Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa"

Transkriptio

1 Nro 2 Toukokuu 2010 Pääkirjoitus Martin Forss Kevättä ja kansainvälistymistä ilmassa Kevät on vihdoin täällä pitkän ja ankaran talven jälkeen. Luonnon lisäksi ilahduttavia kevään merkkejä on nähtävissä yhä enemmän myös taloudessa. Coor on oppinut suurten heilahtelujen myötä muun muassa hyvän suunnittelun tärkeyden, ja kerromme aiheesta artikkelissa Varaudu suhdannekäänteeseen!. Tarjolla on koko joukko konkreettisia vinkkejä siitä, mitä FM-vastaavan tulisi pitää mielessä, kun noususuhdanne saa tuulta alleen. Novan tässä numerossa alkaa uusi artikkelisarja kansainvälisistä FMstrategioista, jotka ovat vuoden kovimpia trendejä suuryrityksissä. Olemme huomanneet, että maantieteellisesti entistä kattavampien FM-ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa kaikkialla Pohjolassa, ja pidämme tätä merkkinä markkinoiden kehittymisestä. Artikkelista Kansainväliset FM-strategiat kuuminta juuri nyt voi lukea kansainvälisten FMratkaisujen hyödyistä ja haitoista, ja tulevissa numeroissa kirjoitamme lisää siitä, mitä kansainvälisen FM-strategian suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät. Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Palveluiden ulkoistaminen sekä yksittäin että suurempina kokonaispalveluratkaisuina merkitsee henkilökunnalle usein työnantajan vaihtumista. Kerrommekin tässä numerossa, miten työntekijämme eri Pohjoismaissa ovat ottaneet vastaan tällaisen muutoksen. Näillä sanoin toivotan sinulle mukavaa kevättä ja hyviä lukuhetkiä. Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja Kiinnostuitko Coorista tai haluatko lisätietoja toiminnastamme? Ota rohkeasti yhteyttä! Puh , Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 1

2 Teemasarja: Kansainväliset FM-strategiat Kansainväliset FM-strategiat kuuminta juuri Pohjoismaiset FM-markkinat kehittyvät asteittain ja ovat siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, josta käytetään nimitystä multi-site FM/ IFM**. Tällä tarkoitetaan standardoituja kokonaispalveluratkaisuja, jotka otetaan käyttöön useissa tuotantolaitoksissa tai toimistoissa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Standardoitu kokonaispalveluratkaisu asettaa FM-palveluista vastaavalle uusia vaatimuksia ja haasteita. Mitä siis tulisi pitää mielessä, ja mitkä ovat hyödyt tai haitat? Nova tarjoaa vastauksia. Pohjoismaiden varsin nuoret FM-markkinat ovat juuri nyt jännittävässä kehitysvaiheessa, jossa kokeillaan yhä enemmän alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä FM-strategioita. Kansainvälisiä FM-strategioita on käytetty jo useita vuosia monikansallisissa yrityksissä, joiden kotipaikka on maailman kehittyneimmillä FM-markkinoilla Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 2009 näistä strategioista kiinnostuttiin huomattavasti aiempaa enemmän myös suurissa pohjoismaisissa organisaatioissa etenkin yksityisellä sektorilla mutta myös kansainvälisissä organisaatioissa, kuten puolustusalan yhtiöissä ja avustusjärjestöissä. FM-alan kehitys Pohjoismaissa Käytännössä kaikki toimijat niin yksityiset kuin julkisetkin ovat nyt saavuttaneet tai ohittaneet markkinoiden ensimmäisen kehitysvaiheen, eli ne ovat ulkoistaneet yhden tai useampia palveluita yhdelle tai useammalle ulkopuoliselle palveluntoimittajalle. Ensisijaisesti ulkoistettavia yksittäisiä palveluja ovat siivous, jätehuolto, turvallisuuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja henkilöstöravintolat*. Toisena kehitysvaiheena on koordinointi, jossa useita paikallisessa kohteessa tai sen ympäristössä tarvittavia tukipalveluita koordinoidaan integroituna kokonaisuutena. Tämän kehitysvaiheen pontimena on tietoisuus siitä, että palvelutoiminnassa voidaan saavuttaa suuria paikallisia synergioita. Jos yhteistyökumppaniksi valitaan ulkopuolinen asiantuntija, valinta kohdistuu usein toimittajaan, joka on erikoistunut hallitsemaan integroituja kokonaispalveluratkaisuja. Kokonaispalveluratkaisut ovat nykyisin tavallisimpia yksityisissä yrityksissä, mutta niitä käytetään myös julkisella sektorilla. Viime vuosina yhä useampi toimija on saavuttanut markkinoiden kolmannen kehitysvaiheen, jossa otetaan käyttöön standardoituja kokonaispalveluratkaisuja useissa kohteissa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Tästä vaiheesta käytetään nimitystä multi-site FM/IFM. Standardoitujen kokonaispalvelustrategioiden yleistymistä kasvattaa halu saavuttaa synergioita ja mittakaavaetuja standardoinnin ja suurten volyymien myötä. Tämäntyyppisten ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2009 Coor totesi trendin lyöneen itsensä läpi koko Pohjolan suuryrityksissä, jotka ovat alkaneet yhä enemmän kysellä kansainvälisiä kokonaispalveluratkaisuja (FM-/IFM-ratkaisuja). FM-strategian valitseminen FM-strategiaa valittaessa tilaajan on tehtävä joitakin periaatepäätöksiä. Yksi tärkeimmistä on juuri keskittämisaste: otetaanko FM-strategia käyttöön paikallisesti, kansallisesti vai kansainvälisesti? Kansainvälisten FM-strategioiden suurimpia etuja on tuotannon, työtapojen, työpaikkakonseptien ja/tai palvelutasojen standardointi eri tuotantolaitoksissa tai toimistoissa. Standardointi helpottaa huomattavasti palvelutoiminnan keskitettyä hallintaa, seurantaa ja vertailua suurissa ja maantieteellisesti hajautuneissa konserneissa. Tämä vähentää ajan myötä myös hallinnointia. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 2

3 Toinen ratkaiseva kysymys on se, halutaanko tukipalveluita hallita ja kehittää itse vai yhteistyössä alaan erikoistuneiden palveluntoimittajien kanssa. Nyt on nähtävissä selkeä ulkoistamistrendi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Coorin vuonna 2009* teettämästä markkinatutkimuksesta ilmeni, että yli 50 prosenttia kaikista suomalaisista, ruotsalaisista ja tanskalaisista vastaajista uskoo tukitoimintojen ulkoistamisen lisääntyvän viiden vuoden aikavälillä. Eniten kasvuun uskoivat julkisen sektorin vastaajat. Tutkimus osoittaa myös, että kaikkien maiden vastaajat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti ulkoistamiseen. Maiden keskiarvot olivat viisiportaisella asteikolla 3,59 3,77. Kolmanneksi tilaajan tulee ottaa kantaa siihen, halutaanko palvelutoiminta organisoida palveluittain/palvelualueittain vai tuotantolaitoksittain/ toimistoittain. Ydinkysymyksenä on, miten suuria volyymipohjaiset mittakaavaedut voivat olla paikallisiin synergiaetuihin verrattuina. Erityisen tärkeä tämä kysymys on tilaajalle, joka harkitsee standardoituja kokonaispalveluratkaisuja. Huomattavia paikallisia palvelusynergioita Palvelutoiminnan logiikka eroaa huomattavasti tuotannon panostuotteiden ja standardimateriaalin hankintalogiikasta. Erona ovat palvelutoiminnan tarjoamat suuret paikalliset synergiamahdollisuudet. Paikallisia synergiaetuja syntyy, kun sama henkilö suorittaa useita palveluita samassa kohteessa. Vaikkapa toimiston aulapalveluhenkilö voi hoitaa myös posti- ja kahvipalveluita. Paikallisissa synergioissa on usein kuitenkin toimisto- tai tuotantolaitoskohtaisia eroja, sillä esimerkiksi aulapalveluhenkilön eri työtehtävien toteutusedellytykset vaihtelevat paikasta toiseen. Otetaan esimerkkinä tilanne, jossa ostaja päättää hankkia aulapalvelut globaalisti: Tukholman-, New Yorkin-, São Paolon- ja Pekingin-toimistoissa tulisi siis tarjota samaa palvelua. Mahtavatko jonkin toimiston aulapalvelut tulla halvemmiksi kuin muiden? Todennäköisesti kaikissa vastaanotoissa on jo pienin mahdollinen miehitys, joten miehitys ei välttämättä vähene globaalin palveluhankinnan myötä. Riskinä on pikemminkin kustannusten kasvu lisämiehityksen tarpeen vuoksi. Novan seuraavissa numeroissa: kansainvälisen FM-strategian suunnittelu Tukipalveluiden suunnittelussa on erittäin tärkeää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö varsinkin työoikeuslainsäädäntö ja kulttuurierot. Tällä on suuria seurannaisvaikutuksia kansainvälisen palvelutoiminnan suunnitteluun. Millaisia toteutusvaihtoehtoja on siis tarjolla, ja mitä tulisi ottaa huomioon? Monet Pohjoismaiden suuryritykset pohtivat näitä kysymyksiä juuri nyt, ja syvennymme aiheeseen Novan seuraavissa numeroissa. Jos haluat keskustella aiheesta jo nyt, ota yhteyttä: Coor Service Managementin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikael Federley, , ** FM = Facility Management, IFM = Integrated Facility Management * Tiedot ovat peräisin Demoskopin ja Coorin markkinatutkimuksesta syyskuulta Juuri palvelutoiminnan merkittävät paikalliset synergiat selittävät kokonaispalveluratkaisujen yleistymisen koko läntisessä maailmassa. Ja mitä suuremmista ja mutkikkaammista kohteista on kyse, sitä suuremmat ovat myös paikalliset synergiamahdollisuudet. Yksittäisten palveluiden/palvelualueiden hallintaan perustuvan FM-organisaation suurena haittapuolena on se, että mittakaavaedut hupenevat paikallisten synergioiden hyödyntämisen vaikeuteen. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 3

4 Mitkä ovat haitat? Jos meillä olisi useampia toimittajia, niiden vaihtaminen olisi helpompaa, mikäli olisimme tyytymättömiä. Osaamisen taso ei välttämättä myöskään ole yhtä hyvä kaikissa maissa; eri toimittajat voivat olla vahvempia eri maissa ja tarjota meille siten muita paremman tuotteen. Bjørn Frivold, SAS:n kiinteistövastaava. SAS valitsi pohjoismaisen FM-strategian SAS ulkoisti vuonna 2008 Ruotsin-, Norjan- ja Tanskan-palvelutoimintansa yhdelle FMtoimittajalle Coor Service Managementille. Kun ulkoistamispäätös tehtiin, SAS oli valmis käyttämään eri FM-toimittajia eri maissa, mutta sittemmin on huomattu, että yhden toimittajan käytöstä on etunsa. Bjørn Frivold vastaa SAS-sopimuksen FM-toiminnasta, ja hän oli myös mukana silloin, kun päätös FM-palveluiden ulkoistamisesta tehtiin. Miksi valitsitte pohjoismaisen FM-strategian? SAS:n FM-palveluiden ulkoistaminen oli strateginen päätös, joka perustui ydintoimintaan keskittymiseen. Halusimme palveluntoimittajan, jonka kanssa voitaisiin tehdä yksi FM-sopimus kaikista palveluista. Arvioimme, että SAS:lla voisi hyvinkin olla eri toimittajia eri maissa. Vaikka yhden toimittajan mallia pidettiin suotavana, sitä ei siis edellytetty. Näin jälkeenpäin voimme kuitenkin todeta, että siirtymävaihe sujui paljon yksinkertaisemmin, kun toimittajia oli vain yksi. Coorin valitseminen ei siis johtunut siitä, että halusimme ehdottomasti vain yhden toimittajan valitsimme Coorin, koska se oli paras vaihtoehto kaikissa kolmessa maassa. Mitkä ovat kansainvälisen strategian edut? Edut huomaa lähinnä siirtymävaiheessa, jolloin on saatava tuhat ja yksi asiaa järjestykseen ja jolloin henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle. Yhden toimittajan käytöstä voi olla etua myös päivittäisessä toiminnassa, koska SAS haluaa yhtenäistää laatua ja prosesseja. Parempaa palveluntoimitusta Sutjakka käynnistysvaihe Toisen yrityksen palvelutoiminnan haltuunotto on mittava prosessi. Valmisteltavaa ja soviteltavaa riittää ennen sopimuksen voimaantuloa, mutta päivittäinen palveluntoimitus ei silti saa kärsiä. Ja mikä ehkä tärkeintä: Cooriin siirtyvien työntekijöiden tulee tuntea itsensä coorilaisiksi, vaikka työtehtävät ja työpaikka säilyvätkin ennallaan. Uuden sopimuksen allekirjoittamisen ja voimaantulon välinen aika on hektistä ja intensiivistä. Valmisteltavaa ja suunniteltavaa on yllin kyllin: työvaatteet on uusittava, autoihin ja kyltteihin on saatava Coorin yritysilme, puhelinnumerot on vaihdettava, uusien järjestelmä- ja verkkoyhteyksien on oltava kunnossa, palkat on maksettava oikein, sopimuksia on muutettava, sähköpostiosoitteiden on toimittava ja niin edelleen. Sopimuksen kriittisen käynnistysvaiheen on sujuttava kuin tanssi. Uuden palveluntoimituksen tulee liittyä saumattomasti vanhaan, jotta asiakkaan toiminta ei häiriintyisi. Juuri käynnistysvaiheen saumattomuus onkin yksi Coorin vahvuuksista. Tukenaan Coorilla on järjestelmällinen ja luotettavaksi havaittu integraatioprosessi, joka perustuu monivuotiseen kokemukseen mutkikkaiden palvelutoimintojen haltuunotosta. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 4

5 Emme ole koskaan epäonnistuneet sopimuksen käynnistymisvaiheessa, mistä on kiittäminen luotettavaa integraatioprosessia sekä osaavia projektiryhmäläisiä. Suurissa projekteissa perustamme aina erillisen projektiorganisaation, johon sisältyy tärkeää osaamista esimerkiksi henkilöstö-, Mats Holm, Coorin projektipäällikkö IT-, viestintä-, hankinta-, taloushallinto- sekä laatu- ja ympäristöalalta. Vuosien varrella saamamme kokemukset ovat auttaneet luomaan tarvittavat rutiinit, muistilistat ja mallit, kertoo toimintojen integrointiin erikoistunut Coorin projektipäällikkö Mats Holm. Uusi toimittaja uusi työnantaja Integraatiotyön alkuvaiheen tavoitteena on varmistaa palveluntoimituksen kitkattomuus heti sopimuksen voimaantulosta lähtien. Tilaajan asiakkaille eli kaikille, jotka käyttävät palveluita tuotantolaitoksessa tai toimistossa, ei pitäisi koitua mitään kielteisiä seurauksia palveluntoimittajan vaihtumisesta. Jokaisen uuden sopimuksen käynnistyminen on suunniteltava kulloisistakin lähtökohdista käsin. Kaikki haltuun otettavat toiminnot ovat erilaisia, joten myös käynnistysvaihe on ainutlaatuinen. Joskus haltuun otettavat toiminnot muistuttavat hyvinkin paljon omaa toimintaamme, mutta joskus niissä on eroja. Tällöin on panostettava erityisesti selittämiseen, selventämiseen ja motivoimiseen. Jotta uudet työntekijät oppisivat tuntemaan Coorin ja sen toiminnan, järjestämme aiheesta erityisiä tiedotustilaisuuksia, työpajoja ja koulutuksia, Mats Holm kertoo. Cooriin on siirtynyt pelkästään kahden viime vuoden aikana runsaat uutta työntekijää muista palvelutoiminnoista. Uusien työntekijöiden tulisi omaksua nopeasti Coorin toiminta, kulttuuri ja työskentelytapa. Integraatiotyössä on myös tärkeää kohdata huoli, jota työnantajan vaihtumiseen luonnostaan liittyy. Monet siirtyvät työntekijät ovat aiemmin kuuluneet työyhteisöön, jossa he työskentelevät jatkossakin, mutta nyt heillä on toinen työnantaja. Muutoksista huolestuminen on täysin luonnollista, ja pyrimme kohtaamaan sen avoimuudella ja aktiivisella tiedotuksella. Kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, yleisimpiä ongelmia on henkilöstön puutteellinen tiedonsaanti. Coor hyödyntääkin aktiivisesti erilaisia tiedotuskanavia, ennen kaikkea henkilöstö- ja esimiestapaamisia. Huoli hälvenee, kun esittelemme itsemme ja tarjoamme mahdollisuuden vuoropuheluun ja kysymysten esittämisen, Mats Holm sanoo. Uusien työntekijöiden näkemykset Mitä uudet coorilaiset sitten sanovat? Mats Holm kertoo, että huoli säilyy usein jonkin aikaa haltuunoton jälkeen mutta tapaa hälvetä varsin nopeasti. Tämä on nähtävissä myös Coorin vuotuisesta henkilöstötutkimuksesta, josta ilmenee selvästi, että henkilöstön tyytyväisyys Cooriin kasvaa ajan myötä. On uskomattoman hienoa nähdä uusien työntekijöiden viihtyvän. Monet suorastaan puhkeavat kukkaan ja tuntevat olonsa kotoisammaksi päästessään työnantajalle, jolle palvelu on ydintoimintaa. Tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun he ovat osa ydintoimintaa, jossa heidän työpanoksensa on yrityksen kannalta kaikkein tärkein. Näin ihmiset kokevat olevansa tärkeitä ja tulevansa nähdyiksi, mikä on tietysti hienoa, Mats Holm summaa. Viisi vinkkiä integraation onnistumiseksi Erillinen ja sitoutunut projektiorganisaatio Integraatioon on varattava riittävästi aikaa ja oikeanlaiset resurssit, sillä työ on välillä erittäin tiivistahtista. Projektiryhmän jäsenillä tulee olla myös riittävästi osaamista ja kokemusta onnistuneen toteutuksen takaamiseksi. Huolellinen suunnittelu kunnolla joustonvaraa Muistilistoihin ja malleihin perustuva huolellinen suunnittelu helpottaa työtä ja vähentää sopimuksen käynnistysvaiheen ongelmia. Samalla on löydyttävä joustoa ja valmius nopeaan toimintaan, mikäli vaikeuksia ilmenee. Koordinointi ja jatkuva seuranta Integraatiotyötä on koordinoitava hyvin. Käynnissä on monenlaisia toimintoja, jotka kaikki riippuvat eriasteisesti toisistaan. Koko projektiryhmän säännölliset seurantapalaverit ovat välttämättömiä ja varmistavat sen, ettei väliinputoamisia synny. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 5

6 Läheinen ja hyvä asiakasdialogi Integraatioprojektin onnistuminen vaatii läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Näin voidaan ennen kaikkea hankkia asiakaskohtaiset tiedot, joita kunkin projektin ainutlaatuisten lähtökohtien ymmärtäminen edellyttää. Aktiivinen tiedotus ja vuoropuhelumahdollisuudet Uudelle työnantajalle siirtyvän henkilöstön tulee olla hyvin perillä projektin etenemisestä. Avoimuus ja aktiivinen tiedottaminen ovatkin usein menestyksen salaisuuksia. Neljä uutta coorilaista Kun yritys tai julkinen organisaatio päättää ulkoistaa tukipalvelunsa, palveluhenkilökunnalle tarjotaan usein työtä uudesta palveluyhtiöstä. Miltä työnantajan vaihto tuntuu? Kolme Coorissa jonkin aikaa sitten aloittanutta työntekijää kertoo kokemuksistaan. Eila Järvinen v., asiakaspalveluhenkilö, joka työskentelee Lintulahdenvuoren asiakaskohteessa Helsingissä. Tausta: Eila aloitti Coorissa 1. syyskuuta 2009, jolloin hän siirtyi liikkeenluovutuksella Aspo Oyj:stä Coorin palvelukseen. Coor toimittaa Lintulahdenvuoren kiinteistössä toimiville yrityksille kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita, joita ovat esim. kiinteistönhuolto, aulapalvelut, postitus ja siivous. Miten koit Cooriin siirtymisen? Kun sain tietää asiasta, oli se aivan aluksi suoraan sanottuna sokki. Olin ollut Aspon palveluksessa vuodesta 1975, joten siirtymisessä oli paljon sulattelemista. Uudet työajat, työkaverit ja muut uudet asiat tuntuivat aluksi vierailta, mutta hiljalleen kaikkeen tottuu. Saan onneksi edelleen työskennellä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olen työskennellyt vuosia. Millainen sopimuksen käynnistysvaihe oli? Kaikki asiat oli otettu huomioon, ja sain runsaasti materiaalia Coorista, johon tutustuin. En tuntenut Cooria lainkaan entuudestaan, joten kaikki oli uutta. Käynnistysvaiheessa tapasin myös ison joukon muita coorilaisia, joiden tapaamista jännitin. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn hyvin työssäni ja voin aina kysyä apua esimieheltäni. Kahta samanlaista päivää ei ole, ja parasta työssäni onkin sen vaihtelevuus ja monipuolisuus. Saan tehdä liikkuvaa työtä, sillä en viihtyisi koko päivää pelkästään koneen ääressä työskennellen. Anette Møller v., assistentti Tanskan Coorin pääkonttorissa Birkerødissä Tausta: Anette aloitti Coorissa kesäkuussa 2008, jolloin Coor otti haltuunsa SAS Facility Managementin. Coor toimittaa SAS:lle muun muassa kiinteistönhuolto-, käyttäjä- ja hallintopalveluita. Miten koit Cooriin siirtymisen? Olin ollut SAS:n palveluksessa 36 vuotta, joten minua tietysti jännitti ja olin odottavalla kannalla. Päätin kuitenkin suhtautua myönteisesti työnantajan vaihtumiseen otin sen haasteena ja kehittymismahdollisuutena. Koen saaneeni coorilaisilta ystävällisen ja kiinnostuneen vastaanoton. Ensimmäisenä vuonna käytin paljon aikaa Coorin esittelyyn SAS:ssä. Sen jälkeen minut palkattiin omasta pyynnöstäni Tanskan Coorin pääkonttorin Business Support -toimintoon. Millainen sopimuksen käynnistysvaihe oli? Kaikille meille Cooriin siirtyville järjestettiin yhteinen aamupala ja esittelytilaisuus, jossa sai esittää kysymyksiä. Kaikille jaettiin myös reppu sekä henkilöstökäsikirja, Coorin Code of Conduct (yhteinen menettelyohje) sekä muuta yritystietoa. Samalla jaettiin työvaatteet niille, joiden tuli pukeutua Coorin logolla merkittyihin univormuihin. Coorin johto jäi työpaikalle loppupäiväksi ja kulki juttelemassa kanssamme, jotta saimme tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 6

7 Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn tosi hyvin ja olen tuntenut itseni tervetulleeksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Arvostan joustavuutta eli sitä, että voin itse suunnitella työpäiväni toki tietyissä rajoissa. Minulla on kannettava tietokone ja kännykkä, joten voin istua kahtena päivänä viikossa pääkonttorissa ja kahtena päivänä SAS:n toimistossa. Perjantain pidän avoimena. Olen tyytyväinen vaihteleviin ja kehittäviin työtehtäviini. Koen myös saaneeni Tanskan Coorissa suuren verkoston, mistä on paljolti kiittäminen sitä, että toimin jonkin aikaa liikkuvana puhelinvaihteena. Katrine Ellefsen v., Statoilin Harstadin-toimiston palveluesimies Norjassa Tausta: Katrine aloitti Coorissa vuonna 2009, jolloin Statoilin Harstadintoimiston tukipalvelut siirtyivät Coorille. Coorin tuottamia palveluita ovat mm. kiinteistönhuolto, vartiointi, siivous, postitus, vahtimestari-, hallinto- ja aulapalvelut sekä ravintolapalvelut. Miten koit Cooriin siirtymisen? Coorin palvelukseen siirtyminen meni tosi joustavasti ja hyvin. Kävimme hyvää vuoropuhelua Coorin Høvikin-toimiston palvelutoiminnan kehittäjien kanssa heti siitä lähtien, kun Coorin toimeksianto vahvistui. Coorilla oli hyvää keskitettyä seurantaa, ja olimme hyvin valmistautuneita uusiin työtehtäviin ja ylipäätään tulevaan. Miten luulet asiakkaan henkilöstön kokeneen muutoksen? Asiakkaan henkilöstö ei nähnyt suurtakaan muutosta, mitä nyt työvaatteemme vaihtuivat. Statoil ei halunnut, että Coor pitäisi heti aluksi suurta melua asiasta palveluiden käyttäjille eli yhtiön henkilöstölle. Statoilille oli tärkeintä se, että palveluhenkilökunta pysyi samana ja sai hyvät ehdot uudesta yrityksestä. Aika pian aloitimme kuitenkin muutosprojektin, joka poiki uudistuksia työtapoihin ja palveluntoimitukseen. Olemme saaneet projektista erittäin hyvää palautetta asiakkaan henkilöstöltä ja Statoilin yhteyshenkilöiltä. Uskonkin, että kaikki täällä ovat saaneet tosi myönteisen kuvan Coorista. Millaista Coorissa työskentely on nykyisin? Viihdyn oikein hyvin työssäni, ja koko organisaatio on tehnyt minuun myönteisen vaikutuksen. Coorin työilmapiiri täällä Harstadissa on erinomainen, ja meillä on hyvää yhteistyötä asiakkaan henkilöstön kanssa. Tämä lisää huomattavasti viihtyvyyttä, ja minusta on mukava mennä töihin joka päivä! Hans Isaksson ( Isak ) v., käyttöteknikko, joka työskentelee useiden Fastighet i Solna -asiakkuuteen kuuluvien asiakkaiden kanssa Ruotsissa Tausta: Hans aloitti Coorissa 1. lokakuuta 2009, jolloin Coor otti vastuulleen kiinteistöpalveluyhtiö Jones Lang LaSallen kiinteistöpalvelut Tukholmassa, Malmössä ja Växjössä. Miten koit Cooriin siirtymisen? En suhtautunut asiaan kovinkaan myönteisesti juuri ennen siirtymistä, sillä luulin, että minun pitäisi vaihtaa työtä. Minulla oli sellainen käsitys, että Coor keskittyy lähinnä toimistopalveluihin ja että omakin työni koostuisi paljolti niistä. Kun sopimuspäällikkö Guy Drottler, kiinteistöpäällikkö Johnny Molén ja muutama muu coorilainen tulivat esittäytymään, ymmärsin Coorin olevan myös hyvä kiinteistöpalveluyhtiö ja tiesin voivani jatkaa käyttöteknikkona. Heidän esittelynsä Coorin toiminnasta oli hyvä ja antoi uuden kuvan Coorista. Mitä sopimuksen voimaantulopäivänä tapahtui? Saimme iloisen vastaanoton esimiehiltä ja liiketoimintayksikön edustajilta. He esittelivät yksityiskohtaisesti organisaatiota, Coorin työtapoja ja sitä, miten meidän tulisi palvella vuokralaisia. Saimme myös kaikki Coor-repun, uudet työvaatteet ja täytekakkua. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 7

8 Miten luulet asiakkaiden ja heidän vuokralaistensa kokeneen toimittajan vaihtumisen? Vuokralaiset eivät huomanneet suurtakaan eroa, paitsi uudet työvaatteemme. Työskentelen itse muun muassa kiinteistössä, jossa Coorin omakin toimisto on, joten monet coorilaiset tervehtivät minua nykyisin työkaverinaan. Työtehtäväni ovat suurin piirtein ennallaan, mutta palvelen nyt vuokralaisia hieman enemmän tehden esimerkiksi lampunvaihtoja ja muita töitä. Tähtäimessä kehitys Kustannusten kohdentaminen tärkeä ohjauskeino Välillisten kustannusten mahdollinen jakaminen ja niiden jakoperusteet ovat organisaatioissa tärkeä ohjauskysymys. Olennaista on löytää kohdennusperuste, joka ohjaa toimintaa optimaaliseen tilankäyttöön ja resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen mutta joka ei ole liian yksityiskohtainen ja hallinnollisesti raskas. Coor Service Managementilla, jolla on kirkkaasti eniten suurasiakkaiden integroituja kokonaispalveluratkaisuja koko Pohjolassa, on huomattavaa osaamista ja kokemusta myös tältä saralta. Yksi asiantuntijoista on palvelukoordinaattori Sofia Bengtsson. Coorin kokonaisvastuuseen sisältyy muun muassa tuottamiemme palveluiden kuten siivouksen, vartioinnin, jätehuollon ja lumitöiden kustannusten kokoaminen. Toisinaan käsittelemme myös vuokran ja energian kaltaisia muita välillisiä kustannuksia. Nämä kustannukset jaetaan siten kuin asiakkaalle parhaiten sopii, Sofia Bengtsson sanoo. Työ on hyvin mutkikasta, ja Coorin on sovitettava se asiakkaiden erilaisiin toiveisiin, organisaatiomuotoihin, ohjausfilosofioihin ja kirjanpitoperiaatteisiin. Tavoitteena on löytää aina kullekin asiakkaalle sopiva kohdennusperuste. Voimme auttaa asiakkaita kohdennusperusteen suunnittelussa ja käytännön soveltamisessa. Coorilla on tehokas IT-järjestelmä, joka tukee hyvin käytännön kohdennustyötä, Bengtsson kertoo. Erilaisia kohdennusperusteita Pienemmät organisaatiot vastaavat yleensä välillisistä kustannuksista keskitetysti, koska niillä on muita ja suorempia tapoja toimintansa ohjaamiseen. Suuremmissa organisaatioissa kohdentaminen on kuitenkin tärkeä ohjauskeino tilojen ja resurssien käytön optimoinnissa. Logiikka on yksinkertainen: kun kulutuksen ja kustannusten välillä on selvä yhteys, kulutuksen vähentämiseen on enemmän kannustimia. Ydinkysymyksenä on se, mikä organisaatiotaso kustannuksesta vastaa ja miten se jaetaan. Sofia Bengtsson kertoo, että kustannusten jakamiseen on enemmän tai vähemmän hienostuneita menetelmiä. Yksinkertaisimmasta päästä on menetelmä, jossa kustannukset jaetaan paikkakuntakohtaisesti tai sen perusteella, mikä on kyseisen toiminnon osuus kokonaisliikevaihdosta. Yksityiskohtaisempia perusteita ovat henkilöstömäärä tai pinta-ala (hinta per henkilö tai neliö). Usein välilliset kustannukset jaetaan moneen kertaan, kuten paikkakunta- tai tuotantolaitoskohtaisesti ja neliömäärän mukaan. Suurin yksittäinen välillinen kustannus on pintaala, joten neliökohtainen jakoperuste on kaikkein oikeudenmukaisin. Tämä on nykyisin myös yleisin käytäntö suurissa organisaatioissa. Valtaosalla organisaatioista on myös eri hintaluokkia erityyppisille tiloille, kuten tuotantotiloille, toimistotiloille, tietokonesaleille ja varastotiloille. Kaikilla näillä tiloilla on esimerkiksi erilaiset ilmastointi-, kunnossapito-, puhtaanapito-, turvallisuusvaatimukset, mistä syntyy erilaisia neliökustannuksia, Bengtsson sanoo. Tyhjien tilojen kustannukset keskitetysti Viime vuosina on yleistynyt käytäntö, jossa tyhjillään olevien tilojen kustannuksista vastataan keskitetysti. Tämä selittyy osittain sillä, että tila- Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 8

9 palvelujen pitkäjänteinen kehittäminen on usein epäoptimaalista, mikäli vastuu hajautetaan. Osittain taustalla on myös tietoisuus siitä, että vastuun keskittäminen tehostaa tilankäyttöä. Tilapalveluita on hallittava suhdannevaihteluiden ja toiminnan kehityksen tahdissa. Tarkoituksena on tyydyttää operatiivisen toiminnan pitkän aikavälin tarpeet, jotka liittyvät tarkoituksenmukaisiin ja tehokkaisiin toimitiloihin, mutta kannustaa samalla pidättyvyyteen ja tehokkaaseen tilankäyttöön. Hyvä hallinnollinen ratkaisu tähän on käytössä ja tyhjillään olevien tilojen erottaminen toisistaan, Sofia Bengtsson sanoo. Varaudu suhdannekäänteeseen! Tämä on ollut pahin taantuma yli 70 vuoteen, mutta nyt on nähtävissä yhä enemmän merkkejä suhdannekäänteestä. Monet yritykset ovat olleet kovilla myynnin notkahtamisen ja supistusten vuoksi, mutta nyt on aika valmistautua tilauskannan kasvuun. Edessä on uusia haasteita, jotka vaativat suunnittelua ja hyvää valmiutta. Oletteko valmiina? Vuosi 2009 jää mieleen kansainvälisen taantuman vuotena. Novassa vuonna 2008 julkaistussa artikkelisarjassa kirjoitimme, mitä tilaajan tulisi pitää mielessä laskusuhdanteen aikana*. Nyt teemaa syvennetään kysymällä, mitä toimia suhdannekäänne edellyttää. Liiketoimintayksikön johtaja AnnaCarin Grandin Ruotsin Coorista on kokenut asiakkaiden kanssa monet nousut ja laskut vuosien varrella, ja hänen mielestään noususuhdanteeseen valmistautumista usein aliarvioidaan. Suunnitelkaa ajoissa On luontevaa olla varovainen taantuman jälkeen, mutta samalla on erittäin tärkeää valmistautua kasvuun hyvissä ajoin. Kun kasvun aika koittaa, pullonkauloja ei saisi olla. On siis kysyttävä, riittävätkö tilat toiminnan laajentamiseen, pysyykö palvelutaso henkilöstömäärän ja tuotannon kasvun tahdissa ja antaako työympäristön parantaminen entistä paremmat eväät työvoimasta kilpailemiseen. Coor käy läheistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, tarjoaa kokemuksiaan ja pyrkii havaitsemaan kriittiset tekijät jo varhain, AnnaCarin Grandin sanoo. Grandin korostaa erityisesti aikaista valmistautumista. Jotkin uudelleenjärjestelyt vaativat aikaa, mikä taas edellyttää hyvää yhteistyötä palveluorganisaation ja operatiivisen toiminnan kanssa. Yhtenä hyvänä vinkkinä on erilaisiin skenaarioihin varautuminen. Laadimme yhdessä asiakkaiden kanssa usein toimenpidesuunnitelmia, jotka perustuvat erilaisiin ennusteisiin talouden elpymisnopeudesta. Näin sekä Coor että asiakkaat ovat hyvin valmistautuneita, Grandin sanoo. Tasot ja määrät tarpeen mukaan Kaiken palvelutoiminnan on jatkuvasti myötäiltävä ydintoiminnan muutoksia niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Kaikkien FM-tilaajien on joka tilanteessa löydettävä hyvä tasapaino palveluiden tehokkuuden, tuottavuuden ja houkuttelevuuden välille. Laskusuhdanteessa pannaan usein eniten painoa tehokkuudelle, kun taas noususuhdanteessa pidetään tärkeämpinä tuottavuutta ja houkuttelevuutta, mikä johtaa usein palvelutasojen nostamiseen. Palvelutasot ja määrät on valittava puitteiden mukaan. Coor kantaa suuren vastuun harjoittamastaan toiminnasta, ja meidän on annettava asiakkaille hyvää tukea niin vaikeina kuin hyvinäkin aikoina. Jos asiakas haluaa kustannussäästöjä, Coorin on tietysti autettava myös tässä tarkastelemalla palveluja uudelleen ja ehdottamalla aktiivisesti palvelumuutoksia vaikka se rokottaisikin omaa toimintaamme. Joistakin peruspalveluista on toki vaikea tinkiä, mutta väliaikaisesti voidaan hyväksyä sisäis- Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 9

10 ten postikierrosten karsiminen, varaston pienentäminen tai vaikkapa tiettyjen tilojen siivouskertojen vähentäminen. Palveluntoimitus ei voi perustua pelkkiin tilastoihin. Noususuhdanteessa Coorin on vastaavasti autettava asiakkaita oma-aloitteisilla ideoilla ja ehdotuksilla, jotka auttavat parantamaan asiakkaan tuotantotahtia ja optimoimaan tämän toimintaa, AnnaCarin Grandin toteaa. Noususuhdanteessa usein ilmenevistä konkreettisista ongelmista voidaan mainita tilankäytön optimointi. Monet yritykset hankkiutuvat taantuman aikana eroon liiallisista tiloista, ja suhdanteen kääntyessä voikin olla vaikeaa selvitä nopeasta kasvusta jäljellä olevissa tiloissa. Tämä taas johtaa siihen, että tilankäyttöä optimoidaan tiivistämällä, mikä toteutetaan välillä väärin. Tiivistäminen on toisinaan välttämätöntä, mutta se tulisi tehdä siten, että viihtyvyys ei kärsi. Coor voi auttaa tässä tarjoamalla kiinteistöjen kapasiteettiin ja optimointiin liittyvää syvällistä tietämystä, josta on kiittäminen varsinkin omia joustavia ja nykyaikaisia toimistoratkaisujamme. Coor voi niin ikään auttaa uusien tilojen hankkimisessa, mistä meillä on vankka kokemus, Grandin toteaa. Joustavuudella tasapainoa suhdannevaihteluihin Tilaajan ja palveluntoimittajan välisen sujuvan yhteistyön takeena on joustava liiketoimintamalli, jonka ansiosta palveluntoimitus myötäilee automaattisesti tilaajan toiminnan volyymimuutoksia. Coorin liukuvaa hinnoittelua ei ehkä aina osata arvostaa sopimusta tehtäessä, mutta pidemmän päälle sitäkin enemmän. Joustavan liiketoimintamallin ansiosta vältymme palvelutarpeen vaihteluun liittyviltä hintakeskusteluilta, mitkä tapaavat aiheuttaa kitkaa ja viedä energiaa. Liukuva hinnoittelu takaa mukautuvaisuuden, joka nousee asiakkaiden silmissä pidemmän päälle arvoon arvaamattomaan. Uskon juuri Coorin joustavuuden, mukautuvaisuuden ja suuren lojaaliuden selittävän sitä, miksi asiakkaat ovat niin halukkaita valitsemaan meidät yhteistyökumppaniksi ja miksi he usein myös pidentävät Coorin kanssa tehtyjä sopimuksia, Grandin summaa. * Novan Palvelutoimintaa laskusuhdanteessa -sarjassa julkaistut artikkelit vuodelta 2008: Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa (Nova nro 1/2008) haastateltavana Jan Mohlin, Ericssonin Director of Facility Management Julkinen sektori terävöittää fokustaan (Nova nro 2/2008) haastateltavana Ruotsin Alvestan kunnanjohtaja Eric Rydén Kriisiajan työnjako (Nova nro 3/2008) haastateltavana Ernst & Youngin konsultti Magnus Kuchler Volvo Trucks panostaa parempiin aikoihin Suurten muutosprojektien käynnistäminen keskellä taantumaa on epätavallista mutta täysin loogista ja oikein, sanoo Johan Jinhage, joka toimii palvelukoordinaattorina Volvo Trucksin Göteborgin-tehtaalla. Hän uskoo vahvasti siihen, että taantuman aikana kannattaa hyödyntää hidas tuotantotahti ja ylikapasiteetti ja varautua tulevaan. Apunaan Jinhagella on ollut muun muassa Coorin projektipäällikköjä. Volvossa on laadittu maailmanlaajuinen tulevaisuuden tehdaskonsepti, jonka toteuttamiseksi Johan Jinhage luotsasi keskellä pahinta taantumaa mittavaa muutosprojektia Volvo Trucksin suurella tehtaalla Göteborgin Tuvessa. Projektin nimenä oli FFT (Framtida Fabrik Tuve), ja tiivistettynä kyse oli kahden niin sanotun driven lines -tuotantolinjan asentamisesta. Liukuhihnaperiaatteella toimivia linjoja käytetään nykyisin monissa suurtuotantoyksiköissä eri puolilla maailmaa, ja ne tehostavat osaltaan kokoonpanoprosessia. Asennuksen yhteydessä tuotantotiloihin jouduttiin tekemään monia muutoksia. Nova Uutiskirje - Nro 2 Sivu 10

11 Taantuma hyödyksi Uudistustöiden aloittaminen keskellä talouskriisiä on epätavallista, mutta samalla täysin loogista ja oikein, Johan Jinhage uskoo. Uudet linjat edellyttivät suuria muutostöitä kokoonpanohallissa, ja pienten volyymien aikana oli hyvät mahdollisuudet sulkea yksi tuotantolinja kerrallaan asiakastoimitusten kärsimättä. Samalla pystyimme käyttämään omaa henkilöstöämme tiettyihin töihin, mikä pienensi projektikustannuksia. Kun kiirehdimme asennusprojektin toteutusta taantumassa, varauduimme samalla tulevaan, jolloin volyymit toivottavasti palaavat ennalleen, hän sanoo. Coor prosessin tukena Volvo Trucks pyysi avukseen Coorin projektipäällikköjä. Työstä kertoo Coorin palveluesimies Anna Frohlund: Olimme mukana projektissa alusta lähtien aina konseptin laatimisesta sen toteuttamiseen sekä tuotantolinjojen käyttöönottoon. Vastasimme myös asennusten yhteydessä tehdyistä tilamuutoksista. Työ oli jatkunut jo pitkään, ennen kuin se tiivistyi vuonna 2009, jolloin projektissa oli enimmillään mukana kahdeksan coorilaista, Frohlund kertoo. Molemmat osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä tiiviiseen yhteistyöhön ja sen lopputulokseen. Projektissa oli suuria haasteita, ja koordinointivaatimukset olivat kovat käynnissä olleen tuotannon vuoksi. Coor johti projektia teollisuushankkeisiin liittyvän osaamisensa ja kokemuksensa turvin ja täytti vaatimuksemme hyvin, Johan Jinhage kiittelee. Anna Frohlundiin taas teki vaikutuksen se, että Volvo Trucks käytti taantuman hyväkseen valmistautuakseen noususuhdanteeseen. Juuri näin pitääkin ajatella. Tehdasteollisuudessa on vaikeaa hallita kysynnän suuria heilahteluja, ja noususuhdanteessa tuotantokapasiteetin onkin oltava maksimaalinen. Volvo Trucks hyödynsi taantuman lisäämällä tuotantokapasiteettiaan alalla, jonka kasvuun yritys luottaa lujasti. Tämä on fiksua, rohkeaa ja merkki vahvuudesta, hän sanoo. Varovaista optimismia Volvon Göteborgin-tehdas on nyt hyvin valmistautunut suhdannekäänteeseen, ja valoa alkaakin olla näkyvissä. Tehtaan tilauskanta on kasvanut rankan supistus- ja tyhjäkäyntivaiheen jälkeen, ja laitos on palkkaamassa aiemmin irtisanottuja työntekijöitä takaisin töihin. Tunnemme varovaista optimismia, ja tilauskannan kasvaessa uskallamme nyt käynnistää toisen kahdesta uudesta tuotantolinjastamme. Odotan jo, että pääsemme hyödyntämään Göteborgin-tehtaan koko nykyisen kapasiteetin. Nova on Coor Service Managementin sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Olet joko itse ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tai se on saatu yritykseltäsi tai BlueBookin mediatietokannasta. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain Coorin omiin yhteydenottoihin. Sinulla on henkilötietolain perusteella oikeus saada kerran kalenterivuodessa korvauksetta tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Coorilla on sinusta ja miten niitä käsitellään. Tietoja on pyydettävä Coorille osoitetulla kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Sinulla on myös oikeus pyytää oikaisua henkilötietojesi käsittelyyn. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Graafinen suunnittelu ja tuotanto: Paloma Valokuvat ja kuvitukset: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, Helsinki, Puh , faksi ,

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä?

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Tommi Mäkelä Tampereen teknillinen yliopisto RATA2010 Jyväskylä 26.1.2010 2 Esityksen kysymykset 1. Miksi tämä aihe? 2. Maailma vie, Suomi vikisee?

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ Palautteet MÄTCHIEN ONNISTUMINEN OSAAJA Kuinka onnistuneena pidät sinulle valittua mätchiä? (1=huono, 5=erinomainen) YRITYS Kuinka onnistuneena pidät

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ 25.11.2016 Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Kuka Henri Ärölä? Yleislääketieteen erikoislääkäri Käytännön työkokemusta

Lisätiedot

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4.

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4. Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) Eerikki Mäki & Tanja Kuronen Mattila: Aalto yliopisto Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

AVOIN JA ARKTINEN. Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen. Joanna Kuntonen-van t Riet

AVOIN JA ARKTINEN. Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen. Joanna Kuntonen-van t Riet AVOIN JA ARKTINEN Kaivosalan tulevaisuuden kestävyyshaasteet ja niihin vastaaminen Joanna Kuntonen-van t Riet SISÄLTÖ Haasteet ja näkökulmat (kaivosala vs muut) & mahdolliset vastauskeinot Maankäyttö Resurssit

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot