Energia ja huoltovarmuus. Toimialajohtaja Mikko Kara, VTT Prosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia ja huoltovarmuus. Toimialajohtaja Mikko Kara, VTT Prosessit"

Transkriptio

1 Energia ja huoltovarmuus Toimialajohtaja Mikko Kara, VTT Prosessit

2 2 Hiili- ja uraanivarat riittävät sadoiksi vuosiksi The size of the conventional fuel resources R/P, years Undiscovered resources Reserve growth Current reserves Oil 147 EJ/a Gas 91 EJ/a Coal 92 EJ/a Uranium 27 EJ/a Lähde: VTT Energy Visions

3 3 Koko maailman energiankulutus kasvaa tasaisesti Maailman primäärienergian kysyntä energialähteittäin: Öljy Kaasu Hiili Lähde: IEA, World Energy Outlook 2002

4 4 Maakaasuvarat vähenevät ja keskittyvät Todennetut maakaasuvarannot ja niiden riittävyys vuosina (varanto/kulutus): 8 a 13 a 75 a 230 a 135 a 50 a 40 a Lähde: IEA / World Energy Outlook, Koko maailma: 164 Tcm v alussa (n. 50 a)

5 Öljyvarannot voimakkaasti keskittyneitä 5 Lähde: BP statistical review of world energy 2002

6 Maakaasun maailmankauppa kasvaa 6 Kansainvälisen kaupan volyymi: Net exports 600 FSU + East Europe Middle East Billion cubic meters Africa Latin America Other OECD North America Net imports Lähteet: IEA: World Energy Outlook, , IIASA: Global energy perspectives ODAC: Maakaasun tuotantoennuste South and East Asia Western Europe

7 Kivihiilen kulutus kasvaa joka tapauksessa 7 Maailman kivihiilivarannot jakautuneet tasaisesti Distribution of coal reserves Total coal reserves million tonnes Tärkeimmät viejät (USA, Australia, Etelä-Afrikka, Puola, Venäjä, Kanada) vakaita maita Asia Pacific 31 % Rest of the world 8 % North America 26 % Kulutetaan pääosin lähellä (<100 km) tuotantoa Maailmankauppaan vain 10% Europe 12 % Former Soviet Union 23 % Lähde: VTT Energy Visions

8 8 Ydinvoiman rooli Poliittinen kysymys Distribution of low-cost uranium reserves Total 4.0 million tonnes of uranium Kiina, Ranska ja USA rakentavat tai panostavat CO2-neutraali energiamuoto Onko varaa luopua? Brazil 7 % Namibia 7 % USA 9 % Others 12 % Australia 23 % South Africa 9 % Canada 11 % Kazakhstan 22 % Lähde: VTT Energy Visions

9 9 VTT PROSESSIT EU:n energian tuonti kasvaa Venäjän osuus maakaasun tuonnista nyt 40% EU:n riippuvuus polttoaineiden tuonnista: 100% 90% Oil 80% 70% 60% 50% Total 40% 30% 20% 10% 0% Solid fuels Natural gas Lähde: * Baseline EU for Green Shared Analysis Paper on from Energy 2000 onwards Security

10 10 VTT PROSESSIT EU:ssa panostetaan maakaasuun Tavoitteena kaasun sisämarkkinat Panostus maakaasun huoltovarmuuteen vaatii suuria investointeja (esim. Itämeren kaasuputki) niin EU:ssa kuin Venäjällä Toteutuvatko investointipäätökset? Mistä rahoitus? Nesteytetyn maakaasun merkitys energiahuollossa kasvanee

11 11 Yleistä Sähkömarkkinoiden vapautuminen Markkinahintojen vaikutus uuden kapasiteetin rakentamiseen Kasvihuonekaasujen rajoitukset Kioton sopimuksen mukaisesti Sähköä ei voida varastoida (suuressa mittakaavassa) Tutkimustyö vilkastunut

12 Suomen tilanne: Sähkön osuus primäärienergiasta kasvanut 12 Suomessa teollisuus merkittävässä asemassa % Percentage of energy used for electricity supply FIN, total FIN, industry OECD, total OECD, industry Lähde: VTT Energy Visions

13 13 Teollisuuden osuus sähkönkulutuksesta on yli 50% Metsäteollisuus tärkein sähkönkuluttaja 31% osuudellaan: Sähkönkulutus sektoreittain % 18 % 25 % 31 % 9 % Metsäteollisuus Metalliteollisuus Kemian teollisuus Muu teollisuus Koti- ja maataloudet Palvelut ja julkinen kulutus Siirto- ja jakeluhäviöt 6 % 7 % Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot 2001

14 14 VTT PROSESSIT Sähköintensiivisen teollisuuden (metsä, kemia, metalli) osuus viennistä edelleen lähes puolet (46%) Elektroniikka- ja koneteollisuus vie paljon vähällä sähköllä Tavaraviennin rakenne 2001 (1995) 8 % (10%) 26 % (34%) Metsäteollisuus Sähkönkulutus teollisuussektoreittain 2001 (1995) 18 % (17%) Kemianteollisuus 4 % (4%) Metalliteollisuus 47 % (37%) 11 % (9%) Elektroniikka- ja koneteollisuus Muu teollisuus 12 % (11%) 55 % (57%) 9 % (10%) 10 % (10%) Lähde: Metalliteollisuuden keskusliitto, Tilastot 2001 Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot 2001

15 15 Vesivoima merkittävä markkinahinnan säätelijä Pohjoismaissa 55% vuosienergiasta vuonna 2001 Asennettu teho (GW) Vuosienergia (TWh) Vesivoima Ydinvoima Muu lämpövoima Muu uusiutuva Lähde: Nordel Annual Report

16 16 Investoinnit laskevassa trendissä Investoinnit kapasiteettiin ja verkkoon Kapasiteetti Siirto ja jakelu Milj Vuosi Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot 2001

17 17 Markkinoiden vapautuminen ja huoltovarmuus Sähkön markkinahintojen volatiliteetti korkea Spot-kaupan volyymi: (Kokonaiskulutus n. 390 TWh) EUR Sähkön systeemihintojen ViikkoSysteemihinnat viikkokeskiarvot 19/ / /2002: Huono vesivuosi Hyvä vesivuosi Lähde: Nordpool Nordic Market Report / Lähde: Nordpool aika, t :26:13

18 18 Euroopan sähkömarkkinat oligopolisoituvat Markkinaosuuksia kasvatetaan yrityskaupoilla ja fuusioilla Esimerkiksi: Eon + Ruhrgas Pohjoismaiset sähkömarkkinaosuudet: EU:n sähkömarkkinoiden 5 suurinta: Yhtiö Maa Markkinaosuus Vattenfall Ruotsi 20% Fortum Suomi 10% Statkraft Norja 9% Sydkraft Ruotsi 8% Muut 53% Yhtiö Maa Markkinaosuus (EU) EdF Ranska 17% RWE Saksa 10% Eon Saksa 9% ENEL Italia 8% Vattenfall Ruotsi 5% Lähde: Ruotsin Energiavirasto, Electricity Market 2002 Lähde: EU 2001

19 19 VTT PROSESSIT Turpeen ja puun merkitys energiahuollossa Turpeen ja puun asema riippuu kilpailukyvystä energiamarkkinoilla Biopolttoaineiden kotimaisuus tärkeää huoltovarmuuden kannalta Puun ja turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta Turve Puun pienkäyttö Teollisuuden puupolttoaineet Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 20.0 % Vuosi Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot 2001

20 20 VTT PROSESSIT Sähkön jakeluverkon vikaantuvuus Kasvava sähkölämmityksen käyttö tekee myös sähköverkkojen vikaantumisesta huoltovarmuuskysymyksen Häiriökeskeytysten aiheuttama keskimääräinen sähkötön aika laskenut maaseudulla lähes taajamien tasolle: Maaseutu Taajamat Lisähuomio: Vuoden 2001 syysmyrskyjen aiheuttamat laajat katkokset sähkönjakelussa Lähde: Sener, Keskeytystilasto 2000

21 21 Hitaat reservit Käytetään vapauttamaan vikatilanteessa käynnistetyt nopeat reservit Koostuu hiili-, öljy- ja turvekäyttöisestä lauhdevoimasta, noin 1600 MW Jaottelu käynnistysajan mukaan; muutamista tunneista viikkoihin Markkinaosapuolien taloudellinen intressi ylläpitää hidasta reservikapasiteettia pienentynyt nykyisessä markkinatilanteessa Poikkeusolosuhteissa (huono vesitilanne + kylmä kausi + tekninen vika) julkisella vallalla on viime kädessä vastuu hitaasta reservikapasiteetista Valtiovallan mahdollistama tehopulan hoitoon tarkoitettu hitaan reservikapasiteetin käyttöä ja ylläpitoa koskeva järjestelmä tarpeellinen

22 22 VTT PROSESSIT Reservikapasiteetin varmistamiseen liittyviä toimintavaihtoehtoja: Tehopörssi Reservikapasiteetin kauppapaikka Vapaaehtoisessa tehopörssissä ei olisi kaikki toimijat mukana Riittäisivätkö näin luodut reservit? Toimijoiden välinen sopimusmenettely Markkinaosapuolten välinen poolityyppinen markkinajärjestely Kaikki toimijat eivät halukkaita sopimusmenettelyyn Huoltovarmuussopimustyyppinen järjestely HVK sitoutuu ylläpitämään tuotantomahdollisuuksia poikkeusolojen varalta Keskeisiä kysymyksiä kapasiteetin käynnistyskriteerit, päätöksenteko ja menettely tuotetun sähkön myyntitulojen suhteen Tavoitteena järjestelyn mahdollisimman pieni vaikutus markkinahintoihin

23 23 VTT PROSESSIT Kysynnän jousto kuorman tasaamiseen Ohjaako markkinahinnan nousu sähkön kulutusta? Markkinahinnoilla ei vaikutusta pienkuluttajiin lyhyellä aikavälillä Kiinteähintaiset sähkösopimukset Yö- ja päivähintojen vaikutus kulutukseen? Pitkällä aikavälillä markkinahinnat vaikuttavat sähkösopimuksiin ja sitä kautta pienkuluttajien sähkön käyttöön Teollisuus voi sopia tuottajien kanssa kuorman tasoittamisesta kulutushuipun aikana taloudellista kompensaatiota vastaan Ohjaako sähkön tuntimarkkinahinnan muutokset teollista toimintaa lyhyellä aikavälillä?

24 24 VTT PROSESSIT Sähkön kohtuuhintaisuus? KTM:n energiastrategian yksi tavoite kohtuullinen sähkön hinta Miten määritellään kohtuuton sähkön markkinahinta? Vaikutus yritysten kilpailukykyyn Jos sähkö on elintärkeää yritykselle, seuraa helposti pyrkimys riippumattomuuteen sähkömarkkinoista Sähköintensiivinen metsäteollisuus on sähkön suhteen omavarainen Metsäteollisuudessa sisäinen sähkömarkkina Kulutus 25 TWh, oma tuotanto 10 TWh Metsäteollisuudella myös osuuksia voimalaitoksista

25 25 Yhteenveto Primäärienergialähteiden (öljy, maakaasu) keskittyminen lisää maailmankauppaa ja sitä kautta globaaleja riskejä EU:n kasvava riippuvuus Venäjästä näkyy myös poliittisissa suhteissa Suomelle energiahuollon korkea omavaraisuus on edelleen tärkeää Deregulaatio lisää huoltovarmuuden merkitystä

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat...2 2.1. Pohjoismaiden tuotanto-osuudet...2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 KOHTI KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 11 Kestävän kehityksen raportti tyksen raportti 2011 Kestäv stävän kehityksen rap n raportti 2011 K n kehitykse rtti 2 4 Fortum vuonna 2011 Fortum kestävän kehityksen

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot