KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto pj vpj Kalevi Kinnunen* Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio (x) (x) (x) (-) (x) (-) (x) Henkilökohtaiset varajäsenet: Miikka Mäkinen Sara Toikkanen Harri Pekkarinen (Peltola) Pirkko Leppänen Jarkko Rekonen Laura Pekkarinen Marketta Rouvinen * Poissa kokouksesta 54 () () () (-) () (-) () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Marja Lehtonen* Anitta Hakkarainen Jonna Laulumaa Pekka Kanervio (x) (-) (x) (-) esittelijä-sihteeri kh:n puheenjohtaja kh:n edustaja kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. :t 54 57, joista 57 otettiin käsittelyyn lisälistalta kiireellisenä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Elina Harjula ja Kirsti Häkkinen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Harjula ja Elma Tainio Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Puheenjohtaja Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen 54 Tarkastusaika: Marja Lehtonen Elina Harjula Elma Tainio Paikka ja aika Koulutoimisto klo Allekirjoitus Tiina Kuivaniemi 54 Sihteeri Marja Lehtonen

2 Sivistyslautakunta Asialista 54 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, JUHA URPILAISEN VALITUS SIVISTYSLTK:N PÄÄTÖKSESTÄ , 34 (REHTORIN VALINTA) TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ MUUT ASIAT TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ, OPETTAJAN SIJAISUUDET

3 Sivistyslautakunta HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, JUHA URPILAI- SEN VALITUS SIVISTYSLTK:N PÄÄTÖKSESTÄ , 34 (REHTORIN VALINTA) Sivistyslautakunta Liite 1, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Juha Urpilainen on jättänyt valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien Kinnulan sivistyslautakunnan päätöstä , 34. Päätöksessä on käsitelty Juha Urpilaisen oikaisuvaatimusta koskien sivistyslautakunnan päätöstä , 25 (rehtorin valinta). Osa valituksesta koskee kunnanhallituksen päätöksiä , 85 (kunnanhallituksen päätös asian palauttamisesta uudelleen käsittelyyn täyttöluvan puuttumisen vuoksi), valituksen kohta 1.2 ja kunnanhallituksen päätöstä (täyttöluvan myöntäminen rehtorin viran täyttämiseen), valituksen kohta 1.4. Kunnanhallitus vastaa lausuntopyyntöön näiltä osin. Valituksessaan Juha Urpilainen on kahdessa eri kohdassa, ja vedonnut siihen, että esittelijällä ei ole esittelyoikeutta. Lisäksi Juha Urpilainen on valituksensa kohdassa 2.1 vedonnut sivistyslautakunnan puheenjohtajan esteellisyyteen. Tästä syystä asia käsitellään sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valmistelija Seija Pekkarinen, p Sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan selostus: Sivistyslautakunta esittää pyydettynä lausuntonaan, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen tekemän valituksen sivistyslautakunnan päätöksestä ja perustelee asiaa seuraavasti: 1. VÄITTEET VALMISTELUSSA TAPAHTUNEISTA VIRHEELLI- SYYKSISTÄ Väite ilman esittelyoikeutta olevasta esittelijästä sivistyslautakunnan kokouksessa : Suomen pienissä kunnissa on sangen yleistä, että sivistystoimialan hallinnolliset virkatehtävät on liitetty johonkin muuhun kyseisen kunnan sivistystoimen virkaan. Koulutoimenjohtajan virka, johon sivistystoimen päällikön tehtävät ovat aiemmin kuuluneet, on lakkautettu kunnanvaltuuston päätöksellä Tästä lähtien virkatehtävät on jaettu eri viranhaltijoiden kesken ja sivistystoimen päällikön tehtäviä on eri virkamääräyksillä hoidettu eri viranhaltijoiden kesken (mm. luokanopettaja, rehtori, talous- ja hallintosihteeri, kansalaisopiston rehtori). Kaikki viranhaltijat ovat kuitenkin käyttäneet toimiessaan koulu- ja myöhemmin sivistyslautakunnan esittelijöinä vakiintunutta sivistystoimen päällikön tehtävänimikettä. Valittaja ei myöskään itse ole nähnyt

4 Sivistyslautakunta tätä seikkaa aiemmin laittomaksi toimiessaan Kinnulan kunnan kunnanjohtajana ajalla Sivistyslautakunta toteaa, että toimivaltainen viranomainen, kunnanhallitus, on kokouksessaan (otsikko sivistystoimen päällikön valinta ) päättänyt valituksen tekijän, silloisen kunnanjohtajan Juha Urpilaisen esittelystä seuraavaa: Kunnanhallitus päättää, että Kinnulan sivistystoimen päällikön tehtävien hoito ostetaan toistaiseksi Suomenselän kansalaisopistolta. Tehtävää hoitaa rehtori Marja Lehtonen oman toimensa ohella alkaen. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että Marja Lehtoselle maksetaan sivistystoimen päällikön tehtävien hoitamisesta 460 euron erilliskorvaus kuukaudessa. Todettakoon, että Suomenselän kansalaisopisto kuuluu Kinnulan kunnan hallinto-organisaatioon ja kansalaisopiston virka on Kinnulan kunnan virka. Sivistystoimen päällikön virkatehtävät on siis sisällytetty toisen viran tehtäviin (kansalaisopiston rehtorin virka) laajentamalla kansalaisopiston rehtorin virantoimitusvelvollisuutta. Virantoimitusvelvollisuuden laajentaminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan (laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003, 23 ). Sivistyslautakunta toteaa lisäksi, että Marja Lehtonen toimii osastopäällikkönä sivistyslautakunnan esittelijänä ja käyttää ko. asemaan liittyvää nimikettä. Kinnulan kunnan hallintosäännön 6 :n (lautakunnan ja kansalaisopiston johtokunnan ratkaisuvalta) mukaan lautakunnan esittelijänä toimii toimialan osastopäällikkö. Kinnulan kunnan hallintosääntö tuntee ja määrittelee sivistystoimen päällikön aseman, vastuut ja velvollisuudet. Kinnulan kunnan hallintosäännön 2 luvun 3 :n mukaan kullakin toimialalla on osastopäällikkö. Edelleen saman pykälän mukaan toimialan osastopäällikön nimeää kunnanjohtajan esittelystä kunnanhallitus. Kinnulan kunnan hallintosäännön 3 luvun 19 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Kansalaisopiston rehtori, johon sivistystoimen päällikön tehtävät on liitetty, on Kinnulan kunnan virka. Esittely toimielimissä on siis lainmukaisesti tapahtunut viranhaltijan esittelystä. Kuten edellä on todettu, on sivistystoimen päällikön virkatehtävät liitetty Kinnulan kunnan kansalaisopiston rehtorin viran tehtäviin alkaen Marja Lehtonen on vakinainen kansalaisopiston rehtori. Vastaavanlainen

5 Sivistyslautakunta järjestely, jossa sivistystoimialan päällikkötehtävät on liitetty johonkin muuhun virkaan, yleisimmin johonkin rehtorin virkaan, on Suomessa varsin yleinen. Esittelyoikeus ei edellytä sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan esittelytehtävään liittyvää erillistä kokoaikaista virkaa. Juha Urpilainen esittää valituksessaan väitteen myös siitä, että sivistyslautakunnan päätöstä ei ole perusteltu lain vaatimalla tavalla ja kyse ei ole ollut hallintolain 45 :n 2 momentin mukaisesta päätöksestä. Rehtorin virkavaalin osalta väite perustelemattomasta päätöksestä ei pidä paikkaansa, koska rehtorin virkaa hakeneiden henkilöiden hakupaperit olivat lautakunnan kokouksissa nähtävillä kolmessa eri kokouksessa. Hakijat mm. esiteltiin jo vaalikokousta edeltävässä sivistyslautakunnan kokouksessa ja esittelijä kertoi alustavasti keitä haastatteluun oli tarkoitus kutsua. Esittelijä totesi myös hakijoiden muodollisen kelpoisuuden olemassaolon. Varsinaista vaalikokousta oli edeltänyt toiseen valintavaiheeseen päässeiden haastattelu, mihin halutessaan olisivat saaneet osallistua myös lautakunnan jäsenet. Lautakunnan puheenjohtaja käytti tätä oikeuttaan. Varsinaisessa vaalikokouksessa kokouksen alussa oli lisäksi kuultavana asiantuntijana vararehtori Päivi Mäkelä, joka poistui kokouksesta ennen kokousasioiden käsittelyn alkua. Esittelytekstissä on hakuprosessi perinteisellä tavalla kuvattu lyhyesti, todettu muodollisesti kyseiseen virkaan kelpoiset hakijat sekä haastatteluun kutsutut ja haastattelussa olleet. Lisäksi on todettu, että yksi haastattelussa olleista hakijoista veti paperinsa pois ennen vaalikokousta. Esittelytekstiä ja perusteluita voidaan näiltä osin pitää riittävinä. Lisättäköön tähän vielä, että valintapykälän käsittelyn yhteydessä tuotettiin paljon suullista lisäinformaatiota ja vastattiin sivistyslautakunnan jäsenten kysymyksiin (niin kuin suurimmassa osassa valintoja lienee tapana). Sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan kyse on ollut nimenomaan hallintolain 45 :n 2 momentin mukaisesta päätöksestä (rehtorin valinta), jota ei olisi lain mukaan tarvinnut perustella. Sivistyslautakunta olisi voinut kyseisen lainkohdan mukaan jättää päätöksen perustelematta, koska päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia Väite kutsumatta jääneestä varajäsenestä: (valituksen otsikossa ilmeisesti epähuomiossa käytetty varavaltuutettunimikettä) Sivistyslautakunta toteaa, että Juha Urpilaisen väite kutsumatta jääneestä varajäsenestä sekä siitä, että Laura Pekkariselle ei ole annettu mahdollisuutta osallistua sivistyslautakunnan kokoukseen, eivät pidä paikkaansa. Kinnulan kunnan hallintosäännön :n 13 mukaan Toimielimen jäse-

6 Sivistyslautakunta nen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua johonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Sivistyslautakunnan jäsen Tapani Pasanen olisi ollut esteellinen käsittelemään rehtorin valintaa sivistyslautakunnassa (lähisukulaisuus yhteen hakijoista, hakija Tapani Pasasen sisaren poika). Tämän esteellisyyden takia Tapani Pasanen on kutsunut henkilökohtaisen varajäsenensä Laura Pekkarisen ko. kokoukseen. Saman kutsun Laura Pekkariselle ovat esittäneet puhelimitse sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kalevi Kinnunen että sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen. Kuten sivistyslautakunnan pöytäkirjasta ( ) ilmenee, on Laura Pekkarinen ollut kokouksessa koko ajan ja hän on osallistunut myöskin rehtorin virkavaalissa suoritettuun äänestykseen. Sivistyslautakunta ei ymmärrä Juha Urpilaisen väittämää siitä, että Laura Pekkariselle ei annettu mahdollisuutta osallistua sivistyslautakunnan kokoukseen Väite ilman esittelyoikeutta olevasta esittelijästä sivistyslautakunnan kokouksessa : Sivistyslautakunta viittaa kohdassa esitettyihin perusteluihin esittelijän esittelyoikeutta koskien. Kyseisessä pykälässä on käsitelty täyttöluvan hakemista rehtorin viran täyttämiseen. Sivistyslautakunnan mielestä asian johdantoteksissä on asian vaatimat tarpeelliset perustelut. Lisäksi kyseisen pykälän liitteenä on ollut kunnanhallituksen päätös asian palauttamisesta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi ja täyttöluvan hakemiseksi kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti Väite kutsumatta jääneestä varajäsenestä: (valituksen otsikossa ilmeisesti epähuomiossa käytetty varavaltuutettunimikettä) Sivistyslautakunnan jäsen Elma Tainio oli pois sivistyslautakunnan kokouksesta Sivistyslautakunta toteaa että Kinnulan kunnan hallintosäännön :n 13 mukaan Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua johonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Silloin kun varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee ilmoitus tapahtua varsinaiselta jäseneltä hänen varajäsenelleen. Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja tai esittelijä voivat kutsua varajäsenen paikalle. Lautakunnan puheenjohtaja Kalevi Kinnunen ei siis ole me-

7 Sivistyslautakunta netellyt vastoin hallintosäännön :ää 13 jättäessään huolehtimatta siitä, että lautakunnan varajäsenelle Marketta Rouviselle ei annettu mahdollisuutta osallistua sivistyslautakunnan kokoukseen Kinnulan kunnassa yleinen käytäntö on, että puheenjohtaja tai esittelijä kutsuu varajäsenen tarvittaessa kokoukseen mikäli heidän tiedossaan ennen kokousta on varsinaisen jäsenen estyneisyys tai esteellisyys Väite vaalikelpoisuuden menettämisestä ilmoittamatta jättämisestä valtuustolle. Väite siitä, että puheenjohtaja ei ole huolehtinut kokouksen laillisuudesta on virheellinen. Vaikka sivistyslautakunnan varsinainen jäsen Joonas Kinnunen että hänen varajäsenensä Sara Toikkanen eivät ole olleet kokouksessa, ei kokouksen laillisuus ole vaarantunut. Sivistyslautakunnalla ei ole kokouksen alussa ollut huomauttamista kokouksen laillisuuteen. Sivistyslautakunta toteaa, että Sara Toikkanen on pyytänyt eroa sivistyslautakunnasta päivätyllä kirjeellä, joka on leimattu postissa ja saapunut kuntaan Siis kaksi kuukautta kokouksen jälkeen. Kuntalain (365/1995, voimassa saakka) 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan se ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Valtuusto ei ole vielä käsitellyt Sara Toikkasen eropyyntöä eikä valinnut hänen tilalleen uutta varajäsentä. Sivistyslautakunnan käsityksen mukaan Sara Toikkanen on siis edelleen sivistyslautakunnan varajäsen niin kauan kunnes valtuusto on valinnut hänen tilalleen toisen varajäsenen Väite ilman esittelyoikeutta olevasta esittelijästä sivistyslautakunnan kokouksessa : Sivistyslautakunta viittaa kohdassa esitettyihin perusteluihin esittelijän esittelyoikeutta ja väitettä päätöksen perustelematta jättämistä koskien Väite rehtorin valinnasta toistaiseksi olevaan virkaan ilman lainvoimaista virkaa: Juha Urpilaisen väite rehtorin valinnasta virkaan ilman lainvoimaista virkaa on virheellinen. Kinnulan kunnassa on ennestään voimassa oleva yläasteen rehtorin virka, joka voidaan täyttää, kunnes rehtorin nimityksen muutosta

8 Sivistyslautakunta koskeva valitus on käsitelty tai sen toimeenpanosta päätetään. Perusopetuksen rehtorin nimikkeen käyttäminen otsikossa ei tarkoita, etteikö yläasteen rehtorin virkaan voida valita rehtoria. Perusopetuslain (628/1998) 37:n mukaan Jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Sivistyslautakunta ei voi lakia rikkomatta olla valitsematta perusopetukseen rehtoria vain valittajan näkemyksen perustella. Sivistyslautakunnan käsityksen mukaan valtuusto ei ole missään vaiheessa lakkauttanut olemassaolevaa rehtorin virkaa ja perustanut uutta virkaa vaan tässä suhteessa sivistyslautakunnan käsitys valtuuston tekemästä päätöksestä poikkeaa valittajan näkemyksestä. Valtuuston päätökseen ei ole tullut hallinto-oikeudelta täytääntöönpanokieltoa. Kunnalla olisi siis oikeus panna tehty päätös halutessaan täytäntöön. Vaikka valtuuston päätös kumottaisiin Juha Urpilaisen valituksen seurauksena, se ei muuta sitä tosiseikkaa, että jo aikaisemmin perustettu ja tälläkin hetkellä olemassa oleva yläasteen rehtorin virka voitaisiin täyttää lain mukaisesti Väite kutsumatta jääneestä varajäsenestä: (valituksen otsikossa ilmeisesti epähuomiossa käytetty varavaltuutettunimikettä) Sivistyslautakunnan jäsen Elma Tainio oli pois sivistyslautakunnan kokouksesta Sivistyslautakunta toteaa että Kinnulan kunnan hallintosäännön :n 13 mukaan Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua johonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Silloin kun varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee ilmoitus tapahtua varsinaiselta jäseneltä hänen varajäsenelleen. Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja tai esittelijä voivat kutsua varajäsenen paikalle. Lautakunnan puheenjohtaja Kalevi Kinnunen ei siis ole menetellyt vastoin hallintosäännön :ää 13 jättäessään huolehtimatta siitä, että lautakunnan varajäsenelle Marketta Rouviselle ei annettu mahdollisuutta osallistua sivistyslautakunnan kokoukseen (Valituksessa tarkoitettu ilmeise4sti kuitenkin kokousta.) Yleisenä tietona oli lisäksi että kyseisenä aikana Marketta Rouvinen oli ulkomaanmatkalla eikä hän näin ollen olisi voinut osallistua kyseiseen lautakunnan kokoukseen.

9 Sivistyslautakunta VÄITTEET SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN VIRHEELISYYKSISTÄ 2.1 Väite Kalevi Kinnusen esteellisestä puheenjohtajan selostuksesta Juha Urpilaisen oikaisuvaatimuksen käsittely ( ) on tapahtunut sivistyslautakunnassa puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska sivistyslautakunnan varsinainen esittelijä Marja Lehtonen on ollut esteellinen toiminaan esittelijänä Juha Urpilaisen monipolvisten Marja Lehtoseen kohdistuvien väittämien vuoksi. Marja Lehtoselle ei ole määritelty viranhaltijasijaista, joka voisi toimia esittelijänä Marja Lehtosen ollessa estynyt tai esteellinen. Näissä tapauksissa Kuntaliiton ohjeen mukaan esittely tapahtuu lautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Sivistyslautakunnan puheenjohtajaan kohdistetut, valittajan esittämät esteellisyysepäilyt on katsottu lähtökohtaisesti eitotuudenmukaisiksi. (Väite1.1.2 kutsumatta jääneestä varajäsenestä, joka tosiasiallisesti monen henkilön toimesta on kutsuttu ja ollut läsnä kokouksessa. Väite ja kutsumatta jääneestä varajäsenestä ja väite1.3.3 vaalikelpoisuuden menettäneestä varajäsenestä). 2.2 Väite sivistyslautakunnan vastauksista oikaisuvaatimukseen Sivistyslautakunta on perustellusti vastannut kaikkiin niihin kohtiin, jotka ovat liittyneet sen toimintaan. Sivistyslautakunnalla ei ole mahdollisuutta vastata kunnanhallituksen tai kunnanjohtajan puolesta, ja heidän toimintaansa koskeva oikaisupyyntö olisi tullut toimittaa kunnanhallitukselle. Toisaalta annettu vastaus sisältää ne tosiasiat, jotka ovat tukeneet kunnanhallituksen oikeutta tehdä päätös ja esittelijän oikeutta esittää päätöstä. Tässä lausunnossa on jo aikaisemmin todettu, että kunnalla olisi mahdollisuus laittaa valtuuston päätös voimaan valituksesta huolimatta. Koska Juha Urpilainen on valittanut myös tällaisista päätösten voimaan saattamisista, on sivistyslautakunta ja kunnanhallitus noudattanut varovaisuuden linjaa, jotta tehtyjä päätöksiä ei käytettäisi valitusten pohjana. Edellä esitetyn perusteella Kinnulan sivistyslautakunta toteaa, että Juha Urpilaisella ei ole perusteita vaatimuksilleen sivistyslautakunnan päätösten ja ja kumoamiseen ja niiden täytäntöönpanokieltoon. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Kalevi Kinnunen (yleislausekejääviys) ja Marja Lehtonen (osallisuusjääviys) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Asian käsittely tapahtui sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Joonas Kinnusen selostuksen pohjalta ja sihteerinä tämän pykälän ajan toimi

10 Sivistyslautakunta Tiina Kuivaniemi. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan selostuksen. Toimenpiteet: OTE: Kinnulan kunnanhallitus, Hämeenlinnan hallinto-oikeus Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

11 Sivistyslautakunta TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ Sivistyslautakunta Sivistystoimen päällikkö on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset kokouksen jälkeen Sivistystoimen päällikön päätösehdotus; Päätös: Sivistyslautakunta merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä käytä niidenosalta otto-oikeuttaan. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen päällikön päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

12 Sivistyslautakunta MUUT ASIAT Sivistyslautakunta Sivistystoimen päällikön päätösehdotus; Päätös: Sivistyslautakunta päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Sivistystoimen päällikkö tiedotti meneillään olevien opettajan virkojen hakuaikojen sekä koulukuljetuskilpailutuksen määräajan täyttymisestä. Seuraava lautakunta pidetään viikolla 26 ja sitä seuraava viikolla 27. Sivistystoimen päällikkö tiedotti lyhyesti seuraavaan kokoukseen tulevista asioista. Kunnanvirasto on suljettu Sivistystoimen päällikön loma on Koulutoimiston toimistonhoitajan loma on Kansalaisopiston toimistonhoitajan loma on ja Koulusihteerin vuosiloma on Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

13 Sivistyslautakunta TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ, OPETTAJAN SIJAISUUDET Sivistyslautakunta Lukuvuodelle on tulossa avoimeksi vielä joitain opettajan sijaisuuksia. Joidenkin virkojen osalta sijaisuutta ei ole vielä haettu mm. erinäisiin määräaikoihin liittyvistä syistä. Koska kesäaikaan sekä kunnanhallitus että sivistyslautakunta kokoontuvat normaalirytmiä harvemmin, pyytää sivistyslautakunta kunnanhallitukselta jo ennalta täyttölupaa seuraavien virkojen sijaishakuihin/- määräyksiin, jotta sijaisuudet voitaisiin täyttää niin pian kuin mahdollista kesän aikana. Täyttölupapyyntö koskee seuraavia sijaisuuksia: - Biologia ja maantieto, täyttölupapyyntö päätoimisena tuntiopettajuutena ajalle Kemia ja matematiikka, täyttölupapyyntö päätoimisena tuntiopettajuutena ajalle Luokanopettaja, täyttölupapyyntö tuntiopettajuutena. Sijaisuuden alkamispäivä ei ole vielä selvillä, ennakoidusti elo-syyskuu Sijaisuustarve jatkuu saakka. Sivistystoimen päällikön päätösehdotus; Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa seuraaviin opettajan sijasuuksiin: 1) Biologia ja maantieto, täyttölupapyyntö päätoimisena tuntiopettajuutena ajalle ) Kemia ja matematiikka, täyttölupapyyntö päätoimisena tuntiopettajuutena ajalle ) Luokanopettaja, täyttölupapyyntö päätoimisena tuntiopettajuutena. Sijaisuuden alkamispäivä ei ole vielä selvillä, ennakoidusti elo-syyskuu Sijaisuustarve jatkuu saakka. Päätös: Toimenpiteet: Sivistyslautakunta hyväksyi sivistyslautakunnan päätösehdotuksen. Seuraavaan kunnanhallitukseen Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

14 Sivistyslautakunta

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa IV Muutoksenhaku henkilöstöasioissa Yleistä Henkilöstöasioissa tehtyihin muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kuntalain mukaan (ks. luku II). Perustuslain 21.1 :n mukaan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot