työelämäpalvelut winnova

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työelämäpalvelut winnova"

Transkriptio

1 työelämäpalvelut Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Työelämäpalveluissamme yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista palveluista. winnova työelämäpalvelut 1

2 WinNova palvelee ja kehittää Ennakointi ja aina vain selkeämpien palvelukokonaisuuksien luominen ovat merkittävässä roolissa strategiassamme. Tätä kehittämistyötä teemme laajassa ammatillisten kouluttajien verkostossa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloitti toimintansa WinNovan työelämäpalveluissa yhdistyvät neljän ammatillisen koulutuksen järjestäjän vahva osaaminen ja kokemus yrityksille sekä julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista palveluista. Yli 700 ammatillisen koulutuksen osaajaa toimii sekä Satakunnassa että Vakka-Suomessa. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella ydintehtävämme. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on ollut WinNovaksi yhdistyneillä koulutuksen järjestäjillä vuodesta 2006 alkaen. Ennakointi ja aina vain selkeämpien palvelukokonaisuuksien luominen ovat merkittävässä roolissa strategiassamme. Tätä kehittämistyötä teemme laajassa ammatillisten kouluttajien verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Se mitä meiltä ei löydy, löytyy varmasti verkostokumppaneiltamme. Tämä esite luo katsauksen palvelutarjontaamme yleisellä tasolla. Käymme läpi työyhteisöjen kehittämispalveluita osaamiskartoituksista koulutustarjontaan. Valitsemamme työyhteisöesimerkit avaavat yksityiskohtaisemmin palveluidemme sisältöä ja toteutustapaa. Tätä esitettä täydentää kahdesti vuodessa ilmestyvä Aikuiskoulutusesite, josta on löydettävissä yksityiskohtaisemmat ajankohta- ja hintatiedot järjestämistämme koulutuspalveluista. Katso lisää myös Yhdessä Suunta Eteenpäin! Taina Kivioja kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ota yhteyttä: Taina Kivioja kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut winnova työelämäpalvelut

3 suunta eteenpäin! WinNova tarjoaa työyhteisöille laaja-alaisesti koulutus- ja kehittämispalveluja. Käytettävissä ovat koulutustarjottimemme peruspalvelut, mutta myös työyhteisökohtaisesti räätälöitävät osaamisen kehittämispalvelut. SUUNTA ETEENPÄIN! WinNova palvelee ja kehittää 2 Suunta eteenpäin! 3 Työelämäpalvelut - info 4 ALAESITTELYT Ammatillinen aikuiskoulutus 8 Valmentava koulutus 9 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely 10 Sosiaali ja terveysala, liikunta 12 case: Terveyskoti Poukanville 14 Turvallisuus 16 case: Pyhäjärviseudun Turvapalvelu Ky 18 Matkailu- ja ravitsemisala, puhdistuspalvelut, kotityöpalvelut 20 Kone ja metalli 22 case: Oras Oy 24 Hitsausauto 26 Talonrakennus ja maanrakennus, kunnossapito 28 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka 30 case: Pori Energia Oy 32 Luonnonvara ja ympäristö 34 Merenkulku ja lentokonetekniikka 36 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka, graafinen ja viestintätekniikka 38 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 40 tuotekehitys Elepro 42 case: Kone Oy 43 Lasepro 44 Pätevöintilaitos teollisuudelle 46 winnova työelämäpalvelut 3

4 Työelämäpalvelut - info Työyhteisöjen keskeisin menestystekijä on henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Huolellinen suunnittelu luo perustan kehittämistoimenpiteille, jotka ovat toteutettavissa ja joihin kaikkien osapuolien on helppo sitoutua. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova tarjoaa työyhteisöille laajaalaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Tarjolla on kehittämisohjelmia yksilötaitojen kehittämisestä aina yrityskohtaisiin avaimet käteen -periaatteella toteutettaviin ratkaisuihin. Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tilanteen tunnistamisesta esimerkiksi työyhteisön avainhenkilöiden haastattelujen tai osaamiskartoituksen avulla. Kehitystoimenpiteet räätälöidään työyhteisön toimintaympäristöön työyhteisön ja yksilöiden kehittämistarpeiden näkökulmasta ja ne toteutetaan asiakkaalle yksilöllisesti tehdyn suunnitelman pohjalta. Lähtökohtanamme on tehokkuuden ja joustavuuden kasvattaminen niin koulutuksen, oppimisen kuin kehittämistoiminnankin suhteen. Koulutusajankohdat pystytään järjestämään niin, että päivittäinen työskentely ei häiriinny. Verkko-oppimismahdollisuutemme puolestaan mahdollistavat lähes täydellisen riippumattomuuden ajasta ja paikasta. Osaamisen kehittämispalvelut Osaamisen kehittämispalveluilla edistetään työyhteisöjen perustamista, laajentamista ja kehittämistä siten, että työyhteisöt voivat toimia ja menestyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämispalvelut voivat sisältää koulutusta, osaamistarvekartoituksia, osaamiskartoituksia, henkilöstön kehittämissuunnitelmia, rekrytointipalveluja, konsultointia sekä valmennusohjelmia ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluita työyhteisöjen elinkaaren eri vaiheisiin. Työyhteisöjen kehittämispalvelut Työyhteisöjen kehittämispalvelut ovat asiantuntija- ja konsultointipalveluja, joilla edistetään työyhteisöjen laatu- ja toimintajärjestelmien sekä tuotannonohjauksen, tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. WinNovan asiantuntijat ovat valmiina hyödyntämään organisaatiomme laaja-alaisen osaamisen sekä tilojen ja laitteiden tarjoamat mahdollisuudet työyhteisöjen kehittämistehtävissä. 4 winnova työelämäpalvelut

5 winnova työelämäpalvelut 5

6 Työelämäpalvelut Tarjoamme työyhteisöille niin koulutustarjottimemme peruspalveluita kuin työyhteisökohtaisesti räätälöityjä täsmäkoulutuksiakin. Tutkinnot WinNova tarjoaa noin 120 eri alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkinnot toteutetaan näyttötutkintoina ja niiden suorittaminen ei riipu ammattitaidon hankintatavasta. Järjestämme koulutusta omaehtoisena, oppisopimus-, henkilöstö- sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Lyhytkurssit Lyhytkurssit tarjoavat helpon mahdollisuuden täydentää henkilöstön ammattitaitoa. Muutamasta tunnista muutamaan päivään kestävät koulutukset päivittävät tehokkaasti osallistujien tietoja ja taitoja. Kurssit toteutetaan WinNovan tai asiakkaan tiloissa tai verkko-opintoina. Lyhytkurssitarjontamme kattaa myös laajan valikoiman ns. viranomais- ja lupakorttikoulutuksia. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, joka huomioi työnantajan ja opiskelijan tarpeet. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijä suorittaa tutkinnon tai lisäopintoja pääosin työpaikalla. WinNova järjestää eri alojen oppisopimuksiin kuuluvaa tietopuolista opetusta. Oppisopimuksella voi suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. ota yhteyttä: Kari-Matti Koittola työelämäkoordinaattori Mikko Huhtala oppisopimuskoordinaattori winnova työelämäpalvelut

7 työyhteisön liiketoimintaan sekä visioon ja strategiaan perehtyminen henkilöstölle tiedottaminen osaamistarvekartoitus osaamisen kartoittaminen mahdolliset henkilöstöhaastattelut koulutus- ja kehittämissuunnitelman laadinta jatkotoimenpiteisiin liittyvä rahoitusneuvonta henkilöstökoulutus mahdolliset muut kehittämistoimenpiteet tulosten arviointi Kehittämisohjelmamalli asiakaspalautteen analysointi ja toiminnan kehittäminen WinNovan asiantuntijoilla on laaja kokemus niin yritysten kuin julkisen sektorin työyhteisöjen osaamistarpeiden analysoinneista, osaamiskartoituksista sekä koulutus- ja kehittämisohjelmien laadinnasta. Työyhteisöjen osaamisen kehittämispalvelut käynnistetään aina työyhteisön ja WinNovan asiantuntijoiden yhteisellä suunnittelutilaisuudella, jossa työyhteisön liiketoiminnan kautta määritellään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä sovitaan kehittämisohjelmasta. Hanketoiminnalla voimavaroja yhteistyöhön Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävänsä ohjaamana WinNova seuraa koko ajan mahdollisuuksia hankkia lisärahoitusta työyhteisöjen sekä koulu-yritysyhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi Rauman ja Satakunnan kauppakamarien kanssa toteutettava hankeiyhteistyö on mahdollistanut useiden satojen satakuntalaisten yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden määrittelyn sekä yhteistyönä suunniteltujen jatkotoimenpiteiden käynnistämisen. Lisätietoja tutkinnoista, lyhytkursseista ja oppisopimuskoulutuksesta saat aikuiskoulutuksen sihteereiltä, koulutuspäälliköiltä sekä oppisopimuskoordinaattorilta ja työelämäkoordinaattorilta. Katso lisää myös winnova työelämäpalvelut 7

8 Ammatillinen aikuiskoulutus merkittävä osa elinikäistä oppimista WinNovan koulutus jakautuu kahteen keskenään yhteistyötä tekevään koulutusyksikköön. Tulevat nuoret ammattilaiset koulutetaan nuorten koulutusyksikössä. Aikuisten perus-, jatko- ja lisäkoulutusta sekä yrityksille räätälöityjä erilaisia henkilöstökoulutuksia järjestetään aikuiskoulutusyksikössä. Aikuiskoulutuksen monipuolinen tarjonta sekä erilaiset koulutusmahdollisuudet muodostavat toimivan kokonaisuuden opiskeltavaksi työssä, työn ohessa ja vapaa-ajalla. Ammatillinen aikuiskoulutus on hyvin laajaa WinNovan toimintaalueella. Vuosittain koulutuksessa on yli henkilöä. Opetustyöpäiviä tästä kertyy yli Keskimäärin laskettuna tuo runsas opiskelijatyöpäivää tarkoittaa sitä, että meillä on aikuiskoulutuksessa joka arkipäivä ympäri vuoden noin 1800 opiskelijaa. Tulevina vuosina WinNova satsaa entistä vahvemmin aikuiskoulutukseen. Tavoitteena on, että toiminta-alueemme aikuisilla on jatkossa nykyistäkin paremmat mahdollisuudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja sitä kautta alueemme menestystä. Aikuiskoulutuksen rehtori, Juha Kuuselo 8 winnova työelämäpalvelut

9 Valmentava koulutus Tehokkaita ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseen WinNovan valmentava koulutus toteuttaa muun muassa ohjaavaa koulutusta, muutosturvakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä aikuisten työpajatoimintaa. Monipuolinen asiantuntemuksemme on räätälöitävissä myös yritysten henkilöstökoulutukseksi, jolloin tarjolla on laaja valikoima yksilöllisiä valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluja. WinNovan valmentavan koulutuksen ammattilaiset huolehtivat työyhteisön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Työhyvinvoinnin osatekijät kuten työyhteisön ilmapiiri ja laadukas johtaminen ovat tutkitusti yhteydessä työn tuloksellisuuteen ja laadukkuuteen, työntekijöiden motivoituneisuuteen ja sitoutuneisuuteen sekä työntekijöiden halukkuuteen jatkaa työssä täyteen eläkeikään asti. tuote-esimerkkejä Suomen kieli maahanmuuttajatyöntekijälle Monikulttuurinen työpaikkaohjaus - eväitä työpaikkaohjaajalle, joka ohjaa maahanmuuttajaharjoittelijaa tai työntekijää Monikulttuurisuus (yleinen aihe valmistamaan monikulttuurisuuden kohtaamiseen) Kielenhuolto (suomalaisille) Selkokieli ymmärtämisen avuksi Kielikoulutukset (suomi, suomi vieraana kielenä, englanti, ruotsi jne.) ota yhteyttä: Petri Sotarauta koulutuspäällikkö Asiantuntijoillamme on kokemusta erilaisista toimenpiteistä mikroyritysten ja yrittäjien kehittämisestä suurten yritysten ja julkisen sektorin vuosia kestäviin kehittämishankkeisiin. Asiakkaamme toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla - hoivapalveluista raskaaseen teollisuuteen ja asiantuntijaorganisaatioihin. winnova työelämäpalvelut 9

10 Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely Liiketalouden ja kaupan alan ammateissa vaaditaan liiketaloudellista ajattelukykyä, tuloksellisuutta ja kielitaitoa. Ajan tasalla olevia tietotekniikkataitoja edellytetään alalla yleisesti. WinNovan liiketalouden ja kaupan ala antaa monipuolisesti mahdollisuuksia henkilöstön kehittämiseen. Tarjolla on koulutusta liiketalouden ja kaupan alalla työskenteleville sekä täydennyskoulutusta muiden alojen työyhteisöille. Asiakaspalvelutaitoa, tuloksellisuutta sekä taloudellista osaamista tarvitaan alalla kuin alalla. ota yhteyttä: Esko Virtanen koulutuspäällikkö Yrittäjyys on alan toiminnassa keskeinen piirre. Myös tietotekniikan taitojen hyödyntäminen ja käytännön kielitaito kuuluvat kaupan ja liiketalouden koulutustarjonnan sisältöihin. Nopeasti muuttuva ja kehittyvä tietojenkäsittelyala edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa. Taidoista on huomattavaa hyötyä jokaisella alalla ja myös vapaa-aikana. Alan ammattilaiseksi haluaville järjestämme tutkintoihin valmistavaa koulutusta ja täydennyskoulutuksena lyhyempiä yritysten tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia. Tietokoneen ajokorttikoulutuksista meillä on usean vuoden kokemus. 10 winnova työelämäpalvelut

11 Liiketalouden ja kaupan alan tutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Isännöinnin ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Täydennyskoulutukset Asiakaspalvelu Vaarallisen asiakkaan kohtaaminen Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Kokous- ja neuvottelutaito Esiintymistaito Palkanlaskenta Kirjanpito ja tilinpäätös Aulapalvelut (reseptionisti) Laatujärjestelmät Pukeutumisneuvonta Tietojenkäsittelyn ala Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto täydennyskoulutukset MS Office -koulutukset MS Project -koulutus MS Outlook -koulutus AutoCAD-koulutus Windows XP, Vista ja 7 Tietoturva WWW-sivujen laadinta Digikuvaus ja kuvankäsittelykoulutus Sosiaalisen median koulutukset A-kortti AB-kortti winnova työelämäpalvelut 11

12 Sosiaali- ja terveysala, liikunta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatteja yhdistää ihmisten kanssa toimiminen ja palveluhenkisyys. Alojen työllisyysnäkymät ovat hyvät ja jatkokoulutusmahdollisuudet monipuoliset. Vankan ammatillisen perus- ja täydennyskoulutustarjonnan sekä vahvojen työelämäsuhteiden ansiosta olemme erikoistuneet työyhteisöjen kehittämiseen ja räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien tuottamiseen. Koulutuskokonaisuuksien suunnittelun lisäksi pohdimme koulutuksen rahoitusvaihtoehdot yhteistyössä asiakkaan ja rahoittajan edustajien kanssa (mm. ELY-keskukset, oppisopimuskeskus). ota yhteyttä: Päivi Yli-Karro koulutuspäällikkö Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksessa työskentelevien ammattilaistemme koulutustausta on pääsääntöisesti yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen tai hoitotieteellinen. Lisäksi kokeneesta joukostamme löytyvät mm. laillistettu psykologi, organisaatiopsykologi, työnohjaajia ja ensiapukouluttajia. Tarjoamme liikunnan parissa työskenteleville mahdollisuuden oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Eri alojen työyhteisöille järjestetään myös tyky-toimintaa sekä liikunta- ja ravitsemisneuvontaa. 12 winnova työelämäpalvelut

13 sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala - Ensihoidon osaamisala - Kuntoutuksen osaamisala - Lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala - Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala - Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala - Vammaistyön osaamisala - Vanhustyön osaamisala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Liikunta-alan tutkinnot Liikunnan ammattitutkinto Liikuttajakoulutus FISAF-kuntosaliohjaajan peruskurssi FISAF-kuntosaliohjaajan lisenssikurssi FISAF-Personal Trainer eri moduulit Täydennyskoulutukset Motivoiva keskustelu Esimies palautteen antajana Onnistunut rekrytointi Työyhteisötaidot ja ihmisen erillaisuus Minkälainen persoona oikeastaan olen - paneutuminen omaan itseen Ristiriitatilanteet ja niiden käsittely Ryhmäohjaajataidot Työnohjaus Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot Kohtaaminen ja vuorovaikutus haastavan lapsen kanssa Tutkiva työote hoitotyössä Turvallinen lääkehoito Ensiavun peruskurssi EA1 Ensiavun jatkokurssi EA2 Hätäensiapu- / kertauskurssi Lasten ensiapu Näytteenottokoulutus Haavanhoidon perusteet Haavanhoidon jatkokoulutus Mielenterveyden häiriöt ja mielenterveyttä suojaavat tekijät Päihde- ja riippuvuusongelmat Mielenterveysasiakkaan - ja / tai päihdeasiakkaan hoidon ja kuntoutuksen arviointi Vuorovaikutus mielenterveys - ja päihdeasiakkaan kanssa moniammattillinen yhteistyö winnova työelämäpalvelut 13

14 case: Terveyskoti Poukanville WinNovan kautta tulleista työssäoppijoista on meille kaksi merkittävää etua. Ensinnäkin meillä on yhteistyön ansiosta harvoin pulaa hyvistä sijaisista. Toisaalta onnistuneet työssäoppimisjaksot ovat hyvä pohja tulevia rekrytointeja ajatellen. Laitilan kaupungin ja Laitilan Vanhaintuki ry:n omistama Laitilan Terveyskoti aloitti toimintansa vuonna Tällä hetkellä Terveyskoti työllistää 55 vakinaista työntekijää sekä vähän yli kymmenen tilapäistä tuntityöntekijää. Alun perin Laitilan Veljeskodin nimellä toimintansa aloittaneen hoitolaitoksen toiminnan painopiste on edelleen vaikeavammaisten sotainvalidien ja veteraanien sekä heidän puolisoidensa hoidossa ja kuntoutuksessa. Sotiemme veteraanien määrän vähentyminen on antanut Terveyskodille mahdollisuuden kehittää myös muille asiakasryhmille suunnattuja palveluja. Näitä ovat neurologinen hoito ja kuntoutus, leikkausten jälkihoito ja kuntoutus sekä muistisairaiden hoito ja kuntoutus. Terveyskoti laajensi toimintaansa avaamalla vuonna 2007 hyvinvointi- ja ruokapalveluihin, hemmotteluhoitoihin ja työhyvinvointipalveluihin keskittyneen Poukanvillen hyvinvointikeskuksen. - Olemme tehneet WinNovan kanssa yhteistyötä henkilöstömme täydennyskoulutuksessa esimerkiksi hoitajien lääkekoulutuksessa ja tiiminvetäjien koulutuksessa. WinNovan Laatuluotain -koulutus on antanut perustan sille, että Terveyskoti on nykyisin sertifioitu monimuotoisia terveyspalveluja tuottava yritys, korostavat Terveyskodin toimitusjohtaja Eero Kuisma, henkilöstöpäällikkö Marianne Rapala, vastaava sairaanhoitaja Mari Laine sekä endoproteesihoitaja Pia Pihlava. - WinNovan työssäoppijoista olemme saaneet monta hyvää sijaista. Samalla olemme saaneet ja saamme edelleen hyviä pohjatietoja tuleviin rektyrointeihimme. Parhaissa tapauksissa työssäoppijat ovat myös ulkopuolisina keksineet parempia tapoja tehdä työtämme. - Yhteistyömme WinNovan kanssa on aina ollut hyvää ja joustavaa. Tietojen ja kokemusten vaihtaminen on avartanut näkökantoja ja antanut hyvän pohjan koulutussuunnittelulle. Yhteistyömme jatkuu, sillä suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, tämän vuoksi tarvitsemme yhä enemmän työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita ammattilaisia vanhustyöhön. 14 winnova työelämäpalvelut

15 winnova työelämäpalvelut 15

16 Turvallisuus Turvallisuusalalla arvostetaan ammattitaitoa. Uutta henkilöstöä rekrytoivat yritykset painottavat suoritetun tutkinnon ja ajan tasalla olevan osaamisen merkitystä. Turvallisuusalan koulutuksen lähtökohtana ovat alan yritysten todelliset tarpeet. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavien koulutusten ajanmukaisuudesta huolehtii turvallisuusalan asiantuntijoista ja viranomaisten edustajista koottu turvallisuuskoulutuksen kehittämisneuvottelukunta. ota yhteyttä: Esko Virtanen koulutuspäällikkö Turvallisuusala tarjoaa kattavasti kehittymismahdollisuuksia alan ammattilaisille sekä koulutusta, joka tähtää työyhteisöjen turvallisuuden kehittämiseen. WinNovan työelämälähtöisessä koulutuksessa voit suunnata turvallisuusalan perustutkintoon, vartijan ammattitutkintoon sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon. Lisäksi voit osallistua vartijan peruskoulutukseen tai järjestyksenvalvojan koulutukseen. 16 winnova työelämäpalvelut

17 Turvallisuusalan tutkinnot Turvallisuusalan perustutkinto Vartijan ammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Vartijan peruskurssi Vartijan työn perusteet Sammutusmieskoulutus Järjestyksenvalvojan koulutus Voimankäyttökoulutus IBA henkilösuojauksen peruskurssi Uhkatilanteiden hallinta Alkusammutuskoulutus Ensiapukoulutus Riskienhallinnan koulutus Opinturvakoulutus oppilaitoksille winnova työelämäpalvelut 17

18 case: Pyhäjärviseudun turvapalvelu ky Sain soiton WinNovasta. Sanoivat, että minun kannattaisi käydä yrittäjäkoulutus samaan aikaan, kun osallistuin vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan koulutukseen. Päätin tarttua härkää sarvista, enkä ole joutunut päätöstäni katumaan. Pyhäjärviseudun Turvapalvelu Ky:n toimitusjohtaja Kari Mattila ei vielä viitisen vuotta sitten arvannut olevansa muutaman kuukauden kuluttua turva-alan yrittäjä. Elämä heittelee usein ihmistä ennakoimattomasti paikasta paikkaan. - Olin ollut 30 vuotta töissä suurten yritysten osto-organisaatioissa, muun muassa Oilon Oy:n pääostajana ja Enston ostopäällikkönä. Isäni sairastuttua vakavasti päätin tulla hoitamaan häntä tänne Säkylään. Hoitojaksosta tuli ikävä kyllä melko lyhyt, jolloin jouduin olosuhteiden pakosta 54-vuotiaana miettimään keväällä 2006 elämääni täysin uudelleen. - Seuraavan kesän vietin golfkentällä asioita pohdiskellen. Elokuussa kuulin, että vuonna 1998 perustettu säkyläläinen vartiointiliike oli myytävänä. Tein päätöksen nopeasti jo syyskuussa olin liittynyt yrittäjien kirjavaan joukkoon. Onneksi vanha henkilöstö oli niin osaavaa ja koulutettua, että toimintaa voitiin jatkaa saumattomasti. - Alusta asti oli selvää, että minun oli pikimmiten hankittava vartioin- tialan koulutus. Suoritin alan perustutkinnon WinNovassa Raumalla. Seuraavaksi aloitin vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan koulutuksen. Tässä vaiheessa WinNovasta soitettiin ja ehdotettiin myös yrittäjäkoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Vaikka olinkin ollut 30 vuotta eri yritysten palveluksessa, arvelin, ettei oppi tässäkään tapauksessa ojaan kaada. Mielestäni oli hyvä saada perustiedot kaikista yrittäjän eteen tulevista asioista. Erityisesti henkilöstöhallinto edellyttää perustaitojen lisäksi psykologista silmää. - Tällä hetkellä yritykseni työllistää itseni lisäksi neljä henkilöä. Tuotamme turvapalveluja Säkylän, Köyliön ja Euran alueella lähinnä yrityksille ja julkiselle hallinnolle. WinNovan palveluja on paras arvioida vastaesimerkin avulla. Miten olisin ilman niitä voinut ryhtyä 54-vuotiaana lennosta yrittäjäksi ilman alan koulutusta? Joustava koulutus työni ohessa on mahdollistanut kivuttoman siirtymisen palkansaajasta yrittäjäksi siinä vaiheessa, kun jo oletin työurani jatkuvan vanhoja latuja eläkeikään asti. 18 winnova työelämäpalvelut

19 winnova työelämäpalvelut 19

20 Matkailu- ja ravitsemisala, puhdistuspalvelut, kotityöpalvelut Kotityö- ja puhdistuspalvelualan tutkinto on vahva kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Se on osoitus ammattitaidosta ja lisää alan arvostusta. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tavoitteena on vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tuottamalla palveluja sekä kehittämällä palveluja vastaamaan tarpeita. Alalla on osattava tehdä itsenäisesti ratkaisuja ja yllätyksellisiin tilanteisiin on reagoitava nopeasti. Nämä ja muut työelämän tarpeet on otettu tarkasti huomioon WinNovan koulutussuunnittelussa. ota yhteyttä: Teija Tiirikka koulutuspäällikkö Kotityö- ja puhdistuspalveluala on toimiala, jolle on ominaista palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona, kodinomaisissa laitoksissa ja erilaisissa toimitiloissa. Kotityö- ja puhdistuspalvelut ovat merkittävä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia. Elintarviketeollisuus on työntekijämäärältään maamme neljänneksi suurin teollisuudenala. Teollisesti tuotetut elintarvikkeet kuuluvat suomalaisten päivittäiseen elämään. Elintarvikealan ammattilaiset vastaavat siitä, että turvallista ja terveellistä ruokaa on tarjolla kohtuulliseen hintaan. 20 winnova työelämäpalvelut

21 Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnot Hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto - Kokki - Tarjoilija - Vastaanottovirkailija Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Hotelli- ravintola ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Alkoholilainsäädännön koulutukset (vastaavan hoitajan pätevyyskoulutus) Alkoholilainsäädännön testitilaisuudet Hygieniaosaamiskoulutukset Hygieniaosaamistestit Palveluja kotiin -passi Terassitarjoilijakoulutus alalle tuleville, sisältää asiakaspalvelu-, anniskelulainsäädäntö- ja hygieniapassikoulutusta Puhdistuspalvelualan tutkinnot Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Yritysten ja laitosten tarpeiden ja toiveiden mukaan suunniteltu koulutus - Konsultointi ja siivoustyön mitoitus - Kotityöpalvelu Elintarvikealan tutkinnot Elintarvikealan perustutkinto - Leipuri-kondiittori - Elintarvikkeiden valmistaja - Lihatuotteiden valmistaja Leipurin ammattitutkinto Leipomoteollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Elintarvikealan täydennyskoulutukset Erityisruokavaliokoulutus Erityisruokavalioleivonta Omavalvonta Asiakaspalvelukoulutus Tapa- ja etikettitietous Ravitsemusosaamisen päivitys Suklaakurssi Sokerityökurssi Voileipäkakkukurssi Täytekakut ja koristeet Kahvileipäkurssi Ruokaleipäkurssi Riistankäsittelykurssi (peruspaloittelu, leikkuu) Liharuokakurssi (pihvit, keitot, kastikkeet, pataruuat, barbeque) Kotimakkarakurssi Erikoislihavalmistekurssi (rulaadit, hyytelöt, lisäaineettomat tuotteet) winnova työelämäpalvelut 21

22 Kone ja metalli WinNova tarjoaa koulutusta huippuluokan työympäristössä tasokkaiden koneiden ja laitteiden parissa. Alan ammattilaisista on suuri kysyntä ja kouluttautuneet ovat etulyöntiasemassa. Kone- ja metallialan koulutustarjonnasta löytyy vaihtoehtoja sekä perus- että jatkokoulutusta suorittaville. Koulutusta annetaan koneistuksessa, robotiikassa, levytöissä, hitsauksessa, koneenasennuksessa ja laivanrakennuksessa. Lähes kaikki koulutukset soveltuvat niin uusille yrittäjille kuin kaikille metallialan henkilöstöryhmille työnsuorittajista toimihenkilöihin. Alan tutkintojen lisäksi WinNova toteuttaa räätälöityjä koulutuksia yrityksille sekä vastaanottaa hitsaajien pätevyyskokeita. Kaikissa alan työtehtävissä tarvitaan monipuolisia koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja, oikeiden työmenetelmien ja työturvallisuuden hallintaa sekä työohjeiden ja piirustusten ymmärtämistä. ota yhteyttä: Jukka Haaparanta koulutuspäällikkö, Pori WinNova tarjoaa koulutusta huippuluokan työympäristössä tasokkaiden koneiden ja laitteiden parissa. Ajanmukainen oppimisympäristö ja laadukkaat työvälineet tarjoavat ammattitaitoisten kouluttajien opastuksessa erinomaiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. 22 winnova työelämäpalvelut

23 Kone- ja metallialan tutkinnot Kone- ja metallialan perustutkinto - Levyseppähitsaaja - Koneistaja - Työvälinevalmistaja - Automaatioasentaja - Kunnossapitoasentaja - Koneenasentaja Kone- ja metallialan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Metallien jalostuksen ammattitutkinto Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Laivanrakentajan ammattitutkinto Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto täydennyskoulutukset Metallialan valmentava koulutus Metallialan ammattitaidon arviointi Naisille suunnattu metallialan koulutus IWS-koulutus Päivittämiskoulutus hitsauksen pätevöintien EN-standardeista Metallin rekrytointikoulutus MAG-hitsaajan koulutus TIG- tai puikkohitsaajan koulutus Metallialan erikoistumiskoulutus Työpaikkaohjaajien koulutus Tulityökorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskorttikoulutuksen täydennyskoulutus (4h koulutus, jossa mahdollisuus uusia voimassaoleva työturvallisuuskortti) Trukkikorttikoulutus winnova työelämäpalvelut 23

24 case: oras oy Yrityksillä on koko ajan tuoreen tiedon tarve. Yritykset ovat myös vaativia. Ne edellyttävät koulutukselta korkeaa tasoa ja sen järjestäjältä joustavaa palvelua. Olemme tyytyväisiä, että WinNova täyttää nykyisin hyvin nämä vaatimukset. Oras Oy on tunnettu hanoistaan koko Suomessa. Yrityksen palveluksessa on vähän yli 1000 henkilöä eri puolilla maailmaa. Raumalla työntekijöitä on noin 600. Oraksella on hana- ja venttiilituotantoa Rauman lisäksi myös Puolassa, ja myyntikonttoreita 15 maassa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 135 miljoonaa euroa. - Meillä on Oraksen sisällä oikeastaan kolme eri tehdasta eli metalli-, pinnoitus- ja muovipuristustehtaat. Hanat tehdään metallista, joka pinnoitetaan kromaamalla. Hanojen vivut sen sijaan ovat lähes aina muovia, koska se johtaa lämpöä huomattavasti metallia huonommin, kertoo yrityksen HRS Specialist Kaisa Pelamo. - Koulutamme jatkuvasti omaa henkilöstöämme täydennyskoulutuksella parhaan mahdollisen osaamisen varmistamiseksi. Yrityskohtaiset räätälöidyt täsmäkoulutukset ovat osoittautuneet hyviksi tavoitteen saavuttamisessa. Moniosaajakoulutuksella tähtäämme siihen, että työntekijä pystyisi työskentelemään tarvittaessa useassa työpisteessä. Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ovat meille myös tärkeitä, sillä koko teknologiateollisuuden tulevaisuuden kannalta ei ole samantekevää millainen mielikuva nuorilla on teollisista ammateista. Niiden vetovoimaisuuden lisäämisessä työssäoppimisella on oma tärkeä tehtävänsä. - Tällä hetkellä uusien työntekijöidemme tarve on melko vähäinen. Tarvetta vähentää myös kilpailukykyä turvaavat automaatioinvestoinnit. Lisääntyvä eläköityminen merkitsee kuitenkin jatkossa sitä, että uusiakin työntekijöitä tarvitaan. - Olemme tyytyväisiä WinNovan palveluihin. Opiskelijat ovat nykyisin työssäoppimisjaksoillaan motivoituneita ja innokkaita oppimaan. Hyvää yhteistyötämme edistää se, että WinNovalla on monipuolista koulutustarjontaa myös Raumalla. Tarvitsemme nimittäin metalli-, pinnoitus- ja muovipuristusalojen lisäksi koulutusta esimerkiksi kaupallisella alalla. WinNova pystyy nykylaajuudessaan vastaamaan kaikkiin koulutustarpeisiimme. 24 winnova työelämäpalvelut

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Henkilöstökoulutus Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Esityksen teemat Yleistä Salpauksen aikuiskoulutuksesta Rahoituskanavat Esimerkkejä Oppisopimus Kysymyksiä Salpaus Jyrki Pyykkönen Myyntijohtaja, oppisopimuksesta

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri alalle. Perus-, ammatti-

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku)

ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku) ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku) Pori, Rauma Nonstop AIKATAULU JA TOTEUTUS Nonstop-haku. Koulutusaika 01.01.2016-31.12.2018. OSALLISTU KOKO KOULUTUSPAKETTIIN (valitse 15 kertaa)

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Toisen asteen infraopetuksen näkymät ja haasteet

Toisen asteen infraopetuksen näkymät ja haasteet Toisen asteen infraopetuksen näkymät ja haasteet Maarakennuspäivä 29.9.2016 Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillinen koulutus on muuttumassa Yksi toimintalaki Tutkintorakenteen ja tutkintojen kehittäminen

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot