työelämäpalvelut winnova

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työelämäpalvelut winnova"

Transkriptio

1 työelämäpalvelut Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Työelämäpalveluissamme yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista palveluista. winnova työelämäpalvelut 1

2 WinNova palvelee ja kehittää Ennakointi ja aina vain selkeämpien palvelukokonaisuuksien luominen ovat merkittävässä roolissa strategiassamme. Tätä kehittämistyötä teemme laajassa ammatillisten kouluttajien verkostossa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloitti toimintansa WinNovan työelämäpalveluissa yhdistyvät neljän ammatillisen koulutuksen järjestäjän vahva osaaminen ja kokemus yrityksille sekä julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista palveluista. Yli 700 ammatillisen koulutuksen osaajaa toimii sekä Satakunnassa että Vakka-Suomessa. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on ollut WinNovaksi yhdistyneillä koulutuksen järjestäjillä vuodesta 2006 alkaen. Ennakointi ja aina vain selkeämpien palvelukokonaisuuksien luominen ovat merkittävässä roolissa strategiassamme. Tätä kehittämistyötä teemme laajassa ammatillisten kouluttajien verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Se mitä meiltä ei löydy, löytyy varmasti verkostokumppaneiltamme. Tämä esite luo katsauksen palvelutarjontaamme yleisellä tasolla. Käymme läpi työyhteisöjen kehittämispalveluita osaamiskartoituksista koulutustarjontaan. Valitsemamme työyhteisöesimerkit avaavat yksityiskohtaisemmin palveluidemme sisältöä ja toteutustapaa. Tätä esitettä täydentää kahdesti vuodessa ilmestyvä Aikuiskoulutusesite, josta on löydettävissä yksityiskohtaisemmat ajankohta- ja hintatiedot järjestämistämme koulutuspalveluista. Katso lisää myös Yhdessä Suunta Eteenpäin! Taina Kivioja kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ota yhteyttä: Taina Kivioja kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut winnova työelämäpalvelut

3 suunta eteenpäin! WinNova tarjoaa työyhteisöille laaja-alaisesti koulutus- ja kehittämispalveluja. Käytettävissä ovat koulutustarjottimemme peruspalvelut, mutta myös työyhteisökohtaisesti räätälöitävät osaamisen kehittämispalvelut. SUUNTA ETEENPÄIN! WinNova palvelee ja kehittää 2 Suunta eteenpäin! 3 Työelämäpalvelut - info 4 ALAESITTELYT Ammatillinen aikuiskoulutus 8 Valmentava koulutus 9 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely 10 Sosiaali ja terveysala, liikunta 12 case: Terveyskoti Poukanville 14 Turvallisuus 16 case: Pyhäjärviseudun Turvapalvelu Ky 18 Matkailu- ja ravitsemisala, puhdistuspalvelut, kotityöpalvelut 20 Kone ja metalli 22 case: Oras Oy 24 Hitsausauto 26 Talonrakennus ja maanrakennus, kunnossapito 28 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka 30 case: Pori Energia Oy 32 Luonnonvara ja ympäristö 34 Merenkulku ja lentokonetekniikka 36 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka, graafinen ja viestintätekniikka 38 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 40 tuotekehitys Elepro 42 case: Kone Oy 43 Lasepro 44 Pätevöintilaitos teollisuudelle 46 winnova työelämäpalvelut 3

4 Työelämäpalvelut - info Työyhteisöjen keskeisin menestystekijä on henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Huolellinen suunnittelu luo perustan kehittämistoimenpiteille, jotka ovat toteutettavissa ja joihin kaikkien osapuolien on helppo sitoutua. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova tarjoaa työyhteisöille laajaalaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Tarjolla on kehittämisohjelmia yksilötaitojen kehittämisestä aina yrityskohtaisiin avaimet käteen -periaatteella toteutettaviin ratkaisuihin. Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tilanteen tunnistamisesta esimerkiksi työyhteisön avainhenkilöiden haastattelujen tai osaamiskartoituksen avulla. Kehitystoimenpiteet räätälöidään työyhteisön toimintaympäristöön työyhteisön ja yksilöiden kehittämistarpeiden näkökulmasta ja ne toteutetaan asiakkaalle yksilöllisesti tehdyn suunnitelman pohjalta. Lähtökohtanamme on tehokkuuden ja joustavuuden kasvattaminen niin koulutuksen, oppimisen kuin kehittämistoiminnankin suhteen. Koulutusajankohdat pystytään järjestämään niin, että päivittäinen työskentely ei häiriinny. Verkko-oppimismahdollisuutemme puolestaan mahdollistavat lähes täydellisen riippumattomuuden ajasta ja paikasta. Osaamisen kehittämispalvelut Osaamisen kehittämispalveluilla edistetään työyhteisöjen perustamista, laajentamista ja kehittämistä siten, että työyhteisöt voivat toimia ja menestyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämispalvelut voivat sisältää koulutusta, osaamistarvekartoituksia, osaamiskartoituksia, henkilöstön kehittämissuunnitelmia, rekrytointipalveluja, konsultointia sekä valmennusohjelmia ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluita työyhteisöjen elinkaaren eri vaiheisiin. Työyhteisöjen kehittämispalvelut Työyhteisöjen kehittämispalvelut ovat asiantuntija- ja konsultointipalveluja, joilla edistetään työyhteisöjen laatu- ja toimintajärjestelmien sekä tuotannonohjauksen, tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. WinNovan asiantuntijat ovat valmiina hyödyntämään organisaatiomme laaja-alaisen osaamisen sekä tilojen ja laitteiden tarjoamat mahdollisuudet työyhteisöjen kehittämistehtävissä. 4 winnova työelämäpalvelut

5 winnova työelämäpalvelut 5

6 Työelämäpalvelut Tarjoamme työyhteisöille niin koulutustarjottimemme peruspalveluita kuin työyhteisökohtaisesti räätälöityjä täsmäkoulutuksiakin. Tutkinnot WinNova tarjoaa noin 120 eri alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkinnot toteutetaan näyttötutkintoina ja niiden suorittaminen ei riipu ammattitaidon hankintatavasta. Järjestämme koulutusta omaehtoisena, oppisopimus-, henkilöstö- sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Lyhytkurssit Lyhytkurssit tarjoavat helpon mahdollisuuden täydentää henkilöstön ammattitaitoa. Muutamasta tunnista muutamaan päivään kestävät koulutukset päivittävät tehokkaasti osallistujien tietoja ja taitoja. Kurssit toteutetaan WinNovan tai asiakkaan tiloissa tai verkko-opintoina. Lyhytkurssitarjontamme kattaa myös laajan valikoiman ns. viranomais- ja lupakorttikoulutuksia. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, joka huomioi työnantajan ja opiskelijan tarpeet. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijä suorittaa tutkinnon tai lisäopintoja pääosin työpaikalla. WinNova järjestää eri alojen oppisopimuksiin kuuluvaa tietopuolista opetusta. Oppisopimuksella voi suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. ota yhteyttä: Kari-Matti Koittola työelämäkoordinaattori Mikko Huhtala oppisopimuskoordinaattori winnova työelämäpalvelut

7 työyhteisön liiketoimintaan sekä visioon ja strategiaan perehtyminen henkilöstölle tiedottaminen osaamistarvekartoitus osaamisen kartoittaminen mahdolliset henkilöstöhaastattelut koulutus- ja kehittämissuunnitelman laadinta jatkotoimenpiteisiin liittyvä rahoitusneuvonta henkilöstökoulutus mahdolliset muut kehittämistoimenpiteet tulosten arviointi Kehittämisohjelmamalli asiakaspalautteen analysointi ja toiminnan kehittäminen WinNovan asiantuntijoilla on laaja kokemus niin yritysten kuin julkisen sektorin työyhteisöjen osaamistarpeiden analysoinneista, osaamiskartoituksista sekä koulutus- ja kehittämisohjelmien laadinnasta. Työyhteisöjen osaamisen kehittämispalvelut käynnistetään aina työyhteisön ja WinNovan asiantuntijoiden yhteisellä suunnittelutilaisuudella, jossa työyhteisön liiketoiminnan kautta määritellään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä sovitaan kehittämisohjelmasta. Hanketoiminnalla voimavaroja yhteistyöhön Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävänsä ohjaamana WinNova seuraa koko ajan mahdollisuuksia hankkia lisärahoitusta työyhteisöjen sekä koulu-yritysyhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi Rauman ja Satakunnan kauppakamarien kanssa toteutettava hankeiyhteistyö on mahdollistanut useiden satojen satakuntalaisten yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden määrittelyn sekä yhteistyönä suunniteltujen jatkotoimenpiteiden käynnistämisen. Lisätietoja tutkinnoista, lyhytkursseista ja oppisopimuskoulutuksesta saat aikuiskoulutuksen sihteereiltä, koulutuspäälliköiltä sekä oppisopimuskoordinaattorilta ja työelämäkoordinaattorilta. Katso lisää myös winnova työelämäpalvelut 7

8 Ammatillinen aikuiskoulutus merkittävä osa elinikäistä oppimista WinNovan koulutus jakautuu kahteen keskenään yhteistyötä tekevään koulutusyksikköön. Tulevat nuoret ammattilaiset koulutetaan nuorten koulutusyksikössä. Aikuisten perus-, jatko- ja lisäkoulutusta sekä yrityksille räätälöityjä erilaisia henkilöstökoulutuksia järjestetään aikuiskoulutusyksikössä. Aikuiskoulutuksen monipuolinen tarjonta sekä erilaiset koulutusmahdollisuudet muodostavat toimivan kokonaisuuden opiskeltavaksi työssä, työn ohessa ja vapaa-ajalla. Ammatillinen aikuiskoulutus on hyvin laajaa WinNovan toimintaalueella. Vuosittain koulutuksessa on yli henkilöä. Opetustyöpäiviä tästä kertyy yli Keskimäärin laskettuna tuo runsas opiskelijatyöpäivää tarkoittaa sitä, että meillä on aikuiskoulutuksessa joka arkipäivä ympäri vuoden noin 1800 opiskelijaa. Tulevina vuosina WinNova satsaa entistä vahvemmin aikuiskoulutukseen. Tavoitteena on, että toiminta-alueemme aikuisilla on jatkossa nykyistäkin paremmat mahdollisuudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja sitä kautta alueemme menestystä. Aikuiskoulutuksen rehtori, Juha Kuuselo 8 winnova työelämäpalvelut

9 Valmentava koulutus Tehokkaita ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseen WinNovan valmentava koulutus toteuttaa muun muassa ohjaavaa koulutusta, muutosturvakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä aikuisten työpajatoimintaa. Monipuolinen asiantuntemuksemme on räätälöitävissä myös yritysten henkilöstökoulutukseksi, jolloin tarjolla on laaja valikoima yksilöllisiä valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluja. WinNovan valmentavan koulutuksen ammattilaiset huolehtivat työyhteisön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Työhyvinvoinnin osatekijät kuten työyhteisön ilmapiiri ja laadukas johtaminen ovat tutkitusti yhteydessä työn tuloksellisuuteen ja laadukkuuteen, työntekijöiden motivoituneisuuteen ja sitoutuneisuuteen sekä työntekijöiden halukkuuteen jatkaa työssä täyteen eläkeikään asti. tuote-esimerkkejä Suomen kieli maahanmuuttajatyöntekijälle Monikulttuurinen työpaikkaohjaus - eväitä työpaikkaohjaajalle, joka ohjaa maahanmuuttajaharjoittelijaa tai työntekijää Monikulttuurisuus (yleinen aihe valmistamaan monikulttuurisuuden kohtaamiseen) Kielenhuolto (suomalaisille) Selkokieli ymmärtämisen avuksi Kielikoulutukset (suomi, suomi vieraana kielenä, englanti, ruotsi jne.) ota yhteyttä: Petri Sotarauta koulutuspäällikkö Asiantuntijoillamme on kokemusta erilaisista toimenpiteistä mikroyritysten ja yrittäjien kehittämisestä suurten yritysten ja julkisen sektorin vuosia kestäviin kehittämishankkeisiin. Asiakkaamme toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla - hoivapalveluista raskaaseen teollisuuteen ja asiantuntijaorganisaatioihin. winnova työelämäpalvelut 9

10 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely Liiketalouden ja kaupan alan ammateissa vaaditaan liiketaloudellista ajattelukykyä, tuloksellisuutta ja kielitaitoa. Ajan tasalla olevia tietotekniikkataitoja edellytetään alalla yleisesti. WinNovan liiketalouden ja kaupan ala antaa monipuolisesti mahdollisuuksia henkilöstön kehittämiseen. Tarjolla on koulutusta liiketalouden ja kaupan alalla työskenteleville sekä täydennyskoulutusta muiden alojen työyhteisöille. Asiakaspalvelutaitoa, tuloksellisuutta sekä taloudellista osaamista tarvitaan alalla kuin alalla. ota yhteyttä: Esko Virtanen koulutuspäällikkö Yrittäjyys on alan toiminnassa keskeinen piirre. Myös tietotekniikan taitojen hyödyntäminen ja käytännön kielitaito kuuluvat kaupan ja liiketalouden koulutustarjonnan sisältöihin. Nopeasti muuttuva ja kehittyvä tietojenkäsittelyala edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa. Taidoista on huomattavaa hyötyä jokaisella alalla ja myös vapaa-aikana. Alan ammattilaiseksi haluaville järjestämme tutkintoihin valmistavaa koulutusta ja täydennyskoulutuksena lyhyempiä yritysten tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia. Tietokoneen ajokorttikoulutuksista meillä on usean vuoden kokemus. 10 winnova työelämäpalvelut

11 Liiketalouden ja kaupan alan tutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Isännöinnin ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Täydennyskoulutukset Asiakaspalvelu Vaarallisen asiakkaan kohtaaminen Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Kokous- ja neuvottelutaito Esiintymistaito Palkanlaskenta Kirjanpito ja tilinpäätös Aulapalvelut (reseptionisti) Laatujärjestelmät Pukeutumisneuvonta Tietojenkäsittelyn ala Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto täydennyskoulutukset MS Office -koulutukset MS Project -koulutus MS Outlook -koulutus AutoCAD-koulutus Windows XP, Vista ja 7 Tietoturva WWW-sivujen laadinta Digikuvaus ja kuvankäsittelykoulutus Sosiaalisen median koulutukset A-kortti AB-kortti winnova työelämäpalvelut 11

12 Sosiaali- ja terveysala, liikunta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatteja yhdistää ihmisten kanssa toimiminen ja palveluhenkisyys. Alojen työllisyysnäkymät ovat hyvät ja jatkokoulutusmahdollisuudet monipuoliset. Vankan ammatillisen perus- ja täydennyskoulutustarjonnan sekä vahvojen työelämäsuhteiden ansiosta olemme erikoistuneet työyhteisöjen kehittämiseen ja räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien tuottamiseen. Koulutuskokonaisuuksien suunnittelun lisäksi pohdimme koulutuksen rahoitusvaihtoehdot yhteistyössä asiakkaan ja rahoittajan edustajien kanssa (mm. ELY-keskukset, oppisopimuskeskus). ota yhteyttä: Päivi Yli-Karro koulutuspäällikkö Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksessa työskentelevien ammattilaistemme koulutustausta on pääsääntöisesti yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen tai hoitotieteellinen. Lisäksi kokeneesta joukostamme löytyvät mm. laillistettu psykologi, organisaatiopsykologi, työnohjaajia ja ensiapukouluttajia. Tarjoamme liikunnan parissa työskenteleville mahdollisuuden oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Eri alojen työyhteisöille järjestetään myös tyky-toimintaa sekä liikunta- ja ravitsemisneuvontaa. 12 winnova työelämäpalvelut

13 sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala - Ensihoidon osaamisala - Kuntoutuksen osaamisala - Lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala - Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala - Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala - Vammaistyön osaamisala - Vanhustyön osaamisala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Liikunta-alan tutkinnot Liikunnan ammattitutkinto Liikuttajakoulutus FISAF-kuntosaliohjaajan peruskurssi FISAF-kuntosaliohjaajan lisenssikurssi FISAF-Personal Trainer eri moduulit Täydennyskoulutukset Motivoiva keskustelu Esimies palautteen antajana Onnistunut rekrytointi Työyhteisötaidot ja ihmisen erillaisuus Minkälainen persoona oikeastaan olen - paneutuminen omaan itseen Ristiriitatilanteet ja niiden käsittely Ryhmäohjaajataidot Työnohjaus Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot Kohtaaminen ja vuorovaikutus haastavan lapsen kanssa Tutkiva työote hoitotyössä Turvallinen lääkehoito Ensiavun peruskurssi EA1 Ensiavun jatkokurssi EA2 Hätäensiapu- / kertauskurssi Lasten ensiapu Näytteenottokoulutus Haavanhoidon perusteet Haavanhoidon jatkokoulutus Mielenterveyden häiriöt ja mielenterveyttä suojaavat tekijät Päihde- ja riippuvuusongelmat Mielenterveysasiakkaan - ja / tai päihdeasiakkaan hoidon ja kuntoutuksen arviointi Vuorovaikutus mielenterveys - ja päihdeasiakkaan kanssa moniammattillinen yhteistyö winnova työelämäpalvelut 13

14 case: Terveyskoti Poukanville WinNovan kautta tulleista työssäoppijoista on meille kaksi merkittävää etua. Ensinnäkin meillä on yhteistyön ansiosta harvoin pulaa hyvistä sijaisista. Toisaalta onnistuneet työssäoppimisjaksot ovat hyvä pohja tulevia rekrytointeja ajatellen. Laitilan kaupungin ja Laitilan Vanhaintuki ry:n omistama Laitilan Terveyskoti aloitti toimintansa vuonna Tällä hetkellä Terveyskoti työllistää 55 vakinaista työntekijää sekä vähän yli kymmenen tilapäistä tuntityöntekijää. Alun perin Laitilan Veljeskodin nimellä toimintansa aloittaneen hoitolaitoksen toiminnan painopiste on edelleen vaikeavammaisten sotainvalidien ja veteraanien sekä heidän puolisoidensa hoidossa ja kuntoutuksessa. Sotiemme veteraanien määrän vähentyminen on antanut Terveyskodille mahdollisuuden kehittää myös muille asiakasryhmille suunnattuja palveluja. Näitä ovat neurologinen hoito ja kuntoutus, leikkausten jälkihoito ja kuntoutus sekä muistisairaiden hoito ja kuntoutus. Terveyskoti laajensi toimintaansa avaamalla vuonna 2007 hyvinvointi- ja ruokapalveluihin, hemmotteluhoitoihin ja työhyvinvointipalveluihin keskittyneen Poukanvillen hyvinvointikeskuksen. - Olemme tehneet WinNovan kanssa yhteistyötä henkilöstömme täydennyskoulutuksessa esimerkiksi hoitajien lääkekoulutuksessa ja tiiminvetäjien koulutuksessa. WinNovan Laatuluotain -koulutus on antanut perustan sille, että Terveyskoti on nykyisin sertifioitu monimuotoisia terveyspalveluja tuottava yritys, korostavat Terveyskodin toimitusjohtaja Eero Kuisma, henkilöstöpäällikkö Marianne Rapala, vastaava sairaanhoitaja Mari Laine sekä endoproteesihoitaja Pia Pihlava. - WinNovan työssäoppijoista olemme saaneet monta hyvää sijaista. Samalla olemme saaneet ja saamme edelleen hyviä pohjatietoja tuleviin rektyrointeihimme. Parhaissa tapauksissa työssäoppijat ovat myös ulkopuolisina keksineet parempia tapoja tehdä työtämme. - Yhteistyömme WinNovan kanssa on aina ollut hyvää ja joustavaa. Tietojen ja kokemusten vaihtaminen on avartanut näkökantoja ja antanut hyvän pohjan koulutussuunnittelulle. Yhteistyömme jatkuu, sillä suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, tämän vuoksi tarvitsemme yhä enemmän työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita ammattilaisia vanhustyöhön. 14 winnova työelämäpalvelut

15 winnova työelämäpalvelut 15

16 Turvallisuus Turvallisuusalalla arvostetaan ammattitaitoa. Uutta henkilöstöä rekrytoivat yritykset painottavat suoritetun tutkinnon ja ajan tasalla olevan osaamisen merkitystä. Turvallisuusalan koulutuksen lähtökohtana ovat alan yritysten todelliset tarpeet. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavien koulutusten ajanmukaisuudesta huolehtii turvallisuusalan asiantuntijoista ja viranomaisten edustajista koottu turvallisuuskoulutuksen kehittämisneuvottelukunta. ota yhteyttä: Esko Virtanen koulutuspäällikkö Turvallisuusala tarjoaa kattavasti kehittymismahdollisuuksia alan ammattilaisille sekä koulutusta, joka tähtää työyhteisöjen turvallisuuden kehittämiseen. WinNovan työelämälähtöisessä koulutuksessa voit suunnata turvallisuusalan perustutkintoon, vartijan ammattitutkintoon sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon. Lisäksi voit osallistua vartijan peruskoulutukseen tai järjestyksenvalvojan koulutukseen. 16 winnova työelämäpalvelut

17 Turvallisuusalan tutkinnot Turvallisuusalan perustutkinto Vartijan ammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Vartijan peruskurssi Vartijan työn perusteet Sammutusmieskoulutus Järjestyksenvalvojan koulutus Voimankäyttökoulutus IBA henkilösuojauksen peruskurssi Uhkatilanteiden hallinta Alkusammutuskoulutus Ensiapukoulutus Riskienhallinnan koulutus Opinturvakoulutus oppilaitoksille winnova työelämäpalvelut 17

18 case: Pyhäjärviseudun turvapalvelu ky Sain soiton WinNovasta. Sanoivat, että minun kannattaisi käydä yrittäjäkoulutus samaan aikaan, kun osallistuin vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan koulutukseen. Päätin tarttua härkää sarvista, enkä ole joutunut päätöstäni katumaan. Pyhäjärviseudun Turvapalvelu Ky:n toimitusjohtaja Kari Mattila ei vielä viitisen vuotta sitten arvannut olevansa muutaman kuukauden kuluttua turva-alan yrittäjä. Elämä heittelee usein ihmistä ennakoimattomasti paikasta paikkaan. - Olin ollut 30 vuotta töissä suurten yritysten osto-organisaatioissa, muun muassa Oilon Oy:n pääostajana ja Enston ostopäällikkönä. Isäni sairastuttua vakavasti päätin tulla hoitamaan häntä tänne Säkylään. Hoitojaksosta tuli ikävä kyllä melko lyhyt, jolloin jouduin olosuhteiden pakosta 54-vuotiaana miettimään keväällä 2006 elämääni täysin uudelleen. - Seuraavan kesän vietin golfkentällä asioita pohdiskellen. Elokuussa kuulin, että vuonna 1998 perustettu säkyläläinen vartiointiliike oli myytävänä. Tein päätöksen nopeasti jo syyskuussa olin liittynyt yrittäjien kirjavaan joukkoon. Onneksi vanha henkilöstö oli niin osaavaa ja koulutettua, että toimintaa voitiin jatkaa saumattomasti. - Alusta asti oli selvää, että minun oli pikimmiten hankittava vartioin- tialan koulutus. Suoritin alan perustutkinnon WinNovassa Raumalla. Seuraavaksi aloitin vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan koulutuksen. Tässä vaiheessa WinNovasta soitettiin ja ehdotettiin myös yrittäjäkoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Vaikka olinkin ollut 30 vuotta eri yritysten palveluksessa, arvelin, ettei oppi tässäkään tapauksessa ojaan kaada. Mielestäni oli hyvä saada perustiedot kaikista yrittäjän eteen tulevista asioista. Erityisesti henkilöstöhallinto edellyttää perustaitojen lisäksi psykologista silmää. - Tällä hetkellä yritykseni työllistää itseni lisäksi neljä henkilöä. Tuotamme turvapalveluja Säkylän, Köyliön ja Euran alueella lähinnä yrityksille ja julkiselle hallinnolle. WinNovan palveluja on paras arvioida vastaesimerkin avulla. Miten olisin ilman niitä voinut ryhtyä 54-vuotiaana lennosta yrittäjäksi ilman alan koulutusta? Joustava koulutus työni ohessa on mahdollistanut kivuttoman siirtymisen palkansaajasta yrittäjäksi siinä vaiheessa, kun jo oletin työurani jatkuvan vanhoja latuja eläkeikään asti. 18 winnova työelämäpalvelut

19 winnova työelämäpalvelut 19

20 Matkailu- ja ravitsemisala, puhdistuspalvelut, kotityöpalvelut Kotityö- ja puhdistuspalvelualan tutkinto on vahva kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Se on osoitus ammattitaidosta ja lisää alan arvostusta. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tavoitteena on vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tuottamalla palveluja sekä kehittämällä palveluja vastaamaan tarpeita. Alalla on osattava tehdä itsenäisesti ratkaisuja ja yllätyksellisiin tilanteisiin on reagoitava nopeasti. Nämä ja muut työelämän tarpeet on otettu tarkasti huomioon WinNovan koulutussuunnittelussa. ota yhteyttä: Teija Tiirikka koulutuspäällikkö Kotityö- ja puhdistuspalveluala on toimiala, jolle on ominaista palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona, kodinomaisissa laitoksissa ja erilaisissa toimitiloissa. Kotityö- ja puhdistuspalvelut ovat merkittävä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia. Elintarviketeollisuus on työntekijämäärältään maamme neljänneksi suurin teollisuudenala. Teollisesti tuotetut elintarvikkeet kuuluvat suomalaisten päivittäiseen elämään. Elintarvikealan ammattilaiset vastaavat siitä, että turvallista ja terveellistä ruokaa on tarjolla kohtuulliseen hintaan. 20 winnova työelämäpalvelut

21 Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnot Hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto - Kokki - Tarjoilija - Vastaanottovirkailija Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Hotelli- ravintola ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Alkoholilainsäädännön koulutukset (vastaavan hoitajan pätevyyskoulutus) Alkoholilainsäädännön testitilaisuudet Hygieniaosaamiskoulutukset Hygieniaosaamistestit Palveluja kotiin -passi Terassitarjoilijakoulutus alalle tuleville, sisältää asiakaspalvelu-, anniskelulainsäädäntö- ja hygieniapassikoulutusta Puhdistuspalvelualan tutkinnot Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Yritysten ja laitosten tarpeiden ja toiveiden mukaan suunniteltu koulutus - Konsultointi ja siivoustyön mitoitus - Kotityöpalvelu Elintarvikealan tutkinnot Elintarvikealan perustutkinto - Leipuri-kondiittori - Elintarvikkeiden valmistaja - Lihatuotteiden valmistaja Leipurin ammattitutkinto Leipomoteollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Elintarvikealan täydennyskoulutukset Erityisruokavaliokoulutus Erityisruokavalioleivonta Omavalvonta Asiakaspalvelukoulutus Tapa- ja etikettitietous Ravitsemusosaamisen päivitys Suklaakurssi Sokerityökurssi Voileipäkakkukurssi Täytekakut ja koristeet Kahvileipäkurssi Ruokaleipäkurssi Riistankäsittelykurssi (peruspaloittelu, leikkuu) Liharuokakurssi (pihvit, keitot, kastikkeet, pataruuat, barbeque) Kotimakkarakurssi Erikoislihavalmistekurssi (rulaadit, hyytelöt, lisäaineettomat tuotteet) winnova työelämäpalvelut 21

22 Kone ja metalli WinNova tarjoaa koulutusta huippuluokan työympäristössä tasokkaiden koneiden ja laitteiden parissa. Alan ammattilaisista on suuri kysyntä ja kouluttautuneet ovat etulyöntiasemassa. Kone- ja metallialan koulutustarjonnasta löytyy vaihtoehtoja sekä perus- että jatkokoulutusta suorittaville. Koulutusta annetaan koneistuksessa, robotiikassa, levytöissä, hitsauksessa, koneenasennuksessa ja laivanrakennuksessa. Lähes kaikki koulutukset soveltuvat niin uusille yrittäjille kuin kaikille metallialan henkilöstöryhmille työnsuorittajista toimihenkilöihin. Alan tutkintojen lisäksi WinNova toteuttaa räätälöityjä koulutuksia yrityksille sekä vastaanottaa hitsaajien pätevyyskokeita. Kaikissa alan työtehtävissä tarvitaan monipuolisia koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja, oikeiden työmenetelmien ja työturvallisuuden hallintaa sekä työohjeiden ja piirustusten ymmärtämistä. ota yhteyttä: Jukka Haaparanta koulutuspäällikkö, Pori WinNova tarjoaa koulutusta huippuluokan työympäristössä tasokkaiden koneiden ja laitteiden parissa. Ajanmukainen oppimisympäristö ja laadukkaat työvälineet tarjoavat ammattitaitoisten kouluttajien opastuksessa erinomaiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. 22 winnova työelämäpalvelut

23 Kone- ja metallialan tutkinnot Kone- ja metallialan perustutkinto - Levyseppähitsaaja - Koneistaja - Työvälinevalmistaja - Automaatioasentaja - Kunnossapitoasentaja - Koneenasentaja Kone- ja metallialan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Metallien jalostuksen ammattitutkinto Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Laivanrakentajan ammattitutkinto Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Metallialan valmentava koulutus Metallialan ammattitaidon arviointi Naisille suunnattu metallialan koulutus IWS-koulutus Päivittämiskoulutus hitsauksen pätevöintien EN-standardeista Metallin rekrytointikoulutus MAG-hitsaajan koulutus TIG- tai puikkohitsaajan koulutus Metallialan erikoistumiskoulutus Työpaikkaohjaajien koulutus Tulityökorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutuksen täydennyskoulutus (4h koulutus, jossa mahdollisuus uusia voimassaoleva työturvallisuuskortti) Trukkikorttikoulutus winnova työelämäpalvelut 23

24 case: oras oy Yrityksillä on koko ajan tuoreen tiedon tarve. Yritykset ovat myös vaativia. Ne edellyttävät koulutukselta korkeaa tasoa ja sen järjestäjältä joustavaa palvelua. Olemme tyytyväisiä, että WinNova täyttää nykyisin hyvin nämä vaatimukset. Oras Oy on tunnettu hanoistaan koko Suomessa. Yrityksen palveluksessa on vähän yli 1000 henkilöä eri puolilla maailmaa. Raumalla työntekijöitä on noin 600. Oraksella on hana- ja venttiilituotantoa Rauman lisäksi myös Puolassa, ja myyntikonttoreita 15 maassa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 135 miljoonaa euroa. - Meillä on Oraksen sisällä oikeastaan kolme eri tehdasta eli metalli-, pinnoitus- ja muovipuristustehtaat. Hanat tehdään metallista, joka pinnoitetaan kromaamalla. Hanojen vivut sen sijaan ovat lähes aina muovia, koska se johtaa lämpöä huomattavasti metallia huonommin, kertoo yrityksen HRS Specialist Kaisa Pelamo. - Koulutamme jatkuvasti omaa henkilöstöämme täydennyskoulutuksella parhaan mahdollisen osaamisen varmistamiseksi. Yrityskohtaiset räätälöidyt täsmäkoulutukset ovat osoittautuneet hyviksi tavoitteen saavuttamisessa. Moniosaajakoulutuksella tähtäämme siihen, että työntekijä pystyisi työskentelemään tarvittaessa useassa työpisteessä. Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ovat meille myös tärkeitä, sillä koko teknologiateollisuuden tulevaisuuden kannalta ei ole samantekevää millainen mielikuva nuorilla on teollisista ammateista. Niiden vetovoimaisuuden lisäämisessä työssäoppimisella on oma tärkeä tehtävänsä. - Tällä hetkellä uusien työntekijöidemme tarve on melko vähäinen. Tarvetta vähentää myös kilpailukykyä turvaavat automaatioinvestoinnit. Lisääntyvä eläköityminen merkitsee kuitenkin jatkossa sitä, että uusiakin työntekijöitä tarvitaan. - Olemme tyytyväisiä WinNovan palveluihin. Opiskelijat ovat nykyisin työssäoppimisjaksoillaan motivoituneita ja innokkaita oppimaan. Hyvää yhteistyötämme edistää se, että WinNovalla on monipuolista koulutustarjontaa myös Raumalla. Tarvitsemme nimittäin metalli-, pinnoitus- ja muovipuristusalojen lisäksi koulutusta esimerkiksi kaupallisella alalla. WinNova pystyy nykylaajuudessaan vastaamaan kaikkiin koulutustarpeisiimme. 24 winnova työelämäpalvelut

infopaketti SUUNTA ETEENPÄIN

infopaketti SUUNTA ETEENPÄIN WinNova infopaketti MERIKARVIA POMARKKU PORI ULVILA PORIN SEUTUKUNTA LUVIA NAKKILA HARJAVALTA Ammatillista koulutusta satakunnassa ja vakkasuomessa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on monialainen ammatillinen

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Vapaa-aika ja nuorisotyö 19 113 132 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä %-osuus HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 84 364 448 2,0 Vapaa-aika

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 64 349 413 1,8 Vapaa-aika ja nuorisotyö 54 192 246 59,6 Ammatilliset

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUS- KALENTERI SYKSY 2013

AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUS- KALENTERI SYKSY 2013 AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUS- KALENTERI SYKSY 2013 Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä ja Tampereen ammattiopisto yhdistyivät Tampereen seudun ammattiopisto

Lisätiedot

KEVÄT 2015 AIKUISENA OPISKELE UUTTA. työn ohella tai kokopäiväisesti

KEVÄT 2015 AIKUISENA OPISKELE UUTTA. työn ohella tai kokopäiväisesti KEVÄT 2015 Aikuiskoulutuskalenteri OPISKELE UUTTA AIKUISENA työn ohella tai kokopäiväisesti Opiskele UUTTa aikuisena työn ohella tai kokopäiväisesti Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 55 354 409 1,7 Vapaa-aika ja nuorisotyö 38 185 223 Ammatilliset

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto N:o 953 2945 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Matti Husso Tuntiopettaja KM, tradenomi (turvallisuus) matti.husso@edu.hel.fi 040-33 40

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 4698 N:o 1037 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT 4276 N:o 1249 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat

Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat 2 Sisältö 1. Maksuton opetus... 3 2. Liiketalous ja kauppa, Pori... 3 3. Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely, Rauma... 4 4. Sosiaali- ja terveysala, Pori...

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, Ekamin omistajina ovat seudun viisi kuntaa, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kunnat perustivat Kotkan Haminan

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 1439 LIITE LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän ammattitutkinto Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012 -koulutus Edupolissa Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden työseminaari Kuopio, 8.6.2012 Faktoja Edupolista Edupoli on kunnallinen liikelaitos, se on perustettu

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2016 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty Opiskele ammattilaiseksi OSAOn moderneissa oppimisympäristöissä laadukkailla laitteilla ja kalustolla.

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1 20 18 16 14 12 10 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.4.2014 Ari Holsti Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla. Koulutusta

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Muistihoitajakoulutus 15 ov Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja kahden vuoden työkokemus vanhustyöstä.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 Yhteishaku on suunnattu pääsääntöisesti peruskoulusta tuleville nuorille. Yhteishaussa voivat hakea ne, joilla ei ole toisen-

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Henkilöstökoulutus Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Esityksen teemat Yleistä Salpauksen aikuiskoulutuksesta Rahoituskanavat Esimerkkejä Oppisopimus Kysymyksiä Salpaus Jyrki Pyykkönen Myyntijohtaja, oppisopimuksesta

Lisätiedot

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen Työpaja aikuiskoulutusorganisaatiossa Rehtori, toimitusjohtaja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Nuorten työpajatoiminta KSAK Oy:ssa Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015 Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Hanna Ollila Pekka Väisänen Krista Inkala Haaransuontie 8 2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Miten päivittäistä toimintaa

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 31.10.2013 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Kotityöpalvelujen osaajaksi

Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen teemaviikon seminaari LAATUISA LOKAKUU 9.10.2013 Raija Tissari Kotityöpalvelu Tuottaa palveluja eri ikäisille erilaisissa toimintaympäristöissä ja elämäntilanteissa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot