AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008"

Transkriptio

1 TIEDOTE / 2008 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ TUTKINNOT JA TUTKINTOJEN PERUSTEET UUDISTUVAT Kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteet) sekä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen, vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen perusteet, talouskouluopetuksen perusteet sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen perusteet uudistetaan vaiheittain siten, että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään Tutkintorakennetta tarkistetaan ottaen huomioon työelämän osaamistarpeiden muutokset. OPM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista (469/2008) sisältää tutkinnot alkaen Lokakuussa 2008 on tulossa OPM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista alkaen. Tutkinnon perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) uudistetaan ja otetaan käyttöön seuraavan aikataulun mukaan otettiin käyttöön seuraavat uudistetut perusteet: Rakennusalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Metsäalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Tutkintokokeilujen perusteella tutkinnon perusteiden hyväksymisen jälkeen rakennusalan perustutkintoon on uutena tulossa kivialan koulutusohjelma vuonna 2009 ja metsäalan perustutkintoon uutena metsäenergian tuotannon koulutusohjelma vuonna (OPM:n asetus 469/2008) otetaan käyttöön seuraavat uudistetut perusteet: Autoalan perustutkinto, 6 koulutusohjelmaa Elintarvikealan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Laboratorioalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Logistiikan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Sähköalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Kaivosalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Maatalousalan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Hevostalouden perustutkinto, 1 koulutusohjelma Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Liiketalouden perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Matkailualan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL 380, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen Hagnäsgatan 2, PB 380, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

2 2 Hiusalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, 1 koulutusohjelma Nuoriso- ja vapaa- ajanohjauksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Veneenrakennuksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa käyttöön otettavista perusteista päätetään joulukuussa 2008 ja sen jälkeen ne toimitetaan saataville sähköisesti sekä pdf - että word- muodossa. Painettuna ne ilmestyvät alkuvuodesta Tiedotustilaisuudet uusista perusteista ovat marras-joulukuussa otetaan käyttöön seuraavat perusteet: Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Musiikkialan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Tanssialan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Sirkusalan perustutkinto, 1koulutusohjelma Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, 1 koulutusohjelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Merenkulkualan perustutkinto, 4 koulutusohjelmaa Muovi- ja kumialan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Prosessiteollisuuden perustutkinto, 5 koulutusohjelmaa (sisältää entiset paperiteollisuuden perustutkinto ja kemiantekniikan perustutkinto sekä puualan perustutkinnosta levyteollisuuden ja sahateollisuuden koulutusohjelmat) Lentokoneasennuksen perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Painoviestinnän perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Lennonjohdon perustutkinto, 1 koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Pintakäsittelyalan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Talotekniikan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Maanmittausalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Turvallisuusalan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Suunnitteluassistentin perustutkinto, 1 koulutusohjelma Puualan perustutkinto, 1 koulutusohjelma- (teollisuuspuusepän koulutusohjelma) Puutarhatalouden perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Kalatalouden perustutkinto, 1 koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 9 koulutusohjelmaa Hammastekniikan perustutkinto, 1 koulutusohjelma Lääkealan perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Liikunnanohjauksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, 1 koulutusohjelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 3 koulutusohjelmaa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, 2 koulutusohjelmaa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 2 koulutusohjelma (sisältää entisen talotekniikan perustutkintoon kuuluneen kiinteistönhoidon ja uutena toimitilapalvelut) Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa perusteet Kotitalousopetuksen perusteet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen perusteet Vuonna 2010 käyttöön otettavat perusteet tulevat lausunnolle viimeistään syyskuussa 2009 ja ne valmistuvat vuoden 2010 loppuun mennessä ensin sähköisinä pdf- ja word -muodossa ja myöhemmin julkaisuina.

3 3 Perusteiden keskeisimmät muutokset Uudet tutkinnon perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) ovat yhteiset ammatilliselle peruskoulutukselle ja näyttötutkinnoille. Sähköisessä muodossa olevista tutkinnon perusteista voidaan ottaa erikseen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita ja näyttötutkintojen suorittajia koskevat osat. Ammatilliset tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit ovat yhteiset. Ammattiosaamisen osoittamistavoissa voi olla eroja. Perusteet sisältävät näytön perusteet, joten arvioinnin kohteita ja kriteereitä on täsmennetty. Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjät voivat perusteiden pohjalta suoraan ilman uutta tavoitteiden ja arviointikriteerien määrittelyä laatia opetussuunnitelmansa keskittyen koulutuksen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin ja siihen, miten eri tutkintojen ja tutkintojen osien ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet saavutetaan ja osaaminen arvioidaan. Ammatillisten perustutkintojen työelämävastaavuutta on edelleen vahvistettu. Tutkinnot muodostuvat työelämän toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Tutkintojen suorittamismahdollisuuksia on monipuolistettu. Tutkinto on mahdollista suorittaa työelämän edellyttämää ammattipätevyyttä tuottava tutkinnon osa kerrallaan, vaikka ensisijaisena tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen. Ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta on lisätty monipuolistamalla mahdollisuuksia valita ammatillisiin perustutkintoihin osia muista ammatillisista tutkinnoista (pt, at, eat jopa amk). Ammattiosaamisen syventäminen on mahdollista siten, että opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää tutkintoonsa tutkinnon peruslaajuutta enemmän tutkinnon osia. Ne voivat olla joko perusteissa määriteltyjä tai paikallisen työelämän tarpeiden pohjalta suunniteltuja. Joustavuus mahdollistaa opiskelijalle henkilökohtaisten opintopolkujen hyödyntämisen ja koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden vastata joustavasti alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin. Kaikkiin tutkintoihin ammatillisiin tutkinnon osiin on sisällytetty yrittäjyysosaamista (vähintään 5 ov) sekä terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä tukevia osioita. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tutkintokohtaistaminen täydentää ammatillisten tutkinnon osien tuottamaa osaamista. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen määrittelyä on uudistettu ja ne on sisällytetty sekä ammatillisten että ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten kuvaukset ovat perusteiden liiteosassa. Ne on tarkoitettu ohjaamaan sekä tulevia opiskelijoita että valitsijoita. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Terveydentilavaatimusten tehtävänä ei ole karsiminen vaan opiskelijan ohjaaminen tutkintoon ja alalle, jolla hän myös kykenee toimimaan. Valintojen yhteydessä opiskelijaa tulee ohjata toiselle alalle, jos kyseiseen tutkintoon opiskelulle on selkeitä terveydellisiä esteitä. Eri sairauksien osalta lääkäri arvioi, minkä asteisesta ongelmasta on kysymys ja mikä on hoitotasapaino. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Tietoa perusteiden uudistamisesta on osoitteessa ja tutkintojen perusteet> Ammatillisten perustutkintojen tarkistaminen. Lisätietoja: opetusneuvos, yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki, opetusneuvos Elisabet Kinnunen, ( opetusneuvos Aira Rajamäki, ( alakohtaiset asiantuntijat tutkintokohtaisesti

4 4 2. OPISKELIJAN ARVIOINTIIN MUUTOKSIA Opiskelijan arvioinnin arviointiasteikko muuttuu viisiportaisesta kolmiportaiseksi tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3) (VN: n asetus 488/2008) alkaen arviointiasteikon muutos koskee uudistettujen metsäalan perustutkinnon ja rakennusalan perustutkinnon perusteiden sekä maahanmuuttajakoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan aloittaneita opiskelijoita alkaen arviointiasteikon muutos koskee kaikkia opiskelijoita sekä aiemmin aloittaneita ja aiempien perusteiden mukaan opiskelevia että uusien perusteiden mukaan opiskelevia. Asetuksen valmistelussa on lähdetty siitä, että siirtymäkausi on lyhyempi, kun kaikki siirtyvät uuteen asteikkoon yhtä aikaa, kuin jos vain uusien perusteiden mukaan opiskelevat vähitellen siirtyisivät. Koulutuksen järjestäjät voivat kuluvan lukuvuoden aikana päivittää opiskelijahallinto-ohjelmansa vastaamaan kolmiportaista arviointiasteikkoa. Lisäksi opiskelijoille tulee tiedottaa asiasta riittävän ajoissa. Arviointiasteikon muutos merkitsee sitä, että aiemmin aloittaneiden arvosanat on muunnettava. Muuntotaulukko on uusissa perusteissa. Käytännössä muunto tarkoittaa sitä, että uusi tyydyttävä(1) vastaa entisiä arvosanoja tyydyttävä 2 ja 1, uusi hyvä (2) vastaa entisiä arvosanoja hyvä 4 ja 3 ja uusi kiitettävä (3) vastaa entistä arvosanaa kiitettävä 5. Asetusmuutoksessa opiskelijoille annettavien todistusten allekirjoituksia on täsmennetty siten, että tutkintotodistuksen ja erotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä ja niihin sisältyvän näyttötodistusosan allekirjoittaa kummassakin tapauksessa toimielimen puheenjohtaja. Opiskelun aikana opiskelijan opintosuorituksista annettavan todistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Mikäli opiskelija suorittaa tai on aiemmin suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osia, ne merkitään tutkintotodistukseen merkinnällä hyväksytty. Uudistuvissa perustutkinnon perusteissa opiskelijan arviointia on täsmennetty. Keskeisintä täsmennyksessä on oppimisen ja osaamisen arvioinnin erottaminen selkeästi toisistaan. Tämä koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon omissa arviointisuunnitelmissaan. Osaamisen arvioinnista tulevat arvosanat tutkintotodistukseen. Ammatillisten tutkinnon osien kohdalla on korostettu sitä, että ammattiosaamisen näytöt ovat keskeisin osaamisen arviointimenetelmä, jota muulla arvioinnilla täsmennetään. Syksyn 2008 aikana täsmennetään tutkintotodistusmallia tarvittavin osin sekä valmistellaan muihin koulutuksen järjestäjän antamiin todistuksiin laadintaohjeet ja suositusmallit. Ne tulevat Opetushallituksen sivuille osoitteeseen viimeistään vuoden 2009 alussa. Lisätietoja: opetusneuvos Pirkko Laurila, ÄIDINKIELEN PUHEVIESTINTÄTAITOJEN KOE (PUHVI) JA SEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISTA PERUSKOULUTUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA LUKUVUONNA Opetushallitus kehitti Puhvi-kokeen 1990-luvulla Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen ja Äidinkielen opettajain liiton kanssa. Se on ollut valtakunnallisesti käytössä vuodesta Koe on vuosittain toteutettu yli 70 lukiossa ja siihen on osallistunut noin 700 opiskelijaa. Syksyllä 2007 koottiin kokeen uusi kehittämisryhmä.

5 5 Opetushallituksessa on uudistettu puheviestintätaitojen päättökoetta. Nyt se on ensi kertaa toteutettavissa myös ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tulevana lukuvuonna vuorovaikutustaitojen hallintaa pääsevät osoittamaan abiturienttien lisäksi myös ammatillisen peruskoulutuksen päättövaiheen opiskelijat. Vapaaehtoinen puheviestintätaitojen päättökoe kohdistuu ensimmäistä kertaa lähes koko ikäluokkaan. Koe on valtakunnallinen mutta koulukohtainen ja opiskelijoille vapaaehtoinen ja maksuton. Opiskelija saa siitä erillisen todistuksen. Uudistettu päättökoe toteutetaan kaikissa niissä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, jotka haluavat tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden kokeen suorittamiseen. Kaksiosaisessa päättökokeessa arvioidaan opiskelijan puheviestintätaitoja sekä esiintymis- että ryhmäviestintätilanteessa. Kokeen tehtävät ja arviointikriteereitä on kehitelty yhtä aikaa ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisen kanssa. Erityisesti esiintymistaitokoetta on nyt muutettu siten, että se vastaisi entistä paremmin niitä esiintymistilanteita, joita opiskelijat kohtaavat jatko-opinnoissaan, työelämässä ja harrastuksissaan. Kokeen suoritusaika on Kokeen voi järjestää aikaisintaan 8. joulukuuta 2008 mutta poikkeustapauksissa myös myöhemmin keväällä. Marraskuun alussa ilmestyvä koevihko Puheviestintätaitojen päättökoe sisältää kaiken tarvittavan informaation. Se on tilattavissa hintaan 17 (+toimituskulut 6 ) Opetushallituksen myyntipalvelusta tai numerosta Koevihkossa on tehtävien, arviointikriteerien ja -asteikon lisäksi koeohjeistus. Kokeesta annetaan oppilaalle todistus, joka on täytettävissä Opetushallituksen nettisivuilla (www.oph.fi/info/puhvi/todistus.pdf). Esiintymistehtävän uudet arviointikriteerit julkaistaan Opetushallituksen (ammatillinen koulutus yhteiset opinnot). Opetushallitus järjestää lokakuussa puheviestintätaitojen arviointikoulutuksen, mutta kurssi on jo täynnä. Uusiin koulutustarpeisiin pyritään löytämään ratkaisu. Opetushallituksesta voi pyytää myös apua kokeen toisen arvioijan löytämisessä. Lisätietoja: opetusneuvos Pirjo Sinko, ). 4. TASA-ARVO-OPAS JULKAISTU Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta, Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan on valmistunut keväällä. Oppaan suomenkielinen verkkoversio löytyy osoitteesta Painettu kirjanen on lähetetty kaikille koulutuksen järjestäjille sekä kaikkiin oppilaitoksiin. Tasa-arvolaki velvoittaa, että oppilaitoksissa on laadittava tasa-arvosuunnitelma yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. Opas on tarkoitettu helpottamaan tätä työtä ja avaamaan uusia näkökulmia oppilaitosten tasa-arvotyöhön. Lisätietoja: opetusneuvos Annamaija Aro, ) 5. KESTÄVÄ KEHITYS Kestävän kehityksen edistämisen keskeisiä asioita ammatillisessa koulutuksessa esittelevä esite on päivitetty vastaamaan ammatillisen perustutkintojen perusteuudistusta sekä muita kestävän kehityksen edistämisen uudistuksia. Oppilaitoksen arkeen kehitetään jatkuvasti kestävän kehityksen työtä tukevia työkaluja. Näistä mittavin hanke on ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkkosivustojen valmistuminen marraskuussa. Opetushallituksen op-

6 6 pimisympäristöhankkeena valmistellaan myös oppilaitosten ympäristösertifioinnin kriteeristön laajentamista kestävän kehityksen kriteeristöksi. Lisätietoja: opetusneuvos Susanna Tauriainen, ) 6. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI KÄYTTÖÖN Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan suomalaisten hyvinvointi edellyttää, että pystymme saamaan työikäisen väestön voimavarat nykyistä selvästi laajemmin käyttöön ja lisäämään työn tuottavuutta. Hallitusohjelmaan sisältyvän terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteena on lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työikäisten toiminta- ja työkyvyn edistäminen sekä työhyvinvointi. Opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät keväällä 2006 hankkeen ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien nuorten toiminta- ja työkyvyn parantamiseksi. Hankkeessa kehitetty ammattiosaajan työkykypassi otetaan vapaaehtoisena käyttöön ammatillisessa peruskoulutuksessa syksystä2008 alkaen. Vapaaehtoisen ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että tulevaisuuden ammattilaiset suoriutuvat hyvää fyysistä toimintakykyä vaativista työtehtävistä ja jaksavat töissä terveinä ja hyvinvoivina. Ammattiosaajan työkykypassin avulla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan ja ammattiin opiskelevia valitsemaan valinnaisia toiminta- ja työkykyä tukevia opintoja. Lisäksi passin avulla halutaan edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja tukea opiskelijoiden omaaloitteista toiminta- ja työkyvystä huolehtimista. Ammattiosaajan työkykypassi on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Tavoitteena on, että opiskelija voi hyödyntää työkykypassia työpaikkaa hakiessaan. Tarkempaa tietoa työkykypassista löytyy muun muassa Opetushallituksen EDU.fi - verkkosivuilta osoitteesta Ammatillinen peruskoulutus Ammattiosaajan työkykypassi. Työkykypassin tueksi on rakennettu ammattiosaajan hyvinvointiportaali (www.alpo.fi ), josta löytyy muun muassa työkaluja toimintakyvyn parantamiseen ja tietoa työkykypassin käyttöönottoa tukevasta koulutuksesta. Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoa tuetaan tiedotuksen, opettajille ja ohjaajille suunnatun työkykypassin käyttöönottokoulutuksen, liikuntatutorien koulutuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatun tukimäärärahan avulla. Tukimäärärahaa voivat vuosina hakea ne koulutuksen järjestäjät, jotka ottavat ammattiosaajan työkykypassin käyttöön. Tiedotuksessa ja käyttöönottokoulutuksessa opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteistyökumppanina on SAKU ry. Lisätietoja: opetusneuvos Matti Pietilä, ) opetusneuvos Aira Rajamäki, ) yli-insinööri Arto Pekkala, ) 7. AMMATTISTARTIN KOKEILU JATKUU Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen vuonna 2006 alkanut kokeilu jatkuu siten, että kokeilua toteuttavien koulutuksen järjestäjien lupia on jatkettu saakka. VN: n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitus vakinaistaa vuonna 2010 sekä laajentaa tarjontaa tämän ajankohdan jälkeen. Vakinaistamista varten tarvitaan opetussuunnitelman perusteet,

7 7 joiden valmistelu käynnistyy syksyllä 2008 kokeilun tulosten pohjalta. Perusteet valmistuvat syksyllä Kokeilussa on ensi vuoden alusta lukien mukana 48 ammatillisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjää. Viime lukuvuonna opiskelijoita oli Keväällä ilmestyi Ammattistartti - tiedotuslehti, jota on vielä saatavilla Opetushallituksessa. Se löytyy myös netistä ammattistartin sivuilta > ammatillinen peruskoulutus > ohjaava ja valmistava koulutus, ammattistartti. Lehden toinen numero ilmestyy vuodenvaihteessa Sivuilta löytyvät myös kokeilussa olevat koulutuksen järjestäjät, kokeiluopetussuunnitelma ja eri paikkakuntien yhteyshenkilöt. Jyväskylän yliopistossa tehdään kokeilusta seurantaselvitystä. Sen mukaan ohjaava ja valmistava koulutus on osoittautunut hyödylliseksi nivelvaiheeksi perusopetuksen ja toisen asteen välillä. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista on sijoittunut jatkokoulutukseen, osa jo kesken ammattistartin vuoden. Opiskelijoille on voitu antaa pienissä ryhmissä henkilökohtaisempaa tukea ja siirtyminen opintopolulla on ollut joustavaa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoiltaan erityistä tukea tarvitseviin nuoriin. Lisätietoja: opetusneuvos Ulla Aunola, ( ) opetusneuvos Merja Lahdenkauppi, ( ) 8. LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUT KÄYNNISTYVÄT Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa ja VN:n koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on ammatillisen koulutuksen strategisiksi tavoitteiksi asetettu läpäisyasteen nostaminen, keskeyttämisen vähentäminen sekä työelämäyhteyksien ja -vastaavuuden kehittäminen. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa pyritään edistämään näiden tavoitteiden toteutumista. Syksyllä 2008 alkavissa kokeiluissa on tavoitteena: käytäntöpainotteisuuden lisääminen opetuksessa, koulutuksen ja työn vuorottelun lisääminen, yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen, työantajien kannustaminen laajennetun työssäoppimisen mahdollistamiseen, opettajien osallistumisen tukeminen työssäoppimisen ohjaamiseen, uusien työelämälähtöisten tutkinnon perusteiden mukaisten koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien laadinnan tukeminen ja toimeenpano sekä työssäoppimisen laatutyön kehittäminen. Kokeiluissa seurataan laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden työllistymistä, koulutuksen läpäisyastetta ja vaikutuksia opintojen keskeyttämiseen. Kokeiluista kiinnostuneita koulutuksen järjestäjiä haettiin keväällä 2008 avoimella haulla. Valintakriteerit täyttäneitä hakijoita pyydettiin täsmentämään hakemuksiaan. Päätökset vuoden 2008 avustuksista tehdään lokakuun alussa. Syksyn aikana hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toteutusta. Ohjausryhmä muodostetaan työelämän, koulutuksen ja opetushallinnon edustajista. Työssäoppimisen laajentamiskokeiluihin on tulossa valtionavustuksia myös vuosina 2009 ja 2010, mikäli valtion talousarvioissa osoitetaan tarvittavat määrärahat. Avustukset ovat haettavissa seuraavan kerran keväällä Koulutuksen järjestäjien toivotaan seuraavaa hakua varten valmistautuvan yhdessä työpaikkojen kanssa näihin kokeiluihin ja työssäoppimisen laajentamiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lisätietoja: yli-insinööri Lauri Kurvonen, )

8 8 9. TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUT ALKAVAT VUODEN 2009 ALUSTA Työnjohdollisiin tehtäviin rekrytoitavan työvoiman tarve tulee olemaan lähivuosina suuri erityisesti eläkepoistuman myötä. Tarvittavat koulutusmäärät ja osaamisvaatimukset vaihtelevat aloittain ja koulutuksen toteutukseen tarvitaan monimuotoisia työnjohto-osaamisen hankintamuotoja. Ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvän työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on tuottaa omalta alalta ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon, sekä riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille työnjohtotehtävissä tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja ja sitä kautta laajentaa ammattitaitoa ja tukea siirtymistä työnjohtotehtäviin. Kokeilukoulutuksen tulee tukea ja täydentää olemassa olevia työnjohto-osaamisen kehittämisväyliä. Sen laajuus tulee mitoittaa voimassa olevien säädösten puitteissa siten, että siinä edellytettävän osaamisen hankkiminen on aikaisemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen esimerkiksi puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Opetusministeriö päättää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 23 :n nojalla kokeiluluvista hakemusten perusteella. Kokeilu tullaan käynnistämään vain muutamalla alalla, joista ehdolla ovat olleet auto- ja kuljetusala, kone- ja metalliala, rakennusala ( infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennusten pintakäsittely) sekä liiketalous ja kauppa. Opetusministeriö päättää mukaan tulevista aloista ja asettaa kokeilulle ohjausryhmän. Opetushallitus hyväksyy kokeiluohjelman ja ohjaa kokeiluja. Koulutuksen järjestäjien tulee toteuttaa koulutuskokeilu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärän puitteissa tai oppisopimuskoulutuksena. Kokeilusta aiheutuviin lisäkustannuksiin on mahdollista hakea avustusta Opetushallitukselta. Kokeilulupia tullaan myöntämään 4-6 koulutuksen järjestäjälle niin, että vuosittainen aloituspaikkamäärä on suuruusluokkaa Kokeilulupa myönnetään enintään kuudeksi vuodeksi ja tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjät käynnistävät kokeilukoulutuksen viimeistään Lisätietoja: yli-insinööri Seppo Valio, ) 10. EQF JA ECVET OTETAAN KÄYTTÖÖN MUUTAMAN VUODEN SISÄLLÄ EQF(European Qualification Framework) eli eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskeva suositus hyväksyttiin EU:n Parlamentissa ja Neuvostossa huhtikuussa Siinä jäsenmaille suositellaan, että ne käyttävät EQF- viitekehystä vertaillessaan tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen tuottamaa osaamista ja vahvistavat vuoteen 2010 mennessä yhteydet kansallisen tutkintojärjestelmän ja EQF:n välillä sekä jos mahdollista laativat kansallisen tutkintojen viitekehyksen NQF (National Qualification Framework). Lisäksi suositellaan, että vuoteen 2012 mennessä kaikissa uusissa tutkinnoissa ja Europass - asiakirjoissa on viittaus EQF- tasoon, noudatetaan oppimistuloksiin perustuvaa tutkintojen kuvaamistapaa, edistetään epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista ja nimetään kansallinen EQF- koordinaatiopiste. EQF ei sinänsä aiheuta muutoksia kansallisiin tutkintorakenteisiin. EQF: n kahdeksan tasoa kattaa kaikki oppivelvollisuuskoulun jälkeiset tutkinnot. Suomi on päättänyt VN: n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, että EQF otetaan käyttöön ja kansallinen viitekehys laaditaan vuoteen 2010 mennessä. Opetusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta viitekehykseksi mennessä. Opetushallitus on nimetty kansalliseksi koordinaatiopisteeksi ja EU:n komission EQF- neuvoa antavaan ryhmään on ni-

9 9 metty varsinaiseksi jäseneksi Sirkka-Liisa Kärki ja varajäseneksi Carita Blomqvist Opetushallituksesta. ECVET (European Credits for Vocational Education and Training) eli ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä, jonka tarkoituksena on ammatillisessa perus- ja jatkokoulutuksessa liikkuvuuden lisääminen, ulkomailla opitun hyödyntäminen osana tutkintoa ja tutkintojen läpinäkyvyyden lisääminen. Tavoitteena on helpottaa opintosuoritusten siirtoa, keräämistä ja tunnustamista yhtenäisen kuvaustavan avulla. Ensimmäisessä vaiheessa päämääränä on koulutuksessa olevien liikkuvuuden edistäminen. Ajan mittaan tavoitellaan laajaa opintosuoritusten ja muutoin hankitun osaamisen tunnustamista maiden välillä. Opintosuoritusten siirtojärjestelmä pyrkii siihen, että eri koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmat ovat ymmärrettävämpiä ja keskenään vertailtavampia. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon on helpompi lähteä, kun opiskelija ja koulutuksen järjestäjä tietävät, mitä vaihdossa suoritettuja opintoja voi hyödyntää osana tutkintoa. ECVET: ssä keskeisiä ovat oppimistulokset, joista annetaan lisäinformaatiota opintopisteillä. Tutkintojen ja tutkintojen osien pisteet määrittelee kansallisesti toimivaltainen viranomainen - Suomessa opetusministeriö ja Opetushallitus. ECVET- suositus on menossa EU:n Parlamenttiin ja Neuvostoon vielä tämän vuoden aikana. Suositus sisältää opintosuoritusten siirtoa koskevia periaatteita sekä toimintaohjeita EQF ja ECVET eivät vielä edellytä koulutuksen järjestäjiltä toimenpiteitä. Ensin tehdään kansalliset päätökset tutkintojen viitekehyksestä, tutkintojen tasoista, tutkintojen ja niiden osien pisteistä sekä muista käyttöönottoon liittyvistä asioista ja annetaan käyttöönottoon liittyvät kansalliset ohjeet. FINECVET- projektissa on jo kokeiltu opintosuoritusten siirtojärjestelmän toimivuutta ja perustutkintoja uudistettaessa molemmat suositukset on otettu huomioon siltä osin kuin se on ollut mahdollista esimerkiksi oppimistulosten määrittelyssä. Koulutuksen järjestäjän toiminnassa EQF: n käyttöönotto näkyy aikanaan siten, että kaikissa myönnettävissä uusissa tutkintotodistuksissa ja Europass- asiakirjoissa on oltava viittaus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoon määräajan jälkeen. ECVET: n käyttöönotto näkyy kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Eri maiden koulutuksen järjestäjät ovat jo nyt sopineet opintosuoritusten siirrosta keskenään esimerkiksi opiskelijavaihdon tarpeisiin. EC- VET: n käyttöönoton jälkeenkin opintosuoritusten siirto vaatii kahdenkeskistä sopimusta, tietoa toisen maan koulutuksesta ja keskinäistä luottamusta. Yhteisesti hyväksytyt menettelyt helpottavat yhteistyötä ja säästävät aikaa. Europass - liikkuvuustodistusta käytetään opintosuoritusten dokumentoinnissa. Kun opiskelijat suorittavat muissa EU/ETA-maissa koulutusjaksoja, ne voidaan merkitä liikkuvuustodistukseen ECVET- järjestelmän opintopisteitä käyttäen. Osoitteessa löytyy julkaisu Eurooppalainen ulottuvuus - Vetovoimaa, laatua ja läpinäkyvyyttä ammatilliseen koulutukseen. Siinä on kuvattu laajemmin näitä uusia välineitä. Lisätietoja: opetusneuvos, yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki, ) opetusneuvos Carita Blomqvist, ) erityisasiantuntija Hanna Autere, )

10 OPETUSHALLITUS PALAA TAKAISIN HAKANIEMEEN Opetushallituksen yhteystiedot muuttuvat muutosta johtuen joulukuussa Opetushallituksen käyntiosoite saakka on Kumpulantie 3, Helsinki, PL 380, Helsinki. Virasto muuttaa takaisin entiseen paikkaan Helsingin Hakaniemeen. Uusi osoite alkaen on Hakaniemenranta 6, Helsinki, PL 380, Helsinki. Opetushallituksen puhelinnumerot ovat vaihtuneet. Vaihteen numero on Henkilönumeroiden alkuosa xxxx (+ neljä viimeistä numeroa entiset pöytäpuhelimen numerot). Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki TIEDOKSI Ammatilliset opettajakorkeakoulut Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto ARL ry Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry FINECVET -ohjausryhmä Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry Koulutustoimikunnat Lääninhallitukset Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Opetusministeriö Opetushallituksen viestintä Perustetyön seurantaryhmä Suomen Kuntaliitto Suomen Opiskelija - Allianssi - Osku ry

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008)

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös 25.2.2008 (drno 2/502/2008) Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

ECVET periaatteet todeksi

ECVET periaatteet todeksi ECVET periaatteet todeksi TIETOISKU KANSAINVÄLISEEN LIIKKUVUUTEEN Opiskelijan työssäoppimisjakso ulkomailla ja ECVET 3.9.2014, Kerava Opetusneuvos Hanna Autere Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET. 1. Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen lähtökohdat

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET. 1. Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen lähtökohdat pvm 25.2.2008 dnro 2/502/2008 Opetushallitus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET Opetushallitus on opetusministeriön ja Opetushallituksen välisen tulossopimuksen mukaisesti käynnistänyt

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMINEN TUTKINTOJEN RAKENTEISSA, TUTKINTOJEN PERUSTEISSA JA OPETUSSUUNNITELMISSA

KANSAINVÄLISTYMINEN TUTKINTOJEN RAKENTEISSA, TUTKINTOJEN PERUSTEISSA JA OPETUSSUUNNITELMISSA KANSAINVÄLISTYMINEN TUTKINTOJEN RAKENTEISSA, TUTKINTOJEN PERUSTEISSA JA OPETUSSUUNNITELMISSA 2.11.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen JOBIn postia JOBIn tavoitteet: 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin sekä toimintamallin kehittäminen 2) ECVETin

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

UUDISTUNEET AMMATILLISET. TUTKINNON PERUSTEET Tiedotustilaisuudet syksy y 2009

UUDISTUNEET AMMATILLISET. TUTKINNON PERUSTEET Tiedotustilaisuudet syksy y 2009 UUDISTUNEET AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT U JA TUTKINNON PERUSTEET Tiedotustilaisuudet syksy y 2009 Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Tutkinnot-yksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Ammatillisten perustutkintojen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Ammatilliset perustutkinnot ja peruskoulutus, joita uudistus koskee

Ammatilliset perustutkinnot ja peruskoulutus, joita uudistus koskee AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA PERUSTEIDEN UUDISTAMISPERIAATTEET Helsinki 17.3.2008 Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN VERKOSTOTAPAAMINEN OPH:N TERVEISET

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN VERKOSTOTAPAAMINEN OPH:N TERVEISET TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN VERKOSTOTAPAAMINEN OPH:N TERVEISET 11.11.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos Työnjohtokoulutuskokeilu.. - Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisesta

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU 1. Tausta Opetushallitus on selvittänyt ammatillisten perustutkintojen muutostarpeita samalla huomioiden yksilöllisen oppimisen ja erityisopetuksen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Rovaniemi Merja Lahdenkauppi Opetusneuvos

Rovaniemi Merja Lahdenkauppi Opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä ECVET Käyttöönottoon valmistautuminen ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Rovaniemi Merja Lahdenkauppi Opetusneuvos Mikä

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot