PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto"

Transkriptio

1 PIKAOPAS Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

2 Copyright Dapal Oy 1997

3 OPPAASTA Tämän pikaoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Dapal-ohjelmistoon. Opas antaa Sinulle käsityksen siitä, mitä Dapal-ohjelmisto pitää sisällään ja mitä mahdollisuuksia se antaa työnteon helpottamiseksi ja yrityksesi voimavarojen hyödyntämiseksi. Pikaopas antaa Sinulle myös tiedot ohjelmiston käytön perusteista, joiden avulla voit tutustua sen toimintaan ja hyödyntämiseen yrityksessäsi. Pikaoppaan antamaa yleissilmäystä perusteellisemman esityksen ohjelmiston toiminnasta löydät Dapal-ohjelmiston käyttöoppaasta. Siinä on esiteltynä yksityiskohtaisesti ohjelmiston toiminta ja oikeat työskentelytavat. Tervetuloa tutustumaan Dapal-ohjelmistoon!

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä Dapal-ohjelmisto sisältää? Ohjelmiston tuottama hyöty liikkeellesi Laitevaatimukset Perustana tiedonvälitys Perusteita Näppäimistö Palkkihaku Päivämäärä ja kellonaika Päävalikko Ajanvaraus Mitä näyttöruutu sisältää? Ajan hakeminen Ajan varaaminen Uusien aikojen luominen Ammattikortit Ammattikorttien käytön perusteet Lääkärikortti Silmälasikortti Piilolasikortti Linssihiomokortti Yksityiskohtia ja erikoisuuksia ammatti-korttien täyttämisessä ja käytössä Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Kassa ja laskutus Käteis- ja laskutusmyynti Uusi tilaus Poimi vanha tilaus Katselu, muutos, hyvitys Päivän kassa Tilausten valvonta... 27

5 6.7. Laskureskontra Kassakirja Pankkitapahtumat Asiakkaan henkilötietokorstisto ja Yritys-yhteyskortisto Asiakkaan/potilaan henkilötietokortisto Yritys-yhteyskortisto Varasto Varasto-ohjelman rakenne Varasto-ohjelman toimintoja Tuotevaraston vieminen ohjelmaan Hinnoittelu ja ostot Uusi toimittajan varasto Hinnoittelu Ostojen seuranta Pankkiohjelma Pankkiohjelman käyttö ja toiminta Tilastot, eräajot Myynti-/Kassaraportteja Laskutukseen liittyvät Kirjanpitoon liittyvät Markkinointitulosteita Kiertonopeustilastoja Tuotevarastoon liittyvät Muut tulosteet ja ohjelmat Siivous, korjaus -ohjelmia Vakiot, henkilöt ja tulosteet Liitteet...57 Liite 1. Näppäimet, palkkihaku, pvm ja klo... 57

6 1 1. Mitä Dapal-ohjelmisto sisältää? Dapal-ohjelmisto on optikkoliikkeisiin ja silmälääkärin vastaanotoille suunniteltu erikoisohjelmisto, joka kattaa kaikki normaaliin asiakastoimintaan liittyvät osa-alueet. Dapal-ohjelmisto kokonaisuudessaan sisältää seuraavat ohjelmat: Ajanvaraus Ammattikortit (vakiona lääkäri-, silmälasi- ja piilolasikortit) Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Linssihiomokortti Kassa ja laskutus Asiakas- ja yrityskortistot Varasto Hinnoittelu ja ostot Pankkiohjelma Tilastotulosteet ja eräajot Edellä mainituista nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto- sekä pankkiohjelma ovat ohjelmiston sisään rakennettuja, mutta optioina hankittavia ohjelmia Ohjelmiston tuottama hyöty liikkeellesi Ohjelmiston käytöstä koituu sekä välitöntä että välillistä hyötyä. Välittömänä hyötynä helpottuvat ja nopeutuvat normaalit, jokapäiväiset

7 2 toiminnot liikkeessäsi. Ohjelmistoa suunnitellessa on yhtenä periaatteena ollut nimenomaan rutiinitoimintojen suorittamisen nopeus ja selkeys. Dapal-ohjelmisto muodostaakin tehokkaan kokonaisuuden, jossa yksinkertaisilla toiminpiteillä saadaan kirjattua niin ajanvaraukset, tutkimustiedot, myyntitapahtumat kuin varastoinventaariotkin. Välillisellä hyödyllä tarkoitetaan sitä, että kaikki tieto mitä ohjelmaan syötetään on myöhemmin hyödynnettävissä mm. erilaisten tilastojen ja eräajojen muodossa. Ohjelmiston kiertonopeustulosteita hyödyntämällä voidaan esimerkiksi pienentää liikkeen tuotevarastoa huonosti kiertävien tuotteiden osalta ja lisätä hyvin kiertävien menekkiä. Tällöin liikkeen varastoon sidottuna olevan pääoman määrää saadaan pienennettyä huomattavasti. Seurannasta koituva hyöty voi liikkeen koosta ja ohjelmiston hyödyntämisen tasosta riippuen olla kymmeniä- tai jopa satojatuhansia markkoja. Lisäksi ohjelmiston ajantasalla pysyvästä asiakaskortistosta on helppoa suorittaa kutsut näöntarkastuksiin tai poimia tiettyjä asiakasryhmiä markkinointia tai kampanjoita varten. Ohjelmisto tarjoaa myös monipuoliset tulosteet kassakuiteista lääkeresepteihin ja mahdollisuuden niiden muokkaamiseen ja lisäämiseen yksilöllisten tarpeittesi mukaisiksi. Tulosteet ovat välittömästi otettavissa jonkin tapahtuman jälkeen, eikä niitä siis tarvitse erikseen ryhtyä kirjoittamaan (esim. lääkereseptit, lasimääräykset, asiakaskortit, kuitit, laskut jne.) Laitevaatimukset Dapal-ohjelmisto on asennettavissa sekä DOS- että Windowskäyttöjärjestelmiin. Windowsiin asennettua ohjelmistoa käytettäessä pystytään luonnollisesti hyödyntämään Windowsin toimintoja. Windowsissa on esimerkiksi mahdollista siirtyä napin painalluksella tekstinkäsittelyn tietystä kohdasta Dapal-ohjelmiston tiettyyn kohtaan ja takaisin. Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi tietokoneverkossa, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman tietokoneen kytkemistä toisiinsa. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun koneiden välillä ja yh-

8 3 teisten tietokantojen käytön (asiakaskortistot, myynti- ja varastotiedot jne). Tämän oppaan esimerkeissä ja ohjelman kuvauksissa on oletuksena, että ohjelmaa käytetään vähintään kahden tietokoneen muodostamassa verkossa. Esimerkki liikkeen laitteistokokoonpanosta, jossa on palvelin ja neljä työasemaa. TOIMISTO / HIOMO LÄÄKÄRI Työasema Lasertulostin PAL- VELIN Työasema Matriisikirjoitin Työasema KASSA Kuittikirjoitin Työasema OPTIKKO Matriisikirjoitin Ohjelmisto on kokonaisuudessaan käytettävissä jokaisessa työpisteessä. Palvelin toimii yhteisen tiedon automaattisena tallentajana. Se mahdollistaa myös mm. lasertulostimelle ja kuittikirjoittimelle tulostamisen kassapisteen lisäksi myös kaikista muista työasemista. Työasemien määrää voidaan lisätä tai vähentää liikkeen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pienissä verkkoratkaisuissa ei erillinen palvelin ole välttämätön Perustana tiedonvälitys Ohjelmiston ytimenä on tiedonvälitys yhtäältä sen eri ohjelmanosien välillä ja toisaalta eri tietokoneita käyttävien työntekijöiden kesken. Ajatuksena on, että asiakaskäynti kulkee ohjelman läpi eri työntekijöiden työpanosten summana. Myynti- tai vastaanottotapahtumat rakentuvat ohjelmiston osien käytöstä niin, että kukin työntekijä tekee niihin omaan työtehtäväänsä liittyvät kirjaukset. Ohjelmisto huolehtii informaation kulusta eri työntekijöiden välillä. Tapahtumia koskevat tiedot syötetään ohjelmaan vain kerran, jonka jälkeen ne ovat hyödynnettävissä kaikkien niitä tarvitsevien kesken (riippumatta siitä millä koneella kukin työntekijä sattuu työskentelemään). Ohjelmiston turvallisuuden takaa yksilölliset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka määrittelevät mitä ohjelmiston osia kukin työntekijä on valtuutettu käyttämään.

9 4 Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan tiedonkulkua ohjelmiston eri osien välillä. Esimerkki asiakaskäynnistä 1) AJANVARAUS. Asiakas soittaa varatakseen ajan optikolle/silmälääkärille lasien vaihtoa varten. Myyjä tai vastaanottoapulainen etsii ajanvaraus-ohjelmasta vapaan ajan ja kirjaa sen kohdalle asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja tulosyyn. 2) ESITIEDOT. Asiakas ilmoittautuu vastaanottoon, jolloin hänen henkilötietokorttiinsa täydennetään mm. henkilötunnus ja osoite (nimen ja puhelinnumeron ohjelma on jo siirtänyt ajanvarauksesta). Samaiseen henkilötietokorttiin otetaan tarkemmat esitiedot käynnin syystä ja mahdollisten entisten silmälasien arvot. Lisäksi henkilötietokorttiin saadaan ohjelmistoon kytketyn autorefraktometrin ja/tai linssimittarin antamat lukemat. 3) OPTIKON/LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO. Optikko/lääkäri näkee omalta näytöltään päivälle varatut asiakkaat ja näiden tulosyyt. Lisäksi hän näkee milloin asiakas on saapunut vastaanottoon, jolloin hän tietää koska asiakkaan voi kutsua sisään. Asiakasta käsittelevään Ammattikorttiin (silmälasi- tai lääkärikortti) on siirtynyt tämän perustietojen lisäksi käynnin esitiedot, entisten lasien arvot sekä tiedot autorefraktometriltä. Optikko/lääkäri kirjaa tutkimusten tulokset ja lasimääräyksen ammattikorttiin. Joko optikko/lääkäri tai myyjä tulostaa asiakkaalle annettavan lasimääräyksen ja tämän lisäksi lasien valintaan tarvittavat tiedot sisältävän alustavan työpussin. 4) KEHYSTEN SOVITUS ja LASITILAUS. Myyjä valitsee asiakkaan kanssa tälle sopivat kehykset. Myyjä merkitsee tiedot kehyksistä ja linssien laadusta, sävytyksestä yms. paperilla olevaan alustavaan työpussiin. Lopuksi myyjä tulostaa laminoitavan asiakaskortin ja kirjaa tilauksen joko asiakkaan läsnäollessa tai tämän vasta lähdettyä kassa-ohjelmaan (tilaukseen siirtyy asiakkaan tiedot henkilötieto- ja ammattikorteista). Kun tilaus on tallennettu kirjautuu lasien tiedot linssihiomokorttiin, johon siirtyy myös automaattisesti asiakkaan tiedot ja lasimääräyksen arvot. 5) LINSSIHIOMO. Linssihiomokortista tulostetun työpussin mukaisesti asiakkaan linssit hiotaan valmiiksi, ja hioja merkitsee linssihiomokorttiin lasien olevan valmiit noudettavaksi.

10 5 6) LASIEN NOUTO. Asiakas saapuu noutamaan lasejaan. Asiakkaan tilaus poimitaan kassa-ohjelmistosta valmiiden lasien mukana olevan tilausnumeron avulla, jolloin ohjelma poimii lasien tiedot ja hinnat suoraan tilauksen mukaisiksi. Kassa valitsee vain maksutavan ja suorittaa normaalin myyntitapahtuman, joka kirjautuu ohjelmiston muistiin kirjanpitoa (päivän kassa ja laskureskontra) ja myynnin seurantaa (tilastot, eräajot) varten. Ylläoleva esimerkki esittää yhden tavan Dapal-ohjelmiston käytöstä optikko- /silmälääkärikäynnin yhteydessä. Kuvatun menettelytavan lisäksi on mahdollista soveltaa sitä liikkeesi yksilöllisten tarpeiden ja laitteistoresurssien mukaisesti. Yhtä oikeaa työskentelytapaa ei Dapal-ohjelmiston mukana tarvitse siis omaksua. 2. Perusteita Ennen tarkempaa tutustumista Dapal-ohjelmistoon on hyvä oppia muutamat ohjelmiston käytön perusteet. Kaikki ohjelmiston osat toimivat samojen periaatteiden mukaisesti, joiden hallitseminen mahdollistaa ohjelman nopean käytön. Tärkeitä perusasioita ovat mm. näppäimistön käyttö, palkkihaku sekä päivämäärän ja kellonajan kirjaaminen Näppäimistö Viisi peruspainallusta Ohjelman käytössä on neljän näppäimen ja yhden näppäinyhdistelmän muistaminen välttämätöntä. Nämä ovat lueteltuna seuraavassa. Ennen näppäintä on mainittu sen pääasiallinen käyttö ohjelmistossa. Suluissa on kerrottu painikkeen mahdollinen toinen nimi, jolla se myös saattaa esiintyä näppäimistöllä tai ohjekirjoissa. Näppäinyhdistelmä control_enter tarkoittaa enter -näppäimen painamista kertaalleen control -näppäimen ollessa alaspainettuna. Painallusten käytöstä ja nuolinäppäimillä kentissä liikkumisesta on kerrottu tarkemmin pikaoppaan liitteessä 1.

11 6 HYVÄKSY & VALITSE Enter (, Return), MUUTA & TALLETA Ctrl Enter (Ctrl_Enter), LISÄÄ Insert (Ins), PERU & PALAA POISTA Esc Del (Escape) ja (Delete). Funktionäppäimet Funktionäppäimet (F1-F9) siirtävät suoraan ohjelmanosasta toiseen (esim. ajanvarauksesta suoraan kassaan jne.). Nämä näppäimet on lueteltuina ohjelmiston päävalikossa, mutta myös tämän oppaan ko. ohjelmanosia käsittelevissä otsikoissa. Myyntitapahtumaa tehtäessä funktionäppäimillä valitaan maksutapa (F1 = käteinen, F2 = pankkikortti jne.). Erityisesti on huomattava edellä mainittujen lisäksi tarpeellisiin perusnäppäimiin luettava funktionäppäin: TULOSTEET F 9 Sillä saa eri ohjelman osissa esiin tulostevalikon, josta valitaan asiakkaalle heti käteen annettavia tulosteita. Eräissä tapauksissa ko. tulostevalikko tulee esiin tapahtuman päätteeksi automaattisesti. Toimintonäppäimet Monesti ohjelmistossa on myös tavallisia kirjain- ja numeronäppäimiä toimintonäppäiminä. Tämä tarkoittaa sitä, että komentojen väritettyä kirjainta tai valikossa ohjelman nimen edessä olevaa numeroa painamalla saat kyseisen toiminnon valituksi (esim ammattikorteissa Hae tai historia). Komennot ovat kyseisissä ohjelmissa lueteltuina ruudun alareunassa. Muunmuassa ammattikorttien käsittelyn yhteydessä yhteydessä (luku 5) tulee esiin

12 7 joitakin toimintonäppäinpainalluksia, joiden muistaminen on tarpeen ko. ammattikortin käyttäjälle. Lisäksi näppäimistöstä löytyy muitakin painikkeita, joiden käyttö on oleellista tietokoneiden kanssa työskennellessä (esim. Windowsissa ohjelmistoa käytettäessä Alt_Tabulaattorilla voi siirtyä mm. Dapal-ohjelmiston ja tekstinkäsittelyn välillä). Näppäimistön käyttöä on laajemmin esitelty Dapalohjelmiston käsikirjan liitteenä Palkkihaku Dapal-ohjelmiston eräs työskentelyä nopeuttava ominaisuus on palkkihaku. Palkkihaussa on johonkin kenttään usein syötettäviä tietoja (esim. sanoja) valmiina listana, josta oikean voi poimia paria kolmea alkukirjainta ja enteriä painamalla. Esimerkiksi ajanvaraus -ohjelman tulosyyt on toteutettu palkkihakuna. Palkkihakuihin voi tarpeen vaatiessa lisätä omia vaihtoehtoja. Palkkihaun nopeutuksena on haettavaan tietoon liitetty mm. yleisimpien sanontojen pikavalintaa varten tunniste, jonka kirjoittamalla vaihtoehto kopioituu automaattisesti palkkihaulla toimivaan kenttään (esim. ajanvarauksen tulosyissä selitteen näöntarkastus saa kirjattua tunnisteella N014 ). Palkkihaun käytöstä ja omien vaihtoehtojen lisäämisestä on kerrottu tarkemmin pikaoppaan liitteessä Päivämäärä ja kellonaika Dapal-ohjelmisto sisältää muutamia olennaisia nopeutuksia erilaisten tietojen syöttämiseen palkkihaun lisäksi. Tällaisia nopeutuksia on myös kellonaikojen ja päivämäärien syöttämisessä. Esimerkiksi kuluvaa päivää tai kellonaikaa ei tarvitse kirjoittaa kokonaan, vaan minkä tahansa merkin kirjoittaminen ko. kenttään riittää. Liitteessä 1 on selostettu tarkemmin päivämäärien ja kellonaikojen kirjaamista.

13 8 3. Päävalikko Ohjelmisto käynnistyy päävalikkoon. Valikossa valintapalkki viedään nuolinäppäimiä käyttämällä halutun ohjelman (tai ohjelmiston osan) kohdalle ja siihen siirrytään enteriä painamalla. Myös ohjelmien nimien jälkeistä funktionäppäintä painamalla pääsee siirtymään ko. ohjelmaan. Päävalikkoon pääsee ohjelmiston muista osista takaisin riittävän monta kertaa escapea painamalla. Päävalikossa painettuna esc sulkee koko ohjelmiston (ohjelma tosin kysyy ensin haluatko varmasti poistua). Seuraavissa kappaleissa kuvataan eri ohjelmien ja aliohjelmien toimintaa ja käyttöä. 4. Ajanvaraus (F1) Ohjelmiston ajanvaraus-ohjelman etuina ovat nopeus ja kalenterin helppo hallinta. Lisäksi jo ajanvaraukseen kirjatut tiedot ovat mm. optikon tai lääkärin hyödynnettävissä. Kun ajanvaraus-ohjelman

14 9 yksinkertaisen rakenteen sisäistää, sujuu aikojen varaaminen ja etsiminen vaivattomasti Mitä näyttöruutu sisältää? Ajanvaraus-ohjelman näyttö jakaantuu kahteen osaan: yläosassa on aikarulla ja alaosassa on yksittäisen ajan tarkemmat tiedot. Yläosasta valitaan aika, jota käsitellään ja alaosassa tehdään varaus valittuun aikaan. Yläosa: aikarulla Yläosassa kulkee rullana ohjelmaan luotuja aikoja. Rullassa liikutaan nuolinäppäimillä ja page up/down -näppäimillä ylös ja alas. Kukin ajanvarausrivi koostuu kuudesta sarakkeesta, jotka ovat kohde, aika, nimi, tulosyy, mk ja tila. Kahden viimeksi mainitun käyttäminen ei ole välttämätöntä kaikissa liikkeissä. Kohde: Aika: Nimi: Tulosyy: Mk: Ajanvarauksen kohde kertoo kohteen toimen (kohderyhmän) ja nimen lyhenteillä (esim. OPT MVI tarkoittaa OPTikko Matti VIrtanen. Ajanvarauksen kohteena voi myös olla laite tai tila (esim. HUO LS2 tarkoittaa HUOne LeikkausSali 2 ). Aika rakentuu päivämäärästä ja kellonajasta. Nimen kohdalle kirjaantuu sen asiakkaan nimi, jolle aika on varattu. Nimen kohdalle voi laittaa myös selitteen, jos aika on varattu ruokailua, kahvitaukoa tms. varten. Tulosyyhyn kirjaantuu varauksen yhteydessä ajan varauksen syy (esim. näöntarkastus). Tätä saraketta käytetään lääkärinpalkkioiden seurantaan, jos optikkoliikkeen yhteydessä toimii omana yrittäjänään silmälääkäri. Näin tehdessä hänen palkkionsa pysyy erillään itse optikkoliikkeen kirjanpidosta (lääkärille tulostetaan päivän lopuksi laskelma palkkioista rahatilityksen yhteydessä).

15 10 Tila: Tilasarakkeessa on yksimerkkinen koodi, jolla voidaan välittää tietoa vastaanoton ja optikon/lääkärin välillä (esim. s=saapunut, t=laita tipat jne.). Lisäksi sarakkeessa näkyy tilan kirjaamisen kellonaika. Alaosa: yksittäisen ajan (ja asiakkaan) tarkemmat tiedot Tässä kenttäryhmässä on ne asiakkaan henkilötiedot, jotka ovat mahdollista syöttää jo ajanvarauksessa (täydelliset tiedot lisätään asiakkaan henkilötietokorttiin). Lisäksi alaosaan syötetään varaukseen liittyviä tietoja, kuten varauksen kirjaajan tunnus. Alaosassa näkyy myös tietyt yläosan tiedot täydellisinä (esim. varauksen kohteen koko nimi). Alaosa päivittyy aina sen ajan mukaiseksi, jonka kohdalle yläosan valintapalkki viedään Ajan hakeminen Aikoja voi hakea kohteen, ajan tai nimen mukaan painamalla sanojen alkukirjainta näppäimistöltä ja antamalla hakuikkunan kenttiin halutut avaimet. Aikarulla järjestyy aina viimeisimmän haun mukaisesti. (Esim. kun on haettu vain vapaita aikoja, rullassa on esillä vain vapaat ajat. Kaikkien aikojen saamiseksi esille tulee suorittaa tällöin uusi haku.). Kohde- vai aikahaku Kohde- ja aikahaun eroina on, että kohdetta haettaessa tulee esiin tietyn kohteen aikoja (esim. tietty optikko) kun taasen ajan mukaisesti haettaessa rullassa esitetään koko toimen (kohderyhmän) edustajien ajat lomittain (esim. kaikki optikot). Ajatuksena on kysytäänkö: 1) vastaanottoa tietylle KOHTEELLE esim. optikko Matti Virtaselle, vai 2) AIKAA kelle tahansa tietyn kohderyhmän edustajalle esim. ylipäänsä optikolle Ajan varaaminen Aika varataan hakemalla valintapalkin kohdalle haluttu aika ja painamalla enteriä tai varaa. Alaosaan kirjataan tämän jälkeen asiakkaan

16 11 nimi (sukunimi + etunimi). Ohjelma hakee entuudestaan tutun asiakkaan kortistosta, jolloin hänen henkilötietonsa kopioituvat suoraan ajanvaraukseen. Jos kyseessä on uusi asiakas, lisäys suoritetaan insertiä painamalla ja kirjaamalla ajanvaraukseen alaosaan halutut tiedot (yleensä puhelimitse tapahtuvissa varauksissa merkitään nimen lisäksi vain puhelinnumero ja tulosyy). Asiakkaan saapuessa vastaanotolle kirjataan asiakkaan tarkemmat tiedot henkilötietokorttiin (ks. luku 7.) Uusien aikojen luominen lisäys kalenterimukaisesti. Uusia aikoja voidaan luoda joko yksittäisesti tai aikakalenterin avulla suurempia määriä. Insertiä painamalla siirrytään lisäykseen, josta valitaan joko yksittäisen ajan lisäys tai useampien aikojen Yksittäisen ajan lisääminen Yksittäisen ajan lisäyksessä valitaan vain kohde ja haluttu aikaväli (ohjelma huolehtii ettei samalle kohteelle luoda samoja aikoja uudestaan). Kalenterimukainen aikojen lisäys Kalenterin mukaisessa lisäyksessä tehdään kalenteripohjia, joiden avulla voidaan uusia aikoja luoda ajanvaraukseen aina halutun ajanjakson verran. Aikakalenteriin merkitään: kenelle tai mille (huoneelle, laitteelle) aikoja ollaan luomassa, mille ajanjaksolle, mitkä viikonpäivät otetaan huomioon

17 12 ja minä kellonaikoina on varaaminen mahdollista (kohteen työajan mukaan). Jaksotusväli ja selite Jaksotusvälin avulla kellonaikojen merkitseminen on helppoa. Merkitset jaksotusväliksi haluamasi, jonka jälkeen enteriä painelemalla ohjelma lisää kalenteripohjaan aikoja valitun jaksotusvälin mukaisesti (esim. 20 minuutin jaksotusvälillä: , jne). Kellonaikojen perään voi liittää selitteen, joka kertoo esimerkiksi ruokatunnista tms. päivittäin toistuvista tauoista. Kun hyväksyt aikakalenteripohjan, ohjelma alkaa luoda ajanvaraukseen sen mukaisesti uusia aikoja. Samalle henkilölle voidaan tehdä useampia aikakalenteripohjia tarpeen mukaan (esim. eri työaikaa varten arki- ja lauantaipäiville). 5. Ammattikortit Ammattikorteilla tarkoitetaan mm. niitä kortistoja, joihin optikko tai lääkäri kirjaa asiakkaita/potilaita koskevat tutkimustiedot. Ohjelmistossa on vakioammattikortteina lääkärin tutkimuksia varten lääkärikortti ja optikon tutkimuksia varten joko silmälasi- tai piilolasikortti. Linssihiomokortisto on tarkoitettu nimensä mukaisesti linssien hiontaan liittyvien tietojen kirjaamiseen. Ohjelmaan voidaan myös lisävarustuksena tilata liikkeesi tarpeiden mukaan muita ammattikortteja (esim. laboratoriokortti) Ammattikorttien käytön perusteet Ammattikorttien käyttäminen asiakkaan/potilaan tietojen kirjaamiseen ja korttien hallinta tapahtuvat samojen perussääntöjen mukaisesti. Siirtyminen korttien välillä Ammattikorttien välillä voi siirtyä saman asiakkaan tietojen tullessa esiin aina avoinna olevaan ammattikorttiin (samoin voi siirtyä ammattikorteista esim. kassaohjelmaan saman asiakkaan pysyessä käsiteltävänä). Siirtymi-

18 13 nen tapahtuu joko nopeasti painamalla toisen kortin funktionäppäintä tai pidemmin kulkemalla päävalikon kautta. Korttien täyttäminen ja tallentaminen Ammattikortin yläosassa on käsiteltävänä olevan asiakkaan tietoja, jotka ohjelma poimii henkilötietokortistosta (mm. henkilötiedot ja entisten lasien arvot). Jos asiakasta ei ole vielä henkilötietokortistossa, voidaan hänet lisätä insertiä (Ins) painamalla. Henkilökorttia muuttamalla muuttuvat myös ammattikortin yläosan tiedot. Alaosa kortista on varattu ammattialaan liittyville tiedoille. Jos asiakas on jo viety henkilökortistoon voidaan täyttämiseen käyttää kolmea tapaa (Huom! ei koske linssihiomokorttia, jossa aina kyseessä muutos): 1) asiakkaan mahdollisen edellisen ammattikortin tiedot uuden kortin pohjana Enter. 2) uuden kortin täyttö tyhjältä pohjalta välilyönti. 3) Kortin tietojen muuttaminen Ctrl_Enter. (Huom! Samaa päivää aiemmin tehtyjen korttien muuttaminen on salasanan takana, jotta uuden asiakaskäynnin yhteydessä luotaisiin aina uusi kortti ks. alla historiakortit). Täytetyn kortin tallentaminen tapahtuu niinikään Ctrl_Enteriä painamalla. Ammattikorttien kenttäryhmien välillä pääsee liikkumaan enter- ja nuolinäppäimien lisäksi myös Page Down (PgDn) ja Page Up (PgUp) näppäimillä. Liikkumisvälit vaihtelevat eri korteilla tarkoituksenmukaisuus näkökohtien mukaisesti. Kentissä teksti on joko kirjoitettavissa vapaasti tai rivin alku on valittavissa palkkihakuna ja loppu kirjoitettavissa vapaana tekstinä. Jos koko teksti halutaan kirjoittaa vapaasti, kirjoittaminen aloitetaan välilyönnillä. Yritys voi valita myös tavan, jossa palkkihaun käyttö näissä kohdissa on täysin estetty.

19 14 Historiakortit Jos asiakkaalla on jo aiemmin täytetty ammattikortti siirtyy se historiakortistoon uuden kortin täytön myötä. Historiakortit ovat siis ko. asiakkaan aiempia ammattikortteja. Historiakortteja pääset selaamaan Historia -komennolla (poikkeuksena linssihiomokortti, jossa on näkyvillä silmälasikortin historiakortit omien historiakorttien sijasta). Päivän työlista Jos optikko/lääkäri on ajanvarauksen kohteena, on mahdollista saada päivän työlista näkymään ammattikortin päällä. Työlista tulee esiin aina ammattikorttiin siirryttäessä, ja siinä on näkyvillä päivälle varatut ajat ja ajanvarauksessa kirjatut tulosyyt. Listasta on helppo valita seuraava asiakas ammattikortin täyttöä varten. Jos asiakas ei tule ajanvarauksen kautta, voidaan hänet hakea myös henkilötietokortistosta Haku -toiminnolla. Extra- ja lisätiedot Kaikissa ammattikorteissa on Extra -toiminto, jolla voi kortin liitteeksi kirjoittaa n. 150 merkkiä tietoa asiakkaaseen tai tutkimukseen liittyen. Extrakorttiin voi myös liittää kaksi hakukoodia (voidaan käyttää esim. asiakkaiden poimintaan tulosteita varten). Lisäksi lasi- ja piilolasikorteissa on Lisä-kortti, jonne voi kirjoittaa n. 240 merkin edestä laseja tai piilolaseja koskevaa lisätietoa. Linssihiomokortissa lisä -toiminnolla tulee esille silmälasikortin lisätiedot Lääkärikortti (F2) Lääkärikortti on silmälääkärin tekemän tutkimuksen tietojen syöttämistä varten. Korttiin mahtuu mm.: Esitiedot, tutkimustiedot diagnoositiedot (palkkihakuna uudet, kansainväliset diagnoosit), lääkereseptit, lasimääräys, seuraavan käynnin ajankohta ja lisätietoa n. 120 merkkiä.

20 15 Kortin liitteeksi voi kirjoittaa lisäksi lähetteen tekstiosuuden (Lähete) sekä yli toisenkymmenen liuskan verran tietoa esim. pitkiä potilaskertomuksia tai tutkimustyötä varten (txt -komento). Lääkärikortin tulosteina ovat mm. reseptit, lääkärintodistukset, lähetteet ja tutkimuspyynnöt. Tulosteisiin kirjoittuu automaattisesti potilaan tiedot ja lääkärikorttiin syötetyt tiedot. Muun muassa lääkärikortin täyttöön oleellisesti kuuluvia yksityiskohtia on selostettu myöhemmin (kohdassa 5.6.) Silmälasikortti (F3) Silmälasikorttiin sisältyy kaikki näöntarkastukseen liittyvät kentät, kuten: Esitiedot, näöntarkastuksen arvot, lasimääräys, seuraavan käynnin ajankohta ja erityiset huomiot (n. 150 merkkiä). Lisäksi silmälasikorttiin kopioituu lasitilauksen tiedot. Kortin tulosteina on mm. asiakaskortti ja alustava työpussi silmälasitilausta varten. Muun muassa silmälasikortin täyttöön oleellisesti kuuluvia yksityiskohtia on selostettu myöhemmin (kohdassa 5.6.) Piilolasikortti (F4) Piilolasikorttiin kirjataan piilolasikäynnin vaatimat tiedot. Kortin kenttiin voi syöttää mm.:

21 16 Piilolasien käyttötarkoituksen, vaihtovälin, sovituslasien arvot, hoitonesteen, piilolasimääräyksen ja erityiset huomiot (n. 200 merkkiä). Piilolasikortin liitteenä on kontrollikäyntiä varten oma taulukkonsa (kontrollikortti), jolloin kontrollikäyntien kirjaaminen ei vaadi uutta piilolasikorttia (Kontr.). Tulosteina ovat esimerkiksi piilolasityöpussi ja -asiakaskortti Linssihiomokortti (F6) esimerkissä käy ilmi. Linssihiomokortti on siitä poikkeuksellinen ammattikortti, ettei sitä täytetä tutkimusta tehtäessä. Sen täyttäminen tapahtuu pääosin automaattisesti lasitilauksen yhteydessä, kuten oppaan alun Tilausta tehtäessä tulostetaan työpussi, jonka mukaan linssit hiotaan. Hiomokortti jää kuitenkin ohjelman muistiin mahdollista tietojen tarkistusta tai muuttamista varten. Myös linssien valmistuminen voidaan merkitä hiomokorttiin (esimerkiksi asiakkaan tiedusteluja varten). Linssihiomokortista saa tulosteena työpussin, jossa on kaikki tarvittavat tiedot hiontatyötä varten.

22 Yksityiskohtia ja erikoisuuksia ammattikorttien täyttämisessä ja käytössä Lääkärikortin ja silmälasikortin kentissä on muutamia erikoisuuksia, jotka ovat hyvä ottaa huomioon kortteja täytettäessä: Esitiedot Kirjoittamalla 8888 ja enter, vastaanottoavustajan merkitsemä tulosyy siirtyy suoraan esitietojen ensimmäiseen riviin. Lasimääräys Kirjoittamalla 9999 ja enter lasimääräys saadaan suoraan refraktion mukaiseksi. Seuraavan käynnin ajankohta Mikäli kohtaan ei tehdä mitään merkintää, ohjelma antaa seuraavan käyntipäivän automaattisesti kahden vuoden päähän. Halutessa automaattivälin saa muutetuksi. Sanottu koskee myös piilolasikorttia. Edellä mainittu lääkärikortin liitteeksi saatava teksti (txt) voidaan tulostaa joko kokonaan tai vain osa siitä. Tulostettava osa rajataan painamalla aluksi F1. Sen jälkeen osa rajataan nuolinäppäimillä ja rajaus hyväksytään painamalla F2. Tulostaminen aloitetaan painamalla F Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto Nimetyn lääkärin/optikon asiakaskortiston siirto on optiona hankittava ohjelma. Se mahdollistaa tietyn lääkärin/optikon potilaiden (asiakkaiden) tietojen siirron esimerkiksi erilliseen kannettavaan tietokoneeseen. Samoin kannettavaan tietokoneeseen tallennetut muutokset ja asiakaslisäykset saa siirretyksi liikkeen atk-järjestelmään. Ohjelman käyttö tapahtuu Muut tulosteet (11.7.) kohdissa Pura asiakkaat korpulle ja Kokoa asiakkaat korpulta.

23 18 6. Kassa ja laskutus (F5) Kassa ja laskutus -ohjelma koostuu useasta aliohjelmasta, jotka toimivat kiinteästi yhteistyössä toistensa ja koko ohjelmiston kanssa. Ohjelmassa voi normaalin käteis- ja laskutusmyynnin lisäksi suorittaa mm. uusien (lasi)myyntitilausten kirjaukset, tilausten ja laskutuksen seurannan sekä päivän kassan tarkastelun. Ohjelman avulla on myös helppo hyvittää ja muuttaa puutteelliset myyntitapahtumat. Kassa ja laskutus -ohjelman aliohjelmat voi valita kassavalikosta joko aliohjelmien numeron tai nuolinäppäimien avulla. Seuraavissa kohdissa tarkastellaan aliohjelmien toimintaa. Ohjelmat on esitelty siinä järjestyksessä kuin ne ovat esillä kassavalikossa Käteis- ja laskutusmyynti Käteis- ja laskutusmyynti -ohjelma on nimensä mukaisesti tarkoitettu normaalin myyntitapahtuman suorittamiseen. Ohjelmassa on valittavissa maksutavoiksi käteinen, pankkikortti, luottokortti tai lasku. Jokainen myyntitapahtuma tallentuu luonnollisesti ohjelman muistiin mm. kirjanpitoa, laskutusta, varastonvalvontaa, tilastotulosteita (myynninseuranta, kiertonopeudet yms.) ja inventaariota varten. Myyntitapahtuma

24 19 Siirryttäessä käteis- ja laskutusmyynti -ohjelmaan kirjoitetaan ensin myyjän tunnus valintaikkunaan. Tämä mahdollistaa mm. yksilökohtaisen myynninseurannan. Jos ostajana on vakioalennuksia saava henkilö, on hänet valittava asiakkaaksi ennen tuotteiden kirjaamista (F6). Myyntitapahtuma kulkee normaalisti seuraavien askelten mukaisesti: 1) Myyjä kirjoittautuu sisään kassaohjelmaan 2) Kirjataan tuotteen ryhmätunnus ja tuotenumero - joko viivakoodin lukijalla tai näppäimistöltä (ryhmätunnus ja tuotenumero ovat yleensä hintalapussa, jos niitä ei tiedä, löytyvät ne nopeasti palkkihaun avulla). - Huom: Jos käytössä on erikoisnäppäimistö, johon on ohjelmoitu funktionäppäimiä yleisimmin myytäville tuotteille, tällaisen tuotteen valitseminen voi tapahtua pelkästään ko. näppäintä painamalla. 3) Valitaan kappalemäärä - voi olla myös miinusmerkkinen (esim. hyvityksessä). 4) Kirjataan mahdollinen alennus - prosenttialennus oletuksena, markkamääräisen alennuksen saa annettua miinusmerkin avulla. (Toistetaan kohtia 2-4 kunnes jokainen tuote on kirjattu. Jo syötettyjä tietoja voi muuttaa siirtymällä nuolinäppäimillä kenttien ja tuoterivien välillä.) 5) Valitaan maksutapa ja tulostetaan kuitti, lasku tai osamaksutosite - painetaan maksutavan funktionäppäintä (F1-F4) (laskutus kysyy lisää tietoja; selostus alempana). Käteismyynti (F1) (maksu käteisrahalla) Näppäintä F1 painettaessa tulostuu käteiskuitti ja sähköisesti avattava kassalaatikko aukeaa. Pankkikorttimaksu (F2) (kun pankkiohjelma on käytössä) Magneettikortinlukijalla höylättäessä ohjelma ilmoittaa lisäksi välittömästi jos kortti on korttien sulkulistalla tai jos ko. korttia ei muuten voi käyttää. Tarkistusrajan ylittyessä ohjelma pyytää syöttämään tarkistusnumeron.

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille SISÄLLYS KÄYTTÖOPPAASTA... 1 YLEISTÄ... 1 TÄRKEIMPIÄ ASIOITA KÄYTTÖOHJEISTA JA OHJELMISTOJEN KÄYTÖSTÄ... 1 1. OHJELMISTOJEN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT. www.dapal.fi

HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT. www.dapal.fi HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT www.dapal.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO OHJELMISTON YLEISIÄ OMINAISUUKSIA... 3 AJANVARAUS... 5 YLEISTÄ AMMATTIKORTEISTA... 6 LÄÄKÄRIKORTTI... 7 SILMÄLASIKORTTI... 8 PIILOLASIKORTTI... 9

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Kassa Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom kassa...3 1 Kassaoletukset...3 1.1. Kassaoletukset...4 1.1.1 Kassaoletusten käyttörajoitukset...4 1.2 Tulostusoletukset...5

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Yleistä ohjelmasta 1

Yleistä ohjelmasta 1 YLEISTÄ OHJELMASTA OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS MITEN KÄYTÄT KÄYTTÖOHJETTA? OHJELMAN KÄSITTEET YLEISET NÄPPÄIMET JA PIKANÄPPÄIMET Yleistä ohjelmasta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 OHJEKANSION PERIAATTEET JA PERUSKÄSITTEET...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tuotteet...3 1.1 Tuoteoletukset...3 1.2 Tuoteoletukset...4 1.3 Tuntiveloituslaskelma...4 1.2 Varasto-ohjelman käynnistys...5

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

FinHansa Financials. Integroitu Taloushallintoohjelma. Windows:lle. Osa 2: Taloushallinto. Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat

FinHansa Financials. Integroitu Taloushallintoohjelma. Windows:lle. Osa 2: Taloushallinto. Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat Financials Integroitu Taloushallintoohjelma Macintosh:lle ja Windows:lle Osa 2: Taloushallinto Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat 1998 Hansa Business Solutions Oy Ab, Helsinki, Finland Kaikki

Lisätiedot

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely 2010.1 Uusien toimintojen käyttöohje - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely Päivitetty 1.2.2011 Sisällys YLEISTÄ... 9 UUDET LIITÄNNÄT AUTOALALLE...10

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY KÄYTTÖOHJE 11/2013

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY KÄYTTÖOHJE 11/2013 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY KÄYTTÖOHJE 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENTAMINEN... 6 1.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE...6

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot