TUOTANTOTALOUDEN AVDELNINGEN FÖR OSASTO (TU) PRODUKTIONSEKONOMI (TU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTOTALOUDEN AVDELNINGEN FÖR OSASTO (TU) PRODUKTIONSEKONOMI (TU)"

Transkriptio

1 486 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91 Teknologiastrategia TU-91 Teollisuustalous (strateginen suunnittelu) TU-91 Taloustiede TU-117 Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen TU-117 Laadunohjaus OPETUS TU-22 TEOLLISUUSTALOUS (va 15110) Henkilöstö tavattavissa syksystä 2003 lähtien TUAS-rakennuksen tiloissa (Otaniementie 17) professori TkT Eero Eloranta, professori VTT Paul Lillrank, professori TkT Kari Tanskanen, professori TkT Karlos Artto, ma. professori TkT Jouko Karjalainen, professori emeritus TkT Tauno Olkkonen dosentit: TkT Pentti Talonen; TkT Markku Tuominen; TkL Ben Malmström; PhD Suzanne de Treville; KTT Timo Summa; TkT Tapani Savolainen; TkT Josu Takala; TkT Leenamaija Otala; TkT Jan Holmström; TkT Ari-Pekka Hameri; TkT Riitta Smeds laboratorioinsinööri: Kari Koskinen, Opettava tutkija: TkT Juha-Matti Lehtonen erikoisopettajat: TkT Kalle Kähkönen, VTT, , DI Jaakko Eskola, Wärtsilä Power, , DI Eero E. Karjalainen, Quali-ty Knowhow Karjalainen, , DI Jere Hanttu, TkT Jan Holmström, , TkT, VTM, PhD John Fogelholm, , MSc Jennifer Saarinen, prof. Sami Torstila tuntiassistentit: toimisto: Pirjo Ruuskanen, , fax kirjasto: Jaana Vuopala, ExIMa (va 15140): DI Simo Makkonen Opintojaksot Huom. Kaikkiin TU-22 -opintojaksojen tentteihin on ilmoittauduttava WebTopilla viimeistään tenttiä edeltävänä perjantaina klo 15.30; muussa tapauksessa tenttipaperia ei tarkasteta. Opintojaksojen kurssiesitteet, tenttitulokset ja muu keskeinen informaatio ovat löydettävissä osoitteesta: Ajankohtaiset ilmoitukset laitetaan uutisryhmään opinnot.tuta. Opintosuoritus-otteita on mahdollista tilata tuotantotalouden AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TU-22 Industriell ekonomi TU-22 Logistik TU-22 Kvalitetsledning TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Arbetspsykologi och ledning TU-53 Arbetspsykologi TU-91 Teknologistrategi TU-91 Industriell ekonomi (strategiplanering) TU-91 Ekonomi TU-117 Utveckling och ledning inom industrin TU-117 Kvalitetsstyrning UNDERVISNING TU-22 INDUSTRIELL EKONOMI (ao 15110) Fr.o.m hösten 2003 är personalen anträffbar i TUAS-huset (Otnäsvägen 17) professor TkD Eero Eloranta, professor PD Paul Lillrank, professor TkD Kari Tanskanen, professor TkD Karlos Artto, ma. professor TkD Jouko Karjalainen, professor emeritus TkD Tauno Olkkonen docenter: TkD Pentti Talonen; TkD Markku Tuominen; TkD Ben Malmström; PhD Suzanne de Treville; TD Timo Summa; TkD Tapani Savolainen; TkD Josu Takala; TkD Leenamaija Otala; TkD Jan Holmström; TkD Ari-Pekka Hameri; TkD, doc Riitta Smeds laboratorieingenjör: Kari Koskinen, undervisande forskare: TkD Juha-Matti Lehtonen speciallärare: TkD Kalle Kähkönen, VTT, , DI Jaakko Eskola, Wärtsilä Power, , DI Eero E. Karjalainen, Quali-ty Knowhow Karjalainen, , DI Jere Hanttu, TkD Jan Holmström, , TkD, VTM, PhD John Fogelholm, , MSc Jennifer Saarinen, prof. Sami Torstila timassistenter: kansli: Pirjo Ruuskanen, , fax bibliotek: Jaana Vuopala, ExIMa (ao 15140): DI Simo Makkonen Studieperioder Obs. Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla TU-22 -examina via WebTopi, allra senast på tentdagens föregående fredag kl I annat fall korri-geras provpappret ej. Kursbroschyrer och tentresultat för de flesta studieperioder samt övrig betydande information finns på webben på Aktuell studieinformation finns att läsa i diskussionsgruppen opinnot.tuta. Utdrag ur studieregistret kan beställas på kansliet på avdelningen

2 487 osaston kansliasta puh: , sekä fax TU Tuotantotalouden perusopintojakso (3-4 ov) sl & kl Opettaja: Karlos Artto ja Tomi Laamanen Sisältö: Teollisen yrityksen toiminta. Talous, tuotanto ja logistiikka, markkinointi, organisaation johtaminen, laatu; taloudelliset ja teknistaloudelliset laskelmat sekä niiden soveltaminen. Neljän opintoviikon laajuiseen opintojaksoon kuuluu harjoitustyö. Suorittaminen: Tentti, harjoitukset ja harjoitustyö. Harjoitustyö vain neljän ov:n laajuisessa kurssissa. Kirjallisuus:Ilmoitetaan luennolla ja kurssiesitteessä. TU Grundkurs i produktionsekonomi (3-4 sv) 20 ht (period) Lärare: Paul Lillrank, John Fogelholm, Jan Holmström Innehåll: Introduktion till produktionsekonomi, ekonomistyrning och kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, logistik, kunder och marknader. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Finskspråkiga studenter kan använda övningsarbetet som en del av den obligatoriska svenska kursen Kie (1 sv). Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna Den här kursen motsvarar den finska kursen TU TU Design of Production Systems A (4ov) 40 autumn (period) Instructor: Eero Eloranta and Jussi Heikkilä Contents: Manufacturing strategy, production flow analysis, manufacturing facility and layout design, line and cell design. Product design for manufacturing and new product introductions. IT in production system development, development process of production systems. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments TU Design of Production Systems (2,5 cr) autumn term Instructor: Eero Eloranta and Jussi Heikkilä Contents: Manufacturing strategy, production flow analysis, manufacturing facility and layout design, line and cell design. Product design for manufacturing and new product introductions. IT in production system development, development process of production systems. Requirements: Exam, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments TU Teollisuustalouden kvantitatiiviset menetelmät (3 ov) sl Opettaja: Juha-Matti Lehtonen Sisältö: Kurssin tarkoituksena on opettaa analysointi- ja mallinnusmenetelmiä teollisuustalouden tarpeisiin. Ohjattavuus-analyysin käyttö yritysten kvantitatiivisessa analysoinnissa. Päätöksentekomenetelmät. Simulointi ja optiomointi sekä niiden sovellukset. Suorittaminen: Tentti, luennot, harjoitustyö sekä tietokoneharjoitukset. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti teollisuustalouden pääaineopiskelijoille. Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen. för produktionsekonomi på telefonen, tel , samt via e-post fax TU Grundkurs i industriell ekonomi (3-4 sv) ht & vt Lärare: Karlos Artto och Tomi Laamanen Innehåll: De industriella företagens verksamhetsformer. Ekonomi, produktion och logistik, marknadsföring, ledning av organisationer, samt kvalitetstyrning. Ekonomisk-tekniska lönsamhetskalkyler och deras tillämpning. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Meddelas på föreläsningen och i kursbroschyren. TU Grundkurs i produktionsekonomi (3-4 sv) 20 ht (period) Lärare: Paul Lillrank, John Fogelholm, Jan Holmström Innehåll: Introduktion till produktionsekonomi, ekonomistyrning och kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, logistik, kunder och marknader. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Finskspråkiga studenter kan använda övningsarbetet som en del av den obligatoriska svenska kursen Kie (1 sv). Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna Den här kursen motsvarar den finska kursen TU TU Design of Production Systems A (4ov) 40 autumn (period) Instructor: Eero Eloranta and Jussi Heikkilä Contents: Manufacturing strategy, production flow analysis, manufacturing facility and layout design, line and cell design. Product design for manufacturing and new product introductions. IT in production system development, development process of production systems. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments TU Design of Production Systems (2,5 cr) autumn term Instructor: Eero Eloranta ja Jussi Heikkilä Contents: Manufacturing strategy, production flow analysis, manufacturing facility and layout design, line and cell design. Product design for manufacturing and new product introductions. IT in production system development, development process of production systems. Requirements: Exam, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments TU Kvantitativa metoder i industriell ekonomi (3 cr) ht Lärare: Juha-Matti Lehtonen Innehåll: Kursen ämnar åt att lära studeranden analysering- och modelleringsmetoder från industriell ekonomi synvinkel. Användandet av styrbarhetsanalys i kvantitativ analysering av företagen. Beslutsfattande. Simulering och optimering och deras tillämpningar. Examination: Tentamen, föreläsningar, övningar och datorövningar. Kurs är avsätt för huvudsämnestuderande inom industriell ekonomi. Litteratur: Meddelas i föreläsningar.

3 488 TU Projektien suunnittelu ja ohjaus (2 ov) (2+1) kl Opettaja: Karlos Artto Sisältö: Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektit organisaatiossa, moniprojektitilanteet, projektiyrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietämysalueet, menetelmät ja sovellutukset. Suorittaminen: tentti, harjoitustyöt Kirjallisuus: Artto, K. : Managing Business by Projects - The Basics of Project Management from a New Perspective. Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Espoo, Finland. Esitiedot: TU tai TU Can be taken in English; please, contact course assistant. TU Laskentatoimi ja kannattavuus (2,5 ov) sl Opettaja: Jouko Karjalainen Sisältö: Tärkeimmät laskentatoimen menetelmät yrityksen taloudellisen menestymisen ja sen syiden arvioimisessa: tuloslaskelma, tase ja kassavirta; kustannuslaskelma; suoritusten mittaus; investointilaskelmat ja investointiprosessi. Kurssin suoritettuaan opiskelijan pitäisi ymmärtää pääpiirteissään, kuinka laskelmia käytetään yrityksen ohjauksessa ja päätöksenteossa. Suorittaminen: Tentti ja pakolliset laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssiesitteessä. Esitiedot: TU tai TU Korvaa kurssin TU ja TU sekä niiden edeltäjät TU Cost Management in Paper Industries (2 cr) autumn Instructor: John Fogelholm Contents: Development, implementation and utilisation of accurate costing models in paper mills. Performance measurement in paper mills. How to utilise that information in the daily activities in paper mill. Course requirements: Examination Literature: John Fogelholm: Cost Management in the Paper Industries. The course will be lectured in English. This course replaces the removed course TU TU Advanced Management Accounting (2,5 cr) autumn + spring Instructor: Jouko Karjalainen Contents: The course gives a deeper insight of the use of management accounting systems in different decision-making situations. Cost behavior, financial statements, comprehensive performance measurement and investments are topics revisited more theoretically and in more detail than in the coures Accounting and Profitability. Course requirements: Examination + assignments Prerequisites: TU (or TU and TU ) TU Yrityksen rahoitus (2 ov) L 30 (periodi) kl 2 pl Opettaja: Jouko Karjalainen Sisältö: Rahoitusinstrumentit, rahoitusmarkkinat, rahoitussuunnittelu, yrityksen arvo, yritystutkimus. Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset, jotka on suoritettava ennen tenttiä. Kirjallisuus: Brealey ja Myers: Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGraw Hill; opetusmonisteet Esitiedot: TU tai TU , ja TU tai TU tai TU TU Projektplanering och -styrning (2 sv) (2+1) vt Lärare: Karlos Artto Innehåll: Begrepp, metoder och procedurer inom projektverksamhet. Projektplanering och -ledning, projekt i en organisation, multiprojektsituationer, projektföretags projektartade affärsverksamhet. Olika kunskapsområden och databaserade tillämpningar inom projektverksamhet. Examination: tentamen, övningsarbeten Litteratur: Artto, K. : Managing Business by Projects - The Basics of Project Management from a New Perspective. Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Espoo, Finland. Förkunskaper: TU eller TU Can be taken in English; please, contact course assistant. TU Redovisning och lönsamhet (2,5 sv ) ht Lärare: Jouko Karjalainen Innehåll: De viktigaste metoderna i redovisningen för att estimera företagets ekonomiska framgång: resultat- och balansräkning, kassaflöde; kostnadsberäkning; balaserat styrkort och nyckeltal, styrning och kalkylering av investeringar. Studenten skulle lära sig hur redovisning kan utnyttjas i företagets beslutfattning och styrning. Examination: Tentamen och obligatoriska övningar. Litteratur: annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU eller TU Ersätter kursen TU och TU TU Cost Management in Paper Industries (2 cr) autumn Instructor: John Fogelholm Contents: Development, implementation and utilisation of accurate costing models in paper mills. Performance measurement in paper mills. How to utilise that information in the daily activities in paper mill. Course requirements: Examination Literature: John Fogelholm: Cost Management in the Paper Industries. The course will be lectured in English. This course replaces the removed course TU TU Advanced Management Accounting (2,5 cr) autumn + spring Instructor: Jouko Karjalainen Contents: The course gives a deeper insight of the use of management accounting systems in different decision-making situations. Cost behavior, financial statements, comprehensive performance measurement and investments are topics revisited more theoretically and in more detail than in the coures Accounting and Profitability. Course requirements: Examination + assignments Prerequisites: TU (or TU and TU ) TU Företagets finansiering (2 sv) L 30 (period) vt 2 hvt Lärare: Jouko Karjalainen Innehåll: Finansieringsinstrument, finansmarknad, finansieringsplanering, värdering av företaget, företagsanalys. Examination: Tentamen och övningsarbeten, som bör vara godkända innan tentamen. Litteratur: Brealey ja Myers: Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGraw Hill; samt studienkompendium Förkunskaper: TU eller TU , och TU eller TU eller TU

4 489 TU Toimialojen erityispiirteet (1 ov) 22 sl Opettaja: Karlos Artto Sisältö: Eri toimialojen erityispiirteet, kilpailutilanne, vallitseva yrityskulttuuri, tulevaisuudennäkymät. Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen muutamasta Suomen elinkeinoelämän tärkeästä toimialasta. Suorittaminen: tentti, läsnäolo ja harjoitustyö toimialasta Kirjallisuus: ilmoitetaan luennoilla. TU Teollisuustalouden erikoistyö (3 ov) (periodi) sl & kl Opettajat: Kari Tanskanen, Karlos Artto, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Määräytyy jokaiselle erikseen sovittavan aiheen mukaan. Suorittaminen: Erikoistöiden etenemistä seurataan seminaariistunnoissa. Opintojakso on tarkoitettu teollisuustaloutta pääaineenaan lukeville. Esitiedot: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU , TU tai kaksi seuraavista: TU , TU , TU Tämä kurssi korvaa poistuneet kurssit TU , TU , TU TU Yrityspeli (2 ov) (periodi) kl 2 pl Opettaja: Juuso Töyli Sisältö: Peli antaa osallistujille kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen eri toiminnoista ja niiden välisistä riippuvuuksista sekä tarjoaa mahdollisuuden strategisen ja operatiivisen johtamisen ja kasvun hallinnan harjoitteluun. Yrityspeli mahdollistaa liikkeenjohdollisten kykyjen koettelun oppirahoja maksamatta, sekä tiimityöskentelyn harjoittelemisen aikapaineen alla. Suorittaminen: Neljän opiskelijan muodostamat yritykset kilpailevat toisiaan vastaan samassa pelissä. Päätökset tehdään mikroluokassa, ohjattujen pelisessioiden aikana. Kaikkien osallistujien läsnäolo jokaisessa pelisessiossa välttämätön. Kurssin suoritukseen kuuluu pelin lisäksi oman yrityscasen kirjallinen alkuja loppuraportti. Kurssi on sisällöltään sama kuin kurssi S Yrityspeli. Kirjallisuus: Pelin virtuaalimaailman kuvaus jaetaan avausluennolla. Esitiedot: TU , TU , TU (tai TU ja TU ), lisäksi suositellaan: TU , TU Yrityspeli on teollisuustalouden kokoava opintojakso, jonka suorittamista suositellaan opintojen loppuvaiheessa. TU Teollisuustalouden seminaari (3 ov) 42 (periodi) kl Opettajat: Karlos Artto, Kari Tanskanen, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Seminaariaiheet valitaan ajankohtaisten teollisuustaloutta käsittelevien aiheiden joukosta siten, että syntyneillä raporteilla on käytännön merkitystä. Seminaari jaetaan erillisiin aiheen mukaisiin alaryhmiin. Suorittaminen: Opiskelija tekee sovitusta aiheesta seminaarityön, esittelee sen seminaarissa ja osallistuu seminaari-istuntoihin. Seminaarisuoritus arvostellaan normaalein arvosanoin. Opintojakso on tarkoitettu teollisuustaloutta pääaineena lukeville. Esitiedot: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista opintojaksoista: TU , TU , TU tai kaksi seuraavista TU , TU , TU Tämä kurssi korvaa poistuneet kurssit TU , TU , TU TU Branchsärdrag i näringslivet (1 sv) 22 ht Lärare: Karlos Artto Innehåll: Branchsärdrag i näringslivet, konkurrenssituation, rådande företagskultur, framtidsutsikter. Målet är att ge en helhetsbild över det finska näringslivets några viktiga brancher. Examination: tentamen, närvaro samt övningsarbete Litteratur: meddelas på föreläsningarna TU Specialarbete i industriell ekonomi (3 sv) (period) ht & vt Lärare: Kari Tanskanen, Karlos Artto, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder fastställs individuellt enligt det överenskomna ämnet. Examination: Specialarbetet presenteras i samband med forskningsseminarium. Studieperioden är avsedd för dem som har industriell ekonomi som sitt huvudämne. Förkunskaper: TU eller TU och TU och två av följande: TU , TU , TU eller två av följande: TU , TU , TU TU Företagsspel (2 sv) (period) vt 2 hvt Lärare: Juuso Töyli Innehåll: Spelet ger studenten en holistisk uppfattning om de olika aktiviteterna inom företaget och deras interaktion, samt ger en möjlighet att praktisera strategisk och operativ ledning och behärskning av företagets tillväxt. Företagsspelet ger en chans att lära sig företagsledning utan finansiell risk, och att arbeta i grupp under tidspress. Examination: Grupper av fyra studenter konkurrerar mot varandra i detta spel. Besluten görs i klassrummet under ledda spelsessioner. Det är essentiellt att alla deltagare är närvarande under varje spelsession. Till kursen hör därtill en inledande- och en slutrapport över det egna företaget. Litteratur: Beskrivning av spelets virtuella värld delas ut under första föreläsningen. Kursen motsvarar kurs S Företagspel. Förkunskaper: TU , TU , TU (eller TU och TU ), därtill rekommenderas: TU , TU Företagsspel är en sammanfattande studieperiod i industriell ekonomi och den rekommenderas för studerande i slutskedet av sina studier. TU Seminarium i industriell ekonomi (3 sv) 42 (period) vt Lärare: Karlos Artto, Kari Tanskanen, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Seminariets innehåll väljs bland aktuella ämnen inom området industriell ekonomi så att de skrivna rapporterna har en praktisk betydelse. Seminariet delas i grupper enligt innehåll. Examination: Den studerande gör ett seminariearbete om ett överenskommet ämne, presenterar arbetet vid seminariet, och deltar även i de övriga seminarietillfällena. Seminariepresentionen bedöms enligt normal skala. Studieperioden är avsedd för dem som har industriell ekonomi som huvudämne. Förkunskaper: TU eller TU och TU och två av följande studieperioder: TU , TU , TU eller två av följande TU , TU , TU Den här kursen ersätter TU , TU , TU

5 490 TU Teollisuustalouden seminaarin kieliharjoitus (1 ov) 6 (periodi) kl Opettajat: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Opintojaksoon TU liittyvän seminaariesitelmän laatiminen, esittäminen ja opponointi vieraalla kielellä. Kyseeseen tulevat Euroopan pääkielet, pääasiassa englanti. Suorittaminen: Hyväksytään yhdessä opintojaksojen TU tai TU kanssa. Muusta suorituksesta on neuvoteltava ao prof. kanssa. TU Operations Management (3-6 ov) spring term Instructor: Juha-Matti Lehtonen Contents: Principles of control and their impact on delivery time, capacity and controllability of production. Production planning, master production scheduling and capacity management. Independent and dependent inventory management. Production control systems and information processing. The aim is to provide students an understanding as well as capabilities to work in production planning and control, and system development. Requirements: Exam, lectures and assignments. The course is meant primarily for students in the IEM department and those having industrial management as a major or minor subject Prerequisites: TU or TU TU Språkövning för seminarium i industriell ekonomi (1 sv) 6 (period) vt Lärare: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Seminariet TU skrivs, framförs och opponeras på ett främmande språk. Europas huvudspråk kommer ifråga, i huvudsak engelska. Examination: Kan godkännas tillsammans med studieperiod TU eller TU Studieperioden kan i vissa fall förenas med någon annan studieperiod inom industriell ekonomi. Detta måste avtalas skilt med ifrågavarande professor. TU Operations Management (3-6 ov) spring term Instructor: Juha-Matti Lehtonen Contents: Principles of control and their impact on delivery time, capacity and controllability of production. Production planning, master production scheduling and capacity management. Independent and dependent inventory management. Production control systems and information processing. The aim is to provide students an understanding as well as capabilities to work in production planning and control, and system development. Requirements: Exam, lectures and assignments. The course is meant primarily for students in the IEM department and those having industrial management as a major or minor subject Prerequisites: TU or TU TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso (0,5-5 ov) V (periodi) sl & kl Opettajat: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Vaihtelee. Mahdollisuus myös kirjapakettitentteihin. Ota yhteys asianomaiseen opettajaan. Suorittaminen: Vaihtelee Esitiedot: TU tai TU , suositellaan myös muita teollisuustalouden opintoja. Tämä kurssi korvaa poistuneet kurssit TU , TU , TU TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (3 cr) L 24+0 (3+0) fall term, English Instructor: Professors Content: To acquaitant the participant with the research methods in industrial management research, to introduce a scientific way of thinking, to discuss important scientific approaches and scientific research methods. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. attendance in seminar sessions, examination, written assignment. Literature: Niiniluoto (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorianmuodostus, Otava and Niiniluoto, Ilkka (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen, Helsinki: Otava, pages 9-49, OR Aronson, Jerrold L (1984) A realistic philosophy of science, London: Macmillan, and Papineau, David (1996) Philosophy of Science, Oxford: Oxford University Press, pages 1-21, , and Other readings are announced at the first seminar session. Prerequisites: Master s degree TU Research Methods in Industrial Management II (for postgraduate students) (4-7 cr) L Lecturer: Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank, Kari Tanskanen, Karlos Artto TU Föränderlig studieperiod i industriell ekonomi (0,5-5 sv) V (period) ht&vt Lärare: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Varierar. Möjlighet att skriva litteraturtentamen. För noggrannare information kontakta läraren. Examination: Varierar Förkunskaper: TU eller TU , även andra studieperioder inom industriell ekonomi rekommenderas. Den här kursen ersätter TU , TU , TU TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (3 cr) L 24+0 (3+0) fall term, English Instructor: Professors Content: To acquaitant the participant with the research methods in industrial management research, to introduce a scientific way of thinking, to discuss important scientific approaches and scientific research methods. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. attendance in seminar sessions, examination, written assignment. Literature: Niiniluoto (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorianmuodostus, Otava and Niiniluoto, Ilkka (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen, Helsinki: Otava, pages 9-49, OR Aronson, Jerrold L (1984) A realistic philosophy of science, London: Macmillan, and Papineau, David (1996) Philosophy of Science, Oxford: Oxford University Press, pages 1-21, , and Other readings are announced at the first seminar session. Prerequisites: Master s degree TU Research Methods in Industrial Management II (for postgraduate students) (4-7 cr) L Lecturer: Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank, Kari Tanskanen, Karlos Artto

6 491 Requirements: A student must collect at least two credits from both a and b sections Replaces the removed course TU (a) Licentiate & doctoral seminar (2-5 cr) 24+0 spring and fall term, English Content: In licentiate & doctoral seminars, on-going licentiate theses and doctoral dissertations are discussed. The objective is analyze doctoral dissertations in the field of industrial management, and to help participants in preparing their own licentiate theses and doctoral dissertations. Requirements: Attendance at seminar sessions. Prerequisites: Master s degree. (b) Methodology modules (1-5 cr) spring and fall term, English Content: The research methods courses cover several topic areas. Each student has to select at least two of the modules. The topic areas einclud: action research, case study, constructive, qualitative, quantitative and statistical research, and scientific writing. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological problems in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research results, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices.. Course requirements: attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings, Literature: to be announced separately Prerequisites: Master s degree. TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Prerequisites Module (10 cr) L Instructor: Mikko Ketokivi The prerequisites module is intended for postgraduate students who do not have an undergraduate minor in some of the main areas of Industrial Management Literature: Harmon, R. L. and Peterson, L. D. Reinventig the Factory - Productivity Breakthroughs In Manufacturing Today. New York, Free Press, 1990, 303 p.; Schonberger, R.: Japanese Manufacturing Techniques. Nine hidden lessons in simplicity. New York, The Free Press, 1982, 260 p.: Bowersox, Closs: Logistical Management - The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill, Inc., 1996, 569 p.;bergman, B. & Klefsjö, B.: Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, Lund, 1995, 398 p. (or the same book in English: Bergman, B. & Klefsjö, B.: Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, studentlitteratur, Lund, 1994, 478 p).; Artto, K.: Project Management. Course brochure TU , parts I and II, 210 p.; Artto, Heinonen, Arenius, Kovanen, Nyberg: Global Project Business and the Dynamics of Change, TEKES, 1998, chapter 2, 14 p.; McTaggart, Kontes, Mankins: The Value Imperative: Managing for superior shareholder returns, The Free Press, New York, 1994, 367 p. Course requirements: Written examinations Prerequisites: TU Language: Finnish or English TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Basic Module (10 cr) L Instructor: Mikko Ketokivi This basic module in intended for postgraduate students who wish to make the basic version of the postgraduate minor in Industrial Management (10 cr). Literature: Vollman, B., Whybark: Manufacturing Planning and Control Systems, McGraw-Hill Inc., 1997, chapters 1-10, 435 p.; Christopher, M., Logistics and Supply Chain Management, Financial Times, Pitman Publishing, London 1998, 425p.; Oakland, J.: Total Quality Management, Butterworth-Heineman, Requirements: A student must collect at least two credits from both a and b sections Replaces the removed course TU (a) Licentiate & doctoral seminar (2-5 cr) 24+0 spring and fall term, English Content: In licentiate & doctoral seminars, on-going licentiate theses and doctoral dissertations are discussed. The objective is analyze doctoral dissertations in the field of industrial management, and to help participants in preparing their own licentiate theses and doctoral dissertations. Requirements: Attendance at seminar sessions. Prerequisites: Master s degree. (b) Methodology modules (1-5 cr) spring and fall term, English Content: The research methods courses cover several topic areas. Each student has to select at least two of the modules. The topic areas einclud: action research, case study, constructive, qualitative, quantitative and statistical research, and scientific writing. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological problems in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research results, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices.. Course requirements: attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings, Literature: to be announced separately Prerequisites: Master s degree. TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Prerequisites Module (10 cr) L Instructor: Mikko Ketokivi The prerequisites module is intended for postgraduate students who do not have an undergraduate minor in some of the main areas of Industrial Management Literature: Harmon, R. L. and Peterson, L. D. Reinventig the Factory - Productivity Breakthroughs In Manufacturing Today. New York, Free Press, 1990, 303 p.; Schonberger, R.: Japanese Manufacturing Techniques. Nine hidden lessons in simplicity. New York, The Free Press, 1982, 260 p.: Bowersox, Closs: Logistical Management - The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill, Inc., 1996, 569 p.;bergman, B. & Klefsjö, B.: Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, Lund, 1995, 398 p. (or the same book in English: Bergman, B. & Klefsjö, B.: Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, studentlitteratur, Lund, 1994, 478 p.; Artto, K.: Project Management. Course brochure TU , parts I and II, 210 p.; Artto, Heinonen, Arenius, Kovanen, Nyberg: Global Project Business and the Dynamics of Change, TEKES, 1998, chapter 2, 14 p.; McTaggart, Kontes, Mankins: The Value Imperative: Managing for superior shareholder returns, The Free Press, New York, 1994, 367 p. Course requirements: Written examinations Prerequisites: TU Language: Finnish or English TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Basic Module (10 cr) L Instructor: Mikko Ketokivi This basic module in intended for postgraduate students who wish to make the basic version of the postgraduate minor in Industrial Management (10 cr). Literature: Vollman, B., Whybark: Manufacturing Planning and Control Systems, McGraw-Hill Inc., 1997, chapters 1-10, 435 p.; Christopher, M., Logistics and Supply Chain Management, Financial Times, Pitman Publishing, London 1998, 425p.; Oakland, J.: Total Quality Management, Butterworth-Heineman,

7 492 Oxford,1993, 442 p.; Turner, J.R.: The handbook of Project- Based Management - Improving Processes for Achieving Strategic Objectives, McGraw-Hill, London, 1993,540 p.; Kaplan, R.S., Norton, D.P.: The Balanced Scorecard - Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, 1996, 322p. Course requirements: Examinations Prerequisites: An undergraduate minor in some of the main areas of Industrial Management, or TU Language: Finnish or English TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Extension Module (5 cr) L Instructor: Mikko Ketokivi This additional extension module is intended for postgraduate studens who wish to make the extended version of the postgraduate minor in Industrial Management (15 cr). Literature: Pine, B. J.: Mass Customization. The New Frontier in Business Competition, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 1993, 322 p.; Oakland, J. & Followel, R.: Statistical Process Control, A Practical Guide, Heinemann Newnes, Oxford, 1995, 431p.; Kaplan, R., Cooper, R.: Cost & Effect, Using Integrated Cost Systems to drive profitability and performance, Harvard Business School, Boston Mass., 1998,345 p. Course requirements: Written examinations Prerequisites: TU Language: Finnish or English. TU Operations Management Linkage Program; Special Modules (1-6 cr) V Instructor: Juha-Matti Lehtonen Content: Operations management in a global enterprise. The themes of the program cover coping with cultural diversity, operations of multinational corporations, financials and cost accounting. The module trains its participants in knowledge and skills required from the managers of firms operating in a dynamic international environment. Requirements: Attendance at most teaching sessions; cases; exercises; excursions. Only for students of the Operations Management Linkage Program. Replaces the course TU TU Logistiikka (2 ov) 20 (periodi) sl Opettaja: Kari Tanskanen Sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat teollisuuden ja kaupan logistiikan strategiseen suunnitteluun, logistiikan ohjaukseen, materiaalitoimintoihin sekä materiaalihallintoon yrityksen johtamisen näkökulmasta. Suorittaminen: Tentti Kirjallisuus: Opetusmoniste sekä Bowersox, Closs: Logistical Management, 4th edition (osittain) Esitiedot: TU tai TU Kurssi korvaa poistuneen kurssin TU TU Hankintojen johtaminen (3 ov) 30 (periodi) kl Opettaja: Kari Tanskanen Sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yrityksen hankintatoimen johtamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat toimittajien arviointi ja valinta, alihankintapäätökset, alihankinta ja ostotoiminta, hankintojen organisointi ja logistiikkapalvelut ja niiden hankinta. Hankintatoimen IT, e-hubs. Suorittaminen: Tentti, luennot ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Ilmotetaan luennoilla Esitiedot: TU tai TU Korvaa kurssin TU Oxford,1993, 442 p.; Turner, J.R.: The handbook of Project- Based Management - Improving Processes for Achieving Strategic Objectiies, McGraw-Hill, London, 1993,540 p.; Kaplan, R.S., Norton, D.P.: The Balanced Scorecard - Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, 1996, 322p. Course requirements: Examinations Prerequisites: An undergraduate minor in some of the main areas of Industrial Management, or TU Language: Finnish or English TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Extension Module (5 cr) L Instructor: Mikko Ketokivi This additional extension module is intended for postgraduate studens who wish to make the extended version of the postgraduate minor in Industrial Management (15 cr). Literature: Pine, B. J.: Mass Customization. The New Frontier in Business Competition, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 1993, 322 p.; Oakland, J. & Followel, R.: Statistical Process Control, A Practical Guide, Heinemann Newnes, Oxford, 1995, 431p.; Kaplan, R., Cooper, R.: Cost & Effect, Using Integrated Cost Systems to drive profitability and performance, Harvard Business School, Boston Mass., 1998,345 p. Course requirements: Written examinations Prerequisites: TU Language: Finnish or English TU Operations Management Linkage Program; Special Modules (1-6 cr) V Instructor: Juha-Matti Lehtonen Content: Operations management in a global enterprise. The themes of the program cover coping with cultural diversity, operations of multinational corporations, financials and cost accounting. The module trains its participants in knowledge and skills required from the managers of firms operating in a dynamic international environment. Requirements: Attendance at most teaching sessions; cases; exercises; excursions. Only for students of the Operations Management Linkage Program. Replaces the course TU TU Logistik (2 sv) 20 (period) ht Läräre: Kari Tanskanen Innehåll: Grundläggande kunskaper i strategisk planering av logistik inom industri och handel, samt materialfunktionernas och materialstyrningens roll inom företagsledningen. Examination: Tentamen Litteratur: Undervisningskompendium och Bowersox, Closs: Logistical Management, 4th edition (delvis) Förkunskaper: TU eller TU Den här kursen ersätter TU TU Leverantöradministration (3 sv) 30 (period) vt Lärare: Kari Tanskanen Innehåll: Inköpsbeslut, leverantorevaluering och -val, inköp och dess organisering, lerviceföretag inom materialstyrningens och logistikens område. IT inom inköp, e-hubs. Examination: Tentamen, föreläsningar och övningsarbete. Litteratur: Meddelas pä föreläsningarna Förkunskaper: TU eller TU Den här kursen ersätter TU

8 493 TU Kysyntä- ja toimitusketjujen hallinta (3 ov) (periodi) kl Opettaja: Eero Eloranta Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijoiden kysyntä- ja toimitusketjuosaamista. Käsiteltäviä asioita ovat tuotanto/jakeluverkoston suunnittelu, kysyntäketjujen analysointi ja kehittäminen, toimitusketjun johtamisperiaatteet, toimitusketjun hallinta, toimitusketjun hallinnan standardit, toteutustekniikat kuten VMI, tuotetunnistus, ja CPRF. E-busineksen logistiikka ja asiakassuhteen hallinta. Suorittaminen: Tentti, luentoreferaatit sekä harjoitukset. Kirjallisuus: Huttunen, Eloranta ja Holmström: Managing the Demand Chain: Value Innovations for Supplier Excellence, Opetusmonisteet Esitiedot: TU tai TU Luennoidaan suomeksi ja / tai englanniksi. Korvaa kurssin TU TU Quality Management (2 ov) (periodi) autumn (first half term) Instructor: Paul Lillrank Content: The course provides an introduction to the theoretically grounded practice of quality management. Topics to be discussed are: Statistical Process Control (SPC), Problem solving and continuous improvement, Quality systems, ISO , Excellence models - The European Quality Award. Requirements: Lectures, fours sessions, 8 hours in all, examination based on lectures. Literature: Oakland, John S. & Followell, Roy F. : Statistical Process Control. Butterworth-Heineman, 2000, lecture notes and possibly other material that is to be announced separately. Prerequisites: TU or TU Language: English or Swedish This course replaces the removed course TU TU Quality - A Theoretical Approach (2 ov) L (periodi) autumn (second half term) Instructor: Paul Lillrank Content: The emerging quality theory is discussed in light of recent literature. Students are provided with a reading package, that will discussed during the sessions. Special emphasis is put on the question of information and information system quality.. Requirements: Pre-examination based on the reading package. Active participation in the seminar sessions. No final examination will be held, but students should prepare a learning diary or other written summary of what they perceive as the core issues learned. Prerequisites: TU or TU and TU (or TU ). This course replaces the removed course TU TU Advanced Project-based Management (2-3 cr) L Autumn Lecturer: Karlos Artto, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Content: Application of project management procedures and methodologies in organizations. Processes and their management in professional organizations. Project-based business and project portfolio management. Focus is on deepening and on the practical application aspect project-based management. Different project types and industry specific approaches and applications. Course requirements: examination, workshops and assignments. Prerequisites: TU , TU (or TU ) and TU (or TU ) Language: English Replaces the course TU TU Efterfråga- och leveranskedjor (3 sv) (period) vt Lärare: Eero Eloranta Innehåll: Målet är att fördjupa studentens kuskaper inom efterfråga- och leveranskedjor. I kursen behandlas produktion/distributionsnetvärkplanering, analysering av efterfrågaskedjor, ledning av leveranskedja, administration av leveranskedja, dess standarder och implementeringstekniker som VMI, produktidentifering och CPRF. E-business och CRM.. Examination: Tentamen, referenter av föreläsningar och övningar. Litteratur: Huttunen, Eloranta ja Holmström: Managing the Demand Chain: Value Innovations for Supplier Excellence, Opetusmonisteet Förkunskaper: TU eller TU Föreläses på finska och / eller engelska. Den här kursen ersätter TU TU Quality Management (2 ov) (periodi) sl (first half term) Instructor: Paul Lillrank Content: The course provides an introduction to the theoretically grounded practice of quality management. Topics to be discussed are: Statistical Process Control (SPC), Problem solving and continuous improvement, Quality systems, ISO , Excellence models - The European Quality Award. Requirements: Lectures, fours sessions, 8 hours in all, examination based on lectures. Literature: Oakland, John S. & Followell, Roy F. : Statistical Process Control. Butterworth-Heineman, 2000, lecture notes and possibly other material that is to be announced separately. Prerequisites: TU or TU Language: English or Swedish This course replaces the removed course TU TU Quality - A Theoretical Approach (2 ov) L (periodi) autumn (second half term) Instructor: Paul Lillrank Content: The emerging quality theory is discussed in light of recent literature. Students are provided with a reading package, that will discussed during the sessions. Special emphasis is put on the question of information and information system quality.. Requirements: Pre-examination based on the reading package. Active participation in the seminar sessions. No final examination will be held, but students should prepare a learning diary or other written summary of what they perceive as the core issues learned. Prerequisites: TU or TU and TU (or TU ). This course replaces the removed course TU TU Advanced Project-based Management (2-3 cr) L Autumn Lecturer: Karlos Artto, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Content: Application of project management procedures and methodologies in organizations. Processes and their management in professional organizations. Project-based business and project portfolio management. Focus is on deepening and on the practical application aspect project-based management. Different project types and industry specific approaches and applications. Course requirements: examination, workshops and assignments. Prerequisites: TU , TU (or TU ) and TU (or TU ) Language: English Replaces the course TU

9 494 TU Management of Uncertainty (3 cr) L spring term Lecturer: Kalle Kähkönen, Jouko Karjalainen Contents: Sources and consequences of uncertainty, especially in project-based business. The concepts covered are decisionmaking and decision modelling under uncertainty, project risk and opportunity management. The objective is to provide knowledge about these phenomena, processes and the appropriate methods and tools. Students should acquire capabilities to apply this knowledge in live projects. The course includes group work assignments reflecting situations in modern project business. Literature: to be announced separately. Prerequisites: TU , TU (or TU ) and TU (or TU ). Language: English TU Project Finance (2 cr) L Spring Instructor: Jaakko Eskola, Sami Torstila Content: Basic principles in the project finance area, procedures associated with project finance. Project development, arranging project schemes in relation to project sales and marketing, finance arrangements and procedures. Real-life case examples. The course is run as a cross-university collaboration course with the primary responsibility of the course and premises provided by Helsinki School of Economics (HKKK). Course requirements: examination and assignment Literature: to be announced separately. Prerequisites: TU Language: English TU Project Marketing and Customer Management (2 cr) L autumn term Lecturer: Jaakko Kujala Contents: The course discusses the project sales process together with the concept of project sales and marketing. The concepts of customer, market, value, and quality as the technical quality of artefacts vs. the interactive quality of negotiated preferences are included. Relationship management and buying and selling in different industries with regard to cultural contexts are important topics discussed. Empirical cases highlight current practices related to these areas. Requirements: Examination, cases and assignments. Literature: to be announced separately. Prerequisites: TU , TU (or TU ) and TU (or TU ). Language: English TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN (va 15120) Henkilöstö tavattavissa syksystä 2003 lähtien TUAS-rakennuksen tiloissa (Otaniementie 17) professori YTT Veikko Teikari, professori TkT Eila Järvenpää, professori FT Matti Vartiainen, professori emeritus TkT Sauli Häkkinen professori emeritus FT Pekka Haatanen dosentit: TkT Kari Häkkinen, FT Anneli Leppänen, TkT Juha Luoma, FT Asko Miettinen, VTT Petteri Niitamo, TkT Kaija- Leena Saarela, TkT Jorma Saari, FT Urpo Sarala, LTK Vesa Vaaranen lehtorit: TkT Stina Immonen, , TkT Paul Buhanist, assistentit: DI Jouni Virtaharju, , PsyM Tanja Kuronen, TU Management of Uncertainty (3 cr) L spring term Lecturer: Kalle Kähkönen, Jouko Karjalainen Contents: Sources and consequences of uncertainty, especially in project-based business. The concepts covered are decisionmaking and decision modelling under uncertainty, project risk and opportunity management. The objective is to provide knowledge about these phenomena, processes and the appropriate methods and tools. Students should acquire capabilities to apply this knowledge in live projects. The course includes group work assignments reflecting situations in modern project business. Literature: to be announced separately. Prerequisites: TU , TU (or TU ) and TU (or TU ). Language: English TU Project Finance (2 cr) L Spring Instructor: Jaakko Eskola, Sami Torstila Content: Basic principles in the project finance area, procedures associated with project finance. Project development, arranging project schemes in relation to project sales and marketing, finance arrangements and procedures. Real-life case examples. The course is run as a cross-university collaboration course with the primary responsibility of the course and premises provided by Helsinki School of Economics (HKKK). Course requirements: examination and assignment Literature: to be announced separately. Prerequisites: TU Language: English TU Project Marketing and Customer Management (2 cr) L autumn term Lecturer: Jaakko Kujala Contents: The course discusses the project sales process together with the concept of project sales and marketing. The concepts of customer, market, value, and quality as the technical quality of artefacts vs. the interactive quality of negotiated preferences are included. Relationship management and buying and selling in different industries with regard to cultural contexts are important topics discussed. Empirical cases highlight current practices related to these areas. Requirements: Examination, cases and assignments. Literature: to be announced separately. Prerequisites: TU , TU (or TU ) and TU (or TU ). Language: English TU-53 ARBETSPSYKOLOGI OCH LEDAR- SKAP (ao 15120) Fr.o.m hösten 2003 är personalen anträffbar i TUAS-huset (Otnäsvägen 17) professor SVD Veikko Teikari, professor TkD Eila Järvenpää, professor. FD Matti Vartiainen, professor emeritus TkD Sauli Häkkinen professor emeritus FD Pekka Haatanen docenterna: TkD Kari Häkkinen, FD Anneli Leppänen, TkD Juha Luoma, FD Asko Miettinen, PD Petteri Niitamo, TkD Kaija-Leena Saarela, TkD Jorma Saari, FD Urpo Sarala, LTD Vesa Vaaranen lektorer: TkD Stina Immonen, , TkT Paul Buhanist, assistenter: DI Jouni Virtaharju, , PsyM Tanja Kuronen,

10 495 opettavat tutkijat: TkT Jyrki JJ Kasvi, , DI Pasi Kymäläinen, , DI Niilo Hakonen, , PsyM Eerikki Mäki, , DI Anneli Pulkkis, , Leena Seppänen, erikoisopettajat: DI Virpi Anttila, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, , FK Erkki Auvinen, STTK, prof. Heikki Laitinen, Työterveyslaitos, , DI Jouni Lehtelä, Työterveyslaitos, 47471, FT Anneli Leppänen, Työterveyslaitos, 47471, dos Juha Luoma, VTT, , dos Leenamaija Otala, dos. Leena Norros, VTT, 4561, TkT Miia Martinsuo, Talent Partners Oy, , VTM Eija Vartiainen, EV-Consulting & Research Oy, , Ilkka Pesonen, KTV, Toimisto: Taina Liukkonen, Huom. Kaikkiin TU-53 -opintojaksojen tentteihin on ilmoittauduttava WWWTopilla (wwwtopi.hut.fi) viimeistään tenttiä edeltävänä perjantaina klo Opintojaksojen kurssiesitteet, tenttitulokset ja muu keskeinen informaatio ovat löydettävissä osoitteesta: TU Työpsykologian ja johtamisen perusteet (2 ov) 20+0 sl & kl Opettaja: Paul Buhanist Sisältö: Opintojakso johdattaa näkemään ihmisen merkityksen globalisoituvassa, verkostoituneessa, tietointensiivisessä maailmassa. Kurssilla käydään läpi johtamisen ja työpsykologian keskeisiä aiheita (johtaminen, kehittäminen, muutoksen hallinta, motivaatio ja oppiminen, kommunikaatio ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, organisaatiorakenteet ja -prosessit, jne.). Suorittaminen: Harjoitustöitä ja tentti Kirjallisuus: Huczynski, A. & Buchanan, D. (2001, 4th ed.) Organizational behaviour: an introductory text. Prentice-Hall. TU Työpsykologian ja johtamisen forum (1 ov) 10+0 (periodi) sl & kl Opettajat: Veikko Teikari, vierailijaluennoitsijat Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijoita organisaatioiden ja johtamisen muuttuvaan todellisuuteen nykypäivän Suomessa. Opintojakso antaa näkemyksen haasteista, joita DI-kunta työssään kohtaa, ja toimii alustuksena myöhemmille opintojaksoille. Opintojakso koostuu eri yritysten asiantuntijoiden ja johtajien alustuksista mm. seuraaviin aiheisiin: johtaminen ja työ tietoyhteiskunnassa, muutoksen hallinta, asiantuntijaorganisaatioiden arkipäivä, asiantuntijatyö ja sen johtaminen, esimiestyön uudet haasteet, monikulttuuriset organisaatiot. Suorittaminen: aktiivinen läsnäolo, oppimispäiväkirja. Kurssi toteutetaan periodikurssina edeltäen TU Työpsykologian ja johtamisen perusteet -kurssia, mutta se voidaan suorittaa myös erillisenä. TU Johtamisen ja työpsykologian seminaari (2 ov) 18+0 (2) sl Opettajat: Veikko Teikari Sisältö: Syventää tietoja johtamisesta ja työpsykologiasta yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Seminaarissa painotetaan tieteellistä kirjoittamista, itsenäistä pohdintaa, relevanssia ja soveltamista työelämään. Seminaari jakaantuu hengen pienryhmiin, jotka muodostavat keskustelevan, kriittisen ja aktiivisen oppimisympäristön. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen seminaaritilaisuuksiin, kirjallinen seminaarityö ja seminaariesitys. Forskare med läraruppdrag: TkD Jyrki JJ Kasvi, , DI Pasi Kymäläinen, , DI Niilo Hakonen, , PsyM Eerikki Mäki, , DI Anneli Pulkkis, , Leena Seppänen, speciallärare: DI Virpi Anttila, VTT rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, , FK Erkki Auvinen, STTK, prof. Heikki Laitinen, Inst. för arbetshygien, , DI Jouni Lehtelä, Inst. för arbetshygien, 47471, FT Anneli Leppänen, Inst. för arbetshygien, 47471, doc. Juha Luoma, VTT, , doc Leena Norros, VTT, , doc Leenamaija Otala, TkT Miia Martinsuo, Talent Partners Oy, , VTM Eija Vartiainen, EV-Consulting & Research Oy, , Ilkka Pesonen, KTV, Kansli: Taina Liukkonen, Obs. Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla TU-53 -examina via WWWTopi (wwwtopi.hut.fi) allra senast på tentdagens föregående fredag kl Kursbroschyrer och tentresultat för de flesta studieperioder samt övrig betydande information finns på webben på TU Introduktion till arbetspsykologi och ledarskap (2 sv) 20+0, ht & vt Lärare: Paul Buhanist Innehåll: Kursen handlar om centrala ämnen inom ledarskap och arbetspsykologi, som arbetsmotivation, ledarskap, organisationsutveckling och förändringskontroll, team-organisation, motivation och inlärning, kommunikation och interaktion, organisationstrukturer och -processer, o.s.v. Målet är att förstå betydelsen av mänsklig verksamhet som företagets framgångsfaktor. Examination: Övningar, tentamen Litteratur: Huczynski, A. & Buchanan, D. (2001, 4th ed.) Organizational behaviour: an introductory text. Prentice-Hall. TU Forum för arbetspsykologi och ledarskap (1 sv) 10+0 (period) ht & vt Lärare: Veikko Teikari, besökande föreläsare Innehåll: Kursen bekantar studerande till förändrande realiteter i finska organisationer och ledarskap. Kursen ger en uppfattning av de utmaningar som ingenjör påträffar i sitt arbete. Kursen utgör också en grund för andra kurser i arbetspsykologi och ledarskap. Gästföreläsare från finska företag presenterar bland annat följande teman: organisationernas förändrande kontext och arbetslivet i dagens kunskapsamhälle, change management, expert organisationer och ledning av experter, multikulturella organisationer. Examination: Aktiv närvaro och föreläsningsdagbok. Kursen är periodkursen föregående TU men man kand också genomgå den separat. TU Seminariet i ledarskap och arbetspsykologi (2 sv) 18+0 vt Lärare: Veikko Teikari Innehåll: Fördjupar kunskaper inom ledarskap och arbetspsykologi på individ-, grupp- och organisationsnivåer. Vetenskaplig skrivning, självständig resonemang, relevans och tillämpande till arbetslivet betonas. Seminariet fördelas i smågrupper av personer. Därmed framförs en aktiv och diskuterande inlärningsomgiving. Examination: Aktivt deltagande i seminariet, seminararbete och seminarieföredrag.

11 496 TU Virtuaalinen työympärisöopetus (1 ov) 20 sl+kl, Opettaja: Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena internetin kautta assistentin ohjaamana. Sisältötuntija: TkT, dos. Heikki Laitinen, Työterveyslaitos. Sisältö: Perustuu Työterveyslaitoksen Hyvä työympäristö, turvalliset työtavat Elmeri-opetusohjelmaan. Sisältönä ovat turvalliset työtavat, työpaikan järjestys, turvallisuus, hygienia ja ergonomia erityisesti teollisuudessa. Suorittaminen: Tutustuminen teoriaan, soveltaminen työympäristöön, havainnointiharjoituksia, tentti. TU Työn ja työpaikan ergonominen suunnittelu (2 ov) 10+4 sl Opettajat: Risto Toivonen, Jouni Lehtelä ja Pentti Seppälä Sisältö: Kurssilla käsitellään työympäristön, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa tarvittavia fysiologiaan ja psykologiaan pohjautuvia tietoja, suunnittelumenetelmiä ja suunnittelukäytäntöjä. Käytännön sovelluksiin perustuva harjoitustyö. Suorittaminen: Tentti, harjoitustyö. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. Korvaa kurssin TU TU Turvallisuusjohtaminen (2-4 ov) sl+kl Opettajat: Heikki Laitinen Sisältö: Turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuuden edistämisen lähestymistavat ja menetelmät. Työtapaturma- ja muiden vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja hallinta. Turvallisen ja terveellisen työympäristön suunnittelu. Turvallisten työtapojen ylläpitäminen. Suorittaminen: Sl: luennot ja tentti, (2ov) kl: seminaarityö ja seminaarit (2ov) Kirjallisuus: H. Laitisen luentomoniste: Työturvallisuuden mittaaminen ja kehittäminen, Työsuojeluviranomaisen tiedotteet. Korvaa kurssin TU TU Ergonomian uudet virtaukset (1-4 ov) LV (a) Dynaamisten järjestelmien hallinnan psykologiset ja organisatoriset tekijät (2 ov) L kl Opettajat: Leena Norros, Anneli Leppänen Sisältö: Päätöksenteko luonnollisissa toimintatilanteissa. Dynaamisten prosessien hallinta.kognitiivinen työn analyysi. Yhteis- ja tiimitoiminta. Työn käsitteellinen hallinta ja hyvinvointi työssä. Työprosessien hallinta. Suorittaminen: ryhmätyö Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla Korvaa kurssin TU TU Liikennepsykologia (2 ov) 9+18(3) kl, joka toinen vuosi, luennoidaan keväällä Opettaja: Virpi Anttila Sisältö: Soveltamiskelpoisia tietoja liikenteen, ajoneuvon tai tien suunnittelijoille ja tutkijoille ihmisen käyttäytymisestä liikenteessä. Suorittaminen: Tentti, seminaarit ja seminaariesitelmä. Kirjallisuus: Häkkinen, Luoma: Liikennepsykologia. Otatieto Korvaa kurssin TU TU Liikennepsykologian jatko-opintojakso (2 ov) L (3) kl, joka toinen vuosi, luennoidaan keväällä Opettaja: Juha Luoma Sisältö: Liikennekäyttäytymisen teorioita, tutkimusmenetelmiä ja ajankohtaisia tutkimuksia. Asiantuntijoiden luentoja, peruskirjallisuuteen perehtymistä, seminaarit. Suorittaminen: Tentti ja 12 tuntia seminaareja. TU Virtual arbetsmiljöundervisning (1 sv) 20 ht+vt Lärare: Kursen förverkligas som internetundervisning handledad av en assistent. Innehållexpert: docent Heikki Laitinen, Institutet för arbetshygien. Innehåll: Grundar sig på Institutet för arbetshygiens Bra arbetsmiljö, trygga arbetssätt Elmeri-undervisningsprogram. Kursen innehåller information om trygga arbetssätt, ordning i arbetsplatsen, arbetshygienen och ergonomin speciellt i industrin. Examination: Teori, tillämpad i arbetsmiljön, iakttagelseövningar, tentamen. TU Arbetets och arbetsplatsens ergonomiska planering (2 sv) 10+4 ht Lärarna: Risto Toivonen, Jouni Lehtelä och Pentti Seppälä Innehåll: Fysiologi och psykologi baserade ergonomiskakunskaper, planeringsmetoder och -praktik, vilka behövs vid planering av arbetsmiljö, -redskap och -metoder. Seminarsarbete som grundar sig på praktiska tillämpningar. Examination: Tentamen, seminarsarbete. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Ersätter kursen TU TU Riskhantering och olycksförebyggande (2-4 sv) ht+vt Lärarna: Heikki Laitinen Innehåll: Riskanalys, -bedömning och -hantering. Metoder för utveckling av arbetarskydd. Olycksförebyggande åtgärder. Planering av en säker och hälsosam arbetsmiljö. Examination: ht: föreläsningar och tentamen (2sv), vt: övningsarbete och seminarier (2sv) Litteratur: H. Laitinens undervisningskompendium: Työturvallisuuden,Työsuojeluviranomaisen tiedotteet. Ersätter kursen TU TU Ergonomins nya strömningar (1-4 sv) LV (a) Psykologiska och organisatoriska faktorer vid hantering av dynamiska system (2 sv) L vt Lärarna: Leena Norros, Anneli Leppänen Innehåll: Beslutsbefattande i naturliga situationer. Analys av hantering av dynamiska processer. Kognitiv arbetsanalys. Samarbete och gruppverksamhet. Begreppmässig hantering av arbete och välbefinnande i arbetet. Hantering av arbetsprocesser. Examination: Grupparbete Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Ersätter kursen TU TU Trafikpsykologi (2 sv) 9+18 (3) vt, vartannat år, föreläses våren Lärare:Virpi Anttila Innehåll: Andvändbar kunskap om människans beteende i trafiken för planerare av fordon, vägar och trafik. Examination:Tentamen, seminarier, seminarieföredrag. Litteratur. Häkkinen, Luoma: Liikennepsykologia. Otatieto. Ersätter kursen TU TU Fortsättningsstudieperiod i trafikpsykologi (2 sv) L (3) vt, vartannat år, föreläses våren Lärare: Juha Luoma Innehåll: Trafikbeteendets teorier, forskningsmetoder och aktuella forskningsresultat. Experters föreläsningar, fördjupning i grundlitteraturen, seminarier Examination: Tentamen och 12 timmar seminarier

12 497 Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Esitiedot: TU , lisäksi suositellaan TU Korvaa kurssin TU TU Konsultoinnin ja yhteistoiminnan perusteet (2 ov) 30 (3) sl Opettajat: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen Sisältö: Konsultointi on oman ammatillisen osaamisen käyttämistä kehittämisprosessissa yhteistyöhön perustuvissa suhteissa. Luottamukseen ja yhteisymmärrykseen rakentuvat pro-sessin vaiheet. Teoreettiset käsitteet ja perustiedot työpaikan yh-teistoiminnan jäsentämiseksi ja reflektoimiseksi konsultointiprosessissa. Suorittaminen: Luennot ja tentti. TU Johdatus yhteistoiminnan dynamiikkaan (2 ov) 30 (3) sl luennoidaan syksyllä 2004 Opettajat: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen ja Niilo Hakonen Sisältö: Teoreettiset käsitteet ja psykodynaaminen lähestymistapa työpaikan yhteistoiminnan tutkimiseksi ja jäsentämiseksi. Käytetään seuraavia peruskäsitteitä: organisaatio avoimena järjestelmänä, perustehtävä, vastuu, auktoriteetti, rajat, roolit, identiteetti, johtajuus ja seuraajuus, hiljaiset voimat. Vuorovaikutustapahtumia ja erilaisia niihin liittyviä tunnetiloja käsitellään sekä pienen että suuren ryhmän dynamiikan näkökulmista. Suorittaminen: Luennot ja tentti. TU Dialogiset menetelmät konsultoinnissa (2 ov) 30 (4x3, 2x6) kl Opettajat: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen Sisältö: Yhteistoiminnallisessa konsultoinnissa käytetään kommunikatiivisia tiloja ja vuoropuheluun perustuvia menetelmiä, joiden avulla voidaan ylittää erilaisia yhteistoiminnan esteenä olevia rajoja työyhteisössä ja verkostossa. Tutkimme ja sovellamme käytännössä työkonferenssia (search conference) ja muita dialogisia menetelmiä. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen. TU Tiimidynamiikka (3 ov) 32 (4) kl Opettajat: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen Sisältö: Tilaisuus tutkia ja jäsentää ryhmädynamiikkaa, johtajuutta ja seuraajuutta työyhteisössä omakohtaisen kokemuksen kautta. Kukin kokoontuminen muodostuu kokemuksellisesta, reflektiivisestä ja teoreettisesta osasta. Ryhmä/tiimidynamiikkaa analysoidaan tavistockilaisen psykodynaamisen teorian viitekehyksestä. Suorittaminen: Kirjallisuus. Osallistuminen kurssin jokaiseen tilaisuuteen. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa. Korvaa kurssin TU TU Johtaminen organisaatiossa (2 ov) L 27+0 sl Opettajat: Veikko Teikari, Paul Buhanist Sisältö: Johtamisen kehittyminen hierarkisista organisaatioista prosessi-, asiantuntija- ja kompetenssijohtamiseen tietointensiivisissä nopeasti muuttuvissa organisaatioissa. Johtaminen vuorovaikutteisena yksilön, ryhmän ja organisaation toimintaan vaikuttamisena. Opetuksessa pyritään myös johtamistaitojen kehittymiseen erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien avulla. Lisäksi luennoitsijavierailuja. Suorittaminen: Tentti Kirjallisuus: Schein, E. (1999) The Corporate Culture Survival Guide. San Fransisco: Jossy-Bass, suom. yrityskulttuuri -selviytymisopas, Laatukeskus Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla. TU Henkilökohtainen johtajuus (2 ov) L kl Opettaja: Paul Buhanist, Leena Seppänen Litteratur: Meddelas på föreläsningarna Förkunskaper: TU , även TU rekommenderas Ersätter kursen TU TU Grunderna i konsultering och samarbete (2 sv) 30 (3) ht Lärare: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen Innehåll: Konsultering innebär använding av den egna professionella kunskaper i utvecklingsprocesser i samarbetsrelationer. Skeden i den process i vilken förtroende och samförstånds byggs upp. Teoretiska begrepp och grundkunskaper för analys och reflektering av arbetsplatsens samarbete i en konsulterinsprocess. Examination: Föreläsningar, tentamen. TU Introduktion till samarbetets dynamik (2 sv) 30 (3) ht, föreläses hösten 2004 Lärare: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen och Niilo Hakonen Innehåll: Teoretiska begrepp och det psykodynamiska sättet att undersöka och analysera samarbete på arbetsplatsen. Följande grundbegrepp används: organisationen som ett öppet system, primär uppgift, ansvar, auktorität, gränser, roll, identitet, ledarskap och efterföljd, tysta krafter. Växelverkan och olika känslolägen undersöks utgående från dynamiken både i en stor och i en liten grupp. Examination: Föreläsningar, tentamen. TU Dialogiska metoder i konsultering (2 sv) 35 (4x3, 2x6) (period) vt Lärare: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen Innehåll: I samarbetande konsultering används kommunikativa utrymme och dialogbaserade metoder för att övervinna olika gränser som hindrar samarbete på arbetsplatsen och i nätverk. Vi undersöker och tillämpar i praktiken en sökkonferens (search conferens) och andra dialogbaserade metoder. Examination: aktivt deltagande. TU Teamdynamik (3 sv) 32 (4) vt Lärare: Anneli Pulkkis, Eija Vartiainen Innehåll: Möjlighet till undersökning och analys av teamdynamik, ledarskap och efterföljd i en arbetsgemenskap via självupplevd erfarenhet. Varje undervisningstillfälle har en experimentell, reflektiv och teoretisk del. Händelser och upplevelser analyseras utgående från tavistockisk psykodynamiska teori. Examination: Litteratur. Deltagande i kursens alla tillfällen. Till kursen väljs 30 studeranden. Ersätter kursen TU TU Ledarskap i organisationer (2 sv) L 27+0 ht Lärare: Veikko Teikari, Paul Buhanist Innehåll: Utveckling av ledarskap från hierarkiska organisationer till process-, expert- och kompetensledarskap i snabbt ändrande kunskapsintensiva organisationer. Ledarskap som interaktiv påverkan på individens, gruppens och organisationens verksamhet. Målet är också att utveckla ledarskapsfärdigheter med olika interaktiva metoder. Också gästföreläsningar. Examination: Tentamen Litteratur: Schein, E. (1999) The Corporate Culture Survival Guide. San Fransisco: Jossy-Bass, på finska yrityskulttuuri -selviytymisopas, Laatukeskus Annat litteratur meddelas på föreläsningar. TU Personal ledarskap (2 sv) L vt Lärare: Paul Buhanis, Leena Seppänen

13 498 Sisältö: Tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtajuudesta yksilökohtaisena toimintana, sen keskeisistä taitoalueista johtamisen perustilanteissa, ja antaa mahdollisuuksia kehittää omaa henkilökohtaista johtajuutta. Kurssi on vuorovaikutteinen ja perustuu osallistujien aktiiviseen toimintaan. Suorittaminen: Aktiivinen läsnäolo sekä yksilö- ja ryhmätehtävät. TU Johtaminen tuotekehitysorganisaatiossa (2 ov) L 26+0 kl Opettajat: Miia Martinsuo ja vierailevia asiantuntijoita Sisältö: Tuotekehitysorganisaatioiden erityispiirteet, asiantuntijuus, projektit ja tiimit, tuotekehityksen organisointi, tuotekehitys verkostossa, prosessikehitys, palkitseminen, oppiminen, johtajuus ja johtaminen, esimiehet ja johtajat tuotekehitysorganisaatiossa, johtamisen kehittäminen, strateginen päätöksenteko moniprojektiympäristössä. Suorittaminen: Luennot, yritysvierailu ja oppimispäiväkirjaraportti (essee). Kirjallisuus: Esitellään luennoilla. TU Tuotantoyksikön kehittäminen (2 ov) L 27+0 sl Opettajat: Paul Buhanist, Pasi Kymäläinen Sisältö: Teollisuuden muutoshankkeet keskittyen tuotantoyksikköön. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat hankkeiden käytännön toteuttamiseen ja antaa valmiuksia kehittämisprojektin suunnitteluun, organisointiin ja johtamiseen. Suorittaminen: Tentti Kirjallisuus: Kosonen ym (1998) Muutoksen etulinjassa, Karisto. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla. TU Organisaation kehittäminen (3 ov) L 27+0 kl Opettaja: Paul Buhanist, Leena Seppänen, Jouni Virtaharju Sisältö: Miten organisaatiot muuttuvat ja miten niitä voidaan kehittää? Millaisia ilmiöitä kehittämisprosesseissa esiintyy? Millaisia teoreettisia viitekehyksiä organisaation muutokselle ja kehittämiselle on esitetty? Miten organisaation kehittäjä toimii? Suorittaminen: Tentti, harjoitustyö ja case-tehtäviä. Kirjallisuus: Schein: Process Consultation, vol. II, 1987, ja luentomoniste. TU Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen (4 ov) L kl Opettaja: Matti Vartiainen ja vierailevat luennoitsijat Sisältö: Työpaikkojen (työjärjestelmien) analysointi- ja kehittämismenetelmät modernin sosioteknisen teorian ja toimintatutkimuksen näkökulmista. Kohteina ovat kehittyvät tuotanto- ja tietotyöorganisaatiot, kuten virtuaaliorganisaatiot. Analysoitavia osajärjestelmiä: toimintaympäristö, tieto- ja tietoliikenneteknologia, työ- ja kommunikaatioprosessit, töiden organisointi, organisaatio- ja tiimi-ilmapiiri, hyvinvointi työssä ja henkilöstö. Kehittäjän tehtävät ja roolit. Muutos- ja kehittämisparadigmat. Suorittaminen: Välitentti, ja laaja ryhmissä tehtävä harjoitustyö, joka on kohdeyritystä tai sen osaa koskeva kehittämissuunnitelma. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. Esitiedot: TU Suositellaan TU , TU TU Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatioissa (2 ov) L kl Opettajat: Veikko Teikari Sisältö: Hyvinvoinnin, työssä kuormittumisen ja stressin käsitteet ja tutkimus sekä stressin hallinta. Haitallisen kuormittumisen Innehåll: Målet är att öka förståelsen för ledarskap som personlig och individuell verksamhet, för centrala färdigheter i ledarskapets grundsituationer, och att ge färdighet att utveckla eget personligt ledarskap. Kursen är interaktiv och baserar sig på aktiv verksamhet. Examination: Aktiv närvaro samt individuell och gruppövningar. TU Ledarskap i produktutvecklingorganisationer (2 sv) L 26+0 (period) vt Lärare: Miia Martinsuo och besökande experter. Innehåll: Produktutvecklingsorganisationens speciella egenskaper, expertise, projekter och team, organisering av produktutveckling, produktutveckling i nätverk, processutveckling, belöning, ledarskap och ledande, förmän och ledarer i produktutvecklingsorganisationen, utvecklandet av ledarskap, strategiskt beslut i ett multiprojektområde. Examination: Föreläsningarna, företagsbesök, föreläsningsdagbok (essä). Litteratur: Litteratur meddelas på föreläsningarna. TU Utveckling av en produktionsenhet (2 sv) L 27+0 (period) ht Lärare: Paul Buhanist, Pasi Kymäläinen Innehåll: Utvecklingsprojekt inom industrin, speciellt i produktionsenheter. Målet är att bekanta studerande med projektens praktiska förverkligande och att ge färdigheter att planera, organisera och leda ett utvecklingsprojekt. Examination: Tentamen Litteratur: Kosonen et al. (1998) Muutoksen etulinjassa, Karisto. Annat litteratur meddelas på föreläsningar. TU Organisationsutveckling (2 sv) L 27+0 vt Lärare: Paul Buhanist Innehåll: Hur förändrar organisationer och hur kan dom utvecklas? Hurdana fenomen uppföras i utvecklingsprojekter? Hurdana teoretiska modeller och synpunktar för organisatoriska förändring och utveckling har presenterats? Hur organisations utvecklingsagent opererar? Examination: Tentamen, övningsarbete och caseövningar. Litteratur: Schein: Process Consultation, vol. II, 1987, och studiekompendium. TU Analys och utveckling av arbetssystem (4 sv) L vt Lärare: Matti Vartiainen och besökande föreläsare Innehåll: Arbetsplatsernas (arbetssystemen) olika analys- och utvecklingsmetoder från den moderna sosiotekniska teorins och aktionforskningens synpunkt. Utveklingsobject är produktionsoch kunskapsorgansationer, såsom virtuella organisationer. Analyserade delsystemen: handlingsomgivning, kunskap- och kommunikationteknologi, arbets- och kommunikationsprocesser, organisering, organisation- och teamatmosfär, välbefinnande i arbetet och personal. Förändring- och utvecklingsparadigm. Roller av utvecklare. Förändringens kritiska succés faktorer. Examination: Mellanförhör och en relativt omfattande utvecklingsplan för ett företag eller för en enhet inom företaget. Litteratur: Litteratur meddelas på föreläsningarna. Förkunskaper: TU Även TU , TU rekommenderas. TU Välbefinnande och stress i arbetsorganisationer (2 sv) L vt Lärare: Veikko Teikari Innehåll: Välbefinnandets, arbetsbelastningens och arbetsstressens begrepp och forskning. Förebyggande av arbetsstress i

14 499 ennaltaehkäisy työorganisaatiossa. Opintojakso soveltuu sekä perustutkintoa opiskeleville että jatko-opiskelijoille. Suorittaminen: Vierailijaluennot, case-harjotukset ja tentti. Kirjallisuus: Sutherland, Valerie J. & Cooper, Cary L. (2000) Strategic Stress Management - an organizational approach. UK: Macmillan Press ISBN Esitiedot: TU Suositellaan TU TU Organisaatioteoria (2 ov) L 20+0 kl Opettajat: Saku Mantere, Jouni Virtaharju Sisältö: Organisaatiotutkimuksen pääsuuntaukset ja niiden väliset erimielisyydet. Teoretisointi organisaatiotutkimuksessa. Suorittaminen: Luennot ja esseet. Kirjallisuus: Mary Jo Hatch (1997) Organization Theory - Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford University Press. UK. ISBN Esitiedot: TU , TU Opintojakso soveltuu sekä perustutkintoa opiskeleville että jatko-opiskelijoille TU Organisaatioiden palkitsemisjärjestelmät (3 ov) L (periodi) sl Opettajat: Matti Vartiainen, Niilo Hakonen, Kiisa Hulkko Sisältö: Palkitsemisen strateginen merkitys. Kokonaispalkitseminen: perusteet ja palkitsemistavat. Taloudelliset, organisatoriset ja psykologiset lähtökohdat. Palkitsemisjärjestelmät eri toimialoilla ja yritysten toiminnoissa. Organisaatiomuodon vaikutus palkitsemiseen. Palkitseminen dynaamisessa ympäristössä. Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen. Suorittaminen: Tentin lisäksi harjoitustöitä. Kirjallisuus: Kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla. Esitiedot: TU TU Työpsykologian erikoistyö (2-4 ov) 4+4 sk & kl sopimuksen mukaan Opettajat: Veikko Teikari ja Matti Vartiainen Sisältö: Perehdytään työpsykologian jonkin osa-alueen teoriaan, tutkimusmenetelmiin ja sovelluksiin. Suorittaminen: Tutkimusraportti ja sen esittely seminaaritilaisuudessa. TU Oppivan organisaation perusteet (3 ov) L (2) kl Opettajat: Leenamaija Otala, Matti Vartiainen ja vierailevia asiantuntijoita Sisältö: Osaaminen organisaation ja yksilön kilpailutekijänä, oppivan organisaation käsite, elinikäinen oppiminen, ydinkompetenssien analysointi, yksilön, ryhmän ja organisaation oppiminen, oppimisen tukeminen, oppimisen ja osaamisen kehittämisen johtaminen. Suorittaminen: Luennot ja luentopäiväkirjat, tentti tai essee. Kirjallisuus: Otala, L. (2000) Oppimisen etu - kilpailukykyä muutoksessa, WSOY 3. painos. Muu kirjallisuus esitellään luennoilla. TU Oppiva organisaatio, seminaari (3 ov) L sl Opettajat: Leenamaija Otala, Matti Vartiainen Sisältö: Oppivan organisaation perinne ja käsitteet. Uusimmat mallit ja teoriat. Vaihtuvia erityisteemoja, kuten innovaatiot organisaatioissa, kaaosteoria, systeemiajattelu ja organisaation muisti. Suorittaminen: esitelmät ja seminaarityöt. Kirjallisuus: Kirjallisuus esitellään seminaaritilaisuuksissa. Esitiedot: TU organisationer. Kursen är lämplig både för grundstuderande och fortsättningsstuderande. Examination: Case-övningar och tentamen. Litteratur: Sutherland, Valerie J. & Cooper, Cary L. (2000) Strategic Stress Management - an organizational approach. UK: Macmillan Press ISBN Förkunskaper: TU Även TU rekommenderas TU Organisationteori (2 sv) L 20+0 vt Lärare: Saku Mantere, Jouni Virtaharju Innehåll: Olika teoretiska perspektiv av organisation studier. Teoretisering inom organisationutforskning. Examination: Föreläsningar, esseer. Litteratur: Mary Jo Hatch (1997) Organization Theory - Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford University Press. UK. ISBN Förkunskaper: TU , TU Kursen är lämplig både för grundstuderande och fortsättningsstuderande. TU Belöningssystem i organisationer (3 sv) L (period) ht Lärare: Matti Vartiainen, Niilo Hakonen, Kiisa Hulkko Innehåll: Belöningens strategiska betydelse. Total belöning: belöningsgrunder och medel. Ekonomiska, organisatoriska och psykologiska grunder. Belöningssystem inom olika brancher och företagsfunktioner. Organisationsstrukturens inverkan på belöningen. Belöning i en dynamisk omgivning. Utveckling av belöningssystem. Examination: Tentamen och övningsarbeten. Litteratur: Litteratur meddelas på föreläsningarna. Förkunskaper: TU TU Specialarbete inom arbetspsykologi (2-4 sv) 4+4 ht & vt enligt överenskommelse. Lärare: Veikko Teikari och Matti Vartiainen Innehåll: Fördjupning av teoretisk kunskap om forskningsmetoder och tillämpningar inom något delområde inom arbetspsykologin. Examination: Forskningsrapport. Presentation av studien i ett seminarium. TU Grunderna i lärande organisation (3 sv)l (2) vt Lärare: Leenamaija Otala, Matti Vartiainen och besökande experter. Innehåll: Kompetensen som organisationens och individens konkurrensfaktor, begreppet inlärande organisation, livslång inlärning, kärnkompetenser i företagets strategi, individens, gruppens och organisationens inlärning, stöd av inlärningen, Ledning av inlärningens och kompetensens utveckling. Examination: Föreläsningarna, föreläsningsdagbok, tentamen eller essä. Litteratur: Otala, L.(2000) Oppimisen etu - kilpailukykyä muutoksessa, WSOY 3rd edition. Annan litteratur meddelas på föreläsningarna. TU Lärande organisation, seminarium (3 sv) L ht Lärare: Leenamaija Otala, Matti Vartiainen. Innehåll: Den lärande organisationens tradition och begrepp. Nya teorier och modeller för lärande organisationer. Föränderliga teman: innovationer i organisationer, kaosteori, systemtänkande och organisationens minne. Examination: Föredrag och seminararbete. Litteratur: Litteratur meddelas på seminarierna. Förkunskaper: TU

15 500 TU Oppiva organisaatio, erikoistyö (2-4 ov) L (periodi) sk & kl sopimuksen mukaan. Opettaja: Matti Vartiainen Sisältö: Jonkin yrityksen osaamisen kehittämisjärjestelmän empiirinen tutkiminen tai kirjallisuustutkimus uusimmasta kirjallisuudesta. Suorittaminen: Tutkimussuunnitelman ja -raportin laatiminen sekä tutkimuksen esittäminen erikseen järjestettävässä seminaaritilaisuudessa. Esitiedot: TU ja TU TU Osaamisen kehittäminen ja johtaminen (2 ov) L sl Opettajat: Leenamaija Otala ja Matti Vartiainen Sisältö: Kurssi käsittelee osaamis- ja tietoresurssien kehittämistä ja johtamista sekä organisaation ja ihmisten oppimisen johtamista. Kurssi toteutetaan tapaustutkimuksina. Analysoidaan yritysten ja organisaatioiden osaamisen johtamisen käytäntöjä. Kurssin painopiste vaihtelee kunkin kurssin osallistujan mukaan. Kurssi on tarkoitettu erityisesti jatko-opiskelijoille ja opintojaan syventäville. Suorittaminen: Essee ja tapauskuvaus ryhmätyönä. Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa TU Oppiminen ja oppimisympäristöt (2-4 ov) L kl Opettajat: Kurssi järjestetään Työpsykologian ja johtamisen laboratorion, Tietoliikennelaboratorion (S ) sekä Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedia laboratorion (Tik ) yhteistyönä. Kurssin yhteyshenkilöt: Matti Vartiainen, Johanna Leppävirta ja Ursula Holmström. Sisältö: a) Oppimisen ja oppimisympäristöjen perusteet. Yksilön ja ryhmän oppiminen. Oppimisen ja oppimisympäristöjen suuntaukset ja mallit. Oppimistympäristöjen oppimispsykologinen ja pedagoginen sisältö. Oppimisen sosiaalinen ja teknologinen tukemi-nen. Oppimisympäristöjen teknologiset vaihtoehdot. Suunnittelu ja arviointi. Oppimisympäristöjen oppimisvaikutukset (2 ov). b) Oppimisympäristöt käytännössä. Oppimisympäristöjen teknologia ja suunnittelu. Oppimisympäristöjen arviointi pedagogisen sisällön, oppimisvaikutusten ja käytettävyyden näkökulmista (2 ov). Suorittaminen: Kurssin osat (a) ja (b) toteutetaan limittäin. Luennot, seminaarityöt, harjoituksia, portfolio, vierailuja. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. TU Oppivan organisaation tietotuki (3 ov) L 0+26 kl Opettaja: Jyrki J.J. Kasvi Sisältö: Oppivan organisaation toiminnan tukeminen erilaisten tietojärjestelmien avulla. Aihealueet: tuotantotyön tietoympäristö, electronic performance support systems (EPPS), yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden työprosessien ja kommunikaation tukeminen. Suorittaminen: Alkutentti, 2 harjoitustehtävää internet-keskustelu ja tentti. Kirjallisuus: Kasvi, J.J.J. & Vartiainen, M. (toim.) (2000) Organisaation muisti - tieto työn tukena. Edita. Osa opetuksesta tapahtuu etäopetuksena. Course can be performed in English. Korvaa kurssin TU TU Organizational Behavior and Knowledge Management; Introduction (2-4 cr) fall Instructor: Eila Järvenpää Content: The course provides understanding about different aspects of organizational behavior and knowledge management in organizations. Topics include basic concepts in organizational TU Lärande organisation, specialarbete (2-4sv)L (periodi) ht & vt, enl. överenskommelse Lärare: Matti Vartiainen Innehåll: I specialarbetet bekantar man sig med kompetenssystem i något företag och/eller områdets nyaste litteratur och tilllämpningar. Examination: Forskningsplan och -rapport samt presentation i ett seminarium. Förkunskaper: TU och TU TU Utveckling av kunnade och ledning (2 sv) L vt Lärare: Leenamaija Otala och Matti Vartiainen Innehåll: Utveckling och ledande av kunnande och kunskapsresurer (sk. Knowledge Mangement). Ledning av inlärning för organisationer och individer. Kursen förverkligas som caseforskning. Företagens och organisationers praxis i kunnandens ledning skall analyseras. Innehållet utformas enligt kursdeltagare. Kursen är speciellt avsedd för fortsättningsstuderande och för dem som fördjupar sina studier. Examination: tentamen eller essä, praktiskt projekarbete. Litteratur: Meddelas på kursen. TU Inlärning och inlärningsomgivningar (2-4sv) L vt Lärare: Kursen förverkligas tilsammans med Telekommunikationsteknik laboratorioum (S ) och Telekommunikationsprogram och applikationer laboratorioum (Tik ). Kontaktpersoner: Matti Vartiainen, Johanna Leppävirta och Ursula Holmström. Innehåll: a) Grunder av inlärning och inlärningsomgivningar. Individens och gruppens inlärning. Inlärningens och inlärningsomgivningarnas inriktningar och teorier. Inlärningsomgivningarnas psykologiska och pedagogiska innehåll. Socialt och teknologiskt stöd för inlärningen. Inlärningsomgivningarnas teknologiska alternativ. Planering och uppskattning. Inlärningseffekt (2 sv). b) Inlärningsomgivningar i praxis. Teknologi och planering. Uppskattning från synvinkel av pedagogiska innehåll, inlärningseffekter och användbarhet (2 sv). Examination: (a) och (b) utföras samtidigt. Föreläsningar, seminararbete, övningar, portfolio, besök. Litteratur: Meddelas på kursen. TU Kunskapstöd av inlärande organisation (3 sv) L 0+26 vt Lärare: Jyrki J.J. Kasvi Innehåll: System för kunskapstöd i en lärande organisation. Teman: electronic performance support systems (EPPS), kunskapmiljön av produktionsarbete, individuellt kunskapstöd, kunskapstöd för grupparbete, arbetsprocessen och företagsnätverk. Examination: förhandstent, 2 föredrag, internet-diskussion och tentamen. Litteratur: Kasvi, J.J.J. & Vartiainen, M. (toim.) (2000) Organisaation muisti - tieto työn tukena. Edita. En del av kursen är distansundervisning. Course can be performed in English. Ersätter kurssen TU TU Organizational Behavior and Knowledge Management; Introduction (2-4 cr) fall Instructor: Eila Järvenpää Content: The course provides understanding about different aspects of organizational behavior and knowledge management in organizations. Topics include basic concepts in organizational

16 501 behavior, communication in organizations, knowledge creation and knowledge sharing within and between organizations, knowledge management and competence development, leadership and new organizational structures. Course requirements: Exam, course work. Literature: Will be announced separately. Replaces course TU TU Knowledge Management (2-3 cr) L spring Instructors: Eila Järvenpää, Eerikki Mäki Content: The course deals with knowledge management in organizations. The topics are: concepts of knowledge, and knowledge management, knowledge creation, knowledge sharing, information and communication technologies and knowledge sharing, development of knowledge management in organizations. Course requirements: Exam, seminar report and presentation. Literature: Will be announced separately. Replaces the course TU TU Individual Assignment in Organizational Behavior and Knowledge Management (2-4 cr) L (4+4) fall and spring Instructor: Eila Järvenpää, Stina Immonen, Eerikki Mäki Content: An independent theoretical or empirical study about the selected topic in organizational behavior and/or knowledge management. Course requirements: Research report and presentation. TU Organizational Behavior and Knowledge Management; special topics (1-4 cr) L Period (to be announced separately) Topic: Leadership in new business environments Instructor: Jari Ylitalo, Eila Järvenpää Course requirements: Will be announced on the course wwwpage. Literature: Will be announced on the course www-page. TU Organizational Networks and Communication (2 cr) L spring Instructors: Eila Järvenpää and Stina Immonen Content: New Organizational structures, networks of organizations. Communication within and between organizations. Managerial communication and ICT. Course requirements: Exam, seminar report and presentation. Literature: Will be announced separately. Replaces the course TU and TU TU Cross-Cultural Management (2 cr) L fall term Instructors: Eila Järvenpää and Stina Immonen Content: More and more companies and other organizations operate on global market. Individuals, teams and organizations of different nationalities meet in daily business and other activities. Skills in cross-cultural management are becoming increasingly important. The course increases the participants understanding about different cultures and about the connections of different cultural backgrounds on behavior, on ways of thinking, on working and on business practices. Course requirements: Exam, written assignment. Literature: Will be announced separately. Replaces the course TU behavior, communication in organizations, knowledge creation and knowledge sharing within and between organizations, knowledge management and competence development, leadership and new organizational structures. Course requirements: Exam, course work. Literature: Will be announced separately. Replaces course TU TU Knowledge Management (2-3 cr) L spring Instructors: Eila Järvenpää, Eerikki Mäki Content: The course deals with knowledge management in organizations. The topics are: concepts of knowledge, and knowledge management, knowledge creation, knowledge sharing, information and communication technologies and knowledge sharing, development of knowledge management in organizations. Course requirements: Exam, seminar report and presentation. Literature: Will be announced separately. Replaces the course TU TU Individual Assignment in Organizational Behavior and Knowledge Management (2-4 cr) L (4+4) fall and spring Instructor: Eila Järvenpää, Stina Immonen, Eerikki Mäki Content: An independent theoretical or empirical study about the selected topic in organizational behavior and/or knowledge management. Course requirements: Research report and presentation. TU Organizational Behavior and Knowledge Management; special topics (1-4 cr) L Period (to be announced separately) Topic: Leadership in new business environments Instructor: Jari Ylitalo, Eila Järvenpää Course requirements: Will be announced on the course wwwpage. Literature: Will be announced on the course www-page. TU Organizational Networks and Communication (2 cr) L spring Instructors: Eila Järvenpää and Stina Immonen Content: New Organizational structures, networks of organizations. Communication within and between organizations. Managerial communication and ICT. Course requirements: Exam, seminar report and presentation. Literature: Will be announced separately. Replaces the course TU and TU TU Cross-Cultural Management (2 cr) L fall term Instructors: Eila Järvenpää and Stina Immonen Content: More and more companies and other organizations operate on global market. Individuals, teams and organizations of different nationalities meet in daily business and other activities. Skills in cross-cultural management are becoming increasingly important. The course increases the participants understanding about different cultures and about the connections of different cultural backgrounds on behavior, on ways of thinking, on working and on business practices. Course requirements: Exam, written assignment. Literature: Will be announced separately. Replaces the course TU

17 502 TU Johdatus tutkimuksen tekemiseen (3 ov) sl Opettaja: Eila Järvenpää Sisältö: Tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja tutkimusmenetelmät. Määrällisen ja laadullisen tutkimusaineiston käsittely. Tutkimuksen raportointi. Tutkimusraporttien kriittinen arviointi. Opintojakso antaa valmiuksia empiirisen tutkimuksen tekemiseen ja arvioimiseen. Suorittaminen: Tentti, seminaarityö ja harjoitustehtävät Kirjallisuus: Järvenpää, E. & Kosonen, K. (1996) Johdatus tutkimusmenetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen, HUT, Industrial management and work and organizational psychology. Teaching materials no: 1. Otaniemi: TKK Offset, Uusitalo, H. (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Juva: WSOY, luennoilla ilmoitettava materiaali. Esitiedot: TU tai TU , suositellaan Mat Korvaa kurssin TU TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (3 cr) L 24+0 (3+0) fall Instructors: Professors Content: To acquaint the participant with the research methods in industrial management research, to introduce a scientific way of thinking, to discuss important scientific approaches and scientific research methods. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. Attendance in seminar sessions, examination, written assignment. Literature: Niiniluoto (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorianmuodostus, Otava and Niiniluoto, Ilkka (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen, Helsinki: Otava, pages 9-49, OR Aronson, Jerrold L (1984) A realistic philosophy of science, London: Macmillan, and Papineau, David (1996) Philosophy of Science, Oxford: Oxford University Press, pages 1-21, , and Other readings are announced at the first seminar session. Replaces the course TU Prerequisites: Master s degree. Language: English TU Research Methods in Industrial Management II (for postgraduate students) (4-7 cr) L Instructor: professors Course requirements: A student must collect at least two credits from both a and b sections Replaces the course TU (a) Licentiate & doctoral seminar (2 cr) 24+0 spring and fall, English Instructors: Veikko Teikari, Eila Järvenpää, Matti Vartiainen Content: In licentiate & doctoral seminars, on-going licentiate theses and doctoral dissertations are discussed. The objective is to analyze doctoral dissertations in the field of industrial management, and help participants in preparing their own licentiate theses and doctoral dissertations. (b) Methodology modules (1-5 cr) spring and fall, English Instructor: professors and visiting lecturers Content: The research methods courses cover five topic areas. Each student has to select at least two of the modules. The topic areas are: action research, case study, constructive, qualitative, and quantitative and statistical research. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological problems in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research results, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices. TU Introduktion till forskningsmetoder (3 sv) ht Lärare: Eila Järvenpää Innehåll: Genomförande av vetenskaplig forskning och forskningmetoder. Analys av kvantitativ och kvalitativ data. Rapportering samt kritisk utvärdering av forskningsrapporter. Studieperioden ger färdigheter för genomföring av empirisk forskning. Examination: Tentamen, seminariearbete och övningsarbeten. Litteratur: Järvenpää, E. & Kosonen, K. (1996) Johdatus tutkimusmenetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen, HUT, Industrial management and work and organizational psychology. Teaching materials no: 1. Otaniemi: TKK Offset, Uusitalo, H. (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Juva: WSOY, annan litteratur meddelas på föreläsningarna. Esitiedot: TU eller TU , Mat rekommenderas. Ersätter kurssen TU TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (3 cr) L 24+0 (3+0) fall Instructors: Professors Content: To acquaint the participant with the research methods in industrial management research, to introduce a scientific way of thinking, to discuss important scientific approaches and scientific research methods. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. Attendance in seminar sessions, examination, written assignment. Literature: Niiniluoto (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorianmuodostus, Otava and Niiniluoto, Ilkka (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen, Helsinki: Otava, pages 9-49, OR Aronson, Jerrold L (1984) A realistic philosophy of science, London: Macmillan, and Papineau, David (1996) Philosophy of Science, Oxford: Oxford University Press, pages 1-21, , and Other readings are announced at the first seminar session. Replaces the course TU Prerequisites: Master s degree. Language: English TU Research Methods in Industrial Management II (for postgraduate students) (4-7 cr) L Instructor: professors Course requirements: A student must collect at least two credits from both a and b sections Replaces the course TU (a) Licentiate & doctoral seminar (2 cr) 24+0 spring and fall, English Instructors: Veikko Teikari, Eila Järvenpää, Matti Vartiainen Content: In licentiate & doctoral seminars, on-going licentiate theses and doctoral dissertations are discussed. The objective is to analyze doctoral dissertations in the field of industrial management, and help participants in preparing their own licentiate theses and doctoral dissertations. (b) Methodology modules (1-5 cr) spring and fall, English Instructor: professors and visiting lecturers Content: The research methods courses cover five topic areas. Each student has to select at least two of the modules. The topic areas are: action research, case study, constructive, qualitative, and quantitative and statistical research. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological problems in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research results, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices.

18 503 Course requirements: Attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings. Replaces the course TU TU-91 YRITYSSTRATEGIA JA KANSAIN- VÄLINEN LIIKETOIMINTA (va 15330) Henkilöstö tavattavissa syksystä 2003 lähtien TUAS-rakennuksen tiloissa (Otaniementie 17) professori TkT Erkko Autio, professori TkT Tomi Laamanen, professori KTT Henrikki Tikkanen, professori KTT Hannele Wallenius, dosentit: professori KTT Christian Grönroos, ; professori KTT Reijo Luostarinen, ; KTT Richard Normann, professori KTT Hannele Wallenius, , professori FT Matti Pohjola suunnittelija: KTM Nina Henriksson, lehtorit: TkT Annaleena Parhankangas, Opettava tutkija: Peter Kelly, PhD, , TkT Markku Maula, International Business Linkage Program: Infocom Management Program: kanslia: Maria Tikka, telefax Opintojaksot TU Markkinointi (2,5 ov) 54 sl, suomi Opettaja: Henrikki Tikkanen Sisältö: Markkinointiprosessi ja sen erityisalueet osana yritystoimintaa. Opintojakso tarjoaa näkökulman markkinoinnin teoriaan sekä soveltamiseen käytännössä. Käsiteltäviä asioita ovat myös yrityksen markkinaympäristö, sen analysointi sekä business to business markkinoinnin erityispiirteet. Suorittaminen: Luennot, vierailijaluennot, case-harjoitus ja tentti. Kirjallisuus: Kotler, Philip, Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, 11th Edition. Opetusmonisteet. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennolla. TU Markkinatutkimusseminaari (3 ov) 24 sl ja kl, suomi Opettajat: Henrikki Tikkanen, Ilpo Ervasti ja Juha Mattsson Sisältö: Markkinatutkimuksen suunnittelu ja toteutus sekä markkinointisuunnitelman laatiminen case-yritykslle kolmen tai neljän hengen ryhmissä. Suorittaminen: Tutkimussuunnitelman esittäminen ja toisen ryhmän suunnitelman opponointi. Työn esittäminen ja toimiminen toisen ryhmän työn opponenttina. Seminaaritilaisuuksiin osallistuminen. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Muu kirjallisuus ilmoitetaan erikseen. Esitiedot: TU , TU TU Industrial Business Relationship and Networks (3 cr) L 21 fall term, English Instructor: Henrikki Tikkanen Contents: The objective of the course is to give the students insights into industrial network and customer relationship theory and their practical applications as strategic management tools through case analyses and discussions. Key topics: Networking Course requirements: Attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings. Replaces the course TU TU-91 FÖRETAGSSTRATEGI OCH INTERNA- TIONELL MARKNADSFÖRING (ao 15330) Fr.o.m hösten 2003 är personale anträffbar i TUAS-huset (Otnäsvägen 17) professor TkD Erkko Autio, professor TkD Tomi Laamanen, professor ED Henrikki Tikkanen, professor Hannele Wallenius, docentert: professor, ED Christian Grönroos, ; professor ED Reijo Luostarinen, ; ED Richard Normann; professor KTT Hannele Wallenius, , professor FD Matti Pohjola suunnittelija: EM Nina Henriksson, lektorer: TkT Annaleena Parhankangas, Undervisande forskare: Peter Kelly PhD, , TkD Markku Maula, International Business Linkage Program: Infocom Management Program: kansli: Maria Tikka, telefax Studieperioder TU Marknadsföring (2,5 sv) 54 ht, finska Lärare: Henrikki Tikkanen Innehåll: Marknadsföringsprocessen och dess specialområden som en del av företagets affärsverksamhet. Studieperioden ger en översikt över marknadsföringens teori och praktiska tillämpningar. Studieperioden behandlar också företagets marknadsomgivning, dess analys samt särdragen inom business to business marknadsföring. Examination: Föreläsningar, gästföreläsningar, case-övning och tentamen. Litteratur: Kotler, Philip, Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, 11th Edition. Studiekompendium. Annat material som meddelas på föreläsningarna. TU Marknadsundersökningsseminarie (3 sv) 24 ht och vt, finska Lärare: Henrikki Tikkanen, Ilpo Ervasti och Juha Mattsson Innehåll: Planering och förverkligande av en marknadsundersök-ning och att göra upp en marknadsföringsplan för ett case-företag i grupper av tre eller fyra personer. Examination: Presentation av undersökningsplanen och opponering av en annan grupps plan. Presentation av rapporten och opponering av en annan rapport. Deltagande i seminarietilfällena. Litteratur: Studiekompendium. Annat material som meddelas separat. Förkunskaper: TU , TU TU Industrial Business Relationship and Networks (3 cr) L 21 fall term, English Instructor: Henrikki Tikkanen Contents: The objective of the course is to give the students insights into industrial network and customer relationship theory and their practical applications as strategic management tools through case analyses and discussions. Key topics: Networking

19 504 and the digital economy. Key concepts of network theory. Core competencies and business processes in industrial networks. Customer relationship theory and models. Managerial tools for analyzing customer relationships and business networks. NOTE! The course will be arranged only if 10 or over participants register to the course Requirements: Seminar sessions, assignments. Literature: Collection of articles on the topic. TU Kansantaloustieteen perusteet (3 ov) (2 + 1) sl, suomi Opettaja: Hannele Wallenius Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää kansantaloustieteen peruskäsitteistöön ja taloudelliseen analyysiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä mikro- että makrotaloudelliset kysymykset: markkinamekanismin toiminta, kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen perusteet, kilpailu ja markkinoiden tehokkuus, taloudellinen kasvu ja suhdanteet, julkisen sektorin tehtävät ja valtiovallan harjoittama talouspolitiikka. Suorittaminen: Luennot, harjoitukset ja tentti. Kirjallisuus: Parkin, M, Economics, 5th edition, Addison-Wesley, 2000 ja luentomoniste. TU Managerial Economics (3 cr) (4 + 1) spring term, English Instructor: Hannele Wallenius Contents: Introduction to applied microeconomic theory, with emphasis on managerial decision-making; topics to be discussed include demand estimation, the theory of production, cost minimization and profit maximization, behavior of the firm, and the market structure. Requirements: Lectures, computer exercises, student presentation, final exam. Literature: Keat, P. & Young, P.: Managerial Economics: Economic Tools for Today s Decision Makers, second edition, Prentice-Hall, 2000 and lecture notes. Prerequisite: TU or some other introductory course in economics. TU International Economics (2 cr) spring term, English Instructor: Hannele Wallenius Contents: Introduction to the theory of international trade, alternative trade theories, trade policy, and economic integration; introduction to international finance, foreign exchange market, balance of payments problems, and policy alternatives. Requirements: Lectures, follow-up presentations of a specific international macroeconomics topic. Literature: S. Husted & M. Melvin: International Economics, 5th ed., Addison Wesley Longman, Prerequisite: TU or some other introductory course in economics. TU Kansantaloustieteen vaihtuvasisältöinen opintojakso (1-5 ov) V sl ja kl Opettaja: Hannele Wallenius Sisältö: Vaihtelee. Mahdollisuus myös kirjapakettitentteihin. Ota yhteys asianomaiseen opettajaan. Suorittaminen: Vaihtelee. Esitiedot: TU , suositellaan myös muita kansantaloustieteen opintoja. TU Economics of European Integration (2cr) 20, fall term, English Instructor: Hannele Wallenius Contents: This course introduces the main concepts behind the economics of European integration and applies them to the current development of European Union and its politics. The and the digital economy. Key concepts of network theory. Core competencies and business processes in industrial networks. Customer relationship theory and models. Managerial tools for analyzing customer relationships and business networks. NOTE! The course will be arranged only if 10 or over participants register to the course Requirements: Seminar sessions, assignments. Literature: Collection of articles on the topic. TU Grundkurs i nationalekonomi (3 sv) (2+1) ht, finska Lärare: Hannele Wallenius Innehåll: Syftet av studieperioden är att bekanta sig med nationalekonomiska begrepp och ekonomisk analys. Både mikro- och makroekonomiska frågor behandlas: konsumenternas och företagens beteende, konkurrens och effektivitet, ekonomisk tillväxt och konjunkturer, den offentliga sektorn och ekonomisk politik. Examination: Föreläsningar, övningar och tentamen. Litteratur: Parkin, M, Economics, 5th edition, Addison-Wesley, 2000 och studiekompendium. TU Managerial Economics (3 cr) (4 + 1) spring term, English Instructor: Hannele Wallenius Contents: Introduction to applied microeconomic theory, with emphasis on managerial decision-making; topics to be discussed include demand estimation, the theory of production, cost minimization and profit maximization, behavior of the firm, and the market structure. Requirements: Lectures, computer exercises, student presentation, final exam. Literature: Keat, P. & Young, P.: Managerial Economics: Economic Tools for Today s Decision Makers, second edition, Prentice-Hall, 2000 and lecture notes. Prerequisite: TU or some other introductory course in economics. TU International Economics (2 cr) spring term, English Instructor: Hannele Wallenius Contents: Introduction to the theory of international trade, alternative trade theories, trade policy, and economic integration; introduction to international finance, foreign exchange market, balance of payments problems, and policy alternatives. Requirements: Lectures, follow-up presentations of a specific international macroeconomics topic. Literature: S. Husted & M. Melvin: International Economics, 5th ed., Addison Wesley Longman, Prerequisite: TU or some other introductory course in economics. TU Föränderlig studieperiod i nationalekonomi (1-5 sv) V ht och vt Lärare: Hannele Wallenius Innehåll: Varierar. Möjlighet att skriva litteraturtentamen. För nogrannare information kontakta läraren. Examination: Varierar. Förkunskaper: TU , även andra studienperioder inom nationalekonomi rekommenderas. TU Economics of European Integration (2cr) 20, fall term, English Instructor: Hannele Wallenius Contents: This course introduces the main concepts behind the economics of European integration and applies them to the current development of European Union and its politics. The

20 505 course begins with a short historical background of the European Union and its trade policy. After that the following macroeconomic aspects of an economic and monetary union will be covered: theory of Optimum Currency Areas and its critique, the role of European Central Bank and the conduct of monetary policy post-emu, macroeconomic stabilization, fiscal discipline, and fiscal federalism in a currency union. The course will also help to understand the economic implications of EU enlargement. Course requirements: Lectures, student presentations, final exam. Literature: Will be announced later. Teknillisen korkeakoulun eri laitokset saattavat hyväksyä kansantaloustieteen suorittamisen pää- tai sivuaineena. Sivuaineen opinnot voidaan suorittaa joko kokonaan TKK:lla tai osa opinnoista voi muodostua esim. JOO-sopimuksella suoritetuista ainetai syventävistä opinnoista toisessa korkeakoulussa tai ulkomailla suoritetuista opinnoista. Kansantalouden syventävistä opinnoista on sovittava etukäteen Hannele Walleniuksen kanssa. TU New Venture Development (3 + 1 cr) L (2 + 3) fall term, English Instructor: Peter Kelly Contents: While it is not possible to teach someone to be an entrepreneur, this course will provide participants with a feel for what the experience is like to start-up and successfully manage a new venture. We will provide a toolkit for students to technically evaluate potential opportunities; a necessary step in determining whether to prepare a business plan. Course requirements: Participation in the course sessions, preparation of an opportunity assessment report, case analyses. Literature: Cases and other additional material will be delivered on course sessions. TU Strategic Management of Technology and Innovation (3 cr) L (2 + 3) fall term, English Instructor: Annaleena Parhankangas Contents: Nature of technology and innovation; management of technology and competence portfolios; technology acquisition; technology exploitation; innovation processes; designing technology strategy. Literature: The course book will be announced separately. Requirements: Written assignment on the technology strategy of an existing firm; examination. Prerequisites: TU and, in addition, TU ; other ways of fulfilling the prerequisites can be discussed with the instructor of the course. TU Entrepreneurial Finance (4 cr) L (4 + 4) spring term; English Instructor: Peter Kelly Contents: This course provides a basic overview of the various sources of debt and equity finance available to entrepreneurs to support growth and development. We will discuss a number of topics including sources of equity capital, structuring deals, pricing equity stakes, negotiating the deal, managing the relationship with investors, and realizing value:exit routes. Literature: Cases and notes delivered in class. Course requirements: Individual case write-ups, participation, final assignment. Replaces the course TU TU Strategic Management in the Telecommunications Industry (2 cr) L (2 + 2) spring term, English Instructor: Jan Feller course begins with a short historical background of the European Union and its trade policy. After that the following macroeconomic aspects of an economic and monetary union will be covered: theory of Optimum Currency Areas and its critique, the role of European Central Bank and the conduct of monetary policy post-emu, macroeconomic stabilization, fiscal discipline, and fiscal federalism in a currency union. The course will also help to understand the economic implications of EU enlargement. Course requirements: Lectures, student presentations, final exam. Literature: Will be announced later. Tekniska högskolans olika institutioner kan godkänna nationalekonomi som huvudämne eller som biämne. Nationalekonomi undervisas på svenska till exempel vid Svenska handelshögskolan. Biämnet kan avläggas antingen i Tekniska Högskola eller i ett annat universitetet i Finland eller utomlands. För vidare information kontakta Hannele Wallenius. TU New Venture Development (3 + 1 cr) L (2 + 3) fall term, English Instructor: Peter Kelly Contents: While it is not possible to teach someone to be an entrepreneur, this course will provide participants with a feel for what the experience is like to start-up and successfully manage a new venture. We will provide a toolkit for students to technically evaluate potential opportunities; a necessary step in determining whether to prepare a business plan. Course requirements: Participation in the course sessions, preparation of an opportunity assessment report, case analyses. Literature: Cases and other additional material will be delivered on course sessions. TU Strategic Management of Technology and Innovation (3 cr) L (2 + 3) fall term, English Instructor: Annaleena Parhankangas Contents: Nature of technology and innovation; management of technology and competence portfolios; technology acquisition; technology exploitation; innovation processes; designing technology strategy. Literature: The course book will be announced separately. Requirements: Written assignment on the technology strategy of an existing firm; examination. Prerequisites: TU and, in addition, TU ; other ways of fulfilling the prerequisites can be discussed with the instructor of the course. There is also a possibility to examine selected books. TU Entrepreneurial Finance (4 cr) L (4 + 4) spring term; English Instructor: Peter Kelly Contents: This course provides a basic overview of the various sources of debt and equity finance available to entrepreneurs to support growth and development. We will discuss a number of topics including sources of equity capital, structuring deals, pricing equity stakes, negotiating the deal, managing the relationship with investors, and realizing value:exit routes. Literature: Cases and notes delivered in class. Course requirements: Individual case write-ups, participation, final assignment. Replaces the course TU TU Strategic Management in the Telecommunications Industry (2 cr) L (2 + 2) spring term, English Instructor: Jan Feller

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS

AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS 818 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty 8.7.2013 EDELTÄJÄT A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are only in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and the

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvavuusluettelo, päivitetty / opintopalvelut

T307 Tuotantotalouden laitos Korvavuusluettelo, päivitetty / opintopalvelut A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi Telecommunications Managementpääaineessa ELEC-A7900 Telecommunications Forum L

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kursen på svenska, TU-A1200 En svenskspråkig kurs ordnas parallellt med den finska Kurskoden är TU-A1200, anmäl er i Oodi Skilda föreläsningar

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet Course Arrangements 2017 see the home page at https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=13403 Taneli Riihonen 20.02.2017 Anyone not understanding

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Ohjeita moduuleja suorittaville opiskelijoille opintotilanteen mukaan: 1. Opiskelija

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are only in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and the

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kursen på svenska, TU-A1200 En svenskspråkig kurs ordnas parallellt med den finska Kurskoden är TU-A1200, anmäl er i Oodi Skilda föreläsningar

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi V-S Teknologiateollisuus ry vaalikokous 10.11.2008 Thomas Westerholm Åbo Akademi PBI Research Institute Teknologisen kehityksen taustalla Copyright

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are mostly in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2007 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Tapani Raiko Matti Aksela TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Jukka Kurki For English speaking students The lectures of this course are mostly in Finnish on spring semester 2016. The assignment, weekly exercises and

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot