Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä"

Transkriptio

1 nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Kuntalaisaloite Kaakkois-n osayleiskaavan muuttamisesta ja Stallmossabergetin kivilouhimon alueen saattamisesta toimenpidekieltoon kaavoittamisen ajaksi Sopimus ELY-keskuksen kanssa Störsvik-Marsudden-Strömsby siirtoviemärin rakennuttamisesta Edustajan nimeäminen Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä n kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä n kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä n kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä Kuntalain 54 :n tarkoittama vaatimus valtuuston koolle kutsumiseksi päättämään Lohjan, n ja Nummi-Pusulan monikuntaliitoshakemuksen vetämisestä takaisin valtiovarainministeriöstä Kuntalain 21 :n mukainen aloite kunnanhallituksen erottamiseksi ja tilapäisen valiokunnan asettamiseksi KH 107 Kokousajat syksy 2012 KH 108 KH 109 KH 110 Muut asiat Talousarviolainan nostaminen Koulumatkakuljetusten ja palveluliikenteen kilpailutus

2 Sivu 2 Nro 7/2012 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Penttinen Arto, puheenjohtaja Huittinen Markku, varajäsen, poissa 110 Janhunen Taina, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen, saapui 96 aikana Laaksonen Merja, jäsen Martin Kirsi, jäsen, poissa :t Parviainen Kristian, jäsen Ryynänen Tarja, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Muut läsnä olevat Oinonen Thea, kv:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja, poissa 105 Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö, poistui 108 aikana, klo Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja, poistui 108 aikana, klo Tassberg Marjut, talouspäällikkö, läsnä :t ja 109, klo Malmberg Magnus, vt. tekninen johtaja, poistui 100 jälkeen, klo Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä :t , Juha-Pekka Isotupa pöytäkirjanpitäjä 108 Tarja Ryynänen pöytäkirjantarkastaja Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KH 95 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Ryynänen ja Stefan Svanfeldt. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 96 Ehdotus: TALOUDEN SEURANTA käsittelee talouden seurannan. merkitsee talousseurannan tiedoksi. Käsittely: Päätös: Kokouksessa jaettiin tammi-huhtikuun 2012 talousseuranta. merkitsi talousseurannan tiedoksi. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH 97 Ehdotus: LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Omakotitontin myynti Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Edustajan nimeäminen Länsi-Uudenmaan ammattikoulukuntayhtymän yhtymäkokoukseen Käsittely: Päätös: Asia käsiteltiin asian 109 jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH 98 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Kuntaliitto Yleiskirje Vaalikelpoisuus valtuustoon Hangon kaupunki Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Länsi-Uudenmaan yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihanke Folktinget Svenska Finlands folkting järjestön avustushakemus HUS Talousjohtajan päätös Eräiden muiden hintojen vahvistaminen vuoden 2012 palveluhinnastoihin Karjalohjan kunta Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta Kuntalaisten kuuleminen ja lausunnon antaminen kuntajakolain mukaisesti Lohjan ja Nummi- Pusulan kuntaliitoksen osalta Espoon kaupunki Pöytäkirja Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksesta Uudenmaan liitto Pöytäkirja maakuntahallituksen kokouksesta Päätös: merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 YMPJARAKL:260 /2011 KH 99 KUNTALAISALOITE KAAKKOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISESTA JA STALLMOSSABERGETIN KIVILOUHIMON ALUEEN SAATTAMISESTA TOIMENPIDEKIELTOON KAAVOITTAMISEN AJAKSI TEKNLTK Oheismateriaalia n kunnan asukkaat Jukka Antila ja Birgitta Johansson ovat tehneet kuntalaisaloitteen koskien n Pikkalassa sijaitsevan Stallsmossabergetin kallioalueen uudelleen kaavoittamista maakuntakaavan mukaiseksi ja alueen saattamista toimenpidekieltoon kaavoituksen ajaksi. Stallsmossabergetin kallioalue on osa Fagelviksberget-Trappbergetin kallioselänteiden muodostamaa aluekokonaisuutta. Aloitteensa tueksi Antila ja Johansson ovat keränneet 463 nimen adressin. Kuntalaisaloite ja adressi ovat saapuneet kunnanhallituksen jäsenille osoitettuna. Saapuneessa aloitteessa vaaditaan Kaakkois-n osayleiskaavan päivittämistä maakuntakaavan mukaiseksi vedoten Stallsmossabergetin kallioalueen luontoarvoihin. Alueella sijaitsevalle tontille RN:o 2:8 on myönnetty ympäristölupa kallionlouhintaa ja murskausasemaa varten ja kaavoitusaloitteen tekijöiden yhtenä tavoitteena on estää kallionlouhinta-alueen ja murskausaseman syntyminen. Kalliolouhinnan ottoalue sijaitsee Kantatien 51 pohjoispuolella Marsuddenin yksityistieliittymää vastapäätä. Stallsmossabergetin kallioalueet on kaavoitettu Kaakkois-n osayleiskaavassa (hyväksytty ja osittain muutettu Vuohimäen alueella ) yritystoiminnalle kuten yksityisille palveluille, hallinnolle, teollisuudelle ja muulle yritystoiminnalle. Aloitetta perustellaan kallioalueen maisema- ja historia-arvoilla. Aloitteen liitteenä olevassa Suomen ympäristökeskuksen antamassa lausunnossa todetaan, että Fågelviksberget-Trappbergetin, johon Stallsmossabergetin kallioaluekin kuuluu, kallioselänteiden muodostama kokonaisuus on luokiteltu arvoluokan 4 kallioalueeksi, jolla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Lausunnossa todetaan, että suunniteltu kalliokiviaineksen ottoalue sijaitsee Stallsmossabergetin kaakkoisosassa osittain arvokkaaksi todetun kalliorajauksen sisäpuolella ja on näin ollen maa-aineslain 3 :n 1 momentin kohtien 1 ja 2 vastainen. Alueella ei tule Suomen ympäristökeskuksen mukaan sallia kalliokiviaineksen ottoa. Aloitteeseen on lisäksi liitetty Ympäristöministeriön antama lausunto, jossa todetaan, että kallioalueet on inventoitu ja arvotettu maa-aineslain 3 :n mukaisin ympäristöperusteisin kriteerein. Ympäristöministeriön lausunnossa todetaan lisäksi, että iventointiaineisto on tarkoitettu tukemaan ennen muuta kuntien maa-aineslain mukaista oikeusperusteista lupaharkintaa. Inventoinnit eivät ole suoraan oikeudellisesti sitovia. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 Ympäristöluvan myöntäminen Ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kalliolouhinnalle ja louheen murskausasemalle Pikkalan kylässä sijaitsevalla tilalla RN:o 2.8. Lupavalmistelun yhteydessä on kuultu Uudenmaan liittoa. Uudenmaan liiton antaman lausunnon mukaan maa-ainesten ottoalue on ns. valkoista aluetta, jolle ei ole osoitettu aluevarauksia. Lausunnon mukaan ottoalueen sijaitseminen arvokkaaksi luokitellulla kallioalueella ei ehdottomasti sulje pois maa-ainesten ottomahdollisuutta. Ympäristöluvan myöntämisestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on hylännyt valitukset Johtosäännöt n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus johtaa maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää kaavoitusta ja asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 :n kohdan 17 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa n maankäytön suunnittelua. Saman johtosäännön 9 :n kohdan 18 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaavoituksesta ja kuntarakenteen kehittämisestä, yleispiirteisestä ympäristön kehittämisestä ja suunnittelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta. Aikaisemmin käsitellyt samansisältöiset aloitteet Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 110 käsitellyt kaksi saman sisällöistä kuntalaisaloitetta liittyen Stallsmossabergetin kallioalueiden uudelleen kaavoittamiseen samoilla perusteilla kuin saapunut kuntalaisaloite ja adressi ja saapuneissa aloitteissa kummassakin vaaditaan Stallsmossabergetin alueella olevan, Pikkalan kylässä sijaitsevan tilan RN:o 2:8 uudelleen kaavoittamista siten, että yleiskaava ei salli maa-ainesten ottoa sekä yleiskaavan päivittämistä maakuntakaavan mukaiseksi. Kunnanvaltuusto on tuolloin päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteiden suhteen. Kunnanvaltuusto on todennut, että kaavamuutokselle ei ole tällä hetkellä riittäviä perusteita ja uuden maakuntakaavan valmistuttua koko Kaakkois-n osayleiskaavan muutos otetaan harkittavaksi. Kunnanvaltuuston sekä ja saapuneet kaavoitusta koskevat aloitteet ovat oheismateriaalina. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 Perustelut Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja kunnanhallitus on antanut maakuntakaavaluonnoksesta lausunnon Uudenmaan liitolle. Maakuntakaavan valmistuttua koko Kaakkois-n osayleiskaavan muuttamista voidaan harkita. Uusia asiaan vaikuttavia tekijöitä ei ole ilmennyt. Kunnanvaltuustossa käsitellyt kaavoitusaloitteet koskien Stallsmossabergetin alueen kaavoitusta ovat samansisältöiset kuin saapunut kuntalaisaloite ja adressi eikä kaavoituksen tarve ja tilanne ole muuttunut joulukuun 2010 jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 mom. 3 mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Kyseisen pykälän 1 momentin mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Kunnalla ei näin ollen ole velvollisuutta muuttaa asema- ja yleiskaavojansa maakuntakaavan muuttuessa. Kunnan kaavoitusmonopoli ja kaavahierarkia mahdollistavat sen, että kunnalla on oikeus ja vapaus päättää kaavan muuttamisesta tai muuttamatta jättämisestä maakuntakaavan mukaiseksi. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on saapunut kuntalaisaloite ja adressi - Oheismateriaalina on kunnanvaltuuston päätös kaavoitusaloitteesta Kaakkois-n alueella Oheismateriaalina on ja saapuneet aloitteet koskien Stallsmossabergetin alueen kaavoittamista - Oheismateriaalina on Stallsmossabergetin kalliolouhinnan ottoalueen kaavatilanteen kartta - Oheismateriaalina on Uudenmaan liiton antama lausunto Stallsmossabergetin maa-ainesten oton soveltuvuudesta maakuntakaavaan Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteen ja adressin Stallsmossabergetin kivilouhimoalueella olevan Kaakkois-n osayleiskaavan muuttamisesta ja saattamisesta toimenpidekieltoon kaavoittamisen ajaksi; Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 - esittää kunnanhallitukselle, että aloitteen johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin selostusosassa kerrotuin perusteluin ja - esittää kunnanhallitukselle, että se toteaa edellä mainitun kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. Käsittely: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Pöydälle jaettiin 10 henkilön nimissä lähetetty sähköposti , joka koski tämän asian käsittelyä kunnan toimielimissä. Sähköposti lisätään oheismateriaaleihin. Jäsen Gottberg-Ek ehdotti jäsen Westermarckin kannattamana, että lautakunta esittäisi kunnanhallitukselle, että Stallmossabergetin alue saatetaan toimenpidekieltoon ja Kaakkois-n osayleiskaavan muuttaminen käynnistetään. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätyttyä, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta eriävä kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän teki siksi seuraavan äänestysesityksen; joka kannattaa esittelijän ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa jäsen Gottberg-Ekin ehdotusta äänestää ei. Nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Hallén, Flythström, Heikkilä, Kaisla) ja 5 ei ääntä (Keränen, Westermarck, Gottberg-Ek, Malmgren, Tuomi). Päätös: Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että tekninen lautakunta oli päättänyt hyväksyä jäsen Gottberg-Ekin ehdotuksen, että esitetään kunnanhallitukselle, että Stallmossabergetin alue saatetaan toimenpidekieltoon ja Kaakkois- n osayleiskaavan muuttaminen käynnistetään. Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka sisältö on seuraava: Ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille maaaineislain mukaisen maa-ainesluvan kiviaineisten louhimiseksi ja ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja louheen murskaukseen. Tiettävästi päätöksistä on valitettu KHO:oon. Kallionottoalue on osittain vahvistetun yleiskaavan PT-alueella (yritystoiminnan alue) ja osittain tiealueella (kokoojaväylä). Ottoalueella on voimassa yleiskaava. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 Kaavatilanne on otettu lupia myönnettäessä ja valituksia käsiteltäessä eri oikeusasteissa huomioon. Mm. KHO:n päätöksessä on tarkka analyysi tilanteesta. Kunnanvaltuusto on päättänyt käsitellessään kaksi samansisältöistä aloitetta, että kaavamuutokselle ei ole tällä hetkellä riittäviä perusteluja ja että uuden maakuntakaavan valmistuttua koko Kaakkois- n osayleiskaavan muutos otetaan harkittavaksi. Kaakkois-n osayleiskaavan osamuutos (vahvistettu ) tehtiin yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa niin, että alueet ulottuivat molempien kuntien alueille. (Kaavan laatija oli professori Kai Wartiainen). Siinä kantatien varren kallioalueita käsiteltiin kokonaisuutena. Kaavassa mm. itäisen osan kallioalue kunnan, rajan lähistöllä on pääosin säilytetty osoittamalla kallion sisäisiä tiloja. Kallion ottoalue sijaitsee jalostettujen kiviaineisten tarpeita varten maantieteellisesti optimaalisessa paikassa kantatien varrella. Se osaltaan vähentää raskasta liikennettä kunnan läpi. PT-alueen toteuttamiseksi on louhittava kalliota. Samalla tulee tonttimaata yritystoimintaa varten. Kallioliuskat ovat osa luonnollista liikenneympäristöä ajettaessa kantatietä Helsingin suuntaan. Edelliseen viitaten katson, että on perusteltua toimia valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Mikäli alue asetetaan toimenpidekieltoon ja kallion otto estetään kaavamuutoksella, ottaen samalla lupatilanne huomioon, asiassa saattaa tulla korvausvelvoitteita maanomistajan suuntaan. Kunnan toiminta maankäytön suunnittelussa tulee olla pitkäjännitteistä ja suunnitelmallista. KH Ehdotus: Käsittely: päättää 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteen ja adressin Stallsmossabergetin kivilouhimoalueella olevan Kaakkois- n osayleiskaavan muuttamisesta ja saattamisesta toimenpidekieltoon kaavoittamisen ajaksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että aloitteen johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin selostusosassa kerrotuin perusteluin ja 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. Kokouksessa jaettiin kirjelmä Oikaisu kunnanhallituksen esityslistaan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 Sarviaho Janhusen kannattamana ehdotti seuraavaa: päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että alue saatetaan toimenpidekieltoon ja että Kaakkois-n osayleiskaavan uusiminen käynnistetään kantatie 51 pohjoispuolisilla alueilla. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Sarviahon ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Sarviahon ehdotus voitti äänin 6 (Janhunen, Kaisla, Hintikka, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) 5 (Karell, Laaksonen, Martin, Penttinen, Svanfeldt). Päätös: päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että alue saatetaan toimenpidekieltoon ja että Kaakkois-n osayleiskaavan uusiminen käynnistetään kantatie 51 pohjoispuolisilla alueilla. === KV Käsittely: Kokouksessa jaettiin Yleiskaavan muuttamista varten asetettava toimenpiderajoitus muistio (päivätty ). Mildh ehdotti, että kunnanhallituksen ehdotus hylätään. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Calin ehdotti, että asiasta pyydetään yhdistymishallituksen lausunto. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. RKP:n ryhmä/svanfeldt ehdotti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös: Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. === KH 99 Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 n kunta on pyytänyt Asianajotoimisto Borenius Oy:ltä oikeudellista arviota siitä, 1. vaikuttaako kunnan Stallmossabergetin alueelle esittämän toimenpidekiellon asettaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleviin maaaines- ja ympäristölupahakemuksiin liittyvien valitusasioiden käsittelyyn. 2. vaikuttaako muutettavaan yleiskaavaan sisällytettävä mahdollinen maaainesten ottamisen kielto ympäristölautakunnan myöntämien maa-aines- ja ympäristöluparatkaisujen täytäntöönpanokelpoisuuteen, jos korkein hallinto-oikeus hylkää sen käsittelyssä olevat valitukset. Asianajotoimisto Borenius Oy:n mukaan Rakennus tai toimenpidekiellolla ei ole taannehtivaa vaikutusta. Siten kunnan tekemän lupapäätöksen jälkeen alueelle voimaantullut rakennus- tai toimenpidekielto ei johda jo myönnetyn luvan kumoamiseen hallintotuomioistuimessa, vaikka asetettava rakennuskielto tulisi voimaan mahdollisen valitusprosessin kuluessa ennen hallintotuomioistuimen ratkaisua. Borenius jatkaa Jos korkein hallinto-oikeus hylkää n ympäristölautakunnan myöntämistä maa-aines- ja ympäristöluvista tehdyt valitukset, asiassa ei ole estettä sille, että Thure Lindeberg luvansaajana ryhtyy niihin toimenpiteisiin, jotka asiassa annetut lainvoimaiset lupapäätökset ja niihin liittyvät lupamääräykset sallivat. Lupapäätösten kohteena olevalle alueelle jälkikäteen asetettu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpiderajoitus ei sellaisenaan muodostu esteeksi maa-aines- ja ympäristölupapäätöksissä sallittujen toimenpiteiden suorittamiselle. Kunnanvaltuuston antamalla toimenpidekiellolla ei siis Asianajotoimisto Borenius Oy:n mukaan voida vaikuttaa vireillä olevaan maa-aines- ja ympäristölupapäätökseen. Asia muuttuu, jos KHO:n päätös on valituksia puoltava. Tällöin voidaan asettaa koko aluetta koskeva toimenpidekielto kunnallisen päätöksentekomenettelyn kautta. KHO:n päätös Lindebergin maa-ainesja ympäristöluvasta louhintaan on odotettavissa syksyllä Kunnanvaltuusto päättänyt, että uuden maakuntakaavan valmistuttua koko Kaakkois-n osayleiskaavan muutos otetaan harkittavaksi. Maakuntakaavan muutosprosessin ollessa jo ehdotusvaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista puuttua yleiskaavaan ennen kuin uusi maakuntakaava valmistuu. Ehdotus: päättää 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteen Stallsmossabergetin kivilouhimoalueella olevan Kaakkois-n osayleiskaavan muuttamisesta ja saattamisesta toimenpidekieltoon kaavoittamisen ajaksi Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu ehdottaa kunnanvaltuustolle, että aloitteen johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin selostusosassa kerrotuin perusteluin ja 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. Käsittely: Janhunen Sarviahon kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen sen. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 TEKNLTK:608 /2011 KH 100 Liite 1 SOPIMUS ELY-KESKUKSEN KANSSA STÖRSVIK-MARSUDDEN- STRÖMSBY SIIRTOVIEMÄRIN RAKENNUTTAMISESTA n kunnan hanke Störsvik Marsudden Strömsby - siirtoviemärin rakentamisesta sta Kirkkonummelle on tarkoitus aloittaa syksyllä Siirtoviemärin rakentamisen myötä nykyinen varsin pieni ja riskialtis jätevedenpuhdistamo saadaan pois käytöstä, eikä siihen tarvitse tehdä uusien määräyksien mukaisia typen poistoon liittyviä investointeja. on kokouksessaan hyväksynyt n ja Kirkkonummen kuntien välisen sopimuksen jätevesien johtamisesta Kirkkonummen kunnan viemäriverkkoon. n kunnan valtuusto on hyväksynyt vastaavan esisopimuksen jo hanketta käynnistettäessä. Nyt allekirjoitettu sopimus korvaa aiemman sopimuksen. Avustushakemus valtiolle hankkeen rahoittamiseksi lähetettiin Suunnitellun toteutusaikataulun mukaan rakentaminen piti toteuttaa vuosina , mutta toteutusta ei tuolloin päästy aloittamaan valtion rahoituksen puuttuessa. Hanke on ollut kunnan talousarviossa joka vuosi odottamassa valtion mahdollista avustusta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankkeen rahoituksen talousarviokokouksessa Vuodeksi 2012 hankkeelle on saatu valtion avustusta, joten rakennustyöt päästäneen aloittamaan kuluvan vuoden syksynä. Vesihuoltotyön kokonaiskustannusarvio on 3 miljoonaa euroa. n kunnan osalta hankkeen kustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa ja kunta myös vastaa kustannusarvion ylittävistä kustannuksista. Valtion osuus on enintään 1,1 miljoonaa euroa. Työhön sisältyy siirtoviemärin ja syöttövesijohdon rakennustyö materiaalikustannuksineen. Vuoden 2012 talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu , taloussuunnitelmassa vuodelle 2013 kaksi miljoonaa euroa ja vuodelle Rakentamisen n kunta toteuttaa yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa valtion vesihuoltotyönä. Hanke sisältää siirtoviemärilinjan 6987 m sekä syöttövesijohtolinjan 2760 m rakentamisen sekä jätevedenpumppaamoiden rakentamisen Störsvikiin ja Marsuddeniin. Kunta on aloittanut vielä puuttuvien maanomistajien lupien hankkimisen. Rakentaminen voidaan aloittaa siinä vaiheessa kun luvat on saatu. Sopimus n kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa hankkeen toteuttamisesta pyritään kirjoittamaan mahdol- Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 lisimman nopeasti, jotta rakennustyöt päästään aloittamaan syksyllä Sopimuksen luonnoksen on valmistellut Uudenmaan ELY keskus. Ehdotus: päättää hyväksyä n kunnan ja Uudenmaan ELY keskuksen välisen sopimuksen siirtoviemärin rakentamisesta välille Störsvik Marsudden Strömsby liitteen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 KH:236 /2012 KH 101 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOSIAALITAITO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN Sosiaalitaito Socialkompetens Oy on Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimiva 16 jäsenkunnan omistama sosiaalialan osaamiskeskus. Yhtiöjärjestyksen määrittelemiä tehtäviä ovat sosiaalialan erityispalveluiden välittäminen sekä sosiaalialan yhteistyön, tutkimuksen ja kehittämisen järjestäminen. Sosiaalitaito Oy pyytää nimeämään n kunnan edustajan klo Järvenpäässä pidettävään yhtiökokoukseen. Ehdotus: päättää nimetä n kunnan edustajan Sosiaalitaito Social kompetens Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen Päätös: päätti nimetä henkilöstöpäällikkö Sari Kiilin Sosiaalitaito Social kompetens Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH:568 /2011 KH 102 LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO- OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ SIUNTION KUNNANVALTUUSTON KUNTALIITOSPÄÄTÖKSESTÄ Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä , joka koskee n kunnanvaltuuston päätöstä (ja ) kuntaliitoksen toteuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan kanssa, on jätetty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa valituksen johdosta. Määräaika lausunnon ja selityksen antamiselle päättyy Valituksessa vaaditaan Helsingin hallinto-oikeuden antaman päätöksen kumoamista sekä n kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja määräämistä täytäntöönpanokieltoon. Valituksen tekijä katsoo, muun ohella, että n kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Selitys- ja lausuntopyyntöön voi tutustua kokouksessa. Ehdotus: antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle kunnioittavasti seuraavan lausunnon: kiistää valituksessa esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan ja pyytää korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään sekä täytäntöönpanokieltovaatimuksen että itse valituksen. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, mikäli kunnanhallitus katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen. n kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä kunnanvaltuuston päätökseen (ja päätökseen ) ja antaa siten lausunnon valituksesta. Kuntajakolain 52 :n mukaan valtuuston esitys kuntajaon muuttamisesta voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. on kokouksessaan kuntalain 56 :n mukaisesti valvonut valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden ja valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden ja todennut ne lainmukaisiksi ja täytäntöön pannut ne. katsoo, ettei päätösten täytäntöönpanolle ole esteitä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 Muun lausunnon osalta kunnanhallitus yhtyy aiemmin Helsingin hallintooikeudelle ja lausumaansa. Käsittely: Svanfeldt Laaksosen kannattamana ehdotti seuraavaa: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Kunnanjohtajat ovat asianosaisina esteellisiä esittelemään ja käsittelemään kuntaliitossopimuksia niiltä osin kun sopimuksessa sovitaan kunnanjohtajan uudesta virasta ja palkasta uudessa organisaatiossa. Yleisen käytännön mukaan kunnanjohtajat jääväävät itsensä tällaisissa käsittelyissä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksessään (dnro 00049/08/2299) todennut, että Äetsän kunnanjohtaja oli esteellinen vastaavassa tilanteessa. n kunnanjohtaja oli asianosaisena yksiselitteisesti esteellinen esittelemään omaa virkaansa ja palkkaansa hallituksessa sekä osallistumaan valtuuston käsittelyn asiassa. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) 5 (Janhunen, Karell, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:568 /2011 KH 103 LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO- OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ SIUNTION KUNNANVALTUUSTON KUNTALIITOSPÄÄTÖKSESTÄ Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä , joka koskee n kunnanvaltuuston päätöstä kuntaliitoksen toteuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan kanssa, on jätetty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa valituksen johdosta. Määräaika lausunnon ja selityksen antamiselle päättyy Valituksessa vaaditaan Helsingin hallinto-oikeuden antaman päätöksen kumoamista sekä n kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja määräämistä täytäntöönpanokieltoon. Valituksen tekijä katsoo, muun ohella, että n kunnanvaltuuston päätös tulee kumota perustuslain 122 ja 17 sekä kielilain 23 sekä kuntajakolain 52 ja 4 vastaisena. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Selitys- ja lausuntopyyntöön voi tutustua kokouksessa. Ehdotus: antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle kunnioittavasti seuraavan lausunnon: kiistää valituksessa esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan ja pyytää korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään sekä täytäntöönpanokieltovaatimuksen että itse valituksen. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, mikäli kunnanhallitus katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen. n kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä kunnan valtuuston päätökseen ja antaa siten lausunnon valituksesta. Kuntajakolain 52 :n mukaan valtuuston esitys kuntajaon muuttamisesta voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. on kokouksessaan kuntalain 56 :n mukaisesti valvonut valtuuston päätösten laillisuuden ja todennut ne lainmukaisiksi ja täytäntöön pannut ne. katsoo, ettei päätöksen täytäntöönpanolle ole esteitä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 Muun lausunnon osalta kunnanhallitus yhtyy aiemmin Helsingin hallintooikeudelle lausumaansa. Käsittely: Svanfeldt Laaksosen kannattamana ehdotti seuraavaa: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Eduskunnan perustuslakivaliokunta sanoi vuonna 2010, että "Kattava kielivaikutusten arviointi on välttämätöntä tehdä erityisesti silloin, kun hallinnollisilla muutoksilla voi olla vaikutusta kieliryhmien totiasiallisiin mahdollisuuksiin saada palveluja omalla kielellään (PeVL 1/2010 vp, 11. helmikuuta 2010)." Valiokunta viittaa lausunnossaan valtion aluehallinnon uudistukseen (nk. Kokkola-kysymys) PeVL 21/2009 vp. Vaikutusten arvioinnilla tulee olla sama merkitys myös kunnallisissa yhteyksissä. Kielellisten vaikutusten arviointisuosituksen antaja on oikeusministeriö, ja ne ovat saatavilla ministeriön www-sivuilta. Kuntaministeri Henna Virkkunen on luvannut, että kielellisten vaikutusten arviointi on tehtävä, kun valtioneuvosto päättää kuntaliitoksista (http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=233041). Kielellisten vaikutusten arviointia ei ole tehty tässä tapauksessa, vaikka asiassa on jätetty aloite n valtuustolle. Kielellisten vaikutusten arviointivaatimus on voimassa oleva Suomen perustuslain tulkinta. Se, että Lohja myös on kaksikielinen kunta, ei muuta sitä tosiasiaa, että ruotsinkielisen väestön osuus laskee 30 %:sta runsaaseen 6 %:iin ja siten voidaan perustellusti kyseenalaistaa se, pysyvätkö tosiasialliset ruotsinkieliset palvelut nykytasollaan. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) 5 (Janhunen, Karell, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot