritetaan insertiä painamalla ja kirjaamalla ajanvaraukseen alaosaan halutut tiedot (yleensä puhelimitse tapahtuvissa varauksissa merkitään nimen lisäksi vain puhelinnumero ja tulosyy). Asiakkaan saapuessa vastaanotolle kirjataan asiakkaan tarkemmat tiedot henkilötietokorttiin (ks. luku 7.) Uusien aikojen luominen lisäys kalenterimukaisesti. Uusia aikoja voidaan luoda joko yksittäisesti tai aikakalenterin avulla suurempia määriä. Insertiä painamalla siirrytään lisäykseen, josta valitaan joko yksittäisen ajan lisäys tai useampien aikojen Yksittäisen ajan lisääminen Yksittäisen ajan lisäyksessä valitaan vain kohde ja haluttu aikaväli (ohjelma huolehtii ettei samalle kohteelle luoda samoja aikoja uudestaan). Kalenterimukainen aikojen lisäys Kalenterin mukaisessa lisäyksessä tehdään kalenteripohjia, joiden avulla voidaan uusia aikoja luoda ajanvaraukseen aina halutun ajanjakson verran. Aikakalenteriin merkitään: kenelle tai mille (huoneelle, laitteelle) aikoja ollaan luomassa, mille ajanjaksolle, mitkä viikonpäivät otetaan huomioon

17 12 ja minä kellonaikoina on varaaminen mahdollista (kohteen työajan mukaan). Jaksotusväli ja selite Jaksotusvälin avulla kellonaikojen merkitseminen on helppoa. Merkitset jaksotusväliksi haluamasi, jonka jälkeen enteriä painelemalla ohjelma lisää kalenteripohjaan aikoja valitun jaksotusvälin mukaisesti (esim. 20 minuutin jaksotusvälillä: , jne). Kellonaikojen perään voi liittää selitteen, joka kertoo esimerkiksi ruokatunnista tms. päivittäin toistuvista tauoista. Kun hyväksyt aikakalenteripohjan, ohjelma alkaa luoda ajanvaraukseen sen mukaisesti uusia aikoja. Samalle henkilölle voidaan tehdä useampia aikakalenteripohjia tarpeen mukaan (esim. eri työaikaa varten arki- ja lauantaipäiville). 5. Ammattikortit Ammattikorteilla tarkoitetaan mm. niitä kortistoja, joihin optikko tai lääkäri kirjaa asiakkaita/potilaita koskevat tutkimustiedot. Ohjelmistossa on vakioammattikortteina lääkärin tutkimuksia varten lääkärikortti ja optikon tutkimuksia varten joko silmälasi- tai piilolasikortti. Linssihiomokortisto on tarkoitettu nimensä mukaisesti linssien hiontaan liittyvien tietojen kirjaamiseen. Ohjelmaan voidaan myös lisävarustuksena tilata liikkeesi tarpeiden mukaan muita ammattikortteja (esim. laboratoriokortti) Ammattikorttien käytön perusteet Ammattikorttien käyttäminen asiakkaan/potilaan tietojen kirjaamiseen ja korttien hallinta tapahtuvat samojen perussääntöjen mukaisesti. Siirtyminen korttien välillä Ammattikorttien välillä voi siirtyä saman asiakkaan tietojen tullessa esiin aina avoinna olevaan ammattikorttiin (samoin voi siirtyä ammattikorteista esim. kassaohjelmaan saman asiakkaan pysyessä käsiteltävänä). Siirtymi-

18 13 nen tapahtuu joko nopeasti painamalla toisen kortin funktionäppäintä tai pidemmin kulkemalla päävalikon kautta. Korttien täyttäminen ja tallentaminen Ammattikortin yläosassa on käsiteltävänä olevan asiakkaan tietoja, jotka ohjelma poimii henkilötietokortistosta (mm. henkilötiedot ja entisten lasien arvot). Jos asiakasta ei ole vielä henkilötietokortistossa, voidaan hänet lisätä insertiä (Ins) painamalla. Henkilökorttia muuttamalla muuttuvat myös ammattikortin yläosan tiedot. Alaosa kortista on varattu ammattialaan liittyville tiedoille. Jos asiakas on jo viety henkilökortistoon voidaan täyttämiseen käyttää kolmea tapaa (Huom! ei koske linssihiomokorttia, jossa aina kyseessä muutos): 1) asiakkaan mahdollisen edellisen ammattikortin tiedot uuden kortin pohjana Enter. 2) uuden kortin täyttö tyhjältä pohjalta välilyönti. 3) Kortin tietojen muuttaminen Ctrl_Enter. (Huom! Samaa päivää aiemmin tehtyjen korttien muuttaminen on salasanan takana, jotta uuden asiakaskäynnin yhteydessä luotaisiin aina uusi kortti ks. alla historiakortit). Täytetyn kortin tallentaminen tapahtuu niinikään Ctrl_Enteriä painamalla. Ammattikorttien kenttäryhmien välillä pääsee liikkumaan enter- ja nuolinäppäimien lisäksi myös Page Down (PgDn) ja Page Up (PgUp) näppäimillä. Liikkumisvälit vaihtelevat eri korteilla tarkoituksenmukaisuus näkökohtien mukaisesti. Kentissä teksti on joko kirjoitettavissa vapaasti tai rivin alku on valittavissa palkkihakuna ja loppu kirjoitettavissa vapaana tekstinä. Jos koko teksti halutaan kirjoittaa vapaasti, kirjoittaminen aloitetaan välilyönnillä. Yritys voi valita myös tavan, jossa palkkihaun käyttö näissä kohdissa on täysin estetty.

19 14 Historiakortit Jos asiakkaalla on jo aiemmin täytetty ammattikortti siirtyy se historiakortistoon uuden kortin täytön myötä. Historiakortit ovat siis ko. asiakkaan aiempia ammattikortteja. Historiakortteja pääset selaamaan Historia -komennolla (poikkeuksena linssihiomokortti, jossa on näkyvillä silmälasikortin historiakortit omien historiakorttien sijasta). Päivän työlista Jos optikko/lääkäri on ajanvarauksen kohteena, on mahdollista saada päivän työlista näkymään ammattikortin päällä. Työlista tulee esiin aina ammattikorttiin siirryttäessä, ja siinä on näkyvillä päivälle varatut ajat ja ajanvarauksessa kirjatut tulosyyt. Listasta on helppo valita seuraava asiakas ammattikortin täyttöä varten. Jos asiakas ei tule ajanvarauksen kautta, voidaan hänet hakea myös henkilötietokortistosta Haku -toiminnolla. Extra- ja lisätiedot Kaikissa ammattikorteissa on Extra -toiminto, jolla voi kortin liitteeksi kirjoittaa n. 150 merkkiä tietoa asiakkaaseen tai tutkimukseen liittyen. Extrakorttiin voi myös liittää kaksi hakukoodia (voidaan käyttää esim. asiakkaiden poimintaan tulosteita varten). Lisäksi lasi- ja piilolasikorteissa on Lisä-kortti, jonne voi kirjoittaa n. 240 merkin edestä laseja tai piilolaseja koskevaa lisätietoa. Linssihiomokortissa lisä -toiminnolla tulee esille silmälasikortin lisätiedot Lääkärikortti (F2) Lääkärikortti on silmälääkärin tekemän tutkimuksen tietojen syöttämistä varten. Korttiin mahtuu mm.: Esitiedot, tutkimustiedot diagnoositiedot (palkkihakuna uudet, kansainväliset diagnoosit), lääkereseptit, lasimääräys, seuraavan käynnin ajankohta ja lisätietoa n. 120 merkkiä.

20 15 Kortin liitteeksi voi kirjoittaa lisäksi lähetteen tekstiosuuden (Lähete) sekä yli toisenkymmenen liuskan verran tietoa esim. pitkiä potilaskertomuksia tai tutkimustyötä varten (txt -komento). Lääkärikortin tulosteina ovat mm. reseptit, lääkärintodistukset, lähetteet ja tutkimuspyynnöt. Tulosteisiin kirjoittuu automaattisesti potilaan tiedot ja lääkärikorttiin syötetyt tiedot. Muun muassa lääkärikortin täyttöön oleellisesti kuuluvia yksityiskohtia on selostettu myöhemmin (kohdassa 5.6.) Silmälasikortti (F3) Silmälasikorttiin sisältyy kaikki näöntarkastukseen liittyvät kentät, kuten: Esitiedot, näöntarkastuksen arvot, lasimääräys, seuraavan käynnin ajankohta ja erityiset huomiot (n. 150 merkkiä). Lisäksi silmälasikorttiin kopioituu lasitilauksen tiedot. Kortin tulosteina on mm. asiakaskortti ja alustava työpussi silmälasitilausta varten. Muun muassa silmälasikortin täyttöön oleellisesti kuuluvia yksityiskohtia on selostettu myöhemmin (kohdassa 5.6.) Piilolasikortti (F4) Piilolasikorttiin kirjataan piilolasikäynnin vaatimat tiedot. Kortin kenttiin voi syöttää mm.:

21 16 Piilolasien käyttötarkoituksen, vaihtovälin, sovituslasien arvot, hoitonesteen, piilolasimääräyksen ja erityiset huomiot (n. 200 merkkiä). Piilolasikortin liitteenä on kontrollikäyntiä varten oma taulukkonsa (kontrollikortti), jolloin kontrollikäyntien kirjaaminen ei vaadi uutta piilolasikorttia (Kontr.). Tulosteina ovat esimerkiksi piilolasityöpussi ja -asiakaskortti Linssihiomokortti (F6) esimerkissä käy ilmi. Linssihiomokortti on siitä poikkeuksellinen ammattikortti, ettei sitä täytetä tutkimusta tehtäessä. Sen täyttäminen tapahtuu pääosin automaattisesti lasitilauksen yhteydessä, kuten oppaan alun Tilausta tehtäessä tulostetaan työpussi, jonka mukaan linssit hiotaan. Hiomokortti jää kuitenkin ohjelman muistiin mahdollista tietojen tarkistusta tai muuttamista varten. Myös linssien valmistuminen voidaan merkitä hiomokorttiin (esimerkiksi asiakkaan tiedusteluja varten). Linssihiomokortista saa tulosteena työpussin, jossa on kaikki tarvittavat tiedot hiontatyötä varten.

22 Yksityiskohtia ja erikoisuuksia ammattikorttien täyttämisessä ja käytössä Lääkärikortin ja silmälasikortin kentissä on muutamia erikoisuuksia, jotka ovat hyvä ottaa huomioon kortteja täytettäessä: Esitiedot Kirjoittamalla 8888 ja enter, vastaanottoavustajan merkitsemä tulosyy siirtyy suoraan esitietojen ensimmäiseen riviin. Lasimääräys Kirjoittamalla 9999 ja enter lasimääräys saadaan suoraan refraktion mukaiseksi. Seuraavan käynnin ajankohta Mikäli kohtaan ei tehdä mitään merkintää, ohjelma antaa seuraavan käyntipäivän automaattisesti kahden vuoden päähän. Halutessa automaattivälin saa muutetuksi. Sanottu koskee myös piilolasikorttia. Edellä mainittu lääkärikortin liitteeksi saatava teksti (txt) voidaan tulostaa joko kokonaan tai vain osa siitä. Tulostettava osa rajataan painamalla aluksi F1. Sen jälkeen osa rajataan nuolinäppäimillä ja rajaus hyväksytään painamalla F2. Tulostaminen aloitetaan painamalla F Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto on optiona hankittava ohjelma. Se mahdollistaa tietyn lääkärin/optikon potilaiden (asiakkaiden) tietojen siirron esimerkiksi erilliseen kannettavaan tietokoneeseen. Samoin kannettavaan tietokoneeseen tallennetut muutokset ja asiakaslisäykset saa siirretyksi liikkeen atk-järjestelmään. Ohjelman käyttö tapahtuu Muut tulosteet (11.7.) kohdissa Pura asiakkaat korpulle ja Kokoa asiakkaat korpulta.

23 18 6. Kassa ja laskutus (F5) Kassa ja laskutus -ohjelma koostuu useasta aliohjelmasta, jotka toimivat kiinteästi yhteistyössä toistensa ja koko ohjelmiston kanssa. Ohjelmassa voi normaalin käteis- ja laskutusmyynnin lisäksi suorittaa mm. uusien (lasi)myyntitilausten kirjaukset, tilausten ja laskutuksen seurannan sekä päivän kassan tarkastelun. Ohjelman avulla on myös helppo hyvittää ja muuttaa puutteelliset myyntitapahtumat. Kassa ja laskutus -ohjelman aliohjelmat voi valita kassavalikosta joko aliohjelmien numeron tai nuolinäppäimien avulla. Seuraavissa kohdissa tarkastellaan aliohjelmien toimintaa. Ohjelmat on esitelty siinä järjestyksessä kuin ne ovat esillä kassavalikossa Käteis- ja laskutusmyynti Käteis- ja laskutusmyynti -ohjelma on nimensä mukaisesti tarkoitettu normaalin myyntitapahtuman suorittamiseen. Ohjelmassa on valittavissa maksutavoiksi käteinen, pankkikortti, luottokortti tai lasku. Jokainen myyntitapahtuma tallentuu luonnollisesti ohjelman muistiin mm. kirjanpitoa, laskutusta, varastonvalvontaa, tilastotulosteita (myynninseuranta, kiertonopeudet yms.) ja inventaariota varten. Myyntitapahtuma

24 19 Siirryttäessä käteis- ja laskutusmyynti -ohjelmaan kirjoitetaan ensin myyjän tunnus valintaikkunaan. Tämä mahdollistaa mm. yksilökohtaisen myynninseurannan. Jos ostajana on vakioalennuksia saava henkilö, on hänet valittava asiakkaaksi ennen tuotteiden kirjaamista (F6). Myyntitapahtuma kulkee normaalisti seuraavien askelten mukaisesti: 1) Myyjä kirjoittautuu sisään kassaohjelmaan 2) Kirjataan tuotteen ryhmätunnus ja tuotenumero - joko viivakoodin lukijalla tai näppäimistöltä (ryhmätunnus ja tuotenumero ovat yleensä hintalapussa, jos niitä ei tiedä, löytyvät ne nopeasti palkkihaun avulla). - Huom: Jos käytössä on erikoisnäppäimistö, johon on ohjelmoitu funktionäppäimiä yleisimmin myytäville tuotteille, tällaisen tuotteen valitseminen voi tapahtua pelkästään ko. näppäintä painamalla. 3) Valitaan kappalemäärä - voi olla myös miinusmerkkinen (esim. hyvityksessä). 4) Kirjataan mahdollinen alennus - prosenttialennus oletuksena, markkamääräisen alennuksen saa annettua miinusmerkin avulla. (Toistetaan kohtia 2-4 kunnes jokainen tuote on kirjattu. Jo syötettyjä tietoja voi muuttaa siirtymällä nuolinäppäimillä kenttien ja tuoterivien välillä.) 5) Valitaan maksutapa ja tulostetaan kuitti, lasku tai osamaksutosite - painetaan maksutavan funktionäppäintä (F1-F4) (laskutus kysyy lisää tietoja; selostus alempana). Käteismyynti (F1) (maksu käteisrahalla) Näppäintä F1 painettaessa tulostuu käteiskuitti ja sähköisesti avattava kassalaatikko aukeaa. Pankkikorttimaksu (F2) (kun pankkiohjelma on käytössä) Magneettikortinlukijalla höylättäessä ohjelma ilmoittaa lisäksi välittömästi jos kortti on korttien sulkulistalla tai jos ko. korttia ei muuten voi käyttää. Tarkistusrajan ylittyessä ohjelma pyytää syöttämään tarkistusnumeron.

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ ROKOTUKSEN TILASTOINTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT KOTIHOIDON TYÖASEMAN KAUTTA ROKOTUKSEN TILASTOINTI

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Esimerkkejä KELA-ajoista

Esimerkkejä KELA-ajoista Esimerkkejä KELA-ajoista KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector-9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöohje palveluntuottajalle

Käyttöohje palveluntuottajalle Käyttöohje palveluntuottajalle Tarvikkeet Kortinlukija USB-johto Käyttöohje Asennus Kortinlukija kytketään tietokoneeseen USB-johdolla. Kytkennän voi tehdä sekä tietokoneen ollessa päällä että sammutettuna.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

2 Sisäänkirjautuminen Luo uusi käyttäjätunnus Unohditko salasanasi... 4

2 Sisäänkirjautuminen Luo uusi käyttäjätunnus Unohditko salasanasi... 4 1 1 Sisällysluettelo 2 Sisäänkirjautuminen... 1 2.1 Kirjaudu... 2 2.2 Luo uusi käyttäjätunnus... 2 2.3 Unohditko salasanasi... 4 3 Käyttäjän tiedot... 6 4 Etusivu... 8 5 Lomakkeiden syöttö / Kerääjän valinta...

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot