Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2009

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan tase Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjaluettelo Tilintarkastuskertomus... 25

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Suomen talous supistui 7,6 % vuonna Luku on OECD-maiden synkimpiä ja euroalueen keskimääräistä selvästi huonompi. Edellisen vuoden inflaatiokehitys taittui keskimääräisen inflaation ollessa 0,0 %. Loppuvuonna talouden yleiset indikaattorit viittasivat taantuman pahimman vaiheen olevan ohi. Sähkön käyttö väheni taantuman vuoksi 7 %. Teollisuuden sähkönkulutus putosi 16 %. Teollisuuden osuus Suomen sähkönkulutuksesta putosi alemmaksi kuin koskaan ennen ollen 45 %. Muu kulutus kasvoi kuitenkin reilut 2 %. Vesivoiman tuotanto supistui vesipulan vuoksi edellisen vuoden ennätystasosta neljänneksellä. Sähkön nettotuonti supistui lähes 3 %, mutta tuonti Venäjältä kasvoi ennätykselliseen tasoon ollen runsaat 14 % tasavallassa kulutetusta sähköstä. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä lähes 30, ydinvoima 28, vesivoima runsaat 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima yli 11 %. Sähkön tuotannon päästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta kasvoivat noin 5 % edellisvuoden tasosta. Kasvu johtui CHP tuotannon supistumisesta, biopolttoaineiden saantivaikeuksista ja hiilenlisääntyneestä käytöstä. Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus oli 31 %. Nord Pool Spot -sähköpörssin markkinahinnat olivat keskimäärin neljäsosan halvempia kuin vuonna Suomessa markkinasähkön keskimääräinen hinta oli 3,7 snt/kwh eli yli neljäsosan edellisvuoden keskimäärää halvempi. Ostovoimalla mitaten kotitaloussähkön hinta on EU-maiden halvin ollen noin kolmanneksen EU:n keskimäärää halvempi Kaukolämmön myynti kasvoi 10 % edellisvuodesta. Asuntojen osuus kaukolämmön kulutuksesta oli 56 %. Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto kattoi 73 % lämmöntuotannosta. Kaukolämmön toimitusvarmuus on erinomainen ollen 99,98 %. Maakaasu oli edelleen tärkein polttoaine. Sillä tuotettiin 35 % kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä. Kivihiilen osuus nousi 26 %:iin ja turpeen laski 16 %:iin. Puun, puutähteen ja muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden osuus säilyi edellisvuoden tasossa 14 prosentissa. Öljyllä tuotettiin 7 % kaukolämmöstä. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt kasvoivat edellisvuodesta lähes 12 %. Pääosin kasvu johtui edellistä vuotta suuremmasta tuotannosta, biopolttoaineiden saantivaikeuksista ja huippulämpökeskusten kasvaneesta öljynkäytöstä. Kaukolämmön keskihinta nousi 8,7 % edellisvuodesta. Hintakehitykseen vaikutti ensisijaisesti polttoaineiden hinnan nousu ja huono saatavuus. Erityisesti puupolttoaineiden hinnat jatkoivat voimakasta kasvua koko vuoden. 1 JE-yhtiöt Valtakunnallisesta kehityksestä poiketen sähkönmyyntimme kasvoi 14 % ollen 775 GWh. Myydystä sähköstä 59 % hankittiin tytäryhtiöltämme Jyväskylän Energiantuotanto Oy:ltä. Toinen tuotantotyttäremme Jyväskylän Voima Oy ei vielä aloittanut sähköntuotantoa vuonna Sähkön myyntihintamme säilyi kilpailukykyisenä koko toimintavuoden ajan. Sen ja onnistuneen markkinoinnin ansiosta asiakasmäärämme kasvoi vuoden mittaan yhteensä 2710 kpl. Kaikista sähköasiakkaistamme 24 % on oman verkkoalueemme ulkopuolelta. Uusia sähköliittymiä tehtiin 150 kpl. Myös kaukolämmön myynnin kehitys ylitti valtakunnallisen kehityksen ollen 1094 GWh, missä kasvua edellisvuoteen on 11 %. Kaukolämmitetty rakennustilavuus kasvoi 3 % ollen yhteensä 24,2 milj.m³. Kaukolämpömme säilytti hyvin kilpailukykyisyytensä. Uusilla asuinalueilla 90 % rakentajista valitsi kaukolämmön. Uusia liittymiä tehtiin 169 kpl. Myös omistajan asettama hintatasotavoite saavutettiin. Vesiliiketoiminnan painopisteet olivat entisen maalaiskunnan ja Korpilahden vesiverkkojen haltuunotossa sekä toiminnan järjestämisessä ja yhdenmukaistamisessa JE-yhtiöiden käytäntöihin. Hallitus korosti useissa linjauksissaan talousveden laadun turvaamista ja jätevesien ylivuotojen eliminointia. Veden laatu täytti toimintavuoden ajan talousvesiasetuksen vaatimukset lukuun ottamatta Vaajakoskella tapahtunutta vedenkeittokehotuksen ja verkostojen puhdistamistoimenpiteitä aiheuttanutta runkovesijohdon rikkoontumista sekä Palokan alueella tapahtunutta vesijohtoverkon puhdistusta, mikä jatkuu vielä vuonna 2010 uuden putken myötä. Vuotovesimäärät kasvoivat ollen 13,5 % edellisvuoden tason oltua 10,1 %. Uusia vesiliittymiä rakennettiin 221 kpl.

4 Veden liiketoiminnan tilastotietoa Vesiliiketoiminnan tilastotietoa Muutos % Veden tuotanto m ,0 Veden talousmyynti m ,6 Veden tukkumyynti m ,7 Jäteveden laskutus m ,4 Veden tuotanto, talousveden myynti ja jäteveden laskutus kasvoivat lähinnä entisen maalaiskunnan ja Korpilahden vesilaitosten volyymin ansiosta. Veden tukkumyynnin vähenemisen suurin selittäjä on Kankaan paperitehtaan veden käytön pienentyminen. Tulevaisuuden kivijalkaa valettiin Koko tilivuoden ajan konsernissa panostettiin syksyllä 2007 aloitetun Keljonlahden voimalaitoksen rahoituksen varmistamiseen ja edellytysten luomiseen hankkeen läpiviemiseen suunnitellussa aikataulussa. Kertomusvuoden loppupuolella rakennus- ja asennusprojektissa syntyi pientä viivettä ja laitoksen koekäytön aloitus siirtyi vuoden 2010 puolelle. Myös emoyhtiön maksuvalmiuden turvaaminen vaati uusia rahoitusjärjestelyjä. Tilivuoden aikana raportoitiin hallitukselle ja omistajalle vaihtoehtoisia kannattavuus- ja rahoituslaskelmia vuosille Niiden pohjalta hallitus päätti toimenpiteistä rahoituksen ja talouden tasapainottamisesta vuoteen 2015 mennessä. Toimintavuoden alussa siirtyi haltuumme Fortumin kanssa tehdyn kaupan perusteella Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n koko osakekanta. Kauppaan liittyvien Rauhalahden ja Savelan voimalaitosten sekä eri puolilla kaupunkia sijaitsevien lämpökeskusten haltuunotto ja mukauttaminen JE-yhtiöiden käytäntöihin sujui onnistuneesti. JE-konsernin voimalaitoksien polttoainehuoltoon valmistauduttiin toteuttamalla edellisvuonna laadittua polttoainestrategiaa. Strategian toteuttaminen vaati runsaasti ponnistuksia koko toimintavuoden ajan. Syyskaudella laadittiin hallitukselle selvitys ja analyysi polttoaineiden hintakehityksestä ja saatavuudesta talvikaudella sekä pitemmällä tähtäimellä. Yhtiön strategiaa työstettiin kehittämällä aikaisempi kasvun strategia synergiastrategiaksi. Hallituksen linjausten mukaan strategian painopistealueina ovat asiakkuuksien hallinta, tuottavuus ja tehokkuus sekä tulevien riskien hallinta. Maalikuussa päätettiin osallistua Voimaosakeyhtiö SF:n hankintavaiheen ensimmäiseen osaan ja rahoitukseen. Edelleen päätettiin osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimainvestointeihin vuosina EU:n ilmasto ja energiapaketin ja sen vuoteen 2020 ulottuvien tavoitteiden pohjalta laadittiin JE-yhtiöille päästökauppastrategia. Yrityskuvaa rakensimme ja ylläpidimme kirjallisen ja sähköisen kohdemainonnan lisäksi näkymällä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ympäri maakuntaa. Toimintavuoden markkinoinnin teemana oli Valmis palvelemaan ja punaisena lankana oli sinivalkoisuus ja maakunnallisuus. Kehitimme palvelupaketteja tavoitteena kokonaisvaltainen parempi asiakaspalvelu sekä synergiaetu. JE-yhtiöiden nettisivusto uudistettiin tavoitteena palvelujemme helpompi käytettävyys. Uuden sivuston myötä mahdollistui mm. sähkösopimusten teko suoraan järjestelmästä päivän hintaan. Sähköä markkinoitiin menestyksellisesti uuden Jyväskylän ja maakunnan lisäksi myös Uudellemaalle ja Kainuuseen. Kaukolämmön markkinointi keskittyi uudisrakentamisen lisäksi vanhojen omakotialueiden lämmitysjärjestelmien uudistamiseen. Veden markkinointi keskittyi imagomainontaan sekä vesikalusteiden oikeaan käyttöön. 2 Konsernirakenne Emoyhtiön kaikki osakkeet omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiö omistaa kokonaan vuonna 1999 toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy:n, vuoden 2006 alussa toimintansa aloittaneen JE-Siirto Oy:n sekä vuoden 2009 alusta haltuumme siirtyneen Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n. Omistusosuutemme Keljonlahden voimalaitosta rakennuttamaan ja aikanaan operoimaan maaliskuussa 2006 perustetusta Jyväskylän Voima Oy:stä oli tilivuoden päättyessä 68,7 %. Toimintavuoden päättyessä fuusioimme Jyväskylän Voimalaakso Oy:n emoyhtiöön. Merkittävimmät osakkuusyhtiömme ovat Suomen Hyötytuuli Oy ja KS Energiavälitys Oy, C-Ella Oy ja Enas Oy. Lisäksi olemme mukana Voimaosakeyhtiö SF:ssä.

5 Taloudellinen kehitys Kasvun strategia toimi edelleen hyvin liikevaihdon osalta. Konsernin liikevaihto ylitti budjetoidun ollen 131,0 M (110,9). Kasvua edellisvuoteen syntyi 18,1 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 134,8 M (96,6) eli 39,5 % edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti kasvoi 3,6 M eli 11,0 %, lämmön ja höyryn myynti 11,4 M eli 27,9 %. Veden myynti kasvoi 5,8 M ollen 32,4 % edellisvuotta enemmän. Polttoaineita myytiin 18,4 M :lla edellisvuoden 4,2 M :n sijasta. Kasvua syntyi 338,1 %. Muu myynti oli 0,8 M edellisvuoden 1,0 sijasta. Liittymismaksuja kertyi 3,4 M. Tilivuoden alusta lukien kaikki liittymismaksut muutettiin palautuskelvottomiksi jolloin ne käsitellään tuloslaskelmassa. Liikevaihto liiketoiminnoittain M % Kaukolämpö ja höyry 52,3 38,7 Sähkökauppa 36,2 26,9 Vesi 23,7 26,9 Polttoainemyynti 18,4 13,6 Muu myynti 0,8 0,6 Liittymismaksut 3,4 2,6 Liikevoittoa konsernissa syntyi 10,1 M, eli 7,7 % liikevaihdosta ja emoyhtiössä 17,5 M, mikä on 13,0 % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli -8,3 M ja emossa 4,4 M. Nettotulosta konsernissa syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen -9,5 M ja emoyhtiössä 385 euroa. Konsernin tappio syntyi pääasiassa lisääntyneistä suunnitelman mukaisista poistoista. Tunnuslukuja JE-KONSERNI Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 7,7 16,3 19,6 Oman pääoman tuotto % - 25,0 12,0 23,0 Omavaraisuusaste % 5,0 10,0 10,3 3 Tunnuslukuja Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 13,0 18,8 22,9 Oman pääoman tuotto % - 1,1 13,0 21,5 Omavaraisuusaste % 7,8 10,5 10,9 Investoinnit ja rahoitus Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 191,0 M, missä kasvua edellisvuoteen 117,1 M. Emoyhtiön investoinnit olivat 147,8 M, kasvua edellisvuoteen 102,8 M. Kaukolämpöön investointiin 19,8 M. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin 22 kilometriä. Merkittävimmät investointikohteet olivat Keljonlahden siirtoputkisto, Sääksvuoren, Vääräjärven, Sarvivuoren ja Mankolan uudet asuinalueet. Sähkön jakeluun investoitiin 5,9 M. Tärkeimmät investoinnit olivat Keljonlahden voimalaitoksen liittäminen kantaverkkoon sekä siihen liittyvät jakeluverkon muutokset. Voimalaitos liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon rakentamalla Keljonlahden 110 kv kytkinasema sekä sen ja Keljon sähköaseman välille 110 kv siirtolinja. Keljonkankaan alueen sähkönjakelun luotettavuutta parannettiin aloittamalla Eteläportin sähköaseman rakentaminen. Sähköverkoston käytettävyyttä, sähkön laatua ja verkon riskien hallintaa parannettiin investoimalla verkostoautomaatioon. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön ensimmäinen kaukokäyttöinen erotinasema. Vesi- ja viemäriverkkoihin sekä veden tuotantoon investoitiin 10,5 M. Lisäksi vesiliiketoiminnan investointeja kasvattivat maalaiskunnan ja Korpilahden vesilaitokset ostaminen. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit olivat Viitaniemen pintavesilaitoksen flotaatio ja pumppaamo, Pekonniemen pohjavedenottamon saneeraus, Palokan mangaanisaneeraukset, Viitaniemi Palokka -yhdysvesijohto ja Sääksvuorenranta II. Vieraan pääoman korkoja maksoimme konsernissa 22,3 M (15,5) ja emoyhtiössä 19,4 M (15,5). Pitkäaikaisten lainojen määrä konsernissa oli 429,4 M (282,0), josta ulkoista 163,3 M (78,2). Emoyhtiössä oli tilivuoden päättyessä lainaa 360,4 M (243,0), josta ulkoista 94,3 M (39,2). Yhtiön rahoitus- ja maksuvalmiustilanne oli koko vuoden vaikea. Niiden turvaamiseksi jouduimme turvautumaan erityisjärjestelyihin.

6 Riskienhallinta Liiketoimintaympäristön laajentuessa ja käydessä yhä monimutkaisemmaksi toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen ja erityisesti ennakoitavien riskien hallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Strategiatyössään hallitus määritteli tulevien vuosien painopistealueiksi rahoituksen, talouden ja tuottavuuden, riskien hallinnan sekä asiakkuuksien hoitamisen. Riskit tulee hallituksen linjausten mukaan ennakoida, tunnistaa ja analysoida liiketoiminnan kannalta viisaasti. Konsernin riskienhallintasuunnitelma päivitettiin ja tilivuoden toteuma raportoitiin hallitukselle tammikuussa Riskienhallinta keskittyy osana synergiastrategiaa erityisesti konsernin kriittisiin menestystekijöihin: energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, polttoainehankinnoissa onnistumiseen, liiketoimintaprosessien tekniseen toimintavalmiuteen, kustannustehokkuuteen sekä osaamisen varmistamiseen ja tehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin. Sähkö- ja lämpöliiketoimintojen merkittävimmät riskit ovat turpeen ja puun hinta ja saatavuus, turpeen kohtelu päästöoikeuksien määrittelyssä, päästöoikeuksien hintakehitys, sähkön markkinahinnan vaihtelu, sähkön finanssisuojausten onnistuminen sekä lämmönhankinnan toimitusvarmuuden heikkenemi-nen sekä vaihtoehtoiset lämmön tuotantomuodot kuten esim. maalämpö. Vesiliiketoiminnan suurimmat riskit ovat raakavesilähteen, tuotantolaitosten tai verkoston saastuminen, verkostojen rapistuminen, vedentuotannon varakapasiteetin riittävyys sekä kuntaliitosten mahdollisesti mukanaan tuomat ylimääräiset velvoitteet. Tuleviin vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla tuotannon keskeytykset ja erilaiset onnettomuustilanteet. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitus- ja maksuvalmiusriskin sekä rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen rakenteen vahvistamista. Tutkimus ja kehitys Selvitimme EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutusten analysointia liiketoimintaamme jatkettiin. Toiminnan tueksi perustettiin tulevaisuustyöryhmä tehtävänään luodata energiapaketin vaikutusten lisäksi energialiiketoiminnan toimintaympäristöä ja haasteita vuoteen 2020 asti. Osallistuimme VTT:n vetämään happipolttoa hiilidioksidin talteenottoa tutkivaan Oxyconcepts -hankkeeseen. Teemaan liittyen teetimme opinnäytetyön hiilidioksidin eliminoinnista maasälpien rapautumista hyödyntäen. Aloitimme REACH-asetuksen mukaiset voimalaitostuhkien rekisteröinnin ja osallistuimme sitä edistävän seostuhkakonsortion ohjausryhmätyöskentelyyn. Lisäksi selvitimme yhteistyössä VTT:n kanssa Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttöä. Nenäinniemen puhdistamon biokaasujen hyötykäyttöä selvitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyrolyysiprosessin kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä päätettiin jatkaa laadittujen taloudellisten analyysien pohjalta. Energiateollisuus ry:n mandaatilla osallistuimme Eurelectricin uusiutuvien energialähteiden hajautetun tuotannon työryhmätyöskentelyyn ja eurooppalaiseen edunvalvontaan. 4 Henkilöstö Henkilöstöstrategiaan Työnilo 2010 luotiin vuosittaiset painopisteet ja toimenpideohjelma. Henkilöstöstrategian mukaan hyvinvoiva, tehokas ja haasteita ottava henkilöstö huolehtii yhtiön menestymisestä. Yhtiön uudistetun strategian viitoitusten pohjalta määriteltiin palvelulupaus Valmis palvelemaan. Teemaan liittyvillä koulutuksilla valmennettiin koko JE-yhtiöiden henkilökunta vastaamaan tähän lupaukseen. Lisäksi perustettiin iskuryhmiä toteuttamaan lupaus kunkin jokapäiväisessä työssä. Teemaa tukemaan uudistettiin myös sisäisen markkinoinnin vihkonen. Toimintavuoden aikana laadittiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen hallinnan toimintaohje JE-yhtiöille. Tasa-arvosuunnitelma ja päihdeohjelma päivitettiin. Toimintavuonna aloitettiin laaja-alainen koko konsernia koskeva työturvallisuusja turvallisuustoiminnan kehittäminen. Tuloskeskustelujen osallistumisprosentti oli 72. Keskimääräiset henkilöstömäärät Konserni Emoyhtiö Palkkoja ja palkkioita maksettiin konsernissa ja emoyhtiössä Palkkasummat sisältävät aktivoidut palkat.

7 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu JE-yhtiöiden ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet: Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä ympäristövaikutuksia Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. JE-yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia ympäristöpolitiikan linjauksista. Yhteiskuntavastuuraportointia jatketaan, kehitetään ja muotoillaan uudelleen GRI-ohjeistusten mukaan. Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan nettiversiona. JE-yhtiöt tukevat paikallista kulttuuria, urheilua ja vapaa-ajan järjestöjä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan tarkemmin yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioita sekä esitetään toimintaan liittyvät tilastot. Merkittävät oikeudelliset asiat Helmikuussa 2009 antoi Sisä-Suomen yritysverotoimisto jälkiverotuspäätöksen yhtiön vuoden 2005 verotuksesta. Päätöksen mukaan kaikkia tehtyjä Keljonlahden voimalaitoshankkeen perustamiskuluja ei hyväksytä :n verotuksessa liiketoiminnan vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Päätöksen mukaan yhtiön on maksettava niiltä osin lisää tuloveroa, veronlisäystä, veronkorotusta ja korkoja. Samassa yhteydessä Sisä-Suomen yritysverotoimisto teki myös verotuksen oikaisupäätöksen vuodelta 2006 yhtiön vahingoksi. Päätöksen mukaan verottaja ei hyväksy Jyväskylän kaupungin yhtiölle osoit-tamia eläkeperusteisia maksuja liiketoiminnan vähennyskelpoiseksi kuluksi. Päätöksen mukaan yhtiön on maksettava tältä osin lisää tuloveroa, veronlisäystä, veronkorotusta ja korkoja. Hallituksen päätöksen mukaan verottajan päätöksiin haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta ja sen jälkeen tarvittaessa oikeusistuimilta. 5 Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2010 Keljonlahden voimalaitoksen koekäyttö alkoi Koekäyttö jatkuu koko kevätkauden. Voimalaitos on tuottanut ensi viikkoina parhaimmillaan kaksi kolmasosaa Jyväskylän tarvitsemasta kaukolämmöstä. Voimalaitoksen arvellaan siirtyvän kaupalliseen käyttöön noin kuukauden suunniteltua myöhässä kesäkuun alussa. Keljonlahden voimalaitoksen koekäytön ja kaupallisen käytön viivästyminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti yhtiön alkaneen vuoden talouskehitykseen. Kankaan paperitehdas lopetti toimintansa tammikuussa. JE on irtisanonut höyryntoimitussopimuksen kiinteistölle päättymään kesäkuussa Emoyhtiön hallitus vapautti toimitusjohtaja DI Juha Lappalaisen tehtävästään. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin välittömästi MMM, emba Tuomo Kantola. Sähköpulan vuoksi sähkön hinta on alkuvuonna ollut korkealla ja hetkittäin jopa ennätyksellisen korkealla tasolla. Ennusteet alkaneelle vuodelle näyttävät edellisvuotta selkeästi korkeampaa tasoa. Päästöoikeuksien hinnat ovat edelleen laskeneet, mutta niiden tuleva kehitys on epävarmaa. Todennäköisempää on nousun alkaminen lähestyttäessä vuotta Pääpolttoaineemme turpeen riittävyydessä on ollut ongelmia ja hintataso nousussa. Polttoainehankinnoissa onnistuminen on tuloskehityksemme kannalta erittäin merkitsevää. Maamme talouskehitys näyttää alkaneena vuonna kääntyvän hitaaseen nousuun vaikkakin työttömyyden ennustetaan vielä kasvavan. Kaiken kaikkiaan JE-yhtiöiden liiketoiminnan kannalta on näkyvissä paljon muuttuvia ja epävarmoja tekijöitä. Epävarmojen näkymien, korkean velkaantumisasteen ja rahoituskulujen vuoksi yhtiön mahdollisuudet tuloksentekoon näyttävät aikaisempaa huonommilta. Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 30 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilivuoden voitto 385,07 siirretään edellisien kausien voittovarojen tilille.

8 TULOSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR Liite LIIKEVAIHTO , , , ,25 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,62 Varastojen lisäys (-), vähennys (+) , , , ,70 Ulkopuoliset palvelut , , , ,38 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,30 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , , , ,90 Henkilösivukulut , , , ,70 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,96 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,17 LIIKEVOITTO , , , ,28 6 Rahoitustuotot- ja -kulut 6 Korko- ja rahoitustuotot , , , ,73 Korko- ja rahoituskulut , , , ,58 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , , , ,85 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,43 Satunnaiset erät ,62 0, , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,43 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 7 0, , ,20 Tuloverot , , , ,06 Laskennallisen verovelan muutos , ,69 0,00 0,00 Vähemmistöosuudet , ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,02 385,08 315,17

9 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,23 Liikearvo , , , ,11 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,08 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,42 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,83 Verkostot , , , ,53 Koneet ja laitteet , , , ,07 Koneet ja kalusto , , , ,05 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,55 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, , , ,92 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,96 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,40 Muut saamiset 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,28 7 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,68 Keskeneräiset tuotteet , , , ,66 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,34 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,20 Saamiset muilta , , , ,18 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,53 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,90 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,83 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,15 0, ,02 Muut saamiset , , , ,04 Siirtosaamiset , , , ,83 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,62 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,45

10 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,16 Tilikauden voitto/tappio , ,02 385,08 315,17 Oma pääoma yhteensä , , , ,30 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0, , ,57 VIERAS PÄÄOMA 11 Liittymismaksut , , , ,46 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,47 Heikomman etuoikeuden omaava laina , ,88 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,42 Laskennallinen verovelka , ,24 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,89 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,36 Ostovelat , , , ,26 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,78 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,23 0, ,23 Muut velat , , , ,15 Siirtovelat , , , ,45 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,23 8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,45

11 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , , , ,43 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon , , , ,98 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,85 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,22 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,29 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,36 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , , , ,55 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,70 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista , , , ,58 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,35 Maksetut välittömät verot , , , ,06 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,41 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,41 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,04 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin ,00 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot 0, ,50 0, ,00 Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Myönnetyt lainat 0, , , ,74 Lainasaamisten takaisinmaksut , , , ,12 Investoinneista saadut korot , , ,38 Investointien rahavirta (B) , , , ,28 9 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 0, ,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nosto , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys , , , ,82 Maksetut ja saadut konserniavustukset 0,00 0, , ,28 Liittymismaksujen lisäys , , , ,09 Lyhytaikaisten lainojen nosto , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys , , , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,55 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , , , ,68 Rahavarat , , , ,92 Rahavarat , , , ,60 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

12 JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY on Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö (100 %). Emoyhteisön tilinpäätös on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouspalvelukeskuksesta, Heikinkatu 3, JYVÄSKYLÄ. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö sekä tytäryhtiöt (100 %) JE-Urakointi Oy, JE-Siirto Oy ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy ( ) sekä Jyväskylän Voima Oy (68,7%). Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Jyväskylän Energiantuotanto sisältyy konsernitilinpäätökseen ensimmäisen kerran. Osakkeiden ostosta syntyneestä konserniliikearvosta kohdistettiin päästöoikeuksiin ,58 euroa ja liikearvoon ,10 euroa. Päästöoikeuksia poistetaan käytön mukaan. Vuonna 2009 päästöoikeuksista kirjattiin käytön mukaan poistoa , 69 euroa. Konserniliikearvon poistoaika on 12 vuotta. Vuotuinen poisto on , 06 euroa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäiset katteet on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä poistoerot on jaettu omassa pääomassa esitettäväksi eräksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Vuonna 2008 hankinttu Jyväskylän Voimalaakso Oy fuusioitiin :öön kuluneen tilikauden aikana. Fuusiovoitto sisältyy satunnaisiin eriin. Osakkuusyritykset ovat merkitty hankintamenon mukaisina taseeseen. KÄYTTÖOMAISUUS JA POISTOT Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Aineettomat oikeudet 10 Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet käytön mukaan Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset ja rakennelmat Tuotannon ja jakelun laitteet Verkostot 25 Siirrettävät lämpökeskukset 10 Mittauslaitteet 5 10 Kaukokäyttölaitteet 5 Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Vesiliiketoiminnan hankinnasta syntynyt liikearvo poistetaan 10 vuodessa, koska liikearvon tuloa tuottavan ajan katsotaan olevan vähintään 10 vuotta. Jyväskylän Energiantuotannon hankinnasta syntynyt konserniliikearvo poistetaan 12 vuoden aikana. Rauhalahden voimalaitoksen poistoaikaa on jatkettu vuoteen 2020 asti voimalaitoksen arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella ja näin ollen myös konserniliikearvon tuloa tuottava vaikutus on 12 vuotta. 10 VAIHTO-OMAISUUS Puupolttoainevarasto hankintahintaisena Keskeneräiset tilaustyöt hankintahintaisina

13 Oikaisut edellisten tilikausien tietoihin Yhtiössä tilikaudella tehdyn verotarkastuksen seurauksena yhtiölle maksuunpantiin tilikausille kohdistuneita veroja ,59 euroa, jotka on kirjattu edellisten tilikausien voitto/tappio-tiliä rasittaen. Yhtiö on oma-aloitteisesti kirjannut edellisten tilikausien voitto/ tappio-tiliä rasittaen myös tilikausille 2007 ja 2008 kuuluvia veroja euroa. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus Edellisen tiilkauden tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa johtuen kuntaliitoksen myötä kasvaneesta vesiliiketoiminnasta, Jyväskylän Voimalaakso Oy:n fuusiota Jyväskylän Energia Oy:öön sekä liittymismaksujen muuttamisesta ei palautuskelpoisiksi. Palautuskelpoiset liittymismaksut ovat taseessa velkana ja ei palautuskelpoiset sisältyvät liikevaihtoon. Konsernissa vertailukelpoisuuteen vaikuttaa lisäksi Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n yhdistäminen konserniin ensimmäistä kertaa. 11

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti , , , ,01 Sähkön siirto , ,92 0,00 0,00 Lämmön ja höyryn myynti , , , ,16 Veden myynti , , , ,75 Polttoainemyynti , , , ,73 Liittymismaksut ,32 0, ,54 0,00 Tilauspalvelujen myynti , , , ,78 Muut myyntiin liittyvät tulot , , , ,82 Liikevaihto yhteensä , , , ,25 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , , , ,25 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot , , , ,53 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 964, ,06 0, ,06 Taloushallinnon palveluiden myynti 2 000, , , ,24 Maa-ainesmyynti 0, ,52 0,00 0,00 Etävalvontapalvelut ,87 Muut tulot , , , ,23 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,06 3 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,90 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,30 Lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,40 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , , , ,60 Aktivoidut palkat ja palkkiot , ,83 0,00 0,00 Aktivoidut henkilösivukulut , ,24 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 12 Toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot , , , ,47 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo , , , ,01 Päästöoikeudet ,69 0,00 0,00 0,00 Muut aineettomat oikeudet ,49 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,78 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,23 Koneet ja laitteet , , , ,37 Verkostot , , , ,19 Koneet ja kalusto , , , ,97 Lisäpoisto, arvonalentumista , ,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , , ,55 5 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT Vapaaehtoiset henkilöstökulut , , , ,94 Vuokrat , , , ,51 Toimitilakulut , , , ,80 Hallintokulut , , , , , , , ,17 Tilintarkastajan palkkio Tilintarkastuspalkkiot , , , ,00 Muut palkkiot 9 210,80 0, ,80 0,00

15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Osinkotulot , , , ,00 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muilta , , , ,49 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,68 Emoyhteisöltä , , , ,59 Muilta , , , ,97 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut Emoyhteisölle , , , ,91 Muille , , , ,67 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,58 Satunnaiset erät Konserniavustus 0,00 0, , ,00 Fuusiovoitto ,62 0, ,62 0,00 7 Poistoeron muutos Rakennuksista 0,00 0, , ,63 Verkot 0,00 0, , ,80 Koneet ja kalusto 0,00 0, , ,77 Poistoeron muutos yhteensä 0,00 0, , ,20 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot satunnaisista eristä , ,88 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,82 Laskennallisen verovelan muutos , ,69 0,00 0,00 Välittömät verot yhteensä , , , , PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , , , ,75 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,45 Hankintamenot , , , ,20 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,58 Lisäpoistot , ,00 0,00 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,20 Kirjanpitoarvo , , , ,42 Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä Hankintameno , ,82 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,82 0,00 0,00 Hankintamenot ,00 0,00 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,42 Aineettomiin oikeuksiin sisältyy konsernissa päästöoikeusvarallisuutta ,89 euroa. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,15 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,76 Kirjanpitoarvo , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,54 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,94 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,48 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,42 Tilikauden suunntelman mukaiset poistot , , , ,23 Kirjanpitoarvo , , , ,83

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Koneet ja laitteet Hankintameno , , , ,99 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,56 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,55 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,11 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,37 Kirjanpitoarvo , , , ,07 Verkostot Hankintameno , , , ,31 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,10 Hankintamenot , , , ,41 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,69 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,19 Kirjanpitoarvo , , , ,53 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,70 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,63 Vähennykset ja siirrot tilikauden aikana , ,97 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,33 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,31 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,97 Lisäpoisto ,99 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,05 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,64 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 600,00 0,00 600,00 Hankintamenot , , , ,64 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,64 14 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno , , , ,23 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,74 Vähennykset tilikauden aikana , , , ,42 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,58 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0, , ,92 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , ,00 Vähennykset tilikauden aikana ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,92 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,90 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana ,56-840, ,56-840,94 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,12 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,28 Vähennykset kauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,40 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,28

17 OSAKKEET MUISSA YHTIÖISSÄ Osakkeiden lkm Omistusosuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Konserniyritykset JE-Urakointi Oy ,00 % , ,85 JE-Siirto Oy ,00 % , ,07 Jyväskylän Energiantuotanto Oy ,00 % ,56 Jyväskylän Voima Oy ,70 % , ,48 Osakkuusyritykset Osakkeiden lkm Omistusosuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo KS Energiavälitys Oy 46 44,66 % 9 250, ,40 C-Ella Oy ,30 % , , ,40 Muut osakkeet Energiameklarit Oy 38 4,80 % , ,85 Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus ,95 % 1 681, ,85 Suomen Hyötytuuli Oy ,11 % , ,59 JyväsSeed Fund Oy 20 1,67 % , ,00 Enas Oy 36 11,25 % , ,00 As Oy Tapionkulma 66 7,33 % 1 980, ,83 Kiint. Oy Kuusamon Lampitropiikki ,28 Voimaosakeyhtiö SF 20 1,25 % 6 250, , , ,28 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,38 0,00 0,00 Polttoaineet , , , ,68 Keskeneräiset tuotteet , , , ,66 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,34 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset ,00 0, , ,75 lisäys tilikauden aikana 0,00 0, , ,40 Saamiset ,00 0, , ,15 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluessa 0,00 0, , ,15 15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Saamiset , , , ,46 Lisäykset tilikauden aikana ,74 0, ,74 Vähennykset tilikauden aikana ,40 0, ,40 0,00 Saamiset , , , ,20 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , , , ,20 Saamiset muilta ,70 0, ,70 Pääomalaina, Energiameklarit Oy , , , , , , , ,18 Pääomalainalle maksetaan korkoa 5 % / vuosi vain jos yhtiön vapaa pääoma täyttää pääomalainan koron maksamiselle asetetut ehdot ( asti voimassa olleen OYL 5 luku). Lainan antaja voi halutessaan muuttaa lainan joko osittain tai kokonaan osakepääomaksi. Sitä osaa lainasta, mitä ei ole muutettu osakepääomaksi. maksetaan takaisin pääomalainojen suhteessa siltä osin, kun yhtiön oma pääoma täyttää pääomalainan takaisnmaksun ehdot. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,90 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,73 Lainasaamiset ,40 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,00 Saamiset emoyhteisöltä Myyntisaamiset , , , ,96 Konsernitilisaamiset , , , ,92 Siirtosaamiset , , , ,22 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , , , ,83

18 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,15 0, ,02 Muut saamiset , , , ,04 Siirtosaamiset , , , ,83 Siirtosaamisten olennaiset erät Lämmön myyntitulojen jaksotus , , , ,34 Polttoainetoimitusten ennakkomaksut , , , ,77 Korvaus työterveyshuollosta , , , ,77 Vakuutusmaksujaksotukset , , , ,24 Korko- ja rahoitustulot ,28 0, ,32 0,00 Menoennakot laitetoimituksista ,00 0,00 0,00 Valmisteverosaamiset ,94 0,00 0,00 0,00 Tuotannon tukimaksut ,39 0,00 0,00 0,00 Muut 6 375, , , ,71 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,17 10 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,79 Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Ylikurssirahasto , , , ,18 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,97 16 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,16 Vero-oikaisu v , ,59 Oikaisu vähemmistöosuuteen ,70 Tilikauden voitto , ,02 385,08 315,17 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,33 Oma pääoma yhteensä , , , ,30 Vähemmistöosuuden muutos Vähemmistöosuus , ,22 Lisäys 0, ,78 Vähennys ,70 0,00 Vähemmistöosuus , ,00 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,16 Oikaisu v ,59 0, , ,16 Tilikauden voitto 385,08 315,17 Yhteensä , ,33 Kertynyt poistoero Rakennukset ja rakennelmat , ,26 Koneet ja laitteet , ,83 Verkostot , ,62 Koneet ja kalusto , ,86 Kertynyt poistoero yhteensä , ,57

19 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut Tilikauden alussa , , , ,37 Lisäykset / vähennykset Sähköliittymismaksut , , ,47 0,00 Lämpöliittymismaksut , , , ,91 Vesiliittymismaksut , , , ,18 Liittymismaksut yhteensä , , , ,46 Pitkäaikainen vieraspääoma Velat saman konsernin yrityksille Emoyhteisölle Debentuurilaina, takaisinmaksu yhtenä eränä Debentuurilaina, takaisinmaksu yhtenä eränä Heikomman etuoikeudenomaava laina takaisinmaksu yhtenä eränä , , , , , , , , ,88 0, ,88 0, , , , ,47 Rahalaitoslainat , , , ,42 joista erääntyy viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan , , , ,00 kuluttua Laskennallinen verovelka , ,24 0,00 0,00 Muut lainat , ,60 0,00 0,00 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,89 17 Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,36 Ostovelat , , , ,26 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 0,00 0, , ,48 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat 0,00 0, , ,47 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä 0,00 0, , ,95 Velat emoyhteisölle Ostovelat , , , ,80 Siirtovelat , , , , , , , ,83 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , , , ,78 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 0, ,23 0, ,23 Muut velat , , , ,15 Siirtovelat , , , ,45 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus , , , ,21 Laskuttamaton energianhankinta , , , ,72 Tuloennakot energialaskuista , , , ,12 Sähkön- ja siirron myyntitulojen jaksotus , , , ,14 Korkomenojen jaksotukset , , , ,60 Tuloennakot myyntitöistä , ,00 0,00 0,00 Muut , , , ,66 Siirtovelat yhteensä , , , ,45 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,23

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimukset Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,74 Myöhemmin maksettavat , , , ,00 Leasingsopimusvastuut yhteensä , , , ,74 Omista sitoumuksista, pankkitakauksia , , ,00 0,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset, liittymismaksut , , , ,00 Yhtiö on antanut tytäryhtiölleen JE-Siirto Oy:lle omavelkaisen takauksen liittyjien verkonhaltijalle maksamien palautuskelpoisten liittymismaksujen vakuudeksi. Takaukset muiden puolesta , , , ,37 Muut taloudelliset vastuut Johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypäarvo, EUR , , , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , , ,00 Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, EUR , ,00 0,00 0,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , ,00 0,00 0,00 Päästöoikeussopimukset Käypäarvo, EUR ,00 0, ,00 0,00 Kohde-etuuden arvo, EUR ,00 0, ,00 0,00 18 Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. Rahat ja pankkisaamiset sisältävät Sampo Oyj:n tilin saldon ,00 EUR, joka on vakuutena sähkön johdannaiskaupoista. YMPÄRISTÖVASTUUT Yhtiön sähköverkkoon kuuluu kyllästettyjä puupylväitä, jotka vaihdetaan vuoteen 2031 mennessä. Pylväiden jätteenkäsittelymaksu tämän päivän hinnoilla on euroa. PÄÄSTÖOIKEUDET Konsernin vastiikkeetta saadut päästöoikeudet CO ,00 tonnia päästökauppajaksolle käytetty ,00 ostettu ,00 myyty , ,00 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Sähköliiketoimintojen eriyttäminen on konsernissa toteutettu jakamalla eriytettävät liiketoiminnot eri yhtiöihin. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa perustettu ja toimintansa aloittanut JE-Siirto Oy, jonka tilinpäätös sisältää verkkoliiketoiminnan tiedot. Emoyhtiö on vuokrannut sähköverkot JE-Siirto Oy:lle, joka vastaa verkkojen kunnossapidosta ja rakennuttamisesta. Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelmassa myyntiliiketoiminnan ja vähäisen oman tuotannon kulut on kohdistettu liiketoiminnalle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konsernipalveluiden yhteiset erät on kohdistettu kullekin toiminnolle määriteltyjen jakoperusteiden mukaisesti. Taseen erät on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja konsernipalveluiden yhteiset erät sovittujen jakoperusteiden mukaisesti. Tase on tasattu rahavarojen muutoksella.

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase...5-6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase...5-6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase...5-6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot...8-14 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus...15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase...5-6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase...5-6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Jyväskylän Energiantuotanto Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase...5-6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 8 Tilinpäätöksen liitetiedot...9-14

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

JE-Siirto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

JE-Siirto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 JE-Siirto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tuloslaskelmat Eriytetyt taseet Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot