työelämäpalvelut winnova

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työelämäpalvelut winnova"

Transkriptio

1 työelämäpalvelut Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Työelämäpalveluissamme yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista palveluista. winnova työelämäpalvelut 1

2 WinNova palvelee ja kehittää Ennakointi ja aina vain selkeämpien palvelukokonaisuuksien luominen ovat merkittävässä roolissa strategiassamme. Tätä kehittämistyötä teemme laajassa ammatillisten kouluttajien verkostossa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloitti toimintansa WinNovan työelämäpalveluissa yhdistyvät neljän ammatillisen koulutuksen järjestäjän vahva osaaminen ja kokemus yrityksille sekä julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista palveluista. Yli 700 ammatillisen koulutuksen osaajaa toimii sekä Satakunnassa että Vakka-Suomessa. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on ollut WinNovaksi yhdistyneillä koulutuksen järjestäjillä vuodesta 2006 alkaen. Ennakointi ja aina vain selkeämpien palvelukokonaisuuksien luominen ovat merkittävässä roolissa strategiassamme. Tätä kehittämistyötä teemme laajassa ammatillisten kouluttajien verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Se mitä meiltä ei löydy, löytyy varmasti verkostokumppaneiltamme. Tämä esite luo katsauksen palvelutarjontaamme yleisellä tasolla. Käymme läpi työyhteisöjen kehittämispalveluita osaamiskartoituksista koulutustarjontaan. Valitsemamme työyhteisöesimerkit avaavat yksityiskohtaisemmin palveluidemme sisältöä ja toteutustapaa. Tätä esitettä täydentää kahdesti vuodessa ilmestyvä Aikuiskoulutusesite, josta on löydettävissä yksityiskohtaisemmat ajankohta- ja hintatiedot järjestämistämme koulutuspalveluista. Katso lisää myös Yhdessä Suunta Eteenpäin! Taina Kivioja kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ota yhteyttä: Taina Kivioja kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut winnova työelämäpalvelut

3 suunta eteenpäin! WinNova tarjoaa työyhteisöille laaja-alaisesti koulutus- ja kehittämispalveluja. Käytettävissä ovat koulutustarjottimemme peruspalvelut, mutta myös työyhteisökohtaisesti räätälöitävät osaamisen kehittämispalvelut. SUUNTA ETEENPÄIN! WinNova palvelee ja kehittää 2 Suunta eteenpäin! 3 Työelämäpalvelut - info 4 ALAESITTELYT Ammatillinen aikuiskoulutus 8 Valmentava koulutus 9 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely 10 Sosiaali ja terveysala, liikunta 12 case: Terveyskoti Poukanville 14 Turvallisuus 16 case: Pyhäjärviseudun Turvapalvelu Ky 18 Matkailu- ja ravitsemisala, puhdistuspalvelut, kotityöpalvelut 20 Kone ja metalli 22 case: Oras Oy 24 Hitsausauto 26 Talonrakennus ja maanrakennus, kunnossapito 28 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka 30 case: Pori Energia Oy 32 Luonnonvara ja ympäristö 34 Merenkulku ja lentokonetekniikka 36 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka, graafinen ja viestintätekniikka 38 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 40 tuotekehitys Elepro 42 case: Kone Oy 43 Lasepro 44 Pätevöintilaitos teollisuudelle 46 winnova työelämäpalvelut 3

4 Työelämäpalvelut - info Työyhteisöjen keskeisin menestystekijä on henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Huolellinen suunnittelu luo perustan kehittämistoimenpiteille, jotka ovat toteutettavissa ja joihin kaikkien osapuolien on helppo sitoutua. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova tarjoaa työyhteisöille laajaalaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Tarjolla on kehittämisohjelmia yksilötaitojen kehittämisestä aina yrityskohtaisiin avaimet käteen -periaatteella toteutettaviin ratkaisuihin. Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tilanteen tunnistamisesta esimerkiksi työyhteisön avainhenkilöiden haastattelujen tai osaamiskartoituksen avulla. Kehitystoimenpiteet räätälöidään työyhteisön toimintaympäristöön työyhteisön ja yksilöiden kehittämistarpeiden näkökulmasta ja ne toteutetaan asiakkaalle yksilöllisesti tehdyn suunnitelman pohjalta. Lähtökohtanamme on tehokkuuden ja joustavuuden kasvattaminen niin koulutuksen, oppimisen kuin kehittämistoiminnankin suhteen. Koulutusajankohdat pystytään järjestämään niin, että päivittäinen työskentely ei häiriinny. Verkko-oppimismahdollisuutemme puolestaan mahdollistavat lähes täydellisen riippumattomuuden ajasta ja paikasta. Osaamisen kehittämispalvelut Osaamisen kehittämispalveluilla edistetään työyhteisöjen perustamista, laajentamista ja kehittämistä siten, että työyhteisöt voivat toimia ja menestyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämispalvelut voivat sisältää koulutusta, osaamistarvekartoituksia, osaamiskartoituksia, henkilöstön kehittämissuunnitelmia, rekrytointipalveluja, konsultointia sekä valmennusohjelmia ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluita työyhteisöjen elinkaaren eri vaiheisiin. Työyhteisöjen kehittämispalvelut Työyhteisöjen kehittämispalvelut ovat asiantuntija- ja konsultointipalveluja, joilla edistetään työyhteisöjen laatu- ja toimintajärjestelmien sekä tuotannonohjauksen, tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. WinNovan asiantuntijat ovat valmiina hyödyntämään organisaatiomme laaja-alaisen osaamisen sekä tilojen ja laitteiden tarjoamat mahdollisuudet työyhteisöjen kehittämistehtävissä. 4 winnova työelämäpalvelut

5 winnova työelämäpalvelut 5

6 Työelämäpalvelut Tarjoamme työyhteisöille niin koulutustarjottimemme peruspalveluita kuin työyhteisökohtaisesti räätälöityjä täsmäkoulutuksiakin. Tutkinnot WinNova tarjoaa noin 120 eri alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkinnot toteutetaan näyttötutkintoina ja niiden suorittaminen ei riipu ammattitaidon hankintatavasta. Järjestämme koulutusta omaehtoisena, oppisopimus-, henkilöstö- sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Lyhytkurssit Lyhytkurssit tarjoavat helpon mahdollisuuden täydentää henkilöstön ammattitaitoa. Muutamasta tunnista muutamaan päivään kestävät koulutukset päivittävät tehokkaasti osallistujien tietoja ja taitoja. Kurssit toteutetaan WinNovan tai asiakkaan tiloissa tai verkko-opintoina. Lyhytkurssitarjontamme kattaa myös laajan valikoiman ns. viranomais- ja lupakorttikoulutuksia. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, joka huomioi työnantajan ja opiskelijan tarpeet. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijä suorittaa tutkinnon tai lisäopintoja pääosin työpaikalla. WinNova järjestää eri alojen oppisopimuksiin kuuluvaa tietopuolista opetusta. Oppisopimuksella voi suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. ota yhteyttä: Kari-Matti Koittola työelämäkoordinaattori Mikko Huhtala oppisopimuskoordinaattori winnova työelämäpalvelut

7 työyhteisön liiketoimintaan sekä visioon ja strategiaan perehtyminen henkilöstölle tiedottaminen osaamistarvekartoitus osaamisen kartoittaminen mahdolliset henkilöstöhaastattelut koulutus- ja kehittämissuunnitelman laadinta jatkotoimenpiteisiin liittyvä rahoitusneuvonta henkilöstökoulutus mahdolliset muut kehittämistoimenpiteet tulosten arviointi Kehittämisohjelmamalli asiakaspalautteen analysointi ja toiminnan kehittäminen WinNovan asiantuntijoilla on laaja kokemus niin yritysten kuin julkisen sektorin työyhteisöjen osaamistarpeiden analysoinneista, osaamiskartoituksista sekä koulutus- ja kehittämisohjelmien laadinnasta. Työyhteisöjen osaamisen kehittämispalvelut käynnistetään aina työyhteisön ja WinNovan asiantuntijoiden yhteisellä suunnittelutilaisuudella, jossa työyhteisön liiketoiminnan kautta määritellään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä sovitaan kehittämisohjelmasta. Hanketoiminnalla voimavaroja yhteistyöhön Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävänsä ohjaamana WinNova seuraa koko ajan mahdollisuuksia hankkia lisärahoitusta työyhteisöjen sekä koulu-yritysyhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi Rauman ja Satakunnan kauppakamarien kanssa toteutettava hankeiyhteistyö on mahdollistanut useiden satojen satakuntalaisten yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden määrittelyn sekä yhteistyönä suunniteltujen jatkotoimenpiteiden käynnistämisen. Lisätietoja tutkinnoista, lyhytkursseista ja oppisopimuskoulutuksesta saat aikuiskoulutuksen sihteereiltä, koulutuspäälliköiltä sekä oppisopimuskoordinaattorilta ja työelämäkoordinaattorilta. Katso lisää myös winnova työelämäpalvelut 7

8 Ammatillinen aikuiskoulutus merkittävä osa elinikäistä oppimista WinNovan koulutus jakautuu kahteen keskenään yhteistyötä tekevään koulutusyksikköön. Tulevat nuoret ammattilaiset koulutetaan nuorten koulutusyksikössä. Aikuisten perus-, jatko- ja lisäkoulutusta sekä yrityksille räätälöityjä erilaisia henkilöstökoulutuksia järjestetään aikuiskoulutusyksikössä. Aikuiskoulutuksen monipuolinen tarjonta sekä erilaiset koulutusmahdollisuudet muodostavat toimivan kokonaisuuden opiskeltavaksi työssä, työn ohessa ja vapaa-ajalla. Ammatillinen aikuiskoulutus on hyvin laajaa WinNovan toimintaalueella. Vuosittain koulutuksessa on yli henkilöä. Opetustyöpäiviä tästä kertyy yli Keskimäärin laskettuna tuo runsas opiskelijatyöpäivää tarkoittaa sitä, että meillä on aikuiskoulutuksessa joka arkipäivä ympäri vuoden noin 1800 opiskelijaa. Tulevina vuosina WinNova satsaa entistä vahvemmin aikuiskoulutukseen. Tavoitteena on, että toiminta-alueemme aikuisilla on jatkossa nykyistäkin paremmat mahdollisuudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja sitä kautta alueemme menestystä. Aikuiskoulutuksen rehtori, Juha Kuuselo 8 winnova työelämäpalvelut

9 Valmentava koulutus Tehokkaita ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseen WinNovan valmentava koulutus toteuttaa muun muassa ohjaavaa koulutusta, muutosturvakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä aikuisten työpajatoimintaa. Monipuolinen asiantuntemuksemme on räätälöitävissä myös yritysten henkilöstökoulutukseksi, jolloin tarjolla on laaja valikoima yksilöllisiä valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluja. WinNovan valmentavan koulutuksen ammattilaiset huolehtivat työyhteisön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Työhyvinvoinnin osatekijät kuten työyhteisön ilmapiiri ja laadukas johtaminen ovat tutkitusti yhteydessä työn tuloksellisuuteen ja laadukkuuteen, työntekijöiden motivoituneisuuteen ja sitoutuneisuuteen sekä työntekijöiden halukkuuteen jatkaa työssä täyteen eläkeikään asti. tuote-esimerkkejä Suomen kieli maahanmuuttajatyöntekijälle Monikulttuurinen työpaikkaohjaus - eväitä työpaikkaohjaajalle, joka ohjaa maahanmuuttajaharjoittelijaa tai työntekijää Monikulttuurisuus (yleinen aihe valmistamaan monikulttuurisuuden kohtaamiseen) Kielenhuolto (suomalaisille) Selkokieli ymmärtämisen avuksi Kielikoulutukset (suomi, suomi vieraana kielenä, englanti, ruotsi jne.) ota yhteyttä: Petri Sotarauta koulutuspäällikkö Asiantuntijoillamme on kokemusta erilaisista toimenpiteistä mikroyritysten ja yrittäjien kehittämisestä suurten yritysten ja julkisen sektorin vuosia kestäviin kehittämishankkeisiin. Asiakkaamme toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla - hoivapalveluista raskaaseen teollisuuteen ja asiantuntijaorganisaatioihin. winnova työelämäpalvelut 9

10 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely Liiketalouden ja kaupan alan ammateissa vaaditaan liiketaloudellista ajattelukykyä, tuloksellisuutta ja kielitaitoa. Ajan tasalla olevia tietotekniikkataitoja edellytetään alalla yleisesti. WinNovan liiketalouden ja kaupan ala antaa monipuolisesti mahdollisuuksia henkilöstön kehittämiseen. Tarjolla on koulutusta liiketalouden ja kaupan alalla työskenteleville sekä täydennyskoulutusta muiden alojen työyhteisöille. Asiakaspalvelutaitoa, tuloksellisuutta sekä taloudellista osaamista tarvitaan alalla kuin alalla. ota yhteyttä: Esko Virtanen koulutuspäällikkö Yrittäjyys on alan toiminnassa keskeinen piirre. Myös tietotekniikan taitojen hyödyntäminen ja käytännön kielitaito kuuluvat kaupan ja liiketalouden koulutustarjonnan sisältöihin. Nopeasti muuttuva ja kehittyvä tietojenkäsittelyala edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa. Taidoista on huomattavaa hyötyä jokaisella alalla ja myös vapaa-aikana. Alan ammattilaiseksi haluaville järjestämme tutkintoihin valmistavaa koulutusta ja täydennyskoulutuksena lyhyempiä yritysten tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia. Tietokoneen ajokorttikoulutuksista meillä on usean vuoden kokemus. 10 winnova työelämäpalvelut

11 Liiketalouden ja kaupan alan tutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Isännöinnin ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Täydennyskoulutukset Asiakaspalvelu Vaarallisen asiakkaan kohtaaminen Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Kokous- ja neuvottelutaito Esiintymistaito Palkanlaskenta Kirjanpito ja tilinpäätös Aulapalvelut (reseptionisti) Laatujärjestelmät Pukeutumisneuvonta Tietojenkäsittelyn ala Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto täydennyskoulutukset MS Office -koulutukset MS Project -koulutus MS Outlook -koulutus AutoCAD-koulutus Windows XP, Vista ja 7 Tietoturva WWW-sivujen laadinta Digikuvaus ja kuvankäsittelykoulutus Sosiaalisen median koulutukset A-kortti AB-kortti winnova työelämäpalvelut 11

12 Sosiaali- ja terveysala, liikunta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatteja yhdistää ihmisten kanssa toimiminen ja palveluhenkisyys. Alojen työllisyysnäkymät ovat hyvät ja jatkokoulutusmahdollisuudet monipuoliset. Vankan ammatillisen perus- ja täydennyskoulutustarjonnan sekä vahvojen työelämäsuhteiden ansiosta olemme erikoistuneet työyhteisöjen kehittämiseen ja räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien tuottamiseen. Koulutuskokonaisuuksien suunnittelun lisäksi pohdimme koulutuksen rahoitusvaihtoehdot yhteistyössä asiakkaan ja rahoittajan edustajien kanssa (mm. ELY-keskukset, oppisopimuskeskus). ota yhteyttä: Päivi Yli-Karro koulutuspäällikkö Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksessa työskentelevien ammattilaistemme koulutustausta on pääsääntöisesti yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen tai hoitotieteellinen. Lisäksi kokeneesta joukostamme löytyvät mm. laillistettu psykologi, organisaatiopsykologi, työnohjaajia ja ensiapukouluttajia. Tarjoamme liikunnan parissa työskenteleville mahdollisuuden oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Eri alojen työyhteisöille järjestetään myös tyky-toimintaa sekä liikunta- ja ravitsemisneuvontaa. 12 winnova työelämäpalvelut

13 sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala - Ensihoidon osaamisala - Kuntoutuksen osaamisala - Lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala - Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala - Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala - Vammaistyön osaamisala - Vanhustyön osaamisala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Liikunta-alan tutkinnot Liikunnan ammattitutkinto Liikuttajakoulutus FISAF-kuntosaliohjaajan peruskurssi FISAF-kuntosaliohjaajan lisenssikurssi FISAF-Personal Trainer eri moduulit Täydennyskoulutukset Motivoiva keskustelu Esimies palautteen antajana Onnistunut rekrytointi Työyhteisötaidot ja ihmisen erillaisuus Minkälainen persoona oikeastaan olen - paneutuminen omaan itseen Ristiriitatilanteet ja niiden käsittely Ryhmäohjaajataidot Työnohjaus Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot Kohtaaminen ja vuorovaikutus haastavan lapsen kanssa Tutkiva työote hoitotyössä Turvallinen lääkehoito Ensiavun peruskurssi EA1 Ensiavun jatkokurssi EA2 Hätäensiapu- / kertauskurssi Lasten ensiapu Näytteenottokoulutus Haavanhoidon perusteet Haavanhoidon jatkokoulutus Mielenterveyden häiriöt ja mielenterveyttä suojaavat tekijät Päihde- ja riippuvuusongelmat Mielenterveysasiakkaan - ja / tai päihdeasiakkaan hoidon ja kuntoutuksen arviointi Vuorovaikutus mielenterveys - ja päihdeasiakkaan kanssa moniammattillinen yhteistyö winnova työelämäpalvelut 13

14 case: Terveyskoti Poukanville WinNovan kautta tulleista työssäoppijoista on meille kaksi merkittävää etua. Ensinnäkin meillä on yhteistyön ansiosta harvoin pulaa hyvistä sijaisista. Toisaalta onnistuneet työssäoppimisjaksot ovat hyvä pohja tulevia rekrytointeja ajatellen. Laitilan kaupungin ja Laitilan Vanhaintuki ry:n omistama Laitilan Terveyskoti aloitti toimintansa vuonna Tällä hetkellä Terveyskoti työllistää 55 vakinaista työntekijää sekä vähän yli kymmenen tilapäistä tuntityöntekijää. Alun perin Laitilan Veljeskodin nimellä toimintansa aloittaneen hoitolaitoksen toiminnan painopiste on edelleen vaikeavammaisten sotainvalidien ja veteraanien sekä heidän puolisoidensa hoidossa ja kuntoutuksessa. Sotiemme veteraanien määrän vähentyminen on antanut Terveyskodille mahdollisuuden kehittää myös muille asiakasryhmille suunnattuja palveluja. Näitä ovat neurologinen hoito ja kuntoutus, leikkausten jälkihoito ja kuntoutus sekä muistisairaiden hoito ja kuntoutus. Terveyskoti laajensi toimintaansa avaamalla vuonna 2007 hyvinvointi- ja ruokapalveluihin, hemmotteluhoitoihin ja työhyvinvointipalveluihin keskittyneen Poukanvillen hyvinvointikeskuksen. - Olemme tehneet WinNovan kanssa yhteistyötä henkilöstömme täydennyskoulutuksessa esimerkiksi hoitajien lääkekoulutuksessa ja tiiminvetäjien koulutuksessa. WinNovan Laatuluotain -koulutus on antanut perustan sille, että Terveyskoti on nykyisin sertifioitu monimuotoisia terveyspalveluja tuottava yritys, korostavat Terveyskodin toimitusjohtaja Eero Kuisma, henkilöstöpäällikkö Marianne Rapala, vastaava sairaanhoitaja Mari Laine sekä endoproteesihoitaja Pia Pihlava. - WinNovan työssäoppijoista olemme saaneet monta hyvää sijaista. Samalla olemme saaneet ja saamme edelleen hyviä pohjatietoja tuleviin rektyrointeihimme. Parhaissa tapauksissa työssäoppijat ovat myös ulkopuolisina keksineet parempia tapoja tehdä työtämme. - Yhteistyömme WinNovan kanssa on aina ollut hyvää ja joustavaa. Tietojen ja kokemusten vaihtaminen on avartanut näkökantoja ja antanut hyvän pohjan koulutussuunnittelulle. Yhteistyömme jatkuu, sillä suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, tämän vuoksi tarvitsemme yhä enemmän työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita ammattilaisia vanhustyöhön. 14 winnova työelämäpalvelut

15 winnova työelämäpalvelut 15

16 Turvallisuus Turvallisuusalalla arvostetaan ammattitaitoa. Uutta henkilöstöä rekrytoivat yritykset painottavat suoritetun tutkinnon ja ajan tasalla olevan osaamisen merkitystä. Turvallisuusalan koulutuksen lähtökohtana ovat alan yritysten todelliset tarpeet. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavien koulutusten ajanmukaisuudesta huolehtii turvallisuusalan asiantuntijoista ja viranomaisten edustajista koottu turvallisuuskoulutuksen kehittämisneuvottelukunta. ota yhteyttä: Esko Virtanen koulutuspäällikkö Turvallisuusala tarjoaa kattavasti kehittymismahdollisuuksia alan ammattilaisille sekä koulutusta, joka tähtää työyhteisöjen turvallisuuden kehittämiseen. WinNovan työelämälähtöisessä koulutuksessa voit suunnata turvallisuusalan perustutkintoon, vartijan ammattitutkintoon sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon. Lisäksi voit osallistua vartijan peruskoulutukseen tai järjestyksenvalvojan koulutukseen. 16 winnova työelämäpalvelut

17 Turvallisuusalan tutkinnot Turvallisuusalan perustutkinto Vartijan ammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Vartijan peruskurssi Vartijan työn perusteet Sammutusmieskoulutus Järjestyksenvalvojan koulutus Voimankäyttökoulutus IBA henkilösuojauksen peruskurssi Uhkatilanteiden hallinta Alkusammutuskoulutus Ensiapukoulutus Riskienhallinnan koulutus Opinturvakoulutus oppilaitoksille winnova työelämäpalvelut 17

18 case: Pyhäjärviseudun turvapalvelu ky Sain soiton WinNovasta. Sanoivat, että minun kannattaisi käydä yrittäjäkoulutus samaan aikaan, kun osallistuin vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan koulutukseen. Päätin tarttua härkää sarvista, enkä ole joutunut päätöstäni katumaan. Pyhäjärviseudun Turvapalvelu Ky:n toimitusjohtaja Kari Mattila ei vielä viitisen vuotta sitten arvannut olevansa muutaman kuukauden kuluttua turva-alan yrittäjä. Elämä heittelee usein ihmistä ennakoimattomasti paikasta paikkaan. - Olin ollut 30 vuotta töissä suurten yritysten osto-organisaatioissa, muun muassa Oilon Oy:n pääostajana ja Enston ostopäällikkönä. Isäni sairastuttua vakavasti päätin tulla hoitamaan häntä tänne Säkylään. Hoitojaksosta tuli ikävä kyllä melko lyhyt, jolloin jouduin olosuhteiden pakosta 54-vuotiaana miettimään keväällä 2006 elämääni täysin uudelleen. - Seuraavan kesän vietin golfkentällä asioita pohdiskellen. Elokuussa kuulin, että vuonna 1998 perustettu säkyläläinen vartiointiliike oli myytävänä. Tein päätöksen nopeasti jo syyskuussa olin liittynyt yrittäjien kirjavaan joukkoon. Onneksi vanha henkilöstö oli niin osaavaa ja koulutettua, että toimintaa voitiin jatkaa saumattomasti. - Alusta asti oli selvää, että minun oli pikimmiten hankittava vartioin- tialan koulutus. Suoritin alan perustutkinnon WinNovassa Raumalla. Seuraavaksi aloitin vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan koulutuksen. Tässä vaiheessa WinNovasta soitettiin ja ehdotettiin myös yrittäjäkoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Vaikka olinkin ollut 30 vuotta eri yritysten palveluksessa, arvelin, ettei oppi tässäkään tapauksessa ojaan kaada. Mielestäni oli hyvä saada perustiedot kaikista yrittäjän eteen tulevista asioista. Erityisesti henkilöstöhallinto edellyttää perustaitojen lisäksi psykologista silmää. - Tällä hetkellä yritykseni työllistää itseni lisäksi neljä henkilöä. Tuotamme turvapalveluja Säkylän, Köyliön ja Euran alueella lähinnä yrityksille ja julkiselle hallinnolle. WinNovan palveluja on paras arvioida vastaesimerkin avulla. Miten olisin ilman niitä voinut ryhtyä 54-vuotiaana lennosta yrittäjäksi ilman alan koulutusta? Joustava koulutus työni ohessa on mahdollistanut kivuttoman siirtymisen palkansaajasta yrittäjäksi siinä vaiheessa, kun jo oletin työurani jatkuvan vanhoja latuja eläkeikään asti. 18 winnova työelämäpalvelut

19 winnova työelämäpalvelut 19

20 Matkailu- ja ravitsemisala, puhdistuspalvelut, kotityöpalvelut Kotityö- ja puhdistuspalvelualan tutkinto on vahva kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Se on osoitus ammattitaidosta ja lisää alan arvostusta. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tavoitteena on vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tuottamalla palveluja sekä kehittämällä palveluja vastaamaan tarpeita. Alalla on osattava tehdä itsenäisesti ratkaisuja ja yllätyksellisiin tilanteisiin on reagoitava nopeasti. Nämä ja muut työelämän tarpeet on otettu tarkasti huomioon WinNovan koulutussuunnittelussa. ota yhteyttä: Teija Tiirikka koulutuspäällikkö Kotityö- ja puhdistuspalveluala on toimiala, jolle on ominaista palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona, kodinomaisissa laitoksissa ja erilaisissa toimitiloissa. Kotityö- ja puhdistuspalvelut ovat merkittävä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia. Elintarviketeollisuus on työntekijämäärältään maamme neljänneksi suurin teollisuudenala. Teollisesti tuotetut elintarvikkeet kuuluvat suomalaisten päivittäiseen elämään. Elintarvikealan ammattilaiset vastaavat siitä, että turvallista ja terveellistä ruokaa on tarjolla kohtuulliseen hintaan. 20 winnova työelämäpalvelut

21 Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnot Hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto - Kokki - Tarjoilija - Vastaanottovirkailija Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Hotelli- ravintola ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Alkoholilainsäädännön koulutukset (vastaavan hoitajan pätevyyskoulutus) Alkoholilainsäädännön testitilaisuudet Hygieniaosaamiskoulutukset Hygieniaosaamistestit Palveluja kotiin -passi Terassitarjoilijakoulutus alalle tuleville, sisältää asiakaspalvelu-, anniskelulainsäädäntö- ja hygieniapassikoulutusta Puhdistuspalvelualan tutkinnot Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Yritysten ja laitosten tarpeiden ja toiveiden mukaan suunniteltu koulutus - Konsultointi ja siivoustyön mitoitus - Kotityöpalvelu Elintarvikealan tutkinnot Elintarvikealan perustutkinto - Leipuri-kondiittori - Elintarvikkeiden valmistaja - Lihatuotteiden valmistaja Leipurin ammattitutkinto Leipomoteollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Elintarvikealan täydennyskoulutukset Erityisruokavaliokoulutus Erityisruokavalioleivonta Omavalvonta Asiakaspalvelukoulutus Tapa- ja etikettitietous Ravitsemusosaamisen päivitys Suklaakurssi Sokerityökurssi Voileipäkakkukurssi Täytekakut ja koristeet Kahvileipäkurssi Ruokaleipäkurssi Riistankäsittelykurssi (peruspaloittelu, leikkuu) Liharuokakurssi (pihvit, keitot, kastikkeet, pataruuat, barbeque) Kotimakkarakurssi Erikoislihavalmistekurssi (rulaadit, hyytelöt, lisäaineettomat tuotteet) winnova työelämäpalvelut 21

22 Kone ja metalli WinNova tarjoaa koulutusta huippuluokan työympäristössä tasokkaiden koneiden ja laitteiden parissa. Alan ammattilaisista on suuri kysyntä ja kouluttautuneet ovat etulyöntiasemassa. Kone- ja metallialan koulutustarjonnasta löytyy vaihtoehtoja sekä perus- että jatkokoulutusta suorittaville. Koulutusta annetaan koneistuksessa, robotiikassa, levytöissä, hitsauksessa, koneenasennuksessa ja laivanrakennuksessa. Lähes kaikki koulutukset soveltuvat niin uusille yrittäjille kuin kaikille metallialan henkilöstöryhmille työnsuorittajista toimihenkilöihin. Alan tutkintojen lisäksi WinNova toteuttaa räätälöityjä koulutuksia yrityksille sekä vastaanottaa hitsaajien pätevyyskokeita. Kaikissa alan työtehtävissä tarvitaan monipuolisia koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja, oikeiden työmenetelmien ja työturvallisuuden hallintaa sekä työohjeiden ja piirustusten ymmärtämistä. ota yhteyttä: Jukka Haaparanta koulutuspäällikkö, Pori WinNova tarjoaa koulutusta huippuluokan työympäristössä tasokkaiden koneiden ja laitteiden parissa. Ajanmukainen oppimisympäristö ja laadukkaat työvälineet tarjoavat ammattitaitoisten kouluttajien opastuksessa erinomaiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. 22 winnova työelämäpalvelut

23 Kone- ja metallialan tutkinnot Kone- ja metallialan perustutkinto - Levyseppähitsaaja - Koneistaja - Työvälinevalmistaja - Automaatioasentaja - Kunnossapitoasentaja - Koneenasentaja Kone- ja metallialan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Metallien jalostuksen ammattitutkinto Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Laivanrakentajan ammattitutkinto Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Metallialan valmentava koulutus Metallialan ammattitaidon arviointi Naisille suunnattu metallialan koulutus IWS-koulutus Päivittämiskoulutus hitsauksen pätevöintien EN-standardeista Metallin rekrytointikoulutus MAG-hitsaajan koulutus TIG- tai puikkohitsaajan koulutus Metallialan erikoistumiskoulutus Työpaikkaohjaajien koulutus Tulityökorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutuksen täydennyskoulutus (4h koulutus, jossa mahdollisuus uusia voimassaoleva työturvallisuuskortti) Trukkikorttikoulutus winnova työelämäpalvelut 23

24 case: oras oy Yrityksillä on koko ajan tuoreen tiedon tarve. Yritykset ovat myös vaativia. Ne edellyttävät koulutukselta korkeaa tasoa ja sen järjestäjältä joustavaa palvelua. Olemme tyytyväisiä, että WinNova täyttää nykyisin hyvin nämä vaatimukset. Oras Oy on tunnettu hanoistaan koko Suomessa. Yrityksen palveluksessa on vähän yli 1000 henkilöä eri puolilla maailmaa. Raumalla työntekijöitä on noin 600. Oraksella on hana- ja venttiilituotantoa Rauman lisäksi myös Puolassa, ja myyntikonttoreita 15 maassa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 135 miljoonaa euroa. - Meillä on Oraksen sisällä oikeastaan kolme eri tehdasta eli metalli-, pinnoitus- ja muovipuristustehtaat. Hanat tehdään metallista, joka pinnoitetaan kromaamalla. Hanojen vivut sen sijaan ovat lähes aina muovia, koska se johtaa lämpöä huomattavasti metallia huonommin, kertoo yrityksen HRS Specialist Kaisa Pelamo. - Koulutamme jatkuvasti omaa henkilöstöämme täydennyskoulutuksella parhaan mahdollisen osaamisen varmistamiseksi. Yrityskohtaiset räätälöidyt täsmäkoulutukset ovat osoittautuneet hyviksi tavoitteen saavuttamisessa. Moniosaajakoulutuksella tähtäämme siihen, että työntekijä pystyisi työskentelemään tarvittaessa useassa työpisteessä. Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ovat meille myös tärkeitä, sillä koko teknologiateollisuuden tulevaisuuden kannalta ei ole samantekevää millainen mielikuva nuorilla on teollisista ammateista. Niiden vetovoimaisuuden lisäämisessä työssäoppimisella on oma tärkeä tehtävänsä. - Tällä hetkellä uusien työntekijöidemme tarve on melko vähäinen. Tarvetta vähentää myös kilpailukykyä turvaavat automaatioinvestoinnit. Lisääntyvä eläköityminen merkitsee kuitenkin jatkossa sitä, että uusiakin työntekijöitä tarvitaan. - Olemme tyytyväisiä WinNovan palveluihin. Opiskelijat ovat nykyisin työssäoppimisjaksoillaan motivoituneita ja innokkaita oppimaan. Hyvää yhteistyötämme edistää se, että WinNovalla on monipuolista koulutustarjontaa myös Raumalla. Tarvitsemme nimittäin metalli-, pinnoitus- ja muovipuristusalojen lisäksi koulutusta esimerkiksi kaupallisella alalla. WinNova pystyy nykylaajuudessaan vastaamaan kaikkiin koulutustarpeisiimme. 24 winnova työelämäpalvelut

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia ERIKOISJULKAISU AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄLLE JA OPPILAITOKSILLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Presidentti Sauli Niinistö NUORET ammattiosaajat töihin Oppisopimuksessa kaikki voittavat Vili Heiskanen

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI AIKUISKOULUTUS

KOULUTUSKALENTERI AIKUISKOULUTUS KOULUTUSKALENTERI 2015 AIKUISKOULUTUS Sisältö Pätevyys- ja korttikoulutukset... 4 Yrityspalvelut... 22 Oppisopimuskoulutus... 24 Koulutusta työpaikkaohjaajille... 25 Tutkintoon ja sen osiin valmistavat

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta nuorille Ammattiosaaja 2012 Idols tehdään ammattitaidolla Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Saku, SAKKI ja OSKU ovat opiskelijoita varten Oppisopimuksella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä amicase Amiedun asiakaslehti 2 2009 Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä Osaaminen tuottaa laatua Julkaisija Ami-säätiö Päätoimittaja Timo Karkola Toimituspäällikkö Pipsa Hiltunen Toimitus Viestintätoimisto

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Helsinki Kesäkuu 2/2012

Helsinki Kesäkuu 2/2012 Yritys- maailma Helsinki Kesäkuu 2/2012 Kaivosseminaari 2012 Luostolla 6.-8.6. 2012 Kaivosteollisuus s. 15-51 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo.

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo. 2014 Uusi ulkoasu 4 Yritysneuvoja on moniosaaja 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon www.syo.fi Sisältö PÄÄKIRJOITUS: Kasvuyrittäjyyttä tukemassa

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot