143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015"

Transkriptio

1 PTK 143/2014 vp 143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta... 4 Hallituksen esitys HE 343/2014 vp 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta... 4 Hallituksen esitys HE 355/2014 vp 3) Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 :n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 :n ja opintotukilain 7 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä... 4 Hallituksen esitys HE 357/2014 vp

2 2 Tiistaina Ensimmäinen käsittely 4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 :n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n, perusopetuslain 40 :n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 :n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a :n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 :n, lukiolain 32 :n, yliopistolain 90 a :n, ammattikorkeakoululain 65 :n, nuorisolain, pelastuslain 86 :n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 :n muuttamisesta 5 Hallituksen esitys HE 333/2014 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 41/2014 vp 5) Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta... 5 Hallituksen esitys HE 321/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 40/2014 vp 6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta... 5 Hallituksen esitys HE 332/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2014 vp 7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 :n muuttamisesta... 6 Hallituksen esitys HE 319/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 27/2014 vp Toinen käsittely 8) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta... 6 Hallituksen esitys HE 300/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2014 vp 9) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hallituksen esitys HE 283/2014 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 40/2014 vp

3 143 PTK 143/2014 vp 3 10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 331/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2014 vp 11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 184/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 38/2014 vp 12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 328/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2014 vp 13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta 20 Hallituksen esitys HE 275/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2014 vp 14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 335/2014 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 18/2014 vp Ainoa käsittely 15) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta Kertomus K 5/2014 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 8/2014 vp Mietintöjen pöydällepano 16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 :n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 317/2014 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 43/2014 vp 17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain muuttamisesta. 22 Hallituksen esitys HE 303/2014 vp Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 17/2014 vp

4 4 Tiistaina /1 Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e) Heikki Autto /kok Tuija Brax /vihr Juho Eerola /ps (e) Tarja Filatov /sd (e) Christina Gestrin /r (e) Maria Guzenina /sd (e) Satu Haapanen /vihr (e) Lauri Heikkilä /ps (e) Anna-Maja Henriksson /r (e) Susanna Huovinen /sd (e) Ari Jalonen /ps (e) Antti Kaikkonen /kesk (e) Inkeri Kerola /kesk Krista Kiuru /sd (e) Anna Kontula /vas (s) Suna Kymäläinen /sd (s) Antti Lindtman /sd (s) Eeva-Maria Maijala /kesk (e) Marjo Matikainen-Kallström /kok (s) Markku Mäntymaa /kok (s) Elisabeth Nauclér /r Ville Niinistö /vihr Pentti Oinonen /ps (s) Petteri Orpo /kok Mauri Pekkarinen /kesk (s) Tuula Peltonen /sd Arto Pirttilahti /kesk (e) Mika Raatikainen /ps (e) Paula Risikko /kok (e) Simo Rundgren /kesk (e) Päivi Räsänen /kd (e) Annika Saarikko /kesk (p) Kimmo Sasi /kok (e) Alexander Stubb /kok (e) Eero Suutari /kok (e) Eila Tiainen /vas (e) Kimmo Tiilikainen /kesk Lenita Toivakka /kok (e) Kauko Tuupainen /ps Ulla-Maj Wideroos /r Anne-Mari Virolainen /kok (e) Pertti Virtanen /ps (s) Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa: Mauri Pekkarinen /kesk (14.47) Ville Niinistö /vihr (15.02) Elisabeth Nauclér /r (15.05) PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 343/2014 vp Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia. 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 355/2014 vp Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 3) Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 :n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 :n ja opintotukilain 7 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 357/2014 vp

5 143/4 PTK 143/2014 vp 5 Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 :n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n, perusopetuslain 40 :n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 :n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a :n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 :n, lukiolain 32 :n, yliopistolain 90 a :n, ammattikorkeakoululain 65 :n, nuorisolain, pelastuslain 86 :n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 :n muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 333/2014 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 41/2014 vp Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelua ei syntynyt. Päätökset Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 5) Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 321/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 40/2014 vp Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelua ei syntynyt. Päätökset Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. [Hälinää istuntosalissa] Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Toivoisin, ettei yleiskeskustelua käytäisi myöskään päiväjärjestyksen ulkopuolella. 6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 332/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2014 vp Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnanvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu 1 Merja Mäkisalo-Ropponen /sd: Arvoisa puhemies! Tässä lakiesityksessä vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muutetaan vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi ja samalla sen myöntämisedellytyksistä poistetaan sidonnaisuus vammaisetuuksiin. Toisin sanoen jatkossa kuntoutusta olisi mahdollista saada sairauden ja vamman tai vammaan liittyvien suoritus- ja osallistumisrajoitteiden lisäksi myös silloin, jos henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen suoriutumisessa ja osallistumisessa ja siitä johtuva perusteltu kuntoutustarve. Kuntoutustarpeen arvioinnissa otettaisiin huomioon kokonaisvaltaisesti kaikki henkilön toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Tämä lakimuutos on erittäin hyvä, sillä jatkossa moni sellainen henkilö, joka ei ole nyt oikeutettu Kelan kuntoutukseen, pääsee kuntoutukseen oikea-aikaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä lisää toki kuntoutujien määrää, mutta nykyistä varhaisemmin aloitettu kuntoutus parantaa kuntoutuvan työ- ja toimintakykyä ja vähentää kuntoutujakohtaisia kustannuksia. Erityisesti iloitsen siitä, että tämä lakimuutos mahdollistaa nyt myös neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutukseen pääsyn. Tämä ryhmä on ollut

6 6 Tiistaina /7 nimittäin kuntoutuspalveluissa täysin väliinputoaja, ja kuitenkin tiedetään, että heidän kohdallaan oireiden varhainen tunnistaminen ja kuntoutus voivat tehokkaasti estää jopa koulutuksesta ja työelämästä kokonaan syrjäytymisen. Tässä lakimuutoksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja säilyy entisellään eli 65 ikävuodessa, mutta jatkossa on vakavasti pohdittava ikärajan nostamista työurien pidentämisen ja kansalaisten toimintakyvyn edistämisen kannalta esimerkiksi sinne 68 ikävuoteen. (Hälinää) Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Arvoisat edustajat, en tiedä, häiritseekö teitä, mutta minua hieman häiritsee, että täällä on koko ajan sellainen puheensorina. Minusta ei ole arvokasta, kun kansanedustaja puhuu, että siellä on taustakuoro takana. Yleiskeskustelu päättyi. Päätökset Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 :n muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 319/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 27/2014 vp Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu 1 Jukka Kärnä /sd: Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Kaiken kaikkiaan tämä on erittäin kannatettava ehdotus. Tähän lakiin ehdotetaan sijoitettavaksi sellaiset säännökset, jotka ovat tarpeen tämän uuden pyrotekniikkadirektiivin ja pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamisessa. Tämä muutos on pääasiassa tekninen, eikä se sisällä juurikaan muutoksia pyroteknisten tuotteiden teknisiin, turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin eikä myöskään viranomaistoimintaan. Tämä uusi sääntely voi toki väliaikaisesti supistaa Suomen markkinoilla olevien ilotulitteiden valikoimaa, mutta sikäli mikäli kun poistuma kohdistuu vaatimuksia vastaamattomiin tuotteisiin, niin sehän on tietenkin ihan oikeansuuntainen: eli huonot poistuvat, ja myöskin ihmisten turvallisuus vaikkapa siinä uudenvuodenaattona niitä ilotulitteita käytettäessä paranee. Yleiskeskustelu päättyi. Päätökset Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 8) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta Toinen käsittely Hallituksen esitys HE 300/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2014 vp Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu 1 Ben Zyskowicz /kok: Herra puhemies! Jos puhemies sallii, kun on kyse talous- ja rahaliiton vakaudesta, niin mielelläni arvioisin muutamalla sanalla Kreikan vaalien tuloksen perusteella syntynyttä tilannetta talous- ja rahaliiton osalta. Kuten Suomessa olemme todenneet, niin onnittelemme Kreikan vaalien voittajaa, mutta on täysin mahdoton kuvitella, että me muissa euroryhmän maissa olisimme valmiita antamaan Kreikan lainoja anteeksi sen vuoksi, että Krei-

7 143/8/2 PTK 143/2014 vp 7 kassa on tullut uusi hallitus. Päinvastoin, Suomessa ja muissa euromaissa ymmärtääkseni on edellytettävä, että Kreikka pitää kiinni sitoumuksistaan ja jatkaa yhteiskuntansa uudistamista siltä pohjalta, mitä se on luvannut niin sanotulle troikalle. Osana näitä vaatimuksia, mitä Kreikalle on esitetty ja on esitettävä, on ollut juuri korruption kitkeminen, on ollut verojärjestelmän uudistaminen, on ollut verojen maksuunpanon toteuttaminen, on ollut siitä huolehtiminen, että myös suurituloisimmat ja rikkaimmat kreikkalaiset maksavat veroja. Ja haluan uskoa, että nyt uuden ja tässä mielessä poliittisesti ryvettymättömän hallituksen saaminen maahan tai tuleminen maahan johtaa edistysaskeliin tällä saralla. Siitä, herra puhemies, haluan lopuksi lausua ihmetykseni, että vasemmistoliitto ymmärtääkseni on puhumassa sen puolesta, että Kreikan lainoja tulisi leikata. Meillä on siellä esimerkiksi miljardi euroa Suomen veronmaksajien rahaa lainattuna. Onko vasemmistoliitto todellakin sitä mieltä, että suomalaisten veronmaksajien asiana on antaa rahaa ja jättää rahaa kreikkalaisille, jotka itse ovat yli varojen elämällä ja syömällä enemmän kuin tienaavat tämän tilanteen luoneet? Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Kun edustaja Zyskowicz aloitti sillä tavalla, että jos puhemies sallii, niin katson perustelluksi tässä yhteydessä, koska asia on ajankohtainen, että tässä tämän asian yhteydessä voidaan asiasta hieman laveammin keskustella. 2 Annika Lapintie /vas (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Olipa hyvä, että edustaja Zyskowicz otti tämän esille. Kun nyt siellä Kreikan vaaleissa hävisi huomattavasti kokoomuksen veljespuolue, joka ei ole kitkenyt korruptiota, ei ole laittanut rikkaita veroja maksamaan, vaan päästänyt rikkaat laivanvarustajat ja muut hyvätuloiset kuin koirat veräjästä, niin nyt meno muuttuu. Ja kun te viittasitte tähän Syriza-puolueen vaaliohjelmaan siellä on pääsääntöisesti neljä kohtaa, joista yksi on nimenomaan korruption kitkeminen ja veropakolaisten ja veron välttelijöiden pistäminen veroja maksamaan niin nyt se alkaakin sitten toteutua. Siellä on myös humanitäärinen hätä. Ihmiset ilman ruokaa, ilman sähköä, ilman terveydenhuoltoa johtuen näistä tiukoista talousehdoista, ja myös ne laitetaan kuntoon. Mitä sitten tulee lainojen maksamiseen, niin pidempi laina-aika, koroista luopuminen on normaalia pankkitoimintaa vaikka Suomessa. Jos joku pankin velallinen ei pysty maksamaan velkojansa, niin kyllä silloin hyvä pankkiiri, tässä tapauksessa vaikka Suomi, huolehtii siitä, että se velallinen pysyy maksukykyisenä, eikä kurista ja tapa sitä lehmää, joka vielä pystyy lypsämään. (Puhemies koputtaa) Eli Kreikalle pitää antaa mahdollisuus maksaa ne velat takaisin eikä tehdä (Puhemies koputtaa) niin kuin kokoomus vaatii. Silloin jäävät ne viimeisetkin eurot saamatta. Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Mahdollistetaan tästä teemasta rapsakka debatti. Ehkä se purkaa sitten puheenvuoropainettakin jatkossa. Elikkä pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä asiasta osallistua debattiin, nousemaan ylös ja painamaan V-painiketta, niin se kirjautuu tänne. Kiitoksia, jatketaan. 3 Riitta Myller /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nyt olisi tärkeätä nähdä tämä koko kuva, missä ollaan menossa. Myöskin tämä vaatimus on esitettävä Kreikan uudelle hallitukselle: Minkälaisia tavoitteita he tuovat neuvotteluihin, joilla on todellista merkitystä siihen, miten Kreikan taloutta saadaan nostettua? Kasvun aikaansaaminen on pohjaedellytys sille, että Kreikan taloudellista tilannetta saadaan parannettua ja myöskin velkakestävyyttä parannettua. Me tiedämme hyvin, että Kreikan velanhoitokustannukset ovat tällä hetkellä hyvin maltilliset. Jos kaikki tarmo kiinnitetään siihen, miten helpotetaan Kreikan velanmaksua, niin silloin ei puututa oikeisiin asioihin, koska jo tällä hetkellä Kreikka maksaa pienemmät kulut velastaan kuin muut ohjelmamaat tai esimerkiksi Italia. 4 Timo Soini /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Synnin palkka on elatusmaksu. On tehty väärin, on tehty virheellistä politiikkaa, ja nyt se käy kalliiksi koko Euroopan rahaliiton jäsenille. Jos me katsomme, miten tätä asiaa on hoidettu ja miten sitä jatkossa hoidetaan, sitä on hoidettu väärin ja meinataan väärällä tavalla jatkaa. Ensin annettiin suoraa lainaa. Sen jälkeen perustettiin väliaikainen vakausväline. Se ei riittänyt. Perustettiin pysyvä vakausmekanismi. Se ei riitä, ja aletaan pyörittää setelipainoa. Euroopan keskuspankista on tulossa roskapankki, joka syytää rahaa minne sattuu. Ja sitten,

8 8 Tiistaina /8/5 ajatelkaa, kansleri Merkel on Euroopan vaikutusvaltaisin poliitikko. Hänellä ei ollut mitään sananvaltaa siihen, että Euroopan keskuspankki alkaa painaa rahaa. Saksan keskuspankin johtaja, Hollannin keskuspankin johtaja äänestivät vastaan. Jokainen meistä tietää, että tämmöinen inflatorinen politiikka on tuhoisaa. Perussuomalaiset eivät missään tapauksessa tätä hyväksy. Olemme olleet oikeassa koko ajan, ja kysyn, miksi Suomen edustaja Euroopan keskuspankissa, Erkki Liikanen, (Puhemies koputtaa) äänestää rahan painamisen puolesta, kun järkevät talousmahdit Saksa ja Hollanti eivät niin tee. Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: No niin, muistutan vielä kaikille meille hyvin tiedossa olevasta asiasta, että vastauspuheenvuorojen pituus on 1 minuutti. 5 Markku Rossi /kesk (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Jo Kreikan tulo rahaliittoon on tietysti sellainen asia, että kun historiaa lähdetään kaivamaan, niin voi miettiä, mikä oli valtion vastuu silloin, kun käytännössä talousluvut väärennetään ja tullaan niillä arvoilla euroon mukaan. Ne eivät pitäneet paikkaansa. Historiaan on tietysti turha mennä, mutta kaiken kaikkiaan on kyllä todettava, että tämä Troijan uusi puuhevonen ei saa paljastua kyllä tyhjäksi. Nimittäin nyt, jos se paljastuu tyhjäksi ja Kreikka sanoo, että he eivät kanna omia vastuitaan, niin tämä on sitten käytännössä kansainvälistä petosta. Kreikan tulee kantaa oma vastuunsa niin taloudellisten, poliittisten kuin muidenkin sidonnaisuuksiensa suhteen. Tässä suhteessa kyllä meidän pitää tietysti vedota siihen, että Kreikka ja kreikkalaiset katsovat, että he nostavat omaa maataan talouskasvun myötä ja saavat hoidettua asioita, kuinka pitkälle ja kuinka pitkällä aikavälillä, sen aika näyttää. Suomi on tässä suhteessa omien velkojensa suhteen näyttänyt historiassa hyvää mallia. 6 Arto Satonen /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On itsestäänselvää, että sovitusta on pidettävä kiinni, ja se on myös suomalaisen veronmaksajan etu. Nyt jos tässä sellaista kuvitellaan, että Kreikassa kun hallitus vaihtuu, pitäisi jotenkin Euroopan linjan sitä kohtaan muuttua, niin silloin me avaisimme kyllä aikamoisen pandoran lippaan. Täytyy muistaa se, että Espanja, Portugali, Irlanti, nämä valtiot ovat (Timo Soini: Kypros unohtui!) samantyyppisellä politiikalla nousseet, ovat tällä hetkellä talouskasvussa. Siellä on edelleen ongelmia, mutta ne ovat selvästi menossa ylöspäin. Siellä on pystytty asioita viemään oikeaan suuntaan, ja olisi väärin niitä kohtaan, jos silloin yhdelle ruvetaan olemaan erilainen ja ajattelemaan eri tavalla, eli kyllä tässä on tämä kokonaisuus ja iso kuva nähtävä. Kaikki vastaavat omaan huutoonsa, ja taloutta pystyy kyllä kasvattamaan laittamalla omaa kilpailukykyään kuntoon, ja se pätee myös täällä Suomessa (Timo Soini: Mitä mieltä kokoomus on setelirahoituksesta?) 7 Pekka Haavisto /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Minusta on hyvin tärkeää ensin se, että Kreikassa on pystytty näissä olosuhteissa käymään selvästikin rehelliset vaalit, joiden tuloksiin kaikkien on tyytyminen. Huonompiakin vaihtoehtoja voisi olla näköpiirissä tällaisessa luisussa olevassa maassa, ja sen takia tilanne on nyt tietysti uuden hallituksen kontolla siellä, ja minusta on hyvin tärkeää se, että hallitus kantaa siellä vastuunsa korruption kitkemisestä, nuorisotyöttömyyteen vastaamisesta ja muuten. Tässä toivotamme kreikkalaisille hyvää menestystä ja onnea. Tämä on erittäin tärkeää, että Kreikan talous saadaan kuntoon. Toinen asia on tietysti se, joka täällä on otettu esiin, että velvoitteista on pidettävä kiinni. Kuten on sanottu, myöskin Kreikan velanhoitokulut ovat olleet kohtuullisia verrattuna moniin muihin, muun muassa Italiaan on viitattu täällä. Tässä mielessä meidän tehtävämme on seurata tietysti, että Kreikka pitää näistä sitoumuksistaan kiinni. Mutta on hyvin tärkeää, että uusi hallitus on nyt vastuullinen siellä ja saa talouden oikeille raiteille. 8 Markus Mustajärvi /vr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Edustaja Soini nosti hyvin tärkeitä kysymyksiä esille, ja kyllä rehellisyyden nimissä on sanottava, että tässä salissa on kaksi ryhmää, jotka ovat olleet johdonmukaisia yksittäisiä EU-maita koskevissa tukipaketeissa, Euroopan rahoitusvakausvälineessä ja Euroopan vakausmekanismia käsiteltäessä: perussuomalaiset ja vasenryhmä. Tämä politiikka on siinä mielessä outo ja kummallinen laji, että Kreikassa se politiikko, joka johdonmukaisesti vastusti näitä tukipaketteja ja tukipakettien karmeita ehtoja, jotka kuritta-

9 143/8/9 PTK 143/2014 vp 9 vat nimenomaan kreikkalaista köyhää kaikista karmeimmin, palkittiin pääministerin paikalla mutta Suomessa ne, jotka toimivat yhtä johdonmukaisesti, ne kaksi vasemmistolaista kansanedustajaa, saivat maksimirangaistuksen. Peli ei ole ihan rehellistä, kun puhutaan Kreikasta ja Suomesta. (Naurua) Joka tapauksessa Kreikka ei tule ikinä selviämään näistä vastuistaan, se on päivänselvä asia, mutta peli olisi pitänyt viheltää jo silloin poikki, ennen kuin päätettiin ensimmäisestäkään tukipaketista. (Timo Soini: Aivan oikein, hyvä!) 9 Johannes Koskinen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tässä veli oli veljen todistajana ja ei aivan osuvasti, nimittäin edustaja Soinin puheenvuorosta saattoi päätellä, näinkin lyhyestä, 2 minuutin puheenvuorosta, että hän oli kolmea mieltä: oli koko euroa vastaan, euroalueen pelastamista vastaan ja euroalueen elvyttämistä, talouden kasvun käynnistämistä vastaan tällä Euroopan keskuspankin politiikalla. Se siitä johdonmukaisuudesta. Tämä Syrizan voitto muistuttaa sitä, mitä Italiassa tapahtui, kun siellä sikäläinen kristillisdemokraattinen puolue ja Craxin sosialistipuolue peräjälkeen suistuivat vakaviin korruptio-ongelmiin, väärinkäytöksiin, todella suuren mittakaavan. Samaan tapaan Kreikassa on korruptoitunut kahden puolueen järjestelmä ollut ja sitten tulevat uudet voimat. Italiassa sitten oli aika huono ratkaisu, että sieltä tuli Berlusconin populistinen oikeisto, ja nyt nähdään, miten sitten tämmöinen vasemmistolainen populismi onnistuu Kreikassa. Myöskin tämä vaalijärjestelmä juuri sen takia, että siellä kaksi puoluetta olivat sopineet, että siellä saa tämä voittaja 50 paikan lisäpotin toi sen mahdollisuuden, että 36 prosentin kannatuksella saa käytännössä enemmistövallan. Nyt on tärkeätä jatkaa siten, että Euroopan unioni ja Kreikka käyvät ne keskustelut, miten (Puhemies koputtaa) mennään eteenpäin. 10 Harri Jaskari /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Nyt on pakko kyllä kommentoida ensinnäkin edustaja Lapintielle: Minä en oikein ymmärtänyt tätä logiikkaa, että sanoitte, että nyt saadaan korruptio kitkettyä ja nyt rikkaat maksavat veroja Kreikassa, (Kari Uotila: Ainakin yritystä!) ja saman tien ilmoitetaan, että Kreikka ei maksa velkojansa sitten muualle. Eikö nyt pitäisi tehdä niin, että kun kerran pystytään niin hienosti hoitamaan siellä se asia, että verot kerätään, niin sitten ei ilmoiteta, ettemme muuten muille niitä maksa? Sitten toisena kysymyksenä vielä lainaehdoista, täytyisi ehkä analysoida vähän, mitkä ne lainaehdot nytkin ovat: Vasta 2020-luvulla lyhennyksiä maksetaan. Aika hyvät ovat tälläkin hetkellä ehdot. Ehkä niitä voi pidentää, mutta täytyisi kyllä katsoa myöskin sisältöä. Toinen kysymys, näihin EKP:n ostoihin. Täytyy sitäkin analysoida vähän monipuolisemmin. Pyrittiin estämään deflaatiokehitystä näillä ostoilla. Toisaalta ostettiin, esimerkiksi yksityisiltä tahoilta halutaan ostaa, velkapapereita, jotta nämä yksityiset voisivat sijoittaa tuottavampiin kohteisiin ja saada talouskasvun liikkeelle. Pikkaisen monipuolisempaa (Puhemies koputtaa) analyysia toivoisin täällä. Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Täällä on semmoinen lähemmäs 20 pyydettyä vastauspuheenvuoroa, ja ne käytetään, ja sen jälkeen katsotaan, missä tilanteessa ollaan. 11 Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Jo vuonna 2010 täällä eduskunnassa keskusteltiin paljon näistä Kreikka-tukiaisista, jotka keskustan pääministeri Vanhanen käynnisti, ja sitten kokoomus ja SDP ovat jatkaneet tätä tukipakettipolitiikkaa. Kävimme 2010 tässä salissa suuren keskustelun. Edustaja Ben Zyskowicz kokoomuksesta vertasi Kreikan kriisiä tulipaloon rivitalossa: siksi pitää sammuttaa, että kun yksi asunto palaa, niin kaikkien etu on rynnätä sammuttamaan sitä paloa. Nyt, kun kaikki rivitalon asunnot ovat tulessa, (Naurua) niin kysyisin edustaja Zyskowiczilta, mitkä ovat hänen lääkkeensä nyt tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Perussuomalaisilla on ollut selkeä ja johdonmukainen linja koko ajan. Suomen ei olisi koskaan pitänyt lähteä tähän tukipakettipolitiikkaan mukaan. 12 Kari Uotila /vas (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Todellakin on niin, että vaikka Kreikan velkoja annettaisiin puolet anteeksi, niin kahdeksaan vuoteen mitään konkreettista rahaliikennettä Suomesta ei tulisi lähtemään Kreikan suuntaan, koska lyhennykset, korot lähtevät maksuun vasta 2020-luvulla. (Timo Soini: Mitkäs nämä helpotukset sitten ovat?) Mutta velkoja

10 10 Tiistaina /8/13 on annettu anteeksi, ja tämä tarkoituksenmukaisuus voi olla kysymyksessä myös tässä yhteydessä. Suomen edun kannalta, koko Euroopan edun kannalta ja myös Kreikan edun kannalta (Timo Soini: Miksei anneta Suomen köyhille velkoja anteeksi?) katsotaan, mikä on järkevin. Täytyy muistaa, kun tänään vietetään Auschwitzin vapautumisen 70-vuotispäivää, että Saksa sai velkansa anteeksi sodan jälkeen. Ei sekään ihan nuhteeton kumppani ollut. Mutta tärkeintä Euroopassa on nyt talouspolitiikan suunnanmuutos: Lopetetaanko leikkaava, kuristava talouspolitiikka Euroopassa, niin Kreikassa kuin Suomessakin? Se on kaikista tärkein poliittinen kysymys, koska leikkaamalla, kuristamalla ei Eurooppa eivätkä myöskään Suomi ja Kreikka nouse. 13 Kari Rajamäki /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Vakavinta tässä on nähdä nyt se ja tunnistaa, että kyseessä on kasinokapitalismin kriisi, jossa sen syylliset ovat kotiuttaneet voittonsa sadat miljoonat syyttömät kärsivät ja syöksevät Euroopan samalla 20-luvun poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen epävakauteen. Tältä osin voin sanoa, että sosialidemokraatit valtiovarainvaliokunnassa tekivät hylkyesityksen sille 1,6 miljardin euron vastikkeettomalle lainalle, jota Katainen ja Vanhanen markkinoivat hyvänä bisneksenä täällä eduskunnassa. Olemme myös vastustaneet johdonmukaisesti yhteisvastuuseen ajautumista. Mutta, edustaja Soini, kun minäkin olen huolissani Euroopan keskuspankin roolista, siitä, että rahoitetaan jäsenmaiden budjetteja ja aiheutetaan varjovelkaantumista myös Suomelle tässä EKP:n operaatiossa, niin vieressäni istuu Suomen Pankin pankkivaltuutettu ja varapuheenjohtaja, edustaja Ruohonen-Lerner kiinnostaisi, kuka valvoo parlamentaarisesti Suomen vastuita tässä tilanteessa. Ehkä me kuulemme sen Suomen Pankin valtuutetuilta. 14 Markku Eestilä /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Jokaisessa maassa tietysti käydään itsenäiset vaalit, ja sitä tulosta meidän täytyy kunnioittaa, ja se pitää hyväksyä. Mutta kyllä hieman ihmettelin, että vasemmistoliiton puheenjohtaja on siellä läsnä ja julkisesti iloitsee siitä, että sellaisen linjan voitto, kun puolue uhoaa, että me emme maksa velkoja takaisin, me olemme eläneet toisten rahoilla, olisi jotenkin hyvä. Minusta tämä ei sovi suomalaiseen kulttuuriin, olipa puolue mikä tahansa. Meillä on kyllä semmoinen kulttuuri ollut, että me pyrimme ne velvoitteet, mitä me olemme ottaneet hoitaaksemme, hoitamaan, ja sama koskee velkoja. Se on varmaa, että me emme niitä velanlyhennyksiä tule kyllä näkemään. Mutta jos lähtökohdallisesti lähdetään siitä, että vaalivoitto saavutetaan sillä, että sanotaan niille, jotka ovat meille rahaa antaneet, että me emme tule maksamaan niitä rahoja takaisin, me haluamme, että meidän velkamme puolitetaan tai jotakin sinnepäin, niin onhan se vähän kohtuutonta sillä hankkia vaaleissa voittoa. 15 Mikko Alatalo /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kreikalla on tosiaan vielä kahdeksan vuotta aikaa, ennen kuin sen on edes alettava lyhentää velkojaan. On kuitenkin selvää, että sovittujen velkojen takaisinmaksusta tulee pitää kiinni. Muut Etelä-Euroopan maat ja Irlanti tosiaan ovat korjanneet talouttaan, ja olisi huono viesti näille maille, että voidaan antaa velat anteeksi. On sovittu asia, ja silloin ei voida enää jatkaa holtitonta taloutta. On tietysti toinen asia, voidaanko Kreikassa päästä taloudelliseen kasvuun ilman rahaliitosta eroamista ja saadaanko myös Kreikan superrikkaat maksamaan enää veroja, kun ne omaisuudet on jo ulkoistettu kauppalaivastoa myöten pois Kreikasta. On totta, että tämä ensimmäinen tukipaketti avattiin jo tosiaan Kiviniemen hallituksen aikaan, mutta sixpack-hallituksen aikana niitä todella on jatkettu vahvasti ja voimakkaasti. Ja mitkä ne takuut ovat olleet sitten? Onko niillä takuilla enää mitään merkitystä tässä tilanteessa, vai onko tämä vain akateemista keskustelua? 16 Risto Kalliorinne /vas (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ihan ensiksi pitää näistä vaaleista todeta se, että kun tämä Syriza leimataan nyt jonkinlaiseksi äärivasemmistolaiseksi ääripuolueeksi, joka on jotenkin vaarallinen Euroopalle, niin kyllä siellä Kreikan vaaleissa äärivasemmisto on ihan omalla listallaan. Kreikan kommunistinen puolue KKE sai 15 paikkaa parlamenttiin noissa vaaleissa eikä ole mukana Syrizan hallituskoalitiossa, koska sen mielestä Syriza on jotenkin periaatteeton ja löysä puolue. (Timo Soini: No, niinhän se onkin!) Eli kyllä Syriza

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN 2/2015. www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

PERUS- SUOMALAINEN 2/2015. www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 2/2015 MATIAS TURKKILA PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Liitoksista ei synny säästöjä

Liitoksista ei synny säästöjä uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- rp:n äänenkannattaja 3/2014 Täystyrmäys suurkunnille Liitoksista

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014 uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 7/2014 EU-kritiikki kasvaa

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma HANNAMARI AHONEN KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Eri puolueiden kansanedustajien argumentointi

Lisätiedot

Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin

Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin 7 / 2013 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin Urpilainen pakotti virkamiehet laskemaan väärin Perussuomalaisten

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa,

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa, METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI UUSIMAA 1 / 2015 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus: Nyt jos koskaan on tärkeää äänestää...2 Ilpo Haaja: Solidaarinen ay-liike yli liittorajojen...3 Raija-Riitta Luiro-Piippo

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

PERUSSUOMALAINEN 50% Näin suomalaiset hoitaisivat eurokriisiä EI ENÄÄ TUKIA 30% Taloustutkimus selvitti JATKETAAN TUKIA 11% EROON EUROSTA 14/2013

PERUSSUOMALAINEN 50% Näin suomalaiset hoitaisivat eurokriisiä EI ENÄÄ TUKIA 30% Taloustutkimus selvitti JATKETAAN TUKIA 11% EROON EUROSTA 14/2013 u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot