Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen."

Transkriptio

1 r 3 MARCUS GRÖNHOLMIN TOIVE TOTEUTUI Maailmamestari ktitaival valaistii Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm saaut valaistukse ktitiellee Ik Rådkilaa. Valt kilmetri mittaiselle yksityistielle pystytettii julukuussa 2000 ja e sytytettii julu alla. Vude 2000 ralli maailmamestaruude vittaeelta Marcus Gröhlmilta kysyttii marraskuisessa ktiipaluujuhlassa, mitä hä tivisi lahjaksi kualta. Ikssa maata ja tal mistava Gröhlm mietti hetke ja ttesi, että ktitielle lisi mukava saada viimei valaistus. Timee tarttuivat kua sijasta alueella timivat sähköala yritykset, jtka lahjittivat valaistukse Gröhlmille. Verkraketaja Wire Oy vastasi urakiista ja Elva lupautui maksamaa sähköt viide vude aja. Suuitelma laati SITO Sumalaie Isiööritimist Oy ja valaisimet timitti SLO Oy sekä Idma Oy. Valaistu tie varressa sijaitsee Gröhlmi ktitila lisäksi muutamia muita talja, jide asukkaat pääsivät salliseksi lahjituksesta. Valaistuksesta ilitsevat eteki Gröhlmi klme lasta sami kui lähitalje lapset, jide kulumatka taittuu yt etistä turvallisemmi. Vataa Eergia urakka Wirelle Wire Oy: markkiitipäällikkö Hau Mikke. Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm (kuvassa ik.) vastaatti tyytyväiseä sähköyrityste lahjakirja, jka jesi Wire Oy: timitusjhtaja Reij Virtae. Marcus Gröhlm vi taivaltaa maailmalta ktii hyvivalaistua tietä. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai -Verkraketaja Wire Oy allekirjitti urakkaspimukse Vataa Eergia Oy: kassa. Spimukse arv i mk. Uraka khteea Vataa Eergia Oy: jakelualueella tehtäviä 0.4 kv ja 20 kv verkrakeustöitä. Urakkaa sisältyy vude 2001 aikaa i 100 erillistä verkrakeuskhdetta. Wire timituksii kuuluvat sekä työt että verkrakeusmateriaalit. Wire vitti urakkakilpailu, missä Vataa Eergia Oy kilpailutti verksttöitä pisteyttäe urakitsija timia laadu, referessit ja urakkahia, kert Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke. -Verkraketaja Wire Oy kehittää ja laajetaa timitaa asiakkaide kassa yhteistyössä. Tavitteeamme yhdessä asiakkaa kassa timitja kehittämällä saavuttaa kilpailuetua. Kehittämie tehstaa tutatprsesseja ja lisää Wire hitakilpailukykyä asiakkaa eduksi. Parteruude kehittämisessä lemme valmiit hyödytämää tehkkaita timitatapjamme myös uusie asiakkaidemme välittömäksi hyödyksi. Timitje kehittämisestä asiakas saa kustaussäästöjä verk raketamisessa, saeerauksessa ja kussapidssa, tteaa Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke. TOIMITUSJOHTAJA REIJO VIRTANEN 2001 Kymmees timitavusi käyistyyt Verkraketaja Wire Oy: perustamise aikaa vua 1992 Sume timeliaisuus li kkaa tisella taslla. Kuallie sekä sähkö- ja teleyhtiöide raketamie vaimei vimakkaasti pari vutta aiemmi alkaee lama myötä. Rakeemuutksia maa timitaasa uskalsivat tehdä vai harvat. Wire liiketimitasuuitelmassa uskttii markkiide avautuva suhteellise peasti 90-luvu pulivälissä. Tisi kuiteki kävi. Valtasa sähkö-, tele- ja valaistusverkkje mistajista jatki raketamista ja kussapita mie rgaisaatiide vimi. Wire kehittymie rusaa kymmee milja marka liikevaihdsta tapahtui tasaisesti mutta rauhallisesti aia vusikymmee jälkipulisklle asti. Yhdyskutaraketamise usu lamasta ja markkiide avautumie tapahtui merkittävästi vasta päättyee vusikymmee lppuvusia. Wire pitkäaikaie ja tullie pastus sähkö- ja televerkstje raketamis- ja kussapitpalveluihi palkittii vimakkaaa timia laajetumisea. Yhtiö saavuttaut sada ma ammattilaise vimi sada milja marka liikevaihd sekä vahva asema Etelä-Sume markkiista. Wire timipisteet Hyvikäällä, Lhjalla ja Karjaalla, erimaiste liikeeyhteyksie varrella, takaavat pea ja tehkkaa palvelu kk ruuhka-sumessa. Verkraketaja Wire Oy: liiketimita raketuu pääsi klmelle markkia-alueelle. Sähkö jakeluverkkje ylläpittyöt vat lleet merkittävi timia paipiste kk yhtiö histria aja. Asiakkaia vat lleet useimmat eteläsumalaiset sähkö- Wire Oy: timitusjhtaja Reij Virtae. verkkyhtiöt sekä tellisuus ja kauppa keskijäitelaitteide salta. Palveluumme kuuluut sekä uude raketamie että vaha saeeraamie. Lisäksi lemme yhdessä asiakkaidemme kassa kehittäeet mia hult- ja kussapittutteita, jtka atavat asiakkaillemme parhaa mahdllise lutettavuude häiriöttömä sähköjakelu varmistamiseksi. Katu- ja tievalaistukse raketamie ja kussapit tie yhtiö merkittävistä markkiasektreista. Kyseie timita-alue laajetumassa liikeetelematiika suutaa, jsta Wirellä kaksiki referessikhdetta. Urakimme Espssa Kehä II: liikeetueli kk liiketee hjaus- ja valvtajärjestelmä, jh kuuluivat valaistus, muuttuvat liikeepasteet, kamera- ja palvalvta sekä ilmavaiht. Hakkeesee sisältyi valvttuje tietje käsittely ja tiedsiirt liikeekeskuksee ja palkutaa. Tie telematiika hake kski tievalaistukse ja liikee-peuksie hjausta liiketee ja säälsuhteide mukaa s. älytieprjektissa VT 1:lla Saukklassa. Kyseie järjestelmä jäi myös Wire kussapit kute i pulet Uudemaa tiepiiri tievalaistuksesta. Televerkktyöt tulivat Wire palveluvalikimaa vasta vusikymmee puliväli jälkee, mutta vat se jälkee laajetueet erittäi vimakkaasti. Puheli-, tietliikee- ja kaapelitelevisiverkt sekä matkapuhelitukiasemat vat ii raketamise kui kussapidki salta yhtiö jkapäiväistä timitaa. Valkuituyhteyksie räjähdysmäie laajetumie tuut tullessaa lukuisia rakeushakkeita ympäri Etelä- Sumea. Verkraketaja Wire Oy: kymmees timitavusi kulumassa ahkera työ merkeissä. Tiv yt käsissä leva julkaisumme tuva timitaamme laajemmi tutuksi ykyisille asiakkaillemme. Lullisesti tiv lehde tavittava myös uusia asiakkaita, jtka vat valmiit atamaa ma rakeus- tai kussapithakkeesa yhtiömme ammattitaitiste saajie huleksi yt ja tulevaisuudessa. Mlemmipulise luttamukse raketuessa tiv, että saamme laajeettua parteruutta uusii asiakassuhteisiimme kute j lemme istueet tteuttamaa keskeisimpie asiakkaidemme kassa. 1

2 Kehä II - Hiidekalli tueli - haasteellie tehtävä Wire laajetamassa katu- ja tievalaistukse raketamisessa ja kussapidssa liikeetelematiika suutaa. Viime vua Wire uraki Espssa Kehä II: Hiidekalli liikeetueli kk liiketee hjaus- ja valvtajärjestelmä, jh kuuluivat valaistus, muuttuvat liikeepasteet, kamera- ja palvalvta sekä ilmavaiht. Kkaisuutee sisältyi valvttuje tietje käsittely ja tiedsiirt liikeekeskuksee ja palkutaa. Telematiikka-järjestelmässä mm. kahdeksa kameraa, jide kuva välittyy Pasila liikeekeskuksee, mistä iitä vidaa myös hjata. Lisäksi Wire rakesi tuelisuudelle muuttuva kaistapastusjärjestelmä. Yksittäiseä urakkaa Hiidekalli tueli töide vaativuude ja mipulisuude vuksi yksi Wire merkittävimmistä töistä kautta aikje. Wire tiimipäälliköt Kimm Erärata (kuvassa vas.) ja Jrma Orell sekä sastpäällikkö Petti Hautala (Sit-Yhtiöt) ja prjektipäällikkö Petri Ikie (Tieliikelaits) tutustumassa Hiidekalli tueli valaistus- ja ilmastitijärjestelmii. Hiidekalli tueli Sume pisi maatietueli, 485 metriä. Aiva kk pituutta ei le luhittu kalli, sillä phjispäässä betista tuelisuutta 50 metriä. PETRI INKINEN, TIELIIKELAITOS Kehä II: tuelilla pilttilue Prjektipäällikkö Petri Ikie kert Hiidekalli uraka edeeewire kassa hyvässä yhteistyössä. Tueli j talve aja llut käytössä ja kaikki äyttää timiva. Hakkee lppudkumetiti muutamaa tarkeusta vaille valmis. -Hiidekalli tueli li eräälaie pilttihake. Laitteita eemmä kui mitä Hiidekalli tueli kksa pulesta lisi välttämättä edellyttäyt. Nyt kerätää kuiteki kkemusta ja tieta tuelie jatkraketamista varte, kska tämätyyppisestä työstä ei meillä kvi palj kkemusta le keelläkää eli prjektissa li kaikille hiema uutta ja ppimista, Ikie tteaa. Yleisellä tieverklla ee Hiidekallita li tueleita vai muutamalla paikkakualla (Phja, Tampere, Naatali). Sal E 18 tielle raketeilla mttritietueli eli kaksi putkea. Kehä II jatkuee tulevaisuudessa Hämeelia tielle. Myös Hiidekalli tueli vieree tarkitus myöhemmässä vaiheessa raketaa tie liikeetueli. Wire timitusjhtaja Reij Virtae (kuvassa vas.) tutustumassa Hiidekalli tueli viimeistelytöihi Tielaitkse työmaa valvja Jukka-Pekka Lepistö ja Wire tiimipäällikö Kimm Eräraa kassa. Hiidekalli tueli valvmssa laitteisii tutustumassa Wire tiimipäällikkö Jrma Orell (vas.), Tieliikelaitkse prjektipäällikkö Petri Ikie ja Sit-yhtiöide sastpäällikkö Petti Hautala. Valvmjärjestelmä äppäimissä Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai PENTTI HAUTALA, SITO-YHTIÖT Valaistus ja ilmastiti tueleissa vaativa työ Diplmi-isiööri, sastpäällikkö Petti Hautala krstaa mittavissa tuelirakeuskhteissa valaistukse ja ilmastii esiarvista tärkeyttä. -Valaistukse taattava päivällä ja yöllä sellaiset lsuhteet, että ajeuvt vivat lähestyä tuelia, ajaa sisälle ja uls tie edellyttämällä peudella. Näi liikeeturvallisuus ja ajmukavuus vat mahdllisimma lähellä avime väylä miaisuuksia. Tällaiset lt valitsevat, ku kuljettaja äkee pysähtymismatka etäisyydeltä ajrada, tiset ajeuvt ja mahdlliset esteet. -Tuelivalaistuksella tasataa valaistuslje erja tueli sisä- ja ulkpulella. Tilae kriittisi päivällä, ku silmie pitää speutua muutksee kirkkaasta päivävalsta tueli pimeytee, tteaa Hautala. Hautala mukaa tuelissa tarvitaa tehkas ilmavaihta laimetamaa liike- tee pakkaasupäästöje epäpuhtaudet hyväksyttävälle taslle. Tehkas ilmavaiht tärkeä myös mahdllisissa ettmuustilateissa pistamaa tuelista pal- tai muut myrkylliset kaasut. Liiketee aiheuttamista epäpuhtauksista vat type ksidit ilmavaihd mitittava tekijä. Ilmavaihd tarvetta määriteltäessä aia tettava humi se riittävyys ettmuustilateissa ja varmistettava, ettei äkyvyys hue, js raskaide ajeuvje suus suuri. Hautala tteaa, että Hiidekalli tuelissa reaaliaikaie ympäristövalvtajärjestelmä, jka mittaa ilmavirtaukse suua ja peude, ilma lämpötila ja ksteude, tiepia lämpötila sekä hiilimksidi, typpiksidi ja -diksidi pitisuudet. Näide perusteella järjestelmä mudstaa tueli-ilmast tilasta, liikkeistä ja ltilasta malli, jka avulla tuulettimia hjataa. Samalaista järjestelmää käytetää j mm. Helsigi metrtueleissa. 2

3 RIITTÄVÄ VALO OIKEAAN TARPEESEEN -Verkraketaja Wire Oy istui Saukkla älytieprjekti aseustöissä erittäi hyvi, tteaa liiketimia kehitykse prjektipäällikkö Kaj Saari IVO Trasmissi Egieerig Oy:stä. IVO Trasmissi Egieerig Oy käyisti alkuvudesta 1999 tutekehitysprjekti ptimaalise valaistuksehjaukse ja muuttuva peusrajitusäyttöjärjestelmä kehittämiseksi. Prjekti päättyy syksyllä 2001 vaikutus- ja seuratatutkimukse valmistuttua. Prjektia tteutettu raketamalla Saukklaa valaistukse hjausjärjestelmä. Pilt-prjekti tteutuksessa vat mukaa Frtumi lisäksi Verkraketaja Wire Oy, VTT, SITO ja Ist Tau Nissie Oy. Kaj Saari sa, että Saukkla salta Wire ma suutesa varsiaisessa prjektissa tehyt, yt jatketaa VTT: ja raskalaise laitevalmistaja kassa työtä Pasilassa leva älykkää hjelmist virittämiseksi, jtta se pystyy hjaamaa Saukkla järjestelmää kk laajuudessaa. VTT tehyt Saukklassa järjestelmä seurata- ja vaiktustutkimusta marraskuusta alkae. Takaa mm. kettäke, jssa eri-ikäiset testiryhmät havaiivat autsta eri vallsuhteissa tiellä tummissa vaatteissa levia ihmisiä. Valaistustaslla ja se muutksilla erittäi suuri merkitys havaitsemisee. Kaksivaiheise tutkimukse tulkset saadaa aalysiduksi kesä lpulla ja tietkehjelma vidaa viimeistellä. Kk järjestelmää hjaa ptimitialgritmi, jka saa tietsa k. tiesuude Tielaitkse liiketeemittaus-, sää- ja lumiassi-tietkaista. Muuttuvat peusrajitusäytöt vidaa kytkeä järjestelmää myöhemmi svittavalla tavalla. -Järjestelmä hjaus perustuu krrelaatitutkimukse phjalta laadittuu lasketamallii, jka atama tied tulksea saadaa päätös tiejaks peusrajituste ja valaistukse hjaamiseksi. Käytettävä peusrajituste ja valaistukse hjaus miimi hjausajajaksa tiesalla sytyvie yhteiskutataludelliste kustauste dtusarv, ettmuusriski dtusarv säilytetää alhaisea ja kuljettaja kkema liiketee sujuvuus hyvää, tteaa Saari. Kehittyvä tuttee asiakashyötyjä vat eteki liiketee turvallisuussäästöt sekä pieetyeet valaistukse eergiaja kussapitkustaukset. Npeutta ja valaistusta muutetaa lsuhteide mukaa Älytie valaistusjärjestelmä perustuu valaisikhtaisee säätömahdllisuutee ja etäkuvalvtaa kaksisuutaista tiedsiirta hyväksi käyttäe. Pilttikhde (57 valaisita/3 km) tettii kekäyttöö valaistukse salta tukkuussa 2000 Uudemaa tiepiirissä Saukkla-Oila tiesuudella. EDELLÄKÄVIJÄNÄ Älytie - aiutlaatuie pilttiprjekti maailmassa Verkraketaja Wire Oy asetaut ja käyttööttaut älytieprjekti laitteet ja vastaa valaistusverk ylläpidsta. Wire mukaa timialasa edelläkävijää kehittämässä valaistustekisiä ratkaisuja, jilla paraetaa tiellä liikkujie turvallisuutta sekä ptimidaa tievalaistukse kkaiskustauksia uusia tekiikita ja kumppaeide saamista hyödytäe. Saukklassa vidaa valaistusta säätää jpa valaisikhtaisesti. Myös valaisite teht vat lähes kaksikertaiset yleisesti käytössä levii verrattua, jte säätövaraa vaikeisiiki lsuhteisii. -Saukkla älytieprjekti aiutlaatuie Sumessa ja kk maailmassa, sa prjektipäällikkö Kaj Saari IVO Trasmissi Egieerig Oy:stä. Pilttihakkeella haetaa uusia, liikeeturvallisuutta paratavia ja kustaussäästöjä tuvia ratkaisuja tievalaistuksee. -Sumessa käytössä levat tie- ja katuvalaistusjärjestelmät perustuvat pääsi valaistukse - ff-käyttötapaa ja hämäräkytkihjauksee. Kell-hjausta varsi vähä käytössä. Kaupugeissa käytetää hämärähjaukse lisäksi myös verkkkäskyhjausta. Säätömuutaja- ja tyristrihjausta edelläkävijä Wire Oy: asetaja Mika Virtae Saukkla älytiellä tarkistamassa paikallishjauskeskusta. käytössä jki verra kaupukialueide lyhyissä säteittäisissä valaistussuuksissa, Saari kert. -Valaistus periteisesti ylimititettu 25% yli tarvittava teh. Valaistukse suuittelu tehkkuuslukat määritelty liikeemäärie suhtee erilukkaisille teille. Kasaivälise valaistuskmissi selvityste mukaa tievalaistus vähetää pimeä aikaa ettmuuksia keskimääri 30%. Nykyiset valaistukse hjausjärjestelmät eivät humii liiketee, sää/keli, tiepia miaisuuksie ja ihmise havaitsema valisuude vaikutusta, tteaa Saari lpuksi. Tievalaistukse haltijaa kiistavat valaistukse laatu ja kustaukset. Keskeistä ptimaalise valaistukse ylläpit eri liikee-, sää- ja kelitilateissa mahdllisimma taludellisesti - se kaikkie sapulte etu. Älytiellä svelletaa uusia meetelmiä tu keskeise tavittee saavuttamiseksi parhaalla mahdllisella tavalla. Wirellä asiakkaa hyödyksi käytettävissää saava ja tehkas yhteistyökumppaeide verkst. Se avulla Wire vi tteuttaa justavasti asiakaskhtaisia valaistusprjekteja laadukkaasti ja kustaustehkkaasti. Ohjausjärjestelmä vaikutustutkimus valaistukse salta alki marraskuussa. Tutkimukse tulksia hyödyetää hjausalgritmi/järjestelmä virittämisessä ja palvelu tutteistamisessa. Kehittyvä tuttee asiakashyötyjä vat eteki liiketee turvallisuussäästöt sekä pieetyeet valaistukse eergia- ja kussapitkustaukset, tteaa Kaj Saari. Valaistus saa hjaussigaalisa Pasila liikeekeskuksesta. Optimitialgritmi valitsee liikee-, sääja kelitilateesee spiva valaistustas, mikä perusteella järjestelmä säätää tiesuude valaistukse. Järjestelmä valitsee aluksi liikeemäärä perusteella valaistusluka site, että valaistusta lisätää/väheetää liikeemäärä suhteessa. Lumiassimittaus ttaa humi tiepia valisuude vaikutukse kk aja hjaamalla valmäärää spivasti. Valisuude mittaus humii se, mite ihmise silmä äkee ajväylä. Esim. uude tumma tiepäällystee vaikutus humiidaa pitämällä valaistustas vakia sähköteha stamalla. Vastaavasti kuluee/vaalea päällystee tai lume kyseessälle valaistustas pidetää vakia sähköteha laskemalla. Huje sää- tai kelilsuhteide vallitessa valaistustasa vidaa jpa staa. Valaistukse ylimititus tulee hjauksessa myös kmpesitua. 3

4 Teillä timivaa yhteistyötä Tiehalli Uudemaa tiepiiri kk tievalhullsta vastaava sähkötekikk Osm Hlmström (kuvassa ik.) ja Wire tiimipäällikkö Jari Kuttu tarkastamassa valhultkhteita Espssa Kehä III: tutumassa. Yksi pääkaupukiseudu suurista stskeskuksista, letketä tutumassa sijaitseva Jumb, sai vude 2000 aikaa Wire raketamat valt paikitusalueille ja sisäätulihi. -Olemme teheet Wire kassa yhteistyötä j vudesta 1996 alkae ja vusie myötä yhteistyö tiivistyyt ja lisäätyyt. Spimukset tehdää aia kahde vude jaksissa, kert Osm Hlmström Tiehalli Uudemaa tiepiiristä. Viime kesää khteiksi tulivat myös mttritiesuuksie valhullt, jtka vat erityistä tarkkuutta vaativia suure liikeemäärä vuksi. Työt tehdääki pääsäätöisesti yöaikaa. -Wirellä li viime vua rakeettavaa useita valaistuskhteita eri pulilla Uuttamaata. Osa khteista jatkuu tää vua. Yksi merkittävimmistä li Kehä II Hiidekalli tueli, jh valaistukse lisäksi Wireltä tulivat ilmastiti ja mittavat telematiikkajärjestelmät, Hlmström tteaa. Wire hultaa tievalt lätise Uudemaa kutie alueella. Yhteistyöstä ii prjekteissa kui tievalhullssaki Hlmströmillä vai myöteistä kerrttavaa Wirestä. -Timita llut asiallista ja yleesä peaa ja ku alueet tulevat tutuiksi ii usk timia jatkssa paraeva vielä ykyisestäki. Laatuvastuuraketamisessa raprtiti erittäi tärkeää ja siihe tulee jatkssa pastaa varmasti, tteaa Hlmström. Valaistukse hullssa työmaapäiväkirjakäytätö timiut. Laatupikkeamaraprtteja tulisi tehdä tilatee mukaa, kska iistä hyötyä myös urakitsijalle. Pikkeamaraprtista tilaaja äkee että asia, esim. vika valaistusverkssa, humattu ja se etee llaa tekemässä timepiteitä. Tällöi tiekäyttäjille vidaa kerta miksi valt eivät timi suuitellulla tavalla. -Tulevaisuudessa raprtiti tulee etistä tärkeämmäksi. Samalla tietysti raprttie lutettavuus ja täsmällisyys vat tärkeitä ja työ tilaajaa kiistavia asiita, Hlmström tteaa. Wireki tekee Isa Omeaa Syksyllä 2001 Esp Matikylässä Läsiväylä varrella avautuva Is Omea eemmä kui kauppakeskus. Hypermarkettie ja yli 100 erikisliikkee lisäksi keskuksee tulee kuallisia ja yksityisiä palveluja, timistja ja myös satakuta s. seiriasuta. Kkaisuutta, jh kytkeytyy mm. aluekirjast, uriskeskus, työväepist ja ammattikulu sekä elkuvateattereita, ei vi pitää pelkkää pullahtaeea stsparatiisia. Kauppakeskukse jht ki julkisuudessa puhuut kaupukikeskittymästä, jpa ktikaupugista kat alla. Isa Omeaa rakeettu vauhdilla. Työt käyistyivät kesällä 1999 ja 16 hehtaari alueelle sijittuva kkaisuus avataa syyskuu lpulla tää vua. Wire raketaa Is Omea alueelle katuvalaistusta sekä liikeevalja. tarjaa kussapidt Ilmajhtverkt Maakaapeliverkt Valaistusverkt Sähköasemat Muutamt Vusihullt Krjauspalvelut Katkaisijahullt Relekestukset Maaditusmittaukset Is Omea rakeustyömaalla Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata (kuvassa vas.), vastaava mestari Lasse Viilmaa, YIT-rakeus Oy ja työmaa valvja rakeusmestari Sepp Kauist, Fudus Oy tarkastamassa Wire työ jälkeä. OY & Wire Oy raketaa Turusta Vaalimaalle jhtavaa E18-tietä pääkaupukiseudulla Tuupakassa, missä tehtävä eritasliittymä valaistustyö liittyy letketä tiejärjestelyihi. Työmaapäällikkö Raim Rauti, Tieliikelaits ja Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata tarkastamassa työmaa edistymistä Tuupakassa Kehä III:lla. PL 29, Kalkkiradatie 3, VIRKKALA fax Kerkklakatu 30, HYVINKÄÄ fax Keskuskatu / Cetralgata 59, KARJAA / KARIS fax sähköpsti: 4

5 tarjaa valaistusverkt Tievalaistus Perustus / pylvästys Katuvalaistus Kaapeliti / jhdtus Aluevalaistus Aseus Tellisuusalueet Kussapit Ulkilualueet Suuittelu Wire valaisee Kskekylässä Valtatie 7 sa E18-tietä eli kuuluu EU: määrittelemää Phjla klmi ja yleiseurppalaisee TEN-liikeeverkk. Sumessa E18 kulkee Turusta pääkaupukiseudu kautta Vaalimaalle. Wire mukaa raketamassa tätä itääpäi suutatuva liiketee erittäi tärkeää väylää Prv Kskekylä suudella, missä Wire raketaa mttritievalaistukse. Prv Kskekylä mttritie Uudemaa tiepiiri hake. Se pääurakitsijaa timii tutatyhtymä PK, jka kstuu Tielaitkse tutasta sekä kahdesta yksityisestä yrityksestä; Kesälahde Maasiirt Oy:stä ja MVR Maatek Oy:stä. Prjektipäällikkö Art Kari (kuvassa vas.) ja prjektivastaava Eer Marttila käyvät läpi Prv Kskekylä mttritie valaistustöide ykyvaihetta Wire tiimipäällikkö Kimm Eräraa kassa. Vihdi kua timistisiööri Tim Hvi (kuvassa ik.) tutustumassa Wire tiimipäällikkö Jari Perämäe ja Vihdi kua tiemestari Markku Nevatausta (kuvassa vas.) kassa Wire Vihdi kualle urakimaa Lemmikäisetie katuvalaistuksee Nummelassa. Wire Oy li tteuttamassa kesällä 2000 lppuusaatua Valtatie 3-valaistusprjektia Kulju/Lempäälä mttritiessuudella. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai Tievalhullssa Wirellä käytössä uudeaikaie ja mipulie stkreilla varustettu ajeuvkalust. Se avulla tievalaistukse ylläpit vidaa tehdä tehkkaasti ja justavasti valaistukse rakee ja lsuhteet humiide. VAHVUUTEMME OVAT * Ni 100 ala ammattilaista * Mipuliset, ykyaikaiset työkeet ja laitteet Niska & Nyyssöe Oy: työmaapäällikkö Eer Erikss (kuvassa ik.) ja Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata phtivat palaverissaa Leppävaarakadu ja Esp Hevsekegä liikee- ja katuvaltöide edistymistä. Niska & Nyyssöe ja Wire vat teheet yhteistyötä useissa ulkvalaistuskhteissa pääkaupukiseudulla. * Justava tiimi-rgaisaati * Keskeie sijaiti * Laatuvastuu-urakiti * Mipulie varastpalvelu ja vakat timittajasuhteet 5

6 tarjaa televerkt Kupari- ja valkaapelityöt Puheliverkt Kaapeli-TV Tietliikeepalvelut Kumppauus - Partership Wire slmiut yhteistyöspimuksia sähkö-, tele- ja maasiirtyrityste kassa. Wire yhteistyökumppaeita vat mm. Elva-sähköjakeluyhtiö, Riihimäe Puheli Oy, Lhja Puheli Oy sekä maasiirt- ja kuljetusyritys RTA. Wire hyödytää tehkkaasti yhteistyöverksta asiakkaa eduksi. Kumppait ja Wire situtuvat asiakasspimuksissa samaa työ laatutas. Kumppauus vahvistaa työ tehkkuutta ja yhteiste työmeetelmie kehittämistä lisäte site yrityste kilpailuetua. HEIKKI SALONEN, LOHJAN PUHELIN OY Laajempaa yhteistyöhö Varast- ja lgistiikkapalvelut Kaapeliäyttöpalvelut Kartituspalvelut Lhja Puheli Oy laajesi yhteistyötä Wire Oy: kassa viime vua i kaksi vutta sitte alitetusta yhteistyöstä saatuje myöteiste kkemuste perusteella, kert LPOY: tekie jhtaja Heikki Sale. Nyt Wire hulehtii kk LPOY: lijarakeuksesta, vai tilaaja-aseukset tehdää eää LPOY: maa työä. Sale tteaa, että LPOY valmis laajetamaa yhteistyötä ykyisestääki, js Wire kats resurssiesa riittävä. Esimerkiksi pylväide kuttarkistuksessa työsarkaa, missä syergiaetua lisi varmasti saavutettavissa. Lhja Puheli Oy: tekie jhtaja Heikki Sale (kuvassa vas.), Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke, LPOY: verkstsuuitteluyksikö päällikkö Martti Jlkke ja Wire tiimipäällikkö Alp Hkae yhteistyöpalaverissa. JA ELNOVA YHTEISELLÄ ASIALLA Räätälöity Elva-liittymä - asiakkaa etu Pieraketajille tarkitettu Elva-pihakeskusliittymä tettu hyvi vastaa. Yli pulet kesäasutje ja maktitalje raketajista valiut tämä sähköliittymä, jka myötä sähköasiat saadaa kerralla kut. Ei tarvita tilapäisjärjestelyjä rakeusajaksi ja myös edullie yösähkö j rakeusvaiheessa käytössä. Elva liittymässä asiakkaalle timitetaa samalla kertaa timitavalmiia liittymä, liittymiskaapeli ja pääkeskus. Rakeusaja jälkeeki pihakeskus helpttaa timia ttilla, virtaa kätevästi tarjlla sähkökäyttöisii ulktyökaluihi, sähkögrillii, aut lämmittimee, tilapäisee lisävalaistuksee je. Liittymä vidaa räätälöidä juuri asiakkaa yksilölliste tarpeide mukaa. Sähkö lisäksi tilaa vaikkapa puhelime ja kaapelitelevisi vaatimille jhdtuksille. -Pakettia kehitetää kaike aikaa asiakkaide parhaaksi. Olemme yhteisellä asialla lähtie Elva asiakaspalvelusta ja päätye Wire asetajii, tteavat Tim Jutila ja Pasi Saari. Wire Oy: asetaja Tmmi Kaasalaie viimeistelemässä maktityömaalla Jkelassa Elva-liittymä aseusta. -Elva-liittymä parivutise histriasa aikaa saavuttaut asiakkaide varauksettma susi, sa Elva tekise asiakaspalvelu tiimivetäjä Tim Jutila (kuvassa ik.) ja Wire tiimipäällikkö Pasi Saari vi myötäillä tyytyväiseä. Paketti kkaisedullie, kerralla valmis, ei tarvita erillisiä rakeusaikaisia sähköjärjestelyjä. Reilusti yli pulet kesäasutje ja maktitalje raketajista päätyy tähä ratkaisuu. Verkraketaja Wire Oy ja Riihimäe Puheli Oy vat teheet partership-yhteistyötä j vudesta 1998 alkae ja saadut kkemukset vat mlemmi puli lleet myöteisiä. Riihimäe Puheli Oy: suuittelupäällikkö Kari Lappalaie (kuvassa vas.) ja Wire tiimipäällikkö Osm Tumie tutkivat kartalta Riihimäe ja Helsigi välise kuitupuhallustyömaa lijauksia. Puhallus - apu kuitupulaa Valtakuallie kuitupula jhtaut siihe, että Wire ttaut uusia meetelmiä käyttöö tämä talve aikaa. Sumessa ei aikaisemmi le yleisesti käytetty kuitupuhallusta, sillä ku lijat aurattu maast, samalla vitu asetaa myös kuidut paikillee. Viime kesää aurauksessa maa alle sijitettii myös tyhjiä putkia, jihi yt talve mittaa puhallettu tietliiketee kaalta se tärkei - kuitu. Kesällä 2000 aurattii Palpurlla Riihimäe ja Helsigi välillä ja jukk sijitettii myös tyhjä 40 mm: muviputki RPO: käyttöä varte. Yksi merkittävä kuitupuhallustyömaa alkuvude aikaa llut Riihimäe ja Helsigi välillä, missä Wire kuiduttaut 80 kilmetri matka RPO:lle viime kesää aurattua lijaa. Helmi-maaliskuussa 2001 puhalletaa kuitua Riihimäe ja Helsigi välillä ilmapaieella kesällä aurattuu RPO: putkee. LSK- Aseus Oy: työjhtaja Jukka Mäkelä (kuvassa vas.), työjhtaja Ei Saarie Maarakeus Rasimuksesta ja Wire Oy: tiimipäällikkö Osm Tumie seuraavat, ku Harri Ismäki syöttää ammattimiehe ttei kuitua putkee. 6

7 tarjaa maa- ja vesistökaapelit Sähkölaitsverkt Ifrmaativerkt Valaistusverkt Tellisuude ja kiiteistöje kaapeliverkt Wire saa asiat -Purkutyö, jta Wire meille Sauvssa tekee, laajuudeltaa maatieteellisesti suuri, mutta rahallisesti varsi tavamaie työ, sa Frtum Sähköjakelu Oy: verkstsuuittelija Harri Nummila. Wire saeeraa lijaa eli puretu lija tilalle vedetää uutta kaapelia ja rakeetaa uusia muutamita. Kaivuu Auraus Kaapelivet Putkitus Aseus Harri Nummila tteaa, että sähkölaitste timia muutste myötä tämäkaltaiset aseustyöt vat siirtyeet aseusfirmille. -Wire kassa yt j i viisi vutta jatkueesee yhteistyöhö lemme lleet tyytyväisiä, tteaa Harri Nummila. -Wire saa asiasa. Frtum Sähköjakelu Oy: Turu seudu verkstsuuittelija Harri Nummela (kuvassa vas.) ja Wire tiimipäällikkö Sture Nylud seuraamassa Sauvssa 30 kv: saeerausta, jta surittamassa Wire asetaja Le Laitie. Verkraketaja Wire Oy ktaa ii maalla kui merelläki. Viime vua Wire Karjaa yksikkö laski i 15 kilmetriä vesistökaapelia. Kuvassa kaapelilasku alkamassa Tammisaare saaristssa syyskuussa Sähkö viedää i kahde kilmetri merimatka päässä leva saare yksiäiselle asukkaalle. Wire tiimipäällikkö Rai Riike tarkastamassa Lpella tiealitustyömaata, missä tie ali viedää 20 kv: sähkökaapeli. Tiesuuksilla, missä liikeettä ei vida sujuvasti hjata työmaa hi, metävä tie ali. Käytössä kaksi meetelmää, s. tukkaus ja timattikairaus. Tukkaus ei aia istu, kska tiephjassa usei suuria kiviä tai peräti kallilhkareita, jide läpi päästää vai timattikairalla. Lpella tiealituspaikka li ii kivie, että timattikairaus li aia mahdllisuus, kert Riike. jäitetyöt Wire asetajat Markku Himae ja Mika Virtae kytkemässä Nummelassa 20 kv: maakaapelia ilmajht. Tekikk Ruar Haglud, (Esp Sähkö Oyj) ja Wire tiimipäällikkö Jari Perämäki (kuvassa vas.) tarkastamassa Wire asetamaa puistmuutama Veikklassa ee muutam käyttöötta. Talve aikaa Wire työsti Esp Sähkö Oyj:lle Veikklassa kaksi puistmuutama kaivuiee ja i 2,5 km: kaapelivetiee (20 kv). tarjaa ilmajhdt Sähkölaitsverkt Ifrmaativerkt Valaistusverkt Tilapäisverkt Pylvästys Jhdtus Aseus Eristivaihdt 7

8 tarjaa * Sähköjakeluverkt * Tellisuussähköverkt * Tilapäissähköverkt TUOTTEITAMME OVAT * Ilmajhdt * Maa- ja vesistökaapelit * Valaistukset Ke Oy Verkraketaja Wire Oy: pitkäaikaie asiakas. Wire mm. urakiut taustalla leva lastaustermiaali sähköistykse. Ke Oy: kiiteistöissä tehtävistä sähköurakista vastaava sujelupäällikkö Markku Ike (kuvassa vas.) keskustelemassa Wire Oy: tiimipäällikkö Rai Riikse ja Ke Oy: työsujelupäällikkö Matti Saarela kassa uusista prjekteista. tarjaa muutamt Kiiteistömuutamt Puistmuutamt Pylväsmuutamt Tilapäismuutamt Suurmuutamt Wire Oy timitti tilapäismuutam kesällä 2000 mm. tälle Lemmikäie Oy: murskausasemalle Kytäjällä. * Muutamt * Kussapidt * Suuittelut Perustus / aseus Kaapeliti / jhdtus Krjausraketamie Puhdistus / hult Käytöjht UUSIA KASVOJA Tiimipäälliköt: Alp Hkae, Virkkala (kuva 1), Jari Kuttu, Virkkala (kuva 2), Sepp Sarkla, Hyvikää (kuva 3), Jrma Orell, Virkkala (kuva 4) Pasi Saari, Hyvikää (kuva 5), Tumas Sihve, Hyvikää (kuva 6). Kehityspäällikkö Jrma Kivuiemi, Virkkala (kuva 7). Ter Ikäval, tarjuslasketa, Virkkala (kuva 8). & LOHJA PL 29 Kalkkiradatie VIRKKALA fax KARJAA / KARIS Keskuskatu / Cetralgata KARJAA / KARIS fax HYVINKÄÄ Kerkklakatu HYVINKÄÄ fax sähköpsti Timitusjhtaja Reij Virtae Markkiiti- ja tarjustimit Hau Mikke Kehityspäällikkö Jrma Kivuiemi Talus ja lasketatimi Jaaa Aalt, Hyvikää Kristiia Klari, Lhja Pirj Rep, Lhja Lgistiikka Aki Kuula, Hyvikää Erkki Saukk, Hyvikää Sepp Söderlud, Lhja LOHJA Sähkö- ja valaistusverkt Jrma Orell Kimm Erärata Jari Perämäki Jari Kuttu Kim Rudäs Kimm Saleius Ter Ikävalk Televerkt Alp Hkae HYVINKÄÄ Sähkö- ja valaistusverkt Rai Riike Sepp Sarkla Tumas Sihve Sähkö-, tele- ja viestiliikeeverkt Osm Tumie Pasi Saari KARJAA / KARIS Sähkö-, tele- ja valaistusverkt Sture Nylud Nicklas Marti Ja Berghlm Timitus ja ulkasu VIESTINTÄTOIMISTO MEDIAWALLIUS, KUOPIO & Paipaikka KM PAINOTALO, JOENSUU

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Kahden paperinkeräysmenetelmän ympäristövaikutusten ja kustannusten vertailu

Kahden paperinkeräysmenetelmän ympäristövaikutusten ja kustannusten vertailu Kahde paperikeräysmeetelmä ympäristövaikutuste ja kustauste vertailu Nea Teerija Pr Gradu-tutkielma Helsigi ylipist Talustietee laits Ympäristöekmia 22.1.2009 Sisällys 1 Jhdat... 1 2 Hyötyjätehult jäteplitiikassa...

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Bilgian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Mitkä tekijät vaikuttavat kasviplanktnin määrään Sumen järvissä? A) Aiheen käsittelyn vaatimat määritelmät: 6 p Kasviplanktnin määritelmä: levät ja sinibakteerit,

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot