Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa"

Transkriptio

1 Nro 2 Toukokuu 2010 Pääkirjoitus Martin Forss Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa Kevät on vihdoin täällä pitkän ja ankaran talven jälkeen. Luonnon lisäksi ilahduttavia kevään merkkejä on nähtävissä yhä enemmän myös taloudessa. Coor on oppinut suurten heilahtelujen myötä muun muassa hyvän suunnittelun tärkeyden, ja kerromme aiheesta artikkelissa Varaudu suhdannekäänteeseen!. Tarjolla on koko joukko konkreettisia vinkkejä siitä, mitä FM-vastaavan tulisi pitää mielessä, kun noususuhdanne saa tuulta alleen. Novan tässä numerossa alkaa uusi artikkelisarja kansainvälisistä FMstrategioista, jotka ovat vuoden kovimpia trendejä suuryrityksissä. Olemme huomanneet, että maantieteellisesti entistä kattavampien FM-ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa kaikkialla Pohjolassa, ja pidämme tätä merkkinä markkinoiden kehittymisestä. Artikkelista Kansainväliset FM-strategiat kuuminta juuri nyt voi lukea kansainvälisten FMratkaisujen hyödyistä ja haitoista, ja tulevissa numeroissa kirjoitamme lisää siitä, mitä kansainvälisen FM-strategian suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät. Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Palveluiden ulkoistaminen sekä yksittäin että suurempina kokonaispalveluratkaisuina merkitsee henkilökunnalle usein työnantajan vaihtumista. Kerrommekin tässä numerossa, miten työntekijämme eri Pohjoismaissa ovat ottaneet vastaan tällaisen muutoksen. Näillä sanoin toivotan sinulle mukavaa kevättä ja hyviä lukuhetkiä. Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja Kiinnostuitko Coorista tai haluatko lisätietoja toiminnastamme? Ota rohkeasti yhteyttä! Puh , Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 1

2 Teemasarja: Kansainväliset FM-strategiat Kansainväliset FM-strategiat kuuminta juuri Pohjoismaiset FM-markkinat kehittyvät asteittain ja ovat siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, josta käytetään nimitystä multi-site FM/ IFM**. Tällä tarkoitetaan standardoituja kokonaispalveluratkaisuja, jotka otetaan käyttöön useissa tuotantolaitoksissa tai toimistoissa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Standardoitu kokonaispalveluratkaisu asettaa FM-palveluista vastaavalle uusia vaatimuksia ja haasteita. Mitä siis tulisi pitää mielessä, ja mitkä ovat hyödyt tai haitat? Nova tarjoaa vastauksia. Pohjoismaiden varsin nuoret FM-markkinat ovat juuri nyt jännittävässä kehitysvaiheessa, jossa kokeillaan yhä enemmän alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä FM-strategioita. Kansainvälisiä FM-strategioita on käytetty jo useita vuosia monikansallisissa yrityksissä, joiden kotipaikka on maailman kehittyneimmillä FM-markkinoilla Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 2009 näistä strategioista kiinnostuttiin huomattavasti aiempaa enemmän myös suurissa pohjoismaisissa organisaatioissa etenkin yksityisellä sektorilla mutta myös kansainvälisissä organisaatioissa, kuten puolustusalan yhtiöissä ja avustusjärjestöissä. FM-alan kehitys Pohjoismaissa Käytännössä kaikki toimijat niin yksityiset kuin julkisetkin ovat nyt saavuttaneet tai ohittaneet markkinoiden ensimmäisen kehitysvaiheen, eli ne ovat ulkoistaneet yhden tai useampia palveluita yhdelle tai useammalle ulkopuoliselle palveluntoimittajalle. Ensisijaisesti ulkoistettavia yksittäisiä palveluja ovat siivous, jätehuolto, turvallisuuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja henkilöstöravintolat*. Toisena kehitysvaiheena on koordinointi, jossa useita paikallisessa kohteessa tai sen ympäristössä tarvittavia tukipalveluita koordinoidaan integroituna kokonaisuutena. Tämän kehitysvaiheen pontimena on tietoisuus siitä, että palvelutoiminnassa voidaan saavuttaa suuria paikallisia synergioita. Jos yhteistyökumppaniksi valitaan ulkopuolinen asiantuntija, valinta kohdistuu usein toimittajaan, joka on erikoistunut hallitsemaan integroituja kokonaispalveluratkaisuja. Kokonaispalveluratkaisut ovat nykyisin tavallisimpia yksityisissä yrityksissä, mutta niitä käytetään myös julkisella sektorilla. Viime vuosina yhä useampi toimija on saavuttanut markkinoiden kolmannen kehitysvaiheen, jossa otetaan käyttöön standardoituja kokonaispalveluratkaisuja useissa kohteissa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Tästä vaiheesta käytetään nimitystä multi-site FM/IFM. Standardoitujen kokonaispalvelustrategioiden yleistymistä kasvattaa halu saavuttaa synergioita ja mittakaavaetuja standardoinnin ja suurten volyymien myötä. Tämäntyyppisten ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2009 Coor totesi trendin lyöneen itsensä läpi koko Pohjolan suuryrityksissä, jotka ovat alkaneet yhä enemmän kysellä kansainvälisiä kokonaispalveluratkaisuja (FM-/IFM-ratkaisuja). FM-strategian valitseminen FM-strategiaa valittaessa tilaajan on tehtävä joitakin periaatepäätöksiä. Yksi tärkeimmistä on juuri keskittämisaste: otetaanko FM-strategia käyttöön paikallisesti, kansallisesti vai kansainvälisesti? Kansainvälisten FM-strategioiden suurimpia etuja on tuotannon, työtapojen, työpaikkakonseptien ja/tai palvelutasojen standardointi eri tuotantolaitoksissa tai toimistoissa. Standardointi helpottaa huomattavasti palvelutoiminnan keskitettyä hallintaa, seurantaa ja vertailua suurissa ja maantieteellisesti hajautuneissa konserneissa. Tämä vähentää ajan myötä myös hallinnointia. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 2

3 Toinen ratkaiseva kysymys on se, halutaanko tukipalveluita hallita ja kehittää itse vai yhteistyössä alaan erikoistuneiden palveluntoimittajien kanssa. Nyt on nähtävissä selkeä ulkoistamistrendi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Coorin vuonna 2009* teettämästä markkinatutkimuksesta ilmeni, että yli 50 prosenttia kaikista suomalaisista, ruotsalaisista ja tanskalaisista vastaajista uskoo tukitoimintojen ulkoistamisen lisääntyvän viiden vuoden aikavälillä. Eniten kasvuun uskoivat julkisen sektorin vastaajat. Tutkimus osoittaa myös, että kaikkien maiden vastaajat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti ulkoistamiseen. Maiden keskiarvot olivat viisiportaisella asteikolla 3,59 3,77. Kolmanneksi tilaajan tulee ottaa kantaa siihen, halutaanko palvelutoiminta organisoida palveluittain/palvelualueittain vai tuotantolaitoksittain/ toimistoittain. Ydinkysymyksenä on, miten suuria volyymipohjaiset mittakaavaedut voivat olla paikallisiin synergiaetuihin verrattuina. Erityisen tärkeä tämä kysymys on tilaajalle, joka harkitsee standardoituja kokonaispalveluratkaisuja. Huomattavia paikallisia palvelusynergioita Palvelutoiminnan logiikka eroaa huomattavasti tuotannon panostuotteiden ja standardimateriaalin hankintalogiikasta. Erona ovat palvelutoiminnan tarjoamat suuret paikalliset synergiamahdollisuudet. Paikallisia synergiaetuja syntyy, kun sama henkilö suorittaa useita palveluita samassa kohteessa. Vaikkapa toimiston aulapalveluhenkilö voi hoitaa myös posti- ja kahvipalveluita. Paikallisissa synergioissa on usein kuitenkin toimisto- tai tuotantolaitoskohtaisia eroja, sillä esimerkiksi aulapalveluhenkilön eri työtehtävien toteutusedellytykset vaihtelevat paikasta toiseen. Otetaan esimerkkinä tilanne, jossa ostaja päättää hankkia aulapalvelut globaalisti: Tukholman-, New Yorkin-, São Paolon- ja Pekingin-toimistoissa tulisi siis tarjota samaa palvelua. Mahtavatko jonkin toimiston aulapalvelut tulla halvemmiksi kuin muiden? Todennäköisesti kaikissa vastaanotoissa on jo pienin mahdollinen miehitys, joten miehitys ei välttämättä vähene globaalin palveluhankinnan myötä. Riskinä on pikemminkin kustannusten kasvu lisämiehityksen tarpeen vuoksi. Novan seuraavissa numeroissa: kansainvälisen FM-strategian suunnittelu Tukipalveluiden suunnittelussa on erittäin tärkeää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö varsinkin työoikeuslainsäädäntö ja kulttuurierot. Tällä on suuria seurannaisvaikutuksia kansainvälisen palvelutoiminnan suunnitteluun. Millaisia toteutusvaihtoehtoja on siis tarjolla, ja mitä tulisi ottaa huomioon? Monet Pohjoismaiden suuryritykset pohtivat näitä kysymyksiä juuri nyt, ja syvennymme aiheeseen Novan seuraavissa numeroissa. Jos haluat keskustella aiheesta jo nyt, ota yhteyttä: Coor Service Managementin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikael Federley, , ** FM = Facility Management, IFM = Integrated Facility Management * Tiedot ovat peräisin Demoskopin ja Coorin markkinatutkimuksesta syyskuulta Juuri palvelutoiminnan merkittävät paikalliset synergiat selittävät kokonaispalveluratkaisujen yleistymisen koko läntisessä maailmassa. Ja mitä suuremmista ja mutkikkaammista kohteista on kyse, sitä suuremmat ovat myös paikalliset synergiamahdollisuudet. Yksittäisten palveluiden/palvelualueiden hallintaan perustuvan FM-organisaation suurena haittapuolena on se, että mittakaavaedut hupenevat paikallisten synergioiden hyödyntämisen vaikeuteen. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 3

4 Mitkä ovat haitat? Jos meillä olisi useampia toimittajia, niiden vaihtaminen olisi helpompaa, mikäli olisimme tyytymättömiä. Osaamisen taso ei välttämättä myöskään ole yhtä hyvä kaikissa maissa; eri toimittajat voivat olla vahvempia eri maissa ja tarjota meille siten muita paremman tuotteen. Bjørn Frivold, SAS:n kiinteistövastaava. SAS valitsi pohjoismaisen FM-strategian SAS ulkoisti vuonna 2008 Ruotsin-, Norjan- ja Tanskan-palvelutoimintansa yhdelle FMtoimittajalle Coor Service Managementille. Kun ulkoistamispäätös tehtiin, SAS oli valmis käyttämään eri FM-toimittajia eri maissa, mutta sittemmin on huomattu, että yhden toimittajan käytöstä on etunsa. Bjørn Frivold vastaa SAS-sopimuksen FM-toiminnasta, ja hän oli myös mukana silloin, kun päätös FM-palveluiden ulkoistamisesta tehtiin. Miksi valitsitte pohjoismaisen FM-strategian? SAS:n FM-palveluiden ulkoistaminen oli strateginen päätös, joka perustui ydintoimintaan keskittymiseen. Halusimme palveluntoimittajan, jonka kanssa voitaisiin tehdä yksi FM-sopimus kaikista palveluista. Arvioimme, että SAS:lla voisi hyvinkin olla eri toimittajia eri maissa. Vaikka yhden toimittajan mallia pidettiin suotavana, sitä ei siis edellytetty. Näin jälkeenpäin voimme kuitenkin todeta, että siirtymävaihe sujui paljon yksinkertaisemmin, kun toimittajia oli vain yksi. Coorin valitseminen ei siis johtunut siitä, että halusimme ehdottomasti vain yhden toimittajan valitsimme Coorin, koska se oli paras vaihtoehto kaikissa kolmessa maassa. Mitkä ovat kansainvälisen strategian edut? Edut huomaa lähinnä siirtymävaiheessa, jolloin on saatava tuhat ja yksi asiaa järjestykseen ja jolloin henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle. Yhden toimittajan käytöstä voi olla etua myös päivittäisessä toiminnassa, koska SAS haluaa yhtenäistää laatua ja prosesseja. Parempaa palveluntoimitusta Sutjakka käynnistysvaihe Toisen yrityksen palvelutoiminnan haltuunotto on mittava prosessi. Valmisteltavaa ja soviteltavaa riittää ennen sopimuksen voimaantuloa, mutta päivittäinen palveluntoimitus ei silti saa kärsiä. Ja mikä ehkä tärkeintä: Cooriin siirtyvien työntekijöiden tulee tuntea itsensä coorilaisiksi, vaikka työtehtävät ja työpaikka säilyvätkin ennallaan. Uuden sopimuksen allekirjoittamisen ja voimaantulon välinen aika on hektistä ja intensiivistä. Valmisteltavaa ja suunniteltavaa on yllin kyllin: työvaatteet on uusittava, autoihin ja kyltteihin on saatava Coorin yritysilme, puhelinnumerot on vaihdettava, uusien järjestelmä- ja verkkoyhteyksien on oltava kunnossa, palkat on maksettava oikein, sopimuksia on muutettava, sähköpostiosoitteiden on toimittava ja niin edelleen. Sopimuksen kriittisen käynnistysvaiheen on sujuttava kuin tanssi. Uuden palveluntoimituksen tulee liittyä saumattomasti vanhaan, jotta asiakkaan toiminta ei häiriintyisi. Juuri käynnistysvaiheen saumattomuus onkin yksi Coorin vahvuuksista. Tukenaan Coorilla on järjestelmällinen ja luotettavaksi havaittu integraatioprosessi, joka perustuu monivuotiseen kokemukseen mutkikkaiden palvelutoimintojen haltuunotosta. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 4

5 Emme ole koskaan epäonnistuneet sopimuksen käynnistymisvaiheessa, mistä on kiittäminen luotettavaa integraatioprosessia sekä osaavia projektiryhmäläisiä. Suurissa projekteissa perustamme aina erillisen projektiorganisaation, johon sisältyy tärkeää osaamista esimerkiksi henkilöstö-, Mats Holm, Coorin projektipäällikkö IT-, viestintä-, hankinta-, taloushallinto- sekä laatu- ja ympäristöalalta. Vuosien varrella saamamme kokemukset ovat auttaneet luomaan tarvittavat rutiinit, muistilistat ja mallit, kertoo toimintojen integrointiin erikoistunut Coorin projektipäällikkö Mats Holm. Uusi toimittaja uusi työnantaja Integraatiotyön alkuvaiheen tavoitteena on varmistaa palveluntoimituksen kitkattomuus heti sopimuksen voimaantulosta lähtien. Tilaajan asiakkaille eli kaikille, jotka käyttävät palveluita tuotantolaitoksessa tai toimistossa, ei pitäisi koitua mitään kielteisiä seurauksia palveluntoimittajan vaihtumisesta. Jokaisen uuden sopimuksen käynnistyminen on suunniteltava kulloisistakin lähtökohdista käsin. Kaikki haltuun otettavat toiminnot ovat erilaisia, joten myös käynnistysvaihe on ainutlaatuinen. Joskus haltuun otettavat toiminnot muistuttavat hyvinkin paljon omaa toimintaamme, mutta joskus niissä on eroja. Tällöin on panostettava erityisesti selittämiseen, selventämiseen ja motivoimiseen. Jotta uudet työntekijät oppisivat tuntemaan Coorin ja sen toiminnan, järjestämme aiheesta erityisiä tiedotustilaisuuksia, työpajoja ja koulutuksia, Mats Holm kertoo. Cooriin on siirtynyt pelkästään kahden viime vuoden aikana runsaat uutta työntekijää muista palvelutoiminnoista. Uusien työntekijöiden tulisi omaksua nopeasti Coorin toiminta, kulttuuri ja työskentelytapa. Integraatiotyössä on myös tärkeää kohdata huoli, jota työnantajan vaihtumiseen luonnostaan liittyy. Monet siirtyvät työntekijät ovat aiemmin kuuluneet työyhteisöön, jossa he työskentelevät jatkossakin, mutta nyt heillä on toinen työnantaja. Muutoksista huolestuminen on täysin luonnollista, ja pyrimme kohtaamaan sen avoimuudella ja aktiivisella tiedotuksella. Kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, yleisimpiä ongelmia on henkilöstön puutteellinen tiedonsaanti. Coor hyödyntääkin aktiivisesti erilaisia tiedotuskanavia, ennen kaikkea henkilöstö- ja esimiestapaamisia. Huoli hälvenee, kun esittelemme itsemme ja tarjoamme mahdollisuuden vuoropuheluun ja kysymysten esittämisen, Mats Holm sanoo. Uusien työntekijöiden näkemykset Mitä uudet coorilaiset sitten sanovat? Mats Holm kertoo, että huoli säilyy usein jonkin aikaa haltuunoton jälkeen mutta tapaa hälvetä varsin nopeasti. Tämä on nähtävissä myös Coorin vuotuisesta henkilöstötutkimuksesta, josta ilmenee selvästi, että henkilöstön tyytyväisyys Cooriin kasvaa ajan myötä. On uskomattoman hienoa nähdä uusien työntekijöiden viihtyvän. Monet suorastaan puhkeavat kukkaan ja tuntevat olonsa kotoisammaksi päästessään työnantajalle, jolle palvelu on ydintoimintaa. Tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun he ovat osa ydintoimintaa, jossa heidän työpanoksensa on yrityksen kannalta kaikkein tärkein. Näin ihmiset kokevat olevansa tärkeitä ja tulevansa nähdyiksi, mikä on tietysti hienoa, Mats Holm summaa. Viisi vinkkiä integraation onnistumiseksi Erillinen ja sitoutunut projektiorganisaatio Integraatioon on varattava riittävästi aikaa ja oikeanlaiset resurssit, sillä työ on välillä erittäin tiivistahtista. Projektiryhmän jäsenillä tulee olla myös riittävästi osaamista ja kokemusta onnistuneen toteutuksen takaamiseksi. Huolellinen suunnittelu kunnolla joustonvaraa Muistilistoihin ja malleihin perustuva huolellinen suunnittelu helpottaa työtä ja vähentää sopimuksen käynnistysvaiheen ongelmia. Samalla on löydyttävä joustoa ja valmius nopeaan toimintaan, mikäli vaikeuksia ilmenee. Koordinointi ja jatkuva seuranta Integraatiotyötä on koordinoitava hyvin. Käynnissä on monenlaisia toimintoja, jotka kaikki riippuvat eriasteisesti toisistaan. Koko projektiryhmän säännölliset seurantapalaverit ovat välttämättömiä ja varmistavat sen, ettei väliinputoamisia synny. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 5

6 Läheinen ja hyvä asiakasdialogi Integraatioprojektin onnistuminen vaatii läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Näin voidaan ennen kaikkea hankkia asiakaskohtaiset tiedot, joita kunkin projektin ainutlaatuisten lähtökohtien ymmärtäminen edellyttää. Aktiivinen tiedotus ja vuoropuhelumahdollisuudet Uudelle työnantajalle siirtyvän henkilöstön tulee olla hyvin perillä projektin etenemisestä. Avoimuus ja aktiivinen tiedottaminen ovatkin usein menestyksen salaisuuksia. Neljä uutta coorilaista Kun yritys tai julkinen organisaatio päättää ulkoistaa tukipalvelunsa, palveluhenkilökunnalle tarjotaan usein työtä uudesta palveluyhtiöstä. Miltä työnantajan vaihto tuntuu? Kolme Coorissa jonkin aikaa sitten aloittanutta työntekijää kertoo kokemuksistaan. Eila Järvinen v., asiakaspalveluhenkilö, joka työskentelee Lintulahdenvuoren asiakaskohteessa Helsingissä. Tausta: Eila aloitti Coorissa 1. syyskuuta 2009, jolloin hän siirtyi liikkeenluovutuksella Aspo Oyj:stä Coorin palvelukseen. Coor toimittaa Lintulahdenvuoren kiinteistössä toimiville yrityksille kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita, joita ovat esim. kiinteistönhuolto, aulapalvelut, postitus ja siivous. Miten koit Cooriin siirtymisen? Kun sain tietää asiasta, oli se aivan aluksi suoraan sanottuna sokki. Olin ollut Aspon palveluksessa vuodesta 1975, joten siirtymisessä oli paljon sulattelemista. Uudet työajat, työkaverit ja muut uudet asiat tuntuivat aluksi vierailta, mutta hiljalleen kaikkeen tottuu. Saan onneksi edelleen työskennellä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olen työskennellyt vuosia. Millainen sopimuksen käynnistysvaihe oli? Kaikki asiat oli otettu huomioon, ja sain runsaasti materiaalia Coorista, johon tutustuin. En tuntenut Cooria lainkaan entuudestaan, joten kaikki oli uutta. Käynnistysvaiheessa tapasin myös ison joukon muita coorilaisia, joiden tapaamista jännitin. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn hyvin työssäni ja voin aina kysyä apua esimieheltäni. Kahta samanlaista päivää ei ole, ja parasta työssäni onkin sen vaihtelevuus ja monipuolisuus. Saan tehdä liikkuvaa työtä, sillä en viihtyisi koko päivää pelkästään koneen ääressä työskennellen. Anette Møller v., assistentti Tanskan Coorin pääkonttorissa Birkerødissä Tausta: Anette aloitti Coorissa kesäkuussa 2008, jolloin Coor otti haltuunsa SAS Facility Managementin. Coor toimittaa SAS:lle muun muassa kiinteistönhuolto-, käyttäjä- ja hallintopalveluita. Miten koit Cooriin siirtymisen? Olin ollut SAS:n palveluksessa 36 vuotta, joten minua tietysti jännitti ja olin odottavalla kannalla. Päätin kuitenkin suhtautua myönteisesti työnantajan vaihtumiseen otin sen haasteena ja kehittymismahdollisuutena. Koen saaneeni coorilaisilta ystävällisen ja kiinnostuneen vastaanoton. Ensimmäisenä vuonna käytin paljon aikaa Coorin esittelyyn SAS:ssä. Sen jälkeen minut palkattiin omasta pyynnöstäni Tanskan Coorin pääkonttorin Business Support -toimintoon. Millainen sopimuksen käynnistysvaihe oli? Kaikille meille Cooriin siirtyville järjestettiin yhteinen aamupala ja esittelytilaisuus, jossa sai esittää kysymyksiä. Kaikille jaettiin myös reppu sekä henkilöstökäsikirja, Coorin Code of Conduct (yhteinen menettelyohje) sekä muuta yritystietoa. Samalla jaettiin työvaatteet niille, joiden tuli pukeutua Coorin logolla merkittyihin univormuihin. Coorin johto jäi työpaikalle loppupäiväksi ja kulki juttelemassa kanssamme, jotta saimme tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 6

7 Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn tosi hyvin ja olen tuntenut itseni tervetulleeksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Arvostan joustavuutta eli sitä, että voin itse suunnitella työpäiväni toki tietyissä rajoissa. Minulla on kannettava tietokone ja kännykkä, joten voin istua kahtena päivänä viikossa pääkonttorissa ja kahtena päivänä SAS:n toimistossa. Perjantain pidän avoimena. Olen tyytyväinen vaihteleviin ja kehittäviin työtehtäviini. Koen myös saaneeni Tanskan Coorissa suuren verkoston, mistä on paljolti kiittäminen sitä, että toimin jonkin aikaa liikkuvana puhelinvaihteena. Katrine Ellefsen v., Statoilin Harstadin-toimiston palveluesimies Norjassa Tausta: Katrine aloitti Coorissa vuonna 2009, jolloin Statoilin Harstadintoimiston tukipalvelut siirtyivät Coorille. Coorin tuottamia palveluita ovat mm. kiinteistönhuolto, vartiointi, siivous, postitus, vahtimestari-, hallinto- ja aulapalvelut sekä ravintolapalvelut. Miten koit Cooriin siirtymisen? Coorin palvelukseen siirtyminen meni tosi joustavasti ja hyvin. Kävimme hyvää vuoropuhelua Coorin Høvikin-toimiston palvelutoiminnan kehittäjien kanssa heti siitä lähtien, kun Coorin toimeksianto vahvistui. Coorilla oli hyvää keskitettyä seurantaa, ja olimme hyvin valmistautuneita uusiin työtehtäviin ja ylipäätään tulevaan. Miten luulet asiakkaan henkilöstön kokeneen muutoksen? Asiakkaan henkilöstö ei nähnyt suurtakaan muutosta, mitä nyt työvaatteemme vaihtuivat. Statoil ei halunnut, että Coor pitäisi heti aluksi suurta melua asiasta palveluiden käyttäjille eli yhtiön henkilöstölle. Statoilille oli tärkeintä se, että palveluhenkilökunta pysyi samana ja sai hyvät ehdot uudesta yrityksestä. Aika pian aloitimme kuitenkin muutosprojektin, joka poiki uudistuksia työtapoihin ja palveluntoimitukseen. Olemme saaneet projektista erittäin hyvää palautetta asiakkaan henkilöstöltä ja Statoilin yhteyshenkilöiltä. Uskonkin, että kaikki täällä ovat saaneet tosi myönteisen kuvan Coorista. Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn oikein hyvin työssäni, ja koko organisaatio on tehnyt minuun myönteisen vaikutuksen. Coorin työilmapiiri täällä Harstadissa on erinomainen, ja meillä on hyvää yhteistyötä asiakkaan henkilöstön kanssa. Tämä lisää huomattavasti viihtyvyyttä, ja minusta on mukava mennä töihin joka päivä! Hans Isaksson ( Isak ) v., käyttöteknikko, joka työskentelee useiden Fastighet i Solna -asiakkuuteen kuuluvien asiakkaiden kanssa Ruotsissa Tausta: Hans aloitti Coorissa 1. lokakuuta 2009, jolloin Coor otti vastuulleen kiinteistöpalveluyhtiö Jones Lang LaSallen kiinteistöpalvelut Tukholmassa, Malmössä ja Växjössä. Miten koit Cooriin siirtymisen? En suhtautunut asiaan kovinkaan myönteisesti juuri ennen siirtymistä, sillä luulin, että minun pitäisi vaihtaa työtä. Minulla oli sellainen käsitys, että Coor keskittyy lähinnä toimistopalveluihin ja että omakin työni koostuisi paljolti niistä. Kun sopimuspäällikkö Guy Drottler, kiinteistöpäällikkö Johnny Molén ja muutama muu coorilainen tulivat esittäytymään, ymmärsin Coorin olevan myös hyvä kiinteistöpalveluyhtiö ja tiesin voivani jatkaa käyttöteknikkona. Heidän esittelynsä Coorin toiminnasta oli hyvä ja antoi uuden kuvan Coorista. Mitä sopimuksen voimaantulopäivänä tapahtui? Saimme iloisen vastaanoton esimiehiltä ja liiketoimintayksikön edustajilta. He esittelivät yksityiskohtaisesti organisaatiota, Coorin työtapoja ja sitä, miten meidän tulisi palvella vuokralaisia. Saimme myös kaikki Coor-repun, uudet työvaatteet ja täytekakkua. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 7

8 Miten luulet asiakkaiden ja heidän vuokralaistensa kokeneen toimittajan vaihtumisen? Vuokralaiset eivät huomanneet suurtakaan eroa, paitsi uudet työvaatteemme. Työskentelen itse muun muassa kiinteistössä, jossa Coorin omakin toimisto on, joten monet coorilaiset tervehtivät minua nykyisin työkaverinaan. Työtehtäväni ovat suurin piirtein ennallaan, mutta palvelen nyt vuokralaisia hieman enemmän tehden esimerkiksi lampunvaihtoja ja muita töitä. Tähtäimessä kehitys Kustannusten kohdentaminen tärkeä ohjauskeino Välillisten kustannusten mahdollinen jakaminen ja niiden jakoperusteet ovat organisaatioissa tärkeä ohjauskysymys. Olennaista on löytää kohdennusperuste, joka ohjaa toimintaa optimaaliseen tilankäyttöön ja resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen mutta joka ei ole liian yksityiskohtainen ja hallinnollisesti raskas. Coor Service Managementilla, jolla on kirkkaasti eniten suurasiakkaiden integroituja kokonaispalveluratkaisuja koko Pohjolassa, on huomattavaa osaamista ja kokemusta myös tältä saralta. Yksi asiantuntijoista on palvelukoordinaattori Sofia Bengtsson. Coorin kokonaisvastuuseen sisältyy muun muassa tuottamiemme palveluiden kuten siivouksen, vartioinnin, jätehuollon ja lumitöiden kustannusten kokoaminen. Toisinaan käsittelemme myös vuokran ja energian kaltaisia muita välillisiä kustannuksia. Nämä kustannukset jaetaan siten kuin asiakkaalle parhaiten sopii, Sofia Bengtsson sanoo. Työ on hyvin mutkikasta, ja Coorin on sovitettava se asiakkaiden erilaisiin toiveisiin, organisaatiomuotoihin, ohjausfilosofioihin ja kirjanpitoperiaatteisiin. Tavoitteena on löytää aina kullekin asiakkaalle sopiva kohdennusperuste. Voimme auttaa asiakkaita kohdennusperusteen suunnittelussa ja käytännön soveltamisessa. Coorilla on tehokas IT-järjestelmä, joka tukee hyvin käytännön kohdennustyötä, Bengtsson kertoo. Erilaisia kohdennusperusteita Pienemmät organisaatiot vastaavat yleensä välillisistä kustannuksista keskitetysti, koska niillä on muita ja suorempia tapoja toimintansa ohjaamiseen. Suuremmissa organisaatioissa kohdentaminen on kuitenkin tärkeä ohjauskeino tilojen ja resurssien käytön optimoinnissa. Logiikka on yksinkertainen: kun kulutuksen ja kustannusten välillä on selvä yhteys, kulutuksen vähentämiseen on enemmän kannustimia. Ydinkysymyksenä on se, mikä organisaatiotaso kustannuksesta vastaa ja miten se jaetaan. Sofia Bengtsson kertoo, että kustannusten jakamiseen on enemmän tai vähemmän hienostuneita menetelmiä. Yksinkertaisimmasta päästä on menetelmä, jossa kustannukset jaetaan paikkakuntakohtaisesti tai sen perusteella, mikä on kyseisen toiminnon osuus kokonaisliikevaihdosta. Yksityiskohtaisempia perusteita ovat henkilöstömäärä tai pinta-ala (hinta per henkilö tai neliö). Usein välilliset kustannukset jaetaan moneen kertaan, kuten paikkakunta- tai tuotantolaitoskohtaisesti ja neliömäärän mukaan. Suurin yksittäinen välillinen kustannus on pintaala, joten neliökohtainen jakoperuste on kaikkein oikeudenmukaisin. Tämä on nykyisin myös yleisin käytäntö suurissa organisaatioissa. Valtaosalla organisaatioista on myös eri hintaluokkia erityyppisille tiloille, kuten tuotantotiloille, toimistotiloille, tietokonesaleille ja varastotiloille. Kaikilla näillä tiloilla on esimerkiksi erilaiset ilmastointi-, kunnossapito-, puhtaanapito-, turvallisuusvaatimukset, mistä syntyy erilaisia neliökustannuksia, Bengtsson sanoo. Tyhjien tilojen kustannukset keskitetysti Viime vuosina on yleistynyt käytäntö, jossa tyhjillään olevien tilojen kustannuksista vastataan keskitetysti. Tämä selittyy osittain sillä, että tila- Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 8

9 palvelujen pitkäjänteinen kehittäminen on usein epäoptimaalista, mikäli vastuu hajautetaan. Osittain taustalla on myös tietoisuus siitä, että vastuun keskittäminen tehostaa tilankäyttöä. Tilapalveluita on hallittava suhdannevaihteluiden ja toiminnan kehityksen tahdissa. Tarkoituksena on tyydyttää operatiivisen toiminnan pitkän aikavälin tarpeet, jotka liittyvät tarkoituksenmukaisiin ja tehokkaisiin toimitiloihin, mutta kannustaa samalla pidättyvyyteen ja tehokkaaseen tilankäyttöön. Hyvä hallinnollinen ratkaisu tähän on käytössä ja tyhjillään olevien tilojen erottaminen toisistaan, Sofia Bengtsson sanoo. Varaudu suhdannekäänteeseen! Tämä on ollut pahin taantuma yli 70 vuoteen, mutta nyt on nähtävissä yhä enemmän merkkejä suhdannekäänteestä. Monet yritykset ovat olleet kovilla myynnin notkahtamisen ja supistusten vuoksi, mutta nyt on aika valmistautua tilauskannan kasvuun. Edessä on uusia haasteita, jotka vaativat suunnittelua ja hyvää valmiutta. Oletteko valmiina? Vuosi 2009 jää mieleen kansainvälisen taantuman vuotena. Novassa vuonna 2008 julkaistussa artikkelisarjassa kirjoitimme, mitä tilaajan tulisi pitää mielessä laskusuhdanteen aikana*. Nyt teemaa syvennetään kysymällä, mitä toimia suhdannekäänne edellyttää. Liiketoimintayksikön johtaja AnnaCarin Grandin Ruotsin Coorista on kokenut asiakkaiden kanssa monet nousut ja laskut vuosien varrella, ja hänen mielestään noususuhdanteeseen valmistautumista usein aliarvioidaan. Suunnitelkaa ajoissa On luontevaa olla varovainen taantuman jälkeen, mutta samalla on erittäin tärkeää valmistautua kasvuun hyvissä ajoin. Kun kasvun aika koittaa, pullonkauloja ei saisi olla. On siis kysyttävä, riittävätkö tilat toiminnan laajentamiseen, pysyykö palvelutaso henkilöstömäärän ja tuotannon kasvun tahdissa ja antaako työympäristön parantaminen entistä paremmat eväät työvoimasta kilpailemiseen. Coor käy läheistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, tarjoaa kokemuksiaan ja pyrkii havaitsemaan kriittiset tekijät jo varhain, AnnaCarin Grandin sanoo. Grandin korostaa erityisesti aikaista valmistautumista. Jotkin uudelleenjärjestelyt vaativat aikaa, mikä taas edellyttää hyvää yhteistyötä palveluorganisaation ja operatiivisen toiminnan kanssa. Yhtenä hyvänä vinkkinä on erilaisiin skenaarioihin varautuminen. Laadimme yhdessä asiakkaiden kanssa usein toimenpidesuunnitelmia, jotka perustuvat erilaisiin ennusteisiin talouden elpymisnopeudesta. Näin sekä Coor että asiakkaat ovat hyvin valmistautuneita, Grandin sanoo. Tasot ja määrät tarpeen mukaan Kaiken palvelutoiminnan on jatkuvasti myötäiltävä ydintoiminnan muutoksia niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Kaikkien FM-tilaajien on joka tilanteessa löydettävä hyvä tasapaino palveluiden tehokkuuden, tuottavuuden ja houkuttelevuuden välille. Laskusuhdanteessa pannaan usein eniten painoa tehokkuudelle, kun taas noususuhdanteessa pidetään tärkeämpinä tuottavuutta ja houkuttelevuutta, mikä johtaa usein palvelutasojen nostamiseen. Palvelutasot ja määrät on valittava puitteiden mukaan. Coor kantaa suuren vastuun harjoittamastaan toiminnasta, ja meidän on annettava asiakkaille hyvää tukea niin vaikeina kuin hyvinäkin aikoina. Jos asiakas haluaa kustannussäästöjä, Coorin on tietysti autettava myös tässä tarkastelemalla palveluja uudelleen ja ehdottamalla aktiivisesti palvelumuutoksia vaikka se rokottaisikin omaa toimintaamme. Joistakin peruspalveluista on toki vaikea tinkiä, mutta väliaikaisesti voidaan hyväksyä sisäis- Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 9

10 ten postikierrosten karsiminen, varaston pienentäminen tai vaikkapa tiettyjen tilojen siivouskertojen vähentäminen. Palveluntoimitus ei voi perustua pelkkiin tilastoihin. Noususuhdanteessa Coorin on vastaavasti autettava asiakkaita oma-aloitteisilla ideoilla ja ehdotuksilla, jotka auttavat parantamaan asiakkaan tuotantotahtia ja optimoimaan tämän toimintaa, AnnaCarin Grandin toteaa. Noususuhdanteessa usein ilmenevistä konkreettisista ongelmista voidaan mainita tilankäytön optimointi. Monet yritykset hankkiutuvat taantuman aikana eroon liiallisista tiloista, ja suhdanteen kääntyessä voikin olla vaikeaa selvitä nopeasta kasvusta jäljellä olevissa tiloissa. Tämä taas johtaa siihen, että tilankäyttöä optimoidaan tiivistämällä, mikä toteutetaan välillä väärin. Tiivistäminen on toisinaan välttämätöntä, mutta se tulisi tehdä siten, että viihtyvyys ei kärsi. Coor voi auttaa tässä tarjoamalla kiinteistöjen kapasiteettiin ja optimointiin liittyvää syvällistä tietämystä, josta on kiittäminen varsinkin omia joustavia ja nykyaikaisia toimistoratkaisujamme. Coor voi niin ikään auttaa uusien tilojen hankkimisessa, mistä meillä on vankka kokemus, Grandin toteaa. Joustavuudella tasapainoa suhdannevaihteluihin Tilaajan ja palveluntoimittajan välisen sujuvan yhteistyön takeena on joustava liiketoimintamalli, jonka ansiosta palveluntoimitus myötäilee automaattisesti tilaajan toiminnan volyymimuutoksia. Coorin liukuvaa hinnoittelua ei ehkä aina osata arvostaa sopimusta tehtäessä, mutta pidemmän päälle sitäkin enemmän. Joustavan liiketoimintamallin ansiosta vältymme palvelutarpeen vaihteluun liittyviltä hintakeskusteluilta, mitkä tapaavat aiheuttaa kitkaa ja viedä energiaa. Liukuva hinnoittelu takaa mukautuvaisuuden, joka nousee asiakkaiden silmissä pidemmän päälle arvoon arvaamattomaan. Uskon juuri Coorin joustavuuden, mukautuvaisuuden ja suuren lojaaliuden selittävän sitä, miksi asiakkaat ovat niin halukkaita valitsemaan meidät yhteistyökumppaniksi ja miksi he usein myös pidentävät Coorin kanssa tehtyjä sopimuksia, Grandin summaa. * Novan Palvelutoimintaa laskusuhdanteessa -sarjassa julkaistut artikkelit vuodelta 2008: Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa (Nova nro 1/2008) haastateltavana Jan Mohlin, Ericssonin Director of Facility Management Julkinen sektori terävöittää fokustaan (Nova nro 2/2008) haastateltavana Ruotsin Alvestan kunnanjohtaja Eric Rydén Kriisiajan työnjako (Nova nro 3/2008) haastateltavana Ernst & Youngin konsultti Magnus Kuchler Volvo Trucks panostaa parempiin aikoihin Suurten muutosprojektien käynnistäminen keskellä taantumaa on epätavallista mutta täysin loogista ja oikein, sanoo Johan Jinhage, joka toimii palvelukoordinaattorina Volvo Trucksin Göteborgin-tehtaalla. Hän uskoo vahvasti siihen, että taantuman aikana kannattaa hyödyntää hidas tuotantotahti ja ylikapasiteetti ja varautua tulevaan. Apunaan Jinhagella on ollut muun muassa Coorin projektipäällikköjä. Volvossa on laadittu maailmanlaajuinen tulevaisuuden tehdaskonsepti, jonka toteuttamiseksi Johan Jinhage luotsasi keskellä pahinta taantumaa mittavaa muutosprojektia Volvo Trucksin suurella tehtaalla Göteborgin Tuvessa. Projektin nimenä oli FFT (Framtida Fabrik Tuve), ja tiivistettynä kyse oli kahden niin sanotun driven lines -tuotantolinjan asentamisesta. Liukuhihnaperiaatteella toimivia linjoja käytetään nykyisin monissa suurtuotantoyksiköissä eri puolilla maailmaa, ja ne tehostavat osaltaan kokoonpanoprosessia. Asennuksen yhteydessä tuotantotiloihin jouduttiin tekemään monia muutoksia. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 10

11 Taantuma hyödyksi Uudistustöiden aloittaminen keskellä talouskriisiä on epätavallista, mutta samalla täysin loogista ja oikein, Johan Jinhage uskoo. Uudet linjat edellyttivät suuria muutostöitä kokoonpanohallissa, ja pienten volyymien aikana oli hyvät mahdollisuudet sulkea yksi tuotantolinja kerrallaan asiakastoimitusten kärsimättä. Samalla pystyimme käyttämään omaa henkilöstöämme tiettyihin töihin, mikä pienensi projektikustannuksia. Kun kiirehdimme asennusprojektin toteutusta taantumassa, varauduimme samalla tulevaan, jolloin volyymit toivottavasti palaavat ennalleen, hän sanoo. Coor prosessin tukena Volvo Trucks pyysi avukseen Coorin projektipäällikköjä. Työstä kertoo Coorin palveluesimies Anna Frohlund: Olimme mukana projektissa alusta lähtien aina konseptin laatimisesta sen toteuttamiseen sekä tuotantolinjojen käyttöönottoon. Vastasimme myös asennusten yhteydessä tehdyistä tilamuutoksista. Työ oli jatkunut jo pitkään, ennen kuin se tiivistyi vuonna 2009, jolloin projektissa oli enimmillään mukana kahdeksan coorilaista, Frohlund kertoo. Molemmat osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä tiiviiseen yhteistyöhön ja sen lopputulokseen. Projektissa oli suuria haasteita, ja koordinointivaatimukset olivat kovat käynnissä olleen tuotannon vuoksi. Coor johti projektia teollisuushankkeisiin liittyvän osaamisensa ja kokemuksensa turvin ja täytti vaatimuksemme hyvin, Johan Jinhage kiittelee. Anna Frohlundiin taas teki vaikutuksen se, että Volvo Trucks käytti taantuman hyväkseen valmistautuakseen noususuhdanteeseen. Juuri näin pitääkin ajatella. Tehdasteollisuudessa on vaikeaa hallita kysynnän suuria heilahteluja, ja noususuhdanteessa tuotantokapasiteetin onkin oltava maksimaalinen. Volvo Trucks hyödynsi taantuman lisäämällä tuotantokapasiteettiaan alalla, jonka kasvuun yritys luottaa lujasti. Tämä on fiksua, rohkeaa ja merkki vahvuudesta, hän sanoo. Varovaista optimismia Volvon Göteborgin-tehdas on nyt hyvin valmistautunut suhdannekäänteeseen, ja valoa alkaakin olla näkyvissä. Tehtaan tilauskanta on kasvanut rankan supistus- ja tyhjäkäyntivaiheen jälkeen, ja laitos on palkkaamassa aiemmin irtisanottuja työntekijöitä takaisin töihin. Tunnemme varovaista optimismia, ja tilauskannan kasvaessa uskallamme nyt käynnistää toisen kahdesta uudesta tuotantolinjastamme. Odotan jo, että pääsemme hyödyntämään Göteborgin-tehtaan koko nykyisen kapasiteetin. Nova on Coor Service Managementin sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Olet joko itse ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tai se on saatu yritykseltäsi tai BlueBookin mediatietokannasta. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain Coorin omiin yhteydenottoihin. Sinulla on henkilötietolain perusteella oikeus saada kerran kalenterivuodessa korvauksetta tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Coorilla on sinusta ja miten niitä käsitellään. Tietoja on pyydettävä Coorille osoitetulla kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Sinulla on myös oikeus pyytää oikaisua henkilötietojesi käsittelyyn. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Graafinen suunnittelu ja tuotanto: Paloma Valokuvat ja kuvitukset: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, Helsinki, Puh , faksi ,

tyytyväisempiä asiakkaita

tyytyväisempiä asiakkaita Nro No 21 marraskuu Tammikuu 2009 2010 Pääkirjoitus - Martin Forss Älykkäämpää Coor kehityksen palvelua kärjessä tyytyväisempiä asiakkaita Hyvän palveluntoimittajan on kuljettava kehityksen kärjessä. Sen

Lisätiedot

Obamaa lainatakseni. Nro 2 Syyskuuta 2008

Obamaa lainatakseni. Nro 2 Syyskuuta 2008 Nro 2 Syyskuuta 2008 Obamaa lainatakseni Jos FM-alaa pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se on muutos. Olen toiminut palvelualalla 1990-luvun alusta lähtien, jolloin FM oli käsitteenä tuntematon. Palvelumarkkinoita

Lisätiedot

Nova vihreällä linjalla

Nova vihreällä linjalla Nro 1 kesäkuu 2009 Nova vihreällä linjalla Ympäristötrendistä on tullut pysyvä. Monella yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaallamme on tiukkoja ympäristötavoitteita, ja he myös edellyttävät Coorin apua

Lisätiedot

Tieto poikii tuloksia

Tieto poikii tuloksia Nr0 2 Lokakuu, 2007 Tieto poikii tuloksia Tuore tutkimus osoittaa, että yritykset ja julkisen sektorin toimijat pitävät oman palvelutoiminnan ylläpitämisen suurimpana ongelmana aikapulaa, joka estää uusien

Lisätiedot

Paras vinkkini. Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa. Nro 1 Toukokuu 2008

Paras vinkkini. Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa. Nro 1 Toukokuu 2008 Nro 1 Toukokuu 2008 Paras vinkkini Maailmantalous horjuu, ja suhdannenäkymät ovat heikentyneet. Mutta miten tämä vaikuttaa toimintanne tukipalveluihin? Onko palvelutoiminnan fokus erilainen hyvinä ja huonoina

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EUympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Tuottajien kokemuksia Stefán

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Lentomatkustamisen hankinnan haasteet

Lentomatkustamisen hankinnan haasteet CWT Finlandin asiakaslehti 2/2015 Lentomatkustamisen hankinnan haasteet Suomen ja muun maailman liikematkustuksen trendit 2015 Nokian Renkaat ja CWT hyvässä matkayhteistyössä jo yli 20 vuotta TAMKin matkapalvelutiimin

Lisätiedot

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA Te, eli PostNord, otitte meidät tosissanne. Oskar Lindroos, Lejos Oy TEKNIIKKA Pohjoismaiset TA-järjestelmät kehittyvät vauhdilla MEKONOMEN Napapiirille yhdessä yössä FUUSIO PostNord ja Direct Link yhdistyivät

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ?

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot