Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/ Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja"

Transkriptio

1 Asokotien lehti 2/2014 Asumisen turvaa 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 14 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 29 Uutta! Asoristikko

2 pääkirjoitus sisältö 2/2014 Kohti uutta Marko Pyykkönen toimitusjohtaja Kustantaja ja julkaisija Asokodit Leankatu Helsinki puh Päätoimittaja Marko Pyykkönen Toimitussihteeri Sari Puolimatka toimitus Päivi Karvinen / Huvikummun viesti Ulkoasu Minna Ruusinen / Miks ei! Oy Paino Erweko Oy, Helsinki 9. vuosikerta ISSN Asokotien asukkaille jaettava asiakaslehti, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Lehden tavoitteena on välittää monipuolisesti tietoa Asokodityhtiön toiminnasta, asumisoikeusasumisesta ja ajankohtaisista asioista. Lehti jaetaan myös eri sidosryhmille. Kannen kuva: Seppo hinkula/vastavalo Tilaihme! Saunasta kodinhoitohuoneeksi. sivu 18 Olemme eläneet vuosikausia hiljaiseloa uusien asumisoikeusasuntojen osalta. Suurin osa asuntokannastamme on rakennettu 90-luvulla. Tilanne on ollut hankala niin asukkaiden kuin koko järjestelmän kannalta katsottuna. Asukkailla ei ole ollut valinnanvaihtoehtoja riittävästi tarjolla ja rakentamattomuus on saanut monet epäilemään koko järjestelmän tulevaisuutta. Uuden omistajatahomme Asuntosäätiön tavoitteisiin kuuluu rakentaa uusia asumisoikeusasuntoja. Tavoite on Asokotien kannalta katsottuna enemmän kuin tervetullut. Jatkossa pystymme tarjoamaan uutta asuntokantaa ihmisille, jotka arvostavat asumisessa nimenomaan uuden asunnon ilmettä ja huolettomuutta. Samalla saamaan lisää vastikkeen maksajia jakamaan koko asuntokannan korjaustoiminnan kuluja tasausjärjestelmän kautta. Tasausjärjestelmä kuuluu olennaisena osana asumisoikeusjärjestelmään ja on ehdottoman tarpeellinen järjestelmä, jotta asumisen kuluja pystytään pitämään kohtuullisina. Silti, vaikka uustuotannon puute on ollut harmillista, siitä on ollut jopa hyötyä yhtiölle. Olemme joutuneet todenteolla pohtimaan, miten saamme pidettyä kiinteistöt ja asunnot kunnossa kasvavien kustannusten keskellä. Tilanne on synnyttänyt muun muassa Asoedun, Asopaketit ja Tilaihmeen, jotka ovat nousseet kysytyiksi tuotteiksi. Kaikki eivät halua muuttaa tutusta ja turvallisesta kodistaan mihinkään, mutta haluavat vaivattomia vaihtoehtoja asunnon ilmeen uusimiseen. Ja nyt kun meillä on kehitettynä näitä palvelu-uutuuksia, voimme jälleen suunnata voimavarojamme uusien asuntojen rakennuttamiseen. On hienoa viedä yhtiötä kohti uutta, kehittyvää tulevaisuutta siten, että voimme palvella hyvillä mielin sekä uusia että vanhoja asiakkaitamme. Asumisoikeusasuminen on turvallinen asumismuoto! sivu 11 Asopaketilla näköä ja tehoa. sivu 14 Asouutiset 4 Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 8 Asumisoikeusasuminen on yhä turvallinen asumismuoto 11 Yhteistyöelimen kokous 12 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 14 Tilaihme: Saunasta kodinhoitohuoneeksi 18 Iestie on muuttunut vihreäksi keitaaksi 20 Luo tunnelmaa turvallisesti 23 Palvelunumerosta apua asumisen ongelmatilanteisiin 24 Sisustamista VAU-tyylillä 26 Asoristikko 29 Pääkaupunkiseudun uusi jätevoimala otetaan käyttöön 30 Kerhisidea: Sienet tutuiksi 32 Elegan avulla kotiin uutta vähällä vaivalla 36 Hyvä olo: näy ja nauti! 35 2 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/ Lukijatoive 20

3 Aso uutisia... ajankohtaisia asioita yhtiön toiminnasta ja asumisoikeusasumisesta kärpäsenä katossa Piipahda myös Kotikulmassa energiansäästöviikolla 41 Asokodeilla on suositeltuja koteja Asokotien asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan yhteensä 94 prosenttia Asokotien asukkaista on valmiita suosittelemaan Asokoteja tuttavilleen. Heistä joka viides on jo suositellut Asokoteja. Asokodit teetti huhti-toukokuussa asukas- ja palvelututkimukset, joiden käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Asokotien asukkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Sähköpostikyselynä ja puhelinhaastatteluina toteutettuihin tutkimuksiin vastasi yhteensä asukasta. Asukastyytyväisyystutkimuksen vastaajista yhteensä 79 prosenttia pitää Asokotien lisärakentamista tarpeellisena tai ehdottoman tarpeellisena. Tärkeimpinä painopisteinä uudisrakentamisessa tulisi asukkaiden mielestä pitää kuukausittaista käyttövastiketta, asunnon hintaa sekä materiaalien laatua. Asokodit aloittaa pitkän tauon jälkeen uudistuotannon Vantaalla vuoden 2015 alussa. Tavoitteena on aloittaa noin 500:n asunnon rakennustyöt vuoden 2015 aikana. Palvelututkimukseen vastanneet asukkaat pitivät tärkeimpinä tekijöinä asumisessa turvallisuudentunnetta kodissa, asunnon käytännöllisyyttä sekä sitä, että asunto mahdollistaa rentoutumisen ja työstä palautumisen. Vastaajat kokevat Asokotien myös onnistuneen erinomaisesti tärkeimpien tekijöiden, kuten turvallisuudentunteen ja rentoutumismahdollisuuksien Lue lisää aiheesta Kotikulmassa julkaistusta uutisartikkelista. suhteen. Asumisen kustannustaso nähtiin muita tekijöitä kriittisempänä 62 prosenttia asukkaista ilmoittaa olevansa erittäin tyytymätön tai tyytymätön siihen. Asokotien palvelututkimukseen vastanneista asukkaista 83 prosenttia arvioi asuntonsa vastanneen heidän odotuksiaan. Vastaajista valtaosa oli tyytyväisiä asuntonsa pohjaratkaisuun (78 %) ja sisustukseen (71 %), mutta asunnon kuntoon tyytyväisiä oli vain hieman yli puolet vastaajista (53 %). Nykyiset asukkaat olivat kiinnostuneimpia kunnostamaan/uusimaan asunnossaan lattiapinnoitteen (47 %), keittiökalusteet (46 %) ja kylpyhuonekalusteet tai -pinnoitteet (43 %). Asokodit panostaa korjausrakentamisen osaamiseen Kari Sopenlehto on nimitetty Asokotien projektipäälliköksi, jonka tehtäviin kuuluu korjausrakentamisen rakennuttamistehtävät sekä valvonta. Sopenlehdon tehtävänä on myös etsiä mahdollisuuksia yhdenmukaistaa kiinteistöjen korjaustoiminnan toimintamalleja koko maassa. Asokodeilla on jo lähes asuntoa 31 paikkakunnalla. Asuntokanta on todella monipuolista ja koostuu pienistä kerrostaloyksiöistä aina isoihin omakotitaloihin. - Asokotien kiinteistöjen keski-ikä lähestyy 20 vuotta. Se tarkoittaa, että kalliit korjaustoimenpiteet lähestyvät vääjäämättä ja ennakoiva, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito on entistä tärkeämpää, korostaa Sopenlehto, jolla on jo yli kymmenen vuoden työkokemus Asokotien teknisenä isännöitsijänä. Sopenlehdon tehtäviin kuuluu myös olla hallinnollisten ja teknisten isännöitsijöiden apuna kohdekohtaisessa päätöksenteossa. - Asokodeilla pyritään mielestäni hoitamaan korjaustoimintoja järjestelmällisesti. Haasteena tulevaisuudessa toki on, että vanhenevan asuntokannan korjaustoimenpiteet saadaan toteutettua kohtuullisilla kustannuksilla, toteaa Sopenlehto. Ensi vuodelle yhtiö on varannut korjaustoimintaan rahaa 20,4 miljoonaa euroa. Asokodit osallistuu jälleen Motivan energiansäästökampanjaan viikolla 41. Viikon aikana toimitetaan erilaisia tietoiskuja energiansäästöasioista Kotikulmasta voit seurata oman talosi energiankulutusta. Huollon kilpailutus etenee Asokodit kilpailuttaa tämän vuoden aikana pääkaupunkiseudun kiinteistöjensä kiinteistöhuollon. Kilpailutus etenee kolmessa vaiheessa ja koskee Helsingin, Espoon ja Vantaan kiinteistöjä. Muun Suomen huoltotoiminnan kilpailutus toteutetaan vuoden 2015 aikana. Pääkaupunkiseudun ensimmäisen vaiheen sopimukset otetaan käyttöön jo lokakuun alussa, seuraavat joulukuun alussa ja kolmas vaihe ensi vuoden helmikuun alussa. Kilpailutuksen tavoitteena on valtakunnallisesti hyvä laatu, jota haetaan muun muassa tarjoamalla huoltoyhtiöille entistä suurempia kokonaisuuksia ja yhdenmukaistamalla palvelua. Vastaa ja voita! A sokoti-lehden palautekysely löytyy Kotikulmasta lehden sähköisen version yhteydestä. Anna palautetta ja vaikuta lehden sisältöön. Palautteita antaneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista, S-ketjun lahjakorttia. Arvonta suoritetaan Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Asokotien kiinteistöjohtaja vaihtui Diplomi-insinööri Henrik Hämäläinen (39v.) nimitettiin toukokuun alussa Asokotien kiinteistöjohtajaksi. Hämäläinen on ollut Asokotien palveluksessa jo viitisen vuotta ja toiminut ensin LVISA-insinöörinä ja sitten kiinteistöpäällikkönä. - Ennakoivaa kiinteistöjen ylläpitostrategiaa tulemme noudattamaan jatkossakin. Sen avulla meillä on mahdollisuus välttää kalliit yllätysremontit ja ehkäistä myös asukkaille koituvia asumisen haittoja, linjaa Hämäläinen. Käytä jatkossa IBAN-tilinumeroa Lainsäädännöstä johtuen kansallisten tilinumeroiden käyttö loppuu syksyllä Tämän jälkeen maksujen välityksessä hyväksytään vain pitempimuotoiset IBAN-tilinumerot. Varmistat laskujesi sujuvan maksamisen kun otat IBAN-tilinumerosi käyttöön viimeistään nyt. IBAN-tilinumerosi saat pankistasi ja näet sen tiliotteeltasi tai verkkopankistasi. (Esimerkki IBANtilinumerosta: FI ) 4 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/2014 5

4 Aso uutisia... ajankohtaisia asioita yhtiön toiminnasta ja asumisoikeusasumisesta kysymys & vastaus Ensi vuoden korjauskuluihin varattu 20,4 M Vuoden 2015 budjetissa on korjauskuluihin varattu 20,4 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät perusvastikkeen kautta maksettavat suuremmat kiinteistöjen kunnossapitokulut. Asukkaat voivat ehdottaa ensi vuonna asukastoimikunnan tai asukaskokouksen kautta isännöitsijälle kiinteistöjen korjaustoimenpiteitä seuraavalle budjettikaudelle. Yhtiö huomioi asukkaiden toiveet aina kun se on mahdollista. Kohdekohtaisella hoitovastikkeella katetaan kohteen akuutit ja pienemmät korjauskulut. Kohdekohtainen korjauskulu määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, minkälaisia asumisesta aiheutuvia korjaustoimia kohteessa joudutaan vuoden aikana tekemään. Vuoden 2015 budjetointi esitteillä Asokotien tiedotustilaisuudet vuoden 2015 budjetoinnista pidetään pääkaupunkiseudulla seuraavasti: tiistai klo alkaen, Vantaa, Sokos Hotelli Presidentti keskiviikko klo alkaen, Helsinki, Sokos Hotelli Presidentti torstai klo alkaen, Espoo, Hotelli Kuninkaantie Tilaisuudet pidetään yhdessä Asokotien ja Realian isännöimien kohteiden asukastoimikuntien puheenjohtajille. Budjettipaketti ja kutsu tilaisuuteen on lähtenyt syyskuun alussa puheenjohtajille. Pääkaupunkiseudun tilaisuuksissa on mukana myös Plan Brothers Oy:tä asiantuntija kertomassa kiinteistöturvallisuudesta, kuten kodin sähkölaitteista, tavaroiden säilyttämisestä, tulipaloista, vesivahingoista ja kiinteistöturvallisuudesta. Muilla paikkakunnilla isännöitsijä ilmoittaa kunkin alueen vastaavan tilaisuuden aikataulun puheenjohtajille. Tervetuloa mukaan! Asumismenojen osuus käytettävissä olevista tuloista kasvaa A sumismenot nousevat keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa vuoteen 2018 mennessä, ennustaa Pellervon taloustutkimus, joka toteutti Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämän tutkimuksen neljännen kerran. Tutkimuksen mukaan asumismenojen kasvun ennakoidaan olevan voimakkaampaa kuin käytettävissä olevien tulojen kehitys on vuosina Asumismenoja kasvattavat tutkimuksen mukaan valtion toteuttamat veropäätökset niin kiinteistöveron kuin esimerkiksi sähkön verotuksen osalta. Myös korjausten lisääntyminen tulee kasvattamaan asumismenoja samalla tavalla asumismuodosta riippumatta. Myös ilmastopoliittiset ratkaisut tulevat vaikuttamaan asumisen kulukehitykseen yhä voimakkaammin. Tutkimuksessa keskityttiin vuokra- ja omistusasuntojen kustannuksiin. Asumisoikeusasuntoja ei tarkasteltu erikseen, mutta ne luokiteltiin tutkimuksen tilaajan mukaan asuntojen rahoitusmuodon perusteella kuuluvaksi vuokra-asuntojen kanssa samantyyppiseen kulukehitysluokkaan. Oulun ja Kuopion isännöintiin muutoksia ensi vuonna Asokodit kilpailuttaa toimintojaan säännöllisesti, jotta palvelutaso säilyisi hintalaatusuhteeltaan hyvänä. Viime keväänä kilpailutettiin Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti. Valinnassa huomioitiin palveluntuottajan antama hinta, resurssit, referenssit ja muut palvelutasoon vaikuttavat asiat eli pyrittiin valitsemaan hinta-laatusuhteeltaan paras vaihtoehto. Tavoitteena oli löytää hyvä toimija toteuttamaan laadukasta asukasyhteistyötä kiinteistöissä sekä yhtiölle tehokas yhteistyökumppani kiinteistöjen ylläpitoon. Kilpailutuksen tuloksena Tampereella ja Jyväskylässä jatketaan Realia Managementin kanssa. Kuopiossa ja Oulussa vaihtuu isännöintitoimisto. Uusi isännöintitoimisto on Ovenia. Sopimukset astuvat voimaan Uusien isännöitsijöiden yhteystiedot löytyvät voimaanastumispäivänä Kotikulmasta kohteen omilta sivuilta. Tervetuloa Asopaketti-tilaisuuksiin! Ilmoittaudu mukaan pääkaupunkiseudun Asopaketti-tilaisuuksiin, joita pidetään Asokotien asuntopalvelussa Pasilassa, Leankatu 3:ssa. Tilojen rajallisuuden ja tarjoilun vuoksi tilaisuuksiin pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta joko puhelimitse Katja Törmäselle (puh ) tai sähköpostitse osoitteeseen katja. Tiistai-iltojen tilaisuuksissa esillä on keittiön ovimalliuutuuksia sekä infoa muun muassa suositusta Tilaihmeestä, jonka avulla moni asukas on teettänyt saunastaan monipuolista lisätilaa. Asopaketti-tilaisuudet pidetään tiistaisin klo seuraavina päivinä: Syyskuussa 9.9. ja Lokakuussa ja Marraskuussa ja Maakuntien Asopakettitilaisuuksista ilmoitamme Kotikulmassa sekä kohteiden infotauluilla. - Olemme asuneet kuutisen vuotta nykyisessä asunnossamme ja halusimme saada uutta näkökulmaa ja tietoa tarjouksista ennen kuin uusimme asuntoa, perusteli Katrin Puranen mukaantuloaan toukokuussa Asokotien toimistolla järjestettyyn Asopaketti-iltaan. MIKÄ ON ASOPAKETTI? Asopaketilla voit kätevästi uudistaa kotisi. Asopaketit ovat rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia valmiita kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uudistamiseen. Asokodit osallistuu kustannuksiin kiinteistön iän mukaisessa suhteessa: mitä vanhempi kiinteistö on kyseessä, sitä suurempi on Asokotien osuus kustannuksista. Lisätietoa paketeista löydät Asokotien nettisivuilta tai kysymällä asiasta suoraan Katja Törmäseltä, puh MIKSI ASOKODIT VUOKRAA ASUMISOIKEUSASUNTOJA? Jos asumisoikeusasuntoon ei saada asumisoikeusasukasta, Asokodit laittaa asunnon vuokralle joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Asuntojen vuokraaminen on asumisoikeuslain mukaan sallittua toimintaa asumisoikeusasunnoissa. Vuokrattuja asuntoja on etenkin niillä alueilla, joissa asuntojen kysyntätilanne on syystä tai toisesta heikentynyt. Asunnon vuokra on korkeampi kuin asumisoikeusasukkaan samasta asunnosta maksama käyttövastike. Kaikkien vuokralaisten luottotiedot luonnollisesti tarkistetaan. KUKA MAKSAA UUDEN AVAIMEN TEETTÄMISEN? Uuden avaimen ja lisäavainten teettämisen sekä asumisaikaisen lukkojen sarjoituksen maksaa aina asukas. Uuden avaimen teettäminen maksaa noin 30 euroa. Sarjoittaminen maksaa vähintään noin 200 euroa avaimineen riippuen lukkojen määrästä. Avaimien teettäminen ja lukkojen sarjoittaminen hoidetaan aina pääkaupunkiseudulla Asokotien kiinteistöassistentin kautta ja maakuntien kohteissa isännöinnin kautta. Sen sijaan turvalukkoja asukkaat voivat asentaa muutostyönä. 6 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/2014 7

5 teksti Timo Kivioja kuva Mikko Käkelä - Haluamme yhdessä kehittää asumisoikeusasumista Suomessa ja tuoda siihen paljon uutta ja positiivista, toteavat Esa Kankainen ja Marko Pyykkönen. Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja Haluamme vaikuttaa positiivisesti asumisoikeusasumisen kehitykseen Suomessa, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen sekä Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen sanovat. Suomen asumisoikeusmarkkinoilla tehtiin historiaa huhtikuussa, kun Asuntosäätiön omistama Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy osti Asokodit. Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen kertoo lähtölaukauksen kaupalle olleen, kun Asokotien omistajat VVO ja Sato ottivat säätiöön yhteyttä viime syksynä ja kysyivät Asuntosäätiön halukkuutta ostaa Asokodit. Toki olimme heti kiinnostuneita. Puolisen vuotta asiaa pohdittiin ja kauppa syntyi huhtikuussa, Kankainen kertoo. Mistään pienestä asiasta ei ollut kysymys. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:llä oli ennestään noin asumisoikeusasuntoa. Asokodeilla asumisoikeusasuntoja on puolestaan vajaat Kaupan myötä Asuntosäätiöstä tuli kertaheitolla Suomen suurin asumisoikeusmarkkinoilla toimija yli asunnolla. Kaikkiaan Suomessa on asumisoikeusasuntoja noin Rakennuttaja ja hallinnoija löysivät toisensa. Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen kertoo Asokodeilla olevan asumisoikeusasuntoja 31 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiö on keskittynyt hallinnoimaan omistamaansa kiinteistökantaa sekä kehittämään asiakasyhteyksiään. Emme ole rakentaneet uusia Nyt meillä on hyvä mahdollisuus suurena toimijana tarjota vaihtoehtoja ja edistää positiivisesti asumisoikeusasumista Suomessa. asumisoikeusasuntoja enää vuosiin. Entisen omistajan strategiat painottuivat muualle kuin uusien asumisoikeusasuntojen rakentamiseen ja kehittämiseen, ja niinpä Asuntosäätiö uutena omistajanamme tuntuukin hyvin mielekkäältä ja innostavalta, Pyykkönen toteaa. Pystymme tarjoamaan Asokodeille rakentamisen osaamista ja kokemusta. He puolestaan pystyvät antamaan meille oppia suuren kiinteistömassan hallinnoinnista sekä olemassa olevan rakennuskannan ylläpidosta. Asokodit on myös tehnyt paljon hyvää työtä asiakasyhteyksien kehittämisessä, Kankainen sanoo. Täydennämme siis hyvin toisiamme. Mutta varsinainen ydin on kuitenkin siinä, että haluamme yhdessä kehittää asumisoikeusasumista Suomessa ja tuoda siihen paljon uutta ja positiivista. Marko Pyykkösen mukaan asumisoikeusasumisella on kysyntää ja 8 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/2014 9

6 teksti Päivi Karvinen Asumisoikeusasuminen on yhä turvallinen asumismuoto niitä haluttaisiin lisää. Hän pohjaa tietonsa keväällä valmistuneeseen tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan suuri osa päättäjistä haluaa markkinoille kohtuuhintaisia asuntoja ja vaihtoehtoja. Asumisoikeusasuminen nähdään merkittävänä vaihtoehtona. Nyt meillä on hyvä mahdollisuus suurena toimijana tarjota vaihtoehtoja ja edistää positiivisesti asumisoikeusasumista Suomessa. Kankainen ja Pyykkönen myös vakuuttavat, että tämä tavoite ei tule jäämään pelkäksi haaveeksi, vaan asian eteen tullaan tekemään kovasti työtä. Samoin Asokodit palaa pitkän tauon jälkeen myös asumisoikeusasuntojen rakentajaksi. Asukkaalle kaikki säilyy ennallaan. Sekä Asuntosäätiön että Asokotien asukkaille kauppa ei muuta mitään. Kumpikin yhtiö jatkaa normaalia toimintaansa, ja asukkaan näkövinkkelistä katsottuna mikään ei muutu. Emme tule tekemään nopeita ratkaisuja, vaan jatkamme rauhassa eteenpäin, Kankainen vakuuttaa. Käyttövastikkeet ja muut asumisoikeusasumiseen liittyvät ehdot pysyvät ennallaan. Todennäköisesti tulemme jossakin vaiheessa tekemään joitakin hallinnollisia yhdistymisiä ja purkamaan päällekkäisyyksiä, mutta asukkaalle nämä eivät merkitse mitään. Päinvastoin, haluamme kehittää asumisoikeusasumisesta entistä houkuttelevamman, Pyykkönen ja Kankainen painottavat. Kumpikin yhtiö jatkaa normaalia toimintaansa, ja asukkaan näkövinkkelistä katsottuna mikään ei muutu. Asumisoikeusjärjestelmä luotiin 90-luvun alussa nuorten ja lapsiperheiden kohtuuhintaisen asumisen tueksi. Mallia haettiin Ruotsista kuitenkin siten, että naapurimaan järjestelmän ongelmat haluttiin välttää. Ruotsin mallin ongelmana oli, että yksittäisen asukkaan ja talon taloudelliset riskit kasvoivat kohtuuttomasti, jos talon asuntoja ei saatu myytyä. Suomalainen järjestelmä haluttiin luoda asukkaalle turvallisemmaksi asumismuodoksi. Ruotsissa asumisoikeusjärjestelmä muutettiin jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten muistuttamaan suomalaista omistusasumista. Asuntoa ei voi myydä asukkaan alta pois Suomessa kaikille haluttiin antaa tasavertainen mahdollisuus hankkia asoasunto ja asumisen haluttiin säilyvän kohtuuhintaisena. Siksi lakiin kirjattiin muun muassa, ettei asuntoja voi lunastaa omaksi ja asumisoikeusmaksu sidottiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi haluttiin, ettei asukkaan tarvitse pelätä kotinsa menettämistä. Yhtiö ei voi myydä asuntoa, jossa on voimassa oleva asumisoikeussopimus. Laki säätelee myös yhtiön tuottoja Laki asumisoikeusasumisesta rajoittaa yhtiön mahdollisuuksia kerätä vastikkeissa tuottoja. Vastikkeen määräytyminen pitää lain mukaan perustua omakustannusperiaatteeseen eli vastikkeilla katetaan vain toiminnasta aiheutuvat kulut. Valtio myös valvoo, että näin tapahtuu. Yhtiö saa lain mukaan periä vastikkeissa toiminnasta aiheutuvien kulujen lisäksi vain 8 prosentin koron sijoittamalleen pääomalle. Asokotien asunnoissa se vaikuttaa vastikkeisiin tänä vuonna 0,008 /m 2 /kk. Taloudellinen vastuu ja riski on yhtiöllä Yhtiöllä on velvollisuus maksaa poismuuttavalle asukkaalle asumisoikeusmaksu takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna kolmen kuukauden sisällä poismuutosta. Asukas pääsee velvoitteistaan irti samassa ajassa jätettyään luopumisilmoituksen. Samoin laki velvoittaa yhtiön huolehtimaan talojen kunnosta siten, että asunnot pysyvät kilpailukykyisinä. Myös asukasvalinta on lailla säädetty perustuvaksi järjestysnumeroihin. Yhteishallintolailla varmistettiin asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseensa, vaikka asuntojen omistajayhteisöillä onkin päätäntävalta talojen hallintoon liittyvissä isoissa asioissa. Tasausjärjestelmä apuna velvoitteiden huolehtimisessa Yhtiön velvoitteiden hoitamiseen on avuksi kehitetty vastikkeiden tasausjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että tietyt kulut voidaan jakaa kaikkien talojen kesken. Ruotsin järjestelmän ongelmista otettiin oppia erityisesti juuri tässä asiassa. Esimerkiksi isojen remonttien kustannukset tulevat liian suuriksi, mikäli niitä ei voi jakaa isomman kiinteistömäärän kesken. Asukkaan etuna on, että vastike ei nouse yhtäkkiä ison remontin takia. Suomessa on lain mukaan mahdollisuus perustaa asukkaiden omistamia yhdistyksiä, jotka hallinnoivat asumisoikeusasuntoja, mutta niitä on syntynyt vain muutamia. Asukkaat arvostavat yhtiön tuomaa riskittömyyttä juuri näissä korjaustoimintaan ja taloudelliseen hallinnointiin liittyvissä asioissa. Järjestelmä kehittynyt vuosien kuluessa Suomessa asumisoikeusasuminen on vuosien myötä osoittautunut hyväksi vaihtoeh- Vastikkeiden tasausjärjestelmä varmistaa, ettei vastike nouse yhtäkkiä ison remontin takia. doksi kaikissa elämäntilanteissa eläville ihmisille. Järjestelmän perusperiaatteet ovat osoittautuneet kestäviksi. Turvallisuus ja tasavertaisuus on säilynyt, asunnot ovat yhä kysyttyjä ja niitä tarvitaan lisää tasapainottamaan erityisesti kasvukeskusten asuntomarkkinoita. Lakia on muutettu ajan myötä siten, että järjestelmän piiriin on saatu lisää asunnon tarvitsijoita. Erityisesti yli 55-vuotiaiden muuttamista asoasuntoon on haluttu edistää. Lainakustannuksiin toivotaan muutosta Asukkaat ovat viime vuosina kiinnittäneet huomiota asumiskulujensa kasvuun. Kiinteistöjen ylläpitokulut ovat kasvaneet voimakkaasti kaikissa asumismuodoissa, mutta asojärjestelmässä on myös oma erikoisuutensa, joka kasvattaa asumisen kuluja. Valtio on jo vuosia perinyt lainanhoitokuluissa markkinakorkoja huomattavasti suurempia korkoja eli asumisoikeusasukkaat maksavat vastikkeissaan myös valtion yleiskuluja. Asokotien tavoitteena on saada valtion määrittelemiin lainaehtoihin muutos, jotta lainanhoitokulut eivät rasittaisi tulevaisuudessa vastikkeita kohtuuttomasti, kuten ne nyt tekevät. Tosin nykyisessä valtion taloustilanteessa ei liene odotettavissa nopeita muutoksia tässä asiassa. Asukas maksaa vastikkeessaan keskimäärin kuusi euroa neliöltä kuukaudessa pelkästään lainanhoitokuluja. Silti kuukausittaiset asumiskulut ovat yhä hieman matalammat kuin samalla alueella sijaitsevissa vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. 10 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

7 teksti Päivi Karvinen kuvat Jari Härkönen Yhteistyöelimen kokous on erinomainen TOIMIJOIDEN tapaamispaikka Asokotien asukashallintomalliin kuuluvan Yhteistyöelimen kokous pidettiin elokuun lopussa Helsingissä. Toimitusjohtaja Marko Pyykkönen esitteli 20 paikkakunnan asukasedustajalle yhtiön ajankohtaisia asioita. Gallupvastaajat yhteiskuvassa. Takana vasemmalta Asmo Saarikoski Helsingistä, Olli Kannisto Rovaniemeltä ja Reima Kokko Tuusulasta. Eturivissä vasemmalta Anja Tuominen Keravalta, Raija Reponen Lappeenrannasta ja Sirkka Iljo Imatralta. Tärkeimmäksi käsiteltäväksi asiaksi nousi luonnollisesti uuden omistajatahon Asuntosäätiön esitteleminen. - Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Asokodit tullaan fuusioimaan vuoden 2015 aikana. Toimintaprosesseja ja -tapoja yhtenäistetään, mutta käyttövastikkeiden määrittelyyn ei tule muutoksia. Asuntojen vaihtomahdollisuudet tulevat helpottumaan ja yhtiömme käynnistää jälleen asuntojen uudistuotannon, kiteytti Pyykkönen asiaa esityksessään. Muita esiteltäviä ajankohtaisasioita olivat huollon ja isännöinnin kilpailutus, yhtiön talous- ja markkinatilanneasiat sekä kunnossapidon tilanne. Erityisesti huollon kilpailutus herätti keskustelua. Myös valtion asettamat lainaehdot yhtiölainoille puhuttivat ja toivottiin, että lainojen omavastuukorko madallettaisiin samalle tasolle kuin valtiontukemassa vuokra-asuntotuotannossa. Iltapäivän ohjelmaan kuului psykologi Ilona Rauhalan Elämänmakuinen asumiskokemus -esitys. Kokouksessa esitellyt materiaalit on luettavissa Kotikulmassa Asukashallinto-sivuilla. Asukasgallup 1. Mikä oli kokouksen paras anti? 2. Miten haluaisit kehittää Yhteistyöelimen kokouksia? Psykologi Ilona Rauhala esiintyi iltapäivällä ja paneutui esityksessään asukkaan vuorovaikutusmahdollisuuksiin asuintalossa. Kokouksen tauoilla käytiin vilkasta keskustelua asumisoikeusasumiseen liittyvistä asioista. Mukana kokouksessa oli myös hallintojohtaja Raija Mäkinen Asuntosäätiöstä vastaamassa asukkaiden kysymyksiin. Mäkinen korosti, että yhtiössä tullaan jatkossakin pitämään huolta siitä, että yhteishallintolain mukainen asukkaiden vaikutusmahdollisuus säilyy toiminnassa. Reima Kokko, Tuusula 1. Kokous vastasi suurelta osin odotuksiani. Toimitusjohtajan info omistajanvaihdoksesta, joka on synnyttänyt runsaasti spekulointia asukkaidenkeskuudessa, oli tärkeä. 2. Olin tilaisuudessa ensikertalainen. Ehkä jatkossa voisi olla enemmän mahdollisuuksia hallittuun, valmisteltuun vuoropuheluun. Sirkka Iljo, Imatra 1. Kokouksen paras anti oli ehdottomasti Ilona Rauhalan osuus iltapäivällä. Tuollainen virkistävä täky on hyvä sisällyttää jatkossakin päivään. 2. Asukkaiden edustajien mielipiteitä pitäisi kuulla ja antaa heille mahdollisuus kertoa toiveistaan sekä esittää kysymyksiä. Olli Kannisto, Rovaniemi 1. Kokouksen parhaana antina pidin saamaani tietoa Asokotien taloudellisesta tilanteesta. Oli myös hyvä saada tietoa Asuntosäätiön ja Asokotien fuusiosta ja sen vaikutuksesta Asokoteihin. Toimitusjohtaja lupasi myös ns. Asoedun säilyvän ennallaan fuusiosta huolimatta, kun sitä häneltä kysyin. Asumisvuosia ei siis nollata fuusion myötä. Myös psykologi Ilona Rauhalan osuus oli hyvin mielenkiintoinen. Ajatusmaailmaamme tutkittiin kivoilla kysymyksillä. 2. Käsiteltävä aineisto olisi hyvä saada tarkasteltavaksi hyvissä ajoin ennen kokouspäivää. Kokouksessa olisi mielestäni käsiteltävä ainoastaan asioita, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa. On turha väitellä asioista, joille emme mahda mitään. Raija Reponen, Lappeenranta 1. Oli hyvä kuulla yhtiön ajankohtaisista asioista kuten siitä, että jatkossa pystytään taas rakentamaan uusia taloja. Myös Ilona Rauhalan esitys jäi mieleen. Hän otti mukavasti kantaa muun muassa asukastoiminnan ongelmiin ja toi esiin, kuinka ihmisten erilaisuus täytyy ottaa huomioon asioita esittäessä. 2. Tulevia kokouksia varten olisi ehkä hyvä, jos kokousedustajille annettaisiin mahdollisuus etukäteen esittää yhtiön edustajille kysymyksiä niistä asioista, joista he haluaisivat saada kokouksessa tietoa. Silloin äänensä saisivat kuuluviin myös vähemmän äänekkäät kokousedustajat. Asmo Saarikoski, Helsinki 1. Suurin anti oli, että kokouksen yhteydessä voi tavata muita aktiivisia asumisoikeusasujia eri puolilta Suomea ja vaihtaa kuulumisia. 2. Osanottajat tarvitsevat kunnolliset ennakkotiedot kokouksen sisällöstä voidakseen valmistautua siihen. Asukkaiden ääntä ei nyt erityisesti pyritty kuuntelemaan. Jäin kaipaamaan asukkaille konkreettista mahdollisuutta ottaa kantaa esimerkiksi kiinteistöhuollon uudelleen organisoimiseen tai Asuntosäätiön ja Asokotien fuusion etenemiseen. Nyt tietoa fuusion ja huoltouudistusten etenemisestä ei tullut tarpeeksi, jotta olisi voinut ottaa kantaa asiaan. Anja Tuominen, Kerava 1. Näin ensikertalaiselle paras anti oli ehkä se, että sai tavata muita henkilöitä eri puolelta Suomea, keskustella heidän kanssaan ja huomata, että kaikilla oli melkein samanlaisia ongelmia kuin meillä, eli ei saada porukkaa mukaan yhteisiin tilaisuuksiin. 2. Kokouksessa saisi olla enemmän tietopohjaista asiaa. Aika on tietenkin rajallinen näissä tapaamisissa, mutta kaipaisin syvempää tietoa siitä, mitä on tulossa, minkälainen mahdollisuus asukkailla on vaikuttaa asioihin ja ennen kaikkea miten. 12 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

8 teksti Anni Karvinen kuvat Mikko Törmänen Äidin ja tyttären Rakkauden Sali toteen Asopaketilla Oululainen Anita Virta muutti nuorimman tyttärensä Kristan kanssa uuteen asuntoon joulukuussa Vanhat kuviot ja Kiimingin rivitalo jäivät taakse, kun asunto saatiin myytyä. Perhe päätti hankkia uutta virtaa uuteen asuntoon ja elämäänsä ottamalla Asopaketin, joka nykyaikaisti keittiön ja olohuoneen ilmeen. asuntoon ja ympäristöön heti ensimmäisellä käyntikerralla. Täältä Kristan on helpompi käydä lukiota. Yllätyin myös iloisesti siitä, että naapurit hymyilevät aina tullessaan rap- -Ihastuin pukäytävässä vastaan, Anita hehkuttaa. Tohtorikoulutettavalla, paljon matkustavalla yksinhuoltajalla on väitöskirjan tekeminen meneillään, joten asoasuminen kuulosti juuri sopivalta vaihtoehdolta. Kahden asunnon loukkuun hän ei enää halunnut joutua, mutta vuokraasuminenkaan ei innostanut. Tärkeää oli päästä edes jossain määrin toteuttamaan itseä ja oman näköistä kotia. Asopaketti oli siihen selkeä ja toimiva ratkaisu. 14 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

9 Kysy Asopaketista ja Tilaihmeestä Katja Törmäseltä puh ja Poikkeuksellista peruspakettiin nähden oli keittiön ja olohuoneen välisen seinän poistaminen. Seinä pois, tilaa tilalle Remontin koko prosessi sujui kuin unelma alusta loppuun. Asokotien sisustussuunnittelija Katja Törmänen toi asenteellaan energiaa projektiin ja urakoitsija Tero Pirttimaa saa Anitalta pelkkää ylistystä. Remontti ei kestänyt 3 4 viikkoa kauempaa, hinta oli euron tienoilla ja osassa lattioiden laittoa Asokodit tuli hieman hinnassa vastaankin. Poikkeuksellista peruspakettiin nähden oli keittiön ja olohuoneen välisen seinän poistaminen, mihin piti pyytää lupa, mutta Katja Törmäsen sanoin Kyllä se onnistuu. Yhteistä aikaa ja tilaa arvostava Anita piti seinää ahdistavana ja kommunikaatiota estävänä rajana, joten se sai lähteä. - Nyt Krista voi tehdä koulujuttuja sohvalla ja minä keittiössä ruokaa eikä meidän tarvitse huutaa toisillemme seinän läpi. En myöskään ymmärrä, miksei hienoja, uusia keittiökalusteita voisi ihailla muutenkin kuin vain ruokailun yhteydessä, Anita sanoo. Aitoa yhdessäoloa ja läsnäoloa vaalien perheen äiti on tehnyt myös tiukan päätöksen siitä, että televisio pidetään makuuhuoneessa olohuoneen sijasta. Tyttären kaikki ystävät sitä aina ihmettelevät, mutta Anitasta on ikävää, jos seurustelemiseen käytetty aika menee vain television tuijottamiseen. Ideoista Uskallukseen Äidillä ja tyttärellä on hyvät ja lämpimät välit. Anita luottaa tyttärensä makuun ja tämä oli päättämässä monesta sisustusvalinnasta. Asopakettien teemavaihtoehdoista he valitsivat Uskalluksen, joka jo nimenä kolahti äidille ja tyttärelle, jotka molemmat etsivät haasteita, eivätkä halua mennä siitä, mistä aita on matalin. Elämäniloinen ja ideoiva Anita keksii lennosta uuden nimenkin yhteiselle keittiön ja olohuoneen kokonaisuudelle. Rakkauden Sali on rauhallinen ja ihana paikka, jonne paeta työelämän kiireitä tai vaikka kontata 2-vuotiaan lapsenlapsen Einon kanssa. Mustavalkoinen väriyhdistelmä on tälle perheelle selvästi mieleinen. Anitan mukaan nämä värit ovat yksinkertaisen tyylikkäitä ja tuovat turvallisuuden tunnetta. Aluksi urakoitsijan ehdottamat valkoiset lattiat epäilyttivät, mutta värikarttoja katsottuaan Anita huomasi, kuinka monia eri valkoisiakin on olemassa, ja lopputulokseen hän on erittäin tyytyväinen. Vanhimman tyttären kotona makuuhuoneen tapeteissa ja lattiassa käytetty musta vakuutti värin toimivuudesta lisää. Pienet yksityiskohdat kuten lamput ja keittiön laminaattien kimaltavat kukkakoristeet piristävät kokonaisuutta. - Meillä oli täällä ensimmäisenä jouluna uudessa kodissa valkoinen joulukuusikin. Joulupallot ja -nauhat puolestaan mustia, Anita naurahtaa. Jossakin vaiheessa suunnitelmissa olisi uusia eteisen ja makuuhuoneen kaapistot ja tehdä pesuhuoneesta tyylille uskollisena mustavalkoinen. Virran perheessä ei olla erityisen kovia saunojia, joten saunallekin on jo heitelty ideoita korvaavasta käytöstä. - Mietin, että mitä jos muuttaisimme saunan pieneksi kuntosaliksi, Anita ideoi. Uudet suunnitelmat toteutetaan sitten, kun on sen aika. Tällä hetkellä leijutaan vielä Rakkauden Salin tunnelmissa. 16 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

10 teksti Anni Karvinen kuvat Jari Härkönen Yksi tykkää saunasta, toinen kodinhoitohuoneesta Jos saunominen ei ole niin tärkeää, voi tilan hyödyntää muuhun käyttöön. Tilkankadun Tilaihme-remontissa Helsingissä sauna muutettiin kodinhoitohuoneeksi. Lisätietoja Tilaihme-remontista löydät Kotikulmasta Asopaketitsivulta tai ottamalla yhteyttä Katja Törmäseen puh lähti viime Asokoti-lehdestä. Kannessa oli sanat Saunasta -Kaikki Tilaihme ja kiinnostuin heti ottamaan selvää, mitä tämä tarkoittaa, kertoo Lea Paul, jonka kotona on remontoitu saunan lisäksi kylpyhuone ja keittiö. Kun on 20 vuotta asuttu samassa kerrostalossa, saunan viehätys on jo ehtinyt karista. Tilalle alkaa miettiä muuta käyttötarkoitusta. - Aluksi saunoimme kerran viikossa, mutta nyt siellä on kuivattu pyykkiä viimeiset kymmenen vuotta, Lea sanoo. Remontti valmistui nopeasti Aluksi suunnitelmissa oli laajentaa keittiötä kodinhoitohuoneeksi, mutta soitto Asokotien sisustussuunnittelija Katja Törmäselle sai kaikki loksahtamaan kohdalleen. Päätettiin toteuttaa Asopaketin yhteydessä tehtävä Tilaihme-remontti. Tällainen mahdollisuus muuttaa tila toiseksi ei ollut tullut mieleenkään, kun kysymys ei ollut omistusasunnosta. Remontti sujui nopeammin ja tehokkaammin kuin Lea uskalsi unelmoidakaan. Katja Törmänen kävi katsomassa asuntoa ja puolitoista viikkoa sen jälkeen tavaroita vietiin jo ulos. Remontti kesti kuukauden ja urakoitsija saa suuren kiitoksen siisteydestään ja huomaavaisuudestaan asukkaita kohtaan. - Olen todella tyytyväinen sekä remontin kulkuun että lopputulokseen. Minulla on astma ja aikaisemmin varsinkin lastenlasten ollessa hoidossa valtavien pyykkivuorten siirtäminen paikasta toiseen toi paljon pölyä. Nyt kaiken saa pidettyä samassa paikassa ja ikkunan saa auki tuulettamista varten. Remontin aikana urakoitsija suojasi pressulla alueen hyvin sekä imuroi aina pölyt. Kesäaikana voi lisäksi viettää aikaa parvekkeella tai mökillä, Lea toteaa. Tilaihme-remontti oli vaivaton ja edullinen tämän päivän hintoihin nähden, vain euroa, edellyttäen, että kylpyhuone remontoidaan samalla. Sekä Tilaihme- että kylpyhuoneen Asopaketti-remonteista annetaan aina kustannusarvio etukäteen. Pitää tietää, mistä pitää Ennen sauna oli oltava asunnossa kuin asunnossa, mutta Lea epäilee, onko se enää tätä päivää. Ihmiset ajattelevat ekologisesti ja haluavat säästää sähkön- ja vedenkulutuksessa. Vähän käytetyille kerrostalojen kerhohuoneillekin hän toivoisi muutosta. Niistä saisi hänen mukaansa ihania, isoja kylpyosastoja pesu- ja pukuhuoneineen asukkaiden yhteiskäyttöön. Lean omaan asuntoon voitaisiin vaihtaa vielä lattiat, mutta tällä hetkellä Lea nauttii uudesta Tilaihmeestään. - Jotkut pitävät saunomisesta. Minä olen silittäjä ja pyykkääjä. Täällä on tilaa olla, voin istua korkealla jakkaralla kodinhoitohuoneessani ja kuunnella pyykätessä radiota, mitä sitä muuta tarvitsee. Olen astiatkin pessyt aikaisemmin käsin, vasta nyt, kuusikymppisenä, olen saanut elämäni ensimmäisen astianpesukoneen, Lea paljastaa. Lea Paul iloitsee pyykinpesun lisäksi matkustamisesta. Kesällä vuorossa on reissu Eurooppaan; Saksaan, Puolaan ja Ruotsiin. Kesätuoksuja on varmasti mukava muistella syksylläkin puhdasta pyykkiä lajitellessa. 18 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

11 teksti ja kuvat Päivi Karvinen Iestie muuttunut vehmaaksi keitaaksi 20-vuodessa Se oli tämän vuoden ensimmäinen kesäpäivä Helsingissä, vaikka oltiin vielä toukokuun puolella. Aurinko paistoi kuumasti, eikä taivaalla ollut pilvenhattaraa. Täydellinen päivä järjestää pihajuhlat talon 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. Iestie 1 2 valmistui laman keskelle Talon alkuhistoria oli samanlainen kuin monien muidenkin tuohon aikaan, alkuperäinen rakennusfirma meni konkurssiin ja työt vei loppuun toinen yrittäjä. Asukkaiden kontolle jäi silti paljon vahdittavaa. - Meidän piti pitää huolta, että tänne saatiin ne kaikki asiat, joita suunnitelmissa oli, toteaa Maili-Sisko Pakkanen ja muistelee kuinka esimerkiksi mattotelineeksi oli tuotu heppoinen viritys ja vasta kun asukkaat kaivoivat suunnitelmat esiin, löytyi tieto, että sen tilalla piti olla vankasti perustettu teline. Sellainen siihen lopulta saatiin. Piha pistettiin uusiksi heti alkuun Yhteistyö isännöitsijän kanssa pelasi ja asioita saatiin pikkuhiljaa kuntoon. Pihasuunnitelmakin pistettiin asukkaiden toimesta uusiksi, kun alkuperäinen ei vastannut sitä, mitä asukkaat halusivat. He hankkivat itse myös taimia ja hoitivat istuttamiset. Nyt piha on vihreä keidas, josta näkee, että asukkaat pitävät yhä siitä huolta. Talossa asuu monta alkuperäistä asukasta, kuten Pakkasten pariskunta. Jukka Pakkanen toimi aluksi monta vuotta talohallituksen puheenjohtajana. - Ilman meidän asukkaiden aktiivisuutta olisi moni asia ollut todella huonolla tolalla. Me hoidimme tätä kuin omaa taloamme, korostaa Jukka ja kertoo tapauksesta, jossa lämmönjakohuoneessa oli tekniikka pettänyt ja alan ammattilaisena Jukka oli saanut asian korjattua nopeasti niin, että asuntoihin saatiin palautettua lämpö. Asokotien hallintopäällikkö Anne Rantala kävi tuomassa juhliin yhtiön tervehdyksen ja onnitteli asukkaita upean asuinyhteisön luomisesta. Yhteisvastuullisuus kunniassa Yhteisvastuullinen asioiden hoitotapa on yhä iestieläisille tärkeää. Pihanhoidon aktiivisuus näkyy joka puolella, eikä vähiten siinä, että tontilta löytyy peräti seitsemän lehtikompostia. Ne ovat täpösen täynnä mullanaihiota pihaistutuksille. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Marja-Liisa Korpela, hänkin talon alkuperäisiä asukkaita, esittelee juhlinnan keskellä komposteja, joita on perustettu alusta alkaen ja pikkuhiljaa niitä lisätty. Asukkaista löytyy aina ydinjoukko, joka huoltaa komposteja. - On tosi hienoa esitellä mustaa multaa uudelle asukkaalle; tätä voi käyttää myös omiin istutuksiin. Meillä Iestiellä asuinympäristö mahdollistaa tällaisen luonnonmukaisen toiminnan verrattuna esimerkiksi kerrostaloasumiseen, hehkuttaa Marja-Liisa. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Marja- Liisa Korpela nosti lipunnostopuheessaan esiin huolen siitä, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ei pitäisi vähentää, jotta into talon asioiden hoitamiseen säilyisi. 20 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

12 Yhteispeli hioutui huippuunsa 20-vuotisjuhliin valmistautuessa. teksti Päivi Karvinen Luo tunnelmaa kynttilöillä turvallisesti Arjessa ja juhlassa, kynttilä luo tunnelmaa. Muista muutama pikkuvinkki, niin tunnelmointi on myös turvallista puuhaa. Kynttilän liekki on avotulta ja siksi arvaamaton. 1. Valitse kynttilänjalka ja kynttilälyhty, joka ei kaadu eikä pala. parhaita materiaaleja ovat metalli, lasi, posliini ja kivi. 2. Älä käytä kynttilänjaloissa röyhelöisiä muovi-, paperi- tai kangasmansetteja. 3. Valitse kynttilälyhty, joka on yläosastaan reilusti avoin ja sisältä riittävän tilava, Maili-Sisko ja Jukka Pakkanen ovat talon alkuperäisiä asukkaita. He valitsivat aikoinaan talosta yhden asunnon, jonka halusivat ja saivat. Mieluisan asuinpaikan eteen on myös tehty hartiavoimin töitä. Hän kantaa huolta asukkaiden aktiivisuuden säilymisestä ja motivoimisesta omatoimisuuteen Asokotien toiminnassa. Ylhäältä päin ohjaaminen ei aktiivisen puheenjohtajan mielestä onnistu. Asukkaille on saatava riittävästi vaikutusvaltaa sekä valtakunnallisesti asumisoikeusjärjestelmän että Asokotien kehittämiseen. Ruohonjuuritasolta nouseva aktiivisuus ja omatoimisuus yhdessä talojen omistajien kanssa on positiivisen kehityksen moottori. Yhteisvastuullinen toiminta säästää Marja-Liisan mielestä pelkkää rahaa. - Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ei pitäisi vähentää. Se vie intoa hoitaa talon asioita ja me kuitenkin tiedämme parhaiten, miten asiat täällä ovat, painottaa Marja-Liisa. Pelko vaikutusmahdollisuuksien vähenemisestä nostattaa myös Pakkasten pariskunnan tuntoja samoin kuin pelko siitä, että vastikkeet nousevat kohtuuttomasti. Erityisen huolestuneita ollaan siitä, jos eläkeiällä ei olisi mahdollisuus asua enää rakkaaksi muodostuneessa paikassa. Vehmaan ympäristön lisäksi naapurit ovat mieluisia. - Täällä on vähän sellaista luovaa hulluutta, naurahtaa Jukka valmistellessaan juhlien ruokatarjoiluja. Talon asukkaat ovat juhlineet pihallaan ennenkin. Joka vuosi on pidetty syysja kevättalkoot. Asukkaat hoitavat kesäisin omatoimihuoltona myös nurmikot ja istutukset. Viime vuosina keväisin on juhlittu talkoiden yhteydessä kesän tuloa. - Se on samalla ollut kiitos asukkaille yhteisvastuullisesta ja kustannuksia säästävästä toiminnasta. Meillä on kohtuulliset kustannuserät hoitovastikkeessa esimerkiksi veden, sähkön ja jätehuollon osalta, toteaa Marja-Liisa, joka seuraa aktiivisesti Kotikulman sivuilta talouden kehitystä ja myös puuttuu tarvittaessa kirjauksiin. Yhdessä tekeminen on jo juhlaa Yhteispeli hioutui huippuunsa 20-vuotisjuhliin valmistautuessa. Piha siivottiin ja sinne pystytettiin katos ruokatarjoiluja varten. Kala savustettiin sähkösavustuspöntössä paikan päällä, samoin kuin grillit kuumenivat makkaroita varten. Mehukkaat salaatit ja tuoreet patongit ilmestyivät pöytään. Juhlaa oli se, että tehtiin yhdessä ja sitten turinoitiin ja naurettiin. Seuraavana päivänä oli luvassa rääppiäiskahvit ja viimeinen silaus niin että paikat ovat taas siistinä. Talkoohuolto säilyy huoltotoiminnan muutoksessa Asokodit kiinteistöjen huoltotoiminta on muuttumassa. Huoltoyhtiöille tarjotaan entistä suurempia kokonaisuuksia, jolla tavoitellaan asukkaille aiempaa yhdenmukaisempaa ja parempaa palvelua. Pääkaupunkiseutu tullaan kilpailuttamaan tänä vuonna ja muun maan kohteet sen jälkeen eli muutos tapahtuu asteittain. Myös omatoimihuoltokohteet on niputettu kilpailutusalueeseen ja siirtymän myötä omatoimihuolto nykyisessä muodossaan lakkaa. Iestien asukkaat olivat huolissaan siitä, pystyvätkö asukkaat jatkamaan talkootyötä oman kohteensa asumisviihtyisyyden parantamiseksi. Iestiellä on hoidettu muun muassa kesän ulkoaluetyöt talkoovoimin. Asokotien hallintopäällikkö Anne Rantalan mukaan asukkailla on mahdollisuus ottaa käyttöön ns. talkoohuolto. Asokotien toimesta määritellään kyseisessä tapauksessa asukkaille sallitut työt. - Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että tekniikkaan ja kiinteistön korjaukseen liittyvät tehtävät hoidetaan huoltoyhtiön kautta ja asukkaat keskittyvät ulkoalueiden hoitoon, johon luetaan muun muassa nurmikon leikkaus sekä kevät-, kesä- ja syyskunnostukset. Talkootyö on siis jatkossakin kannattavaa toimintaa oman kohteen huoltokustannusten kurissa pitämiseksi, toteaa Rantala. istockphoto eikä ole liian ohutta lasia. 4. Sijoita kynttilä tai kynttilälyhty niin, ettei sen lähellä ole mitään syttyvää ja jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. 5. Älä laita kynttilöitä tai kynttilälyhtyjä TV:n päälle. 6. Älä polta tuikkuja ilman lyhtyä tai kunnollista alustaa. 7. Pidä alkusammutusvälineet, esimerkiksi sammutuspeite saatavilla. 8. Muista, että viimeinen huoneesta poistuja sammuttaa kynttilät. 9. Pidä tulitikut pois lasten ulottuvilta. 10. Älä jätä lapsia tai lemmikkielämiä yksin palavan kynttilän tai lyhdyn kanssa. 22 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

13 teksti ja kuvat Kari Lehtinen Palvelunumerosta apua asumisen ongelmatilanteissa Palvelukeskusnumero on jo monelle asukkaalle tuttu, joka löytyy talon ilmoitustaululta ja Kotikulmasta. Numeron kautta saatuun palveluun on oltu tyytyväisiä niin asukkaiden, huollon kuin isännöinnin taholla. Kun asukas soittaa palvelukeskukseen, suunnataan soittopyyntö, palvelupyyntö tai vikailmoitus jo suoraan oikealle osapuolelle. Näin jää huoltoyhtiöiltä ja isännöitsijöiltä turha ilmoitusten kirjaus pois. Kiireellisissä asioissa varmistetaan viestin perillemeno soittamalla. Lisäksi palvelu mahdollistaa sen, että kaikki tieto kiinteistöjen vikailmoituksista ja reklamaatioista voidaan kerätä talteen. Tällä tavoin voidaan tarvittaessa tarkistaa jälkikäteen palvelun toteutuminen. Aikaisemmin emme saaneet tietoa asukkaiden soitoista huoltoyhtiöön tai isännöintiin. Emme myöskään pystyneet analysoimaan kiinteistöjen ongelmia, koska meillä ei ollut tietoa niistä. Nyt saamme kerättyä paljon tietoa kiinteistössä. Voimme analysoida esimerkiksi kylmyysvalitukset kohteittain ja saamme tietoon huoltoyhtiöiden kuittaukset tehtyihin töihin. Nyt todella tiedämme, mitä kiinteistöissämme tapahtuu ja mistä asioista asukkaat ovat huolissaan, kiinteistöpäällikkö Heikki Lehtelä kertoo. Asukkaalle palvelu tarkoittaa sitä, että asiaan löytyy nopeasti asiaa hoitava osapuoli. Palvelukeskus näkee, onko asiasta soitettu aiemmin, mistä asioista on soitettu aikaisemmin ja pystyy kertomaan, kuinka nopeasti asia tullaan korjaamaan. Asukas voi myös itse tehdä suoraan vikailmoituksen netissä Kotikulman kautta ja seurata siellä asioiden kulkua. Asiat nopeasti eteenpäin Kun asukas ottaa yhteyttä joko soittamalla palvelunumeroon tai lähettämällä sähköpostia, niin palveluneuvoja ottaa välittömästi yhteyttä oikeaan osapuoleen. Esimerkiksi huoltoyhtiö saa palvelupyynnön Helpdeskiin, josta asia etenee nopeasti. Varsinaisen virkaajan ulkopuolella vikailmoitukset ohjautuvat suoraan päivystävälle huoltomiehelle. Vikailmoitustieto kuitataan ja tulostetaan työmääräyksenä huoltomiehelle. Mikäli kyseessä on kiireellinen tapaus kuten esimerkiksi vesivahinko, niin huoltomieheen otetaan yhteys puhelimitse toimenpiteen jouduttamiseksi. Kun työ on tehty, niin järjestelmään kirjataan kaikki kohteessa tehdyt toimenpiteet ja muu tieto, työnjohtaja Risto Terimaa jyväskyläläisestä Sulun Kiinteistönhoito Oy:stä kiteyttää. ISS:n palveluesimies Ville Soikkeli avaa palvelukeskuksen toimintaa. Isännöinnin ja huollon palvelunumero Soita palvelunumeroon, jonka löydät ilmoitustaululta tai Kotikulmasta Ilmoita nimesi ja osoitteesi Tee vikailmoitus Huoltoyhtiö on saanut Helpdeskin kautta kiireellisen vikailmoituksen vesivuodosta. Asiakaspalvelusihteeri Sari Niinimäki antaa tarvittavat tiedot putkimies Harri Hokkaselle. Työnjohtaja Risto Terimaa seuraa Helpdeskiin tulleita vikailmoituksia ja jakaa työmääräyksiä huoltomiehille. Osa turhista soitoista jää pois, kun palveluneuvoja koordinoi vikailmoitukset asiantunteville tahoille. Lisäksi palvelun varmuutta on lisätty uusissa huoltosopimuksissa sanktioimalla huoltoyhtiön kuittaukset ja reklamaatiot palvelukeskusten ilmoitusten perusteella. Joka tapauksessa yksi puhelinnumero selkeyttää ja nopeuttaa palvelua asukkaan eduksi. Palvelukeskusnumero vastaa aina Palvelukeskuksen numero palvelee asukkaita 24/7. Näin ollen isännöitsijälle ja huollolle liittyvistä asioista voi soittaa mihin aikaan tahansa. Jyväskylän ISS:n palveluesimies Ville Soikkeli vakuuttaa, että palvelukeskus löytää palvelun kaikkiin ongelmiin. On hyvin tärkeää, että vikailmoituksen tekevä henkilö kertoo palveluneuvojalle ensimmäiseksi kohteen osoitteen. Sitten selvitetään ongelman kiireellisyys. Tiedon vastaanotettuaan palveluneuvoja etsii niin kauan sopivaa osapuolta, kunnes ongelman hoitamiseksi löytyy asiantunteva taho. Soittaja voi kysyä palvelunumerosta asian hoidon tilaa myöhemmin. Myös netissä tehtyä vikailmoitusta voi seurata kotikoneella. Varmuuden vuoksi kaikki yhteydenotot tallennetaan. Asokotien palvelukeskusta hoitaa paikkakunnasta riippuen ISS tai G4S, mutta toimintaperiaatteet ovat aina samat. Voit tehdä vikailmoituksen myös Kotikulmassa! 24 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

14 teksti ja kuvat Päivi Karvinen Sisustamista VAU-tyylillä Sisustamisessa puhaltaa nykyisin ihan eri tyyli kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Nyt etsitään tarinoita. Sisustussuunnittelija Merja Varvikko luottaa tarinoiden lisäksi VAU-tyyliin. Merja Varvikko kannustaa hankkimaan kotiin yhden itselle merkittävän esineen, jonka ympärillä muu sisustus voi olla maltillisempaa ja myös edullisempaa. Merjan oma VAU-elementti on kuvassa näkyvä pöytä, jonka äärellä hän viettää monia työ- ja vapaa-ajan hetkiään. Merja Varvikosta tuli kaiken kansan tuttu vuonna 1981, jolloin hänet kruunattiin Miss Suomeksi. Muotimaailman visuaalisuus, kauniit vaatteet, erilaiset materiaalit ja värit kasvattivat hänet kuin luonnostaan sisustamisen maailmaan. - Silloin ennen mallit joutuivat etsimään rekvisiittaakin kuvauksiin. Koen, että siitä maailmasta oli aika luonnollista siirtyä sisustamisen pariin, perustelee Merja uravalintaansa. Viimeiset 15 vuotta Merja on toiminut sisustussuunnittelijana ja pyörittänyt myös sisustusalan liikkeitä eri puolella Uuttamaata. Tällä hetkellä hänen liikkeensä Bedmill toimii neljä vuotta sitten hankitun, satavuotiaan omakotitalon yhteydessä Sipoon keskustassa. Merja on tavallaan edelläkävijä tarinasisustamisessa, sillä hänen oma tyylinsä on aina perustunut siihen, että huonekaluilla ja tavaroilla on tarina. - Jos mahdollista, etsin myös asiakkaille vanhoja huonekaluja, joilla on tarina. Tuntuisi lähes merkityksettömältä mennä vain huonekalukauppaan ja ostaa koko kalustus sieltä. Merja on ahkera kierrättäjä oman kodin sisustamisessa. Hän myy ja ostaa huonekaluja netin myyntisivustojen kautta tai käy huutokaupoissa. - Parisenkymmentä vuotta sitten ostin huutokaupasta vanhan nappinahkasohvan, jonka ympärille suunnittelin myös silloisen taloni. Se sohva kulki mukanani aina siihen saakka, kunnes kissani alkoivat käyttää sitä vessanaan, naurahtaa Merja iloisen heleään tyyliinsä. Uusi sohva on sekin hankittu käytettynä nettipalveluiden kautta. Merja opastaa miettimään, kannattaako hankkia kotiin jatkuvasti krääsää vai panos- VAU-elementti voi olla mikä tahansa itselle mieleinen ja merkityksellinen esine tai huonekalu. 26 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

15 Asoristikko Lukijatoive pudottaa taiteiden korkeakoulu Kuustonen sieltä kummilapsia Sn-työ tyttö broileri mökkimaisemissa Georgen äiti 5. tulivuori Merja Varvikon Bedmill-sisustusliike sijaitsee Sipoossa hänen kotinsa yhteydessä. Satavuotias talo on saanut uuden elämän Merjan luovassa ja ahkerassa hoidossa. Kuvassa mukana myös lemmikkikoira Niiskuneiti. taa johonkin sellaiseen, joka on itselle erityisen mieluisa huonekalu tai esine. Muun sisustuksen voi sitten suunnitella vähän edullisemmaksi. - Tarkasti harkittu yksityiskohta saa ansaitun huomion, sellaisen VAU-reaktion ja kokonaisuus vaikuttaa suunnitellulta. Suunnitelmallisuus on Merjan mielestä tärkeää sisustamisessa sekä upean lopputuloksen että taloudellisuuden kannalta katsottuna. - Seuraavalla kerralla, kun olet hankkimassa jotain vain sen takia, että sen saa niin halvalla, niin pysähdy miettimään kannattaako sittenkään. Näennäisesti halpoihin hankintoihin menee Merjan mielestä yllättävän paljon rahaa, jos hankintoja tekee jatkuvasti. Samalla kerryttää kaappeihin turhaa rojua, jolla ei lopulta ole mitään käyttöä. Jos rahaa on vähän käytössä, sitä suuremmalla syyllä on viisaampaa miettiä hetki omia sisustamisen tavoitteita ja suunnitella pidemmällä tähtäimellä hankintoja. Merja naureskelee, että onhan tämmöinen vähän ristiriitaista puhetta kauppiaalta, mutta kokee, että kuluttamisen kritisoimisella on paikkansa. On kaikin puolin järkevämpää hankkia vähän ja kunnollista. Merjan palveluihini kuuluu myös sisustusneuvonta eli hän käy 150 euron hintaan asiakkaan luona kartoittamassa sisustamisen pulmakohdat ja neuvoo asiakasta löytämään juuri hänelle sopivia elementtejä sisustamiseen. Joskus se riittää ja asiakas osaa itse löytää ratkaisut eteenpäin. Tämä on kevyt vaihtoehto sisustussuunnittelulle, joka on Merjan varsinainen työ. Usein suunnittelukin aloitetaan juuri konsultointikäynnillä, jolloin kartoitetaan suunnittelun laajuus. - Moni on sanonut, että on säästänyt paljon rahaa neuvontapalveluni ansiosta, kun on löytänyt sisustamiseen oman linjansa. Turhat kokeilut ja väärät hankinnat ovat jääneet tekemättä. Vaikka Merja on sitä mieltä, että laatu maksaa ja siihen kannattaa satsata, hän pitää hyvänä vaihtoehtona myös esimerkiksi Ikean edullisempia tuotteita. - Ikealla on loistava konsepti. Sieltä Merja kannustaa satsaamaan laatuun itselle tärkeissä asioissa. Kuvan huonekalukirppikseltä hankittu edullinen laiskanlinna on verhoilutettu uudestaan tämän kodin VAU-elementiksi. - Parisenkymmentä vuotta sitten ostin huutokaupasta vanhan nappinahkasohvan, jonka ympärille suunnittelin myös silloisen taloni. saa hyviä huonekalusarjoja, jotka luovat kotiin rauhallisen tyylin ja korostavat sitten juuri sitä omaa VAU-elementtiä, johon on panostanut, Merja perustelee. Jouduttuaan luopumaan edellisestä VAU-elementistään eli siitä nappinahkasohvasta, Merja on hankkinut Sipoon kotiinsa uuden VAUn eli pöydän, jonka arvelee seuraavan häntä pitkään. Pöydän lasikannen alla on vuosisatoja vanhoja punapuun lautoja ja sen metallirunko on toteutettu käsityönä Suomessa. - Tämän pöydän äärellä istun iltaisin tekemässä paperihommia läppäriltä tai vaikka etsien internetistä kaikkea mielenkiintoista, kertoo Merja sivellen pöydän pintaa tyytyväisyyttä katseessaan. Tietysti pöydällä on tarina jo valmistusvaiheesta lähtien, sillä se on toteutettu yhdessä suunnitellen pöydän valmistajan kanssa. Lisää tarinoita pöytä kokee illasta toiseen, kun se on sijoitettu huoneiden väliin niin, että iltahommien ohessa voi seurustella luontevasti lasten kanssa. Tämäkin tarina on kerrottu juuri sen pöydän äärellä. Sahara Pamela Almila Farna Fröling hoidetaan kanin villa Stephen Irwingin hahmo tärkeä lisäpalvelu yrittää siellä asoasuntoja huonekalujätti asoasunnossa siihen voi mennä Auli Keskinen tekee Asokoti-lehdelle räätälöityjä ristikoita Asokotien asukkaat? Ruonansuun nimisiä alkuääni hotelli Noras tyyli _ / tuomas Asokoti? 1+1=2 iskeä Auli Keskinen on tulevaisuudentutkimuksen dosentti, ja toiminut ympäristöministeriössä parikymmentä vuotta muun muassa IT-asiantuntijana. Hän on aiemmin laatinut ristikoita VVO:n Asukas-lehteen 10 vuoden ajan. Nyt hän viettää eläkepäiviä Hämeenlinnassa. O boy suurennus siellä nyt levotonta istua myy wifipalveluja n. minä naiset Asikainen astiasarja kulmasaha riemupaikka? Kanadassa saippuasarja kreikkalaisnainen lukitut huoneet salaa Auli Keskinen Asoristikon ratkaisun löydät sivulta ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

16 teksti Päivi Karvinen kuva Vastavalo Uusi pääkaupunkiseudun jätevoimala otetaan käyttöön Vantaan Energian jätevoimala otetaan virallisesti käyttöön tänä syksynä. Jätevoimalassa poltetaan pääasiassa pääkaupunkiseudun asukkaiden sekajätettä. Jätteiden lajittelua voimalan käyttöönotto ei vähennä. Voimalan koekäyttö on ollut käynnissä jo keväästä lähtien eli voimalassa hyödynnetään jo Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen kotitalouksien sekajäte. Lisäksi sinne ajetaan osa Länsi-Uudenmaan asukkaiden sekajätteestä. Voimalan käynnistyminen merkitsee sitä, että sekajätekuormia ei enää ajeta Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikalle. Sekajäte muutetaan kaukolämmöksi ja sähköksi, joten jätteiden hyödyntäminen tehostuu entisestään. Jätteet täytyy yhä lajitella Jätteenpolttolaitoksen käynnistyminen ei tarkoita sitä, että kotona tehtävä jätteiden lajittelu vähenisi. Kompostoitava biojäte, kierrätyskelpoinen jäte ja vaaralliset jätteet kerätään yhä erilleen sekajätteestä. - Asukkaan kannalta jätevoimalan käyttöönotto ei aiheuta näkyviä muutoksia jätetilassa eikä lajittelussa. Kierrätettävien jätteiden lajittelu jatkuu edelleen, kertoo ympäristöasiantuntija Minna Partti HSY:ltä. Ainoastaan lajittelun jälkeen jäljelle jäävä sekajäte menee poltettavaksi. Lajittelun tehostamiseksi HSY on lisännyt lajittelumahdollisuuksia alueellaan. - Lajittelua pyritään tehostamaan, sillä vuoden 2014 alusta pääkaupunkiseudulla kartonginkeräysvelvoite laajeni kaikkiin vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöihin. Lisäksi lasin ja metallin keräysastiat ilmestyivät vähintään 20 huoneiston kiinteistöihin, kertoo Partti. Lajittelu säästää talon kuluja Jätteiden lajittelun pitäisi siis olla jatkossa entistä helpompaa, kun keräysastiat eri jätteille ovat taloyhtiön omassa jätetilassa. Biojätteen ja paperin keräys jatkuu ennallaan. - Lajittelu on tärkeää, koska kierrätyskelpoisista materiaaleista saadaan arvokasta uusioraaka-ainetta teollisuudelle. On hyvä myös muistaa, että kierrätettävät jätteet ovat kiinteistölle sekajätettä halvempia; esimerkiksi puhdas keräyspaperi noudetaan kiinteistöltä ilmaiseksi, korostaa Partti. Ainoa jätelaji, johon on HSY:n alueella tulossa muutoksia, on energiajäte, jota jotkut taloyhtiöt keräävät vapaaehtoisesti. - Energiajätteen erottelu omaan astiaansa ei jatkossa ole enää tarpeen, vaan se voidaan yhdistää sekajätteeseen. Jos kiinteistöllä on energiajätteen keräys, kiinteistö voi luopua siitä jo nyt tekemällä ilmoituksen HSY:lle, tai vaihtoehtoisesti keräystä voidaan jatkaa kevääseen 2016, jolloin palvelu päättyy, kertoo Partti. HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti toteaa, että lajittelu on jatkossakin erittäin tärkeää. Jätevoimalaan ei pitäisi päätyä kierrätettävää jätettä polttokuonaa kerryttämään. HSY on kampanjoinut lasin ja metallin lajittelun tärkeydestä Kiitos kun lajittelet -teemalla. Lajittelutietoa on jaettu muun muassa kauppakeskuksiin pystytetyillä tapahtumapihoilla ja taloyhtiöille jaetuissa lajitteluohjeissa. Lue lisää lajittelutietoa osoitteesta : 30 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

17 Susanna ja Selena Leino käyvät talon kerhohuoneella puuhakerhossa tiistaisin. Kerhohuoneella myös askarrellaan, kuntoillaan ja mankeloidaan Ajoksenkadun kerhohuoneella on jo toista vuotta pidetty lasten puuhakerhoa joka tiistai. - Äitini innostui vuosi sitten, että hän voisi pitää kerhoa samalla kun käy omia lapsenlapsiaan katsomassa, kertoo Susanna Leino, joka asuu talossa perheineen ja toimii kerhossa tarvittaessa myös äitinsä apuna. Kerhossa käy säännöllisesti 7 13 lasta askartelemassa eri kantarelleja teksti Päivi Karvinen kuvat Päivi Karvinen ja Vastavalo Tampereen Ajoksenkatu 5:ssä järjestettiin elokuussa kerhohuoneella sieni-ilta. Into kasvoi illan aikana niin, että lopulta pohdittiin yhteistä sieniretkeä Teiskon metsiin. suppilovahveroita Sienet tutuiksi kerhiksellä Pirkanmaan Marttojen erikoisneuvoja Tuula Kylä-Laaso opasti asukkaita opiskelemaan joka vuosi pari kolme sientä kunnolla. Sillä tyylillä oppii muutamassa vuodessa melkoisen määrän syötäviä sieniä. Tuula itse laskee tunnistavansa jo parisataa sientä. - Sienet ovat kevyttä ja ravinteikasta ruokaa. Esimerkiksi herkkutattia on verrattu vasikanlihaan ravintoarvojensa ja helpon sulavuutensa vuoksi, opastaa Tuula. Tuulan ja sieniä jo tuntevien osallistujien mielestä aloittelijan kannattaisi aloittaa sieniin tutustuminen kantarellista, suppilovahverosta ja herkkutatista. Ne kaikki ovat herkullisia sieniä ja ne voi paistaa suoraan pannulla syötäväksi ilman esikeittämistä. - Vuoden 2014 sieneksi valittua karvarouskua pitää keittää kymmenkuntaminuuttia ennen käyttöä, mutta siitä saa sitten tehtyä erinomaista sienisalaattia, neuvoo Tuula. Tärkeintä Tuulan mukaan on aina varmistaa, että tuntee sienen ennen kuin tekee niistä ruokaa. Tatit ovat turvallisia, sillä kaikki Suomessa kasvavat tatit ovat syötäviä sieniä. Joku laji, kuten sappitatti saattaa vain olla vähän pahanmakuinen. - Metsään on hyvä mennä jonkun sieniä tuntevan ystävän kanssa, jos ei itse tunne sieniä. Myös Martoilta voi kysyä neuvoa. Meille voi esimerkiksi tuoda sieniä tunnistettavaksi. Kirjakaupasta voi myös hankkia sienioppaan, jonka avulla tunnistaminen helpottuu. Tuula kannustaa sienimetsään hyvän ruoan ystäviä, mutta muistuttaa, että metsässä kävely on myös mitä parhainta lääkettä stressiin. Metsässä mieli rentoutuu. Sienien etsiminen on myös vähän kuin aarteen etsintää, josta puuhasta innostuu niin pieni kuin vähän isompikin perheenjäsen. Ajoksenkatu 5:n asukkaat ovat asukastoimikunnan puheenjohtaja Ali Leppälahden mukaan aktiivisia asukkaita. Kevät- ja syystalkoisiin tulee talon 24 asunnosta yleensä osallistujaa. Sieni-iltaankin osallistui kesäisen kauniina elokuun iltana kymmenkunta asukasta. herkkutatit vuodenaikojen teemaan liittyviä töitä tai vaikka pelaamassa lautapelejä. Useimmilla on äidit mukana auttamassa lapsiaan. Susannan oma tyttö Selena on tykännyt eniten muumiaiheisesta askartelusta. - Kyllä sitä itsekin aina innostuu askartelemaan ja etsimään ideoita kerhon toimintaan, vaikken mikään varsinainen askartelija olekaan. Tärkeintä minulle tässä kerhossa on kuitenkin se, että saan viettää tytön kanssa kahdenkeskistä aikaa, pohtii Susanna. Kerhohuoneelle on hankittu myös kuntoilulaitteita. Talon puolesta on hankittuna kuntopyörä, mutta asukkaiden tuomina sieltä löytyvät myös stepperi ja soutulaite. Nelisen vuotta sitten kerhohuoneelle hankittiin myös mankeli asukkaiden yhteiskäyttöön. Asoristikon ratkaisu pudottaa taiteiden korkeakoulu Kuustonen Sahara Pamela Almila Farna Fröling Kanadassa hoidetaan kanin villa saippuasarja kreikkalaisnainen Stephen Sn-työ tyttö sieltä kummilapsia Irwingin hahmo broileri tärkeä lisäpalvelu Asokotien asukkaat? Ruonansuun nimisiä alkuääni yrittää siellä asoasuntoja huonekalujätti asoasunnossa siihen voi mennä hotelli Noras tyyli _ / tuomas 1+1=2 iskeä mökkimaisemissa Asokoti? O boy suurennus Georgen äiti 5. siellä nyt levotonta istua myy wifipalveluja n. minä naiset Asikainen astiasarja kulmasaha riemupaikka? lukitut huoneet tulivuori salaa Auli Keskinen 32 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

18 teksti ja kuva Päivi Karvinen Elegan avulla kotiin uutta vähällä vaivalla Elega-keittiöpaketti tuo kotiisi sopivan ilmeen kirkastuksen, jos isompi remontti ei houkuttele. Moni hyödyntää Elega-tilauksessaan myös Asoetua. Antti Niskasen mukaan suosituin Elega-keittiöpaketti on talvipaketti, jonka ovimallia hän kuvassa pitää. Vaikka moni haluaisi vaihtaa tummempiin oviin, harva silti uskaltaa. Mutta moni, joka on uskaltanut ottaa tummat ovet, on ollut erittäin tyytyväinen valintaansa, rohkaisee Antti. Elega on noussut Asopaketin kanssa suosituksi oman keittiön remontointiavuksi. Elegan kautta voi toteuttaa uudistuksen keittiöön siten, että vanhat kaappien rungot säilytetään ja vaihdetaan vain ovet ja työtasot. - Kappalemääräisesti suurin osa tilauksista on Asoetu-tilauksia. Tyypillistä on, että vaihdetaan työtaso, vetimet tai tilataan liukuovet eteiseen. Mutta myös Elega-keittiöpaketteja hankitaan siten, että maksetaan osa Asoedulla ja loput itse, kertoo avainasiakaspäällikkö Antti Niskanen Elegalta. Elega-keittiökokonaisuudet ovat valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia, joita pystyy kuitenkin myös räätälöimään asiakkaan tarpeen mukaan. - Moni kuitenkin sanoo, että on älyttömän helppoa, kun joku on suunnitellut heidän puolestaan valmiiksi hyvännäköisen keittiön. Samoin asiakkaat tuntuvat arvostavan sitä helppoutta, että laskutamme suoraan Asokoteja edun osuudesta ja sitten loppumaksun asiakkaalta, toteaa Antti. Elega tilauksista 95 % tulee Etelä-Suomesta Hyvinkäästä alaspäin. Mutta aina, kun muualla Suomessa pidetään esittelytilaisuus, tulee Antin mukaan piikki myös alueen tilauksissa. - Tuli tilaus mistäpäin Suomea tahansa, siihen liittyvät asiat sovitaan minun kautta. On kaikin puolin helpointa, että on vain yksi yhteyshenkilö. Antin kanssa sovitaan puhelimitse mittakäynti, hän tulee yleensä itse paikan päälle ja antaa mittauksen jälkeen kustannusarvion. Kun hinta on hyväksytty, hän hoitaa tilauksen, ilmoittaa asiasta Asokodeille ja varmistaa myös tilauksen muutostyöhyväksynnän. - Kaapin ovien ja työtason vaihtaminen vie asentajiltamme yleensä yhden työpäivän verran aikaa eli on todella nopea tapa uudistaa keittiö, kannustaa Antti. Kotikulmasta lisätietoa Elegasta Lisätietoa Elega-mallistosta löydät Kotikulmasta. Voit kysyä asiasta myös sähköpostitse osoitteesta tai soittamalla numeroon Vapaus, onni ja hyvä elämä Tuoko raha onnea? Paljonko rahaa on riittävästi? Tarkoittaako säästäminen aina niukkuutta? Tässä kirjassa raha laitetaan sen oikealle paikalle ja valjastetaan toimimaan elämänlaadun edistäjänä. Erilainen ote omaan talouteen antaa ohjeet oman taloudenpidon eri osa-alueille ja syyt, miksi näitä ohjeita kannattaa noudattaa. Taloudellinen vapaus tuo onnea ja rohkeutta tehdä uusia valintoja. vaikka mitä heijastimia Heijastimia joka lähtöön niin aiheen kuin muodonkin perusteella. Kaikilla sama hyvä tarkoitus tehdä sinut näkyväksi pimeässä. Kannattaa pitää mukana myös autossa, jos satut jäämään tien päälle tai päätätkin jatkaa jalkaisin. heijastinkauppa.fi huovutetut istuintyynyt upeissa väreissä Pepun alle pehmeää istuit sitten lattialla tai tuolilla. Pore Helsinki myy mitä herkullisimmissa väreissä käsinhuovutettuja istuintyynyjä. Tyynyt ovat halkaisjaltaan cm. Nojailuun tai koristeeksi upeita tyynynpäällisiä, esimerkiksi puuvillalankakirjailtu Simpukkatyynynpäällinen. Väriä elämään ja sisustukseen! istockphoto Piristävät vihreät smoothiet 1. 1 kourallinen tuoretta pinaattia 1 kourallinen romaine-salaattia 1 banaani 1 rkl hunajaa n. 1,5 dl omenamehua 4-5 jääpalaa 2. vihreää omenaa lohkoina vehnänorasta tuoreena tuoretta minttua tilkka omenamehua tarvittaessa Molemmissa ohjeissa ainekset pikkumehulinkoon ja saat tuoreen juoman vaikkapa päivän aloitukseksi. 34 ASOKOTI 2/2014 ASOKOTI 2/

19 ASUKKAIDEN OMAT SIVUT OSOITTEESSA REKISTERÖITYMINEN/KIRJAUTUMINEN: Rekisteröitymisessä asukkaan henkilötunnusta ja osoitetta verrataan Asokotien sopimusrekisterin tietoihin ja jos tiedot täsmäävät, rekisteröityminen onnistuu. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiosoitteeseesi viestin, joka sisältää salasanan. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Sähköpostiosoite = käyttäjätunnus Salasana = lähetetään sähköpostiisi AVOIN PUOLI: Kotikulmasta löydät tärkeät tiedot kotitalostasi. Yhteystiedoista löydät oman talosi toimijat ja ilmoitustaululta ajankohtaiset tiedotteet. REKISTERÖITYMISEN VAATIVA PUOLI: Kotikulmasta löytyy kohteesi budjetit, kulukirjaukset sekä yksittäiselle asukkaalle kohdistettua tietoa (esim. Asoetu). Kirjautumisen jälkeen voit lisätä mm. tiedotteita tai kuvia kohteestasi. Asokodit Leankatu Helsinki puh ASOKOTI 2/2014

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason.

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason. Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2010 Mistä vastikkeissasi maksat Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason Asokoti ensiasunnoksi Uusi alueosa tuo tiedon lähellesi sisältö 2/2010

Lisätiedot

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012 Asokotien lehti 2 /2012 Tartu remonttitarjoukseen Vaikuttaako eurokriisi asumisen hintaan? Järjestelmä luo nahkaansa Anna uusi alku kehollesi Uuden aikaa tarinan > Alueosassa paikallisasiaa sivuilla 18

Lisätiedot

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme Asokotien lehti 1/2014 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön 35 Saunasta Tilaihme Iloitse arjesta! pääkirjoitus sisältö 1/2014 Asuminen monimutkaistuvassa

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

Erilaisuus on erityisyyttä. Asokotien lehti 1/2015. 25 Uutta! 14 Asopaketti ja Tilaihme uudistivat kodin. 16 Tekninen huolto ennaltaehkäisee vikoja

Erilaisuus on erityisyyttä. Asokotien lehti 1/2015. 25 Uutta! 14 Asopaketti ja Tilaihme uudistivat kodin. 16 Tekninen huolto ennaltaehkäisee vikoja Asokotien lehti 1/2015 25 Uutta! Asoristikko Erilaisuus on erityisyyttä 14 Asopaketti ja Tilaihme uudistivat kodin 16 Tekninen huolto ennaltaehkäisee vikoja 22 Raastaako arki? 29 Kukat tuovat pikkukesän

Lisätiedot

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Asokotien lehti 3/2013 Osallistu energiansäästöviikkoon voita Jopo! 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Säästä energiaa myös ruokailussa Energiansäästöviikko

Lisätiedot

ASOKOTIEN lehti 1/2009. Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu. hyvän hengen eväät talonväelle

ASOKOTIEN lehti 1/2009. Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu. hyvän hengen eväät talonväelle Asokoti ASOKOTIEN lehti 1/2009 Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu hyvän hengen eväät talonväelle sisältö 1/2009 18 22Energiatodistuksia Kari H. Bergqvist

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

ASOKOTIEN lehti 1/2008. Naapurisopu on taitolaji. Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan. Oulussa testattua. Tekemisen kautta tutuksi

ASOKOTIEN lehti 1/2008. Naapurisopu on taitolaji. Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan. Oulussa testattua. Tekemisen kautta tutuksi Asokoti ASOKOTIEN lehti 1/2008 Naapurisopu on taitolaji Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan Oulussa testattua Tekemisen kautta tutuksi sisältö 1/2008 Seinien maalaaminen ja 12Hyväksyvä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys uuteen nousuun

Yhteisöllisyys uuteen nousuun Asokotien lehti 1 /2012 Kari Väänäsen hyppy kylmään veteen Huoneen muotoa Terveellä järjellä kustannukset kuriin Yhteisöllisyys uuteen nousuun - luo oma tapasi toimia pääkirjoitus sisältö 1/2012 Asouutiset

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Laajakaista jo lähes kaikissa kiinteistöissä SIVU 4 Nikun uusi hallitus esittäytyy SIVU 6 Säästä siivoamalla! SIVU 9 Nikulainen Niiralan

Lisätiedot

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit 630 V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 6 vuotta Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit VVO:n asiakkaana voit saada Sonera Laajakaista ADSL tai Sonera Laajakaista Kaapeli -liittymän nyt erityisen

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot

Pienellä panoksella Aso-kotiin. 4-5 Myyntitiimi auttaa asunnon löytymisessä 12 Merellinen unelma Pickalasta

Pienellä panoksella Aso-kotiin. 4-5 Myyntitiimi auttaa asunnon löytymisessä 12 Merellinen unelma Pickalasta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2014 Pienellä panoksella Aso-kotiin 4-5 Myyntitiimi auttaa asunnon löytymisessä 12 Merellinen unelma Pickalasta Asumisen pitäisi joustaa muun elämisen

Lisätiedot

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asukaslehti 01/2013 Muista paloturvallisuus joulun pyhinä sivu 3 NikkarinSanomat_012013.indd 1 Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asumisen uutisia sivut 8-10 5.12.2013 11:16:48 PÄÄKIRJOITUS Asukkaat ovat

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2012 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Tässä lehdessä: Kreulankartano Halisissa 3 Perusparannusta aloitellaan 3 Paikan merkitystä ei voi ylikorostaa

Lisätiedot

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2012 4-7 Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista 12-13 Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi

Lisätiedot

Palveluketju palveluksessasi

Palveluketju palveluksessasi V V O : n a s i a k a s l e h t i 4 / 2 0 0 630 Avainasukasohjelmaan etukortit Oikein valaistu piha on turvallinen vuotta Palveluketju palveluksessasi pääovi sisältö j o u l u k u u 2 0 0 6 Turvallisuus,

Lisätiedot

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2012 4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Toivoisin asumisoikeusasukkailta

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta. Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään. Kiinteistön huolto.

V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta. Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään. Kiinteistön huolto. V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään Kiinteistön huolto on yhteispeliä a s u k a s tuomas pietinen sisältö k e s ä k u u 2 0 0 6 22

Lisätiedot

Uusi asuntoministeri Pia Viitanen tutustui

Uusi asuntoministeri Pia Viitanen tutustui 3/2013 Sisältö: PÄÄKIRJOITUS Isännöinnin uudessa toimintamallissa Asian hoitaa perehtynein 4 Lahden Asuntojen vuokrat nousevat 3,6 prosenttia 4 Mistä tekijöistä muodostuu autopaikan vuokra? 4 Nyt myös

Lisätiedot

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus Kesäkuu 1 2012 Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9 Näin syntyy vuokrasopimus sivut 10 11 Jarno on Ristimäen oma huoltomies sivut 12 13 Yli 50 vuotta Koivukujalla asunut Alli Gren muuttaa uuden talon ylimpään

Lisätiedot

valis! kotiin Kato isi: >s. 26 Väriä Kotitalon piha tarjoaa monta tilaisuutta tutustua lintuihin

valis! kotiin Kato isi: >s. 26 Väriä Kotitalon piha tarjoaa monta tilaisuutta tutustua lintuihin sukas asiakaslehti VVO:n asukkaille n u m e r o 1 m a a l i s k u u 2 0 0 8 valis! Kato isi: Kotitalon piha tarjoaa monta tilaisuutta tutustua lintuihin >s. 26 kotiin Väriä maalaamalla uutta ilmettä Ikääntyvien

Lisätiedot

Pakasta oikein, viesti. säilytä vitamiinit. Talvella syömme mustikkaa! l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa

Pakasta oikein, viesti. säilytä vitamiinit. Talvella syömme mustikkaa! l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa Asukas Numero 3 syyskuu 2014 viesti l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa l Hevostilantien aitaremontti loi yhteishenkeä l Eroon turhasta tavarasta l Metsä virkistää mielen Talvella syömme mustikkaa!

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot