Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010"

Transkriptio

1 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I

2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9 miljoonaan kilowattituntiin. Nyt ei kannata pellolaisten röyhistellä rintojaan, vaikka se on alueemme siirron ennätys. Jo vuonna 1988 ylitettiin ensimmäisen kerran 20 miljoonaa kilowattituntia, 21 miljoonaa ylitettiin vuonna 1991, 22 miljoonaa vuonna 1993 ja 23 miljoonaa kilowattituntia ylitettiin ensimmäisen kerran vuonna Urakointitoiminnan liikevaihto pieneni vuodesta Tievalohuoltotoiminta jatkui Meri-lapin alueella, Pellossa ja Kolarissa. Tievalaistuksen uudisrakentamista teimme Kolarissa, Äkäslompolossa, Levin alueella, Pelkosenniemellä ja jopa Savukoskella. Tievalaistusurakointiin on tullut Lappiin uusia yrityksiä alueen ulkopuolelta. Nämä markkinavaltaajat polkevat hintoja parin kolmen vuoden ajan ja siten pyrkivät saamaan osuuksia alueemme töistä. Tätä trendiä tapahtuu aika ajoin, mitään uutta se ei ole. Yleensä he huomaavat, että hintataso ei ole sama kuin etelämpänä ja häipyvät vähin äänin takaisin. Meidän pitää olla kärsivällinen ja odottaa tämän kehityksen ohi menoa. Tiettyjen urakoiden niputtaminen on ennen kaikkea Liikenneviraston trendi ja niiden tarjouskilpailu on venäläistä rulettia. Vuonna 2009 onnistuneen Haaparannan urakoinnin jälkeen ruotsalaiset urakoitsijat joutuivat pudottamaan hintatason alle meidän ja siten emme onnistuneet saaman 2010 urakkaa. Olemme investoineet ajoneuvokalustoon parina vuonna lähes 250 tuhatta euroa. Ajoneuvokalustomme on nyt kunnossa, johon sisältyy keskiraskas nelivetokuorma-auto, joka on varustettu monipuolisella nostotoimilaitteella. Erikoisesti tievalaistuksen rakentamiseen varustettu pitkä Sprinter hankittiin toimintavuonna. Auto mahdollistaa rakentamisen myös hankalissa olosuhteissa. Pitkään toimittiin hyvin vanhalla kalustolla ja aina oli epävarmuus, että jäädäänkö tielle saati päästäänkö tielle. Viime keväänä iso osa lappilaisista verkkoyhtiöistä teki sopimuksen Soneran kanssa etäluettavien sähkömittareiden hankinnasta ja mittauspalvelusta. Suuret kuluttajat ovat jo etäluennan piirissä ja omakotitalot ja muut pienet käyttöpaikat mittaroimaan vuosina Varsinkin sähkölämmitteisissä omakotitaloissa tämä tarkoittaa sähkölaskun suuruudessa kausivaihtelua. Tammi-maaliskuussa laskut ovat keskimääräistä suurempia ja kesäaikana vastaavasti ovat keskimääräistä pienempiä. Yhtiön alueella velvoitemyyntiä harjoittavassa Energiapolarissa toteutettiin omistajajärjestelyjä, joiden johdosta yhtiön omistus jäi lappilaisten käsiin. Yhtiö tulee keskittymään ennen kaikkea alueen omiin kuluttajiin. Energiamarkkinavirasto on todennut laskelmissaan, että yhtiön verkkoliiketoiminta on ylituottoista, vaikka yhtiön siirtotariffit ovat valtakunnallisestikin maan halvimpia meidän pääkuluttajaryhmille. Sähkölämmitteisen omakotitalon siirtohintamme on valtakunnan kolmanneksi halvin, ainoastaan Muonion Sähköosuuskunta ja Keravan Energia ovat meitä halvempia. Koko maan painotettu keskiarvo, missä huomioidaan yhtiöiltä vastaavalle asiakasryhmälle toimitetuilla energiamäärillä on yli 28 prosenttia kalliimpi hinta kuin meillä. Kalleimman yhtiön hinta on yli viisikymmentä prosenttia kalliimpi kuin meidän. Se hintataso, johon meitä vaaditaan, ei ole enää taloudellisesti kannattavaa, vaan se ajaisi verkon sellaiseen tilaan, ettei sitä voisi uudistaa. Yhtiössä tehdään kaikki voitava, että voisimme jatkossakin toimia omana verkkoyhtiönä ja ratkaisut tapahtuvat pikaisesti kuluvan vuoden aikana Jukka Järnström toimitusjohtaja 2 Vuosikertomus I 2010

3 Hallinto Omistussuhteet Yhtiön osakepääoma ,63 euroa on jaettu osakkeeseen. Suurin yksittäinen omistaja on Pellon kunta 18,1 % osuudella ja yhtiöllä on 263 omistajaa, joista yksityiset henkilöt muodostavat suurimman kokonaisuuden. Yritykset ja yhteisöt ( 9 kpl ) 19,6 % Yhtiön Hallitus toimintavuona 2010 erovuorossa Puheenjohtaja: Ari Risto 2011 Varapuheenjohtaja: Antti Mäkituomas 2011 Jäsenet: Tuomo Jolma 2012 Armas Kristo 2012 Raimo Kuusijärvi 2013 Reijo Lassila 2013 Varajäsenet: Seppo Kivelä 2011 Jukka Kristo 2012 Tapio Välimaa 2013 Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Jukka Järnström. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa ja käsitteli 45. Pellon kunta 18,1 % Yksityiset henkilöt ( 257 kpl ) 62,3 % Osakkuudet ja jäsenyydet Yhtiö on osakkaana tai jäsenenä seuraavissa yhteisössä: Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7 p:nä toukokuuta 2010 Pellossa. Kokouksessa oli edustettuna 39 osakasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitukseen valittiin erovuorossa olleet Raimo Kuusijärvi ja Reijo Lassila uudelleen ja uudeksi varajäseneksi valittiin Tapio Välimaa Pellostä. Tilitarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Rovaniemeltä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Tauriainen. Osakkuudet: Tornionlaakson Sähkö Oy Energiapolar Oy Lapin Sähkövoima Oy Pellon Laskettelurinteet Oy Tornion Golf Oy Blue Ice Art Oy Pellon Vesihuolto Osuuskunta Jäsenyydet: Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry STUL Pellon Yrittäjät ry Poikkinainti ry Vuosikertomus I

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön rakenne Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy. Omistusosuus tytäryhtiöstä on 53,7 prosenttia. Emoyhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa Pellon kirkonkylän taajama-alueella sekä urakoi tievalojen rakennus- ja huoltotöitä, joiden osuus liikevaihdosta oli 61,9 %. Konsernin verkkoliiketoiminnan toimialueena ovat Pellon, Kolarin ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupungin haja-asutusalueet. Paikallisena sähkönmyyjänä toimii Energiapolar Oy. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Konsernin toimialueella käytettiin tilikaudella sähköä 249 miljoonaa kilowattituntia, josta emoyhtiön osuus oli 23,9 miljoonaa kilowattituntia. Kulutus emoyhtiön alueella kasvoi 4,8 %. Koko konsernin sähkön kulutus kasvoi 6,2 %. Kasvu johtui pääosin kylmästä säästä. Osakkuussähkön tuotanto vastasi tilikaudella 64 prosenttia konsernin vastuualueen sähkönkulutuksesta. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto oli ennätyksellisen suuri, kun taas Tornionlaakson Voima Oy:n tuotanto jäi huomattavasti keskimääräistä pienemmäksi. Osakkuussähkö myytiin Energiapolar Oy:lle ja sähköpörssiin. Konsernin sähköverkoston rakentamisen painopiste oli siirtoverkon kehittämisessä. Liakasta Ylitorniolle 70-luvun alussa rakennettu voimajohto peruskorjattiin ja vuoden 2011 alussa käynnistettiin Ylitorniolta Pelloon 80-luvun alussa rakennetun voimajohdon vahvistaminen. Kolarin sähköasemalla lisättiin päämuuntajalle katkaisijalähto. Verkostoinvestoinnit parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja pienentävät siirtohäviöitä. Emoyhtiön valaistusurakoinnin liikevaihto pieneni 14 prosenttia. Suurimpina kohteina olivat tievalojen rakentaminen Pelkosenniemellä sekä Kolarin keskustassa ja Äkäslompolossa. Emoyhtiö jatkoi selvitystä verkkotoiminnan ylituoton tasaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Toimenpiteet toteutetaan vuoden 2011 aikana. Emoyhtiö osallistui Enontekiön kunnan myyntitarjouskilpailuun Enontekiön Sähkö Oy:n 90 % osakekannan ostamiseksi. Neuvottelut myynnin toteutumiseksi ovat siirtyneet kuluvalle vuodelle. Tuloskehitys ja talous Yhtiön liikevaihto oli (edellisellä tilikaudella ) ja liikevoitto ( ). Tytäryhtiöltä saatu euron suuruinen osinko paransi oleellisesti tilikauden tulosta. Konsernin liikevaihto oli 14,1 milj. (11,7 milj. ) ja liikevoitto 5,7 milj. (3,6 milj. ). Liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen johtuivat osakkuussähkön tuotannon kasvusta ja korkeasta markkinahinnasta sekä sähkön siirtomäärien kasvusta. Yhtiö käytti investointeihin ( ). Konsernin investointien määrä oli 6,4 milj. (9,3 milj. ). Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta Oman pääoma tuotto % 7,1 7,9 12,8 24,5 13,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,6 7,7 10,7 19,1 10,6 Omavaraisuusaste % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Henkilöstö keskimäärin 3 3,5 3 5,5 3,6 Tunnusluvut konserni Liikevaihto, Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja eroja, % liikevaihdosta Oman pääoma tuotto % 11,6 10,4 18,0 10,7 15 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 7,8 14,4 8,4 12 Omavaraisuusaste % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Henkilöstö keskimäärin 32 32,5 32,0 34, Vuosikertomus I 2010

5 Arvio liiketoiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernin liikevaihto alenee ja tulos jäänee edellisvuotta pienemmäksi tuotanto- ja hintaennusten mukaan Verkkotoiminnan kannattavuus heikkenee maltillisen hinnoittelun ja kustannusten nousun vuoksi. Emoyhtiön valaistusurakoinnin arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Tytäryhtiöstä saatavan osingon määrä kasvaa euroon. Emoyhtiön ja tytäryhtiön päällekkäiset rakennusorganisaatiot tulisi yhdistää lähi vuosina. Näillä toimenpiteillä saadaan kustannussäästöjä ja resurssit kohdennettua oikein. Urakointi tullee kohdentumaan kasvavaan kaivosteollisuuteen. Riskit ja epävarmuustekijät Osakkuussähkön myynnistä saatava tulos riippuu sähkön markkinahinnan kehityksestä sekä sadannasta voimalaitosalueilla. Hintariskiä on pienennetty sähköpörssin finanssituotteilla toteutetun suojauksen avulla. Hintasuojaus kattaa kolmanneksen seuraavan vuoden tuotannosta. Verkkoliiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin häiriöihin sähkön jakelussa. Pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoksista saattaa aiheutua erittäin suuret kustannukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien korvausten takia. Käynnissä olevat voimajohtoinvestoinnit vähentävät oleellisesti suurhäiriön riskiä koko toimialueella. Katuvalourakoinnissa riskinä on rakennuskohteiden väheneminen ja kilpailun kiristyminen. Henkilöstö Hallintoelimet Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Toimitusjohtaja Tilintarkastus Ari Risto Antti Mäkituomas Tuomo Jolma Armas Kristo Raimo Kuusijärvi Reijo Lassila Seppo Kivelä Jukka Kristo Tapio Välimaa Jukka Järnström Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Päävastuullisena tilintarkastajana Ari Tauriainen KHT Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 30 vakinaista työntekijää, joista yksi osa-aikatyössä. Henkilöstön määrä oli tilapäinen henkilöstö mukaan lukien kokopäivätyöksi muutettuna 33 työntekijää. Tytäryhtiön ja emoyhtiön toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin. Ympäristövaikutukset Verkkotoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutukset pyritään minimoimaan kehittämällä suunnittelua ja tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajan kanssa. Purettu materiaali lajitellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Tytäryhtiö on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa. Hallituksen esitys tuloksesta Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,33 euroa, josta tilikauden voitto on ,82 euroa. Hallitus esittää jaettavaksi osinkona euroa eli 9 euroa osaketta kohti. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Emoyhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Vuosikertomus I

6 KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 14,054, ,653, Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -26, , Liiketoiminnan muut tuotot 36, , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2,867, ,872, Ulkopuoliset palvelut -1,244, ,272, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1,302, ,291, Henkilösivukulut Eläkekulut -206, , Muut henkilösivukulut -85, , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1,742, ,544, Liiketoiminnan muut kulut -914, , LIIKEVOITTO 5,701, ,598, Rahoitustuotot ja -kulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksesta 3, , Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 55, , Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 10, , Muut korko- ja rahoitustuotot 68, , Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset -15, Korkokulut ja muut rahoituskulut -21, VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 5,817, ,802, Satunnaiset erät Satunnaiset kulut - - VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIRTOJA JA VEROJA 5,817, ,802, Tuloverot Tilikauden verot -843, , Laskennalliset verot -685, , Vähemmistöosuudet -1,971, ,298, TILIKAUDEN VOITTO 2,316, ,584, Vuosikertomus I 2010

7 KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 359, , Muut pitkävaikutteiset menot 10, , Ennakkomaksut 10, , , , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 248, , Rakennukset ja rakennelmat 1,113, ,177, Verkosto 27,422, ,786, Koneet ja kalusto 839, , Muut aineelliset hyödykkeet 5, , Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 524, ,153, , ,908, Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4,765, ,816, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1,813, ,949, Muut osakkeet ja osuudet 11,410, ,989, ,027, ,793, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 18, , Keskeneräiset urakat 39, , , , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2,538, ,855, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 282, , Siirtosaamiset 178, ,999, , ,399, Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - - Rahat ja pankkisaamiset 7,127, ,600, ,710, ,086, VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 100, , Ylikurssirahasto 60, , Arvonkorotusrahasto 755, , Edellisten tilikausien voitto/tappio 14,669, ,614, Tilikauden voitto 2,316, ,901, ,584, ,114, Vähemmistöosuudet 13,379, ,796, Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut 18,462, ,121, Lainat rahoituslaitoksilta 1,244, Laskennalliset verovelat 4,155, ,862, ,470, ,591, Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 355, Ostovelat 791, , Saadut ennakot 55, , Velat omistusyhteysyrityksille 135, , Muut velat 813, , Siirtovelat 1,413, ,566, , ,583, ,710, ,086, Vuosikertomus I

8 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1,258, ,372, Keskeneräisten töiden varaston muutos -26, , Liiketoiminnan muut tuotot 7, , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -388, , Ulkopuoliset palvelut -232, , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -208, , Henkilösivukulut Eläkekulut -34, , Muut henkilösivukulut -18, , Suunnitelman mukaiset poistot -112, , Liiketoiminnan muut kulut -114, , LIIKEVOITTO 130, , Rahoitustuotot ja kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yhtiöissä 451, , Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , Muilta 11, , Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 593, ,006,662.0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut - - VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 593, ,006, Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/ vähennys -15, , Tuloverot -33, , TILIKAUDEN VOITTO 545, , Vuosikertomus I 2010

9 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 13, , Ennakkomaksut 10, , , , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 14, , Verkosto 648, , Koneet ja kalusto 199, , , , Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 3,092, ,092, Osuudet omistusyhteysyrityksissä 96, , Muut osakkeet ja osuudet 18, ,207, , ,202, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 18, , Keskeneräiset urakat 39, , , , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 188, , Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1, , Siirtosaamiset 69, , , , Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - - Rahat ja pankkisamiset 1,563, ,608, ,974, ,930, VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 100, , Ylikurssirahasto 60, , Vararahasto 1,354, ,354, Voitto edellisiltä tilikausilta 1,873, ,462, Tilikauden voitto 545, ,933, , ,917, Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 477, , Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut 1,314, ,306, Lyhytaikainen Ostovelat 38, , Saadut ennakot 55, , Velat saman konsernin yrityksille 36, , Muut velat 70, , Siirtovelat 48, , , , ,974, ,930, Vuosikertomus I

10 RAHOITUSLASKELMA 1000 Konserni Pellon Sähkö Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä 5,818 3, ,007 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 1,742 1, Rahoitustuotot ja kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7,441 5, Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten (vähennys+) / (lisäys-) Vaihto-omaisuuden( vähennys+) / (lisäys-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen (vähennys-) / (lisäys+) 1, Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8,562 4, Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetutu välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 7,765 3, Investointien rahavirta Investoinnit ainellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,006-8, Omien osakkeiden lunastus Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin lainasaamisten lisäys Lainasaamisten takaisinmaksut 1, Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Saadut korot investoinneista Investointien rahavirta ( B ) -5,259-9, Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nosto 1600 Maksetut osingot , Saadut liittymismaksut Rahoituksen rahavirta ( C ) 1, Rahavirtojen lisäys/vähennys ( A-B+C ) 3,528-6, Rahavarat ,600 9,842 1, Rahavarat ,128 3,600 1,563 1, Vuosikertomus I 2010

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernisuhteet Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy, kotipaikka Pello, omistusosuus 53,7 % sekä omistusyhteysyrityksinä Tornionlaakson Voima Oy, kotipaikka Ylitornio, Pellon Laskettelurinteet Oy, kotipaikka Pello ja Kittilän Alueverkko Oy, kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja omistusyhteysyritykset Konsernitilinpäätöksen laskentaperusteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Kohdistettuja eriä oli maa-alueissa euroa, verkostossa euroa ja voimalaitososakkeissa euroa. Verkostoon ja voimalaitososakkeisiin kohdistetut erät poistetaan käyttöomaisuuserien poistosuunnitelman mukaan. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten katteet, sisäisiä aktivointeja vastaavat kulut, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu tilikauden tuloksesta ja poistoerojen muutoksesta, konsernin omasta pääomasta ja kertyneistä poistoeroista sekä esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa oman eränään. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden tilikauden aikana tapahtunut muutos laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Omistusyhteysyritykset Omistusyhteysyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus yhtiöiden tuloksista on esitetty rahoituserissä. Yhdistelyn vaikutus omaan pääomaan on euroa ja tilikauden tulokseen euroa. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykket on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Tasapoisto % Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat ,3-2,5 Kevyet rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitososakkeisiin kohdistettu konserniaktiiva Rahoitusvälineiden arvostus Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Tuloverot Veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikausien tuloksia vastaavat verot ja laskennallisen verovelan muutos. Vuosikertomus I

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3,119 23, Vuokratulot 1,248 9,551 3,364 3,364 Muut 32,091 26,736 4,480 2,900 36,458 59,372 7,844 6,264 Henkilöstömenot Palkat 1,302,222 1,291, , ,284 Eläkekulut 206, ,233 34,873 37,088 Muut henkilösivukulut 85, ,234 18,116 19,195 Tuloslaskelman henkilöstökulut 1,594,463 1,608, , ,567 Aktivoidut henkilöstömenot 234, , ,828,662 1,799, , ,567 Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet 214, ,190 92,188 83,524 Muu henkilöstö 1,285,935 1,206,258 98, ,162 1,500,739 1,407, , ,686 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin Tilintarkastus Tilintarkastuspalkkoit 12,904 12,923 3,196 3,220 Muut palkkiot 880 7, ,092 13,784 20,015 4,076 10,312 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet 46,928 45,041 1,979 1,491 Rakennukset ja rakennelmat 63,853 64, Sähköverkosto 1,364,785 1,180,418 55,552 53,360 Koneet ja kalusto 212, ,350 54,693 35,626 Osakkeet ja osuudet 54,186 54, ,742,150 1,544, ,223 90,477 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Aineettomat hyödykkeet 20,312 6,872 1, Rakennukset ja rakennelmat -17,846-15, Sähköverkosto 2,628,491 2,135,228 6,735 8,849 Koneet ja kalusto 5,350 20,819 6,468 22,068 Jaettu konsernissa tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen 2,636,307 2,147,613 15,128 31, Vuosikertomus I 2010

13 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset emoyhtiö Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU- Kirjanpitoarvo poisto Ainettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 21,774 9,950 31,724 18,342 13,383 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 14,793 14,793 14,793 Rakennukset ja rakenn. 21,625 21,625 21,625 0 Verkosto 1,633,861 62,516 1,696,376 1,047, ,671 Koneet ja kalusto 468,022 73,633 2, , , ,425 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3,202,237 5,305 3,207,541 3,207,541 Tase-erät yhteensä 5,362, ,404 2,073 5,511,642 1,427,829 4,083,813 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset konserni Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU- Kirjanpitoarvo poisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1,058, ,285 1,177, , ,832 Muut pitkävaik.menot 101, ,778 90,838 10,940 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 248, , ,868 Rakennukset ja rakenn. 2,403,318 2,403,318 1,289,888 1,113,430 Verkosto 39,868,065 6,000,294 45,868,359 18,446,112 27,422,247 Koneet ja kalusto 4,673, ,388 29,301 4,854,871 4,015, ,546 Muut aineelliset hyödykkeet 5,163 5,163 5,163 Keskeneräiset hankinnat 846, , , , ,588 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 16,764, ,805 17,151, ,347 16,176,319 Tase-erät yhteensä 65,971,205 7,029, ,805 72,336,398 25,635,465 46,700,933 Osakkeiden ja osuuksien tasearvoon sisältyy 1994 tehtyjä arvonkorotuksia Vuosikertomus I

14 Osakkeet ja osuudet emoyhtiö osakkeita Omistusosuus nimellisarvo kirjanpitoarvo kpl ja äänimäärä % Saman konsernin yritykset Tornionlaakson Sähkö Oy 64, ,378 3,092,341 Omistusyhteysyritykset Pellon Laskettelurinteet Oy 6, ,876 96,666 Muut osakkeet ja osuudet Energiapolar Oy 12, ,298 5,046 Lapin Sähkövoima Oy 8, ,419 3,123 Tornion Golf Oy ,509 Muut pienet omistusosuudet yht Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 18,534 Yhteensä 3,207,541 Osakkeet ja osuudet konserni Osuudet omistusyhteysyrityksissä Tornionlaakson Voima Oy ,094 2,883,136 Pellon Laskettelurinteet Oy 6, ,876 70,636 Kittilän Alueverkko Oy 1, ,760,000 1,811,611 Yhteensä 4,765,383 Muut yhtiöt (omistus alle 20% ) Lapin Sähkövoima Oy 206, ,752 6,697,232 Energiapolar Oy 126, , ,778 Kymppivoima Oy 45, ,015 4,400,895 Kymppivoima Hydro Oy 1, , ,086 Muut pienet omistusosuudet yht. 11,946 11,410,937 Yhteensä 16,176,320 Konserni on sitoutunut kattamaan vuonna 2013 valmistuvalta ydinvoimalaitokselta hankkimallaan energialla osuutensa laitoksen rakentamis- ja sähköntuotantokustannuksista sekä ostamaan varaamansa osuuden Kymppivoima Oy:n Statkraftilta 15 vuoden leasingsopimuksella hankkimasta Ranan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto-osuudesta. KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset - - 1,351 2,653 Siirtoisaamiset , ,351 14,648 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 109, , Lainasaamiset 164,694 92, Siirtosaamiset 7,875 11, , , Siirtosaamiset Korkosaatavat Myynnin jaksotus 109,624 90,857 22,065 16,441 Verosaaminen 10, ,283 10,422 65,589 Eläkevakuutus 5,854 5,854 Arvonlisäverosaamiset Muut siirtosaamiset 52,104 10,209 30, , ,483 69,058 82,430 Oman pääoman muutokset Osakepääoma 100, , , ,028 Ylikurssirahasto 60,178 60,178 60,178 60,178 Arvonkorotusrahasto 755, , Vähemmistöosuuden muutos 0 2, , , Vararahasto - - 1,354,239 1,354,239 Voitto edellisiltä tilikausilta ,199,270 13,967,925 2,402,854 1,830,296 Omien osakkeiden lunastus Osakehankinnan eliminointi - 29, Vähemmistöosuuden muutos 388, , Vuosikertomus I 2010

15 Osingonjako -917,911-1,091, , ,350 Voitto edellisiltä tilikausilta ,669,888 13,614,429 1,873,870 1,462,946 Tilikauden voitto/tappio 2,316,724 1,584, , ,908 Oma pääoma yhteensä 17,901,867 16,114,525 3,933,863 3,917,299 Jakokelpoinen oma pääoma Voittovarat ,669,888 13,614,429 1,873,870 1,462,946 Tilikauden voitto 2,316,724 1,584, , ,908 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus -7,413,220-6,190, Yhteensä 9,573,392 9,008,847 2,419,418 2,402,854 Ostovelat Muille 791, ,981 38,307 15,611 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat ,264 29,599 Siirtovelat ,264 29,599 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 135,293 96,241 - Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut 212, ,482 24,220 27,851 Tilitys myyntiyhtiölle 211, , Lopullinen tulovero 810, Korkojaksotukset 31,270 24, Eläkevakuutusmaksut 65,795 20,739-20,739 Muut 81,986 64,443 24,065 21,963 1,413, ,935 48,285 70,553 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista , ,219 Vastuusitoumukset Luotollisen shekkitilin limiitin vakuutena Annetut kiinteistökiinnitykset 512, , , ,973 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 2,963,259 2,963,259 2,963,259 2,963,259 Vakuudeksi annetut talletukset 26,050 21,072 26,050 21,072 Takausvastuut muiden veloista - 28, Annetut pantit Lapin Sähkövoima Oy:n velasta pantatut osakkeet 6,694,109 6,316, Yrityskiinnitykset Pohjolan Osuuspankista otetun lainan vakuutena 3,609,128 Lainan määrä ,600,000 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat - - 4,856 3,409 Myöhemmin maksettavat ,935 12,708 Yhteensä ,791 16,117 Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus 8,125,558 8,503, Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovänennyksiä ja konserni , mikäli kiinteistöjen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistusaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Emoyhtiöllä ja konsernilla on valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Johdannaissopimukset Sähkökaupan fi nanssisopimukset Kohde-etuuden käypä arvo -755, ,898 Johdannaissopimukset on edellä arvostettu nettona tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Sopimukset erääntyvät vuonna Vuosikertomus I

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto, % 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä - verot) oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät Nimittäjän korjattu oma pääoma kaikkine erineen lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut) sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset, joista on vähennetty verovelka + oma pääoma + liittymismaksut Omavaraisuusaste, % 100 x (oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät + liittymismaksut) taseen loppusumma - saadut ennakot 16 Vuosikertomus I 2010

17 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 479, ,412 Liiketoiminnan muut tuotot 4,731 4,814 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Häviösähkö -66,989-55,604 Muut ostot tilikauden aikana -1,866 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-,kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut -121, ,083 Muut ulkopuoliset palvelut -54, ,805-51, ,430 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -22,766-16,712 Henkilösivukulut Eläkekulut -3,800-2,486 Muut henkilösivukulut -2,857-29,423-1,853-21,051 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkon hyödykkeistä -55,657-53,466 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -2,909-58,566-3,759-57,225 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan kulut -28,995-22,503 LIIKEVOITTO 124, ,017 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1,373 1,268 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -3 1,370-1,268 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 125, ,285 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Sähköverkon hyödykkeistä -7,412-8,834 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1,577-8, ,819 Tuloverot -33,070-35,394 TILIKAUDEN VOITTO 83, ,072 Vuosikertomus I

18 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet Muu aineettomat hyödykkeet 18,645 19,424 7,619 8,504 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 648, ,707 Muut aineelliset hyödykkeet 22, ,758 22, ,798 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä - - Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset 3,200,391 3,181,834 Saamisaet saman konsernin yrityksiltä 2,399 Saamiset muilta 63,162 63,162 82,047 3,266,28 Rahoitusarvopaperit - - Rahat ja pankkisaamiset 584, ,612 4,537,812 4,478,194 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuus osakepääomasta 92,025 92,025 Osuus ylikurssirahastosta 55,364 55,364 Osuus vararahastosta 1,239,198 1,239,198 Voitto edellisiltä tilikausilta 1,212,672 1,163,788 Tilikauden voitto 83,702 2,682, ,072 2,657,447 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 461, ,449 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut 1,314,121 1,306,487 Lyhytaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille 36,264 29,599 Velat muille 43,028 79,292 32,212 61,811 4,537,812 4,478, Vuosikertomus I 2010

19 LISÄTIEDOT Selvitys eriyttämisestä ja yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperusteista eriytetyille toiminnoille. Verkkoliiketoiminnan eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kulut on jaettu kohdistettujen toimintakustannusten ja käytön suhteessa.yhteiset tase-erät on kohdistettu eri liiketoiminnoille aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman tarkasti noudattaen. Tasauseränä on käytetty sisäisiä saamisia ja velkoja. Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Kauppa- ja teollisuusministeriön antamaa sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaavaa. Verkkotoiminnasta lasketut tunnusluvut Investoinnit: 1000 Siirto- ja jakeluverkosto 63 Sähkölaitosvaraston lis+/väh- 0 Keskeneräiset omat työt lis+/väh- 0 Osakkeet ja osuudet 0 KWh-mittarit ja ohjausyksiköt 2 Koneet ja kalusto 0 Aineettomat oikeudet 8 Muut pitkävaikutteiset menot 0 Investoinnit yhteensä 73 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin. Poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistosuunnitelma on esitetty liitetiedoissa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna KTM.n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaisesti on 2,8 % (3,4%). Siirtohintojen on arvioitu ylittävän kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimat rajat. Ylituotto tasoitetaan valvontajakson aikana. Vuosikertomus I

20 TILINTARKASTUS- KERTOMUS Pellon Sähkö Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Pellon Sähkö Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaava tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pellossa 29. päivänä huhtikuuta 2011 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Ari Tauriainen KHT

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 KONSERNITULOSLASKELMA Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 1 109 084 563 117 402 604 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot