ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2014

2 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma Sisällysluettelo 1. Taustaa Nykytilanne Rakennusvalvontaviraston tehtävät ja toiminta 2.2 Rakennusvalvontaviraston toimitilojen ja toiminnan energiankulutus 3. Energiansäästötavoite Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Toimitilat, Siltasaarenkatu Tietohallinto 4.3 Liikkuminen 4.4 Toiminnan kehittäminen 5. Tietolähteet Yhteistyö, seuranta ja jatkotoimenpiteet Liitteet

3 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma 1. Taustaa Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan ja samalla myös kasvihuonepäästöjään. Kaupungin strategiaohjelmassa ( ) tavoitteeksi on asetettu energiatehokas kaupunkirakenne ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta). Vastuullisen energiapolitiikan tärkein työväline on energiansäästö. Energian säästämisellä on myös kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Kaupungin ja valtion välisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) päätavoite on 9 prosentin kiinteä energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä (vertailuvuosi 2005). Vuotuisilla välitavoitteilla pyritään varmistamaan sopimuksen mukaisen energiansäästötavoitteen saavuttaminen. Helsingin kaupungin eri hallintokuntien tulee vuosittain määritellä energiansäästöä koskevat tavoitteensa siten, että kaupunkitasolla pysytään kasvihuonekaasupäästöjen ja energiansäästötavoitteiden päätetyillä vähenemisurilla. Helsingin kaupungin Energiansäästöneuvottelukunta ESNK on kirjeessään ( ) ilmoittanut, että eri hallintokuntien tulee laatia tai päivittää tarvittaessa sitovia energiansäästötavoitteita koskeva toimintasuunnitelma viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelmat julkaistaan energiansäästöneuvottelukunnan nettisivuilla säästöideoiden ja -käytäntöjen jakamiseksi hallintokuntien kesken: Viraston energiansäästön toimintasuunnitelmaan tulee sisällyttää kuvaus käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välisestä yhteistyöstä pyrittäessä rakennusten oikeanlaisen energiatehokkuuden, ylläpidon ja käytön aikaansaamiseen. Hallintokunnat voivat saada apua oman toimintasuunnitelmansa laadintaan HKR-Rakennuttajalta, jonne myös valmiit suunnitelmat lähetetään sähköpostilla Tämä Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma on tarkoitettu vuoden 2014 talousarvion tueksi. Toimintasuunnitelman on laatinut Pirjo Pekkarinen-Kanerva ja se on hyväksytty viraston yhteistoimintaryhmän kokouksessa

4 2. Nykytilanne 2.1 Rakennusvalvontaviraston tehtävät ja toiminta Helsingin rakennusvalvontavirasto on viranomaistehtäviä hoitava, noin 120 henkilön virasto, jonka toimintaa säätelevät pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä Helsingin kaupungin rakennusjärjestys ja kaavoituksessa asetetut tavoitteet. Keskeisinä tehtävinä ovat rakentamisen ja korjaamisen lupakäsittely ja niihin liittyvä neuvonta, suunnittelun ohjaus ja työmaavalvonta. Rakennusvalvontaviraston toimintasuunnitelman painopistealueet ovat vuosina olleet kestävä rakentaminen, ammatillinen osaaminen, prosessitalkoot ja sähköinen asiointi. Kestävä rakentaminen on painottunut erityisesti energiatehokkuuteen. Suomessa toteutetaan EU:n energiatehokkuusdirektiiviä siten, että vuonna 2013 tulevat voimaan sekä uusi laki energiatodistuksista että luvanvaraista korjausrakentamista koskevat energiamääräykset. Uudisrakentamisen energiatehokkuutta koskevissa määräyksissä otettiin kesällä 2012 käyttöön ns. kokonaisenergiatarkastelu, jossa myös energiamuoto otetaan laskennallisesti huomioon. Tavoitteena on lisätä kaukolämmön ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja vähentää sähkön käyttöä. EU:n linjausten mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee vuoden 2021 alusta lähtien olla lähes nollaenergiarakennuksia. Valtakunnallisen Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelman (ERA17) tavoitteena on nostaa Suomi energiaosaamisen kärkimaaksi vuoteen 2017 mennessä. Vuonna 2011 kuuden kaupungin, Helsingin, Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunginjohtajien ilmastoverkosto vastasi ERA17-haasteeseen ja nosti esiin tärkeitä tavoitteita, jotka liittyvät myös rakennusvalvonnan toimintaan. Verkoston ilmastoaloite 2, rakentamisen ohjauksen kehittäminen, on otettu rakennusvalvonnassa huomioon parantamalla asiakaspalvelua ja -ohjeita, kouluttamalla omaa henkilökuntaa ja järjestämällä tietoiskuja rakentajille ja korjaajille. Rakennusvalvonta on osallistunut myös asukaslähtöistä ilmastotyötä tukeviin hankkeisiin (ilmastoaloite 3). Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien säädösten toteutumisen valvonta ja neuvonta. Helsingissä vuonna 2012 rakennusluvan saaneista uusista asuintalokohteista noin 67 prosenttia on parasta A- energiatehokkuusluokkaa vuoden 2007 energiatodistuslain mukaisella luokittelulla (A 2007 G 2007 ). Uusien asuinrakennusten energiatehokkuus on viime vuosina parantunut selvästi, sillä vuonna 2009 A-luokan kohteita oli vain 21 prosenttia. 3

5 Helsingissä vuosina myönnettyjen rakennuslupien mukaiset uusien asuintalohankkeiden energiatehokkuusluokat (A G 2007 ) 2.2 Rakennusvalvontaviraston toimitilojen ja toimintojen energiankulutus Rakennusvalvontavirasto toimii vuokratiloissa Helsingin Toimitilat Kiinteistö Oy:n hallinnoimassa toimistorakennuksessa osoitteessa Siltasaarenkatu 13, Helsinki 53 (Kallion toimistotalot). Samassa kiinteistössä toimii myös Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto ja lasten päiväkoti Kaleva. Rakennus on valmistunut vuonna 1981 ja sen tilavuus on m 3, bruttoala 9022 m 2, kerrosala 7460 m 2 ja huoneistoala 6537 m 2. Rakennusvalvontavirastolla on omassa käytössään 3368 huoneisto-m 2 eli 51,5 prosenttia koko rakennuksen tiloista. Virastolla ei ole omaa kulutusseurantaa, vaan energiankäyttöä seurataan kiinteistökohtaisesti. Vedestä ja lämmityksestä maksetaan tilavuokran yhteydessä. Siltasaarenkatu 13:lle vuoden 2011 kulutustietojen pohjalta laaditun energiatodistuksen mukaan rakennus on energiatehokkuusluokkaa D 2007 ja energiankulutus 157 kwh/brm 2 /vuosi (ks. liite 1). Alla olevissa kaavioissa on vertailtu kiinteistön sähkön ja lämmön vuosien ominaiskulutusta vastaavaan toimistorakennukseen. Sähkö (kwh/m 3 ) Lämpö (kwh/m 3 ) 4

6 Siltasaaren katu 13 koko kiinteistön lämmön, sähkön ja veden vuositason kulutus on esitetty alla olevassa taulukossa. Koska hallintokuntakohtaista mittausta ei ole, on rakennusvalvonnan osuus arvioitu viraston hallinnassa olevan neliömäärän perusteella. Kuva: Rakennusvalvontaviraston ja Siltasaarenkatu 13 koko kiinteistön (suluissa) energian ja veden kulutus / ominaiskulutus: vesi l/ m 3, muut kwh/m 3 (lähde: WebKulu-sivusto, Rakennusvalvontaviraston toimintaan liittyvästä energiankäytöstä osa muodostuu tyypillisestä toimistotyöstä. Toimistokäytössä kului vuonna 2005 kopiopaperia noin 1440 riisiä. Vuonna 2012 paperia kului 1000 riisiä eli kulutus on vähentynyt yli 30 prosenttia. Laite- ja tarvikehankinnoissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan energiaa säästäviä ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Rakennus- ja korjaushankkeiden seurantaan ja työmaavalvontaan tehdyistä ajoista maksettiin henkilökunnalle vuonna 2005 korvauksia kilometristä. Vuonna 2012 vastaavat korvaukset oman auton käytöstä vastasivat kilometriä eli vähennystä tapahtui näiden 7 vuoden aikana 38 prosenttia. Koska Helsingissä on hyvä joukkoliikenne, osa työhön liittyvästä liikkumisesta tehdään julkisilla liikennevälineillä. Vuonna 2012 Helsingin yhteistariffilipuilla tehtyihin työmaaliikenteen matkoihin käytettiin euroa (vuonna 2005 noin euroa). 3. Energiansäästötavoite Helsingin kaupungin Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) on esittänyt vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 6 prosenttia vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilta. Kaukolämmön kokonaisenergiankulutuksessa huomioidaan mitatun kulutuksen lisäksi myös sääkorjattu energiankulutus. 5

7 Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. Rakennusvalvontavirasto on melko pieni, noin 120 työntekijän hallintokunta ja sillä on varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa oman toimipisteensä energiankulutukseen. Viraston keskeisin kaupungin energiatavoitteita tukeva toiminta liittyy uudis- ja korjausrakentamishankkeiden energiatehokkuuden ohjaamiseen ja seurantaan. EU:n ja Suomen tavoitteena on saavuttaa uudisrakentamisessa lähes nollaenergiataso vuonna Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi 4.1 Toimitilat, Siltasaarenkatu 13 Keväällä 2013 virastorakennuksessa tehtiin yleisluontoinen kuntotarkastus, joissa tutkittiin rakennuksen ulkovaippaa, betonirakenteita ja talotekniikkaa. Sisätilat ovat olleet ajoittain liian kuumia, joten rakennuksen yötuuletusta on lisätty. Rakennusautomatiikkaa päivitetään vuoden 2013 aikana. Virastorakennuksen energiankulutustietoja seurataan jatkuvasti (WebKulu, e3-portaali) ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan energiansäästötoimissa. Häiriötilanteista ilmoitetaan välittömästi tekniselle isännöitsijälle tai hälytyspalveluun. 6

8 Toimistolaitteiden sekä järjestelmien hankinnassa (esim. tietokoneet) noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja varmistetaan ohjeistuksella että laitteita myös käytetään oikein. Vältetään turhaa kopiointia ja paperin käyttöä. Tarvikehankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Henkilökunnalle on laadittu energiansäästöohje vuonna 2011 (ks. liite 2). Myös viraston omilla Helmi-sivuilla on energiankäyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeita päivitetään tarvittaessa. 4.2 Tietohallinto Rakennusvalvonnan keskeisen työvälineen, sähköisen Facta-kuntarekisterin ja kaupungin Ahjo-asianhallintajärjestelmän integrointi on vielä kesken. Rakennuslautakunta saa hankkeiden esittelyaineiston käyttöönsä verkon kautta, mutta täysin sähköiseen kokousmenettelyyn siirtyminen on viivästynyt. Rakennusvalvonnan vuonna 2010 yleisölle avattu sähköinen piirustusarkisto Arska sisältää yli 2,5 miljoonaa piirustusta ja se täydentyy jatkuvasti uusilla dokumenteilla. Asiakkaat voivat tilata tarvitsemansa piirustukset omalta tietokoneeltaan ja maksaa ne verkkopankin kautta tai luottokortilla. Sähköinen palvelu on vähentänyt selvästi arkiston asiakaskäyntejä ja -liikennettä. Rakennusvalvontavirasto on mukana valtakunnallisessa sähköisen lupamenettelyn kehittämistyössä. Uudet sähköiset asiakaspalvelun mahdollisuudet vähentävät osittain liikkumistarvetta (yksityisautoilua), mutta eivät kokonaan poista tarvetta myös kasvokkain tapahtuviin neuvotteluihin. Viraston henkilökunta kokeilee sähköistä lupahakemuksiin liittyvien asiakirjojen ja piirustusten käsittelyä (mm. suuret näytöt työhuoneissa). Menettelyä laajennetaan saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on vähentää tulosteiden ja paperikopioiden tarvetta. Työmaakäyntejä varten virastoon hankitaan lisää kannettavia tietokoneita. 4.3 Liikkuminen Henkilökunnan tekemien työmaakäyntien, katselmusten ja tarkastusten lukumäärää ja ajokilometrejä seurataan jatkuvasti. Vuosina työmaakäyntien lukumäärä on vähentynyt 13 prosenttia ja korvattujen ajokilometrien määrä vielä enemmän eli 38 prosenttia. Virasto sijaitsee Hakaniemessä aivan metroaseman tuntumassa, joten lyhemmät matkat pyritään hoitamaan julkisilla liikennevälineillä. Virastossa on asiointimatkoja varten käytössä myös kaksi polkupyörää. Rakennusvalvonnan henkilökuntaa varten on vuonna 2012 laadittu etätyöohje, joka noudattelee kaupungin ohjeistusta. Tavoitteena on lisätä henkilökunnan mahdollisuuksia esim. kotona työskentelyyn ja samalla vähentää matkustustarvetta. 7

9 4.4 Toiminnan kehittäminen Henkilökunnan osaamisen lisääminen Rakennusvalvonta tukee toiminnallaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön ja määräysten toteumista. Rakentamisen energiamääräysten ja laatuvaatimusten jatkuva kehittyminen edellyttää panostusta myös rakennusvalvonnan henkilökunnan ammatilliseen osaamiseen. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen koko henkilökunnalle suunnattu energia- ja ympäristökoulutus toteutetaan vuosien aikana. Tämän lisäksi viraston henkilökunnalle järjestetään jatkuvasti omia tietoiskuja ammattiryhmittäin ja teemoittain. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan myös muiden järjestämiin rakentamisen energiatehokkuuteen liittyviin koulutustilaisuuksiin ja täydennysopintoihin. Vuoden 2013 alusta lähtien virastossa on toiminut moniammatillinen energiateemaryhmä, jonka tavoitteena on koota energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvää tietoa ja jalkauttaa se sekä päätöksentekoon että henkilökunnan toimintaan. Rakennusvalvontaan vuonna 2009 palkatun energia-arkkitehdin tehtäviin kuuluu mm. koulutusten ja tiedotteiden suunnittelu sekä kaupungin hallintokuntien yhteisiin energiahankkeisiin osallistuminen. Myös viraston ekotukitoiminnan puitteissa opastetaan henkilökuntaa energiansäästöön ja tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Energianeuvonnan ja sähköisen asiakaspalvelun parantaminen Rakennusvalvonta painottaa toiminnassaan ennakoivaa lupakäsittelyä. Asiakaspalvelun tehostamiseksi virastoon on puhelinneuvonnan lisäksi avattu vuonna 2012 uusi Tellinki - palvelupiste, jossa on henkilökohtaista neuvontaa ja itsepalveluperiaatteella toimiva tietotori. Tellingissä järjestetään infotilaisuuksia sekä omalle henkilökunnalle että erilaisille asiakasryhmille kuten esimerkiksi kaupungin pientalotonttien saajille. Viimeisimmät Tellingissä järjestetyt pientaloillat on tallennettu videoina myös viraston nettisivuille, joten tietoa löytävät myös ne asiakkaat, jotka eivät itse pääse tilaisuuksiin. Asiakaspalvelua parannetaan myös yhteistyönä eri tahojen kanssa. Virasto on tehnyt Tellingin tietopalvelua koskevan yhteistyösopimuksen Rakennustieto Oy:n kanssa ja sopinut tämän lisäksi asiantuntijayhteistyöstä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvontojen kanssa. PKS -rakennusvalvonnat ylläpitävät kaupunkien yhtenäisiä käytäntöjä esittelevän pksrava.fi -verkkosivua, jossa on esim. rakennusten ilmanpitävyyttä ja energiatehokkuuden osoittamista koskevia ohjeita. Kesällä 2013 sivuilla julkaistiin mm. uusiin korjausrakentamisen energiamääräyksiin liittyviä ohjeita ja tulkintoja. 8

10 Helsingin rakennusvalvonta on aloittanut Tellinki-asiakaspalvelun neuvontaa tukevien tietotuotteiden suunnittelun ja sähköisten asiakaskirjeiden julkaisemisen. Rakennusvalvontaviraston piirustus- ja asiakirja-arkistoa on digitoitu jo vuosien ajan ja vuonna 2012 sähköisten asiointien lukumäärä Arska -arkistossa oli jo noin Asiakaskäynnit Hakaniemessä sijaitsevassa arkistossa vähentyivät vuosien välisenä aikana lähes kolmannekseen, :sta 5000:een. Kaupungin sisällä toimii maksuton Virka-Arska -palvelu, joka sekin vähentää liikkumistarvetta. Hankkeiden energiatehokkuuden ohjaaminen ja seuranta Rakennuksen energiatehokkuus päätetään jo suunnittelun alkuvaiheessa, joten rakennusvalvonnan ennakoiva lupakäsittely on keskeisessä asemassa myös kohteen energiatavoitteiden määrittelyssä. Rakennusvalvonta tarjoaa mahdollisuutta erilliseen energia-aiheiseen ennakkoneuvotteluun, joka on tarkoitettu varsinkin pienten asuinrakennushankkeiden tueksi. Tämän lisäksi rakennusvalvonta tukee ja helpottaa energiatehokkuuden huomioon ottamista mm. maksualennuksen ja lupahelpotusten avulla. Helsingin rakennusvalvonnan palvelumaksut vahvistetaan vuosittain. Parin viime vuoden ajan rakennuslupamaksusta on ollut mahdollista saada prosentin alennus, mikäli kohde toteutetaan matalaenergiatalona. Vuonna 2010 hyväksytty Helsingin rakennusjärjestys vapautti mm. aurinkoenergiajärjestelmät toimenpideluvan hakemisesta. Helsingin rakennusvalvonta on seurannut viime vuosien ajan lupakäsittelyssä olevien uudisrakennusten energiatehokkuuden parantumista myös tilastollisesti. Tiedot hankkeiden energiatehokkuusluokista on tallennettu Facta-kuntarekisteriin muiden hanketta koskevien tietojen tapaan. Uusi energiatodistuslaki tuli voimaan , minkä jälkeen rakennushankkeiden energiatehokkuusluokat eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin, vuoden 2007 lain mukaisiin luokkiin. Facta-kuntarekisteriin tallennetaan jatkossa rakennuksen energiatehokkuusluokan (A-G) lisäksi myös kokonaisenergiankulutusta kuvaava E-luku (kwh E /m 2 ). Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (D3) uudisrakennuksille määriteltiin jo kesällä 2012 energiankulutustasot, joihin niiden tulee päästä saadakseen rakennusluvan. Uusien säädösten mukainen uudisrakennus on yleensä vähintään C-energiatehokkuusluokkaa. A- luokkaan pääsevät hankkeet ovat lähes nollaenergiatasoa. Suomessa tavoitteena on, että kaikki uudet rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita eli lähes nollaenergiataloja vuoden 2021 alusta. Tähän tähtäävät kansalliset, rakentamista ohjaavat energiamääräykset tulevat siis kehittymään edelleen lähivuosina. 9

11 5. Tietolähteet Energiaseurannan työkalut: WebKulu ( e 3 Portaali ( Energiansäästöneuvottelukunta: Rakennusvalvonta: Lainsäädäntö: Kuntien energiatehokkuussopimus: Ekotukitoiminta: Energialaskureita: Yhteistyö, seuranta ja jatkotoimenpiteet Rakennusvalvontavirasto seuraa energiansäästötavoitteiden toteutumista vuosittain ja päivittää tarvittaessa toimintasuunnitelmaa. Viraston eri osastojen edustajista koostuva energiateemaryhmä seuraa energiansäästön toimenpiteitä ja niiden tuloksia sekä antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita. Energiateemaryhmä esittelee toimintaohjelman ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävät tarkennukset viraston yhteistoimintaryhmän hyväksyttäväksi. Helsinkiin toteutettavien uudisrakennusten energiatehokkuuden kehittymistä seurataan Facta-kuntarekisteristä saatavien tietojen pohjalta. Rakennusvalvontavirasto laatii koosteen kunkin vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä myös kaupungin ympäristö- ja energiaraportoinnin yhteydessä. 10

12 LIITE 1 Siltasaarenkatu 13, energiatodistus (2011) D-energiatehokkuusluokka, ET-luku 157 kwh/brm 2 /vuosi (lähde: 11

13 LIITE 2 Rakennusvalvontaviraston energiansäästöohjeet henkilökunnalle 2011 Energiaa säästyy kuin huomaamatta Rakennusvalvonnassa on sovittu helposti käyttöön otettavista energiansäästötoimista. Pyrimme näillä kantamaan kortemme kekoon kaikille hallintokunnille annetusta energiansäästövelvoitteesta. Jokaisen hallintokunnan on laadittava oma energiansäästön toimintasuunnitelma ja päivitettävä sitä vuosittain. Toimiin on hyvä ryhtyä jo nyt. Asetetaan välitavoitteita, saavutetaan ne ja pyritään yhä parempaan! Alla on yhteisesti sovittuja, virastopäällikön hyväksymiä energiansäästöperiaatteita, joita jokaisen virastolaisen tulisi noudattaa. Lisäksi on listattu hyviä keinoja energiansäästöön toimistoympäristössä näitäkin voi alkaa tekemään jo nyt. NOUDATETTAVIA ENERGIANSÄÄSTÖPERIAATTEITA RAKENNUSVALVONNASSA Valoja pidetään päällä vain kun niitä tarvitaan. Sammuta valot huoneestasi aina kun et ole siellä. Harkitse, onko valoja pakko käyttää huoneessa ollessasi vai riittäisikö ikkunoista tuleva valo. Käytävien valot sammutetaan ns. normaalin työajan jälkeen (eivät sammu automaattisesti, vaan kukin osaltaan huolehtii, etteivät valot pala käytävillä turhaan). WC:issä ei pidetä valoja päällä koko ajan, vaan vain silloin kun tiloja käytetään. Postihuoneissa ei pääsääntöisesti tarvitse pitää valoja päällä (jos siellä ei esim. pidetä kokousta). Jos näet, että jossain huoneessa on valot päällä vaikka siellä ei ole kukaan, sammuta valot. Ajokilometrejä pyritään karsimaan, taloudellista ajotapaa suosimaan. Käytetään julkista liikennettä oman auton sijaan aina kun se on mahdollista. City Car Club -yhteiskäyttöautoja käytetään mahdollisuuksien mukaan työmaakäynneillä kaupunginjohtaja Pajunen on kehottanut kaupungin virastoja käyttämään City Car Club -autoja, mukana kampanjassa on jo 17 yksikköä, mm. kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristökeskus (lisätiedot: Mieti ennen kuin tulostat. Tarvitsetko kyseisen asiakirjan paperisena, eikö sähköinen riittäisi? Tulosta ja kopioi papereille kaksipuoleisesti, jos ei jokin erityinen syy muuta vaadi. Tulosta kaksi sivua yhdelle arkille, jos mahdollista. HYVIÄ KEINOJA ENERGIANSÄÄSTÖÖN TOIMISTOYMPÄRISTÖSSÄ Sammuta työkoneesi näyttö/näytöt kun et käytä konetta Älä tuuleta kituliaasti tai liian usein. Hyvä tuuletus on lyhyt ja tehokas. Älä käytä hissiä turhaan, esimerkiksi viraston kerrosten välillä kulkemiseen. Vitosesta seiskaan tai seiskasta vitoseen kulkee portaita yhtä nopeasti. Haasta itsesi ja kävele myös poistuessasi ja saapuessasi virastosta/virastoon aivan ylhäältä alas ja alhaalta ylös! Palkitseminen aineettomaksi: lahjan sijaan lahjakortti palveluun? Toteutetaan paperittomia kokouksia ja otetaan käyttöön etäneuvottelutekniikkaa. 12

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ Ikkunat energiaviisaassa ii korjaamisessa PUU-KÄPYLÄ Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti SAFA Helsingin rakennusvalvontavirasto 2011 Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia EU-tavoite vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto

Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto TAUSTAA Kuluttajien maksuton energianeuvonta, on Motivan organisoima valtakunnallinen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennnusvalvonnan näkökulmasta HELSINGIN RAKENNUSVALVONTA / PIRJO PEKKARINEN-KANERVA

Energiatehokkuus rakennnusvalvonnan näkökulmasta HELSINGIN RAKENNUSVALVONTA / PIRJO PEKKARINEN-KANERVA Energiatehokkuus rakennnusvalvonnan näkökulmasta HELSINGIN RAKENNUSVALVONTA / PIRJO PEKKARINEN-KANERVA Helsingin strategiaohjelma 2009-2012 Rakennetun ympäristön energiankäyttö Kaupunkirakenteen eheyttäminen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta

Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Ennakoiva laadunohjaus rakennusvalvonnan suuri mahdollisuus vähän hyödynnetty www.pientalonlaatu.fi Energiajunior laskentaohjelma Energiakortti Tiiveyskortti

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiamääräykset

Korjausrakentamisen energiamääräykset Korjausrakentamisen energiamääräykset Helsingin rakennusvalvontavirasto, arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva 4.11.2014 Ilmastotavoitteet EU:ssa vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 1990) 20 % vähemmän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelman luonnos 2012 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 3.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi ja aikataulu HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N VUOSIKOKOUSSEMINAARI 2015 Pudasjärvi 9.-10.4.2015 Teppo Lehtinen Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia-

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Mikä on rakennusvalvonnan rooli? MRL 21 (Kunnan rakennusvalvontaviranomainen)

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus 2.0

Rakennusten energiatehokkuus 2.0 Rakennusten energiatehokkuus 2.0 Rakennusten energiaseminaari 4.10.2017 Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT Johtava tutkija, Pekka Tuomaala, VTT Rakennukset ovat keskeisessä roolissa Ihmiset viettävät

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö Kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset Kioton pöytäkirja 2005 Euroopan komission energia-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energiatehokkuustyö kampuksilla Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia- ja kestävyystavoitteet muokkaavat toimintaympäristöä 2 Kestävän kehityksen visio Energian rooli on merkittävä kestävän kehityksen

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. AIKA: 1.4. kello 10.00 11.15 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kai Forsén Jukka

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 3.12.2014 Maija Sarpo, Palmian johtoryhmä hyväksynyt 9.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Hyvän pientalon rakentamisen perusteita Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Rakennusprojekti Oman talon rakentaminen on meille useimmille elämän ylivoimaisesti suurin ja tärkein

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä. Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat

Lisätiedot

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus ja rakentaminen Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen resurssitehokkuudessa voimakas sääntelyn ote Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiatehokas pientalo

Energiatehokas pientalo Energiatehokas pientalo Helsingin rakennusvalvontavirasto, arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva 2015 Rakennuslupa Työkalu, jolla varmistetaan lain ja määräysten mukaisuus (turvallisuus, terveellisyys, esteettömyys,

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), edellyttää, että

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Vuonna 2050 tarvitaan ainakin kaksi planeettaa? 1900 2002

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakentamisen energiatehokkuutta voidaan parantaa, jopa enemmän kuin laki vaatii kunhan riskit hallitaan. Oulun rakennusvalvonta Pekka Seppälä Laatupäällikkö

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot