CSC:n bio-opas. Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CSC:n bio-opas. Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC"

Transkriptio

1 CSC:n bio-opas

2

3 CSC:n bio-opas Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen Tieteen tietotekniikan keskus CSC

4 Tämän teoksen tekijänoikeudet kuuluvat CSC Tieteellinen laskenta Oy:lle. Teoksen tai osia siitä voi kopioida ja tulostaa vapaasti henkilökohtaiseen käyttöön sekä Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen kurssikäyttöön edellyttäen, että kopioon tai tulosteeseen liitetään tämä ilmoitus teoksen tekijästä ja tekijänoikeuksista. Teosta ei saa myydä tai sisällyttää osaksi muita teoksia ilman CSC:n lupaa. c Kimmo Mattila, Jarno Tuimala, Eija Korpelainen ja CSC Tieteellinen laskenta Oy uudistettu painos ISBN Painopaikka: Picaset Oy Helsinki 2003

5 CSC:n bio-opas 5 Lukijalle Tämä opas on tehty johdannoksi CSC:n biopalvelujen käyttöön. Oppaassa käydään läpi CSC:n palvelujen käyttö www:n ja unix-käyttöjärjestelmän avulla sekä esitellään CSC:n käytetyimpien sekvenssianalyysiohjelmien alkeet. Lisäksi opas esittelee lyhyesti molekyylimallinnusohjelmien käyttöä. Opas ei sisällä kattavaa kuvausta mistään biolaskennan aihepiiristä, vaan sen tarkoitus on auttaa uutta käyttäjää alkuun ja ohjata hänet yksityiskohtaisemman tiedon lähteille. CSC:n palvelimien ja niissä olevien ohjelmien käyttöä kuvaavassa tekstissä teletype-kirjasintyyppi tarkoittaa, että kyseessä on komennon tai tiedoston nimi. Yleiset nimet, esimerkiksi tiedostojen ja hakemistojen nimet, jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti, on kirjoitettu kursiivilla: rm tiedosto Joissakin esimerkeissä on haluttu selvästi erottaa, mikä osa on käyttäjän antamia komentoja ja mikä on tietokoneen tulostusta. Tällöin on käyttäjän antamat komennot lihavoitu. Uusien termien esittelyyn ja tekstin korostamiseen on käytetty kursiivia. Erikoisnäppäimet on esitetty laatikoituina, esimerkiksi: Ctrl ja Return. Valikkoja käyttävien graafisten käyttöliittymien komentoihin on tekstissä viitattu tyyliin Valikko/Komento. Esimerkiksi merkintä File/Open tarkoittaa File-valikosta löytyvää Open-komentoa. Opas esittelee CSC:n biopalveluja siinä muodossa, jossa ne olivat vuoden 2003 helmikuussa. Palveluissa ja käyttöliittymissä on saattanut tämän jälkeen tapahtua muutoksia. Kiitämme oppaan tekoa edesauttaneita ja teosta eri vaiheissa kommentoineita: Minna Laine, Vesa Ollikainen, Timo Kervinen ja Juha Haataja. Lisäksi kiitämme Erja Heikkistä luvasta käyttää hänen CSC:n bio-oppaan 1. ja 2. painoksiin tuottamaa materiaalia tässä painoksessa. Otamme mielellämme vastaan kaikki tähän kirjaan liittyvät kommentit. Ne voi osoittaa Kimmo Mattilalle sähköpostiosoitteeseen fi. Espoossa Tekijät

6 6 CSC:n bio-opas Sisältö Lukijalle 5 1 Yhteydenotto CSC:hen Www-yhteys Tutkijan käyttöliittymän avulla Tiedostojen hallinta ja siirto Ohjelmat Salasanan vaihtaminen ja tietojen päivittäminen Pääteyhteyden luominen X-pääteyhteyden luominen Yhteyksien sulkeminen Lisätietoja yhteyksistä Unix-käyttöjärjestelmä Unix-komentojen rakenne Hakemistot Koti- ja metatyöhakemisto Hakemistojen käyttö Tiedostojen käsittely Teksti- ja kuvaeditorit Pico GNU emacs Kuvankäsittelyä xv:llä Tausta-ajot ja ohjelmien keskeyttäminen Unix-käytön niksejä Aiempien komentojen selaus Komentojen täydennys Ohjaus- ja erikoismerkit Opassivut Unix-esimerkki: Arkistohakemiston käyttö Lisätietoa CSC:n Unix-ympäristöstä CSC:n ympäristön pikaohje Tietokantahakuohjelma SRS Tietokantojen valinta Hakuehtojen määrittely

7 Sisältö Hakutulokset ja tallennus Sekvenssianalyysiohjelmisto EMBOSS Sekvenssitiedostomuodot USA-merkintätapa USA-esimerkkejä EMBOSSin käyttöliittymät Www-käyttö Tutkijan käyttöliittymässä Ohjelman suoritus ja tulosten tallentaminen EMBOSS-ohjelmiston komentorivikäyttö Alustus, tietokannat ja ohjelman valinta Ohjelman suoritus Tulostiedostot Kuvatiedostot Syötteet komentorivillä Ohjelmakohtaiset valitsimet Yleiset valitsimet Listatiedostot EMBOSS-ohjelman parametritiedostot Jemboss Tiedostojen hallinta Ohjelman suoritus Lisätietoa EMBOSS ohjelmistosta Kahden sekvenssin vertailu EMBOSS-ohjelmistolla Johdanto Pistekartat (dotplot) Sekvenssirinnastukset Johdanto Pisteytysmatriisit Aukkosakot Kahden sekvenssin rinnastus EMBOSS-ohjelmilla Paikallinen rinnastus water- ja matcher-ohjelmilla Kattava rinnastus needle- ja stretcher-ohjelmilla Rinnastusten jatkokäsittely Samankaltaisuushaut Johdanto BLAST BLAST-algoritmi BLAST-hakujen eri tyypit BLAST-haku Gepardi-palvelimella BLAST-haun parametrit BLAST-ajon tulokset Tulosten tarkastelu BioView Viewer -ohjelmalla Paracel BLASTin komentorivikäyttö

8 8 CSC:n bio-opas Omien BLAST-tietokantojen käyttö Gepardissa Lisätietoa BLASTista Smith-Waterman-haut Smith-Waterman hakujen aukkosakot Paracel Smith-Waterman -versiot Smith-Waterman-haut WWW-käyttöliittymässä BTK ja Smith-Waterman haut Cedarin komentorivillä BTK-komennot Smith-Waterman-hakukomennot Omat Smith-Waterman- ja HMMER-hakutietokannat Lisätietoa BTK-ohjelmiston käytöstä Usean sekvenssin analyysi Usean sekvenssin rinnastus ClustalW-ohjelmalla ClustalW komentorivillä ClustalX Rinnastusten editointi- ja visualisointiohjelmia Rinnastus- ja sekvenssieditori MSE Rinnastus- ja sekvenssieditori Seaview Jalview rinnastuseditori Kätketyt Markovin mallit HMMER-ajon vaiheet HMM-profiilin luominen Kalibrointi Haku HMMER:in käyttö Cedarissa Lisätietoa HMMERista Muita monen sekvenssin analyysiohjelmia Sekvenssierojen määritys ja kuvantaminen puukaavioksi Sekvenssivertailuohjelmien taustaa Sekvenssivertailumenetelmät Puunhakualgoritmit Tulosten arviointi Ohjelmat Phylip POY Molekyylimallinnusohjelmat Johdanto Molekyylien esittäminen RasMolilla InsightII InsightII:n biomallinnukseen soveltuvat moduulit InsightII:n käynnistys InsightII:n käyttöliittymä Viewer-moduuli

9 Sisältö Mallinnusikkuna ja hiiren toiminnot Muut moduulit ja komentovalikot InsightII:n opasteet InsightII-esimerkkejä Liite 135 A Tärkeimmät CSC:llä ylläpidetyt tietokannat 136 A.1 Sekvenssitietokannat A.1.1 EMBL ja GenBank A.1.2 SwissProt ja SPTrEMBL A.1.3 PIR A.2 Tunnistetietokannat A.2.1 PROSITE A.2.2 PRINTS A.2.3 Pfam A.2.4 InterPro A.3 PDB-rakennetietokanta B Yleisimmistä sekvenssitiedostomuodoista 141 B.1 FASTA B.2 RAW/PLAIN B.3 SWISS-PROT, EMBL ja NCBI B.4 Clustal ohjelmien aln-muoto B.5 MSF eli Multiple Sequence File format B.6 Phylip-tiedostomuodot Hakemisto 147

10 10 CSC:n bio-opas 1 Yhteydenotto CSC:hen CSC:n biopalveluiden käyttö perustuu Internet-yhteyteen käyttäjän päätekoneen (esim. PC tai Mac) ja CSC:n tietokoneiden välillä. CSC:llä olevien ohjelmien käyttöön on kolme eri yhteystapaa: verkkoselaimella toimiva wwwyhteys, pääteyhteys sekä graafinen X-pääteyhteys. Yhteystapa määräytyy ohjelmakohtaisesti, ja useimpien ohjelmien käyttöön tarvitaan CSC:n käyttäjätunnus ja salasana. Ohjeet CSC:n käyttäjätunnuksen hakemiseksi löytyvät osoitteesta Www-yhteyden avulla voi kirjautua sisään Tutkijan käyttöliittymä-palveluun, joka sisältää monipuolisen valikoiman analyysiohjelmia sekä mahdollistaa tiedostojen siirron CSC:n ja käyttäjän oman koneen välillä. Tämän lisäksi CSC:llä on kaikille avoimia www-palveluita kuten SRStietokantahakuohjelma sekä ohjelmakohtaiset opassivut. Pääteyhteydellä tarkoitetaan yhteydenottoa, jossa käyttäjä kirjoittautuu suoraan sisään CSC:n palvelimiin sopivan pääteohjelman (esim. ssh) avulla. Jotkut CSC:n ohjelmista ovat käytettävissä vain pääteyhteyden kautta. X-pääteyhteydet ovat laajennettuja, grafiikan käytön mahdollistavia pääteyhteyksiä. Tavallisen pääteyhteyden kautta voidaan käyttää vain tekstipohjaisia ohjelmia. Graafiset, valikkopohjaiset käyttöliittymät (esim. ClustalX ja Seaview) sekä kuvatiedostojen tarkastelu vaativat kuitenkin X-pääteyhteyden, jota varten käyttäjän koneessa on oltava X-emulaattoriohjelma tavallisen pääteohjelman lisäksi. Edellä mainituista yhteystavoista www-yhteys on useimmille käyttäjille tutuin. Neuvoja pääte- ja X-pääteyhteyksien luomiseen löytyy kappaleista 1.2 ja 1.3. Kattavampi ohjeistus työskentelyyn CSC:n palvelimien Unix-ympäristössä löytyy Metakoneen käyttöoppaasta: 1.1 Www-yhteys Tutkijan käyttöliittymän avulla Tutkijan käyttöliittymä (Scientist s interface) on www-palvelu, jonka kautta asiakkaat voivat mm. käyttää ohjelmia ja siirtää tiedostoja oman koneen ja CSC:n välillä. Tutkijan käyttöliittymään pääsee kaikilta CSC:n verkkosivuil-

11 1. Yhteydenotto CSC:hen 11 ta mustassa yläpalkissa olevan linkin Tutkijan käyttöliittymä avulla. Käyttöä varten tarvitaan CSC:n käyttäjätunnus ja salasana. Tutkijan käyttöliittymän eri toiminnot löytyvät harmaasta sivupalkista. Kun lopetat työskentelyn, sulje Tutkijan käyttöliittymä linkin Poistu/Logout avulla. Pelkkä verkkoselaimen sulkeminen ei riitä, sillä palvelun selaimellesi lähettämä tunniste (eng. cookie) säilyy selaimen muistissa vuorokauden ajan mahdollistaen käytön ilman salasanakyselyä. Kuva 1.1: Tutkijan käyttöliittymä Tiedostojen hallinta ja siirto Linkki Tiedostoni avaa Tutkijan käyttöliittymän tiedostonhallintaosan, jonka avulla voit siirtää tiedostoja oman koneesi ja CSC:llä olevan kotihakemistosi välillä. Voit myös kopioida, siirtää ja poistaa kotihakemistossa olevia tiedostoja. Tiedoston siirto omalta koneelta CSC:lle onnistuu linkin Kopioi metakoneelle avulla. Tämä avaa uuden ikkunan, jossa voit nappia Browse painamalla etsiä siirrettävän tiedoston omalta koneeltasi. Jos siirrät tekstitiedostoja Windowskoneelta, ruksaa kohta Muunna unix-muotoon ennen napin Kopioi tiedosto painamista. Kun haluat siirtää tiedoston CSC:ltä omalle koneellesi, avaa tiedosto osoittamalla sen nimeä ja valitse sivun alalaidasta linkki Kopioi omalle koneellesi. Muista vielä korjata tiedoston nimi ja tyyppi oikeiksi ennen napin Save painamista.

12 12 CSC:n bio-opas Kuva 1.2: Tiedostonhallinta Tutkijan käyttöliittymässä. Kotihakemistossa voi liikkua osoittamalla hakemistojen nimiä. Kotihakemiston koko on 100 MB (käyttämäsi levytila näkyy linkistä levykiintiö). Lisäksi käytettävissäsi on suuria väliaikaistiedostoja varten metatyöhakemisto ($METAWRK) jossa ei ole kokorajoitusta, mutta kuukauden käyttämättömänä olleet tiedostot poistetaan sieltä automaattisesti. Siirtyminen koti- ja metatyöhakemiston välillä tapahtuu Siirry hakemistoon-napista, kun oikea hakemisto on pudotusvalikosta valittu. Tiedostoja ja hakemistoja voi siirtää, kopioida ja poistaa ruksaamalla ne ja valitsemalla pudotusvalikosta haluttu toiminto (Siirrä, Poista, Kopio, Uusi hakemisto). Valittu toimenpide käynnistyy painamalla Toteuta-nappia. Saman pudotusvalikon ja Toteuta-painikkeen avulla voi myös luoda uusia alihakemistoja. Kopioitaessa ja siirrettäessä tiedostoja avautuu uusi sivu, jolla kohdehakemiston voi valita pudotusvalikosta tai hakemistojen nimeä osoittamalla. Voit aukaista tiedoston tarkasteltavaksi klikkaamalla sen nimeä. Jos kyseessä on tekstitiedosto, voit myös muokata sitä ja tallentaa muutokset painamalla alhaalla oikealla olevaa Talleta muutokset-nappia. Mikäli haluat jakaa tiedostoja muiden ryhmän jäsenten kanssa tai vaikkapa kirjoittaa ajettavia ohjelmia, unix-järjestelmän käyttämien tiedoston luku- (R), kirjoitus- (W) ja suoritusoikeuksien (X) muuttaminen onnistuu sivun ylälaidassa olevien valintaruutujen avulla.

13 1. Yhteydenotto CSC:hen 13 Kuva 1.3: CSC:llä sijaitseva tiedosto avattuna Tutkijan käyttöliittymässä Ohjelmat Tutkijan käyttöliittymässä oleviin ohjelmiin pääsee harmaassa sivupalkissa olevan Ohjelmat-linkin avulla. Käytettävissä on mm. yli 120 EMBOSS- sekvenssianalyysipaketin ohjelmaa, monen sekvenssin rinnastusohjelma ClustalW, sekvenssihaut (esim. BLAST) tehokkaalla Gepardi-palvelimella sekä geenikartoitusohjelma Genehunter. EMBOSS-, Gepardi- ja ClustalW-käyttöä käsitellään tämän oppaan muissa kappaleissa. Genehunter ohjelmasta kerrotaan tarkemmin CSC:n Geenikartoitusoppaassa, joka löytyy osoitteesta Salasanan vaihtaminen ja tietojen päivittäminen Harmaan sivupalkin linkistä Tietoni avautuvalla sivulla voit tarkistaa yhteysja projektitietosi sekä tarvittaessa vaihtaa salasanan. 1.2 Pääteyhteyden luominen Yhteydenottoon CSC:n palvelimiin suositellaan SSH-pääteohjelmaa. Toisin kuin vanhat telnet- ja rlogin-ohjelmat, SSH käyttää tehokasta salausta, joka

14 14 CSC:n bio-opas estää ulkopuolisia seuraamasta tietoliikennettä CSC:n ja päätekoneen välillä. F-Secure SSH on kaupallinen ohjelmisto, joka on saatavissa mm. Linux-, Mac- ja Windows-käyttöjärjestelmiin. PC- ja Mac-koneissa yhteydenluonti käynnistetään valitsemalla File/Connect. Ohjelma kysyy palvelinkoneen nimen (Host Name) ja asiakkaan käyttäjätunnuksen (User Name). Painettaessa nappia Connect ohjelma kysyy vielä käyttäjän salasanan. Kuva 1.4: Yhteydenotto SSH:lla. Kohdasta Edit/Settings voit muuttaa pääteyhteyden asetuksia. Muuttaminen ei ole välttämätöntä, mutta se voi helpottaa päätetyöskentelyä. Muutokset on tehtävä ennen yhteyden avausta, jotta ne ovat voimassa istunnon aikana. Settings-ikkunan kohdasta Profile Settings/Tunneling kannattaa ruksata Tunnel X11 connection, jolloin X-ikkunayhteys ohjautuu näytöllesi automaattisesti. ssh:n kautta ohjattua X-yhteyttä voi nopeuttaa kohdassa Profile Settings/Connection poistamalla asetus Compression ja muuttamalla salausmenetelmän (Encryption Algorithm) Blowfish-tyyppiseksi. Käyttäjällä voi olla auki useita pääteyhteyksiä yhteen tai useampaan palvelimeen. Uuden pääteikkunan avaaminen onnistuu SSH-ohjelman kohdasta Window/NewWindow. Edellä annetut ohjeet koskivat SSH-pääteyhteyden luomista käyttäen PC- tai Mac-koneiden valikkopohjaisia SSH-ohjelmia. Pääteyhteydet Unix- Linuxtai Mac OSX-koneiden välillä, esimerkiksi siirryttäessä palvelimelta toiselle, luodaan komennolla ssh -l käyttäjätunnus koneen_nimi Esimerkiksi pääteyhteyden luominen koneesta cedar.csc.fi koneeseen ibmsc.csc.fi onnistuu komennolla

15 1. Yhteydenotto CSC:hen 15 ssh ibmsc.csc.fi Esimerkissä käyttäjätunnusta ei tarvinnut määritellä, sillä asiakkaiden käyttäjätunnukset ovat samat Cedar- ja Ibmsc-palvelimissa. 1.3 X-pääteyhteyden luominen X-ikkunayhteys ei ole välttämätön CSC:n palvelimien käyttämiseen, mutta jotkin ohjelmat (esim. ClustalX) vaativat sen toimiakseen. Jotta X-ikkunayhteys olisi mahdollinen, täytyy päätekoneessasi olla X-ikkunointiohjelma eli X-emulaattori. CSC:n palveluiden käyttämiseen soveltuvia X-emulaattoreita on useita (mm. XVision, MacX, exceed), ja niiden käynnistys ja oikeat asetukset vaihtelevat kone- ja ohjelmakohtaisesti. X-emulaattorin toiminnasta ja asetuksista kannattaa kysyä paikallisilta mikrotukihenkilöiltä. Yksinkertaisin tapa käyttää X-pääteyhteyttä on ohjata se SSH-ohjelman kautta eli tehdä kappaleessa 1.2 mainittu SSH-ohjelman TunnelX11 connection -asetus. Tämän jälkeen voit käynnistää X-ikkunointijärjestelmän omalla koneellasi ja luoda normaalin pääteyhteyden SSH-ohjelmalla, jolloin X-ikkuna avautuu komennolla tai xterm & winterm & Voit testata X-ikkunan toimivuutta esimerkiksi käynnistämällä taskulaskimen xcalc & X-ikkuna olettaa, että käyttäjällä on kolminäppäiminen Unix-hiiri. Tämä saattaa tuottaa hankaluuksia joidenkin ohjelmien käytössä, sillä yleensä PC- ja Mac-koneiden hiirissä on vain yksi tai kaksi näppäintä. Useimmat X-emulaattorit sisältävät kuitenkin toiminnon, jossa painamalla samanaikaisesti jotain näppäinyhdistelmää sekä hiiren näppäintä saadaan puuttuvien hiirinäppäinten toiminnot suoritettua. Käytettävät näppäinyhdistelmät vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. 1.4 Yhteyksien sulkeminen Kun työskentely CSC:n palvelimella lopetetaan, suljetaan ensin CSC:n palvelimissa käynnissä olevat ohjelmat. Tämän jälkeen sekä pääte- että X-pääteyhteydet katkaistaan komennolla exit tai logoff. Pääteohjelma ja X-emulaattori suljetaan päätekoneessa vasta yhteyden sulkemisen jälkeen.

16 16 CSC:n bio-opas 1.5 Lisätietoja yhteyksistä Yksityiskohtaisempaa tietoa pääte- ja X-pääteyhteyksistä löytyy CSC:n Metakoneen käyttöoppaan luvuista 4 ja 5. Oppaan voi tilata CSC:stä tai hakea PDF-muodossa CSC:n kotisivuilta: Käytännön vinkkejä pääteyhteyksien käytöstä löytyy artikkeleista: Lisää SSH-tietoa löytyy osoitteesta

17 2. Unix-käyttöjärjestelmä 17 2 Unix-käyttöjärjestelmä CSC:n palvelintietokoneet käyttävät Unix-käyttöjärjestelmää. Toisin kuin kuvavalikkoja käyttävät PC- ja Mac-koneiden Windows- ja OS- käyttöjärjestelmät, Unix perustuu kirjoitettuihin rivikomentoihin. Käyttäjän on tiedettävä komentojen ja tiedostojen nimet tarkasti voidakseen suorittaa haluamansa toimenpiteen. Yksinkertaisemman rakenteensa takia Unix-käyttöjärjestelmä on kuitenkin valikkopohjaisia käyttöjärjestelmiä vakaampi ja joustavampi. Tämän takia useat päätekoneita tehokkaammat monen käyttäjän koneet käyttävät jotakin Unix- tai sitä suuresti muistuttavan Linux-käyttöjärjestelmän versiota. Tämän kappaleen tarkoituksena on auttaa uutta käyttäjää ottamaan ensiaskeleensa CSC:n Unix-ympäristössä. Esiteltävät Unix-käskyt ja -ohjelmat edustavat vain murto-osaa Unixin toiminnoista. Suosittelemme tutustumista myös CSC:n Metakoneen käyttöoppaaseen, jossa CSC:n käyttöympäristöstä kerrotaan laajemmin. 2.1 Unix-komentojen rakenne Unix-käyttöjärjestelmässä useimpien komentojen perusrakenne on seuraava: komento -valitsimet argumentti1 argumentti2... Valitsimet ja argumentit vaihtelevat komentokohtaisesti. Monissa tapauksissa valitsimien ja argumenttien antaminen ei ole välttämätöntä. Valitsimien tehtävä on yleensä muuttaa komennon toimintaa oletusarvosta, joka suoritetaan, jos valitsimia ei määritetä. Argumenteilla taas määritetään, mitä tiedostoja, merkkijonoja tai hakemistoja käsitellään tai mihin komennon tulokset ohjataan. Esimerkiksi komennolle ls voidaan antaa useita valitsimia ja argumentteja. Pelkkä komento ls tulostaa hakemiston sisällön aakkosjärjestyksessä. Komennon toimintaa voidaan muuttaa esimerkiksi valitsimella -t, joka tulostaa hakemiston sisällön tiedostojen iän mukaisessa järjestyksessä: ls -t. Ilman argumenttia ls tulostaa näytölle sen hakemiston sisällön, jossa käyttäjä on antaessaan komennon. Komennolle voidaan kuitenkin antaa argumentti, joka kertoo, minkä hakemiston sisältöä halutaan tarkastella. Esimerkiksi komento

18 18 CSC:n bio-opas ls -t /mnt/mds/metawrk/kkayttaj tulostaa hakemiston /mnt/mds/metawrk/kkayttaj sisällön. Jos komento, valitsimet tai argumentit on annettu väärin, tulostuu ruudulle Return -näppäimen painamisen jälkeen virheilmoitus. Komentojen toimintaa ja käyttöä esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 2.2 Hakemistot Tiedostojen hallinta Unixissa perustuu hierarkiseen puumaiseen hakemistorakenteeseen. Jokaisessa koneessa on juurihakemisto (/), jonka alaisuudessa muut hakemistot ja tiedostot ovat. Jokainen tiedosto sijaitsee jossakin hakemistossa. Samoin käskyt suoritetaan jossakin hakemistossa. Hakemistoa, jossa käyttäjä on antaessaan komennon, kutsutaan tässä oppaassa nykyhakemistoksi. fs archive univ1 joy $ARCHIVE kkayttaj proj94.tar Gradu.tar univ1 joy $HOME kkayttaj omat_ohjelmat raportti.txt uusi_data.dat / mnt mds wrk $WRK kkayttaj metawrk $METAWRK kkayttaj projekti1 Fasta-ajon_tulos run.tmp tmp $TMP kkayttaj testiajo.roska Kuva 2.1: Kaavakuva käyttäjän kkayttaj hakemistojen sijainnista Cedarissa Koti- ja metatyöhakemisto Cedarin käyttäjällä on useita henkilökohtaisia hakemistoja, joissa voi käsitellä tiedostoja, suorittaa komentoja ja ajaa ohjelmia. Tärkeimmät näistä ovat kotihakemisto ($HOME), metatyöhakemisto ($METAWRK) sekä arkistohakemisto ($ARCHIVE).

19 2. Unix-käyttöjärjestelmä 19 Kun käyttäjä avaa pääteyhteyden Cedariin, hän siirtyy automaattisesti omaan kotihakemistoonsa. Kotihakemisto on käyttäjäkohtainen perushakemisto, jonne voidaan pysyvästi varastoida aineistoa ja luoda alihakemistoja. Kotihakemiston koko on 100 MB, mikä riittää useimmille CSC:n biopalvelujen käyttäjille, mutta saattaa rajoittaa hyvin suurten tiedostojen käsittelyä. Metatyöhakemisto on tarkoitettu suurille väliaikaisille tiedostoille. Metatyöhakemistossa ei ole kokorajoitusta, mutta sinne ei voi varastoida tiedostoja pysyvästi. Tiedostot, joita ei ole käytetty yli kuukauteen, poistetaan automaattisesti. Metatyöhakemiston $METAWRK lisäksi jokaisella käyttäjällä on myös kaksi muuta väliaikaishakemistoa, $WRKDIR ja $TMPDIR. Näissä hakemistoissa tiedostojen säilytysajat ovat kuitenkin lyhemmät kuin hakemistossa $METAWRK. Arkistohakemisto $ARCHIVE on tarkoitettu harvoin käytettävien tiedostojen pidempiaikaiseen säilytykseen. Toisin kuin työ- ja kotihakemistoissa, arkistohakemistossa ei voi muokata tiedostoja tai ajaa ohjelmia. Arkistohakemistoon siirrettyjä tiedostoja ei varastoida levylle, vaan ne kopioituvat CSC arkistopalvelimen nauhakaseteille. Arkistohakemistoon varastoitavan aineiston määrällä ja säilytysajalla ei ole rajoituksia, kun CSC-käyttäjätunnus on voimassa. Kappaleessa on esimerkki tiedon tallentamisesta arkistohakemistoon Cedarin hakemistorakenteen tarkoitus on välttää levytilan turhaa käyttöä. Monet ohjelmat tuottavat ajon aikana suuria väliaikaistiedostoja, joita ei enää tarvita tulosten valmistuttua. Suorittamalla ajonsa metatyöhakemistossa ja siirtämällä vain varsinaiset syöttötiedot ja lopputulokset kotihakemistoon käyttäjä välttyy varastoimasta tarpeettomia tiedostoja. Myöhemmin, esimerkiksi tutkimusprojektin päätyttyä, projektiin liittyvät tiedostot voidaan pakata yhdeksi tiedostoksi ja varastoida pysyvästi arkistohakemistoon. Kaikki käyttäjät pystyvät liikkumaan laajalti Cedarin hakemistoissa ja lukemaan mm. ohjelma- ja tietokantahakemistoissa olevia tiedostoja. Ohjelmien suorittaminen ja uusien tiedostojen luominen onnistuu kuitenkin vain käyttäjän henkilökohtaisissa hakemistoissa (esitetty kuvassa 2.1 vaaleanharmaana). Muut käyttäjät eivät pysty lukemaan henkilökohtaisiin hakemistoihin varastoitua aineistoa Hakemistojen käyttö Taulukossa 2.1 on esitetty tärkeimmät komennot, joilla voit liikkua Unixin hakemistojärjestelmässä ja muokata sitä. Alla on esimerkkejä komentojen käytöstä. Kun olet ottanut pääteyhteyden Cedariin, olet kotihakemistossasi. Voit tarkistaa hakemistosi sijainnin komennolla pwd. Kotihakemiston sijainnin muistaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä: katso cd-komentoa (sivu 20) ja erikoismerkkejä (sivu 28). Hakemiston sisällön näet komennolla ls. Se tulostaa nykyhakemistossa olevien tiedostojen ja alihakemistojen nimet. Enemmän tietoa hakemistosi sisäl-

20 20 CSC:n bio-opas Taulukko 2.1: Unix-komentoja. Komento cd hakemisto ls pwd mkdir hakemisto rmdir hakemisto Selitys Siirtyminen toiseen hakemistoon (change directory) Hakemiston sisällön listaus (list) Nykyhakemiston nimen tulostaminen (print working directory) Uuden hakemiston luominen (make directory) Hakemiston poisto (remove directory) löstä saat näkyviin komennolla ls -la. Listauksessa näkyvät tällöin myös pisteellä (.) alkavat asetustiedostot sekä tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeudet, koot ja viimeisimmän muutoksen ajankohta. Komennot ls ja pwd eivät muuta tiedostoja tai hakemistoja, joten voit halutessasi käyttää niitä tämän oppaan myöhempien esimerkkien lomassa tarkistaaksesi, missä hakemistossa olet ja mitä tiedostoja kyseisessä hakemistossa on. Hakemistosta toiseen siirrytään komennolla cd hakemistopolku. Esimerkiksi metatyöhakemistoon siirrytään komennolla tai cd /mnt/mds/metawrk/käyttäjätunnus cd $METAWRK Jälkimmäisessä tapauksessa käytetään hakemistopolun sijasta automaattisesti määritettyä $METAWRK-ympäristömuuttujaa, joka sisältää metatyöhakemiston sijainnin. Uusia alihakemistoja voi Unix-ympäristössä luoda käskyllä mkdir hakemiston_nimi. Esimerkiksi komento mkdir sekvenssit luo uuden hakemiston nimeltä sekvenssit. Komennolla ls voit tarkistaa, että hakemisto syntyi. Voit siirtyä luomaasi alihakemistoon komennolla cd sekvenssit Voit palata sekvenssit-hakemistosta takaisin ylemmän tason hakemistoon komennolla: cd.. Alihakemisto poistetaan komennolla rmdir hakemisto, esimerkiksi: rmdir sekvenssit Komentoa rmdir voit käyttää ainoastaan silloin, kun poistettava hakemisto on tyhjä. Riippumatta siitä, missä hakemistossa olet, takaisin kotihakemistoon pääset aina antamalla komennon cd ilman hakemistonnimeä: cd

21 2. Unix-käyttöjärjestelmä Tiedostojen käsittely Unix-käyttöjärjestelmän ja -ohjelmien käyttämät tiedostot voidaan luokitella kahteen pääluokkaan, binääriaineistoa sisältäviin tiedostoihin ja merkkiaineistoa sisältäviin tekstitiedostoihin. Binääritiedostoissa tieto on binäärikoodattuna, jolloin tiedoston datatiheys on suurempi ja käsittely nopeampaa. Käyttäjän kannalta varjopuolena on se, että binääritiedostoa on hyvin hankala lukea ja muokata. Yleensä binääritiedostot sisältävätkin ohjelmien käyttämää aineistoa, jota käyttäjän ei tarvitse käsitellä. Teksti- eli ASCII-tiedostoissa tieto on esitetty merkkeinä, joten käyttäjä voi helpommin muokata ja tarkastella tiedostoa. Tekstitiedostot ovat huomattavasti binääritiedostoja yleisempiä ja miltei kaikki tässä oppaassa käsiteltävät tiedostot ovat erityyppisiä tekstitiedostoja. Jokaisella tiedostolla on nimi. Nimi voi olla periaatteessa miltei mikä tahansa merkkiyhdistelmä. Joitakin merkkejä ei kuitenkaan ole järkevää käyttää tiedostonimissä, koska niillä on erityismerkitys Unix-ympäristössä. Turvallisia merkkejä ovat pienet ja isot kirjaimet sekä numerot, piste, tavuviiva ja alaviiva. Esimerkiksi välilyöntien käyttö tiedostonimissä tuottaa ongelmia ja yleensä niiden sijasta käytetään alaviivaa tyyliin uusi_tiedosto.txt. Taulukossa 2.2 on esitelty yleisimmät tiedostojen käsittelyssä käytettävät Unix-komennot. Taulukko 2.2: Komentoja tiedostojen käsittelyyn. Komento cp grep gzip gunzip head less more mv rm tail tar Selitys Tiedostojen kopiointi (copy) Merkkijonon poimiminen tiedostosta Tiedoston kompressointi Kompressoinnin purkaminen Tiedoston alun tulostus Tiedoston tulostus kuvaruutu kerrallaan Tiedoston tulostus kuvaruutu kerrallaan Tiedoston uudelleennimeäminen tai siirto (move) Tiedoston tuhoaminen (remove) Tiedoston lopun tulostus Hakemistojen pakkaaminen tar-tiedostoiksi Tekstitiedostojen, esimerkiksi sekvenssitiedostojen, sisältöä voi tarkastella sivutusohjelmilla more ja less. Sivutusohjelmat tulostavat tiedoston sisällön pääteikkunaan näytönpituus kerrallaan. Komentoja more ja less käytetään kirjoittamalla komento ja tarkasteltavan tiedoston nimi. Esimerkiksi kotihakemistossa olevan tiedoston.cshrc sisältöä voi tarkastella komennoilla: tai more.cshrc

22 22 CSC:n bio-opas less.cshrc Sivutusohjelmat ovat tekstieditoreita (esimerkiksi pico tai emacs) turvallisempia työkaluja tiedostojen tarkasteluun, sillä niillä ei voi tuhota tai muuttaa tiedostoa. Ohjelmista more on yksinkertaisempi; se näyttää tiedoston alusta loppuun näyttö kerrallaan. Voit lopettaa katselun painamalla q. Komento less on monipuolisempi sivutusohjelma, jolla voi lukea tiedostoa eteenpäin rivi kerrallaan painamalla Return tai kuvaruudullinen kerrallaan painamalla Space. Ohjelmassa less voit palata taaksepäin riveittäin painamalla k tai kuvaruudullinen kerrallaan painamalla b. Tekstistä voi myös etsiä merkkijonoa kirjoittamalla /merkkijono. Tiedoston alkua voit tarkastella komennolla head ja loppua komennolla tail. Oletusarvoisesti komennot tulostavat kymmenen ensimmäistä tai viimeistä riviä, mutta rivien määrää voi muuttaa tyyliin tail -rivimäärä tiedosto, esimerkiksi 30 viimeistä riviä tiedostosta output.seq tulostuvat komennolla tail -30 output.seq Komentoa grep käytetään merkkijonojen etsimiseen tekstitiedostosta. Komento annetaan muodossa grep merkkijono tiedosto ja se tulostaa näytölle ne tiedoston rivit, joista haettu merkkijono löytyi. Esimerkiksi komento grep CC sekvenssi.seq tulostaa tiedostosta sekvenssi.seq rivit, joilta löytyy kirjainyhdistelmä CC. Tiedoston kopiointi tapahtuu Unixissa käskyllä cp (copy), jota voi käyttää vaikkapa seuraavasti: cp output.seq kopio.seq cp output1.seq output2.seq sekvenssit/ Ensimmäisessä tapauksessa tehdään tiedostosta output.seq kopio, jonka nimeksi tulee kopio.seq. Toisessa esimerkissä kopioidaan hakemistoon sekvenssit tiedostot output1.seq ja output2.seq nimiä muuttamatta. Tiedoston uudelleennimeäminen tai siirto tehdään käskyllä mv (move): mv output.seq kopio.seq mv output1.seq output2.seq sekvenssit/ Esimerkeissä tapahtuvat samat siirrot kuin cp-käskyn esimerkeissä, mutta tällä kertaa alkuperäiset tiedostot output.seq, output1.seq ja output2.seq häviävät nykyhakemistosta. Tiedosto tuhotaan käskyllä rm tiedosto, esimerkiksi rm kopio.seq minkä jälkeen CSC:n palvelimilla varmistetaan, että tiedosto tosiaankin halutaan poistaa: UX:rm: INFO: File kopio.seq. Remove? (yes/no)[no] : Vastaukseksi riittää y (yes) tai n (no).

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET 3 KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET Olet saanut käyttöoikeuden ATK-keskuksen ylläpitämiin tutkimuksen ja henkilökunnan palvelinkoneisiin, joiden käyttöjärjestelmänä on Unix. Tervetuloa ATK-keskuksen asiakkaaksi!

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

LINUX. ja UNIX. pikaopas

LINUX. ja UNIX. pikaopas LINUX ja UNIX pikaopas i 2004 Jukka Keto. Tätä dokumenttia saa vapaasti jakaa ja kopioida sähköisessä muodossa vastikkeetta. Kaupalliset julkaisuoikeudet pidätän itselläni. LINUX on Linus Torvaldsin rekisteröity

Lisätiedot

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto I: Windows 7 (H1) I Windows 7 Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ KURSSISTA JA KURSSIMATERIAALISTA... 2 1.1 Yliopiston mikroluokkien käyttö... 2 1.2 Widows

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Marko Laine. SAS peruskurssi. versio 1.2

Marko Laine. SAS peruskurssi. versio 1.2 Marko Laine SAS peruskurssi versio 1.2 Copyright c Marko Laine ja Helsingin yliopiston atk-osasto. Oppaan luvaton kopiominen ja jakelu paperilla tai elektronisesti kielletty. Sisältö 1 Johdanto 1 1.1 Käytetyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen 2010 Koulutus Käyttöoikeustiedot Excel 2007 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman Sisällysluettelo 1. Käyttäjän opas...3 1.1 Sivuston katselu...3 1.2 Sivustolle siirtyminen...3 1.3 Navigointi...3 1.4 Keskusteluihin osallistuminen...4 1.5 Gallupeihin vastaaminen...5 1.6 Ajankohtaista

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot