Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti"

Transkriptio

1

2 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) KUOPIO sähköposti: telefax: (017) vuosikerta Päätoimittaja: Kari Paakkinen (017) Toimituskunta: Pentti Vattulainen Kari Paakkinen Pasi Juttula Sisällys 1/ PDF-tiedostot kirjastojen kaukopalvelussa Pentti Vattulainen 3 Uusi tekijänoikeuslaki ja Varastokirjasto Heikki Poroila 6 TKK:n kirjaston kokoelmapolitiikka teoriassa ja käytännössä Sirkku Känsälä, Jaana Marvia 11 Kuopion yliopiston kirjaston kokoelmapolitiikka Jukka Kananen 14 Jos tähdillä on merkitys sinulle, kuka sen voi sinulta riistää? Tommi Salakka Ulkoasu: Pasi Juttula Kuvat: Risto Juvonen Artikkelit luettavissa myös osoitteessa julkaisut.htm Edita Oy Helsinki, 2006

3 Tekijänoikeuslain uudistus toteutettiin vuoden vaihteessa. Julkisuudessa oli paljon keskustelua lain vaikutuksista erityisesti kansalaisten mahdollisuuksiin kopioida musiikkia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kirjastoissa tapahtuva asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva (kaukopalvelu)kopiointi mihin lain pykälään se perustuu ja mitä siitä seuraa. Varastokirjastoa on kehitetty kaukopalvelukeskuksena, ja palveluja on hiottu vastaamaan kirjastojen ja niiden asiakkaiden tarpeita. Viime vuosina jäljenteet on toimitettu PDFformaatissa kirjastoihin ja kokeiluna suoraan eräiden kirjastojen asiakkaille sen jälkeen, kun asiasta on ao kirjastojen kanssa sovittu. Kokeilusta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Opetusministeriön hallitusneuvos Jorma Waldén tiedusteli minulta tammikuun alussa, niitä tekijänoikeudellisia järjestelyjä, joihin perustuu aineiston lähettäminen digitaalisessa muodossa kirjastoille ja erityisesti niiden asiakkaille. Hänen mukaansa kopioita voi lähettää sähköpostin liitetiedostona digitaalisessa muodossa kirjastoihin, jossa ne tulostetaan paperille ja toimitetaan asiakkaalle. Hän arvelee, että tilatun artikkelin noutaminen Varastokirjaston palvelimelta koodin perusteella vastaa tilannetta, jossa aineisto toimitetaan kirjastoon sähköpostin liitteenä. Waldénin mukaan aineiston toimittaminen suoraan asiakkaalle muussa kuin paperimuodossa edellyttää lain mukaan tekijöiden lupaa. Walldén kehoittikin Varastokirjastoa käynnistämään sopimuslisenssineuvottelut tekijöitä laajasti edustavan järjestön kanssa. Tällaisen sopimuksen mahdollistava säännös tulee tosin voimaan vuoden 2007 alusta. Kaksi laintulkintaa Varastokirjastossa jäljennepalvelua oli toteutettu uskoen juuri tämäntyyppiseen laintulkintaan. Kuitenkin, koska PDF-tiedostojen toimittaminen suoraan kirjastojen asiakkaille tuntui luonnolliselta tavalta kehittää jäljennepalvelua, halusin ennen kuin mitään neuvotteluja käynnistettäisiin kunnolla selvittää asian. Ilmeni, että on olemassa kaksi käsitystä lain soveltamisesta, ja nämä seuraavat siitä, kumpaa kahdesta mahdollisesta lain pykälästä voidaan käyttää mahdollistamaan kopioiden teon. Opetusministeriön virkamiehen minulle antama palaute perustuu lain 16a :än. Pykälässä annetaan asetuksessa mainituille kirjastoille oikeus ilman asiakkaan toimeksiantoa tehtävään kopiointiin, jonka tarkoituksena on varjella näissä kirjastoissa säilytettäviä, vahingoittumiselle alttiita painotuotteita. Pykälän mukaan toimittaessa PDF-kopion lähettäminen suoraan asiakkaalle ei ole sallittua, koska lain 1

4 16a :n ensimmäisen momentin toinen kohta koskee vain reprografisia menetelmiä. Toisaalla kirjastoalan tekijänoikeusryhmä, ja erityisesti sen sihteeri Heikki Poroila ovat vahvasti argumentoineet sen puolesta, että kopiot asiakkaan toimeksiannosta myös ns. kaukopalvelukopiot on tehty ja tehdään aina lain 12 :n perusteella. Lain 12 on tämän tulkinnan mukaan yleinen kansalaiselle taattu tekijänoikeuden rajoitus, jota ei voi kaventaa kirjastoja koskevalla 16 :llä. Pykälän 12 soveltamisen ehdoissa ei ole mainintoja kappaleenvalmistuksen tekniikasta, joten kaikki tekniikat ovat sallittuja, myös digitaaliset. Lausuntopyyntö tekijänoikeusneuvostolle Koska esiintyy kaksi näin erilaista tulkintaa ja koska tulkinnoista on merkittäviä seuraksia Varastokirjaston toimintaan, päätin pyytää opetusministeriön tekijänoikeusneuvostolta lausunnon asiasta. Neuvoston lausunnot ovat tosin suosituksia, mutta tässä vaiheessa ei näkynyt muutakaan tapaa selvittää asiaa. Pyydän tekijänoikeusneuvoston kantaa kirjastossa asiakkaan toimeksiannosta valmistettavien kopioiden oikeudelliseen perustaan tekijänoikeuslain 12 :n ja 16a :n valossa. Varastokirjaston erityisen näkökulman lisäksi toivon tekijänoikeusneuvoston ottavan kantaa asiaan yleisellä, kaikkia erilaisia julkisia kirjastoja koskevalla tasolla. Tämä johtuu siitä, että sillä, kumpaa pykälää sovelletaan kirjastojen kaukopalvelukopioiden lähettämisessä, on kirjastopalveluiden näkökulmasta dramaattisia seuraamuksia. Ensimmäinen seuraus 16a :n soveltamisesta olisi, että ne kirjastot, joita asetuksessa ei mainita, eivät saisi asiakkaan toimeksiannosta tehdä mitään kopioita, eivät edes oman kokoelmansa julkaisuista. Tämä kielto koskisi suurinta osaa maamme yleisistä kirjastoista sekä kaikkia muiden kuin valtion ylläpitämiä tieteellisiä kirjastoja ja tietopalveluita. Toinen seuraus toimimisesta 16a :n perusteella olisi se, että asiakkaille ei saisi toimittaa esimerkiksi artikkelikopiota PDF-muodossa suoraan asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä tekninen rajoitus koskisi sekä kirjaston omissa kokoelmissa olevaa että toisesta kirjastosta pyydettyä aineistoa. Lisätietoja: Heikki Poroilan artikkeli tässä lehdessä. 2

5 Vuodelta 1961 peräisin olevaa tekijänoikeuslakia on Suomessa muutettu tuon tuostakin, mutta harvoin on prosessi ollut niin monivaiheinen ja viime vaiheessa myös julkinen ja riitaisa, kuin lokakuussa eduskunnassa lukkoon lyöty paketti. Vaikka vain osa ristiriidoista nousi otsikoihin, nekin osoittavat tekijänoikeuden julkisen roolin muuttuneen. Juristien vuoropuhelusta on tullut tavallista kansalaista koskeva yhteiskunnallinen asia. Kirjastoasiat eivät olleet julkisuudessa juurikaan esillä, mikä ei tarkoita muutosten kokonaan ohittaneen kirjastomaailmaa. Epäonnistuimme päätavoitteessamme, kun turva- ja arkistokopiointia koskeviin säädöksiin palasivat ministeriössä tekniset rajoitukset, joita vuoden 2002 komiteamietinnössä ei enää ollut. Erityisiin hurraahuutoihin ei laki muutenkaan anna aihetta, kuten seuraavasta lyhyestä katsauksesta voi lukea. Esitän perusteellisemman lain esittelyn ja erittelyn myöhemmin keväällä ilmestyvässä kirjassani Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa (BTJ Kirjastopalvelu). Kirjastojen erityiskysymykset nyt pääosin laissa Aiemmin asetuksessa olleet erityissäädökset on nyt otettu suoraan lakitekstiin ( 16). Asetukseen on edelleen jäänyt mm. erivapauksia nauttivien kirjastojen luettelo, minkä lisäksi nyt on varsin tarkasti eritelty, mitä erivapauksia eri kirjastoilla on. Asetuksessa mainittuja kirjastoja koskevat erityissäädökset on koottu 16:n alle. Peruspykälä antaa asetuksessa mainituille kirjastoille oikeuden valmistaa arkisto- ja turvakopioita menetelmästä riippumatta. Näitä kopioita ei ole kuitenkaan tarkoitettu asiakkaiden käsiin vaan sisäisiin tarkoituksiin. Asiakkaille ei jatkossakaan voi antaa lainaksi äänitteen kopiota vaurioitumiselle alttiin alkuperäiskappaleen sijasta, ei edes kansalliskirjastosta saati Varastokirjastosta. Ratkaisu on täysin epärationaalinen, mutta sen syyt lienevätkin enemmän oikeudenhaltijajärjestöjen etujärjestöpolitikoinnissa kuin järkevässä asian erittelyssä. Vanhan tekijänoikeusasetuksen neljäs kohta on siirretty sellaisenaan pykälän 16a ensimmäisen momentin toiseksi kohdaksi. Tämä säädös on jatkuvasti ollut erilaisten tulkintojen lähteenä, kun sitä on käytetty joskus myös asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvan kopioinnin perusteluna. Esimerkiksi Varastokirjaston käytäntö toimittaa pyydetty kopio PDFtiedostona on synnyttänyt tulkintoja, joiden mukaan asiakkaalle täytyy printata tuloste, tiedoston suora toimittaminen on kiellettyä juuri tämän 16a:n takia. 3

6 Tämä tulkinta jota esimerkiksi opetusministeriön virkamiehet ovat suoraan tukeneet on nyt päätetty haastaa pyytämällä tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa siitä, perustetaanko asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva kopiointi lain 12:2 :ään vai tähän 16a :ään, jolloin palvelu on paitsi teknisesti rajoitetumpaa, myös koskee vain murto-osaa Suomen kirjastoista. Varastokirjaston joustavan palvelun näkökulmasta mahdollisuus toimittaa kopio suoraan asiakkaalle esimerkiksi juuri PDF-muodossa on tärkeätä ja hyödyllistä. Tekijänoikeusasetus ja neljän kastin kirjastot Uutta lakia täsmentävän tekijänoikeusasetuksen kirjastoja koskevat kohdat ovat kokeneet melkoisia muutoksia. Kirjastot on nyt jaettu käytännössä neljään ryhmään erivapauksien laajuuden perusteella. Varastokirjasto ei ole tässä ihan huipulla. Laajimmat vapaudet on säädetty ns. vapaakappalekirjastoille ( 16b), joilla on oikeus paitsi pykälien 16, 16a:1 ja 16a:2 sekä 16d mukaiseen käyttöön, myös oikeus välittää 16a:2:n mukaan digitoidun teoksen käytettäväksi toisen vapaakappalekirjaston tiloissa sekä Suomen elokuva-arkistossa. Vapaakappalekirjastot saavat myös valmistaa kokoelmiinsa liitettäviksi kappaleita avoimessa tietoverkossa yleisön saataviin saatetuista teoksista sekä valmistaa kokoelmiinsa liitettäväksi kappaleen sellaisesta julkaistusta teoksesta, jonka hankkiminen osaksi kirjaston kokoelmaa on tarpeen mutta jota ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta. Toiseksi laajimmat vapaudet (16, 16a:1 ja 16a:2 sekä 16d) on Eduskunnan kirjastolla, yliopistokirjastoilla jotka eivät ole vapaakappalekirjastoja, muilla tieteellisillä kirjastoilla (myös valtionapua saavien yksityisluontoisten arkistojen yhteydessä toimivat kirjastot), yleisten kirjastojen keskuskirjastolla (Helsinki) ja maakuntakirjastoilla sekä Näkövammaisten kirjastolla. Kolmannen ryhmän muodostavat Varastokirjasto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot, joille ei ole haluttu myöntää oikeutta pykälän 16a toisen momentin mukaiseen yleisölle välittämiseen. Vähiten erivapauksia on muilla yleisillä kirjastoilla, joille on suotu vain oikeus pykälän 16d perusteella hankkia sopimuslisenssillä oikeuksia tavanomaista laajempaan kirjastokäyttöön. Tällaisia sopimuksia ei Suomessa ole tiettävästi aiemmin tehty, joten mahdollisista sovellusalueista tai haluista ei ole vielä mitään käsitystä. Uusia mahdollisuuksia vanhan aineiston digitaaliseen käyttöön mutta ei Varastokirjastosta Lain ainoa jollain lailla myönteinen uusi asia kirjastojen kannalta löytyy pykälän 16a toisesta momentista, jonka perusteella asetuksessa mainitut kirjastot voivat tarjota kokoelmissaan olevaa aineistoa tätä tarkoitusta varten varatun päätteen kautta. Momentin ajatuksena on laajentaa sen aineiston käyttömahdollisuuksia, jotka turva- tai arkistoperustein on jouduttu 16 :n nojalla joka tapauksessa kopioimaan. Jos Helsingin yliopiston kirjastossa on digitoitu vanha hauras kartta, sitä voi tarkoitusta varten varatulla päätteellä nyt tutkia kirjaston tiloissa. Vastaavasti Rovaniemen maakuntakirjasto voi digitoida harvinaisen saamelaista perinnemusiikkia sisältävän LP-levyn ja tarjota asiakkaille mahdollisuuden tutustua tähän musiikkiin päätteen kautta. Varastokirjaston jättämistä pois tähän oikeutettujen kirjastojen joukosta voidaan perustella sillä, ettei kirjasto tarjoa 4

7 muutenkaan lähipalveluja asiakkaille. Varastokirjaston luonne dokumenttikeskuksena ilman lähipalveluluukkua onkin kiistämätön tosiasia. Silti tämä ministeriössä tehty rajaus tuntuu vähän pikkumaiselta, varsinkin kun mahdollisuutta ei ole haluttu antaa myöskään ammattikorkeakoulujen kirjastoille. On vaikea ymmärtää, mitä haittaa momentin nykyistä laajemmasta soveltamisesta olisi voinut olla. Varastokirjaston aineistoa ajatellen turvadigitoinnin tarve ei ole välttämättä laajaa, mutta periaatteessa sellainen on kuitenkin olemassa. Kun ei tällaista turvakopiota saa antaa asiakkaalle lainaksi, olisi jonkinlainen käyttö Varastokirjaston tiloissa poikkeustapauksissa järkevä ratkaisu. Tulevaisuus ei näytä valoisalta Kirjastojen perinteiset palvelut eivät ole välittömässä vaarassa uuden tekijänoikeuslain takia. Yleinen kehityksen suunta on kuitenkin huolestuttava. Opetusministeriön ja eduskunnan haluttomuus turvata laajasti kirjastojen käyttökopioiden valmistamismahdollisuudet muistuttaa siitä, ettei toimintamme ole oikeudenhaltijapuolen erityisessä suosiossa. Kirjastot nähdään jos nyt ei uhkana, kuitenkin periaatteessa varsinkin digitaalisessa muodossa olevan aineiston vuotopaikkoina. Tällainen epäluuloinen asenne kirjastoja kohtaan ei ole asiallisesti perusteltua, mutta sitä on vaikea estää. Pelkästään fyysisten dokumenttien parissa työskentelevän Varastokirjaston toimintaedellytyksiin laki ei tuo muutoksia. Kun asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvan kopioinnin juridinen perusta on selvinnyt, Varastokirjaston toimintaa voidaan jatkaa perinteisellä tavalla myös uuden lain valossa. Jos tai kun, kuten itse ajattelen fyysisten dokumenttien määrä tulevaisuudessa vähenee verkkoaineiston absoluuttisen ja suhteellisen lisääntymisen seurauksena, Varastokirjastonkin rooli tulee ehkä muuttumaan. Kaukaisemmassa tulevaisuudessa kirjaston rooli ihmiskunnan muistin vaalijana silti vain kasvaa. Verkkoympäristön dynamiikan ja volyymien kasvu ei takaa sitä, että kaikki kirjamuotoinen aineisto olisi tulevaisuudessa saatavana verkon kautta. 5

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Hän ei suinkaan seissyt pienen kirjaston ovella vapaaehtoisesti tai sisäisen äänensä pakottamana. Tämän paikan Technokrati & Talousmies olisi mieluummin kiertänyt hyvin kaukaa. Hän suostui avaamaan kirjaston oven vain esimiehensä nimenomaisesta käskystä. Askel kynnyksen yli ja T&T:stä tuntui, että hänen eteensä avautui höyryinen Amazon, mielen Kongo-virta, joka näytti johtavan suoraan pimeyden sydämeen. Hän aavisti, että tällä matkalla hän joutuisi kohtaamaan painajaismaisen epävarmuuden ja perillä latvavesillä odottaisivat kauheat taudit, joihin ei rokotuksia ole keksitty: diskurssi, fennomennologia ja mbalax. Technokrati & Talousmies oli jo soittamassa vahvistuksia paikalle, kun lempeä ääni pysäytti hänet. Alkuasukas vaikutti levolliselta ja vähän sulkeutuneelta. Hänellä ei ollut arvomerkkejä mutta hän oli niin hillitty olematta arvokas, että T&T päätteli hänen olevan vanhempi kirjastonhoitaja. Yhdessä he uskaltautuivat peremmälle. Kirjaston hyllyjen välistä T&T oli kuulevinaan voimistuvia ääniä ja uhkaavaa rummutusta: "Humanistit ovat tänään levottomia", hän ajatteli. Tukahtunut voihkaisu kuului alakerrasta. "Rituaaliteurastus vai mielipidevankeja?", T&T kysyi huolestuneena. "Ei toki. Musiikkiosastolla on tänään maahanmuuttaja-sarjan esitelmä armenialaisesta kansanmusiikista", vastasi kirjastonhoitaja levollisesti ja johdatti hänet kohti kahvihuonetta. T&T hämmensi kuppiaan ja yritti pakottaa kurkusta alas halpoja keksejä. Samalla hän palautti mieleensä esimiehensä briiffausta: "Ei suoraan asiaan. Luo ensin hyvä ätmös. Muista, että kaikki uusi pelottaa niitä". Kärsivällisesti hän yritti keskittyä polveilevaan luentoon, joka oli lähtenyt kaukaa ja käsitteli jotakin muinaista kirjaston suuruuden aikaa. Käsittämättömiä rikkauksia, kirjakokoelmia ja tiedon temppeleitä, joita hallitsivat sellaiset kuninkaat kuin Väinämöinen, Ali Baba ja Fedja-setä. Heidän muistoaan tunnuttiin täällä vielä kovasti kunnioitettavan. Lähtö kiertokäynnille paljasti karun todellisuuden. Nämä ovat takapajuisempia kuin T&T oli pystynyt kuvittelemaankaan. "Library 2.0:sta he eivät varmasti ole kuulleetkaan mutta joku kone sentään näyttää olevan...", hän tuumi. Luonnollisesti tällaisen käynnin yhteydessä oli kestettävä myös säälittävien paikallisten reliikkien esittely. "Tänne olemme koonneet omaa kotiseutukokoelmaamme", kirjastonhoitaja esitteli pientä ylpeyttä äänessään. "Todella kiinnostavaa. Mutta... eivätkö asiakkaanne ole toivoneet myös nykyaikaisia virtuaalikokoelmia käyttöön? Jos raivaisitte hyllyjä vähemmäksi, saisitte tänne kutakuinkin Juhta-suosituksen mu- 14

17 kaiset tilat uusille tietokoneille. Tai voisitte siirtää koko tämän erikoisaineiston verkkoon. Olisi teidänkin etu, kun kirjastonne kokoelmat saadaan entistä tehokkaammin paitsi omien kansalaisten, myös muun maalaisten asiakkaiden ja kirjastoväen ulottuville." Kirjastonhoitaja näytti vähän hämmentyneeltä: "Niinköhän tämä ulkomaisia kiinnostaa. Jos siirrämme aineiston verkkoon, niin omien käyttäjiemme on tultava kuitenkin kirjaston asemille sitä lukemaan..." "Mutta käyttävät asiakkaat koneita toki muuhunkin. Lisäksi saisitte lopettaa seinän takaa kaikki luettelointitoiminnot. Uuteen aineistoon saadaan RFID-tarra. Sen aktivointi kirjastossa siirtää samalla valmiin tietueen keskuskoneelta omaan tietokantaan taatusti virheettömästi. Tilaa vapautuu ja voitte rakentaa vaikka oman äänitysstudion ja videopajan. Pelastatte kadulla ajelehtivat nuoret miehet tinnerinjuonnista hyvän harrastuksen pariin. Ehkä he löytäisivät jopa uuden ammatin levybisniksessä." Kirjastonhoitaja alkoi hymyillä: "Täällä ajelehtivat kylän raitilla enimmäkseen vanhemmat eläkeläisrouvat. Ja tämä kokoelma syntyi oikeastaan heidän aloitteestaan." T&T sai jälleen kerran kuulla tutun valitusvirren. Uudet ohjelmat vaativat uusia tehokkaampia koneita ja lisäkoulutusta päivityksiin. Lisääntyvien laitteiden operointi söisi työvoimaa satutuntien pidosta. Lisenssikysymykset ovat vaikeita hoitaa itse ja jos katsoo keskitetysti hankittuja verkkoaineistoja, niin ne eivät tämän kirjaston käyttäjiä kiinnosta lainkaan. Uusimuotoisen aineiston logistiset edut ovat lisäksi näillä leveysasteilla aivan marginaalisia, sillä aineisto liikkuu nykyiselläänkin aivan riittävän hyvin. Jos jotakin kysyttyä ei omista kokoelmista löydy, niin se saadaan pääosin kimppakirjastoista naapurikunnan kirjastoautolla. Matkahuolto huolehtii maakunta-aineistosta ja Ilmari Möntin taksi muutamista harvinaisista erikoistapauksista. Kirjastonhoitajan käsi puristi vanhan kirjan selkää. "Lisäksi kun tällaista fyysistä aineistoa hankitaan, niin se on meillä ja pysyy. Kaupallisen verkkoaineiston käytöstä pitää maksaa joka vuosi uudestaan. Jos ei maksa, niin kaikki lukuoikeudet lehtien vanhoihinkin numeroihin katoavat. Jos sellaisia takautuvia oikeuksia ihmeen kautta saisi neuvotelluksi itselleen, niin ei ole ollenkaan varmaa, että ne ovat kovinkaan pysyviä. Mahdollisesti joku toinen kustantaja ostaa luvan antaneen firman ja pyyhkäisee tehdyt sopimukset saman tien silppuriin. Sellaista aineistoa ei voi edes varastoida turvaan omalle koneelle, sillä kustantajat seuraavat latausten määrää verkko-osoitteisiin. Mikäli imuroidut tiedostot ylittävät tietyn määrän, on ruvettava antamaan nopeasti tosi hyviä selityksiä. Muuten osoite lukitaan ulkoa kokonaan eikä aineistoon pääse enää lainkaan käsiksi. Jos varmuuskopiointi vielä onnistuisikin, niin seuraavan kauden lasku taittaisi kyllä kamelin selän, sillä käytön mukaan se pääasiassa menee." T&T hieman hätkähti. Tuo kesyltä vaikuttava otus tuntui joistakin asioista olevan jopa vainulla. Tulevaisuushorisonttiin tähyävän eksekutiivin ei ole kuitenkaan sopivaa paljastaa epävarmuuttaan alemman kastin edustajalle. Hellekypärä vedettiin tiukasti suoraan: "Joka tapauksessa teidänkin kirjastonne asiakkaat vaativat jatkossa aina nopeampaa ja ajankohtaisempaa tietoa kuin kirjoissa ja lehdissä. Sitä on vain verkossa ja sitä teidän on tarjottava. Päätöksenteon on tapahduttava nykyään reaaliajassa, sillä muuten nopeat syövät hitaat." "Pääkaupunkiseudulla harrastetaan siis vielä ihmissyöntiä? Mutta asiallisesti: olen keskustellut muutaman tutkijan 15

18 kanssa, ja he ovat huolissaan verkkoaineiston aitoudesta. He luottavat kirjastoon, koska kirjastot ovat vuosikymmenien mittaan rakentaneet maineensa juuri aineiston laadun ja pysyvyyden varaan. Aineisto on koottu, luetteloitu ja sitä ylläpidetään ammattilaisten voimin. Tietääkseni joitakin julkaisuja on verkossa peukaloitu ja muuteltu sen jälkeen, kun ne on sinne viety. Instituutiona meiltä menee luotto eikä lieventäviä asianhaaroja ole, jos vakavissamme tarjoamme sellaista tavaraa päätöksien pohjaksi tai asiallisen tutkimuksen tarpeiksi. Lähdekritiikki ja vertailu on hankalaa, jos aineisto on liikkuvaista kuin kirppulauma. Tietysti sensuurin näkökulmasta on etua, jos vain yksi tietue yhdellä palvelimella..." Saarnoihin kyllästyvä T&T alkoi vähitellen menettää malttiaan: "Kyllä siihen aineistoon voi jo luottaa. Niin monet miljoonat silmät tarkkailevat sivuja yötä päivää, että jos jotakin niistä yrittää muuttaa, niin tieto siitä leviää välittömästi kaikille käyttäjille. Kun Kansalliskirjasto aikanaan alkaa tallettaa kotimaisia sivuja, niin sittenhän voitte käydä Helsingissä niitä lukemassa, jos niiden aitoutta noin kovasti kerran epäilette." Sitten T&T päätti koukata taktisen reservin avulla sivustasta: "Tässä on kuulkaa pikkurouva sentään kansallinen kilpailukyky kyseessä. Tietoyhteiskunta vaatii tämänkin kyläkirjaston nykyaikaistamista. Muuten vajoamme Euroopan toiseksi Transsylvaniaksi tai ainakin meistä tulee uusi Molvania." "Montako molvanialaista te tunnette, herra Technokrati & Talousmies?", kysyi silmälasikäärme viattomasti. "Ei, ei. Jos mieheni olisi nyt paikalla, niin hän sanoisi vähemmän kohteliaasti, että housuissas on teknologinen imperatiivi. Aivan selvästi te olette viettänyt liikaa aikaa blogeissa toisten samanmielisten kanssa vahvistamassa omaa uskoanne. Roland Dietz ja Carl Grant ovat Endeavorin ja VTLS:n johtajia. Library journalissa oli heidän artikkelinsa, joka oli merkillisen samanhenkinen. He tuntuvat kovasti pelkäävän verkossa liikkuvien pienten vihreiden googlelaisten invaasiota. He haluavat varustaa omat järjestelmänsä aivan ennennäkemättömän ihmeellisillä ominaisuuksilla. Ja te veisaatte samaa virttä yhdessä heidän kanssaan, että vaatikaa nyt hyvä kirjastoväki ja kaikki käyttäjät tällaisia hienouksia, niin siinä se tuleva autuus on. Ja förönböröt sanon minä! Kuinka hyvin nuo valmistajat muuten ottivat teidän vaatimuksia huomioon, kun yrititte saada ohjelmien vanhoja osia toimimaan kunnolla?" Kirjastonhoitajan seuraava veto oli lähes uskomaton. Selvää mielihyvää äänessään tuo hyeena alkoi referoida Technology review -lehdessä ilmestynyttä David D. Clarken artikkelia internetin tuhoutumisesta. Juuri siitä samasta lehdestä, jota myös T&T oli ennen lähtöään hiukan ehtinyt silmäillä. Pahimpia ongelmia verkossa eivät aiheuta suuret ja äkkinäiset onnettomuudet, vaan pienin askelin etenevä rappeutumisprosessi. Sellaiset merkit ihmiset vain jättävät helposti ottamatta huomioon. Internetissä ei ole sisäänrakennettua turvallisuuteen liittyvää ohjelmistoarkkitehtuuria. Palomuurit, virustorjunta, roskapostisuodattimet ja muut ovat pieniä paikkalappusia, jolla vuotava lotja koetetaan saada hinattua vielä yksi etappi eteenpäin. Kirjastonhoitaja hehkutti edelleen: "Larry Peterson, Princetonin yliopiston tietokoneasiantuntija muotoili sen jutussa näin: 'There is concern that we will hit a dead end at some point. There will be problems we can't sufficiently patch'. 30 vuoden aikana on rakennettu niin hatara talo, että se kaatuu aivan varmasti. Kannattaisikohan hiukan etukäteen miettiä myös sitä, miten uudet palvelut toi- 16

19 mivat ja työt tehdään sellaisessa tilanteessa, kun koko verkko on täysin toimintakyvytön. USA:ssa yhteen kytketyt palvelimet aiheuttivat ketjureaktion ja romauttivat täysin toimintakuntoisen sähköverkon, kun ne rupesivat omapäisesti tulkitsemaan lukemia. Entä se tapaus, kun kolme nuorta sai juuri äsken Seattlen Northwest Hospital and Medical Centerin teho-osaston tietokoneet pimeiksi! Botnet se outo termi taisi olla. Ettehän te vain suinkaan käytä Skypeä omalla kotikoneellanne, nuori mies?" Ei ole totta. Tuolle kulahtaneelle pororummulle pitää vääntää rautalangasta. T&T oli lähes sininen: "Nuo ovat vain alkuvaiheen satunnaisia hankaluuksia! Ettekö te täällä kirjastossa tajua edes omaa etuanne? Kansainvälinen kirjastoyhteistyö ja samat maailmanlaajuiset standardit tarkoittavat tason nostoa kautta linjan. Se tarkoittaa lisäpanostusta. Kun saamme aikaan kaikkien kirjastojen laajan rintaman ja tahtotilan, niin ministeriön on pakko alkaa myöntää enemmän rahaa näihin hankkeisiin." Kirjastonhoitaja näytti väsyneeltä: "Kyllä minäkin olen huolissani työpaikkani puolesta mutta ei se tarkoita, että olisin valmis mihin tahansa. Tarkoittaako nuoriherra tason nostolla siis samaa järjestelmää kuin Kongressin kirjastossa? Onko meidänkin hankittava amerikkalainen järjestelmä ja vaihdettava luettelointiformaatti, jotta te voitte kätevämmin vaihdella tietueita muiden kanssa ja osallistua ylikansalliseen päätöksentekoon? Jos lisärahaa tulee, niin se taitaa valua pelkästään teidän asiantuntijoillenne ja keisarin uusiin vaatteisiin. Meidän arjen aherrusta se tuskin helpottaa." Sitten kirjastonhoitaja jatkoi mietteliäänä: "Asiat alkoivat mennä vinoon silloin kun tiedosta tuli selvemmin kauppatavaraa. Olen aivan samaa mieltä Walt Crawfordin kanssa siitä, että kirjastot eivät kuitenkaan kovinkaan monelle ole ajankohtaisen informaation ensisijainen varasto ja hakupaikka. Temppuilut marceilla ja uusilla portaaleilla näyttävät rahanhaaskaukselta koska niiden lähtöoletus on pielessä. Eivät kaikki roiku koko ajan verkossa kiinni ja halua nopeaa tietoa heti. Jotkut kirjastot voivat tarvitakin eräitä uutuuksia mutta emme me. Jos me venytämme voimia palvellaksemme marginaalista 24/7 -ryhmää, niin kohta emme voi tehdä mitään kunnolla. Silloin meidät voisikin joutavana lopettaa kokonaan." Lainat, näpistykset ja suoranaiset varkaudet eli suositeltava lista jatkokeskusteluun: Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen : aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (Forskningsrådsnämnden Erityisesti artikkeli Björn Tell: Ekonomi i katalogisering) Walt Crawford: Library 2.0 and 'Library 2.0'. Cites & Insights Midwinter 2006, Roland Dietz & Carl Grant: The Dis-Integrating World of Library Automation. Library journal 2005, http: //www.libraryjournal.com/article/ca html Kari Enqvist: Vien rucolan takaisin (WSOY 2004) ERIL-L listalla joulukuussa 2005 käyty keskustelu e-aineiston kopioinnista Jyrki Laine: Paljon mahdollista : kokeilevaa filosofiaa (Like 2000) Thomas Mann: Will Google s Keyword Searching Eliminate the Need for LC Cataloging and Classification? http: //www.guild2910.org/searching.htm David Talbot: The Internet is broken. Technology review Dec.2005/Jan. 2006, http: //www.technologyreview.com/infotech/wtr_16051,258,p1.html 17

20

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun työpaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun määritelmä Kaukopalvelu on kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa.

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011 Pekka Heikkinen Sisältö 1. Tietopalvelun juridiikkaa 2. Käsitteitä: laina, kaukolaina, dokumenttien välitys 3. Mikä ainakin on sallittua? 4. Keskustelua lausunnosta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa

Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa Audiovisuaalisten arkistojen käyttökokemuksia 1 Negatiivinen kuva arkisto kontrollivirastona, joka yrittää estää vapaata tutkimusta lainsäädäntö peikkona, joka

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Ääni%eiden digitoin, Kansalliskirjastossa

Ääni%eiden digitoin, Kansalliskirjastossa Ääni%eiden digitoin, Kansalliskirjastossa Kansalliskirjaston äänitekokoelma KK:lla laaja kokoelma, n. 160 000 äänite%ä Suomen suurin julkinen äänitekokoelma Vuodesta 1981 vapaakappalelaki AV- aineistolle,

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 2006:7. Yksityiskäyttöön kopiointi osana kirjaston palvelua

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 2006:7. Yksityiskäyttöön kopiointi osana kirjaston palvelua TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 2006:7 Asia Hakija Yksityiskäyttöön kopiointi osana kirjaston palvelua Pentti Vattulainen Annettu 12.06.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Pentti Vattulainen on 9.3.2006 saapuneella kirjeellä pyytänyt

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA?

VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA? VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA? YKN Viestinnänsuunnittelija, Kirjastot.fi Kuka? Viestinnänsuunnittelija Kirjastot.fi Kirjastojen välistä viestintää, kirjastoille

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2015

Finnan käyttäjäkysely 2015 Finnan käyttäjäkysely 2015 Anne Luotonen Finnan konsortioryhmä 17.2.2016 Kyselyn toteuttaminen Kysely auki 3 viikkoa marras-joulukuussa 2015 kaikissa Finna-näkymissä Vastauksia yhteensä 12 159 kpl, mikä

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Tekijänoikeusasetus 21.4.1995/574

Tekijänoikeusasetus 21.4.1995/574 Tekijänoikeusasetus 21.4.1995/574 Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) nojalla:

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

Arvoisa Ville Niinistö,

Arvoisa Ville Niinistö, Arvoisa Ville Niinistö, Olitte haastateltavana TV 2:ssa eräänä iltana. Suoraselkäisesti ja rohkeasti, suorastaan intohimoisesti puolustitte Suomeen tulleitten pakolaisten oikeuksia. Hienoa. Heistä saadaan

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Digiaika talteen! seminaari 16.5.2008 jorma.walden@minedu.fi Kulttuuriaineistojen arkistointia koskeva lainsäädäntö (vapaakappalelaki ja elokuvien arkistointia

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Kansallinen radio- ja televisioarkisto Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Lasse Vihonen 29.12.2008 Uusi kulttuuriaineistolaki Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot