RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Rautalammin kirkon 170-vuorisjuhla Sopimus kunnan ja yhdistysten välisestä markkinatapahtumien järjestelyistä Perusturvajohtaja Mira Laasosen irtisanoutuminen Perusturvajohtajan viran aukijulistaminen Mahdolliseen Rautalammin ja Konneveden kansallispuistoon liittyvän neuvottelukunnan perustaminen tukemaan luontomatkailuun liittyvää kehittämistä Kunnan nykyisen palkanlaskentaohjelmiston vaihtaminen Valtuustoaloitteet 2013 Talousarviolainan ottaminen Ilmoitusasiat PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/2014 Kunnanhallitus Sivu 148 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Ari Weide Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo Ossi Maukonen kunnanvirasto Allekirjoitukset Kari Laitinen Kaija Satuli PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 98 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 99 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laitisen ja Kaija Satulin. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 100 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Kunnanhallitus Rautalammin kirkon 170-vuotisjuhla Kh 101 Liite 1 Kunnanjohtajan edistys: Rautalammin kirkon 170-vuotisjuhlaa vietetään Rautalammin kirkossa, jossa saarnaa piispa Jari Jolkkonen. Jumalanpalvelus radioidaan Yle1 kautta. Juhla on luonnollisesti avoin kaikille, mutta Rautalammin seurakunta pyytää nimeämään kunnan edustajat juhlamessuun ja kirkkokahveille sekä pyytää kuntaa huomioimaan toivotut mahdolliset muistamiset. Kutsu on liitteenä 1. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat Rautalammin kirkon 170-vuotisjuhlaan. Kunnanhallitus nimesi edustajikseen Rautalammin kirkon 170-vuotisjuhlaan Jorma Kukkosen ja Anneli Jalkasen.

5 Kunnanhallitus Sopimus kunnan ja yhdistysten välisestä markkinatapahtumien järjestelyistä Kh 102 Rautalampi on kulttuuripitäjä. Yhdistykset ja yksityiset henkilöt sekä yritykset ovat yhdessä kunnan kanssa järjestäneet erilaisia tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä, messuja, markkinoita ym. Em. tapahtumat ovat olleet onnistuneita, mutta niitä halutaan kehittää ja jatkaa pidemmällä aikavälillä. Kaikki on perustunut eri yhdistysten jäsenten ja kuntalaisten talkoo-henkeen ja yhteisöllisyyteen. Ilman yhdistysten jäsenten talkoo-työtä, tapatumat eivät olisi kehittyneet nykyiseen tasoonsa. Rautalammin Pestuut ovat olleet tunnettuja jo 1800-luvun alkupuolelta saakka. Järjestelyistä on vastannut Rautalammin Lions järjestö ja Rautalammin Urheilijat ry, Rautalammin Hevosystävät ry on vastannut Kevätmarkkinnoista, Rautalammin Kulttuuriseura ry:n Runon ja Laulun Rautalampi tapahtuma ovat parisenkymmentä vuotta vanhoja tapahtumia yhdessä Rautalammin Mobilistien Masinistj n kulttuuripäivien ja rompetorin kanssa. Kesäasukkaiden kesätreffit järjestää VASTA, vapaa-ajan asukastoimikunta ja uusimpana Rautalammin Yrittäjät ry:n Joulumarkkinat. Näille kaikille tapahtumille on yhteistä se, että kunta on pyrkinyt tukemaan tapahtumia ja eri osastot ovat antaneet työpanoksia eri tapahtumille ilman mitään tarkempaa sopimusta. Rautalammin seurakunta on antanut kirkon, rakennuksia ja maa-alueita järjestelyorganisaatioiden käyttöön. Vaikka tapahtumien konseptit ovat olleet toimivia ja onnistuneita, vaatii tapahtumien laajentaminen ja kehittäminen keskinäistä sopimista ja päätöstä siitä, miten tapahtumia voidaan kehittää. Esim. Rautalammin Pestuitten järjestämisestä yhdistysten toimintana sovittiin ensimmäistä kertaa esim. jo vuonna 2001, mutta kirjallista sopimusta ei tehty. Tapahtuma on kehittynyt ja laajentunut yhdistysten (seurayhtymän) järjestämänä kaiken aikaa. Sisä-Savon Mobilistit ry:llä on uusia avauksia vuoden 2014 Pestuille. Tapahtumien edelleen kehittäminen edellyttää sitä, että on perusteltua sopia siitä, miten tapahtumat toteutetaan eri toimijoiden kanssa. Kunnan puolelta alustava ehdotus avain yhdistyksille ja markkinoille on laadittu lähinnä siten, että siinä voitaisiin sopia toiminnallisista ja taloudellista järjestelyehdoista kolmen eri tapahtuman tuottajan kanssa eli Kevätmarkkinoiden (huhtikuussa), Pestuumarkkinoiden (syyskuun toinen viikonvaihde) ja Joulumarkkinoiden (marraskuun loppu) osalta. Keskeisiltä toimijoilta on pyydetty sopimusluonnoksesta kehittämiskommentteja. Kunta on tukenut eri tavoin yhdistyksiä ja myös tapahtumia ja sen vuoksi on perusteltua laatia vastuuyhdistysten ja kunnan sekä mahdollisesti seurakunnan välinen sopi-

6 Kunnanhallitus mus tapahtumista ja niiden työnjaosta, tilojen sekä alueiden järjestämisestä markkinoiden käyttöön. Kunnanjohtajan esitys: Kokouksessa esitellään yhdistysten ja kunnan välistä alustavaa sopimusluonnosta, jossa voidaan esim. sopia tarkemmin, miten eri tapahtumat järjestetään nyt ja tulevaisuudessa.

7 Kunnanhallitus Perusturvajohtaja Mira Laasosen irtisanoutuminen Kh 103 Liite 2 Kunnanjohtajan esitys: Perusturvajohtaja Mira Laasonen on jättänyt irtisanoutumisen alkaen Rautalammin kunnan perusturvajohtajan virasta (liite 2). Viimeinen työpäivä on Irtisanomisaika on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 40.2 :n nojalla kaksi kuukautta, kun valtuusto on valinnut viranhaltijan virkaan. Laasonen on suunnitellut pitävänsä vuosilomaa Lomapäiviä on kertynyt 34 päivää, jotka ovat pitämättä. Kunnanhallitus hyväksyy perusturvajohtaja Mira Laasosen irtisanoutumisen alkaen kahden kuukauden irtisanomisajalla siten, että viimeinen työpäivä on Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy pidettäväksi esitetyllä tavalla jäljellä olevat vuosilomat.

8 Kunnanhallitus Perusturvajohtajan viran aukijulistaminen Kh 104 Perusturvajohtajan virka Rautalammin kunnassa avautuu sen johdosta, että viran vakinainen hoitaja on valittu toiseen virkaan. Hallintosäännön 20 :n mukaisesti kunnanvaltuuston valitseman viranhaltijan julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 4 :n mukaisesti osastopäällikön sijaisen päättää kunnanjohtaja. Nykyisen perusturvajohtajan viran vakinaisen hoitajan viimeinen työpäivä on ja sen jälkeen vuosilomat siten, että virkasuhde päättyy Sosiaalihuollon johtotehtävät ja niihin liittyvät pätevyysvaatimukset ovat kirjattu lakiin sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 3 ja 10. Kuntien sisäiset ja ulkoiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiat, molemmat, ovat tulevaisuudessa haasteiden edessä. Erityisesti lähipalveluiden säilyttäminen ja ns. tuotantoalueiden rakentaminen suurille sote-alueille merkitsee aikaisempaa enemmän haasteita kuntalaisten palveluiden turvaamisen ja edunvalvonnan näkökulmasta. Johtaminen ja palvelutoiminnan paikallinen järjestäminen ja kehittäminen edellyttävät strategista ja toiminnallista panostusta perusturvajohtajalta. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus julistaa haettavaksi Rautalammin kunnan perusturvajohtajan viran toistaiseksi.

9 Kunnanhallitus Mahdolliseen Rautalammin ja Konneveden kansallispuistoon liittyvän neuvottelukunnan perustaminen tukemaan luontomatkailuun liittyvää kehittämistä Kh 105 Pohjois-Savon eri viranomaisten ja Rautalammin kunnan välisissä neuvotteluissa on tullut esille mahdollisen kansallispuistoa koskevan lain jälkeinen kehittämistyö. Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistaminen ja Hankaveden ja Kalajanjärven ympäristön osayleiskaava luovat kaavallisia puitteita ja mahdollisuuksia Pohjois-Savon puolella merkittävään kehittämistyöhön. Maakuntakaavassa alue on suunniteltu erityiseksi matkailualueeksi. Jo nyt valmistellaan luontoon, ympäristöön, koulutukseen, tutkimukseen kuin matkailu- ja palveluliiketoimintaan liittyviä toimenpiteitä Rautalammin ja Konneveden kunnissa, yrittäjien keskuudessa ja lähikunnissa Konnevesijärven ja suurten lähivesistöjen ympärille. Uusi EU-suunnittelukausi käynnistyi vuoden 2014 alussa ja jatkuu vuoteen 2020 saakka. Tämän johdosta on eri puolilla käynnistetty hankeaihioita, joissa halutaan EU-rahoitusta viranomaisilta omille hankkeille kansallispuistoon vedoten, vaikka hankkeet eivät toisi mitään uutta visionääristä ja toiminnallista näkökulmaa tai lisäarvoa Rautalammin ja Konneveden alueen elinkeinopoliittiseen kehittämistyöhön. Metsähallituksen laatima mahdollisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma tulee uudelleen arvioitavaksi aluetaloudellisesta ja kehittämisnäkökulmasta yhdessä kuntien, alueen yrittäjien sekä viranomaisten kanssa sen jälkeen, kun mahdollinen kansallispuistoa koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa. Viranomaisneuvotteluissa on tullut esille se, että kuntien tulisi ottaa johtava rooli mahdollisen kansallispuistoalueen kehittämistyössä ja muussa matkailuun liittyvässä toiminnassa. Pohjois-Savon eri viranomaiset ovat esittäneet halunsa olla mukana koordinoimassa kansallispuiston kehittämistä rahoittajina ja antamalla asiantuntijuuden käyttöön. Tähän liittyen on ollut esillä perustaa kansallispuiston kehitystyöhön liittyvä oma neuvottelukunta, jossa olisivat edustettuina Rautalammin ja Konneveden kunnat, Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta, maakuntaliitot, ELY-keskukset, Metsähallitus ja molemmista kunnista yrittäjäjärjestöjen edustaja (Yrittäjät ja MTK) sekä luonnonsuojelujärjestön edustaja. Neuvottelukunnan koko voisi olla henkilöä. Toiveina olisi, että neuvottelukunnan työhön osallistuisivat johtavat päättäjät viranomaisista ja kunnista. Neuvottelukunta voi kuulla asiantuntijoita ja neuvottelukuntaa voidaan tarvittaessa täydentää.

10 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää Konneveden kunnalle ja eri viranomaisille sekä Metsähallitukselle ja yrittäjäjärjestöille sekä luonnonsuojelujärjestölle neuvottelukunnan perustamista koordinoimaan mahdollisen kansallispuiston perustamista ja tulevaisuuden kehitystyötä.

11 Kunnanhallitus Kunnan nykyisen palkanlaskentaohjelmiston vaihtaminen Kh 106 Liite 3 Kunnalla on tällä hetkellä käytössä Aditron Personec R palkanlaskentaohjelma. Ohjelmisto on elinkaarensa lopussa ja sen ylläpito loppuu tämän vuoden lopussa. Hallinto-osastolla on valmisteltu ohjelmiston vaihtamista Personec F ohjelmistoon, joka on yhteensopiva kunnassa käytössä olevan kirjanpito-ohjelmiston kanssa. Uusi ohjelmisto on ajanmukainen ja monipuolinen. Ohjelmistoa ei osteta omaksi, vaan se hankitaan ns. Saas-palveluna, jolloin ohjelmisto on palveluntarjoajan palvelimella ja kunta maksaa kuukausittain käyttöoikeusmaksua, joka on tällä hetkellä n. 65 euroa/kuukaudessa nykyistä vuokralla olevaa vanhaa ohjelmistoa halvempi. Lisäksi ns. Saas-palvelussa ohjelmiston ylläpito ja päivitykset sisältyvät 572 euron kuukausimaksuun. Ohjelmistoon voidaan myöhemmin liittää ns. omakäyttöosio (Essi), jolla työntekijät voivat tehdä mm. loma- ja koulutusilmoituksia palkanlaskentaan. Hallinto-osasto tarvitsee vaihtoa varten n euron lisämäärärahan ohjelmiston asennusta, konsultointia ja koulutusta ym. varten. Ohjelmiston perusversion käyttö on siis nyt käytössä olevaa ohjelmistoa halvempi. Liitteenä 3 on hintailmoitus palkkahallinnon Personec F Saas-palveluna ja Personec F Saas-palvelun palvelukuvaus. Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vanhan Personec R palkkaohjelmiston vaihdon uuteen Personec F ohjelmistoon. 2. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi euron lisämäärärahan vuoden 2014 talousarvioon laskentatoimen talousarviokohtaan.

12 Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet 2013 Kh 107 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuutetut ovat vuoden 2013 aikana tehneet seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Pirkko Annala jätti 20 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen Rautalammin pääraitin nopeuksien hiljentämiseksi. Vastaus: Aloitteeseen liittyvä asia on otettu esille uudessa liiketurvallisuussuunnitelmassa ja Rautalammin kuntakeskuksen osayleiskaavaa 2030 laadittaessa. Erilaisia vaihtoehtoja nopeuksien alentamiseksi on selvitetty ja niitä kaiken aikaa työstetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Tilatohtorit Oy:n ja Sito Oy:n sekä kunnan kanssa. 2. Anneli Jalkanen jätti 12 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteet kuntatalouden vahvistamiseksi tarkoitetun puskurirahaston perustamiseksi. Vastaus: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta ja jätti asian pöydälle. Kunnanjohtaja on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja puskurirahastoon liittyen. Toukokuun loppuun 2014 mennessä kunnanhallitukselle annetaan selvitys siitä, millä tavalla kuntataloutta voitaisiin vahvistaa ja osa poliittis-hallinnollista ja taloudellista päätösvaltaa säilyttää Rautalammilla paikallistaloudessa. 3. Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöönotosta. Vastaus: Kunnanhallitus nimesi hallinto-osaston valmistelemaan käyttöönottoa. Sähköinen kansalaisille suunnatun asiointitilin käyttöönoton vaatima sopimus on vielä valmisteilla. Sitä vastoin on valmisteltu esitys siitä, miten kunnan kotisivuille voitaisiin luoda kuntalaisten osallistumisalusta kokeilukäyttöön, jotta voitaisiin saatujen kokemusten perustella kehittää erilaisia kuntalaisten ja kunnan välisiä osallistumisalustoja.

13 Kunnanhallitus Hallinto-osastolla on valmisteltu kunnan kotisivuihin liittyen väliaikaista uutta ilmettä, ja samalla varauduttu vuoden 2015 aikana uusimaan kokonaan kunnan kotisivusto. 4. Juho Pahajoki jätti 13 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen nuorisotilan aukipitämisestä viikonloppuiltoina. Vastaus: Asian valmistelu on annettu sivistyslautakunnan tehtäväksi ja pyydetty asiasta perusteltu lausunto. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää saattaa valtuustoaloitteet kunnanvaltuuston tietoon ja ne toimenpiteet, mitä kunnanhallitus on tehnyt aloitteiden johdosta.

14 Kunnanhallitus Talousarviolainan ottaminen Kh 108 Liitteet 4-7 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt antaa kunnanhallitukselle valtuuden ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2014 aikana enintään euroa. Kunnalla on tällä hetkellä tilapäislainaa euroa, joka pitäisi konvertoida pitkäaikaiseksi lainaksi. Tilapäislainojen kokonaismäärästä euroa periytyy vuodelta Vuoden 2014 talousarvion investointiosan bruttomenot ovat Hallinto-osasto on pyytänyt tarjouksia euron lainasta. Tarjoukset ovat liitteinä 4-7. Tarjoukset pyydettiin 5 ja 10 vuoden kiinteäkorkoisesta lainasta sekä 3 ja 6 kuukauden euriboriin sidotusta 10 ja 15 vuoden vaihtuvakorkoisesta lainasta, jonka laina-aika on 10 ja 15 vuotta. Suurin erottava tekijä tarjouksissa on marginaali, joka on pienin Kuntarahoituksella. Lainaa tulisi ottaa euroa, josta osalle voitaisiin tehdä koronvaihtosopimus. Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä euroa pitkäaikaista talousarviolainaa euroa otetaan 15 vuoden laina-ajalla sidottuna 3 kk:n euribor korkoon lisättynä 1,050 %-yksikön marginaalilla. Tälle määrälle tehdään koronvaihtosopimus (enintään 15 v.). Koronvaihtosopimus tehdään esim. 3 kk:n euriboria vastaan euroa otetaan vaihtuvakorkoisena 15 vuoden laina-ajalla sidottuna 3 kk:n euribor korkoon lisättynä 1,050 %-yksikön marginaalilla. 4. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet tehdä kohdassa 2 tarkoitettu suojaussopimus.

15 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 109 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn maksatuspäätös : Matti Lohen koulun ns. tiilisiiven peruskorjaushankkeen jälkirahoitteinen maksaminen 7. erä ( ). 3. Kevan virkakirje 1/2014: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 4. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös : Muinaismuistolain (295/63) 11 mukainen muinaisjäännökseen kajoaminen. 5. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot