Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 SISÄLTÖ Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat 4 3 Koko kaupunkia koskevat valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 5 4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kaupunginhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Palvelustrategian arviointi Varhaiskasvatus Perusopetus Kaukametsä Ympäristötekniset palvelut Investoinnit Käyttötalouden toteutuminen 13 5 Kaupungin määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Liikelaitokset Merkittävät tytäryhtiöt 16 6 Muita havaintoja kaupungin toiminnasta Edellisen vuoden kertomuksen esitysten arviointi Liikelaitostamiset Kainuun Pelastustoimi 19 7 Alijäämän kattamisvelvoite 19 8 Vuolijoen kunta Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kunnanhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala 8.2 Käyttötalouden toteutuminen Kunnan määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Muuta 23 9 Esitykset Talvivaaraan varautuminen Elinkeinotoimen järjestelyt Sisäisen valvonnan arviointilausuma Kiitokset Yhteenveto 25 Liite Vuolijoen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

3 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kaupunginvaltuusto valitsi toimikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluvat: jäsen Hannu Juntunen Ritva Mikkonen Ilkka Juntunen Annamaija Kolli-Kauppinen varajäsen Kimmo Niskanen Pirjo Laaksonen Juha Toivo Taina Korhonen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty Hannu Juntunen ja varapuheenjohtajaksi Ritva Mikkonen. Lisäksi syksystä 2006 lähtien kuntaliitoksen johdosta Tauno Heiskanen on osallistunut pysyvänä asiantuntijana lautakunnan kokouksiin. Hän jatkaa varsinaisena jäsenenä vuoden 2007 alusta alkaen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Arja Laatikainen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut sisäinen tarkastaja Seija Huttunen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Lähtökohtanaan kaupunginvaltuuston hyväksymä visio ja toimintastrategia tarkastuslautakunta on arvioinut aikaisempien vuosien tapaan toiminnallis-ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tasapainotettuun tuloksellisuusmalliin perustuen. Arvioinnin tarkoituksena on tukea päätösten tekemistä ja toimeenpanoa. Arviointitehtävänsä edelleen kehittämiseksi lautakunta on käynyt myös keskusteluja kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajien kanssa. Tarkastuslautakunnan keskeisenä painopistealueena vuonna 2006 ovat olleet elinkeinostrategian seuranta, liikelaitostamiset, tytäryhtiöt, Kaukametsän toiminta, perusopetuksen tila, kuntaliitos, alijäämän kattamiseksi laaditut tasapainottava taloussuunnitelma ja toimenpideohjelma sekä kaupungin talous että investoinnit. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta on saanut selvityksiä toimintojen järjestämistavoista, kuullut toiminta- ja talousasioissa kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä. Kokouksissa on käsitelty tilintarkastukseen liittyviä asioita, tarkastuksen raportointia ja arviointikohteita. Kertomusvuonna tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta ja käsitellyt niissä 90 asiaa. Lisäksi lautakunta on kokoontunut kolme kertaa vuonna 2007 arviointikertomuksen laadintaa varten. Tutustumiskäynneillä on selvitetty Kajaanin uimahallin ja Vuolijoen urheilutalon toimintaa sekä perehdytty kohteiden tulevaisuuden suunnitelmiin. 3

4 Kaupungin ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnat ovat pohtineet keskinäistä yhteistyötään yhteisessä tapaamisessa. Lisäksi on pidetty yhteinen kokous Vuolijoen tarkastuslautakunnan kanssa Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin vuoden aikana. Lisäksi on järjestetty yhdessä maakuntakuntayhtymän kanssa tarkastuslautakuntien seminaari Kainuun kuntien tarkastuslautakunnille. 1.3 Tilintarkastus Kaupungin ulkoisesta tilintarkastuksesta toimikaudella huolehtii Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Veli Matti Seppälä ja avustavana tarkastajana, kauppatieteiden maisteri Juha Huotari. Vuonna 2006 vastuullinen tarkastaja ja avustava tarkastaja ovat suorittaneet kaupungin hallinnon tarkastuksia sopimuksen mukaisesti yhteensä 58 päivää. Tilintarkastajat ovat esitelleet työohjelmansa tarkastuslautakunnalle ja raportoineet tarkastusvuoden 2006 aikana havainnoistaan kolme kertaa. 2 ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Valtuusto päättää kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupunginhallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointia, jossa on mukana kuntalaisen näkökulma. Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006), jolloin tarkastuslautakuntaa koskevaan 71 :ään on lisätty uusi momentti. Tämän mukaisesti tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainotavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu sekä kaupunginhallituksen tilinpäätöksessä esittämiin tietoihin että tarkastuslautakunnan arviointikokousten yhteydessä saamiinsa tietoihin ja havaintoihin. Toimialojen ja tilintarkastajien raportit ja selvitykset ovat myös olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. 3 KOKO KAUPUNKIA KOSKEVAT VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 4

5 Vuoden 2006 talousarvioon kirjatut tavoitteet ovat perustuneet kaupunginvaltuuston hyväksymään tasapainotetun tuloksellisuuden strategiaan ja johtamisjärjestelmään. Lisäksi arviointimenetelminä on käytetty asiakastyytyväisyys- ja työyhteisön toimivuuskyselyn seurantatutkimuksia. Seuraavassa arvioidaan, miten vuoden 2006 talousarvioon kirjatut koko kaupunkia koskevat sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden (Tilinpäätös 2006, 11) kohdalle kirjattu palvelustrategian arviointi käsitellään myöhemmin luvussa 4.4. Lukuun ottamatta korkea-asteen koulutuksen aloituspaikkojen määrän säilymistä muut asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Uudistumisen ja henkilöstön työkyvyn (Tilinpäätös 2006, 12) osalta kehityskeskustelujen käynnin 100 %:n tavoite ei ole toteutunut suunnitellusti, koska toteutuman mukaisesti niitä on käyty vain 80-prosenttisesti. Koska kehityskeskustelut ovat perustaso, jolta kokonaistavoitteita lähdetään arvioimaan, niin perustason puutteet vaikuttavat koko arviointiketjuun heikentävästi. Työyhteisöjen toimivuustutkimuksista on tehty seurantatutkimus, jolla on saatu selvitettyä, mihin asioihin jatkossa tulee panostaa. Prosessien ja rakenteiden osalta talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmien toimivuus parani koko vuoden ajan, vaikka poistojen kirjaantuminen ajantasaisesti ei onnistunut. Talousraporttien otto helpottui huomattavasti loppuvuodesta uuden (client)- version käyttöön oton myötä. Rahoituslaskelman ja konsernitilipäätöksen laadinta eivät ole vielä käytettävissä. Palvelustrategia päivitettiin tavoitteen mukaisesti, mutta siihen liittyvät palvelujen tuotantotapojen muutospäätökset siirtyivät vuodelle Taloudellisten resurssien tavoite käyttötalouden tuloksen osalta jäi hieman vajaaksi eli euroa (0,8%) peruskunnan osalta, mutta kun tarkastellaan peruskuntaa liikelaitoksineen, tavoite on saavutettu hyvin. Muut asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOIMIALAKOHTAINEN TOTEUTUMINEN 4.1 Kaupunginhallituksen alainen toiminta Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen ohella Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin Vesi ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, aluekehitysohjelmista, elinkeinokeskuksen yritystoiminnasta, matkailun kehittämisestä ja markkinoinnista vastaava Kajaanin Teknologiakeskus Oy ja Kainuun maakunta kuntayhtymä sekä keskushallinto. Kaupunginhallitusta ja keskushallintoa lukuun ottamatta muut toiminnat arvioidaan liikelaitosten 5.1. ja tytäryhtiöiden 5.2. osioissa. Kaupunginhallituksen osalta ei ole asetettu tavoitteita, vaan toimenpiteitä (tilinpäätös ). Suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin lukuun ottamatta taloudellisia tavoitteita, koska toimintakate ylittyi 5

6 euroa. Suurin ylitys muodostui Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksuosuuden kasvusta, koska maksuosuuteen vaikutti sopimuksen mukaisesti kaupungin verotulojen lisäys. Tuloverojen kasvu johtui tuloveroprosentin korotuksesta 18,75 %:sta 19 %:iin ja ansiotulojen arvioitua paremmasta kehityksestä sekä siitä, ettei kunnallisverotuksen vähennyksiin tehty merkittäviä perustemuutoksia. Kaupungin maksuosuudeksi Kainuun maakunta kuntayhtymälle perussopimuksen mukaan arvioitiin talousarviossa euroa eli 59,6 %. Tilinpäätöksen mukaan maksuosuus oli euroa eli 59,6 %, joten lisäystä oli euroa edellä mainituista syistä. Keskushallinnon (Tilinpäätös 2006, 22-23) osalta ei ole myöskään asetettu varsinaisesti tavoitteita, vaan toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on onnistunut hyvin lukuun ottamatta painatuskeskuksen kehittämistä nettoyksiköksi ei ole aloitettu ja toimintakate on ylittynyt eläkemenoperusteisten KuELmaksujen johdosta. 4.2 Sivistystoimiala Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden tavoitteeksi (Tilinpäätös 2006, 28) asetettu asiakastyytyväisyysmittaukset hyvästä tuloksesta huolimatta eivät anna oikeata kuvaa koko toimialasta, koska mittauksia ei suoritettu kaikilla tulosalueilla. Niitä oli suoritettu varhaiskasvatuksessa, Kajaanin Mamsellissa, Kainuun museossa, Kajaanin taidemuseossa, Kaukametsän opistossa, Kainuun musiikkiopistossa ja Kaukametsän kongressikeskuksessa, mutta ei perusopetuksessa, kaupunginkirjastossa, kaupunginteatterissa ja yleisessä kulttuuritoimessa. Valtakunnallisten arviointien perusteella matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa oppilaat ovat menestyneet hyvin, mutta kielten opetuksessa on jääty alle keskiarvon. Tulokset osoittavat, että matematiikan perusopetuksessa on pystytty turvaamaan riittävä yhdenmukaisuus koulutuksessa koko maan alueella, mutta kielten opetusta tulee parantaa ja erityisesti venäjän kielen merkitystä on korostettava oppilaiden tehdessä vieraan kielen valintoja. Uudistumiseen ja henkilöstön työkyvyn tavoitteeksi asetettua (Tilinpäätös 2006, 28) työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tekemistä ja mahdollista kehittämistoimenpiteistä päättämistä kuluneena vuonna toteutettiin vain Mamsellissa, joten laaja-alaisempaan arviointiin ei ole aihetta. Muut asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti, koska työssä jaksamiseen on alettu panostaa merkittävästi ja suunnitelmallinen täydennyskoulutus on jatkunut. Prosessien ja rakenteiden tavoitteeksi (Tilinpäätös2006, 29) asetetut kouluverkkoselvitys sekä kaupunginteatterin ja Mamsellin liikelaitosselvitykset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kirjatut toimenpiteet toteutettiin, paitsi kaupunginkirjaston ja yliopistokirjaston hanke kariutui yliopiston vetäydyttyä hankkeesta. 6

7 Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2006, 30) osalta tavoitteena ollut toimitilojen käyttöasteen nostaminen onnistui. 4.3 Ympäristötekninen toimiala Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden osalta (Tilinpäätös 2006, 49) tavoitteeksi oli asetettu vesihuollon kehittämissuunnitelman, maankäyttöpoliittisen ohjelman ja pelastuslaitoksen palvelutasosuunnitelman toteuttamisen seuranta. Vesihuollon käytännön toteuttajana on toiminut Kajaanin Veden liikelaitos, joka on toteuttanut mahdollisuuksiensa mukaan kehittämissuunnitelman mukaisia hankkeita. Ks. myös kohta 5.1. Kaupunki on avustanut vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesihuollon rakennushankkeita suunnitelmien mukaisesti. Maankäyttöohjelman edellyttämät vuosien takaiset rakentamiskehotukset on saatu toteutettua erilaisin toimenpitein. Kainuun aluepelastuslaitos on toteuttanut tavoitteen mukaisesti lakisääteistä palvelutasoa vuonna 2006, mutta on laatimassa uutta palvelutasosuunnitelmaa. Organisoinnin siirto Kajaanin kaupungilta Kainuun maakunta - kuntayhtymään ei ole vielä toteutunut, vaikka se on kirjattu yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi. Lakisääteiset tehtävät pelastuslaitos on pystynyt hoitamaan hyvin ja vuotuiset toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Kainuun aluepelastuslaitoksen taloudenhoidon osalta kaikki sopijaosapuolet eivät ole olleet tyytyväisiä toimintaan. Esille nousseita epäkohtia on korjattu, mutta tietyt asiat vaativat vielä lisäselvityksiä. Ks. myös kohta 6.3. Asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Efeko Oy:n toimesta. Lisäksi Tilapalvelu on toteuttanut myös oman asiakastyytyväisyystutkimuksen, joten asetettu tavoite on toteutettu hyvin. Tuloksista on tarkemmin palvelustrategian arvioinnin yhteydessä. Kätönlahden pientaloasemakaava-alue on saatu suunnitelmien mukaan käyttöön, mutta keskustaajama 2020 osayleiskaava ei ole valmistunut tavoitteen mukaisesti. Toimitilojen liikelaitosselvitystyö on viivästynyt tavoitteen mukaisesta aikataulustaan ja valmistuu vuoden 2007 aikana. Rakennuskannan sopeuttaminen tilatarpeiden mukaisesti on onnistunut asetun tavoitteen mukaisesti. Uudistumisen ja henkilöstön työkyvyn (Tilinpäätös 2006, 50) tavoitteina olleita työyhteisöjen toimivuustutkimuksia ei ole tehty kuluneena vuonna, joten arviointia ei voida tehdä. Kehityskeskustelujen osalta asetettu tavoite ei ole toteutunut. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymiseen on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Prosessien ja rakenteiden (Tilinpäätös 2006, 51) osalta oman palvelutuotannon arviointia on tehty useissa eri yhteyksissä, mutta työn tuottavuuden arviointia ei ole toteutettu ajan puutteen vuoksi. Ostopalvelujen arviointi on toteutettu tavoitteen mukaisesti. Lautakunnan tekemistä päätöksistä muutokseen 7

8 johtaneiden valitusten ja oikaisupyyntöjen määrä on hieman nousussa edelliseen vuoteen verrattuna. Lautakunnan lupajaosto on tehnyt yhteensä 130 päätöstä tai lausuntoa, joista on valitettu tai tehty oikaisupyyntöjä yhteensä 17 kpl, joten valitusten tai oikaisujen määrä on 13 % tehdyistä päätöksistä ja lausunnoista. Määrä on aika suuri, mutta tarkempi asioiden tarkastelu osoitti, että asianosaiset ja valvontaviranomainen ovat olleet asiaan kuuluvalla tavalla aktiivisia. Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2006, 51) osalta asetettu tavoite toteutui hyvin maan myynnistä saatujen myyntivoittojen ansiosta. 4.4 Palvelustrategian arviointia Kaupungin palvelustrategian tavoitteena on löytää keinot kaupungin selviytymiselle tulevaisuuden haasteista palvelujen järjestäjänä. Kaupunginvaltuusto on asettanut mm. strategiseksi tavoitteeksi, että kaupunkilaisille tarjotaan laatutasoltaan määriteltyjä, kustannuksiltaan tehokkaita lakisääteisiä peruspalveluja, jotka järjestetään kaupungin omana tuotantona tai ostopalveluna. Arviointitoimenpitein selvitetään, kuinka hyvin kaupunki on onnistunut tehtävien ja palvelujen hoitamisessa ja järjestämisessä. Arvioinnin tulee antaa myös päätöksentekijöille väline tarkastella, miten tavoitteet ovat saavutettu ja samalla se antaa mahdollisuuden lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Palvelun tuottajan tilivelvollisuus kuntalaisia kohtaan edellyttää, että kuntalaisille annetaan tietoa siitä, minkälaisia palveluja määrän, laadun ja taloudellisuuden suhteen on tuotettu verorahoituksella. Palvelustrategian toteutusta arvioidaan erityisesti sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen tulosalueilla sekä ympäristöteknisellä toimialalla Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen strategisena tavoitteena on mm. tuottaa korkeatasoisia ja pitkälle erikoistuneita palveluja niin kaupungin kuin yksityisen palveluntuottajien järjestämänä. Päivähoitopalveluja on ollut riittävästi ja palvelut ovat järjestyneet lakisääteisessä ajassa. Vuonna 2006 kaupungin järjestämässä päivähoidossa sisältäen sekä päiväkodit ja perhepäivänhoidon oli keskimäärin lasta ja yksityisessä hoidossa oli 462 lasta eli yhteensä lasta. Tämä tarkoittaa sitä, että 0 6-vuotiaista lapsesta kaupungin ja yksityisen järjestä-mässä päivähoidossa on ollut 57,54 %. Hoidon järjestämisen haasteel-lisuutta lisää se, päivähoidon tarve keväällä ja syksyllä vaihtelevat paljon. Lapsia oli hoidossa keskimäärin lasta ja hoidossa oli lasta. Päivähoidossa oli keskimäärin 133 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Hoitopäiviä kertyi varsinaisessa päivähoidossa päivää ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa päivää eli yhteensä päivää. Hoitopäi-viä kertyi vuonna 2005 yhteensä päivää eli lisäystä edelliseen vuoteen muodostui hoitopäivää. Lisääntyneestä tarpeesta johtuen kahteen päi- 8

9 väkotiin on perustettu kaksi pienten lasten ryhmää (20 lasta) ja henkilöstömäärä on kasvanut yhdeksän henkilöä. Hoidon tarpeen kasvu on aiheutunut paikkakunnan parantuneesta työllisyystilanteesta. Pienten lasten hoitotukea saavia ikäryhmässä 0 6-vuotiaat oli 736 lasta, joka merkitsee ko. ikäryhmästä 27,3 %. Vuonna 2005 hoitotukea sai 739 lasta, joten muutos on ollut hyvin vähäinen. Eri päivähoitomuotojen ulkopuolella oli noin 15,4 % eli 415 lasta. Suoritetun asiakastyytyväisyysmittauksen perusteella tulokseksi saatiin 3,66 asteikolla 1 4. Tehdyn asiakaskyselyn ja monitahoarvioinnin perusteella voidaan sanoa, että Kajaanin päiväkotien vanhemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä lapsensa hoitoon ja lapset ovat lähtevät mielellään päiväkotiin. Sekä kaupungin että yksityiset päiväkodit ovat pystyneet hyvin tehokkaasti ohjaamaan palvelunsa tarpeen mukaisesti. Tilannetta kuvaa kaupungin päiväkotien hyvä käyttöaste, joka oli vuonna 2006 keskimäärin ympäri vuoden 94,22 % ja vastaavasti yksityisissä päiväkodeissa 91,09 %. Kunnallisella puolella käyttöastetta parantaa esiopetuksen ja kerhojen osuus. Vastaava luku vuonna 2003 oli 83,45 %, joten parannus on ollut merkittävä. Nettomenot hoitopäivää kohti nousivat hieman ollen 40,98 euroa/hoitopäivä, kun luku oli 39,76 euroa/hoitopäivä vuonna Nettomenot olivat euroa/0 6-vuotias. Edellisenä vuonna luku oli euroa/0 6-vuotias. Kuudesta kaupungin vertailukaupungista Kajaani sijoittui kyseisellä luvulla selkeästi taloudellisesti edullisimmaksi ja valtakunnallisessa vertailussa 12. sijalle. Varhaiskasvatuksen nettomenot asukasta kohti olivat 359 euroa/asukas vuonna 2006, kun vastaava luku oli 340 euroa/asukas edellisenä vuonna. Nettomenojen lisäykseen ovat olleet vaikuttamassa tulopuolen vähäisempi kertymä mm. hankerahoituksen loppuminen ja lapsiryhmien lisäyksestä aiheutuneet menojen lisäykset Perusopetus Strategisena tavoitteena perusopetuksen tulosalueella on peruskoulujen sitoutuminen laadukkaaseen opetukseen ja oppimiseen sekä niiden kehittämiseen suuntaamalla resurssit perustehtävään. Toiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutokset reagoimalla niihin. Vaikuttavuusnäkökulmasta voidaan tarkastella mm., miten peruskoulun oppilaat ovat menestyneet valtakunnallisesti eri aineiden valtakunnallisissa kilpailuissa ja 9. luokalta päättötodistuksen saaneiden lukumäärää. Valtakunnallisissa arvioinneissa arvioitiin kaikkien perusopetuksen 6. ja 9. luokkalaisten matematiikan ja englannin kielen taitoja. Kajaanin peruskoulun 9. luokan oppilaat ovat menestyneet keskimääräistä paremmin ja 6.luokkalaiset lähes keskiarvon tasoisesti valtakunnallisissa matematiikan kokeissa. Englannin kielessä menestyminen on ollut molempien ryhmien osalta alle valtakunnan keskiarvon. Vuoden 2004 tasoon nähden tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan, koska silloin keskiarvo saavutettiin molemmissa taidoissa. Vuonna 2005 toimialalla ei osallistuttu valtakunnallisiin arviointeihin. 9

10 Vuodelta 2005 olevan virallisen tiedon mukaan perusopetuksen päättötodistuksen saaneita oli 402 oppilasta ja yksi jäi ilman päättötodistusta. Heistä 92,4 % eli 371 oppilasta aloitti 2. asteen koulutuksessa. Keväällä 2006 päättötodistuksen sai 507 oppilasta. Oppilaat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin hyvin, sillä alustavien tietojen mukaan vain viisi oppilasta on yhteisvalinnan kautta hakeneista jäänyt jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Lukiossa aloittaneita joukosta oli alustavan tiedon mukaan 55 % ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneita oli 45 %. Tilanne näyttää parantuneen ennakkotietojen valossa. Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna luokkamuotoisessa erityisopetuksessa syksyn 2006 tilastoinnin mukaan oli 218 oppilasta, mikä merkitsee koko kyseisen ajankohdan oppilasmäärästä oppilaasta 5,69 %. Kajaanissa vuosina erityisopetukseen sijoitettujen lukumäärä on pysynyt melkein samana. Kokonaisoppilasmäärän pienentyessä suhteellinen osuus on hieman kasvanut eli 5,10 %:sta 5,69 %:iin. Koulutuksen arviointineuvoston vuoden 2005 tilaston mukaan valtakunnallisesti erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden määrä on kaksinkertaistunut vuosina ja syksyllä 2005 heitä oli 6,7 % koko oppilasmäärästä. Kainuussa erityisopetuksessa oli 6,2 % oppilaista vuonna Tämän tilaston mukaan tilanne Kajaanissa näyttäisi olevan parempi kuin keskimäärin koko maassa ja Kainuussa. Henkilöstönäkökulmasta arvioituna päätoimisia opettajia lukuvuonna on ollut 264 henkilöä, mikä merkitsee sitä, että yhtä opettajaa kohti on ollut 13,4 oppilasta. Oppilasmäärän pienentyessä opettajien määrä ei supistu samassa tahdissa, joten suhdeluku on vuosi vuodelta parantunut. Koko läänin tasolla vuonna 2005 oppilaita yhtä opettajaa kohti oli 13,2. Opettajien lukumäärä oli 266 henkilöä vuonna Kelpoisuuden omaavia heistä oli 254 henkilöä, joten 4,5 % heistä oli muodollisesti epäpäteviä. Tilanne koko Oulun läänissä oli 5,3 %, joten Kajaanin tilanne on parempi. Työyhteisön toimivuus on ollut hyvä (> 3), mutta opettajien rekrytointi, osaamisen tason ylläpitäminen ja työssä jaksaminen tulevat olemaan tulevaisuuden haasteita. Oppilasmäärä on pienentynyt vuodesta 2005 vuoteen oppilaalla. Pienentyminen on niin nopeaa, ettei rakenteita voida purkaa siinä tahdissa kuin se edellyttäisi ja tilanne näkyy yksikkökustannusten nousuna. Perusopetuksen menot oppilasta kohti olivat euroa/oppilas vuonna 2005, kun vastaava luku oli jo euroa/oppilas vuonna Vertailutietoja ei ole vielä saatavissa kuin vuodelta 2005, mutta niiden tietojen mukaan Kajaani sijoittuu maakunnassa hyvin, koska Kainuussa perusopetus maksoi /oppilas. Kuntaryhmässä asukasta perusopetus maksoi /oppilas ja koko maassa kustannukset olivat /oppilas Kaukametsän toiminta Kaukametsä on pystynyt säilyttämään hyvän palvelutasonsa johtajan työajan puolittamisesta ja taloudellisista leikkauksista huolimatta. Asetetut tavoitteet on saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Taloudelliset resurssit on 10

11 hyödynnetty hyvin ja toimintakate on saatu euroa suunniteltua paremmaksi Ympäristötekniset palvelut Ympäristötekninen toimiala vastaa yhdyskuntasuunnittelulla ja viranomaistoiminnalla osaltaan kaupungin kehittämisestä, huolehtii katujen ja muiden alueiden yleisten alueiden sekä kiinteän ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta. Ympäristöteknisten palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseksi ei ole käytettävissä nyt sellaisia mittareita, joilla voitaisiin ilmaista, onko tarjotuilla palveluilla ollut vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin. Vaikutuksia voidaan kuvata vain subjektiivisina kokemuksina tai asiantilan muutoksina. Edellä sanottuun viitaten tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kaupungin infrastruktuuri on kyetty säilyttämään kohtalaisen hyvässä kunnossa, Vaikuttavuuteen vaikuttavat omalta osaltaan tarjottujen palvelujen peittävyys ja kohdentuvuus. Jäljempänä kuvatun asiakaspalvelukyselyn perusteella voidaan sanoa, että ympäristötekninen toimiala on pystynyt tuottamaan asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Resurssien niukkuuden takia on jouduttu kohdentamaan palvelut määrällisesti eniten niitä tarvitseville, jolloin taajamien ulkopuolella asuvat kuntalaiset ovat kokeneet jääneensä huonommille palveluille kuin taajamissa. Efeko Oy:n toteuttamalla asiakaskyselyllä, joka on suoritettu loka-marraskuussa 2006, on haettu vastauksia ulkoiseen palvelukykyyn, jolla kuvataan välittömän palvelutilanteen ja asiakkaan kohtaamisen laadukkuutta. Otoskoko on ollut 500 satunnaisesti yli 18-vuotiasta henkilöä. Vastauksia saatiin 214 eli vastausprosentti muodostui 43 %, joka oli erinomainen koko kyselyjoukkoon verrattuna. Tutkimuksessa useampia kysymyksiä yhdistettiin ja muodostettiin summaasteikkoja, jotka indeksoitiin välille 1 5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittivat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että asiakkaiden mielestä keskustan katujen puhtaus, siisteys ja lumenauraus olivat kohtuullisesti hoidettu ja asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluihin, mutta asuinkatujen kuntoon ei oltu tyytyväisiä. Samoin keskustan ulkopuolisten katujen hoitoon ei oltu tyytyväisiä. Kokonaisuutena liikennealueiden hoito mitattuna yhdellä indikaattorilla osoitti arvoa 3,08 eli myönteistä suhtautumista. Kyselyssä puistoista pyydettiin arvioimaan keskuspuistojen, asuinaluepuistojen ja asuntoalueiden metsien hoitoa sekä leikkipuistojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Puistojen hoito -mittari osoitti lukua 2,91, joka merkitsee asiakkaiden tyytymättömyyttä asioiden hoitoon. Erityisesti oltiin tyytymättömiä (44 %) leikkipaikkojen siisteyteen ja varusteiden kuntoon. Vastaajista 86 % oli sitä mieltä, että katuvalaistus keskustan kaduilla oli hoidettu hyvin ja asuntokaduilla 67 % oli tyytyväisiä, mutta vähiten tyytyväisiä (56 %) asiakkaat olivat jalankulku- ja pyöräteiden valaistukseen. Kokonai- 11

12 suudessaan katuvalaistus -mittarilla mitattuna huononnusta vuoteen 2002 oli tapahtunut merkittävästi eli 4,04:sta pudotus 3,70. Kyselyn ajankohta vuoden pimein aika loka-marraskuu voi selittää jossain määrin tilannetta. Edellinen kysely suoritettiin maaliskuussa. Palo- ja pelastustoimessa kyseltiin tarkastus- ja neuvontapalveluista, nuohouksesta, sammutus- ja pelastuspalveluista ja sairaankuljetuspalveluista. Näistä muodostettu palvelukykyä mittaava mittari osoitti lukua 3,63 eli myönteistä suhtautumista asioiden hoitoon. Huonoin tulos saatiin tarkastus- ja neuvontapalveluista, joihin vain 51 % oli tyytyväisiä. Muihin palvelujen osalta tyytyväisyys vaihteli 62 %:sta 66 %:een. Kehittämiskohteiksi kyselyn perusteella nousivat erityisesti asuinkatujen kunto, leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto, asuntokatujen lumen-auraus ja keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys. Kaupungin taloudellinen tilanne on näkynyt myös ympäristöteknisellä toimialalla tiukkana käyttötalousraamina. Toimiala on kuitenkin pysynyt annetussa taloudellisessa raamissa ja pystynyt maan myynnistä saaduilla myyntivoitoilla parantamaankin toimintakatettaan. 4.5 Investoinnit Tavoitteeksi asetettu 7 milj. euron nettoinvestointien määrä toteutui erittäin hyvin ollen euroa eli poikkeamaa syntyi vain euroa. Talousarviossa investointeihin (Tilinpäätös 2006, 64) oli varattu bruttona euroa, joka toteutui eurona eli ylitystä syntyi euroa. Tuloarvio oli euroa, joka toteutui eurona eli ylitystä muodostui euroa, Kaikki toteutetut investoinnit ovat olleet pakollisia tai kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia hankkeita. Suurimpien ylitysten syntyyn (Tilinpäätös ) vaikuttivat seuraavat asiat: - maa- ja vesialueita myytiin suunniteltua enemmän ( euroa) - tarpeettomia kiinteistöjä myytiin ( euroa) - kunnallistekniikan rakentaminen ylittyi ( euroa) ja vastaavasti tulopuoli ylittyi myös ( euroa) - Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n osakepääoman korotuksella Petäisenniskan alueen tontit yhtiön omistukseen ja edelleen myynti liiketonteiksi ( euroa) Lisäksi on todettava, että yliopiston ja kaupungin yhteinen kirjastohanke kariutui yliopiston luovuttua hankkeesta ja jäähallin investointi monien väärinkäsitysten ja tietokatkosten johdosta on siirtynyt myöhemmäksi. Jäähallihankkeen viivästymiseen johtaneet syyt voivat toistua muissa hankkeissa, mikäli ei varauduta riittävän huolellisesti henkilöstövaihdoksiin avainhenkilöiden osalta. Hyvä tulokertymä on mahdollistanut toteuttaa suunnitelmasta poikkeavia kohteita. Investoinnit ovat alkaneet hieman lisääntymään edellisestä vuodes- 12

13 ta, koska kaupunki on supistanut investointejaan vuosina hyvin voimakkaasti. Vuonna 2006 bruttoinvestointitaso oli 277,83 euroa/asukas ja se on noussut vuoden 2005 tasosta, jolloin se oli 220,71 euroa/asukas. Nettoinvestoinnit olivat kuluneena vuonna 193,76 euroa/asukas, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 160,57 euroa/asukas. Lisäksi on mainittava, että kiinteistöjen korjaustoiminnasta on puuttunut kokonaisvaltainen kuntokartoitus ja tutkimus, koska on päässyt tapahtumaan nyt esille noussut Kätönlahden koulun vakava kosteusvaurio. Edellä mainittujen tilanteiden välttämiseksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupungin omistamissa kiinteistöissä varaudutaan tuleviin korjauksiin ja valmistaudutaan niihin hyvissä ajoin ennakolta niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Tämä toteutuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla. 4.6 Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmat: Ilman liikelaitoksia sisältävän kaupungin tuloslaskelman, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut (Tilinpäätös 2006, 62) mukaan toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 24,6 %, kun se vuonna 2005 oli 25,6 % eli hieman huononnusta edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate (Tilinpäätös 2006, 62) kasvoi tarkistettuun talousarvioon nähden euroa eli 1,11 % ja alkuperäiseen 1,87 %. Alkuperäisessä talousarviossa, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut, vuosikate oli arvioitu euroksi. Toteutuma oli tuloslaskelman mukaan euroa, joten vuosikate ylittyi suunnitellusta euroa eli 7,66 % (Tilinpäätös 2006, 66). Verrattuna edelliseen vuoteen kaupungin vuosikate parantui euroa eli 25,84 %. Verotulojen hyvä kertymä on jatkunut myös vuonna Tarkasteltaessa vuosikatetta yhdessä liikelaitosten kanssa vuosikatetta muodostui euroa, joka merkitsee 241,4 euroa/asukas. Ennakkotiedon mukaan asukkaan kuntakokoluokassa vuosikate oli keskimäärin noin 240 euroa/asukas, joten kaupunki ei poikkea kokoluokastaan. Verrattaessa kaikkiin maan kuntiin tilinpäätösarvioiden mukaan vuosikatetta kertyi 282 euroa/asukas. Vuosikateprosentti peruskunnan osalta parani edellisen vuoden arvosta 2,8 %:sta 3,4 %:iin. Yhdessä liikelaitosten kanssa vuosikateprosentti parani 4,1 %:sta 5,0 %:iin, joten tulos osoittaa selkeää parannusta. Yhdessä liikelaitosten kanssa vuosikatteella voitiin edelleenkin kattaa vain 85,1 %:sesti poistoista. Tilanne on huomattavasti parantunut edellisestä vuodesta, jolloin luku oli 66,6 %.(Tilinpäätös 2006, 66 ja 70). Tilikauden alijäämä ilman liikelaitoksia oli alkuperäisessä talousarviossa ennakoitu euroksi. Lopullisessa tilinpäätöksessä (Tilinpäätös 2006, 66) alijäämää muodostui euroa, joka oli euroa eli 0,79 % enemmän kuin suunnitelmassa. 13

14 Liikelaitosten hyvien tulosten ansiosta (Tilinpäätös 2006, 70) virallisen tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämää kertyi euroa. Suunta oli positiivinen, koska alijäämä oli alkanut pienentymään verrattuna aikaisempiin vuosiin. Rahoituslaskelmat: Kaupunki ja liikelaitokset yhdessä ovat pystyneet 72,5 %:sti rahoittamaan investointinsa tulorahoituksellaan. Rahoituskyky on huonontunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 82,5 %. Liikelaitokset mukaan luettuna lainakanta on pienentynyt edellisestä vuodesta 1,1 milj. eurolla ollen vuoden lopussa 52,2 milj euroa. Lainamäärä asukasta kohti oli euroa ja pienennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli muodostunut 25 euroa (Tilinpäätös 2006, 71). Lainanhoitokate oli tyydyttävä. Tilinpäätösarvioiden mukaan asukkaan kuntakoko - luokassa lainaa oli noin euroa/asukas ja kaikissa kunnissa lainaa oli keskimäärin euroa/asukas, joten kaupunki sijoittuu positiivisesti hieman kokoluokkansa ja maan keskiarvon alapuolelle. Kassan riittävyys mukaan lukien liikelaitokset on hieman huonontunut ollen nyt 15,5 päivää. Taseet: Kaupungin ja liikelaitosten yhdistetyssä taseessa edellisten tilikausien alijäämä oli 13,38 milj. euroa ja päättyneen tilikauden alijäämä oli 2,1 milj. euroa (Tilinpäätös 2006, 73) eli yhteensä 15,48 milj. euroa, joka tarkoittaa 436,81 /asukasta kohti. Edellisenä vuonna alijäämiä oli 376 /asukas, joten alijäämien määrä asukasta kohti on vielä kasvanut. Valtakunnallisesti tilinpäätösarvioinnin mukaan 184 kunnalle on kertynyt 541 milj. euroa alijäämää mennessä. Niissä asuu yhteensä asukasta, joten alijäämää muodostuu keskimäärin 373 /asukas. Konsernitaseessa edellisten tilikausien alijäämä on 15,15 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on 4,84 milj. euroa eli yhteensä 19,99 milj. euroa Kaupungin ja liikelaitosten yhdistetyn taseen mukainen omavaraisuusaste 66,9 % (Tilinpäätös 2006, 73) on hieman huonontunut edelliseen vuoteen verrattuna (67,1 %), mutta on edelleen hyvää tasoa. Yhdessä liikelaitosten kanssa maksuvalmius (Quick ratio) on pysynyt edellisen vuoden tasolla ja osoittaa tyydyttävää tasoa. 5 KAUPUNGIN MÄÄRÄÄMISVALLASSA OLEVILLE YHTEI- SÖILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto on asettanut vuodelle 2006 tavoitteita kaupungin määräämisvaltaan kuuluville liikelaitokselle ja tytäryhtiöille. Tärkeimpien yhteisöjen tavoitteiden toteutumat on kuvattu jäljempänä. 14

15 5.1 Liikelaitokset Ammattikorkeakoulun palvelukyvyn ja vaikuttavuuden (Tilinpäätös 2006, 99) osalle asetettu tavoite hakeneista yli 60 % aloittaa opiskelunsa ei toteutunut, koska hakeneista vain 34,3 % aloitti opiskelunsa. Aloittaneiden määrä hakeneista on vähentynyt edellisestä vuodesta 8,8 %. Valtakunnallisesti ammattikorkeakoulu on ollut vetovoimaltaan heikko, mutta vuodesta 2005 alkaen tilanne on alkanut parantumaan. Tutkinnon suorittamiseksi opintojen etenemisen osalta koulu on ollut viiden parhaan ammattikorkean joukossa vuonna 2005 ja vuoden 2006 asetettu tavoite olla kaikkien ammattikorkeakoulujen keskiarvojen yläpuolella, on saavutettu. Viiden parhaimman joukkoon ei ole yletytty kuitenkaan kuluneena vuonna. T&K -hankkeiden määrän ja avoimen ammattikorkeakoulun laajuuden osalta asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky tavoitteet (Tilinpäätös 2006, 100) toteutuivat hyvin, kun tarkastellaan yliopettajien ja lehtoreiden koulutustasoa, mutta kun otetaan huomioon myös tuntiopettajat, niin silloin taso heikkenee huomattavasti valtakunnallisesti vertailtaessa. Tämä selittyy osin sillä, että koulu tarjoaa oppimista T&K -hankkeissa käytännönläheisesti valtakunnallisesti viiden parhaan ammattikorkeakoulun joukossa. Prosessien ja rakenteiden ja taloudellisten resurssien kohtaan kirjatut tavoitteet (Tilinpäätös 2006, ) ovat toteutuneet erinomaisesti. Ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus erityisesti kielissä ja matemaattisluonnontieteellisissä aineissa on osoittautunut erittäin hyväksi, koska keskeyttämisaste on saatu merkittävästi laskemaan vuoden %:sta 8,89 %:iin. Palvelu- ja tutkimustoiminnan laajuuden osalta koulu sijoittuu hyvin viiden parhaimman ammattikorkeakoulun joukossa. Ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa ammattikorkeakoulu on pystynyt reilusti ylittämään OPM:n asettamat tavoitteet. Kajaanin Vesi liikelaitoksena on pystynyt kohtuullisesti toteuttamaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan kirjattuja palvelukyvyn ja vaikutta-vuuden tavoitteita (Tilinpäätös 2006, 106), mutta asemakaavojen viivästymiset ovat lykänneet eräiden alueiden vesihuollon suunnitelmien toteutusta. Samoin maaainesten ottamisalueiden kunnostussuunnitelma ja Matinmäen - Mustikkamäen suojelusuunnitelma ovat jääneet resurssipulan vuoksi toteuttamatta. Lisäksi toteutukseen on vaikuttanut Vuolijoen kuntaliitos. Efeko Oy:n suorittaman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan vesilaitoksen asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä veden laatuun, toimitusvarmuuteen ja jätevesiviemärien toimintaan. Ongelmat vesi- ja viemärihuollossa olivat hyvin vähäisiä. Laitoksen asiakaspalvelu ja tiedottaminen nousivat kehittämisalueiksi. Tutkimuksessa eri indekseillä mitattuna vedenlaatu mittari osoitti lukua 4,78 ja veden toimitusvarmuus 4,70 ja jätevesiviemärien toiminta 4,50 eli kaikki kolme osoittivat lähes erinomaista hoitotasoa. Sitä vastoin vesi- ja viemärilai- 15

16 toksen asiakaspalvelu tyydytti vain 37, 5 % vastaajista ja tiedottaminen vain 25 % vastaajista. Vesilaitoksen asiakaskysely osoittaa sen, että hyvä tuote ei riitä, vaan se on lisäksi tarjoiltava asiakkaille hyvin ja siitä on myös asiallisesti tiedotettava. Reklamaatioiden määrä on ollut vähäinen, mutta vaatimusten arvo sitäkin merkittävämpi ja maksettujen korvausten määrä osoittaa sen, että toiminnassa tapahtuvista virheistä saattaa aiheutua taloudellisesti merkittäviä seurauksia. Uudistuminen ja henkilöstön työkykytavoitteet (Tilinpäätös 2006, 107) toteutuivat vain kehityskeskustelun osalta. Samoin prosessien ja rakenteiden osalle asetetut tavoitteet jäivät toteuttamatta resurssien riittämättömyyden vuoksi. Taloudellisissa resursseissa tavoitteeksi asetettu tuottotavoite euroa toteutui erinomaisesti. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Tilinpäätös 2006, 111) tavoitteena oli vuokrata tilat omakustannushintaan ja toteuttaa TIETO 1 - rakennuksen peruskorjaushanke. Hanke on saatu valmiiksi suunnitelman mukaisesti, mutta tilojen vuokraus on aiheuttanut euron tappion. 5.2 Merkittävät tytäryhtiöt Tytäryhtiöiden toimintaa arvioitaessa perusteina ovat mm. olleet, miten pääomasijoitukset palvelevat kaupungin toimialaan liittyviä tehtäviä, millainen on sijoitetulle pääomalle asetettu tuottotavoite ja toteutuma ja mitkä ovat sijoitukseen liittyvät riskit. Kajaanin Elokuvakeskus Oy (Tilinpäätös 2006, ) pystyi maksamaan lainanantajalleen Kajaanin kaupungille lainan korot yhteensä euroa (3 %:n korolla 3 milj. euroa lainaa), mutta muutoin asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Omistaja on vahvistanut yhtiön pääomaa eurolla, josta on kirjattu euroa osakepääoman korotukseksi ja euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiöön sijoitetun pääoman tuotto oli edelleen hyvin heikkoa ja tilikauden tappio oli ,95 euroa. Tappio on syntynyt tyhjillään olleista tiloista ja vuokranalennuksista. Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n (Tilinpäätös 2006, ) palvelukyvyn ja vaikuttavuuden osalta yhtiö on toteuttanut kaupungin elinkeinostrategiaa yhtiön hallituksen valitsemilla painopistealueilla. Tällöin on keskitytty paikallisen yritystoiminnan palvelujen kehittämiseen. Yrityshautomon tilalle ei ole vielä syntynyt uutta yrittäjyyden kehittämisyksikköä. Generaattorihankkeen pohjalta on syntynyt Osuuskunta G-voima. Tilastokeskuksen mukaan Kainuun mittaustekniikan alan (31 yritystä) liikevaihto on kasvanut 3,5 % vuonna 2005 ja 16 % vuonna 1 6/2006 (tavoite 12 %/vuosi). Oman seurannan mukaan työpaikkojen lukumäärä on kyseisis- 16

17 sä mittaustekniikan yrityksissä kasvanut 59 henkilöä vuonna 2005 ja 67 henkilöä vuonna 2006 (tavoite 50/vuosi). Rakenteiden osalta osaamis- ja aluekeskusohjelmien hallinnointitehtävien yhdistäminen ei ole toteutunut asetetun tavoitteen mukaisesti. Opetusministeriö ole kasvattanut mittalaitelaboratorion rahoitusta. Kiinteistöpalvelujen palvelukyvyn tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Vuokrausaste on saatu pysymään korkeana eli 97,8 %. Keskustan tiloista on edelleen vuokraamatta 205 m 2. Autojen testitunnelin kannattavuutta ja rahoitusta selvitetään vielä. Kajaanin kaupunki on avustanut yhtiötä yhteensä eurolla. Tuki on osoitettu elinkeinopolitiikan hoitamista ja kehittämisprojekteja varten. Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä ja parantunutkin hieman edellisestä vuodesta (40,53 %:sta 42,64 %:een). Samoin välitön maksuvalmius on parantunut tyydyttävästä hyväksi (Quick ratio 0,94:sta 1,36:een). Yhtiöön sijoitetun pääoman tuotto oli edelleen hyvin heikkoa. Tilikauden tappio oli ,14 euroa. Yhtiö on kaupungin kannalta merkittävä, koska se vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan hoitamisesta, mutta ei pysty tuottamaan sijoitetulle pääomalle tuottoa. Lisäksi sijoitukseen liittyvät riskit ovat suuret. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tavoitteet (Tilinpäätös 2006, 123) toteutuivat hyvin, sillä tyhjien asuntojen aiheuttama tyhjäkäyntitappio pieneni edelleen ja se oli vuonna ,68 % liikevaihdosta ja kiinteistökannan arvo on säilytetty systemaattisen korjaustoiminnan avulla. Vuokrasaatavien tason saaminen alle 2,8 prosentin vuokratuotoista ei toteutunut, kun taas sijoitetun pääoman tuotto saatiin lähes tavoitteen mukaiseksi eli 3,38 prosentiksi, joka vastaa lainojen keskikorkoa. Tavoite on asetettu alhaiselle tasolle, joten sitä tulisi arvioida jatkossa. Yhtiön maksuvalmius 0,73 ja omavaraisuusaste 10,16 % olivat edelleen heikkoja, joita on pyrittävä vähitellen nostamaan oman tulorahoituksen kautta. Yhtiö on saanut hieman lyhennettyä velkataakkaansa. Yhtiöllä on taseessaan pitkäaikaisia lainoja 68,09 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 5,82 milj. euroa eli lyhteensä 73,91 milj. euroa. Vaikka yhtiö on hoitanut talouttaan hyvin, tarkastuslautakunta uudistaa lausumansa, että yhtiön on huolehdittava tarkasti tyhjäkäyntitappioiden pienentämisestä, vuokrasaatavien perinnästä ja lainamäärän hallinnasta. 6 HAVAINTOJA KAUPUNGIN TOIMINNASTA 6.1 Edellisen vuoden kertomuksen esitysten arviointi Koska kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumattomuutta oli merkittävän paljon vuonna 2005, tarkastuslautakunta esitti arvi- 17

18 ointikertomuksen suosituksissa tilivelvollisuuden selkeyttämiseksi, että taloussuunnitelmassa ja talousarviossa valtuustoon nähden sitovien tavoit-teiden kohdalle merkitään tilivelvollisen nimi, joka koordinoi ja vastaa tavoit-teen toteuttamisesta. Suositusta ei ole katsottu tarpeelliseksi panna täytäntöön, koska tavoitteiden toteuttamisesta on vastuussa useampi kuin yksi henkilö. Kuluneen vuoden osalta on todettava, että kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet on toteutettu erittäin hyvin verrattuna edelliseen vuoteen. suositti vuoden 2005 arviointikertomuksessa ammattikorkeakoulun johtokunnalle, että opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen syistä tehdään yksityiskohtainen selvitys kaupunginhallitukselle, jotta saadaan selville, onko asialle jotain tehtävissä. Kajaanin ammattikorkeakoulu on laatinut toimenpideohjelman keskeytysten hallintaan saattamiseksi ja onnistunut toimenpiteissään erittäin hyvin, sillä. keskeyttämisaste 13 %:sta on saatu putoamaan 8,89 %:iin. Korjaustoimenpiteinä on käytetty mm. aloituspaikkojen siirtoa vetovoimaisille ohjelmille ja tehty uusia ohjelma-avauksia, opetusta on järjestelty käytännönläheisemmäksi, kielten opetukseen on otettu käyttöön tasoryhmät ja kursseja on järjestetty enemmän. 6.2 Liikelaitostamiset Kaupunginteatterin ja Mamsellin liikelaitostamiset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti niin, että ne aloittavat toimintansa alkaen. Tilapalvelujen liikelaitostamisesta on tehty alustava selvitys joten työ jatkuu niin, että sen organisointimalli uudistuu Kaupungin toimintojen liikelaitostamisella halutaan tehostaa yksikköjen toimintaa sekä selkeyttää niiden vastuuta operatiivisesta toiminnasta ja nopeuttaa päätöksentekoa. Lisäksi organisoinnin uudistamisella näyttäisi olevan myös positiivisen virkistävä vaikutus muuhun kaupungin organisaatioon. Edellisten lisäksi tulostavoitteiksi on asetettu korkovaade peruspääomalle ja mahdollisesti myöhemmin kilpailuilla markkinoilla toimivan liikelaitoksen tuloksesta saada tuloutettua kohtuullista tuottoa. Toiminnan liikelaitostaminen tarkoittaa myös sitä, että kaupungin määräysvalta muuttuu tavoitteilla johtamiseksi ja arvioinnin merkitys kasvaa, koska vain sen kautta voidaan todentaa, toteutuuko kaupunginvaltuuston tahto. 6.3 Kainuun aluepelastuslaitos Kajaanin kaupunki on vuodesta 2004 alkaen vastannut pelastuspalvelujen tuottamisesta maakunnan alueella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuspalvelujen toteuttamisessa on mukana useita tahoja, joiden toimivallan rajoja ei ole riittävän tarkasti dokumentoitu. Lisäksi asioiden hoitoa ovat hankaloittaneet organisaatiossa tapahtuneet henkilöstövaihdokset ja -supistukset. esittää, että pelastuslaitoksen toiminnan työnjaot ja vastuut selkeytetään ja ne kirjataan yhteisesti laadittaviin asiakirjoihin. 18

19 Kainuun alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa eläkevastuut on kirjattu tulkinnanvaraisesti ja sopimuskunnista Kuhmo ja Sotkamo eivät ole suostuneet maksamaan maksuosuuksiaan ennen kuin tilanne on selvitetty. uudistaa aikaisemman esityksensä, että kyseisen sopimuksen tulkinta selvitetään. 7 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOITE Kun kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilinpäätösvuonna sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta talouden tasapainottamisen kannalta. Tähän saakka tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut arvioida tavoitteiden saavuttamista, mutta lain muutoksen myötä arvioinnin kohteeksi ovat nousseet myös alijäämän kattamiseksi asetetut tavoitteet. Vuoden 2006 talousarvioon on kirjattu syntyvän alijäämää noin 2,6 milj. euroa ja tilinpäätöksen mukaan alijäämää syntyi 2,1 milj. euroa. Palvelustrategiaan ja talousarvioon kirjatut keskeiset toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi on saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti ja näin ollen talouden alijäämän kertymää on saatu hillittyä, vaikka alijäämää vielä vuonna 2006 syntyikin. Hyväksyessään taloussuunnitelman vuosille kaupunginvaltuusto hyväksyi sekä tasapainottavan taloussuunnitelman että toimenpideohjelman mennessä syntyneiden alijäämien kattamiseksi. Kattamissuunnitelman mukaan alijäämät saataisiin katettua vuoteen 2016 mennessä. Tilinpäätösten mukaan katettavia alijäämiä on yhdessä liikelaitosten kanssa kaupungin osalla 15, 48 milj. euroa ja Vuolijoen osalla 5,93 milj. euroa eli yhteensä 21,41 milj. euroa Laadittu alijäämien kattamissuunnitelma on vielä hyvin julistuksen luonteinen, koska kaupunginvaltuusto on linjannut, että vuodesta 2007 alkaen mm. tilinpäätökset ovat ylijäämäisiä noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Linjaus edellyttää hyvin positiivista verorahoituksen kasvua. Vuonna 2005 alkanut verotulojen hyvä kehitys on jatkunutkin vuonna 2006 ja kaupunki on vahvistanut tulopohjaa korottamalla tuloveroprosenttia. Vuodesta 2008 eteenpäin verokertymät on laskettu maltillisemmin, koska on ennustettu valtakunnallisesti veroasteen laskua tuloverotusta edelleen kevennettäessä. Tuotannon, työllisyyden ja väestökehityksen indikaattoreilla mitattuna kehitys on ollut heikointa Kainuussa viime vuosina. Nyt on kuitenkin näköpiirissä alueen toiminnan vilkastumista erityisesti metsä- ja kaivosteollisuudessa. esittää, että laadittua tasapainottavaa taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa tulee tarkistaa vuoden 2008 talousarvion ja - suunnitelman laadinnan yhteydessä. Jotta kirjatut toimenpiteet todella toteutuvat, tulevassa tasapainottavassa taloussuunnitelmassa ne tulee esittää yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Suunnitelman haasteellisuuden johdosta tarkastuslautakunta esittää lisäksi, että ohjauksen kannalta osasta toimenpiteistä tehtäisiin mahdolliset periaateratkaisut. 19

20 Edellä mainituin korjauksin tarkastuslautakunta arvioi tässä vaiheessa, että tarkennetulla tasapainottavalla taloussuunnitelmalla ja toimenpideohjelmalla alijäämän kattamissuunnitelmasta saadaan vahva ohjausväline, jolla kertyneet alijäämät saadaan poistettua vuoteen 2016 mennessä ja kaupungin talous tasapainoon. 8 VUOLIJOEN KUNTA 8.1 Vuolijoen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kunnanhallituksen alainen toiminta Kunnanhallituksen strategiseksi linjaukseksi asetettiin Vuolijoen alueen asukkaiden peruspalveluiden saatavuuden turvaavan kuntaliitoksen toteuttaminen Kajaanin kaupungin kanssa. Kunnanhallituksen keskeinen toiminta kohdistui Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin yhdistymispäätöksen ja kuntaliitoksen toteuttamisen valmisteluun sekä yhdistymissopimuksessa sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen ennen kuntaliitosta. Myös henkilöstöpolitiikassa painopiste oli kuntaliitoksen valmisteluun ja henkilöstön sijoittamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Vuonna 2006 saavutettiin kunnan omassa toiminnassa talouden tervehdyttämiselle asetetut tavoitteet, vaikka talousarvion muutoksilla tarkistettu vuosikatetavoite toteutui noin euroa budjetoitua heikompana ollen 0,5 milj. euroa negatiivinen. Varsinaiseen talousarvioon verrattuna vuosikate toteutui 0,6 milj. euroa parempana ja tilikauden tulos 0,4 milj. euroa parempana. Kuntaliitossopimuksessa sovitut taloustavoitteet toteutuivat kunnan varsinaisen toiminnan osalta suunnitellusti. Käyttötalouden menojen hillinnässä onnistuttiin lukuun ottamatta eläkemaksuja, joiden määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kunnan toimintojen laajennuksia ei tapahtunut ja keskeisimmillä tehtäväalueilla aloitettiin toimintojen yhtenäistämistoimet Kajaanin kanssa. Kuntaliitossopimuksen mukaisesti myytiin kunnan toimintojen kannalta tarpeettomia kiinteistöjä. Myytyjen kiinteistöjen ja muun omaisuuden tasearvojen alaskirjaukset heikensivät kunnan tulosta noin 0,5 milj. eurolla. Kuntaliitossopimuksessa sovittiin, että Vuolijoen kunta ei tee talousarviosta ja suunnitelmasta poikkeavia uusia päätöksiä, joiden kustannuksia lisäävä vaikutus ulottuu liitosajankohtaan. Vuolijoen kunta hoitaa talouttaan ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet siten, että kunnan esittämä talousarviota parempi vuoden 2006 tilikauden tulos saavutetaan. Kunnan toimenpiteet ja päätökset on tehty Kajaanin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti onnistuneesti. Kunnan strategisen johtamisen kehittämisessä ja tavoitteiden määrittelyssä sekä esimiestoiminnan kehittämisessä ei edetty johtuen kuntaliitosvalmistelusta. Kunnan luottamusmies- ja virkamiesjohto osallistuivat kuitenkin laajentuvan Kajaanin strategiatyöhön kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa sekä toimialakohtaisissa seminaareissa. 20

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 1 (8) Aika 21.12.2017, klo 16:33-18:26 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot