EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Aika klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo Mäkitalo Esa Vainio Maaret Virta Jukka Vihervuori Juhani Sillanpää Marjatta jäsen jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Salminen Petri valtuuston 2. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä estynyt 92 käsittelyn ajan klo Aalto Johanna pöytäkirjanpitäjä Rupponen Kari talousjohtaja esittelijänä :n 92 ajan Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Johanna Aalto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kylloinen ja Simo Lähteenmäki. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Päivi Kyllöinen Simo Lähteenmäki Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastossa keskiviikkona klo Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Käsitellyt asiat Sivu 84 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n 4 yhdistymissuunnitelma 85 Tilapäisen lainan myöntäminen kehittämishankkeisiin, valtuutuksen jatkaminen 86 Työllistämistuki yleishyödyllisille yhdistyksille (koroton työllistämislaina) Henkilöstöraportti vuodelta Kunnan omistamien tilojen vuokraus / ohjeet ja taksa 9 89 Honkilahden ja Hinnerjoen lähikirjastojen automatisointi laajennettua aukioloa varten 90 Määräalan myyminen Raimo Laihon kuolinpesän osakkaille, Eurakoski Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat 18

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymissuunnitelma 239/ /2015 Khall 84 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n tiedote : Kaksi kunnallista jätehuoltoyhtiötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Satakierto Oy ovat käynnistäneet selvitystyön yhdistymisestä. Tavoitteena on vahvistaa kummankin yrityksen ja niiden omistajien toimintaedellytyksiä jätehuollon muuttuvassa ja entisestään kiristyvässä toimintakentässä jatkossa. Yhdistymisellä uskotaan saavutettavan merkittäviä synergiaetuja isompien jätemäärien, resurssien ja osaamisten sekä jo aikaansaatujen pitkän aikajänteen jätteen hyödyntämisratkaisujen mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen kautta. Näiden myötä voidaan tuottaa kuntalaisten jätehuollon palvelut entistä kattavammin, tehokkaammin ja edullisemmalla hinnalla. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on vuonna 1995 perustettu, 13 kunnan omistama ja noin asukkaan alueen jätehuoltoa hoitava yhtiö (Forssan, Loimaan, Akaan, Sastamalan ja Someron seudut). Yhtiön liikevaihto on noin 8,5 M. Vastaavasti Satakierto Oy on neljän kunnan ja noin asukkaan alueen jätehuoltoa hoitava yhtiö (Eura, Huittinen, Säkylä ja Köyliö), jonka liikevaihto on noin 2,5 M. Henkilöstöä LHJ:ssa on 41 henkilöä ja Satakierrossa 8 henkilöä. Fuusio ei vaikuta henkilöstön asemaan. Yhtiöiden päätoimipaikat sijaitsevat LHJ:n osalta Forssan Kiimassuolla ja Satakierto Oy:n osalta Köyliön Hallavaarassa. Kummankin yhtiön alueella palvelut kuntalaisille tulevat jatkumaan ennallaan. Yhdistymisessä Satakierto Oy sulautuu suunnatun osakeannin kautta Loimi-Hämeen Jätehuoltoon. Aikataulullisesti yhdistymisprosessin arvellaan kestävän vuoden loppuun. Tavoitteena on, että uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta. Yhdistymisen myötä Satakierron omistajakunnat tulevat mukaan Loimi-Hämeen Jätehuollon uusiksi omistajiksi ja myös yhtiön hallitukseen. Yhdistymisen myötä tulee perustettavaksi myös uusi yhteinen Jätelautakunta, joka tulee aloittamaan toimintansa samaan aikaan, kun uusi yhtiö aloittaa toimintansa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n omistajakuntien ja pidettyjen neuvottelujen pohjalta on laadittu päivitetyt yhdistymisasiakirjaluonnokset kuntien käsiteltäväksi. Valmistelun aikana on laadittu seuraavat asiakirjat: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymisselvitys, Päivitetty luonnos Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymissopimukseksi Päivitetty luonnos Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakassopimukseksi, Päivitetty luonnos Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestykseksi, Luonnos hallituspaikkojen jakomalliksi, Yhtiöiden omistajakuntia pyydetään antamaan mahdolliset kommenttinsa ja muutosehdotukset yhdistymisdokumentaatioon keskiviikkoon mennessä. Kuntien välinen yhteisneuvottelu yhtiöiden

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) yhdistymissuunnitelmasta järjestetään Yhdistymisasiakirjat esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus toteaa, että Euran kunnan osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymisvalmistelua voidaan jatkaa yhdistymisasiakirjoissa kuvatulla tavalla. Kunnanjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan sopimusasiakirjoihin mahdollisesti tehtävistä tarkennuksista. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Tilapäisen lainan myöntäminen kehittämishankkeisiin, valtuutuksen jatkaminen 238/ /2015 Khall 85 Kunta on myöntänyt vuodesta 2002 lähtien euralaisille yhteisöille ja järjestöille kehittämishankkeisiin tilapäistä lainaa käytössä oleviin alue-, rakenne- ja maaseutupoliittisiin järjestelmiin. Rahoitusmahdollisuuksia avautuu mm. EU:n ja kansallisten tavoiteohjelmien ja erityisrahastojen kautta. Valtuusto on myöntänyt kunnanhallitukselle oikeuden enintään euron määräaikaisten tilapäisluottojen myöntämiseen kunnan alueella toteuttaviin ja kunnan toimintastrategiaa tukeviin kehittämishankkeisiin. Valtuutus on päättynyt Tilapäisluottoa koskevaa valtuutusta voitaisiin jatkaa edelleen kahdella vuodella. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää jatkaa tilapäisluoton myöntämistä koskevaa valtuutusta saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Työllistämistuki yleishyödyllisille yhdistyksille (koroton työllistämislaina) 238/ /2015 Khall 86 Kunnanhallitus on myöntänyt korotonta tilapäislainaa euralaisille yhdistyksille, jotka ovat palkanneet työttöminä olevia henkilöitä erilaisiin tehtäviin yhdistyksen palkkalistoille. Yhdistys maksaa lainan takaisin, kun työllistämisjakso on päättänyt. Tilapäistä työllistämislainaa on myönnetty 1200 euroa yhtä työllistämisjaksoa varten. Toiminta on perustunut ELY-keskuksen hyväksymiin EU-projekteihin, joita ovat hallinnoineet mm. Lännen Kyläyhdistys ja Työllistävät Järjestöt ry. Hankkeiden tavoitteena on tukea vaikeasti työllistettävien henkilöiden työkyvyn ylläpitämistä tuetun työllistämistoiminnan avulla. Työllistukilaina osoitetaan valtuuston hyväksymästä enintään euron tilapäisluottojen myöntämisvaltuudesta. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan kyseiset työllistämislainat myöntää talousjohtaja. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää, että kunta päättää myöntää edelleen korottomia työllistämislainoja euralaisille yhdistyksille vaikeasti työllistettävien henkilöiden palkkaamiseen. Työllistämislainan määrä on euroa/työllistämisjakso. Lainan myöntää talousjohtaja. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Henkilöstöjaosto Kunnanhallitus Henkilöstöraportti vuodelta / /2015 Henkjaos Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti kuvaa osittain toteutunutta kehitystä. Tavoitteena on, että raportti sisältää myös varautumisen tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa sekä toteutumisen seurannassa. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa kokonaiskuva henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittymisestä, suorituskykyyn liittyvistä asioista kuten osaaminen, poissaolot sekä henkilöstökustannusten kehittymisestä. Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstöraporttia kokouksessaan Henkilöstöraportti 2014 on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Khall 87 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöjaosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. Henkilöstöjaosto: Merkittiin tiedoksi. Henkilöstöraportti 2014 on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnan omistamien tilojen vuokraus / ohjeet ja taksa 149/ /2015 Tekla Hallintosäännön 47:n kohta 12 mukaisesti kukin toimielin ratkaisee toimialan hallinnassa olevien tilojen luovuttamisen periaatteet ja käytöstä perittävät maksut kunnanhallituksen mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Tekninen lautakunta on päättänyt kunnan omistamien tilojen vuokrauksen periaatteet ja taksan. Tämä päätös on annettu noudatettavaksi alkaen kaikille hallintokunnille. Tilojen vuokraus ei ole kuitenkaan sujunut ohjeiden mukaisesti. Vuokrauspäätöksiä ei ole toimitettu laskutukseen tai niitä ei ole tehty ollenkaan, varauksen vastuuhenkilöä ei ole nimetty, tilojen siisteys vuokrauksen jälkeen on puutteellista jne.. Nykyisen käytännön mukaisesti, tilojen vuokrauksesta saatavat tulot (vuokra, talonmieskulut, ylim. siivouskulut) on kirjattu teknisten palvelujen tuloksi. Toimielimet maksavat hallinnoimistaan tiloista sisäistä vuokraa (ruokapalvelu keittiötiloista) jokaiselta kalenteripäivältä vuodessa, joten käytäntöön ehdotetaan muutosta. Tekniset palvelut on yhdessä ruokapalvelupäällikön kanssa käynyt neuvottelun tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Huomioitavaa on keittiötilojen osalta hygieniaseikat sekä kalliiden laitteiden oikeanlainen käyttö ja korvausvastuut. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh , ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila, puh , siivouspäällikkö Virpi Lilja, puh , rakennuspäällikkö Markus Rantanen, puh , toimistosihteerit Kaija Lehtonen,puh ja Seija Tuominen, puh Tekninen johtaja: Käydyn neuvottelun tuloksen ja hallintosäännön määräysten perusteella, tekniset palvelut esittää kunnanhallitukselle, että - kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn vuokrauskäytännön ohjeet ja hinnoittelutaksan - kukin toimielin vastaa hallinnoimiensa tilojen vuokraamisesta ja tekniset palvelut kulujen laskuttamisesta siten, että tilojen vuokratulot kirjataan kyseisen hallintokunnan tuloksi, talonmieskulut kiinteistöpalveluiden, siivouskulut siivouspalveluiden ja keittiöiden kulut ruokapalvelun tuloksi. Tekninen lautakunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 88

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus hyväksyy kunnan omistamien tilojen päivitetyn vuokrauskäytännön toimintaohjeet ja hinnoittelutaksan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus: Asia jätetään pöydälle ja kunnanhallitus käsittelee asiaa myöhemmin. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Kunnanhallitus Honkilahden ja Hinnerjoen lähikirjastojen automatisointi laajennettua aukioloa varten 182/ /2015 Kuvala Honkilahden ja Hinnerjoen lähikirjastojen osa-aikainen kirjastovirkailija jää eläkkeelle vuoden 2015 syksyllä. Kirjastojen toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi varteenotettavana vaihtoehtona on kirjastojen automatisointi ja laajennetut aukiolopalvelut. Laajennettu aukiolo tarkoittaa sitä, että kirjasto voi olla auki silloinkin kun henkilökunta ei ole paikalla, vaikka ympäri vuorokauden. Näin kirjasto palvelee asiakkaitaan entistä paremmin, kun sinne voi mennä silloin kun itselle parhaiten sopii. Asiakas pääsee kirjautumaan sisään kirjastokortilla ja henkilökohtaisella salasanallaan. Toimitilan seuranta toteutetaan videovalvonnan avulla. Järjestelmän voi yhdistää myös toimitilan hälytysjärjestelmään, esim. Hinnerjoen kirjastossa. Honkilahdella hälytysjärjestelmää ei ole. Automatisointi tarkoittaa paitsi sisäänkirjautumisjärjestelmää myös itsepalveluautomaattia. Asiakas syöttää kirjastokortin viivakoodinlukijaan ja sen jälkeen luettaa lainattavien niteiden viivakoodit. Ohjelma huolehtii lainauskieltojen ja viestien näyttämisestä sekä lainaus-, varaus-, ja maksutapahtumista. Itsepalvelulainauksen työasemassa ei käytetä näppäimistöä eikä hiirtä ja näin estetään käyttäjän pääsy järjestelmän ohjelmiin tai kunnan verkkoon. Käyttöliittymää käytetään ainoastaan viivakoodinlukijalla. Kirjaston automatisointi ei tarkoita sitä, että henkilökuntaa ei tarvita. Vähintään kerran viikossa virkailijan on hyllytettävä palautettu aineisto ja toimitettava varattu aineisto eteenpäin. Tällaisina päivinä kirjasto pidetään auki muutaman tunnin asiakkaille, että esim. seniori-ikäiset pääsevät palvelujen äärelle itselleen sopivimmalla tavalla. Kirjaston automatisoinnilla voidaan siis parantaa asiakaspalvelua, kun työssäkävijät, koululuokat ja päiväkotiryhmät pääsevät sinne silloin kuin heille parhaiten sopii. Laajennetut aukiolot astuisivat voimaan Honkilahdella syksyllä 2015 ja Hinnerjoella vuoden 2016 alusta. Hinnerjoen kirjastoa hoidettaisiin pääkirjastosta käsin syksyn ajan. Yhden kirjaston automatisointi maksaa noin euroa. Tämänhetkiset henkilöstökulut ko kirjastoissa on euroa vuodessa. Automatisoinnin aiheuttama vuosikustannus kirjastoa kohti on noin euroa. Valmistelu- ja lisätiedot: kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto, puh Hallinto- ja talouspäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Hinnerjoen ja Honkilahden kirjastot automatisoidaan laajennettuja aukioloja varten kirjastopalvelujen säilyttämiseksi ja että toimenpiteitä varten varataan määräraha siten, että Honkilahden lähikirjasto automatisoitaisiin jo syksyllä

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) 2015 ja Hinnerjoen vuoden 2016 alusta. Khall 89 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta: hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan ehdotuksen ja esittää valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon myönnetään kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle euron määrärahan Honkilahden lähikirjaston automatisointia varten. Kunnanhallituksen jäsen Simo Lähteenmäki teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen esittämällä, että Honkilahden ja Hinnerjoen lähikirjastojen toiminta säilytetään nykyisellään. Kirjastojen toimintaa pitää kehittää ja pienimuotoista palvelua lisätä esimerkiksi ATK- ja kopiointipalvelulla. ta ei kannatettu. Päätökseksi hyväksyttiin kunnanjohtajan tekemä päätösehdotus.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Määräalan myyminen Raimo Laihon kuolinpesän osakkaille, Eurakoski 216/ /2015 Khall Marja-Leena Laiho haluaisi ostaa Eurakosken asemakaava-alueelta korttelista nro 19 noin 350 m²:n suuruisen määräalan kunnan omistamasta Kotivainio II -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus Alue tulisi lisäalueeksi Laihon omistamaan tonttiin nro 6, ja on vahvistetussa asemakaavassa itseasiassa osa sitä. Esityslistan liitteenä on kaavakartta alueesta. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää myydä Marja-Leena Laiholle noin 350 m²:n suuruisen määräalan Kotivainio II -nimisestä tilasta Euran kunnan Kiukaisten kylästä, kiinteistötunnus esityslistan liitteen mukaisesti. Myytävä määräala muodostaa Eurakosken asemakaava-alueen korttelin nro 19 osan tonttia nro 6. Määräalan kauppahinta on 350 euroa. Khall 90 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallituksen päätöstä tulisi muuttaa siten, että ostajana olisi Raimo Laihon kuolinpesän osakkaat. Kunnanhallitus päättää myydä Raimo Laihon kuolinpesän osakkaille noin 350 m²:n suuruisen määräalan Kotivainio II nimisestä tilasta Euran kunnan Kiukaisen kylästä, kiinteistötunnus esityslistan liitteen mukaisesti. Myytävä määräala muodostaa Eurakosken asemakaava-alueen korttelin nro 19 osan tonttia nro 6. Määräalan kauppahinta on 350 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Khall 91 Petu Hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelman laadinta perustuu voimaan tulleeseen terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja valtioneuvoston asetukseen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011). Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma on valmisteltu asetetun ohjausryhmän yhteistyönä ja se on lähetetty maakunnan kuntien hyväksyttäväksi. Kuntien käsittelyn jälkeen suunnitelma menee vielä Satakunnan sairaanhoitopiirin hyväksyttäväksi kesäkuussa 2015 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. (Laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 :n muuttamisesta 914/2012.) Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, joista on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Valtioneuvoston asetuksella 337/2011 annetaan tarkempia säännöksiä niistä asioista, joista järjestämissuunnitelmassa on sovittava. Terveydenhuoltolaissa ja asetuksessa todetaan, että suunnitelmassa on sovittava terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyöstä kuntien sosiaalihuollon ja muun toiminnan kanssa. Uusi sosiaalihuoltolaki tulee kokonaisuudessaan voimaan Sosiaalihuoltolain 6 :n mukaan kunnan on laadittava sosiaalihuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu 7-9 :ssä mainittuihin seurantatietoihin ja suunnitelman kattavalla alueella esiintyvään sosiaalihuollon tarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista ja vastuutahoista, sosiaalipalvelujen ja muiden sosiaalihuollon tukitoimien järjestämisestä ja yhteensovittamisesta muun tuen kanssa, erityisosaamisen saatavuuden turvaamisesta, sosiaalihuollon sisäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon, opetus- ja sivistystoimen, asuntotoimen sekä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmat on sovitettava yhteen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien kanssa. Suunnitelmat on laadittava valtuustokausittain ja niiden toteutumista on arvioitava

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) sekä tehtävä niihin tarvittaessa muutokset vuosittain. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, joista on sovittava sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmassa. Terveydenhuoltolakia koskevan järjestämissuunnitelman valmistelu käynnistyi Satakunnassa keväällä Lähtökohdaksi valmistelutyölle asetettiin eheä hyvinvointikokonaisuus, jossa tarkastellaan lakien ja asetusten velvoitteita sekä terveydenhuollon että sosiaali- ja perhepalveluiden näkökulmasta. Satakunnan alueen järjestämissuunnitelmatyön ohjausryhmä on tarkastellut tätä suunnitelmaa terveydenhuoltoa laajemmin ja määritellyt suunnitelman hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmaksi. Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmassa on otettu huomioon vireillä pitkään ollut ns. Sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, joka kaatui perustuslaillisiin ongelmiin helmikuussa 2015 perustuslakivaliokunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelua jatketaan eduskuntavaalien jälkeen. Satakunnan yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suunnittelua on pohdittu seminaarissa Porissa. Perusturvajohtaja esittelee hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmaa pääpiirteittäin kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta toteaa, että suunnitelmassa esitetyt analyysit ja johtopäätökset soveltuvat hyvin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden hyvinvointipalveluiden kehittämisen taustaksi. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma hyväksytään esityksen mukaisena. Lautakunta esittää myös, että suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa vastaamaan mahdollisia uusia valtakunnallisia sote-linjauksia. Perusturvalautakunta: ehdotus hyväksyttiin. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää, että Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma hyväksytään perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18)

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 145/01.00/2015 Khall 92 Valtuuston kokouksessa varavaltuutettu Ari Reunanen jätti yhdeksän valtuutetun allekirjoittaman valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukaisen kirjallisen kysymyksen kunnanhallitukselle koskien Euran perusturvan tilannetta. Kunnanhallitus päätti pitämässään merkitä kysymyksen tiedokseen ja valmistella kysymykseen vastauksen valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Asiakokonaisuus on eräiltä osin vielä valmistelussa ja valtuustolle tiedotetaan kokonaisuudesta ja asiaa koskevista päätöksistä. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Talousjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee asian käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanjohtaja Matti Lahtinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjan asialista. 2. Satakunnan vaalipiirilautakunnan tiedoksipano ; eduskuntavaalien 2015 tuloksen vahvistaminen. 3. Aluehallintoviraston päätös /LSAVI/28/ /2015 valtionosuuden perustoimeentulotuen kustannuksiin. 4. Lausuntopyyntö tekeillä olevasta Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmasta vv Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, hallinto- ja henkilöstöpäällikön, talousjohtajan ja ruo ka palvelupäällikön viranhaltijapäätökset aj Ajankohtaiskatsaus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/ (18) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 85, 87,88, 89, 92, 93 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 84, 86, 90, 91 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 27.01.2014 klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kuivamäki Maria Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot