JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia"

Transkriptio

1 Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia

2 SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan puheenvuoro...5 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot...6 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...8 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset...10 Ongelmajätetoiminnan toimintoketju...10 Jätevoimalan toimintoketju...12 Ekokem, energia ja ilmastonmuutos...13 Yritysvastuu Ekokemissä...16 Yritysvastuun hallintokäytännöt...17 Toimintaa ohjaavat tekijät...17 Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka...18 Toimintojärjestelmä...19 Sidosryhmävuorovaikutus...19 Yritysvastuun...20 Taloudellinen vastuu...20 Ympäristövastuu...25 Ympäristöjohtamisen...25 Välittömät ympäristövaikutukset...27 Välilliset ympäristövaikutukset...36 lupa-asiat...37 Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset...38 Sosiaalinen vastuu...39 henkilöstö...39 Yhteiskunta...44 Tuotteet ja palvelut...47 Tutkimus ja kehitys...48 T038 (EN ISO/IEC 17025) *) *) Katso akkreditoitu pätevyysalue GRI-sisältövertailu...50 Sanasto ja lyhenteet...52 Inspecta Sertifiointi Oy:n todennus...54 Riihimäen laitosalue...54 graafisten esitysten sijainti...55

3 lukijalle 3 Lukijalle Ekokem Oy Ab:n viidestoista ympäristö- ja yritysvastuuraportti Ekokem Oy Ab on omalla toimialallaan edelläkävijä Suomessa, kun mittarina on ympäristö- ja yritysvastuuasioiden raportointi. Yhtiö julkaisi ensimmäisen raporttinsa vuodelta Yhtiö perustettiin vuonna Olemme siten jo lähes 30 vuoden ajan edistäneet asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Tässä raportissa kerromme sidosryhmillemme jo 15. kerran yhtiön ympäristönhoidon ja yritysvastuun tuloksista. Julkaisuun on kerätty tiivistetysti kaikki ympäristö- ja yritysvastuuseen liittyvä tärkeä tieto vuodelta 2008 sekä vertailumateriaalia edellisiltä vuosilta. Ekokem-konserniin kuuluivat vuonna 2008 emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n lisäksi tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Ekovoima Oy. Raportin sisältö koskee Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken sekä Ekovoiman tuotantolaitosten toimintoja. Jos tiedot jossakin kohdassa perustuvat konsernin tietoihin, siitä mainitaan erikseen. Konsernin kaikki yhtiöt toimivat kiinteässä yhteistyössä ja vaikuttavat oleellisesti emoyhtiönsä toimintaan. Sen vuoksi olemme alussa sivuilla 8 9 kertoneet kaikista konsernin yhtiöistä sekä niiden tuotteista ja palveluista. Ympäristö- ja yritysvastuuraportti täydentää konsernin vuosikertomuksen taloudellista ja toiminnallista informaatiota. Se jaetaan mm. Ekokem-yhtiöiden henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille, suurasiakkaille ja urakoitsijoille. Lisäksi raporttia jaetaan mm. messuilla, ja sitä voi tilata veloituksetta puhelimitse numerosta , sähköpostilla osoitteesta tai Internet-sivuiltamme osoitteesta Yhteydenotot» Tilauslomakkeet» Esitemateriaalin tilaus. Raportin teemana energia ja ilmastonmuutos Ekokem on tuotantotoimintansa käynnistymisestä saakka ottanut prosesseissaan talteen energiaa ja hyödyntänyt sitä kauko lämpönä ja vähän myöhemmin myös sähkönä. Kaukolämpöä on toimitettu lähikuntien tarpeisiin ja sähköä on tuotettu lähinnä omiin tarpeisiin. Vuosi 2008 aloitti uuden ajan Ekokemin energiantuotannossa. Silloin saatiin täyskäyttöön jätevoimala. Myös sähköntuotantoa pystyttiin uuden investoinnin myötä lisäämään. Jätteenpolttoa varten suunnitelluissa jäte voimaloissa otetaan energiasisältö talteen sellaisista jätevirroista, jotka muussa tapauksessa päätyisivät kaatopaikoille vastoin EU:n jätehierarkiaa. Tiukan jätteenpolttodirektiivin takia jätevoimalan epäpuhtauksien päästöt puhdistetaan pieneen murto-osaan esim. öljyä, hiiltä tai puuhaketta polttavan voimalan em. päästöistä. Energiantuotanto jätteistä nykyaikaisessa jätevoimalassa on ilmasto- ja ympäristömyötäisempää kuin maakaasun tai öljyn polttaminen. EU-maissa toimii nykyisin noin 400 jätevoimalaa. Laitoksissa on erittäin suuria eroja kierrätyksen ja energiakäytön osuuksissa. EU:n tilastoista on selkeästi nähtävissä, että parhaat jätteitä energiana hyödyntävät maat ovat myös parhaita kierrättäjiä. Edellä mainituista syistä olemme valinneet raporttimme tämän vuoden teemaksi Energia ja ilmastonmuutos. Sidosryhmiemme haastattelut valottavat teeman eri ulottuvuuksia. Hyvät esimerkit ovat virike hoitaa asioita aina vain paremmin. Raportti noudattaa GRI-ohjeiston suosituksia Tämä ympäristö- ja yritysvastuuraportti noudattaa pääosin vuoden 2006 Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) raportointi- ja laskentaohjeita organisaatioiden vapaaehtoiselle yhteiskuntavastuuraportoinnille. Ekokemin ympäristö- ja yritysvastuuraportti täyttää myös EU:n EMAS-asetuksen 761/2001 mukaiset ympäristöselonteon vaatimukset. Raportissa on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta. Yhtiön raportointia kehitetään em. ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin omiin laskenta-, seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Laskentaperusteet ovat pääosin samat kuin vuoden 2007 raportissa. Raportin tekoon on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Tietojen oikeellisuuden on tarkastanut Inspecta Sertifiointi Oy. Vuoden 2009 ympäristö- ja yritysvastuuraportti julkaistaan mennessä. Kiitämme kaikkia henkilöitä, jotka antoivat palautetta vuoden 2007 raportistamme! Palautetta saimme tällä kertaa sähkö postitse. Palaute on otettu huomioon raportin kehittämisessä. Lisätietoja Ekokemistä saat ympäristö- ja yritysvastuuraportissa mainituilta yhteyshenkilöiltä, viestintäosastolta (löydät yhteystiedot raportin takakannesta) ja Internet-sivuiltamme Miten olemme onnistuneet vuoden 2008 raportin teossa? Anna palautetta Internetin palautelomakkeella osoitteessa Yhteydenotot» Ympäristö- ja yritysvastuuraportin palautelomake. Kiitos! Ekokem Oy Ab:n ympäristö- ja yritysvastuuraporttityöryhmä

4 4 vuoden 2008 tapahtumia Ekokemyhtiöiden vuoden 2008 tapahtumia Tammikuu Ekokem avasi uuden toimipaikan Ylivieskaan Vestia Oy:n jätekeskukseen. Näissä tiloissa toimii ongelmajätteen vastaanottopiste. Maaliskuu Ekokem sopi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n itäisimmän alueen yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisestä järjestettiin lähinaapuritilaisuus, jossa oli mukana sekä Ekokemin että tytäryhtiö Ekokem-Palvelun edustajia. Huhtikuu 1.4. vihittiin käyttöön uusi jätevoimala järjestetyssä henkilökunnan tiedotustilaisuudessa jaettiin Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit pidettiin Ekokemin yhtiökokous. Toukokuu pidettiin yhteistyöraadin kokous Ekokem voitti yhdessä Kiertokapula Oy:n kanssa jätevoimalahankkeellaan Energy Globe Award -palkinnon kansallisessa sarjassa. World Energy Globe Award on vuodesta 1999 saakka jaettu huomattava ympäristöpalkinto. Palkintoa voivat tavoitella ympäri maailmaa projektit, jotka pyrkivät kehittämään ja käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Kesäkuu jaettiin noin euroa opintoja tutkimusapurahoja Ekokemin stipendirahastosta järjestettiin avoimien ovien iltapäivä Riihimäen tuotantolaitoksilla Ekokem täytti 29 vuotta. Ekokem-Palvelu aloitti Hausjärven käsittely- ja vastaanottokeskuksen laajennuksen YVA-selvitykset. Ekokem-Palvelu aloitti Kokkolan käsittely- ja vastaanottokeskuksen YVA-selvitykset. heinäkuu 1.7. avattiin uusi toimipaikka Kuopion Heinälamminrinteelle Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Riihimäki-Seura järjestivät kaikille avoimen tutustumiskäynnin Ekokemille. Elokuu Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä tutustui Ekokemin toimintaan. Syyskuu 8.9. järjestettiin lähinaapuritilaisuus, jossa kerrottiin Ekokemin ja Ekokem- Palvelun suunnitelmista julkistettiin toisen jätevoimalan suunnitteluhanke ja aloitettiin hankkeen YVA-selvitys vietettiin koko konsernin henkilökunnan yhteistä Energiapäivää Hämeenlinnan Aulangolla. Tilaisuudessa painotettiin turvallisuusasioita. Lokakuu pidettiin yhteistyöraadin kokous allekirjoitettiin sopimus Rosk n Roll Oy:n kanssa Raaseporin synty- paikkalajiteltujen jätteiden energia - hyödyntämisestä. Ekokem-Palvelun Anjalankosken teollisuusjätteen käsittelykeskuksen toiminta käynnistyi järjestettiin Kokkolassa Ekokem-Palvelun käsittelykeskus - hankkeen YVA-seurantaryhmän kokous. Ekokem-Palvelu aloitti Kuopion käsittely- ja vastaanottokeskuksen YVA-selvitykset. Marraskuu Ekokem lahjoitti kummikoulu Uramon oppilaille heijastimet Ekokem allekirjoitti Kemianteollisuus ry:n kanssa energiatehokkuus - sopimuksen toimenpideohjelman. Joulukuu kokoontui YVA-seurantaryhmä sekä Ekokemin toisen jätevoimalan että Ekokem-Palvelun Hausjärven teollisuusja käsittelykeskuksen laajennuksen hankkeiden merkeissä YVA-ohjelmien valmistuttua järjestettiin Ekokemin ja Ekokem-Palvelun hankkeista avoin yleisötilaisuus julkistettiin Ekokem-Palvelun Kokkolan teollisuusjätteen hyödyntämisja käsittelykeskuksen YVA-ohjelma. Samana päivänä järjestettiin avoin yleisötilaisuus järjestettiin henkilökunnan tiedotustilaisuus ja jaettiin Keskuskauppa - kamarin myöntämät ansiomerkit Ekokemin Riihimäen toimipaikalla tuli täyteen 431 tapaturmatonta päivää.

5 toimitusjohtajan puheenvuoro 5 Ilmastonmuutos osana yritysvastuuta Päältä katsoen voi vaikuttaa oudolta liittää toisiinsa väite tunnollisesta ilmastonsuojelusta ja jätteiden polttaminen. Näillä on kuitenkin tiivis ja hyvin myönteinen yhteys. Lämpöenergiaa tarvitaan viileässä ilmastossamme varsin paljon. Hyvinkään kaukolämpö tuotettiin aikaisemmin kokonaan maakaasulla, ja Riihimäellä jouduttiin sulkemaan vanhentunut hake- ja maakaasuvoimala. Kun Ekokem nyt tuottaa korvaavan lämmön yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä jätevoimalassaan, kasvihuonekaasuja syntyy paljon entistä vähemmän. Yhdyskuntajätteissä on niin paljon uusiutuvia aineita, että vuoden 2007 hiilidioksidivertailuluku jätteenpoltolle 35 grammaa megajoulelta on paljon pienempi kuin maakaasun 55 g/mj ja vain kolmasosa kivihiilen vastaavasta. Toinen samanaikainen ilmastohyöty tulee siitä, että nämä jätteet eivät enää päädykään kaatopaikoille muhimaan metaania. Sehän on ilmastokaasuna 21 kertaa hiilidioksidia haitallisempi, eikä sen vuotoja voida kokonaan välttää. Kolmas päästöihin liittyvä ympäristöhyöty tulee siitä, että erittäin tiukan jätteenpolttodirektiivin takia jätevoimalan rikkidioksidipäästöt ovat 4 17 kertaa pienemmät ja hiukkaspäästötkin viisi kertaa pienemmät kuin vastaavassa kiinteän polttoaineen voimalassa sallittaisiin. Neljäs ympäristöhyöty liittyy luonnonvarojen säästöön: jätevoimalassa korvataan uusiutumattomia fossiilipolttoaineita sellaisella kotimaisella jätteellä, josta kaikki aidosti hyödyntämiskelpoinen on syntypaikkalajittelussa erotettu ja joka siksi jäisi muuten täysin vaille hyötykäyttöä. Toki monet haaveilevat jätteiden täydellisestä kierrättämisestä aineena. Valitettavasti fysiikan peruslaeista kuitenkin seuraa, että täyskierrätys ei ole mahdollista ilman suurta energian ja luonnonvarojen kulutusta ja ympäristönkuormitusta. Kuulostaa paradoksaaliselta, mutta on totta, että ympäristökeskustelussa tulisi tuntuvasti lisätä luonnonlakien tuntemusta. Tätä väitettä on syytä tarkastella koko ketjussa jätteentuottajilta hyötymateriaalien ja energian loppukäyttäjiin sekä tuhkan ja yli jääneiden jakeiden kaatopaikkasijoitukseen asti. Silloin käy ilmi, että jätepolttoaineen valmistuksessa erotettava ja vaille käyttöä jäävä huonoin osa eli ns. rejekti vie mukanaan kaatopaikalle melkoisesti energiaa. Lisäksi rinnakkaispolttoon on täyden energiahyödyn saamiseksi ohjattava kaikkein korkealaatuisimmat jätemateriaalit, siis juuri sellaiset, joita voitaisiin hyödyntää aineenakin. Usein sivuutetaan sekin, että rinnakkaispoltolle sallitaan tuntuvasti suuremmat perinteisten epäpuhtauksien päästöt kuin jätteiden energiahyödyntämiselle arinakattilassa. Yhteenvedoksi näistä vertailuista tulee, että rinnakkaispoltto onkin arinapolttoa heikompi materiaalitaloudellisesti, energiataloudellisesti ja vaadittavien päästörajoitusten suhteen. Molempia jätteiden energiaksi hyödyntämisen menetelmiä kyllä tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Niillä on kuitenkin omat roolinsa, eikä yhdellä niistä voida korvata toista kokonaan. Jätevoimalamme osoittaa, että Ekokemin yritysvastuu ulottuu liiketoiminnan kehittämisessä tehtäviin tekniikka- ja raakaainevalintoihin asti. Sen ohella Ekokem jakaa punnittua tietoa näiden valintojen ympäristövaikutuksista. Keväällä 2008 uusittu valtakunnallinen jätesuunnitelma tähtää siihen, että vuoteen 2016 mennessä yhdyskuntajätteistä nykyisen viidenneksen sijasta ainakin puolet hyödynnettäisiin aineena ja ainakin 30 % energiana. Ekokemin rakennuttama ja käyttöön ottama, Suomen ensimmäinen EU-vaatimukset täyttävä jätevoimala on pitkä askel näiden ja ilmastopolitiikalle asetettujen kansallisten tavoitteiden toteuttamisessa. Voidakseen kantaa vastuunsa vielä paremmin Ekokem suunnittelee rakentavansa lähivuosina toisen jätevoimalan ja sen yhteyteen hyötyjätteiden erottelulaitoksen. Toisen jätevoimalan tuottamalle energialle on ostajatkin jo valmiina. Teemme jätteestä historiaa. Esa Tommila, toimitusjohtaja Monesti väitetään myös, että valikoitujen hyvälaatuisten jätteiden ns. rinnakkaispoltto kiinteiden peruspolttoaineiden täydennyksenä erityisissä leijukerroskattiloissa olisi ympäristömyötäisempää kuin arinapoltto.

6 6 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot

7 Ekokemin perustehtävä, strategia, visio ja arvot 7 Perustehtävä Ekokem-konsernin tehtävänä on tuottaa vaativan ja tavanomaisen jätehuollon, jätteiden kierrätyksen sekä energiana hyödyntämisen, maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja elinkeinoelämälle ja yhdyskunnille asiakaslähtöisesti, markkinoilla avautuvat mahdollisuudet ripeästi hyödyntäen, kannattavasti kasvaen ja yhtiön omistaja-arvoa kartuttaen sekä huolehtia tarvittaessa siitä, että Suomessa syntyvistä ongelmajätteistä myös vaikeimmin käsiteltävissä oleville löytyy ympäristöturvallinen nielu kotimaassa tai ulkomailla. Ekokem-yhtiöiden strategia on päivitetty syksyllä 2008 vastaamaan lähivuosien haasteisiin. Strategian pääkohdat Konsernin menestys nojaa markkinoilla avautuvien mahdollisuuksien nopeaan hyödyntämiseen, aktiiviseen palveluntarjontaan, luottamuksellisiin asiakassuhteisiin, kehittyneeseen palvelu- ja uudistumiskykyyn, hyvään vastuunkantokykyyn, monipuoliseen hyödyntämismenetelmien ja käsittelynielujen valikoimaan sekä kykyyn hyödyntää kustannustehokkaasti osaavaa yhteistyökumppanien verkkoa. Ekokem-yhtiöt tuottavat osin omin voimin ja osin yhteistyökumppaneita hyödyntäen sellaisia monipuolisia, logistisesti edistyksellisiä, kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja jätehuoltoon ja jätteiden sekä sivutuotteiden aineena ja energiana hyödyntämiseen, jotka ylläpitävät asiakkaiden kilpailukykyä ja yhtiön otetta materiaalivirtoihin. Tavoitetila vuoteen 2012 Ekokem on vakaatuottoinen markkinajohtaja vaativassa ympäristörakentamisessa, jätepalveluissa ja energiahyödyntämisessä, vahva jäteoperaattori ja teollisuuden paras ympäristökumppani, jonka ympäristörakentamis- ja jäteliiketoiminnat ovat myös hankkineet jalansijan Suomen lähialueilla, ja joka vetää puoleensa etevää henkilöstöä. Arvot vastuullisuus ympäristömyötäisyys avoimuus yhteistyö ja palveluhenki asiantuntijuus tuloksellisuus

8 8 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokemyhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokem-yhtiöillä on tärkeä tehtävä jätehuollon palvelujen ja uusien energiaratkaisujen toteuttajana. Huolehdimme asiak kaidemme jätehuollosta kattavasti ja turvallisesti: suunnittelemme, toteutamme, seuraamme ja kehitämme asiakkaidemme käytännön jätehuoltoa. Käsittelemme haitattomiksi, hyödynnämme ja loppusijoitamme jätteitä sekä kehitämme niille uusia hyötykäyttö- ja kierrätystapoja. Paras jäte on syntymätön jäte. Koska jätettä kuitenkin syntyy jossain määrin, toiminnanharjoittajan on viisasta valita ympäristönhuollon kumppaniksi yritys, jolla on oikeat, varmennetut toimintatavat. Ympäristönhuollon kenttä on muuttunut 20 viime vuoden aikana valtavasti. Samalla myös Ekokem on uudistunut moneen otteeseen, kuitenkin aina asiakkaitaan kuunnellen. Ympäristöalan yhä haastavammassa kilpailussa kehitämme palvelujamme kaiken aikaa ja vastuullisesti. Haluamme olla paras vaativan ympäristönhuollon yhteistyökumppani myös tulevina vuosina. Ekokemyhtiöihin kuuluvat emoyhtiö Ekokem Oy Ab sekä tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Ekovoima Oy. EKOKEM-yhtiöiden toimipaikat Jätehuoltoratkaisut Riihimäki, Turku, Pori, Kiiminki, Iisalmi, Kuopio, Joensuu, Anjalankoski, Ylivieska, Seinäjoki Teollisuusjätteen käsittelykeskus Hausjärvi, Anjalankoski, Pori, Kuopio Ongelmajätteen käsittely ja hyötykäyttö Riihimäki, Pori, Jämsänkoski, Kuopio ja Anjalankoski Energiaksi hyödyntäminen Riihimäki, Hanko Ylivieska Kiiminki Iisalmi Seinäjoki Kuopio Jämsänkoski Joensuu Pori Hausjärvi Riihimäki Turku Anjalankoski Hanko lisätietoja:

9 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 9 Ekokem-yhtiöiden liiketoiminta on jaettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme tehokkaasti. Nämä ovat jätehuoltoratkaisut, yhdyskuntajäte- ja -lieteratkaisut, tuottajanvastuuratkaisut, energia ratkaisut, käsittelypalvelun vienti sekä ympäristörakentaminen ja maamassojen hyötysijoitus. Kaikki jätehuoltoratkaisut kattavasti Tarjoamme asiakkaillemme jätehuollon kattavat palvelut. Niihin kuuluvat yrityksessä syntyvien kaikenlaisten jätteiden määrä-, laatu- ja syntypaikkakartoitukset, jäteastioiden sijoittelun suunnittelu, keräys- ja kuljetuspalvelut, astia- ja pesupalvelut sekä astioiden kunnossapito, jätteiden käsittely, asiakkaiden koulutus ja neuvonta sekä toteutuneen jätehuollon raportointi. Asiakkaamme saavat meiltä jätehuollon kokonaishallinnan. Samalla riskit vähenevät, hyötykäyttö lisääntyy ja resurssit vapautuvat asiakkaan oman asiantuntemuksen tehtäviin. Yhdyskuntajätteet ja -lietteet turvallisesti energiahyötykäyttöön Tarjoamme energianahyödyntämis- ja käsittelypalvelua syntypaikkalajitelluille yhdyskunta- ja teollisuusjätteille. Syntypaikka lajittelun ansiosta myös hyötyjakeet saadaan entistä paremmin talteen. Jätteet poltetaan siihen suunnitellussa jätevoimalassa ja niiden energiasisältö hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä. Kun kierrätykseen kelpaamattomalla, mutta energiaa sisältävällä jätteellä korvataan fossiilisia polttoaineita, vähennetään samalla tehokkaasti myös kasvihuonekaasupäästöjä sekä piipuissa että kaatopaikoilla. Aineksia kestävään kehitykseen Teemme aktiivista ja avointa yhteistyötä kaikkien tuottajanvastuuorganisaatioiden kanssa ja tarjoamme heille ja yhteistyöketjuille monipuolisia kierrätys- ja hyötykäyttöpalveluja, osaamista ja teknologiaa. Osaamisemme kattaa koko kierrätysketjun: käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanoton ja kuljetuksen sekä materiaalien esikäsittelyn, erottelun ja toimituksen uudelleenkäyttöön uusioraaka-aineena tai energiana. Ekokem lämmön ja sähkön tuottajana Tuotamme ongelma- ja yhdyskuntajätteiden polttolaitoksillamme kaukolämpöä Riihimäen ja Hyvinkään kaupungeille sekä ajoittain sähköä valtakunnan verkkoon. Energiantuotantomme täyttää Riihimäen tarpeen ja noin puolet Hyvinkään kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Ongelmajätteiden polton tuottamaa energiaa olemme hyödyntäneet kaukolämpönä jo vuodesta Syksyllä 2007 toimintansa aloittaneen jätevoimalan polttoaineena on syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte, joka on peräisin kotitalouksista, teollisuudesta ja kaupasta. Jätevoimalan avulla saamme talteen energiasisällön niistä jätevirroista, jotka käsittelemättöminä päätyisivät kaatopaikoille tuottamaan mm. metaania. Jätteenpolton ansiosta fossiilisten polttoaineiden kuten maakaasun tarve alueella on vähentynyt. ekokem-konsernin yhtiörakenne - Jätepalvelujen tuotanto - Käsittelyjen ja palvelun myynti - Ongelmajätteiden käsittely ja hyödyntäminen - Energiantuotanto ongelmajätteiden polttokäsittelystä - Konsernin yhteiset toiminnot Ekokem-palvelu Oy - Maaperän ja pohjaveden kunnostus - Teollisuuden erityisjätevesien käsittely - Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely omissa käsittelykeskuksissa - Ympäristörakentaminen ja teollisuuden sivutuotepalvelut Liikevaihto 29,2 M, henkilökunnan määrä 48 Ekokem Oy Ab Kansainvälinen Ekokem Ekokem on maailmanlaajuisesti tunnettu toimija. Korkeatasoista teknologiaamme ja osaamistamme on käytetty muun muassa Maailmanpankin, YK:n ja EU:n hankkeissa. Osaamisemme erityisesti ongelmajätteiden käsittelyssä ja pilaantuneen maaperän kunnostamisessa on arvostettua. Ympäristörakentamisen ja maaperän kunnostuksen erityisosaaja Keskeistä työssämme ovat teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö, ympäristöä suojaavat eristys- ja tiivistysrakenteet sekä maaperän ja pohjaveden kunnostus. Tarjoamme innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Panostamme voimakkaasti uusien menetelmien, ratkaisujen ja palvelumallien kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaidemme käytössä on Suomen laajin valikoima pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostusmenetelmiä sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme. Tavoitteenamme on löytää kullekin asiakkaalle kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu. Konsernin liikevaihto 96,6 M, henkilökunnan määrä 324 Emoyhtiön liikevaihto 60,2 M, henkilökunnan määrä 276 Ekovoima Oy - Jätevoimala - Kaukolämmön tukkumyynti - Määräävässä markkina-asemassa olevien käsittelypalvelujen myynti - Keräysöljyorganisaation valtakunnal - linen hallinnointi Liikevaihto 27,3 M, henkilökunnan määrä 0

10 10 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Ongelmajätetoiminnan toimintoketju 4.B EKOKEMIN JÄMSÄN KOSKEN JA PORIN TOIMIPAIKAT Jämsänkoskella vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, kirkkaita voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä Porissa vastaanotetaan ja käsitellään pääasiassa laivaöljyjä sekä vastaan- otetaan ja varastoidaan pakattuja ongelmajätteitä 1. Asiakkaan luona jätelaatujen ja -määrien kartoittaminen oikeiden astioiden valinta jätteiden lajittelu jätteiden pakkaaminen astioiden merkitseminen astioiden tyhjennykset valistus neuvonta 2. Tilauksen vastaanotto Ekokemillä riittävät ja oikeat tiedot jätemääristä ja -laaduista oikeiden astioiden ja kuljetuskaluston valinta asiakirjat kuljetusta ja vastaanottoa varten 1. Ekokemin asiakaspalveluhenkilökunta osallis tuu asiakkaan luona jätehuollon koko naissuun nit teluun tarvittaessa aina eri jätejakeiden synty määrän kartoituksesta jäteastioiden tyhjennys välien määrittämiseen. Asiakas saa lisäksi asiantunte vaa neuvonta- ja koulutuspalvelua osana yhteistyötä. 2. Asiakas vastaa siitä, että hänen jätteiden nouto- ja käsittelytilauksensa sisältää oikeat tiedot jätteen tuottajasta, määrästä sekä noudettavan jätteen ominaisuuksista. Näin kuljetus kalusto osataan valita oikein ja voidaan varautua mahdollisiin vaihtoastioihin. 3. Kuljetus Ekokem, Ekokemin valitsemat ali- hankkijat tai asiakas hoitaa kuljetukset kuljettaja varmistaa asiakkaan luona oikeat jätemerkinnät ja -pakkaukset hyväkuntoinen, oikeilla merkinnöillä varustettu kuljetuskalusto kuljetuksia hoitaa koulutettu henkilö- kunta 3. Kuljettajat hoitavat kuljetukset ja varmis tavat asiakkaan luona, että jätteet on pakattu ja pakkaukset merkitty oikein. Kaikilta kuljettajilta vaaditaan ADR/VAK-koulutus, suoritettu ongelmajätekurssi ja voimassa oleva työturvallisuuskortti. Näin varmistetaan, että vaaralliset aineet kuljetetaan turvallisesti. Ihmisten ja ympäristön turvallisuuden vuoksi ongelma jätteitä käsiteltäessä ja kuljetettaessa on tärkeää tietää jätteiden ominaisuudet mahdollisimman hyvin. Turvallisuus alkaa vaarallisten aineiden tunnistamisesta ja jätteiden ominaisuuksien mukaisesta keräyksestä, kuljettamisesta ja käsittelystä. 4. A, B ja C Tuotaessa jätettä Ekokemin laitoksille tarkistetaan, että jätteiden ennakko tiedot ovat kunnossa. Saapunut kuorma osataan ennakkotilauksen perusteella ohjata oikeaan vastaanottopaikkaan. 5. Turvallisen varastoinnin ja käsittelyn takaa miseksi otetaan vastaanoton yhteydessä jätteistä näytteet, jotka analysoidaan omassa akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän jälkeen jätteet tarvittaessa esikäsitellään koostumukseltaan mahdollisimman tasalaatuisiksi ja viedään jäte laatujen mukaisiin varastotiloihin tai suoraan käsittelyyn. 6. Ongelmajätteet tuodaan joko suoraan asiak kaalta tai Ekokemin muista toimipaikoista Riihimäen toimipaikalle hyödynnettäviksi energiana tai materiaalina. Ekokemin jätevoimalasta, jossa käsitellään syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja tavanomaisia teollisuusjätteitä, voit lukea sivulta A Ekokemin Riihimäen toimipaikka portilla tarkistetaan kuorman ennakkotiedot kuorman punnitseminen kuorman ohjaaminen oikeaan vastaanottopaikkaan 4.C EKOKEMIN MUUT TOIMIPAIKAT Ekokemin toimipaikoilla vastaan- otetaan, lajitellaan, pakataan, merkitään ja lähetetään edelleen käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi asiakkaiden ongelmajätteitä Vastaanotetut jätteet ja käytetyt apuaineet Riihimäellä, Porissa ja Jämsän koskella jätteitä vastaanotettiin yhteensä t, josta Riihimäelle noin 94 %. Jätteitä käsiteltiin yhteensä t, josta Riihimäellä noin 97 %. Tuotannossa käytettiin apuaineina kalkkia t muita kemikaaleja 200 t typpeä suojakaasuna t tukipolttoainetta t. Vettä ostettiin m3.

11 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 11 käytetyt öljyt uusiovoiteluöljyiksi METALLIT uusioraaka-aineeksi 8. HYÖDYNTÄMINEN AINEENA TAI ENERGIANA 5. Ekokemin oma laboratorio Vuonna 2008 käsitellyistä jätteistä hyödynnettiin aineena tai energiana yhteensä 91 %. näytteiden analysointi höyry LASI uusioraaka-aineeksi esim. lasivillan valmistukseen kaukolämmön- ja sähkön tuotantoon sekä prosessihöyryksi muovi erilaisten muovi rakenteiden uusioraaka-aineeksi 6. TURVALLINEN KÄSITTELY EKOKEMILLÄ toimintaa ohjaavat sertifioidut laatu-, ympäristö ja turvallisuus järjestelmät 9. vienti 7. MUUT JATKOKÄSITTELYPAIKAT paperi, pahvi, metallit, lasi yms. hyödynnetään jatkokäsittely- paikoissa materiaalina loppusijoitus Ongelmajätteiden turvallinen käsittely edellyttää tarkkojen ohjeiden luomista ja noudattamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokemin toiminta on sertifioitu standardien ISO 9001, ISO ja OHSAS mukaisesti. Näillä järjestelmillä on luotu yhtenevät toimintatavat. Ekokemin oma henkilökunta sekä alueella työskentelevät aliurakoitsijat perehdytetään tarkasti turvallisuusasioihin sekä oikeisiin työskentelytapoihin. Lisäksi konsernin henkilökunnalta ja emo yhtiön Riihimäen laitosalueella työskenteleviltä yhteistyökumppa neilta vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. kuona ja puhdistetut maamassat ympäristö rakentamiseen Ongelma- ja yhdyskuntajätteiden polton savukaasupäästöt Hiukkaset 2,0 t CO 8,7 t NO2 202,4 t HCl 3,4 t SO2 16,5 t TOC 1,2 t CO t Dioksiinit ja furaanit 0,041 g Päästöt kaupungin jätevesilaitokselle: Sulfaattipäästöt Fosforipäästöt Typpipäästöt COD-päästöt 40,9 t 0t 11,7 t 163,3 t 10. loppusijoitus Ekokemin käsittelymenetelmistä löydät lisätietoa Internet-sivuiltamme osoitteesta: Ekokem-yhtiöt» Käsittelyprosessit. 7. Ekokem hoitaa jätehuollon kokonaisuudes saan asiakkaan niin halutessa. Tällaisissa tapauksissa Ekokemin alihankkijat noutavat asiakkaan luota syntypaikkalajitellut yhdys kuntajätteet, jotka ohjataan edelleen hyödynnettäviksi tai loppusijoitettaviksi. Tällaisia jätejakeita ovat mm. pahvi, paperi, biojäte, metallit ja kuivajäte. 8. Vuonna 2008 Ekokemin käsittelemistä ongelmajätteistä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana yhteensä 91 %. 9. Ekokemiltä vietiin ulkomaille käsiteltäviksi jätevesiä ja elohopeapitoisia jätteitä. Ulkomaille vietiin jätteitä käsiteltäviksi t. Loppusijoitusalueelle vietiin jätteitä Riihimäellä t, Porin Peräkorpeen t ja Anjalankoskelle t. Kaupungin jätevesilaitokselle ohjattiin jätevesiä m Ekokemin Riihimäen toimipaikan loppu sijoi tusalueelle sijoitettiin laitoksen omasta toimin nasta muodostuneita kaatopaikkakelpoisia sakkoja ja tuhkia. Lisäksi loppu sijoitusalueelle toimitettiin myös pieni määrä asiakkaiden käsittelemiä, loppusijoitukseen sopivia jätteitä.

12 12 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Jätevoimalan toimintoketju 1. hyödynnettävät jätejakeet: syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte teollisuuden jätteet kaupan jätteet lietteet tietyt ongelmajätteet loppusijoitus hyödyntäminen arinakuonasta erotetut metallit uusioraakaaineiksi 3.a poltossa syntyvät kiinteät jakeet kattilatuhka ja arinakuona 2. siirtokuormausasemat 3. jätteen poltto 3.b poltossa muodostuva höyry hyödyntäminen kaukolämpö ja sähkö 4. savukaasunpuhdistus loppusijoitus 4.B savukaasun puh - distuksessa syntyvät kiinteät jakeet lentotuhka ja sentrifugisakka 4.A savukaasut hiilidioksidi, vesi, muut kaasut 1. Ekokemin jätevoimalassa hyödynnetään energiana kotitalou ksissa syntyvää syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, teollisuuden ja kaupan jätteitä sekä lietteitä. Yhdyskuntajätteestä on jo syntypaikalla lajiteltu pois mm. paperi, pahvi, kartonki, metallit, lasi ja biojäte. 2. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla kuormataan jätekuormat uudelleen suuremmille lavoille. Siellä myös lajitellaan koneelli sesti kuormiin kuulumattomat jätteet sekä hyödynnettäviksi, polttoon ja loppusijoitukseen soveltuvat jätteet. 3 A. Poltossa syntyviä kiinteitä jakeita ovat kattilatuhka ja arinakuona, jotka ohjataan turvalliseen ja valvottuun loppu sijoitukseen. Arinakuonasta erotellut metallit ohjataan edelleen hyödynnettäviksi uusioraaka-aineina. 3 B. Jätteen polttoenergialla tuotetaan höyryä, jota hyödynnetään pääasiassa kauko lämmön- ja sähköntuotannossa sekä Ekokemin omissa prosesseissa. Jätteiden energiasisällöstä saadaan näin talteen yli 80 %. 4. Poltossa syntyvät savukaasut puhdistetaan parhaalla, ongelmajätteiden polttoon tarkoitetulla tekniikalla. 4 A. Savukaasunpuhdistuksen jälkeen jäljelle jää hiilidioksidia, vettä ja pieniä määriä muita kaasuja. 4 B. Savukaasunpuhdistuksessa syntyvät kiinteät jakeet lentotuhka ja sentrifugisakka ohjataan turvalliseen ja valvottuun loppu - sijoitukseen.

13 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 13 Ekokem, energia ja ilmastonmuutos Ekokem energiantuottajana Ekokem on polttolinja 1:n käynnistämisestä lähtien tuottanut kaukolämpöä Riihimäelle. Sähköntuotantoa on vähitellen lisätty. Nykyinen sähkön tuotantokapasiteetti on noin 9 MW. Kaukolämmöntuotannossa on tehty alkuaikojen jälkeen kaksi merkittävää kapasiteetti-investointia. Ensin vuosituhannen alussa polttolinja 2:lle ja keskilämpötilauunille tehtiin höyrykattilat. Merkittävin ja suurin lisäys valmistui vuoden 2007 lopulla, jolloin jätevoimala otettiin käyttöön ja kaukolämpöä alettiin toimittaa myös Hyvinkäälle. Nykyään Ekokemin kaukolämpöteho on parhaimmillaan n. 70 MW, kun se vielä kymmenen vuotta sitten oli n. 12 MW. Kaukolämpöyhteys Hyvinkäälle on mahdollistanut myös lämmön talteenottojen tehos tamisen prosessin hukkaenergioiden hyödyntämiseksi. Lämmön talteenottojen teho onkin parhaimmillaan n. 6 MW. Tästä kapasiteetista on puolentoista viime vuoden aikana rakennettu 4,5 MW. Ekokem on panostanut energiantuotantoon tällä vuosituhannella. Panostukset jatkuvat, ja Ekokem valmistautuu tehokkaaksi lämmön ja sähkön yhteistuottajaksi. Suunnitteilla oleva jätevoimala 2 parantaa toteutuessaan mer - kittävästi sähkön tuotannon osuutta. Jätevoimala 2:n toteutuessa sähköteho lisään tyy n. 22 MW ja kaukolämpöteho n. 25 MW. Viime vuoden energiantuotanto oli yhteensä n. 400 GWh, ja jätevoimala 2:n rakentamisella tähdätään n. 700 GWh:n vuosituotantoon. Ilmastonmuutos Ympäristön keskimääräinen lämpötila on noussut viime vuosien aikana kiihtyvällä vauhdilla. Lämpeneminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia ilmastoon maapallolla. Lämpenemiseen vaikuttavat ilmaan vapautuvat ns. kasvihuonekaasut, joita jätehuollossa ovat mm. metaani ja hiilidioksidi. Kasvihuonekaasuja syntyy jätteiden vuoksi esimerkiksi kuljetuksissa, kaatopaikoilla, kierrätysprosesseissa ja poltossa. Kaato paikoilla vapautuu metaania ja hiilidioksidia lähes yhtä paljon. Metaani on yli kaksikymmentä kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Kaatopaikkakaasuja voidaan ottaa talteen ja polttaa, jolloin metaani palaa vedeksi ja hiilidioksidiksi, mutta silti jätteenpolton kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti kaatopaikkojen päästöjä alhaisempia.

14 14 ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset Jätteenpoltto jätevoimalassa Ekokem käynnisti uuden jätevoimalan vuoden 2007 lopulla. Vuosi 2008 oli sen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Alkuvuodesta jätevoimalassa oli ongelmia suolahapon ja typenoksidien päästöpiikkien kanssa. Ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua syksyyn mennessä, ja loppuvuosi sujui ilman ongelmia. Jätevoimalan kapasiteetista oli alkuvuonna käytössä n. 90 %, mutta syyskuussa tehtyjen takuukorjausten jälkeen laitosta on käytetty täydellä teholla. Jätevoimala käyttää arinakattila tekniikkaa, joka tuottaa tulistettua höyryä energiantuotantoon. Arinakattilan etuna on muihin tekniikoihin nähden se, että siinä voidaan luotettavasti käsitellä myös sekajätettä eikä esim. yhdyskuntajätettä tarvitse esikäsitellä. Näin sekä keräys että kuljetuslogistiikka ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja kuljetuksissa ja esikäsitte lyssä syntyvät päästöt mahdollisimman pieniä. Arinakattilassa jätteen sisältämä energiasisältö hyödynnetään kokonaisuudessaan, eikä kaatopaikoille sijoitettavaa energiapitoista rejektiä synny. Jätevoimalan lupaehdot päästöille ilmaan ovat pienemmät kuin jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa ja teollisuudessa. Jätteenpolton lupaehdoilla varmistetaan, ettei ilmaan pääse haitallisia yhdisteitä. Esim. Ekokemin jätevoimalassa on yhteensä neljä savukaasun hiukkasia erottavaa prosessilaitetta. Verrattaessa prosessia voima laitoksissa yleisesti käytössä olevaan ainoaan puhdistuslaitteeseen, sähkösuodattimeen, voi helposti todeta, ettei poltossa syntyviä hiukkasia pääse järjestelmän läpi. Jätevoimalan hiilidioksidipäästöt vuonna 2008 Jätevoimalassa savukaasut palavat tehokkaasti loppuun. Häkäpitoisuus kuten myös palamattomien hiilivetyjen pitoisuus ovat olleet erittäin pienet. Kasvihuonekaasuista piipusta tulee käytännössä ainoastaan hiilidioksidia. Jätteenpoltto ei kuulu päästökaupan piiriin, mutta myös jätteenpolton fossiilisen hiilen muodostama hiilidioksidi huomioidaan kansallisessa inventaariossa. Ensimmäisen vuoden prosessitietojen perus teella laskettuna piipun savukaasut sisälsivät hiilidioksidia keskimäärin polttoaineen energiaan suhteutettuna 102 g/mj (ominaispäästö). Kun kokonaispäästöstä vähennetään biopolttoaineiksi laskettavien CCA-puu jätteen ja lietteiden poltto, oli keskimääräi nen sekajätteestä syntyvä hiilidioksidin ominaispäästö 89 g/mj. Sekajätteen biohajoava osuus vaihtelee eri maissa ja yhteyksissä. Kotimaisissa yhdyskuntien jätteissä on n. 60 % biohajoavaa jätettä. Vähentämällä sekajätteestä biohajoavan jätteen osuus saadaan fossiilisen hiilen muodostama hiilidioksidi. Näin jätevoimalan ensimmäisen vuoden kasvihuonekaasujen ominaispäästöksi tulee lopulta 35 g/mj. Tämä luku vastaa hyvin eri yhteyksissä esitettyjä jätteen polton päästökertoimia. Jätevoimalassa syntyvä hiilidioksidimäärä on pieni verrattuna kaikkiin fossiilisiin polttoainevaihtoehtoihin. Todellinen kasvihuonekaasupäästö 35 g/mj verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin esim. maakaasuun on noin kaksikolmasosaa ja hiileen noin kolmasosa näiden polttoaineiden päästöistä. Jos tehdään vertailua nykyisin tarjolla olevien jätteen energiahyötykäyttövaihtoehtojen välillä, on jätevoimalassa jätteellä tuotetun energian kasvihuonepäästövaikutukset pienimmät. Muissa vaihtoehdoissa logistiikka, prosessointi ja kaatopaikalle sijoitettava rejekti vähentävät jätteestä saatavaa energiamäärää ja toisaalta lisäävät poltettavan jäteosuuden ominaishiilidioksidipäästöä. Lisätietoja: tekninen johtaja (20.4. alkaen) Petri Onikki puh

15 Ekokemin toiminta ja yhteiskunnalliset vaikutukset 15 Ekokemin monet muuttuvat roolit Matti Vattulainen tekninen johtaja Ekokem Oy Ab Ekokemin rooli on muuttunut yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Alussa pääpaino oli ongelmajätteiden tekemisessä vaarattomiksi, mikä ei Suomessa ollut hoidossa. Ekokemin ansiosta vaaralliset jätteet eivät jääneet pilaamaan maaperää ja vesistöjä. Samalla jätteen käsittelystä muodostui kustannus, joka kannusti jätteen tuottajaa välttämään jätteen syntyä. Alusta asti mukana on ollut myös jätteiden hyödyntäminen energiaksi, sanoo tekninen johtaja Matti Vattulainen. Heti aloittaessaan Ekokem otti talteen haitallisten jätteiden poltossa syntyneen energian ja hyödynsi sen kaukolämpönä Riihimäen talouksille. Sähkön tuotanto alkoi 1990-luvulla omien prosessien tarpeisiin. Vuonna 2007 Ekokem laajensi toimintaansa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn, jolle oli syntynyt selkeä tarve EU:n pyrkiessä vähentämään jätteen sijoittamista kaatopaikoille ja edistämään sen hyödyntämistä energiana ja materiaalina. Riihimäelle valmistui Suomen ensimmäinen EU:n vaatimusten mukainen 55 MW:n jätevoimala, joka käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Jätteenpoltto on ekoteko parhaimmillaan monessa mielessä. Yhdyskuntajätteet eivät enää päädy kaatopaikalle, jossa niistä hajotessaan syntyy hiilidioksidiakin haitallisempaa metaania. Kun jätteen energia hyödynnetään, voidaan luopua ulkomailta tuoduista fossiilista polttoaineista. Kasvihuonekaasuja mittaavien polttoainekertoimien perusteella jäte on puun jälkeen edullisin vaihtoehto ilmaston kannalta. Jätteenpoltto vähentää kasvihuonekaasuja, Vattulainen selvittää. Ihmisillä on usein vääriä kuvitelmia siitä, että jätevoimalan päästöt ilmakehään olisivat epäpuhtaampia kuin hiili- tai turvevoimalaitoksien päästöt. Päinvastoin: lupaehdot ovat paljon tiukemmat ja päästöjä on selkeästi vähemmän. Lisää energiantuotantoa, materiaalin parempaa hyödyntämistä Ekokem suunnittelee laajentavansa jätteenkäsittelytoimintoja ja jatkossa hyödyntävänsä jätteitä entistä paremmin sekä energiana että materiaalina. Tavoitteena on lisätä etenkin sähkön tuotantoa merkittävästi. Samalla investoidaan jätteen esikäsittelyyn, jossa jätteistä erotetaan hyötykäyttöön sopivia materiaaleja markkinoille myytäväksi. Rejekti hyödynnetään energian tuotannossa. Toisen jätevoimalan ja siihen liittyvän esikäsittelyn ympäristövaikutusten arviointiprosessi on käynnissä, ja alustavan aikataulun mukaan laitos käynnistyy vuonna Teksti: Marjaana Lehtinen

16 16 yritysvastuu ekokemissä Yritysvastuu Ekokemissä Ekokemin yritysvastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Varovaisuuden periaate kuuluu kaikkiin yritysvastuun osa-alueisiin. Sen mukaisesti Ekokem arvioi yhteiskunnalliset vaikutukset ja riskit toimintojen suunnittelussa sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Turvallinen toiminta on keskeisenä osana Ekokemin yritysvastuuntoteutumisessa. Taloudellinen vastuu tarkoittaa sidosryhmien odotuksiin vastaamista. Kotimaiset asiakkaat, joihin myös useimmat osakkaat lukeutuvat, odottavat erityisesti, että ongelmajätteiden vaativan käsittelyn hintataso pidetään kohtuullisena. Siinä onnistuminen, henkilöstön työllisyyden ylläpito ja ulkoistettujen toimintojen jatkaminen alihankintoina edellyttävät toiminnalta tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ekokem auttaa asiakkaitaan paitsi hoitamaan velvoitteensa myös yltämään hyviin ympäristösuorituksiin edullisin kustannuksin. Näin se edistää sekä asiakkaidensa että koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pääosan jätteistä Ekokem käsittelee omin voimin. Uusille jätejakeille kehitetään mahdollisuuksien mukaan uusia käsittelymenetelmiä. Osalle jätteistä ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoista käsittelyä kotimaassa. Silloin Ekokem auttaa asiakkaan yhteistyöhön ulkomaisen käsittelijän kanssa. Ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista. Tämä konkretisoituu käsittelylaitoksen päästöjen minimoimisena, energian tuotannon ja käytön tehokkuutena, muiden luonnonvarojen säästeliäänä käyttönä ja panostuksina mahdollisimman korkeaan jätteiden hyödyntämisasteeseen. Ekokemillä ympäristövastuu ulottuu toiminta-ajatuksen myötä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin yrityksen sidosryhmiin. Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, asiakkaiden ja muiden toimijoiden opastus ja valistus, palvelutuotteiden turvallisuus siis vastuu asiakkaista ja tuotteiden käyttäjistä. Ekokem toimii myös monissa yritysverkostoissa ja vuorovaikuttaa aktiivisesti toimintapaikkakunnillaan mm. kunnallispäättäjien kanssa. Ekokemin sosiaalisen vastuun tärkeä osa on tiivis ja avoin yhteistyö lähiympäristön kanssa. Siihen sisältyy myös yleishyödyllinen toiminta avustuksineen. Ekokemin viestintä on monipuolista, laajaa ja avointa.

17 yritysvastuun hallintokäytännöt 17 Yritysvastuun hallintokäytännöt Toimintaa ohjaavat tekijät Ekokem on vuonna 1979 perustettu kantamaan vastuuta Suomen ongelmajätehuollon hoitamisesta. Toiminnan katsottiin olevan niin tärkeää, että valtio antoi yhtiölle erityisaseman, joka tarkoitti mm. verovapautta. Tämä erityisasema oli merkittävä yhtiön alkuvaiheen aikana, ja se antoi oman leimansa koko yhtiön toimintaan. Toisaalta ja 2000-luvuilla on ongelmajätealan kilpailu lisääntynyt niin, että Ekokem käsittelee enää noin viidenneksen Suomen ongelmajätteistä. Viimeiset erityisaseman osatekijät olivat emoyhtiön eräät toimintavelvoitteet, verovapaus ja osingonjakokielto. Nämä poistuivat vuoden 2008 aikana. Sosiaalista vastuuta toteutetaan siten, että Ekokem noudattaa hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiinsä. Ekokemin eri sidosryhmillä on yhtiötä kohtaan erilaisia odotuksia, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä tarkasteltuina olla ristiriidassa keskenään. Kaikkien sidosryhmien etujen ajamiseksi yhtiössä pidetään kiinni määritellystä toimintapolitiikasta ja pitkän aikavälin tavoitteista. Vastuullisuus on määritelty myös kaikkiin sidosryhmiin liittyvän toimintatavan ohjaavaksi arvoksi. Tämä tarkoittaa, että Ekokemin eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Arvot ja eettisesti hyvät toimintatavat tukevat kestävää kehitystä. Ne toimivat yleisesti hyväksyttyinä toimintaohjeina ja päätöksenteon tukena sekä yhtenäistävät Ekokemin toimintoja ja työtehtäviä. Ekokemin eettiset periaatteet on määritelty vuonna 2007, ja ne löytyvät Ekokemin Internetsivuilta osoitteesta Ympäristö ja yritysvastuu» Sosiaalinen vastuu» Eettiset periaatteet. Vaikka erityisasema valtakunnallisena ongel majätehuollon varmistajana on poistunut, on siitä roolista jäänyt organisaatioon leimaa antavia ominaisuuksia, joista halutaan pitää kiinni. Näitä ovat mm. yhtiön arvot, jotka ovat vastuullisuus, ympäristömyötäisyys, avoimuus, yhteistyö ja palveluhenki, asiantuntijuus sekä tuloksellisuus. Ongelmajätehuollon järjestämiseen ja hoitamiseen liittyvillä erityishaasteilla on ollut merkittävä osuus yhtiön arvojen muotoutumisessa. Arvot ja toimintatavat ohjaavat edelleen kaikkia yhtiön toimintoja. Yritysvastuu perustuu Ekokemin omiin arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Kaikessa toiminnassa etsitään parhaita käytäntöjä. Lainsäädännön tinkimätöntä noudattamista pidetään vähimmäisvaatimuksena. Yritysvastuullisuus on yksi kehittämistapa, kun tavoitellaan kestävän kehityksen mukaista hyvää yrityskansalaisuutta. Ekokemissä nähdään, että yhtiön harjoittaman liiketoiminnan kannattavuus antaa pohjan yritysvastuun kantamiselle. Pitkällä aikavälillä vain kannattavuus voi taata toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen sekä vastuullisen toiminnan ylläpitämisen. Ympäristönäkökohtien ja riskien hallinta ja tavoitteiden saavuttamisen Päämäärien seuranta Toimenpiteet ja toimintasuunnitelmat Ympäristö- ja turvallisuustavoitteet Toimenpiteiden tehokkuus ja Ympäristöja turvallisuuspäämäärät Toimintapolitiikka Arvot Ympäristönäkökohdat ja riskiarvioinnit Ympäristönsuojelun ja turvallisuudentason kehitys Alusta pitäen on lähdetty siitä, että ympäristöasioissa on parempi olla aito edelläkävijä ja toimija. Ympäristölle parhaiden ratkaisujen kehittäjänä ja hyödyntäjänä toimiminen on myös yrityksen menestymiselle kestävämpi ratkaisu kuin toimiminen vain minimivaatimukset täyttävänä operoijana.

18 18 yritysvastuun hallintokäytännöt Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka Ekokem tuottaa ympäristönhuollon palveluja elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti noudattaen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Ekokemin tavoitteena on olla paras ympäristönhuollon yhteistyökumppani. Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristö asiat ovat keskeinen osa Ekokemin toiminnan laatua, ja yhtiö sitoutuu näillä alueilla toimimaan kykyjensä ja resurssiensa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ekokem tutkii ja selvittää jatkuvasti sekä nykyisten että suunnitelmissaan olevien toimintojen ja investointien turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia. Yhtiö etsii määrätietoisesti uusia keinoja jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen. Yhtiö kannustaa myös alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan toimimaan yhtiön turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö neuvoo ja tarvittaessa opastaa heitä, kuten myös asiakkaita ja kansalaisia, ongelmajätteiden oikeassa käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljettamisessa. Ekokem tiedottaa avoimesti ja säännöllisesti turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä toimistaan ja suunnitelmistaan sekä ottaa toiminnassaan huomioon saamansa palautteen. Ekokemin henkilökunta ymmärtää vastuunsa yhtiön toiminnan laadusta, turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Yhtiön jokainen työntekijä on velvollinen olemaan mukana hyvän toimintatavan ylläpitämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö kouluttaa, opastaa ja kannustaa työntekijöitään suorittamaan työtehtävänsä turvallisuuden ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Riihimäki Esa Tommila, toimitusjohtaja

19 yritysvastuun hallintokäytännöt 19 Toimintojärjestelmä Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä on integroitu yhdeksi järjestelmäksi, josta käytetään yhteisnimitystä toimintojärjestelmä. Järjestelmä on rakennettu seuraavien standardien, normis tojen ja ohjeistojen pohjalta: standardit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ja ISO 17025, EU:n EMAS-asetus, Kansain välisen kauppakamarin Kestävän kehi tyksen peruskirja sekä kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelma. ISO koskee vain emo yhtiön laboratoriotoimintaa, EMAS-asetus vain emoyhtiön Riihimäen päätoimipaikkaa sekä Jämsänkosken ja Porin toimintoja ja RC-ohjelma vain emoyhtiön toimintoja. Muilta osin standardit ja ohjelmat koskevat koko konsernin toimintoja. Toimintojärjestelmässä on määritelty tur vallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvät johtamistavat ja käytännöt sekä yhteiset menetelmät. Toimintojärjestelmää arvioidaan erilaisin tarkastuksin ja katsel muksin. Toimintojärjestelmän ulkoisia auditoin - teja suorittavat säännöllisesti mm. FINASakkreditointipalvelu, Inspecta Serti fiointi Oy ja Tukes. Yhtiön toimintojärjestelmän tehokkuus arvioidaan ja varmistetaan johdon ja henkilöstön edustajien yhteisissä katselmuksissa. Sidosryhmävuoro - vaikutus Avoimuus on ollut Ekokemin viestinnän perusperiaatteena koko yhtiön toiminnan ajan. Vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa kehitetään jatkuvasti yhteisissä kokouksissa kertyneiden ehdotusten tai muuten suullisesti tai kirjallisesti saadun palautteen perusteella. Saatuun palautteeseen vastataan ja lähettäjälle kerrotaan, miten kehitysehdotuksia tullaan toteuttamaan. Sidosryhmien odotuksista ja Ekokemin keinoista sidosryhmävuorovaikutuksen onnistumiseen sekä vuoropuhelun toteutumisesta vuonna 2008 kerromme tarkemmin kohdassa Yritysvastuun. Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pirjo Ikävalko puh Lisätietoja: hallintojohtaja Seppo Eriksson puh Ekokem-yhtiöiden toimintojärjestelmä Laatu Standardi/Sertifikaattivuodet Ympäristö Standardi/Sertifikaattivuodet Turvallisuus Ekokem Oy Ab Riihimäki Lisäksi laboratorio ISO 9001/1994 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/1996 EN 45001/ ISO 17025/2001 Katso akkreditoitu pätevyysalue Tukesin tarkastus 2 vuoden välein (1999 ) OHSAS 18001/2007 Pori ISO 9001/1994 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/2003 Jämsänkoski ISO 9001/1995 BS 7750/ ISO 14001/1996 EMAS/2003 Tukesin tarkastus 3 vuoden välein (1999 ) OHSAS 18001/2007 OHSAS 18001/2007 Muut toimipaikat ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Ekovoima Oy ISO 9001/2007 ISO 14001/2007 OHSAS 18001/2007 Ekokem-Palvelu Oy ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 OHSAS 18001/2007 Ekokem-yhtiöiden toimipaikkojen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Ekokemin laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T038.

20 20 yritysvastuun Yritysvastuun Taloudellinen vastuu Seuraavassa on tarkasteltu Ekokemin taloudellisten tavoitteiden vaikutuksia eri sidosryhmiin taloudellisen hyvinvoinnin kannalta ja yhtiössä tapahtuneita muutoksia niihin liittyen. Kattavuus ja vertailtavuus edellisvuoteen Taloudellisen vastuun kattavat aiempia vuosia laajemman kokonaisuuden. Vuoden 2008 alussa konsernin palveluyhtiöt maaperänkunnostusta harjoittavaa Ekokem- Palvelua lukuun ottamatta on sulautettu emoyhtiöön. Jäte voimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi näkyy myös taloudellisen vastuun tunnusluvuissa. Edellä mainittujen rakenteellisten muutosten vuoksi seuraavassa esitetyt taloudellisia suureita kuvaavat luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin. Yhtiö- ja konsernirakenne alkaen Uusittu, toiminnallista tehtäväjakoa korostava konsernirakenne (katso s. 9) korvasi aiemman, veroneutraliteetin ja läpinäkyvyys syiden vuoksi vuodesta 2001 käytössä olleen rakenteen. Ekokemin yhtiöjärjestyksen muutos ja verolliseksi hakeutuminen mahdollistivat aiempaa yksinkertaisemman konsernirakenteen. Aiemmin viiteen yhtiöön jakautunut toiminta on nyt keskitetty kolmeen omaa työsarkaansa hoitavaan yhtiöön. Emoyhtiö Ekokem vastaa edelleen pääosasta tuotan totoimintaa, mutta siihen on liitetty takaisin ongelmajätepalveluita ja jätehuolto ratkaisuja tuottaneet konsernin osat sulautetuista tytäryhtiöistä. Ekokem-Palvelun keskeistä toimialaa ovat edelleen maaperänkunnostus, siihen läheisesti liittyvä infrastruktuurirakentami - nen sekä jätteiden hyötykäyttö ja loppusijoitus. Kolmanteen konsernin yhtiöön, Ekovoimaan on sijoitettu julkisena hankintayksikkönä suoritettavat palvelut kuten energian myynti ja valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestäminen. Ekovoiman tuotantoyksikkönä on jätevoimala, jonka toimintaa hoitaa käytännössä emoyhtiö. Tässä raportissa esitettyjä taloudellisia tunnuslukuja suurentavat tytäryhtiösulautumiset ja jätevoimalan lähes täysi toimintaaste edelliseen vuoteen verrattuna. Jätevoimalan tuottamat energia- ja jätetulot kasvoivat edellisvuodesta. Riihimäen lisäksi nyt myös Hyvinkää saa osansa Ekokemin tuottamasta kaukolämmöstä.

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Copyright 2012 Citec Group Oy Ab 11 Sept 2014 SKI Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Westenergy Mustasaari Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Maatalouden ravinteet kiertoon 29.1.2016 Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Sivu 1 31.1.2016 Sivu 2 31.1.2016 Sivu 3 31.1.2016 Kiertotalous Joka vuosi ylikulutuspäivä tulee

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Markus Rauramo, City Solutions divisioonan johtaja 27. toukokuuta 2016 1 Fortum ostaa Ekokemin Ainutlaatuinen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS 16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS Liite: _1_ MEHILÄINEN OY SEKÄ MEDIVERKKO-YHTIÖT TOIMIPISTEET SUOMESSA Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko-yhtiöt Suomessa toimipisteet ovat määritetty

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot