Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti"

Transkriptio

1

2 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) KUOPIO sähköposti: telefax: (017) vuosikerta Päätoimittaja: Kari Paakkinen (017) Toimituskunta: Pentti Vattulainen Kari Paakkinen Pasi Juttula Sisällys 1/ PDF-tiedostot kirjastojen kaukopalvelussa Pentti Vattulainen 3 Uusi tekijänoikeuslaki ja Varastokirjasto Heikki Poroila 6 TKK:n kirjaston kokoelmapolitiikka teoriassa ja käytännössä Sirkku Känsälä, Jaana Marvia 11 Kuopion yliopiston kirjaston kokoelmapolitiikka Jukka Kananen 14 Jos tähdillä on merkitys sinulle, kuka sen voi sinulta riistää? Tommi Salakka Ulkoasu: Pasi Juttula Kuvat: Risto Juvonen Artikkelit luettavissa myös osoitteessa julkaisut.htm Edita Oy Helsinki, 2006

3 Tekijänoikeuslain uudistus toteutettiin vuoden vaihteessa. Julkisuudessa oli paljon keskustelua lain vaikutuksista erityisesti kansalaisten mahdollisuuksiin kopioida musiikkia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kirjastoissa tapahtuva asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva (kaukopalvelu)kopiointi mihin lain pykälään se perustuu ja mitä siitä seuraa. Varastokirjastoa on kehitetty kaukopalvelukeskuksena, ja palveluja on hiottu vastaamaan kirjastojen ja niiden asiakkaiden tarpeita. Viime vuosina jäljenteet on toimitettu PDFformaatissa kirjastoihin ja kokeiluna suoraan eräiden kirjastojen asiakkaille sen jälkeen, kun asiasta on ao kirjastojen kanssa sovittu. Kokeilusta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Opetusministeriön hallitusneuvos Jorma Waldén tiedusteli minulta tammikuun alussa, niitä tekijänoikeudellisia järjestelyjä, joihin perustuu aineiston lähettäminen digitaalisessa muodossa kirjastoille ja erityisesti niiden asiakkaille. Hänen mukaansa kopioita voi lähettää sähköpostin liitetiedostona digitaalisessa muodossa kirjastoihin, jossa ne tulostetaan paperille ja toimitetaan asiakkaalle. Hän arvelee, että tilatun artikkelin noutaminen Varastokirjaston palvelimelta koodin perusteella vastaa tilannetta, jossa aineisto toimitetaan kirjastoon sähköpostin liitteenä. Waldénin mukaan aineiston toimittaminen suoraan asiakkaalle muussa kuin paperimuodossa edellyttää lain mukaan tekijöiden lupaa. Walldén kehoittikin Varastokirjastoa käynnistämään sopimuslisenssineuvottelut tekijöitä laajasti edustavan järjestön kanssa. Tällaisen sopimuksen mahdollistava säännös tulee tosin voimaan vuoden 2007 alusta. Kaksi laintulkintaa Varastokirjastossa jäljennepalvelua oli toteutettu uskoen juuri tämäntyyppiseen laintulkintaan. Kuitenkin, koska PDF-tiedostojen toimittaminen suoraan kirjastojen asiakkaille tuntui luonnolliselta tavalta kehittää jäljennepalvelua, halusin ennen kuin mitään neuvotteluja käynnistettäisiin kunnolla selvittää asian. Ilmeni, että on olemassa kaksi käsitystä lain soveltamisesta, ja nämä seuraavat siitä, kumpaa kahdesta mahdollisesta lain pykälästä voidaan käyttää mahdollistamaan kopioiden teon. Opetusministeriön virkamiehen minulle antama palaute perustuu lain 16a :än. Pykälässä annetaan asetuksessa mainituille kirjastoille oikeus ilman asiakkaan toimeksiantoa tehtävään kopiointiin, jonka tarkoituksena on varjella näissä kirjastoissa säilytettäviä, vahingoittumiselle alttiita painotuotteita. Pykälän mukaan toimittaessa PDF-kopion lähettäminen suoraan asiakkaalle ei ole sallittua, koska lain 1

4 16a :n ensimmäisen momentin toinen kohta koskee vain reprografisia menetelmiä. Toisaalla kirjastoalan tekijänoikeusryhmä, ja erityisesti sen sihteeri Heikki Poroila ovat vahvasti argumentoineet sen puolesta, että kopiot asiakkaan toimeksiannosta myös ns. kaukopalvelukopiot on tehty ja tehdään aina lain 12 :n perusteella. Lain 12 on tämän tulkinnan mukaan yleinen kansalaiselle taattu tekijänoikeuden rajoitus, jota ei voi kaventaa kirjastoja koskevalla 16 :llä. Pykälän 12 soveltamisen ehdoissa ei ole mainintoja kappaleenvalmistuksen tekniikasta, joten kaikki tekniikat ovat sallittuja, myös digitaaliset. Lausuntopyyntö tekijänoikeusneuvostolle Koska esiintyy kaksi näin erilaista tulkintaa ja koska tulkinnoista on merkittäviä seuraksia Varastokirjaston toimintaan, päätin pyytää opetusministeriön tekijänoikeusneuvostolta lausunnon asiasta. Neuvoston lausunnot ovat tosin suosituksia, mutta tässä vaiheessa ei näkynyt muutakaan tapaa selvittää asiaa. Pyydän tekijänoikeusneuvoston kantaa kirjastossa asiakkaan toimeksiannosta valmistettavien kopioiden oikeudelliseen perustaan tekijänoikeuslain 12 :n ja 16a :n valossa. Varastokirjaston erityisen näkökulman lisäksi toivon tekijänoikeusneuvoston ottavan kantaa asiaan yleisellä, kaikkia erilaisia julkisia kirjastoja koskevalla tasolla. Tämä johtuu siitä, että sillä, kumpaa pykälää sovelletaan kirjastojen kaukopalvelukopioiden lähettämisessä, on kirjastopalveluiden näkökulmasta dramaattisia seuraamuksia. Ensimmäinen seuraus 16a :n soveltamisesta olisi, että ne kirjastot, joita asetuksessa ei mainita, eivät saisi asiakkaan toimeksiannosta tehdä mitään kopioita, eivät edes oman kokoelmansa julkaisuista. Tämä kielto koskisi suurinta osaa maamme yleisistä kirjastoista sekä kaikkia muiden kuin valtion ylläpitämiä tieteellisiä kirjastoja ja tietopalveluita. Toinen seuraus toimimisesta 16a :n perusteella olisi se, että asiakkaille ei saisi toimittaa esimerkiksi artikkelikopiota PDF-muodossa suoraan asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä tekninen rajoitus koskisi sekä kirjaston omissa kokoelmissa olevaa että toisesta kirjastosta pyydettyä aineistoa. Lisätietoja: Heikki Poroilan artikkeli tässä lehdessä. 2

5 Vuodelta 1961 peräisin olevaa tekijänoikeuslakia on Suomessa muutettu tuon tuostakin, mutta harvoin on prosessi ollut niin monivaiheinen ja viime vaiheessa myös julkinen ja riitaisa, kuin lokakuussa eduskunnassa lukkoon lyöty paketti. Vaikka vain osa ristiriidoista nousi otsikoihin, nekin osoittavat tekijänoikeuden julkisen roolin muuttuneen. Juristien vuoropuhelusta on tullut tavallista kansalaista koskeva yhteiskunnallinen asia. Kirjastoasiat eivät olleet julkisuudessa juurikaan esillä, mikä ei tarkoita muutosten kokonaan ohittaneen kirjastomaailmaa. Epäonnistuimme päätavoitteessamme, kun turva- ja arkistokopiointia koskeviin säädöksiin palasivat ministeriössä tekniset rajoitukset, joita vuoden 2002 komiteamietinnössä ei enää ollut. Erityisiin hurraahuutoihin ei laki muutenkaan anna aihetta, kuten seuraavasta lyhyestä katsauksesta voi lukea. Esitän perusteellisemman lain esittelyn ja erittelyn myöhemmin keväällä ilmestyvässä kirjassani Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa (BTJ Kirjastopalvelu). Kirjastojen erityiskysymykset nyt pääosin laissa Aiemmin asetuksessa olleet erityissäädökset on nyt otettu suoraan lakitekstiin ( 16). Asetukseen on edelleen jäänyt mm. erivapauksia nauttivien kirjastojen luettelo, minkä lisäksi nyt on varsin tarkasti eritelty, mitä erivapauksia eri kirjastoilla on. Asetuksessa mainittuja kirjastoja koskevat erityissäädökset on koottu 16:n alle. Peruspykälä antaa asetuksessa mainituille kirjastoille oikeuden valmistaa arkisto- ja turvakopioita menetelmästä riippumatta. Näitä kopioita ei ole kuitenkaan tarkoitettu asiakkaiden käsiin vaan sisäisiin tarkoituksiin. Asiakkaille ei jatkossakaan voi antaa lainaksi äänitteen kopiota vaurioitumiselle alttiin alkuperäiskappaleen sijasta, ei edes kansalliskirjastosta saati Varastokirjastosta. Ratkaisu on täysin epärationaalinen, mutta sen syyt lienevätkin enemmän oikeudenhaltijajärjestöjen etujärjestöpolitikoinnissa kuin järkevässä asian erittelyssä. Vanhan tekijänoikeusasetuksen neljäs kohta on siirretty sellaisenaan pykälän 16a ensimmäisen momentin toiseksi kohdaksi. Tämä säädös on jatkuvasti ollut erilaisten tulkintojen lähteenä, kun sitä on käytetty joskus myös asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvan kopioinnin perusteluna. Esimerkiksi Varastokirjaston käytäntö toimittaa pyydetty kopio PDFtiedostona on synnyttänyt tulkintoja, joiden mukaan asiakkaalle täytyy printata tuloste, tiedoston suora toimittaminen on kiellettyä juuri tämän 16a:n takia. 3

6 Tämä tulkinta jota esimerkiksi opetusministeriön virkamiehet ovat suoraan tukeneet on nyt päätetty haastaa pyytämällä tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa siitä, perustetaanko asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva kopiointi lain 12:2 :ään vai tähän 16a :ään, jolloin palvelu on paitsi teknisesti rajoitetumpaa, myös koskee vain murto-osaa Suomen kirjastoista. Varastokirjaston joustavan palvelun näkökulmasta mahdollisuus toimittaa kopio suoraan asiakkaalle esimerkiksi juuri PDF-muodossa on tärkeätä ja hyödyllistä. Tekijänoikeusasetus ja neljän kastin kirjastot Uutta lakia täsmentävän tekijänoikeusasetuksen kirjastoja koskevat kohdat ovat kokeneet melkoisia muutoksia. Kirjastot on nyt jaettu käytännössä neljään ryhmään erivapauksien laajuuden perusteella. Varastokirjasto ei ole tässä ihan huipulla. Laajimmat vapaudet on säädetty ns. vapaakappalekirjastoille ( 16b), joilla on oikeus paitsi pykälien 16, 16a:1 ja 16a:2 sekä 16d mukaiseen käyttöön, myös oikeus välittää 16a:2:n mukaan digitoidun teoksen käytettäväksi toisen vapaakappalekirjaston tiloissa sekä Suomen elokuva-arkistossa. Vapaakappalekirjastot saavat myös valmistaa kokoelmiinsa liitettäviksi kappaleita avoimessa tietoverkossa yleisön saataviin saatetuista teoksista sekä valmistaa kokoelmiinsa liitettäväksi kappaleen sellaisesta julkaistusta teoksesta, jonka hankkiminen osaksi kirjaston kokoelmaa on tarpeen mutta jota ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta. Toiseksi laajimmat vapaudet (16, 16a:1 ja 16a:2 sekä 16d) on Eduskunnan kirjastolla, yliopistokirjastoilla jotka eivät ole vapaakappalekirjastoja, muilla tieteellisillä kirjastoilla (myös valtionapua saavien yksityisluontoisten arkistojen yhteydessä toimivat kirjastot), yleisten kirjastojen keskuskirjastolla (Helsinki) ja maakuntakirjastoilla sekä Näkövammaisten kirjastolla. Kolmannen ryhmän muodostavat Varastokirjasto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot, joille ei ole haluttu myöntää oikeutta pykälän 16a toisen momentin mukaiseen yleisölle välittämiseen. Vähiten erivapauksia on muilla yleisillä kirjastoilla, joille on suotu vain oikeus pykälän 16d perusteella hankkia sopimuslisenssillä oikeuksia tavanomaista laajempaan kirjastokäyttöön. Tällaisia sopimuksia ei Suomessa ole tiettävästi aiemmin tehty, joten mahdollisista sovellusalueista tai haluista ei ole vielä mitään käsitystä. Uusia mahdollisuuksia vanhan aineiston digitaaliseen käyttöön mutta ei Varastokirjastosta Lain ainoa jollain lailla myönteinen uusi asia kirjastojen kannalta löytyy pykälän 16a toisesta momentista, jonka perusteella asetuksessa mainitut kirjastot voivat tarjota kokoelmissaan olevaa aineistoa tätä tarkoitusta varten varatun päätteen kautta. Momentin ajatuksena on laajentaa sen aineiston käyttömahdollisuuksia, jotka turva- tai arkistoperustein on jouduttu 16 :n nojalla joka tapauksessa kopioimaan. Jos Helsingin yliopiston kirjastossa on digitoitu vanha hauras kartta, sitä voi tarkoitusta varten varatulla päätteellä nyt tutkia kirjaston tiloissa. Vastaavasti Rovaniemen maakuntakirjasto voi digitoida harvinaisen saamelaista perinnemusiikkia sisältävän LP-levyn ja tarjota asiakkaille mahdollisuuden tutustua tähän musiikkiin päätteen kautta. Varastokirjaston jättämistä pois tähän oikeutettujen kirjastojen joukosta voidaan perustella sillä, ettei kirjasto tarjoa 4

7 muutenkaan lähipalveluja asiakkaille. Varastokirjaston luonne dokumenttikeskuksena ilman lähipalveluluukkua onkin kiistämätön tosiasia. Silti tämä ministeriössä tehty rajaus tuntuu vähän pikkumaiselta, varsinkin kun mahdollisuutta ei ole haluttu antaa myöskään ammattikorkeakoulujen kirjastoille. On vaikea ymmärtää, mitä haittaa momentin nykyistä laajemmasta soveltamisesta olisi voinut olla. Varastokirjaston aineistoa ajatellen turvadigitoinnin tarve ei ole välttämättä laajaa, mutta periaatteessa sellainen on kuitenkin olemassa. Kun ei tällaista turvakopiota saa antaa asiakkaalle lainaksi, olisi jonkinlainen käyttö Varastokirjaston tiloissa poikkeustapauksissa järkevä ratkaisu. Tulevaisuus ei näytä valoisalta Kirjastojen perinteiset palvelut eivät ole välittömässä vaarassa uuden tekijänoikeuslain takia. Yleinen kehityksen suunta on kuitenkin huolestuttava. Opetusministeriön ja eduskunnan haluttomuus turvata laajasti kirjastojen käyttökopioiden valmistamismahdollisuudet muistuttaa siitä, ettei toimintamme ole oikeudenhaltijapuolen erityisessä suosiossa. Kirjastot nähdään jos nyt ei uhkana, kuitenkin periaatteessa varsinkin digitaalisessa muodossa olevan aineiston vuotopaikkoina. Tällainen epäluuloinen asenne kirjastoja kohtaan ei ole asiallisesti perusteltua, mutta sitä on vaikea estää. Pelkästään fyysisten dokumenttien parissa työskentelevän Varastokirjaston toimintaedellytyksiin laki ei tuo muutoksia. Kun asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvan kopioinnin juridinen perusta on selvinnyt, Varastokirjaston toimintaa voidaan jatkaa perinteisellä tavalla myös uuden lain valossa. Jos tai kun, kuten itse ajattelen fyysisten dokumenttien määrä tulevaisuudessa vähenee verkkoaineiston absoluuttisen ja suhteellisen lisääntymisen seurauksena, Varastokirjastonkin rooli tulee ehkä muuttumaan. Kaukaisemmassa tulevaisuudessa kirjaston rooli ihmiskunnan muistin vaalijana silti vain kasvaa. Verkkoympäristön dynamiikan ja volyymien kasvu ei takaa sitä, että kaikki kirjamuotoinen aineisto olisi tulevaisuudessa saatavana verkon kautta. 5

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Hän ei suinkaan seissyt pienen kirjaston ovella vapaaehtoisesti tai sisäisen äänensä pakottamana. Tämän paikan Technokrati & Talousmies olisi mieluummin kiertänyt hyvin kaukaa. Hän suostui avaamaan kirjaston oven vain esimiehensä nimenomaisesta käskystä. Askel kynnyksen yli ja T&T:stä tuntui, että hänen eteensä avautui höyryinen Amazon, mielen Kongo-virta, joka näytti johtavan suoraan pimeyden sydämeen. Hän aavisti, että tällä matkalla hän joutuisi kohtaamaan painajaismaisen epävarmuuden ja perillä latvavesillä odottaisivat kauheat taudit, joihin ei rokotuksia ole keksitty: diskurssi, fennomennologia ja mbalax. Technokrati & Talousmies oli jo soittamassa vahvistuksia paikalle, kun lempeä ääni pysäytti hänet. Alkuasukas vaikutti levolliselta ja vähän sulkeutuneelta. Hänellä ei ollut arvomerkkejä mutta hän oli niin hillitty olematta arvokas, että T&T päätteli hänen olevan vanhempi kirjastonhoitaja. Yhdessä he uskaltautuivat peremmälle. Kirjaston hyllyjen välistä T&T oli kuulevinaan voimistuvia ääniä ja uhkaavaa rummutusta: "Humanistit ovat tänään levottomia", hän ajatteli. Tukahtunut voihkaisu kuului alakerrasta. "Rituaaliteurastus vai mielipidevankeja?", T&T kysyi huolestuneena. "Ei toki. Musiikkiosastolla on tänään maahanmuuttaja-sarjan esitelmä armenialaisesta kansanmusiikista", vastasi kirjastonhoitaja levollisesti ja johdatti hänet kohti kahvihuonetta. T&T hämmensi kuppiaan ja yritti pakottaa kurkusta alas halpoja keksejä. Samalla hän palautti mieleensä esimiehensä briiffausta: "Ei suoraan asiaan. Luo ensin hyvä ätmös. Muista, että kaikki uusi pelottaa niitä". Kärsivällisesti hän yritti keskittyä polveilevaan luentoon, joka oli lähtenyt kaukaa ja käsitteli jotakin muinaista kirjaston suuruuden aikaa. Käsittämättömiä rikkauksia, kirjakokoelmia ja tiedon temppeleitä, joita hallitsivat sellaiset kuninkaat kuin Väinämöinen, Ali Baba ja Fedja-setä. Heidän muistoaan tunnuttiin täällä vielä kovasti kunnioitettavan. Lähtö kiertokäynnille paljasti karun todellisuuden. Nämä ovat takapajuisempia kuin T&T oli pystynyt kuvittelemaankaan. "Library 2.0:sta he eivät varmasti ole kuulleetkaan mutta joku kone sentään näyttää olevan...", hän tuumi. Luonnollisesti tällaisen käynnin yhteydessä oli kestettävä myös säälittävien paikallisten reliikkien esittely. "Tänne olemme koonneet omaa kotiseutukokoelmaamme", kirjastonhoitaja esitteli pientä ylpeyttä äänessään. "Todella kiinnostavaa. Mutta... eivätkö asiakkaanne ole toivoneet myös nykyaikaisia virtuaalikokoelmia käyttöön? Jos raivaisitte hyllyjä vähemmäksi, saisitte tänne kutakuinkin Juhta-suosituksen mu- 14

17 kaiset tilat uusille tietokoneille. Tai voisitte siirtää koko tämän erikoisaineiston verkkoon. Olisi teidänkin etu, kun kirjastonne kokoelmat saadaan entistä tehokkaammin paitsi omien kansalaisten, myös muun maalaisten asiakkaiden ja kirjastoväen ulottuville." Kirjastonhoitaja näytti vähän hämmentyneeltä: "Niinköhän tämä ulkomaisia kiinnostaa. Jos siirrämme aineiston verkkoon, niin omien käyttäjiemme on tultava kuitenkin kirjaston asemille sitä lukemaan..." "Mutta käyttävät asiakkaat koneita toki muuhunkin. Lisäksi saisitte lopettaa seinän takaa kaikki luettelointitoiminnot. Uuteen aineistoon saadaan RFID-tarra. Sen aktivointi kirjastossa siirtää samalla valmiin tietueen keskuskoneelta omaan tietokantaan taatusti virheettömästi. Tilaa vapautuu ja voitte rakentaa vaikka oman äänitysstudion ja videopajan. Pelastatte kadulla ajelehtivat nuoret miehet tinnerinjuonnista hyvän harrastuksen pariin. Ehkä he löytäisivät jopa uuden ammatin levybisniksessä." Kirjastonhoitaja alkoi hymyillä: "Täällä ajelehtivat kylän raitilla enimmäkseen vanhemmat eläkeläisrouvat. Ja tämä kokoelma syntyi oikeastaan heidän aloitteestaan." T&T sai jälleen kerran kuulla tutun valitusvirren. Uudet ohjelmat vaativat uusia tehokkaampia koneita ja lisäkoulutusta päivityksiin. Lisääntyvien laitteiden operointi söisi työvoimaa satutuntien pidosta. Lisenssikysymykset ovat vaikeita hoitaa itse ja jos katsoo keskitetysti hankittuja verkkoaineistoja, niin ne eivät tämän kirjaston käyttäjiä kiinnosta lainkaan. Uusimuotoisen aineiston logistiset edut ovat lisäksi näillä leveysasteilla aivan marginaalisia, sillä aineisto liikkuu nykyiselläänkin aivan riittävän hyvin. Jos jotakin kysyttyä ei omista kokoelmista löydy, niin se saadaan pääosin kimppakirjastoista naapurikunnan kirjastoautolla. Matkahuolto huolehtii maakunta-aineistosta ja Ilmari Möntin taksi muutamista harvinaisista erikoistapauksista. Kirjastonhoitajan käsi puristi vanhan kirjan selkää. "Lisäksi kun tällaista fyysistä aineistoa hankitaan, niin se on meillä ja pysyy. Kaupallisen verkkoaineiston käytöstä pitää maksaa joka vuosi uudestaan. Jos ei maksa, niin kaikki lukuoikeudet lehtien vanhoihinkin numeroihin katoavat. Jos sellaisia takautuvia oikeuksia ihmeen kautta saisi neuvotelluksi itselleen, niin ei ole ollenkaan varmaa, että ne ovat kovinkaan pysyviä. Mahdollisesti joku toinen kustantaja ostaa luvan antaneen firman ja pyyhkäisee tehdyt sopimukset saman tien silppuriin. Sellaista aineistoa ei voi edes varastoida turvaan omalle koneelle, sillä kustantajat seuraavat latausten määrää verkko-osoitteisiin. Mikäli imuroidut tiedostot ylittävät tietyn määrän, on ruvettava antamaan nopeasti tosi hyviä selityksiä. Muuten osoite lukitaan ulkoa kokonaan eikä aineistoon pääse enää lainkaan käsiksi. Jos varmuuskopiointi vielä onnistuisikin, niin seuraavan kauden lasku taittaisi kyllä kamelin selän, sillä käytön mukaan se pääasiassa menee." T&T hieman hätkähti. Tuo kesyltä vaikuttava otus tuntui joistakin asioista olevan jopa vainulla. Tulevaisuushorisonttiin tähyävän eksekutiivin ei ole kuitenkaan sopivaa paljastaa epävarmuuttaan alemman kastin edustajalle. Hellekypärä vedettiin tiukasti suoraan: "Joka tapauksessa teidänkin kirjastonne asiakkaat vaativat jatkossa aina nopeampaa ja ajankohtaisempaa tietoa kuin kirjoissa ja lehdissä. Sitä on vain verkossa ja sitä teidän on tarjottava. Päätöksenteon on tapahduttava nykyään reaaliajassa, sillä muuten nopeat syövät hitaat." "Pääkaupunkiseudulla harrastetaan siis vielä ihmissyöntiä? Mutta asiallisesti: olen keskustellut muutaman tutkijan 15

18 kanssa, ja he ovat huolissaan verkkoaineiston aitoudesta. He luottavat kirjastoon, koska kirjastot ovat vuosikymmenien mittaan rakentaneet maineensa juuri aineiston laadun ja pysyvyyden varaan. Aineisto on koottu, luetteloitu ja sitä ylläpidetään ammattilaisten voimin. Tietääkseni joitakin julkaisuja on verkossa peukaloitu ja muuteltu sen jälkeen, kun ne on sinne viety. Instituutiona meiltä menee luotto eikä lieventäviä asianhaaroja ole, jos vakavissamme tarjoamme sellaista tavaraa päätöksien pohjaksi tai asiallisen tutkimuksen tarpeiksi. Lähdekritiikki ja vertailu on hankalaa, jos aineisto on liikkuvaista kuin kirppulauma. Tietysti sensuurin näkökulmasta on etua, jos vain yksi tietue yhdellä palvelimella..." Saarnoihin kyllästyvä T&T alkoi vähitellen menettää malttiaan: "Kyllä siihen aineistoon voi jo luottaa. Niin monet miljoonat silmät tarkkailevat sivuja yötä päivää, että jos jotakin niistä yrittää muuttaa, niin tieto siitä leviää välittömästi kaikille käyttäjille. Kun Kansalliskirjasto aikanaan alkaa tallettaa kotimaisia sivuja, niin sittenhän voitte käydä Helsingissä niitä lukemassa, jos niiden aitoutta noin kovasti kerran epäilette." Sitten T&T päätti koukata taktisen reservin avulla sivustasta: "Tässä on kuulkaa pikkurouva sentään kansallinen kilpailukyky kyseessä. Tietoyhteiskunta vaatii tämänkin kyläkirjaston nykyaikaistamista. Muuten vajoamme Euroopan toiseksi Transsylvaniaksi tai ainakin meistä tulee uusi Molvania." "Montako molvanialaista te tunnette, herra Technokrati & Talousmies?", kysyi silmälasikäärme viattomasti. "Ei, ei. Jos mieheni olisi nyt paikalla, niin hän sanoisi vähemmän kohteliaasti, että housuissas on teknologinen imperatiivi. Aivan selvästi te olette viettänyt liikaa aikaa blogeissa toisten samanmielisten kanssa vahvistamassa omaa uskoanne. Roland Dietz ja Carl Grant ovat Endeavorin ja VTLS:n johtajia. Library journalissa oli heidän artikkelinsa, joka oli merkillisen samanhenkinen. He tuntuvat kovasti pelkäävän verkossa liikkuvien pienten vihreiden googlelaisten invaasiota. He haluavat varustaa omat järjestelmänsä aivan ennennäkemättömän ihmeellisillä ominaisuuksilla. Ja te veisaatte samaa virttä yhdessä heidän kanssaan, että vaatikaa nyt hyvä kirjastoväki ja kaikki käyttäjät tällaisia hienouksia, niin siinä se tuleva autuus on. Ja förönböröt sanon minä! Kuinka hyvin nuo valmistajat muuten ottivat teidän vaatimuksia huomioon, kun yrititte saada ohjelmien vanhoja osia toimimaan kunnolla?" Kirjastonhoitajan seuraava veto oli lähes uskomaton. Selvää mielihyvää äänessään tuo hyeena alkoi referoida Technology review -lehdessä ilmestynyttä David D. Clarken artikkelia internetin tuhoutumisesta. Juuri siitä samasta lehdestä, jota myös T&T oli ennen lähtöään hiukan ehtinyt silmäillä. Pahimpia ongelmia verkossa eivät aiheuta suuret ja äkkinäiset onnettomuudet, vaan pienin askelin etenevä rappeutumisprosessi. Sellaiset merkit ihmiset vain jättävät helposti ottamatta huomioon. Internetissä ei ole sisäänrakennettua turvallisuuteen liittyvää ohjelmistoarkkitehtuuria. Palomuurit, virustorjunta, roskapostisuodattimet ja muut ovat pieniä paikkalappusia, jolla vuotava lotja koetetaan saada hinattua vielä yksi etappi eteenpäin. Kirjastonhoitaja hehkutti edelleen: "Larry Peterson, Princetonin yliopiston tietokoneasiantuntija muotoili sen jutussa näin: 'There is concern that we will hit a dead end at some point. There will be problems we can't sufficiently patch'. 30 vuoden aikana on rakennettu niin hatara talo, että se kaatuu aivan varmasti. Kannattaisikohan hiukan etukäteen miettiä myös sitä, miten uudet palvelut toi- 16

19 mivat ja työt tehdään sellaisessa tilanteessa, kun koko verkko on täysin toimintakyvytön. USA:ssa yhteen kytketyt palvelimet aiheuttivat ketjureaktion ja romauttivat täysin toimintakuntoisen sähköverkon, kun ne rupesivat omapäisesti tulkitsemaan lukemia. Entä se tapaus, kun kolme nuorta sai juuri äsken Seattlen Northwest Hospital and Medical Centerin teho-osaston tietokoneet pimeiksi! Botnet se outo termi taisi olla. Ettehän te vain suinkaan käytä Skypeä omalla kotikoneellanne, nuori mies?" Ei ole totta. Tuolle kulahtaneelle pororummulle pitää vääntää rautalangasta. T&T oli lähes sininen: "Nuo ovat vain alkuvaiheen satunnaisia hankaluuksia! Ettekö te täällä kirjastossa tajua edes omaa etuanne? Kansainvälinen kirjastoyhteistyö ja samat maailmanlaajuiset standardit tarkoittavat tason nostoa kautta linjan. Se tarkoittaa lisäpanostusta. Kun saamme aikaan kaikkien kirjastojen laajan rintaman ja tahtotilan, niin ministeriön on pakko alkaa myöntää enemmän rahaa näihin hankkeisiin." Kirjastonhoitaja näytti väsyneeltä: "Kyllä minäkin olen huolissani työpaikkani puolesta mutta ei se tarkoita, että olisin valmis mihin tahansa. Tarkoittaako nuoriherra tason nostolla siis samaa järjestelmää kuin Kongressin kirjastossa? Onko meidänkin hankittava amerikkalainen järjestelmä ja vaihdettava luettelointiformaatti, jotta te voitte kätevämmin vaihdella tietueita muiden kanssa ja osallistua ylikansalliseen päätöksentekoon? Jos lisärahaa tulee, niin se taitaa valua pelkästään teidän asiantuntijoillenne ja keisarin uusiin vaatteisiin. Meidän arjen aherrusta se tuskin helpottaa." Sitten kirjastonhoitaja jatkoi mietteliäänä: "Asiat alkoivat mennä vinoon silloin kun tiedosta tuli selvemmin kauppatavaraa. Olen aivan samaa mieltä Walt Crawfordin kanssa siitä, että kirjastot eivät kuitenkaan kovinkaan monelle ole ajankohtaisen informaation ensisijainen varasto ja hakupaikka. Temppuilut marceilla ja uusilla portaaleilla näyttävät rahanhaaskaukselta koska niiden lähtöoletus on pielessä. Eivät kaikki roiku koko ajan verkossa kiinni ja halua nopeaa tietoa heti. Jotkut kirjastot voivat tarvitakin eräitä uutuuksia mutta emme me. Jos me venytämme voimia palvellaksemme marginaalista 24/7 -ryhmää, niin kohta emme voi tehdä mitään kunnolla. Silloin meidät voisikin joutavana lopettaa kokonaan." Lainat, näpistykset ja suoranaiset varkaudet eli suositeltava lista jatkokeskusteluun: Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen : aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (Forskningsrådsnämnden Erityisesti artikkeli Björn Tell: Ekonomi i katalogisering) Walt Crawford: Library 2.0 and 'Library 2.0'. Cites & Insights Midwinter 2006, Roland Dietz & Carl Grant: The Dis-Integrating World of Library Automation. Library journal 2005, http: //www.libraryjournal.com/article/ca html Kari Enqvist: Vien rucolan takaisin (WSOY 2004) ERIL-L listalla joulukuussa 2005 käyty keskustelu e-aineiston kopioinnista Jyrki Laine: Paljon mahdollista : kokeilevaa filosofiaa (Like 2000) Thomas Mann: Will Google s Keyword Searching Eliminate the Need for LC Cataloging and Classification? http: //www.guild2910.org/searching.htm David Talbot: The Internet is broken. Technology review Dec.2005/Jan. 2006, http: //www.technologyreview.com/infotech/wtr_16051,258,p1.html 17

20

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2015

Finnan käyttäjäkysely 2015 Finnan käyttäjäkysely 2015 Anne Luotonen Finnan konsortioryhmä 17.2.2016 Kyselyn toteuttaminen Kysely auki 3 viikkoa marras-joulukuussa 2015 kaikissa Finna-näkymissä Vastauksia yhteensä 12 159 kpl, mikä

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 17.8.2007 17.08.09 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Arvoisa Ville Niinistö,

Arvoisa Ville Niinistö, Arvoisa Ville Niinistö, Olitte haastateltavana TV 2:ssa eräänä iltana. Suoraselkäisesti ja rohkeasti, suorastaan intohimoisesti puolustitte Suomeen tulleitten pakolaisten oikeuksia. Hienoa. Heistä saadaan

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

HE 33/2006 vp. Kirjaston johtokunnan kokoonpanosta ja valinnasta esitetään säädettäväksi oma pykälä.

HE 33/2006 vp. Kirjaston johtokunnan kokoonpanosta ja valinnasta esitetään säädettäväksi oma pykälä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia muutettavaksi siten, että Helsingin yliopiston kirjaston nimi muutetaan

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä Sisältö 1 Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi 1 1.1 Ympäristöasiaa...................................... 2 1.2 Juurta jaksaen...................................... 5 1.3 Lopetus..........................................

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot