Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010"

Transkriptio

1 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I

2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9 miljoonaan kilowattituntiin. Nyt ei kannata pellolaisten röyhistellä rintojaan, vaikka se on alueemme siirron ennätys. Jo vuonna 1988 ylitettiin ensimmäisen kerran 20 miljoonaa kilowattituntia, 21 miljoonaa ylitettiin vuonna 1991, 22 miljoonaa vuonna 1993 ja 23 miljoonaa kilowattituntia ylitettiin ensimmäisen kerran vuonna Urakointitoiminnan liikevaihto pieneni vuodesta Tievalohuoltotoiminta jatkui Meri-lapin alueella, Pellossa ja Kolarissa. Tievalaistuksen uudisrakentamista teimme Kolarissa, Äkäslompolossa, Levin alueella, Pelkosenniemellä ja jopa Savukoskella. Tievalaistusurakointiin on tullut Lappiin uusia yrityksiä alueen ulkopuolelta. Nämä markkinavaltaajat polkevat hintoja parin kolmen vuoden ajan ja siten pyrkivät saamaan osuuksia alueemme töistä. Tätä trendiä tapahtuu aika ajoin, mitään uutta se ei ole. Yleensä he huomaavat, että hintataso ei ole sama kuin etelämpänä ja häipyvät vähin äänin takaisin. Meidän pitää olla kärsivällinen ja odottaa tämän kehityksen ohi menoa. Tiettyjen urakoiden niputtaminen on ennen kaikkea Liikenneviraston trendi ja niiden tarjouskilpailu on venäläistä rulettia. Vuonna 2009 onnistuneen Haaparannan urakoinnin jälkeen ruotsalaiset urakoitsijat joutuivat pudottamaan hintatason alle meidän ja siten emme onnistuneet saaman 2010 urakkaa. Olemme investoineet ajoneuvokalustoon parina vuonna lähes 250 tuhatta euroa. Ajoneuvokalustomme on nyt kunnossa, johon sisältyy keskiraskas nelivetokuorma-auto, joka on varustettu monipuolisella nostotoimilaitteella. Erikoisesti tievalaistuksen rakentamiseen varustettu pitkä Sprinter hankittiin toimintavuonna. Auto mahdollistaa rakentamisen myös hankalissa olosuhteissa. Pitkään toimittiin hyvin vanhalla kalustolla ja aina oli epävarmuus, että jäädäänkö tielle saati päästäänkö tielle. Viime keväänä iso osa lappilaisista verkkoyhtiöistä teki sopimuksen Soneran kanssa etäluettavien sähkömittareiden hankinnasta ja mittauspalvelusta. Suuret kuluttajat ovat jo etäluennan piirissä ja omakotitalot ja muut pienet käyttöpaikat mittaroimaan vuosina Varsinkin sähkölämmitteisissä omakotitaloissa tämä tarkoittaa sähkölaskun suuruudessa kausivaihtelua. Tammi-maaliskuussa laskut ovat keskimääräistä suurempia ja kesäaikana vastaavasti ovat keskimääräistä pienempiä. Yhtiön alueella velvoitemyyntiä harjoittavassa Energiapolarissa toteutettiin omistajajärjestelyjä, joiden johdosta yhtiön omistus jäi lappilaisten käsiin. Yhtiö tulee keskittymään ennen kaikkea alueen omiin kuluttajiin. Energiamarkkinavirasto on todennut laskelmissaan, että yhtiön verkkoliiketoiminta on ylituottoista, vaikka yhtiön siirtotariffit ovat valtakunnallisestikin maan halvimpia meidän pääkuluttajaryhmille. Sähkölämmitteisen omakotitalon siirtohintamme on valtakunnan kolmanneksi halvin, ainoastaan Muonion Sähköosuuskunta ja Keravan Energia ovat meitä halvempia. Koko maan painotettu keskiarvo, missä huomioidaan yhtiöiltä vastaavalle asiakasryhmälle toimitetuilla energiamäärillä on yli 28 prosenttia kalliimpi hinta kuin meillä. Kalleimman yhtiön hinta on yli viisikymmentä prosenttia kalliimpi kuin meidän. Se hintataso, johon meitä vaaditaan, ei ole enää taloudellisesti kannattavaa, vaan se ajaisi verkon sellaiseen tilaan, ettei sitä voisi uudistaa. Yhtiössä tehdään kaikki voitava, että voisimme jatkossakin toimia omana verkkoyhtiönä ja ratkaisut tapahtuvat pikaisesti kuluvan vuoden aikana Jukka Järnström toimitusjohtaja 2 Vuosikertomus I 2010

3 Hallinto Omistussuhteet Yhtiön osakepääoma ,63 euroa on jaettu osakkeeseen. Suurin yksittäinen omistaja on Pellon kunta 18,1 % osuudella ja yhtiöllä on 263 omistajaa, joista yksityiset henkilöt muodostavat suurimman kokonaisuuden. Yritykset ja yhteisöt ( 9 kpl ) 19,6 % Yhtiön Hallitus toimintavuona 2010 erovuorossa Puheenjohtaja: Ari Risto 2011 Varapuheenjohtaja: Antti Mäkituomas 2011 Jäsenet: Tuomo Jolma 2012 Armas Kristo 2012 Raimo Kuusijärvi 2013 Reijo Lassila 2013 Varajäsenet: Seppo Kivelä 2011 Jukka Kristo 2012 Tapio Välimaa 2013 Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Jukka Järnström. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa ja käsitteli 45. Pellon kunta 18,1 % Yksityiset henkilöt ( 257 kpl ) 62,3 % Osakkuudet ja jäsenyydet Yhtiö on osakkaana tai jäsenenä seuraavissa yhteisössä: Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7 p:nä toukokuuta 2010 Pellossa. Kokouksessa oli edustettuna 39 osakasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitukseen valittiin erovuorossa olleet Raimo Kuusijärvi ja Reijo Lassila uudelleen ja uudeksi varajäseneksi valittiin Tapio Välimaa Pellostä. Tilitarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Rovaniemeltä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Tauriainen. Osakkuudet: Tornionlaakson Sähkö Oy Energiapolar Oy Lapin Sähkövoima Oy Pellon Laskettelurinteet Oy Tornion Golf Oy Blue Ice Art Oy Pellon Vesihuolto Osuuskunta Jäsenyydet: Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry STUL Pellon Yrittäjät ry Poikkinainti ry Vuosikertomus I

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön rakenne Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy. Omistusosuus tytäryhtiöstä on 53,7 prosenttia. Emoyhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa Pellon kirkonkylän taajama-alueella sekä urakoi tievalojen rakennus- ja huoltotöitä, joiden osuus liikevaihdosta oli 61,9 %. Konsernin verkkoliiketoiminnan toimialueena ovat Pellon, Kolarin ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupungin haja-asutusalueet. Paikallisena sähkönmyyjänä toimii Energiapolar Oy. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Konsernin toimialueella käytettiin tilikaudella sähköä 249 miljoonaa kilowattituntia, josta emoyhtiön osuus oli 23,9 miljoonaa kilowattituntia. Kulutus emoyhtiön alueella kasvoi 4,8 %. Koko konsernin sähkön kulutus kasvoi 6,2 %. Kasvu johtui pääosin kylmästä säästä. Osakkuussähkön tuotanto vastasi tilikaudella 64 prosenttia konsernin vastuualueen sähkönkulutuksesta. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto oli ennätyksellisen suuri, kun taas Tornionlaakson Voima Oy:n tuotanto jäi huomattavasti keskimääräistä pienemmäksi. Osakkuussähkö myytiin Energiapolar Oy:lle ja sähköpörssiin. Konsernin sähköverkoston rakentamisen painopiste oli siirtoverkon kehittämisessä. Liakasta Ylitorniolle 70-luvun alussa rakennettu voimajohto peruskorjattiin ja vuoden 2011 alussa käynnistettiin Ylitorniolta Pelloon 80-luvun alussa rakennetun voimajohdon vahvistaminen. Kolarin sähköasemalla lisättiin päämuuntajalle katkaisijalähto. Verkostoinvestoinnit parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja pienentävät siirtohäviöitä. Emoyhtiön valaistusurakoinnin liikevaihto pieneni 14 prosenttia. Suurimpina kohteina olivat tievalojen rakentaminen Pelkosenniemellä sekä Kolarin keskustassa ja Äkäslompolossa. Emoyhtiö jatkoi selvitystä verkkotoiminnan ylituoton tasaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Toimenpiteet toteutetaan vuoden 2011 aikana. Emoyhtiö osallistui Enontekiön kunnan myyntitarjouskilpailuun Enontekiön Sähkö Oy:n 90 % osakekannan ostamiseksi. Neuvottelut myynnin toteutumiseksi ovat siirtyneet kuluvalle vuodelle. Tuloskehitys ja talous Yhtiön liikevaihto oli (edellisellä tilikaudella ) ja liikevoitto ( ). Tytäryhtiöltä saatu euron suuruinen osinko paransi oleellisesti tilikauden tulosta. Konsernin liikevaihto oli 14,1 milj. (11,7 milj. ) ja liikevoitto 5,7 milj. (3,6 milj. ). Liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen johtuivat osakkuussähkön tuotannon kasvusta ja korkeasta markkinahinnasta sekä sähkön siirtomäärien kasvusta. Yhtiö käytti investointeihin ( ). Konsernin investointien määrä oli 6,4 milj. (9,3 milj. ). Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta Oman pääoma tuotto % 7,1 7,9 12,8 24,5 13,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,6 7,7 10,7 19,1 10,6 Omavaraisuusaste % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Henkilöstö keskimäärin 3 3,5 3 5,5 3,6 Tunnusluvut konserni Liikevaihto, Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja eroja, % liikevaihdosta Oman pääoma tuotto % 11,6 10,4 18,0 10,7 15 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 7,8 14,4 8,4 12 Omavaraisuusaste % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Henkilöstö keskimäärin 32 32,5 32,0 34, Vuosikertomus I 2010

5 Arvio liiketoiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernin liikevaihto alenee ja tulos jäänee edellisvuotta pienemmäksi tuotanto- ja hintaennusten mukaan Verkkotoiminnan kannattavuus heikkenee maltillisen hinnoittelun ja kustannusten nousun vuoksi. Emoyhtiön valaistusurakoinnin arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Tytäryhtiöstä saatavan osingon määrä kasvaa euroon. Emoyhtiön ja tytäryhtiön päällekkäiset rakennusorganisaatiot tulisi yhdistää lähi vuosina. Näillä toimenpiteillä saadaan kustannussäästöjä ja resurssit kohdennettua oikein. Urakointi tullee kohdentumaan kasvavaan kaivosteollisuuteen. Riskit ja epävarmuustekijät Osakkuussähkön myynnistä saatava tulos riippuu sähkön markkinahinnan kehityksestä sekä sadannasta voimalaitosalueilla. Hintariskiä on pienennetty sähköpörssin finanssituotteilla toteutetun suojauksen avulla. Hintasuojaus kattaa kolmanneksen seuraavan vuoden tuotannosta. Verkkoliiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin häiriöihin sähkön jakelussa. Pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoksista saattaa aiheutua erittäin suuret kustannukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien korvausten takia. Käynnissä olevat voimajohtoinvestoinnit vähentävät oleellisesti suurhäiriön riskiä koko toimialueella. Katuvalourakoinnissa riskinä on rakennuskohteiden väheneminen ja kilpailun kiristyminen. Henkilöstö Hallintoelimet Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Toimitusjohtaja Tilintarkastus Ari Risto Antti Mäkituomas Tuomo Jolma Armas Kristo Raimo Kuusijärvi Reijo Lassila Seppo Kivelä Jukka Kristo Tapio Välimaa Jukka Järnström Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Päävastuullisena tilintarkastajana Ari Tauriainen KHT Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 30 vakinaista työntekijää, joista yksi osa-aikatyössä. Henkilöstön määrä oli tilapäinen henkilöstö mukaan lukien kokopäivätyöksi muutettuna 33 työntekijää. Tytäryhtiön ja emoyhtiön toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin. Ympäristövaikutukset Verkkotoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutukset pyritään minimoimaan kehittämällä suunnittelua ja tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajan kanssa. Purettu materiaali lajitellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Tytäryhtiö on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa. Hallituksen esitys tuloksesta Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,33 euroa, josta tilikauden voitto on ,82 euroa. Hallitus esittää jaettavaksi osinkona euroa eli 9 euroa osaketta kohti. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Emoyhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Vuosikertomus I

6 KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 14,054, ,653, Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -26, , Liiketoiminnan muut tuotot 36, , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2,867, ,872, Ulkopuoliset palvelut -1,244, ,272, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1,302, ,291, Henkilösivukulut Eläkekulut -206, , Muut henkilösivukulut -85, , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1,742, ,544, Liiketoiminnan muut kulut -914, , LIIKEVOITTO 5,701, ,598, Rahoitustuotot ja -kulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksesta 3, , Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 55, , Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 10, , Muut korko- ja rahoitustuotot 68, , Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset -15, Korkokulut ja muut rahoituskulut -21, VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 5,817, ,802, Satunnaiset erät Satunnaiset kulut - - VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIRTOJA JA VEROJA 5,817, ,802, Tuloverot Tilikauden verot -843, , Laskennalliset verot -685, , Vähemmistöosuudet -1,971, ,298, TILIKAUDEN VOITTO 2,316, ,584, Vuosikertomus I 2010

7 KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 359, , Muut pitkävaikutteiset menot 10, , Ennakkomaksut 10, , , , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 248, , Rakennukset ja rakennelmat 1,113, ,177, Verkosto 27,422, ,786, Koneet ja kalusto 839, , Muut aineelliset hyödykkeet 5, , Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 524, ,153, , ,908, Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4,765, ,816, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1,813, ,949, Muut osakkeet ja osuudet 11,410, ,989, ,027, ,793, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 18, , Keskeneräiset urakat 39, , , , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2,538, ,855, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 282, , Siirtosaamiset 178, ,999, , ,399, Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - - Rahat ja pankkisaamiset 7,127, ,600, ,710, ,086, VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 100, , Ylikurssirahasto 60, , Arvonkorotusrahasto 755, , Edellisten tilikausien voitto/tappio 14,669, ,614, Tilikauden voitto 2,316, ,901, ,584, ,114, Vähemmistöosuudet 13,379, ,796, Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut 18,462, ,121, Lainat rahoituslaitoksilta 1,244, Laskennalliset verovelat 4,155, ,862, ,470, ,591, Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 355, Ostovelat 791, , Saadut ennakot 55, , Velat omistusyhteysyrityksille 135, , Muut velat 813, , Siirtovelat 1,413, ,566, , ,583, ,710, ,086, Vuosikertomus I

8 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1,258, ,372, Keskeneräisten töiden varaston muutos -26, , Liiketoiminnan muut tuotot 7, , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -388, , Ulkopuoliset palvelut -232, , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -208, , Henkilösivukulut Eläkekulut -34, , Muut henkilösivukulut -18, , Suunnitelman mukaiset poistot -112, , Liiketoiminnan muut kulut -114, , LIIKEVOITTO 130, , Rahoitustuotot ja kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yhtiöissä 451, , Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , Muilta 11, , Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 593, ,006,662.0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut - - VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 593, ,006, Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/ vähennys -15, , Tuloverot -33, , TILIKAUDEN VOITTO 545, , Vuosikertomus I 2010

9 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 13, , Ennakkomaksut 10, , , , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 14, , Verkosto 648, , Koneet ja kalusto 199, , , , Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 3,092, ,092, Osuudet omistusyhteysyrityksissä 96, , Muut osakkeet ja osuudet 18, ,207, , ,202, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 18, , Keskeneräiset urakat 39, , , , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 188, , Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1, , Siirtosaamiset 69, , , , Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - - Rahat ja pankkisamiset 1,563, ,608, ,974, ,930, VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 100, , Ylikurssirahasto 60, , Vararahasto 1,354, ,354, Voitto edellisiltä tilikausilta 1,873, ,462, Tilikauden voitto 545, ,933, , ,917, Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 477, , Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut 1,314, ,306, Lyhytaikainen Ostovelat 38, , Saadut ennakot 55, , Velat saman konsernin yrityksille 36, , Muut velat 70, , Siirtovelat 48, , , , ,974, ,930, Vuosikertomus I

10 RAHOITUSLASKELMA 1000 Konserni Pellon Sähkö Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä 5,818 3, ,007 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 1,742 1, Rahoitustuotot ja kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7,441 5, Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten (vähennys+) / (lisäys-) Vaihto-omaisuuden( vähennys+) / (lisäys-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen (vähennys-) / (lisäys+) 1, Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8,562 4, Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetutu välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 7,765 3, Investointien rahavirta Investoinnit ainellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,006-8, Omien osakkeiden lunastus Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin lainasaamisten lisäys Lainasaamisten takaisinmaksut 1, Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Saadut korot investoinneista Investointien rahavirta ( B ) -5,259-9, Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nosto 1600 Maksetut osingot , Saadut liittymismaksut Rahoituksen rahavirta ( C ) 1, Rahavirtojen lisäys/vähennys ( A-B+C ) 3,528-6, Rahavarat ,600 9,842 1, Rahavarat ,128 3,600 1,563 1, Vuosikertomus I 2010

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernisuhteet Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy, kotipaikka Pello, omistusosuus 53,7 % sekä omistusyhteysyrityksinä Tornionlaakson Voima Oy, kotipaikka Ylitornio, Pellon Laskettelurinteet Oy, kotipaikka Pello ja Kittilän Alueverkko Oy, kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja omistusyhteysyritykset Konsernitilinpäätöksen laskentaperusteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Kohdistettuja eriä oli maa-alueissa euroa, verkostossa euroa ja voimalaitososakkeissa euroa. Verkostoon ja voimalaitososakkeisiin kohdistetut erät poistetaan käyttöomaisuuserien poistosuunnitelman mukaan. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten katteet, sisäisiä aktivointeja vastaavat kulut, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu tilikauden tuloksesta ja poistoerojen muutoksesta, konsernin omasta pääomasta ja kertyneistä poistoeroista sekä esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa oman eränään. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden tilikauden aikana tapahtunut muutos laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Omistusyhteysyritykset Omistusyhteysyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus yhtiöiden tuloksista on esitetty rahoituserissä. Yhdistelyn vaikutus omaan pääomaan on euroa ja tilikauden tulokseen euroa. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykket on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Tasapoisto % Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat ,3-2,5 Kevyet rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitososakkeisiin kohdistettu konserniaktiiva Rahoitusvälineiden arvostus Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Tuloverot Veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikausien tuloksia vastaavat verot ja laskennallisen verovelan muutos. Vuosikertomus I

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3,119 23, Vuokratulot 1,248 9,551 3,364 3,364 Muut 32,091 26,736 4,480 2,900 36,458 59,372 7,844 6,264 Henkilöstömenot Palkat 1,302,222 1,291, , ,284 Eläkekulut 206, ,233 34,873 37,088 Muut henkilösivukulut 85, ,234 18,116 19,195 Tuloslaskelman henkilöstökulut 1,594,463 1,608, , ,567 Aktivoidut henkilöstömenot 234, , ,828,662 1,799, , ,567 Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet 214, ,190 92,188 83,524 Muu henkilöstö 1,285,935 1,206,258 98, ,162 1,500,739 1,407, , ,686 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin Tilintarkastus Tilintarkastuspalkkoit 12,904 12,923 3,196 3,220 Muut palkkiot 880 7, ,092 13,784 20,015 4,076 10,312 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet 46,928 45,041 1,979 1,491 Rakennukset ja rakennelmat 63,853 64, Sähköverkosto 1,364,785 1,180,418 55,552 53,360 Koneet ja kalusto 212, ,350 54,693 35,626 Osakkeet ja osuudet 54,186 54, ,742,150 1,544, ,223 90,477 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Aineettomat hyödykkeet 20,312 6,872 1, Rakennukset ja rakennelmat -17,846-15, Sähköverkosto 2,628,491 2,135,228 6,735 8,849 Koneet ja kalusto 5,350 20,819 6,468 22,068 Jaettu konsernissa tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen 2,636,307 2,147,613 15,128 31, Vuosikertomus I 2010

13 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU- Kirjanpitoarvo poisto Ainettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 21,774 9,950 31,724 18,342 13,383 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 14,793 14,793 14,793 Rakennukset ja rakenn. 21,625 21,625 21,625 0 Verkosto 1,633,861 62,516 1,696,376 1,047, ,671 Koneet ja kalusto 468,022 73,633 2, , , ,425 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3,202,237 5,305 3,207,541 3,207,541 Tase-erät yhteensä 5,362, ,404 2,073 5,511,642 1,427,829 4,083,813 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset konserni Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU- Kirjanpitoarvo poisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1,058, ,285 1,177, , ,832 Muut pitkävaik.menot 101, ,778 90,838 10,940 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 248, , ,868 Rakennukset ja rakenn. 2,403,318 2,403,318 1,289,888 1,113,430 Verkosto 39,868,065 6,000,294 45,868,359 18,446,112 27,422,247 Koneet ja kalusto 4,673, ,388 29,301 4,854,871 4,015, ,546 Muut aineelliset hyödykkeet 5,163 5,163 5,163 Keskeneräiset hankinnat 846, , , , ,588 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 16,764, ,805 17,151, ,347 16,176,319 Tase-erät yhteensä 65,971,205 7,029, ,805 72,336,398 25,635,465 46,700,933 Osakkeiden ja osuuksien tasearvoon sisältyy 1994 tehtyjä arvonkorotuksia Vuosikertomus I

14 Osakkeet ja osuudet emoyhtiö osakkeita Omistusosuus nimellisarvo kirjanpitoarvo kpl ja äänimäärä % Saman konsernin yritykset Tornionlaakson Sähkö Oy 64, ,378 3,092,341 Omistusyhteysyritykset Pellon Laskettelurinteet Oy 6, ,876 96,666 Muut osakkeet ja osuudet Energiapolar Oy 12, ,298 5,046 Lapin Sähkövoima Oy 8, ,419 3,123 Tornion Golf Oy ,509 Muut pienet omistusosuudet yht Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 18,534 Yhteensä 3,207,541 Osakkeet ja osuudet konserni Osuudet omistusyhteysyrityksissä Tornionlaakson Voima Oy ,094 2,883,136 Pellon Laskettelurinteet Oy 6, ,876 70,636 Kittilän Alueverkko Oy 1, ,760,000 1,811,611 Yhteensä 4,765,383 Muut yhtiöt (omistus alle 20% ) Lapin Sähkövoima Oy 206, ,752 6,697,232 Energiapolar Oy 126, , ,778 Kymppivoima Oy 45, ,015 4,400,895 Kymppivoima Hydro Oy 1, , ,086 Muut pienet omistusosuudet yht. 11,946 11,410,937 Yhteensä 16,176,320 Konserni on sitoutunut kattamaan vuonna 2013 valmistuvalta ydinvoimalaitokselta hankkimallaan energialla osuutensa laitoksen rakentamis- ja sähköntuotantokustannuksista sekä ostamaan varaamansa osuuden Kymppivoima Oy:n Statkraftilta 15 vuoden leasingsopimuksella hankkimasta Ranan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto-osuudesta. KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset - - 1,351 2,653 Siirtoisaamiset , ,351 14,648 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 109, , Lainasaamiset 164,694 92, Siirtosaamiset 7,875 11, , , Siirtosaamiset Korkosaatavat Myynnin jaksotus 109,624 90,857 22,065 16,441 Verosaaminen 10, ,283 10,422 65,589 Eläkevakuutus 5,854 5,854 Arvonlisäverosaamiset Muut siirtosaamiset 52,104 10,209 30, , ,483 69,058 82,430 Oman pääoman muutokset Osakepääoma 100, , , ,028 Ylikurssirahasto 60,178 60,178 60,178 60,178 Arvonkorotusrahasto 755, , Vähemmistöosuuden muutos 0 2, , , Vararahasto - - 1,354,239 1,354,239 Voitto edellisiltä tilikausilta ,199,270 13,967,925 2,402,854 1,830,296 Omien osakkeiden lunastus Osakehankinnan eliminointi - 29, Vähemmistöosuuden muutos 388, , Vuosikertomus I 2010

15 Osingonjako -917,911-1,091, , ,350 Voitto edellisiltä tilikausilta ,669,888 13,614,429 1,873,870 1,462,946 Tilikauden voitto/tappio 2,316,724 1,584, , ,908 Oma pääoma yhteensä 17,901,867 16,114,525 3,933,863 3,917,299 Jakokelpoinen oma pääoma Voittovarat ,669,888 13,614,429 1,873,870 1,462,946 Tilikauden voitto 2,316,724 1,584, , ,908 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus -7,413,220-6,190, Yhteensä 9,573,392 9,008,847 2,419,418 2,402,854 Ostovelat Muille 791, ,981 38,307 15,611 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat ,264 29,599 Siirtovelat ,264 29,599 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 135,293 96,241 - Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut 212, ,482 24,220 27,851 Tilitys myyntiyhtiölle 211, , Lopullinen tulovero 810, Korkojaksotukset 31,270 24, Eläkevakuutusmaksut 65,795 20,739-20,739 Muut 81,986 64,443 24,065 21,963 1,413, ,935 48,285 70,553 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista , ,219 Vastuusitoumukset Luotollisen shekkitilin limiitin vakuutena Annetut kiinteistökiinnitykset 512, , , ,973 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 2,963,259 2,963,259 2,963,259 2,963,259 Vakuudeksi annetut talletukset 26,050 21,072 26,050 21,072 Takausvastuut muiden veloista - 28, Annetut pantit Lapin Sähkövoima Oy:n velasta pantatut osakkeet 6,694,109 6,316, Yrityskiinnitykset Pohjolan Osuuspankista otetun lainan vakuutena 3,609,128 Lainan määrä ,600,000 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat - - 4,856 3,409 Myöhemmin maksettavat ,935 12,708 Yhteensä ,791 16,117 Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus 8,125,558 8,503, Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovänennyksiä ja konserni , mikäli kiinteistöjen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistusaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Emoyhtiöllä ja konsernilla on valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Johdannaissopimukset Sähkökaupan fi nanssisopimukset Kohde-etuuden käypä arvo -755, ,898 Johdannaissopimukset on edellä arvostettu nettona tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Sopimukset erääntyvät vuonna Vuosikertomus I

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto, % 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä - verot) oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät Nimittäjän korjattu oma pääoma kaikkine erineen lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut) sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset, joista on vähennetty verovelka + oma pääoma + liittymismaksut Omavaraisuusaste, % 100 x (oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät + liittymismaksut) taseen loppusumma - saadut ennakot 16 Vuosikertomus I 2010

17 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 479, ,412 Liiketoiminnan muut tuotot 4,731 4,814 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Häviösähkö -66,989-55,604 Muut ostot tilikauden aikana -1,866 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-,kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut -121, ,083 Muut ulkopuoliset palvelut -54, ,805-51, ,430 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -22,766-16,712 Henkilösivukulut Eläkekulut -3,800-2,486 Muut henkilösivukulut -2,857-29,423-1,853-21,051 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkon hyödykkeistä -55,657-53,466 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -2,909-58,566-3,759-57,225 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan kulut -28,995-22,503 LIIKEVOITTO 124, ,017 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1,373 1,268 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -3 1,370-1,268 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 125, ,285 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Sähköverkon hyödykkeistä -7,412-8,834 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1,577-8, ,819 Tuloverot -33,070-35,394 TILIKAUDEN VOITTO 83, ,072 Vuosikertomus I

18 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet Muu aineettomat hyödykkeet 18,645 19,424 7,619 8,504 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 648, ,707 Muut aineelliset hyödykkeet 22, ,758 22, ,798 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä - - Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset 3,200,391 3,181,834 Saamisaet saman konsernin yrityksiltä 2,399 Saamiset muilta 63,162 63,162 82,047 3,266,28 Rahoitusarvopaperit - - Rahat ja pankkisaamiset 584, ,612 4,537,812 4,478,194 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuus osakepääomasta 92,025 92,025 Osuus ylikurssirahastosta 55,364 55,364 Osuus vararahastosta 1,239,198 1,239,198 Voitto edellisiltä tilikausilta 1,212,672 1,163,788 Tilikauden voitto 83,702 2,682, ,072 2,657,447 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 461, ,449 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut 1,314,121 1,306,487 Lyhytaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille 36,264 29,599 Velat muille 43,028 79,292 32,212 61,811 4,537,812 4,478, Vuosikertomus I 2010

19 LISÄTIEDOT Selvitys eriyttämisestä ja yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperusteista eriytetyille toiminnoille. Verkkoliiketoiminnan eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kulut on jaettu kohdistettujen toimintakustannusten ja käytön suhteessa.yhteiset tase-erät on kohdistettu eri liiketoiminnoille aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman tarkasti noudattaen. Tasauseränä on käytetty sisäisiä saamisia ja velkoja. Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Kauppa- ja teollisuusministeriön antamaa sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaavaa. Verkkotoiminnasta lasketut tunnusluvut Investoinnit: 1000 Siirto- ja jakeluverkosto 63 Sähkölaitosvaraston lis+/väh- 0 Keskeneräiset omat työt lis+/väh- 0 Osakkeet ja osuudet 0 KWh-mittarit ja ohjausyksiköt 2 Koneet ja kalusto 0 Aineettomat oikeudet 8 Muut pitkävaikutteiset menot 0 Investoinnit yhteensä 73 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin. Poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistosuunnitelma on esitetty liitetiedoissa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna KTM.n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaisesti on 2,8 % (3,4%). Siirtohintojen on arvioitu ylittävän kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimat rajat. Ylituotto tasoitetaan valvontajakson aikana. Vuosikertomus I

20 TILINTARKASTUS- KERTOMUS Pellon Sähkö Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Pellon Sähkö Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaava tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pellossa 29. päivänä huhtikuuta 2011 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Ari Tauriainen KHT

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot