Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2009

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan tase Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjaluettelo Tilintarkastuskertomus... 25

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Suomen talous supistui 7,6 % vuonna Luku on OECD-maiden synkimpiä ja euroalueen keskimääräistä selvästi huonompi. Edellisen vuoden inflaatiokehitys taittui keskimääräisen inflaation ollessa 0,0 %. Loppuvuonna talouden yleiset indikaattorit viittasivat taantuman pahimman vaiheen olevan ohi. Sähkön käyttö väheni taantuman vuoksi 7 %. Teollisuuden sähkönkulutus putosi 16 %. Teollisuuden osuus Suomen sähkönkulutuksesta putosi alemmaksi kuin koskaan ennen ollen 45 %. Muu kulutus kasvoi kuitenkin reilut 2 %. Vesivoiman tuotanto supistui vesipulan vuoksi edellisen vuoden ennätystasosta neljänneksellä. Sähkön nettotuonti supistui lähes 3 %, mutta tuonti Venäjältä kasvoi ennätykselliseen tasoon ollen runsaat 14 % tasavallassa kulutetusta sähköstä. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä lähes 30, ydinvoima 28, vesivoima runsaat 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima yli 11 %. Sähkön tuotannon päästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta kasvoivat noin 5 % edellisvuoden tasosta. Kasvu johtui CHP tuotannon supistumisesta, biopolttoaineiden saantivaikeuksista ja hiilenlisääntyneestä käytöstä. Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus oli 31 %. Nord Pool Spot -sähköpörssin markkinahinnat olivat keskimäärin neljäsosan halvempia kuin vuonna Suomessa markkinasähkön keskimääräinen hinta oli 3,7 snt/kwh eli yli neljäsosan edellisvuoden keskimäärää halvempi. Ostovoimalla mitaten kotitaloussähkön hinta on EU-maiden halvin ollen noin kolmanneksen EU:n keskimäärää halvempi Kaukolämmön myynti kasvoi 10 % edellisvuodesta. Asuntojen osuus kaukolämmön kulutuksesta oli 56 %. Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto kattoi 73 % lämmöntuotannosta. Kaukolämmön toimitusvarmuus on erinomainen ollen 99,98 %. Maakaasu oli edelleen tärkein polttoaine. Sillä tuotettiin 35 % kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä. Kivihiilen osuus nousi 26 %:iin ja turpeen laski 16 %:iin. Puun, puutähteen ja muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden osuus säilyi edellisvuoden tasossa 14 prosentissa. Öljyllä tuotettiin 7 % kaukolämmöstä. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt kasvoivat edellisvuodesta lähes 12 %. Pääosin kasvu johtui edellistä vuotta suuremmasta tuotannosta, biopolttoaineiden saantivaikeuksista ja huippulämpökeskusten kasvaneesta öljynkäytöstä. Kaukolämmön keskihinta nousi 8,7 % edellisvuodesta. Hintakehitykseen vaikutti ensisijaisesti polttoaineiden hinnan nousu ja huono saatavuus. Erityisesti puupolttoaineiden hinnat jatkoivat voimakasta kasvua koko vuoden. 1 JE-yhtiöt Valtakunnallisesta kehityksestä poiketen sähkönmyyntimme kasvoi 14 % ollen 775 GWh. Myydystä sähköstä 59 % hankittiin tytäryhtiöltämme Jyväskylän Energiantuotanto Oy:ltä. Toinen tuotantotyttäremme Jyväskylän Voima Oy ei vielä aloittanut sähköntuotantoa vuonna Sähkön myyntihintamme säilyi kilpailukykyisenä koko toimintavuoden ajan. Sen ja onnistuneen markkinoinnin ansiosta asiakasmäärämme kasvoi vuoden mittaan yhteensä 2710 kpl. Kaikista sähköasiakkaistamme 24 % on oman verkkoalueemme ulkopuolelta. Uusia sähköliittymiä tehtiin 150 kpl. Myös kaukolämmön myynnin kehitys ylitti valtakunnallisen kehityksen ollen 1094 GWh, missä kasvua edellisvuoteen on 11 %. Kaukolämmitetty rakennustilavuus kasvoi 3 % ollen yhteensä 24,2 milj.m³. Kaukolämpömme säilytti hyvin kilpailukykyisyytensä. Uusilla asuinalueilla 90 % rakentajista valitsi kaukolämmön. Uusia liittymiä tehtiin 169 kpl. Myös omistajan asettama hintatasotavoite saavutettiin. Vesiliiketoiminnan painopisteet olivat entisen maalaiskunnan ja Korpilahden vesiverkkojen haltuunotossa sekä toiminnan järjestämisessä ja yhdenmukaistamisessa JE-yhtiöiden käytäntöihin. Hallitus korosti useissa linjauksissaan talousveden laadun turvaamista ja jätevesien ylivuotojen eliminointia. Veden laatu täytti toimintavuoden ajan talousvesiasetuksen vaatimukset lukuun ottamatta Vaajakoskella tapahtunutta vedenkeittokehotuksen ja verkostojen puhdistamistoimenpiteitä aiheuttanutta runkovesijohdon rikkoontumista sekä Palokan alueella tapahtunutta vesijohtoverkon puhdistusta, mikä jatkuu vielä vuonna 2010 uuden putken myötä. Vuotovesimäärät kasvoivat ollen 13,5 % edellisvuoden tason oltua 10,1 %. Uusia vesiliittymiä rakennettiin 221 kpl.

4 Veden liiketoiminnan tilastotietoa Vesiliiketoiminnan tilastotietoa Muutos % Veden tuotanto m ,0 Veden talousmyynti m ,6 Veden tukkumyynti m ,7 Jäteveden laskutus m ,4 Veden tuotanto, talousveden myynti ja jäteveden laskutus kasvoivat lähinnä entisen maalaiskunnan ja Korpilahden vesilaitosten volyymin ansiosta. Veden tukkumyynnin vähenemisen suurin selittäjä on Kankaan paperitehtaan veden käytön pienentyminen. Tulevaisuuden kivijalkaa valettiin Koko tilivuoden ajan konsernissa panostettiin syksyllä 2007 aloitetun Keljonlahden voimalaitoksen rahoituksen varmistamiseen ja edellytysten luomiseen hankkeen läpiviemiseen suunnitellussa aikataulussa. Kertomusvuoden loppupuolella rakennus- ja asennusprojektissa syntyi pientä viivettä ja laitoksen koekäytön aloitus siirtyi vuoden 2010 puolelle. Myös emoyhtiön maksuvalmiuden turvaaminen vaati uusia rahoitusjärjestelyjä. Tilivuoden aikana raportoitiin hallitukselle ja omistajalle vaihtoehtoisia kannattavuus- ja rahoituslaskelmia vuosille Niiden pohjalta hallitus päätti toimenpiteistä rahoituksen ja talouden tasapainottamisesta vuoteen 2015 mennessä. Toimintavuoden alussa siirtyi haltuumme Fortumin kanssa tehdyn kaupan perusteella Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n koko osakekanta. Kauppaan liittyvien Rauhalahden ja Savelan voimalaitosten sekä eri puolilla kaupunkia sijaitsevien lämpökeskusten haltuunotto ja mukauttaminen JE-yhtiöiden käytäntöihin sujui onnistuneesti. JE-konsernin voimalaitoksien polttoainehuoltoon valmistauduttiin toteuttamalla edellisvuonna laadittua polttoainestrategiaa. Strategian toteuttaminen vaati runsaasti ponnistuksia koko toimintavuoden ajan. Syyskaudella laadittiin hallitukselle selvitys ja analyysi polttoaineiden hintakehityksestä ja saatavuudesta talvikaudella sekä pitemmällä tähtäimellä. Yhtiön strategiaa työstettiin kehittämällä aikaisempi kasvun strategia synergiastrategiaksi. Hallituksen linjausten mukaan strategian painopistealueina ovat asiakkuuksien hallinta, tuottavuus ja tehokkuus sekä tulevien riskien hallinta. Maalikuussa päätettiin osallistua Voimaosakeyhtiö SF:n hankintavaiheen ensimmäiseen osaan ja rahoitukseen. Edelleen päätettiin osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimainvestointeihin vuosina EU:n ilmasto ja energiapaketin ja sen vuoteen 2020 ulottuvien tavoitteiden pohjalta laadittiin JE-yhtiöille päästökauppastrategia. Yrityskuvaa rakensimme ja ylläpidimme kirjallisen ja sähköisen kohdemainonnan lisäksi näkymällä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ympäri maakuntaa. Toimintavuoden markkinoinnin teemana oli Valmis palvelemaan ja punaisena lankana oli sinivalkoisuus ja maakunnallisuus. Kehitimme palvelupaketteja tavoitteena kokonaisvaltainen parempi asiakaspalvelu sekä synergiaetu. JE-yhtiöiden nettisivusto uudistettiin tavoitteena palvelujemme helpompi käytettävyys. Uuden sivuston myötä mahdollistui mm. sähkösopimusten teko suoraan järjestelmästä päivän hintaan. Sähköä markkinoitiin menestyksellisesti uuden Jyväskylän ja maakunnan lisäksi myös Uudellemaalle ja Kainuuseen. Kaukolämmön markkinointi keskittyi uudisrakentamisen lisäksi vanhojen omakotialueiden lämmitysjärjestelmien uudistamiseen. Veden markkinointi keskittyi imagomainontaan sekä vesikalusteiden oikeaan käyttöön. 2 Konsernirakenne Emoyhtiön kaikki osakkeet omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiö omistaa kokonaan vuonna 1999 toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy:n, vuoden 2006 alussa toimintansa aloittaneen JE-Siirto Oy:n sekä vuoden 2009 alusta haltuumme siirtyneen Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n. Omistusosuutemme Keljonlahden voimalaitosta rakennuttamaan ja aikanaan operoimaan maaliskuussa 2006 perustetusta Jyväskylän Voima Oy:stä oli tilivuoden päättyessä 68,7 %. Toimintavuoden päättyessä fuusioimme Jyväskylän Voimalaakso Oy:n emoyhtiöön. Merkittävimmät osakkuusyhtiömme ovat Suomen Hyötytuuli Oy ja KS Energiavälitys Oy, C-Ella Oy ja Enas Oy. Lisäksi olemme mukana Voimaosakeyhtiö SF:ssä.

5 Taloudellinen kehitys Kasvun strategia toimi edelleen hyvin liikevaihdon osalta. Konsernin liikevaihto ylitti budjetoidun ollen 131,0 M (110,9). Kasvua edellisvuoteen syntyi 18,1 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 134,8 M (96,6) eli 39,5 % edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti kasvoi 3,6 M eli 11,0 %, lämmön ja höyryn myynti 11,4 M eli 27,9 %. Veden myynti kasvoi 5,8 M ollen 32,4 % edellisvuotta enemmän. Polttoaineita myytiin 18,4 M :lla edellisvuoden 4,2 M :n sijasta. Kasvua syntyi 338,1 %. Muu myynti oli 0,8 M edellisvuoden 1,0 sijasta. Liittymismaksuja kertyi 3,4 M. Tilivuoden alusta lukien kaikki liittymismaksut muutettiin palautuskelvottomiksi jolloin ne käsitellään tuloslaskelmassa. Liikevaihto liiketoiminnoittain M % Kaukolämpö ja höyry 52,3 38,7 Sähkökauppa 36,2 26,9 Vesi 23,7 26,9 Polttoainemyynti 18,4 13,6 Muu myynti 0,8 0,6 Liittymismaksut 3,4 2,6 Liikevoittoa konsernissa syntyi 10,1 M, eli 7,7 % liikevaihdosta ja emoyhtiössä 17,5 M, mikä on 13,0 % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli -8,3 M ja emossa 4,4 M. Nettotulosta konsernissa syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen -9,5 M ja emoyhtiössä 385 euroa. Konsernin tappio syntyi pääasiassa lisääntyneistä suunnitelman mukaisista poistoista. Tunnuslukuja JE-KONSERNI Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 7,7 16,3 19,6 Oman pääoman tuotto % - 25,0 12,0 23,0 Omavaraisuusaste % 5,0 10,0 10,3 3 Tunnuslukuja Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 13,0 18,8 22,9 Oman pääoman tuotto % - 1,1 13,0 21,5 Omavaraisuusaste % 7,8 10,5 10,9 Investoinnit ja rahoitus Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 191,0 M, missä kasvua edellisvuoteen 117,1 M. Emoyhtiön investoinnit olivat 147,8 M, kasvua edellisvuoteen 102,8 M. Kaukolämpöön investointiin 19,8 M. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin 22 kilometriä. Merkittävimmät investointikohteet olivat Keljonlahden siirtoputkisto, Sääksvuoren, Vääräjärven, Sarvivuoren ja Mankolan uudet asuinalueet. Sähkön jakeluun investoitiin 5,9 M. Tärkeimmät investoinnit olivat Keljonlahden voimalaitoksen liittäminen kantaverkkoon sekä siihen liittyvät jakeluverkon muutokset. Voimalaitos liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon rakentamalla Keljonlahden 110 kv kytkinasema sekä sen ja Keljon sähköaseman välille 110 kv siirtolinja. Keljonkankaan alueen sähkönjakelun luotettavuutta parannettiin aloittamalla Eteläportin sähköaseman rakentaminen. Sähköverkoston käytettävyyttä, sähkön laatua ja verkon riskien hallintaa parannettiin investoimalla verkostoautomaatioon. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön ensimmäinen kaukokäyttöinen erotinasema. Vesi- ja viemäriverkkoihin sekä veden tuotantoon investoitiin 10,5 M. Lisäksi vesiliiketoiminnan investointeja kasvattivat maalaiskunnan ja Korpilahden vesilaitokset ostaminen. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit olivat Viitaniemen pintavesilaitoksen flotaatio ja pumppaamo, Pekonniemen pohjavedenottamon saneeraus, Palokan mangaanisaneeraukset, Viitaniemi Palokka -yhdysvesijohto ja Sääksvuorenranta II. Vieraan pääoman korkoja maksoimme konsernissa 22,3 M (15,5) ja emoyhtiössä 19,4 M (15,5). Pitkäaikaisten lainojen määrä konsernissa oli 429,4 M (282,0), josta ulkoista 163,3 M (78,2). Emoyhtiössä oli tilivuoden päättyessä lainaa 360,4 M (243,0), josta ulkoista 94,3 M (39,2). Yhtiön rahoitus- ja maksuvalmiustilanne oli koko vuoden vaikea. Niiden turvaamiseksi jouduimme turvautumaan erityisjärjestelyihin.

6 Riskienhallinta Liiketoimintaympäristön laajentuessa ja käydessä yhä monimutkaisemmaksi toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen ja erityisesti ennakoitavien riskien hallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Strategiatyössään hallitus määritteli tulevien vuosien painopistealueiksi rahoituksen, talouden ja tuottavuuden, riskien hallinnan sekä asiakkuuksien hoitamisen. Riskit tulee hallituksen linjausten mukaan ennakoida, tunnistaa ja analysoida liiketoiminnan kannalta viisaasti. Konsernin riskienhallintasuunnitelma päivitettiin ja tilivuoden toteuma raportoitiin hallitukselle tammikuussa Riskienhallinta keskittyy osana synergiastrategiaa erityisesti konsernin kriittisiin menestystekijöihin: energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, polttoainehankinnoissa onnistumiseen, liiketoimintaprosessien tekniseen toimintavalmiuteen, kustannustehokkuuteen sekä osaamisen varmistamiseen ja tehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin. Sähkö- ja lämpöliiketoimintojen merkittävimmät riskit ovat turpeen ja puun hinta ja saatavuus, turpeen kohtelu päästöoikeuksien määrittelyssä, päästöoikeuksien hintakehitys, sähkön markkinahinnan vaihtelu, sähkön finanssisuojausten onnistuminen sekä lämmönhankinnan toimitusvarmuuden heikkenemi-nen sekä vaihtoehtoiset lämmön tuotantomuodot kuten esim. maalämpö. Vesiliiketoiminnan suurimmat riskit ovat raakavesilähteen, tuotantolaitosten tai verkoston saastuminen, verkostojen rapistuminen, vedentuotannon varakapasiteetin riittävyys sekä kuntaliitosten mahdollisesti mukanaan tuomat ylimääräiset velvoitteet. Tuleviin vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla tuotannon keskeytykset ja erilaiset onnettomuustilanteet. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitus- ja maksuvalmiusriskin sekä rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen rakenteen vahvistamista. Tutkimus ja kehitys Selvitimme EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutusten analysointia liiketoimintaamme jatkettiin. Toiminnan tueksi perustettiin tulevaisuustyöryhmä tehtävänään luodata energiapaketin vaikutusten lisäksi energialiiketoiminnan toimintaympäristöä ja haasteita vuoteen 2020 asti. Osallistuimme VTT:n vetämään happipolttoa hiilidioksidin talteenottoa tutkivaan Oxyconcepts -hankkeeseen. Teemaan liittyen teetimme opinnäytetyön hiilidioksidin eliminoinnista maasälpien rapautumista hyödyntäen. Aloitimme REACH-asetuksen mukaiset voimalaitostuhkien rekisteröinnin ja osallistuimme sitä edistävän seostuhkakonsortion ohjausryhmätyöskentelyyn. Lisäksi selvitimme yhteistyössä VTT:n kanssa Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttöä. Nenäinniemen puhdistamon biokaasujen hyötykäyttöä selvitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyrolyysiprosessin kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä päätettiin jatkaa laadittujen taloudellisten analyysien pohjalta. Energiateollisuus ry:n mandaatilla osallistuimme Eurelectricin uusiutuvien energialähteiden hajautetun tuotannon työryhmätyöskentelyyn ja eurooppalaiseen edunvalvontaan. 4 Henkilöstö Henkilöstöstrategiaan Työnilo 2010 luotiin vuosittaiset painopisteet ja toimenpideohjelma. Henkilöstöstrategian mukaan hyvinvoiva, tehokas ja haasteita ottava henkilöstö huolehtii yhtiön menestymisestä. Yhtiön uudistetun strategian viitoitusten pohjalta määriteltiin palvelulupaus Valmis palvelemaan. Teemaan liittyvillä koulutuksilla valmennettiin koko JE-yhtiöiden henkilökunta vastaamaan tähän lupaukseen. Lisäksi perustettiin iskuryhmiä toteuttamaan lupaus kunkin jokapäiväisessä työssä. Teemaa tukemaan uudistettiin myös sisäisen markkinoinnin vihkonen. Toimintavuoden aikana laadittiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen hallinnan toimintaohje JE-yhtiöille. Tasa-arvosuunnitelma ja päihdeohjelma päivitettiin. Toimintavuonna aloitettiin laaja-alainen koko konsernia koskeva työturvallisuusja turvallisuustoiminnan kehittäminen. Tuloskeskustelujen osallistumisprosentti oli 72. Keskimääräiset henkilöstömäärät Konserni Emoyhtiö Palkkoja ja palkkioita maksettiin konsernissa ja emoyhtiössä Palkkasummat sisältävät aktivoidut palkat.

7 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu JE-yhtiöiden ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet: Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä ympäristövaikutuksia Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. JE-yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia ympäristöpolitiikan linjauksista. Yhteiskuntavastuuraportointia jatketaan, kehitetään ja muotoillaan uudelleen GRI-ohjeistusten mukaan. Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan nettiversiona. JE-yhtiöt tukevat paikallista kulttuuria, urheilua ja vapaa-ajan järjestöjä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan tarkemmin yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioita sekä esitetään toimintaan liittyvät tilastot. Merkittävät oikeudelliset asiat Helmikuussa 2009 antoi Sisä-Suomen yritysverotoimisto jälkiverotuspäätöksen yhtiön vuoden 2005 verotuksesta. Päätöksen mukaan kaikkia tehtyjä Keljonlahden voimalaitoshankkeen perustamiskuluja ei hyväksytä :n verotuksessa liiketoiminnan vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Päätöksen mukaan yhtiön on maksettava niiltä osin lisää tuloveroa, veronlisäystä, veronkorotusta ja korkoja. Samassa yhteydessä Sisä-Suomen yritysverotoimisto teki myös verotuksen oikaisupäätöksen vuodelta 2006 yhtiön vahingoksi. Päätöksen mukaan verottaja ei hyväksy Jyväskylän kaupungin yhtiölle osoit-tamia eläkeperusteisia maksuja liiketoiminnan vähennyskelpoiseksi kuluksi. Päätöksen mukaan yhtiön on maksettava tältä osin lisää tuloveroa, veronlisäystä, veronkorotusta ja korkoja. Hallituksen päätöksen mukaan verottajan päätöksiin haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta ja sen jälkeen tarvittaessa oikeusistuimilta. 5 Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2010 Keljonlahden voimalaitoksen koekäyttö alkoi Koekäyttö jatkuu koko kevätkauden. Voimalaitos on tuottanut ensi viikkoina parhaimmillaan kaksi kolmasosaa Jyväskylän tarvitsemasta kaukolämmöstä. Voimalaitoksen arvellaan siirtyvän kaupalliseen käyttöön noin kuukauden suunniteltua myöhässä kesäkuun alussa. Keljonlahden voimalaitoksen koekäytön ja kaupallisen käytön viivästyminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti yhtiön alkaneen vuoden talouskehitykseen. Kankaan paperitehdas lopetti toimintansa tammikuussa. JE on irtisanonut höyryntoimitussopimuksen kiinteistölle päättymään kesäkuussa Emoyhtiön hallitus vapautti toimitusjohtaja DI Juha Lappalaisen tehtävästään. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin välittömästi MMM, emba Tuomo Kantola. Sähköpulan vuoksi sähkön hinta on alkuvuonna ollut korkealla ja hetkittäin jopa ennätyksellisen korkealla tasolla. Ennusteet alkaneelle vuodelle näyttävät edellisvuotta selkeästi korkeampaa tasoa. Päästöoikeuksien hinnat ovat edelleen laskeneet, mutta niiden tuleva kehitys on epävarmaa. Todennäköisempää on nousun alkaminen lähestyttäessä vuotta Pääpolttoaineemme turpeen riittävyydessä on ollut ongelmia ja hintataso nousussa. Polttoainehankinnoissa onnistuminen on tuloskehityksemme kannalta erittäin merkitsevää. Maamme talouskehitys näyttää alkaneena vuonna kääntyvän hitaaseen nousuun vaikkakin työttömyyden ennustetaan vielä kasvavan. Kaiken kaikkiaan JE-yhtiöiden liiketoiminnan kannalta on näkyvissä paljon muuttuvia ja epävarmoja tekijöitä. Epävarmojen näkymien, korkean velkaantumisasteen ja rahoituskulujen vuoksi yhtiön mahdollisuudet tuloksentekoon näyttävät aikaisempaa huonommilta. Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 30 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilivuoden voitto 385,07 siirretään edellisien kausien voittovarojen tilille.

8 TULOSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR Liite LIIKEVAIHTO , , , ,25 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,62 Varastojen lisäys (-), vähennys (+) , , , ,70 Ulkopuoliset palvelut , , , ,38 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,30 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , , , ,90 Henkilösivukulut , , , ,70 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,96 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,17 LIIKEVOITTO , , , ,28 6 Rahoitustuotot- ja -kulut 6 Korko- ja rahoitustuotot , , , ,73 Korko- ja rahoituskulut , , , ,58 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , , , ,85 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,43 Satunnaiset erät ,62 0, , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,43 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 7 0, , ,20 Tuloverot , , , ,06 Laskennallisen verovelan muutos , ,69 0,00 0,00 Vähemmistöosuudet , ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,02 385,08 315,17

9 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,23 Liikearvo , , , ,11 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,08 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,42 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,83 Verkostot , , , ,53 Koneet ja laitteet , , , ,07 Koneet ja kalusto , , , ,05 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,55 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, , , ,92 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,96 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,40 Muut saamiset 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,28 7 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,68 Keskeneräiset tuotteet , , , ,66 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,34 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,20 Saamiset muilta , , , ,18 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,53 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,90 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,83 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,15 0, ,02 Muut saamiset , , , ,04 Siirtosaamiset , , , ,83 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,62 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,45

10 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,16 Tilikauden voitto/tappio , ,02 385,08 315,17 Oma pääoma yhteensä , , , ,30 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0, , ,57 VIERAS PÄÄOMA 11 Liittymismaksut , , , ,46 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,47 Heikomman etuoikeuden omaava laina , ,88 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,42 Laskennallinen verovelka , ,24 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,89 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,36 Ostovelat , , , ,26 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,78 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,23 0, ,23 Muut velat , , , ,15 Siirtovelat , , , ,45 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,23 8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,45

11 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , , , ,43 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon , , , ,98 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,85 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,22 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,29 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,36 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , , , ,55 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,70 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista , , , ,58 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,35 Maksetut välittömät verot , , , ,06 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,41 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,41 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,04 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin ,00 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot 0, ,50 0, ,00 Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Myönnetyt lainat 0, , , ,74 Lainasaamisten takaisinmaksut , , , ,12 Investoinneista saadut korot , , ,38 Investointien rahavirta (B) , , , ,28 9 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 0, ,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nosto , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys , , , ,82 Maksetut ja saadut konserniavustukset 0,00 0, , ,28 Liittymismaksujen lisäys , , , ,09 Lyhytaikaisten lainojen nosto , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys , , , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,55 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , , , ,68 Rahavarat , , , ,92 Rahavarat , , , ,60 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot