Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 * Yksityistieavustukset Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet 29 * 59 Mika Waltari koulun rakennusurakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun putkiurakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun ilmanvaihtourakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun sähköurakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun automaatiourakan urakkatarjoukset Sähköenergiatarjoukset kaudelle Mika Waltari koulun lämmityksen hankintamenettely 36 * 66 Ilmoitusasiat

2 PORNAISTEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto Kanerva Pasi Aarrelampi Hannu Laitinen Päivi Palviainen Erja Salonen Miska Tanner Mari Villanen Riitta KOKOUSPÖYTÄKIRJA puheenjohtaja 4/2013 Sivu 54 Franti Aija Pietilä Jukka Miettinen Mikael khall. edustaja pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 27 - PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Miska Salonen ja Mari Tanner. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pasi Kanerva Pöytäkirjanpitäjä Jukka Pietilä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Miska Salonen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Pöytäkirjanpitäjä Mari Tanner Jukka Pietilä

3 Tekninen lautakunta YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2013 Tekla 27 Yksityistieavustukset julistettiin haettaviksi kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä Uusimaa -lehdessä ja Itäväylä -lehdessä Lisäksi hakemuslomakkeet lähetettiin kaikille viime vuonna avustusta saaneille tiekunnille. Hakemusten viimeinen palautuspäivä oli Kunnossapitoon anottiin ,81 ja perusparannukseen ,00. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt :ssä perusteet tieavustusten myöntämiseksi. Kohdan 5 mukaan kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista kunnossapitokustannuksista niillä teillä, missä tiekunta on perustettu ja muilla teillä 50 %. Laskennallista kunnossapitokustannusta 975 /km ei ole uudelleen arvioitu vuoden 1996 tasosta. Maanrakennuskustannusindeksi oli vuonna 2000 => 100 ja 4/2013 => 157,5. Indeksitarkistuksen jälkeen laskennalliseksi kunnossapitokustannukseksi tulee 1535 /km. Viime vuoden tiekuntien tilinpäätöstietojen mukaan tiekuntien keskimääräiset kunnossapitokustannukset olivat /km. Kokouskutsun mukana lähetetään valmisteltu laskelma yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laskelman yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle 2013, joka laskelman mukaan on ,54 ja perustuu päivitettyyn laskennalliseen kunnossapitokustannukseen 1535 /km. Talousarvioon on varattu ,00 :n määräraha yksityistieavustuksiin. Laskelman ja määrärahan välinen erotus korjataan kaikille tiekunnille samansuuruisena prosenttiosuusleikkurina, jotta pysytään talousarvion määrärahan rajoissa. Lisäksi kunnanhallitus on edellyttänyt lautakunnan valmistelemaan säästötoimia kuluvan vuoden talousarvion osalta. Lautakunnan tekemää esitystä, joka koski yksityistieavustusten leikkaamista :lla, ei vielä ole kunnanhallituksessa/kunnanvaltuustossa käsitelty../..

4 Tekninen lautakunta Tekla 27./.. Tekninen lautakunta päättää maksaa yksityistieavustukset laskelman ja talousarvion varatun määrärahan rajoissa sekä mahdollisen säästötoimen edellyttämällä tavalla. Vuoden 2013 osalta perusparannushankkeisiin ei esitetä avustusta maksettavaksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta VUODEN 2013 TALOUSARVION SÄÄSTÖTOIMET Tekla 23 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen, että hallintokuntien tulee valmistella ja käsitellä kuluvan vuoden talousarvon käyttötalouden osalta 2,5 % säästö- ja tasapainottamisehdotukset ja esittää ne kunnanhallitukselle mennessä. Teknisen lautakunnan käyttötalous Menot (ulkoinen) Tekninen hallinto Kaavoitus Kiinteistötoimi Liikenneväylät Vesihuoltolaitos Maa- ja metsätilat Kaukolämpölaitos Teknisen lautakunnan osalta 2,5 % talouden tasapainotus tarkoittaa noin euroa. Lautakunnan talousarvio on jo lähtökohtaisesti laadittu tiukan raamin mukaan ja mitään uusia tai laajenevia toimintoja ei se pidä sisällään. Ainoa muutos on oppisopimuskoulutuksen aloittaminen yhden henkilön osalta ja senkin rahoitus on käynnistyspäätöksen mukaan pääosin hoidettava talousarvion sisäisin muutoksin. Henkilöstökulujen osalta ei toiminnassa ole muutoksia, ei lisäyksiä eikä vähennyksiä. Lautakunnan menot koostuvat pääosin sopimuksiin liittyviin menoihin tai kilpailutettuihin palvelujen ja raaka-aineiden hankintoihin: mm. alueellisen pelastuslaitoksen kuntaosuudet, vedenhankintaan ja käsittelyyn liittyvät sopimukset, vesilaitoksen ja kaukolämpölaitoksen käyttöpalvelut, alueiden hoito- ja kunnossapito, energian hankinta. Hyväksyttyjä suunnitelmia tai ohjelmia on talousarvion lisäksi mm. kaavoitusohjelma, keskustan kehittämissuunnitelma, kiinteistöjen korjausja ylläpito-ohjelma, tämän vuoden kiinteistöjen kunnossapidon työohjelma. Priorisoinnin osalta ainoa täysin harkinnanvarainen määräraha on kunnan myöntämät yksityistieavustukset. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tavoitteellinen talousarvion säästö- ja tasapainotus on liian suuri lautakunnan toimintoihin nähden. Mikäli säästöihin joudutaan turvautumaan, niin lautakunnan esitys on, että säästöksi suunniteltu euromääräinen summa voisi olla enintään ja se jakaantuu tasan yksityistieavustusten ja kiinteistötoimen kesken../..

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 23./.. Kiinteistötoimen osalta lautakunta käsittelee uudelleen kokouksessaan hyväksytyn kiinteistöhuollon työohjelman ja toteuttaa säästötavoitteen pääosin suunniteltuja työkohteita karsimalla. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla 28 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Säästöesitysten vaikuttavuudesta tulee tehdä selvitys. Tekninen lautakunta päätyi esityksessään kiinteistötoimeen ja yksityistieavustuksiin kohdistuviin säästöesityksiin. Vaikuttavuudenkin osalta lautakunta yksiselitteisesti päätyi tarkistamaan hyväksyttyä kiinteistöhuollon työohjelmaa ja toteuttaa säästötavoitteen pääosin suunniteltuja työkohteita karsimalla. Käytännössä tekninen toimi on joutunut varautumaan heti valtuustopäätöksen jälkeen, että tavoitteellinen säästö on lautakunnan osalta löydettävissä. Tämä on merkinnyt sitä, että valmistelevia toimia esim. kiinteistöhuollon hankintoihin, työkohteiden suunnitteluun, työvoiman kohdistamiseen ja varaamiseen sekä mahdolliseen hankintamenettelyn mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole sitovasti voitu ryhtyä. Päätös sitovasta säästöstä ja sen päätöksen siirtyminen vaikuttaa myös siihen, että suunniteltuja hankkeita, joita oli ajateltu tehtäväksi esim. koulujen loma-aikana, ei kaikilta osin pystytä enää tänä vuonna toteuttamaan. Edellä esitettyjen syiden takia kiinteistötoimen säästöt toteutuvat tavoitteellisen tason 2,5 % mukaisesti. Yksityistieavustusten osalta esitettyä suurempi leikkaus heikentää oleellisesti tiekuntien kykyä hoitaa vuosittaista kunnossapitoa. Tekninen lautakunta toteaa, että lautakunnalla ei ole lisättävää tai muutettavaa aiempaan esitykseen, kuin se mitä edellä on vaikuttavuudesta arvioitu. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

7 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN RAKENNUSURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 29 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen rakennusurakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy Fira Oy NCC Rakennus Oy Rakennus K.Karhu Oy Skanska Talonrakennus Oy YIT Rakennus Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy ,00 Fira Oy ei tarjousta NCC Rakennus Oy ,00 Rakennus K.Karhu Oy ,00 Skanska Talonrakennus Oy ,00 YIT Rakennus Oy ,00 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun rakennusurakan vertailuhinnaltaan halvimman Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen rakennusurakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

8 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN PUTKIURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 30 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen putkiurakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Lemminkäinen Talotekniikka Oy LVI-Arina Oy L.S. Prime Heat Oy Putkiset Oy Uudenmaan LVI-Talo Oy Vimare Oy/PutkiPale Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 LVI-Arina Oy ,00 L.S. Prime Heat Oy ,00 Putkiset Oy ,50 Uudenmaan LVI-Talo Oy ,00 Vimare Oy/PutkiPale ,50 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun putkiurakan urakoitsijaksi vertailuhinnaltaan halvimman LVI-Arina Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen putkiurakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

9 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN ILMANVAIHTORAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 31 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen ilmanvaihtourakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: IR-Pelti Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy LVI-Arina Oy Putki-Kolmio Oy Putkiset Oy Uudenmaan LVI-Talo Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: IR-Pelti Oy ,00 Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 LVI-Arina Oy ei tarjousta Putki-Kolmio Oy ,00 Putkiset Oy ,50 Uudenmaan LVI-Talo Oy ,00 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun ilmanvaihtourakan urakoitsijaksi vertailuhinnaltaan halvimman Lemminkäisen Talotekniikka Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen ilmanvaihtourakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

10 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN SÄHKÖURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 32 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen sähköurakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Järvenpään Sähkö Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy Quattroservices Oy Sähköarina Oy Sähköpalvelu Koskela Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: Järvenpään Sähkö Oy ,00 Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 Quattroservices Oy ei tarjousta Sähköarina Oy ,00 Sähköpalvelu Koskela Oy ,00 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun sähköurakan urakoitsijaksi vertailuhinnaltaan halvimman Sähköpalvelu Koskela Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen sähköurakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

11 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN AUTOMAATIOURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 33 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen automaatiourakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Arealtec Oy LVI-Arina Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Kokonaisurakkahinta: Arealtec Oy ,00 LVI-Arina Oy ei tarjousta Tarjous oli tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun automaatiourakan urakoitsijaksi Arealtec Oy:n tarjouksen. Tarjouksen mukainen automaatiourakan urakkasumma ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

12 Tekninen lautakunta SÄHKÖENERGIATARJOUKSET KAUDELLE Tekla 34 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan käyttämä sähköenergia kaudella Hankinnasta julkaistiin Hilmassa hankintailmoitus Tarjouspyyntöasiakirjan mukaan kirjalliset tarjoukset pyydettiin jättämään tekniselle osastolle osoitettuna klo mennessä. Tarjousaika päättyy kokouskutsun lähettämisen jälkeen ja esittelijän päätösehdotus kuullaan kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

13 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN LÄMMITYKSEN HANKINTAMENETTELY Tekla 35 Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , että Mika Waltarin koulun lämmitystavaksi valitaan pellettilämmitys. Pellettikattila ja siilo sijoitetaan nykyisen Jokimäen koulun tontille ja kattilan mitoituksessa varaudutaan myös Jokimäen nykyisen koulurakennuksen lämmitykseen. Hankinnassa voidaan menetellä kahdella tavalla; joko tehdään tarpeellinen laitosinvestointi suoraan kunnan hankintana tai selvitetään onko markkinoilla tarjolla myös vaihtoehtoa, että ostetaan pelkästään tuotettua lämmitysenergiaa valitulla lämmöntuottotavalla. Tekninen lautakunta päättää, että Mika Waltarin koulun lämmityksen hankintamenettelyssä selvitetään tehdäänkö tarpeellinen laitosinvestointi suoraan kunnan hankintana tai onko markkinoilla tarjolla myös vaihtoehtoa, että ostetaan pelkästään tuotettua lämmitysenergiaa valitulla lämmöntuottotavalla. Lautakunnan asiasta tekemä päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh

14 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 36 Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio, vesitutkimus: Tutkimustodistus Liikenneturvallisuustyöryhmä: Muistio Talousarvion toteutuma Viranhaltijan päätökset: 57 -

15 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Tekninen lautakunta Kirkkotie 176, PL Pornainen lautakunta/hallitus Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. sisältö Liitetään pöytäkirjaan

16 68 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät - lääninoikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot