Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa"

Transkriptio

1 Nro 2 Toukokuu 2010 Pääkirjoitus Martin Forss Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa Kevät on vihdoin täällä pitkän ja ankaran talven jälkeen. Luonnon lisäksi ilahduttavia kevään merkkejä on nähtävissä yhä enemmän myös taloudessa. Coor on oppinut suurten heilahtelujen myötä muun muassa hyvän suunnittelun tärkeyden, ja kerromme aiheesta artikkelissa Varaudu suhdannekäänteeseen!. Tarjolla on koko joukko konkreettisia vinkkejä siitä, mitä FM-vastaavan tulisi pitää mielessä, kun noususuhdanne saa tuulta alleen. Novan tässä numerossa alkaa uusi artikkelisarja kansainvälisistä FMstrategioista, jotka ovat vuoden kovimpia trendejä suuryrityksissä. Olemme huomanneet, että maantieteellisesti entistä kattavampien FM-ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa kaikkialla Pohjolassa, ja pidämme tätä merkkinä markkinoiden kehittymisestä. Artikkelista Kansainväliset FM-strategiat kuuminta juuri nyt voi lukea kansainvälisten FMratkaisujen hyödyistä ja haitoista, ja tulevissa numeroissa kirjoitamme lisää siitä, mitä kansainvälisen FM-strategian suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät. Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Palveluiden ulkoistaminen sekä yksittäin että suurempina kokonaispalveluratkaisuina merkitsee henkilökunnalle usein työnantajan vaihtumista. Kerrommekin tässä numerossa, miten työntekijämme eri Pohjoismaissa ovat ottaneet vastaan tällaisen muutoksen. Näillä sanoin toivotan sinulle mukavaa kevättä ja hyviä lukuhetkiä. Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja Kiinnostuitko Coorista tai haluatko lisätietoja toiminnastamme? Ota rohkeasti yhteyttä! Puh , Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 1

2 Teemasarja: Kansainväliset FM-strategiat Kansainväliset FM-strategiat kuuminta juuri Pohjoismaiset FM-markkinat kehittyvät asteittain ja ovat siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, josta käytetään nimitystä multi-site FM/ IFM**. Tällä tarkoitetaan standardoituja kokonaispalveluratkaisuja, jotka otetaan käyttöön useissa tuotantolaitoksissa tai toimistoissa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Standardoitu kokonaispalveluratkaisu asettaa FM-palveluista vastaavalle uusia vaatimuksia ja haasteita. Mitä siis tulisi pitää mielessä, ja mitkä ovat hyödyt tai haitat? Nova tarjoaa vastauksia. Pohjoismaiden varsin nuoret FM-markkinat ovat juuri nyt jännittävässä kehitysvaiheessa, jossa kokeillaan yhä enemmän alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä FM-strategioita. Kansainvälisiä FM-strategioita on käytetty jo useita vuosia monikansallisissa yrityksissä, joiden kotipaikka on maailman kehittyneimmillä FM-markkinoilla Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 2009 näistä strategioista kiinnostuttiin huomattavasti aiempaa enemmän myös suurissa pohjoismaisissa organisaatioissa etenkin yksityisellä sektorilla mutta myös kansainvälisissä organisaatioissa, kuten puolustusalan yhtiöissä ja avustusjärjestöissä. FM-alan kehitys Pohjoismaissa Käytännössä kaikki toimijat niin yksityiset kuin julkisetkin ovat nyt saavuttaneet tai ohittaneet markkinoiden ensimmäisen kehitysvaiheen, eli ne ovat ulkoistaneet yhden tai useampia palveluita yhdelle tai useammalle ulkopuoliselle palveluntoimittajalle. Ensisijaisesti ulkoistettavia yksittäisiä palveluja ovat siivous, jätehuolto, turvallisuuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja henkilöstöravintolat*. Toisena kehitysvaiheena on koordinointi, jossa useita paikallisessa kohteessa tai sen ympäristössä tarvittavia tukipalveluita koordinoidaan integroituna kokonaisuutena. Tämän kehitysvaiheen pontimena on tietoisuus siitä, että palvelutoiminnassa voidaan saavuttaa suuria paikallisia synergioita. Jos yhteistyökumppaniksi valitaan ulkopuolinen asiantuntija, valinta kohdistuu usein toimittajaan, joka on erikoistunut hallitsemaan integroituja kokonaispalveluratkaisuja. Kokonaispalveluratkaisut ovat nykyisin tavallisimpia yksityisissä yrityksissä, mutta niitä käytetään myös julkisella sektorilla. Viime vuosina yhä useampi toimija on saavuttanut markkinoiden kolmannen kehitysvaiheen, jossa otetaan käyttöön standardoituja kokonaispalveluratkaisuja useissa kohteissa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Tästä vaiheesta käytetään nimitystä multi-site FM/IFM. Standardoitujen kokonaispalvelustrategioiden yleistymistä kasvattaa halu saavuttaa synergioita ja mittakaavaetuja standardoinnin ja suurten volyymien myötä. Tämäntyyppisten ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2009 Coor totesi trendin lyöneen itsensä läpi koko Pohjolan suuryrityksissä, jotka ovat alkaneet yhä enemmän kysellä kansainvälisiä kokonaispalveluratkaisuja (FM-/IFM-ratkaisuja). FM-strategian valitseminen FM-strategiaa valittaessa tilaajan on tehtävä joitakin periaatepäätöksiä. Yksi tärkeimmistä on juuri keskittämisaste: otetaanko FM-strategia käyttöön paikallisesti, kansallisesti vai kansainvälisesti? Kansainvälisten FM-strategioiden suurimpia etuja on tuotannon, työtapojen, työpaikkakonseptien ja/tai palvelutasojen standardointi eri tuotantolaitoksissa tai toimistoissa. Standardointi helpottaa huomattavasti palvelutoiminnan keskitettyä hallintaa, seurantaa ja vertailua suurissa ja maantieteellisesti hajautuneissa konserneissa. Tämä vähentää ajan myötä myös hallinnointia. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 2

3 Toinen ratkaiseva kysymys on se, halutaanko tukipalveluita hallita ja kehittää itse vai yhteistyössä alaan erikoistuneiden palveluntoimittajien kanssa. Nyt on nähtävissä selkeä ulkoistamistrendi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Coorin vuonna 2009* teettämästä markkinatutkimuksesta ilmeni, että yli 50 prosenttia kaikista suomalaisista, ruotsalaisista ja tanskalaisista vastaajista uskoo tukitoimintojen ulkoistamisen lisääntyvän viiden vuoden aikavälillä. Eniten kasvuun uskoivat julkisen sektorin vastaajat. Tutkimus osoittaa myös, että kaikkien maiden vastaajat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti ulkoistamiseen. Maiden keskiarvot olivat viisiportaisella asteikolla 3,59 3,77. Kolmanneksi tilaajan tulee ottaa kantaa siihen, halutaanko palvelutoiminta organisoida palveluittain/palvelualueittain vai tuotantolaitoksittain/ toimistoittain. Ydinkysymyksenä on, miten suuria volyymipohjaiset mittakaavaedut voivat olla paikallisiin synergiaetuihin verrattuina. Erityisen tärkeä tämä kysymys on tilaajalle, joka harkitsee standardoituja kokonaispalveluratkaisuja. Huomattavia paikallisia palvelusynergioita Palvelutoiminnan logiikka eroaa huomattavasti tuotannon panostuotteiden ja standardimateriaalin hankintalogiikasta. Erona ovat palvelutoiminnan tarjoamat suuret paikalliset synergiamahdollisuudet. Paikallisia synergiaetuja syntyy, kun sama henkilö suorittaa useita palveluita samassa kohteessa. Vaikkapa toimiston aulapalveluhenkilö voi hoitaa myös posti- ja kahvipalveluita. Paikallisissa synergioissa on usein kuitenkin toimisto- tai tuotantolaitoskohtaisia eroja, sillä esimerkiksi aulapalveluhenkilön eri työtehtävien toteutusedellytykset vaihtelevat paikasta toiseen. Otetaan esimerkkinä tilanne, jossa ostaja päättää hankkia aulapalvelut globaalisti: Tukholman-, New Yorkin-, São Paolon- ja Pekingin-toimistoissa tulisi siis tarjota samaa palvelua. Mahtavatko jonkin toimiston aulapalvelut tulla halvemmiksi kuin muiden? Todennäköisesti kaikissa vastaanotoissa on jo pienin mahdollinen miehitys, joten miehitys ei välttämättä vähene globaalin palveluhankinnan myötä. Riskinä on pikemminkin kustannusten kasvu lisämiehityksen tarpeen vuoksi. Novan seuraavissa numeroissa: kansainvälisen FM-strategian suunnittelu Tukipalveluiden suunnittelussa on erittäin tärkeää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö varsinkin työoikeuslainsäädäntö ja kulttuurierot. Tällä on suuria seurannaisvaikutuksia kansainvälisen palvelutoiminnan suunnitteluun. Millaisia toteutusvaihtoehtoja on siis tarjolla, ja mitä tulisi ottaa huomioon? Monet Pohjoismaiden suuryritykset pohtivat näitä kysymyksiä juuri nyt, ja syvennymme aiheeseen Novan seuraavissa numeroissa. Jos haluat keskustella aiheesta jo nyt, ota yhteyttä: Coor Service Managementin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikael Federley, , ** FM = Facility Management, IFM = Integrated Facility Management * Tiedot ovat peräisin Demoskopin ja Coorin markkinatutkimuksesta syyskuulta Juuri palvelutoiminnan merkittävät paikalliset synergiat selittävät kokonaispalveluratkaisujen yleistymisen koko läntisessä maailmassa. Ja mitä suuremmista ja mutkikkaammista kohteista on kyse, sitä suuremmat ovat myös paikalliset synergiamahdollisuudet. Yksittäisten palveluiden/palvelualueiden hallintaan perustuvan FM-organisaation suurena haittapuolena on se, että mittakaavaedut hupenevat paikallisten synergioiden hyödyntämisen vaikeuteen. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 3

4 Mitkä ovat haitat? Jos meillä olisi useampia toimittajia, niiden vaihtaminen olisi helpompaa, mikäli olisimme tyytymättömiä. Osaamisen taso ei välttämättä myöskään ole yhtä hyvä kaikissa maissa; eri toimittajat voivat olla vahvempia eri maissa ja tarjota meille siten muita paremman tuotteen. Bjørn Frivold, SAS:n kiinteistövastaava. SAS valitsi pohjoismaisen FM-strategian SAS ulkoisti vuonna 2008 Ruotsin-, Norjan- ja Tanskan-palvelutoimintansa yhdelle FMtoimittajalle Coor Service Managementille. Kun ulkoistamispäätös tehtiin, SAS oli valmis käyttämään eri FM-toimittajia eri maissa, mutta sittemmin on huomattu, että yhden toimittajan käytöstä on etunsa. Bjørn Frivold vastaa SAS-sopimuksen FM-toiminnasta, ja hän oli myös mukana silloin, kun päätös FM-palveluiden ulkoistamisesta tehtiin. Miksi valitsitte pohjoismaisen FM-strategian? SAS:n FM-palveluiden ulkoistaminen oli strateginen päätös, joka perustui ydintoimintaan keskittymiseen. Halusimme palveluntoimittajan, jonka kanssa voitaisiin tehdä yksi FM-sopimus kaikista palveluista. Arvioimme, että SAS:lla voisi hyvinkin olla eri toimittajia eri maissa. Vaikka yhden toimittajan mallia pidettiin suotavana, sitä ei siis edellytetty. Näin jälkeenpäin voimme kuitenkin todeta, että siirtymävaihe sujui paljon yksinkertaisemmin, kun toimittajia oli vain yksi. Coorin valitseminen ei siis johtunut siitä, että halusimme ehdottomasti vain yhden toimittajan valitsimme Coorin, koska se oli paras vaihtoehto kaikissa kolmessa maassa. Mitkä ovat kansainvälisen strategian edut? Edut huomaa lähinnä siirtymävaiheessa, jolloin on saatava tuhat ja yksi asiaa järjestykseen ja jolloin henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle. Yhden toimittajan käytöstä voi olla etua myös päivittäisessä toiminnassa, koska SAS haluaa yhtenäistää laatua ja prosesseja. Parempaa palveluntoimitusta Sutjakka käynnistysvaihe Toisen yrityksen palvelutoiminnan haltuunotto on mittava prosessi. Valmisteltavaa ja soviteltavaa riittää ennen sopimuksen voimaantuloa, mutta päivittäinen palveluntoimitus ei silti saa kärsiä. Ja mikä ehkä tärkeintä: Cooriin siirtyvien työntekijöiden tulee tuntea itsensä coorilaisiksi, vaikka työtehtävät ja työpaikka säilyvätkin ennallaan. Uuden sopimuksen allekirjoittamisen ja voimaantulon välinen aika on hektistä ja intensiivistä. Valmisteltavaa ja suunniteltavaa on yllin kyllin: työvaatteet on uusittava, autoihin ja kyltteihin on saatava Coorin yritysilme, puhelinnumerot on vaihdettava, uusien järjestelmä- ja verkkoyhteyksien on oltava kunnossa, palkat on maksettava oikein, sopimuksia on muutettava, sähköpostiosoitteiden on toimittava ja niin edelleen. Sopimuksen kriittisen käynnistysvaiheen on sujuttava kuin tanssi. Uuden palveluntoimituksen tulee liittyä saumattomasti vanhaan, jotta asiakkaan toiminta ei häiriintyisi. Juuri käynnistysvaiheen saumattomuus onkin yksi Coorin vahvuuksista. Tukenaan Coorilla on järjestelmällinen ja luotettavaksi havaittu integraatioprosessi, joka perustuu monivuotiseen kokemukseen mutkikkaiden palvelutoimintojen haltuunotosta. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 4

5 Emme ole koskaan epäonnistuneet sopimuksen käynnistymisvaiheessa, mistä on kiittäminen luotettavaa integraatioprosessia sekä osaavia projektiryhmäläisiä. Suurissa projekteissa perustamme aina erillisen projektiorganisaation, johon sisältyy tärkeää osaamista esimerkiksi henkilöstö-, Mats Holm, Coorin projektipäällikkö IT-, viestintä-, hankinta-, taloushallinto- sekä laatu- ja ympäristöalalta. Vuosien varrella saamamme kokemukset ovat auttaneet luomaan tarvittavat rutiinit, muistilistat ja mallit, kertoo toimintojen integrointiin erikoistunut Coorin projektipäällikkö Mats Holm. Uusi toimittaja uusi työnantaja Integraatiotyön alkuvaiheen tavoitteena on varmistaa palveluntoimituksen kitkattomuus heti sopimuksen voimaantulosta lähtien. Tilaajan asiakkaille eli kaikille, jotka käyttävät palveluita tuotantolaitoksessa tai toimistossa, ei pitäisi koitua mitään kielteisiä seurauksia palveluntoimittajan vaihtumisesta. Jokaisen uuden sopimuksen käynnistyminen on suunniteltava kulloisistakin lähtökohdista käsin. Kaikki haltuun otettavat toiminnot ovat erilaisia, joten myös käynnistysvaihe on ainutlaatuinen. Joskus haltuun otettavat toiminnot muistuttavat hyvinkin paljon omaa toimintaamme, mutta joskus niissä on eroja. Tällöin on panostettava erityisesti selittämiseen, selventämiseen ja motivoimiseen. Jotta uudet työntekijät oppisivat tuntemaan Coorin ja sen toiminnan, järjestämme aiheesta erityisiä tiedotustilaisuuksia, työpajoja ja koulutuksia, Mats Holm kertoo. Cooriin on siirtynyt pelkästään kahden viime vuoden aikana runsaat uutta työntekijää muista palvelutoiminnoista. Uusien työntekijöiden tulisi omaksua nopeasti Coorin toiminta, kulttuuri ja työskentelytapa. Integraatiotyössä on myös tärkeää kohdata huoli, jota työnantajan vaihtumiseen luonnostaan liittyy. Monet siirtyvät työntekijät ovat aiemmin kuuluneet työyhteisöön, jossa he työskentelevät jatkossakin, mutta nyt heillä on toinen työnantaja. Muutoksista huolestuminen on täysin luonnollista, ja pyrimme kohtaamaan sen avoimuudella ja aktiivisella tiedotuksella. Kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, yleisimpiä ongelmia on henkilöstön puutteellinen tiedonsaanti. Coor hyödyntääkin aktiivisesti erilaisia tiedotuskanavia, ennen kaikkea henkilöstö- ja esimiestapaamisia. Huoli hälvenee, kun esittelemme itsemme ja tarjoamme mahdollisuuden vuoropuheluun ja kysymysten esittämisen, Mats Holm sanoo. Uusien työntekijöiden näkemykset Mitä uudet coorilaiset sitten sanovat? Mats Holm kertoo, että huoli säilyy usein jonkin aikaa haltuunoton jälkeen mutta tapaa hälvetä varsin nopeasti. Tämä on nähtävissä myös Coorin vuotuisesta henkilöstötutkimuksesta, josta ilmenee selvästi, että henkilöstön tyytyväisyys Cooriin kasvaa ajan myötä. On uskomattoman hienoa nähdä uusien työntekijöiden viihtyvän. Monet suorastaan puhkeavat kukkaan ja tuntevat olonsa kotoisammaksi päästessään työnantajalle, jolle palvelu on ydintoimintaa. Tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun he ovat osa ydintoimintaa, jossa heidän työpanoksensa on yrityksen kannalta kaikkein tärkein. Näin ihmiset kokevat olevansa tärkeitä ja tulevansa nähdyiksi, mikä on tietysti hienoa, Mats Holm summaa. Viisi vinkkiä integraation onnistumiseksi Erillinen ja sitoutunut projektiorganisaatio Integraatioon on varattava riittävästi aikaa ja oikeanlaiset resurssit, sillä työ on välillä erittäin tiivistahtista. Projektiryhmän jäsenillä tulee olla myös riittävästi osaamista ja kokemusta onnistuneen toteutuksen takaamiseksi. Huolellinen suunnittelu kunnolla joustonvaraa Muistilistoihin ja malleihin perustuva huolellinen suunnittelu helpottaa työtä ja vähentää sopimuksen käynnistysvaiheen ongelmia. Samalla on löydyttävä joustoa ja valmius nopeaan toimintaan, mikäli vaikeuksia ilmenee. Koordinointi ja jatkuva seuranta Integraatiotyötä on koordinoitava hyvin. Käynnissä on monenlaisia toimintoja, jotka kaikki riippuvat eriasteisesti toisistaan. Koko projektiryhmän säännölliset seurantapalaverit ovat välttämättömiä ja varmistavat sen, ettei väliinputoamisia synny. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 5

6 Läheinen ja hyvä asiakasdialogi Integraatioprojektin onnistuminen vaatii läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Näin voidaan ennen kaikkea hankkia asiakaskohtaiset tiedot, joita kunkin projektin ainutlaatuisten lähtökohtien ymmärtäminen edellyttää. Aktiivinen tiedotus ja vuoropuhelumahdollisuudet Uudelle työnantajalle siirtyvän henkilöstön tulee olla hyvin perillä projektin etenemisestä. Avoimuus ja aktiivinen tiedottaminen ovatkin usein menestyksen salaisuuksia. Neljä uutta coorilaista Kun yritys tai julkinen organisaatio päättää ulkoistaa tukipalvelunsa, palveluhenkilökunnalle tarjotaan usein työtä uudesta palveluyhtiöstä. Miltä työnantajan vaihto tuntuu? Kolme Coorissa jonkin aikaa sitten aloittanutta työntekijää kertoo kokemuksistaan. Eila Järvinen v., asiakaspalveluhenkilö, joka työskentelee Lintulahdenvuoren asiakaskohteessa Helsingissä. Tausta: Eila aloitti Coorissa 1. syyskuuta 2009, jolloin hän siirtyi liikkeenluovutuksella Aspo Oyj:stä Coorin palvelukseen. Coor toimittaa Lintulahdenvuoren kiinteistössä toimiville yrityksille kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita, joita ovat esim. kiinteistönhuolto, aulapalvelut, postitus ja siivous. Miten koit Cooriin siirtymisen? Kun sain tietää asiasta, oli se aivan aluksi suoraan sanottuna sokki. Olin ollut Aspon palveluksessa vuodesta 1975, joten siirtymisessä oli paljon sulattelemista. Uudet työajat, työkaverit ja muut uudet asiat tuntuivat aluksi vierailta, mutta hiljalleen kaikkeen tottuu. Saan onneksi edelleen työskennellä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olen työskennellyt vuosia. Millainen sopimuksen käynnistysvaihe oli? Kaikki asiat oli otettu huomioon, ja sain runsaasti materiaalia Coorista, johon tutustuin. En tuntenut Cooria lainkaan entuudestaan, joten kaikki oli uutta. Käynnistysvaiheessa tapasin myös ison joukon muita coorilaisia, joiden tapaamista jännitin. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn hyvin työssäni ja voin aina kysyä apua esimieheltäni. Kahta samanlaista päivää ei ole, ja parasta työssäni onkin sen vaihtelevuus ja monipuolisuus. Saan tehdä liikkuvaa työtä, sillä en viihtyisi koko päivää pelkästään koneen ääressä työskennellen. Anette Møller v., assistentti Tanskan Coorin pääkonttorissa Birkerødissä Tausta: Anette aloitti Coorissa kesäkuussa 2008, jolloin Coor otti haltuunsa SAS Facility Managementin. Coor toimittaa SAS:lle muun muassa kiinteistönhuolto-, käyttäjä- ja hallintopalveluita. Miten koit Cooriin siirtymisen? Olin ollut SAS:n palveluksessa 36 vuotta, joten minua tietysti jännitti ja olin odottavalla kannalla. Päätin kuitenkin suhtautua myönteisesti työnantajan vaihtumiseen otin sen haasteena ja kehittymismahdollisuutena. Koen saaneeni coorilaisilta ystävällisen ja kiinnostuneen vastaanoton. Ensimmäisenä vuonna käytin paljon aikaa Coorin esittelyyn SAS:ssä. Sen jälkeen minut palkattiin omasta pyynnöstäni Tanskan Coorin pääkonttorin Business Support -toimintoon. Millainen sopimuksen käynnistysvaihe oli? Kaikille meille Cooriin siirtyville järjestettiin yhteinen aamupala ja esittelytilaisuus, jossa sai esittää kysymyksiä. Kaikille jaettiin myös reppu sekä henkilöstökäsikirja, Coorin Code of Conduct (yhteinen menettelyohje) sekä muuta yritystietoa. Samalla jaettiin työvaatteet niille, joiden tuli pukeutua Coorin logolla merkittyihin univormuihin. Coorin johto jäi työpaikalle loppupäiväksi ja kulki juttelemassa kanssamme, jotta saimme tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 6

7 Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn tosi hyvin ja olen tuntenut itseni tervetulleeksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Arvostan joustavuutta eli sitä, että voin itse suunnitella työpäiväni toki tietyissä rajoissa. Minulla on kannettava tietokone ja kännykkä, joten voin istua kahtena päivänä viikossa pääkonttorissa ja kahtena päivänä SAS:n toimistossa. Perjantain pidän avoimena. Olen tyytyväinen vaihteleviin ja kehittäviin työtehtäviini. Koen myös saaneeni Tanskan Coorissa suuren verkoston, mistä on paljolti kiittäminen sitä, että toimin jonkin aikaa liikkuvana puhelinvaihteena. Katrine Ellefsen v., Statoilin Harstadin-toimiston palveluesimies Norjassa Tausta: Katrine aloitti Coorissa vuonna 2009, jolloin Statoilin Harstadintoimiston tukipalvelut siirtyivät Coorille. Coorin tuottamia palveluita ovat mm. kiinteistönhuolto, vartiointi, siivous, postitus, vahtimestari-, hallinto- ja aulapalvelut sekä ravintolapalvelut. Miten koit Cooriin siirtymisen? Coorin palvelukseen siirtyminen meni tosi joustavasti ja hyvin. Kävimme hyvää vuoropuhelua Coorin Høvikin-toimiston palvelutoiminnan kehittäjien kanssa heti siitä lähtien, kun Coorin toimeksianto vahvistui. Coorilla oli hyvää keskitettyä seurantaa, ja olimme hyvin valmistautuneita uusiin työtehtäviin ja ylipäätään tulevaan. Miten luulet asiakkaan henkilöstön kokeneen muutoksen? Asiakkaan henkilöstö ei nähnyt suurtakaan muutosta, mitä nyt työvaatteemme vaihtuivat. Statoil ei halunnut, että Coor pitäisi heti aluksi suurta melua asiasta palveluiden käyttäjille eli yhtiön henkilöstölle. Statoilille oli tärkeintä se, että palveluhenkilökunta pysyi samana ja sai hyvät ehdot uudesta yrityksestä. Aika pian aloitimme kuitenkin muutosprojektin, joka poiki uudistuksia työtapoihin ja palveluntoimitukseen. Olemme saaneet projektista erittäin hyvää palautetta asiakkaan henkilöstöltä ja Statoilin yhteyshenkilöiltä. Uskonkin, että kaikki täällä ovat saaneet tosi myönteisen kuvan Coorista. Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn oikein hyvin työssäni, ja koko organisaatio on tehnyt minuun myönteisen vaikutuksen. Coorin työilmapiiri täällä Harstadissa on erinomainen, ja meillä on hyvää yhteistyötä asiakkaan henkilöstön kanssa. Tämä lisää huomattavasti viihtyvyyttä, ja minusta on mukava mennä töihin joka päivä! Hans Isaksson ( Isak ) v., käyttöteknikko, joka työskentelee useiden Fastighet i Solna -asiakkuuteen kuuluvien asiakkaiden kanssa Ruotsissa Tausta: Hans aloitti Coorissa 1. lokakuuta 2009, jolloin Coor otti vastuulleen kiinteistöpalveluyhtiö Jones Lang LaSallen kiinteistöpalvelut Tukholmassa, Malmössä ja Växjössä. Miten koit Cooriin siirtymisen? En suhtautunut asiaan kovinkaan myönteisesti juuri ennen siirtymistä, sillä luulin, että minun pitäisi vaihtaa työtä. Minulla oli sellainen käsitys, että Coor keskittyy lähinnä toimistopalveluihin ja että omakin työni koostuisi paljolti niistä. Kun sopimuspäällikkö Guy Drottler, kiinteistöpäällikkö Johnny Molén ja muutama muu coorilainen tulivat esittäytymään, ymmärsin Coorin olevan myös hyvä kiinteistöpalveluyhtiö ja tiesin voivani jatkaa käyttöteknikkona. Heidän esittelynsä Coorin toiminnasta oli hyvä ja antoi uuden kuvan Coorista. Mitä sopimuksen voimaantulopäivänä tapahtui? Saimme iloisen vastaanoton esimiehiltä ja liiketoimintayksikön edustajilta. He esittelivät yksityiskohtaisesti organisaatiota, Coorin työtapoja ja sitä, miten meidän tulisi palvella vuokralaisia. Saimme myös kaikki Coor-repun, uudet työvaatteet ja täytekakkua. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 7

8 Miten luulet asiakkaiden ja heidän vuokralaistensa kokeneen toimittajan vaihtumisen? Vuokralaiset eivät huomanneet suurtakaan eroa, paitsi uudet työvaatteemme. Työskentelen itse muun muassa kiinteistössä, jossa Coorin omakin toimisto on, joten monet coorilaiset tervehtivät minua nykyisin työkaverinaan. Työtehtäväni ovat suurin piirtein ennallaan, mutta palvelen nyt vuokralaisia hieman enemmän tehden esimerkiksi lampunvaihtoja ja muita töitä. Tähtäimessä kehitys Kustannusten kohdentaminen tärkeä ohjauskeino Välillisten kustannusten mahdollinen jakaminen ja niiden jakoperusteet ovat organisaatioissa tärkeä ohjauskysymys. Olennaista on löytää kohdennusperuste, joka ohjaa toimintaa optimaaliseen tilankäyttöön ja resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen mutta joka ei ole liian yksityiskohtainen ja hallinnollisesti raskas. Coor Service Managementilla, jolla on kirkkaasti eniten suurasiakkaiden integroituja kokonaispalveluratkaisuja koko Pohjolassa, on huomattavaa osaamista ja kokemusta myös tältä saralta. Yksi asiantuntijoista on palvelukoordinaattori Sofia Bengtsson. Coorin kokonaisvastuuseen sisältyy muun muassa tuottamiemme palveluiden kuten siivouksen, vartioinnin, jätehuollon ja lumitöiden kustannusten kokoaminen. Toisinaan käsittelemme myös vuokran ja energian kaltaisia muita välillisiä kustannuksia. Nämä kustannukset jaetaan siten kuin asiakkaalle parhaiten sopii, Sofia Bengtsson sanoo. Työ on hyvin mutkikasta, ja Coorin on sovitettava se asiakkaiden erilaisiin toiveisiin, organisaatiomuotoihin, ohjausfilosofioihin ja kirjanpitoperiaatteisiin. Tavoitteena on löytää aina kullekin asiakkaalle sopiva kohdennusperuste. Voimme auttaa asiakkaita kohdennusperusteen suunnittelussa ja käytännön soveltamisessa. Coorilla on tehokas IT-järjestelmä, joka tukee hyvin käytännön kohdennustyötä, Bengtsson kertoo. Erilaisia kohdennusperusteita Pienemmät organisaatiot vastaavat yleensä välillisistä kustannuksista keskitetysti, koska niillä on muita ja suorempia tapoja toimintansa ohjaamiseen. Suuremmissa organisaatioissa kohdentaminen on kuitenkin tärkeä ohjauskeino tilojen ja resurssien käytön optimoinnissa. Logiikka on yksinkertainen: kun kulutuksen ja kustannusten välillä on selvä yhteys, kulutuksen vähentämiseen on enemmän kannustimia. Ydinkysymyksenä on se, mikä organisaatiotaso kustannuksesta vastaa ja miten se jaetaan. Sofia Bengtsson kertoo, että kustannusten jakamiseen on enemmän tai vähemmän hienostuneita menetelmiä. Yksinkertaisimmasta päästä on menetelmä, jossa kustannukset jaetaan paikkakuntakohtaisesti tai sen perusteella, mikä on kyseisen toiminnon osuus kokonaisliikevaihdosta. Yksityiskohtaisempia perusteita ovat henkilöstömäärä tai pinta-ala (hinta per henkilö tai neliö). Usein välilliset kustannukset jaetaan moneen kertaan, kuten paikkakunta- tai tuotantolaitoskohtaisesti ja neliömäärän mukaan. Suurin yksittäinen välillinen kustannus on pintaala, joten neliökohtainen jakoperuste on kaikkein oikeudenmukaisin. Tämä on nykyisin myös yleisin käytäntö suurissa organisaatioissa. Valtaosalla organisaatioista on myös eri hintaluokkia erityyppisille tiloille, kuten tuotantotiloille, toimistotiloille, tietokonesaleille ja varastotiloille. Kaikilla näillä tiloilla on esimerkiksi erilaiset ilmastointi-, kunnossapito-, puhtaanapito-, turvallisuusvaatimukset, mistä syntyy erilaisia neliökustannuksia, Bengtsson sanoo. Tyhjien tilojen kustannukset keskitetysti Viime vuosina on yleistynyt käytäntö, jossa tyhjillään olevien tilojen kustannuksista vastataan keskitetysti. Tämä selittyy osittain sillä, että tila- Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 8

9 palvelujen pitkäjänteinen kehittäminen on usein epäoptimaalista, mikäli vastuu hajautetaan. Osittain taustalla on myös tietoisuus siitä, että vastuun keskittäminen tehostaa tilankäyttöä. Tilapalveluita on hallittava suhdannevaihteluiden ja toiminnan kehityksen tahdissa. Tarkoituksena on tyydyttää operatiivisen toiminnan pitkän aikavälin tarpeet, jotka liittyvät tarkoituksenmukaisiin ja tehokkaisiin toimitiloihin, mutta kannustaa samalla pidättyvyyteen ja tehokkaaseen tilankäyttöön. Hyvä hallinnollinen ratkaisu tähän on käytössä ja tyhjillään olevien tilojen erottaminen toisistaan, Sofia Bengtsson sanoo. Varaudu suhdannekäänteeseen! Tämä on ollut pahin taantuma yli 70 vuoteen, mutta nyt on nähtävissä yhä enemmän merkkejä suhdannekäänteestä. Monet yritykset ovat olleet kovilla myynnin notkahtamisen ja supistusten vuoksi, mutta nyt on aika valmistautua tilauskannan kasvuun. Edessä on uusia haasteita, jotka vaativat suunnittelua ja hyvää valmiutta. Oletteko valmiina? Vuosi 2009 jää mieleen kansainvälisen taantuman vuotena. Novassa vuonna 2008 julkaistussa artikkelisarjassa kirjoitimme, mitä tilaajan tulisi pitää mielessä laskusuhdanteen aikana*. Nyt teemaa syvennetään kysymällä, mitä toimia suhdannekäänne edellyttää. Liiketoimintayksikön johtaja AnnaCarin Grandin Ruotsin Coorista on kokenut asiakkaiden kanssa monet nousut ja laskut vuosien varrella, ja hänen mielestään noususuhdanteeseen valmistautumista usein aliarvioidaan. Suunnitelkaa ajoissa On luontevaa olla varovainen taantuman jälkeen, mutta samalla on erittäin tärkeää valmistautua kasvuun hyvissä ajoin. Kun kasvun aika koittaa, pullonkauloja ei saisi olla. On siis kysyttävä, riittävätkö tilat toiminnan laajentamiseen, pysyykö palvelutaso henkilöstömäärän ja tuotannon kasvun tahdissa ja antaako työympäristön parantaminen entistä paremmat eväät työvoimasta kilpailemiseen. Coor käy läheistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, tarjoaa kokemuksiaan ja pyrkii havaitsemaan kriittiset tekijät jo varhain, AnnaCarin Grandin sanoo. Grandin korostaa erityisesti aikaista valmistautumista. Jotkin uudelleenjärjestelyt vaativat aikaa, mikä taas edellyttää hyvää yhteistyötä palveluorganisaation ja operatiivisen toiminnan kanssa. Yhtenä hyvänä vinkkinä on erilaisiin skenaarioihin varautuminen. Laadimme yhdessä asiakkaiden kanssa usein toimenpidesuunnitelmia, jotka perustuvat erilaisiin ennusteisiin talouden elpymisnopeudesta. Näin sekä Coor että asiakkaat ovat hyvin valmistautuneita, Grandin sanoo. Tasot ja määrät tarpeen mukaan Kaiken palvelutoiminnan on jatkuvasti myötäiltävä ydintoiminnan muutoksia niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Kaikkien FM-tilaajien on joka tilanteessa löydettävä hyvä tasapaino palveluiden tehokkuuden, tuottavuuden ja houkuttelevuuden välille. Laskusuhdanteessa pannaan usein eniten painoa tehokkuudelle, kun taas noususuhdanteessa pidetään tärkeämpinä tuottavuutta ja houkuttelevuutta, mikä johtaa usein palvelutasojen nostamiseen. Palvelutasot ja määrät on valittava puitteiden mukaan. Coor kantaa suuren vastuun harjoittamastaan toiminnasta, ja meidän on annettava asiakkaille hyvää tukea niin vaikeina kuin hyvinäkin aikoina. Jos asiakas haluaa kustannussäästöjä, Coorin on tietysti autettava myös tässä tarkastelemalla palveluja uudelleen ja ehdottamalla aktiivisesti palvelumuutoksia vaikka se rokottaisikin omaa toimintaamme. Joistakin peruspalveluista on toki vaikea tinkiä, mutta väliaikaisesti voidaan hyväksyä sisäis- Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 9

10 ten postikierrosten karsiminen, varaston pienentäminen tai vaikkapa tiettyjen tilojen siivouskertojen vähentäminen. Palveluntoimitus ei voi perustua pelkkiin tilastoihin. Noususuhdanteessa Coorin on vastaavasti autettava asiakkaita oma-aloitteisilla ideoilla ja ehdotuksilla, jotka auttavat parantamaan asiakkaan tuotantotahtia ja optimoimaan tämän toimintaa, AnnaCarin Grandin toteaa. Noususuhdanteessa usein ilmenevistä konkreettisista ongelmista voidaan mainita tilankäytön optimointi. Monet yritykset hankkiutuvat taantuman aikana eroon liiallisista tiloista, ja suhdanteen kääntyessä voikin olla vaikeaa selvitä nopeasta kasvusta jäljellä olevissa tiloissa. Tämä taas johtaa siihen, että tilankäyttöä optimoidaan tiivistämällä, mikä toteutetaan välillä väärin. Tiivistäminen on toisinaan välttämätöntä, mutta se tulisi tehdä siten, että viihtyvyys ei kärsi. Coor voi auttaa tässä tarjoamalla kiinteistöjen kapasiteettiin ja optimointiin liittyvää syvällistä tietämystä, josta on kiittäminen varsinkin omia joustavia ja nykyaikaisia toimistoratkaisujamme. Coor voi niin ikään auttaa uusien tilojen hankkimisessa, mistä meillä on vankka kokemus, Grandin toteaa. Joustavuudella tasapainoa suhdannevaihteluihin Tilaajan ja palveluntoimittajan välisen sujuvan yhteistyön takeena on joustava liiketoimintamalli, jonka ansiosta palveluntoimitus myötäilee automaattisesti tilaajan toiminnan volyymimuutoksia. Coorin liukuvaa hinnoittelua ei ehkä aina osata arvostaa sopimusta tehtäessä, mutta pidemmän päälle sitäkin enemmän. Joustavan liiketoimintamallin ansiosta vältymme palvelutarpeen vaihteluun liittyviltä hintakeskusteluilta, mitkä tapaavat aiheuttaa kitkaa ja viedä energiaa. Liukuva hinnoittelu takaa mukautuvaisuuden, joka nousee asiakkaiden silmissä pidemmän päälle arvoon arvaamattomaan. Uskon juuri Coorin joustavuuden, mukautuvaisuuden ja suuren lojaaliuden selittävän sitä, miksi asiakkaat ovat niin halukkaita valitsemaan meidät yhteistyökumppaniksi ja miksi he usein myös pidentävät Coorin kanssa tehtyjä sopimuksia, Grandin summaa. * Novan Palvelutoimintaa laskusuhdanteessa -sarjassa julkaistut artikkelit vuodelta 2008: Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa (Nova nro 1/2008) haastateltavana Jan Mohlin, Ericssonin Director of Facility Management Julkinen sektori terävöittää fokustaan (Nova nro 2/2008) haastateltavana Ruotsin Alvestan kunnanjohtaja Eric Rydén Kriisiajan työnjako (Nova nro 3/2008) haastateltavana Ernst & Youngin konsultti Magnus Kuchler Volvo Trucks panostaa parempiin aikoihin Suurten muutosprojektien käynnistäminen keskellä taantumaa on epätavallista mutta täysin loogista ja oikein, sanoo Johan Jinhage, joka toimii palvelukoordinaattorina Volvo Trucksin Göteborgin-tehtaalla. Hän uskoo vahvasti siihen, että taantuman aikana kannattaa hyödyntää hidas tuotantotahti ja ylikapasiteetti ja varautua tulevaan. Apunaan Jinhagella on ollut muun muassa Coorin projektipäällikköjä. Volvossa on laadittu maailmanlaajuinen tulevaisuuden tehdaskonsepti, jonka toteuttamiseksi Johan Jinhage luotsasi keskellä pahinta taantumaa mittavaa muutosprojektia Volvo Trucksin suurella tehtaalla Göteborgin Tuvessa. Projektin nimenä oli FFT (Framtida Fabrik Tuve), ja tiivistettynä kyse oli kahden niin sanotun driven lines -tuotantolinjan asentamisesta. Liukuhihnaperiaatteella toimivia linjoja käytetään nykyisin monissa suurtuotantoyksiköissä eri puolilla maailmaa, ja ne tehostavat osaltaan kokoonpanoprosessia. Asennuksen yhteydessä tuotantotiloihin jouduttiin tekemään monia muutoksia. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 10

11 Taantuma hyödyksi Uudistustöiden aloittaminen keskellä talouskriisiä on epätavallista, mutta samalla täysin loogista ja oikein, Johan Jinhage uskoo. Uudet linjat edellyttivät suuria muutostöitä kokoonpanohallissa, ja pienten volyymien aikana oli hyvät mahdollisuudet sulkea yksi tuotantolinja kerrallaan asiakastoimitusten kärsimättä. Samalla pystyimme käyttämään omaa henkilöstöämme tiettyihin töihin, mikä pienensi projektikustannuksia. Kun kiirehdimme asennusprojektin toteutusta taantumassa, varauduimme samalla tulevaan, jolloin volyymit toivottavasti palaavat ennalleen, hän sanoo. Coor prosessin tukena Volvo Trucks pyysi avukseen Coorin projektipäällikköjä. Työstä kertoo Coorin palveluesimies Anna Frohlund: Olimme mukana projektissa alusta lähtien aina konseptin laatimisesta sen toteuttamiseen sekä tuotantolinjojen käyttöönottoon. Vastasimme myös asennusten yhteydessä tehdyistä tilamuutoksista. Työ oli jatkunut jo pitkään, ennen kuin se tiivistyi vuonna 2009, jolloin projektissa oli enimmillään mukana kahdeksan coorilaista, Frohlund kertoo. Molemmat osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä tiiviiseen yhteistyöhön ja sen lopputulokseen. Projektissa oli suuria haasteita, ja koordinointivaatimukset olivat kovat käynnissä olleen tuotannon vuoksi. Coor johti projektia teollisuushankkeisiin liittyvän osaamisensa ja kokemuksensa turvin ja täytti vaatimuksemme hyvin, Johan Jinhage kiittelee. Anna Frohlundiin taas teki vaikutuksen se, että Volvo Trucks käytti taantuman hyväkseen valmistautuakseen noususuhdanteeseen. Juuri näin pitääkin ajatella. Tehdasteollisuudessa on vaikeaa hallita kysynnän suuria heilahteluja, ja noususuhdanteessa tuotantokapasiteetin onkin oltava maksimaalinen. Volvo Trucks hyödynsi taantuman lisäämällä tuotantokapasiteettiaan alalla, jonka kasvuun yritys luottaa lujasti. Tämä on fiksua, rohkeaa ja merkki vahvuudesta, hän sanoo. Varovaista optimismia Volvon Göteborgin-tehdas on nyt hyvin valmistautunut suhdannekäänteeseen, ja valoa alkaakin olla näkyvissä. Tehtaan tilauskanta on kasvanut rankan supistus- ja tyhjäkäyntivaiheen jälkeen, ja laitos on palkkaamassa aiemmin irtisanottuja työntekijöitä takaisin töihin. Tunnemme varovaista optimismia, ja tilauskannan kasvaessa uskallamme nyt käynnistää toisen kahdesta uudesta tuotantolinjastamme. Odotan jo, että pääsemme hyödyntämään Göteborgin-tehtaan koko nykyisen kapasiteetin. Nova on Coor Service Managementin sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Olet joko itse ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tai se on saatu yritykseltäsi tai BlueBookin mediatietokannasta. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain Coorin omiin yhteydenottoihin. Sinulla on henkilötietolain perusteella oikeus saada kerran kalenterivuodessa korvauksetta tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Coorilla on sinusta ja miten niitä käsitellään. Tietoja on pyydettävä Coorille osoitetulla kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Sinulla on myös oikeus pyytää oikaisua henkilötietojesi käsittelyyn. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Graafinen suunnittelu ja tuotanto: Paloma Valokuvat ja kuvitukset: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, Helsinki, Puh , faksi ,

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Lisäarvoa älykkäillä palveluratkaisuilla

Lisäarvoa älykkäillä palveluratkaisuilla Lisäarvoa älykkäillä palveluratkaisuilla Kyllä, palvelu voi olla älykästä! TUOTTAVUUTTA PARANTAVIA Coor on Pohjoismaiden johtava palveluntoimittaja, jonka ratkaisut säästävät asiakkaiden aikaa ja resursseja.

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Obamaa lainatakseni. Nro 2 Syyskuuta 2008

Obamaa lainatakseni. Nro 2 Syyskuuta 2008 Nro 2 Syyskuuta 2008 Obamaa lainatakseni Jos FM-alaa pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se on muutos. Olen toiminut palvelualalla 1990-luvun alusta lähtien, jolloin FM oli käsitteenä tuntematon. Palvelumarkkinoita

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva Virallinen,

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

1. Vastuullinen kumppani

1. Vastuullinen kumppani YRITYSVASTUURAPORTTI 2016 1 1. Vastuullinen kumppani Näin onnistut kilpailuttamisessa Tunnetko jo kilpailutuksen erityisvaatimukset omalla toimialallasi? Entä minkä verran kilpailutukseen on hyvä varata

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 7.12.2017 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Parannukset polttopisteessä

Parannukset polttopisteessä Nro 3 Joulukuu 2007 Parannukset polttopisteessä Vuonna 2008 Coor lisää tehoa työhön, joka tähtää toimintamme parantamiseen. Tavoite koskee koko konsernia ja kulkee kaiken toimintamme punaisena lankana.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010 RECONOS Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 21 Ky Puh: 9-6969 274 PL 8, Aleksanterinkatu 17 Fax: 9-6969 2741 HELSINKI E-mail: kari.ehari@reconos.fi Oy Henkilöstötutkimus 21 LOPPURAPORTTI 1.1.21 Oy ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP)

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) Sivu 1 (6) SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) YLEISTÄ TAUSTA PALVELUILLE Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa pakottaa suuret ja erityisesti PKT- yritykset tarkastelemaan

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari HOK-Elanto lyhyesti Suomen suurin alueosuuskauppa, osa S-ryhmää Toimialueena pääkaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Alquity. sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin

Asiakkaan menestystarina. Alquity. sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin Asiakkaan menestystarina Alquity sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin PIRSTALOITUNEET TIEDOT MUUNNETTIIN ETULYÖNTIASEMAKSI

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta

Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta Syvälahden monitoimitalo (työnimi SYKA) Tilaaja: KOY Turun Syvälahden koulu SYVÄLAHDEN MONITOIMITALO ALLIANSSIMALLILLA JS 22.1.18 FIKSU JULKINEN RAKENTAMINEN fiksu =

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

지원서추천서및참고자료 추천서및참고자료 - 서두핀란드어핀란드어 격식을차림, 이름을알지못하는남자수신인 격식을차림, 이름을알지못하는여자수신인. Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva 격식을차림, 수신인의이름과성을모름

지원서추천서및참고자료 추천서및참고자료 - 서두핀란드어핀란드어 격식을차림, 이름을알지못하는남자수신인 격식을차림, 이름을알지못하는여자수신인. Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva 격식을차림, 수신인의이름과성을모름 추천서및참고자료 - 서두 Hyvä Herra, Hyvä Herra, 격식을차림, 이름을알지못하는남자수신인 Hyvä Rouva Hyvä Rouva 격식을차림, 이름을알지못하는여자수신인 Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva 격식을차림, 수신인의이름과성을모름 Hyvät vastaanottajat, Hyvät vastaanottajat,

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot