TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 KASSANDRA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Interkult Kassandra (Kassandra ry) on kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Vuodesta 2000 toimineen Interkult Kassandran toiminta on yhteiskunnallisen muutoksen myötä kehittynyt ja monipuolistunut. Viimeisten tutkimusten mukaan 14 %:lla pääkaupunkiseudun vuotiaista nuorista on maahanmuuttajatausta (Helsingin kaupungin opetusvirasto 2014). Muun muassa tästä syystä Interkult Kassandran fokus on entistä vahvemmin lapsissa ja nuorissa. Interkult Kassandra toimii valtakunnallisesti ja järjestää taide- ja kulttuurityöpajoja koululaisille ja päiväkoti-ikäisille, mutta myös aikuisille ja ikäihmisille. Kerran vuodessa järjestettävä esittävän taiteen festivaali InterKultFEST nostaa vuonna 2015 esiin erityisesti nuoria kotimaisia taiteentekijöitä. Taide ja kulttuuri työvälineenään Interkult Kassandra mahdollistaa ihmisten ja kulttuurien kohtaamisen ja edistää suvaitsevaisuutta. Yhteisön vuoden 2014 aikana päivittyneessä nimessä (kulttuuriyhdistämö, kulturplattform, culture hub) tiivistyy toiminnan interkulttuurinen ydin ja tavoite. Vuosi 2015 on Interkult Kassandran 15 vuotisjuhlavuosi. INTERKULTUURINEN TYÖPAJATOIMINTA TYÖPAJAT PÄIVÄKOTI-IKÄISILLE JA KOULULAISILLE Interkult Kassandra on vuosien ajan tuottanut lapsille suunnattuja interkulttuurisuutta taiteen keinoin käsitteleviä kasvatuspaketteja, yksittäisiä työpajoja ja koko koulun osallistavia pajapäiviä. Työpajat ovat tilattavissa valtakunnallisesti maksua vastaan. Työpajoja ohjaavat kokeneet eri taidealojen kanta- ja maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset. Työpajat koostetaan siten, että lapset ehtivät sisäistää niin taiteellisen kuin kulttuurisenkin annin. Uusiin vaikutteisiin, lauluihin, leikkeihin, tarinoihin, kieleen ja huumoriin tutustutaan pehmeästi eri taidemuotojen kautta. Pajapäiviin on mahdollista liittää myös ohjelmallisia osuuksia. Eri-ikäisille lapsille suunnitellaan luokka-asteet huomioonottavia kokonaisuuksia. Työpajatoimintaa toteutetaan lisäksi myös hankerahoituksella, jolloin toiminta on kouluille ja päiväkodeille ilmaista. Toiminnasta tiedotetaan erityisesti oppilaitoksia, joissa Interkult Kassandran toiminta ei ole ennestään tuttua. TYÖPAJAT IKÄIHMISILLE Interkult Kassandra hakee erillistä avustusta toteuttaakseen viidettä vuotta ikäihmisille suunnattua työpajatoimintaa myös toimintavuoden 2015 aikana. Vanhusten hoivakoteihin ja palvelukeskuksiin vietävät interkulttuuriset työpajat

2 tarjoavat virikkeitä ja parantavat hoitolaitoksissa asuvien vanhusten elämänlaatua. Työpajat tuovat esiin kulttuurien moninaisuutta ja saavat vanhukset ja muistisairaat jakamaan omia kokemuksiaan ja elämäntarinoitaan eritaustaisten ihmisten kanssa. ESITTÄVÄN TAITEEN TYÖPAJAT NUORILLE Interkult Kassandra on järjestänyt teatteri-ilmaisutyöpajoja pääkaupunkiseudun maahanmuuttajataustaisille nuorille jo seitsemän vuoden ajan. Vuonna 2015 hanketta kehitetään entistä vahvemmin eri esittävän taiteen muotoja kattavaksi. Samalla uudistetaan hankkeen nimeä ja ilmettä yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tarjota mahanmuuttajataustaisille nuorille esittävä taide mahdollisuutena vahvistaa esiintymistaitoja ja minäkuvaa, oppia ryhmässä toimimista ja yhteistyötaitoja sekä antaa itsevarmuutta. Työpajat ovat osallistujille ilmaisia ja ne on suunniteltu vuotiaille tytöille ja pojille. Osa työpajoista on tarkoitettu vain tytöille, osa pojille. Myös osallistujien ikäjakauma harkitaan ryhmäkohtaisesti. Työpajat järjestetään Interkult Kassandran yhteistyökumppaneiden tiloissa; pääkaupunkiseudun asukastaloissa, kouluissa ja taidetaloissa. Työpajojen työjärjestys seuraa koulujen lukuvuotta. Tammikuussa 2015 jatkavat työtään syksyn 2014 aikana kootut ryhmät. Kaikissa ryhmissä valmistellaan harjoitteiden ohessa esitysdemo, joka perustuu joko valmiiseen käsikirjoitukseen tai nuorten itse kirjoittamaan tekstiin. Loppudemot nähdään toukokuussa 2015 Loistava näkymä -iltamissa Teatterimuseossa. Ryhmät vierailevat kerran kaudessa seuraamassa ammattiteatterin esitystä ja lisäksi heille tarjotaan mahdollisuus syventyä muutaman työpajakerran ajan esimerkiksi maskeeraukseen, puvustukseen, lavastukseen tai muuhun haluamaansa esityksen rakentamisen osa-alueeseen. Koulujen kesälomien aikaan järjestetään intensiivikurssi omistautuneimmille harrastajille. Ryhmien ohjaajat ovat esittävän taiteen ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus erityisryhmien kanssa toimimisesta. Taustoiltaan monipuoliset ohjaajat pystyvät tutustuttamaan nuoret erilaisiin teatterin, tanssin, klovnerian sekä urbaaniin katukulttuurin muotoihin. Ryhmät osallistuvatmahdollisuuksien mukaan syyskuussa 2014 järjestettävän InterKultFEST -tapahtuman sisällölliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Interkult Kassandra hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta jatkaakseen hanketta. KASSANDRAKUORON TYÖPAJAT Interkulttuurinen, naisista koostuva Kassandrakuoro jatkaa toimintaansa. Kuoro harjoittelee viikoittain ja esiintyy ahkerasti. Kuoron jäsenet tuovat mukanaan laulunsa ja tarinansa ja antavat ne eteenpäin kuorolle. Uusille laulajille järjestetään koelaulutilaisuus. Kuorotyöpajat ovat osallistujille maksullisia. TYÖPAJAOHJAAJAKOULUTUS Interkult Kassandra käynnistää toimintavuoden aikana pilottihankkeen, jonka tavoitteena on luoda koulutusmalli työpajaohjaajan ammatillista pätevyyttä todistavasta sertifikaatista. Ohjaajakoulutus suunnitellaan yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen, Metropolia ammattikorkeakoulun sekä opetushallituksen/opetusviraston kanssa. Pilotoitavan koulutuskokonaisuuden aikana Interkult Kassandra tarkentaa laatukriteereitään ja vaatimuksiaan. Prosessi tuottaa laatukäsikirjan, joka tulevaisuudessa ohjaa Interkult Kassandran rekrytointia.

3 Ohjaajakoulutuksen ohjaajille antaman sertifikaatin avulla pystytään jatkossa tehostamaan ohjaajien kiinnittämistä työtilaisuuksiin. Koulutuksella pyritään myös takaamaan työpajojen laatu ja ohjaajien pedagoginen taito, joka muovautuu kunkin kohderyhmän tarpeisiin. Työpajakokonaisuuksien kirjoa pystytään laajentamaan ja niiden rakennetta selkeyttämään. Koulutuskokonaisuus antaa ohjaajalle todistuksen, jonka lisätä ansioluetteloonsa ja jota hyödyntää työnhaussa. Samalla ohjaajalle tarjotaan mahdollisuus ammattitaitonsa päivittämiseen ja syventämiseen. Koulutuksen aikana ohjaajan on mahdollista kehittää työpajaideoitaan ammattilaisen ohjaamana vastaamaan kohderyhmien ja tilaajien tarpeita. Ohjaaja on valmiimpi vastaanottamaan erilaisia työtarjouksia sekä suunnittelemaan työpajojen sisältöjä vaivattomammin. Hankkeen pedagogista toteutumista seuraamaan perustetaan yhteistyökumppaneista koostuva ohjausryhmä. Tutkitaan tarvetta hakea hankkeen toteuttamiseksi kohdeavustusta. ESITTÄVÄN TAITEEN FESTIVAALI - INTERKULTFEST 2015 Syksyllä 2014 pilotoidun festivaalin tapaan syyskuussa 2015 järjestettävän tapahtuman pääyhteistyökumppaneina jatkavat Stoan ja Vuotalon kulttuurikeskukset Itä-Helsingissä sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Edellisvuodesta poiketen InterKultFEST 2015 on esiintyjiltään pääosin kotimainen. Yleisötyön ja kouluissa tapahtuvan työpajatoiminnan volyymia on nostettu ja nuorten osallistujuutta suunnittelu- ja tuotantoprosessissa korostettu. Festivaalikonseptissa on säilytetty hyväksi havaittuja toimintamuotoja, lisätty uusia sekä poistettu toimimattomaksi koettuja. InterKultYOUTH -tapahtuma integroidaan osaksi osallistuvien koulujen työjärjestystä. InterKultSEMINAR järjestetään tällä kertaa kotimaisen painotuksen vuoksi yhteistyössä kulttuurikeskus Caisan kanssa (vrt. vuonna 2014 yhteistyössä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa). Teema pohjaa taidelähtöiseen nuorisotyöhön. InterKultFEST 2015:n yleisötyö keskittyy koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja nuoret osallistavaan työpajatoimintaan. Kouluissa koulupäivän aikana toteutettavia työpajoja ohjaavat ammattitaiteilijoiden ryhmät, jotka edustavat eri esittävän taiteen muotoja. Osa ryhmistä myös esiintyy festivaaleilla. Neljä ohjaavaa ryhmää valitaan suomalaisista ja kaksi pohjoismaisista esittävän taiteen ammattiryhmistä. Ryhmät ovat kokoonpanoltaan interkulttuurisia ja omaavat entuudestaan kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työpajatyöskentelystä. Työpajamateriaali kootaan pieniksi esitysdemoiksi, jotka nähdään InterKultYOUTH - tapahtumassa. Kouluissa tehtävän työpajatoiminnan lisäksi festivaalin ohjelmistossa nähdään kolme kotimaista sekä yksi-kaksi ulkomaista ammattilaisryhmän esitystä. Kolmen kotimaisen festivaaliesityksen löytämiseksi avataan avoin teoshaku. Festivaalikokonaisuutta kuratoimaan kootaan asiantuntijaryhmä, joka koostuu festivaalin yhteistyökumppaneista. Lisäksi kuullaan eri alojen neuvonantajia koko prosessin ajan. Palkataan markkinoinnin ja tiedotuksen ammattilainen toteuttamaan festivaalin viestintäsuunnitelmaa sekä osa-aikainen festivaalikoordinaattori/tuottaja vastaamaan tapahtuman käytännön toteutumisesta. Merkittävän osan festivaalin kokonaisbudjetista muodostaa Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö. Muu budjetti katetaan valtion sekä yksityisten rahastojen myöntämin avustuksin.

4 YHTEISTYÖ Toimintavuoden aikana korostetaan yhteistyön merkitystä tapahtumien ja työpajatoiminnan kehittämistyössä ja järjestämisessä. Vanhojen yhteistyökumppanuuksien lisäksi solmitaan uusia. Toimitaan tarvittaessa asiantuntijan tai osatoteuttajan roolissa yhteistyökumppanien hankkeissa. Yhteistyötä kansainvälinen kulttuurikeskus Caisan kanssa jatketaan järjestämällä työpajoja esikouluikäisille ja koululaisille. Thilé Danse ryhmän kanssa syksyllä 2014 ensi-iltansa saanut La Voix des Femmes tanssiteos jatkaa kiertuesityksenä. VIESTINTÄ Niukat voimavarat kohdistetaan strategisesti tärkeimpiin asioihin ja samalla tavoitellaan näkyvyyttä Interkult Kassandran toiminnalle. Vuonna 2014 päivitetty visuaalinen ilme ulotetaan kattamaan kaikki Kassandran tiedotus- ja markkinointimateriaali. Kotisivujen sisältöä päivitetään jatkuvasti. Kiinnitetään entisestään huomiota yhdenmukaisen termistön käyttöön kaikessa organisaation toiminnassa. Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) integroidaan tärkeäksi osaksi kokonaisviestintää. Kehitetään edelleen kolmella kielellä ilmestyvää uutiskirjettä sisällöltään kiinnostavammaksi. Erityisesti oppilaitoksille suunnattavaa viestintästrategia päivitetään valtakunnalliseksi. Käynnistetään julkista keskustelua ei ainoastaan perinteisessä mediassa, vaan myös nuorten suosimissa päivittäismedioissa ja erilaisissa matalan kynnyksen sosiaalisen median sovelluksissa. Keinoja nuorten osallistamiseksi tutkitaan ja kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Toimintavuoden aikana osallistutaan toiminnan kannalta tärkeiden kohderyhmien tavoittamiseksi eriteemaisille messuille ja tapahtumiin (mm. opetusalan Educa messut, Vantaan kulttuuripalveluiden järjestämä Sun festival, Maailma kylässä -festivaali). ORGANISAATIO JA HALLINTO TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA Vakituinen henkilöstö pidetään taloudellisista syistä kahden henkilön suuruisena. Yhteisön operatiivisena johtona jatkaa toiminnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja yhteistyössä. Osa-aikainen toimistoassistentti jatkaa työsuhteessaan Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n työllistämishankkeen työllistämänä aina kevätkauden loppuun saakka. Kevätkaudella palkataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa määräaikainen markkinoinnin ja tiedotuksen ammattilainen toteuttamaan festivaalin viestintäsuunnitelmaa. Osa-aikainen festivaalikoordinaattori/tuottaja palkataan huolehtimaan festivaalihankkeen käytännön sujuvuudesta. Interkult Kassandra tarjoaa edellisvuosien tapaan korkeakouluharjoittelijoille työharjoittelupaikkoja tuotannollisissa tehtävissä. HALLITUS JA TOIMIKUNNAT Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista sääntömääräistä jäsenkokousta. Syyskokouksessa 2014 valittu hallitus jatkaa työtään syyskokoukseen 2015 saakka. Hallituksen rinnalla työskentelee tarpeen mukaan koottuja ja kokoontuvia työryhmiä. Ohjaajakoulutuksen pedagogista kokonaisuutta varten kootaan erillinen asiantuntijaryhmä. Purkautuneen Kassandran Ystävät ry:n aktiiviset jäsenet muodostanevat yhteisön

5 varainhankintaa ja yritysyhteistyötä edistävän toimikunnan. TOIMITILAT Kassandran toimisto sijaitsee Aleksanterin teatterissa (Bulevardi 23 27, Helsinki). Bulevardilla sijaitsevat myös Kassandran varastotilat (Bulevardi 19). Muita tiloja hankitaan ja/tai vuokrataan tarpeen mukaan. Suuri osa varsinaisesta työpaja- ja muusta taidetoiminnasta tapahtuu yhteistyökumppaneiden tiloissa. TALOUS Kassandra ry:n toiminta rahoitetaan Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen ja valtion toiminta-avustuksilla, hankekohtaisilla kohdeavustuksilla sekä oman toiminnan tuotolla. Vuonna 2015 pyritään saamaan yhteisö mukaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman kohdennetun toiminta-avustuksen piiriin. Talousarvio vuodelle 2015 on rakennettu siten, että se mahdollistaa kahden kokopäiväisen työntekijän toimimisen. Nuoriso-, varhaiskasvatus- ja vanhustyötä edistävien työpajahankkeiden ja interkulttuurisuutta käsittelevän festivaalin suoriin kuluihin haetaan hankeavustuksia. Toimintavuoden aikana panostetaan erityisesti varainhankintastrategian tarkentamiseen sekä yritysyhteistyökumppanuuksien luomiseen. Taloutta seurataan yhdistyksen hallituksessa. Käsitelty Kassandra ry:n hallituksen kokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisältö 1. YLEISTÄ... 4 2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 2016... 5 2.1. Karjalainen Nuorisoliitto

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

YHTEENVETO. lenopetuksessa. Kotisuomi-hanke hyödyntää näitä menetelmiä koulutuksissaan, joita järjestetään ympäri

YHTEENVETO. lenopetuksessa. Kotisuomi-hanke hyödyntää näitä menetelmiä koulutuksissaan, joita järjestetään ympäri VUOSIKERTOMUS 2012 YHTEENVETO 1 Toimintavuosi 2012 käynnistyi Kansainvälinen taidekeskus Kassandrassa muutoksilla. Kassandran johtoon nousivat jo edellisvuoden kesäkuussa kiinnitetyt toiminnanjohtaja Cátia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus Helsingin kulttuurikeskus tys Selvi terin eat t e k sta e Nuk s k sku e k e u al 2012 Selvitys Nukketeatterin aluekeskuksesta 2012 Langat käsissä A N N A N TA L O CAISA E S PA N L AVA K A N N E LT A L

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007. Tikkurilan Teatteri ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA 2007. Tikkurilan Teatteri ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Tikkurilan Teatteri ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 1 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen päätehtävänä on monipuolisen teatteritaiteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys Ry Sivu 1 / 7

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys Ry Sivu 1 / 7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää näyttämötaidetta toimialueellaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot