Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen."

Transkriptio

1 r 3 MARCUS GRÖNHOLMIN TOIVE TOTEUTUI Maailmamestari ktitaival valaistii Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm saaut valaistukse ktitiellee Ik Rådkilaa. Valt kilmetri mittaiselle yksityistielle pystytettii julukuussa 2000 ja e sytytettii julu alla. Vude 2000 ralli maailmamestaruude vittaeelta Marcus Gröhlmilta kysyttii marraskuisessa ktiipaluujuhlassa, mitä hä tivisi lahjaksi kualta. Ikssa maata ja tal mistava Gröhlm mietti hetke ja ttesi, että ktitielle lisi mukava saada viimei valaistus. Timee tarttuivat kua sijasta alueella timivat sähköala yritykset, jtka lahjittivat valaistukse Gröhlmille. Verkraketaja Wire Oy vastasi urakiista ja Elva lupautui maksamaa sähköt viide vude aja. Suuitelma laati SITO Sumalaie Isiööritimist Oy ja valaisimet timitti SLO Oy sekä Idma Oy. Valaistu tie varressa sijaitsee Gröhlmi ktitila lisäksi muutamia muita talja, jide asukkaat pääsivät salliseksi lahjituksesta. Valaistuksesta ilitsevat eteki Gröhlmi klme lasta sami kui lähitalje lapset, jide kulumatka taittuu yt etistä turvallisemmi. Vataa Eergia urakka Wirelle Wire Oy: markkiitipäällikkö Hau Mikke. Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm (kuvassa ik.) vastaatti tyytyväiseä sähköyrityste lahjakirja, jka jesi Wire Oy: timitusjhtaja Reij Virtae. Marcus Gröhlm vi taivaltaa maailmalta ktii hyvivalaistua tietä. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai -Verkraketaja Wire Oy allekirjitti urakkaspimukse Vataa Eergia Oy: kassa. Spimukse arv i mk. Uraka khteea Vataa Eergia Oy: jakelualueella tehtäviä 0.4 kv ja 20 kv verkrakeustöitä. Urakkaa sisältyy vude 2001 aikaa i 100 erillistä verkrakeuskhdetta. Wire timituksii kuuluvat sekä työt että verkrakeusmateriaalit. Wire vitti urakkakilpailu, missä Vataa Eergia Oy kilpailutti verksttöitä pisteyttäe urakitsija timia laadu, referessit ja urakkahia, kert Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke. -Verkraketaja Wire Oy kehittää ja laajetaa timitaa asiakkaide kassa yhteistyössä. Tavitteeamme yhdessä asiakkaa kassa timitja kehittämällä saavuttaa kilpailuetua. Kehittämie tehstaa tutatprsesseja ja lisää Wire hitakilpailukykyä asiakkaa eduksi. Parteruude kehittämisessä lemme valmiit hyödytämää tehkkaita timitatapjamme myös uusie asiakkaidemme välittömäksi hyödyksi. Timitje kehittämisestä asiakas saa kustaussäästöjä verk raketamisessa, saeerauksessa ja kussapidssa, tteaa Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke. TOIMITUSJOHTAJA REIJO VIRTANEN 2001 Kymmees timitavusi käyistyyt Verkraketaja Wire Oy: perustamise aikaa vua 1992 Sume timeliaisuus li kkaa tisella taslla. Kuallie sekä sähkö- ja teleyhtiöide raketamie vaimei vimakkaasti pari vutta aiemmi alkaee lama myötä. Rakeemuutksia maa timitaasa uskalsivat tehdä vai harvat. Wire liiketimitasuuitelmassa uskttii markkiide avautuva suhteellise peasti 90-luvu pulivälissä. Tisi kuiteki kävi. Valtasa sähkö-, tele- ja valaistusverkkje mistajista jatki raketamista ja kussapita mie rgaisaatiide vimi. Wire kehittymie rusaa kymmee milja marka liikevaihdsta tapahtui tasaisesti mutta rauhallisesti aia vusikymmee jälkipulisklle asti. Yhdyskutaraketamise usu lamasta ja markkiide avautumie tapahtui merkittävästi vasta päättyee vusikymmee lppuvusia. Wire pitkäaikaie ja tullie pastus sähkö- ja televerkstje raketamis- ja kussapitpalveluihi palkittii vimakkaaa timia laajetumisea. Yhtiö saavuttaut sada ma ammattilaise vimi sada milja marka liikevaihd sekä vahva asema Etelä-Sume markkiista. Wire timipisteet Hyvikäällä, Lhjalla ja Karjaalla, erimaiste liikeeyhteyksie varrella, takaavat pea ja tehkkaa palvelu kk ruuhka-sumessa. Verkraketaja Wire Oy: liiketimita raketuu pääsi klmelle markkia-alueelle. Sähkö jakeluverkkje ylläpittyöt vat lleet merkittävi timia paipiste kk yhtiö histria aja. Asiakkaia vat lleet useimmat eteläsumalaiset sähkö- Wire Oy: timitusjhtaja Reij Virtae. verkkyhtiöt sekä tellisuus ja kauppa keskijäitelaitteide salta. Palveluumme kuuluut sekä uude raketamie että vaha saeeraamie. Lisäksi lemme yhdessä asiakkaidemme kassa kehittäeet mia hult- ja kussapittutteita, jtka atavat asiakkaillemme parhaa mahdllise lutettavuude häiriöttömä sähköjakelu varmistamiseksi. Katu- ja tievalaistukse raketamie ja kussapit tie yhtiö merkittävistä markkiasektreista. Kyseie timita-alue laajetumassa liikeetelematiika suutaa, jsta Wirellä kaksiki referessikhdetta. Urakimme Espssa Kehä II: liikeetueli kk liiketee hjaus- ja valvtajärjestelmä, jh kuuluivat valaistus, muuttuvat liikeepasteet, kamera- ja palvalvta sekä ilmavaiht. Hakkeesee sisältyi valvttuje tietje käsittely ja tiedsiirt liikeekeskuksee ja palkutaa. Tie telematiika hake kski tievalaistukse ja liikee-peuksie hjausta liiketee ja säälsuhteide mukaa s. älytieprjektissa VT 1:lla Saukklassa. Kyseie järjestelmä jäi myös Wire kussapit kute i pulet Uudemaa tiepiiri tievalaistuksesta. Televerkktyöt tulivat Wire palveluvalikimaa vasta vusikymmee puliväli jälkee, mutta vat se jälkee laajetueet erittäi vimakkaasti. Puheli-, tietliikee- ja kaapelitelevisiverkt sekä matkapuhelitukiasemat vat ii raketamise kui kussapidki salta yhtiö jkapäiväistä timitaa. Valkuituyhteyksie räjähdysmäie laajetumie tuut tullessaa lukuisia rakeushakkeita ympäri Etelä- Sumea. Verkraketaja Wire Oy: kymmees timitavusi kulumassa ahkera työ merkeissä. Tiv yt käsissä leva julkaisumme tuva timitaamme laajemmi tutuksi ykyisille asiakkaillemme. Lullisesti tiv lehde tavittava myös uusia asiakkaita, jtka vat valmiit atamaa ma rakeus- tai kussapithakkeesa yhtiömme ammattitaitiste saajie huleksi yt ja tulevaisuudessa. Mlemmipulise luttamukse raketuessa tiv, että saamme laajeettua parteruutta uusii asiakassuhteisiimme kute j lemme istueet tteuttamaa keskeisimpie asiakkaidemme kassa. 1

2 Kehä II - Hiidekalli tueli - haasteellie tehtävä Wire laajetamassa katu- ja tievalaistukse raketamisessa ja kussapidssa liikeetelematiika suutaa. Viime vua Wire uraki Espssa Kehä II: Hiidekalli liikeetueli kk liiketee hjaus- ja valvtajärjestelmä, jh kuuluivat valaistus, muuttuvat liikeepasteet, kamera- ja palvalvta sekä ilmavaiht. Kkaisuutee sisältyi valvttuje tietje käsittely ja tiedsiirt liikeekeskuksee ja palkutaa. Telematiikka-järjestelmässä mm. kahdeksa kameraa, jide kuva välittyy Pasila liikeekeskuksee, mistä iitä vidaa myös hjata. Lisäksi Wire rakesi tuelisuudelle muuttuva kaistapastusjärjestelmä. Yksittäiseä urakkaa Hiidekalli tueli töide vaativuude ja mipulisuude vuksi yksi Wire merkittävimmistä töistä kautta aikje. Wire tiimipäälliköt Kimm Erärata (kuvassa vas.) ja Jrma Orell sekä sastpäällikkö Petti Hautala (Sit-Yhtiöt) ja prjektipäällikkö Petri Ikie (Tieliikelaits) tutustumassa Hiidekalli tueli valaistus- ja ilmastitijärjestelmii. Hiidekalli tueli Sume pisi maatietueli, 485 metriä. Aiva kk pituutta ei le luhittu kalli, sillä phjispäässä betista tuelisuutta 50 metriä. PETRI INKINEN, TIELIIKELAITOS Kehä II: tuelilla pilttilue Prjektipäällikkö Petri Ikie kert Hiidekalli uraka edeeewire kassa hyvässä yhteistyössä. Tueli j talve aja llut käytössä ja kaikki äyttää timiva. Hakkee lppudkumetiti muutamaa tarkeusta vaille valmis. -Hiidekalli tueli li eräälaie pilttihake. Laitteita eemmä kui mitä Hiidekalli tueli kksa pulesta lisi välttämättä edellyttäyt. Nyt kerätää kuiteki kkemusta ja tieta tuelie jatkraketamista varte, kska tämätyyppisestä työstä ei meillä kvi palj kkemusta le keelläkää eli prjektissa li kaikille hiema uutta ja ppimista, Ikie tteaa. Yleisellä tieverklla ee Hiidekallita li tueleita vai muutamalla paikkakualla (Phja, Tampere, Naatali). Sal E 18 tielle raketeilla mttritietueli eli kaksi putkea. Kehä II jatkuee tulevaisuudessa Hämeelia tielle. Myös Hiidekalli tueli vieree tarkitus myöhemmässä vaiheessa raketaa tie liikeetueli. Wire timitusjhtaja Reij Virtae (kuvassa vas.) tutustumassa Hiidekalli tueli viimeistelytöihi Tielaitkse työmaa valvja Jukka-Pekka Lepistö ja Wire tiimipäällikö Kimm Eräraa kassa. Hiidekalli tueli valvmssa laitteisii tutustumassa Wire tiimipäällikkö Jrma Orell (vas.), Tieliikelaitkse prjektipäällikkö Petri Ikie ja Sit-yhtiöide sastpäällikkö Petti Hautala. Valvmjärjestelmä äppäimissä Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai PENTTI HAUTALA, SITO-YHTIÖT Valaistus ja ilmastiti tueleissa vaativa työ Diplmi-isiööri, sastpäällikkö Petti Hautala krstaa mittavissa tuelirakeuskhteissa valaistukse ja ilmastii esiarvista tärkeyttä. -Valaistukse taattava päivällä ja yöllä sellaiset lsuhteet, että ajeuvt vivat lähestyä tuelia, ajaa sisälle ja uls tie edellyttämällä peudella. Näi liikeeturvallisuus ja ajmukavuus vat mahdllisimma lähellä avime väylä miaisuuksia. Tällaiset lt valitsevat, ku kuljettaja äkee pysähtymismatka etäisyydeltä ajrada, tiset ajeuvt ja mahdlliset esteet. -Tuelivalaistuksella tasataa valaistuslje erja tueli sisä- ja ulkpulella. Tilae kriittisi päivällä, ku silmie pitää speutua muutksee kirkkaasta päivävalsta tueli pimeytee, tteaa Hautala. Hautala mukaa tuelissa tarvitaa tehkas ilmavaihta laimetamaa liike- tee pakkaasupäästöje epäpuhtaudet hyväksyttävälle taslle. Tehkas ilmavaiht tärkeä myös mahdllisissa ettmuustilateissa pistamaa tuelista pal- tai muut myrkylliset kaasut. Liiketee aiheuttamista epäpuhtauksista vat type ksidit ilmavaihd mitittava tekijä. Ilmavaihd tarvetta määriteltäessä aia tettava humi se riittävyys ettmuustilateissa ja varmistettava, ettei äkyvyys hue, js raskaide ajeuvje suus suuri. Hautala tteaa, että Hiidekalli tuelissa reaaliaikaie ympäristövalvtajärjestelmä, jka mittaa ilmavirtaukse suua ja peude, ilma lämpötila ja ksteude, tiepia lämpötila sekä hiilimksidi, typpiksidi ja -diksidi pitisuudet. Näide perusteella järjestelmä mudstaa tueli-ilmast tilasta, liikkeistä ja ltilasta malli, jka avulla tuulettimia hjataa. Samalaista järjestelmää käytetää j mm. Helsigi metrtueleissa. 2

3 RIITTÄVÄ VALO OIKEAAN TARPEESEEN -Verkraketaja Wire Oy istui Saukkla älytieprjekti aseustöissä erittäi hyvi, tteaa liiketimia kehitykse prjektipäällikkö Kaj Saari IVO Trasmissi Egieerig Oy:stä. IVO Trasmissi Egieerig Oy käyisti alkuvudesta 1999 tutekehitysprjekti ptimaalise valaistuksehjaukse ja muuttuva peusrajitusäyttöjärjestelmä kehittämiseksi. Prjekti päättyy syksyllä 2001 vaikutus- ja seuratatutkimukse valmistuttua. Prjektia tteutettu raketamalla Saukklaa valaistukse hjausjärjestelmä. Pilt-prjekti tteutuksessa vat mukaa Frtumi lisäksi Verkraketaja Wire Oy, VTT, SITO ja Ist Tau Nissie Oy. Kaj Saari sa, että Saukkla salta Wire ma suutesa varsiaisessa prjektissa tehyt, yt jatketaa VTT: ja raskalaise laitevalmistaja kassa työtä Pasilassa leva älykkää hjelmist virittämiseksi, jtta se pystyy hjaamaa Saukkla järjestelmää kk laajuudessaa. VTT tehyt Saukklassa järjestelmä seurata- ja vaiktustutkimusta marraskuusta alkae. Takaa mm. kettäke, jssa eri-ikäiset testiryhmät havaiivat autsta eri vallsuhteissa tiellä tummissa vaatteissa levia ihmisiä. Valaistustaslla ja se muutksilla erittäi suuri merkitys havaitsemisee. Kaksivaiheise tutkimukse tulkset saadaa aalysiduksi kesä lpulla ja tietkehjelma vidaa viimeistellä. Kk järjestelmää hjaa ptimitialgritmi, jka saa tietsa k. tiesuude Tielaitkse liiketeemittaus-, sää- ja lumiassi-tietkaista. Muuttuvat peusrajitusäytöt vidaa kytkeä järjestelmää myöhemmi svittavalla tavalla. -Järjestelmä hjaus perustuu krrelaatitutkimukse phjalta laadittuu lasketamallii, jka atama tied tulksea saadaa päätös tiejaks peusrajituste ja valaistukse hjaamiseksi. Käytettävä peusrajituste ja valaistukse hjaus miimi hjausajajaksa tiesalla sytyvie yhteiskutataludelliste kustauste dtusarv, ettmuusriski dtusarv säilytetää alhaisea ja kuljettaja kkema liiketee sujuvuus hyvää, tteaa Saari. Kehittyvä tuttee asiakashyötyjä vat eteki liiketee turvallisuussäästöt sekä pieetyeet valaistukse eergiaja kussapitkustaukset. Npeutta ja valaistusta muutetaa lsuhteide mukaa Älytie valaistusjärjestelmä perustuu valaisikhtaisee säätömahdllisuutee ja etäkuvalvtaa kaksisuutaista tiedsiirta hyväksi käyttäe. Pilttikhde (57 valaisita/3 km) tettii kekäyttöö valaistukse salta tukkuussa 2000 Uudemaa tiepiirissä Saukkla-Oila tiesuudella. EDELLÄKÄVIJÄNÄ Älytie - aiutlaatuie pilttiprjekti maailmassa Verkraketaja Wire Oy asetaut ja käyttööttaut älytieprjekti laitteet ja vastaa valaistusverk ylläpidsta. Wire mukaa timialasa edelläkävijää kehittämässä valaistustekisiä ratkaisuja, jilla paraetaa tiellä liikkujie turvallisuutta sekä ptimidaa tievalaistukse kkaiskustauksia uusia tekiikita ja kumppaeide saamista hyödytäe. Saukklassa vidaa valaistusta säätää jpa valaisikhtaisesti. Myös valaisite teht vat lähes kaksikertaiset yleisesti käytössä levii verrattua, jte säätövaraa vaikeisiiki lsuhteisii. -Saukkla älytieprjekti aiutlaatuie Sumessa ja kk maailmassa, sa prjektipäällikkö Kaj Saari IVO Trasmissi Egieerig Oy:stä. Pilttihakkeella haetaa uusia, liikeeturvallisuutta paratavia ja kustaussäästöjä tuvia ratkaisuja tievalaistuksee. -Sumessa käytössä levat tie- ja katuvalaistusjärjestelmät perustuvat pääsi valaistukse - ff-käyttötapaa ja hämäräkytkihjauksee. Kell-hjausta varsi vähä käytössä. Kaupugeissa käytetää hämärähjaukse lisäksi myös verkkkäskyhjausta. Säätömuutaja- ja tyristrihjausta edelläkävijä Wire Oy: asetaja Mika Virtae Saukkla älytiellä tarkistamassa paikallishjauskeskusta. käytössä jki verra kaupukialueide lyhyissä säteittäisissä valaistussuuksissa, Saari kert. -Valaistus periteisesti ylimititettu 25% yli tarvittava teh. Valaistukse suuittelu tehkkuuslukat määritelty liikeemäärie suhtee erilukkaisille teille. Kasaivälise valaistuskmissi selvityste mukaa tievalaistus vähetää pimeä aikaa ettmuuksia keskimääri 30%. Nykyiset valaistukse hjausjärjestelmät eivät humii liiketee, sää/keli, tiepia miaisuuksie ja ihmise havaitsema valisuude vaikutusta, tteaa Saari lpuksi. Tievalaistukse haltijaa kiistavat valaistukse laatu ja kustaukset. Keskeistä ptimaalise valaistukse ylläpit eri liikee-, sää- ja kelitilateissa mahdllisimma taludellisesti - se kaikkie sapulte etu. Älytiellä svelletaa uusia meetelmiä tu keskeise tavittee saavuttamiseksi parhaalla mahdllisella tavalla. Wirellä asiakkaa hyödyksi käytettävissää saava ja tehkas yhteistyökumppaeide verkst. Se avulla Wire vi tteuttaa justavasti asiakaskhtaisia valaistusprjekteja laadukkaasti ja kustaustehkkaasti. Ohjausjärjestelmä vaikutustutkimus valaistukse salta alki marraskuussa. Tutkimukse tulksia hyödyetää hjausalgritmi/järjestelmä virittämisessä ja palvelu tutteistamisessa. Kehittyvä tuttee asiakashyötyjä vat eteki liiketee turvallisuussäästöt sekä pieetyeet valaistukse eergia- ja kussapitkustaukset, tteaa Kaj Saari. Valaistus saa hjaussigaalisa Pasila liikeekeskuksesta. Optimitialgritmi valitsee liikee-, sääja kelitilateesee spiva valaistustas, mikä perusteella järjestelmä säätää tiesuude valaistukse. Järjestelmä valitsee aluksi liikeemäärä perusteella valaistusluka site, että valaistusta lisätää/väheetää liikeemäärä suhteessa. Lumiassimittaus ttaa humi tiepia valisuude vaikutukse kk aja hjaamalla valmäärää spivasti. Valisuude mittaus humii se, mite ihmise silmä äkee ajväylä. Esim. uude tumma tiepäällystee vaikutus humiidaa pitämällä valaistustas vakia sähköteha stamalla. Vastaavasti kuluee/vaalea päällystee tai lume kyseessälle valaistustas pidetää vakia sähköteha laskemalla. Huje sää- tai kelilsuhteide vallitessa valaistustasa vidaa jpa staa. Valaistukse ylimititus tulee hjauksessa myös kmpesitua. 3

4 Teillä timivaa yhteistyötä Tiehalli Uudemaa tiepiiri kk tievalhullsta vastaava sähkötekikk Osm Hlmström (kuvassa ik.) ja Wire tiimipäällikkö Jari Kuttu tarkastamassa valhultkhteita Espssa Kehä III: tutumassa. Yksi pääkaupukiseudu suurista stskeskuksista, letketä tutumassa sijaitseva Jumb, sai vude 2000 aikaa Wire raketamat valt paikitusalueille ja sisäätulihi. -Olemme teheet Wire kassa yhteistyötä j vudesta 1996 alkae ja vusie myötä yhteistyö tiivistyyt ja lisäätyyt. Spimukset tehdää aia kahde vude jaksissa, kert Osm Hlmström Tiehalli Uudemaa tiepiiristä. Viime kesää khteiksi tulivat myös mttritiesuuksie valhullt, jtka vat erityistä tarkkuutta vaativia suure liikeemäärä vuksi. Työt tehdääki pääsäätöisesti yöaikaa. -Wirellä li viime vua rakeettavaa useita valaistuskhteita eri pulilla Uuttamaata. Osa khteista jatkuu tää vua. Yksi merkittävimmistä li Kehä II Hiidekalli tueli, jh valaistukse lisäksi Wireltä tulivat ilmastiti ja mittavat telematiikkajärjestelmät, Hlmström tteaa. Wire hultaa tievalt lätise Uudemaa kutie alueella. Yhteistyöstä ii prjekteissa kui tievalhullssaki Hlmströmillä vai myöteistä kerrttavaa Wirestä. -Timita llut asiallista ja yleesä peaa ja ku alueet tulevat tutuiksi ii usk timia jatkssa paraeva vielä ykyisestäki. Laatuvastuuraketamisessa raprtiti erittäi tärkeää ja siihe tulee jatkssa pastaa varmasti, tteaa Hlmström. Valaistukse hullssa työmaapäiväkirjakäytätö timiut. Laatupikkeamaraprtteja tulisi tehdä tilatee mukaa, kska iistä hyötyä myös urakitsijalle. Pikkeamaraprtista tilaaja äkee että asia, esim. vika valaistusverkssa, humattu ja se etee llaa tekemässä timepiteitä. Tällöi tiekäyttäjille vidaa kerta miksi valt eivät timi suuitellulla tavalla. -Tulevaisuudessa raprtiti tulee etistä tärkeämmäksi. Samalla tietysti raprttie lutettavuus ja täsmällisyys vat tärkeitä ja työ tilaajaa kiistavia asiita, Hlmström tteaa. Wireki tekee Isa Omeaa Syksyllä 2001 Esp Matikylässä Läsiväylä varrella avautuva Is Omea eemmä kui kauppakeskus. Hypermarkettie ja yli 100 erikisliikkee lisäksi keskuksee tulee kuallisia ja yksityisiä palveluja, timistja ja myös satakuta s. seiriasuta. Kkaisuutta, jh kytkeytyy mm. aluekirjast, uriskeskus, työväepist ja ammattikulu sekä elkuvateattereita, ei vi pitää pelkkää pullahtaeea stsparatiisia. Kauppakeskukse jht ki julkisuudessa puhuut kaupukikeskittymästä, jpa ktikaupugista kat alla. Isa Omeaa rakeettu vauhdilla. Työt käyistyivät kesällä 1999 ja 16 hehtaari alueelle sijittuva kkaisuus avataa syyskuu lpulla tää vua. Wire raketaa Is Omea alueelle katuvalaistusta sekä liikeevalja. tarjaa kussapidt Ilmajhtverkt Maakaapeliverkt Valaistusverkt Sähköasemat Muutamt Vusihullt Krjauspalvelut Katkaisijahullt Relekestukset Maaditusmittaukset Is Omea rakeustyömaalla Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata (kuvassa vas.), vastaava mestari Lasse Viilmaa, YIT-rakeus Oy ja työmaa valvja rakeusmestari Sepp Kauist, Fudus Oy tarkastamassa Wire työ jälkeä. OY & Wire Oy raketaa Turusta Vaalimaalle jhtavaa E18-tietä pääkaupukiseudulla Tuupakassa, missä tehtävä eritasliittymä valaistustyö liittyy letketä tiejärjestelyihi. Työmaapäällikkö Raim Rauti, Tieliikelaits ja Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata tarkastamassa työmaa edistymistä Tuupakassa Kehä III:lla. PL 29, Kalkkiradatie 3, VIRKKALA fax Kerkklakatu 30, HYVINKÄÄ fax Keskuskatu / Cetralgata 59, KARJAA / KARIS fax sähköpsti: 4

5 tarjaa valaistusverkt Tievalaistus Perustus / pylvästys Katuvalaistus Kaapeliti / jhdtus Aluevalaistus Aseus Tellisuusalueet Kussapit Ulkilualueet Suuittelu Wire valaisee Kskekylässä Valtatie 7 sa E18-tietä eli kuuluu EU: määrittelemää Phjla klmi ja yleiseurppalaisee TEN-liikeeverkk. Sumessa E18 kulkee Turusta pääkaupukiseudu kautta Vaalimaalle. Wire mukaa raketamassa tätä itääpäi suutatuva liiketee erittäi tärkeää väylää Prv Kskekylä suudella, missä Wire raketaa mttritievalaistukse. Prv Kskekylä mttritie Uudemaa tiepiiri hake. Se pääurakitsijaa timii tutatyhtymä PK, jka kstuu Tielaitkse tutasta sekä kahdesta yksityisestä yrityksestä; Kesälahde Maasiirt Oy:stä ja MVR Maatek Oy:stä. Prjektipäällikkö Art Kari (kuvassa vas.) ja prjektivastaava Eer Marttila käyvät läpi Prv Kskekylä mttritie valaistustöide ykyvaihetta Wire tiimipäällikkö Kimm Eräraa kassa. Vihdi kua timistisiööri Tim Hvi (kuvassa ik.) tutustumassa Wire tiimipäällikkö Jari Perämäe ja Vihdi kua tiemestari Markku Nevatausta (kuvassa vas.) kassa Wire Vihdi kualle urakimaa Lemmikäisetie katuvalaistuksee Nummelassa. Wire Oy li tteuttamassa kesällä 2000 lppuusaatua Valtatie 3-valaistusprjektia Kulju/Lempäälä mttritiessuudella. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai Tievalhullssa Wirellä käytössä uudeaikaie ja mipulie stkreilla varustettu ajeuvkalust. Se avulla tievalaistukse ylläpit vidaa tehdä tehkkaasti ja justavasti valaistukse rakee ja lsuhteet humiide. VAHVUUTEMME OVAT * Ni 100 ala ammattilaista * Mipuliset, ykyaikaiset työkeet ja laitteet Niska & Nyyssöe Oy: työmaapäällikkö Eer Erikss (kuvassa ik.) ja Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata phtivat palaverissaa Leppävaarakadu ja Esp Hevsekegä liikee- ja katuvaltöide edistymistä. Niska & Nyyssöe ja Wire vat teheet yhteistyötä useissa ulkvalaistuskhteissa pääkaupukiseudulla. * Justava tiimi-rgaisaati * Keskeie sijaiti * Laatuvastuu-urakiti * Mipulie varastpalvelu ja vakat timittajasuhteet 5

6 tarjaa televerkt Kupari- ja valkaapelityöt Puheliverkt Kaapeli-TV Tietliikeepalvelut Kumppauus - Partership Wire slmiut yhteistyöspimuksia sähkö-, tele- ja maasiirtyrityste kassa. Wire yhteistyökumppaeita vat mm. Elva-sähköjakeluyhtiö, Riihimäe Puheli Oy, Lhja Puheli Oy sekä maasiirt- ja kuljetusyritys RTA. Wire hyödytää tehkkaasti yhteistyöverksta asiakkaa eduksi. Kumppait ja Wire situtuvat asiakasspimuksissa samaa työ laatutas. Kumppauus vahvistaa työ tehkkuutta ja yhteiste työmeetelmie kehittämistä lisäte site yrityste kilpailuetua. HEIKKI SALONEN, LOHJAN PUHELIN OY Laajempaa yhteistyöhö Varast- ja lgistiikkapalvelut Kaapeliäyttöpalvelut Kartituspalvelut Lhja Puheli Oy laajesi yhteistyötä Wire Oy: kassa viime vua i kaksi vutta sitte alitetusta yhteistyöstä saatuje myöteiste kkemuste perusteella, kert LPOY: tekie jhtaja Heikki Sale. Nyt Wire hulehtii kk LPOY: lijarakeuksesta, vai tilaaja-aseukset tehdää eää LPOY: maa työä. Sale tteaa, että LPOY valmis laajetamaa yhteistyötä ykyisestääki, js Wire kats resurssiesa riittävä. Esimerkiksi pylväide kuttarkistuksessa työsarkaa, missä syergiaetua lisi varmasti saavutettavissa. Lhja Puheli Oy: tekie jhtaja Heikki Sale (kuvassa vas.), Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke, LPOY: verkstsuuitteluyksikö päällikkö Martti Jlkke ja Wire tiimipäällikkö Alp Hkae yhteistyöpalaverissa. JA ELNOVA YHTEISELLÄ ASIALLA Räätälöity Elva-liittymä - asiakkaa etu Pieraketajille tarkitettu Elva-pihakeskusliittymä tettu hyvi vastaa. Yli pulet kesäasutje ja maktitalje raketajista valiut tämä sähköliittymä, jka myötä sähköasiat saadaa kerralla kut. Ei tarvita tilapäisjärjestelyjä rakeusajaksi ja myös edullie yösähkö j rakeusvaiheessa käytössä. Elva liittymässä asiakkaalle timitetaa samalla kertaa timitavalmiia liittymä, liittymiskaapeli ja pääkeskus. Rakeusaja jälkeeki pihakeskus helpttaa timia ttilla, virtaa kätevästi tarjlla sähkökäyttöisii ulktyökaluihi, sähkögrillii, aut lämmittimee, tilapäisee lisävalaistuksee je. Liittymä vidaa räätälöidä juuri asiakkaa yksilölliste tarpeide mukaa. Sähkö lisäksi tilaa vaikkapa puhelime ja kaapelitelevisi vaatimille jhdtuksille. -Pakettia kehitetää kaike aikaa asiakkaide parhaaksi. Olemme yhteisellä asialla lähtie Elva asiakaspalvelusta ja päätye Wire asetajii, tteavat Tim Jutila ja Pasi Saari. Wire Oy: asetaja Tmmi Kaasalaie viimeistelemässä maktityömaalla Jkelassa Elva-liittymä aseusta. -Elva-liittymä parivutise histriasa aikaa saavuttaut asiakkaide varauksettma susi, sa Elva tekise asiakaspalvelu tiimivetäjä Tim Jutila (kuvassa ik.) ja Wire tiimipäällikkö Pasi Saari vi myötäillä tyytyväiseä. Paketti kkaisedullie, kerralla valmis, ei tarvita erillisiä rakeusaikaisia sähköjärjestelyjä. Reilusti yli pulet kesäasutje ja maktitalje raketajista päätyy tähä ratkaisuu. Verkraketaja Wire Oy ja Riihimäe Puheli Oy vat teheet partership-yhteistyötä j vudesta 1998 alkae ja saadut kkemukset vat mlemmi puli lleet myöteisiä. Riihimäe Puheli Oy: suuittelupäällikkö Kari Lappalaie (kuvassa vas.) ja Wire tiimipäällikkö Osm Tumie tutkivat kartalta Riihimäe ja Helsigi välise kuitupuhallustyömaa lijauksia. Puhallus - apu kuitupulaa Valtakuallie kuitupula jhtaut siihe, että Wire ttaut uusia meetelmiä käyttöö tämä talve aikaa. Sumessa ei aikaisemmi le yleisesti käytetty kuitupuhallusta, sillä ku lijat aurattu maast, samalla vitu asetaa myös kuidut paikillee. Viime kesää aurauksessa maa alle sijitettii myös tyhjiä putkia, jihi yt talve mittaa puhallettu tietliiketee kaalta se tärkei - kuitu. Kesällä 2000 aurattii Palpurlla Riihimäe ja Helsigi välillä ja jukk sijitettii myös tyhjä 40 mm: muviputki RPO: käyttöä varte. Yksi merkittävä kuitupuhallustyömaa alkuvude aikaa llut Riihimäe ja Helsigi välillä, missä Wire kuiduttaut 80 kilmetri matka RPO:lle viime kesää aurattua lijaa. Helmi-maaliskuussa 2001 puhalletaa kuitua Riihimäe ja Helsigi välillä ilmapaieella kesällä aurattuu RPO: putkee. LSK- Aseus Oy: työjhtaja Jukka Mäkelä (kuvassa vas.), työjhtaja Ei Saarie Maarakeus Rasimuksesta ja Wire Oy: tiimipäällikkö Osm Tumie seuraavat, ku Harri Ismäki syöttää ammattimiehe ttei kuitua putkee. 6

7 tarjaa maa- ja vesistökaapelit Sähkölaitsverkt Ifrmaativerkt Valaistusverkt Tellisuude ja kiiteistöje kaapeliverkt Wire saa asiat -Purkutyö, jta Wire meille Sauvssa tekee, laajuudeltaa maatieteellisesti suuri, mutta rahallisesti varsi tavamaie työ, sa Frtum Sähköjakelu Oy: verkstsuuittelija Harri Nummila. Wire saeeraa lijaa eli puretu lija tilalle vedetää uutta kaapelia ja rakeetaa uusia muutamita. Kaivuu Auraus Kaapelivet Putkitus Aseus Harri Nummila tteaa, että sähkölaitste timia muutste myötä tämäkaltaiset aseustyöt vat siirtyeet aseusfirmille. -Wire kassa yt j i viisi vutta jatkueesee yhteistyöhö lemme lleet tyytyväisiä, tteaa Harri Nummila. -Wire saa asiasa. Frtum Sähköjakelu Oy: Turu seudu verkstsuuittelija Harri Nummela (kuvassa vas.) ja Wire tiimipäällikkö Sture Nylud seuraamassa Sauvssa 30 kv: saeerausta, jta surittamassa Wire asetaja Le Laitie. Verkraketaja Wire Oy ktaa ii maalla kui merelläki. Viime vua Wire Karjaa yksikkö laski i 15 kilmetriä vesistökaapelia. Kuvassa kaapelilasku alkamassa Tammisaare saaristssa syyskuussa Sähkö viedää i kahde kilmetri merimatka päässä leva saare yksiäiselle asukkaalle. Wire tiimipäällikkö Rai Riike tarkastamassa Lpella tiealitustyömaata, missä tie ali viedää 20 kv: sähkökaapeli. Tiesuuksilla, missä liikeettä ei vida sujuvasti hjata työmaa hi, metävä tie ali. Käytössä kaksi meetelmää, s. tukkaus ja timattikairaus. Tukkaus ei aia istu, kska tiephjassa usei suuria kiviä tai peräti kallilhkareita, jide läpi päästää vai timattikairalla. Lpella tiealituspaikka li ii kivie, että timattikairaus li aia mahdllisuus, kert Riike. jäitetyöt Wire asetajat Markku Himae ja Mika Virtae kytkemässä Nummelassa 20 kv: maakaapelia ilmajht. Tekikk Ruar Haglud, (Esp Sähkö Oyj) ja Wire tiimipäällikkö Jari Perämäki (kuvassa vas.) tarkastamassa Wire asetamaa puistmuutama Veikklassa ee muutam käyttöötta. Talve aikaa Wire työsti Esp Sähkö Oyj:lle Veikklassa kaksi puistmuutama kaivuiee ja i 2,5 km: kaapelivetiee (20 kv). tarjaa ilmajhdt Sähkölaitsverkt Ifrmaativerkt Valaistusverkt Tilapäisverkt Pylvästys Jhdtus Aseus Eristivaihdt 7

8 tarjaa * Sähköjakeluverkt * Tellisuussähköverkt * Tilapäissähköverkt TUOTTEITAMME OVAT * Ilmajhdt * Maa- ja vesistökaapelit * Valaistukset Ke Oy Verkraketaja Wire Oy: pitkäaikaie asiakas. Wire mm. urakiut taustalla leva lastaustermiaali sähköistykse. Ke Oy: kiiteistöissä tehtävistä sähköurakista vastaava sujelupäällikkö Markku Ike (kuvassa vas.) keskustelemassa Wire Oy: tiimipäällikkö Rai Riikse ja Ke Oy: työsujelupäällikkö Matti Saarela kassa uusista prjekteista. tarjaa muutamt Kiiteistömuutamt Puistmuutamt Pylväsmuutamt Tilapäismuutamt Suurmuutamt Wire Oy timitti tilapäismuutam kesällä 2000 mm. tälle Lemmikäie Oy: murskausasemalle Kytäjällä. * Muutamt * Kussapidt * Suuittelut Perustus / aseus Kaapeliti / jhdtus Krjausraketamie Puhdistus / hult Käytöjht UUSIA KASVOJA Tiimipäälliköt: Alp Hkae, Virkkala (kuva 1), Jari Kuttu, Virkkala (kuva 2), Sepp Sarkla, Hyvikää (kuva 3), Jrma Orell, Virkkala (kuva 4) Pasi Saari, Hyvikää (kuva 5), Tumas Sihve, Hyvikää (kuva 6). Kehityspäällikkö Jrma Kivuiemi, Virkkala (kuva 7). Ter Ikäval, tarjuslasketa, Virkkala (kuva 8). & LOHJA PL 29 Kalkkiradatie VIRKKALA fax KARJAA / KARIS Keskuskatu / Cetralgata KARJAA / KARIS fax HYVINKÄÄ Kerkklakatu HYVINKÄÄ fax sähköpsti Timitusjhtaja Reij Virtae Markkiiti- ja tarjustimit Hau Mikke Kehityspäällikkö Jrma Kivuiemi Talus ja lasketatimi Jaaa Aalt, Hyvikää Kristiia Klari, Lhja Pirj Rep, Lhja Lgistiikka Aki Kuula, Hyvikää Erkki Saukk, Hyvikää Sepp Söderlud, Lhja LOHJA Sähkö- ja valaistusverkt Jrma Orell Kimm Erärata Jari Perämäki Jari Kuttu Kim Rudäs Kimm Saleius Ter Ikävalk Televerkt Alp Hkae HYVINKÄÄ Sähkö- ja valaistusverkt Rai Riike Sepp Sarkla Tumas Sihve Sähkö-, tele- ja viestiliikeeverkt Osm Tumie Pasi Saari KARJAA / KARIS Sähkö-, tele- ja valaistusverkt Sture Nylud Nicklas Marti Ja Berghlm Timitus ja ulkasu VIESTINTÄTOIMISTO MEDIAWALLIUS, KUOPIO & Paipaikka KM PAINOTALO, JOENSUU

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot