Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle tuotetaan toimitilat omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista. SISÄLLYSLUETTELO Kuva: Gunnar Bäckman Toimitilajohtajan katsaus 3 Toiminta ja rakenne 4 Johtokunta ja hallinto 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Toimitilat ja asiakkaat 7 Vuoden 2013 tavoitteita ja tuloksia 8 Taloudellisuus ja tuloksellisuus 8 Energiatehokkuus 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 8 Elinkaariajattelu 8 Kiinteistöjen ylläpito 9 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 9 Kiinteistönhoito 9 Investoinnit 10 Peruskorjausohjelma 10 Tilikauden tulos ja rahoitus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Kansikuva: Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Per Strömman Toimitilajohtaja Vaasan Talotoimen taloudellinen tulos oli vuonna 2013 hyvä suhteessa budjetoituun tavoitteeseen. Valtuustoon nähden sitova käyttötalouden tavoite ylitettiin 1,7 milj. eurolla. Vuonna 2013 aikana vietiin taas mittavaa investointiohjelmaa eteenpäin. Vuoden 2013 kunta-suunnitelmassa oli 19 erillistä talonrakennuskohdetta, joilla oli rahoitus vuodelle Erilliskohteiden lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakennusten peruskorjaushankkeita. Toteutuneet talonrakennusinvestoinnit vuonna 2013 olivat yhteensä 17,7 milj. euroa, joista uudisrakennusinvestointien osuus oli 5,0 milj. euroa ja peruskorjausinvestointien 12,7 milj. euroa. Kaupungin järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta on yksi kaupungin tärkeistä tavoitteista. Kaupungin hallinnassa on huomattava toimitilavarallisuus, jonka arvon säilyttämisestä on huolehdittava. Rakennuskannan taloudellista tilaa kuvataan korjausvelalla. Vaasan kaupungin rakennuskannan korjausvelka on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Vuonna 2013 julkaistussa valtakunnallisessa vertailussa Vaasan korjausvelka oli vuoden 2012 lopussa 12 vertailukaupungin pienin. Tilinpäätöksessä 2013 korjausvelka oli 27,9 milj. 2 euroa (77,0 /m ). Jotta korjausvelka pysyisi nykyisellä hyvällä tasolla, tulisi olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistaa vuosittain noin 15 milj. euron peruskorjausinvestoinnit. Valtakunnalliset vertailututkimukset toimivat yhtenä tilavarallisuuden strategisen johtamisen välineenä. Vaasan Talotoimi on jo pitkään osallistunut alansa vertailututkimuksiin. Vuonna 2013 julkaistiin tulokset mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusvertailu-, asiakastyytyväisyyskysely-, tilankäytön tehokkuus- sekä em. korjausvelkatutkimuksista. Kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa verrattiin kiinteistöjen ylläpitokustannuksia, energiankulutusta sekä tilankäytön tehokkuutta 13 kunnan kesken. Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasa oli vertailuryhmän ylivoimaisesti tehokkain ja edullisin kaupunki energiatehokkuudessa ja -kustannuksissa. Terveellisten ja turvallisten toimitilojen ylläpitämisen haasteet kasvoivat edelleen aiheuttaen yhä kovenevia paineita, niin Talotoimen henkilöstö- kuin taloudellisille resursseille. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi vuoden 2013 aikana, mutta siihen liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen ja jatkossa tavoitteena on järjestelmän tuottaman tiedon kautta ohjata kiinteistönpitoa entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Vuoden 2013 tavoitteena oli uudistaa Vaasan kaupungin sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet vuodesta 2014 alkaen, mutta uudistusta jouduttiin lykkäämään edelleen vuodella eteenpäin. Vaasan Talotoimen henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kiitokset kuluneesta haasteellisesta vuodesta ja onnea alkaneen vuoden tehtäviin. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 TOIMINTA JA RAKENNE Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta. Kuva: Gunnar Bäckman TOIMINTA JA RAKENNE Johtokunta ja hallinto Vaasan Talotoimi on kunnallinen liikelaitos, jonka johtokunta koostuu yhdeksästä luottamushenkilöstä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan valinnut uuden johtokunnan kokoonpanon seuraavalle 4-vuotisjaksolle. Jäsenet vuoden 2013 lopussa olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj KOK Wahlsten Tuija KOK Keskinen Pasi, vpj KESK Heinola Pekka VAS Smeds Kaj SFP Syring Roy SFP Stubb Nina SFP Rantschkoff Elisabet SFP Remahl Peter KOK Pukkila-Palmunen Katariina KOK Kleemola Kai SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Kujala Maarit SDP Toikka Kristian SDP Ketolainen Kullervo PS Dufva Risto PS Hokkanen Pirjo KD Kaunismäki Tomi KD Esittelijänä on toiminut toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Vuonna 2013 oli 11 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 59 pykälää. Muita hallinnon ryhmiä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2013 aikana, ovat johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä ja hankeryhmä. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä koostuu työnantajan, henkilöstön ja työsuojelun edustajista. 4

5 Organisaatio Vaasan Talotoimen organisaatio sekä toiminnallisten yksiköiden päätehtävät Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Per Strömman) Kiinteistöhallinto (Per Strömman) Kiinteistöliiketoiminnan ohjaus ja kehittäminen, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto, isännöinti ja vuokraus Rakennustekniikka (Timo Kinnari) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Rakennuttaminen (Markku Ahola) Talotekniikka (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto, logistiikka Kiinteistönhoito ja ylläpidon koordinointi, kustannuslaskenta Rakennuttaminen ja valvonta, hanke- ja rakennussuunnittelu sekä pääosin omajohtoinen rakentaminen Talotekninen (sähkö ja lvi) kunnossapito ja huolto 5

6 Vaasan Talotoimen henkilöstön tykypäivä. Kuva: Ilkka Konttinen Vaasan Talotoimen koko henkilöstö yksiköittäin Henkilöstö Vaasan Talotoimen henkilöstövahvuus vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 108. Näistä vakituisia oli 106 ja määräaikaisia 2. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden vaihtuessa 5 henkilöä. Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen 9 11 Kiinteistönhoito 42 Rakennustekniikka Talotekniikka Vakituinen henkilöstö vuosina Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vuonna 2013 kertyi henkilötyövuosia yhteensä 105,5. Koulutuksiin käytettiin 176,6 henkilötyöpäivää. Sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen ja niitä oli keskimäärin 10,32 päivää henkilöä kohden (vuonna 2012: 17,90 pv/hlö). Henkilöstön yhteinen vapaamuotoinen ulkoilu- ja liikuntapäivä järjestettiin tuttuun tapaan kesällä. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua Vaasan marssiin sekä sekasählyjoukkueeseen, joka on kokoontunut kerran viikossa. 6

7 Sundomin päiväkoti, koulu ja kirjasto. Kuva: Jaakko J Salo Toimitilat ja asiakkaat Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2013 lopussa hallinnassaan toimitiloja yhteensä m. Merkittävin lisäys toimitilakantaan tuli vuo- 2 den alussa Vähästäkyröstä (noin m ). Uusia rakennuksia olivat Purohovi Purolassa ja Vindängens daghem Sundomissa. Kokonaisuudessaan toimitilojen huoneisto- 2 ala lisääntyi m :llä. Toimitilojen huoneistoala vähen- 2 tyi m.llä, joka koostui pääosin ulkoa vuokratun toimitilakannan vähenemisellä. Tämä näkyi myös tuloksessa positiivisesti. Vaasan kaupungin omistamien toimitilojen lisäksi Vaasan Talotoimi vuokraa ulkopuolelta tiloja tarpeen mukaan kaupungin yksiköiden käyttöön. Hallinnassa oleva tilakanta Tilinpäätös Omat tilat, yhteensä htm Markkinoilta sisään 2 vuokratut tilat htm Hallinnassa olevat tilat yhteensä % tiloista oli vuoden 2013 lopussa sisäisten asiakkaiden käytössä. Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 7, /m /kk (2012: 7,51 /m /kk) ja ulosvuokrauksessa 6, /m /kk (2012: 7,02 /m /kk). Käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100 %. Vaasan kaupunki osallistui jälleen KTI Kiinteistötieto Oy:n tunnuslukuvertailututkimukseen, jossa vertailtiin koulujen ja päiväkotien ylläpitokustannuksia, energiankulutusta ja tilankäytön tehokkuutta 13 kunnassa vuodelta Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasan kaupunki on koko vertailuryhmän tehokkain ja edullisin kaupunki, erityisesti kun verrataan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiankulutuksen kustannuksia. Esimerkiksi vaasalaisissa päiväkodeissa kuluu yli 30 prosenttia vähemmän lämpöä ja sähköä kuin vertailun muissa päiväkodeissa. Vertailututkimus osoittaa, että Vaasan kaupungin Talotoimi hoitaa omistuksessaan olevia koulu- ja päiväkotirakennuksia edullisemmin kuin muut vertailun kunnat. Talotoimi maksaa vastuullaan olevien noin htm² päiväkoti- ja koulukiinteistöjen ylläpidosta 3,2 miljoonaa euroa vuodessa, kun vertailun koko aineiston perusteella vastaavan neliömäärän hoitaminen maksaa keskimäärin 3,9 miljoonaa euroa vuodessa. Säästö on vuositasolla noin euroa. Koulujen ylläpito oppilasta kohti laskettuna maksaa Vaasassa 34 euroa kuukaudessa. Vaasassa ylläpito oppilasta kohden on noin 8,5 euroa edullisempaa kuin vertailuaineiston muissa kunnissa. Vaasan Talotoimi oli mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa 8 muun kaupungin kanssa. Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna Koko aineiston tasolla tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaiden kokonaistyytyväisyydessä on havaittavissa pientä negatiivista kehitystä edellisen tutkimuksen vastaavaan tulokseen nähden. Vertailussa muuhun osallistujajoukkoon Vaasan Talotoimi sijoittuu kuitenkin vertailuaineiston keskitason yläpuolelle. Vertailu osoitti, että kaupungin omissa tiloissa vuokralla olevat olivat tyytyväisempiä kuin ne, jotka ovat vuokralla ulkoa vuokratuissa tiloissa. Tämän lisäksi kaupungin oman henkilöstön tuottamat kiinteistöpalvelut koettiin laadukkaammiksi kuin ulkopuolisten palvelun tuottajien palvelut. Osa-alueittain tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaat antoivat parhaimmat arvosanat kokonaistyytyväisyydessä tiloihin. Selkein positiivinen ero vertailuaineiston edustamaan keskitasoon nähden on puolestaan havaittavissa kokonaistyytyväisyydessä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Sisäilman laatu toimitiloissa koettiin Vaasassa vertailuaineistoa paremmaksi. Kyselyn palautteista esiin tulleita ongelmakohtia on pyritty poistamaan ja minimoimaan kehittämällä päivittäisiä toimintatapoja. 7

8 VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA Vaasan Talotoimessa strateginen ohjaus tapahtuu liiketoimintasuunnitelman, kaupungin strategioiden sekä vallitsevien sääntöjen ja menettelytapaohjeiden kautta. Lisäksi Vaasan Talotoimessa päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tuloskortti, jossa vuositason tavoitteet jaotellaan erilaisiin painopistealueisiin: Vuoden 2013 painopistealueet olivat - taloudellisuus ja tuloksellisuus - energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen - riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttaminen - elinkaariajattelun huomioiminen toiminnassa Muita toiminnallisia painopisteitä vuoden 2013 talousarviossa olivat sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden kokonaisvaltainen uusiminen, suuren investointiohjelman läpivienti sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uusimista jouduttiin lykkäämään Talotoimesta riippumattomista syistä. Tämän hetken tavoitteen mukaan laskentaperiaatteet uudistetaan vuoden 2015 alusta. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti päättyi kesäkuussa Tuotantokäytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu kolmesta osiosta: Kiinteistötiedosta, Rakennuttamistiedosta sekä RES huoltokirjasta. Kiinteistötieto on ohjelmisto, jonka kautta voidaan hallita kiinteistöomaisuutta ja ylläpitää vuokrasopimuksia. Rakennuttamistieto taas mahdollistaa uudis- ja peruskorjaushankkeiden laaja-alaisen projektinhallinnan. RES huoltokirjan avulla ohjataan kiinteistöjen ylläpitotoimintoja. Järjestelmään liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen. Taloudellisuus ja tuloksellisuus Valtuuston asettama tavoite 'Liikeylijäämä + poistot' oli 12,61 milj.. Tavoite ylitettiin tuloksen ollessa 14,3 milj.. Peruspääoman korkoa maksettiin sijoitetusta pääomasta määritelty 3 % (4,52 milj..) Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa. Talotoimen näkökulmasta huomattavin muutos kohdistui kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajan lyhentämiseen sekä menojäännöspoistonprosentin muuttumiseen 4 %:sta 5 %:iin. Poistosuunnitelman muuttumista ei ole huomioitu budjetoinnin yhteydessä. Energiatehokkuus Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Vuoden aikana Vaasan Talotoimessa keskityttiin erityisesti kulutustietojen seurantaan ja analysointiin. Vuonna 2013 laadittiin energiatodistukset 90 kohteeseen. Vuosi- ja peruskorjausohjelman kautta toteutettiin runsas 20 merkittävämpää energiansäästötoimenpidettä. Energiansäästövaikutuksia näistä kertyi noin 500 Mwh. Vuoden aikana aloitettiin Euronet hanke pääkirjaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutusta käyttäjän omalla toiminnalla. Hanke on aloitettu syksyllä 2013 ja se päättyy vuoden 2015 lopussa. Ensimmäiset tulokset toiminnasta julkaistaan vuoden 2015 alussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmia sekä riskienhallintapolitiikkaa. Talotoimen riskit ovat pääasiassa pysyneet samoina vuodesta Riskeihin vastataan tapauskohtaisesti joko välttämällä, pienentämällä, jakamalla tai kantamalla. Olennaista on riskien tunnistaminen ja että niiden hallinta on osa Talotoimen jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 2013 riskien kartoituksessa nousi esiin kolme tuntuvaa riskiä: - Sisäilmastotason riittämättömyys - Henkilöstöriskit (jaksaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi) - Liikelaitoksen tulorahoituksen riittämättömyys Elinkaariajattelu Joulukuussa 2013 järjestettiin koko henkilökunnalle elinkaarikoulutusta, jonka tarkoituksena oli tehdä elinkaari käsite tutuksi henkilökunnan keskuudessa. Käsitteen tutuksi saattaminen edesauttaa elinkaariajattelun huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. 8

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Purolan päiväkoti. Kuva: Harri Hyvönen KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Vuosikorjausohjelman suunnittelun, laatimisen ja siinä määriteltyjen töiden toteutusten lisäksi huolehditaan myös yllättävien vikojen ja vahinkojen korjaustöistä. Korjaustarpeita käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan toteutuneet kulut olivat noin 3,6 milj.. Lvi-korjaus- ja huoltotöihin kohdistui jälleen merkittävä osa (20 %) kuluista. Kiinteistönhoito Vaasan Talotoimen kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu ulkoalueiden hoito, teknisten järjestelmien huolto, valaisin- ja jätehuolto, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät, vartiointi, liputus sekä asiakaspalvelu ja kiinteistökohtaiset erityistehtävät. Energiatehokkuus ja huolto muodostavat myös merkittävän osan kiinteistönhoidon toiminnasta. Vuoden 2013 lopussa oli Vaasan Talotoimen kiinteistöhoidon vastuulla 135 kiinteistöä, joissa on yhteensä 266 rakennusta. Toteutuneet kulut olivat 8,2 milj., joista yli 5 milj. kohdistui lämpö- ja sähköhuoltoon. 9

10 INVESTOINNIT Kuva: Jaakko J Salo INVESTOINNIT Investointihankkeita toteutettiin vuoden 2013 aikana noin 17,7milj.. Tästä peruskorjaustöiden osuus oli 12,7 milj. ja uudisrakentamisen 5,0 milj.. Vuoden 2013 aikana valmistuneet merkittävimmät erillisinvestointikohteet - Vindängens daghem, Sundom - Purohovi - Porvarinkadun koulu, peruskorjaus - VAO-VAKK Sepänkyläntie 14-16, L- ja H-siiven muutostyöt - Vähäkyrötalon peruskorjaus - Vähänkyrön koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus Vuoden 2013 lopussa Rakentamisvaiheessa olevat kohteet: - Purolan päiväkoti - Savilahden koulu - Opistotalon muutostyöt - VAO, Sepänkyläntie peruskorjauksen loppuunsaattaminen - Merikaarron koulun kunnostaminen Rakennussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Club 18 - Vähänkyrön terveysasema - Tervajoen koulu - Nummen koulu - Mussor skola Hankesuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Bölen päiväkoti, uudisrakennus - Hietalahden jalkapallostadion - Sisäpalloiluhalli Peruskorjausohjelma Peruskorjausohjelmaan sisältyy pienempien yksittäisten investointikohteiden korjaaminen. Peruskorjausohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin toiminnallisista muutostöistä sekä Vaasan Talotoimen omiin esityksiin teknisistä peruskorjauksista. Vuoden 2013 aikana peruskorjausohjelman (90 hanketta) ja arvaamattomien töiden (13) toteuttamiseen investoitiin yhteensä 5,95 milj.. Vuoden 2013 peruskorjausohjelman merkittävimmät työt olivat Keskuskoulun osasaneeraus vaihe 3 ja Isolahden koulun osasaneeraus vaiheen 4 loppurahoitus sekä vaihe 5. 10

11 Vindängens daghem, Sundom. Kuva: Harri Hyvönen VAO-VAKK, Sepänkyläntie Kuva: Jaakko J Salo Purohovi. Kuva: Harri hyvönen VAO, Ruutikellarintie 2-4. Kuva: Jaakko J Salo Talonrakennusinvestoinnit / Toimitilahankinnat (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) 11

12 TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS Liikevaihto 2013 yhteensä 33,03 milj. Toimintatuotot 2013 yhteensä 33,53 milj. Vuokratulot, muut asiakkaat; 2,68 milj. ; 8,1 % Muu liikevaihto; 0,96 milj. ; 2,9% Valmistus omaan käyttöön; 0,80 milj. ; 2,4 % Muut tulot; 0,65 milj. ; 1,94% Tuet ja avustukset kunnalta; 0,01 milj. ; 0,02 % JJS Vuokratulot, Vaasan kaupunki; 29,38 milj. ; 89 % Vuokratulot; 32,07 milj. ; 95,65 % Toimintakulut 2013 yhteensä 19,22 milj. Muut kulut; 0,20 milj. ; 1,0% Vuokrat; 4,83 milj. ; 25,1% Energia; 4,83 milj. ; 25,1% Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Liikevaihto 32,7 31,7 Liikeylijäämä 6,2 6,6 Korvaus peruspääomasta 4,5 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,78 4,56 Henkilöstökulut; 4,15 milj. ; 21,6% Palvelujen ostot; 4,23 milj. ; 22% Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 0,98 milj. ; 5,1% Tase avaava tase Omavaraisuusaste, % 86,23 87,70 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 80,94 69,43 Rahoitus Investointien tulorahoitus, % 54,66 41,67 12

13 TULOSLASKELMA 2013 TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 4 58 Tuet ja avustukset kunnalta 7 10 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kertaluonteiset poistot 0 0 Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 Muille maksetut korkokulut -6-8 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut 0-1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

14 TASE 2013 TASE 2013 VASTAAVAA VASTATTAVAA avaava avaava PYSYVÄT VASTAAVAT tase OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Enn.maksut ja keskener. hank Tilikauden yli- / alijäämä Aineelliset hyödykkeet tase VIERAS PÄÄOMA Maa- ja vesialueet Pitkäaikainen Rakennukset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Koneet ja kalusto Enn.maksut ja keskener. hank Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 1 Sijoitukset Saadut ennakot 1 4 Osakkeet ja osuudet Ostovelat Muut saamiset Korottomat velat kunnalta Muut velat VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 RAHOITUSLASKELMA 2013 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut -7-9 Muut tulorahoituksen oikaisuerät 11 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Antolainasaamisten vähennys 0 16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -1-1 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo

16 2014

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2014

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2014 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 014 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot