JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia"

Transkriptio

1 Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia

2 SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan puheenvuoro...5 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot...6 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...8 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset...10 Ongelmajätetoiminnan toimintoketju...10 Jätevoimalan toimintoketju...12 Ekokem, energia ja ilmastonmuutos...13 Yritysvastuu Ekokemissä...16 Yritysvastuun hallintokäytännöt...17 Toimintaa ohjaavat tekijät...17 Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka...18 Toimintojärjestelmä...19 Sidosryhmävuorovaikutus...19 Yritysvastuun...20 Taloudellinen vastuu...20 Ympäristövastuu...25 Ympäristöjohtamisen...25 Välittömät ympäristövaikutukset...27 Välilliset ympäristövaikutukset...36 lupa-asiat...37 Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset...38 Sosiaalinen vastuu...39 henkilöstö...39 Yhteiskunta...44 Tuotteet ja palvelut...47 Tutkimus ja kehitys...48 T038 (EN ISO/IEC 17025) *) *) Katso akkreditoitu pätevyysalue GRI-sisältövertailu...50 Sanasto ja lyhenteet...52 Inspecta Sertifiointi Oy:n todennus...54 Riihimäen laitosalue...54 graafisten esitysten sijainti...55

3 lukijalle 3 Lukijalle Ekokem Oy Ab:n viidestoista ympäristö- ja yritysvastuuraportti Ekokem Oy Ab on omalla toimialallaan edelläkävijä Suomessa, kun mittarina on ympäristö- ja yritysvastuuasioiden raportointi. Yhtiö julkaisi ensimmäisen raporttinsa vuodelta Yhtiö perustettiin vuonna Olemme siten jo lähes 30 vuoden ajan edistäneet asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Tässä raportissa kerromme sidosryhmillemme jo 15. kerran yhtiön ympäristönhoidon ja yritysvastuun tuloksista. Julkaisuun on kerätty tiivistetysti kaikki ympäristö- ja yritysvastuuseen liittyvä tärkeä tieto vuodelta 2008 sekä vertailumateriaalia edellisiltä vuosilta. Ekokem-konserniin kuuluivat vuonna 2008 emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n lisäksi tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Ekovoima Oy. Raportin sisältö koskee Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken sekä Ekovoiman tuotantolaitosten toimintoja. Jos tiedot jossakin kohdassa perustuvat konsernin tietoihin, siitä mainitaan erikseen. Konsernin kaikki yhtiöt toimivat kiinteässä yhteistyössä ja vaikuttavat oleellisesti emoyhtiönsä toimintaan. Sen vuoksi olemme alussa sivuilla 8 9 kertoneet kaikista konsernin yhtiöistä sekä niiden tuotteista ja palveluista. Ympäristö- ja yritysvastuuraportti täydentää konsernin vuosikertomuksen taloudellista ja toiminnallista informaatiota. Se jaetaan mm. Ekokem-yhtiöiden henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille, suurasiakkaille ja urakoitsijoille. Lisäksi raporttia jaetaan mm. messuilla, ja sitä voi tilata veloituksetta puhelimitse numerosta , sähköpostilla osoitteesta tai Internet-sivuiltamme osoitteesta Yhteydenotot» Tilauslomakkeet» Esitemateriaalin tilaus. Raportin teemana energia ja ilmastonmuutos Ekokem on tuotantotoimintansa käynnistymisestä saakka ottanut prosesseissaan talteen energiaa ja hyödyntänyt sitä kauko lämpönä ja vähän myöhemmin myös sähkönä. Kaukolämpöä on toimitettu lähikuntien tarpeisiin ja sähköä on tuotettu lähinnä omiin tarpeisiin. Vuosi 2008 aloitti uuden ajan Ekokemin energiantuotannossa. Silloin saatiin täyskäyttöön jätevoimala. Myös sähköntuotantoa pystyttiin uuden investoinnin myötä lisäämään. Jätteenpolttoa varten suunnitelluissa jäte voimaloissa otetaan energiasisältö talteen sellaisista jätevirroista, jotka muussa tapauksessa päätyisivät kaatopaikoille vastoin EU:n jätehierarkiaa. Tiukan jätteenpolttodirektiivin takia jätevoimalan epäpuhtauksien päästöt puhdistetaan pieneen murto-osaan esim. öljyä, hiiltä tai puuhaketta polttavan voimalan em. päästöistä. Energiantuotanto jätteistä nykyaikaisessa jätevoimalassa on ilmasto- ja ympäristömyötäisempää kuin maakaasun tai öljyn polttaminen. EU-maissa toimii nykyisin noin 400 jätevoimalaa. Laitoksissa on erittäin suuria eroja kierrätyksen ja energiakäytön osuuksissa. EU:n tilastoista on selkeästi nähtävissä, että parhaat jätteitä energiana hyödyntävät maat ovat myös parhaita kierrättäjiä. Edellä mainituista syistä olemme valinneet raporttimme tämän vuoden teemaksi Energia ja ilmastonmuutos. Sidosryhmiemme haastattelut valottavat teeman eri ulottuvuuksia. Hyvät esimerkit ovat virike hoitaa asioita aina vain paremmin. Raportti noudattaa GRI-ohjeiston suosituksia Tämä ympäristö- ja yritysvastuuraportti noudattaa pääosin vuoden 2006 Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) raportointi- ja laskentaohjeita organisaatioiden vapaaehtoiselle yhteiskuntavastuuraportoinnille. Ekokemin ympäristö- ja yritysvastuuraportti täyttää myös EU:n EMAS-asetuksen 761/2001 mukaiset ympäristöselonteon vaatimukset. Raportissa on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta. Yhtiön raportointia kehitetään em. ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin omiin laskenta-, seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Laskentaperusteet ovat pääosin samat kuin vuoden 2007 raportissa. Raportin tekoon on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Tietojen oikeellisuuden on tarkastanut Inspecta Sertifiointi Oy. Vuoden 2009 ympäristö- ja yritysvastuuraportti julkaistaan mennessä. Kiitämme kaikkia henkilöitä, jotka antoivat palautetta vuoden 2007 raportistamme! Palautetta saimme tällä kertaa sähkö postitse. Palaute on otettu huomioon raportin kehittämisessä. Lisätietoja Ekokemistä saat ympäristö- ja yritysvastuuraportissa mainituilta yhteyshenkilöiltä, viestintäosastolta (löydät yhteystiedot raportin takakannesta) ja Internet-sivuiltamme Miten olemme onnistuneet vuoden 2008 raportin teossa? Anna palautetta Internetin palautelomakkeella osoitteessa Yhteydenotot» Ympäristö- ja yritysvastuuraportin palautelomake. Kiitos! Ekokem Oy Ab:n ympäristö- ja yritysvastuuraporttityöryhmä

4 4 vuoden 2008 tapahtumia Ekokemyhtiöiden vuoden 2008 tapahtumia Tammikuu Ekokem avasi uuden toimipaikan Ylivieskaan Vestia Oy:n jätekeskukseen. Näissä tiloissa toimii ongelmajätteen vastaanottopiste. Maaliskuu Ekokem sopi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n itäisimmän alueen yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisestä järjestettiin lähinaapuritilaisuus, jossa oli mukana sekä Ekokemin että tytäryhtiö Ekokem-Palvelun edustajia. Huhtikuu 1.4. vihittiin käyttöön uusi jätevoimala järjestetyssä henkilökunnan tiedotustilaisuudessa jaettiin Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit pidettiin Ekokemin yhtiökokous. Toukokuu pidettiin yhteistyöraadin kokous Ekokem voitti yhdessä Kiertokapula Oy:n kanssa jätevoimalahankkeellaan Energy Globe Award -palkinnon kansallisessa sarjassa. World Energy Globe Award on vuodesta 1999 saakka jaettu huomattava ympäristöpalkinto. Palkintoa voivat tavoitella ympäri maailmaa projektit, jotka pyrkivät kehittämään ja käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Kesäkuu jaettiin noin euroa opintoja tutkimusapurahoja Ekokemin stipendirahastosta järjestettiin avoimien ovien iltapäivä Riihimäen tuotantolaitoksilla Ekokem täytti 29 vuotta. Ekokem-Palvelu aloitti Hausjärven käsittely- ja vastaanottokeskuksen laajennuksen YVA-selvitykset. Ekokem-Palvelu aloitti Kokkolan käsittely- ja vastaanottokeskuksen YVA-selvitykset. heinäkuu 1.7. avattiin uusi toimipaikka Kuopion Heinälamminrinteelle Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Riihimäki-Seura järjestivät kaikille avoimen tutustumiskäynnin Ekokemille. Elokuu Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä tutustui Ekokemin toimintaan. Syyskuu 8.9. järjestettiin lähinaapuritilaisuus, jossa kerrottiin Ekokemin ja Ekokem- Palvelun suunnitelmista julkistettiin toisen jätevoimalan suunnitteluhanke ja aloitettiin hankkeen YVA-selvitys vietettiin koko konsernin henkilökunnan yhteistä Energiapäivää Hämeenlinnan Aulangolla. Tilaisuudessa painotettiin turvallisuusasioita. Lokakuu pidettiin yhteistyöraadin kokous allekirjoitettiin sopimus Rosk n Roll Oy:n kanssa Raaseporin synty- paikkalajiteltujen jätteiden energia - hyödyntämisestä. Ekokem-Palvelun Anjalankosken teollisuusjätteen käsittelykeskuksen toiminta käynnistyi järjestettiin Kokkolassa Ekokem-Palvelun käsittelykeskus - hankkeen YVA-seurantaryhmän kokous. Ekokem-Palvelu aloitti Kuopion käsittely- ja vastaanottokeskuksen YVA-selvitykset. Marraskuu Ekokem lahjoitti kummikoulu Uramon oppilaille heijastimet Ekokem allekirjoitti Kemianteollisuus ry:n kanssa energiatehokkuus - sopimuksen toimenpideohjelman. Joulukuu kokoontui YVA-seurantaryhmä sekä Ekokemin toisen jätevoimalan että Ekokem-Palvelun Hausjärven teollisuusja käsittelykeskuksen laajennuksen hankkeiden merkeissä YVA-ohjelmien valmistuttua järjestettiin Ekokemin ja Ekokem-Palvelun hankkeista avoin yleisötilaisuus julkistettiin Ekokem-Palvelun Kokkolan teollisuusjätteen hyödyntämisja käsittelykeskuksen YVA-ohjelma. Samana päivänä järjestettiin avoin yleisötilaisuus järjestettiin henkilökunnan tiedotustilaisuus ja jaettiin Keskuskauppa - kamarin myöntämät ansiomerkit Ekokemin Riihimäen toimipaikalla tuli täyteen 431 tapaturmatonta päivää.

5 toimitusjohtajan puheenvuoro 5 Ilmastonmuutos osana yritysvastuuta Päältä katsoen voi vaikuttaa oudolta liittää toisiinsa väite tunnollisesta ilmastonsuojelusta ja jätteiden polttaminen. Näillä on kuitenkin tiivis ja hyvin myönteinen yhteys. Lämpöenergiaa tarvitaan viileässä ilmastossamme varsin paljon. Hyvinkään kaukolämpö tuotettiin aikaisemmin kokonaan maakaasulla, ja Riihimäellä jouduttiin sulkemaan vanhentunut hake- ja maakaasuvoimala. Kun Ekokem nyt tuottaa korvaavan lämmön yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä jätevoimalassaan, kasvihuonekaasuja syntyy paljon entistä vähemmän. Yhdyskuntajätteissä on niin paljon uusiutuvia aineita, että vuoden 2007 hiilidioksidivertailuluku jätteenpoltolle 35 grammaa megajoulelta on paljon pienempi kuin maakaasun 55 g/mj ja vain kolmasosa kivihiilen vastaavasta. Toinen samanaikainen ilmastohyöty tulee siitä, että nämä jätteet eivät enää päädykään kaatopaikoille muhimaan metaania. Sehän on ilmastokaasuna 21 kertaa hiilidioksidia haitallisempi, eikä sen vuotoja voida kokonaan välttää. Kolmas päästöihin liittyvä ympäristöhyöty tulee siitä, että erittäin tiukan jätteenpolttodirektiivin takia jätevoimalan rikkidioksidipäästöt ovat 4 17 kertaa pienemmät ja hiukkaspäästötkin viisi kertaa pienemmät kuin vastaavassa kiinteän polttoaineen voimalassa sallittaisiin. Neljäs ympäristöhyöty liittyy luonnonvarojen säästöön: jätevoimalassa korvataan uusiutumattomia fossiilipolttoaineita sellaisella kotimaisella jätteellä, josta kaikki aidosti hyödyntämiskelpoinen on syntypaikkalajittelussa erotettu ja joka siksi jäisi muuten täysin vaille hyötykäyttöä. Toki monet haaveilevat jätteiden täydellisestä kierrättämisestä aineena. Valitettavasti fysiikan peruslaeista kuitenkin seuraa, että täyskierrätys ei ole mahdollista ilman suurta energian ja luonnonvarojen kulutusta ja ympäristönkuormitusta. Kuulostaa paradoksaaliselta, mutta on totta, että ympäristökeskustelussa tulisi tuntuvasti lisätä luonnonlakien tuntemusta. Tätä väitettä on syytä tarkastella koko ketjussa jätteentuottajilta hyötymateriaalien ja energian loppukäyttäjiin sekä tuhkan ja yli jääneiden jakeiden kaatopaikkasijoitukseen asti. Silloin käy ilmi, että jätepolttoaineen valmistuksessa erotettava ja vaille käyttöä jäävä huonoin osa eli ns. rejekti vie mukanaan kaatopaikalle melkoisesti energiaa. Lisäksi rinnakkaispolttoon on täyden energiahyödyn saamiseksi ohjattava kaikkein korkealaatuisimmat jätemateriaalit, siis juuri sellaiset, joita voitaisiin hyödyntää aineenakin. Usein sivuutetaan sekin, että rinnakkaispoltolle sallitaan tuntuvasti suuremmat perinteisten epäpuhtauksien päästöt kuin jätteiden energiahyödyntämiselle arinakattilassa. Yhteenvedoksi näistä vertailuista tulee, että rinnakkaispoltto onkin arinapolttoa heikompi materiaalitaloudellisesti, energiataloudellisesti ja vaadittavien päästörajoitusten suhteen. Molempia jätteiden energiaksi hyödyntämisen menetelmiä kyllä tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Niillä on kuitenkin omat roolinsa, eikä yhdellä niistä voida korvata toista kokonaan. Jätevoimalamme osoittaa, että Ekokemin yritysvastuu ulottuu liiketoiminnan kehittämisessä tehtäviin tekniikka- ja raakaainevalintoihin asti. Sen ohella Ekokem jakaa punnittua tietoa näiden valintojen ympäristövaikutuksista. Keväällä 2008 uusittu valtakunnallinen jätesuunnitelma tähtää siihen, että vuoteen 2016 mennessä yhdyskuntajätteistä nykyisen viidenneksen sijasta ainakin puolet hyödynnettäisiin aineena ja ainakin 30 % energiana. Ekokemin rakennuttama ja käyttöön ottama, Suomen ensimmäinen EU-vaatimukset täyttävä jätevoimala on pitkä askel näiden ja ilmastopolitiikalle asetettujen kansallisten tavoitteiden toteuttamisessa. Voidakseen kantaa vastuunsa vielä paremmin Ekokem suunnittelee rakentavansa lähivuosina toisen jätevoimalan ja sen yhteyteen hyötyjätteiden erottelulaitoksen. Toisen jätevoimalan tuottamalle energialle on ostajatkin jo valmiina. Teemme jätteestä historiaa. Esa Tommila, toimitusjohtaja Monesti väitetään myös, että valikoitujen hyvälaatuisten jätteiden ns. rinnakkaispoltto kiinteiden peruspolttoaineiden täydennyksenä erityisissä leijukerroskattiloissa olisi ympäristömyötäisempää kuin arinapoltto.

6 6 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot

7 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot 7 Perustehtävä Ekokem-konsernin tehtävänä on tuottaa vaativan ja tavanomaisen jätehuollon, jätteiden kierrätyksen sekä energiana hyödyntämisen, maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja elinkeinoelämälle ja yhdyskunnille asiakaslähtöisesti, markkinoilla avautuvat mahdollisuudet ripeästi hyödyntäen, kannattavasti kasvaen ja yhtiön omistaja-arvoa kartuttaen sekä huolehtia tarvittaessa siitä, että Suomessa syntyvistä ongelmajätteistä myös vaikeimmin käsiteltävissä oleville löytyy ympäristöturvallinen nielu kotimaassa tai ulkomailla. Ekokem-yhtiöiden strategia on päivitetty syksyllä 2008 vastaamaan lähivuosien haasteisiin. Strategian pääkohdat Konsernin menestys nojaa markkinoilla avautuvien mahdollisuuksien nopeaan hyödyntämiseen, aktiiviseen palveluntarjontaan, luottamuksellisiin asiakassuhteisiin, kehittyneeseen palvelu- ja uudistumiskykyyn, hyvään vastuunkantokykyyn, monipuoliseen hyödyntämismenetelmien ja käsittelynielujen valikoimaan sekä kykyyn hyödyntää kustannustehokkaasti osaavaa yhteistyökumppanien verkkoa. Ekokem-yhtiöt tuottavat osin omin voimin ja osin yhteistyökumppaneita hyödyntäen sellaisia monipuolisia, logistisesti edistyksellisiä, kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja jätehuoltoon ja jätteiden sekä sivutuotteiden aineena ja energiana hyödyntämiseen, jotka ylläpitävät asiakkaiden kilpailukykyä ja yhtiön otetta materiaalivirtoihin. Tavoitetila vuoteen 2012 Ekokem on vakaatuottoinen markkinajohtaja vaativassa ympäristörakentamisessa, jätepalveluissa ja energiahyödyntämisessä, vahva jäteoperaattori ja teollisuuden paras ympäristökumppani, jonka ympäristörakentamis- ja jäteliiketoiminnat ovat myös hankkineet jalansijan Suomen lähialueilla, ja joka vetää puoleensa etevää henkilöstöä. Arvot vastuullisuus ympäristömyötäisyys avoimuus yhteistyö ja palveluhenki asiantuntijuus tuloksellisuus

8 8 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokemyhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokem-yhtiöillä on tärkeä tehtävä jätehuollon palvelujen ja uusien energiaratkaisujen toteuttajana. Huolehdimme asiak kaidemme jätehuollosta kattavasti ja turvallisesti: suunnittelemme, toteutamme, seuraamme ja kehitämme asiakkaidemme käytännön jätehuoltoa. Käsittelemme haitattomiksi, hyödynnämme ja loppusijoitamme jätteitä sekä kehitämme niille uusia hyötykäyttö- ja kierrätystapoja. Paras jäte on syntymätön jäte. Koska jätettä kuitenkin syntyy jossain määrin, toiminnanharjoittajan on viisasta valita ympäristönhuollon kumppaniksi yritys, jolla on oikeat, varmennetut toimintatavat. Ympäristönhuollon kenttä on muuttunut 20 viime vuoden aikana valtavasti. Samalla myös Ekokem on uudistunut moneen otteeseen, kuitenkin aina asiakkaitaan kuunnellen. Ympäristöalan yhä haastavammassa kilpailussa kehitämme palvelujamme kaiken aikaa ja vastuullisesti. Haluamme olla paras vaativan ympäristönhuollon yhteistyökumppani myös tulevina vuosina. Ekokemyhtiöihin kuuluvat emoyhtiö Ekokem Oy Ab sekä tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Ekovoima Oy. EKOKEM-yhtiöiden toimipaikat Jätehuoltoratkaisut Riihimäki, Turku, Pori, Kiiminki, Iisalmi, Kuopio, Joensuu, Anjalankoski, Ylivieska, Seinäjoki Teollisuusjätteen käsittelykeskus Hausjärvi, Anjalankoski, Pori, Kuopio Ongelmajätteen käsittely ja hyötykäyttö Riihimäki, Pori, Jämsänkoski, Kuopio ja Anjalankoski Energiaksi hyödyntäminen Riihimäki, Hanko Ylivieska Kiiminki Iisalmi Seinäjoki Kuopio Jämsänkoski Joensuu Pori Hausjärvi Riihimäki Turku Anjalankoski Hanko lisätietoja:

9 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 9 Ekokem-yhtiöiden liiketoiminta on jaettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme tehokkaasti. Nämä ovat jätehuoltoratkaisut, yhdyskuntajäte- ja -lieteratkaisut, tuottajanvastuuratkaisut, energia ratkaisut, käsittelypalvelun vienti sekä ympäristörakentaminen ja maamassojen hyötysijoitus. Kaikki jätehuoltoratkaisut kattavasti Tarjoamme asiakkaillemme jätehuollon kattavat palvelut. Niihin kuuluvat yrityksessä syntyvien kaikenlaisten jätteiden määrä-, laatu- ja syntypaikkakartoitukset, jäteastioiden sijoittelun suunnittelu, keräys- ja kuljetuspalvelut, astia- ja pesupalvelut sekä astioiden kunnossapito, jätteiden käsittely, asiakkaiden koulutus ja neuvonta sekä toteutuneen jätehuollon raportointi. Asiakkaamme saavat meiltä jätehuollon kokonaishallinnan. Samalla riskit vähenevät, hyötykäyttö lisääntyy ja resurssit vapautuvat asiakkaan oman asiantuntemuksen tehtäviin. Yhdyskuntajätteet ja -lietteet turvallisesti energiahyötykäyttöön Tarjoamme energianahyödyntämis- ja käsittelypalvelua syntypaikkalajitelluille yhdyskunta- ja teollisuusjätteille. Syntypaikka lajittelun ansiosta myös hyötyjakeet saadaan entistä paremmin talteen. Jätteet poltetaan siihen suunnitellussa jätevoimalassa ja niiden energiasisältö hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä. Kun kierrätykseen kelpaamattomalla, mutta energiaa sisältävällä jätteellä korvataan fossiilisia polttoaineita, vähennetään samalla tehokkaasti myös kasvihuonekaasupäästöjä sekä piipuissa että kaatopaikoilla. Aineksia kestävään kehitykseen Teemme aktiivista ja avointa yhteistyötä kaikkien tuottajanvastuuorganisaatioiden kanssa ja tarjoamme heille ja yhteistyöketjuille monipuolisia kierrätys- ja hyötykäyttöpalveluja, osaamista ja teknologiaa. Osaamisemme kattaa koko kierrätysketjun: käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanoton ja kuljetuksen sekä materiaalien esikäsittelyn, erottelun ja toimituksen uudelleenkäyttöön uusioraaka-aineena tai energiana. Ekokem lämmön ja sähkön tuottajana Tuotamme ongelma- ja yhdyskuntajätteiden polttolaitoksillamme kaukolämpöä Riihimäen ja Hyvinkään kaupungeille sekä ajoittain sähköä valtakunnan verkkoon. Energiantuotantomme täyttää Riihimäen tarpeen ja noin puolet Hyvinkään kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Ongelmajätteiden polton tuottamaa energiaa olemme hyödyntäneet kaukolämpönä jo vuodesta Syksyllä 2007 toimintansa aloittaneen jätevoimalan polttoaineena on syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte, joka on peräisin kotitalouksista, teollisuudesta ja kaupasta. Jätevoimalan avulla saamme talteen energiasisällön niistä jätevirroista, jotka käsittelemättöminä päätyisivät kaatopaikoille tuottamaan mm. metaania. Jätteenpolton ansiosta fossiilisten polttoaineiden kuten maakaasun tarve alueella on vähentynyt. ekokem-konsernin yhtiörakenne - Jätepalvelujen tuotanto - Käsittelyjen ja palvelun myynti - Ongelmajätteiden käsittely ja hyödyntäminen - Energiantuotanto ongelmajätteiden polttokäsittelystä - Konsernin yhteiset toiminnot Ekokem-palvelu Oy - Maaperän ja pohjaveden kunnostus - Teollisuuden erityisjätevesien käsittely - Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely omissa käsittelykeskuksissa - Ympäristörakentaminen ja teollisuuden sivutuotepalvelut Liikevaihto 29,2 M, henkilökunnan määrä 48 Ekokem Oy Ab Kansainvälinen Ekokem Ekokem on maailmanlaajuisesti tunnettu toimija. Korkeatasoista teknologiaamme ja osaamistamme on käytetty muun muassa Maailmanpankin, YK:n ja EU:n hankkeissa. Osaamisemme erityisesti ongelmajätteiden käsittelyssä ja pilaantuneen maaperän kunnostamisessa on arvostettua. Ympäristörakentamisen ja maaperän kunnostuksen erityisosaaja Keskeistä työssämme ovat teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö, ympäristöä suojaavat eristys- ja tiivistysrakenteet sekä maaperän ja pohjaveden kunnostus. Tarjoamme innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Panostamme voimakkaasti uusien menetelmien, ratkaisujen ja palvelumallien kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaidemme käytössä on Suomen laajin valikoima pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostusmenetelmiä sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme. Tavoitteenamme on löytää kullekin asiakkaalle kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu. Konsernin liikevaihto 96,6 M, henkilökunnan määrä 324 Emoyhtiön liikevaihto 60,2 M, henkilökunnan määrä 276 Ekovoima Oy - Jätevoimala - Kaukolämmön tukkumyynti - Määräävässä markkina-asemassa olevien käsittelypalvelujen myynti - Keräysöljyorganisaation valtakunnal - linen hallinnointi Liikevaihto 27,3 M, henkilökunnan määrä 0

10 10 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Ongelmajätetoiminnan toimintoketju 4.B EKOKEMIN JÄMSÄN KOSKEN JA PORIN TOIMIPAIKAT Jämsänkoskella vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, kirkkaita voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä Porissa vastaanotetaan ja käsitellään pääasiassa laivaöljyjä sekä vastaan- otetaan ja varastoidaan pakattuja ongelmajätteitä 1. Asiakkaan luona jätelaatujen ja -määrien kartoittaminen oikeiden astioiden valinta jätteiden lajittelu jätteiden pakkaaminen astioiden merkitseminen astioiden tyhjennykset valistus neuvonta 2. Tilauksen vastaanotto Ekokemillä riittävät ja oikeat tiedot jätemääristä ja -laaduista oikeiden astioiden ja kuljetuskaluston valinta asiakirjat kuljetusta ja vastaanottoa varten 1. Ekokemin asiakaspalveluhenkilökunta osallis tuu asiakkaan luona jätehuollon koko naissuun nit teluun tarvittaessa aina eri jätejakeiden synty määrän kartoituksesta jäteastioiden tyhjennys välien määrittämiseen. Asiakas saa lisäksi asiantunte vaa neuvonta- ja koulutuspalvelua osana yhteistyötä. 2. Asiakas vastaa siitä, että hänen jätteiden nouto- ja käsittelytilauksensa sisältää oikeat tiedot jätteen tuottajasta, määrästä sekä noudettavan jätteen ominaisuuksista. Näin kuljetus kalusto osataan valita oikein ja voidaan varautua mahdollisiin vaihtoastioihin. 3. Kuljetus Ekokem, Ekokemin valitsemat ali- hankkijat tai asiakas hoitaa kuljetukset kuljettaja varmistaa asiakkaan luona oikeat jätemerkinnät ja -pakkaukset hyväkuntoinen, oikeilla merkinnöillä varustettu kuljetuskalusto kuljetuksia hoitaa koulutettu henkilö- kunta 3. Kuljettajat hoitavat kuljetukset ja varmis tavat asiakkaan luona, että jätteet on pakattu ja pakkaukset merkitty oikein. Kaikilta kuljettajilta vaaditaan ADR/VAK-koulutus, suoritettu ongelmajätekurssi ja voimassa oleva työturvallisuuskortti. Näin varmistetaan, että vaaralliset aineet kuljetetaan turvallisesti. Ihmisten ja ympäristön turvallisuuden vuoksi ongelma jätteitä käsiteltäessä ja kuljetettaessa on tärkeää tietää jätteiden ominaisuudet mahdollisimman hyvin. Turvallisuus alkaa vaarallisten aineiden tunnistamisesta ja jätteiden ominaisuuksien mukaisesta keräyksestä, kuljettamisesta ja käsittelystä. 4. A, B ja C Tuotaessa jätettä Ekokemin laitoksille tarkistetaan, että jätteiden ennakko tiedot ovat kunnossa. Saapunut kuorma osataan ennakkotilauksen perusteella ohjata oikeaan vastaanottopaikkaan. 5. Turvallisen varastoinnin ja käsittelyn takaa miseksi otetaan vastaanoton yhteydessä jätteistä näytteet, jotka analysoidaan omassa akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän jälkeen jätteet tarvittaessa esikäsitellään koostumukseltaan mahdollisimman tasalaatuisiksi ja viedään jäte laatujen mukaisiin varastotiloihin tai suoraan käsittelyyn. 6. Ongelmajätteet tuodaan joko suoraan asiak kaalta tai Ekokemin muista toimipaikoista Riihimäen toimipaikalle hyödynnettäviksi energiana tai materiaalina. Ekokemin jätevoimalasta, jossa käsitellään syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja tavanomaisia teollisuusjätteitä, voit lukea sivulta A Ekokemin Riihimäen toimipaikka portilla tarkistetaan kuorman ennakkotiedot kuorman punnitseminen kuorman ohjaaminen oikeaan vastaanottopaikkaan 4.C EKOKEMIN MUUT TOIMIPAIKAT Ekokemin toimipaikoilla vastaan- otetaan, lajitellaan, pakataan, merkitään ja lähetetään edelleen käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi asiakkaiden ongelmajätteitä Vastaanotetut jätteet ja käytetyt apuaineet Riihimäellä, Porissa ja Jämsän koskella jätteitä vastaanotettiin yhteensä t, josta Riihimäelle noin 94 %. Jätteitä käsiteltiin yhteensä t, josta Riihimäellä noin 97 %. Tuotannossa käytettiin apuaineina kalkkia t muita kemikaaleja 200 t typpeä suojakaasuna t tukipolttoainetta t. Vettä ostettiin m3.

11 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 11 käytetyt öljyt uusiovoiteluöljyiksi METALLIT uusioraaka-aineeksi 8. HYÖDYNTÄMINEN AINEENA TAI ENERGIANA 5. Ekokemin oma laboratorio Vuonna 2008 käsitellyistä jätteistä hyödynnettiin aineena tai energiana yhteensä 91 %. näytteiden analysointi höyry LASI uusioraaka-aineeksi esim. lasivillan valmistukseen kaukolämmön- ja sähkön tuotantoon sekä prosessihöyryksi muovi erilaisten muovi rakenteiden uusioraaka-aineeksi 6. TURVALLINEN KÄSITTELY EKOKEMILLÄ toimintaa ohjaavat sertifioidut laatu-, ympäristö ja turvallisuus järjestelmät 9. vienti 7. MUUT JATKOKÄSITTELYPAIKAT paperi, pahvi, metallit, lasi yms. hyödynnetään jatkokäsittely- paikoissa materiaalina loppusijoitus Ongelmajätteiden turvallinen käsittely edellyttää tarkkojen ohjeiden luomista ja noudattamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokemin toiminta on sertifioitu standardien ISO 9001, ISO ja OHSAS mukaisesti. Näillä järjestelmillä on luotu yhtenevät toimintatavat. Ekokemin oma henkilökunta sekä alueella työskentelevät aliurakoitsijat perehdytetään tarkasti turvallisuusasioihin sekä oikeisiin työskentelytapoihin. Lisäksi konsernin henkilökunnalta ja emo yhtiön Riihimäen laitosalueella työskenteleviltä yhteistyökumppa neilta vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. kuona ja puhdistetut maamassat ympäristö rakentamiseen Ongelma- ja yhdyskuntajätteiden polton savukaasupäästöt Hiukkaset 2,0 t CO 8,7 t NO2 202,4 t HCl 3,4 t SO2 16,5 t TOC 1,2 t CO t Dioksiinit ja furaanit 0,041 g Päästöt kaupungin jätevesilaitokselle: Sulfaattipäästöt Fosforipäästöt Typpipäästöt COD-päästöt 40,9 t 0t 11,7 t 163,3 t 10. loppusijoitus Ekokemin käsittelymenetelmistä löydät lisätietoa Internet-sivuiltamme osoitteesta: Ekokem-yhtiöt» Käsittelyprosessit. 7. Ekokem hoitaa jätehuollon kokonaisuudes saan asiakkaan niin halutessa. Tällaisissa tapauksissa Ekokemin alihankkijat noutavat asiakkaan luota syntypaikkalajitellut yhdys kuntajätteet, jotka ohjataan edelleen hyödynnettäviksi tai loppusijoitettaviksi. Tällaisia jätejakeita ovat mm. pahvi, paperi, biojäte, metallit ja kuivajäte. 8. Vuonna 2008 Ekokemin käsittelemistä ongelmajätteistä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana yhteensä 91 %. 9. Ekokemiltä vietiin ulkomaille käsiteltäviksi jätevesiä ja elohopeapitoisia jätteitä. Ulkomaille vietiin jätteitä käsiteltäviksi t. Loppusijoitusalueelle vietiin jätteitä Riihimäellä t, Porin Peräkorpeen t ja Anjalankoskelle t. Kaupungin jätevesilaitokselle ohjattiin jätevesiä m Ekokemin Riihimäen toimipaikan loppu sijoi tusalueelle sijoitettiin laitoksen omasta toimin nasta muodostuneita kaatopaikkakelpoisia sakkoja ja tuhkia. Lisäksi loppu sijoitusalueelle toimitettiin myös pieni määrä asiakkaiden käsittelemiä, loppusijoitukseen sopivia jätteitä.

12 12 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Jätevoimalan toimintoketju 1. hyödynnettävät jätejakeet: syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte teollisuuden jätteet kaupan jätteet lietteet tietyt ongelmajätteet loppusijoitus hyödyntäminen arinakuonasta erotetut metallit uusioraakaaineiksi 3.a poltossa syntyvät kiinteät jakeet kattilatuhka ja arinakuona 2. siirtokuormausasemat 3. jätteen poltto 3.b poltossa muodostuva höyry hyödyntäminen kaukolämpö ja sähkö 4. savukaasunpuhdistus loppusijoitus 4.B savukaasun puh - distuksessa syntyvät kiinteät jakeet lentotuhka ja sentrifugisakka 4.A savukaasut hiilidioksidi, vesi, muut kaasut 1. Ekokemin jätevoimalassa hyödynnetään energiana kotitalou ksissa syntyvää syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, teollisuuden ja kaupan jätteitä sekä lietteitä. Yhdyskuntajätteestä on jo syntypaikalla lajiteltu pois mm. paperi, pahvi, kartonki, metallit, lasi ja biojäte. 2. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla kuormataan jätekuormat uudelleen suuremmille lavoille. Siellä myös lajitellaan koneelli sesti kuormiin kuulumattomat jätteet sekä hyödynnettäviksi, polttoon ja loppusijoitukseen soveltuvat jätteet. 3 A. Poltossa syntyviä kiinteitä jakeita ovat kattilatuhka ja arinakuona, jotka ohjataan turvalliseen ja valvottuun loppu sijoitukseen. Arinakuonasta erotellut metallit ohjataan edelleen hyödynnettäviksi uusioraaka-aineina. 3 B. Jätteen polttoenergialla tuotetaan höyryä, jota hyödynnetään pääasiassa kauko lämmön- ja sähköntuotannossa sekä Ekokemin omissa prosesseissa. Jätteiden energiasisällöstä saadaan näin talteen yli 80 %. 4. Poltossa syntyvät savukaasut puhdistetaan parhaalla, ongelmajätteiden polttoon tarkoitetulla tekniikalla. 4 A. Savukaasunpuhdistuksen jälkeen jäljelle jää hiilidioksidia, vettä ja pieniä määriä muita kaasuja. 4 B. Savukaasunpuhdistuksessa syntyvät kiinteät jakeet lentotuhka ja sentrifugisakka ohjataan turvalliseen ja valvottuun loppu - sijoitukseen.

13 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 13 Ekokem, energia ja ilmastonmuutos Ekokem energiantuottajana Ekokem on polttolinja 1:n käynnistämisestä lähtien tuottanut kaukolämpöä Riihimäelle. Sähköntuotantoa on vähitellen lisätty. Nykyinen sähkön tuotantokapasiteetti on noin 9 MW. Kaukolämmöntuotannossa on tehty alkuaikojen jälkeen kaksi merkittävää kapasiteetti-investointia. Ensin vuosituhannen alussa polttolinja 2:lle ja keskilämpötilauunille tehtiin höyrykattilat. Merkittävin ja suurin lisäys valmistui vuoden 2007 lopulla, jolloin jätevoimala otettiin käyttöön ja kaukolämpöä alettiin toimittaa myös Hyvinkäälle. Nykyään Ekokemin kaukolämpöteho on parhaimmillaan n. 70 MW, kun se vielä kymmenen vuotta sitten oli n. 12 MW. Kaukolämpöyhteys Hyvinkäälle on mahdollistanut myös lämmön talteenottojen tehos tamisen prosessin hukkaenergioiden hyödyntämiseksi. Lämmön talteenottojen teho onkin parhaimmillaan n. 6 MW. Tästä kapasiteetista on puolentoista viime vuoden aikana rakennettu 4,5 MW. Ekokem on panostanut energiantuotantoon tällä vuosituhannella. Panostukset jatkuvat, ja Ekokem valmistautuu tehokkaaksi lämmön ja sähkön yhteistuottajaksi. Suunnitteilla oleva jätevoimala 2 parantaa toteutuessaan mer - kittävästi sähkön tuotannon osuutta. Jätevoimala 2:n toteutuessa sähköteho lisään tyy n. 22 MW ja kaukolämpöteho n. 25 MW. Viime vuoden energiantuotanto oli yhteensä n. 400 GWh, ja jätevoimala 2:n rakentamisella tähdätään n. 700 GWh:n vuosituotantoon. Ilmastonmuutos Ympäristön keskimääräinen lämpötila on noussut viime vuosien aikana kiihtyvällä vauhdilla. Lämpeneminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia ilmastoon maapallolla. Lämpenemiseen vaikuttavat ilmaan vapautuvat ns. kasvihuonekaasut, joita jätehuollossa ovat mm. metaani ja hiilidioksidi. Kasvihuonekaasuja syntyy jätteiden vuoksi esimerkiksi kuljetuksissa, kaatopaikoilla, kierrätysprosesseissa ja poltossa. Kaato paikoilla vapautuu metaania ja hiilidioksidia lähes yhtä paljon. Metaani on yli kaksikymmentä kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Kaatopaikkakaasuja voidaan ottaa talteen ja polttaa, jolloin metaani palaa vedeksi ja hiilidioksidiksi, mutta silti jätteenpolton kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti kaatopaikkojen päästöjä alhaisempia.

14 14 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Jätteenpoltto jätevoimalassa Ekokem käynnisti uuden jätevoimalan vuoden 2007 lopulla. Vuosi 2008 oli sen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Alkuvuodesta jätevoimalassa oli ongelmia suolahapon ja typenoksidien päästöpiikkien kanssa. Ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua syksyyn mennessä, ja loppuvuosi sujui ilman ongelmia. Jätevoimalan kapasiteetista oli alkuvuonna käytössä n. 90 %, mutta syyskuussa tehtyjen takuukorjausten jälkeen laitosta on käytetty täydellä teholla. Jätevoimala käyttää arinakattila tekniikkaa, joka tuottaa tulistettua höyryä energiantuotantoon. Arinakattilan etuna on muihin tekniikoihin nähden se, että siinä voidaan luotettavasti käsitellä myös sekajätettä eikä esim. yhdyskuntajätettä tarvitse esikäsitellä. Näin sekä keräys että kuljetuslogistiikka ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja kuljetuksissa ja esikäsitte lyssä syntyvät päästöt mahdollisimman pieniä. Arinakattilassa jätteen sisältämä energiasisältö hyödynnetään kokonaisuudessaan, eikä kaatopaikoille sijoitettavaa energiapitoista rejektiä synny. Jätevoimalan lupaehdot päästöille ilmaan ovat pienemmät kuin jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa ja teollisuudessa. Jätteenpolton lupaehdoilla varmistetaan, ettei ilmaan pääse haitallisia yhdisteitä. Esim. Ekokemin jätevoimalassa on yhteensä neljä savukaasun hiukkasia erottavaa prosessilaitetta. Verrattaessa prosessia voima laitoksissa yleisesti käytössä olevaan ainoaan puhdistuslaitteeseen, sähkösuodattimeen, voi helposti todeta, ettei poltossa syntyviä hiukkasia pääse järjestelmän läpi. Jätevoimalan hiilidioksidipäästöt vuonna 2008 Jätevoimalassa savukaasut palavat tehokkaasti loppuun. Häkäpitoisuus kuten myös palamattomien hiilivetyjen pitoisuus ovat olleet erittäin pienet. Kasvihuonekaasuista piipusta tulee käytännössä ainoastaan hiilidioksidia. Jätteenpoltto ei kuulu päästökaupan piiriin, mutta myös jätteenpolton fossiilisen hiilen muodostama hiilidioksidi huomioidaan kansallisessa inventaariossa. Ensimmäisen vuoden prosessitietojen perus teella laskettuna piipun savukaasut sisälsivät hiilidioksidia keskimäärin polttoaineen energiaan suhteutettuna 102 g/mj (ominaispäästö). Kun kokonaispäästöstä vähennetään biopolttoaineiksi laskettavien CCA-puu jätteen ja lietteiden poltto, oli keskimääräi nen sekajätteestä syntyvä hiilidioksidin ominaispäästö 89 g/mj. Sekajätteen biohajoava osuus vaihtelee eri maissa ja yhteyksissä. Kotimaisissa yhdyskuntien jätteissä on n. 60 % biohajoavaa jätettä. Vähentämällä sekajätteestä biohajoavan jätteen osuus saadaan fossiilisen hiilen muodostama hiilidioksidi. Näin jätevoimalan ensimmäisen vuoden kasvihuonekaasujen ominaispäästöksi tulee lopulta 35 g/mj. Tämä luku vastaa hyvin eri yhteyksissä esitettyjä jätteen polton päästökertoimia. Jätevoimalassa syntyvä hiilidioksidimäärä on pieni verrattuna kaikkiin fossiilisiin polttoainevaihtoehtoihin. Todellinen kasvihuonekaasupäästö 35 g/mj verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin esim. maakaasuun on noin kaksikolmasosaa ja hiileen noin kolmasosa näiden polttoaineiden päästöistä. Jos tehdään vertailua nykyisin tarjolla olevien jätteen energiahyötykäyttövaihtoehtojen välillä, on jätevoimalassa jätteellä tuotetun energian kasvihuonepäästövaikutukset pienimmät. Muissa vaihtoehdoissa logistiikka, prosessointi ja kaatopaikalle sijoitettava rejekti vähentävät jätteestä saatavaa energiamäärää ja toisaalta lisäävät poltettavan jäteosuuden ominaishiilidioksidipäästöä. Lisätietoja: tekninen johtaja (20.4. alkaen) Petri Onikki puh

15 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 15 Ekokemin monet muuttuvat roolit Matti Vattulainen tekninen johtaja Ekokem Oy Ab Ekokemin rooli on muuttunut yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Alussa pääpaino oli ongelmajätteiden tekemisessä vaarattomiksi, mikä ei Suomessa ollut hoidossa. Ekokemin ansiosta vaaralliset jätteet eivät jääneet pilaamaan maaperää ja vesistöjä. Samalla jätteen käsittelystä muodostui kustannus, joka kannusti jätteen tuottajaa välttämään jätteen syntyä. Alusta asti mukana on ollut myös jätteiden hyödyntäminen energiaksi, sanoo tekninen johtaja Matti Vattulainen. Heti aloittaessaan Ekokem otti talteen haitallisten jätteiden poltossa syntyneen energian ja hyödynsi sen kaukolämpönä Riihimäen talouksille. Sähkön tuotanto alkoi 1990-luvulla omien prosessien tarpeisiin. Vuonna 2007 Ekokem laajensi toimintaansa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn, jolle oli syntynyt selkeä tarve EU:n pyrkiessä vähentämään jätteen sijoittamista kaatopaikoille ja edistämään sen hyödyntämistä energiana ja materiaalina. Riihimäelle valmistui Suomen ensimmäinen EU:n vaatimusten mukainen 55 MW:n jätevoimala, joka käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Jätteenpoltto on ekoteko parhaimmillaan monessa mielessä. Yhdyskuntajätteet eivät enää päädy kaatopaikalle, jossa niistä hajotessaan syntyy hiilidioksidiakin haitallisempaa metaania. Kun jätteen energia hyödynnetään, voidaan luopua ulkomailta tuoduista fossiilista polttoaineista. Kasvihuonekaasuja mittaavien polttoainekertoimien perusteella jäte on puun jälkeen edullisin vaihtoehto ilmaston kannalta. Jätteenpoltto vähentää kasvihuonekaasuja, Vattulainen selvittää. Ihmisillä on usein vääriä kuvitelmia siitä, että jätevoimalan päästöt ilmakehään olisivat epäpuhtaampia kuin hiili- tai turvevoimalaitoksien päästöt. Päinvastoin: lupaehdot ovat paljon tiukemmat ja päästöjä on selkeästi vähemmän. Lisää energiantuotantoa, materiaalin parempaa hyödyntämistä Ekokem suunnittelee laajentavansa jätteenkäsittelytoimintoja ja jatkossa hyödyntävänsä jätteitä entistä paremmin sekä energiana että materiaalina. Tavoitteena on lisätä etenkin sähkön tuotantoa merkittävästi. Samalla investoidaan jätteen esikäsittelyyn, jossa jätteistä erotetaan hyötykäyttöön sopivia materiaaleja markkinoille myytäväksi. Rejekti hyödynnetään energian tuotannossa. Toisen jätevoimalan ja siihen liittyvän esikäsittelyn ympäristövaikutusten arviointiprosessi on käynnissä, ja alustavan aikataulun mukaan laitos käynnistyy vuonna Teksti: Marjaana Lehtinen

16 16 yritysvastuu ekokemissä Yritysvastuu Ekokemissä Ekokemin yritysvastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Varovaisuuden periaate kuuluu kaikkiin yritysvastuun osa-alueisiin. Sen mukaisesti Ekokem arvioi yhteiskunnalliset vaikutukset ja riskit toimintojen suunnittelussa sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Turvallinen toiminta on keskeisenä osana Ekokemin yritysvastuuntoteutumisessa. Taloudellinen vastuu tarkoittaa sidosryhmien odotuksiin vastaamista. Kotimaiset asiakkaat, joihin myös useimmat osakkaat lukeutuvat, odottavat erityisesti, että ongelmajätteiden vaativan käsittelyn hintataso pidetään kohtuullisena. Siinä onnistuminen, henkilöstön työllisyyden ylläpito ja ulkoistettujen toimintojen jatkaminen alihankintoina edellyttävät toiminnalta tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ekokem auttaa asiakkaitaan paitsi hoitamaan velvoitteensa myös yltämään hyviin ympäristösuorituksiin edullisin kustannuksin. Näin se edistää sekä asiakkaidensa että koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pääosan jätteistä Ekokem käsittelee omin voimin. Uusille jätejakeille kehitetään mahdollisuuksien mukaan uusia käsittelymenetelmiä. Osalle jätteistä ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoista käsittelyä kotimaassa. Silloin Ekokem auttaa asiakkaan yhteistyöhön ulkomaisen käsittelijän kanssa. Ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista. Tämä konkretisoituu käsittelylaitoksen päästöjen minimoimisena, energian tuotannon ja käytön tehokkuutena, muiden luonnonvarojen säästeliäänä käyttönä ja panostuksina mahdollisimman korkeaan jätteiden hyödyntämisasteeseen. Ekokemillä ympäristövastuu ulottuu toiminta-ajatuksen myötä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin yrityksen sidosryhmiin. Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, asiakkaiden ja muiden toimijoiden opastus ja valistus, palvelutuotteiden turvallisuus siis vastuu asiakkaista ja tuotteiden käyttäjistä. Ekokem toimii myös monissa yritysverkostoissa ja vuorovaikuttaa aktiivisesti toimintapaikkakunnillaan mm. kunnallispäättäjien kanssa. Ekokemin sosiaalisen vastuun tärkeä osa on tiivis ja avoin yhteistyö lähiympäristön kanssa. Siihen sisältyy myös yleishyödyllinen toiminta avustuksineen. Ekokemin viestintä on monipuolista, laajaa ja avointa.

17 yritysvastuun hallintokäytännöt 17 Yritysvastuun hallintokäytännöt Toimintaa ohjaavat tekijät Ekokem on vuonna 1979 perustettu kantamaan vastuuta Suomen ongelmajätehuollon hoitamisesta. Toiminnan katsottiin olevan niin tärkeää, että valtio antoi yhtiölle erityisaseman, joka tarkoitti mm. verovapautta. Tämä erityisasema oli merkittävä yhtiön alkuvaiheen aikana, ja se antoi oman leimansa koko yhtiön toimintaan. Toisaalta ja 2000-luvuilla on ongelmajätealan kilpailu lisääntynyt niin, että Ekokem käsittelee enää noin viidenneksen Suomen ongelmajätteistä. Viimeiset erityisaseman osatekijät olivat emoyhtiön eräät toimintavelvoitteet, verovapaus ja osingonjakokielto. Nämä poistuivat vuoden 2008 aikana. Sosiaalista vastuuta toteutetaan siten, että Ekokem noudattaa hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiinsä. Ekokemin eri sidosryhmillä on yhtiötä kohtaan erilaisia odotuksia, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä tarkasteltuina olla ristiriidassa keskenään. Kaikkien sidosryhmien etujen ajamiseksi yhtiössä pidetään kiinni määritellystä toimintapolitiikasta ja pitkän aikavälin tavoitteista. Vastuullisuus on määritelty myös kaikkiin sidosryhmiin liittyvän toimintatavan ohjaavaksi arvoksi. Tämä tarkoittaa, että Ekokemin eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Arvot ja eettisesti hyvät toimintatavat tukevat kestävää kehitystä. Ne toimivat yleisesti hyväksyttyinä toimintaohjeina ja päätöksenteon tukena sekä yhtenäistävät Ekokemin toimintoja ja työtehtäviä. Ekokemin eettiset periaatteet on määritelty vuonna 2007, ja ne löytyvät Ekokemin Internetsivuilta osoitteesta Ympäristö ja yritysvastuu» Sosiaalinen vastuu» Eettiset periaatteet. Vaikka erityisasema valtakunnallisena ongel majätehuollon varmistajana on poistunut, on siitä roolista jäänyt organisaatioon leimaa antavia ominaisuuksia, joista halutaan pitää kiinni. Näitä ovat mm. yhtiön arvot, jotka ovat vastuullisuus, ympäristömyötäisyys, avoimuus, yhteistyö ja palveluhenki, asiantuntijuus sekä tuloksellisuus. Ongelmajätehuollon järjestämiseen ja hoitamiseen liittyvillä erityishaasteilla on ollut merkittävä osuus yhtiön arvojen muotoutumisessa. Arvot ja toimintatavat ohjaavat edelleen kaikkia yhtiön toimintoja. Yritysvastuu perustuu Ekokemin omiin arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Kaikessa toiminnassa etsitään parhaita käytäntöjä. Lainsäädännön tinkimätöntä noudattamista pidetään vähimmäisvaatimuksena. Yritysvastuullisuus on yksi kehittämistapa, kun tavoitellaan kestävän kehityksen mukaista hyvää yrityskansalaisuutta. Ekokemissä nähdään, että yhtiön harjoittaman liiketoiminnan kannattavuus antaa pohjan yritysvastuun kantamiselle. Pitkällä aikavälillä vain kannattavuus voi taata toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen sekä vastuullisen toiminnan ylläpitämisen. Ympäristönäkökohtien ja riskien hallinta ja tavoitteiden saavuttamisen Päämäärien seuranta Toimenpiteet ja toimintasuunnitelmat Ympäristö- ja turvallisuustavoitteet Toimenpiteiden tehokkuus ja Ympäristöja turvallisuuspäämäärät Toimintapolitiikka Arvot Ympäristönäkökohdat ja riskiarvioinnit Ympäristönsuojelun ja turvallisuudentason kehitys Alusta pitäen on lähdetty siitä, että ympäristöasioissa on parempi olla aito edelläkävijä ja toimija. Ympäristölle parhaiden ratkaisujen kehittäjänä ja hyödyntäjänä toimiminen on myös yrityksen menestymiselle kestävämpi ratkaisu kuin toimiminen vain minimivaatimukset täyttävänä operoijana.

18 18 yritysvastuun hallintokäytännöt Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka Ekokem tuottaa ympäristönhuollon palveluja elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti noudattaen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Ekokemin tavoitteena on olla paras ympäristönhuollon yhteistyökumppani. Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristö asiat ovat keskeinen osa Ekokemin toiminnan laatua, ja yhtiö sitoutuu näillä alueilla toimimaan kykyjensä ja resurssiensa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ekokem tutkii ja selvittää jatkuvasti sekä nykyisten että suunnitelmissaan olevien toimintojen ja investointien turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia. Yhtiö etsii määrätietoisesti uusia keinoja jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen. Yhtiö kannustaa myös alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan toimimaan yhtiön turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö neuvoo ja tarvittaessa opastaa heitä, kuten myös asiakkaita ja kansalaisia, ongelmajätteiden oikeassa käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljettamisessa. Ekokem tiedottaa avoimesti ja säännöllisesti turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä toimistaan ja suunnitelmistaan sekä ottaa toiminnassaan huomioon saamansa palautteen. Ekokemin henkilökunta ymmärtää vastuunsa yhtiön toiminnan laadusta, turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Yhtiön jokainen työntekijä on velvollinen olemaan mukana hyvän toimintatavan ylläpitämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö kouluttaa, opastaa ja kannustaa työntekijöitään suorittamaan työtehtävänsä turvallisuuden ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Riihimäki Esa Tommila, toimitusjohtaja

19 yritysvastuun hallintokäytännöt 19 Toimintojärjestelmä Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä on integroitu yhdeksi järjestelmäksi, josta käytetään yhteisnimitystä toimintojärjestelmä. Järjestelmä on rakennettu seuraavien standardien, normis tojen ja ohjeistojen pohjalta: standardit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ja ISO 17025, EU:n EMAS-asetus, Kansain välisen kauppakamarin Kestävän kehi tyksen peruskirja sekä kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelma. ISO koskee vain emo yhtiön laboratoriotoimintaa, EMAS-asetus vain emoyhtiön Riihimäen päätoimipaikkaa sekä Jämsänkosken ja Porin toimintoja ja RC-ohjelma vain emoyhtiön toimintoja. Muilta osin standardit ja ohjelmat koskevat koko konsernin toimintoja. Toimintojärjestelmässä on määritelty tur vallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvät johtamistavat ja käytännöt sekä yhteiset menetelmät. Toimintojärjestelmää arvioidaan erilaisin tarkastuksin ja katsel muksin. Toimintojärjestelmän ulkoisia auditoin - teja suorittavat säännöllisesti mm. FINASakkreditointipalvelu, Inspecta Serti fiointi Oy ja Tukes. Yhtiön toimintojärjestelmän tehokkuus arvioidaan ja varmistetaan johdon ja henkilöstön edustajien yhteisissä katselmuksissa. Sidosryhmävuoro - vaikutus Avoimuus on ollut Ekokemin viestinnän perusperiaatteena koko yhtiön toiminnan ajan. Vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa kehitetään jatkuvasti yhteisissä kokouksissa kertyneiden ehdotusten tai muuten suullisesti tai kirjallisesti saadun palautteen perusteella. Saatuun palautteeseen vastataan ja lähettäjälle kerrotaan, miten kehitysehdotuksia tullaan toteuttamaan. Sidosryhmien odotuksista ja Ekokemin keinoista sidosryhmävuorovaikutuksen onnistumiseen sekä vuoropuhelun toteutumisesta vuonna 2008 kerromme tarkemmin kohdassa Yritysvastuun. Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pirjo Ikävalko puh Lisätietoja: hallintojohtaja Seppo Eriksson puh Ekokem-yhtiöiden toimintojärjestelmä Laatu Standardi/Sertifikaattivuodet Ympäristö Standardi/Sertifikaattivuodet Turvallisuus Ekokem Oy Ab Riihimäki Lisäksi laboratorio ISO 9001/1994 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/1996 EN 45001/ ISO 17025/2001 Katso akkreditoitu pätevyysalue Tukesin tarkastus 2 vuoden välein (1999 ) OHSAS 18001/2007 Pori ISO 9001/1994 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/2003 Jämsänkoski ISO 9001/1995 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/2003 Tukesin tarkastus 3 vuoden välein (1999 ) OHSAS 18001/2007 OHSAS 18001/2007 Muut toimipaikat ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Ekovoima Oy ISO 9001/2007 ISO 14001/2007 OHSAS 18001/2007 Ekokem-Palvelu Oy ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Ekokem-yhtiöiden toimipaikkojen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Ekokemin laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T038.

20 20 yritysvastuun Yritysvastuun Taloudellinen vastuu Seuraavassa on tarkasteltu Ekokemin taloudellisten tavoitteiden vaikutuksia eri sidosryhmiin taloudellisen hyvinvoinnin kannalta ja yhtiössä tapahtuneita muutoksia niihin liittyen. Kattavuus ja vertailtavuus edellisvuoteen Taloudellisen vastuun kattavat aiempia vuosia laajemman kokonaisuuden. Vuoden 2008 alussa konsernin palveluyhtiöt maaperänkunnostusta harjoittavaa Ekokem- Palvelua lukuun ottamatta on sulautettu emoyhtiöön. Jäte voimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi näkyy myös taloudellisen vastuun tunnusluvuissa. Edellä mainittujen rakenteellisten muutosten vuoksi seuraavassa esitetyt taloudellisia suureita kuvaavat luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin. Yhtiö- ja konsernirakenne alkaen Uusittu, toiminnallista tehtäväjakoa korostava konsernirakenne (katso s. 9) korvasi aiemman, veroneutraliteetin ja läpinäkyvyys syiden vuoksi vuodesta 2001 käytössä olleen rakenteen. Ekokemin yhtiöjärjestyksen muutos ja verolliseksi hakeutuminen mahdollistivat aiempaa yksinkertaisemman konsernirakenteen. Aiemmin viiteen yhtiöön jakautunut toiminta on nyt keskitetty kolmeen omaa työsarkaansa hoitavaan yhtiöön. Emoyhtiö Ekokem vastaa edelleen pääosasta tuotan totoimintaa, mutta siihen on liitetty takaisin ongelmajätepalveluita ja jätehuolto ratkaisuja tuottaneet konsernin osat sulautetuista tytäryhtiöistä. Ekokem-Palvelun keskeistä toimialaa ovat edelleen maaperänkunnostus, siihen läheisesti liittyvä infrastruktuurirakentami - nen sekä jätteiden hyötykäyttö ja loppusijoitus. Kolmanteen konsernin yhtiöön, Ekovoimaan on sijoitettu julkisena hankintayksikkönä suoritettavat palvelut kuten energian myynti ja valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestäminen. Ekovoiman tuotantoyksikkönä on jätevoimala, jonka toimintaa hoitaa käytännössä emoyhtiö. Tässä raportissa esitettyjä taloudellisia tunnuslukuja suurentavat tytäryhtiösulautumiset ja jätevoimalan lähes täysi toimintaaste edelliseen vuoteen verrattuna. Jätevoimalan tuottamat energia- ja jätetulot kasvoivat edellisvuodesta. Riihimäen lisäksi nyt myös Hyvinkää saa osansa Ekokemin tuottamasta kaukolämmöstä.

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2007 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2007 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2007 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski LUKIJALLE 3 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO...4 VUODEN 2007 TAPAHTUMIA...5 EKOKEMIN TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Integroidun toimintajärjestelmän haasteet. Raili Kulmala 31.10.2006

Integroidun toimintajärjestelmän haasteet. Raili Kulmala 31.10.2006 Integroidun toimintajärjestelmän haasteet 31.10.2006 Ekokem Oy Ab, lyhyesti 1/2 Perustettu vuonna 1979 Jätteiden käsittely alkoi vuonna 1984 Liiketoiminta-alueet Ongelmajätteiden hyödyntäminen, kierrätys,

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010. Jätteestä huippuliiketoimintaa miten?

Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010. Jätteestä huippuliiketoimintaa miten? Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010 Jätteestä huippuliiketoimintaa miten? Kari Mäkinen toimitusjohtaja Kiertokapula Oy Esityksen laatija 7/4/09 Esityksen laatija 7/4/09 Esityksen laatija 7/4/09 Hyvä

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke. luvitusprosessi. Ilmansuojelupäivät Eeva Lillman

Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke. luvitusprosessi. Ilmansuojelupäivät Eeva Lillman Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke luvitusprosessi Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Eeva Lillman Lahti Energia -konserni Lahti Energia Oy Emoyhtiö LE-Sähköverkko Oy Tytäryhtiö 100 % C-Ella Oy Osakkuusyhtiö 33,3

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot