CSC:n bio-opas. Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CSC:n bio-opas. Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC"

Transkriptio

1 CSC:n bio-opas

2

3 CSC:n bio-opas Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen Tieteen tietotekniikan keskus CSC

4 Tämän teoksen tekijänoikeudet kuuluvat CSC Tieteellinen laskenta Oy:lle. Teoksen tai osia siitä voi kopioida ja tulostaa vapaasti henkilökohtaiseen käyttöön sekä Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen kurssikäyttöön edellyttäen, että kopioon tai tulosteeseen liitetään tämä ilmoitus teoksen tekijästä ja tekijänoikeuksista. Teosta ei saa myydä tai sisällyttää osaksi muita teoksia ilman CSC:n lupaa. c Kimmo Mattila, Jarno Tuimala, Eija Korpelainen ja CSC Tieteellinen laskenta Oy uudistettu painos ISBN Painopaikka: Picaset Oy Helsinki 2003

5 CSC:n bio-opas 5 Lukijalle Tämä opas on tehty johdannoksi CSC:n biopalvelujen käyttöön. Oppaassa käydään läpi CSC:n palvelujen käyttö www:n ja unix-käyttöjärjestelmän avulla sekä esitellään CSC:n käytetyimpien sekvenssianalyysiohjelmien alkeet. Lisäksi opas esittelee lyhyesti molekyylimallinnusohjelmien käyttöä. Opas ei sisällä kattavaa kuvausta mistään biolaskennan aihepiiristä, vaan sen tarkoitus on auttaa uutta käyttäjää alkuun ja ohjata hänet yksityiskohtaisemman tiedon lähteille. CSC:n palvelimien ja niissä olevien ohjelmien käyttöä kuvaavassa tekstissä teletype-kirjasintyyppi tarkoittaa, että kyseessä on komennon tai tiedoston nimi. Yleiset nimet, esimerkiksi tiedostojen ja hakemistojen nimet, jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti, on kirjoitettu kursiivilla: rm tiedosto Joissakin esimerkeissä on haluttu selvästi erottaa, mikä osa on käyttäjän antamia komentoja ja mikä on tietokoneen tulostusta. Tällöin on käyttäjän antamat komennot lihavoitu. Uusien termien esittelyyn ja tekstin korostamiseen on käytetty kursiivia. Erikoisnäppäimet on esitetty laatikoituina, esimerkiksi: Ctrl ja Return. Valikkoja käyttävien graafisten käyttöliittymien komentoihin on tekstissä viitattu tyyliin Valikko/Komento. Esimerkiksi merkintä File/Open tarkoittaa File-valikosta löytyvää Open-komentoa. Opas esittelee CSC:n biopalveluja siinä muodossa, jossa ne olivat vuoden 2003 helmikuussa. Palveluissa ja käyttöliittymissä on saattanut tämän jälkeen tapahtua muutoksia. Kiitämme oppaan tekoa edesauttaneita ja teosta eri vaiheissa kommentoineita: Minna Laine, Vesa Ollikainen, Timo Kervinen ja Juha Haataja. Lisäksi kiitämme Erja Heikkistä luvasta käyttää hänen CSC:n bio-oppaan 1. ja 2. painoksiin tuottamaa materiaalia tässä painoksessa. Otamme mielellämme vastaan kaikki tähän kirjaan liittyvät kommentit. Ne voi osoittaa Kimmo Mattilalle sähköpostiosoitteeseen fi. Espoossa Tekijät

6 6 CSC:n bio-opas Sisältö Lukijalle 5 1 Yhteydenotto CSC:hen Www-yhteys Tutkijan käyttöliittymän avulla Tiedostojen hallinta ja siirto Ohjelmat Salasanan vaihtaminen ja tietojen päivittäminen Pääteyhteyden luominen X-pääteyhteyden luominen Yhteyksien sulkeminen Lisätietoja yhteyksistä Unix-käyttöjärjestelmä Unix-komentojen rakenne Hakemistot Koti- ja metatyöhakemisto Hakemistojen käyttö Tiedostojen käsittely Teksti- ja kuvaeditorit Pico GNU emacs Kuvankäsittelyä xv:llä Tausta-ajot ja ohjelmien keskeyttäminen Unix-käytön niksejä Aiempien komentojen selaus Komentojen täydennys Ohjaus- ja erikoismerkit Opassivut Unix-esimerkki: Arkistohakemiston käyttö Lisätietoa CSC:n Unix-ympäristöstä CSC:n ympäristön pikaohje Tietokantahakuohjelma SRS Tietokantojen valinta Hakuehtojen määrittely

7 Sisältö Hakutulokset ja tallennus Sekvenssianalyysiohjelmisto EMBOSS Sekvenssitiedostomuodot USA-merkintätapa USA-esimerkkejä EMBOSSin käyttöliittymät Www-käyttö Tutkijan käyttöliittymässä Ohjelman suoritus ja tulosten tallentaminen EMBOSS-ohjelmiston komentorivikäyttö Alustus, tietokannat ja ohjelman valinta Ohjelman suoritus Tulostiedostot Kuvatiedostot Syötteet komentorivillä Ohjelmakohtaiset valitsimet Yleiset valitsimet Listatiedostot EMBOSS-ohjelman parametritiedostot Jemboss Tiedostojen hallinta Ohjelman suoritus Lisätietoa EMBOSS ohjelmistosta Kahden sekvenssin vertailu EMBOSS-ohjelmistolla Johdanto Pistekartat (dotplot) Sekvenssirinnastukset Johdanto Pisteytysmatriisit Aukkosakot Kahden sekvenssin rinnastus EMBOSS-ohjelmilla Paikallinen rinnastus water- ja matcher-ohjelmilla Kattava rinnastus needle- ja stretcher-ohjelmilla Rinnastusten jatkokäsittely Samankaltaisuushaut Johdanto BLAST BLAST-algoritmi BLAST-hakujen eri tyypit BLAST-haku Gepardi-palvelimella BLAST-haun parametrit BLAST-ajon tulokset Tulosten tarkastelu BioView Viewer -ohjelmalla Paracel BLASTin komentorivikäyttö

8 8 CSC:n bio-opas Omien BLAST-tietokantojen käyttö Gepardissa Lisätietoa BLASTista Smith-Waterman-haut Smith-Waterman hakujen aukkosakot Paracel Smith-Waterman -versiot Smith-Waterman-haut WWW-käyttöliittymässä BTK ja Smith-Waterman haut Cedarin komentorivillä BTK-komennot Smith-Waterman-hakukomennot Omat Smith-Waterman- ja HMMER-hakutietokannat Lisätietoa BTK-ohjelmiston käytöstä Usean sekvenssin analyysi Usean sekvenssin rinnastus ClustalW-ohjelmalla ClustalW komentorivillä ClustalX Rinnastusten editointi- ja visualisointiohjelmia Rinnastus- ja sekvenssieditori MSE Rinnastus- ja sekvenssieditori Seaview Jalview rinnastuseditori Kätketyt Markovin mallit HMMER-ajon vaiheet HMM-profiilin luominen Kalibrointi Haku HMMER:in käyttö Cedarissa Lisätietoa HMMERista Muita monen sekvenssin analyysiohjelmia Sekvenssierojen määritys ja kuvantaminen puukaavioksi Sekvenssivertailuohjelmien taustaa Sekvenssivertailumenetelmät Puunhakualgoritmit Tulosten arviointi Ohjelmat Phylip POY Molekyylimallinnusohjelmat Johdanto Molekyylien esittäminen RasMolilla InsightII InsightII:n biomallinnukseen soveltuvat moduulit InsightII:n käynnistys InsightII:n käyttöliittymä Viewer-moduuli

9 Sisältö Mallinnusikkuna ja hiiren toiminnot Muut moduulit ja komentovalikot InsightII:n opasteet InsightII-esimerkkejä Liite 135 A Tärkeimmät CSC:llä ylläpidetyt tietokannat 136 A.1 Sekvenssitietokannat A.1.1 EMBL ja GenBank A.1.2 SwissProt ja SPTrEMBL A.1.3 PIR A.2 Tunnistetietokannat A.2.1 PROSITE A.2.2 PRINTS A.2.3 Pfam A.2.4 InterPro A.3 PDB-rakennetietokanta B Yleisimmistä sekvenssitiedostomuodoista 141 B.1 FASTA B.2 RAW/PLAIN B.3 SWISS-PROT, EMBL ja NCBI B.4 Clustal ohjelmien aln-muoto B.5 MSF eli Multiple Sequence File format B.6 Phylip-tiedostomuodot Hakemisto 147

10 10 CSC:n bio-opas 1 Yhteydenotto CSC:hen CSC:n biopalveluiden käyttö perustuu Internet-yhteyteen käyttäjän päätekoneen (esim. PC tai Mac) ja CSC:n tietokoneiden välillä. CSC:llä olevien ohjelmien käyttöön on kolme eri yhteystapaa: verkkoselaimella toimiva wwwyhteys, pääteyhteys sekä graafinen X-pääteyhteys. Yhteystapa määräytyy ohjelmakohtaisesti, ja useimpien ohjelmien käyttöön tarvitaan CSC:n käyttäjätunnus ja salasana. Ohjeet CSC:n käyttäjätunnuksen hakemiseksi löytyvät osoitteesta Www-yhteyden avulla voi kirjautua sisään Tutkijan käyttöliittymä-palveluun, joka sisältää monipuolisen valikoiman analyysiohjelmia sekä mahdollistaa tiedostojen siirron CSC:n ja käyttäjän oman koneen välillä. Tämän lisäksi CSC:llä on kaikille avoimia www-palveluita kuten SRStietokantahakuohjelma sekä ohjelmakohtaiset opassivut. Pääteyhteydellä tarkoitetaan yhteydenottoa, jossa käyttäjä kirjoittautuu suoraan sisään CSC:n palvelimiin sopivan pääteohjelman (esim. ssh) avulla. Jotkut CSC:n ohjelmista ovat käytettävissä vain pääteyhteyden kautta. X-pääteyhteydet ovat laajennettuja, grafiikan käytön mahdollistavia pääteyhteyksiä. Tavallisen pääteyhteyden kautta voidaan käyttää vain tekstipohjaisia ohjelmia. Graafiset, valikkopohjaiset käyttöliittymät (esim. ClustalX ja Seaview) sekä kuvatiedostojen tarkastelu vaativat kuitenkin X-pääteyhteyden, jota varten käyttäjän koneessa on oltava X-emulaattoriohjelma tavallisen pääteohjelman lisäksi. Edellä mainituista yhteystavoista www-yhteys on useimmille käyttäjille tutuin. Neuvoja pääte- ja X-pääteyhteyksien luomiseen löytyy kappaleista 1.2 ja 1.3. Kattavampi ohjeistus työskentelyyn CSC:n palvelimien Unix-ympäristössä löytyy Metakoneen käyttöoppaasta: 1.1 Www-yhteys Tutkijan käyttöliittymän avulla Tutkijan käyttöliittymä (Scientist s interface) on www-palvelu, jonka kautta asiakkaat voivat mm. käyttää ohjelmia ja siirtää tiedostoja oman koneen ja CSC:n välillä. Tutkijan käyttöliittymään pääsee kaikilta CSC:n verkkosivuil-

11 1. Yhteydenotto CSC:hen 11 ta mustassa yläpalkissa olevan linkin Tutkijan käyttöliittymä avulla. Käyttöä varten tarvitaan CSC:n käyttäjätunnus ja salasana. Tutkijan käyttöliittymän eri toiminnot löytyvät harmaasta sivupalkista. Kun lopetat työskentelyn, sulje Tutkijan käyttöliittymä linkin Poistu/Logout avulla. Pelkkä verkkoselaimen sulkeminen ei riitä, sillä palvelun selaimellesi lähettämä tunniste (eng. cookie) säilyy selaimen muistissa vuorokauden ajan mahdollistaen käytön ilman salasanakyselyä. Kuva 1.1: Tutkijan käyttöliittymä Tiedostojen hallinta ja siirto Linkki Tiedostoni avaa Tutkijan käyttöliittymän tiedostonhallintaosan, jonka avulla voit siirtää tiedostoja oman koneesi ja CSC:llä olevan kotihakemistosi välillä. Voit myös kopioida, siirtää ja poistaa kotihakemistossa olevia tiedostoja. Tiedoston siirto omalta koneelta CSC:lle onnistuu linkin Kopioi metakoneelle avulla. Tämä avaa uuden ikkunan, jossa voit nappia Browse painamalla etsiä siirrettävän tiedoston omalta koneeltasi. Jos siirrät tekstitiedostoja Windowskoneelta, ruksaa kohta Muunna unix-muotoon ennen napin Kopioi tiedosto painamista. Kun haluat siirtää tiedoston CSC:ltä omalle koneellesi, avaa tiedosto osoittamalla sen nimeä ja valitse sivun alalaidasta linkki Kopioi omalle koneellesi. Muista vielä korjata tiedoston nimi ja tyyppi oikeiksi ennen napin Save painamista.

12 12 CSC:n bio-opas Kuva 1.2: Tiedostonhallinta Tutkijan käyttöliittymässä. Kotihakemistossa voi liikkua osoittamalla hakemistojen nimiä. Kotihakemiston koko on 100 MB (käyttämäsi levytila näkyy linkistä levykiintiö). Lisäksi käytettävissäsi on suuria väliaikaistiedostoja varten metatyöhakemisto ($METAWRK) jossa ei ole kokorajoitusta, mutta kuukauden käyttämättömänä olleet tiedostot poistetaan sieltä automaattisesti. Siirtyminen koti- ja metatyöhakemiston välillä tapahtuu Siirry hakemistoon-napista, kun oikea hakemisto on pudotusvalikosta valittu. Tiedostoja ja hakemistoja voi siirtää, kopioida ja poistaa ruksaamalla ne ja valitsemalla pudotusvalikosta haluttu toiminto (Siirrä, Poista, Kopio, Uusi hakemisto). Valittu toimenpide käynnistyy painamalla Toteuta-nappia. Saman pudotusvalikon ja Toteuta-painikkeen avulla voi myös luoda uusia alihakemistoja. Kopioitaessa ja siirrettäessä tiedostoja avautuu uusi sivu, jolla kohdehakemiston voi valita pudotusvalikosta tai hakemistojen nimeä osoittamalla. Voit aukaista tiedoston tarkasteltavaksi klikkaamalla sen nimeä. Jos kyseessä on tekstitiedosto, voit myös muokata sitä ja tallentaa muutokset painamalla alhaalla oikealla olevaa Talleta muutokset-nappia. Mikäli haluat jakaa tiedostoja muiden ryhmän jäsenten kanssa tai vaikkapa kirjoittaa ajettavia ohjelmia, unix-järjestelmän käyttämien tiedoston luku- (R), kirjoitus- (W) ja suoritusoikeuksien (X) muuttaminen onnistuu sivun ylälaidassa olevien valintaruutujen avulla.

13 1. Yhteydenotto CSC:hen 13 Kuva 1.3: CSC:llä sijaitseva tiedosto avattuna Tutkijan käyttöliittymässä Ohjelmat Tutkijan käyttöliittymässä oleviin ohjelmiin pääsee harmaassa sivupalkissa olevan Ohjelmat-linkin avulla. Käytettävissä on mm. yli 120 EMBOSS- sekvenssianalyysipaketin ohjelmaa, monen sekvenssin rinnastusohjelma ClustalW, sekvenssihaut (esim. BLAST) tehokkaalla Gepardi-palvelimella sekä geenikartoitusohjelma Genehunter. EMBOSS-, Gepardi- ja ClustalW-käyttöä käsitellään tämän oppaan muissa kappaleissa. Genehunter ohjelmasta kerrotaan tarkemmin CSC:n Geenikartoitusoppaassa, joka löytyy osoitteesta Salasanan vaihtaminen ja tietojen päivittäminen Harmaan sivupalkin linkistä Tietoni avautuvalla sivulla voit tarkistaa yhteysja projektitietosi sekä tarvittaessa vaihtaa salasanan. 1.2 Pääteyhteyden luominen Yhteydenottoon CSC:n palvelimiin suositellaan SSH-pääteohjelmaa. Toisin kuin vanhat telnet- ja rlogin-ohjelmat, SSH käyttää tehokasta salausta, joka

14 14 CSC:n bio-opas estää ulkopuolisia seuraamasta tietoliikennettä CSC:n ja päätekoneen välillä. F-Secure SSH on kaupallinen ohjelmisto, joka on saatavissa mm. Linux-, Mac- ja Windows-käyttöjärjestelmiin. PC- ja Mac-koneissa yhteydenluonti käynnistetään valitsemalla File/Connect. Ohjelma kysyy palvelinkoneen nimen (Host Name) ja asiakkaan käyttäjätunnuksen (User Name). Painettaessa nappia Connect ohjelma kysyy vielä käyttäjän salasanan. Kuva 1.4: Yhteydenotto SSH:lla. Kohdasta Edit/Settings voit muuttaa pääteyhteyden asetuksia. Muuttaminen ei ole välttämätöntä, mutta se voi helpottaa päätetyöskentelyä. Muutokset on tehtävä ennen yhteyden avausta, jotta ne ovat voimassa istunnon aikana. Settings-ikkunan kohdasta Profile Settings/Tunneling kannattaa ruksata Tunnel X11 connection, jolloin X-ikkunayhteys ohjautuu näytöllesi automaattisesti. ssh:n kautta ohjattua X-yhteyttä voi nopeuttaa kohdassa Profile Settings/Connection poistamalla asetus Compression ja muuttamalla salausmenetelmän (Encryption Algorithm) Blowfish-tyyppiseksi. Käyttäjällä voi olla auki useita pääteyhteyksiä yhteen tai useampaan palvelimeen. Uuden pääteikkunan avaaminen onnistuu SSH-ohjelman kohdasta Window/NewWindow. Edellä annetut ohjeet koskivat SSH-pääteyhteyden luomista käyttäen PC- tai Mac-koneiden valikkopohjaisia SSH-ohjelmia. Pääteyhteydet Unix- Linuxtai Mac OSX-koneiden välillä, esimerkiksi siirryttäessä palvelimelta toiselle, luodaan komennolla ssh -l käyttäjätunnus koneen_nimi Esimerkiksi pääteyhteyden luominen koneesta cedar.csc.fi koneeseen ibmsc.csc.fi onnistuu komennolla

15 1. Yhteydenotto CSC:hen 15 ssh ibmsc.csc.fi Esimerkissä käyttäjätunnusta ei tarvinnut määritellä, sillä asiakkaiden käyttäjätunnukset ovat samat Cedar- ja Ibmsc-palvelimissa. 1.3 X-pääteyhteyden luominen X-ikkunayhteys ei ole välttämätön CSC:n palvelimien käyttämiseen, mutta jotkin ohjelmat (esim. ClustalX) vaativat sen toimiakseen. Jotta X-ikkunayhteys olisi mahdollinen, täytyy päätekoneessasi olla X-ikkunointiohjelma eli X-emulaattori. CSC:n palveluiden käyttämiseen soveltuvia X-emulaattoreita on useita (mm. XVision, MacX, exceed), ja niiden käynnistys ja oikeat asetukset vaihtelevat kone- ja ohjelmakohtaisesti. X-emulaattorin toiminnasta ja asetuksista kannattaa kysyä paikallisilta mikrotukihenkilöiltä. Yksinkertaisin tapa käyttää X-pääteyhteyttä on ohjata se SSH-ohjelman kautta eli tehdä kappaleessa 1.2 mainittu SSH-ohjelman TunnelX11 connection -asetus. Tämän jälkeen voit käynnistää X-ikkunointijärjestelmän omalla koneellasi ja luoda normaalin pääteyhteyden SSH-ohjelmalla, jolloin X-ikkuna avautuu komennolla tai xterm & winterm & Voit testata X-ikkunan toimivuutta esimerkiksi käynnistämällä taskulaskimen xcalc & X-ikkuna olettaa, että käyttäjällä on kolminäppäiminen Unix-hiiri. Tämä saattaa tuottaa hankaluuksia joidenkin ohjelmien käytössä, sillä yleensä PC- ja Mac-koneiden hiirissä on vain yksi tai kaksi näppäintä. Useimmat X-emulaattorit sisältävät kuitenkin toiminnon, jossa painamalla samanaikaisesti jotain näppäinyhdistelmää sekä hiiren näppäintä saadaan puuttuvien hiirinäppäinten toiminnot suoritettua. Käytettävät näppäinyhdistelmät vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. 1.4 Yhteyksien sulkeminen Kun työskentely CSC:n palvelimella lopetetaan, suljetaan ensin CSC:n palvelimissa käynnissä olevat ohjelmat. Tämän jälkeen sekä pääte- että X-pääteyhteydet katkaistaan komennolla exit tai logoff. Pääteohjelma ja X-emulaattori suljetaan päätekoneessa vasta yhteyden sulkemisen jälkeen.

16 16 CSC:n bio-opas 1.5 Lisätietoja yhteyksistä Yksityiskohtaisempaa tietoa pääte- ja X-pääteyhteyksistä löytyy CSC:n Metakoneen käyttöoppaan luvuista 4 ja 5. Oppaan voi tilata CSC:stä tai hakea PDF-muodossa CSC:n kotisivuilta: Käytännön vinkkejä pääteyhteyksien käytöstä löytyy artikkeleista: Lisää SSH-tietoa löytyy osoitteesta

17 2. Unix-käyttöjärjestelmä 17 2 Unix-käyttöjärjestelmä CSC:n palvelintietokoneet käyttävät Unix-käyttöjärjestelmää. Toisin kuin kuvavalikkoja käyttävät PC- ja Mac-koneiden Windows- ja OS- käyttöjärjestelmät, Unix perustuu kirjoitettuihin rivikomentoihin. Käyttäjän on tiedettävä komentojen ja tiedostojen nimet tarkasti voidakseen suorittaa haluamansa toimenpiteen. Yksinkertaisemman rakenteensa takia Unix-käyttöjärjestelmä on kuitenkin valikkopohjaisia käyttöjärjestelmiä vakaampi ja joustavampi. Tämän takia useat päätekoneita tehokkaammat monen käyttäjän koneet käyttävät jotakin Unix- tai sitä suuresti muistuttavan Linux-käyttöjärjestelmän versiota. Tämän kappaleen tarkoituksena on auttaa uutta käyttäjää ottamaan ensiaskeleensa CSC:n Unix-ympäristössä. Esiteltävät Unix-käskyt ja -ohjelmat edustavat vain murto-osaa Unixin toiminnoista. Suosittelemme tutustumista myös CSC:n Metakoneen käyttöoppaaseen, jossa CSC:n käyttöympäristöstä kerrotaan laajemmin. 2.1 Unix-komentojen rakenne Unix-käyttöjärjestelmässä useimpien komentojen perusrakenne on seuraava: komento -valitsimet argumentti1 argumentti2... Valitsimet ja argumentit vaihtelevat komentokohtaisesti. Monissa tapauksissa valitsimien ja argumenttien antaminen ei ole välttämätöntä. Valitsimien tehtävä on yleensä muuttaa komennon toimintaa oletusarvosta, joka suoritetaan, jos valitsimia ei määritetä. Argumenteilla taas määritetään, mitä tiedostoja, merkkijonoja tai hakemistoja käsitellään tai mihin komennon tulokset ohjataan. Esimerkiksi komennolle ls voidaan antaa useita valitsimia ja argumentteja. Pelkkä komento ls tulostaa hakemiston sisällön aakkosjärjestyksessä. Komennon toimintaa voidaan muuttaa esimerkiksi valitsimella -t, joka tulostaa hakemiston sisällön tiedostojen iän mukaisessa järjestyksessä: ls -t. Ilman argumenttia ls tulostaa näytölle sen hakemiston sisällön, jossa käyttäjä on antaessaan komennon. Komennolle voidaan kuitenkin antaa argumentti, joka kertoo, minkä hakemiston sisältöä halutaan tarkastella. Esimerkiksi komento

18 18 CSC:n bio-opas ls -t /mnt/mds/metawrk/kkayttaj tulostaa hakemiston /mnt/mds/metawrk/kkayttaj sisällön. Jos komento, valitsimet tai argumentit on annettu väärin, tulostuu ruudulle Return -näppäimen painamisen jälkeen virheilmoitus. Komentojen toimintaa ja käyttöä esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 2.2 Hakemistot Tiedostojen hallinta Unixissa perustuu hierarkiseen puumaiseen hakemistorakenteeseen. Jokaisessa koneessa on juurihakemisto (/), jonka alaisuudessa muut hakemistot ja tiedostot ovat. Jokainen tiedosto sijaitsee jossakin hakemistossa. Samoin käskyt suoritetaan jossakin hakemistossa. Hakemistoa, jossa käyttäjä on antaessaan komennon, kutsutaan tässä oppaassa nykyhakemistoksi. fs archive univ1 joy $ARCHIVE kkayttaj proj94.tar Gradu.tar univ1 joy $HOME kkayttaj omat_ohjelmat raportti.txt uusi_data.dat / mnt mds wrk $WRK kkayttaj metawrk $METAWRK kkayttaj projekti1 Fasta-ajon_tulos run.tmp tmp $TMP kkayttaj testiajo.roska Kuva 2.1: Kaavakuva käyttäjän kkayttaj hakemistojen sijainnista Cedarissa Koti- ja metatyöhakemisto Cedarin käyttäjällä on useita henkilökohtaisia hakemistoja, joissa voi käsitellä tiedostoja, suorittaa komentoja ja ajaa ohjelmia. Tärkeimmät näistä ovat kotihakemisto ($HOME), metatyöhakemisto ($METAWRK) sekä arkistohakemisto ($ARCHIVE).

19 2. Unix-käyttöjärjestelmä 19 Kun käyttäjä avaa pääteyhteyden Cedariin, hän siirtyy automaattisesti omaan kotihakemistoonsa. Kotihakemisto on käyttäjäkohtainen perushakemisto, jonne voidaan pysyvästi varastoida aineistoa ja luoda alihakemistoja. Kotihakemiston koko on 100 MB, mikä riittää useimmille CSC:n biopalvelujen käyttäjille, mutta saattaa rajoittaa hyvin suurten tiedostojen käsittelyä. Metatyöhakemisto on tarkoitettu suurille väliaikaisille tiedostoille. Metatyöhakemistossa ei ole kokorajoitusta, mutta sinne ei voi varastoida tiedostoja pysyvästi. Tiedostot, joita ei ole käytetty yli kuukauteen, poistetaan automaattisesti. Metatyöhakemiston $METAWRK lisäksi jokaisella käyttäjällä on myös kaksi muuta väliaikaishakemistoa, $WRKDIR ja $TMPDIR. Näissä hakemistoissa tiedostojen säilytysajat ovat kuitenkin lyhemmät kuin hakemistossa $METAWRK. Arkistohakemisto $ARCHIVE on tarkoitettu harvoin käytettävien tiedostojen pidempiaikaiseen säilytykseen. Toisin kuin työ- ja kotihakemistoissa, arkistohakemistossa ei voi muokata tiedostoja tai ajaa ohjelmia. Arkistohakemistoon siirrettyjä tiedostoja ei varastoida levylle, vaan ne kopioituvat CSC arkistopalvelimen nauhakaseteille. Arkistohakemistoon varastoitavan aineiston määrällä ja säilytysajalla ei ole rajoituksia, kun CSC-käyttäjätunnus on voimassa. Kappaleessa on esimerkki tiedon tallentamisesta arkistohakemistoon Cedarin hakemistorakenteen tarkoitus on välttää levytilan turhaa käyttöä. Monet ohjelmat tuottavat ajon aikana suuria väliaikaistiedostoja, joita ei enää tarvita tulosten valmistuttua. Suorittamalla ajonsa metatyöhakemistossa ja siirtämällä vain varsinaiset syöttötiedot ja lopputulokset kotihakemistoon käyttäjä välttyy varastoimasta tarpeettomia tiedostoja. Myöhemmin, esimerkiksi tutkimusprojektin päätyttyä, projektiin liittyvät tiedostot voidaan pakata yhdeksi tiedostoksi ja varastoida pysyvästi arkistohakemistoon. Kaikki käyttäjät pystyvät liikkumaan laajalti Cedarin hakemistoissa ja lukemaan mm. ohjelma- ja tietokantahakemistoissa olevia tiedostoja. Ohjelmien suorittaminen ja uusien tiedostojen luominen onnistuu kuitenkin vain käyttäjän henkilökohtaisissa hakemistoissa (esitetty kuvassa 2.1 vaaleanharmaana). Muut käyttäjät eivät pysty lukemaan henkilökohtaisiin hakemistoihin varastoitua aineistoa Hakemistojen käyttö Taulukossa 2.1 on esitetty tärkeimmät komennot, joilla voit liikkua Unixin hakemistojärjestelmässä ja muokata sitä. Alla on esimerkkejä komentojen käytöstä. Kun olet ottanut pääteyhteyden Cedariin, olet kotihakemistossasi. Voit tarkistaa hakemistosi sijainnin komennolla pwd. Kotihakemiston sijainnin muistaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä: katso cd-komentoa (sivu 20) ja erikoismerkkejä (sivu 28). Hakemiston sisällön näet komennolla ls. Se tulostaa nykyhakemistossa olevien tiedostojen ja alihakemistojen nimet. Enemmän tietoa hakemistosi sisäl-

20 20 CSC:n bio-opas Taulukko 2.1: Unix-komentoja. Komento cd hakemisto ls pwd mkdir hakemisto rmdir hakemisto Selitys Siirtyminen toiseen hakemistoon (change directory) Hakemiston sisällön listaus (list) Nykyhakemiston nimen tulostaminen (print working directory) Uuden hakemiston luominen (make directory) Hakemiston poisto (remove directory) löstä saat näkyviin komennolla ls -la. Listauksessa näkyvät tällöin myös pisteellä (.) alkavat asetustiedostot sekä tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeudet, koot ja viimeisimmän muutoksen ajankohta. Komennot ls ja pwd eivät muuta tiedostoja tai hakemistoja, joten voit halutessasi käyttää niitä tämän oppaan myöhempien esimerkkien lomassa tarkistaaksesi, missä hakemistossa olet ja mitä tiedostoja kyseisessä hakemistossa on. Hakemistosta toiseen siirrytään komennolla cd hakemistopolku. Esimerkiksi metatyöhakemistoon siirrytään komennolla tai cd /mnt/mds/metawrk/käyttäjätunnus cd $METAWRK Jälkimmäisessä tapauksessa käytetään hakemistopolun sijasta automaattisesti määritettyä $METAWRK-ympäristömuuttujaa, joka sisältää metatyöhakemiston sijainnin. Uusia alihakemistoja voi Unix-ympäristössä luoda käskyllä mkdir hakemiston_nimi. Esimerkiksi komento mkdir sekvenssit luo uuden hakemiston nimeltä sekvenssit. Komennolla ls voit tarkistaa, että hakemisto syntyi. Voit siirtyä luomaasi alihakemistoon komennolla cd sekvenssit Voit palata sekvenssit-hakemistosta takaisin ylemmän tason hakemistoon komennolla: cd.. Alihakemisto poistetaan komennolla rmdir hakemisto, esimerkiksi: rmdir sekvenssit Komentoa rmdir voit käyttää ainoastaan silloin, kun poistettava hakemisto on tyhjä. Riippumatta siitä, missä hakemistossa olet, takaisin kotihakemistoon pääset aina antamalla komennon cd ilman hakemistonnimeä: cd

21 2. Unix-käyttöjärjestelmä Tiedostojen käsittely Unix-käyttöjärjestelmän ja -ohjelmien käyttämät tiedostot voidaan luokitella kahteen pääluokkaan, binääriaineistoa sisältäviin tiedostoihin ja merkkiaineistoa sisältäviin tekstitiedostoihin. Binääritiedostoissa tieto on binäärikoodattuna, jolloin tiedoston datatiheys on suurempi ja käsittely nopeampaa. Käyttäjän kannalta varjopuolena on se, että binääritiedostoa on hyvin hankala lukea ja muokata. Yleensä binääritiedostot sisältävätkin ohjelmien käyttämää aineistoa, jota käyttäjän ei tarvitse käsitellä. Teksti- eli ASCII-tiedostoissa tieto on esitetty merkkeinä, joten käyttäjä voi helpommin muokata ja tarkastella tiedostoa. Tekstitiedostot ovat huomattavasti binääritiedostoja yleisempiä ja miltei kaikki tässä oppaassa käsiteltävät tiedostot ovat erityyppisiä tekstitiedostoja. Jokaisella tiedostolla on nimi. Nimi voi olla periaatteessa miltei mikä tahansa merkkiyhdistelmä. Joitakin merkkejä ei kuitenkaan ole järkevää käyttää tiedostonimissä, koska niillä on erityismerkitys Unix-ympäristössä. Turvallisia merkkejä ovat pienet ja isot kirjaimet sekä numerot, piste, tavuviiva ja alaviiva. Esimerkiksi välilyöntien käyttö tiedostonimissä tuottaa ongelmia ja yleensä niiden sijasta käytetään alaviivaa tyyliin uusi_tiedosto.txt. Taulukossa 2.2 on esitelty yleisimmät tiedostojen käsittelyssä käytettävät Unix-komennot. Taulukko 2.2: Komentoja tiedostojen käsittelyyn. Komento cp grep gzip gunzip head less more mv rm tail tar Selitys Tiedostojen kopiointi (copy) Merkkijonon poimiminen tiedostosta Tiedoston kompressointi Kompressoinnin purkaminen Tiedoston alun tulostus Tiedoston tulostus kuvaruutu kerrallaan Tiedoston tulostus kuvaruutu kerrallaan Tiedoston uudelleennimeäminen tai siirto (move) Tiedoston tuhoaminen (remove) Tiedoston lopun tulostus Hakemistojen pakkaaminen tar-tiedostoiksi Tekstitiedostojen, esimerkiksi sekvenssitiedostojen, sisältöä voi tarkastella sivutusohjelmilla more ja less. Sivutusohjelmat tulostavat tiedoston sisällön pääteikkunaan näytönpituus kerrallaan. Komentoja more ja less käytetään kirjoittamalla komento ja tarkasteltavan tiedoston nimi. Esimerkiksi kotihakemistossa olevan tiedoston.cshrc sisältöä voi tarkastella komennoilla: tai more.cshrc

22 22 CSC:n bio-opas less.cshrc Sivutusohjelmat ovat tekstieditoreita (esimerkiksi pico tai emacs) turvallisempia työkaluja tiedostojen tarkasteluun, sillä niillä ei voi tuhota tai muuttaa tiedostoa. Ohjelmista more on yksinkertaisempi; se näyttää tiedoston alusta loppuun näyttö kerrallaan. Voit lopettaa katselun painamalla q. Komento less on monipuolisempi sivutusohjelma, jolla voi lukea tiedostoa eteenpäin rivi kerrallaan painamalla Return tai kuvaruudullinen kerrallaan painamalla Space. Ohjelmassa less voit palata taaksepäin riveittäin painamalla k tai kuvaruudullinen kerrallaan painamalla b. Tekstistä voi myös etsiä merkkijonoa kirjoittamalla /merkkijono. Tiedoston alkua voit tarkastella komennolla head ja loppua komennolla tail. Oletusarvoisesti komennot tulostavat kymmenen ensimmäistä tai viimeistä riviä, mutta rivien määrää voi muuttaa tyyliin tail -rivimäärä tiedosto, esimerkiksi 30 viimeistä riviä tiedostosta output.seq tulostuvat komennolla tail -30 output.seq Komentoa grep käytetään merkkijonojen etsimiseen tekstitiedostosta. Komento annetaan muodossa grep merkkijono tiedosto ja se tulostaa näytölle ne tiedoston rivit, joista haettu merkkijono löytyi. Esimerkiksi komento grep CC sekvenssi.seq tulostaa tiedostosta sekvenssi.seq rivit, joilta löytyy kirjainyhdistelmä CC. Tiedoston kopiointi tapahtuu Unixissa käskyllä cp (copy), jota voi käyttää vaikkapa seuraavasti: cp output.seq kopio.seq cp output1.seq output2.seq sekvenssit/ Ensimmäisessä tapauksessa tehdään tiedostosta output.seq kopio, jonka nimeksi tulee kopio.seq. Toisessa esimerkissä kopioidaan hakemistoon sekvenssit tiedostot output1.seq ja output2.seq nimiä muuttamatta. Tiedoston uudelleennimeäminen tai siirto tehdään käskyllä mv (move): mv output.seq kopio.seq mv output1.seq output2.seq sekvenssit/ Esimerkeissä tapahtuvat samat siirrot kuin cp-käskyn esimerkeissä, mutta tällä kertaa alkuperäiset tiedostot output.seq, output1.seq ja output2.seq häviävät nykyhakemistosta. Tiedosto tuhotaan käskyllä rm tiedosto, esimerkiksi rm kopio.seq minkä jälkeen CSC:n palvelimilla varmistetaan, että tiedosto tosiaankin halutaan poistaa: UX:rm: INFO: File kopio.seq. Remove? (yes/no)[no] : Vastaukseksi riittää y (yes) tai n (no).

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden

Lisätiedot

Luento 2. Timo Savola. 31. maaliskuuta 2006

Luento 2. Timo Savola. 31. maaliskuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 2 Timo Savola 31. maaliskuuta 2006 Osa I Prosessit Prosessien hierarkia Jokaisella prosessilla on numero (process ID, pid) Jokaisella prosessilla on

Lisätiedot

Perusohje vi-editorin käyttöön

Perusohje vi-editorin käyttöön Perusohje vi-editorin käyttöön Aapo Rista 22.9.2000 Sisältö 1 Johdanto 1 2 vi:n komento- ja kirjoitustilat 2 3 vi:n käynnistäminen ja siitä poistuminen 2 4 Liikkuminen tekstissä 3 5 Merkkien lisääminen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2 GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 1 Table of Contents 2 EXHIBITIONS 2 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 REGISTER EXHIBITION 3 2.3 UPDATE EXHIBITION 4 2.3.1 BASICS 5 2.3.2 ARTICLE 6 2.3.3 PUBLISH 6 2.3.4 REVIEW 7 2.4 REGISTER

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Versionhallinta MIKSI?

Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta Miten jakaa tiedostot ihmisten kesken? Miten pitää tiedostot ajan tasalla? Miten hoitaa päällekkäiset muutokset samaan tiedostoon? Miten muistaa, mitä on tehty? Miten

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot