JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia"

Transkriptio

1 Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia

2 SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan puheenvuoro...5 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot...6 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...8 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset...10 Ongelmajätetoiminnan toimintoketju...10 Jätevoimalan toimintoketju...12 Ekokem, energia ja ilmastonmuutos...13 Yritysvastuu Ekokemissä...16 Yritysvastuun hallintokäytännöt...17 Toimintaa ohjaavat tekijät...17 Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka...18 Toimintojärjestelmä...19 Sidosryhmävuorovaikutus...19 Yritysvastuun...20 Taloudellinen vastuu...20 Ympäristövastuu...25 Ympäristöjohtamisen...25 Välittömät ympäristövaikutukset...27 Välilliset ympäristövaikutukset...36 lupa-asiat...37 Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset...38 Sosiaalinen vastuu...39 henkilöstö...39 Yhteiskunta...44 Tuotteet ja palvelut...47 Tutkimus ja kehitys...48 T038 (EN ISO/IEC 17025) *) *) Katso akkreditoitu pätevyysalue GRI-sisältövertailu...50 Sanasto ja lyhenteet...52 Inspecta Sertifiointi Oy:n todennus...54 Riihimäen laitosalue...54 graafisten esitysten sijainti...55

3 lukijalle 3 Lukijalle Ekokem Oy Ab:n viidestoista ympäristö- ja yritysvastuuraportti Ekokem Oy Ab on omalla toimialallaan edelläkävijä Suomessa, kun mittarina on ympäristö- ja yritysvastuuasioiden raportointi. Yhtiö julkaisi ensimmäisen raporttinsa vuodelta Yhtiö perustettiin vuonna Olemme siten jo lähes 30 vuoden ajan edistäneet asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Tässä raportissa kerromme sidosryhmillemme jo 15. kerran yhtiön ympäristönhoidon ja yritysvastuun tuloksista. Julkaisuun on kerätty tiivistetysti kaikki ympäristö- ja yritysvastuuseen liittyvä tärkeä tieto vuodelta 2008 sekä vertailumateriaalia edellisiltä vuosilta. Ekokem-konserniin kuuluivat vuonna 2008 emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n lisäksi tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Ekovoima Oy. Raportin sisältö koskee Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken sekä Ekovoiman tuotantolaitosten toimintoja. Jos tiedot jossakin kohdassa perustuvat konsernin tietoihin, siitä mainitaan erikseen. Konsernin kaikki yhtiöt toimivat kiinteässä yhteistyössä ja vaikuttavat oleellisesti emoyhtiönsä toimintaan. Sen vuoksi olemme alussa sivuilla 8 9 kertoneet kaikista konsernin yhtiöistä sekä niiden tuotteista ja palveluista. Ympäristö- ja yritysvastuuraportti täydentää konsernin vuosikertomuksen taloudellista ja toiminnallista informaatiota. Se jaetaan mm. Ekokem-yhtiöiden henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille, suurasiakkaille ja urakoitsijoille. Lisäksi raporttia jaetaan mm. messuilla, ja sitä voi tilata veloituksetta puhelimitse numerosta , sähköpostilla osoitteesta tai Internet-sivuiltamme osoitteesta Yhteydenotot» Tilauslomakkeet» Esitemateriaalin tilaus. Raportin teemana energia ja ilmastonmuutos Ekokem on tuotantotoimintansa käynnistymisestä saakka ottanut prosesseissaan talteen energiaa ja hyödyntänyt sitä kauko lämpönä ja vähän myöhemmin myös sähkönä. Kaukolämpöä on toimitettu lähikuntien tarpeisiin ja sähköä on tuotettu lähinnä omiin tarpeisiin. Vuosi 2008 aloitti uuden ajan Ekokemin energiantuotannossa. Silloin saatiin täyskäyttöön jätevoimala. Myös sähköntuotantoa pystyttiin uuden investoinnin myötä lisäämään. Jätteenpolttoa varten suunnitelluissa jäte voimaloissa otetaan energiasisältö talteen sellaisista jätevirroista, jotka muussa tapauksessa päätyisivät kaatopaikoille vastoin EU:n jätehierarkiaa. Tiukan jätteenpolttodirektiivin takia jätevoimalan epäpuhtauksien päästöt puhdistetaan pieneen murto-osaan esim. öljyä, hiiltä tai puuhaketta polttavan voimalan em. päästöistä. Energiantuotanto jätteistä nykyaikaisessa jätevoimalassa on ilmasto- ja ympäristömyötäisempää kuin maakaasun tai öljyn polttaminen. EU-maissa toimii nykyisin noin 400 jätevoimalaa. Laitoksissa on erittäin suuria eroja kierrätyksen ja energiakäytön osuuksissa. EU:n tilastoista on selkeästi nähtävissä, että parhaat jätteitä energiana hyödyntävät maat ovat myös parhaita kierrättäjiä. Edellä mainituista syistä olemme valinneet raporttimme tämän vuoden teemaksi Energia ja ilmastonmuutos. Sidosryhmiemme haastattelut valottavat teeman eri ulottuvuuksia. Hyvät esimerkit ovat virike hoitaa asioita aina vain paremmin. Raportti noudattaa GRI-ohjeiston suosituksia Tämä ympäristö- ja yritysvastuuraportti noudattaa pääosin vuoden 2006 Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) raportointi- ja laskentaohjeita organisaatioiden vapaaehtoiselle yhteiskuntavastuuraportoinnille. Ekokemin ympäristö- ja yritysvastuuraportti täyttää myös EU:n EMAS-asetuksen 761/2001 mukaiset ympäristöselonteon vaatimukset. Raportissa on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta. Yhtiön raportointia kehitetään em. ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin omiin laskenta-, seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Laskentaperusteet ovat pääosin samat kuin vuoden 2007 raportissa. Raportin tekoon on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Tietojen oikeellisuuden on tarkastanut Inspecta Sertifiointi Oy. Vuoden 2009 ympäristö- ja yritysvastuuraportti julkaistaan mennessä. Kiitämme kaikkia henkilöitä, jotka antoivat palautetta vuoden 2007 raportistamme! Palautetta saimme tällä kertaa sähkö postitse. Palaute on otettu huomioon raportin kehittämisessä. Lisätietoja Ekokemistä saat ympäristö- ja yritysvastuuraportissa mainituilta yhteyshenkilöiltä, viestintäosastolta (löydät yhteystiedot raportin takakannesta) ja Internet-sivuiltamme Miten olemme onnistuneet vuoden 2008 raportin teossa? Anna palautetta Internetin palautelomakkeella osoitteessa Yhteydenotot» Ympäristö- ja yritysvastuuraportin palautelomake. Kiitos! Ekokem Oy Ab:n ympäristö- ja yritysvastuuraporttityöryhmä

4 4 vuoden 2008 tapahtumia Ekokemyhtiöiden vuoden 2008 tapahtumia Tammikuu Ekokem avasi uuden toimipaikan Ylivieskaan Vestia Oy:n jätekeskukseen. Näissä tiloissa toimii ongelmajätteen vastaanottopiste. Maaliskuu Ekokem sopi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n itäisimmän alueen yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisestä järjestettiin lähinaapuritilaisuus, jossa oli mukana sekä Ekokemin että tytäryhtiö Ekokem-Palvelun edustajia. Huhtikuu 1.4. vihittiin käyttöön uusi jätevoimala järjestetyssä henkilökunnan tiedotustilaisuudessa jaettiin Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit pidettiin Ekokemin yhtiökokous. Toukokuu pidettiin yhteistyöraadin kokous Ekokem voitti yhdessä Kiertokapula Oy:n kanssa jätevoimalahankkeellaan Energy Globe Award -palkinnon kansallisessa sarjassa. World Energy Globe Award on vuodesta 1999 saakka jaettu huomattava ympäristöpalkinto. Palkintoa voivat tavoitella ympäri maailmaa projektit, jotka pyrkivät kehittämään ja käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Kesäkuu jaettiin noin euroa opintoja tutkimusapurahoja Ekokemin stipendirahastosta järjestettiin avoimien ovien iltapäivä Riihimäen tuotantolaitoksilla Ekokem täytti 29 vuotta. Ekokem-Palvelu aloitti Hausjärven käsittely- ja vastaanottokeskuksen laajennuksen YVA-selvitykset. Ekokem-Palvelu aloitti Kokkolan käsittely- ja vastaanottokeskuksen YVA-selvitykset. heinäkuu 1.7. avattiin uusi toimipaikka Kuopion Heinälamminrinteelle Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Riihimäki-Seura järjestivät kaikille avoimen tutustumiskäynnin Ekokemille. Elokuu Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä tutustui Ekokemin toimintaan. Syyskuu 8.9. järjestettiin lähinaapuritilaisuus, jossa kerrottiin Ekokemin ja Ekokem- Palvelun suunnitelmista julkistettiin toisen jätevoimalan suunnitteluhanke ja aloitettiin hankkeen YVA-selvitys vietettiin koko konsernin henkilökunnan yhteistä Energiapäivää Hämeenlinnan Aulangolla. Tilaisuudessa painotettiin turvallisuusasioita. Lokakuu pidettiin yhteistyöraadin kokous allekirjoitettiin sopimus Rosk n Roll Oy:n kanssa Raaseporin synty- paikkalajiteltujen jätteiden energia - hyödyntämisestä. Ekokem-Palvelun Anjalankosken teollisuusjätteen käsittelykeskuksen toiminta käynnistyi järjestettiin Kokkolassa Ekokem-Palvelun käsittelykeskus - hankkeen YVA-seurantaryhmän kokous. Ekokem-Palvelu aloitti Kuopion käsittely- ja vastaanottokeskuksen YVA-selvitykset. Marraskuu Ekokem lahjoitti kummikoulu Uramon oppilaille heijastimet Ekokem allekirjoitti Kemianteollisuus ry:n kanssa energiatehokkuus - sopimuksen toimenpideohjelman. Joulukuu kokoontui YVA-seurantaryhmä sekä Ekokemin toisen jätevoimalan että Ekokem-Palvelun Hausjärven teollisuusja käsittelykeskuksen laajennuksen hankkeiden merkeissä YVA-ohjelmien valmistuttua järjestettiin Ekokemin ja Ekokem-Palvelun hankkeista avoin yleisötilaisuus julkistettiin Ekokem-Palvelun Kokkolan teollisuusjätteen hyödyntämisja käsittelykeskuksen YVA-ohjelma. Samana päivänä järjestettiin avoin yleisötilaisuus järjestettiin henkilökunnan tiedotustilaisuus ja jaettiin Keskuskauppa - kamarin myöntämät ansiomerkit Ekokemin Riihimäen toimipaikalla tuli täyteen 431 tapaturmatonta päivää.

5 toimitusjohtajan puheenvuoro 5 Ilmastonmuutos osana yritysvastuuta Päältä katsoen voi vaikuttaa oudolta liittää toisiinsa väite tunnollisesta ilmastonsuojelusta ja jätteiden polttaminen. Näillä on kuitenkin tiivis ja hyvin myönteinen yhteys. Lämpöenergiaa tarvitaan viileässä ilmastossamme varsin paljon. Hyvinkään kaukolämpö tuotettiin aikaisemmin kokonaan maakaasulla, ja Riihimäellä jouduttiin sulkemaan vanhentunut hake- ja maakaasuvoimala. Kun Ekokem nyt tuottaa korvaavan lämmön yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä jätevoimalassaan, kasvihuonekaasuja syntyy paljon entistä vähemmän. Yhdyskuntajätteissä on niin paljon uusiutuvia aineita, että vuoden 2007 hiilidioksidivertailuluku jätteenpoltolle 35 grammaa megajoulelta on paljon pienempi kuin maakaasun 55 g/mj ja vain kolmasosa kivihiilen vastaavasta. Toinen samanaikainen ilmastohyöty tulee siitä, että nämä jätteet eivät enää päädykään kaatopaikoille muhimaan metaania. Sehän on ilmastokaasuna 21 kertaa hiilidioksidia haitallisempi, eikä sen vuotoja voida kokonaan välttää. Kolmas päästöihin liittyvä ympäristöhyöty tulee siitä, että erittäin tiukan jätteenpolttodirektiivin takia jätevoimalan rikkidioksidipäästöt ovat 4 17 kertaa pienemmät ja hiukkaspäästötkin viisi kertaa pienemmät kuin vastaavassa kiinteän polttoaineen voimalassa sallittaisiin. Neljäs ympäristöhyöty liittyy luonnonvarojen säästöön: jätevoimalassa korvataan uusiutumattomia fossiilipolttoaineita sellaisella kotimaisella jätteellä, josta kaikki aidosti hyödyntämiskelpoinen on syntypaikkalajittelussa erotettu ja joka siksi jäisi muuten täysin vaille hyötykäyttöä. Toki monet haaveilevat jätteiden täydellisestä kierrättämisestä aineena. Valitettavasti fysiikan peruslaeista kuitenkin seuraa, että täyskierrätys ei ole mahdollista ilman suurta energian ja luonnonvarojen kulutusta ja ympäristönkuormitusta. Kuulostaa paradoksaaliselta, mutta on totta, että ympäristökeskustelussa tulisi tuntuvasti lisätä luonnonlakien tuntemusta. Tätä väitettä on syytä tarkastella koko ketjussa jätteentuottajilta hyötymateriaalien ja energian loppukäyttäjiin sekä tuhkan ja yli jääneiden jakeiden kaatopaikkasijoitukseen asti. Silloin käy ilmi, että jätepolttoaineen valmistuksessa erotettava ja vaille käyttöä jäävä huonoin osa eli ns. rejekti vie mukanaan kaatopaikalle melkoisesti energiaa. Lisäksi rinnakkaispolttoon on täyden energiahyödyn saamiseksi ohjattava kaikkein korkealaatuisimmat jätemateriaalit, siis juuri sellaiset, joita voitaisiin hyödyntää aineenakin. Usein sivuutetaan sekin, että rinnakkaispoltolle sallitaan tuntuvasti suuremmat perinteisten epäpuhtauksien päästöt kuin jätteiden energiahyödyntämiselle arinakattilassa. Yhteenvedoksi näistä vertailuista tulee, että rinnakkaispoltto onkin arinapolttoa heikompi materiaalitaloudellisesti, energiataloudellisesti ja vaadittavien päästörajoitusten suhteen. Molempia jätteiden energiaksi hyödyntämisen menetelmiä kyllä tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Niillä on kuitenkin omat roolinsa, eikä yhdellä niistä voida korvata toista kokonaan. Jätevoimalamme osoittaa, että Ekokemin yritysvastuu ulottuu liiketoiminnan kehittämisessä tehtäviin tekniikka- ja raakaainevalintoihin asti. Sen ohella Ekokem jakaa punnittua tietoa näiden valintojen ympäristövaikutuksista. Keväällä 2008 uusittu valtakunnallinen jätesuunnitelma tähtää siihen, että vuoteen 2016 mennessä yhdyskuntajätteistä nykyisen viidenneksen sijasta ainakin puolet hyödynnettäisiin aineena ja ainakin 30 % energiana. Ekokemin rakennuttama ja käyttöön ottama, Suomen ensimmäinen EU-vaatimukset täyttävä jätevoimala on pitkä askel näiden ja ilmastopolitiikalle asetettujen kansallisten tavoitteiden toteuttamisessa. Voidakseen kantaa vastuunsa vielä paremmin Ekokem suunnittelee rakentavansa lähivuosina toisen jätevoimalan ja sen yhteyteen hyötyjätteiden erottelulaitoksen. Toisen jätevoimalan tuottamalle energialle on ostajatkin jo valmiina. Teemme jätteestä historiaa. Esa Tommila, toimitusjohtaja Monesti väitetään myös, että valikoitujen hyvälaatuisten jätteiden ns. rinnakkaispoltto kiinteiden peruspolttoaineiden täydennyksenä erityisissä leijukerroskattiloissa olisi ympäristömyötäisempää kuin arinapoltto.

6 6 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot

7 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot 7 Perustehtävä Ekokem-konsernin tehtävänä on tuottaa vaativan ja tavanomaisen jätehuollon, jätteiden kierrätyksen sekä energiana hyödyntämisen, maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja elinkeinoelämälle ja yhdyskunnille asiakaslähtöisesti, markkinoilla avautuvat mahdollisuudet ripeästi hyödyntäen, kannattavasti kasvaen ja yhtiön omistaja-arvoa kartuttaen sekä huolehtia tarvittaessa siitä, että Suomessa syntyvistä ongelmajätteistä myös vaikeimmin käsiteltävissä oleville löytyy ympäristöturvallinen nielu kotimaassa tai ulkomailla. Ekokem-yhtiöiden strategia on päivitetty syksyllä 2008 vastaamaan lähivuosien haasteisiin. Strategian pääkohdat Konsernin menestys nojaa markkinoilla avautuvien mahdollisuuksien nopeaan hyödyntämiseen, aktiiviseen palveluntarjontaan, luottamuksellisiin asiakassuhteisiin, kehittyneeseen palvelu- ja uudistumiskykyyn, hyvään vastuunkantokykyyn, monipuoliseen hyödyntämismenetelmien ja käsittelynielujen valikoimaan sekä kykyyn hyödyntää kustannustehokkaasti osaavaa yhteistyökumppanien verkkoa. Ekokem-yhtiöt tuottavat osin omin voimin ja osin yhteistyökumppaneita hyödyntäen sellaisia monipuolisia, logistisesti edistyksellisiä, kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja jätehuoltoon ja jätteiden sekä sivutuotteiden aineena ja energiana hyödyntämiseen, jotka ylläpitävät asiakkaiden kilpailukykyä ja yhtiön otetta materiaalivirtoihin. Tavoitetila vuoteen 2012 Ekokem on vakaatuottoinen markkinajohtaja vaativassa ympäristörakentamisessa, jätepalveluissa ja energiahyödyntämisessä, vahva jäteoperaattori ja teollisuuden paras ympäristökumppani, jonka ympäristörakentamis- ja jäteliiketoiminnat ovat myös hankkineet jalansijan Suomen lähialueilla, ja joka vetää puoleensa etevää henkilöstöä. Arvot vastuullisuus ympäristömyötäisyys avoimuus yhteistyö ja palveluhenki asiantuntijuus tuloksellisuus

8 8 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokemyhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokem-yhtiöillä on tärkeä tehtävä jätehuollon palvelujen ja uusien energiaratkaisujen toteuttajana. Huolehdimme asiak kaidemme jätehuollosta kattavasti ja turvallisesti: suunnittelemme, toteutamme, seuraamme ja kehitämme asiakkaidemme käytännön jätehuoltoa. Käsittelemme haitattomiksi, hyödynnämme ja loppusijoitamme jätteitä sekä kehitämme niille uusia hyötykäyttö- ja kierrätystapoja. Paras jäte on syntymätön jäte. Koska jätettä kuitenkin syntyy jossain määrin, toiminnanharjoittajan on viisasta valita ympäristönhuollon kumppaniksi yritys, jolla on oikeat, varmennetut toimintatavat. Ympäristönhuollon kenttä on muuttunut 20 viime vuoden aikana valtavasti. Samalla myös Ekokem on uudistunut moneen otteeseen, kuitenkin aina asiakkaitaan kuunnellen. Ympäristöalan yhä haastavammassa kilpailussa kehitämme palvelujamme kaiken aikaa ja vastuullisesti. Haluamme olla paras vaativan ympäristönhuollon yhteistyökumppani myös tulevina vuosina. Ekokemyhtiöihin kuuluvat emoyhtiö Ekokem Oy Ab sekä tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Ekovoima Oy. EKOKEM-yhtiöiden toimipaikat Jätehuoltoratkaisut Riihimäki, Turku, Pori, Kiiminki, Iisalmi, Kuopio, Joensuu, Anjalankoski, Ylivieska, Seinäjoki Teollisuusjätteen käsittelykeskus Hausjärvi, Anjalankoski, Pori, Kuopio Ongelmajätteen käsittely ja hyötykäyttö Riihimäki, Pori, Jämsänkoski, Kuopio ja Anjalankoski Energiaksi hyödyntäminen Riihimäki, Hanko Ylivieska Kiiminki Iisalmi Seinäjoki Kuopio Jämsänkoski Joensuu Pori Hausjärvi Riihimäki Turku Anjalankoski Hanko lisätietoja:

9 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 9 Ekokem-yhtiöiden liiketoiminta on jaettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme tehokkaasti. Nämä ovat jätehuoltoratkaisut, yhdyskuntajäte- ja -lieteratkaisut, tuottajanvastuuratkaisut, energia ratkaisut, käsittelypalvelun vienti sekä ympäristörakentaminen ja maamassojen hyötysijoitus. Kaikki jätehuoltoratkaisut kattavasti Tarjoamme asiakkaillemme jätehuollon kattavat palvelut. Niihin kuuluvat yrityksessä syntyvien kaikenlaisten jätteiden määrä-, laatu- ja syntypaikkakartoitukset, jäteastioiden sijoittelun suunnittelu, keräys- ja kuljetuspalvelut, astia- ja pesupalvelut sekä astioiden kunnossapito, jätteiden käsittely, asiakkaiden koulutus ja neuvonta sekä toteutuneen jätehuollon raportointi. Asiakkaamme saavat meiltä jätehuollon kokonaishallinnan. Samalla riskit vähenevät, hyötykäyttö lisääntyy ja resurssit vapautuvat asiakkaan oman asiantuntemuksen tehtäviin. Yhdyskuntajätteet ja -lietteet turvallisesti energiahyötykäyttöön Tarjoamme energianahyödyntämis- ja käsittelypalvelua syntypaikkalajitelluille yhdyskunta- ja teollisuusjätteille. Syntypaikka lajittelun ansiosta myös hyötyjakeet saadaan entistä paremmin talteen. Jätteet poltetaan siihen suunnitellussa jätevoimalassa ja niiden energiasisältö hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä. Kun kierrätykseen kelpaamattomalla, mutta energiaa sisältävällä jätteellä korvataan fossiilisia polttoaineita, vähennetään samalla tehokkaasti myös kasvihuonekaasupäästöjä sekä piipuissa että kaatopaikoilla. Aineksia kestävään kehitykseen Teemme aktiivista ja avointa yhteistyötä kaikkien tuottajanvastuuorganisaatioiden kanssa ja tarjoamme heille ja yhteistyöketjuille monipuolisia kierrätys- ja hyötykäyttöpalveluja, osaamista ja teknologiaa. Osaamisemme kattaa koko kierrätysketjun: käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanoton ja kuljetuksen sekä materiaalien esikäsittelyn, erottelun ja toimituksen uudelleenkäyttöön uusioraaka-aineena tai energiana. Ekokem lämmön ja sähkön tuottajana Tuotamme ongelma- ja yhdyskuntajätteiden polttolaitoksillamme kaukolämpöä Riihimäen ja Hyvinkään kaupungeille sekä ajoittain sähköä valtakunnan verkkoon. Energiantuotantomme täyttää Riihimäen tarpeen ja noin puolet Hyvinkään kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Ongelmajätteiden polton tuottamaa energiaa olemme hyödyntäneet kaukolämpönä jo vuodesta Syksyllä 2007 toimintansa aloittaneen jätevoimalan polttoaineena on syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte, joka on peräisin kotitalouksista, teollisuudesta ja kaupasta. Jätevoimalan avulla saamme talteen energiasisällön niistä jätevirroista, jotka käsittelemättöminä päätyisivät kaatopaikoille tuottamaan mm. metaania. Jätteenpolton ansiosta fossiilisten polttoaineiden kuten maakaasun tarve alueella on vähentynyt. ekokem-konsernin yhtiörakenne - Jätepalvelujen tuotanto - Käsittelyjen ja palvelun myynti - Ongelmajätteiden käsittely ja hyödyntäminen - Energiantuotanto ongelmajätteiden polttokäsittelystä - Konsernin yhteiset toiminnot Ekokem-palvelu Oy - Maaperän ja pohjaveden kunnostus - Teollisuuden erityisjätevesien käsittely - Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely omissa käsittelykeskuksissa - Ympäristörakentaminen ja teollisuuden sivutuotepalvelut Liikevaihto 29,2 M, henkilökunnan määrä 48 Ekokem Oy Ab Kansainvälinen Ekokem Ekokem on maailmanlaajuisesti tunnettu toimija. Korkeatasoista teknologiaamme ja osaamistamme on käytetty muun muassa Maailmanpankin, YK:n ja EU:n hankkeissa. Osaamisemme erityisesti ongelmajätteiden käsittelyssä ja pilaantuneen maaperän kunnostamisessa on arvostettua. Ympäristörakentamisen ja maaperän kunnostuksen erityisosaaja Keskeistä työssämme ovat teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö, ympäristöä suojaavat eristys- ja tiivistysrakenteet sekä maaperän ja pohjaveden kunnostus. Tarjoamme innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Panostamme voimakkaasti uusien menetelmien, ratkaisujen ja palvelumallien kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaidemme käytössä on Suomen laajin valikoima pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostusmenetelmiä sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme. Tavoitteenamme on löytää kullekin asiakkaalle kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu. Konsernin liikevaihto 96,6 M, henkilökunnan määrä 324 Emoyhtiön liikevaihto 60,2 M, henkilökunnan määrä 276 Ekovoima Oy - Jätevoimala - Kaukolämmön tukkumyynti - Määräävässä markkina-asemassa olevien käsittelypalvelujen myynti - Keräysöljyorganisaation valtakunnal - linen hallinnointi Liikevaihto 27,3 M, henkilökunnan määrä 0

10 10 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Ongelmajätetoiminnan toimintoketju 4.B EKOKEMIN JÄMSÄN KOSKEN JA PORIN TOIMIPAIKAT Jämsänkoskella vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, kirkkaita voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä Porissa vastaanotetaan ja käsitellään pääasiassa laivaöljyjä sekä vastaan- otetaan ja varastoidaan pakattuja ongelmajätteitä 1. Asiakkaan luona jätelaatujen ja -määrien kartoittaminen oikeiden astioiden valinta jätteiden lajittelu jätteiden pakkaaminen astioiden merkitseminen astioiden tyhjennykset valistus neuvonta 2. Tilauksen vastaanotto Ekokemillä riittävät ja oikeat tiedot jätemääristä ja -laaduista oikeiden astioiden ja kuljetuskaluston valinta asiakirjat kuljetusta ja vastaanottoa varten 1. Ekokemin asiakaspalveluhenkilökunta osallis tuu asiakkaan luona jätehuollon koko naissuun nit teluun tarvittaessa aina eri jätejakeiden synty määrän kartoituksesta jäteastioiden tyhjennys välien määrittämiseen. Asiakas saa lisäksi asiantunte vaa neuvonta- ja koulutuspalvelua osana yhteistyötä. 2. Asiakas vastaa siitä, että hänen jätteiden nouto- ja käsittelytilauksensa sisältää oikeat tiedot jätteen tuottajasta, määrästä sekä noudettavan jätteen ominaisuuksista. Näin kuljetus kalusto osataan valita oikein ja voidaan varautua mahdollisiin vaihtoastioihin. 3. Kuljetus Ekokem, Ekokemin valitsemat ali- hankkijat tai asiakas hoitaa kuljetukset kuljettaja varmistaa asiakkaan luona oikeat jätemerkinnät ja -pakkaukset hyväkuntoinen, oikeilla merkinnöillä varustettu kuljetuskalusto kuljetuksia hoitaa koulutettu henkilö- kunta 3. Kuljettajat hoitavat kuljetukset ja varmis tavat asiakkaan luona, että jätteet on pakattu ja pakkaukset merkitty oikein. Kaikilta kuljettajilta vaaditaan ADR/VAK-koulutus, suoritettu ongelmajätekurssi ja voimassa oleva työturvallisuuskortti. Näin varmistetaan, että vaaralliset aineet kuljetetaan turvallisesti. Ihmisten ja ympäristön turvallisuuden vuoksi ongelma jätteitä käsiteltäessä ja kuljetettaessa on tärkeää tietää jätteiden ominaisuudet mahdollisimman hyvin. Turvallisuus alkaa vaarallisten aineiden tunnistamisesta ja jätteiden ominaisuuksien mukaisesta keräyksestä, kuljettamisesta ja käsittelystä. 4. A, B ja C Tuotaessa jätettä Ekokemin laitoksille tarkistetaan, että jätteiden ennakko tiedot ovat kunnossa. Saapunut kuorma osataan ennakkotilauksen perusteella ohjata oikeaan vastaanottopaikkaan. 5. Turvallisen varastoinnin ja käsittelyn takaa miseksi otetaan vastaanoton yhteydessä jätteistä näytteet, jotka analysoidaan omassa akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän jälkeen jätteet tarvittaessa esikäsitellään koostumukseltaan mahdollisimman tasalaatuisiksi ja viedään jäte laatujen mukaisiin varastotiloihin tai suoraan käsittelyyn. 6. Ongelmajätteet tuodaan joko suoraan asiak kaalta tai Ekokemin muista toimipaikoista Riihimäen toimipaikalle hyödynnettäviksi energiana tai materiaalina. Ekokemin jätevoimalasta, jossa käsitellään syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja tavanomaisia teollisuusjätteitä, voit lukea sivulta A Ekokemin Riihimäen toimipaikka portilla tarkistetaan kuorman ennakkotiedot kuorman punnitseminen kuorman ohjaaminen oikeaan vastaanottopaikkaan 4.C EKOKEMIN MUUT TOIMIPAIKAT Ekokemin toimipaikoilla vastaan- otetaan, lajitellaan, pakataan, merkitään ja lähetetään edelleen käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi asiakkaiden ongelmajätteitä Vastaanotetut jätteet ja käytetyt apuaineet Riihimäellä, Porissa ja Jämsän koskella jätteitä vastaanotettiin yhteensä t, josta Riihimäelle noin 94 %. Jätteitä käsiteltiin yhteensä t, josta Riihimäellä noin 97 %. Tuotannossa käytettiin apuaineina kalkkia t muita kemikaaleja 200 t typpeä suojakaasuna t tukipolttoainetta t. Vettä ostettiin m3.

11 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 11 käytetyt öljyt uusiovoiteluöljyiksi METALLIT uusioraaka-aineeksi 8. HYÖDYNTÄMINEN AINEENA TAI ENERGIANA 5. Ekokemin oma laboratorio Vuonna 2008 käsitellyistä jätteistä hyödynnettiin aineena tai energiana yhteensä 91 %. näytteiden analysointi höyry LASI uusioraaka-aineeksi esim. lasivillan valmistukseen kaukolämmön- ja sähkön tuotantoon sekä prosessihöyryksi muovi erilaisten muovi rakenteiden uusioraaka-aineeksi 6. TURVALLINEN KÄSITTELY EKOKEMILLÄ toimintaa ohjaavat sertifioidut laatu-, ympäristö ja turvallisuus järjestelmät 9. vienti 7. MUUT JATKOKÄSITTELYPAIKAT paperi, pahvi, metallit, lasi yms. hyödynnetään jatkokäsittely- paikoissa materiaalina loppusijoitus Ongelmajätteiden turvallinen käsittely edellyttää tarkkojen ohjeiden luomista ja noudattamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokemin toiminta on sertifioitu standardien ISO 9001, ISO ja OHSAS mukaisesti. Näillä järjestelmillä on luotu yhtenevät toimintatavat. Ekokemin oma henkilökunta sekä alueella työskentelevät aliurakoitsijat perehdytetään tarkasti turvallisuusasioihin sekä oikeisiin työskentelytapoihin. Lisäksi konsernin henkilökunnalta ja emo yhtiön Riihimäen laitosalueella työskenteleviltä yhteistyökumppa neilta vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. kuona ja puhdistetut maamassat ympäristö rakentamiseen Ongelma- ja yhdyskuntajätteiden polton savukaasupäästöt Hiukkaset 2,0 t CO 8,7 t NO2 202,4 t HCl 3,4 t SO2 16,5 t TOC 1,2 t CO t Dioksiinit ja furaanit 0,041 g Päästöt kaupungin jätevesilaitokselle: Sulfaattipäästöt Fosforipäästöt Typpipäästöt COD-päästöt 40,9 t 0t 11,7 t 163,3 t 10. loppusijoitus Ekokemin käsittelymenetelmistä löydät lisätietoa Internet-sivuiltamme osoitteesta: Ekokem-yhtiöt» Käsittelyprosessit. 7. Ekokem hoitaa jätehuollon kokonaisuudes saan asiakkaan niin halutessa. Tällaisissa tapauksissa Ekokemin alihankkijat noutavat asiakkaan luota syntypaikkalajitellut yhdys kuntajätteet, jotka ohjataan edelleen hyödynnettäviksi tai loppusijoitettaviksi. Tällaisia jätejakeita ovat mm. pahvi, paperi, biojäte, metallit ja kuivajäte. 8. Vuonna 2008 Ekokemin käsittelemistä ongelmajätteistä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana yhteensä 91 %. 9. Ekokemiltä vietiin ulkomaille käsiteltäviksi jätevesiä ja elohopeapitoisia jätteitä. Ulkomaille vietiin jätteitä käsiteltäviksi t. Loppusijoitusalueelle vietiin jätteitä Riihimäellä t, Porin Peräkorpeen t ja Anjalankoskelle t. Kaupungin jätevesilaitokselle ohjattiin jätevesiä m Ekokemin Riihimäen toimipaikan loppu sijoi tusalueelle sijoitettiin laitoksen omasta toimin nasta muodostuneita kaatopaikkakelpoisia sakkoja ja tuhkia. Lisäksi loppu sijoitusalueelle toimitettiin myös pieni määrä asiakkaiden käsittelemiä, loppusijoitukseen sopivia jätteitä.

12 12 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Jätevoimalan toimintoketju 1. hyödynnettävät jätejakeet: syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte teollisuuden jätteet kaupan jätteet lietteet tietyt ongelmajätteet loppusijoitus hyödyntäminen arinakuonasta erotetut metallit uusioraakaaineiksi 3.a poltossa syntyvät kiinteät jakeet kattilatuhka ja arinakuona 2. siirtokuormausasemat 3. jätteen poltto 3.b poltossa muodostuva höyry hyödyntäminen kaukolämpö ja sähkö 4. savukaasunpuhdistus loppusijoitus 4.B savukaasun puh - distuksessa syntyvät kiinteät jakeet lentotuhka ja sentrifugisakka 4.A savukaasut hiilidioksidi, vesi, muut kaasut 1. Ekokemin jätevoimalassa hyödynnetään energiana kotitalou ksissa syntyvää syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, teollisuuden ja kaupan jätteitä sekä lietteitä. Yhdyskuntajätteestä on jo syntypaikalla lajiteltu pois mm. paperi, pahvi, kartonki, metallit, lasi ja biojäte. 2. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla kuormataan jätekuormat uudelleen suuremmille lavoille. Siellä myös lajitellaan koneelli sesti kuormiin kuulumattomat jätteet sekä hyödynnettäviksi, polttoon ja loppusijoitukseen soveltuvat jätteet. 3 A. Poltossa syntyviä kiinteitä jakeita ovat kattilatuhka ja arinakuona, jotka ohjataan turvalliseen ja valvottuun loppu sijoitukseen. Arinakuonasta erotellut metallit ohjataan edelleen hyödynnettäviksi uusioraaka-aineina. 3 B. Jätteen polttoenergialla tuotetaan höyryä, jota hyödynnetään pääasiassa kauko lämmön- ja sähköntuotannossa sekä Ekokemin omissa prosesseissa. Jätteiden energiasisällöstä saadaan näin talteen yli 80 %. 4. Poltossa syntyvät savukaasut puhdistetaan parhaalla, ongelmajätteiden polttoon tarkoitetulla tekniikalla. 4 A. Savukaasunpuhdistuksen jälkeen jäljelle jää hiilidioksidia, vettä ja pieniä määriä muita kaasuja. 4 B. Savukaasunpuhdistuksessa syntyvät kiinteät jakeet lentotuhka ja sentrifugisakka ohjataan turvalliseen ja valvottuun loppu - sijoitukseen.

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jäteverotukseen pieniä muutoksia 21 Lakitietoa avainasiakkaille 22 Ekokem 35 vuotta 1/14 Muoville uusi elämä Muovijäte muovautuu uusioraaka-aineeksi ja profiileiksi 10 4 Ympäristönhuoltoa

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Kotitalouksien lajittelu edistyy 18 Sakab osa Ekokemiä 21 Hae apurahaa! 22 Vuoden 2013 kurssitarjonta 24 Öljyisten jätteiden oikea osoite 4/12 Painotuotteen hiilipäästöt on

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot