AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008"

Transkriptio

1 TIEDOTE / 2008 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ TUTKINNOT JA TUTKINTOJEN PERUSTEET UUDISTUVAT Kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteet) sekä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen, vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen perusteet, talouskouluopetuksen perusteet sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen perusteet uudistetaan vaiheittain siten, että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään Tutkintorakennetta tarkistetaan ottaen huomioon työelämän osaamistarpeiden muutokset. OPM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista (469/2008) sisältää tutkinnot alkaen Lokakuussa 2008 on tulossa OPM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista alkaen. Tutkinnon perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) uudistetaan ja otetaan käyttöön seuraavan aikataulun mukaan otettiin käyttöön seuraavat uudistetut perusteet: Rakennusalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Metsäalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Tutkintokokeilujen perusteella tutkinnon perusteiden hyväksymisen jälkeen rakennusalan perustutkintoon on uutena tulossa kivialan koulutusohjelma vuonna 2009 ja metsäalan perustutkintoon uutena metsäenergian tuotannon koulutusohjelma vuonna (OPM:n asetus 469/2008) otetaan käyttöön seuraavat uudistetut perusteet: Autoalan perustutkinto, 6 koulutusohjelmaa Elintarvikealan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Laboratorioalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Logistiikan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Sähköalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Kaivosalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Maatalousalan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Hevostalouden perustutkinto, 1 koulutusohjelma Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Liiketalouden perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Matkailualan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL 380, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen Hagnäsgatan 2, PB 380, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

2 2 Hiusalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, 1 koulutusohjelma Nuoriso- ja vapaa- ajanohjauksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Veneenrakennuksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa käyttöön otettavista perusteista päätetään joulukuussa 2008 ja sen jälkeen ne toimitetaan saataville sähköisesti sekä pdf - että word- muodossa. Painettuna ne ilmestyvät alkuvuodesta Tiedotustilaisuudet uusista perusteista ovat marras-joulukuussa otetaan käyttöön seuraavat perusteet: Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Musiikkialan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Tanssialan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Sirkusalan perustutkinto, 1koulutusohjelma Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, 1 koulutusohjelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Merenkulkualan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Muovi- ja kumialan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Prosessiteollisuuden perustutkinto, 5 koulutusohjelmaa (sisältää entiset paperiteollisuuden perustutkinto ja kemiantekniikan perustutkinto sekä puualan perustutkinnosta levyteollisuuden ja sahateollisuuden koulutusohjelmat) Lentokoneasennuksen perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Painoviestinnän perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Lennonjohdon perustutkinto, 1 koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Pintakäsittelyalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Talotekniikan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Maanmittausalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Turvallisuusalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Suunnitteluassistentin perustutkinto, 1 koulutusohjelma Puualan perustutkinto, 1 koulutusohjelma- (teollisuuspuusepän koulutusohjelma) Puutarhatalouden perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Kalatalouden perustutkinto, 1 koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 9 koulutusohjelmaa Hammastekniikan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Lääkealan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Liikunnanohjauksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 2 koulutusohjelma (sisältää entisen talotekniikan perustutkintoon kuuluneen kiinteistönhoidon ja uutena toimitilapalvelut) Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa perusteet Kotitalousopetuksen perusteet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen perusteet Vuonna 2010 käyttöön otettavat perusteet tulevat lausunnolle viimeistään syyskuussa 2009 ja ne valmistuvat vuoden 2010 loppuun mennessä ensin sähköisinä pdf- ja word -muodossa ja myöhemmin julkaisuina.

3 3 Perusteiden keskeisimmät muutokset Uudet tutkinnon perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) ovat yhteiset ammatilliselle peruskoulutukselle ja näyttötutkinnoille. Sähköisessä muodossa olevista tutkinnon perusteista voidaan ottaa erikseen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita ja näyttötutkintojen suorittajia koskevat osat. Ammatilliset tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit ovat yhteiset. Ammattiosaamisen osoittamistavoissa voi olla eroja. Perusteet sisältävät näytön perusteet, joten arvioinnin kohteita ja kriteereitä on täsmennetty. Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjät voivat perusteiden pohjalta suoraan ilman uutta tavoitteiden ja arviointikriteerien määrittelyä laatia opetussuunnitelmansa keskittyen koulutuksen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin ja siihen, miten eri tutkintojen ja tutkintojen osien ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet saavutetaan ja osaaminen arvioidaan. Ammatillisten perustutkintojen työelämävastaavuutta on edelleen vahvistettu. Tutkinnot muodostuvat työelämän toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Tutkintojen suorittamismahdollisuuksia on monipuolistettu. Tutkinto on mahdollista suorittaa työelämän edellyttämää ammattipätevyyttä tuottava tutkinnon osa kerrallaan, vaikka ensisijaisena tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen. Ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta on lisätty monipuolistamalla mahdollisuuksia valita ammatillisiin perustutkintoihin osia muista ammatillisista tutkinnoista (pt, at, eat jopa amk). Ammattiosaamisen syventäminen on mahdollista siten, että opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää tutkintoonsa tutkinnon peruslaajuutta enemmän tutkinnon osia. Ne voivat olla joko perusteissa määriteltyjä tai paikallisen työelämän tarpeiden pohjalta suunniteltuja. Joustavuus mahdollistaa opiskelijalle henkilökohtaisten opintopolkujen hyödyntämisen ja koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden vastata joustavasti alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin. Kaikkiin tutkintoihin ammatillisiin tutkinnon osiin on sisällytetty yrittäjyysosaamista (vähintään 5 ov) sekä terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä tukevia osioita. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tutkintokohtaistaminen täydentää ammatillisten tutkinnon osien tuottamaa osaamista. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen määrittelyä on uudistettu ja ne on sisällytetty sekä ammatillisten että ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten kuvaukset ovat perusteiden liiteosassa. Ne on tarkoitettu ohjaamaan sekä tulevia opiskelijoita että valitsijoita. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Terveydentilavaatimusten tehtävänä ei ole karsiminen vaan opiskelijan ohjaaminen tutkintoon ja alalle, jolla hän myös kykenee toimimaan. Valintojen yhteydessä opiskelijaa tulee ohjata toiselle alalle, jos kyseiseen tutkintoon opiskelulle on selkeitä terveydellisiä esteitä. Eri sairauksien osalta lääkäri arvioi, minkä asteisesta ongelmasta on kysymys ja mikä on hoitotasapaino. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Tietoa perusteiden uudistamisesta on osoitteessa ja tutkintojen perusteet> Ammatillisten perustutkintojen tarkistaminen. Lisätietoja: opetusneuvos, yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki, opetusneuvos Elisabet Kinnunen, ( opetusneuvos Aira Rajamäki, ( alakohtaiset asiantuntijat tutkintokohtaisesti

4 4 2. OPISKELIJAN ARVIOINTIIN MUUTOKSIA Opiskelijan arvioinnin arviointiasteikko muuttuu viisiportaisesta kolmiportaiseksi tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3) (VN: n asetus 488/2008) alkaen arviointiasteikon muutos koskee uudistettujen metsäalan perustutkinnon ja rakennusalan perustutkinnon perusteiden sekä maahanmuuttajakoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan aloittaneita opiskelijoita alkaen arviointiasteikon muutos koskee kaikkia opiskelijoita sekä aiemmin aloittaneita ja aiempien perusteiden mukaan opiskelevia että uusien perusteiden mukaan opiskelevia. Asetuksen valmistelussa on lähdetty siitä, että siirtymäkausi on lyhyempi, kun kaikki siirtyvät uuteen asteikkoon yhtä aikaa, kuin jos vain uusien perusteiden mukaan opiskelevat vähitellen siirtyisivät. Koulutuksen järjestäjät voivat kuluvan lukuvuoden aikana päivittää opiskelijahallinto-ohjelmansa vastaamaan kolmiportaista arviointiasteikkoa. Lisäksi opiskelijoille tulee tiedottaa asiasta riittävän ajoissa. Arviointiasteikon muutos merkitsee sitä, että aiemmin aloittaneiden arvosanat on muunnettava. Muuntotaulukko on uusissa perusteissa. Käytännössä muunto tarkoittaa sitä, että uusi tyydyttävä(1) vastaa entisiä arvosanoja tyydyttävä 2 ja 1, uusi hyvä (2) vastaa entisiä arvosanoja hyvä 4 ja 3 ja uusi kiitettävä (3) vastaa entistä arvosanaa kiitettävä 5. Asetusmuutoksessa opiskelijoille annettavien todistusten allekirjoituksia on täsmennetty siten, että tutkintotodistuksen ja erotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä ja niihin sisältyvän näyttötodistusosan allekirjoittaa kummassakin tapauksessa toimielimen puheenjohtaja. Opiskelun aikana opiskelijan opintosuorituksista annettavan todistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Mikäli opiskelija suorittaa tai on aiemmin suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osia, ne merkitään tutkintotodistukseen merkinnällä hyväksytty. Uudistuvissa perustutkinnon perusteissa opiskelijan arviointia on täsmennetty. Keskeisintä täsmennyksessä on oppimisen ja osaamisen arvioinnin erottaminen selkeästi toisistaan. Tämä koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon omissa arviointisuunnitelmissaan. Osaamisen arvioinnista tulevat arvosanat tutkintotodistukseen. Ammatillisten tutkinnon osien kohdalla on korostettu sitä, että ammattiosaamisen näytöt ovat keskeisin osaamisen arviointimenetelmä, jota muulla arvioinnilla täsmennetään. Syksyn 2008 aikana täsmennetään tutkintotodistusmallia tarvittavin osin sekä valmistellaan muihin koulutuksen järjestäjän antamiin todistuksiin laadintaohjeet ja suositusmallit. Ne tulevat Opetushallituksen sivuille osoitteeseen viimeistään vuoden 2009 alussa. Lisätietoja: opetusneuvos Pirkko Laurila, ÄIDINKIELEN PUHEVIESTINTÄTAITOJEN KOE (PUHVI) JA SEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISTA PERUSKOULUTUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA LUKUVUONNA Opetushallitus kehitti Puhvi-kokeen 1990-luvulla Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen ja Äidinkielen opettajain liiton kanssa. Se on ollut valtakunnallisesti käytössä vuodesta Koe on vuosittain toteutettu yli 70 lukiossa ja siihen on osallistunut noin 700 opiskelijaa. Syksyllä 2007 koottiin kokeen uusi kehittämisryhmä.

5 5 Opetushallituksessa on uudistettu puheviestintätaitojen päättökoetta. Nyt se on ensi kertaa toteutettavissa myös ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tulevana lukuvuonna vuorovaikutustaitojen hallintaa pääsevät osoittamaan abiturienttien lisäksi myös ammatillisen peruskoulutuksen päättövaiheen opiskelijat. Vapaaehtoinen puheviestintätaitojen päättökoe kohdistuu ensimmäistä kertaa lähes koko ikäluokkaan. Koe on valtakunnallinen mutta koulukohtainen ja opiskelijoille vapaaehtoinen ja maksuton. Opiskelija saa siitä erillisen todistuksen. Uudistettu päättökoe toteutetaan kaikissa niissä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, jotka haluavat tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden kokeen suorittamiseen. Kaksiosaisessa päättökokeessa arvioidaan opiskelijan puheviestintätaitoja sekä esiintymis- että ryhmäviestintätilanteessa. Kokeen tehtävät ja arviointikriteereitä on kehitelty yhtä aikaa ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisen kanssa. Erityisesti esiintymistaitokoetta on nyt muutettu siten, että se vastaisi entistä paremmin niitä esiintymistilanteita, joita opiskelijat kohtaavat jatko-opinnoissaan, työelämässä ja harrastuksissaan. Kokeen suoritusaika on Kokeen voi järjestää aikaisintaan 8. joulukuuta 2008 mutta poikkeustapauksissa myös myöhemmin keväällä. Marraskuun alussa ilmestyvä koevihko Puheviestintätaitojen päättökoe sisältää kaiken tarvittavan informaation. Se on tilattavissa hintaan 17 (+toimituskulut 6 ) Opetushallituksen myyntipalvelusta tai numerosta Koevihkossa on tehtävien, arviointikriteerien ja -asteikon lisäksi koeohjeistus. Kokeesta annetaan oppilaalle todistus, joka on täytettävissä Opetushallituksen nettisivuilla (www.oph.fi/info/puhvi/todistus.pdf). Esiintymistehtävän uudet arviointikriteerit julkaistaan Opetushallituksen (ammatillinen koulutus yhteiset opinnot). Opetushallitus järjestää lokakuussa puheviestintätaitojen arviointikoulutuksen, mutta kurssi on jo täynnä. Uusiin koulutustarpeisiin pyritään löytämään ratkaisu. Opetushallituksesta voi pyytää myös apua kokeen toisen arvioijan löytämisessä. Lisätietoja: opetusneuvos Pirjo Sinko, ). 4. TASA-ARVO-OPAS JULKAISTU Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta, Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan on valmistunut keväällä. Oppaan suomenkielinen verkkoversio löytyy osoitteesta Painettu kirjanen on lähetetty kaikille koulutuksen järjestäjille sekä kaikkiin oppilaitoksiin. Tasa-arvolaki velvoittaa, että oppilaitoksissa on laadittava tasa-arvosuunnitelma yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. Opas on tarkoitettu helpottamaan tätä työtä ja avaamaan uusia näkökulmia oppilaitosten tasa-arvotyöhön. Lisätietoja: opetusneuvos Annamaija Aro, ) 5. KESTÄVÄ KEHITYS Kestävän kehityksen edistämisen keskeisiä asioita ammatillisessa koulutuksessa esittelevä esite on päivitetty vastaamaan ammatillisen perustutkintojen perusteuudistusta sekä muita kestävän kehityksen edistämisen uudistuksia. Oppilaitoksen arkeen kehitetään jatkuvasti kestävän kehityksen työtä tukevia työkaluja. Näistä mittavin hanke on ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkkosivustojen valmistuminen marraskuussa. Opetushallituksen op-

6 6 pimisympäristöhankkeena valmistellaan myös oppilaitosten ympäristösertifioinnin kriteeristön laajentamista kestävän kehityksen kriteeristöksi. Lisätietoja: opetusneuvos Susanna Tauriainen, ) 6. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI KÄYTTÖÖN Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan suomalaisten hyvinvointi edellyttää, että pystymme saamaan työikäisen väestön voimavarat nykyistä selvästi laajemmin käyttöön ja lisäämään työn tuottavuutta. Hallitusohjelmaan sisältyvän terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteena on lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työikäisten toiminta- ja työkyvyn edistäminen sekä työhyvinvointi. Opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät keväällä 2006 hankkeen ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien nuorten toiminta- ja työkyvyn parantamiseksi. Hankkeessa kehitetty ammattiosaajan työkykypassi otetaan vapaaehtoisena käyttöön ammatillisessa peruskoulutuksessa syksystä2008 alkaen. Vapaaehtoisen ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että tulevaisuuden ammattilaiset suoriutuvat hyvää fyysistä toimintakykyä vaativista työtehtävistä ja jaksavat töissä terveinä ja hyvinvoivina. Ammattiosaajan työkykypassin avulla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan ja ammattiin opiskelevia valitsemaan valinnaisia toiminta- ja työkykyä tukevia opintoja. Lisäksi passin avulla halutaan edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja tukea opiskelijoiden omaaloitteista toiminta- ja työkyvystä huolehtimista. Ammattiosaajan työkykypassi on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Tavoitteena on, että opiskelija voi hyödyntää työkykypassia työpaikkaa hakiessaan. Tarkempaa tietoa työkykypassista löytyy muun muassa Opetushallituksen EDU.fi - verkkosivuilta osoitteesta Ammatillinen peruskoulutus Ammattiosaajan työkykypassi. Työkykypassin tueksi on rakennettu ammattiosaajan hyvinvointiportaali (www.alpo.fi ), josta löytyy muun muassa työkaluja toimintakyvyn parantamiseen ja tietoa työkykypassin käyttöönottoa tukevasta koulutuksesta. Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoa tuetaan tiedotuksen, opettajille ja ohjaajille suunnatun työkykypassin käyttöönottokoulutuksen, liikuntatutorien koulutuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatun tukimäärärahan avulla. Tukimäärärahaa voivat vuosina hakea ne koulutuksen järjestäjät, jotka ottavat ammattiosaajan työkykypassin käyttöön. Tiedotuksessa ja käyttöönottokoulutuksessa opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteistyökumppanina on SAKU ry. Lisätietoja: opetusneuvos Matti Pietilä, ) opetusneuvos Aira Rajamäki, ) yli-insinööri Arto Pekkala, ) 7. AMMATTISTARTIN KOKEILU JATKUU Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen vuonna 2006 alkanut kokeilu jatkuu siten, että kokeilua toteuttavien koulutuksen järjestäjien lupia on jatkettu saakka. VN: n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitus vakinaistaa vuonna 2010 sekä laajentaa tarjontaa tämän ajankohdan jälkeen. Vakinaistamista varten tarvitaan opetussuunnitelman perusteet,

7 7 joiden valmistelu käynnistyy syksyllä 2008 kokeilun tulosten pohjalta. Perusteet valmistuvat syksyllä Kokeilussa on ensi vuoden alusta lukien mukana 48 ammatillisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjää. Viime lukuvuonna opiskelijoita oli Keväällä ilmestyi Ammattistartti - tiedotuslehti, jota on vielä saatavilla Opetushallituksessa. Se löytyy myös netistä ammattistartin sivuilta > ammatillinen peruskoulutus > ohjaava ja valmistava koulutus, ammattistartti. Lehden toinen numero ilmestyy vuodenvaihteessa Sivuilta löytyvät myös kokeilussa olevat koulutuksen järjestäjät, kokeiluopetussuunnitelma ja eri paikkakuntien yhteyshenkilöt. Jyväskylän yliopistossa tehdään kokeilusta seurantaselvitystä. Sen mukaan ohjaava ja valmistava koulutus on osoittautunut hyödylliseksi nivelvaiheeksi perusopetuksen ja toisen asteen välillä. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista on sijoittunut jatkokoulutukseen, osa jo kesken ammattistartin vuoden. Opiskelijoille on voitu antaa pienissä ryhmissä henkilökohtaisempaa tukea ja siirtyminen opintopolulla on ollut joustavaa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoiltaan erityistä tukea tarvitseviin nuoriin. Lisätietoja: opetusneuvos Ulla Aunola, ( ) opetusneuvos Merja Lahdenkauppi, ( ) 8. LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUT KÄYNNISTYVÄT Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa ja VN:n koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on ammatillisen koulutuksen strategisiksi tavoitteiksi asetettu läpäisyasteen nostaminen, keskeyttämisen vähentäminen sekä työelämäyhteyksien ja -vastaavuuden kehittäminen. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa pyritään edistämään näiden tavoitteiden toteutumista. Syksyllä 2008 alkavissa kokeiluissa on tavoitteena: käytäntöpainotteisuuden lisääminen opetuksessa, koulutuksen ja työn vuorottelun lisääminen, yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen, työantajien kannustaminen laajennetun työssäoppimisen mahdollistamiseen, opettajien osallistumisen tukeminen työssäoppimisen ohjaamiseen, uusien työelämälähtöisten tutkinnon perusteiden mukaisten koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien laadinnan tukeminen ja toimeenpano sekä työssäoppimisen laatutyön kehittäminen. Kokeiluissa seurataan laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden työllistymistä, koulutuksen läpäisyastetta ja vaikutuksia opintojen keskeyttämiseen. Kokeiluista kiinnostuneita koulutuksen järjestäjiä haettiin keväällä 2008 avoimella haulla. Valintakriteerit täyttäneitä hakijoita pyydettiin täsmentämään hakemuksiaan. Päätökset vuoden 2008 avustuksista tehdään lokakuun alussa. Syksyn aikana hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toteutusta. Ohjausryhmä muodostetaan työelämän, koulutuksen ja opetushallinnon edustajista. Työssäoppimisen laajentamiskokeiluihin on tulossa valtionavustuksia myös vuosina 2009 ja 2010, mikäli valtion talousarvioissa osoitetaan tarvittavat määrärahat. Avustukset ovat haettavissa seuraavan kerran keväällä Koulutuksen järjestäjien toivotaan seuraavaa hakua varten valmistautuvan yhdessä työpaikkojen kanssa näihin kokeiluihin ja työssäoppimisen laajentamiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lisätietoja: yli-insinööri Lauri Kurvonen, )

8 8 9. TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUT ALKAVAT VUODEN 2009 ALUSTA Työnjohdollisiin tehtäviin rekrytoitavan työvoiman tarve tulee olemaan lähivuosina suuri erityisesti eläkepoistuman myötä. Tarvittavat koulutusmäärät ja osaamisvaatimukset vaihtelevat aloittain ja koulutuksen toteutukseen tarvitaan monimuotoisia työnjohto-osaamisen hankintamuotoja. Ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvän työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on tuottaa omalta alalta ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon, sekä riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille työnjohtotehtävissä tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja ja sitä kautta laajentaa ammattitaitoa ja tukea siirtymistä työnjohtotehtäviin. Kokeilukoulutuksen tulee tukea ja täydentää olemassa olevia työnjohto-osaamisen kehittämisväyliä. Sen laajuus tulee mitoittaa voimassa olevien säädösten puitteissa siten, että siinä edellytettävän osaamisen hankkiminen on aikaisemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen esimerkiksi puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Opetusministeriö päättää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 23 :n nojalla kokeiluluvista hakemusten perusteella. Kokeilu tullaan käynnistämään vain muutamalla alalla, joista ehdolla ovat olleet auto- ja kuljetusala, kone- ja metalliala, rakennusala ( infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennusten pintakäsittely) sekä liiketalous ja kauppa. Opetusministeriö päättää mukaan tulevista aloista ja asettaa kokeilulle ohjausryhmän. Opetushallitus hyväksyy kokeiluohjelman ja ohjaa kokeiluja. Koulutuksen järjestäjien tulee toteuttaa koulutuskokeilu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärän puitteissa tai oppisopimuskoulutuksena. Kokeilusta aiheutuviin lisäkustannuksiin on mahdollista hakea avustusta Opetushallitukselta. Kokeilulupia tullaan myöntämään 4-6 koulutuksen järjestäjälle niin, että vuosittainen aloituspaikkamäärä on suuruusluokkaa Kokeilulupa myönnetään enintään kuudeksi vuodeksi ja tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjät käynnistävät kokeilukoulutuksen viimeistään Lisätietoja: yli-insinööri Seppo Valio, ) 10. EQF JA ECVET OTETAAN KÄYTTÖÖN MUUTAMAN VUODEN SISÄLLÄ EQF(European Qualification Framework) eli eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskeva suositus hyväksyttiin EU:n Parlamentissa ja Neuvostossa huhtikuussa Siinä jäsenmaille suositellaan, että ne käyttävät EQF- viitekehystä vertaillessaan tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen tuottamaa osaamista ja vahvistavat vuoteen 2010 mennessä yhteydet kansallisen tutkintojärjestelmän ja EQF:n välillä sekä jos mahdollista laativat kansallisen tutkintojen viitekehyksen NQF (National Qualification Framework). Lisäksi suositellaan, että vuoteen 2012 mennessä kaikissa uusissa tutkinnoissa ja Europass - asiakirjoissa on viittaus EQF- tasoon, noudatetaan oppimistuloksiin perustuvaa tutkintojen kuvaamistapaa, edistetään epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista ja nimetään kansallinen EQF- koordinaatiopiste. EQF ei sinänsä aiheuta muutoksia kansallisiin tutkintorakenteisiin. EQF: n kahdeksan tasoa kattaa kaikki oppivelvollisuuskoulun jälkeiset tutkinnot. Suomi on päättänyt VN: n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, että EQF otetaan käyttöön ja kansallinen viitekehys laaditaan vuoteen 2010 mennessä. Opetusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta viitekehykseksi mennessä. Opetushallitus on nimetty kansalliseksi koordinaatiopisteeksi ja EU:n komission EQF- neuvoa antavaan ryhmään on ni-

9 9 metty varsinaiseksi jäseneksi Sirkka-Liisa Kärki ja varajäseneksi Carita Blomqvist Opetushallituksesta. ECVET (European Credits for Vocational Education and Training) eli ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä, jonka tarkoituksena on ammatillisessa perus- ja jatkokoulutuksessa liikkuvuuden lisääminen, ulkomailla opitun hyödyntäminen osana tutkintoa ja tutkintojen läpinäkyvyyden lisääminen. Tavoitteena on helpottaa opintosuoritusten siirtoa, keräämistä ja tunnustamista yhtenäisen kuvaustavan avulla. Ensimmäisessä vaiheessa päämääränä on koulutuksessa olevien liikkuvuuden edistäminen. Ajan mittaan tavoitellaan laajaa opintosuoritusten ja muutoin hankitun osaamisen tunnustamista maiden välillä. Opintosuoritusten siirtojärjestelmä pyrkii siihen, että eri koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmat ovat ymmärrettävämpiä ja keskenään vertailtavampia. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon on helpompi lähteä, kun opiskelija ja koulutuksen järjestäjä tietävät, mitä vaihdossa suoritettuja opintoja voi hyödyntää osana tutkintoa. ECVET: ssä keskeisiä ovat oppimistulokset, joista annetaan lisäinformaatiota opintopisteillä. Tutkintojen ja tutkintojen osien pisteet määrittelee kansallisesti toimivaltainen viranomainen - Suomessa opetusministeriö ja Opetushallitus. ECVET- suositus on menossa EU:n Parlamenttiin ja Neuvostoon vielä tämän vuoden aikana. Suositus sisältää opintosuoritusten siirtoa koskevia periaatteita sekä toimintaohjeita EQF ja ECVET eivät vielä edellytä koulutuksen järjestäjiltä toimenpiteitä. Ensin tehdään kansalliset päätökset tutkintojen viitekehyksestä, tutkintojen tasoista, tutkintojen ja niiden osien pisteistä sekä muista käyttöönottoon liittyvistä asioista ja annetaan käyttöönottoon liittyvät kansalliset ohjeet. FINECVET- projektissa on jo kokeiltu opintosuoritusten siirtojärjestelmän toimivuutta ja perustutkintoja uudistettaessa molemmat suositukset on otettu huomioon siltä osin kuin se on ollut mahdollista esimerkiksi oppimistulosten määrittelyssä. Koulutuksen järjestäjän toiminnassa EQF: n käyttöönotto näkyy aikanaan siten, että kaikissa myönnettävissä uusissa tutkintotodistuksissa ja Europass- asiakirjoissa on oltava viittaus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoon määräajan jälkeen. ECVET: n käyttöönotto näkyy kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Eri maiden koulutuksen järjestäjät ovat jo nyt sopineet opintosuoritusten siirrosta keskenään esimerkiksi opiskelijavaihdon tarpeisiin. EC- VET: n käyttöönoton jälkeenkin opintosuoritusten siirto vaatii kahdenkeskistä sopimusta, tietoa toisen maan koulutuksesta ja keskinäistä luottamusta. Yhteisesti hyväksytyt menettelyt helpottavat yhteistyötä ja säästävät aikaa. Europass - liikkuvuustodistusta käytetään opintosuoritusten dokumentoinnissa. Kun opiskelijat suorittavat muissa EU/ETA-maissa koulutusjaksoja, ne voidaan merkitä liikkuvuustodistukseen ECVET- järjestelmän opintopisteitä käyttäen. Osoitteessa löytyy julkaisu Eurooppalainen ulottuvuus - Vetovoimaa, laatua ja läpinäkyvyyttä ammatilliseen koulutukseen. Siinä on kuvattu laajemmin näitä uusia välineitä. Lisätietoja: opetusneuvos, yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki, ) opetusneuvos Carita Blomqvist, ) erityisasiantuntija Hanna Autere, )

10 OPETUSHALLITUS PALAA TAKAISIN HAKANIEMEEN Opetushallituksen yhteystiedot muuttuvat muutosta johtuen joulukuussa Opetushallituksen käyntiosoite saakka on Kumpulantie 3, Helsinki, PL 380, Helsinki. Virasto muuttaa takaisin entiseen paikkaan Helsingin Hakaniemeen. Uusi osoite alkaen on Hakaniemenranta 6, Helsinki, PL 380, Helsinki. Opetushallituksen puhelinnumerot ovat vaihtuneet. Vaihteen numero on Henkilönumeroiden alkuosa xxxx (+ neljä viimeistä numeroa entiset pöytäpuhelimen numerot). Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki TIEDOKSI Ammatilliset opettajakorkeakoulut Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto ARL ry Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry FINECVET -ohjausryhmä Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry Koulutustoimikunnat Lääninhallitukset Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Opetusministeriö Opetushallituksen viestintä Perustetyön seurantaryhmä Suomen Kuntaliitto Suomen Opiskelija - Allianssi - Osku ry

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ECVET periaatteet todeksi

ECVET periaatteet todeksi ECVET periaatteet todeksi Tornio Ecvet Expert Virpi Spangar Oulun seudun ammattiopisto Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä,

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke

Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke 10.2.2012 Yli-insinööri Kati Lounema Ammattikoulutus Opetushallitus Sisältö! Tulevaisuuden näkymiä TUTKE-hankkeen loppuraportin esitykset ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMINEN TUTKINTOJEN RAKENTEISSA, TUTKINTOJEN PERUSTEISSA JA OPETUSSUUNNITELMISSA

KANSAINVÄLISTYMINEN TUTKINTOJEN RAKENTEISSA, TUTKINTOJEN PERUSTEISSA JA OPETUSSUUNNITELMISSA KANSAINVÄLISTYMINEN TUTKINTOJEN RAKENTEISSA, TUTKINTOJEN PERUSTEISSA JA OPETUSSUUNNITELMISSA 2.11.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen JOBIn postia JOBIn tavoitteet: 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin sekä toimintamallin kehittäminen 2) ECVETin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 22.10.2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.7.-30.9.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus seppo.valio@oph.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Tiedotus- ja kuulemistilaisuus 27.5.2013 Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN. OPH:N TERVEISET 19.11.201011 Sirkka-Liisa Kärki. Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN. OPH:N TERVEISET 19.11.201011 Sirkka-Liisa Kärki. Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN VERKOSTOTAPAAMINEN OPH:N TERVEISET 19.11.201011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos Työnjohtokoulutuskokeilu.. - Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisesta

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET ISO KLA KLA10 KLAJOPO MÄN NYK RAJ RAJJOPO KIV Lukiot 60,8 % 403 69 72 4 1 62 105 90 0 0 Alppilan lukio Lukio 0 Arkadian yhteislyseo Lukio 117 25 46 4

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) toimeenpanon tilannekatsaus

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) toimeenpanon tilannekatsaus Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän () toimeenpanon tilannekatsaus Round Table 14.2.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos:

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot