EmvHost Online - Käyttöohje. 1 Toimintaperiaate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EmvHost Online - Käyttöohje. 1 Toimintaperiaate"

Transkriptio

1 1 Toimintaperiaate EmvHost Online -palvelu kokoaa ketjun maksupisteiltä kertyvän tilitysinformaation taloushallinnon käyttöön. Palvelun avulla ketju voi seurata keskitetysti yritysryhmien tai yksittäisten myymälöiden korttitapahtumien kertymistä maksupäätteiltä ja näiden tapahtumien tilittämistä. Palvelu auttaa tehostamaan kassanhallinnan suunnittelua ja tarjoaa työkaluja tilitysten, avointen saatavien ja provisioiden seurantaan. Tapahtumaeriä ja tilityksiä voidaan tarkastella yksittäisen myymälän, yrityksen tai konsernin tasolla. Tapahtumatasolla korttimaksuja voidaan tarkastella joko erien sisällä tai yksittäisten tapahtumien haun kautta. Maksupäätteillä vastaanotetut tapahtumat siirretään pankkiin ja luottokorttiyhtiöille maksupäätteiden asennustavasta riippuen joko pääte- tai myymäläkohtaisesti. Siirron yhteydessä tapahtumiin liittyvä aineistotieto (mm. arkistoviite, summa, maksutapa, erätieto) tallentuu palvelun tietokantaan. Korttinumerosta näytetään korkeintaan kuusi ensimmäistä ja/tai neljä viimeistä numeroa. Yksittäinen korttitapahtuma on jäljitettävissä esim. arkistoviitteen avulla. Taloushallinto voi tarkastella aineistoja suoraan www-raportoinnin kautta tai tiedot voidaan ladata yrityksen omiin järjestelmiin käsiteltäviksi edelleen. Palvelun kautta on nähtävissä mm. seuraavat tiedot: Yksittäisessä myymälässä tai ketjussa vastaanotettujen tapahtumien korttityypit ja summat (eräraportti) Kassapiste jossa tapahtumat on vastaanotettu (korttitapahtumatilastot) Mitkä tapahtumat/arkistoviitteet on välitetty missäkin erässä (korttitapahtumalista) Avoimien saatavien määrä nyt tai tiettynä päivänä menneisyydessä (eräraportti) Onko tapahtuma tai erä maksettu tilille vai edelleen avoin saatava (eräraportti, korttitapahtumalista)* Mikä oli tilityksen jälkeen toteutunut provisio (eräraportti)* *) Edellyttää viitemaksutiedoston lataamista palveluun

2 2 Käyttöönotto Nets Oy:n maksupäätteet toimittavat automaattisesti tietoja vastaanotetuista aineistoista EmvHost Online palveluun. Kaikki tapahtumat ovat tarkasteltavissa takautuvasti vähintään kaksi vuotta. Käyttäjille luodaan tilauksesta EmvHost Online -tunnukset, joihin on liitetty yritykseen/konserniin kuuluvat toimipisteet. Tunnuksia voidaan toimittaa myös yksittäisiin toimipisteisiin rajoitetuilla käyttöoikeuksilla, jolloin esim. franchising -yrittäjät voivat tarkastella vain omien toimipisteidensä tapahtumia. Käyttöoikeuksien rajaaminen tapahtuu palvelutunnusten perusteella. Mikäli yrityksellä/konsernilla on useampi palvelutunnus, voidaan oikeuksia rajata koskemaan tiettyä palvelutunnusta. Edellytyksenä on kuitenkin se, että palvelutunnuksen ensimmäiset yhdeksän numeroa ovat toisistaan poikkeavat. Mikäli palvelutunnukset eroavat toisistaan ainoastaan viimeisten kolmen numeron osalta, käyttöoikeuksia ei voida rajata palvelutunnuskohtaisesti. Tunnusten avaus tapahtuu maksupäätetilauksen yhteydessä tai myöhemmin maksupäätetuen kautta erikseen muutosilmoituslomakkeella tilattuna. Tapahtumien tilitystietojen täydentämiseksi (saatavat, provisiot) tulee palveluun ladata pankin toimittama saapuvien viitemaksujen aineisto (kts. toiminto Lähetä viitemaksutiedosto). Viitemaksutiedosto sisältää korttitilityksien viitetiedot ja sen pohjalta EmvHost Online -palveluun päivitetään tilille saapuneiden tilityksien tilanne. EmvHost Online -palvelu suodattaa aineistosta pois muut kuin korttimaksuihin liittyvät viitetapahtumat, joten viitemaksutiedostossa voi olla myös muita viiteaineistoja. Täytyy kuitenkin varmistaa ettei mikään muu järjestelmä tuota samanlaisia viitenumeroja, jotka voisivat haitata tilitysten kohdistamista. Mikäli viitetietoja pankin suorittamista tilityksistä ei ole käytettävissä, näytetään kaikki tapahtumat avoimina saatavina. Nämä avoimet saatavat on myös mahdollista kuitata manuaalisesti maksetuiksi käyttäjän toimesta. Korttimaksuerät täytyy lähettää pankkiin viitteellisinä, jotta automaattinen erien kohdistus on käytettävissä. Jos tapahtumaeriä lähetetään viitteettöminä, niitä ei pystytä kohdistamaan, sillä kohdistus tapahtuu aineiston viitenumeron perusteella. Tapahtumien tilittäjän kanssa on myös sovittava, että tapahtumat tilitetään aineiston viitenumeron mukaan (ns. EMV-viite) eikä tilittäjän omalla viitteellä. Aikaisemmin käytössä olleen työasemalle asennettavan EmvHost Viewerin käyttäjät voivat siirtää vanhaan järjestelmään kerääntyneet historiatiedot palveluun (kts. toiminto Lähetä EmvHost.dat). Siirron yhteydessä tulee tarkistaa mitä kautta viiteaineistot tuotiin vanhaan palveluun, ja tehdä tarvittavat muutokset järjestelmiin, jotta saapuva viiteaineisto voidaan jatkossa tuoda suoraan EmvHost Online -palveluun. 2/11

3 3 Käyttöliittymä 3.1 Konsernipuu Päänäkymän vasemmassa laidassa näkyvä konsernirakenne muodostuu automaattisesti kun päätteet/myymälät lähettävät tapahtumia palveluun. Jaotteluperusteena toimivat päätteiden/myymälöiden palvelutunnukset. Voit nimetä palvelutunnukset esim. myymälän selkokielisellä nimellä, mikäli käyttäjätunnuksellasi on yrityksen ylläpitäjän oikeudet. Uudelleennimeäminen tapahtuu käyttämällä listan yläpuolella oikealla näkyvää kynäpainiketta. Laajenna-painike avaa kaikki hierarkiatasot ja näyttää koko konsernin tiedot. Päivitä-painike päivittää listalla tapahtuneet muutokset, esim. myymälänimien muutokset. Jokaisessa näkymässä voidaan rajata haluttu tarkastelun kohde konsernipuusta (esim. myymälä tai yritys) klikkaamalla sitä, jolloin valinta vaikuttaa kaikkiin päänäkymän raportteihin. Jos halutaan tarkastella koko konsernia, valitaan ylin taso ja vastaavasti vain yritystä tai myymälää tarkasteltaessa kyseinen taso. 3.2 Eräraportti Eräraportti näyttää lähetetyt tapahtumat erittäin jaoteltuna. Tiedot päivittyvät, kun pääte/myymälä on lähettänyt tapahtumat ja ne on onnistuneesti välitetty eteenpäin. Palvelu ei näytä tapahtumia heti kun ne on vastaanotettu päätteellä, vaan vasta kun ne on siirretty tilittäjän prosessoitavaksi. Tapahtumat näkyvät avoimina saatavina siihen asti, kunnes pankista saatava viitemaksutiedosto on tuotu palveluun valikon Tiedosto > Lähetä viitemaksutiedosto kautta tai automatisoituna erillisellä sovelluksella. Tiedot tapahtumien tilityksistä ja provisioista tulevat näkyviin noin tunnin viiveellä viitemaksutiedoston lähetyksestä. 3/11

4 Ylälaidan valinnoilla kohdistetaan tarkastelu avoimiin saataviin, provisioihin tai tilityksiin (mikäli pankin viiteaineisto maksetuista tapahtumista on käytettävissä). Tarkastelu voidaan tehdä eräkohtaisesti tai korttiyhtiöittäin. Aikavälivalinnalla valitaan näkymään haluttuina ajankohtina luodut erät. On kuitenkin huomioitava, että itse erä voi sisältää luontipäiväystään vanhempia korttitapahtumia. Syitä tähän ovat esimerkiksi seuraavat: Erämuodostusta ei ole tehty joka päivä, joten erässä on luontipäivänsä lisäksi usean edeltävän päivän tapahtumia Verkkoyhteyden vika on tilapäisesti estänyt tapahtumien lähettämisen, joten tapahtumat on saatu käsittelyyn myöhemmin ja tulevat mukaan seuraavaan erään Kaikki valinnat, kuten aikaväli tai tarkasteluun valittu toimipiste, tulee vahvistaa painamalla Päivitä-painiketta; vasta tämän jälkeen näkymä päivittyy valintaa vastaavaksi. Aikavälin liukupainikkeella voidaan rajata tarkasteluun haluttu aika vuorokaudesta milloin eriä on lähetetty. Valinta on käyttökelpoinen, mikäli järjestelmät lähettävät aineistonsa tiettyinä aikoina ja halutaan tarkastella vain niitä. Oletuksena tarkastellaan kaikkia vuorokauden ajankohtia. Eräraportissa näytetään korttierät niiden luomispäivän mukaisesti, joten kyseinen erä voi sisältää myös aikaisempina päivinä vastaanotettuja korttitapahtumia riippuen siitä milloin kyseinen erä on luotu. 4/11

5 Tarkastellaksesi tiettynä ajankohtana vastaanotettuja korttitapahtumia, avaa Korttitapahtumatilastot-välilehti, jossa päivämäärärajaus voidaan kohdistaa korttitapahtumien ajankohtaan. Kaksoisklikkaamalla haluttua erää saadaan näkyviin yksittäisen erän sisältämät korttitapahtumat ja niiden tarkemmat tiedot, kuten esim. arkistoviitteet. Arkistoviitteen kautta voidaan yhdistää yksittäinen kassatapahtuma ja maksusuoritus (kassajärjestelmä tallentaa arkistoviitteen). Korttinumerot näytetään tässäkin näkymässä osin peitettyinä. Vastaanotettaessa tapahtumia useissa valuutoissa voidaan tapahtumat erotella myös valuutan perusteella. Valinta tapahtuu valuuttalistasta ja se vaikuttaa kaikkiin raportteihin. Kaikissa raporteissa voidaan valita sarakkeiden esittämä tietosisältö otsikkorivin sarakkeen oikean reunan nuolipainikkeen alta. Valinnat tallentuvat selaimeen evästeinä, joten evästeiden tallennus tulee olla sallittu selaimen yksityisyysasetuksista. 3.3 Korttitapahtumatilastot 5/11

6 Voit katsoa tilastotietoja tapahtumista kassapisteittäin, korttityypeittäin tai korttiyhtiöittäin. Korttitapahtumatilasto raportoi tapahtumat vastaanottohetkeen perustuen (vrt. eräraportti, joka perustuu korttierän luomisajankohtaan). Kaikkiin tilastoihin lasketaan myös keskimääräinen ostossumma. 3.4 Etsi korttitapahtuma Voit hakea tiettyä korttitapahtumaa seuraavin hakuehdoin. Paina ehtojen syöttämisen jälkeen alalaidan Etsipainiketta suorittaaksesi haun. Korttinumeron osa (vain 6 ensimmäistä tai 6 ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroa) Korttinumero maskattuna X-merkillä (esim XXXX9270) Aikaväli Maksun summa Arkistoviite Työasematunnus 6/11

7 4 Valikkotoiminnot 4.1 Ohjelma valikko Kieli Käyttöliittymän kieleksi voidaan valita suomi, ruotsi tai englanti Vaihda salasana Vaihtaa kirjautuneen käyttäjän salasanan Ilmoita virheestä Lähettää havaitsemastasi virheestä virheraportin ylläpitoon Lopeta Lopettaa istunnon ja kirjaa ulos palvelusta 4.2 Tiedosto valikko Lähetä viitemaksutiedosto Lähetä haluamasi yrityksen viitemaksutiedosto, joka sisältää korttitilityksien viitetiedot. Tiedoston voi tyypillisesti noutaa pankista erillisellä pankkiyhteysohjelmalla tai verkkopankin kautta. Kun tiedosto on lähetetty EmvHostiin, päivittyvät tapahtumien tilitys- ja provisiotiedot. EmvHost suodattaa automaattisesti aineistosta muut kuin korttimaksuihin liittyvät viitetapahtumat, eivätkä ylimääräiset viitesuoritusrivit tiedostossa yleensä haittaa. Viitemaksuaineistosta käyttämättä jääneitä tietoja ei palauteta takaisin, kun aineisto on luettu. 7/11

8 Lataa korttitapahtumatiedosto Lataa työasemallesi EmvHostin tietosisältö CSV-muodossa. Voit ladata kaikki noutamattomat tiedot tai halutun aikavälin tiedot. Noutamattomien eli uusimpien erien nouto on käyttäjätunnuskohtainen eikä aineistojen nouto toisella tunnuksella näin ollen vaikuta muihin yrityksen tietojen käyttäjiin. Voit myös tilata CSV -tiedoston sähköpostiisi halutulla raportointitiheydellä. Korttitapahtumatiedoston voi myös ladata automaattisesti erillisellä Nets Oy:n EmvHostOnlineClient sovelluksella. Korttitapahtumien lataaminen tiedostona Korttitapahtumien tilaaminen sähköpostiin Lähetä EmvHost.dat -tiedosto Mikäli käytit aiemmin työasemalle asennettavaa EmvHost Viewer sovellusta, voit tuoda siihen kertyneet historiatiedot EmvHost Onlineen lähettämällä datakansiosta löytyvän EmvHost.dat tiedoston palveluun. 8/11

9 Poista eriä Voit poistaa halutun erän, esim. testierän, tiedot listauksesta kokonaan. Toiminto on käytettävissä vain kun jokin erä on valittu. Merkitse erä maksetuksi Tällä toiminnolla erä voidaan merkitä maksetuksi, vaikka pankin kuittausta ei olisikaan saatu sähköisesti. Toiminto on käytettävissä vain kun jokin erä on valittu. 9/11

10 5 Usein kysyttyjä kysymyksiä Miten päivämäärät määräytyvät EmvHost Onlinessa? Erälistauksessa päivämäärä- ja aikarajaus kohdistuu erän luomispäivämäärään, ei siihen miltä ajalta kyseiset erät sisältävät tapahtumia. Korttitapahtumatilastoissa päivämäärä- ja aikarajaus kohdistuu korttitapahtuman päivämäärään. Korttitapahtumaraportissa näkyvät vain sillä hetkellä palvelussa olevat tapahtumat ja erät. Jos kaikkia tapahtumia/eriä ei ole vielä siirretty päätteeltä tai niitä ei ole vielä siirretty tilittäjälle prosessoitavaksi, niin raportilla eivät näy kaikki tapahtumat/erät. Esim. haettaessa 22. päivän tapahtumia 23. päivän aamulla, raportilla ei välttämättä ole kaikkia 22. päivän tapahtumia, koska kaikkia 22. päivän tapahtumaeriä ei ollut vielä lähetetty. Näkeekö korttitapahtumista erikseen Debit ja Credit sekä Electron -kortit? Nykyisellään järjestelmä ei erottele tapahtumia toisistaan, mutta kyseiset tapahtumat välitetään kukin omassa erässään, joiden kautta ne voidaan erottaa. Näkeekö korttitapahtumista erikseen Lounaskortilla tehdyt tapahtumat? Nykyisellään järjestelmä ei erottele Lounaskortin tapahtumia, mutta kyseiset tapahtumat voidaan hakea korttinumeron alun perusteella. Lounaskortilla tehdyt tapahtumat näkyvät Visa Electron tapahtumien kanssa samassa erässä. Lounaskorttitapahtumat löytyvät tarkemmin eriteltynä Nets Oy:n verkkopalvelusta. Miksi päänäkymässä näkyy vain saatavia, ei maksettuja tai provisioita? Saapuvan viiteaineiston tiedosto tulee ensin tallentaa työasemallesi joko verkkopankin tai kolmannen osapuolen toimittaman pankkiyhteysohjelmiston kautta, ja lähettää EmvHostiin toiminnolla Tiedosto > Lähetä viitemaksutiedosto Lisätietoja viiteaineiston tallentamisesta saat pankkiyhteysohjelmistosi toimittajalta Miksi viiteaineistojen tuonti ohjelmistoon ei onnistunut? Pankin kanssa tulee olla voimassa sopimus viiteaineistopalvelusta kyseiselle palvelutunnukselle Tilittäjän kanssa tulee olla sovittu EMV -viitteellisen tilityksen käytöstä, ei viestillisen tai vakioviitteen tai muun vastaavan käytöstä Maksupääte tulee määritellä lähettämään maksuaineisto viitteellisenä Mistä saan lisäopastusta palvelun käyttämiseen? Nets Oy:n Maksupäätepalveluiden yhteystiedot ja palveluajat löydät osoitteesta 10/11

11 6 Tietoturvakuvaus EmvHost Online -verkkopalvelun käyttäminen edellyttää erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Nets Oy toimittaa rekisteröityneille käyttäjille. Tietoliikenneyhteys on salattu käyttäjän selaimen ja järjestelmän välillä HTTPS-protokollalla ja vahvalla salausalgoritmilla. Järjestelmä tallentaa käyttäjän selaimeen evästetietoja, joilla käyttäjä tunnistetaan istunnon aikana. Istunto vanhenee automaattisesti 8 tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Järjestelmään ei tallenneta eikä siinä käsitellä tai näytetä PCI-DSS:n alaista korttitietoa. Pankkisalaisuus rajoittaa Nets Oy:n hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen yrityksen suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. 11/11

Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja

Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja 16.8.2012 Versio 2.0 Sisällysluettelo 1 Yleistä palvelusta... 3 1.1 Tietoturva ja käytettävyys... 3 2 Palveluun kirjautuminen... 4 3 Palvelun etusivu...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.7 Heinäkuu 2013 KauppiasExtranet 2(20) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet-palvelusta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuudet... 3 2.1 Kirjautuminen...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Klarna Online Käyttöopas

Klarna Online Käyttöopas Klarna Online Käyttöopas Tervetuloa Klarnan asiakkaaksi! Me pidämme erittäin paljon siitä, mitä me teemme. Kuluttajien ostokokemuksen helpottamisesta kaupassasi. Ostajan ja myyjän välisen luottamuksen

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Eurocard e-view Käyttöopas. Versio 1.2, 2014

Eurocard e-view Käyttöopas. Versio 1.2, 2014 Eurocard e-view Käyttöopas Versio., 04 Sisällysluettelo Palveluun kirjautuminen.... Selainvaatimukset.... Kirjautuminen tekstiviestillä (kertakäyttöinen salasana)..... Käytön aloittaminen..... Kirjaudu

Lisätiedot

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tuotteet...3 1.1 Tuoteoletukset...3 1.2 Tuoteoletukset...4 1.3 Tuntiveloituslaskelma...4 1.2 Varasto-ohjelman käynnistys...5

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot