Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/ Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja"

Transkriptio

1 Asokotien lehti 2/2014 Asumisen turvaa 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 14 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 29 Uutta! Asoristikko

2 pääkirjoitus sisältö 2/2014 Kohti uutta Marko Pyykkönen toimitusjohtaja Kustantaja ja julkaisija Asokodit Leankatu Helsinki puh Päätoimittaja Marko Pyykkönen Toimitussihteeri Sari Puolimatka toimitus Päivi Karvinen / Huvikummun viesti Ulkoasu Minna Ruusinen / Miks ei! Oy Paino Erweko Oy, Helsinki 9. vuosikerta ISSN Asokotien asukkaille jaettava asiakaslehti, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Lehden tavoitteena on välittää monipuolisesti tietoa Asokodityhtiön toiminnasta, asumisoikeusasumisesta ja ajankohtaisista asioista. Lehti jaetaan myös eri sidosryhmille. Kannen kuva: Seppo hinkula/vastavalo Tilaihme! Saunasta kodinhoitohuoneeksi. sivu 18 Olemme eläneet vuosikausia hiljaiseloa uusien asumisoikeusasuntojen osalta. Suurin osa asuntokannastamme on rakennettu 90-luvulla. Tilanne on ollut hankala niin asukkaiden kuin koko järjestelmän kannalta katsottuna. Asukkailla ei ole ollut valinnanvaihtoehtoja riittävästi tarjolla ja rakentamattomuus on saanut monet epäilemään koko järjestelmän tulevaisuutta. Uuden omistajatahomme Asuntosäätiön tavoitteisiin kuuluu rakentaa uusia asumisoikeusasuntoja. Tavoite on Asokotien kannalta katsottuna enemmän kuin tervetullut. Jatkossa pystymme tarjoamaan uutta asuntokantaa ihmisille, jotka arvostavat asumisessa nimenomaan uuden asunnon ilmettä ja huolettomuutta. Samalla saamaan lisää vastikkeen maksajia jakamaan koko asuntokannan korjaustoiminnan kuluja tasausjärjestelmän kautta. Tasausjärjestelmä kuuluu olennaisena osana asumisoikeusjärjestelmään ja on ehdottoman tarpeellinen järjestelmä, jotta asumisen kuluja pystytään pitämään kohtuullisina. Silti, vaikka uustuotannon puute on ollut harmillista, siitä on ollut jopa hyötyä yhtiölle. Olemme joutuneet todenteolla pohtimaan, miten saamme pidettyä kiinteistöt ja asunnot kunnossa kasvavien kustannusten keskellä. Tilanne on synnyttänyt muun muassa Asoedun, Asopaketit ja Tilaihmeen, jotka ovat nousseet kysytyiksi tuotteiksi. Kaikki eivät halua muuttaa tutusta ja turvallisesta kodistaan mihinkään, mutta haluavat vaivattomia vaihtoehtoja asunnon ilmeen uusimiseen. Ja nyt kun meillä on kehitettynä näitä palvelu-uutuuksia, voimme jälleen suunnata voimavarojamme uusien asuntojen rakennuttamiseen. On hienoa viedä yhtiötä kohti uutta, kehittyvää tulevaisuutta siten, että voimme palvella hyvillä mielin sekä uusia että vanhoja asiakkaitamme. Asumisoikeusasuminen on turvallinen asumismuoto! sivu 11 Asopaketilla näköä ja tehoa. sivu 14 Asouutiset 4 Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 8 Asumisoikeusasuminen on yhä turvallinen asumismuoto 11 Yhteistyöelimen kokous 12 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 14 Tilaihme: Saunasta kodinhoitohuoneeksi 18 Iestie on muuttunut vihreäksi keitaaksi 20 Luo tunnelmaa turvallisesti 23 Palvelunumerosta apua asumisen ongelmatilanteisiin 24 Sisustamista VAU-tyylillä 26 Asoristikko 29 Pääkaupunkiseudun uusi jätevoimala otetaan käyttöön 30 Kerhisidea: Sienet tutuiksi 32 Elegan avulla kotiin uutta vähällä vaivalla 36 Hyvä olo: näy ja nauti! 35 2 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/ Lukijatoive 20

3 Aso uutisia... ajankohtaisia asioita yhtiön toiminnasta ja asumisoikeusasumisesta kärpäsenä katossa Piipahda myös Kotikulmassa energiansäästöviikolla 41 Asokodeilla on suositeltuja koteja Asokotien asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan yhteensä 94 prosenttia Asokotien asukkaista on valmiita suosittelemaan Asokoteja tuttavilleen. Heistä joka viides on jo suositellut Asokoteja. Asokodit teetti huhti-toukokuussa asukas- ja palvelututkimukset, joiden käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Asokotien asukkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Sähköpostikyselynä ja puhelinhaastatteluina toteutettuihin tutkimuksiin vastasi yhteensä asukasta. Asukastyytyväisyystutkimuksen vastaajista yhteensä 79 prosenttia pitää Asokotien lisärakentamista tarpeellisena tai ehdottoman tarpeellisena. Tärkeimpinä painopisteinä uudisrakentamisessa tulisi asukkaiden mielestä pitää kuukausittaista käyttövastiketta, asunnon hintaa sekä materiaalien laatua. Asokodit aloittaa pitkän tauon jälkeen uudistuotannon Vantaalla vuoden 2015 alussa. Tavoitteena on aloittaa noin 500:n asunnon rakennustyöt vuoden 2015 aikana. Palvelututkimukseen vastanneet asukkaat pitivät tärkeimpinä tekijöinä asumisessa turvallisuudentunnetta kodissa, asunnon käytännöllisyyttä sekä sitä, että asunto mahdollistaa rentoutumisen ja työstä palautumisen. Vastaajat kokevat Asokotien myös onnistuneen erinomaisesti tärkeimpien tekijöiden, kuten turvallisuudentunteen ja rentoutumismahdollisuuksien Lue lisää aiheesta Kotikulmassa julkaistusta uutisartikkelista. suhteen. Asumisen kustannustaso nähtiin muita tekijöitä kriittisempänä 62 prosenttia asukkaista ilmoittaa olevansa erittäin tyytymätön tai tyytymätön siihen. Asokotien palvelututkimukseen vastanneista asukkaista 83 prosenttia arvioi asuntonsa vastanneen heidän odotuksiaan. Vastaajista valtaosa oli tyytyväisiä asuntonsa pohjaratkaisuun (78 %) ja sisustukseen (71 %), mutta asunnon kuntoon tyytyväisiä oli vain hieman yli puolet vastaajista (53 %). Nykyiset asukkaat olivat kiinnostuneimpia kunnostamaan/uusimaan asunnossaan lattiapinnoitteen (47 %), keittiökalusteet (46 %) ja kylpyhuonekalusteet tai -pinnoitteet (43 %). Asokodit panostaa korjausrakentamisen osaamiseen Kari Sopenlehto on nimitetty Asokotien projektipäälliköksi, jonka tehtäviin kuuluu korjausrakentamisen rakennuttamistehtävät sekä valvonta. Sopenlehdon tehtävänä on myös etsiä mahdollisuuksia yhdenmukaistaa kiinteistöjen korjaustoiminnan toimintamalleja koko maassa. Asokodeilla on jo lähes asuntoa 31 paikkakunnalla. Asuntokanta on todella monipuolista ja koostuu pienistä kerrostaloyksiöistä aina isoihin omakotitaloihin. - Asokotien kiinteistöjen keski-ikä lähestyy 20 vuotta. Se tarkoittaa, että kalliit korjaustoimenpiteet lähestyvät vääjäämättä ja ennakoiva, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito on entistä tärkeämpää, korostaa Sopenlehto, jolla on jo yli kymmenen vuoden työkokemus Asokotien teknisenä isännöitsijänä. Sopenlehdon tehtäviin kuuluu myös olla hallinnollisten ja teknisten isännöitsijöiden apuna kohdekohtaisessa päätöksenteossa. - Asokodeilla pyritään mielestäni hoitamaan korjaustoimintoja järjestelmällisesti. Haasteena tulevaisuudessa toki on, että vanhenevan asuntokannan korjaustoimenpiteet saadaan toteutettua kohtuullisilla kustannuksilla, toteaa Sopenlehto. Ensi vuodelle yhtiö on varannut korjaustoimintaan rahaa 20,4 miljoonaa euroa. Asokodit osallistuu jälleen Motivan energiansäästökampanjaan viikolla 41. Viikon aikana toimitetaan erilaisia tietoiskuja energiansäästöasioista Kotikulmasta voit seurata oman talosi energiankulutusta. Huollon kilpailutus etenee Asokodit kilpailuttaa tämän vuoden aikana pääkaupunkiseudun kiinteistöjensä kiinteistöhuollon. Kilpailutus etenee kolmessa vaiheessa ja koskee Helsingin, Espoon ja Vantaan kiinteistöjä. Muun Suomen huoltotoiminnan kilpailutus toteutetaan vuoden 2015 aikana. Pääkaupunkiseudun ensimmäisen vaiheen sopimukset otetaan käyttöön jo lokakuun alussa, seuraavat joulukuun alussa ja kolmas vaihe ensi vuoden helmikuun alussa. Kilpailutuksen tavoitteena on valtakunnallisesti hyvä laatu, jota haetaan muun muassa tarjoamalla huoltoyhtiöille entistä suurempia kokonaisuuksia ja yhdenmukaistamalla palvelua. Vastaa ja voita! A sokoti-lehden palautekysely löytyy Kotikulmasta lehden sähköisen version yhteydestä. Anna palautetta ja vaikuta lehden sisältöön. Palautteita antaneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista, S-ketjun lahjakorttia. Arvonta suoritetaan Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Asokotien kiinteistöjohtaja vaihtui Diplomi-insinööri Henrik Hämäläinen (39v.) nimitettiin toukokuun alussa Asokotien kiinteistöjohtajaksi. Hämäläinen on ollut Asokotien palveluksessa jo viitisen vuotta ja toiminut ensin LVISA-insinöörinä ja sitten kiinteistöpäällikkönä. - Ennakoivaa kiinteistöjen ylläpitostrategiaa tulemme noudattamaan jatkossakin. Sen avulla meillä on mahdollisuus välttää kalliit yllätysremontit ja ehkäistä myös asukkaille koituvia asumisen haittoja, linjaa Hämäläinen. Käytä jatkossa IBAN-tilinumeroa Lainsäädännöstä johtuen kansallisten tilinumeroiden käyttö loppuu syksyllä Tämän jälkeen maksujen välityksessä hyväksytään vain pitempimuotoiset IBAN-tilinumerot. Varmistat laskujesi sujuvan maksamisen kun otat IBAN-tilinumerosi käyttöön viimeistään nyt. IBAN-tilinumerosi saat pankistasi ja näet sen tiliotteeltasi tai verkkopankistasi. (Esimerkki IBANtilinumerosta: FI ) 4 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/2014 5

4 Aso uutisia... ajankohtaisia asioita yhtiön toiminnasta ja asumisoikeusasumisesta kysymys & vastaus Ensi vuoden korjauskuluihin varattu 20,4 M Vuoden 2015 budjetissa on korjauskuluihin varattu 20,4 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät perusvastikkeen kautta maksettavat suuremmat kiinteistöjen kunnossapitokulut. Asukkaat voivat ehdottaa ensi vuonna asukastoimikunnan tai asukaskokouksen kautta isännöitsijälle kiinteistöjen korjaustoimenpiteitä seuraavalle budjettikaudelle. Yhtiö huomioi asukkaiden toiveet aina kun se on mahdollista. Kohdekohtaisella hoitovastikkeella katetaan kohteen akuutit ja pienemmät korjauskulut. Kohdekohtainen korjauskulu määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, minkälaisia asumisesta aiheutuvia korjaustoimia kohteessa joudutaan vuoden aikana tekemään. Vuoden 2015 budjetointi esitteillä Asokotien tiedotustilaisuudet vuoden 2015 budjetoinnista pidetään pääkaupunkiseudulla seuraavasti: tiistai klo alkaen, Vantaa, Sokos Hotelli Presidentti keskiviikko klo alkaen, Helsinki, Sokos Hotelli Presidentti torstai klo alkaen, Espoo, Hotelli Kuninkaantie Tilaisuudet pidetään yhdessä Asokotien ja Realian isännöimien kohteiden asukastoimikuntien puheenjohtajille. Budjettipaketti ja kutsu tilaisuuteen on lähtenyt syyskuun alussa puheenjohtajille. Pääkaupunkiseudun tilaisuuksissa on mukana myös Plan Brothers Oy:tä asiantuntija kertomassa kiinteistöturvallisuudesta, kuten kodin sähkölaitteista, tavaroiden säilyttämisestä, tulipaloista, vesivahingoista ja kiinteistöturvallisuudesta. Muilla paikkakunnilla isännöitsijä ilmoittaa kunkin alueen vastaavan tilaisuuden aikataulun puheenjohtajille. Tervetuloa mukaan! Asumismenojen osuus käytettävissä olevista tuloista kasvaa A sumismenot nousevat keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa vuoteen 2018 mennessä, ennustaa Pellervon taloustutkimus, joka toteutti Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämän tutkimuksen neljännen kerran. Tutkimuksen mukaan asumismenojen kasvun ennakoidaan olevan voimakkaampaa kuin käytettävissä olevien tulojen kehitys on vuosina Asumismenoja kasvattavat tutkimuksen mukaan valtion toteuttamat veropäätökset niin kiinteistöveron kuin esimerkiksi sähkön verotuksen osalta. Myös korjausten lisääntyminen tulee kasvattamaan asumismenoja samalla tavalla asumismuodosta riippumatta. Myös ilmastopoliittiset ratkaisut tulevat vaikuttamaan asumisen kulukehitykseen yhä voimakkaammin. Tutkimuksessa keskityttiin vuokra- ja omistusasuntojen kustannuksiin. Asumisoikeusasuntoja ei tarkasteltu erikseen, mutta ne luokiteltiin tutkimuksen tilaajan mukaan asuntojen rahoitusmuodon perusteella kuuluvaksi vuokra-asuntojen kanssa samantyyppiseen kulukehitysluokkaan. Oulun ja Kuopion isännöintiin muutoksia ensi vuonna Asokodit kilpailuttaa toimintojaan säännöllisesti, jotta palvelutaso säilyisi hintalaatusuhteeltaan hyvänä. Viime keväänä kilpailutettiin Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti. Valinnassa huomioitiin palveluntuottajan antama hinta, resurssit, referenssit ja muut palvelutasoon vaikuttavat asiat eli pyrittiin valitsemaan hinta-laatusuhteeltaan paras vaihtoehto. Tavoitteena oli löytää hyvä toimija toteuttamaan laadukasta asukasyhteistyötä kiinteistöissä sekä yhtiölle tehokas yhteistyökumppani kiinteistöjen ylläpitoon. Kilpailutuksen tuloksena Tampereella ja Jyväskylässä jatketaan Realia Managementin kanssa. Kuopiossa ja Oulussa vaihtuu isännöintitoimisto. Uusi isännöintitoimisto on Ovenia. Sopimukset astuvat voimaan Uusien isännöitsijöiden yhteystiedot löytyvät voimaanastumispäivänä Kotikulmasta kohteen omilta sivuilta. Tervetuloa Asopaketti-tilaisuuksiin! Ilmoittaudu mukaan pääkaupunkiseudun Asopaketti-tilaisuuksiin, joita pidetään Asokotien asuntopalvelussa Pasilassa, Leankatu 3:ssa. Tilojen rajallisuuden ja tarjoilun vuoksi tilaisuuksiin pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta joko puhelimitse Katja Törmäselle (puh ) tai sähköpostitse osoitteeseen katja. Tiistai-iltojen tilaisuuksissa esillä on keittiön ovimalliuutuuksia sekä infoa muun muassa suositusta Tilaihmeestä, jonka avulla moni asukas on teettänyt saunastaan monipuolista lisätilaa. Asopaketti-tilaisuudet pidetään tiistaisin klo seuraavina päivinä: Syyskuussa 9.9. ja Lokakuussa ja Marraskuussa ja Maakuntien Asopakettitilaisuuksista ilmoitamme Kotikulmassa sekä kohteiden infotauluilla. - Olemme asuneet kuutisen vuotta nykyisessä asunnossamme ja halusimme saada uutta näkökulmaa ja tietoa tarjouksista ennen kuin uusimme asuntoa, perusteli Katrin Puranen mukaantuloaan toukokuussa Asokotien toimistolla järjestettyyn Asopaketti-iltaan. MIKÄ ON ASOPAKETTI? Asopaketilla voit kätevästi uudistaa kotisi. Asopaketit ovat rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia valmiita kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uudistamiseen. Asokodit osallistuu kustannuksiin kiinteistön iän mukaisessa suhteessa: mitä vanhempi kiinteistö on kyseessä, sitä suurempi on Asokotien osuus kustannuksista. Lisätietoa paketeista löydät Asokotien nettisivuilta tai kysymällä asiasta suoraan Katja Törmäseltä, puh MIKSI ASOKODIT VUOKRAA ASUMISOIKEUSASUNTOJA? Jos asumisoikeusasuntoon ei saada asumisoikeusasukasta, Asokodit laittaa asunnon vuokralle joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Asuntojen vuokraaminen on asumisoikeuslain mukaan sallittua toimintaa asumisoikeusasunnoissa. Vuokrattuja asuntoja on etenkin niillä alueilla, joissa asuntojen kysyntätilanne on syystä tai toisesta heikentynyt. Asunnon vuokra on korkeampi kuin asumisoikeusasukkaan samasta asunnosta maksama käyttövastike. Kaikkien vuokralaisten luottotiedot luonnollisesti tarkistetaan. KUKA MAKSAA UUDEN AVAIMEN TEETTÄMISEN? Uuden avaimen ja lisäavainten teettämisen sekä asumisaikaisen lukkojen sarjoituksen maksaa aina asukas. Uuden avaimen teettäminen maksaa noin 30 euroa. Sarjoittaminen maksaa vähintään noin 200 euroa avaimineen riippuen lukkojen määrästä. Avaimien teettäminen ja lukkojen sarjoittaminen hoidetaan aina pääkaupunkiseudulla Asokotien kiinteistöassistentin kautta ja maakuntien kohteissa isännöinnin kautta. Sen sijaan turvalukkoja asukkaat voivat asentaa muutostyönä. 6 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/2014 7

5 teksti Timo Kivioja kuva Mikko Käkelä - Haluamme yhdessä kehittää asumisoikeusasumista Suomessa ja tuoda siihen paljon uutta ja positiivista, toteavat Esa Kankainen ja Marko Pyykkönen. Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja Haluamme vaikuttaa positiivisesti asumisoikeusasumisen kehitykseen Suomessa, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen sekä Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen sanovat. Suomen asumisoikeusmarkkinoilla tehtiin historiaa huhtikuussa, kun Asuntosäätiön omistama Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy osti Asokodit. Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen kertoo lähtölaukauksen kaupalle olleen, kun Asokotien omistajat VVO ja Sato ottivat säätiöön yhteyttä viime syksynä ja kysyivät Asuntosäätiön halukkuutta ostaa Asokodit. Toki olimme heti kiinnostuneita. Puolisen vuotta asiaa pohdittiin ja kauppa syntyi huhtikuussa, Kankainen kertoo. Mistään pienestä asiasta ei ollut kysymys. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:llä oli ennestään noin asumisoikeusasuntoa. Asokodeilla asumisoikeusasuntoja on puolestaan vajaat Kaupan myötä Asuntosäätiöstä tuli kertaheitolla Suomen suurin asumisoikeusmarkkinoilla toimija yli asunnolla. Kaikkiaan Suomessa on asumisoikeusasuntoja noin Rakennuttaja ja hallinnoija löysivät toisensa. Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen kertoo Asokodeilla olevan asumisoikeusasuntoja 31 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiö on keskittynyt hallinnoimaan omistamaansa kiinteistökantaa sekä kehittämään asiakasyhteyksiään. Emme ole rakentaneet uusia Nyt meillä on hyvä mahdollisuus suurena toimijana tarjota vaihtoehtoja ja edistää positiivisesti asumisoikeusasumista Suomessa. asumisoikeusasuntoja enää vuosiin. Entisen omistajan strategiat painottuivat muualle kuin uusien asumisoikeusasuntojen rakentamiseen ja kehittämiseen, ja niinpä Asuntosäätiö uutena omistajanamme tuntuukin hyvin mielekkäältä ja innostavalta, Pyykkönen toteaa. Pystymme tarjoamaan Asokodeille rakentamisen osaamista ja kokemusta. He puolestaan pystyvät antamaan meille oppia suuren kiinteistömassan hallinnoinnista sekä olemassa olevan rakennuskannan ylläpidosta. Asokodit on myös tehnyt paljon hyvää työtä asiakasyhteyksien kehittämisessä, Kankainen sanoo. Täydennämme siis hyvin toisiamme. Mutta varsinainen ydin on kuitenkin siinä, että haluamme yhdessä kehittää asumisoikeusasumista Suomessa ja tuoda siihen paljon uutta ja positiivista. Marko Pyykkösen mukaan asumisoikeusasumisella on kysyntää ja 8 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/2014 9

6 teksti Päivi Karvinen Asumisoikeusasuminen on yhä turvallinen asumismuoto niitä haluttaisiin lisää. Hän pohjaa tietonsa keväällä valmistuneeseen tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan suuri osa päättäjistä haluaa markkinoille kohtuuhintaisia asuntoja ja vaihtoehtoja. Asumisoikeusasuminen nähdään merkittävänä vaihtoehtona. Nyt meillä on hyvä mahdollisuus suurena toimijana tarjota vaihtoehtoja ja edistää positiivisesti asumisoikeusasumista Suomessa. Kankainen ja Pyykkönen myös vakuuttavat, että tämä tavoite ei tule jäämään pelkäksi haaveeksi, vaan asian eteen tullaan tekemään kovasti työtä. Samoin Asokodit palaa pitkän tauon jälkeen myös asumisoikeusasuntojen rakentajaksi. Asukkaalle kaikki säilyy ennallaan. Sekä Asuntosäätiön että Asokotien asukkaille kauppa ei muuta mitään. Kumpikin yhtiö jatkaa normaalia toimintaansa, ja asukkaan näkövinkkelistä katsottuna mikään ei muutu. Emme tule tekemään nopeita ratkaisuja, vaan jatkamme rauhassa eteenpäin, Kankainen vakuuttaa. Käyttövastikkeet ja muut asumisoikeusasumiseen liittyvät ehdot pysyvät ennallaan. Todennäköisesti tulemme jossakin vaiheessa tekemään joitakin hallinnollisia yhdistymisiä ja purkamaan päällekkäisyyksiä, mutta asukkaalle nämä eivät merkitse mitään. Päinvastoin, haluamme kehittää asumisoikeusasumisesta entistä houkuttelevamman, Pyykkönen ja Kankainen painottavat. Kumpikin yhtiö jatkaa normaalia toimintaansa, ja asukkaan näkövinkkelistä katsottuna mikään ei muutu. Asumisoikeusjärjestelmä luotiin 90-luvun alussa nuorten ja lapsiperheiden kohtuuhintaisen asumisen tueksi. Mallia haettiin Ruotsista kuitenkin siten, että naapurimaan järjestelmän ongelmat haluttiin välttää. Ruotsin mallin ongelmana oli, että yksittäisen asukkaan ja talon taloudelliset riskit kasvoivat kohtuuttomasti, jos talon asuntoja ei saatu myytyä. Suomalainen järjestelmä haluttiin luoda asukkaalle turvallisemmaksi asumismuodoksi. Ruotsissa asumisoikeusjärjestelmä muutettiin jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten muistuttamaan suomalaista omistusasumista. Asuntoa ei voi myydä asukkaan alta pois Suomessa kaikille haluttiin antaa tasavertainen mahdollisuus hankkia asoasunto ja asumisen haluttiin säilyvän kohtuuhintaisena. Siksi lakiin kirjattiin muun muassa, ettei asuntoja voi lunastaa omaksi ja asumisoikeusmaksu sidottiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi haluttiin, ettei asukkaan tarvitse pelätä kotinsa menettämistä. Yhtiö ei voi myydä asuntoa, jossa on voimassa oleva asumisoikeussopimus. Laki säätelee myös yhtiön tuottoja Laki asumisoikeusasumisesta rajoittaa yhtiön mahdollisuuksia kerätä vastikkeissa tuottoja. Vastikkeen määräytyminen pitää lain mukaan perustua omakustannusperiaatteeseen eli vastikkeilla katetaan vain toiminnasta aiheutuvat kulut. Valtio myös valvoo, että näin tapahtuu. Yhtiö saa lain mukaan periä vastikkeissa toiminnasta aiheutuvien kulujen lisäksi vain 8 prosentin koron sijoittamalleen pääomalle. Asokotien asunnoissa se vaikuttaa vastikkeisiin tänä vuonna 0,008 /m 2 /kk. Taloudellinen vastuu ja riski on yhtiöllä Yhtiöllä on velvollisuus maksaa poismuuttavalle asukkaalle asumisoikeusmaksu takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna kolmen kuukauden sisällä poismuutosta. Asukas pääsee velvoitteistaan irti samassa ajassa jätettyään luopumisilmoituksen. Samoin laki velvoittaa yhtiön huolehtimaan talojen kunnosta siten, että asunnot pysyvät kilpailukykyisinä. Myös asukasvalinta on lailla säädetty perustuvaksi järjestysnumeroihin. Yhteishallintolailla varmistettiin asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseensa, vaikka asuntojen omistajayhteisöillä onkin päätäntävalta talojen hallintoon liittyvissä isoissa asioissa. Tasausjärjestelmä apuna velvoitteiden huolehtimisessa Yhtiön velvoitteiden hoitamiseen on avuksi kehitetty vastikkeiden tasausjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että tietyt kulut voidaan jakaa kaikkien talojen kesken. Ruotsin järjestelmän ongelmista otettiin oppia erityisesti juuri tässä asiassa. Esimerkiksi isojen remonttien kustannukset tulevat liian suuriksi, mikäli niitä ei voi jakaa isomman kiinteistömäärän kesken. Asukkaan etuna on, että vastike ei nouse yhtäkkiä ison remontin takia. Suomessa on lain mukaan mahdollisuus perustaa asukkaiden omistamia yhdistyksiä, jotka hallinnoivat asumisoikeusasuntoja, mutta niitä on syntynyt vain muutamia. Asukkaat arvostavat yhtiön tuomaa riskittömyyttä juuri näissä korjaustoimintaan ja taloudelliseen hallinnointiin liittyvissä asioissa. Järjestelmä kehittynyt vuosien kuluessa Suomessa asumisoikeusasuminen on vuosien myötä osoittautunut hyväksi vaihtoeh- Vastikkeiden tasausjärjestelmä varmistaa, ettei vastike nouse yhtäkkiä ison remontin takia. doksi kaikissa elämäntilanteissa eläville ihmisille. Järjestelmän perusperiaatteet ovat osoittautuneet kestäviksi. Turvallisuus ja tasavertaisuus on säilynyt, asunnot ovat yhä kysyttyjä ja niitä tarvitaan lisää tasapainottamaan erityisesti kasvukeskusten asuntomarkkinoita. Lakia on muutettu ajan myötä siten, että järjestelmän piiriin on saatu lisää asunnon tarvitsijoita. Erityisesti yli 55-vuotiaiden muuttamista asoasuntoon on haluttu edistää. Lainakustannuksiin toivotaan muutosta Asukkaat ovat viime vuosina kiinnittäneet huomiota asumiskulujensa kasvuun. Kiinteistöjen ylläpitokulut ovat kasvaneet voimakkaasti kaikissa asumismuodoissa, mutta asojärjestelmässä on myös oma erikoisuutensa, joka kasvattaa asumisen kuluja. Valtio on jo vuosia perinyt lainanhoitokuluissa markkinakorkoja huomattavasti suurempia korkoja eli asumisoikeusasukkaat maksavat vastikkeissaan myös valtion yleiskuluja. Asokotien tavoitteena on saada valtion määrittelemiin lainaehtoihin muutos, jotta lainanhoitokulut eivät rasittaisi tulevaisuudessa vastikkeita kohtuuttomasti, kuten ne nyt tekevät. Tosin nykyisessä valtion taloustilanteessa ei liene odotettavissa nopeita muutoksia tässä asiassa. Asukas maksaa vastikkeessaan keskimäärin kuusi euroa neliöltä kuukaudessa pelkästään lainanhoitokuluja. Silti kuukausittaiset asumiskulut ovat yhä hieman matalammat kuin samalla alueella sijaitsevissa vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. 10 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

7 teksti Päivi Karvinen kuvat Jari Härkönen Yhteistyöelimen kokous on erinomainen TOIMIJOIDEN tapaamispaikka Asokotien asukashallintomalliin kuuluvan Yhteistyöelimen kokous pidettiin elokuun lopussa Helsingissä. Toimitusjohtaja Marko Pyykkönen esitteli 20 paikkakunnan asukasedustajalle yhtiön ajankohtaisia asioita. Gallupvastaajat yhteiskuvassa. Takana vasemmalta Asmo Saarikoski Helsingistä, Olli Kannisto Rovaniemeltä ja Reima Kokko Tuusulasta. Eturivissä vasemmalta Anja Tuominen Keravalta, Raija Reponen Lappeenrannasta ja Sirkka Iljo Imatralta. Tärkeimmäksi käsiteltäväksi asiaksi nousi luonnollisesti uuden omistajatahon Asuntosäätiön esitteleminen. - Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Asokodit tullaan fuusioimaan vuoden 2015 aikana. Toimintaprosesseja ja -tapoja yhtenäistetään, mutta käyttövastikkeiden määrittelyyn ei tule muutoksia. Asuntojen vaihtomahdollisuudet tulevat helpottumaan ja yhtiömme käynnistää jälleen asuntojen uudistuotannon, kiteytti Pyykkönen asiaa esityksessään. Muita esiteltäviä ajankohtaisasioita olivat huollon ja isännöinnin kilpailutus, yhtiön talous- ja markkinatilanneasiat sekä kunnossapidon tilanne. Erityisesti huollon kilpailutus herätti keskustelua. Myös valtion asettamat lainaehdot yhtiölainoille puhuttivat ja toivottiin, että lainojen omavastuukorko madallettaisiin samalle tasolle kuin valtiontukemassa vuokra-asuntotuotannossa. Iltapäivän ohjelmaan kuului psykologi Ilona Rauhalan Elämänmakuinen asumiskokemus -esitys. Kokouksessa esitellyt materiaalit on luettavissa Kotikulmassa Asukashallinto-sivuilla. Asukasgallup 1. Mikä oli kokouksen paras anti? 2. Miten haluaisit kehittää Yhteistyöelimen kokouksia? Psykologi Ilona Rauhala esiintyi iltapäivällä ja paneutui esityksessään asukkaan vuorovaikutusmahdollisuuksiin asuintalossa. Kokouksen tauoilla käytiin vilkasta keskustelua asumisoikeusasumiseen liittyvistä asioista. Mukana kokouksessa oli myös hallintojohtaja Raija Mäkinen Asuntosäätiöstä vastaamassa asukkaiden kysymyksiin. Mäkinen korosti, että yhtiössä tullaan jatkossakin pitämään huolta siitä, että yhteishallintolain mukainen asukkaiden vaikutusmahdollisuus säilyy toiminnassa. Reima Kokko, Tuusula 1. Kokous vastasi suurelta osin odotuksiani. Toimitusjohtajan info omistajanvaihdoksesta, joka on synnyttänyt runsaasti spekulointia asukkaidenkeskuudessa, oli tärkeä. 2. Olin tilaisuudessa ensikertalainen. Ehkä jatkossa voisi olla enemmän mahdollisuuksia hallittuun, valmisteltuun vuoropuheluun. Sirkka Iljo, Imatra 1. Kokouksen paras anti oli ehdottomasti Ilona Rauhalan osuus iltapäivällä. Tuollainen virkistävä täky on hyvä sisällyttää jatkossakin päivään. 2. Asukkaiden edustajien mielipiteitä pitäisi kuulla ja antaa heille mahdollisuus kertoa toiveistaan sekä esittää kysymyksiä. Olli Kannisto, Rovaniemi 1. Kokouksen parhaana antina pidin saamaani tietoa Asokotien taloudellisesta tilanteesta. Oli myös hyvä saada tietoa Asuntosäätiön ja Asokotien fuusiosta ja sen vaikutuksesta Asokoteihin. Toimitusjohtaja lupasi myös ns. Asoedun säilyvän ennallaan fuusiosta huolimatta, kun sitä häneltä kysyin. Asumisvuosia ei siis nollata fuusion myötä. Myös psykologi Ilona Rauhalan osuus oli hyvin mielenkiintoinen. Ajatusmaailmaamme tutkittiin kivoilla kysymyksillä. 2. Käsiteltävä aineisto olisi hyvä saada tarkasteltavaksi hyvissä ajoin ennen kokouspäivää. Kokouksessa olisi mielestäni käsiteltävä ainoastaan asioita, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa. On turha väitellä asioista, joille emme mahda mitään. Raija Reponen, Lappeenranta 1. Oli hyvä kuulla yhtiön ajankohtaisista asioista kuten siitä, että jatkossa pystytään taas rakentamaan uusia taloja. Myös Ilona Rauhalan esitys jäi mieleen. Hän otti mukavasti kantaa muun muassa asukastoiminnan ongelmiin ja toi esiin, kuinka ihmisten erilaisuus täytyy ottaa huomioon asioita esittäessä. 2. Tulevia kokouksia varten olisi ehkä hyvä, jos kokousedustajille annettaisiin mahdollisuus etukäteen esittää yhtiön edustajille kysymyksiä niistä asioista, joista he haluaisivat saada kokouksessa tietoa. Silloin äänensä saisivat kuuluviin myös vähemmän äänekkäät kokousedustajat. Asmo Saarikoski, Helsinki 1. Suurin anti oli, että kokouksen yhteydessä voi tavata muita aktiivisia asumisoikeusasujia eri puolilta Suomea ja vaihtaa kuulumisia. 2. Osanottajat tarvitsevat kunnolliset ennakkotiedot kokouksen sisällöstä voidakseen valmistautua siihen. Asukkaiden ääntä ei nyt erityisesti pyritty kuuntelemaan. Jäin kaipaamaan asukkaille konkreettista mahdollisuutta ottaa kantaa esimerkiksi kiinteistöhuollon uudelleen organisoimiseen tai Asuntosäätiön ja Asokotien fuusion etenemiseen. Nyt tietoa fuusion ja huoltouudistusten etenemisestä ei tullut tarpeeksi, jotta olisi voinut ottaa kantaa asiaan. Anja Tuominen, Kerava 1. Näin ensikertalaiselle paras anti oli ehkä se, että sai tavata muita henkilöitä eri puolelta Suomea, keskustella heidän kanssaan ja huomata, että kaikilla oli melkein samanlaisia ongelmia kuin meillä, eli ei saada porukkaa mukaan yhteisiin tilaisuuksiin. 2. Kokouksessa saisi olla enemmän tietopohjaista asiaa. Aika on tietenkin rajallinen näissä tapaamisissa, mutta kaipaisin syvempää tietoa siitä, mitä on tulossa, minkälainen mahdollisuus asukkailla on vaikuttaa asioihin ja ennen kaikkea miten. 12 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

8 teksti Anni Karvinen kuvat Mikko Törmänen Äidin ja tyttären Rakkauden Sali toteen Asopaketilla Oululainen Anita Virta muutti nuorimman tyttärensä Kristan kanssa uuteen asuntoon joulukuussa Vanhat kuviot ja Kiimingin rivitalo jäivät taakse, kun asunto saatiin myytyä. Perhe päätti hankkia uutta virtaa uuteen asuntoon ja elämäänsä ottamalla Asopaketin, joka nykyaikaisti keittiön ja olohuoneen ilmeen. asuntoon ja ympäristöön heti ensimmäisellä käyntikerralla. Täältä Kristan on helpompi käydä lukiota. Yllätyin myös iloisesti siitä, että naapurit hymyilevät aina tullessaan rap- -Ihastuin pukäytävässä vastaan, Anita hehkuttaa. Tohtorikoulutettavalla, paljon matkustavalla yksinhuoltajalla on väitöskirjan tekeminen meneillään, joten asoasuminen kuulosti juuri sopivalta vaihtoehdolta. Kahden asunnon loukkuun hän ei enää halunnut joutua, mutta vuokraasuminenkaan ei innostanut. Tärkeää oli päästä edes jossain määrin toteuttamaan itseä ja oman näköistä kotia. Asopaketti oli siihen selkeä ja toimiva ratkaisu. 14 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

9 Kysy Asopaketista ja Tilaihmeestä Katja Törmäseltä puh ja Poikkeuksellista peruspakettiin nähden oli keittiön ja olohuoneen välisen seinän poistaminen. Seinä pois, tilaa tilalle Remontin koko prosessi sujui kuin unelma alusta loppuun. Asokotien sisustussuunnittelija Katja Törmänen toi asenteellaan energiaa projektiin ja urakoitsija Tero Pirttimaa saa Anitalta pelkkää ylistystä. Remontti ei kestänyt 3 4 viikkoa kauempaa, hinta oli euron tienoilla ja osassa lattioiden laittoa Asokodit tuli hieman hinnassa vastaankin. Poikkeuksellista peruspakettiin nähden oli keittiön ja olohuoneen välisen seinän poistaminen, mihin piti pyytää lupa, mutta Katja Törmäsen sanoin Kyllä se onnistuu. Yhteistä aikaa ja tilaa arvostava Anita piti seinää ahdistavana ja kommunikaatiota estävänä rajana, joten se sai lähteä. - Nyt Krista voi tehdä koulujuttuja sohvalla ja minä keittiössä ruokaa eikä meidän tarvitse huutaa toisillemme seinän läpi. En myöskään ymmärrä, miksei hienoja, uusia keittiökalusteita voisi ihailla muutenkin kuin vain ruokailun yhteydessä, Anita sanoo. Aitoa yhdessäoloa ja läsnäoloa vaalien perheen äiti on tehnyt myös tiukan päätöksen siitä, että televisio pidetään makuuhuoneessa olohuoneen sijasta. Tyttären kaikki ystävät sitä aina ihmettelevät, mutta Anitasta on ikävää, jos seurustelemiseen käytetty aika menee vain television tuijottamiseen. Ideoista Uskallukseen Äidillä ja tyttärellä on hyvät ja lämpimät välit. Anita luottaa tyttärensä makuun ja tämä oli päättämässä monesta sisustusvalinnasta. Asopakettien teemavaihtoehdoista he valitsivat Uskalluksen, joka jo nimenä kolahti äidille ja tyttärelle, jotka molemmat etsivät haasteita, eivätkä halua mennä siitä, mistä aita on matalin. Elämäniloinen ja ideoiva Anita keksii lennosta uuden nimenkin yhteiselle keittiön ja olohuoneen kokonaisuudelle. Rakkauden Sali on rauhallinen ja ihana paikka, jonne paeta työelämän kiireitä tai vaikka kontata 2-vuotiaan lapsenlapsen Einon kanssa. Mustavalkoinen väriyhdistelmä on tälle perheelle selvästi mieleinen. Anitan mukaan nämä värit ovat yksinkertaisen tyylikkäitä ja tuovat turvallisuuden tunnetta. Aluksi urakoitsijan ehdottamat valkoiset lattiat epäilyttivät, mutta värikarttoja katsottuaan Anita huomasi, kuinka monia eri valkoisiakin on olemassa, ja lopputulokseen hän on erittäin tyytyväinen. Vanhimman tyttären kotona makuuhuoneen tapeteissa ja lattiassa käytetty musta vakuutti värin toimivuudesta lisää. Pienet yksityiskohdat kuten lamput ja keittiön laminaattien kimaltavat kukkakoristeet piristävät kokonaisuutta. - Meillä oli täällä ensimmäisenä jouluna uudessa kodissa valkoinen joulukuusikin. Joulupallot ja -nauhat puolestaan mustia, Anita naurahtaa. Jossakin vaiheessa suunnitelmissa olisi uusia eteisen ja makuuhuoneen kaapistot ja tehdä pesuhuoneesta tyylille uskollisena mustavalkoinen. Virran perheessä ei olla erityisen kovia saunojia, joten saunallekin on jo heitelty ideoita korvaavasta käytöstä. - Mietin, että mitä jos muuttaisimme saunan pieneksi kuntosaliksi, Anita ideoi. Uudet suunnitelmat toteutetaan sitten, kun on sen aika. Tällä hetkellä leijutaan vielä Rakkauden Salin tunnelmissa. 16 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

10 teksti Anni Karvinen kuvat Jari Härkönen Yksi tykkää saunasta, toinen kodinhoitohuoneesta Jos saunominen ei ole niin tärkeää, voi tilan hyödyntää muuhun käyttöön. Tilkankadun Tilaihme-remontissa Helsingissä sauna muutettiin kodinhoitohuoneeksi. Lisätietoja Tilaihme-remontista löydät Kotikulmasta Asopaketitsivulta tai ottamalla yhteyttä Katja Törmäseen puh lähti viime Asokoti-lehdestä. Kannessa oli sanat Saunasta -Kaikki Tilaihme ja kiinnostuin heti ottamaan selvää, mitä tämä tarkoittaa, kertoo Lea Paul, jonka kotona on remontoitu saunan lisäksi kylpyhuone ja keittiö. Kun on 20 vuotta asuttu samassa kerrostalossa, saunan viehätys on jo ehtinyt karista. Tilalle alkaa miettiä muuta käyttötarkoitusta. - Aluksi saunoimme kerran viikossa, mutta nyt siellä on kuivattu pyykkiä viimeiset kymmenen vuotta, Lea sanoo. Remontti valmistui nopeasti Aluksi suunnitelmissa oli laajentaa keittiötä kodinhoitohuoneeksi, mutta soitto Asokotien sisustussuunnittelija Katja Törmäselle sai kaikki loksahtamaan kohdalleen. Päätettiin toteuttaa Asopaketin yhteydessä tehtävä Tilaihme-remontti. Tällainen mahdollisuus muuttaa tila toiseksi ei ollut tullut mieleenkään, kun kysymys ei ollut omistusasunnosta. Remontti sujui nopeammin ja tehokkaammin kuin Lea uskalsi unelmoidakaan. Katja Törmänen kävi katsomassa asuntoa ja puolitoista viikkoa sen jälkeen tavaroita vietiin jo ulos. Remontti kesti kuukauden ja urakoitsija saa suuren kiitoksen siisteydestään ja huomaavaisuudestaan asukkaita kohtaan. - Olen todella tyytyväinen sekä remontin kulkuun että lopputulokseen. Minulla on astma ja aikaisemmin varsinkin lastenlasten ollessa hoidossa valtavien pyykkivuorten siirtäminen paikasta toiseen toi paljon pölyä. Nyt kaiken saa pidettyä samassa paikassa ja ikkunan saa auki tuulettamista varten. Remontin aikana urakoitsija suojasi pressulla alueen hyvin sekä imuroi aina pölyt. Kesäaikana voi lisäksi viettää aikaa parvekkeella tai mökillä, Lea toteaa. Tilaihme-remontti oli vaivaton ja edullinen tämän päivän hintoihin nähden, vain euroa, edellyttäen, että kylpyhuone remontoidaan samalla. Sekä Tilaihme- että kylpyhuoneen Asopaketti-remonteista annetaan aina kustannusarvio etukäteen. Pitää tietää, mistä pitää Ennen sauna oli oltava asunnossa kuin asunnossa, mutta Lea epäilee, onko se enää tätä päivää. Ihmiset ajattelevat ekologisesti ja haluavat säästää sähkön- ja vedenkulutuksessa. Vähän käytetyille kerrostalojen kerhohuoneillekin hän toivoisi muutosta. Niistä saisi hänen mukaansa ihania, isoja kylpyosastoja pesu- ja pukuhuoneineen asukkaiden yhteiskäyttöön. Lean omaan asuntoon voitaisiin vaihtaa vielä lattiat, mutta tällä hetkellä Lea nauttii uudesta Tilaihmeestään. - Jotkut pitävät saunomisesta. Minä olen silittäjä ja pyykkääjä. Täällä on tilaa olla, voin istua korkealla jakkaralla kodinhoitohuoneessani ja kuunnella pyykätessä radiota, mitä sitä muuta tarvitsee. Olen astiatkin pessyt aikaisemmin käsin, vasta nyt, kuusikymppisenä, olen saanut elämäni ensimmäisen astianpesukoneen, Lea paljastaa. Lea Paul iloitsee pyykinpesun lisäksi matkustamisesta. Kesällä vuorossa on reissu Eurooppaan; Saksaan, Puolaan ja Ruotsiin. Kesätuoksuja on varmasti mukava muistella syksylläkin puhdasta pyykkiä lajitellessa. 18 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

11 teksti ja kuvat Päivi Karvinen Iestie muuttunut vehmaaksi keitaaksi 20-vuodessa Se oli tämän vuoden ensimmäinen kesäpäivä Helsingissä, vaikka oltiin vielä toukokuun puolella. Aurinko paistoi kuumasti, eikä taivaalla ollut pilvenhattaraa. Täydellinen päivä järjestää pihajuhlat talon 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. Iestie 1 2 valmistui laman keskelle Talon alkuhistoria oli samanlainen kuin monien muidenkin tuohon aikaan, alkuperäinen rakennusfirma meni konkurssiin ja työt vei loppuun toinen yrittäjä. Asukkaiden kontolle jäi silti paljon vahdittavaa. - Meidän piti pitää huolta, että tänne saatiin ne kaikki asiat, joita suunnitelmissa oli, toteaa Maili-Sisko Pakkanen ja muistelee kuinka esimerkiksi mattotelineeksi oli tuotu heppoinen viritys ja vasta kun asukkaat kaivoivat suunnitelmat esiin, löytyi tieto, että sen tilalla piti olla vankasti perustettu teline. Sellainen siihen lopulta saatiin. Piha pistettiin uusiksi heti alkuun Yhteistyö isännöitsijän kanssa pelasi ja asioita saatiin pikkuhiljaa kuntoon. Pihasuunnitelmakin pistettiin asukkaiden toimesta uusiksi, kun alkuperäinen ei vastannut sitä, mitä asukkaat halusivat. He hankkivat itse myös taimia ja hoitivat istuttamiset. Nyt piha on vihreä keidas, josta näkee, että asukkaat pitävät yhä siitä huolta. Talossa asuu monta alkuperäistä asukasta, kuten Pakkasten pariskunta. Jukka Pakkanen toimi aluksi monta vuotta talohallituksen puheenjohtajana. - Ilman meidän asukkaiden aktiivisuutta olisi moni asia ollut todella huonolla tolalla. Me hoidimme tätä kuin omaa taloamme, korostaa Jukka ja kertoo tapauksesta, jossa lämmönjakohuoneessa oli tekniikka pettänyt ja alan ammattilaisena Jukka oli saanut asian korjattua nopeasti niin, että asuntoihin saatiin palautettua lämpö. Asokotien hallintopäällikkö Anne Rantala kävi tuomassa juhliin yhtiön tervehdyksen ja onnitteli asukkaita upean asuinyhteisön luomisesta. Yhteisvastuullisuus kunniassa Yhteisvastuullinen asioiden hoitotapa on yhä iestieläisille tärkeää. Pihanhoidon aktiivisuus näkyy joka puolella, eikä vähiten siinä, että tontilta löytyy peräti seitsemän lehtikompostia. Ne ovat täpösen täynnä mullanaihiota pihaistutuksille. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Marja-Liisa Korpela, hänkin talon alkuperäisiä asukkaita, esittelee juhlinnan keskellä komposteja, joita on perustettu alusta alkaen ja pikkuhiljaa niitä lisätty. Asukkaista löytyy aina ydinjoukko, joka huoltaa komposteja. - On tosi hienoa esitellä mustaa multaa uudelle asukkaalle; tätä voi käyttää myös omiin istutuksiin. Meillä Iestiellä asuinympäristö mahdollistaa tällaisen luonnonmukaisen toiminnan verrattuna esimerkiksi kerrostaloasumiseen, hehkuttaa Marja-Liisa. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Marja- Liisa Korpela nosti lipunnostopuheessaan esiin huolen siitä, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ei pitäisi vähentää, jotta into talon asioiden hoitamiseen säilyisi. 20 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

12 Yhteispeli hioutui huippuunsa 20-vuotisjuhliin valmistautuessa. teksti Päivi Karvinen Luo tunnelmaa kynttilöillä turvallisesti Arjessa ja juhlassa, kynttilä luo tunnelmaa. Muista muutama pikkuvinkki, niin tunnelmointi on myös turvallista puuhaa. Kynttilän liekki on avotulta ja siksi arvaamaton. 1. Valitse kynttilänjalka ja kynttilälyhty, joka ei kaadu eikä pala. parhaita materiaaleja ovat metalli, lasi, posliini ja kivi. 2. Älä käytä kynttilänjaloissa röyhelöisiä muovi-, paperi- tai kangasmansetteja. 3. Valitse kynttilälyhty, joka on yläosastaan reilusti avoin ja sisältä riittävän tilava, Maili-Sisko ja Jukka Pakkanen ovat talon alkuperäisiä asukkaita. He valitsivat aikoinaan talosta yhden asunnon, jonka halusivat ja saivat. Mieluisan asuinpaikan eteen on myös tehty hartiavoimin töitä. Hän kantaa huolta asukkaiden aktiivisuuden säilymisestä ja motivoimisesta omatoimisuuteen Asokotien toiminnassa. Ylhäältä päin ohjaaminen ei aktiivisen puheenjohtajan mielestä onnistu. Asukkaille on saatava riittävästi vaikutusvaltaa sekä valtakunnallisesti asumisoikeusjärjestelmän että Asokotien kehittämiseen. Ruohonjuuritasolta nouseva aktiivisuus ja omatoimisuus yhdessä talojen omistajien kanssa on positiivisen kehityksen moottori. Yhteisvastuullinen toiminta säästää Marja-Liisan mielestä pelkkää rahaa. - Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ei pitäisi vähentää. Se vie intoa hoitaa talon asioita ja me kuitenkin tiedämme parhaiten, miten asiat täällä ovat, painottaa Marja-Liisa. Pelko vaikutusmahdollisuuksien vähenemisestä nostattaa myös Pakkasten pariskunnan tuntoja samoin kuin pelko siitä, että vastikkeet nousevat kohtuuttomasti. Erityisen huolestuneita ollaan siitä, jos eläkeiällä ei olisi mahdollisuus asua enää rakkaaksi muodostuneessa paikassa. Vehmaan ympäristön lisäksi naapurit ovat mieluisia. - Täällä on vähän sellaista luovaa hulluutta, naurahtaa Jukka valmistellessaan juhlien ruokatarjoiluja. Talon asukkaat ovat juhlineet pihallaan ennenkin. Joka vuosi on pidetty syysja kevättalkoot. Asukkaat hoitavat kesäisin omatoimihuoltona myös nurmikot ja istutukset. Viime vuosina keväisin on juhlittu talkoiden yhteydessä kesän tuloa. - Se on samalla ollut kiitos asukkaille yhteisvastuullisesta ja kustannuksia säästävästä toiminnasta. Meillä on kohtuulliset kustannuserät hoitovastikkeessa esimerkiksi veden, sähkön ja jätehuollon osalta, toteaa Marja-Liisa, joka seuraa aktiivisesti Kotikulman sivuilta talouden kehitystä ja myös puuttuu tarvittaessa kirjauksiin. Yhdessä tekeminen on jo juhlaa Yhteispeli hioutui huippuunsa 20-vuotisjuhliin valmistautuessa. Piha siivottiin ja sinne pystytettiin katos ruokatarjoiluja varten. Kala savustettiin sähkösavustuspöntössä paikan päällä, samoin kuin grillit kuumenivat makkaroita varten. Mehukkaat salaatit ja tuoreet patongit ilmestyivät pöytään. Juhlaa oli se, että tehtiin yhdessä ja sitten turinoitiin ja naurettiin. Seuraavana päivänä oli luvassa rääppiäiskahvit ja viimeinen silaus niin että paikat ovat taas siistinä. Talkoohuolto säilyy huoltotoiminnan muutoksessa Asokodit kiinteistöjen huoltotoiminta on muuttumassa. Huoltoyhtiöille tarjotaan entistä suurempia kokonaisuuksia, jolla tavoitellaan asukkaille aiempaa yhdenmukaisempaa ja parempaa palvelua. Pääkaupunkiseutu tullaan kilpailuttamaan tänä vuonna ja muun maan kohteet sen jälkeen eli muutos tapahtuu asteittain. Myös omatoimihuoltokohteet on niputettu kilpailutusalueeseen ja siirtymän myötä omatoimihuolto nykyisessä muodossaan lakkaa. Iestien asukkaat olivat huolissaan siitä, pystyvätkö asukkaat jatkamaan talkootyötä oman kohteensa asumisviihtyisyyden parantamiseksi. Iestiellä on hoidettu muun muassa kesän ulkoaluetyöt talkoovoimin. Asokotien hallintopäällikkö Anne Rantalan mukaan asukkailla on mahdollisuus ottaa käyttöön ns. talkoohuolto. Asokotien toimesta määritellään kyseisessä tapauksessa asukkaille sallitut työt. - Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että tekniikkaan ja kiinteistön korjaukseen liittyvät tehtävät hoidetaan huoltoyhtiön kautta ja asukkaat keskittyvät ulkoalueiden hoitoon, johon luetaan muun muassa nurmikon leikkaus sekä kevät-, kesä- ja syyskunnostukset. Talkootyö on siis jatkossakin kannattavaa toimintaa oman kohteen huoltokustannusten kurissa pitämiseksi, toteaa Rantala. istockphoto eikä ole liian ohutta lasia. 4. Sijoita kynttilä tai kynttilälyhty niin, ettei sen lähellä ole mitään syttyvää ja jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. 5. Älä laita kynttilöitä tai kynttilälyhtyjä TV:n päälle. 6. Älä polta tuikkuja ilman lyhtyä tai kunnollista alustaa. 7. Pidä alkusammutusvälineet, esimerkiksi sammutuspeite saatavilla. 8. Muista, että viimeinen huoneesta poistuja sammuttaa kynttilät. 9. Pidä tulitikut pois lasten ulottuvilta. 10. Älä jätä lapsia tai lemmikkielämiä yksin palavan kynttilän tai lyhdyn kanssa. 22 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

13 teksti ja kuvat Kari Lehtinen Palvelunumerosta apua asumisen ongelmatilanteissa Palvelukeskusnumero on jo monelle asukkaalle tuttu, joka löytyy talon ilmoitustaululta ja Kotikulmasta. Numeron kautta saatuun palveluun on oltu tyytyväisiä niin asukkaiden, huollon kuin isännöinnin taholla. Kun asukas soittaa palvelukeskukseen, suunnataan soittopyyntö, palvelupyyntö tai vikailmoitus jo suoraan oikealle osapuolelle. Näin jää huoltoyhtiöiltä ja isännöitsijöiltä turha ilmoitusten kirjaus pois. Kiireellisissä asioissa varmistetaan viestin perillemeno soittamalla. Lisäksi palvelu mahdollistaa sen, että kaikki tieto kiinteistöjen vikailmoituksista ja reklamaatioista voidaan kerätä talteen. Tällä tavoin voidaan tarvittaessa tarkistaa jälkikäteen palvelun toteutuminen. Aikaisemmin emme saaneet tietoa asukkaiden soitoista huoltoyhtiöön tai isännöintiin. Emme myöskään pystyneet analysoimaan kiinteistöjen ongelmia, koska meillä ei ollut tietoa niistä. Nyt saamme kerättyä paljon tietoa kiinteistössä. Voimme analysoida esimerkiksi kylmyysvalitukset kohteittain ja saamme tietoon huoltoyhtiöiden kuittaukset tehtyihin töihin. Nyt todella tiedämme, mitä kiinteistöissämme tapahtuu ja mistä asioista asukkaat ovat huolissaan, kiinteistöpäällikkö Heikki Lehtelä kertoo. Asukkaalle palvelu tarkoittaa sitä, että asiaan löytyy nopeasti asiaa hoitava osapuoli. Palvelukeskus näkee, onko asiasta soitettu aiemmin, mistä asioista on soitettu aikaisemmin ja pystyy kertomaan, kuinka nopeasti asia tullaan korjaamaan. Asukas voi myös itse tehdä suoraan vikailmoituksen netissä Kotikulman kautta ja seurata siellä asioiden kulkua. Asiat nopeasti eteenpäin Kun asukas ottaa yhteyttä joko soittamalla palvelunumeroon tai lähettämällä sähköpostia, niin palveluneuvoja ottaa välittömästi yhteyttä oikeaan osapuoleen. Esimerkiksi huoltoyhtiö saa palvelupyynnön Helpdeskiin, josta asia etenee nopeasti. Varsinaisen virkaajan ulkopuolella vikailmoitukset ohjautuvat suoraan päivystävälle huoltomiehelle. Vikailmoitustieto kuitataan ja tulostetaan työmääräyksenä huoltomiehelle. Mikäli kyseessä on kiireellinen tapaus kuten esimerkiksi vesivahinko, niin huoltomieheen otetaan yhteys puhelimitse toimenpiteen jouduttamiseksi. Kun työ on tehty, niin järjestelmään kirjataan kaikki kohteessa tehdyt toimenpiteet ja muu tieto, työnjohtaja Risto Terimaa jyväskyläläisestä Sulun Kiinteistönhoito Oy:stä kiteyttää. ISS:n palveluesimies Ville Soikkeli avaa palvelukeskuksen toimintaa. Isännöinnin ja huollon palvelunumero Soita palvelunumeroon, jonka löydät ilmoitustaululta tai Kotikulmasta Ilmoita nimesi ja osoitteesi Tee vikailmoitus Huoltoyhtiö on saanut Helpdeskin kautta kiireellisen vikailmoituksen vesivuodosta. Asiakaspalvelusihteeri Sari Niinimäki antaa tarvittavat tiedot putkimies Harri Hokkaselle. Työnjohtaja Risto Terimaa seuraa Helpdeskiin tulleita vikailmoituksia ja jakaa työmääräyksiä huoltomiehille. Osa turhista soitoista jää pois, kun palveluneuvoja koordinoi vikailmoitukset asiantunteville tahoille. Lisäksi palvelun varmuutta on lisätty uusissa huoltosopimuksissa sanktioimalla huoltoyhtiön kuittaukset ja reklamaatiot palvelukeskusten ilmoitusten perusteella. Joka tapauksessa yksi puhelinnumero selkeyttää ja nopeuttaa palvelua asukkaan eduksi. Palvelukeskusnumero vastaa aina Palvelukeskuksen numero palvelee asukkaita 24/7. Näin ollen isännöitsijälle ja huollolle liittyvistä asioista voi soittaa mihin aikaan tahansa. Jyväskylän ISS:n palveluesimies Ville Soikkeli vakuuttaa, että palvelukeskus löytää palvelun kaikkiin ongelmiin. On hyvin tärkeää, että vikailmoituksen tekevä henkilö kertoo palveluneuvojalle ensimmäiseksi kohteen osoitteen. Sitten selvitetään ongelman kiireellisyys. Tiedon vastaanotettuaan palveluneuvoja etsii niin kauan sopivaa osapuolta, kunnes ongelman hoitamiseksi löytyy asiantunteva taho. Soittaja voi kysyä palvelunumerosta asian hoidon tilaa myöhemmin. Myös netissä tehtyä vikailmoitusta voi seurata kotikoneella. Varmuuden vuoksi kaikki yhteydenotot tallennetaan. Asokotien palvelukeskusta hoitaa paikkakunnasta riippuen ISS tai G4S, mutta toimintaperiaatteet ovat aina samat. Voit tehdä vikailmoituksen myös Kotikulmassa! 24 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

14 teksti ja kuvat Päivi Karvinen Sisustamista VAU-tyylillä Sisustamisessa puhaltaa nykyisin ihan eri tyyli kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Nyt etsitään tarinoita. Sisustussuunnittelija Merja Varvikko luottaa tarinoiden lisäksi VAU-tyyliin. Merja Varvikko kannustaa hankkimaan kotiin yhden itselle merkittävän esineen, jonka ympärillä muu sisustus voi olla maltillisempaa ja myös edullisempaa. Merjan oma VAU-elementti on kuvassa näkyvä pöytä, jonka äärellä hän viettää monia työ- ja vapaa-ajan hetkiään. Merja Varvikosta tuli kaiken kansan tuttu vuonna 1981, jolloin hänet kruunattiin Miss Suomeksi. Muotimaailman visuaalisuus, kauniit vaatteet, erilaiset materiaalit ja värit kasvattivat hänet kuin luonnostaan sisustamisen maailmaan. - Silloin ennen mallit joutuivat etsimään rekvisiittaakin kuvauksiin. Koen, että siitä maailmasta oli aika luonnollista siirtyä sisustamisen pariin, perustelee Merja uravalintaansa. Viimeiset 15 vuotta Merja on toiminut sisustussuunnittelijana ja pyörittänyt myös sisustusalan liikkeitä eri puolella Uuttamaata. Tällä hetkellä hänen liikkeensä Bedmill toimii neljä vuotta sitten hankitun, satavuotiaan omakotitalon yhteydessä Sipoon keskustassa. Merja on tavallaan edelläkävijä tarinasisustamisessa, sillä hänen oma tyylinsä on aina perustunut siihen, että huonekaluilla ja tavaroilla on tarina. - Jos mahdollista, etsin myös asiakkaille vanhoja huonekaluja, joilla on tarina. Tuntuisi lähes merkityksettömältä mennä vain huonekalukauppaan ja ostaa koko kalustus sieltä. Merja on ahkera kierrättäjä oman kodin sisustamisessa. Hän myy ja ostaa huonekaluja netin myyntisivustojen kautta tai käy huutokaupoissa. - Parisenkymmentä vuotta sitten ostin huutokaupasta vanhan nappinahkasohvan, jonka ympärille suunnittelin myös silloisen taloni. Se sohva kulki mukanani aina siihen saakka, kunnes kissani alkoivat käyttää sitä vessanaan, naurahtaa Merja iloisen heleään tyyliinsä. Uusi sohva on sekin hankittu käytettynä nettipalveluiden kautta. Merja opastaa miettimään, kannattaako hankkia kotiin jatkuvasti krääsää vai panos- VAU-elementti voi olla mikä tahansa itselle mieleinen ja merkityksellinen esine tai huonekalu. 26 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

15 Asoristikko Lukijatoive pudottaa taiteiden korkeakoulu Kuustonen sieltä kummilapsia Sn-työ tyttö broileri mökkimaisemissa Georgen äiti 5. tulivuori Merja Varvikon Bedmill-sisustusliike sijaitsee Sipoossa hänen kotinsa yhteydessä. Satavuotias talo on saanut uuden elämän Merjan luovassa ja ahkerassa hoidossa. Kuvassa mukana myös lemmikkikoira Niiskuneiti. taa johonkin sellaiseen, joka on itselle erityisen mieluisa huonekalu tai esine. Muun sisustuksen voi sitten suunnitella vähän edullisemmaksi. - Tarkasti harkittu yksityiskohta saa ansaitun huomion, sellaisen VAU-reaktion ja kokonaisuus vaikuttaa suunnitellulta. Suunnitelmallisuus on Merjan mielestä tärkeää sisustamisessa sekä upean lopputuloksen että taloudellisuuden kannalta katsottuna. - Seuraavalla kerralla, kun olet hankkimassa jotain vain sen takia, että sen saa niin halvalla, niin pysähdy miettimään kannattaako sittenkään. Näennäisesti halpoihin hankintoihin menee Merjan mielestä yllättävän paljon rahaa, jos hankintoja tekee jatkuvasti. Samalla kerryttää kaappeihin turhaa rojua, jolla ei lopulta ole mitään käyttöä. Jos rahaa on vähän käytössä, sitä suuremmalla syyllä on viisaampaa miettiä hetki omia sisustamisen tavoitteita ja suunnitella pidemmällä tähtäimellä hankintoja. Merja naureskelee, että onhan tämmöinen vähän ristiriitaista puhetta kauppiaalta, mutta kokee, että kuluttamisen kritisoimisella on paikkansa. On kaikin puolin järkevämpää hankkia vähän ja kunnollista. Merjan palveluihini kuuluu myös sisustusneuvonta eli hän käy 150 euron hintaan asiakkaan luona kartoittamassa sisustamisen pulmakohdat ja neuvoo asiakasta löytämään juuri hänelle sopivia elementtejä sisustamiseen. Joskus se riittää ja asiakas osaa itse löytää ratkaisut eteenpäin. Tämä on kevyt vaihtoehto sisustussuunnittelulle, joka on Merjan varsinainen työ. Usein suunnittelukin aloitetaan juuri konsultointikäynnillä, jolloin kartoitetaan suunnittelun laajuus. - Moni on sanonut, että on säästänyt paljon rahaa neuvontapalveluni ansiosta, kun on löytänyt sisustamiseen oman linjansa. Turhat kokeilut ja väärät hankinnat ovat jääneet tekemättä. Vaikka Merja on sitä mieltä, että laatu maksaa ja siihen kannattaa satsata, hän pitää hyvänä vaihtoehtona myös esimerkiksi Ikean edullisempia tuotteita. - Ikealla on loistava konsepti. Sieltä Merja kannustaa satsaamaan laatuun itselle tärkeissä asioissa. Kuvan huonekalukirppikseltä hankittu edullinen laiskanlinna on verhoilutettu uudestaan tämän kodin VAU-elementiksi. - Parisenkymmentä vuotta sitten ostin huutokaupasta vanhan nappinahkasohvan, jonka ympärille suunnittelin myös silloisen taloni. saa hyviä huonekalusarjoja, jotka luovat kotiin rauhallisen tyylin ja korostavat sitten juuri sitä omaa VAU-elementtiä, johon on panostanut, Merja perustelee. Jouduttuaan luopumaan edellisestä VAU-elementistään eli siitä nappinahkasohvasta, Merja on hankkinut Sipoon kotiinsa uuden VAUn eli pöydän, jonka arvelee seuraavan häntä pitkään. Pöydän lasikannen alla on vuosisatoja vanhoja punapuun lautoja ja sen metallirunko on toteutettu käsityönä Suomessa. - Tämän pöydän äärellä istun iltaisin tekemässä paperihommia läppäriltä tai vaikka etsien internetistä kaikkea mielenkiintoista, kertoo Merja sivellen pöydän pintaa tyytyväisyyttä katseessaan. Tietysti pöydällä on tarina jo valmistusvaiheesta lähtien, sillä se on toteutettu yhdessä suunnitellen pöydän valmistajan kanssa. Lisää tarinoita pöytä kokee illasta toiseen, kun se on sijoitettu huoneiden väliin niin, että iltahommien ohessa voi seurustella luontevasti lasten kanssa. Tämäkin tarina on kerrottu juuri sen pöydän äärellä. Sahara Pamela Almila Farna Fröling hoidetaan kanin villa Stephen Irwingin hahmo tärkeä lisäpalvelu yrittää siellä asoasuntoja huonekalujätti asoasunnossa siihen voi mennä Auli Keskinen tekee Asokoti-lehdelle räätälöityjä ristikoita Asokotien asukkaat? Ruonansuun nimisiä alkuääni hotelli Noras tyyli _ / tuomas Asokoti? 1+1=2 iskeä Auli Keskinen on tulevaisuudentutkimuksen dosentti, ja toiminut ympäristöministeriössä parikymmentä vuotta muun muassa IT-asiantuntijana. Hän on aiemmin laatinut ristikoita VVO:n Asukas-lehteen 10 vuoden ajan. Nyt hän viettää eläkepäiviä Hämeenlinnassa. O boy suurennus siellä nyt levotonta istua myy wifipalveluja n. minä naiset Asikainen astiasarja kulmasaha riemupaikka? Kanadassa saippuasarja kreikkalaisnainen lukitut huoneet salaa Auli Keskinen Asoristikon ratkaisun löydät sivulta ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

16 teksti Päivi Karvinen kuva Vastavalo Uusi pääkaupunkiseudun jätevoimala otetaan käyttöön Vantaan Energian jätevoimala otetaan virallisesti käyttöön tänä syksynä. Jätevoimalassa poltetaan pääasiassa pääkaupunkiseudun asukkaiden sekajätettä. Jätteiden lajittelua voimalan käyttöönotto ei vähennä. Voimalan koekäyttö on ollut käynnissä jo keväästä lähtien eli voimalassa hyödynnetään jo Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen kotitalouksien sekajäte. Lisäksi sinne ajetaan osa Länsi-Uudenmaan asukkaiden sekajätteestä. Voimalan käynnistyminen merkitsee sitä, että sekajätekuormia ei enää ajeta Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikalle. Sekajäte muutetaan kaukolämmöksi ja sähköksi, joten jätteiden hyödyntäminen tehostuu entisestään. Jätteet täytyy yhä lajitella Jätteenpolttolaitoksen käynnistyminen ei tarkoita sitä, että kotona tehtävä jätteiden lajittelu vähenisi. Kompostoitava biojäte, kierrätyskelpoinen jäte ja vaaralliset jätteet kerätään yhä erilleen sekajätteestä. - Asukkaan kannalta jätevoimalan käyttöönotto ei aiheuta näkyviä muutoksia jätetilassa eikä lajittelussa. Kierrätettävien jätteiden lajittelu jatkuu edelleen, kertoo ympäristöasiantuntija Minna Partti HSY:ltä. Ainoastaan lajittelun jälkeen jäljelle jäävä sekajäte menee poltettavaksi. Lajittelun tehostamiseksi HSY on lisännyt lajittelumahdollisuuksia alueellaan. - Lajittelua pyritään tehostamaan, sillä vuoden 2014 alusta pääkaupunkiseudulla kartonginkeräysvelvoite laajeni kaikkiin vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöihin. Lisäksi lasin ja metallin keräysastiat ilmestyivät vähintään 20 huoneiston kiinteistöihin, kertoo Partti. Lajittelu säästää talon kuluja Jätteiden lajittelun pitäisi siis olla jatkossa entistä helpompaa, kun keräysastiat eri jätteille ovat taloyhtiön omassa jätetilassa. Biojätteen ja paperin keräys jatkuu ennallaan. - Lajittelu on tärkeää, koska kierrätyskelpoisista materiaaleista saadaan arvokasta uusioraaka-ainetta teollisuudelle. On hyvä myös muistaa, että kierrätettävät jätteet ovat kiinteistölle sekajätettä halvempia; esimerkiksi puhdas keräyspaperi noudetaan kiinteistöltä ilmaiseksi, korostaa Partti. Ainoa jätelaji, johon on HSY:n alueella tulossa muutoksia, on energiajäte, jota jotkut taloyhtiöt keräävät vapaaehtoisesti. - Energiajätteen erottelu omaan astiaansa ei jatkossa ole enää tarpeen, vaan se voidaan yhdistää sekajätteeseen. Jos kiinteistöllä on energiajätteen keräys, kiinteistö voi luopua siitä jo nyt tekemällä ilmoituksen HSY:lle, tai vaihtoehtoisesti keräystä voidaan jatkaa kevääseen 2016, jolloin palvelu päättyy, kertoo Partti. HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti toteaa, että lajittelu on jatkossakin erittäin tärkeää. Jätevoimalaan ei pitäisi päätyä kierrätettävää jätettä polttokuonaa kerryttämään. HSY on kampanjoinut lasin ja metallin lajittelun tärkeydestä Kiitos kun lajittelet -teemalla. Lajittelutietoa on jaettu muun muassa kauppakeskuksiin pystytetyillä tapahtumapihoilla ja taloyhtiöille jaetuissa lajitteluohjeissa. Lue lisää lajittelutietoa osoitteesta : 30 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

17 Susanna ja Selena Leino käyvät talon kerhohuoneella puuhakerhossa tiistaisin. Kerhohuoneella myös askarrellaan, kuntoillaan ja mankeloidaan Ajoksenkadun kerhohuoneella on jo toista vuotta pidetty lasten puuhakerhoa joka tiistai. - Äitini innostui vuosi sitten, että hän voisi pitää kerhoa samalla kun käy omia lapsenlapsiaan katsomassa, kertoo Susanna Leino, joka asuu talossa perheineen ja toimii kerhossa tarvittaessa myös äitinsä apuna. Kerhossa käy säännöllisesti 7 13 lasta askartelemassa eri kantarelleja teksti Päivi Karvinen kuvat Päivi Karvinen ja Vastavalo Tampereen Ajoksenkatu 5:ssä järjestettiin elokuussa kerhohuoneella sieni-ilta. Into kasvoi illan aikana niin, että lopulta pohdittiin yhteistä sieniretkeä Teiskon metsiin. suppilovahveroita Sienet tutuiksi kerhiksellä Pirkanmaan Marttojen erikoisneuvoja Tuula Kylä-Laaso opasti asukkaita opiskelemaan joka vuosi pari kolme sientä kunnolla. Sillä tyylillä oppii muutamassa vuodessa melkoisen määrän syötäviä sieniä. Tuula itse laskee tunnistavansa jo parisataa sientä. - Sienet ovat kevyttä ja ravinteikasta ruokaa. Esimerkiksi herkkutattia on verrattu vasikanlihaan ravintoarvojensa ja helpon sulavuutensa vuoksi, opastaa Tuula. Tuulan ja sieniä jo tuntevien osallistujien mielestä aloittelijan kannattaisi aloittaa sieniin tutustuminen kantarellista, suppilovahverosta ja herkkutatista. Ne kaikki ovat herkullisia sieniä ja ne voi paistaa suoraan pannulla syötäväksi ilman esikeittämistä. - Vuoden 2014 sieneksi valittua karvarouskua pitää keittää kymmenkuntaminuuttia ennen käyttöä, mutta siitä saa sitten tehtyä erinomaista sienisalaattia, neuvoo Tuula. Tärkeintä Tuulan mukaan on aina varmistaa, että tuntee sienen ennen kuin tekee niistä ruokaa. Tatit ovat turvallisia, sillä kaikki Suomessa kasvavat tatit ovat syötäviä sieniä. Joku laji, kuten sappitatti saattaa vain olla vähän pahanmakuinen. - Metsään on hyvä mennä jonkun sieniä tuntevan ystävän kanssa, jos ei itse tunne sieniä. Myös Martoilta voi kysyä neuvoa. Meille voi esimerkiksi tuoda sieniä tunnistettavaksi. Kirjakaupasta voi myös hankkia sienioppaan, jonka avulla tunnistaminen helpottuu. Tuula kannustaa sienimetsään hyvän ruoan ystäviä, mutta muistuttaa, että metsässä kävely on myös mitä parhainta lääkettä stressiin. Metsässä mieli rentoutuu. Sienien etsiminen on myös vähän kuin aarteen etsintää, josta puuhasta innostuu niin pieni kuin vähän isompikin perheenjäsen. Ajoksenkatu 5:n asukkaat ovat asukastoimikunnan puheenjohtaja Ali Leppälahden mukaan aktiivisia asukkaita. Kevät- ja syystalkoisiin tulee talon 24 asunnosta yleensä osallistujaa. Sieni-iltaankin osallistui kesäisen kauniina elokuun iltana kymmenkunta asukasta. herkkutatit vuodenaikojen teemaan liittyviä töitä tai vaikka pelaamassa lautapelejä. Useimmilla on äidit mukana auttamassa lapsiaan. Susannan oma tyttö Selena on tykännyt eniten muumiaiheisesta askartelusta. - Kyllä sitä itsekin aina innostuu askartelemaan ja etsimään ideoita kerhon toimintaan, vaikken mikään varsinainen askartelija olekaan. Tärkeintä minulle tässä kerhossa on kuitenkin se, että saan viettää tytön kanssa kahdenkeskistä aikaa, pohtii Susanna. Kerhohuoneelle on hankittu myös kuntoilulaitteita. Talon puolesta on hankittuna kuntopyörä, mutta asukkaiden tuomina sieltä löytyvät myös stepperi ja soutulaite. Nelisen vuotta sitten kerhohuoneelle hankittiin myös mankeli asukkaiden yhteiskäyttöön. Asoristikon ratkaisu pudottaa taiteiden korkeakoulu Kuustonen Sahara Pamela Almila Farna Fröling Kanadassa hoidetaan kanin villa saippuasarja kreikkalaisnainen Stephen Sn-työ tyttö sieltä kummilapsia Irwingin hahmo broileri tärkeä lisäpalvelu Asokotien asukkaat? Ruonansuun nimisiä alkuääni yrittää siellä asoasuntoja huonekalujätti asoasunnossa siihen voi mennä hotelli Noras tyyli _ / tuomas 1+1=2 iskeä mökkimaisemissa Asokoti? O boy suurennus Georgen äiti 5. siellä nyt levotonta istua myy wifipalveluja n. minä naiset Asikainen astiasarja kulmasaha riemupaikka? lukitut huoneet tulivuori salaa Auli Keskinen 32 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

18 teksti ja kuva Päivi Karvinen Elegan avulla kotiin uutta vähällä vaivalla Elega-keittiöpaketti tuo kotiisi sopivan ilmeen kirkastuksen, jos isompi remontti ei houkuttele. Moni hyödyntää Elega-tilauksessaan myös Asoetua. Antti Niskasen mukaan suosituin Elega-keittiöpaketti on talvipaketti, jonka ovimallia hän kuvassa pitää. Vaikka moni haluaisi vaihtaa tummempiin oviin, harva silti uskaltaa. Mutta moni, joka on uskaltanut ottaa tummat ovet, on ollut erittäin tyytyväinen valintaansa, rohkaisee Antti. Elega on noussut Asopaketin kanssa suosituksi oman keittiön remontointiavuksi. Elegan kautta voi toteuttaa uudistuksen keittiöön siten, että vanhat kaappien rungot säilytetään ja vaihdetaan vain ovet ja työtasot. - Kappalemääräisesti suurin osa tilauksista on Asoetu-tilauksia. Tyypillistä on, että vaihdetaan työtaso, vetimet tai tilataan liukuovet eteiseen. Mutta myös Elega-keittiöpaketteja hankitaan siten, että maksetaan osa Asoedulla ja loput itse, kertoo avainasiakaspäällikkö Antti Niskanen Elegalta. Elega-keittiökokonaisuudet ovat valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia, joita pystyy kuitenkin myös räätälöimään asiakkaan tarpeen mukaan. - Moni kuitenkin sanoo, että on älyttömän helppoa, kun joku on suunnitellut heidän puolestaan valmiiksi hyvännäköisen keittiön. Samoin asiakkaat tuntuvat arvostavan sitä helppoutta, että laskutamme suoraan Asokoteja edun osuudesta ja sitten loppumaksun asiakkaalta, toteaa Antti. Elega tilauksista 95 % tulee Etelä-Suomesta Hyvinkäästä alaspäin. Mutta aina, kun muualla Suomessa pidetään esittelytilaisuus, tulee Antin mukaan piikki myös alueen tilauksissa. - Tuli tilaus mistäpäin Suomea tahansa, siihen liittyvät asiat sovitaan minun kautta. On kaikin puolin helpointa, että on vain yksi yhteyshenkilö. Antin kanssa sovitaan puhelimitse mittakäynti, hän tulee yleensä itse paikan päälle ja antaa mittauksen jälkeen kustannusarvion. Kun hinta on hyväksytty, hän hoitaa tilauksen, ilmoittaa asiasta Asokodeille ja varmistaa myös tilauksen muutostyöhyväksynnän. - Kaapin ovien ja työtason vaihtaminen vie asentajiltamme yleensä yhden työpäivän verran aikaa eli on todella nopea tapa uudistaa keittiö, kannustaa Antti. Kotikulmasta lisätietoa Elegasta Lisätietoa Elega-mallistosta löydät Kotikulmasta. Voit kysyä asiasta myös sähköpostitse osoitteesta tai soittamalla numeroon Vapaus, onni ja hyvä elämä Tuoko raha onnea? Paljonko rahaa on riittävästi? Tarkoittaako säästäminen aina niukkuutta? Tässä kirjassa raha laitetaan sen oikealle paikalle ja valjastetaan toimimaan elämänlaadun edistäjänä. Erilainen ote omaan talouteen antaa ohjeet oman taloudenpidon eri osa-alueille ja syyt, miksi näitä ohjeita kannattaa noudattaa. Taloudellinen vapaus tuo onnea ja rohkeutta tehdä uusia valintoja. vaikka mitä heijastimia Heijastimia joka lähtöön niin aiheen kuin muodonkin perusteella. Kaikilla sama hyvä tarkoitus tehdä sinut näkyväksi pimeässä. Kannattaa pitää mukana myös autossa, jos satut jäämään tien päälle tai päätätkin jatkaa jalkaisin. heijastinkauppa.fi huovutetut istuintyynyt upeissa väreissä Pepun alle pehmeää istuit sitten lattialla tai tuolilla. Pore Helsinki myy mitä herkullisimmissa väreissä käsinhuovutettuja istuintyynyjä. Tyynyt ovat halkaisjaltaan cm. Nojailuun tai koristeeksi upeita tyynynpäällisiä, esimerkiksi puuvillalankakirjailtu Simpukkatyynynpäällinen. Väriä elämään ja sisustukseen! istockphoto Piristävät vihreät smoothiet 1. 1 kourallinen tuoretta pinaattia 1 kourallinen romaine-salaattia 1 banaani 1 rkl hunajaa n. 1,5 dl omenamehua 4-5 jääpalaa 2. vihreää omenaa lohkoina vehnänorasta tuoreena tuoretta minttua tilkka omenamehua tarvittaessa Molemmissa ohjeissa ainekset pikkumehulinkoon ja saat tuoreen juoman vaikkapa päivän aloitukseksi. 34 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

19 ASUKKAIDEN OMAT SIVUT OSOITTEESSA REKISTERÖITYMINEN/KIRJAUTUMINEN: Rekisteröitymisessä asukkaan henkilötunnusta ja osoitetta verrataan Asokotien sopimusrekisterin tietoihin ja jos tiedot täsmäävät, rekisteröityminen onnistuu. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiosoitteeseesi viestin, joka sisältää salasanan. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Sähköpostiosoite = käyttäjätunnus Salasana = lähetetään sähköpostiisi AVOIN PUOLI: Kotikulmasta löydät tärkeät tiedot kotitalostasi. Yhteystiedoista löydät oman talosi toimijat ja ilmoitustaululta ajankohtaiset tiedotteet. REKISTERÖITYMISEN VAATIVA PUOLI: Kotikulmasta löytyy kohteesi budjetit, kulukirjaukset sekä yksittäiselle asukkaalle kohdistettua tietoa (esim. Asoetu). Kirjautumisen jälkeen voit lisätä mm. tiedotteita tai kuvia kohteestasi. Asokodit Leankatu Helsinki puh ASOKOTI 2/2014

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Kuva: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ

Kuva: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Kuva: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ Reppukatu 3 Esite12.09.2014 Reppukatu 3 täyttää Suomen Omakodin asumisoikeuskorttelin Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakodin

Lisätiedot

Kuva: Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Laukkukuja 6 ALPPIKYLÄ

Kuva: Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Laukkukuja 6 ALPPIKYLÄ Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Kuva: Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Laukkukuja 6 ALPPIKYLÄ Säkkikatu 4 Esite 11.4.2014 Yksilöllistä asumista Helsingin uusimmassa kaupunginosassa Asumisoikeusyhdistys

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys CAPELLA. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics

Asumisoikeusyhdistys CAPELLA. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics CAPELLA Esite 04 2016 Capella nousee Kalasatamaan Helsingin uusi solmukohta Kivenheiton päässä Kalasataman metroasemasta

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset Tervetuloa SATOkotiin Muuttajan usein kysytyt kysymykset SATOn Asiakaspalvelu p. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato Milloin saan hakea avaimet? Uuden kotisi avaimet saat vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Alppikylä Laukkukuja 6

Alppikylä Laukkukuja 6 Alppikylä Laukkukuja 6 Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Mikä on asumisoikeusjärjestelmä? Tarvitset järjestysnumeron paikkakunnan asuntotoimistosta Elinikäinen ja pysyvä oikeus asua Riskitön ja turvallinen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 256 vastaajaa asumisoikeusasukkaiden vastausprosentti 63 % Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI LISÄÄ REILUSTI SÄHKÖNKULUTUSTA SEURAA PALJONKO JA SÄÄSTÄ Pimenevät illat ja talven alku

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

Koti kattojen yllä...

Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Upeat ullakkoasunnot parhaimmalla paikalla Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 5 A 51, Helsinki Ylellinen ullakoasunto Helsingin parhaalla paikalla Kruununhaassa.

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Yritysesittely Kiinteistöt Vaativat jatkuvaa hoitamista Sitovat pääomaa ja riskejä Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Kustannukset nousussa, varsinkin energian Ovat monimutkaisia ja herkkiä

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Kangasvekkikaihtimet. Kaunista ja yksinkertaista, monia mahdollisuuksia

Kangasvekkikaihtimet. Kaunista ja yksinkertaista, monia mahdollisuuksia Kangasvekkikaihtimet Kaunista ja yksinkertaista, monia mahdollisuuksia Uudista ja muuta kauniilla vekeillä Kangasvekkikaihdin yhdistää hienolla tavalla ryhdikkäät, suorat linjat ja pehmeän kauniit kankaat.

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

2/05. Tulisija tuo tunnelmaa. Koti kuntoon. Valoa kattoikkunasta. Rakentajan, remontoijan ja sisustajan tietopaketti

2/05. Tulisija tuo tunnelmaa. Koti kuntoon. Valoa kattoikkunasta. Rakentajan, remontoijan ja sisustajan tietopaketti Rakentajan, remontoijan ja sisustajan tietopaketti Koti kuntoon Tulisija tuo tunnelmaa 2/05 Valoa kattoikkunasta Osallistu lukijatutkimukseen, voita palkinto. Tässä lehdessä mm. pihan viherkasveista V

Lisätiedot

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6 Uusi, helpompi koti? Vuokrakoti 55 + Herttoniemi Abraham Wetterin tie 6 Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka, jossa voi levätä ja ladata akkuja ilman taakkaa tekemättömistä remonteista ja pihatöistä.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen Salla Palmi-Felin 27.4.2017 Kirjastotalo rakennettu 1990: tila ei vastannut nykyisiä tarpeita mm. sähköjen suhteen. Lisäksi tavaraa ja kalusteita kertynyt

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

Minulleko lemmikkilintu?

Minulleko lemmikkilintu? Minulleko lemmikkilintu? Hyvin hoidettuna lintu sopii vastuuntuntoisen ihmisen lemmikiksi. Sen tulee kuitenkin saada elää linnun elämää kotona, eikä kyseessä ole ensisijaisesti sylilemmikki. Ennen oman

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot