FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA SUURTALOUSKOKKI (MUKAUTETUT TAVOITTEET)

2 CATERING -ALAN PERUSTUTKINTO SUURTALOUSKOKKI (ERITYISOPETUS) NÄYTTÖSUUNNITELMA Opintokokonaisuus Laajuus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Sisältö Toteutussuunnitelma /arviointi Paikka, aika, sisältö Catering -alan keittiötoiminnot 30 ov FAI 1. osanäyttö FAI 2. osanäyttö Elintarvike- ja hygieniaosaaminen sekä keittiön perustehtävissä toimiminen Näyttö koostuu kahdesta osanäytöstä: 1. Salaattien valmistaminen suurkeittiöllä perusohjeen mukaisesti. 2. Tavaran vastaanottotarkastus ja astiahuolto henkilöstöravintolassa Catering -alan asiakaspalvelu Suurtalouden ruokatuotanto 10 ov FAI Asiakaspalvelu itsepalvelulinjastossa 20 ov Työpaikalla Suurien ruokamäärien valmistaminen ohjeen mukaan, sk:n koneiden ja laitteiden käytön hallinta Itsepalvelulinjaston kunnostaminen, linjaston hoitaminen ruokailun aikana ja linjaston ja asiakastilojen puhtaanapito Lounasruokien valmistaminen yrityksessä työryhmän jäsenenä Tehtävän suunnittelu, esivalmistus, valmistus ja lopputyöt Tilaus- ja teemaruokien valmistus Juhlapalvelutoiminta Kahvila- ja pikaruokapalvelut 10 ov 10 ov FAI Tilaus- ja juhla-aterioiden ja erityisruokavalioiden mukaisten ruokien valmistus, ruokien tarjolle asettaminen, pakkaaminen ja kuljetukseen lähettäminen sekä omavalvonnasta huolehtiminen 10 ov Työpaikalla Palvelukokonaisuuden hoitaminen kahvilassa tai pikaruokapaikassa Teema- tai juhlatilaisuuden ruokien valmistaminen suurkeittiöllä, henkilöstöravintolassa tai ateriapalveluiden järjestäminen työryhmän jäsenenä asiakkaan omiin tiloihin Työvuoron tehtävien suunnittelu ja palvelukokonaisuuden hoitaminen työryhmän jäsenenä sekä keittiön ylläpitotyöt ohjeen mukaisesti.

3 SISÄLLYSLUETTELO SUURTALOUSKOKKI (ERITYISOPETUS) NÄYTTÖSUUNNITELMA 2 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Näytön periaatteet Arviointi Cateringalan koulutusohjelman ammatilliset opintokokonaisuudet Tutkinnon ammatillisten opintokokonaisuuksien mukautettu arviointisuunnitelma, suurtalouskokki 6 2 CATERING ALAN KEITTIÖTOIMINNOT 30 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 2 3 CATERING ALAN ASIAKASPALVELU 10 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 7 4 SUURTALOUDEN RUOKATUOTANTO 20 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 11 5 TILAUS JA TEEMARUOKIEN VALMISTUS 10 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 16 6 JUHLAPALVELUT 10 OV / RUOANVALMISTUSTEHTÄVIIN ERIKOISTUNUT TOIMINTA Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 21 KAHVILA JA PIKARUOKAPALVELUT 10 OV Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit 25

4 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksen työtiloissa. Näyttöjärjestelmän tavoitteena on yhdessä työelämän kanssa parantaa ammatillisen koulutuksen laatua. Näytöt yhtenäistävät ja kehittävät opiskelijan arviointia opetussuunnitelmien perusteiden, koulutuksenjärjestäjäkohtaisten opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä tuki ja ohjaustoimien osalta. Tämä näyttömateriaali on laadittu siten, että se soveltuu koulutusmateriaaliksi myös kaikille näyttöjen toteuttamiseen osallistuvien ryhmien edustajille. Tärkeimpinä ryhminä ovat opiskelijat ja työelämän edustajat. Aineistoa voidaan käyttää opiskelijoiden näyttöihin perehdyttämisessä. Perehdytys alkaa heti opintojen alussa ja tarkentuu ennen näyttöä tapahtuvassa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tämä näyttömateriaali liittyy Forssan ammatti instituutin catering alan perustutkintoon, suurtalouskokin koulutusohjelman mukautettuun opetussuunnitelmaan. Opintokokonaisuus 3 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 1 Näytön kuvaus Näyttötehtävät Näyttöympäristön kuvaus Näytön arviointi Yleisohje Käytetään yhdessä opintokokonaisuuskohtaisten aineistojen kanssa Kuva 1: Aineiston rakenne

5 1.1 Näytön periaatteet 1.2 Arviointi Cateringalan perustutkinnon osaaminen muodostuu tutkinnon ammattitaitovaatimusten osaamisesta, jotka ovat tarpeellista kaikille cateringalalla toimiville. Näin ollen osaamisesta osa on luontevaa näyttää koulutusohjelman opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteydessä. Tällöin näytön arvioinnissa jokainen opintokokonaisuus ja siihen sisältyvät arvioinnin kohteet eritellään ja dokumentoidaan opintokokonaisuuksittain. Ennen näyttöä opiskelija perehdytetään näytössä mahdollisesti toteutettaviin cateringalan turvallisuus ja kuluttajasuojamääräyksiin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. 1.3 Cateringalan koulutusohjelman ammatilliset opintokokonaisuudet Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 1. Cateringalan keittiötoiminnot 30 ov 2. Cateringalan asiakaspalvelu 10 ov Eriytyvät ammatilliset opinnot, Suurtalouskokki 3 Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov 4. Tilaus ja teemaruokien valmistus 10 ov Valinnaiset opinnot 5. Juhlapalvelut 10 ov 6. Kahvila ja pikaruokapalvelut 10 ov 7. Ruokapalvelut asiakaskohteessa 10 ov 8. Muut valinnaiset opinnot 10 ov

6 1.4 Tutkinnon ammatillisten opintokokonaisuuksien mukautettu arviointisuunnitelma, suurtalouskokki Arviointi/arviointipaikka Arvioijat Ammatilliset opintokokonaisuudet Opettajat antavat opintokokonaisuuden arvosanan Ammattiosaamisen näytöt Muu arviointi Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Huomio 1. Catering alan keittiötoiminnot 30 ov suurtalouskokki 2. Catering alan asiakaspalvelu 10ov suurtalouskokki 5. Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Suurtalouskokki catering alan keittiötoiminnot prosessi/työ catering alan asiakaspalvelu/työ Keskeinen osaaminen on suurien ruokamäärien valmistaminen ruokaohjeen mukaan, toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja kannattavuus sekä suurkeittiön koneiden ja laitteiden käytön hallinta. käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioita vat tehtävät käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja jaettu kahteen osanäyttöön

7 /34 6. Tilaus ja teemaruokien valmistus 10 ov Suurtalouskokki Keskeinen osaaminen on käytännön työsteema ja tilausruokien kentely suunnittelu, valmistus ja teoriaopiskelu esille laitto tilaisuuden kokeet luonteen mukaan. erilaiset arvioita Tilausruokien pakkaaminen ja kuljetukseen lähettäminen sekä tarjoilussa avustaminen ja asiakaspalvelu. vat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja Ammatilliset valinnaiset opinnot 20 ov 7. Juhlapalvelut 10 ov Suurtalouskokki Näytössä keskeinen osaaminen on kokin työtehtävissä toimiminen juhlapalveluja järjestävässä toimipaikassa käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja 6. Kahvila ja pikaruokapalvelut 10 ov suurtalouskokki palvelukokonaisuuden hoitaminen kahvilassa tai pikaruokapaikassa käytännön työskentely teoriaopiskelu kokeet erilaiset arvioitavat tehtävät arviointikeskustelu: opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja tai valinnaisesti Ruokapalvelut asiakaskohteessa 10 ov Suurtalouskokki, palveluvastaava ruoanvalmistustehtävissä toimiminen liike idean tai toiminta ajatuksen mukaisesti. asiakaspalvelutehtävissä toimiminen liikeidean tai toiminta ajatuksen mukaisesti

8 1(34) A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 2 CATERING ALAN KEITTIÖTOIMINNOT 30 OV 2.1 Näytön kuvaus Näytön keskeinen osaaminen: elintarvike ja hygieniaosaaminen sekä catering alan keittiön perustehtävissä toimiminen. Näyttö on jaettu kahteen osanäyttöön siten että: Osanäyttö 1. toteutetaan suurkeittiötyöskentelyssä ensimmäisenä opintovuotena. Näyttö koostuu salaattien valmistuksesta opiskelijaruokailussa. Osanäyttö 2. toteutetaan toisena opintovuotena henkilöstöravintolassa. Näyttö koostuu tavaran vastaanottotarkastuksesta ja astiahuollosta. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Tavaran vastaanottaminen ja säilytys Tuotteen valmistus ja esillelaitto Astiahuolto ja puhtaanapito Lopputyöt Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Tavaran vastaanottaminen ja säilytys (2. osanäyttö) purkaa kuorman tarkistaa kuormakirjan paikkansapitävyyden arvioi elintarvikkeiden laadun aistinvaraisesti vie tuotteet niille kuuluviin varastoihin. Tuotteen (esim. salaatin, lisäkkeiden, pikkulämpimien, suurkeittiöleivonnaisten tai raakapakasteiden) valmistus ja esille laittaminen (1. osanäyttö) tutustuu ruoka ohjeeseen (esim. suullinen tai vakioitu ruoka ohje) ja suunnittelee omat työvaiheensa tiimin jäsenenä järjestää työpisteensä ja työympäristönsä toimivaksi annettujen ohjeiden mukaan valitsee valmistuksessa tarvittavat työvälineet, koneet ja laitteet yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa mittaa ja käsittelee työssä käytettävät raaka aineet, esikäsittelee elintarvikkeet ja valmistaa ruoka ohjeen mukaisen tuotteen ohjattuna huolehtii tuotteiden säilytyslämpötiloista ja hygieniasta koko valmistuksen ajan ohjattuna pakkaa tuotteet tarvittaessa ja vie ne tarjolle ohjauksen saatuaan noudattaa henkilökohtaisesta ja työskentelyhygieniasta annettuja ohjeita noudattaa työturvallisuudesta annettuja ohjeita huolehtii omasta työturvallisuudestaan ja ergonomisista työtavoista. Astiahuolto ja puhtaanapito (2. osanäyttö) kokoaa astianpesukoneen käyttökuntoon ohjauksen saatuaan järjestää astianpalautuspisteen toimivaksi ohjauksen saatuaan lajittelee astiat koreihin, esipesee ja pesee astiat sekä seuraa astioiden puhtautta ja koneen lämpötiloja

9 2(34) tyhjentää puhtaat astiat pesukoreista, varmistaa astioiden puhtauden ja kuljettaa astiat paikoilleen annettujen ohjeiden mukaan huolehtii työvaihepuhtaanpidosta työn aikana ja sen jälkeen ohjauksen saatuaan. Lopputyöt puhdistaa koneet, laitteet ja välineet sekä työpisteen työympäristöineen annettujen ohjeiden mukaan vie jätteet jätteiden säilytykseen ja huolehtii jätteiden lajittelusta toimipaikan jätehuolto ohjelmaa noudattaen. 2.2 Näyttöympäristö Toimipaikassa tulee olla mahdollisuus työskennellä työryhmän jäsenenä catering alan ammattilaisten kanssa. Toimipaikan tuotevalikoimaan kuuluvat mm. erilaiset salaatit, pikkulämpimät, lisäkkeet ja leivonnaiset. Tuotetta valmistetaan vähintään viisikymmentä annosta. Toimipaikassa on elintarvikkeiden valmistukseen soveltuvat pientyövälineet, koneet ja laitteet: vaaka, astianpesukone (yksitankkinen tai tunnelikone) ja astioiden palautuspiste sekä suurkeittiön siivousvälineet ja aineet. Toimipaikassa on kirjallinen, elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma. 2.3 Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN KOHTEET Mukautettu tyydyttävä T2: tuettuna ja ohjattuna Mukautettu tyydyttävä T1: autettuna ja ohjattuna Mukautettu hyvä H4: ohjattuna Mukautettu hyvä H3: jatkuvasti ohjattuna Mukautettu kiitettävä K5: ohjauksen saatuaan Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu suunnittelee oman työnsä työryhmän jäsenenä. suunnittelee oman työnsä vaiheet itsenäisesti. suunnittelee oman työnsä vaiheet itsenäisesti. Toteutus: Elintarvikkeiden vastaanotto, säilytys ja käsittely arvioi aistinvaraisesti elintarvikkeiden laadun (ulkonäkö, päiväykset) vastaanottaessaan tavaroita. arvioi aistinvaraisesti elintarvikkeiden laadun (ulkonäkö, päiväykset) vastaanottaessaan tavaroita. arvioi aistinvaraisesti elintarvikkeiden laadun (ulkonäkö, päiväykset) vastaanottaessaan tavaroita. tarkistaa kuormakirjan huolellisesti ja ilmoittaa poikkeamista. Tuotteen valmistus ja esillelaitto huolehtii elintarvikkeet oikeisiin varastoihin (säilytyslämpötilojen mukaan). varaa tarvittavat aineet ja työvälineet ruokaohjeen perusteella. huolehtii elintarvikkeiden ja tuotteiden varastokierron mukaisesta järjestyksestä ja siitä, että ne säilytetään oikeissa lämpötiloissa. varaa ja mittaa tarvittavat aineet ja varaa työvälineet ruokaohjeen perusteella sekä järjestää oman työpis huolehtii elintarvikkeiden ja tuotteiden varastokierron mukaisesta järjestyksestä ja siitä, että ne säilytetään oikeissa lämpötiloissa. varaa ja mittaa tarvittavat aineet ja varaa työvälineet ruokaohjeen perusteella sekä suunnittelee ja järjestää oman työpisteensä ja työ

10 3(34) teensä toimivaksi. ympäristönsä työvaiheittain toimivaksi kokonaisuudeksi. valmistaa tavalliset tuotteet työryhmän jäsenenä ohjeen mukaan. valmistaa tuotteet ruoka tai leivontaohjeen mukaan huolellisesti. valmistaa tuotteet ruoka ja leivontaohjeen mukaan huolellisesti. kokoaa ruoka annokset ohjeen mukaan. kokoaa ruoka annokset ja vie ne ja muut tuotteet tarjolle sovitulla tavalla. kokoaa ruoka annokset ja vie ne ja muut tuotteet tarjolle sovitulla tavalla. Astiahuolto ja puhtaanapito toimii astiahuollossa itsenäisesti. toimii astiahuollon eri vaiheissa järjestelmällisesti ja sovitulla tavalla. toimii astiahuollon eri vaiheissa järjestelmällisesti, sovitulla tavalla ja ripeästi. huolehtii työvaihepuhtaanapidosta työn aikana ja sen jälkeen. huolehtii työvaihepuhtaanapidosta työn aikana ja sen jälkeen. Lopputyöt huolehtii ohjeen mukaan omien jälkiensä siivoamisesta työn jälkeen. huolehtii omien jälkiensä siivoamisesta työn jälkeen. huolehtii omien jälkiensä siivoamisesta työn jälkeen. Arviointi: Tuotteen arviointi arvioi aistinvaraisesti valmistamiensa tuotteiden laatua (ulkonäkö, maku, tuoksu, lämpötila) annettujen ohjeiden mukaan. arvioi aistinvaraisesti valmistamiensa tuotteiden laatua (ulkonäkö, maku, tuoksu, lämpötila). arvioi aistinvaraisesti valmistamiensa tuotteiden laatua (ulkonäkö, maku, tuoksu, lämpötila). Oman työn arviointi Työtehtävän hallinta Materiaalin hallinta: Elintarvikkeiden käsittely ja säilytys esikäsittelee ja käsittelee suurkeittiön elintarvikkeita ja leipoo perusleivonnaisia annetun ohjeen mukaan. arvioi omaa työtään totuudenmukaisesti. esikäsittelee ja käsittelee suurkeittiön elintarvikkeita ja leipoo perusleivonnaisia annetun ohjeen mukaan. arvioi omaa työtään totuudenmukaisesti. esikäsittelee ja käsittelee suurkeittiön elintarvikkeet ja leipoo perusleivonnaisia annetun ohjeen mukaan. Koneiden ja laitteiden hallinta: Suurkeittiön koneiden, laitteiden ja välineiden käyttö ja puhdistus käyttää oikein perustyövälineitä, koneita ja laitteita. käyttää oikein perustyövälineitä, koneita ja laitteita. valitsee työhön parhaiten soveltuvat välineet, koneet ja laitteet ja käyttää niitä oikein ja niin, että työn lopputulos on viimeistelty. Menetelmien hallinta: Ruoanvalmistus ja puhdistusmenetelmien hallinta kuumentaa puolivalmiit ja valmiit elintarvikkeet itsenäisesti. kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti. kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti. puhdistaa käyttämänsä välineet oikeilla menetelmillä. kuumentaa puolivalmiit ja valmiit elintarvikkeet itsenäisesti. kuumentaa puolivalmiit ja valmiit elintarvikkeet itsenäisesti. esipesee ja pesee astiat käsin ja koneella sekä kuljettaa ne paikoilleen. puhdistaa käyttämänsä välineet ja työpisteensä oikeilla menetelmillä huolellisesti. puhdistaa käyttämänsä välineet ja työpisteensä oikeilla menetelmillä huolellisesti. Elintarvikehygienian noudattaminen noudattaa ruoanvalmistuksessa elintarvikehygienian määräyksiä. esipesee ja pesee astiat käsin ja koneella sekä kuljettaa ne paikoilleen. noudattaa ruoanvalmistuksessa elintarvikehygienian määräyksiä. esipesee ja pesee astiat käsin ja koneella sekä kuljettaa ne paikoilleen. noudattaa ruoanvalmistuksessa elintarvikehygienian määräyksiä. Työn perustana olevan

11 4(34) tiedon hallinta Oman työn suunnittelu suunnittelee ja järjestää työpisteensä toimivaksi ja tehokkaaksi (ristikkäisliikkeiden välttäminen, sarjatyön sujuvuus). Elintarviketietous tunnistaa peruselintarvikkeet ja tarkistaa niiden laadun ennen käyttöä ja käytön aikana. tunnistaa elintarvikkeet ja tarkistaa niiden laadun ennen käyttöä ja käytön aikana. tunnistaa elintarvikkeet ja tarkistaa niiden laadun ennen käyttöä ja käytön aikana. säilyttää elintarvikkeet oikeissa säilytyslämpötiloissa ja käsittelee elintarvikkeita niille kuuluvalla tavalla. säilyttää elintarvikkeet oikeissa säilytyslämpötiloissa ja käsittelee elintarvikkeita niille kuuluvalla tavalla. Kypsennysmenetelmät hallitsee elintarvikkeiden oikeat kypsennysmenetelmät (keittää, paistaa). hallitsee elintarvikkeiden oikeat kypsennysmenetelmät (keittää, paistaa). valmistaa ruokaohjeen mukaisia tasalaatuisia tuotteita. Hygieniaosaaminen noudattaa henkilökohtaisesta hygieniasta (käsihygienia, työvaatetus, henkilökohtaiset suojaimet) ja työvälineistä annettuja hygieniaohjeita. noudattaa henkilökohtaisesta sekä työympäristön ja työvälineiden hygieniasta annettuja ohjeita. noudattaa henkilökohtaisesta, työympäristön ja työvälineiden hygieniasta annettuja ohjeita. mittaa tuotteiden lämpötiloja. huolehtii vastuullisesti työtilojen puhtaudesta, seuraa ja mittaa lämpötiloja. huolehtii vastuullisesti työtilojen puhtaudesta, seuraa ja mittaa lämpötiloja ja ilmoittaa esiin tulevista poikkeamista. ottaa huomioon elintarvikehygieniaan liittyvät riskitekijät (riskituotteet, ristikontaminaatio). Puhdistusaineiden soveltuvuus Työturvallisuuden hallinta Suojaimien käyttö käyttää työssään henkilökohtaisia suojaimia (kertakäyttökäsineet, suojaesiliina, työhön sopivat jalkineet ja kuulosuojaimet). käyttää työn edellyttämiä henkilökohtaisia suojaimia (kertakäyttökäsineet, suojaesiliina, työhön sopivat jalkineet ja kuulosuojaimet). arvioi puhdistusaineiden soveltuvuuden puhdistettaville materiaaleille (tuotemerkinnät). käyttää työn edellyttämiä henkilökohtaisia suojaimia (kertakäyttökäsineet, suojaesiliina, työhön sopivat jalkineet ja kuulosuojaimet). Turvallinen työskentely käyttää teräviä työvälineitä sekä koneita ja laitteita turvallisesti. käyttää teräviä työvälineitä sekä koneita ja laitteita turvallisesti. käyttää teräviä työvälineitä sekä koneita ja laitteita turvallisesti. työskentelee turvallisesti ja rauhallisesti. työskentelee turvallisesti ja rauhallisesti. Ergonominen työskentely noudattaa toimipaikan ergonomiasta annettuja ohjeita. noudattaa toimipaikan ergonomiasta annettuja ohjeita. noudattaa toimipaikan ergonomiasta annettuja ohjeita. hallitsee nostotekniikan ja käyttää oma aloitteisesti kuljetukseen tarkoitettuja välineitä (keittiö ja uunivaunuja). hallitsee nostotekniikan ja käyttää oma aloitteisesti kuljetukseen tarkoitettuja välineitä (keittiö ja uunivaunuja). Yhteiset painotukset Kestävä kehitys: Jätteiden lajittelu lajittelee jätteet toimipaikan lajittelee jätteet toimipaikan lajittelee jätteet toimipaikan

12 ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 5(34) ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Veden, sähkön ja aineiden taloudellinen käyttö välttää veden, sähkön ja pesuaineiden turhaa kulutusta. välttää veden, sähkön ja pesuaineiden turhaa kulutusta. Yrittäjyys: Työssä eteneminen ja tehtävistä huolehtiminen toimii annettujen ohjeiden mukaan peräkkäin toistuvissa yksittäisissä tehtävissä. etenee työssään järjestelmällisesti. käyttää taloudellisesti elintarvikkeita, aineita ja materiaaleja. etenee työssään järjestelmällisesti. Kuluttajaosaaminen: Pakkaus ja tuoteselosteiden noudattaminen pakkaa ja säilyttää tuotteet elintarvikelain määräysten mukaisesti. huolehtii annetuista työtehtävistä. noudattaa pakkaus ja säilytysmerkintöjä sekä tuoteselosteita (käyttöohjeiden merkitys) huolellisesti. huolehtii annetuista työtehtävistä alusta loppuun vastuullisesti ja viimeistellysti. noudattaa pakkaus ja säilytysmerkintöjä sekä tuoteselosteita (käyttöohjeiden merkitys) huolellisesti. huolehtii vastuullisesti tuotteen soveltuvuudesta asiakkaalle. Saadakseen arvosanan mukautettu K5 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan mukautettu H3 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanakseen mukautettu T1 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun tyydyttävän tason arviointikriteerit.

13 6(34) 3 CATERING ALAN ASIAKASPALVELU 10 OV 3.1 Näytön kuvaus Näytössä keskeinen osaaminen: asiakaspalvelu itsepalvelulinjastossa. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän hoitaminen Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen puhtaanapito Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen laittaa kylmä ja lämpölaitteet toimintakuntoon ohjeistettuna laittaa ohjeistettuna esille juomat ja kylmät ruoat (salaatit, leivät, levitteet) ja ruokailussa tarvittavan välineistön ruokalistan mukaan valitsee ruoanjakeluun annoskoon mukaiset jakeluvälineet ohjeistettuna laittaa astianpalautuspisteen toimintakuntoon ja huolehtii sen toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun aikana annettujen ohjeiden mukaan tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden lämpötilat ja kirjaa ne seurantalistaan ohjeistettuna käyttää keittiövaunuja astioiden ja ruokien kuljetuksessa. Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän hoitaminen huolehtii tarjottavien tuotteiden, astioiden ja välineiden riittävyydestä palvelutilanteen aikana ohjeistettuna täydentää ja puhdistaa toimipaikan jakelulaitteita (esim. juoma automaatit) palvelee asiakkaita noudattaen hyvän palvelun periaatteita ja vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita koskeviin kysymyksiin (esim. sopivuus erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille) yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa vastaa tarjolla olevia tuotteita koskeviin kysymyksiin yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa huolehtii linjaston ja palvelutilan siisteydestä yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa huolehtii tarvittavasta astiahuollosta sekä astianpalautuspisteen toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun aikana yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa palvelee asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä ja vieraalla kielellä yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tiedottaa asiakaspalautteesta eteenpäin työyhteisössä ohjeen saatuaan. Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen puhtaanapito huolehtii palvelulinjaston tai noutopöydän puhtaanapidosta huolehtii asiakastilojen viihtyisyydestä ja puhtaanapidosta ohjattuna valitsee oikeat puhdistusmenetelmät, aineet ja välineet ohjeen saatuaan. 3.2 Näyttöympäristö

14 7(34) Toimipaikassa tulee olla mahdollisuus työskennellä työryhmän jäsenenä ja vastata itsenäisesti itsepalvelulinjaston työtehtävistä. Catering alan toimipaikassa on lounas tai päivällistarjoilua itsepalvelulinjastosta tai noutopöydästä. Toimipaikan tarjoilujärjestelmässä tulee olla tavallisimmat jakelulaitteet (kylmäaltaat, lämpöaltaat, juomien annostelulaitteet). Toimipaikalla on kirjallinen, elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma. 3.3 Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN KOHTEET Mukautettu tyydyttävä T2: tuettuna ja ohjattuna Mukautettu hyvä H4: ohjattuna Mukautettu kiitettävä K5: ohjauksen saatuaan Työprosessin hallinta Toteutus: Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen ja hoitaminen Mukautettu tyydyttävä 1: Mukautettu hyvä 3: autettuna ja ohjattuna jatkuvasti ohjattuna järjestää linjaston tai noutopöydän toimintakuntoon. järjestää linjaston tai noutopöydän toimintakuntoon ja huolehtii linjaston tai noutopöydän toimintakunnosta koko ruokailun ajan. järjestää linjaston tai noutopöydän toimintakuntoon ja huolehtii linjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen toimintakunnosta koko ruokailun ajan. kunnostaa omatoimisesti tilat toimintakuntoon seuraavaa päivää varten. laittaa kylmä ja lämpölaitteet oikeaan aikaan päälle. laittaa kylmä ja lämpölaitteet oikeaan aikaan päälle ja huolehtii itsenäisesti niiden toimivuudesta ruokailun aikana. annostelee ruokia ohjeen mukaan ja täydentää ruokia ruokailun aikana. annostelee ruokia ohjeen mukaan ja täydentää ruokia, astioita ja välineitä ruokailun aikana omatoimisesti. annostelee ruokia ohjeen mukaan ja täydentää ruokia, astioita ja välineitä omatoimisesti ja niin, ettei asiakas joudu odottamaan. Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän ja asiakastilojen puhtaanapito tekee linjaston tai noutopöydän omavalvontaan, puhtaanapitoon ja astiahuoltoon liittyvät työtehtävät. tekee linjaston tai noutopöydän omavalvontaan, puhtaanapitoon ja astiahuoltoon liittyvät työtehtävät. tekee linjaston tai noutopöydän omavalvontaan, puhtaanapitoon ja astiahuoltoon liittyvät työtehtävät. Arviointi ja kehittäminen arvioi omaa toimintaansa. puhdistaa ja järjestää asiakaspalvelutilat ruokailun aikana ja sen jälkeen oikeilla menetelmillä. arvioi omaa ja työryhmän toimintaa. huolehtii tilojen siisteydestä ja järjestyksestä sekä astianpalautuspisteen toimivuudesta vastuullisesti ruokailun aikana ja sen jälkeen. arvioi omaa ja työryhmän toimintaa. tekee parannusehdotuksia palautteen perusteella. tekee parannusehdotuksia palautteen perusteella.

15 8(34) Työtehtävän hallinta Materiaalin, koneiden, välineiden ja laitteiden hallinta: Ruokien, juomien ja välineiden laittaminen linjastoon tai noutopöytään laittaa palvelulinjastoon tai noutopöytään juomat sekä kylmät ruoat (lisäkkeet) sovitulla tavalla ja hygieniamääräysten mukaisesti. laittaa palvelulinjastoon tai noutopöytään juomat sekä kylmät ruoat (lisäkkeet) sovitulla tavalla ja hygieniamääräysten mukaisesti. laittaa palvelulinjastoon tai noutopöytään juomat sekä kylmät ruoat (lisäkkeet) omatoimisesti hygieniamääräysten mukaisesti. laittaa ruokailussa tarvittavat astiat sekä annosteluun sovitut välineet ja ottimet linjastoon tai noutopöytään. laittaa ruokailussa tarvittavat astiat ja valitsee ruokien annosteluun tarvittavat välineet ja ottimet linjastoon tai noutopöytään. laittaa ruokailussa tarvittavat astiat ja valitsee annoskoon ja ruokalajin mukaiset annosteluvälineet omatoimisesti linjastoon tai noutopöytään. Jakelulaitteiden käyttö Menetelmien hallinta: Puhtaanapitomenetelmien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Linjaston tai noutopöydän hoito käyttää jakelulaitteita ohjeen mukaan. puhdistaa linjaston ja hoitaa astiahuollon sovitulla tavalla. järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille. käyttää jakelulaitteita itsenäisesti. puhdistaa linjaston ja hoitaa astiahuollon sovitulla tavalla ja huolehtii asiakastilojen siisteydestä. järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille ja käyttää toimipaikan jakelulaitteita. käyttää jakelulaitteita itsenäisesti. puhdistaa linjaston ja hoitaa astiahuollon sovitulla tavalla ja huolehtii asiakastilojen siisteydestä. järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille ja käyttää toimipaikan jakelulaitteita. Omavalvonta tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden lämpötilat ja kirjaa ne seurantalistaan. tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden lämpötilat ja kirjaa ne seurantalistaan. Asiakaspalvelu on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja työpaikan vaatimusten mukainen. käyttäytyy asiallisesti hyviä käytöstapoja noudattaen. on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja työpaikan vaatimusten mukainen. palvelee asiakkaita kohteliaasti ja hyvän palvelun periaatteita noudattaen. on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja työpaikan vaatimusten mukainen. palvelee asiakkaita noudattaen hyvän palvelun periaatteita. vastaa asiallisesti asiakkaan yksilöllisiä tarpeita koskeviin kysymyksiin. Tuotetuntemus Puhtaanapito Työturvallisuuden hallinta Ergonomisten työtapojen noudattaminen käyttää oikeita pesuaineita ja välineitä puhdistukseen. käyttää keittiövaunuja astioiden ja ruokien kuljetuksessa. käyttää oikeita pesuaineita ja välineitä linjaston ja tilojen puhdistukseen sekä valitsee tilanteeseen sopivat puhdistusmenetelmät, aineet ja välineet. käyttää keittiövaunuja astioiden ja ruokien kuljetuksessa ja hallitsee oike esittelee tuotteita ja kertoo niiden sopivuudesta tavallisimpiin erikoisruokavalioihin. käyttää ja valitsee tilanteeseen sopivia puhdistusmenetelmiä, aineita ja välineitä ottaen huomioon pintojen likaisuuden. käyttää keittiön apuvälineitä ja hallitsee oikean nostotekniikan.

16 9(34) an nostotekniikan. Työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimine huolehtii myös työtoverien ja asiakkaiden turvallisuudesta (esim. roiskeet lattiassa, kuumat allasvedet). Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Vuorovaikutus ja viestintätaidot asiakaspalvelussa tervehtii ja palvelee asiakkaita asiallisesti. tervehtii ja palvelee asiakkaita asiallisesti ja käyttäytyy luontevasti ja ystävällisesti asiakaspalvelutilanteissa. tervehtii ja palvelee asiakkaita asiallisesti ja käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalautteesta tiedottaminen tiedottaa asiakaspalautteista eteenpäin työyhteisössä. Yhteiset painotukset Kansainvälisyys: Asiakaspalvelu toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä selviytyy asiakkaan palvelemisesta toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä niin, että asia tulee hoidettua. palvelee asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ja esittelee tuotteita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. Saadakseen arvosanan mukautettu K5 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan mukautettu H3 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanakseen mukautettu T1 opiskelijan on saavutettava kaikki mukautetun tyydyttävän tason arviointikriteerit.

17 10(34) B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 4 SUURTALOUDEN RUOKATUOTANTO 20 OV Näytön keskeinen osaaminen: suurien ruokamäärien valmistaminen ruokaohjeen mukaan, toiminnan kannattavuus sekä suurkeittiön koneiden ja laitteiden käytön hallinta. 4.1 Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Työtehtävän suunnittelu Esivalmistus Ruoanvalmistus Lopputyöt Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Työtehtävän suunnittelu tutustuu ruokaohjeeseen ja selvittää tarvittavat erityisruokavaliot ohjeistettuna suunnittelee kahden ruokalajin valmistusvaiheet ja niiden ajoituksen yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa muuntaa ruoka ohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa mitoittaa valmistuksen (saanto, täyttöaste, valmistuserät ja GN mitoitus) yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa noudattaa toimipaikan ravitsemussuositusta (esim. annoskoot, raaka aineet ja lisäkkeet) ohjeistettuna. Esivalmistus varaa ohjeen mukaiset raaka aineet, valmistusastiat ja välineet sekä laitteet yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tekee tarvittavat esivalmistustyöt ohjeistettuna Ruoanvalmistus valmistaa suurtalouden lounas tai päivällisruokia vähintään kahdella eri menetelmällä yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa noudattaa vakioituja ohjeita ottaa huomioon keittiön laitekuormituksen yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa valitsee ruokalajien kypsennykseen sopivan laitteen sekä kypsymislämpötilan ja ajan ohjeistettuna noudattaa suunnittelemaansa ajoitusta ja valmistuserien jaksotusta yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tarkistaa, että valmiin tuotteen määrä, maku, väri ja rakenne vastaavat ohjetta, ja laittaa tuotteen tarjolle yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa tekee malliannoksen ohjeistettuna mittaa valmiiden ruokien lämpötilat, huolehtii niiden kirjaamisen ja ottaa ruokanäytteet ohjeen saatuaan työskentelee järjestelmällisesti ja tekee useita työtehtäviä samanaikaisesti yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa.

18 11(34) Lopputyöt esipesee ja pesee valmistusastiat sekä käyttämänsä koneet ja laitteet puhdistaa työpisteen työympäristöineen ohjeen saatuaan. 4.2 Näyttöympäristö Toimipaikassa tulee olla mahdollisuus toimia työryhmän jäsenenä ja vastata itsenäisesti annettujen ruokalajien valmistuksesta. Näyttöympäristönä tulee olla catering alan valmistuskeittiö, jossa on vakioidut ruoka ohjeet sekä tavallisimmat suurkeittiön ruoanvalmistukseen ja puhtaanapitoon soveltuvat välineet, koneet, laitteet ja astiat (esim. erilaiset esikäsittely ja kypsennysvälineet, GN mitoitetut astiat sekä talousvaaka). Toimipaikalla on kirjallinen, elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma. 4.3 Näytön arviointi, mukautetut arviointikriteerit MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN KOHTEET Mukautettu tyydyttävä T2: tuettuna ja ohjattuna Mukautettu tyydyttävä T1: autettuna ja ohjattuna Mukautettu hyvä H4: ohjattuna Mukautettu hyvä 3: jatkuvasti ohjattuna Mukautettu kiitettävä K5: ohjauksen saatuaan Työprosessien hallinta Suunnittelu: Työpisteen suunnittelu suunnittelee työpisteensä toimivaksi. suunnittelee työpisteensä toimivaksi. suunnittelee työpisteensä toimivaksi. Työtehtävän suunnittelu toimii valmiin suunnitelman mukaan. suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet toimivaksi kokonaisuudeksi. suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet sekä työtehtäviensä järjestyksen ja ajoituksen sujuvaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutus: Esivalmistus tekee tarvittavat esivalmistustyöt itsenäisesti. tekee tarvittavat esivalmistustyöt itsenäisesti. tekee tarvittavat esivalmistustyöt itsenäisesti. Ruoanvalmistus valmistaa ruoka ohjeen mukaan suurtalouden tavallisimpia lounas ja/tai päivällisruokalajeja. valmistaa itsenäisesti vakioidun ohjeen mukaiset suurtalouden ruokalajit. valmistaa itsenäisesti vakioidun ohjeen mukaiset suurtalouden ruokalajit aikatauluja noudattaen. Lopputyöt Arviointi ja kehittäminen Ruoan laadun arviointi Oman työn arviointi ja kehittäminen puhdistaa ja järjestää työpisteensä. tarkistaa ohjeen mukaan valmistamansa tuotteen lopputuloksen aistinvaraisen laadun (maku, väri, ulkonäkö, siisteys). arvioi realistisesti omaa toimintaansa. puhdistaa ja järjestää työpisteensä omaaloitteisesti. tarkistaa valmistamansa tuotteen lopputuloksen aistinvaraisen laadun (maku, väri, ulkonäkö, siisteys) ja korjaa sitä omatoimisesti. arvioi omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä. puhdistaa ja järjestää työpisteensä omaaloitteisesti. tarkistaa valmistamansa tuotteen lopputuloksen aistinvaraisen laadun (maku, väri, ulkonäkö, siisteys) ja korjaa sitä omatoimisesti. arvioi omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä.

19 12(34) Työtehtävän hallinta Valmistusmenetelmien hallinta Koneiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus noudattaa toimipaikan ruoka ohjeita. puhdistaa suurkeittiön koneet, laitteet ja työvälineet niille parhaiten sopivalla tavalla. käyttää ohjeen mukaan tavallisimpia suurkeittiön koneita ja laitteita. noudattaa toimipaikan ruoka ohjeita ja suurentaa ja pienentää perusruokaohjeen tietylle asiakasmäärälle sopivaksi. puhdistaa suurkeittiön koneet, laitteet ja työvälineet niille parhaiten sopivalla tavalla. käyttää suurkeittiön koneita, laitteita ja työvälineitä monipuolisesti. muuttaa toimintatapojaan ja työskentelyään oman arviointinsa pohjalta ja tekee parannusehdotuksia oman toimintansa kehittämiseksi. noudattaa toimipaikan ruoka ohjeita ja muuntaa ruokaohjeen asiakkaiden ravitsemussuosituksia ja tarpeita vastaavaksi. puhdistaa suurkeittiön koneet, laitteet ja työvälineet niille parhaiten sopivalla tavalla. käyttää suurkeittiön koneita, laitteita ja työvälineitä monipuolisesti sekä jaksottaa ruoanvalmistuksen huomioiden keittiön laitekuormituksen. Materiaalin hallinta Raaka aineiden käyttö käyttää suurkeittiön peruselintarvikkeita tarkoituksenmukaisella tavalla. käyttää suurkeittiön perusja erikoiselintarvikkeita tarkoituksenmukaisella tavalla, huolellisesti ja taloudellisesti. käyttää suurkeittiön perusja erikoiselintarvikkeita tarkoituksenmukaisella tavalla, huolellisesti ja taloudellisesti. löytää puuttuvien raakaaineiden tilalle korvaavan tuotteen. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ruoanvalmistus tulkitsee ruokaohjeessa olevia tietoja oikein sekä muuntaa perusruokaohjeen annettujen ohjeiden mukaan. tulkitsee ruokaohjeessa olevia tietoja oikein sekä suurentaa ja pienentää vakioruokaohjetta. vertaa ruoan määrän vastaavuutta annettuun ohjeeseen. tulkitsee ruokaohjeessa olevia tietoja oikein sekä suurentaa ja pienentää vakioruokaohjetta. soveltaa vakioruokaohjetta (ainesuhteita, annoskokoja, kypsennysaikoja) tilannekohtaisesti. Vakioruokaohjeet Ravitsemussuositukset hallitsee ruoanvalmistuksen peruskäsitteet (saostaminen, yhdistäminen, muotoileminen, vaahdotus). kokoaa ruoka annokset sovittuja annoskokoja noudattaen. hallitsee ruoanvalmistuksen peruskäsitteet ja kypsennysmenetelmät sekä ruokalajien osituksen (lisäkkeet, keitot, laatikot, kastikkeet, kiisselit). kokoaa ruoka annokset sovittuja annoskokoja noudattaen, oikein ja siististi. ottaa ruoanvalmistuksen suunnittelussa huomioon suurkeittiön laitekuormituksen. hallitsee ruoanvalmistuksen perusteet sekä kypsennysajat, raakaainesuhteet, annoskoot ja mitoituksen. kokoaa ruoka annokset sovittuja annoskokoja noudattaen, oikein ja siististi.

20 13(34) Omavalvonta huolehtii elintarvikkeiden säilytyslämpötiloista. huolehtii elintarvikkeiden säilytyslämpötiloista sekä ruokien oikeista tarjoilulämpötiloista. vertaa kokoamansa ruokaannoksen ravitsemuksellisuutta suosituksiin. huolehtii elintarvikkeiden päiväyksistä sekä säilytysja tarjoilulämpötiloista vastuullisesti. Työturvallisuuden hallinta mittaa ruokien lämpötiloja. kokoaa ja käyttää suurkeittiön koneita ja laitteita turvallisesti. mittaa ruokien lämpötiloja ja huolehtii lämpötilojen kirjaamisesta sekä tarvittaessa ruokanäytteistä. kokoaa ja käyttää suurkeittiön koneita ja laitteita sekä nostamiseen ja siirtämiseen tarkoitettuja apuvälineitä turvallisesti. huolehtii lämpötilojen mittaamisesta ja kirjaamisesta sekä ruokanäytteistä omaaloitteisesti. kokoaa ja käyttää suurkeittiön koneita ja laitteita sekä nostamiseen ja siirtämiseen tarkoitettuja apuvälineitä turvallisesti. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Yhteistyötaidot Työskentely työryhmän jäsenenä Ongelmanratkaisutaidot Yhteiset painotukset Yrittäjyys: Kustannustietoisuus työskentelee sujuvasti työryhmän jäsenenä. mittaa ja punnitsee ruokaohjeessa tarvittavat raakaaineet huolellisesti. kykenee yhteistyöhön kaikkien työryhmän jäsenten kanssa. pyytää apua tarvitessaan ja pyrkii etsimään ratkaisuja myös itsenäisesti. mittaa ja punnitsee ruokaohjeessa tarvittavat raakaaineet huolellisesti ja työskentelee tarpeetonta hävikkiä välttäen. ilmoittaa koneiden ja laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeamista. työskentelee kaikkien työryhmän jäsenten kanssa sujuvasti niin, että toiminta työryhmässä on aktiivista ja luontevaa. pyytää apua tarvitessaan ja löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja muuttuvissa tilanteissa. mittaa ja punnitsee ruokaohjeessa tarvittavat raakaaineet huolellisesti ja työskentelee tarpeetonta hävikkiä välttäen. Työskentelyn organisointi Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen: Suurkeittiön koneiden ja laitteiden valinta, käyttö ja monipuolinen hyödyntäminen käyttää ohjeen mukaan suurkeittiön koneita ja laitteita. työskentelee järjestelmällisesti. hyödyntää monipuolisesti suurkeittiön koneita ja laitteita. varmistaa tuotteen lopullisen määrän (käyttöpaino, valmis määrä, ylivalmistus). työskentelee järjestelmällisesti tehden useita työtehtäviä samanaikaisesti. hyödyntää monipuolisesti suurkeittiön koneita ja laitteita. valitsee ruokalajeille parhaiten sopivat koneet ja laitteet ja hyödyntää monipuolisesti niiden tekniikkaa (ohjelmavalinnat).

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Kokin osaamisala TARJOILIJA KOKKI Tämä opetussuunnitelma on

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Kotitalousopetus OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.12.2010 46 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITALOUSOPETUKSEN KUVAUS, ARVOPERUSTA,

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Kotitalousopetuksen opetussuunnitelma

Kotitalousopetuksen opetussuunnitelma Kotitalousopetuksen opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.5.2013 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 KOTITALOUSOPETUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN... 3 1.1 Kotitalousopetuksen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA KOKOUSPALVELUT, 20 OV Työtehtävät ja tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot