Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle tuotetaan toimitilat omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista. SISÄLLYSLUETTELO Kuva: Gunnar Bäckman Toimitilajohtajan katsaus 3 Toiminta ja rakenne 4 Johtokunta ja hallinto 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Toimitilat ja asiakkaat 7 Vuoden 2013 tavoitteita ja tuloksia 8 Taloudellisuus ja tuloksellisuus 8 Energiatehokkuus 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 8 Elinkaariajattelu 8 Kiinteistöjen ylläpito 9 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 9 Kiinteistönhoito 9 Investoinnit 10 Peruskorjausohjelma 10 Tilikauden tulos ja rahoitus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Kansikuva: Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Per Strömman Toimitilajohtaja Vaasan Talotoimen taloudellinen tulos oli vuonna 2013 hyvä suhteessa budjetoituun tavoitteeseen. Valtuustoon nähden sitova käyttötalouden tavoite ylitettiin 1,7 milj. eurolla. Vuonna 2013 aikana vietiin taas mittavaa investointiohjelmaa eteenpäin. Vuoden 2013 kunta-suunnitelmassa oli 19 erillistä talonrakennuskohdetta, joilla oli rahoitus vuodelle Erilliskohteiden lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakennusten peruskorjaushankkeita. Toteutuneet talonrakennusinvestoinnit vuonna 2013 olivat yhteensä 17,7 milj. euroa, joista uudisrakennusinvestointien osuus oli 5,0 milj. euroa ja peruskorjausinvestointien 12,7 milj. euroa. Kaupungin järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta on yksi kaupungin tärkeistä tavoitteista. Kaupungin hallinnassa on huomattava toimitilavarallisuus, jonka arvon säilyttämisestä on huolehdittava. Rakennuskannan taloudellista tilaa kuvataan korjausvelalla. Vaasan kaupungin rakennuskannan korjausvelka on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Vuonna 2013 julkaistussa valtakunnallisessa vertailussa Vaasan korjausvelka oli vuoden 2012 lopussa 12 vertailukaupungin pienin. Tilinpäätöksessä 2013 korjausvelka oli 27,9 milj. 2 euroa (77,0 /m ). Jotta korjausvelka pysyisi nykyisellä hyvällä tasolla, tulisi olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistaa vuosittain noin 15 milj. euron peruskorjausinvestoinnit. Valtakunnalliset vertailututkimukset toimivat yhtenä tilavarallisuuden strategisen johtamisen välineenä. Vaasan Talotoimi on jo pitkään osallistunut alansa vertailututkimuksiin. Vuonna 2013 julkaistiin tulokset mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusvertailu-, asiakastyytyväisyyskysely-, tilankäytön tehokkuus- sekä em. korjausvelkatutkimuksista. Kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa verrattiin kiinteistöjen ylläpitokustannuksia, energiankulutusta sekä tilankäytön tehokkuutta 13 kunnan kesken. Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasa oli vertailuryhmän ylivoimaisesti tehokkain ja edullisin kaupunki energiatehokkuudessa ja -kustannuksissa. Terveellisten ja turvallisten toimitilojen ylläpitämisen haasteet kasvoivat edelleen aiheuttaen yhä kovenevia paineita, niin Talotoimen henkilöstö- kuin taloudellisille resursseille. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi vuoden 2013 aikana, mutta siihen liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen ja jatkossa tavoitteena on järjestelmän tuottaman tiedon kautta ohjata kiinteistönpitoa entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Vuoden 2013 tavoitteena oli uudistaa Vaasan kaupungin sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet vuodesta 2014 alkaen, mutta uudistusta jouduttiin lykkäämään edelleen vuodella eteenpäin. Vaasan Talotoimen henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kiitokset kuluneesta haasteellisesta vuodesta ja onnea alkaneen vuoden tehtäviin. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 TOIMINTA JA RAKENNE Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta. Kuva: Gunnar Bäckman TOIMINTA JA RAKENNE Johtokunta ja hallinto Vaasan Talotoimi on kunnallinen liikelaitos, jonka johtokunta koostuu yhdeksästä luottamushenkilöstä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan valinnut uuden johtokunnan kokoonpanon seuraavalle 4-vuotisjaksolle. Jäsenet vuoden 2013 lopussa olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj KOK Wahlsten Tuija KOK Keskinen Pasi, vpj KESK Heinola Pekka VAS Smeds Kaj SFP Syring Roy SFP Stubb Nina SFP Rantschkoff Elisabet SFP Remahl Peter KOK Pukkila-Palmunen Katariina KOK Kleemola Kai SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Kujala Maarit SDP Toikka Kristian SDP Ketolainen Kullervo PS Dufva Risto PS Hokkanen Pirjo KD Kaunismäki Tomi KD Esittelijänä on toiminut toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Vuonna 2013 oli 11 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 59 pykälää. Muita hallinnon ryhmiä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2013 aikana, ovat johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä ja hankeryhmä. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä koostuu työnantajan, henkilöstön ja työsuojelun edustajista. 4

5 Organisaatio Vaasan Talotoimen organisaatio sekä toiminnallisten yksiköiden päätehtävät Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Per Strömman) Kiinteistöhallinto (Per Strömman) Kiinteistöliiketoiminnan ohjaus ja kehittäminen, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto, isännöinti ja vuokraus Rakennustekniikka (Timo Kinnari) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Rakennuttaminen (Markku Ahola) Talotekniikka (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto, logistiikka Kiinteistönhoito ja ylläpidon koordinointi, kustannuslaskenta Rakennuttaminen ja valvonta, hanke- ja rakennussuunnittelu sekä pääosin omajohtoinen rakentaminen Talotekninen (sähkö ja lvi) kunnossapito ja huolto 5

6 Vaasan Talotoimen henkilöstön tykypäivä. Kuva: Ilkka Konttinen Vaasan Talotoimen koko henkilöstö yksiköittäin Henkilöstö Vaasan Talotoimen henkilöstövahvuus vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 108. Näistä vakituisia oli 106 ja määräaikaisia 2. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden vaihtuessa 5 henkilöä. Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen 9 11 Kiinteistönhoito 42 Rakennustekniikka Talotekniikka Vakituinen henkilöstö vuosina Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vuonna 2013 kertyi henkilötyövuosia yhteensä 105,5. Koulutuksiin käytettiin 176,6 henkilötyöpäivää. Sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen ja niitä oli keskimäärin 10,32 päivää henkilöä kohden (vuonna 2012: 17,90 pv/hlö). Henkilöstön yhteinen vapaamuotoinen ulkoilu- ja liikuntapäivä järjestettiin tuttuun tapaan kesällä. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua Vaasan marssiin sekä sekasählyjoukkueeseen, joka on kokoontunut kerran viikossa. 6

7 Sundomin päiväkoti, koulu ja kirjasto. Kuva: Jaakko J Salo Toimitilat ja asiakkaat Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2013 lopussa hallinnassaan toimitiloja yhteensä m. Merkittävin lisäys toimitilakantaan tuli vuo- 2 den alussa Vähästäkyröstä (noin m ). Uusia rakennuksia olivat Purohovi Purolassa ja Vindängens daghem Sundomissa. Kokonaisuudessaan toimitilojen huoneisto- 2 ala lisääntyi m :llä. Toimitilojen huoneistoala vähen- 2 tyi m.llä, joka koostui pääosin ulkoa vuokratun toimitilakannan vähenemisellä. Tämä näkyi myös tuloksessa positiivisesti. Vaasan kaupungin omistamien toimitilojen lisäksi Vaasan Talotoimi vuokraa ulkopuolelta tiloja tarpeen mukaan kaupungin yksiköiden käyttöön. Hallinnassa oleva tilakanta Tilinpäätös Omat tilat, yhteensä htm Markkinoilta sisään 2 vuokratut tilat htm Hallinnassa olevat tilat yhteensä % tiloista oli vuoden 2013 lopussa sisäisten asiakkaiden käytössä. Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 7, /m /kk (2012: 7,51 /m /kk) ja ulosvuokrauksessa 6, /m /kk (2012: 7,02 /m /kk). Käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100 %. Vaasan kaupunki osallistui jälleen KTI Kiinteistötieto Oy:n tunnuslukuvertailututkimukseen, jossa vertailtiin koulujen ja päiväkotien ylläpitokustannuksia, energiankulutusta ja tilankäytön tehokkuutta 13 kunnassa vuodelta Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasan kaupunki on koko vertailuryhmän tehokkain ja edullisin kaupunki, erityisesti kun verrataan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiankulutuksen kustannuksia. Esimerkiksi vaasalaisissa päiväkodeissa kuluu yli 30 prosenttia vähemmän lämpöä ja sähköä kuin vertailun muissa päiväkodeissa. Vertailututkimus osoittaa, että Vaasan kaupungin Talotoimi hoitaa omistuksessaan olevia koulu- ja päiväkotirakennuksia edullisemmin kuin muut vertailun kunnat. Talotoimi maksaa vastuullaan olevien noin htm² päiväkoti- ja koulukiinteistöjen ylläpidosta 3,2 miljoonaa euroa vuodessa, kun vertailun koko aineiston perusteella vastaavan neliömäärän hoitaminen maksaa keskimäärin 3,9 miljoonaa euroa vuodessa. Säästö on vuositasolla noin euroa. Koulujen ylläpito oppilasta kohti laskettuna maksaa Vaasassa 34 euroa kuukaudessa. Vaasassa ylläpito oppilasta kohden on noin 8,5 euroa edullisempaa kuin vertailuaineiston muissa kunnissa. Vaasan Talotoimi oli mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa 8 muun kaupungin kanssa. Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna Koko aineiston tasolla tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaiden kokonaistyytyväisyydessä on havaittavissa pientä negatiivista kehitystä edellisen tutkimuksen vastaavaan tulokseen nähden. Vertailussa muuhun osallistujajoukkoon Vaasan Talotoimi sijoittuu kuitenkin vertailuaineiston keskitason yläpuolelle. Vertailu osoitti, että kaupungin omissa tiloissa vuokralla olevat olivat tyytyväisempiä kuin ne, jotka ovat vuokralla ulkoa vuokratuissa tiloissa. Tämän lisäksi kaupungin oman henkilöstön tuottamat kiinteistöpalvelut koettiin laadukkaammiksi kuin ulkopuolisten palvelun tuottajien palvelut. Osa-alueittain tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaat antoivat parhaimmat arvosanat kokonaistyytyväisyydessä tiloihin. Selkein positiivinen ero vertailuaineiston edustamaan keskitasoon nähden on puolestaan havaittavissa kokonaistyytyväisyydessä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Sisäilman laatu toimitiloissa koettiin Vaasassa vertailuaineistoa paremmaksi. Kyselyn palautteista esiin tulleita ongelmakohtia on pyritty poistamaan ja minimoimaan kehittämällä päivittäisiä toimintatapoja. 7

8 VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA Vaasan Talotoimessa strateginen ohjaus tapahtuu liiketoimintasuunnitelman, kaupungin strategioiden sekä vallitsevien sääntöjen ja menettelytapaohjeiden kautta. Lisäksi Vaasan Talotoimessa päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tuloskortti, jossa vuositason tavoitteet jaotellaan erilaisiin painopistealueisiin: Vuoden 2013 painopistealueet olivat - taloudellisuus ja tuloksellisuus - energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen - riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttaminen - elinkaariajattelun huomioiminen toiminnassa Muita toiminnallisia painopisteitä vuoden 2013 talousarviossa olivat sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden kokonaisvaltainen uusiminen, suuren investointiohjelman läpivienti sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uusimista jouduttiin lykkäämään Talotoimesta riippumattomista syistä. Tämän hetken tavoitteen mukaan laskentaperiaatteet uudistetaan vuoden 2015 alusta. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti päättyi kesäkuussa Tuotantokäytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu kolmesta osiosta: Kiinteistötiedosta, Rakennuttamistiedosta sekä RES huoltokirjasta. Kiinteistötieto on ohjelmisto, jonka kautta voidaan hallita kiinteistöomaisuutta ja ylläpitää vuokrasopimuksia. Rakennuttamistieto taas mahdollistaa uudis- ja peruskorjaushankkeiden laaja-alaisen projektinhallinnan. RES huoltokirjan avulla ohjataan kiinteistöjen ylläpitotoimintoja. Järjestelmään liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen. Taloudellisuus ja tuloksellisuus Valtuuston asettama tavoite 'Liikeylijäämä + poistot' oli 12,61 milj.. Tavoite ylitettiin tuloksen ollessa 14,3 milj.. Peruspääoman korkoa maksettiin sijoitetusta pääomasta määritelty 3 % (4,52 milj..) Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa. Talotoimen näkökulmasta huomattavin muutos kohdistui kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajan lyhentämiseen sekä menojäännöspoistonprosentin muuttumiseen 4 %:sta 5 %:iin. Poistosuunnitelman muuttumista ei ole huomioitu budjetoinnin yhteydessä. Energiatehokkuus Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Vuoden aikana Vaasan Talotoimessa keskityttiin erityisesti kulutustietojen seurantaan ja analysointiin. Vuonna 2013 laadittiin energiatodistukset 90 kohteeseen. Vuosi- ja peruskorjausohjelman kautta toteutettiin runsas 20 merkittävämpää energiansäästötoimenpidettä. Energiansäästövaikutuksia näistä kertyi noin 500 Mwh. Vuoden aikana aloitettiin Euronet hanke pääkirjaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutusta käyttäjän omalla toiminnalla. Hanke on aloitettu syksyllä 2013 ja se päättyy vuoden 2015 lopussa. Ensimmäiset tulokset toiminnasta julkaistaan vuoden 2015 alussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmia sekä riskienhallintapolitiikkaa. Talotoimen riskit ovat pääasiassa pysyneet samoina vuodesta Riskeihin vastataan tapauskohtaisesti joko välttämällä, pienentämällä, jakamalla tai kantamalla. Olennaista on riskien tunnistaminen ja että niiden hallinta on osa Talotoimen jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 2013 riskien kartoituksessa nousi esiin kolme tuntuvaa riskiä: - Sisäilmastotason riittämättömyys - Henkilöstöriskit (jaksaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi) - Liikelaitoksen tulorahoituksen riittämättömyys Elinkaariajattelu Joulukuussa 2013 järjestettiin koko henkilökunnalle elinkaarikoulutusta, jonka tarkoituksena oli tehdä elinkaari käsite tutuksi henkilökunnan keskuudessa. Käsitteen tutuksi saattaminen edesauttaa elinkaariajattelun huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. 8

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Purolan päiväkoti. Kuva: Harri Hyvönen KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Vuosikorjausohjelman suunnittelun, laatimisen ja siinä määriteltyjen töiden toteutusten lisäksi huolehditaan myös yllättävien vikojen ja vahinkojen korjaustöistä. Korjaustarpeita käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan toteutuneet kulut olivat noin 3,6 milj.. Lvi-korjaus- ja huoltotöihin kohdistui jälleen merkittävä osa (20 %) kuluista. Kiinteistönhoito Vaasan Talotoimen kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu ulkoalueiden hoito, teknisten järjestelmien huolto, valaisin- ja jätehuolto, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät, vartiointi, liputus sekä asiakaspalvelu ja kiinteistökohtaiset erityistehtävät. Energiatehokkuus ja huolto muodostavat myös merkittävän osan kiinteistönhoidon toiminnasta. Vuoden 2013 lopussa oli Vaasan Talotoimen kiinteistöhoidon vastuulla 135 kiinteistöä, joissa on yhteensä 266 rakennusta. Toteutuneet kulut olivat 8,2 milj., joista yli 5 milj. kohdistui lämpö- ja sähköhuoltoon. 9

10 INVESTOINNIT Kuva: Jaakko J Salo INVESTOINNIT Investointihankkeita toteutettiin vuoden 2013 aikana noin 17,7milj.. Tästä peruskorjaustöiden osuus oli 12,7 milj. ja uudisrakentamisen 5,0 milj.. Vuoden 2013 aikana valmistuneet merkittävimmät erillisinvestointikohteet - Vindängens daghem, Sundom - Purohovi - Porvarinkadun koulu, peruskorjaus - VAO-VAKK Sepänkyläntie 14-16, L- ja H-siiven muutostyöt - Vähäkyrötalon peruskorjaus - Vähänkyrön koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus Vuoden 2013 lopussa Rakentamisvaiheessa olevat kohteet: - Purolan päiväkoti - Savilahden koulu - Opistotalon muutostyöt - VAO, Sepänkyläntie peruskorjauksen loppuunsaattaminen - Merikaarron koulun kunnostaminen Rakennussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Club 18 - Vähänkyrön terveysasema - Tervajoen koulu - Nummen koulu - Mussor skola Hankesuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Bölen päiväkoti, uudisrakennus - Hietalahden jalkapallostadion - Sisäpalloiluhalli Peruskorjausohjelma Peruskorjausohjelmaan sisältyy pienempien yksittäisten investointikohteiden korjaaminen. Peruskorjausohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin toiminnallisista muutostöistä sekä Vaasan Talotoimen omiin esityksiin teknisistä peruskorjauksista. Vuoden 2013 aikana peruskorjausohjelman (90 hanketta) ja arvaamattomien töiden (13) toteuttamiseen investoitiin yhteensä 5,95 milj.. Vuoden 2013 peruskorjausohjelman merkittävimmät työt olivat Keskuskoulun osasaneeraus vaihe 3 ja Isolahden koulun osasaneeraus vaiheen 4 loppurahoitus sekä vaihe 5. 10

11 Vindängens daghem, Sundom. Kuva: Harri Hyvönen VAO-VAKK, Sepänkyläntie Kuva: Jaakko J Salo Purohovi. Kuva: Harri hyvönen VAO, Ruutikellarintie 2-4. Kuva: Jaakko J Salo Talonrakennusinvestoinnit / Toimitilahankinnat (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) 11

12 TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS Liikevaihto 2013 yhteensä 33,03 milj. Toimintatuotot 2013 yhteensä 33,53 milj. Vuokratulot, muut asiakkaat; 2,68 milj. ; 8,1 % Muu liikevaihto; 0,96 milj. ; 2,9% Valmistus omaan käyttöön; 0,80 milj. ; 2,4 % Muut tulot; 0,65 milj. ; 1,94% Tuet ja avustukset kunnalta; 0,01 milj. ; 0,02 % JJS Vuokratulot, Vaasan kaupunki; 29,38 milj. ; 89 % Vuokratulot; 32,07 milj. ; 95,65 % Toimintakulut 2013 yhteensä 19,22 milj. Muut kulut; 0,20 milj. ; 1,0% Vuokrat; 4,83 milj. ; 25,1% Energia; 4,83 milj. ; 25,1% Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Liikevaihto 32,7 31,7 Liikeylijäämä 6,2 6,6 Korvaus peruspääomasta 4,5 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,78 4,56 Henkilöstökulut; 4,15 milj. ; 21,6% Palvelujen ostot; 4,23 milj. ; 22% Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 0,98 milj. ; 5,1% Tase avaava tase Omavaraisuusaste, % 86,23 87,70 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 80,94 69,43 Rahoitus Investointien tulorahoitus, % 54,66 41,67 12

13 TULOSLASKELMA 2013 TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 4 58 Tuet ja avustukset kunnalta 7 10 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kertaluonteiset poistot 0 0 Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 Muille maksetut korkokulut -6-8 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut 0-1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

14 TASE 2013 TASE 2013 VASTAAVAA VASTATTAVAA avaava avaava PYSYVÄT VASTAAVAT tase OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Enn.maksut ja keskener. hank Tilikauden yli- / alijäämä Aineelliset hyödykkeet tase VIERAS PÄÄOMA Maa- ja vesialueet Pitkäaikainen Rakennukset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Koneet ja kalusto Enn.maksut ja keskener. hank Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 1 Sijoitukset Saadut ennakot 1 4 Osakkeet ja osuudet Ostovelat Muut saamiset Korottomat velat kunnalta Muut velat VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 RAHOITUSLASKELMA 2013 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut -7-9 Muut tulorahoituksen oikaisuerät 11 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Antolainasaamisten vähennys 0 16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -1-1 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo

16 2014

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 28 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Päiväkoti- ja

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 1.1. 31.12.2009. Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 1.1. 31.12.2009. Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari. KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 1.1. 31.12.2009 Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari. Sisällysluettelo 1. Kaupunginjohtajan katsaus...3 2. Väestö...6 3. Talouden tunnusluvut...7

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot