FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA SUURTALOUSKOKKI (MUKAUTETUT TAVOITTEET)

2 CATERING -ALAN PERUSTUTKINTO SUURTALOUSKOKKI (ERITYISOPETUS) NÄYTTÖSUUNNITELMA Opintokokonaisuus Laajuus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Sisältö Toteutussuunnitelma /arviointi Paikka, aika, sisältö Catering -alan keittiötoiminnot 30 ov FAI 1. osanäyttö FAI 2. osanäyttö Elintarvike- ja hygieniaosaaminen sekä keittiön perustehtävissä toimiminen Näyttö koostuu kahdesta osanäytöstä: 1. Salaattien valmistaminen suurkeittiöllä perusohjeen mukaisesti. 2. Tavaran vastaanottotarkastus ja astiahuolto henkilöstöravintolassa Catering -alan asiakaspalvelu Suurtalouden ruokatuotanto 10 ov FAI Asiakaspalvelu itsepalvelulinjastossa 20 ov Työpaikalla Suurien ruokamäärien valmistaminen ohjeen mukaan, sk:n koneiden ja laitteiden käytön hallinta Itsepalvelulinjaston kunnostaminen, linjaston hoitaminen ruokailun aikana ja linjaston ja asiakastilojen puhtaanapito Lounasruokien valmistaminen yrityksessä työryhmän jäsenenä Tehtävän suunnittelu, esivalmistus, valmistus ja lopputyöt Tilaus- ja teemaruokien valmistus Juhlapalvelutoiminta Kahvila- ja pikaruokapalvelut 10 ov 10 ov FAI Tilaus- ja juhla-aterioiden ja erityisruokavalioiden mukaisten ruokien valmistus, ruokien tarjolle asettaminen, pakkaaminen ja kuljetukseen lähettäminen sekä omavalvonnasta huolehtiminen 10 ov Työpaikalla Palvelukokonaisuuden hoitaminen kahvilassa tai pikaruokapaikassa Teema- tai juhlatilaisuuden ruokien valmistaminen suurkeittiöllä, henkilöstöravintolassa tai ateriapalveluiden järjestäminen työryhmän jäsenenä asiakkaan omiin tiloihin Työvuoron tehtävien suunnittelu ja palvelukokonaisuuden hoitaminen työryhmän jäsenenä sekä keittiön ylläpitotyöt ohjeen mukaisesti.

3 SISÄLLYSLUETTELO SUURTALOUSKOKKI (ERITYISOPETUS) NÄYTTÖSUUNNITELMA 2 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Näytön periaatteet Arviointi Cateringalan koulutusohjelman ammatilliset opintokokonaisuudet Tutkinnon ammatillisten opintokokonaisuuksien mukautettu arviointisuunnitelma, suurtalouskokki 6 2 CATERING ALAN KEITTIÖTOIMINNOT 30 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 2 3 CATERING ALAN ASIAKASPALVELU 10 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 7 4 SUURTALOUDEN RUOKATUOTANTO 20 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 11 5 TILAUS JA TEEMARUOKIEN VALMISTUS 10 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 16 6 JUHLAPALVELUT 10 OV / RUOANVALMISTUSTEHTÄVIIN ERIKOISTUNUT TOIMINTA Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 21 KAHVILA JA PIKARUOKAPALVELUT 10 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 25

4 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksen työtiloissa. Näyttöjärjestelmän tavoitteena on yhdessä työelämän kanssa parantaa ammatillisen koulutuksen laatua. Näytöt yhtenäistävät ja kehittävät opiskelijan arviointia opetussuunnitelmien perusteiden, koulutuksenjärjestäjäkohtaisten opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä tuki ja ohjaustoimien osalta. Tämä näyttömateriaali on laadittu siten, että se soveltuu koulutusmateriaaliksi myös kaikille näyttöjen toteuttamiseen osallistuvien ryhmien edustajille. Tärkeimpinä ryhminä ovat opiskelijat ja työelämän edustajat. Aineistoa voidaan käyttää opiskelijoiden näyttöihin perehdyttämisessä. Perehdytys alkaa heti opintojen alussa ja tarkentuu ennen näyttöä tapahtuvassa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tämä näyttömateriaali liittyy Forssan ammatti instituutin catering alan perustutkintoon, suurtalouskokin koulutusohjelman mukautettuun opetussuunnitelmaan. Opintokokonaisuus 3 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 1 Näytön kuvaus Näyttötehtävät Näyttöympäristön kuvaus Näytön arviointi Yleisohje Käytetään yhdessä opintokokonaisuuskohtaisten aineistojen kanssa Kuva 1: Aineiston rakenne

5 1.1 Näytön periaatteet 1.2 Arviointi Cateringalan perustutkinnon osaaminen muodostuu tutkinnon ammattitaitovaatimusten osaamisesta, jotka ovat tarpeellista kaikille cateringalalla toimiville. Näin ollen osaamisesta osa on luontevaa näyttää koulutusohjelman opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteydessä. Tällöin näytön arvioinnissa jokainen opintokokonaisuus ja siihen sisältyvät arvioinnin kohteet eritellään ja dokumentoidaan opintokokonaisuuksittain. Ennen näyttöä opiskelija perehdytetään näytössä mahdollisesti toteutettaviin cateringalan turvallisuus ja kuluttajasuojamääräyksiin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. 1.3 Cateringalan koulutusohjelman ammatilliset opintokokonaisuudet Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 1. Cateringalan keittiötoiminnot 30 ov 2. Cateringalan asiakaspalvelu 10 ov Eriytyvät ammatilliset opinnot, Suurtalouskokki 3 Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov 4. Tilaus ja teemaruokien valmistus 10 ov Valinnaiset opinnot 5. Juhlapalvelut 10 ov 6. Kahvila ja pikaruokapalvelut 10 ov 7. Ruokapalvelut asiakaskohteessa 10 ov 8. Muut valinnaiset opinnot 10 ov

6 1.4 Tutkinnon ammatillisten opintokokonaisuuksien mukautettu arviointisuunnitelma, suurtalouskokki Arviointi/arviointipaikka Arvioijat Ammatilliset opintokokonaisuudet Opettajat antavat opintokokonaisuuden arvosanan Ammattiosaamisen näytöt Muu arviointi Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Huomio 1. Catering alan keittiötoiminnot 30 ov suurtalouskokki 2. Catering alan asiakaspalvelu 10ov suurtalouskokki 5. Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Suurtalouskokki catering alan keittiötoiminnot prosessi/työ catering alan asiakaspalvelu/työ Keskeinen osaaminen on suurien ruokamäärien valmistaminen ruokaohjeen mukaan, toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja kannattavuus sekä suurkeittiön koneiden ja laitteiden käytön hallinta. käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioita vat tehtävät käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja jaettu kahteen osanäyttöön

7 /34 6. Tilaus ja teemaruokien valmistus 10 ov Suurtalouskokki Keskeinen osaaminen on käytännön työsteema ja tilausruokien kentely suunnittelu, valmistus ja teoriaopiskelu esille laitto tilaisuuden kokeet luonteen mukaan. erilaiset arvioita Tilausruokien pakkaaminen ja kuljetukseen lähettäminen sekä tarjoilussa avustaminen ja asiakaspalvelu. vat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja Ammatilliset valinnaiset opinnot 20 ov 7. Juhlapalvelut 10 ov Suurtalouskokki Näytössä keskeinen osaaminen on kokin työtehtävissä toimiminen juhlapalveluja järjestävässä toimipaikassa käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja 6. Kahvila ja pikaruokapalvelut 10 ov suurtalouskokki palvelukokonaisuuden hoitaminen kahvilassa tai pikaruokapaikassa käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja tai valinnaisesti Ruokapalvelut asiakaskohteessa 10 ov Suurtalouskokki, palveluvastaava ruoanvalmistustehtävissä toimiminen liike idean tai toiminta ajatuksen mukaisesti. asiakaspalvelutehtävissä toimiminen liikeidean tai toiminta ajatuksen mukaisesti

8 1(34) A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 2 CATERING ALAN KEITTIÖTOIMINNOT 30 OV 2.1 Näytön kuvaus Näytön keskeinen osaaminen: elintarvike ja hygieniaosaaminen sekä catering alan keittiön perustehtävissä toimiminen. Näyttö on jaettu kahteen osanäyttöön siten että: Osanäyttö 1. toteutetaan suurkeittiötyöskentelyssä ensimmäisenä opintovuotena. Näyttö koostuu salaattien valmistuksesta opiskelijaruokailussa. Osanäyttö 2. toteutetaan toisena opintovuotena henkilöstöravintolassa. Näyttö koostuu tavaran vastaanottotarkastuksesta ja astiahuollosta. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Tavaran vastaanottaminen ja säilytys Tuotteen valmistus ja esillelaitto Astiahuolto ja puhtaanapito Lopputyöt Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Tavaran vastaanottaminen ja säilytys (2. osanäyttö) purkaa kuorman tarkistaa kuormakirjan paikkansapitävyyden arvioi elintarvikkeiden laadun aistinvaraisesti vie tuotteet niille kuuluviin varastoihin. Tuotteen (esim. salaatin, lisäkkeiden, pikkulämpimien, suurkeittiöleivonnaisten tai raakapakasteiden) valmistus ja esille laittaminen (1. osanäyttö) tutustuu ruoka ohjeeseen (esim. suullinen tai vakioitu ruoka ohje) ja suunnittelee omat työvaiheensa tiimin jäsenenä järjestää työpisteensä ja työympäristönsä toimivaksi annettujen ohjeiden mukaan valitsee valmistuksessa tarvittavat työvälineet, koneet ja laitteet yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa mittaa ja käsittelee työssä käytettävät raaka aineet, esikäsittelee elintarvikkeet ja valmistaa ruoka ohjeen mukaisen tuotteen ohjattuna huolehtii tuotteiden säilytyslämpötiloista ja hygieniasta koko valmistuksen ajan ohjattuna pakkaa tuotteet tarvittaessa ja vie ne tarjolle ohjauksen saatuaan noudattaa henkilökohtaisesta ja työskentelyhygieniasta annettuja ohjeita noudattaa työturvallisuudesta annettuja ohjeita huolehtii omasta työturvallisuudestaan ja ergonomisista työtavoista. Astiahuolto ja puhtaanapito (2. osanäyttö) kokoaa astianpesukoneen käyttökuntoon ohjauksen saatuaan järjestää astianpalautuspisteen toimivaksi ohjauksen saatuaan lajittelee astiat koreihin, esipesee ja pesee astiat sekä seuraa astioiden puhtautta ja koneen lämpötiloja

9 2(34) tyhjentää puhtaat astiat pesukoreista, varmistaa astioiden puhtauden ja kuljettaa astiat paikoilleen annettujen ohjeiden mukaan huolehtii työvaihepuhtaanpidosta työn aikana ja sen jälkeen ohjauksen saatuaan. Lopputyöt puhdistaa koneet, laitteet ja välineet sekä työpisteen työympäristöineen annettujen ohjeiden mukaan vie jätteet jätteiden säilytykseen ja huolehtii jätteiden lajittelusta toimipaikan jätehuolto ohjelmaa noudattaen. 2.2 Näyttöympäristö Toimipaikassa tulee olla mahdollisuus työskennellä työryhmän jäsenenä catering alan ammattilaisten kanssa. Toimipaikan tuotevalikoimaan kuuluvat mm. erilaiset salaatit, pikkulämpimät, lisäkkeet ja leivonnaiset. Tuotetta valmistetaan vähintään viisikymmentä annosta. Toimipaikassa on elintarvikkeiden valmistukseen soveltuvat pientyövälineet, koneet ja laitteet: vaaka, astianpesukone (yksitankkinen tai tunnelikone) ja astioiden palautuspiste sekä suurkeittiön siivousvälineet ja aineet. Toimipaikassa on kirjallinen, elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma. 2.3 Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN KOHTEET Mukautettu tyydyttävä T2: tuettuna ja ohjattuna Mukautettu tyydyttävä T1: autettuna ja ohjattuna Mukautettu hyvä H4: ohjattuna Mukautettu hyvä H3: jatkuvasti ohjattuna Mukautettu kiitettävä K5: ohjauksen saatuaan Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu suunnittelee oman työnsä työryhmän jäsenenä. suunnittelee oman työnsä vaiheet itsenäisesti. suunnittelee oman työnsä vaiheet itsenäisesti. Toteutus: Elintarvikkeiden vastaanotto, säilytys ja käsittely arvioi aistinvaraisesti elintarvikkeiden laadun (ulkonäkö, päiväykset) vastaanottaessaan tavaroita. arvioi aistinvaraisesti elintarvikkeiden laadun (ulkonäkö, päiväykset) vastaanottaessaan tavaroita. arvioi aistinvaraisesti elintarvikkeiden laadun (ulkonäkö, päiväykset) vastaanottaessaan tavaroita. tarkistaa kuormakirjan huolellisesti ja ilmoittaa poikkeamista. Tuotteen valmistus ja esillelaitto huolehtii elintarvikkeet oikeisiin varastoihin (säilytyslämpötilojen mukaan). varaa tarvittavat aineet ja työvälineet ruokaohjeen perusteella. huolehtii elintarvikkeiden ja tuotteiden varastokierron mukaisesta järjestyksestä ja siitä, että ne säilytetään oikeissa lämpötiloissa. varaa ja mittaa tarvittavat aineet ja varaa työvälineet ruokaohjeen perusteella sekä järjestää oman työpis huolehtii elintarvikkeiden ja tuotteiden varastokierron mukaisesta järjestyksestä ja siitä, että ne säilytetään oikeissa lämpötiloissa. varaa ja mittaa tarvittavat aineet ja varaa työvälineet ruokaohjeen perusteella sekä suunnittelee ja järjestää oman työpisteensä ja työ

10 3(34) teensä toimivaksi. ympäristönsä työvaiheittain toimivaksi kokonaisuudeksi. valmistaa tavalliset tuotteet työryhmän jäsenenä ohjeen mukaan. valmistaa tuotteet ruoka tai leivontaohjeen mukaan huolellisesti. valmistaa tuotteet ruoka ja leivontaohjeen mukaan huolellisesti. kokoaa ruoka annokset ohjeen mukaan. kokoaa ruoka annokset ja vie ne ja muut tuotteet tarjolle sovitulla tavalla. kokoaa ruoka annokset ja vie ne ja muut tuotteet tarjolle sovitulla tavalla. Astiahuolto ja puhtaanapito toimii astiahuollossa itsenäisesti. toimii astiahuollon eri vaiheissa järjestelmällisesti ja sovitulla tavalla. toimii astiahuollon eri vaiheissa järjestelmällisesti, sovitulla tavalla ja ripeästi. huolehtii työvaihepuhtaanapidosta työn aikana ja sen jälkeen. huolehtii työvaihepuhtaanapidosta työn aikana ja sen jälkeen. Lopputyöt huolehtii ohjeen mukaan omien jälkiensä siivoamisesta työn jälkeen. huolehtii omien jälkiensä siivoamisesta työn jälkeen. huolehtii omien jälkiensä siivoamisesta työn jälkeen. Arviointi: Tuotteen arviointi arvioi aistinvaraisesti valmistamiensa tuotteiden laatua (ulkonäkö, maku, tuoksu, lämpötila) annettujen ohjeiden mukaan. arvioi aistinvaraisesti valmistamiensa tuotteiden laatua (ulkonäkö, maku, tuoksu, lämpötila). arvioi aistinvaraisesti valmistamiensa tuotteiden laatua (ulkonäkö, maku, tuoksu, lämpötila). Oman työn arviointi Työtehtävän hallinta Materiaalin hallinta: Elintarvikkeiden käsittely ja säilytys esikäsittelee ja käsittelee suurkeittiön elintarvikkeita ja leipoo perusleivonnaisia annetun ohjeen mukaan. arvioi omaa työtään totuudenmukaisesti. esikäsittelee ja käsittelee suurkeittiön elintarvikkeita ja leipoo perusleivonnaisia annetun ohjeen mukaan. arvioi omaa työtään totuudenmukaisesti. esikäsittelee ja käsittelee suurkeittiön elintarvikkeet ja leipoo perusleivonnaisia annetun ohjeen mukaan. Koneiden ja laitteiden hallinta: Suurkeittiön koneiden, laitteiden ja välineiden käyttö ja puhdistus käyttää oikein perustyövälineitä, koneita ja laitteita. käyttää oikein perustyövälineitä, koneita ja laitteita. valitsee työhön parhaiten soveltuvat välineet, koneet ja laitteet ja käyttää niitä oikein ja niin, että työn lopputulos on viimeistelty. Menetelmien hallinta: Ruoanvalmistus ja puhdistusmenetelmien hallinta kuumentaa puolivalmiit ja valmiit elintarvikkeet itsenäisesti. kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti. kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti. puhdistaa käyttämänsä välineet oikeilla menetelmillä. kuumentaa puolivalmiit ja valmiit elintarvikkeet itsenäisesti. kuumentaa puolivalmiit ja valmiit elintarvikkeet itsenäisesti. esipesee ja pesee astiat käsin ja koneella sekä kuljettaa ne paikoilleen. puhdistaa käyttämänsä välineet ja työpisteensä oikeilla menetelmillä huolellisesti. puhdistaa käyttämänsä välineet ja työpisteensä oikeilla menetelmillä huolellisesti. Elintarvikehygienian noudattaminen noudattaa ruoanvalmistuksessa elintarvikehygienian määräyksiä. esipesee ja pesee astiat käsin ja koneella sekä kuljettaa ne paikoilleen. noudattaa ruoanvalmistuksessa elintarvikehygienian määräyksiä. esipesee ja pesee astiat käsin ja koneella sekä kuljettaa ne paikoilleen. noudattaa ruoanvalmistuksessa elintarvikehygienian määräyksiä. Työn perustana olevan

11 4(34) tiedon hallinta Oman työn suunnittelu suunnittelee ja järjestää työpisteensä toimivaksi ja tehokkaaksi (ristikkäisliikkeiden välttäminen, sarjatyön sujuvuus). Elintarviketietous tunnistaa peruselintarvikkeet ja tarkistaa niiden laadun ennen käyttöä ja käytön aikana. tunnistaa elintarvikkeet ja tarkistaa niiden laadun ennen käyttöä ja käytön aikana. tunnistaa elintarvikkeet ja tarkistaa niiden laadun ennen käyttöä ja käytön aikana. säilyttää elintarvikkeet oikeissa säilytyslämpötiloissa ja käsittelee elintarvikkeita niille kuuluvalla tavalla. säilyttää elintarvikkeet oikeissa säilytyslämpötiloissa ja käsittelee elintarvikkeita niille kuuluvalla tavalla. Kypsennysmenetelmät hallitsee elintarvikkeiden oikeat kypsennysmenetelmät (keittää, paistaa). hallitsee elintarvikkeiden oikeat kypsennysmenetelmät (keittää, paistaa). valmistaa ruokaohjeen mukaisia tasalaatuisia tuotteita. Hygieniaosaaminen noudattaa henkilökohtaisesta hygieniasta (käsihygienia, työvaatetus, henkilökohtaiset suojaimet) ja työvälineistä annettuja hygieniaohjeita. noudattaa henkilökohtaisesta sekä työympäristön ja työvälineiden hygieniasta annettuja ohjeita. noudattaa henkilökohtaisesta, työympäristön ja työvälineiden hygieniasta annettuja ohjeita. mittaa tuotteiden lämpötiloja. huolehtii vastuullisesti työtilojen puhtaudesta, seuraa ja mittaa lämpötiloja. huolehtii vastuullisesti työtilojen puhtaudesta, seuraa ja mittaa lämpötiloja ja ilmoittaa esiin tulevista poikkeamista. ottaa huomioon elintarvikehygieniaan liittyvät riskitekijät (riskituotteet, ristikontaminaatio). Puhdistusaineiden soveltuvuus Työturvallisuuden hallinta Suojaimien käyttö käyttää työssään henkilökohtaisia suojaimia (kertakäyttökäsineet, suojaesiliina, työhön sopivat jalkineet ja kuulosuojaimet). käyttää työn edellyttämiä henkilökohtaisia suojaimia (kertakäyttökäsineet, suojaesiliina, työhön sopivat jalkineet ja kuulosuojaimet). arvioi puhdistusaineiden soveltuvuuden puhdistettaville materiaaleille (tuotemerkinnät). käyttää työn edellyttämiä henkilökohtaisia suojaimia (kertakäyttökäsineet, suojaesiliina, työhön sopivat jalkineet ja kuulosuojaimet). Turvallinen työskentely käyttää teräviä työvälineitä sekä koneita ja laitteita turvallisesti. käyttää teräviä työvälineitä sekä koneita ja laitteita turvallisesti. käyttää teräviä työvälineitä sekä koneita ja laitteita turvallisesti. työskentelee turvallisesti ja rauhallisesti. työskentelee turvallisesti ja rauhallisesti. Ergonominen työskentely noudattaa toimipaikan ergonomiasta annettuja ohjeita. noudattaa toimipaikan ergonomiasta annettuja ohjeita. noudattaa toimipaikan ergonomiasta annettuja ohjeita. hallitsee nostotekniikan ja käyttää oma aloitteisesti kuljetukseen tarkoitettuja välineitä (keittiö ja uunivaunuja). hallitsee nostotekniikan ja käyttää oma aloitteisesti kuljetukseen tarkoitettuja välineitä (keittiö ja uunivaunuja). Yhteiset painotukset Kestävä kehitys: Jätteiden lajittelu lajittelee jätteet toimipaikan lajittelee jätteet toimipaikan lajittelee jätteet toimipaikan

12 ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 5(34) ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Veden, sähkön ja aineiden taloudellinen käyttö välttää veden, sähkön ja pesuaineiden turhaa kulutusta. välttää veden, sähkön ja pesuaineiden turhaa kulutusta. Yrittäjyys: Työssä eteneminen ja tehtävistä huolehtiminen toimii annettujen ohjeiden mukaan peräkkäin toistuvissa yksittäisissä tehtävissä. etenee työssään järjestelmällisesti. käyttää taloudellisesti elintarvikkeita, aineita ja materiaaleja. etenee työssään järjestelmällisesti. Kuluttajaosaaminen: Pakkaus ja tuoteselosteiden noudattaminen pakkaa ja säilyttää tuotteet elintarvikelain määräysten mukaisesti. huolehtii annetuista työtehtävistä. noudattaa pakkaus ja säilytysmerkintöjä sekä tuoteselosteita (käyttöohjeiden merkitys) huolellisesti. huolehtii annetuista työtehtävistä alusta loppuun vastuullisesti ja viimeistellysti. noudattaa pakkaus ja säilytysmerkintöjä sekä tuoteselosteita (käyttöohjeiden merkitys) huolellisesti. huolehtii vastuullisesti tuotteen soveltuvuudesta asiakkaalle. Saadakseen arvosanan mukautettu K5 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan mukautettu H3 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanakseen mukautettu T1 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun tyydyttävän tason arviointikriteerit.

13 6(34) 3 CATERING ALAN ASIAKASPALVELU 10 OV 3.1 Näytön kuvaus Näytössä keskeinen osaaminen: asiakaspalvelu itsepalvelulinjastossa. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän hoitaminen Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen puhtaanapito Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen laittaa kylmä ja lämpölaitteet toimintakuntoon ohjeistettuna laittaa ohjeistettuna esille juomat ja kylmät ruoat (salaatit, leivät, levitteet) ja ruokailussa tarvittavan välineistön ruokalistan mukaan valitsee ruoanjakeluun annoskoon mukaiset jakeluvälineet ohjeistettuna laittaa astianpalautuspisteen toimintakuntoon ja huolehtii sen toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun aikana annettujen ohjeiden mukaan tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden lämpötilat ja kirjaa ne seurantalistaan ohjeistettuna käyttää keittiövaunuja astioiden ja ruokien kuljetuksessa. Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän hoitaminen huolehtii tarjottavien tuotteiden, astioiden ja välineiden riittävyydestä palvelutilanteen aikana ohjeistettuna täydentää ja puhdistaa toimipaikan jakelulaitteita (esim. juoma automaatit) palvelee asiakkaita noudattaen hyvän palvelun periaatteita ja vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita koskeviin kysymyksiin (esim. sopivuus erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille) yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa vastaa tarjolla olevia tuotteita koskeviin kysymyksiin yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa huolehtii linjaston ja palvelutilan siisteydestä yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa huolehtii tarvittavasta astiahuollosta sekä astianpalautuspisteen toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun aikana yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa palvelee asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä ja vieraalla kielellä yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tiedottaa asiakaspalautteesta eteenpäin työyhteisössä ohjeen saatuaan. Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen puhtaanapito huolehtii palvelulinjaston tai noutopöydän puhtaanapidosta huolehtii asiakastilojen viihtyisyydestä ja puhtaanapidosta ohjattuna valitsee oikeat puhdistusmenetelmät, aineet ja välineet ohjeen saatuaan. 3.2 Näyttöympäristö

14 7(34) Toimipaikassa tulee olla mahdollisuus työskennellä työryhmän jäsenenä ja vastata itsenäisesti itsepalvelulinjaston työtehtävistä. Catering alan toimipaikassa on lounas tai päivällistarjoilua itsepalvelulinjastosta tai noutopöydästä. Toimipaikan tarjoilujärjestelmässä tulee olla tavallisimmat jakelulaitteet (kylmäaltaat, lämpöaltaat, juomien annostelulaitteet). Toimipaikalla on kirjallinen, elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma. 3.3 Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN KOHTEET Mukautettu tyydyttävä T2: tuettuna ja ohjattuna Mukautettu hyvä H4: ohjattuna Mukautettu kiitettävä K5: ohjauksen saatuaan Työprosessin hallinta Toteutus: Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen ja hoitaminen Mukautettu tyydyttävä 1: Mukautettu hyvä 3: autettuna ja ohjattuna jatkuvasti ohjattuna järjestää linjaston tai noutopöydän toimintakuntoon. järjestää linjaston tai noutopöydän toimintakuntoon ja huolehtii linjaston tai noutopöydän toimintakunnosta koko ruokailun ajan. järjestää linjaston tai noutopöydän toimintakuntoon ja huolehtii linjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen toimintakunnosta koko ruokailun ajan. kunnostaa omatoimisesti tilat toimintakuntoon seuraavaa päivää varten. laittaa kylmä ja lämpölaitteet oikeaan aikaan päälle. laittaa kylmä ja lämpölaitteet oikeaan aikaan päälle ja huolehtii itsenäisesti niiden toimivuudesta ruokailun aikana. annostelee ruokia ohjeen mukaan ja täydentää ruokia ruokailun aikana. annostelee ruokia ohjeen mukaan ja täydentää ruokia, astioita ja välineitä ruokailun aikana omatoimisesti. annostelee ruokia ohjeen mukaan ja täydentää ruokia, astioita ja välineitä omatoimisesti ja niin, ettei asiakas joudu odottamaan. Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen puhtaanapito tekee linjaston tai noutopöydän omavalvontaan, puhtaanapitoon ja astiahuoltoon liittyvät työtehtävät. tekee linjaston tai noutopöydän omavalvontaan, puhtaanapitoon ja astiahuoltoon liittyvät työtehtävät. tekee linjaston tai noutopöydän omavalvontaan, puhtaanapitoon ja astiahuoltoon liittyvät työtehtävät. Arviointi ja kehittäminen arvioi omaa toimintaansa. puhdistaa ja järjestää asiakaspalvelutilat ruokailun aikana ja sen jälkeen oikeilla menetelmillä. arvioi omaa ja työryhmän toimintaa. huolehtii tilojen siisteydestä ja järjestyksestä sekä astianpalautuspisteen toimivuudesta vastuullisesti ruokailun aikana ja sen jälkeen. arvioi omaa ja työryhmän toimintaa. tekee parannusehdotuksia palautteen perusteella. tekee parannusehdotuksia palautteen perusteella.

15 8(34) Työtehtävän hallinta Materiaalin, koneiden, välineiden ja laitteiden hallinta: Ruokien, juomien ja välineiden laittaminen linjastoon tai noutopöytään laittaa palvelulinjastoon tai noutopöytään juomat sekä kylmät ruoat (lisäkkeet) sovitulla tavalla ja hygieniamääräysten mukaisesti. laittaa palvelulinjastoon tai noutopöytään juomat sekä kylmät ruoat (lisäkkeet) sovitulla tavalla ja hygieniamääräysten mukaisesti. laittaa palvelulinjastoon tai noutopöytään juomat sekä kylmät ruoat (lisäkkeet) omatoimisesti hygieniamääräysten mukaisesti. laittaa ruokailussa tarvittavat astiat sekä annosteluun sovitut välineet ja ottimet linjastoon tai noutopöytään. laittaa ruokailussa tarvittavat astiat ja valitsee ruokien annosteluun tarvittavat välineet ja ottimet linjastoon tai noutopöytään. laittaa ruokailussa tarvittavat astiat ja valitsee annoskoon ja ruokalajin mukaiset annosteluvälineet omatoimisesti linjastoon tai noutopöytään. Jakelulaitteiden käyttö Menetelmien hallinta: Puhtaanapitomenetelmien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Linjaston tai noutopöydän hoito käyttää jakelulaitteita ohjeen mukaan. puhdistaa linjaston ja hoitaa astiahuollon sovitulla tavalla. järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille. käyttää jakelulaitteita itsenäisesti. puhdistaa linjaston ja hoitaa astiahuollon sovitulla tavalla ja huolehtii asiakastilojen siisteydestä. järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille ja käyttää toimipaikan jakelulaitteita. käyttää jakelulaitteita itsenäisesti. puhdistaa linjaston ja hoitaa astiahuollon sovitulla tavalla ja huolehtii asiakastilojen siisteydestä. järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille ja käyttää toimipaikan jakelulaitteita. Omavalvonta tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden lämpötilat ja kirjaa ne seurantalistaan. tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden lämpötilat ja kirjaa ne seurantalistaan. Asiakaspalvelu on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja työpaikan vaatimusten mukainen. käyttäytyy asiallisesti hyviä käytöstapoja noudattaen. on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja työpaikan vaatimusten mukainen. palvelee asiakkaita kohteliaasti ja hyvän palvelun periaatteita noudattaen. on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja työpaikan vaatimusten mukainen. palvelee asiakkaita noudattaen hyvän palvelun periaatteita. vastaa asiallisesti asiakkaan yksilöllisiä tarpeita koskeviin kysymyksiin. Tuotetuntemus Puhtaanapito Työturvallisuuden hallinta Ergonomisten työtapojen noudattaminen käyttää oikeita pesuaineita ja välineitä puhdistukseen. käyttää keittiövaunuja astioiden ja ruokien kuljetuksessa. käyttää oikeita pesuaineita ja välineitä linjaston ja tilojen puhdistukseen sekä valitsee tilanteeseen sopivat puhdistusmenetelmät, aineet ja välineet. käyttää keittiövaunuja astioiden ja ruokien kuljetuksessa ja hallitsee oike esittelee tuotteita ja kertoo niiden sopivuudesta tavallisimpiin erikoisruokavalioihin. käyttää ja valitsee tilanteeseen sopivia puhdistusmenetelmiä, aineita ja välineitä ottaen huomioon pintojen likaisuuden. käyttää keittiön apuvälineitä ja hallitsee oikean nostotekniikan.

16 9(34) an nostotekniikan. Työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimine huolehtii myös työtoverien ja asiakkaiden turvallisuudesta (esim. roiskeet lattiassa, kuumat allasvedet). Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Vuorovaikutus ja viestintätaidot asiakaspalvelussa tervehtii ja palvelee asiakkaita asiallisesti. tervehtii ja palvelee asiakkaita asiallisesti ja käyttäytyy luontevasti ja ystävällisesti asiakaspalvelutilanteissa. tervehtii ja palvelee asiakkaita asiallisesti ja käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalautteesta tiedottaminen tiedottaa asiakaspalautteista eteenpäin työyhteisössä. Yhteiset painotukset Kansainvälisyys: Asiakaspalvelu toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä selviytyy asiakkaan palvelemisesta toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä niin, että asia tulee hoidettua. palvelee asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ja esittelee tuotteita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. Saadakseen arvosanan mukautettu K5 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan mukautettu H3 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanakseen mukautettu T1 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun tyydyttävän tason arviointikriteerit.

17 10(34) B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 4 SUURTALOUDEN RUOKATUOTANTO 20 OV Näytön keskeinen osaaminen: suurien ruokamäärien valmistaminen ruokaohjeen mukaan, toiminnan kannattavuus sekä suurkeittiön koneiden ja laitteiden käytön hallinta. 4.1 Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Työtehtävän suunnittelu Esivalmistus Ruoanvalmistus Lopputyöt Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Työtehtävän suunnittelu tutustuu ruokaohjeeseen ja selvittää tarvittavat erityisruokavaliot ohjeistettuna suunnittelee kahden ruokalajin valmistusvaiheet ja niiden ajoituksen yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa muuntaa ruoka ohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa mitoittaa valmistuksen (saanto, täyttöaste, valmistuserät ja GN mitoitus) yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa noudattaa toimipaikan ravitsemussuositusta (esim. annoskoot, raaka aineet ja lisäkkeet) ohjeistettuna. Esivalmistus varaa ohjeen mukaiset raaka aineet, valmistusastiat ja välineet sekä laitteet yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tekee tarvittavat esivalmistustyöt ohjeistettuna Ruoanvalmistus valmistaa suurtalouden lounas tai päivällisruokia vähintään kahdella eri menetelmällä yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa noudattaa vakioituja ohjeita ottaa huomioon keittiön laitekuormituksen yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa valitsee ruokalajien kypsennykseen sopivan laitteen sekä kypsymislämpötilan ja ajan ohjeistettuna noudattaa suunnittelemaansa ajoitusta ja valmistuserien jaksotusta yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tarkistaa, että valmiin tuotteen määrä, maku, väri ja rakenne vastaavat ohjetta, ja laittaa tuotteen tarjolle yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tekee malliannoksen ohjeistettuna mittaa valmiiden ruokien lämpötilat, huolehtii niiden kirjaamisen ja ottaa ruokanäytteet ohjeen saatuaan työskentelee järjestelmällisesti ja tekee useita työtehtäviä samanaikaisesti yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa.

18 11(34) Lopputyöt esipesee ja pesee valmistusastiat sekä käyttämänsä koneet ja laitteet puhdistaa työpisteen työympäristöineen ohjeen saatuaan. 4.2 Näyttöympäristö Toimipaikassa tulee olla mahdollisuus toimia työryhmän jäsenenä ja vastata itsenäisesti annettujen ruokalajien valmistuksesta. Näyttöympäristönä tulee olla catering alan valmistuskeittiö, jossa on vakioidut ruoka ohjeet sekä tavallisimmat suurkeittiön ruoanvalmistukseen ja puhtaanapitoon soveltuvat välineet, koneet, laitteet ja astiat (esim. erilaiset esikäsittely ja kypsennysvälineet, GN mitoitetut astiat sekä talousvaaka). Toimipaikalla on kirjallinen, elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma. 4.3 Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN KOHTEET Mukautettu tyydyttävä T2: tuettuna ja ohjattuna Mukautettu tyydyttävä T1: autettuna ja ohjattuna Mukautettu hyvä H4: ohjattuna Mukautettu hyvä 3: jatkuvasti ohjattuna Mukautettu kiitettävä K5: ohjauksen saatuaan Työprosessien hallinta Suunnittelu: Työpisteen suunnittelu suunnittelee työpisteensä toimivaksi. suunnittelee työpisteensä toimivaksi. suunnittelee työpisteensä toimivaksi. Työtehtävän suunnittelu toimii valmiin suunnitelman mukaan. suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet toimivaksi kokonaisuudeksi. suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet sekä työtehtäviensä järjestyksen ja ajoituksen sujuvaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutus: Esivalmistus tekee tarvittavat esivalmistustyöt itsenäisesti. tekee tarvittavat esivalmistustyöt itsenäisesti. tekee tarvittavat esivalmistustyöt itsenäisesti. Ruoanvalmistus valmistaa ruoka ohjeen mukaan suurtalouden tavallisimpia lounas ja/tai päivällisruokalajeja. valmistaa itsenäisesti vakioidun ohjeen mukaiset suurtalouden ruokalajit. valmistaa itsenäisesti vakioidun ohjeen mukaiset suurtalouden ruokalajit aikatauluja noudattaen. Lopputyöt Arviointi ja kehittäminen Ruoan laadun arviointi Oman työn arviointi ja kehittäminen puhdistaa ja järjestää työpisteensä. tarkistaa ohjeen mukaan valmistamansa tuotteen lopputuloksen aistinvaraisen laadun (maku, väri, ulkonäkö, siisteys). arvioi realistisesti omaa toimintaansa. puhdistaa ja järjestää työpisteensä omaaloitteisesti. tarkistaa valmistamansa tuotteen lopputuloksen aistinvaraisen laadun (maku, väri, ulkonäkö, siisteys) ja korjaa sitä omatoimisesti. arvioi omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä. puhdistaa ja järjestää työpisteensä omaaloitteisesti. tarkistaa valmistamansa tuotteen lopputuloksen aistinvaraisen laadun (maku, väri, ulkonäkö, siisteys) ja korjaa sitä omatoimisesti. arvioi omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä.

19 12(34) Työtehtävän hallinta Valmistusmenetelmien hallinta Koneiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus noudattaa toimipaikan ruoka ohjeita. puhdistaa suurkeittiön koneet, laitteet ja työvälineet niille parhaiten sopivalla tavalla. käyttää ohjeen mukaan tavallisimpia suurkeittiön koneita ja laitteita. noudattaa toimipaikan ruoka ohjeita ja suurentaa ja pienentää perusruokaohjeen tietylle asiakasmäärälle sopivaksi. puhdistaa suurkeittiön koneet, laitteet ja työvälineet niille parhaiten sopivalla tavalla. käyttää suurkeittiön koneita, laitteita ja työvälineitä monipuolisesti. muuttaa toimintatapojaan ja työskentelyään oman arviointinsa pohjalta ja tekee parannusehdotuksia oman toimintansa kehittämiseksi. noudattaa toimipaikan ruoka ohjeita ja muuntaa ruokaohjeen asiakkaiden ravitsemussuosituksia ja tarpeita vastaavaksi. puhdistaa suurkeittiön koneet, laitteet ja työvälineet niille parhaiten sopivalla tavalla. käyttää suurkeittiön koneita, laitteita ja työvälineitä monipuolisesti sekä jaksottaa ruoanvalmistuksen huomioiden keittiön laitekuormituksen. Materiaalin hallinta Raaka aineiden käyttö käyttää suurkeittiön peruselintarvikkeita tarkoituksenmukaisella tavalla. käyttää suurkeittiön perusja erikoiselintarvikkeita tarkoituksenmukaisella tavalla, huolellisesti ja taloudellisesti. käyttää suurkeittiön perusja erikoiselintarvikkeita tarkoituksenmukaisella tavalla, huolellisesti ja taloudellisesti. löytää puuttuvien raakaaineiden tilalle korvaavan tuotteen. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ruoanvalmistus tulkitsee ruokaohjeessa olevia tietoja oikein sekä muuntaa perusruokaohjeen annettujen ohjeiden mukaan. tulkitsee ruokaohjeessa olevia tietoja oikein sekä suurentaa ja pienentää vakioruokaohjetta. vertaa ruoan määrän vastaavuutta annettuun ohjeeseen. tulkitsee ruokaohjeessa olevia tietoja oikein sekä suurentaa ja pienentää vakioruokaohjetta. soveltaa vakioruokaohjetta (ainesuhteita, annoskokoja, kypsennysaikoja) tilannekohtaisesti. Vakioruokaohjeet Ravitsemussuositukset hallitsee ruoanvalmistuksen peruskäsitteet (saostaminen, yhdistäminen, muotoileminen, vaahdotus). kokoaa ruoka annokset sovittuja annoskokoja noudattaen. hallitsee ruoanvalmistuksen peruskäsitteet ja kypsennysmenetelmät sekä ruokalajien osituksen (lisäkkeet, keitot, laatikot, kastikkeet, kiisselit). kokoaa ruoka annokset sovittuja annoskokoja noudattaen, oikein ja siististi. ottaa ruoanvalmistuksen suunnittelussa huomioon suurkeittiön laitekuormituksen. hallitsee ruoanvalmistuksen perusteet sekä kypsennysajat, raakaainesuhteet, annoskoot ja mitoituksen. kokoaa ruoka annokset sovittuja annoskokoja noudattaen, oikein ja siististi.

20 13(34) Omavalvonta huolehtii elintarvikkeiden säilytyslämpötiloista. huolehtii elintarvikkeiden säilytyslämpötiloista sekä ruokien oikeista tarjoilulämpötiloista. vertaa kokoamansa ruokaannoksen ravitsemuksellisuutta suosituksiin. huolehtii elintarvikkeiden päiväyksistä sekä säilytysja tarjoilulämpötiloista vastuullisesti. Työturvallisuuden hallinta mittaa ruokien lämpötiloja. kokoaa ja käyttää suurkeittiön koneita ja laitteita turvallisesti. mittaa ruokien lämpötiloja ja huolehtii lämpötilojen kirjaamisesta sekä tarvittaessa ruokanäytteistä. kokoaa ja käyttää suurkeittiön koneita ja laitteita sekä nostamiseen ja siirtämiseen tarkoitettuja apuvälineitä turvallisesti. huolehtii lämpötilojen mittaamisesta ja kirjaamisesta sekä ruokanäytteistä omaaloitteisesti. kokoaa ja käyttää suurkeittiön koneita ja laitteita sekä nostamiseen ja siirtämiseen tarkoitettuja apuvälineitä turvallisesti. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Yhteistyötaidot Työskentely työryhmän jäsenenä Ongelmanratkaisutaidot Yhteiset painotukset Yrittäjyys: Kustannustietoisuus työskentelee sujuvasti työryhmän jäsenenä. mittaa ja punnitsee ruokaohjeessa tarvittavat raakaaineet huolellisesti. kykenee yhteistyöhön kaikkien työryhmän jäsenten kanssa. pyytää apua tarvitessaan ja pyrkii etsimään ratkaisuja myös itsenäisesti. mittaa ja punnitsee ruokaohjeessa tarvittavat raakaaineet huolellisesti ja työskentelee tarpeetonta hävikkiä välttäen. ilmoittaa koneiden ja laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeamista. työskentelee kaikkien työryhmän jäsenten kanssa sujuvasti niin, että toiminta työryhmässä on aktiivista ja luontevaa. pyytää apua tarvitessaan ja löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja muuttuvissa tilanteissa. mittaa ja punnitsee ruokaohjeessa tarvittavat raakaaineet huolellisesti ja työskentelee tarpeetonta hävikkiä välttäen. Työskentelyn organisointi Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen: Suurkeittiön koneiden ja laitteiden valinta, käyttö ja monipuolinen hyödyntäminen käyttää ohjeen mukaan suurkeittiön koneita ja laitteita. työskentelee järjestelmällisesti. hyödyntää monipuolisesti suurkeittiön koneita ja laitteita. varmistaa tuotteen lopullisen määrän (käyttöpaino, valmis määrä, ylivalmistus). työskentelee järjestelmällisesti tehden useita työtehtäviä samanaikaisesti. hyödyntää monipuolisesti suurkeittiön koneita ja laitteita. valitsee ruokalajeille parhaiten sopivat koneet ja laitteet ja hyödyntää monipuolisesti niiden tekniikkaa (ohjelmavalinnat).

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI CATERING ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI CATERING ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO SUURTALOUSKOKIN KOULUTUSOHJELMA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2007 OPPILAITOKSEN TUTKINTOKOHTAINEN MUKAUTETTU OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015

SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 16/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:9 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:9 ISBN 978-952-13-6060-2 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, Kokin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 1 S I S Ä L T Ö I Dieettikokin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen 2 II Dieettikokin erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Elintarvikealan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto OSAAMISALA: Leipomoalan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA , SUU POHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Majoitus- ja ravitsemisala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ruokapalvelun osaamisala, kokki Opetushallituksen

Lisätiedot

Suurtalouskokin ammattitutkinto

Suurtalouskokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Suurtalouskokki toimii itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä erilaisissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä ammattikeittiöissä. Hän

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma Ruokapalvelun osaamisala, kokki KOKIN OSAAMISALA 3 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 2. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 3. OPINTOJEN AJOITUS, 3-vuoden kuvaus... 6 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 8 Majoitus-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala. Kokki

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala. Kokki OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala Kokki Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. Sisällys HOTELLI-,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015

RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 13/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:6 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:6 ISBN 978-952-13-6057-2 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hotelli-, ravintola-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET

RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET 1 LUONNOS 5.4.2011 RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2011 2 SISÄLTÖ 2. RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 2.1 RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Dieettikokin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Dieettikokin erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 2 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot