Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2010"

Transkriptio

1 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2010

2 2 PÄÄKIRJOITUS Turku Vuonna 2011 tulossa hallittua kehitystä Julkaisemme tässä lehdessä jälleen ensi maaliskuussa voimaan tulevat käyttövastikkeemme ja talousarvion koko Vasoa koskevana. Asumiseen liittyvät hoito- ja rahoituskustannukset kehittyvät lähitulevaisuudessa melko maltillisesti. Keskimääräinen käyttövastikekorotus tulee meillä olemaan 1,6 %. Vaihteluväli eri kiinteistöissämme on nollasta 30 senttiin neliöltä kuukaudessa. Syksyn mittaan pidetyissä asukaskokouksissa on käyty tarkemmin läpi kiinteistökohtaiset ominaispiirteet. Varmistaaksemme sen, että Vasossa vireillä olevat suunnitelmat saatetaan kaikkien asukkaidemme tietoon, julkaisemme tässä Kotivasossa taas myös yhtiön toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan ensi vuodelle. Asumisoikeuslaki jälleen uudistettavana Laki asumisoikeusasunnoista on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Vuonna 1990 voimaan tullut laki on ollut varsin monesti uudistuksen kohteena. Tällä kerralla syynä on asukkaiden tiedonsaantimahdollisuuksien turvaaminen, palvelujen hankintaan liittyvien kilpailutusten ja viranomaisvalvonnan täsmentäminen. Uudistustyötä on tehty koko tämä vuosi niin, että myös asianosaiset ovat päässeet vaikuttamaan. Keväällä olleen kuulemiskierroksen yhteydessä Vason hallitus ja asukkaiden Vaso-kokous antoivat omat lausuntonsa. Lisäksi alkukesällä pidettiin Helsingissä seminaari, jossa alan ihmisiä oli laajasti paikalla. Tiedossa olevat uudet lakipykälät eivät muuta oleellisesti Vason toimintaa. Aihetta on toki varmistaa, että käyttövastikkeiden muodostumiseen liittyvä tiedottaminen asukkaille on hyvin hoidettu. Tähänkin asti käyttövastikkeiden muodostuminen ja pääomaosuuden tasausperusteet on kerrottu tässä Kotivaso-lehdessä, kohteiden asukaskokouksissa ja vielä Vaso-kokouksessa. Vasossa kaikki palvelujen hankinta on jo kilpailutettu, eikä konsernin sisäistä palvelujen ostamista ilman kilpailutusta tapahdu. Lakimuutos selkiyttää alan valvontaa ja lisää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn työmäärää. Aso-lain muutos ja siihen läheisesti liittyvät asiat ovat olleet viime kuukausina varsin paljon esillä julkisuudessa. Pääkaupunkiseudulla toimivat asukasedustajat ovat ajaneet asiaa suuntaan, joka ei pidemmän päälle olisi aso-järjestelmälle eduksi. Heidän mukaansa käyttövastikkeiden hintataso olisi kytkettävä vastaavan aikakauden talojen asuntovuokriin. Edullinen käyttövastike on toki asukkaan kannalta ymmärrettävä tavoite, mutta on muistettava, että valtion rahoitusehdot ovat asotaloissa erilaiset kuin vuokrataloissa. Samoin aso-talot ovat lähtökohdiltaan korkeampilaatuisia ja ylläpitokustannuksiltaan korkeampia kuin perinteiset vuokratalot. Vasolla turvalliset kunta-omistajat Samalla kun aso-lain muutos oli otsikoissa, tuli ilmi Avain-Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyt. Marraskuun alussa media kertoi, että kaksi yksityishenkilöä käyttävät yhtiössä päätäntävaltaa yhtiöidensä kautta. Yhtiö on merkittävä aso-omistaja ja sen aso-taloja on kasvukeskusalueilla Suomessa muualla, mutta ei Länsi-Suomen alueella. Omaa Vaso-yhteisöämme koskien voin kuitenkin todeta, että yhtiömme omistus on vakaalla kunta-pohjalla. Yhtiömme kuuluu Turun kaupunkikonserniin ja merkittävimmät muut omistajat ovat Turun naapurikaupungit ja kunnat. Vasosta ei valu varoja yksityisille omistajatahoille ja kaikki päätöksenteko ja rahojen käyttö on mahdollisimman avointa. Tällä pyrin kertomaan sen, että Vason asukkailla ei ole minkäänlaista syytä ylimääräiseen huoleen asumisturvallisuutensa tai asumiskustannusten kehitysten suhteen. Viime viikkojen raflaavat lehti- ja radiojutut ovat valitettavasti joidenkin mieliin luoneet epävarmuutta. Yten uusi puheenjohtaja Tapio Kaihtela pitää alkavaa kautta mielenkiintoisena. Asumisoikeuslakia ollaan uudistamassa ja sen myötä asukkaiden mielipiteitä tullaan kuulemaan herkemmällä korvalla. Pekka Peltomäki toimitusjohtaja Helsingin väki piti Vason asukasdemokratiasta Yhteistyöelin Yte sai erinomaiset pisteet kun Helsingin Asumisoikeus Oy:n väki vieraili Turussa. Myös Kotivasoa arvostettiin hasolaisten silmissä korkealle. Helsingin Asumisoikeus Oy Haso teki syksyllä visiitin Turkuun. Vaso valittiin kohteeksi sen takia, että se on Hason kanssa saman kokoinen. Asukkaita ja asuntoja on saman verran. Vasolla tosin on kohteita selvästi enemmän, Hasolla kohteet ovat selvästi isompia kokonaisuuksia. Haso on kokonaan Helsingin kaupungin omistama. Yhteishallinnossa on eroavaisuuksia ja kokemuksia käytiin läpi vierailun keskusteluissa. Vasolla on yhteistoimintaelin Yte, mitä puolestaan Hasolla ei ole. Hason hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm piti yhteistoimintaelintä hyvänä ja katsoi, että Hasonkin pitää jatkossa pohtia yhteishallinnon toimivuutta kun yhtiö kasvaa nyt aika voimakkaasti. Hasossa organisaatio on Saxholmin mukaan Vasoa matalampi. Asukkaiden ääni tulee päätöksenteossa hyvin esiin, sillä hallituksessa joka toinen on Hason asukas. Vason oma lehti Kotivaso sai Saxholmilta kiittävän arvosanan. - Budjetin perusteet välittyvät näin jokaiselle vasolaiselle, hän perustelee. Hasossa tiedottaminen hoidetaan mm. netin ja kirjeiden avulla. Hiljattain Haso painatti ison ja kattavan asukkaiden kirjan. Kilpailutus loiventaa vastikkeen korotuspaineilta Vason vastike kallistuu vuoden 2011 puolelle hyvin maltillisesti, sillä monia kustannuksia on pystytty pienentämään kilpailuttamisen kautta. Vason toimintasuunnitelmaa ja talousarviota käytiin läpi Vaso-kokouksessa marraskuussa. Väkeä oli paikalla ilahduttavan paljon. Vaso on lähtenyt kilpailuttamaan eri toimintoja ahkerasti ja se on jo tuonut säästöjä. Esimerkiksi vakuutuslaskusta lähti puolet pois vuonna Kaapelitelevisioon budjetoidaan vuonna 2011 pari prosenttia aiempaa vähemmän juuri kilpailutuksen ansiosta. Isännöintipalkkio on vuonna 2011 noin kuusi prosenttia aiempaa pienempi samaisesta syystä. Kiinteistösähkön hinta saatiin kilpailun kautta laskettua, mutta kiristyvä verotus kumoaa säästön. Vason vastike kallistuu talousarvioehdotuksen mukaan keskimäärin 1,6 prosenttia maaliskuussa Korotus on maltillinen, ilman kilpailutuksia se olisi selvästi korkeampi. Korotuksen taustalla on monta tekijää. Kaukolämpö on kallistumassa merkittävästi, samoin kiinteistövero. Pernon telakan hiljeneminen näkyy myös Vason Pernon asuntojen vajaakäytössä. Leikkipaikkoja ehostetaan Talousarviossa ohjataan aiempaa runsaammin rahaa lasten leikkipaikkojen kunnostamiseen. Lisäksi 20 vuoden ikään ehtiville kiinteistöille ohjataan remonttirahaa. Kreulankartano on Vason historian ensimmäinen asuntokohde. Remontti-ideoita on sieltä jo ehditty kysellä talon asukkailta. Vaso on pystynyt lyhentämään velkaa viime vuosina hyvin. Aravalainoja on lyhennetty vuosina yhteensä 30 miljoonaa euroa. Lähiaikoina uutta korkotuettua lainaa pitää ottaa yhdeksän miljoonaa euroa, sillä uudistuotantoa on yhtiössä taas kahdeksan vuoden hiljaiselon jälkeen. Raision Keonraitin kerrostalo valmistui lokakuussa. Työn tai suunnittelun alla ovat kohteet Turun Westparkissa, Hirvensalossa, Kaarinassa ja Naantalissa. Vason tulevaa toimintaa ja lukuja esittelivät kokousväelle toimitusjohtaja Pekka Peltomäki ja hallintopäällikkö Teija Lamminen. Yte sai uuden puheenjohtajan Yhteistoimintaelimen henkilövalinnoista käytiin Vaso-kokouksessa vilkasta keskustelua. Joukkoon haluttiin ihmisiä myös Turun ulkopuolelta ja se toteutuikin. Uudistuneessa kokoonpanossa on nyt edustus Turusta, Raisiosta, Liedosta, Kaarinasta ja Naantalista. Uusina Yteen valittiin Mirja Kauppinen, Ulla Hurme, Merja Salmela ja Juhani Kuvaja. Erovuoroisista vanhoina jatkavat Vasossa asutaan edullisemmin Hason hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm pani merkille senkin, että vastikkeiden kontrolloinnissa Vaso on onnistunut hyvin. Keskivastike on helsinkiläisillä viidenneksen korkeampi kuin Vasossa. Pääkaupunkiseudulla asuminen on selvästi kalliimpaa kuin Turussa. Tämä heijastuu myös asumisoikeuskohteiden hintoihin. Liikevaihdossa Haso on jonkin verran isompi. Lainaa Hasolla on liki tuplasti enemmän kuin Vasossa. Helsingin Asumisoikeus Oy:n ryhmä sai kotiin viemisiksi 100 Tulipa Aboa kulttuuripääkaupunkitulppaania. Hason Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm otti lahjan ilolla vastaan. Saxholm toimii työssään Helsingin kaupungin budjettipäällikkönä. Hason hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm sai tulppaanin sipulit Vason toimitusjohtaja Pekka Peltomäeltä (vas.). Kuvassa ovat Hason hallituksen jäsenet Raimo Hartonen, Ilja Koskinen, Tuula Saxholm, Mikael Epstein, toimitusjohtaja Harri Lyytikäinen ja hallituksen jäsen Susanna Metsälä. Hartonen, Koskinen ja Metsälä ovat asukkaiden edustajia Hason hallituksessa. Armi Kauppinen, Juha Näkkilä, Ari Pikkarainen ja Tiina Tång. Varajäseniksi valittiin Jyrki Salminen, Tuomo Peltola, Tuire Kähkönen ja Stig Lehtovaara. Yten puheenjohtaja vaihtui, sillä nykyinen puheenjohtaja Riikka Lehtismäki ei opiskelukiireiden takia enää ehdi toimia täysipainoisesti tässä elimessä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti turkulainen Tapio Kaihtela. Riikka Lehtismäki valittiin äänestyksen jälkeen jatkamaan Yten varapuheenjohtajana. Vaso ei ole myytävänä Puhetta synnytti Vaso-kokouksessa myös Helsingissä syntynyt asumisoikeustoimintaa kritisoiva yhdistys. Yhdistys protestoi kallistuvaa asumista vastaan, mutta esimerkiksi Vasossa korotukset ovat pysyneet maltillisina. Vaso-kokous hyväksyi julkilausuman, jossa se ilmoittaa ottavan selvän pesäeron kyseiseen yhdistykseen. Vetoomus on julkaistu kokonaisuudessaan tässä lehdessä. Kokouksessa haluttiin myös mielipidettä siitä, olisiko mahdollista, että Vaso voisi joutua yksityisille markkinoille ja sen asunnot omistusasunnoiksi? Vason hallituksen puheenjohtaja Henrik Elfving muistutti, että lain mukaan kohteet pysyvät asumisoikeuskohteina, vaikka omistus vaihtuisi. Elfvingin mukaan Turulla tai naapurikunnilla ei ole mitään intressiä myydä Vasoa pois. Vaso on asuntomarkkinoita tasapainottava toimija ja sen olemassaolo on kuntien etu. Vaso-kokouksen päätteeksi osallistujat pääsivät tutustumaan Naantalin Soinisten passiivienergiatalokohteen uusiin havainnekuviin ja piirustuksiin.

3 3 Kodin keskeinen sijainti avaa portit monille harrastuksille Kun harrastuspaikkoja on lähellä kotia, ehtii touhuta monenlaista. Littoisissa asuvat 13-vuotiaat Aslak ja Emilia kulkevat harrastuksiin kotinurkille kävellen tai pyörällä. Aika harvoin heitä enää kuskataan autolla. Se säästää ympäristöä, aikaa ja rahaa. Aslak ja Emilia ovat kaksosia ja paljasjalkaisia vasolaisia. He syntyivät Turussa, sitten tuli muutto äidin työn perässä Littoisiin. Samalla lapsuuden vasokoti vaihtui toiseen, Littoisten vasokohteeseen. Musiikki on kaksosille yhteinen harrastus, mutta tyylissä on eroa. Aslakin pianoharrastus on saanut metallista sävyä ja rokki soi vahvasti. Aslak soittaa yksikseen ja koulun bändissä. Hän treenaa kavereiden kanssa läheisessä Kotimäen koulussa. Emilia loihtii pianosta mieluummin klassisempia sävyjä. Hän käy tunneilla Littoisten monitoimitalossa, ihan nurkan takana. Emilia kehittää erätaitojaan Emilia on innostunut myös partiosta. Hän käy Littoisten Pirtapiikojen kokoontumisissa puolen kilometrin päässä. Eräretket ja leirit kiinnostavat häntä partiossa kovasti. Hän pääsi mukaan mm. viime kesän Kilke-suurleiriin Sysmään. Emilia on ollut mukana myös tyttökerhossa kokkailemassa ja askartelemassa. Nykyisin iso osa Emilian ajasta menee kirjojen parissa. Emilia on Littoisten kirjastossa niin tuttu vieras, että hänet otettiin mukaan kirjaston asukasraatiin. Emilia tykkää varsinkin fantasioista. - Kaikki Harry Potterit on jo luettu, Emilia kuittaa. Monen sortin liikunta viehättää Aslakia Aslak on varsinainen liikunnan suurkuluttaja. Hän pelaa jalkapalloa Littoisten Työväen Urheilijoissa. Treenien lomassa hän on myös jalostamassa futisosaamistaan kaarinalaisseurojen yhteisessä kykykoulussa. Futsal on monen jalkapalloilijan kakkosharrastus ja sitä harrastetaan varsinkin talvisin kun jalkapallokentät ovat hankien peitossa. Muutaman sentin kokoista nahkapalloa pompottaa myös Aslak. Futsalissa pyörii nykyisin myös sarja ja tässä Littoisten joukkue kuuluu alueen parhaimpiin. Takavuosina Aslak ehti kokeilla myös akrobatiaa ja judoa. Kumpaakin pääsi harrastamaan kotinurkilla. Omatoiminen kulkeminen kasvattaa vastuunottoa Aslak ja Emilia ovat hyviä esimerkkejä lähiliikkujista. Kun harrastus on lähellä, liikkumiseen ei tarvitse käyttää fossiilisia polttoaineita. Kun harrastuspaikka on ihan nurkilla, perille pääsee omin voimin, polkien tai kävellen. Kun liikkuu treeneihin itsekseen, omatoimisuus kasvaa. Kaksoset käyvät nyt Littoisten Kotimäen koulua, mutta jossain kohtaa elämää pitää katsoa Littoista tai Kaarinaa pidemmälle. Omaa tulevaa ammattia pohtiessa Aslak mainitsee kokkauksen tai insinöörin hommat. Emilia haluaisi isona floristiksi. Jos näin käy, hän voisi perehtyä kukkien maailmaan vaikka Aslak on intohimoinen futaaja, Emilia innostuu partiotaidoista. Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksessa Tuorlassa. Mielihalut muuttuvat, Vaso taipuu ja täyttää toiveet Omaa pihaa ja grillielämää alkoi tehdä mieli kun kevät eteni. Lopulta Kauppisen perheen haave toteutui ja Vason kerrostaloasunto vaihtui Vason rivitaloon. Kauppisen perhe on tyytyväinen asumisoikeuden joustavuuteen asunnon vaihdossa. Tätä ominaisuutta arvostavat tutkimuksen mukaan muutkin vasolaiset. Neljä vuotta sitten Kauppisen perhe asui vielä Vason kerrostalokohteessa Kohmossa. Vaihto raisiolaiseen rivitaloon tapahtui yllättävänkin nopeasti. - Vilkaistiin nettiä ja siellä oli Vasolla vapaana kohde Raision asuntomessualueella Katteluksessa. Mirja Kauppinen soitteli Vasoon sattumalta samana päivänä kun haku oli jo päättymässä. Yllättävän harva oli kiinnostunut Markonpihan rivitalokohteesta, joten muutto sinne toteutui nopeasti. Kauppisten asuntomessukohde on kaksikerroksinen ja lasten leikkipaikka on nurkan takana. Kun perheen lapset varttuvat, he aloittavat koulunkäynnin läheisessä Kaanaan koulussa. Busseja kulkee kovin harvoin, mutta se ei Mirjan mukaan perhettä suuremmin haittaa. - Kaupassa käydään autolla pari kertaa viikossa ja silloin ostetaan kerralla enemmän. Muutossa Kohmosta Kattelukseen Mirjalla oli yksi tärkeä toive: kuuden hengen ruokapöytä pitää mahtua uuteenkin asuntoon. Nyt pöytä seisoo väljästi Raision asunnon olohuoneessa. Tilaa on myös ylöspäin, sillä olohuone on rakennettu hauskasti puolentoista kerroksen korkeuteen. Kolmen ja puolen vuoden kokemus on vahvistanut perheen käsityksen siitä, että Markonpiha on heille sopiva paikka. Grilli lämpiää pihalla, alue on mielenkiintoinen ja tasokas. Kauppisen perhe on tyypillinen vasolainen perhe. Nuorena ei ole varaa omistusasuntoon, eikä vuokralla-asuminen oikein kiinnosta. Asumisoikeus on tässä hyvä välimuoto. Mirja Kauppisen mukaan Markonpihan kaltaisesta rivarikohteesta joutuisi vuokramarkkinoilla pulittamaan enemmän kuin mitä heidän asuntonsa vastike nyt on. Joustavuutta ja edullisuutta arvostetaan Suomen asumisoikeusyhteisöt -yhdistyksen tilaaman tutkimuksen mukaan asumisoikeuskoti valitaan juuri elämäntilanteen tai rahatilanteen takia. Vastaajista yli 80 prosenttia allekirjoitti tämän. Asumisoikeusasuminen ei vaadi suurta alkupottia ja siitä pääsee tarvittaessa sujuvasti eroon, jos vaikka muuttaa paikkakunnalta. Tutkimukseen haastateltiin asumisoikeuskohteiden asukkaita ympäri Suomea mm. Vason alueella. Tutkimus valmistui keväällä Innolink Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan asumisoikeusasukkaat ovat valintaansa perin tyytyväisiä: Joka neljäs asukas on jo suositellut muotoa tuttaville, kolmannes suosittelisi lämpimästi ja vain kuusi prosenttia vastaajista ei halua suositella asumisoikeusjärjestelmää muille. Kun asumisoikeuskohteen asukkaita pyydettiin määrittelemään mielikuvaa asumisoikeudesta, saatiin seuraavia sanoja: tarpeellinen, turvattu, riskitön, helppo. Arvostus voisi olla korkeammallakin Yleistä mielikuvaa asumisoikeusasumisesta lienee paikallaan parantaa, sillä aika harva vastaajista piti tätä asumistapaa arvostettuna. Tutkimuksen mukaan mieluisin asumismuoto on omistusasunto, sitä kannatti yli puolet vastaajista. Asumisoikeus tuli sujuvasti kakkosena, sitä kannatti vajaa kolmannes. Vuokra-asuminen jäi selvästi marginaaliksi. Oma sana painaa omassa asunnossa Noin 70 prosenttia vastaajista katsoi, että vaikutusmahdollisuus omaan asumisoikeusasuntoon on hyvä tai ainakin kohtalainen. Sen sijaan oman kiinteistön asioihin vaikutusmahdollisuudet koettiin vähäisemmiksi. Iso osa vastaajista haluaa, että Asumisoikeusyhteisöt-yhdistys vaikuttaisi voimakkaasti valtion määräämiin lainaehtoihin. Paljon haluttiin myös pelisääntöjen kehittämistä, jotta asukkaat voisivat vaikuttaa asumiseensa entistä paremmin. Lastenhuone sijoitettiin Raisiossa yläkertaan, esittelee Roopen ja Erikan äiti Mirja Kauppinen.

4 4 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 Vason strategia mukaan Varsinais- Suomen Asumisoikeus Oy Vaso omistaa, ylläpitää ja tuottaa Turun talousalueella laadukkaita ja viihtyisiä asuntokäytössä olevia kiinteistöjä, joista asuntojen hallintaoikeuksia luovutetaan asukkaiden käyttöön asumisoikeussopimuksilla. Yhteistyössä asukkaiden, kuntien ja alan etujärjestöjen kanssa jatketaan asumisoikeusjärjestelmän kehittämistä vahvana kolmantena vaihtoehtona asuntomarkkinoilla. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä kustannustehokkaasti tavoittelematta voittoa ja jakamatta vastikkeetonta etuutta osakkailleen. Vaso perustaa toimintansa seuraaville arvoille: Palvelualttius Asukasläheisyys Luotettavuus Kilpailukykyisyys Yleistä Vuoden 2010 lokakuun lopussa valmistui ensimmäinen uusi Vaso-talo vuoden 2002 jälkeen. Vuonna 2011 on valmistumassa kaksi uutta kiinteistöä. Strategiamme mukainen uudisrakentamistahti on vähintään yksi uusi kiinteistö vuodessa. Vuonna 2008 uudelleen käynnistyneen ARA-tuotannon tavoitteena oli mm. tuoda helpotusta heikentyneeseen rakennusalan työllisyystilanteeseen. Lyhyt lamajakso toi tarjolle Vason kannalta kiinnostavia tontteja. Vason uudistuotanto on suhdannetilanne huomioiden taloudellista ja työllisyyttä tukevaa. Tilastokeskuksen julkaiseman kiinteistön ylläpitokustannusten kokonaisindeksi nousi 2,7 prosenttia vuoden 2010 toisella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Kuluttajahinnat nousivat 1,4 % syyskuusta 2009 syyskuuhun Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat olleet jo useamman vuoden ajan useita muita indeksejä nopeammassa nousuvauhdissa. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista on vuodessa eniten kallistunut vesi- ja jätevesikustannukset 4,7 %. Seuraavaksi eniten nousivat lämpökustannukset 4,1 %, hoitokustannukset 3,1 % ja työkustannukset 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Vuokrat nousivat koko maassa vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä 1,7 %. Turun seudulla arava-asuntojen keskivuokra oli kesäkuun 2010 lopussa 9,21 /m 2 /kk, jossa oli nousua 2,1 %. Turun seudun vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra oli samaan aikaan 10,06, jossa oli laskua 2,2 % vuodessa. Rakennuskustannukset nousivat kokonaisuutena 2,0 % syyskuusta 2009 syyskuuhun 2010, jossa rakentamisen työkustannukset nousivat 0,2 % ja tarvikepanosten hinnat 3,6 %. Käyttövastikkeiden muutokset tulevat olemaan Vasossa edeltävää vuotta korkeammat, mutta pidemmän ajan keskiarvoihin verrattuna maltillisempia. Yleinen kustannustason nousu ja muut tekijät aiheuttavat käyttövastikkeisiin keskimäärin 1,6 % korotuksen. Keskimääräinen käyttövastikkeiden korotus on ensi keväänä 0,14 / m 2 /kk. Korotuksen jälkeen keskivastike on 8,96 /m 2 /kk. Pernon telakan laivatilausten heikko tilanne vaikuttaa huomattavasti Turun seudun asuntomarkkinoihin laajemminkin, mutta erityisesti vuokra-asuntojen markkinatilanteeseen. On arvioitu, että Turun seudulla on vapautunut jopa 300 vuokra-asuntoa. Vasossa vaikutus näkyy erityisesti itse Pernossa oleviin asuntoihin. Myönteisesti asuntomarkkinoihin vaikuttaa alhainen korkotaso ja usko sen pidempiaikaiseenkin pysyvyyteen. Alhainen korkotaso on positiivinen tekijä myös asumisoikeusasuntojen kysynnän kannalta. Vaso-asuntojen kysyntä on kehittynyt myönteisesti. Uusien kohteidemme myynti on sujunut hyvin, vaikka uusien kustannustaso on luonnollisesti vanhoja kalliimpaa. Kysyntäodotukset vuodelle 2011 ovat myös yleisesti ottaen hyvät, Turun Pernon aluetta lukuun ottamatta siksi kunnes telakan toiminta taas käynnistyy. Laki asumisoikeusasunnoista on uudistuksen kohteena. Hallituksen esitys lakimuutokseksi annettiin elokuussa Uudistuksilla halutaan varmistaa asumisoikeusjärjestelmän talouden ja hallinnon läpinäkyvyys. Yhteistoimintajärjestömme Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja asukkaamme ovat antaneet vireillä olevia lain tekstejä tuloksellisestikin kehittäneitä lausumia lakimuutoksen kestäessä. Laki saattaa tulla voimaan jo vuoden 2011 alussa. Vuosi 2011 on toiminta-alueellamme Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi. Suhtaudumme siihen Vasossa positiivisena alueellisena asiana. Jokaisen Vaso-kiinteistön piha-alueelle on istutettu 100 Tulipa Aboa -tulppaanisipulia syksyllä Niiden uskotaan luovan ensi keväällä iloa jokaisen vasolaisen mieleen. Vuoden 2009 lopulla käynnistettiin energiataloudeltaan passiivitalo-luokkaan tähtäävä Vaso/Soininen -projekti. Suunnitelmien mukaan Naantalin Soinisiin rakennetaan vuosien aikana 31 asunnon pientalotyyppinen alue, jossa isoimmat 5h+k+s -asunnot ovat erillistaloina ja niitä pienemmät asunnot paritaloina sekä muutaman asunnon mittaisina rivitaloina. Projektin tutkimusosalla on Tekes- ja ARArahoitus. Rahoittajien ja Vason intressinä on kehittää elinkaaren aikaista energiatehokkuutta ja minimoida haitallisia ympäristöhaittoja, tutkia eri energiamuotojen mahdollisuuksia ja kehittää uudisrakennuksen rakennuttamis- ja hankintaprosessia. Suunnitteluvaiheessa on työmetodina käytetty Rakli ry:n hankintaklinikkaa. Projektin aikana on päädytty toteuttamaan hankinta kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Vuoden 2011 alussa Vason omistuksessa on huoneistoa 100:ssa kiinteistössä viiden kunnan alueella. Niistä 36 on kerrostalo- ja 64 rivitalo- tai paritalokohdetta. Vuoden 2011 alkaessa Vasolla on käynnissä kaksi uudisrakennushanketta, joihin vuoden aikana valmistuu 52 asuntoa. ARAn myöntämiä korkotukilainavarauksia on kahden kohteen aloittamiseksi, joihin tulee 43 asuntoa, valmistuen lähinnä vuoden 2012 aikana. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy kuuluu Turun kaupungin muodostamaan konserniin. Vaso on 21:nen toimintavuotensa alkaessa merkittävä asuntokiinteistöjen omistaja toimintaalueellaan ja samalla merkittävä Turun ja ympäristökuntien yhteistyöyritys. Yhtiön organisaatio, hallitus ja henkilöstö Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen nimeämänä yhdeksän jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi alkoi vuoden 2010 alussa. Hallituksen päätettäväksi tulevia Asuntopäällikkö ja kaksi asuntoneuvottelijaa asioita valmistelee hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä koostuva työvaliokunta. Yhtiö toteuttaa vuonna 2006 vahvistettua strategiaa Vason strategia Vasossa ja Vason ympäristössä on kuluneessa viidessä vuodessa tapahtunut muutoksia, josta syystä olemme päättäneet päivittää strategiamme ensi vuoden aikana. Vaso vastaa omalla henkilöstöllään kiinteistökantansa keskushallinnosta, vapautuvan asuntokannan markkinoinnista, uustuotannon ohjauksesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä 59 kiinteistön isännöinnistä. Ostopalveluna hankitaan vajaa puolet kiinteistöjen isännöinnistä ja kiinteistönhoito sekä valtaosa rakennuttamiseen liittyvistä toiminnoista. Yhtiön henkilöstön vahvuus on 10 henkilöä. Henkilöstön kanssa käydään vuosittain henkilökohtaiset kehityskeskustelut ja työehtosopimuksen mukaiset arvioinnit. Henkilökunnan ammattitaitoa ja työkykyä ylläpidetään koulutuksella ja virkistystoiminnalla. Taloudellisen ja toiminnallisen tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös henkilöstötilinpäätös. Vakituisen henkilökunnan vuosilomien aikana, asiakaspalvelun kiireapuna ja lähinnä viikonloppuisin tapahtuvissa asuntoesittelyissä käytetään tilapäistyövoimaa. Markkinoinnissa ja Kotivaso-lehden toteutuksessa käytetään asiantuntijapalveluja ja ulkopuolista toimittajaa. Toimitilat Vason keskushallinto jatkaa toimintaansa omassa omistuksessa olevassa katutason toimistotilassa, osoitteessa Rauhankatu 4, Turku. Asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon Vason hallinnossa noudatetaan asumisoikeusasuntoihin liittyvää asukasdemokratiaa. Siihen on sitouduttu asukkaiden kanssa tehdyissä asumisoikeussopimuksissa. Yhtiön hallituksessa toimii yhtiökokouksen valitsemana kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen asukkaiden edustajina, lisäksi asukkaat nimeävät tilintarkastajan valtuuksilla toimivan valvojan. Kiinteistöissä toimivia asukastoimikuntia aktivoidaan kohteiden isännöitsijöiden ja koko Vason asukaskuntaa edustavan kuusitoistajäsenisen yhteistyöelimen, Yten, kautta. Asukkaita laajemmin koskevista kysymyksistä neuvotellaan ja päätetään yhteistyöelimen kanssa. Asukasvaikuttamisen kannalta tärkein kokous on kaksi kertaa vuodessa pidettävä Vaso-kokous, jonne kutsutaan kaikkien kiinteistöjen edustajat. Vasokokouksessa nimetään edustajat yhtiön hallitukseen, valitaan valvoja sekä Yte ja käsitellään yhtiön talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle sekä kulloinkin ajankohtaiset asiat. Vuoden mittaan esille tulevien asioiden valmistelua tehdään Yten työvaliokunnan ja Vason toimihenkilöjohdon kanssa. Esille tulevien asioiden niin vaatiessa, järjestetään valmistelutilaisuuksia myös muiden Yten työryhmien kanssa. Yhtiön hallinnon ja asukasedustajien yhteisenä kehityskohteena on kehittää Vaso-isännöintiä sellaiseksi, että tietojärjestelmien kehityksen avulla pystytään välittämään tietoa ja tavoittamaan mahdollisimman monet asukkaat, vaikka oma-aloitteinen aktiivisuus ei olekaan nousussa. Markkinointi Yhtiökokous Hallitus 9 jäsentä, 3 varajäsentä Toimitusjohtaja Hallintopäällikkö ja kaksi kirjanpitäjää Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin ja Liedon asuntoviranomaiset ylläpitävät hakijajonoja ja vahvistavat asukasvalinnat sekä asukkaiden vaihtuessa poismuuttavalle asukkaalle maksettavan asumisoikeusmaksun indeksi- ja muutostyökorvauksineen. Vapautuvien asuntojen markkinoinnille haetaan uusia muotoja kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa. Asiakaskontaktit syntyvät entistä runsaammin internetin kautta. Asunnon hakutoiminto on hoidettavissa kokonaisuudessaan netin välityksellä. Vason asuntokanta ja myynnissä olevat asunnot ovat esillä omilla kotisivuillamme Myynnissä olevat asunnot ovat tarjolla myös Oikotie.fi ja Etuovi. com -palveluissa. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n internet-portaalin kautta voidaan tehdä koko aso-järjestelmän yleismarkkinointia sekä ohjata sen käyttäjiä aso-yhteisöiden asiakkaaksi. Lähinnä lähiöiden saunattomien kerrostaloasuntojen käyttöastetta on tehostettu vuokraamalla asuntoja määräaikaisilla vuokrasopimuksilla ja antamalla em. tyyppisiä vapaita asuntoja ulkopuolisten välittäjien vuokrattavaksi. Vuoden mittaan pidetään tarpeen mukaan asuntoesittelyjä. Vuosittain järjestetään näkyvä ja kuuluva yleismarkkinointikampanja. Kiinteistöjen isännöinti Kiinteistökohtaisesti nimetyt isännöitsijät vastaavat isännöinnistä, kohteen budjetoinnista ja talousseurannasta sekä järjestävät yhteistyössä asukkaiden kanssa kiinteistönhoidon. Oman isännöintiyksikön hoidettavana on nyt 59 kiinteistömme isännöinti. Ostopalveluna hoidetaan tämän jälkeen 41 kiinteistön isännöinti. Se on järjestetty tällä hetkellä kahden isännöintiyrityksen kanssa. Kesällä 2010 toteutetun kilpailutuksen johdosta ostopalveluosuus siirtyy kokonaan V-S Isännöintitalo Oy:n kanssa toteutettavaksi. Tässä palvelujen tuottamistavassa pääsemme vertaamaan omana isännöintinä ja ostopalveluna hoidetun isännöinnin toimivuutta sekä hinta- että laatutasoa. Yhteistyössä yhtiön keskushallinnon, asukashallinnon ja isännöitsijöiden kanssa kehitetään isännöintiä paremmin toimivaksi Vaso-isännöinniksi. Kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä ja kiinteistöassistentti Isännöinnissä onnistumista seurataan asukkaille suunnattujen selvitysten sekä isännöintiyritysten kanssa käytävien palvelun kehityskeskustelujen avulla. Kiinteistönhoito Kiinteistölle nimetty isännöitsijä on ensisijaisesti vastuussa, että kaikki kiinteistönhoitoon kuuluvat tehtävät on oikein järjestetty. Kiinteistön asukkaat osallistuvat kiinteistönhoidon tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja voivat ottaa itse tehtäväkseen haluamiaan tehtäväkokonaisuuksia. Käytössä on ns. ostoskori-periaate. Asukkaiden omana työnä tapahtuvaan kiinteistönhoitoon liittyvien tehtävien ja perinteisten pihatalkoiden varalle on otettu koko Vason kattava talkootyövakuutus. Kiinteistöjen ylläpidossa huolehditaan, että niiden kunto pysyy kaikilta osiltaan hyvänä ja asukkaiden vaihtuessa tehdään enemmän kuin välttämättömät huoneistokorjaukset. Siihen on varattu myös kohteiden talousarvioissa rahoitusta. Kiinteistöissä, joiden käyttöönotosta tulee kuluneeksi 10 vuotta ensi vuoden aikana, järjestetään 10-vuotistarkastus. Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi kiinteistön piha-alueet varusteineen, yhteiset ja tekniset tilat sekä asunnot. Tarkastuksen lopputuloksena luodaan yleiskuva 10-vuotiaan kiinteistön tilasta tulevien vuosikorjaus-, ym. suunnitelmien perustaksi. Kiinteistökannan kehittäminen ja uudisrakentaminen Yhtiön uudistuotanto oli keskeytyksissä vuoden 2002 lopun ja vuoden 2010 välillä. Sillä välillä on vuonna 2004 ostettu yksi valmis asumisoikeuskiinteistö. Asuntorakentamisen markkinoilla tapahtuneet muutokset, kysyntätekijät ja aso-järjestelmään tulleet, mm. seniorikansalaisia houkuttelevat muutokset, ovat saaneet uudistuotannon käynnistymään uudelleen. Samaan suuntaan ovat vaikuttaneet myös omistajakuntiemme kannanotot, mm. Turun asunto- ja maankäyttöohjelma , jossa Vasolle on kirjattu osa sektorivastuusta työvoimapoliittisessa ja nuorille suunnatussa asuntotarjonnassa. Turun suunnitelmakauden asuntotuotantotavoite on asuntoa vuodessa. Nykyisessä suhdannetilanteessa Vason uudistuotanto on taloudellista ja työllisyyttä tukevaa. Vuoden aikana tehdään vanhempiin kiinteistöihimme kohdistuvia kuntoarvioita. Niiden osana tehdään myös suppea energiakatselmus. Nämä molemmat antavat perustietoa kiinteistöjemme teknisestä kunnosta tulevia uudistustoimenpiteitä varten. Kuntoarvioiden ja energiakatselmusten kustannusten kattamisessa käytetään hyväksi tarjolla olevia ympäristöministeriön myöntämiä avustuksia. Ensimmäiseksi valmistunut Kreulankartano-kiinteistömme saavuttaa 20

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2011

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2011 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2011 2 PÄÄKIRJOITUS Turku 9.12.2011 Asumisen kustannukset hurjassa nousussa Asumiseen liittyvät kulut ovat olleet useampana vuonna perinteistä inflaatiokehitystä

Lisätiedot

Puron lorinaa kuunnellen ja jäkälää katsellen. Vaso talousarvio ja toimintasuunnitelma. Mielenkiintoinen luottamustehtävä. Sekajätettä ei enää ole!

Puron lorinaa kuunnellen ja jäkälää katsellen. Vaso talousarvio ja toimintasuunnitelma. Mielenkiintoinen luottamustehtävä. Sekajätettä ei enää ole! Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti talvi 2008 3 Puron lorinaa kuunnellen ja jäkälää katsellen 4 5 Vaso talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 7 9 Mielenkiintoinen luottamustehtävä

Lisätiedot

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön.

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön. VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI TALVI 2007 2 4 6 9 Vaso perustaa kiinteistöjen johtamiseen oman yksikön Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Pihakilpailun 2007 -tulokset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2005

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2005 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2005 Turku 5.12.2005 Hoitokulujen kasvu Vasossa alle maan keskitason Ensi vuodelle tulee korotuksia enemmän asumisen hintaan kuin on lähivuosina totuttu.

Lisätiedot

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2006 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6 4 5 5 Vason strategia 2007 2015 Vason asukkaille asiakaskortti Pitkään asuneelle Kymppihyvitys 9 11 Vason

Lisätiedot

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004. Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003. Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004. Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003. Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2003 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004 Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003 Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005 Vaso-kokous ja Yten toiminta 2004 Vaso-laajakaistan ensimmäiset kuukaudet Asukastoiminta

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2012 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Tässä lehdessä: Kreulankartano Halisissa 3 Perusparannusta aloitellaan 3 Paikan merkitystä ei voi ylikorostaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Syksy 2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Syksy 2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Syksy 2014 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Turku 29.10.2014 Strategia edellyttää tontteja keskustasta Yhtiömme hallitus päivittää Vason strategiaa.

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2011 2 Filosofi Pekka Himasella oli viime vuonna omakohtainen kokemus kodin hankkimisesta ja se tuotti mielenkiintoista materiaalia asumisesta filosofointiin.

Lisätiedot

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun Var s i nai s S u o m e n A s u m i s o i ke u s Oy:n ti e d otu s le hti 3 4 7 9 11 Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä Toimintakertomus vuodelta 2008 Energiatodistus avuksi energiankulutuksen

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2013. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2013. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Tässä lehdessä: Paratiisin linnuilla ja pastellilla kesän saa tulvimaan kotiin 3 Asukastyytyväisyyskyselystä

Lisätiedot

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason.

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason. Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2010 Mistä vastikkeissasi maksat Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason Asokoti ensiasunnoksi Uusi alueosa tuo tiedon lähellesi sisältö 2/2010

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2015. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2015. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2015 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Turku 29.4.2015 Tässä lehdessä: Asumisoikeuden tulevaisuus? Asumisoikeusasuntoja saisi olla enemmän 3 Vason

Lisätiedot

Kotivaso. Mutkatonta rinnakkaiseloa. Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä. Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan

Kotivaso. Mutkatonta rinnakkaiseloa. Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä. Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan Kotivaso VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI SYKSY 2005 Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan Mutkatonta rinnakkaiseloa Lyhyt

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012 Asokotien lehti 2 /2012 Tartu remonttitarjoukseen Vaikuttaako eurokriisi asumisen hintaan? Järjestelmä luo nahkaansa Anna uusi alku kehollesi Uuden aikaa tarinan > Alueosassa paikallisasiaa sivuilla 18

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku Kiinteistö tammikuu Jari EtElämaa tilintarkastaja: VIESTI 1/2013 Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen antaa jätteenkuljetuksesta päätösehdotuksen Tavoitteena on, että taloyhtiöt eivät maksa tuloveroa

Lisätiedot

Mikalo mikalo. Asukaskokouskutsu, Asukasdemokratia, sivu 5. oy:n asukaslehti. sivu. sivu. sivu 3. Lukijan kuva: Sanna Rautiainen

Mikalo mikalo. Asukaskokouskutsu, Asukasdemokratia, sivu 5. oy:n asukaslehti. sivu. sivu. sivu 3. Lukijan kuva: Sanna Rautiainen Mikalo mikalo 1 / 2 0 1 4 Asukaskokouskutsu, 3 oy:n asukaslehti Lukijan kuva: Sanna Rautiainen 10 14 Vesitorninkatu 6 asukkaita kerhoillassa tekemässä virpomisvitsoja. Asukasdemokratia, 5 Elokuvaaja Hamid

Lisätiedot

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme Asokotien lehti 1/2014 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön 35 Saunasta Tilaihme Iloitse arjesta! pääkirjoitus sisältö 1/2014 Asuminen monimutkaistuvassa

Lisätiedot

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT Tammikuu 1/2012 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame Tapani Hellstén kaupunginjohtaja: Marko Hellevaara toimitusjohtaja: Lämmitystaparatkaisut kannattaa tehdä nyt Kaukolämmön hinnan korotus ohjaa vaihtoehtoisiin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit 630 V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 6 vuotta Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit VVO:n asiakkaana voit saada Sonera Laajakaista ADSL tai Sonera Laajakaista Kaapeli -liittymän nyt erityisen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin 5 2009 27.10.2009 Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin Loviisalaistaloyhtiö maksaa veroja ja maksuja yli 40 prosenttia oululaisyhtiötä enemmän Talousarvio-ohje

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Laajakaista jo lähes kaikissa kiinteistöissä SIVU 4 Nikun uusi hallitus esittäytyy SIVU 6 Säästä siivoamalla! SIVU 9 Nikulainen Niiralan

Lisätiedot

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2012 4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Toivoisin asumisoikeusasukkailta

Lisätiedot