ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2014

2 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma Sisällysluettelo 1. Taustaa Nykytilanne Rakennusvalvontaviraston tehtävät ja toiminta 2.2 Rakennusvalvontaviraston toimitilojen ja toiminnan energiankulutus 3. Energiansäästötavoite Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Toimitilat, Siltasaarenkatu Tietohallinto 4.3 Liikkuminen 4.4 Toiminnan kehittäminen 5. Tietolähteet Yhteistyö, seuranta ja jatkotoimenpiteet Liitteet

3 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma 1. Taustaa Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan ja samalla myös kasvihuonepäästöjään. Kaupungin strategiaohjelmassa ( ) tavoitteeksi on asetettu energiatehokas kaupunkirakenne ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta). Vastuullisen energiapolitiikan tärkein työväline on energiansäästö. Energian säästämisellä on myös kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Kaupungin ja valtion välisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) päätavoite on 9 prosentin kiinteä energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä (vertailuvuosi 2005). Vuotuisilla välitavoitteilla pyritään varmistamaan sopimuksen mukaisen energiansäästötavoitteen saavuttaminen. Helsingin kaupungin eri hallintokuntien tulee vuosittain määritellä energiansäästöä koskevat tavoitteensa siten, että kaupunkitasolla pysytään kasvihuonekaasupäästöjen ja energiansäästötavoitteiden päätetyillä vähenemisurilla. Helsingin kaupungin Energiansäästöneuvottelukunta ESNK on kirjeessään ( ) ilmoittanut, että eri hallintokuntien tulee laatia tai päivittää tarvittaessa sitovia energiansäästötavoitteita koskeva toimintasuunnitelma viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelmat julkaistaan energiansäästöneuvottelukunnan nettisivuilla säästöideoiden ja -käytäntöjen jakamiseksi hallintokuntien kesken: Viraston energiansäästön toimintasuunnitelmaan tulee sisällyttää kuvaus käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välisestä yhteistyöstä pyrittäessä rakennusten oikeanlaisen energiatehokkuuden, ylläpidon ja käytön aikaansaamiseen. Hallintokunnat voivat saada apua oman toimintasuunnitelmansa laadintaan HKR-Rakennuttajalta, jonne myös valmiit suunnitelmat lähetetään sähköpostilla Tämä Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma on tarkoitettu vuoden 2014 talousarvion tueksi. Toimintasuunnitelman on laatinut Pirjo Pekkarinen-Kanerva ja se on hyväksytty viraston yhteistoimintaryhmän kokouksessa

4 2. Nykytilanne 2.1 Rakennusvalvontaviraston tehtävät ja toiminta Helsingin rakennusvalvontavirasto on viranomaistehtäviä hoitava, noin 120 henkilön virasto, jonka toimintaa säätelevät pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä Helsingin kaupungin rakennusjärjestys ja kaavoituksessa asetetut tavoitteet. Keskeisinä tehtävinä ovat rakentamisen ja korjaamisen lupakäsittely ja niihin liittyvä neuvonta, suunnittelun ohjaus ja työmaavalvonta. Rakennusvalvontaviraston toimintasuunnitelman painopistealueet ovat vuosina olleet kestävä rakentaminen, ammatillinen osaaminen, prosessitalkoot ja sähköinen asiointi. Kestävä rakentaminen on painottunut erityisesti energiatehokkuuteen. Suomessa toteutetaan EU:n energiatehokkuusdirektiiviä siten, että vuonna 2013 tulevat voimaan sekä uusi laki energiatodistuksista että luvanvaraista korjausrakentamista koskevat energiamääräykset. Uudisrakentamisen energiatehokkuutta koskevissa määräyksissä otettiin kesällä 2012 käyttöön ns. kokonaisenergiatarkastelu, jossa myös energiamuoto otetaan laskennallisesti huomioon. Tavoitteena on lisätä kaukolämmön ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja vähentää sähkön käyttöä. EU:n linjausten mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee vuoden 2021 alusta lähtien olla lähes nollaenergiarakennuksia. Valtakunnallisen Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelman (ERA17) tavoitteena on nostaa Suomi energiaosaamisen kärkimaaksi vuoteen 2017 mennessä. Vuonna 2011 kuuden kaupungin, Helsingin, Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunginjohtajien ilmastoverkosto vastasi ERA17-haasteeseen ja nosti esiin tärkeitä tavoitteita, jotka liittyvät myös rakennusvalvonnan toimintaan. Verkoston ilmastoaloite 2, rakentamisen ohjauksen kehittäminen, on otettu rakennusvalvonnassa huomioon parantamalla asiakaspalvelua ja -ohjeita, kouluttamalla omaa henkilökuntaa ja järjestämällä tietoiskuja rakentajille ja korjaajille. Rakennusvalvonta on osallistunut myös asukaslähtöistä ilmastotyötä tukeviin hankkeisiin (ilmastoaloite 3). Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien säädösten toteutumisen valvonta ja neuvonta. Helsingissä vuonna 2012 rakennusluvan saaneista uusista asuintalokohteista noin 67 prosenttia on parasta A- energiatehokkuusluokkaa vuoden 2007 energiatodistuslain mukaisella luokittelulla (A 2007 G 2007 ). Uusien asuinrakennusten energiatehokkuus on viime vuosina parantunut selvästi, sillä vuonna 2009 A-luokan kohteita oli vain 21 prosenttia. 3

5 Helsingissä vuosina myönnettyjen rakennuslupien mukaiset uusien asuintalohankkeiden energiatehokkuusluokat (A G 2007 ) 2.2 Rakennusvalvontaviraston toimitilojen ja toimintojen energiankulutus Rakennusvalvontavirasto toimii vuokratiloissa Helsingin Toimitilat Kiinteistö Oy:n hallinnoimassa toimistorakennuksessa osoitteessa Siltasaarenkatu 13, Helsinki 53 (Kallion toimistotalot). Samassa kiinteistössä toimii myös Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto ja lasten päiväkoti Kaleva. Rakennus on valmistunut vuonna 1981 ja sen tilavuus on m 3, bruttoala 9022 m 2, kerrosala 7460 m 2 ja huoneistoala 6537 m 2. Rakennusvalvontavirastolla on omassa käytössään 3368 huoneisto-m 2 eli 51,5 prosenttia koko rakennuksen tiloista. Virastolla ei ole omaa kulutusseurantaa, vaan energiankäyttöä seurataan kiinteistökohtaisesti. Vedestä ja lämmityksestä maksetaan tilavuokran yhteydessä. Siltasaarenkatu 13:lle vuoden 2011 kulutustietojen pohjalta laaditun energiatodistuksen mukaan rakennus on energiatehokkuusluokkaa D 2007 ja energiankulutus 157 kwh/brm 2 /vuosi (ks. liite 1). Alla olevissa kaavioissa on vertailtu kiinteistön sähkön ja lämmön vuosien ominaiskulutusta vastaavaan toimistorakennukseen. Sähkö (kwh/m 3 ) Lämpö (kwh/m 3 ) 4

6 Siltasaaren katu 13 koko kiinteistön lämmön, sähkön ja veden vuositason kulutus on esitetty alla olevassa taulukossa. Koska hallintokuntakohtaista mittausta ei ole, on rakennusvalvonnan osuus arvioitu viraston hallinnassa olevan neliömäärän perusteella. Kuva: Rakennusvalvontaviraston ja Siltasaarenkatu 13 koko kiinteistön (suluissa) energian ja veden kulutus / ominaiskulutus: vesi l/ m 3, muut kwh/m 3 (lähde: WebKulu-sivusto, Rakennusvalvontaviraston toimintaan liittyvästä energiankäytöstä osa muodostuu tyypillisestä toimistotyöstä. Toimistokäytössä kului vuonna 2005 kopiopaperia noin 1440 riisiä. Vuonna 2012 paperia kului 1000 riisiä eli kulutus on vähentynyt yli 30 prosenttia. Laite- ja tarvikehankinnoissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan energiaa säästäviä ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Rakennus- ja korjaushankkeiden seurantaan ja työmaavalvontaan tehdyistä ajoista maksettiin henkilökunnalle vuonna 2005 korvauksia kilometristä. Vuonna 2012 vastaavat korvaukset oman auton käytöstä vastasivat kilometriä eli vähennystä tapahtui näiden 7 vuoden aikana 38 prosenttia. Koska Helsingissä on hyvä joukkoliikenne, osa työhön liittyvästä liikkumisesta tehdään julkisilla liikennevälineillä. Vuonna 2012 Helsingin yhteistariffilipuilla tehtyihin työmaaliikenteen matkoihin käytettiin euroa (vuonna 2005 noin euroa). 3. Energiansäästötavoite Helsingin kaupungin Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) on esittänyt vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 6 prosenttia vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilta. Kaukolämmön kokonaisenergiankulutuksessa huomioidaan mitatun kulutuksen lisäksi myös sääkorjattu energiankulutus. 5

7 Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. Rakennusvalvontavirasto on melko pieni, noin 120 työntekijän hallintokunta ja sillä on varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa oman toimipisteensä energiankulutukseen. Viraston keskeisin kaupungin energiatavoitteita tukeva toiminta liittyy uudis- ja korjausrakentamishankkeiden energiatehokkuuden ohjaamiseen ja seurantaan. EU:n ja Suomen tavoitteena on saavuttaa uudisrakentamisessa lähes nollaenergiataso vuonna Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi 4.1 Toimitilat, Siltasaarenkatu 13 Keväällä 2013 virastorakennuksessa tehtiin yleisluontoinen kuntotarkastus, joissa tutkittiin rakennuksen ulkovaippaa, betonirakenteita ja talotekniikkaa. Sisätilat ovat olleet ajoittain liian kuumia, joten rakennuksen yötuuletusta on lisätty. Rakennusautomatiikkaa päivitetään vuoden 2013 aikana. Virastorakennuksen energiankulutustietoja seurataan jatkuvasti (WebKulu, e3-portaali) ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan energiansäästötoimissa. Häiriötilanteista ilmoitetaan välittömästi tekniselle isännöitsijälle tai hälytyspalveluun. 6

8 Toimistolaitteiden sekä järjestelmien hankinnassa (esim. tietokoneet) noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja varmistetaan ohjeistuksella että laitteita myös käytetään oikein. Vältetään turhaa kopiointia ja paperin käyttöä. Tarvikehankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Henkilökunnalle on laadittu energiansäästöohje vuonna 2011 (ks. liite 2). Myös viraston omilla Helmi-sivuilla on energiankäyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeita päivitetään tarvittaessa. 4.2 Tietohallinto Rakennusvalvonnan keskeisen työvälineen, sähköisen Facta-kuntarekisterin ja kaupungin Ahjo-asianhallintajärjestelmän integrointi on vielä kesken. Rakennuslautakunta saa hankkeiden esittelyaineiston käyttöönsä verkon kautta, mutta täysin sähköiseen kokousmenettelyyn siirtyminen on viivästynyt. Rakennusvalvonnan vuonna 2010 yleisölle avattu sähköinen piirustusarkisto Arska sisältää yli 2,5 miljoonaa piirustusta ja se täydentyy jatkuvasti uusilla dokumenteilla. Asiakkaat voivat tilata tarvitsemansa piirustukset omalta tietokoneeltaan ja maksaa ne verkkopankin kautta tai luottokortilla. Sähköinen palvelu on vähentänyt selvästi arkiston asiakaskäyntejä ja -liikennettä. Rakennusvalvontavirasto on mukana valtakunnallisessa sähköisen lupamenettelyn kehittämistyössä. Uudet sähköiset asiakaspalvelun mahdollisuudet vähentävät osittain liikkumistarvetta (yksityisautoilua), mutta eivät kokonaan poista tarvetta myös kasvokkain tapahtuviin neuvotteluihin. Viraston henkilökunta kokeilee sähköistä lupahakemuksiin liittyvien asiakirjojen ja piirustusten käsittelyä (mm. suuret näytöt työhuoneissa). Menettelyä laajennetaan saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on vähentää tulosteiden ja paperikopioiden tarvetta. Työmaakäyntejä varten virastoon hankitaan lisää kannettavia tietokoneita. 4.3 Liikkuminen Henkilökunnan tekemien työmaakäyntien, katselmusten ja tarkastusten lukumäärää ja ajokilometrejä seurataan jatkuvasti. Vuosina työmaakäyntien lukumäärä on vähentynyt 13 prosenttia ja korvattujen ajokilometrien määrä vielä enemmän eli 38 prosenttia. Virasto sijaitsee Hakaniemessä aivan metroaseman tuntumassa, joten lyhemmät matkat pyritään hoitamaan julkisilla liikennevälineillä. Virastossa on asiointimatkoja varten käytössä myös kaksi polkupyörää. Rakennusvalvonnan henkilökuntaa varten on vuonna 2012 laadittu etätyöohje, joka noudattelee kaupungin ohjeistusta. Tavoitteena on lisätä henkilökunnan mahdollisuuksia esim. kotona työskentelyyn ja samalla vähentää matkustustarvetta. 7

9 4.4 Toiminnan kehittäminen Henkilökunnan osaamisen lisääminen Rakennusvalvonta tukee toiminnallaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön ja määräysten toteumista. Rakentamisen energiamääräysten ja laatuvaatimusten jatkuva kehittyminen edellyttää panostusta myös rakennusvalvonnan henkilökunnan ammatilliseen osaamiseen. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen koko henkilökunnalle suunnattu energia- ja ympäristökoulutus toteutetaan vuosien aikana. Tämän lisäksi viraston henkilökunnalle järjestetään jatkuvasti omia tietoiskuja ammattiryhmittäin ja teemoittain. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan myös muiden järjestämiin rakentamisen energiatehokkuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin ja täydennysopintoihin. Vuoden 2013 alusta lähtien virastossa on toiminut moniammatillinen energiateemaryhmä, jonka tavoitteena on koota energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvää tietoa ja jalkauttaa se sekä päätöksentekoon että henkilökunnan toimintaan. Rakennusvalvontaan vuonna 2009 palkatun energia-arkkitehdin tehtäviin kuuluu mm. koulutusten ja tiedotteiden suunnittelu sekä kaupungin hallintokuntien yhteisiin energiahankkeisiin osallistuminen. Myös viraston ekotukitoiminnan puitteissa opastetaan henkilökuntaa energiansäästöön ja tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Energianeuvonnan ja sähköisen asiakaspalvelun parantaminen Rakennusvalvonta painottaa toiminnassaan ennakoivaa lupakäsittelyä. Asiakaspalvelun tehostamiseksi virastoon on puhelinneuvonnan lisäksi avattu vuonna 2012 uusi Tellinki - palvelupiste, jossa on henkilökohtaista neuvontaa ja itsepalveluperiaatteella toimiva tietotori. Tellingissä järjestetään infotilaisuuksia sekä omalle henkilökunnalle että erilaisille asiakasryhmille kuten esimerkiksi kaupungin pientalotonttien saajille. Viimeisimmät Tellingissä järjestetyt pientaloillat on tallennettu videoina myös viraston nettisivuille, joten tietoa löytävät myös ne asiakkaat, jotka eivät itse pääse tilaisuuksiin. Asiakaspalvelua parannetaan myös yhteistyönä eri tahojen kanssa. Virasto on tehnyt Tellingin tietopalvelua koskevan yhteistyösopimuksen Rakennustieto Oy:n kanssa ja sopinut tämän lisäksi asiantuntijayhteistyöstä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvontojen kanssa. PKS -rakennusvalvonnat ylläpitävät kaupunkien yhtenäisiä käytäntöjä esittelevän pksrava.fi -verkkosivua, jossa on esim. rakennusten ilmanpitävyyttä ja energiatehokkuuden osoittamista koskevia ohjeita. Kesällä 2013 sivuilla julkaistiin mm. uusiin korjausrakentamisen energiamääräyksiin liittyviä ohjeita ja tulkintoja. 8

10 Helsingin rakennusvalvonta on aloittanut Tellinki-asiakaspalvelun neuvontaa tukevien tietotuotteiden suunnittelun ja sähköisten asiakaskirjeiden julkaisemisen. Rakennusvalvontaviraston piirustus- ja asiakirja-arkistoa on digitoitu jo vuosien ajan ja vuonna 2012 sähköisten asiointien lukumäärä Arska -arkistossa oli jo noin Asiakaskäynnit Hakaniemessä sijaitsevassa arkistossa vähentyivät vuosien välisenä aikana lähes kolmannekseen, :sta 5000:een. Kaupungin sisällä toimii maksuton Virka-Arska -palvelu, joka sekin vähentää liikkumistarvetta. Hankkeiden energiatehokkuuden ohjaaminen ja seuranta Rakennuksen energiatehokkuus päätetään jo suunnittelun alkuvaiheessa, joten rakennusvalvonnan ennakoiva lupakäsittely on keskeisessä asemassa myös kohteen energiatavoitteiden määrittelyssä. Rakennusvalvonta tarjoaa mahdollisuutta erilliseen energia-aiheiseen ennakkoneuvotteluun, joka on tarkoitettu varsinkin pienten asuinrakennushankkeiden tueksi. Tämän lisäksi rakennusvalvonta tukee ja helpottaa energiatehokkuuden huomioon ottamista mm. maksualennuksen ja lupahelpotusten avulla. Helsingin rakennusvalvonnan palvelumaksut vahvistetaan vuosittain. Parin viime vuoden ajan rakennuslupamaksusta on ollut mahdollista saada prosentin alennus, mikäli kohde toteutetaan matalaenergiatalona. Vuonna 2010 hyväksytty Helsingin rakennusjärjestys vapautti mm. aurinkoenergiajärjestelmät toimenpideluvan hakemisesta. Helsingin rakennusvalvonta on seurannut viime vuosien ajan lupakäsittelyssä olevien uudisrakennusten energiatehokkuuden parantumista myös tilastollisesti. Tiedot hankkeiden energiatehokkuusluokista on tallennettu Facta-kuntarekisteriin muiden hanketta koskevien tietojen tapaan. Uusi energiatodistuslaki tuli voimaan , minkä jälkeen rakennushankkeiden energiatehokkuusluokat eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin, vuoden 2007 lain mukaisiin luokkiin. Facta-kuntarekisteriin tallennetaan jatkossa rakennuksen energiatehokkuusluokan (A-G) lisäksi myös kokonaisenergiankulutusta kuvaava E-luku (kwh E /m 2 ). Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (D3) uudisrakennuksille määriteltiin jo kesällä 2012 energiankulutustasot, joihin niiden tulee päästä saadakseen rakennusluvan. Uusien säädösten mukainen uudisrakennus on yleensä vähintään C-energiatehokkuusluokkaa. A- luokkaan pääsevät hankkeet ovat lähes nollaenergiatasoa. Suomessa tavoitteena on, että kaikki uudet rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita eli lähes nollaenergiataloja vuoden 2021 alusta. Tähän tähtäävät kansalliset, rakentamista ohjaavat energiamääräykset tulevat siis kehittymään edelleen lähivuosina. 9

11 5. Tietolähteet Energiaseurannan työkalut: WebKulu (http://hkrkulu.vtt.fi/ekokulu.asp) e 3 Portaali (http://e3portal.vtt.fi) Energiansäästöneuvottelukunta: Rakennusvalvonta: Lainsäädäntö: Kuntien energiatehokkuussopimus: Ekotukitoiminta: Energialaskureita: 6. Yhteistyö, seuranta ja jatkotoimenpiteet Rakennusvalvontavirasto seuraa energiansäästötavoitteiden toteutumista vuosittain ja päivittää tarvittaessa toimintasuunnitelmaa. Viraston eri osastojen edustajista koostuva energiateemaryhmä seuraa energiansäästön toimenpiteitä ja niiden tuloksia sekä antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita. Energiateemaryhmä esittelee toimintaohjelman ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävät tarkennukset viraston yhteistoimintaryhmän hyväksyttäväksi. Helsinkiin toteutettavien uudisrakennusten energiatehokkuuden kehittymistä seurataan Facta-kuntarekisteristä saatavien tietojen pohjalta. Rakennusvalvontavirasto laatii koosteen kunkin vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä myös kaupungin ympäristö- ja energiaraportoinnin yhteydessä. 10

12 LIITE 1 Siltasaarenkatu 13, energiatodistus (2011) D-energiatehokkuusluokka, ET-luku 157 kwh/brm 2 /vuosi (lähde: 11

13 LIITE 2 Rakennusvalvontaviraston energiansäästöohjeet henkilökunnalle 2011 Energiaa säästyy kuin huomaamatta Rakennusvalvonnassa on sovittu helposti käyttöön otettavista energiansäästötoimista. Pyrimme näillä kantamaan kortemme kekoon kaikille hallintokunnille annetusta energiansäästövelvoitteesta. Jokaisen hallintokunnan on laadittava oma energiansäästön toimintasuunnitelma ja päivitettävä sitä vuosittain. Toimiin on hyvä ryhtyä jo nyt. Asetetaan välitavoitteita, saavutetaan ne ja pyritään yhä parempaan! Alla on yhteisesti sovittuja, virastopäällikön hyväksymiä energiansäästöperiaatteita, joita jokaisen virastolaisen tulisi noudattaa. Lisäksi on listattu hyviä keinoja energiansäästöön toimistoympäristössä näitäkin voi alkaa tekemään jo nyt. NOUDATETTAVIA ENERGIANSÄÄSTÖPERIAATTEITA RAKENNUSVALVONNASSA Valoja pidetään päällä vain kun niitä tarvitaan. Sammuta valot huoneestasi aina kun et ole siellä. Harkitse, onko valoja pakko käyttää huoneessa ollessasi vai riittäisikö ikkunoista tuleva valo. Käytävien valot sammutetaan ns. normaalin työajan jälkeen (eivät sammu automaattisesti, vaan kukin osaltaan huolehtii, etteivät valot pala käytävillä turhaan). WC:issä ei pidetä valoja päällä koko ajan, vaan vain silloin kun tiloja käytetään. Postihuoneissa ei pääsääntöisesti tarvitse pitää valoja päällä (jos siellä ei esim. pidetä kokousta). Jos näet, että jossain huoneessa on valot päällä vaikka siellä ei ole kukaan, sammuta valot. Ajokilometrejä pyritään karsimaan, taloudellista ajotapaa suosimaan. Käytetään julkista liikennettä oman auton sijaan aina kun se on mahdollista. City Car Club -yhteiskäyttöautoja käytetään mahdollisuuksien mukaan työmaakäynneillä kaupunginjohtaja Pajunen on kehottanut kaupungin virastoja käyttämään City Car Club -autoja, mukana kampanjassa on jo 17 yksikköä, mm. kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristökeskus (lisätiedot: Mieti ennen kuin tulostat. Tarvitsetko kyseisen asiakirjan paperisena, eikö sähköinen riittäisi? Tulosta ja kopioi papereille kaksipuoleisesti, jos ei jokin erityinen syy muuta vaadi. Tulosta kaksi sivua yhdelle arkille, jos mahdollista. HYVIÄ KEINOJA ENERGIANSÄÄSTÖÖN TOIMISTOYMPÄRISTÖSSÄ Sammuta työkoneesi näyttö/näytöt kun et käytä konetta Älä tuuleta kituliaasti tai liian usein. Hyvä tuuletus on lyhyt ja tehokas. Älä käytä hissiä turhaan, esimerkiksi viraston kerrosten välillä kulkemiseen. Vitosesta seiskaan tai seiskasta vitoseen kulkee portaita yhtä nopeasti. Haasta itsesi ja kävele myös poistuessasi ja saapuessasi virastosta/virastoon aivan ylhäältä alas ja alhaalta ylös! Palkitseminen aineettomaksi: lahjan sijaan lahjakortti palveluun? Toteutetaan paperittomia kokouksia ja otetaan käyttöön etäneuvottelutekniikkaa. 12

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. AIKA: 1.4. kello 10.00 11.15 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kai Forsén Jukka

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Ilpo Saukkonen. Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Ilpo Saukkonen. Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Ilpo Saukkonen Toimin Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä kehityspäällikkönä. Vastuualueenani on liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut. Olen mukana toteuttamassa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa

Lisätiedot

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakentamisen energiatehokkuutta ja muuta laatutasoa voidaan parantaa enemmän kuin laki vaatii, kunhan riskit hallitaan. Tommi Riippa, Energiakorjausneuvoja Markku

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Tommi Fred Riikka Jääskeläinen

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Tommi Fred Riikka Jääskeläinen ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 4.3. kello 13.00 14.10 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Jukka Forsman Tommi Fred

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUU- DESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUU- DESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistioluonnos Rakentaminen 7.8.2014 Pekka Kalliomäki PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUU- DESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA Yleistä

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2013 1 (5) 19 Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta Pöydälle 15.05.2013 HEL 2012-014525 T 00 00 03 Päätösehdotus

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

... ja uusia näkökulmia

... ja uusia näkökulmia Energiatehokkuuden mittarit... ja uusia näkökulmia 02.12.2009 Erkki Aalto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry CO 2 jalanjälki- visio 2010-20502050 Kehitysaukot t Puuttuvat lenkit Todellisuus

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS RAKENNUSTEN ENERGIATALOUS RIL-Elinkaarijaosto ja Talonrakennusjaosto ja LIVI Yhteisseminaari 28 1 Teollisen vallankumouksen aallot Helsingin Sanomat 26. 2. 28 2 Energian loppukäyttö sektoreittain Suomessa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot