Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiset WIRE. Rallin maailmanmestari Marcus Grönholm (kuvassa oik.) vastaanotti. lahjakirjan, jonka ojensi Wire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Virtanen."

Transkriptio

1 r 3 MARCUS GRÖNHOLMIN TOIVE TOTEUTUI Maailmamestari ktitaival valaistii Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm saaut valaistukse ktitiellee Ik Rådkilaa. Valt kilmetri mittaiselle yksityistielle pystytettii julukuussa 2000 ja e sytytettii julu alla. Vude 2000 ralli maailmamestaruude vittaeelta Marcus Gröhlmilta kysyttii marraskuisessa ktiipaluujuhlassa, mitä hä tivisi lahjaksi kualta. Ikssa maata ja tal mistava Gröhlm mietti hetke ja ttesi, että ktitielle lisi mukava saada viimei valaistus. Timee tarttuivat kua sijasta alueella timivat sähköala yritykset, jtka lahjittivat valaistukse Gröhlmille. Verkraketaja Wire Oy vastasi urakiista ja Elva lupautui maksamaa sähköt viide vude aja. Suuitelma laati SITO Sumalaie Isiööritimist Oy ja valaisimet timitti SLO Oy sekä Idma Oy. Valaistu tie varressa sijaitsee Gröhlmi ktitila lisäksi muutamia muita talja, jide asukkaat pääsivät salliseksi lahjituksesta. Valaistuksesta ilitsevat eteki Gröhlmi klme lasta sami kui lähitalje lapset, jide kulumatka taittuu yt etistä turvallisemmi. Vataa Eergia urakka Wirelle Wire Oy: markkiitipäällikkö Hau Mikke. Ralli maailmamestari Marcus Gröhlm (kuvassa ik.) vastaatti tyytyväiseä sähköyrityste lahjakirja, jka jesi Wire Oy: timitusjhtaja Reij Virtae. Marcus Gröhlm vi taivaltaa maailmalta ktii hyvivalaistua tietä. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai -Verkraketaja Wire Oy allekirjitti urakkaspimukse Vataa Eergia Oy: kassa. Spimukse arv i mk. Uraka khteea Vataa Eergia Oy: jakelualueella tehtäviä 0.4 kv ja 20 kv verkrakeustöitä. Urakkaa sisältyy vude 2001 aikaa i 100 erillistä verkrakeuskhdetta. Wire timituksii kuuluvat sekä työt että verkrakeusmateriaalit. Wire vitti urakkakilpailu, missä Vataa Eergia Oy kilpailutti verksttöitä pisteyttäe urakitsija timia laadu, referessit ja urakkahia, kert Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke. -Verkraketaja Wire Oy kehittää ja laajetaa timitaa asiakkaide kassa yhteistyössä. Tavitteeamme yhdessä asiakkaa kassa timitja kehittämällä saavuttaa kilpailuetua. Kehittämie tehstaa tutatprsesseja ja lisää Wire hitakilpailukykyä asiakkaa eduksi. Parteruude kehittämisessä lemme valmiit hyödytämää tehkkaita timitatapjamme myös uusie asiakkaidemme välittömäksi hyödyksi. Timitje kehittämisestä asiakas saa kustaussäästöjä verk raketamisessa, saeerauksessa ja kussapidssa, tteaa Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke. TOIMITUSJOHTAJA REIJO VIRTANEN 2001 Kymmees timitavusi käyistyyt Verkraketaja Wire Oy: perustamise aikaa vua 1992 Sume timeliaisuus li kkaa tisella taslla. Kuallie sekä sähkö- ja teleyhtiöide raketamie vaimei vimakkaasti pari vutta aiemmi alkaee lama myötä. Rakeemuutksia maa timitaasa uskalsivat tehdä vai harvat. Wire liiketimitasuuitelmassa uskttii markkiide avautuva suhteellise peasti 90-luvu pulivälissä. Tisi kuiteki kävi. Valtasa sähkö-, tele- ja valaistusverkkje mistajista jatki raketamista ja kussapita mie rgaisaatiide vimi. Wire kehittymie rusaa kymmee milja marka liikevaihdsta tapahtui tasaisesti mutta rauhallisesti aia vusikymmee jälkipulisklle asti. Yhdyskutaraketamise usu lamasta ja markkiide avautumie tapahtui merkittävästi vasta päättyee vusikymmee lppuvusia. Wire pitkäaikaie ja tullie pastus sähkö- ja televerkstje raketamis- ja kussapitpalveluihi palkittii vimakkaaa timia laajetumisea. Yhtiö saavuttaut sada ma ammattilaise vimi sada milja marka liikevaihd sekä vahva asema Etelä-Sume markkiista. Wire timipisteet Hyvikäällä, Lhjalla ja Karjaalla, erimaiste liikeeyhteyksie varrella, takaavat pea ja tehkkaa palvelu kk ruuhka-sumessa. Verkraketaja Wire Oy: liiketimita raketuu pääsi klmelle markkia-alueelle. Sähkö jakeluverkkje ylläpittyöt vat lleet merkittävi timia paipiste kk yhtiö histria aja. Asiakkaia vat lleet useimmat eteläsumalaiset sähkö- Wire Oy: timitusjhtaja Reij Virtae. verkkyhtiöt sekä tellisuus ja kauppa keskijäitelaitteide salta. Palveluumme kuuluut sekä uude raketamie että vaha saeeraamie. Lisäksi lemme yhdessä asiakkaidemme kassa kehittäeet mia hult- ja kussapittutteita, jtka atavat asiakkaillemme parhaa mahdllise lutettavuude häiriöttömä sähköjakelu varmistamiseksi. Katu- ja tievalaistukse raketamie ja kussapit tie yhtiö merkittävistä markkiasektreista. Kyseie timita-alue laajetumassa liikeetelematiika suutaa, jsta Wirellä kaksiki referessikhdetta. Urakimme Espssa Kehä II: liikeetueli kk liiketee hjaus- ja valvtajärjestelmä, jh kuuluivat valaistus, muuttuvat liikeepasteet, kamera- ja palvalvta sekä ilmavaiht. Hakkeesee sisältyi valvttuje tietje käsittely ja tiedsiirt liikeekeskuksee ja palkutaa. Tie telematiika hake kski tievalaistukse ja liikee-peuksie hjausta liiketee ja säälsuhteide mukaa s. älytieprjektissa VT 1:lla Saukklassa. Kyseie järjestelmä jäi myös Wire kussapit kute i pulet Uudemaa tiepiiri tievalaistuksesta. Televerkktyöt tulivat Wire palveluvalikimaa vasta vusikymmee puliväli jälkee, mutta vat se jälkee laajetueet erittäi vimakkaasti. Puheli-, tietliikee- ja kaapelitelevisiverkt sekä matkapuhelitukiasemat vat ii raketamise kui kussapidki salta yhtiö jkapäiväistä timitaa. Valkuituyhteyksie räjähdysmäie laajetumie tuut tullessaa lukuisia rakeushakkeita ympäri Etelä- Sumea. Verkraketaja Wire Oy: kymmees timitavusi kulumassa ahkera työ merkeissä. Tiv yt käsissä leva julkaisumme tuva timitaamme laajemmi tutuksi ykyisille asiakkaillemme. Lullisesti tiv lehde tavittava myös uusia asiakkaita, jtka vat valmiit atamaa ma rakeus- tai kussapithakkeesa yhtiömme ammattitaitiste saajie huleksi yt ja tulevaisuudessa. Mlemmipulise luttamukse raketuessa tiv, että saamme laajeettua parteruutta uusii asiakassuhteisiimme kute j lemme istueet tteuttamaa keskeisimpie asiakkaidemme kassa. 1

2 Kehä II - Hiidekalli tueli - haasteellie tehtävä Wire laajetamassa katu- ja tievalaistukse raketamisessa ja kussapidssa liikeetelematiika suutaa. Viime vua Wire uraki Espssa Kehä II: Hiidekalli liikeetueli kk liiketee hjaus- ja valvtajärjestelmä, jh kuuluivat valaistus, muuttuvat liikeepasteet, kamera- ja palvalvta sekä ilmavaiht. Kkaisuutee sisältyi valvttuje tietje käsittely ja tiedsiirt liikeekeskuksee ja palkutaa. Telematiikka-järjestelmässä mm. kahdeksa kameraa, jide kuva välittyy Pasila liikeekeskuksee, mistä iitä vidaa myös hjata. Lisäksi Wire rakesi tuelisuudelle muuttuva kaistapastusjärjestelmä. Yksittäiseä urakkaa Hiidekalli tueli töide vaativuude ja mipulisuude vuksi yksi Wire merkittävimmistä töistä kautta aikje. Wire tiimipäälliköt Kimm Erärata (kuvassa vas.) ja Jrma Orell sekä sastpäällikkö Petti Hautala (Sit-Yhtiöt) ja prjektipäällikkö Petri Ikie (Tieliikelaits) tutustumassa Hiidekalli tueli valaistus- ja ilmastitijärjestelmii. Hiidekalli tueli Sume pisi maatietueli, 485 metriä. Aiva kk pituutta ei le luhittu kalli, sillä phjispäässä betista tuelisuutta 50 metriä. PETRI INKINEN, TIELIIKELAITOS Kehä II: tuelilla pilttilue Prjektipäällikkö Petri Ikie kert Hiidekalli uraka edeeewire kassa hyvässä yhteistyössä. Tueli j talve aja llut käytössä ja kaikki äyttää timiva. Hakkee lppudkumetiti muutamaa tarkeusta vaille valmis. -Hiidekalli tueli li eräälaie pilttihake. Laitteita eemmä kui mitä Hiidekalli tueli kksa pulesta lisi välttämättä edellyttäyt. Nyt kerätää kuiteki kkemusta ja tieta tuelie jatkraketamista varte, kska tämätyyppisestä työstä ei meillä kvi palj kkemusta le keelläkää eli prjektissa li kaikille hiema uutta ja ppimista, Ikie tteaa. Yleisellä tieverklla ee Hiidekallita li tueleita vai muutamalla paikkakualla (Phja, Tampere, Naatali). Sal E 18 tielle raketeilla mttritietueli eli kaksi putkea. Kehä II jatkuee tulevaisuudessa Hämeelia tielle. Myös Hiidekalli tueli vieree tarkitus myöhemmässä vaiheessa raketaa tie liikeetueli. Wire timitusjhtaja Reij Virtae (kuvassa vas.) tutustumassa Hiidekalli tueli viimeistelytöihi Tielaitkse työmaa valvja Jukka-Pekka Lepistö ja Wire tiimipäällikö Kimm Eräraa kassa. Hiidekalli tueli valvmssa laitteisii tutustumassa Wire tiimipäällikkö Jrma Orell (vas.), Tieliikelaitkse prjektipäällikkö Petri Ikie ja Sit-yhtiöide sastpäällikkö Petti Hautala. Valvmjärjestelmä äppäimissä Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai PENTTI HAUTALA, SITO-YHTIÖT Valaistus ja ilmastiti tueleissa vaativa työ Diplmi-isiööri, sastpäällikkö Petti Hautala krstaa mittavissa tuelirakeuskhteissa valaistukse ja ilmastii esiarvista tärkeyttä. -Valaistukse taattava päivällä ja yöllä sellaiset lsuhteet, että ajeuvt vivat lähestyä tuelia, ajaa sisälle ja uls tie edellyttämällä peudella. Näi liikeeturvallisuus ja ajmukavuus vat mahdllisimma lähellä avime väylä miaisuuksia. Tällaiset lt valitsevat, ku kuljettaja äkee pysähtymismatka etäisyydeltä ajrada, tiset ajeuvt ja mahdlliset esteet. -Tuelivalaistuksella tasataa valaistuslje erja tueli sisä- ja ulkpulella. Tilae kriittisi päivällä, ku silmie pitää speutua muutksee kirkkaasta päivävalsta tueli pimeytee, tteaa Hautala. Hautala mukaa tuelissa tarvitaa tehkas ilmavaihta laimetamaa liike- tee pakkaasupäästöje epäpuhtaudet hyväksyttävälle taslle. Tehkas ilmavaiht tärkeä myös mahdllisissa ettmuustilateissa pistamaa tuelista pal- tai muut myrkylliset kaasut. Liiketee aiheuttamista epäpuhtauksista vat type ksidit ilmavaihd mitittava tekijä. Ilmavaihd tarvetta määriteltäessä aia tettava humi se riittävyys ettmuustilateissa ja varmistettava, ettei äkyvyys hue, js raskaide ajeuvje suus suuri. Hautala tteaa, että Hiidekalli tuelissa reaaliaikaie ympäristövalvtajärjestelmä, jka mittaa ilmavirtaukse suua ja peude, ilma lämpötila ja ksteude, tiepia lämpötila sekä hiilimksidi, typpiksidi ja -diksidi pitisuudet. Näide perusteella järjestelmä mudstaa tueli-ilmast tilasta, liikkeistä ja ltilasta malli, jka avulla tuulettimia hjataa. Samalaista järjestelmää käytetää j mm. Helsigi metrtueleissa. 2

3 RIITTÄVÄ VALO OIKEAAN TARPEESEEN -Verkraketaja Wire Oy istui Saukkla älytieprjekti aseustöissä erittäi hyvi, tteaa liiketimia kehitykse prjektipäällikkö Kaj Saari IVO Trasmissi Egieerig Oy:stä. IVO Trasmissi Egieerig Oy käyisti alkuvudesta 1999 tutekehitysprjekti ptimaalise valaistuksehjaukse ja muuttuva peusrajitusäyttöjärjestelmä kehittämiseksi. Prjekti päättyy syksyllä 2001 vaikutus- ja seuratatutkimukse valmistuttua. Prjektia tteutettu raketamalla Saukklaa valaistukse hjausjärjestelmä. Pilt-prjekti tteutuksessa vat mukaa Frtumi lisäksi Verkraketaja Wire Oy, VTT, SITO ja Ist Tau Nissie Oy. Kaj Saari sa, että Saukkla salta Wire ma suutesa varsiaisessa prjektissa tehyt, yt jatketaa VTT: ja raskalaise laitevalmistaja kassa työtä Pasilassa leva älykkää hjelmist virittämiseksi, jtta se pystyy hjaamaa Saukkla järjestelmää kk laajuudessaa. VTT tehyt Saukklassa järjestelmä seurata- ja vaiktustutkimusta marraskuusta alkae. Takaa mm. kettäke, jssa eri-ikäiset testiryhmät havaiivat autsta eri vallsuhteissa tiellä tummissa vaatteissa levia ihmisiä. Valaistustaslla ja se muutksilla erittäi suuri merkitys havaitsemisee. Kaksivaiheise tutkimukse tulkset saadaa aalysiduksi kesä lpulla ja tietkehjelma vidaa viimeistellä. Kk järjestelmää hjaa ptimitialgritmi, jka saa tietsa k. tiesuude Tielaitkse liiketeemittaus-, sää- ja lumiassi-tietkaista. Muuttuvat peusrajitusäytöt vidaa kytkeä järjestelmää myöhemmi svittavalla tavalla. -Järjestelmä hjaus perustuu krrelaatitutkimukse phjalta laadittuu lasketamallii, jka atama tied tulksea saadaa päätös tiejaks peusrajituste ja valaistukse hjaamiseksi. Käytettävä peusrajituste ja valaistukse hjaus miimi hjausajajaksa tiesalla sytyvie yhteiskutataludelliste kustauste dtusarv, ettmuusriski dtusarv säilytetää alhaisea ja kuljettaja kkema liiketee sujuvuus hyvää, tteaa Saari. Kehittyvä tuttee asiakashyötyjä vat eteki liiketee turvallisuussäästöt sekä pieetyeet valaistukse eergiaja kussapitkustaukset. Npeutta ja valaistusta muutetaa lsuhteide mukaa Älytie valaistusjärjestelmä perustuu valaisikhtaisee säätömahdllisuutee ja etäkuvalvtaa kaksisuutaista tiedsiirta hyväksi käyttäe. Pilttikhde (57 valaisita/3 km) tettii kekäyttöö valaistukse salta tukkuussa 2000 Uudemaa tiepiirissä Saukkla-Oila tiesuudella. EDELLÄKÄVIJÄNÄ Älytie - aiutlaatuie pilttiprjekti maailmassa Verkraketaja Wire Oy asetaut ja käyttööttaut älytieprjekti laitteet ja vastaa valaistusverk ylläpidsta. Wire mukaa timialasa edelläkävijää kehittämässä valaistustekisiä ratkaisuja, jilla paraetaa tiellä liikkujie turvallisuutta sekä ptimidaa tievalaistukse kkaiskustauksia uusia tekiikita ja kumppaeide saamista hyödytäe. Saukklassa vidaa valaistusta säätää jpa valaisikhtaisesti. Myös valaisite teht vat lähes kaksikertaiset yleisesti käytössä levii verrattua, jte säätövaraa vaikeisiiki lsuhteisii. -Saukkla älytieprjekti aiutlaatuie Sumessa ja kk maailmassa, sa prjektipäällikkö Kaj Saari IVO Trasmissi Egieerig Oy:stä. Pilttihakkeella haetaa uusia, liikeeturvallisuutta paratavia ja kustaussäästöjä tuvia ratkaisuja tievalaistuksee. -Sumessa käytössä levat tie- ja katuvalaistusjärjestelmät perustuvat pääsi valaistukse - ff-käyttötapaa ja hämäräkytkihjauksee. Kell-hjausta varsi vähä käytössä. Kaupugeissa käytetää hämärähjaukse lisäksi myös verkkkäskyhjausta. Säätömuutaja- ja tyristrihjausta edelläkävijä Wire Oy: asetaja Mika Virtae Saukkla älytiellä tarkistamassa paikallishjauskeskusta. käytössä jki verra kaupukialueide lyhyissä säteittäisissä valaistussuuksissa, Saari kert. -Valaistus periteisesti ylimititettu 25% yli tarvittava teh. Valaistukse suuittelu tehkkuuslukat määritelty liikeemäärie suhtee erilukkaisille teille. Kasaivälise valaistuskmissi selvityste mukaa tievalaistus vähetää pimeä aikaa ettmuuksia keskimääri 30%. Nykyiset valaistukse hjausjärjestelmät eivät humii liiketee, sää/keli, tiepia miaisuuksie ja ihmise havaitsema valisuude vaikutusta, tteaa Saari lpuksi. Tievalaistukse haltijaa kiistavat valaistukse laatu ja kustaukset. Keskeistä ptimaalise valaistukse ylläpit eri liikee-, sää- ja kelitilateissa mahdllisimma taludellisesti - se kaikkie sapulte etu. Älytiellä svelletaa uusia meetelmiä tu keskeise tavittee saavuttamiseksi parhaalla mahdllisella tavalla. Wirellä asiakkaa hyödyksi käytettävissää saava ja tehkas yhteistyökumppaeide verkst. Se avulla Wire vi tteuttaa justavasti asiakaskhtaisia valaistusprjekteja laadukkaasti ja kustaustehkkaasti. Ohjausjärjestelmä vaikutustutkimus valaistukse salta alki marraskuussa. Tutkimukse tulksia hyödyetää hjausalgritmi/järjestelmä virittämisessä ja palvelu tutteistamisessa. Kehittyvä tuttee asiakashyötyjä vat eteki liiketee turvallisuussäästöt sekä pieetyeet valaistukse eergia- ja kussapitkustaukset, tteaa Kaj Saari. Valaistus saa hjaussigaalisa Pasila liikeekeskuksesta. Optimitialgritmi valitsee liikee-, sääja kelitilateesee spiva valaistustas, mikä perusteella järjestelmä säätää tiesuude valaistukse. Järjestelmä valitsee aluksi liikeemäärä perusteella valaistusluka site, että valaistusta lisätää/väheetää liikeemäärä suhteessa. Lumiassimittaus ttaa humi tiepia valisuude vaikutukse kk aja hjaamalla valmäärää spivasti. Valisuude mittaus humii se, mite ihmise silmä äkee ajväylä. Esim. uude tumma tiepäällystee vaikutus humiidaa pitämällä valaistustas vakia sähköteha stamalla. Vastaavasti kuluee/vaalea päällystee tai lume kyseessälle valaistustas pidetää vakia sähköteha laskemalla. Huje sää- tai kelilsuhteide vallitessa valaistustasa vidaa jpa staa. Valaistukse ylimititus tulee hjauksessa myös kmpesitua. 3

4 Teillä timivaa yhteistyötä Tiehalli Uudemaa tiepiiri kk tievalhullsta vastaava sähkötekikk Osm Hlmström (kuvassa ik.) ja Wire tiimipäällikkö Jari Kuttu tarkastamassa valhultkhteita Espssa Kehä III: tutumassa. Yksi pääkaupukiseudu suurista stskeskuksista, letketä tutumassa sijaitseva Jumb, sai vude 2000 aikaa Wire raketamat valt paikitusalueille ja sisäätulihi. -Olemme teheet Wire kassa yhteistyötä j vudesta 1996 alkae ja vusie myötä yhteistyö tiivistyyt ja lisäätyyt. Spimukset tehdää aia kahde vude jaksissa, kert Osm Hlmström Tiehalli Uudemaa tiepiiristä. Viime kesää khteiksi tulivat myös mttritiesuuksie valhullt, jtka vat erityistä tarkkuutta vaativia suure liikeemäärä vuksi. Työt tehdääki pääsäätöisesti yöaikaa. -Wirellä li viime vua rakeettavaa useita valaistuskhteita eri pulilla Uuttamaata. Osa khteista jatkuu tää vua. Yksi merkittävimmistä li Kehä II Hiidekalli tueli, jh valaistukse lisäksi Wireltä tulivat ilmastiti ja mittavat telematiikkajärjestelmät, Hlmström tteaa. Wire hultaa tievalt lätise Uudemaa kutie alueella. Yhteistyöstä ii prjekteissa kui tievalhullssaki Hlmströmillä vai myöteistä kerrttavaa Wirestä. -Timita llut asiallista ja yleesä peaa ja ku alueet tulevat tutuiksi ii usk timia jatkssa paraeva vielä ykyisestäki. Laatuvastuuraketamisessa raprtiti erittäi tärkeää ja siihe tulee jatkssa pastaa varmasti, tteaa Hlmström. Valaistukse hullssa työmaapäiväkirjakäytätö timiut. Laatupikkeamaraprtteja tulisi tehdä tilatee mukaa, kska iistä hyötyä myös urakitsijalle. Pikkeamaraprtista tilaaja äkee että asia, esim. vika valaistusverkssa, humattu ja se etee llaa tekemässä timepiteitä. Tällöi tiekäyttäjille vidaa kerta miksi valt eivät timi suuitellulla tavalla. -Tulevaisuudessa raprtiti tulee etistä tärkeämmäksi. Samalla tietysti raprttie lutettavuus ja täsmällisyys vat tärkeitä ja työ tilaajaa kiistavia asiita, Hlmström tteaa. Wireki tekee Isa Omeaa Syksyllä 2001 Esp Matikylässä Läsiväylä varrella avautuva Is Omea eemmä kui kauppakeskus. Hypermarkettie ja yli 100 erikisliikkee lisäksi keskuksee tulee kuallisia ja yksityisiä palveluja, timistja ja myös satakuta s. seiriasuta. Kkaisuutta, jh kytkeytyy mm. aluekirjast, uriskeskus, työväepist ja ammattikulu sekä elkuvateattereita, ei vi pitää pelkkää pullahtaeea stsparatiisia. Kauppakeskukse jht ki julkisuudessa puhuut kaupukikeskittymästä, jpa ktikaupugista kat alla. Isa Omeaa rakeettu vauhdilla. Työt käyistyivät kesällä 1999 ja 16 hehtaari alueelle sijittuva kkaisuus avataa syyskuu lpulla tää vua. Wire raketaa Is Omea alueelle katuvalaistusta sekä liikeevalja. tarjaa kussapidt Ilmajhtverkt Maakaapeliverkt Valaistusverkt Sähköasemat Muutamt Vusihullt Krjauspalvelut Katkaisijahullt Relekestukset Maaditusmittaukset Is Omea rakeustyömaalla Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata (kuvassa vas.), vastaava mestari Lasse Viilmaa, YIT-rakeus Oy ja työmaa valvja rakeusmestari Sepp Kauist, Fudus Oy tarkastamassa Wire työ jälkeä. OY & Wire Oy raketaa Turusta Vaalimaalle jhtavaa E18-tietä pääkaupukiseudulla Tuupakassa, missä tehtävä eritasliittymä valaistustyö liittyy letketä tiejärjestelyihi. Työmaapäällikkö Raim Rauti, Tieliikelaits ja Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata tarkastamassa työmaa edistymistä Tuupakassa Kehä III:lla. PL 29, Kalkkiradatie 3, VIRKKALA fax Kerkklakatu 30, HYVINKÄÄ fax Keskuskatu / Cetralgata 59, KARJAA / KARIS fax sähköpsti: 4

5 tarjaa valaistusverkt Tievalaistus Perustus / pylvästys Katuvalaistus Kaapeliti / jhdtus Aluevalaistus Aseus Tellisuusalueet Kussapit Ulkilualueet Suuittelu Wire valaisee Kskekylässä Valtatie 7 sa E18-tietä eli kuuluu EU: määrittelemää Phjla klmi ja yleiseurppalaisee TEN-liikeeverkk. Sumessa E18 kulkee Turusta pääkaupukiseudu kautta Vaalimaalle. Wire mukaa raketamassa tätä itääpäi suutatuva liiketee erittäi tärkeää väylää Prv Kskekylä suudella, missä Wire raketaa mttritievalaistukse. Prv Kskekylä mttritie Uudemaa tiepiiri hake. Se pääurakitsijaa timii tutatyhtymä PK, jka kstuu Tielaitkse tutasta sekä kahdesta yksityisestä yrityksestä; Kesälahde Maasiirt Oy:stä ja MVR Maatek Oy:stä. Prjektipäällikkö Art Kari (kuvassa vas.) ja prjektivastaava Eer Marttila käyvät läpi Prv Kskekylä mttritie valaistustöide ykyvaihetta Wire tiimipäällikkö Kimm Eräraa kassa. Vihdi kua timistisiööri Tim Hvi (kuvassa ik.) tutustumassa Wire tiimipäällikkö Jari Perämäe ja Vihdi kua tiemestari Markku Nevatausta (kuvassa vas.) kassa Wire Vihdi kualle urakimaa Lemmikäisetie katuvalaistuksee Nummelassa. Wire Oy li tteuttamassa kesällä 2000 lppuusaatua Valtatie 3-valaistusprjektia Kulju/Lempäälä mttritiessuudella. OY tehkas ja tarkka yhteistyökumppai Tievalhullssa Wirellä käytössä uudeaikaie ja mipulie stkreilla varustettu ajeuvkalust. Se avulla tievalaistukse ylläpit vidaa tehdä tehkkaasti ja justavasti valaistukse rakee ja lsuhteet humiide. VAHVUUTEMME OVAT * Ni 100 ala ammattilaista * Mipuliset, ykyaikaiset työkeet ja laitteet Niska & Nyyssöe Oy: työmaapäällikkö Eer Erikss (kuvassa ik.) ja Wire Oy: tiimipäällikkö Kimm Erärata phtivat palaverissaa Leppävaarakadu ja Esp Hevsekegä liikee- ja katuvaltöide edistymistä. Niska & Nyyssöe ja Wire vat teheet yhteistyötä useissa ulkvalaistuskhteissa pääkaupukiseudulla. * Justava tiimi-rgaisaati * Keskeie sijaiti * Laatuvastuu-urakiti * Mipulie varastpalvelu ja vakat timittajasuhteet 5

6 tarjaa televerkt Kupari- ja valkaapelityöt Puheliverkt Kaapeli-TV Tietliikeepalvelut Kumppauus - Partership Wire slmiut yhteistyöspimuksia sähkö-, tele- ja maasiirtyrityste kassa. Wire yhteistyökumppaeita vat mm. Elva-sähköjakeluyhtiö, Riihimäe Puheli Oy, Lhja Puheli Oy sekä maasiirt- ja kuljetusyritys RTA. Wire hyödytää tehkkaasti yhteistyöverksta asiakkaa eduksi. Kumppait ja Wire situtuvat asiakasspimuksissa samaa työ laatutas. Kumppauus vahvistaa työ tehkkuutta ja yhteiste työmeetelmie kehittämistä lisäte site yrityste kilpailuetua. HEIKKI SALONEN, LOHJAN PUHELIN OY Laajempaa yhteistyöhö Varast- ja lgistiikkapalvelut Kaapeliäyttöpalvelut Kartituspalvelut Lhja Puheli Oy laajesi yhteistyötä Wire Oy: kassa viime vua i kaksi vutta sitte alitetusta yhteistyöstä saatuje myöteiste kkemuste perusteella, kert LPOY: tekie jhtaja Heikki Sale. Nyt Wire hulehtii kk LPOY: lijarakeuksesta, vai tilaaja-aseukset tehdää eää LPOY: maa työä. Sale tteaa, että LPOY valmis laajetamaa yhteistyötä ykyisestääki, js Wire kats resurssiesa riittävä. Esimerkiksi pylväide kuttarkistuksessa työsarkaa, missä syergiaetua lisi varmasti saavutettavissa. Lhja Puheli Oy: tekie jhtaja Heikki Sale (kuvassa vas.), Wire markkiitipäällikkö Hau Mikke, LPOY: verkstsuuitteluyksikö päällikkö Martti Jlkke ja Wire tiimipäällikkö Alp Hkae yhteistyöpalaverissa. JA ELNOVA YHTEISELLÄ ASIALLA Räätälöity Elva-liittymä - asiakkaa etu Pieraketajille tarkitettu Elva-pihakeskusliittymä tettu hyvi vastaa. Yli pulet kesäasutje ja maktitalje raketajista valiut tämä sähköliittymä, jka myötä sähköasiat saadaa kerralla kut. Ei tarvita tilapäisjärjestelyjä rakeusajaksi ja myös edullie yösähkö j rakeusvaiheessa käytössä. Elva liittymässä asiakkaalle timitetaa samalla kertaa timitavalmiia liittymä, liittymiskaapeli ja pääkeskus. Rakeusaja jälkeeki pihakeskus helpttaa timia ttilla, virtaa kätevästi tarjlla sähkökäyttöisii ulktyökaluihi, sähkögrillii, aut lämmittimee, tilapäisee lisävalaistuksee je. Liittymä vidaa räätälöidä juuri asiakkaa yksilölliste tarpeide mukaa. Sähkö lisäksi tilaa vaikkapa puhelime ja kaapelitelevisi vaatimille jhdtuksille. -Pakettia kehitetää kaike aikaa asiakkaide parhaaksi. Olemme yhteisellä asialla lähtie Elva asiakaspalvelusta ja päätye Wire asetajii, tteavat Tim Jutila ja Pasi Saari. Wire Oy: asetaja Tmmi Kaasalaie viimeistelemässä maktityömaalla Jkelassa Elva-liittymä aseusta. -Elva-liittymä parivutise histriasa aikaa saavuttaut asiakkaide varauksettma susi, sa Elva tekise asiakaspalvelu tiimivetäjä Tim Jutila (kuvassa ik.) ja Wire tiimipäällikkö Pasi Saari vi myötäillä tyytyväiseä. Paketti kkaisedullie, kerralla valmis, ei tarvita erillisiä rakeusaikaisia sähköjärjestelyjä. Reilusti yli pulet kesäasutje ja maktitalje raketajista päätyy tähä ratkaisuu. Verkraketaja Wire Oy ja Riihimäe Puheli Oy vat teheet partership-yhteistyötä j vudesta 1998 alkae ja saadut kkemukset vat mlemmi puli lleet myöteisiä. Riihimäe Puheli Oy: suuittelupäällikkö Kari Lappalaie (kuvassa vas.) ja Wire tiimipäällikkö Osm Tumie tutkivat kartalta Riihimäe ja Helsigi välise kuitupuhallustyömaa lijauksia. Puhallus - apu kuitupulaa Valtakuallie kuitupula jhtaut siihe, että Wire ttaut uusia meetelmiä käyttöö tämä talve aikaa. Sumessa ei aikaisemmi le yleisesti käytetty kuitupuhallusta, sillä ku lijat aurattu maast, samalla vitu asetaa myös kuidut paikillee. Viime kesää aurauksessa maa alle sijitettii myös tyhjiä putkia, jihi yt talve mittaa puhallettu tietliiketee kaalta se tärkei - kuitu. Kesällä 2000 aurattii Palpurlla Riihimäe ja Helsigi välillä ja jukk sijitettii myös tyhjä 40 mm: muviputki RPO: käyttöä varte. Yksi merkittävä kuitupuhallustyömaa alkuvude aikaa llut Riihimäe ja Helsigi välillä, missä Wire kuiduttaut 80 kilmetri matka RPO:lle viime kesää aurattua lijaa. Helmi-maaliskuussa 2001 puhalletaa kuitua Riihimäe ja Helsigi välillä ilmapaieella kesällä aurattuu RPO: putkee. LSK- Aseus Oy: työjhtaja Jukka Mäkelä (kuvassa vas.), työjhtaja Ei Saarie Maarakeus Rasimuksesta ja Wire Oy: tiimipäällikkö Osm Tumie seuraavat, ku Harri Ismäki syöttää ammattimiehe ttei kuitua putkee. 6

7 tarjaa maa- ja vesistökaapelit Sähkölaitsverkt Ifrmaativerkt Valaistusverkt Tellisuude ja kiiteistöje kaapeliverkt Wire saa asiat -Purkutyö, jta Wire meille Sauvssa tekee, laajuudeltaa maatieteellisesti suuri, mutta rahallisesti varsi tavamaie työ, sa Frtum Sähköjakelu Oy: verkstsuuittelija Harri Nummila. Wire saeeraa lijaa eli puretu lija tilalle vedetää uutta kaapelia ja rakeetaa uusia muutamita. Kaivuu Auraus Kaapelivet Putkitus Aseus Harri Nummila tteaa, että sähkölaitste timia muutste myötä tämäkaltaiset aseustyöt vat siirtyeet aseusfirmille. -Wire kassa yt j i viisi vutta jatkueesee yhteistyöhö lemme lleet tyytyväisiä, tteaa Harri Nummila. -Wire saa asiasa. Frtum Sähköjakelu Oy: Turu seudu verkstsuuittelija Harri Nummela (kuvassa vas.) ja Wire tiimipäällikkö Sture Nylud seuraamassa Sauvssa 30 kv: saeerausta, jta surittamassa Wire asetaja Le Laitie. Verkraketaja Wire Oy ktaa ii maalla kui merelläki. Viime vua Wire Karjaa yksikkö laski i 15 kilmetriä vesistökaapelia. Kuvassa kaapelilasku alkamassa Tammisaare saaristssa syyskuussa Sähkö viedää i kahde kilmetri merimatka päässä leva saare yksiäiselle asukkaalle. Wire tiimipäällikkö Rai Riike tarkastamassa Lpella tiealitustyömaata, missä tie ali viedää 20 kv: sähkökaapeli. Tiesuuksilla, missä liikeettä ei vida sujuvasti hjata työmaa hi, metävä tie ali. Käytössä kaksi meetelmää, s. tukkaus ja timattikairaus. Tukkaus ei aia istu, kska tiephjassa usei suuria kiviä tai peräti kallilhkareita, jide läpi päästää vai timattikairalla. Lpella tiealituspaikka li ii kivie, että timattikairaus li aia mahdllisuus, kert Riike. jäitetyöt Wire asetajat Markku Himae ja Mika Virtae kytkemässä Nummelassa 20 kv: maakaapelia ilmajht. Tekikk Ruar Haglud, (Esp Sähkö Oyj) ja Wire tiimipäällikkö Jari Perämäki (kuvassa vas.) tarkastamassa Wire asetamaa puistmuutama Veikklassa ee muutam käyttöötta. Talve aikaa Wire työsti Esp Sähkö Oyj:lle Veikklassa kaksi puistmuutama kaivuiee ja i 2,5 km: kaapelivetiee (20 kv). tarjaa ilmajhdt Sähkölaitsverkt Ifrmaativerkt Valaistusverkt Tilapäisverkt Pylvästys Jhdtus Aseus Eristivaihdt 7

8 tarjaa * Sähköjakeluverkt * Tellisuussähköverkt * Tilapäissähköverkt TUOTTEITAMME OVAT * Ilmajhdt * Maa- ja vesistökaapelit * Valaistukset Ke Oy Verkraketaja Wire Oy: pitkäaikaie asiakas. Wire mm. urakiut taustalla leva lastaustermiaali sähköistykse. Ke Oy: kiiteistöissä tehtävistä sähköurakista vastaava sujelupäällikkö Markku Ike (kuvassa vas.) keskustelemassa Wire Oy: tiimipäällikkö Rai Riikse ja Ke Oy: työsujelupäällikkö Matti Saarela kassa uusista prjekteista. tarjaa muutamt Kiiteistömuutamt Puistmuutamt Pylväsmuutamt Tilapäismuutamt Suurmuutamt Wire Oy timitti tilapäismuutam kesällä 2000 mm. tälle Lemmikäie Oy: murskausasemalle Kytäjällä. * Muutamt * Kussapidt * Suuittelut Perustus / aseus Kaapeliti / jhdtus Krjausraketamie Puhdistus / hult Käytöjht UUSIA KASVOJA Tiimipäälliköt: Alp Hkae, Virkkala (kuva 1), Jari Kuttu, Virkkala (kuva 2), Sepp Sarkla, Hyvikää (kuva 3), Jrma Orell, Virkkala (kuva 4) Pasi Saari, Hyvikää (kuva 5), Tumas Sihve, Hyvikää (kuva 6). Kehityspäällikkö Jrma Kivuiemi, Virkkala (kuva 7). Ter Ikäval, tarjuslasketa, Virkkala (kuva 8). & LOHJA PL 29 Kalkkiradatie VIRKKALA fax KARJAA / KARIS Keskuskatu / Cetralgata KARJAA / KARIS fax HYVINKÄÄ Kerkklakatu HYVINKÄÄ fax sähköpsti Timitusjhtaja Reij Virtae Markkiiti- ja tarjustimit Hau Mikke Kehityspäällikkö Jrma Kivuiemi Talus ja lasketatimi Jaaa Aalt, Hyvikää Kristiia Klari, Lhja Pirj Rep, Lhja Lgistiikka Aki Kuula, Hyvikää Erkki Saukk, Hyvikää Sepp Söderlud, Lhja LOHJA Sähkö- ja valaistusverkt Jrma Orell Kimm Erärata Jari Perämäki Jari Kuttu Kim Rudäs Kimm Saleius Ter Ikävalk Televerkt Alp Hkae HYVINKÄÄ Sähkö- ja valaistusverkt Rai Riike Sepp Sarkla Tumas Sihve Sähkö-, tele- ja viestiliikeeverkt Osm Tumie Pasi Saari KARJAA / KARIS Sähkö-, tele- ja valaistusverkt Sture Nylud Nicklas Marti Ja Berghlm Timitus ja ulkasu VIESTINTÄTOIMISTO MEDIAWALLIUS, KUOPIO & Paipaikka KM PAINOTALO, JOENSUU

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke

PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke Virkistyskäyttöteemaryhmän klmas kkus tiistaina 25.1.2011 kl 13-15.30 Marttilan kunnantal, Härkätie 773, Marttila Läsnä Taija Ranta,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin CALPEX Aluelämpöputkist Putkijärjestelmä, jka maksaa itsensä takaisin Kestävää laatua CALPEX Testaus ja valvnta Tutant Kiepitys CALPEX n krkealaatuinen aluelämpöverkn lämmitys- ja käyttövesiputkijärjestelmä:

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 TUNTIITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Shkötutkimusplin tutkimusseaari 18.10.2012 Jatik Oy Jar Lehtnen, timitusjhtaja KT, DI (isttutant) 16 vuden kkemus energiayhtiön kehitystehtvist Shköenergialiitn asiamies

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Kestävä kaivostoiminta II

Kestävä kaivostoiminta II Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Kestävä kaivstiminta II KOKEMUKSIA PEITTOMATERIAALEISTA 27.11.2012 FM MERJA AUTIOLA, RAMBOLL FINLAND OY KOKEMUKSIA TIIVISMATERIAALIEN TUTKIMUKSISTA KAATOPAIKKAOLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

Kahden paperinkeräysmenetelmän ympäristövaikutusten ja kustannusten vertailu

Kahden paperinkeräysmenetelmän ympäristövaikutusten ja kustannusten vertailu Kahde paperikeräysmeetelmä ympäristövaikutuste ja kustauste vertailu Nea Teerija Pr Gradu-tutkielma Helsigi ylipist Talustietee laits Ympäristöekmia 22.1.2009 Sisällys 1 Jhdat... 1 2 Hyötyjätehult jäteplitiikassa...

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan!

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan! Nimensä mukaisesti älykäs ja lutettava hitajakutsujärjestestelmä Astu nykyaikaan! Justava ja mnipulinen järjestelmä, lukuisilla lisäminaisuuksilla! BEST Intellegentia n täysin väyläphjainen ja PC-hjelmitava

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talusjhtaja Antti Heinla 16.3.2015 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät ja tulshjeistus Taludellinen kehitys Liiketiminta ja strategia Caverin

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen Kaupunkisuunnittelu Yleisötilaisuus Yyterinniemi Lyttylä sayleiskaava 27.5.2014 Yyterin kylpylähtelli - Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä avasi tilaisuuden ja tivtti läsnälijat tervetulleiksi.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Tarkemittausohje

Tarkemittausohje 2.12.2015 1 Yleistä Tämä tarkemittaus ja dkumentintihje n tarkitettu käytettäväksi kaikissa Janakkalan Veden uudisrakennus- ja saneerauskhteissa. Ohjeesta ei saa piketa ilman erillistä Janakkalan Veden

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit?

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit? Miten tulevaisuuden ssiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa humiidaan tulevaisuuden prsessit? Case Järvenpään uusi ssiaalija terveyskeskus (JUST) Rashmi Werning, Delfi Oy Miksi tiljen suunnittelun

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot