Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle tuotetaan toimitilat omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista. SISÄLLYSLUETTELO Kuva: Gunnar Bäckman Toimitilajohtajan katsaus 3 Toiminta ja rakenne 4 Johtokunta ja hallinto 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Toimitilat ja asiakkaat 7 Vuoden 2013 tavoitteita ja tuloksia 8 Taloudellisuus ja tuloksellisuus 8 Energiatehokkuus 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 8 Elinkaariajattelu 8 Kiinteistöjen ylläpito 9 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 9 Kiinteistönhoito 9 Investoinnit 10 Peruskorjausohjelma 10 Tilikauden tulos ja rahoitus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Kansikuva: Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Per Strömman Toimitilajohtaja Vaasan Talotoimen taloudellinen tulos oli vuonna 2013 hyvä suhteessa budjetoituun tavoitteeseen. Valtuustoon nähden sitova käyttötalouden tavoite ylitettiin 1,7 milj. eurolla. Vuonna 2013 aikana vietiin taas mittavaa investointiohjelmaa eteenpäin. Vuoden 2013 kunta-suunnitelmassa oli 19 erillistä talonrakennuskohdetta, joilla oli rahoitus vuodelle Erilliskohteiden lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakennusten peruskorjaushankkeita. Toteutuneet talonrakennusinvestoinnit vuonna 2013 olivat yhteensä 17,7 milj. euroa, joista uudisrakennusinvestointien osuus oli 5,0 milj. euroa ja peruskorjausinvestointien 12,7 milj. euroa. Kaupungin järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta on yksi kaupungin tärkeistä tavoitteista. Kaupungin hallinnassa on huomattava toimitilavarallisuus, jonka arvon säilyttämisestä on huolehdittava. Rakennuskannan taloudellista tilaa kuvataan korjausvelalla. Vaasan kaupungin rakennuskannan korjausvelka on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Vuonna 2013 julkaistussa valtakunnallisessa vertailussa Vaasan korjausvelka oli vuoden 2012 lopussa 12 vertailukaupungin pienin. Tilinpäätöksessä 2013 korjausvelka oli 27,9 milj. 2 euroa (77,0 /m ). Jotta korjausvelka pysyisi nykyisellä hyvällä tasolla, tulisi olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistaa vuosittain noin 15 milj. euron peruskorjausinvestoinnit. Valtakunnalliset vertailututkimukset toimivat yhtenä tilavarallisuuden strategisen johtamisen välineenä. Vaasan Talotoimi on jo pitkään osallistunut alansa vertailututkimuksiin. Vuonna 2013 julkaistiin tulokset mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusvertailu-, asiakastyytyväisyyskysely-, tilankäytön tehokkuus- sekä em. korjausvelkatutkimuksista. Kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa verrattiin kiinteistöjen ylläpitokustannuksia, energiankulutusta sekä tilankäytön tehokkuutta 13 kunnan kesken. Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasa oli vertailuryhmän ylivoimaisesti tehokkain ja edullisin kaupunki energiatehokkuudessa ja -kustannuksissa. Terveellisten ja turvallisten toimitilojen ylläpitämisen haasteet kasvoivat edelleen aiheuttaen yhä kovenevia paineita, niin Talotoimen henkilöstö- kuin taloudellisille resursseille. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi vuoden 2013 aikana, mutta siihen liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen ja jatkossa tavoitteena on järjestelmän tuottaman tiedon kautta ohjata kiinteistönpitoa entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Vuoden 2013 tavoitteena oli uudistaa Vaasan kaupungin sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet vuodesta 2014 alkaen, mutta uudistusta jouduttiin lykkäämään edelleen vuodella eteenpäin. Vaasan Talotoimen henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kiitokset kuluneesta haasteellisesta vuodesta ja onnea alkaneen vuoden tehtäviin. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 TOIMINTA JA RAKENNE Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta. Kuva: Gunnar Bäckman TOIMINTA JA RAKENNE Johtokunta ja hallinto Vaasan Talotoimi on kunnallinen liikelaitos, jonka johtokunta koostuu yhdeksästä luottamushenkilöstä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan valinnut uuden johtokunnan kokoonpanon seuraavalle 4-vuotisjaksolle. Jäsenet vuoden 2013 lopussa olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj KOK Wahlsten Tuija KOK Keskinen Pasi, vpj KESK Heinola Pekka VAS Smeds Kaj SFP Syring Roy SFP Stubb Nina SFP Rantschkoff Elisabet SFP Remahl Peter KOK Pukkila-Palmunen Katariina KOK Kleemola Kai SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Kujala Maarit SDP Toikka Kristian SDP Ketolainen Kullervo PS Dufva Risto PS Hokkanen Pirjo KD Kaunismäki Tomi KD Esittelijänä on toiminut toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Vuonna 2013 oli 11 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 59 pykälää. Muita hallinnon ryhmiä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2013 aikana, ovat johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä ja hankeryhmä. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä koostuu työnantajan, henkilöstön ja työsuojelun edustajista. 4

5 Organisaatio Vaasan Talotoimen organisaatio sekä toiminnallisten yksiköiden päätehtävät Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Per Strömman) Kiinteistöhallinto (Per Strömman) Kiinteistöliiketoiminnan ohjaus ja kehittäminen, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto, isännöinti ja vuokraus Rakennustekniikka (Timo Kinnari) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Rakennuttaminen (Markku Ahola) Talotekniikka (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto, logistiikka Kiinteistönhoito ja ylläpidon koordinointi, kustannuslaskenta Rakennuttaminen ja valvonta, hanke- ja rakennussuunnittelu sekä pääosin omajohtoinen rakentaminen Talotekninen (sähkö ja lvi) kunnossapito ja huolto 5

6 Vaasan Talotoimen henkilöstön tykypäivä. Kuva: Ilkka Konttinen Vaasan Talotoimen koko henkilöstö yksiköittäin Henkilöstö Vaasan Talotoimen henkilöstövahvuus vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 108. Näistä vakituisia oli 106 ja määräaikaisia 2. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden vaihtuessa 5 henkilöä. Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen 9 11 Kiinteistönhoito 42 Rakennustekniikka Talotekniikka Vakituinen henkilöstö vuosina Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vuonna 2013 kertyi henkilötyövuosia yhteensä 105,5. Koulutuksiin käytettiin 176,6 henkilötyöpäivää. Sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen ja niitä oli keskimäärin 10,32 päivää henkilöä kohden (vuonna 2012: 17,90 pv/hlö). Henkilöstön yhteinen vapaamuotoinen ulkoilu- ja liikuntapäivä järjestettiin tuttuun tapaan kesällä. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua Vaasan marssiin sekä sekasählyjoukkueeseen, joka on kokoontunut kerran viikossa. 6

7 Sundomin päiväkoti, koulu ja kirjasto. Kuva: Jaakko J Salo Toimitilat ja asiakkaat Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2013 lopussa hallinnassaan toimitiloja yhteensä m. Merkittävin lisäys toimitilakantaan tuli vuo- 2 den alussa Vähästäkyröstä (noin m ). Uusia rakennuksia olivat Purohovi Purolassa ja Vindängens daghem Sundomissa. Kokonaisuudessaan toimitilojen huoneisto- 2 ala lisääntyi m :llä. Toimitilojen huoneistoala vähen- 2 tyi m.llä, joka koostui pääosin ulkoa vuokratun toimitilakannan vähenemisellä. Tämä näkyi myös tuloksessa positiivisesti. Vaasan kaupungin omistamien toimitilojen lisäksi Vaasan Talotoimi vuokraa ulkopuolelta tiloja tarpeen mukaan kaupungin yksiköiden käyttöön. Hallinnassa oleva tilakanta Tilinpäätös Omat tilat, yhteensä htm Markkinoilta sisään 2 vuokratut tilat htm Hallinnassa olevat tilat yhteensä % tiloista oli vuoden 2013 lopussa sisäisten asiakkaiden käytössä. Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 7, /m /kk (2012: 7,51 /m /kk) ja ulosvuokrauksessa 6, /m /kk (2012: 7,02 /m /kk). Käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100 %. Vaasan kaupunki osallistui jälleen KTI Kiinteistötieto Oy:n tunnuslukuvertailututkimukseen, jossa vertailtiin koulujen ja päiväkotien ylläpitokustannuksia, energiankulutusta ja tilankäytön tehokkuutta 13 kunnassa vuodelta Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasan kaupunki on koko vertailuryhmän tehokkain ja edullisin kaupunki, erityisesti kun verrataan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiankulutuksen kustannuksia. Esimerkiksi vaasalaisissa päiväkodeissa kuluu yli 30 prosenttia vähemmän lämpöä ja sähköä kuin vertailun muissa päiväkodeissa. Vertailututkimus osoittaa, että Vaasan kaupungin Talotoimi hoitaa omistuksessaan olevia koulu- ja päiväkotirakennuksia edullisemmin kuin muut vertailun kunnat. Talotoimi maksaa vastuullaan olevien noin htm² päiväkoti- ja koulukiinteistöjen ylläpidosta 3,2 miljoonaa euroa vuodessa, kun vertailun koko aineiston perusteella vastaavan neliömäärän hoitaminen maksaa keskimäärin 3,9 miljoonaa euroa vuodessa. Säästö on vuositasolla noin euroa. Koulujen ylläpito oppilasta kohti laskettuna maksaa Vaasassa 34 euroa kuukaudessa. Vaasassa ylläpito oppilasta kohden on noin 8,5 euroa edullisempaa kuin vertailuaineiston muissa kunnissa. Vaasan Talotoimi oli mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa 8 muun kaupungin kanssa. Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna Koko aineiston tasolla tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaiden kokonaistyytyväisyydessä on havaittavissa pientä negatiivista kehitystä edellisen tutkimuksen vastaavaan tulokseen nähden. Vertailussa muuhun osallistujajoukkoon Vaasan Talotoimi sijoittuu kuitenkin vertailuaineiston keskitason yläpuolelle. Vertailu osoitti, että kaupungin omissa tiloissa vuokralla olevat olivat tyytyväisempiä kuin ne, jotka ovat vuokralla ulkoa vuokratuissa tiloissa. Tämän lisäksi kaupungin oman henkilöstön tuottamat kiinteistöpalvelut koettiin laadukkaammiksi kuin ulkopuolisten palvelun tuottajien palvelut. Osa-alueittain tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaat antoivat parhaimmat arvosanat kokonaistyytyväisyydessä tiloihin. Selkein positiivinen ero vertailuaineiston edustamaan keskitasoon nähden on puolestaan havaittavissa kokonaistyytyväisyydessä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Sisäilman laatu toimitiloissa koettiin Vaasassa vertailuaineistoa paremmaksi. Kyselyn palautteista esiin tulleita ongelmakohtia on pyritty poistamaan ja minimoimaan kehittämällä päivittäisiä toimintatapoja. 7

8 VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA Vaasan Talotoimessa strateginen ohjaus tapahtuu liiketoimintasuunnitelman, kaupungin strategioiden sekä vallitsevien sääntöjen ja menettelytapaohjeiden kautta. Lisäksi Vaasan Talotoimessa päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tuloskortti, jossa vuositason tavoitteet jaotellaan erilaisiin painopistealueisiin: Vuoden 2013 painopistealueet olivat - taloudellisuus ja tuloksellisuus - energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen - riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttaminen - elinkaariajattelun huomioiminen toiminnassa Muita toiminnallisia painopisteitä vuoden 2013 talousarviossa olivat sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden kokonaisvaltainen uusiminen, suuren investointiohjelman läpivienti sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uusimista jouduttiin lykkäämään Talotoimesta riippumattomista syistä. Tämän hetken tavoitteen mukaan laskentaperiaatteet uudistetaan vuoden 2015 alusta. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti päättyi kesäkuussa Tuotantokäytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu kolmesta osiosta: Kiinteistötiedosta, Rakennuttamistiedosta sekä RES huoltokirjasta. Kiinteistötieto on ohjelmisto, jonka kautta voidaan hallita kiinteistöomaisuutta ja ylläpitää vuokrasopimuksia. Rakennuttamistieto taas mahdollistaa uudis- ja peruskorjaushankkeiden laaja-alaisen projektinhallinnan. RES huoltokirjan avulla ohjataan kiinteistöjen ylläpitotoimintoja. Järjestelmään liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen. Taloudellisuus ja tuloksellisuus Valtuuston asettama tavoite 'Liikeylijäämä + poistot' oli 12,61 milj.. Tavoite ylitettiin tuloksen ollessa 14,3 milj.. Peruspääoman korkoa maksettiin sijoitetusta pääomasta määritelty 3 % (4,52 milj..) Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa. Talotoimen näkökulmasta huomattavin muutos kohdistui kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajan lyhentämiseen sekä menojäännöspoistonprosentin muuttumiseen 4 %:sta 5 %:iin. Poistosuunnitelman muuttumista ei ole huomioitu budjetoinnin yhteydessä. Energiatehokkuus Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Vuoden aikana Vaasan Talotoimessa keskityttiin erityisesti kulutustietojen seurantaan ja analysointiin. Vuonna 2013 laadittiin energiatodistukset 90 kohteeseen. Vuosi- ja peruskorjausohjelman kautta toteutettiin runsas 20 merkittävämpää energiansäästötoimenpidettä. Energiansäästövaikutuksia näistä kertyi noin 500 Mwh. Vuoden aikana aloitettiin Euronet hanke pääkirjaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutusta käyttäjän omalla toiminnalla. Hanke on aloitettu syksyllä 2013 ja se päättyy vuoden 2015 lopussa. Ensimmäiset tulokset toiminnasta julkaistaan vuoden 2015 alussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmia sekä riskienhallintapolitiikkaa. Talotoimen riskit ovat pääasiassa pysyneet samoina vuodesta Riskeihin vastataan tapauskohtaisesti joko välttämällä, pienentämällä, jakamalla tai kantamalla. Olennaista on riskien tunnistaminen ja että niiden hallinta on osa Talotoimen jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 2013 riskien kartoituksessa nousi esiin kolme tuntuvaa riskiä: - Sisäilmastotason riittämättömyys - Henkilöstöriskit (jaksaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi) - Liikelaitoksen tulorahoituksen riittämättömyys Elinkaariajattelu Joulukuussa 2013 järjestettiin koko henkilökunnalle elinkaarikoulutusta, jonka tarkoituksena oli tehdä elinkaari käsite tutuksi henkilökunnan keskuudessa. Käsitteen tutuksi saattaminen edesauttaa elinkaariajattelun huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. 8

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Purolan päiväkoti. Kuva: Harri Hyvönen KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Vuosikorjausohjelman suunnittelun, laatimisen ja siinä määriteltyjen töiden toteutusten lisäksi huolehditaan myös yllättävien vikojen ja vahinkojen korjaustöistä. Korjaustarpeita käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan toteutuneet kulut olivat noin 3,6 milj.. Lvi-korjaus- ja huoltotöihin kohdistui jälleen merkittävä osa (20 %) kuluista. Kiinteistönhoito Vaasan Talotoimen kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu ulkoalueiden hoito, teknisten järjestelmien huolto, valaisin- ja jätehuolto, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät, vartiointi, liputus sekä asiakaspalvelu ja kiinteistökohtaiset erityistehtävät. Energiatehokkuus ja huolto muodostavat myös merkittävän osan kiinteistönhoidon toiminnasta. Vuoden 2013 lopussa oli Vaasan Talotoimen kiinteistöhoidon vastuulla 135 kiinteistöä, joissa on yhteensä 266 rakennusta. Toteutuneet kulut olivat 8,2 milj., joista yli 5 milj. kohdistui lämpö- ja sähköhuoltoon. 9

10 INVESTOINNIT Kuva: Jaakko J Salo INVESTOINNIT Investointihankkeita toteutettiin vuoden 2013 aikana noin 17,7milj.. Tästä peruskorjaustöiden osuus oli 12,7 milj. ja uudisrakentamisen 5,0 milj.. Vuoden 2013 aikana valmistuneet merkittävimmät erillisinvestointikohteet - Vindängens daghem, Sundom - Purohovi - Porvarinkadun koulu, peruskorjaus - VAO-VAKK Sepänkyläntie 14-16, L- ja H-siiven muutostyöt - Vähäkyrötalon peruskorjaus - Vähänkyrön koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus Vuoden 2013 lopussa Rakentamisvaiheessa olevat kohteet: - Purolan päiväkoti - Savilahden koulu - Opistotalon muutostyöt - VAO, Sepänkyläntie peruskorjauksen loppuunsaattaminen - Merikaarron koulun kunnostaminen Rakennussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Club 18 - Vähänkyrön terveysasema - Tervajoen koulu - Nummen koulu - Mussor skola Hankesuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Bölen päiväkoti, uudisrakennus - Hietalahden jalkapallostadion - Sisäpalloiluhalli Peruskorjausohjelma Peruskorjausohjelmaan sisältyy pienempien yksittäisten investointikohteiden korjaaminen. Peruskorjausohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin toiminnallisista muutostöistä sekä Vaasan Talotoimen omiin esityksiin teknisistä peruskorjauksista. Vuoden 2013 aikana peruskorjausohjelman (90 hanketta) ja arvaamattomien töiden (13) toteuttamiseen investoitiin yhteensä 5,95 milj.. Vuoden 2013 peruskorjausohjelman merkittävimmät työt olivat Keskuskoulun osasaneeraus vaihe 3 ja Isolahden koulun osasaneeraus vaiheen 4 loppurahoitus sekä vaihe 5. 10

11 Vindängens daghem, Sundom. Kuva: Harri Hyvönen VAO-VAKK, Sepänkyläntie Kuva: Jaakko J Salo Purohovi. Kuva: Harri hyvönen VAO, Ruutikellarintie 2-4. Kuva: Jaakko J Salo Talonrakennusinvestoinnit / Toimitilahankinnat (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) 11

12 TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS Liikevaihto 2013 yhteensä 33,03 milj. Toimintatuotot 2013 yhteensä 33,53 milj. Vuokratulot, muut asiakkaat; 2,68 milj. ; 8,1 % Muu liikevaihto; 0,96 milj. ; 2,9% Valmistus omaan käyttöön; 0,80 milj. ; 2,4 % Muut tulot; 0,65 milj. ; 1,94% Tuet ja avustukset kunnalta; 0,01 milj. ; 0,02 % JJS Vuokratulot, Vaasan kaupunki; 29,38 milj. ; 89 % Vuokratulot; 32,07 milj. ; 95,65 % Toimintakulut 2013 yhteensä 19,22 milj. Muut kulut; 0,20 milj. ; 1,0% Vuokrat; 4,83 milj. ; 25,1% Energia; 4,83 milj. ; 25,1% Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Liikevaihto 32,7 31,7 Liikeylijäämä 6,2 6,6 Korvaus peruspääomasta 4,5 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,78 4,56 Henkilöstökulut; 4,15 milj. ; 21,6% Palvelujen ostot; 4,23 milj. ; 22% Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 0,98 milj. ; 5,1% Tase avaava tase Omavaraisuusaste, % 86,23 87,70 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 80,94 69,43 Rahoitus Investointien tulorahoitus, % 54,66 41,67 12

13 TULOSLASKELMA 2013 TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 4 58 Tuet ja avustukset kunnalta 7 10 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kertaluonteiset poistot 0 0 Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 Muille maksetut korkokulut -6-8 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut 0-1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

14 TASE 2013 TASE 2013 VASTAAVAA VASTATTAVAA avaava avaava PYSYVÄT VASTAAVAT tase OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Enn.maksut ja keskener. hank Tilikauden yli- / alijäämä Aineelliset hyödykkeet tase VIERAS PÄÄOMA Maa- ja vesialueet Pitkäaikainen Rakennukset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Koneet ja kalusto Enn.maksut ja keskener. hank Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 1 Sijoitukset Saadut ennakot 1 4 Osakkeet ja osuudet Ostovelat Muut saamiset Korottomat velat kunnalta Muut velat VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 RAHOITUSLASKELMA 2013 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut -7-9 Muut tulorahoituksen oikaisuerät 11 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Antolainasaamisten vähennys 0 16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -1-1 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo

16 2014

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2014

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2014 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 014 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot