Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle tuotetaan toimitilat omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista. SISÄLLYSLUETTELO Kuva: Gunnar Bäckman Toimitilajohtajan katsaus 3 Toiminta ja rakenne 4 Johtokunta ja hallinto 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Toimitilat ja asiakkaat 7 Vuoden 2013 tavoitteita ja tuloksia 8 Taloudellisuus ja tuloksellisuus 8 Energiatehokkuus 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 8 Elinkaariajattelu 8 Kiinteistöjen ylläpito 9 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 9 Kiinteistönhoito 9 Investoinnit 10 Peruskorjausohjelma 10 Tilikauden tulos ja rahoitus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Kansikuva: Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Per Strömman Toimitilajohtaja Vaasan Talotoimen taloudellinen tulos oli vuonna 2013 hyvä suhteessa budjetoituun tavoitteeseen. Valtuustoon nähden sitova käyttötalouden tavoite ylitettiin 1,7 milj. eurolla. Vuonna 2013 aikana vietiin taas mittavaa investointiohjelmaa eteenpäin. Vuoden 2013 kunta-suunnitelmassa oli 19 erillistä talonrakennuskohdetta, joilla oli rahoitus vuodelle Erilliskohteiden lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakennusten peruskorjaushankkeita. Toteutuneet talonrakennusinvestoinnit vuonna 2013 olivat yhteensä 17,7 milj. euroa, joista uudisrakennusinvestointien osuus oli 5,0 milj. euroa ja peruskorjausinvestointien 12,7 milj. euroa. Kaupungin järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta on yksi kaupungin tärkeistä tavoitteista. Kaupungin hallinnassa on huomattava toimitilavarallisuus, jonka arvon säilyttämisestä on huolehdittava. Rakennuskannan taloudellista tilaa kuvataan korjausvelalla. Vaasan kaupungin rakennuskannan korjausvelka on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Vuonna 2013 julkaistussa valtakunnallisessa vertailussa Vaasan korjausvelka oli vuoden 2012 lopussa 12 vertailukaupungin pienin. Tilinpäätöksessä 2013 korjausvelka oli 27,9 milj. 2 euroa (77,0 /m ). Jotta korjausvelka pysyisi nykyisellä hyvällä tasolla, tulisi olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistaa vuosittain noin 15 milj. euron peruskorjausinvestoinnit. Valtakunnalliset vertailututkimukset toimivat yhtenä tilavarallisuuden strategisen johtamisen välineenä. Vaasan Talotoimi on jo pitkään osallistunut alansa vertailututkimuksiin. Vuonna 2013 julkaistiin tulokset mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusvertailu-, asiakastyytyväisyyskysely-, tilankäytön tehokkuus- sekä em. korjausvelkatutkimuksista. Kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa verrattiin kiinteistöjen ylläpitokustannuksia, energiankulutusta sekä tilankäytön tehokkuutta 13 kunnan kesken. Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasa oli vertailuryhmän ylivoimaisesti tehokkain ja edullisin kaupunki energiatehokkuudessa ja -kustannuksissa. Terveellisten ja turvallisten toimitilojen ylläpitämisen haasteet kasvoivat edelleen aiheuttaen yhä kovenevia paineita, niin Talotoimen henkilöstö- kuin taloudellisille resursseille. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi vuoden 2013 aikana, mutta siihen liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen ja jatkossa tavoitteena on järjestelmän tuottaman tiedon kautta ohjata kiinteistönpitoa entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Vuoden 2013 tavoitteena oli uudistaa Vaasan kaupungin sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet vuodesta 2014 alkaen, mutta uudistusta jouduttiin lykkäämään edelleen vuodella eteenpäin. Vaasan Talotoimen henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kiitokset kuluneesta haasteellisesta vuodesta ja onnea alkaneen vuoden tehtäviin. Per Strömman Toimitilajohtaja 3

4 TOIMINTA JA RAKENNE Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta. Kuva: Gunnar Bäckman TOIMINTA JA RAKENNE Johtokunta ja hallinto Vaasan Talotoimi on kunnallinen liikelaitos, jonka johtokunta koostuu yhdeksästä luottamushenkilöstä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan valinnut uuden johtokunnan kokoonpanon seuraavalle 4-vuotisjaksolle. Jäsenet vuoden 2013 lopussa olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj KOK Wahlsten Tuija KOK Keskinen Pasi, vpj KESK Heinola Pekka VAS Smeds Kaj SFP Syring Roy SFP Stubb Nina SFP Rantschkoff Elisabet SFP Remahl Peter KOK Pukkila-Palmunen Katariina KOK Kleemola Kai SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Kujala Maarit SDP Toikka Kristian SDP Ketolainen Kullervo PS Dufva Risto PS Hokkanen Pirjo KD Kaunismäki Tomi KD Esittelijänä on toiminut toimitilajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Vuonna 2013 oli 11 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 59 pykälää. Muita hallinnon ryhmiä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 2013 aikana, ovat johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, toimitilaryhmä ja hankeryhmä. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä koostuu työnantajan, henkilöstön ja työsuojelun edustajista. 4

5 Organisaatio Vaasan Talotoimen organisaatio sekä toiminnallisten yksiköiden päätehtävät Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Per Strömman) Kiinteistöhallinto (Per Strömman) Kiinteistöliiketoiminnan ohjaus ja kehittäminen, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto, isännöinti ja vuokraus Rakennustekniikka (Timo Kinnari) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Rakennuttaminen (Markku Ahola) Talotekniikka (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto, logistiikka Kiinteistönhoito ja ylläpidon koordinointi, kustannuslaskenta Rakennuttaminen ja valvonta, hanke- ja rakennussuunnittelu sekä pääosin omajohtoinen rakentaminen Talotekninen (sähkö ja lvi) kunnossapito ja huolto 5

6 Vaasan Talotoimen henkilöstön tykypäivä. Kuva: Ilkka Konttinen Vaasan Talotoimen koko henkilöstö yksiköittäin Henkilöstö Vaasan Talotoimen henkilöstövahvuus vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 108. Näistä vakituisia oli 106 ja määräaikaisia 2. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden vaihtuessa 5 henkilöä. Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen 9 11 Kiinteistönhoito 42 Rakennustekniikka Talotekniikka Vakituinen henkilöstö vuosina Virat Toimet Tuntipalkkaiset Vakituiset yhteensä Vuonna 2013 kertyi henkilötyövuosia yhteensä 105,5. Koulutuksiin käytettiin 176,6 henkilötyöpäivää. Sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen ja niitä oli keskimäärin 10,32 päivää henkilöä kohden (vuonna 2012: 17,90 pv/hlö). Henkilöstön yhteinen vapaamuotoinen ulkoilu- ja liikuntapäivä järjestettiin tuttuun tapaan kesällä. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua Vaasan marssiin sekä sekasählyjoukkueeseen, joka on kokoontunut kerran viikossa. 6

7 Sundomin päiväkoti, koulu ja kirjasto. Kuva: Jaakko J Salo Toimitilat ja asiakkaat Kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimella oli vuoden 2013 lopussa hallinnassaan toimitiloja yhteensä m. Merkittävin lisäys toimitilakantaan tuli vuo- 2 den alussa Vähästäkyröstä (noin m ). Uusia rakennuksia olivat Purohovi Purolassa ja Vindängens daghem Sundomissa. Kokonaisuudessaan toimitilojen huoneisto- 2 ala lisääntyi m :llä. Toimitilojen huoneistoala vähen- 2 tyi m.llä, joka koostui pääosin ulkoa vuokratun toimitilakannan vähenemisellä. Tämä näkyi myös tuloksessa positiivisesti. Vaasan kaupungin omistamien toimitilojen lisäksi Vaasan Talotoimi vuokraa ulkopuolelta tiloja tarpeen mukaan kaupungin yksiköiden käyttöön. Hallinnassa oleva tilakanta Tilinpäätös Omat tilat, yhteensä htm Markkinoilta sisään 2 vuokratut tilat htm Hallinnassa olevat tilat yhteensä % tiloista oli vuoden 2013 lopussa sisäisten asiakkaiden käytössä. Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 7, /m /kk (2012: 7,51 /m /kk) ja ulosvuokrauksessa 6, /m /kk (2012: 7,02 /m /kk). Käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100 %. Vaasan kaupunki osallistui jälleen KTI Kiinteistötieto Oy:n tunnuslukuvertailututkimukseen, jossa vertailtiin koulujen ja päiväkotien ylläpitokustannuksia, energiankulutusta ja tilankäytön tehokkuutta 13 kunnassa vuodelta Vertailuaineisto koostui koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöistä. Vaasan kaupunki on koko vertailuryhmän tehokkain ja edullisin kaupunki, erityisesti kun verrataan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiankulutuksen kustannuksia. Esimerkiksi vaasalaisissa päiväkodeissa kuluu yli 30 prosenttia vähemmän lämpöä ja sähköä kuin vertailun muissa päiväkodeissa. Vertailututkimus osoittaa, että Vaasan kaupungin Talotoimi hoitaa omistuksessaan olevia koulu- ja päiväkotirakennuksia edullisemmin kuin muut vertailun kunnat. Talotoimi maksaa vastuullaan olevien noin htm² päiväkoti- ja koulukiinteistöjen ylläpidosta 3,2 miljoonaa euroa vuodessa, kun vertailun koko aineiston perusteella vastaavan neliömäärän hoitaminen maksaa keskimäärin 3,9 miljoonaa euroa vuodessa. Säästö on vuositasolla noin euroa. Koulujen ylläpito oppilasta kohti laskettuna maksaa Vaasassa 34 euroa kuukaudessa. Vaasassa ylläpito oppilasta kohden on noin 8,5 euroa edullisempaa kuin vertailuaineiston muissa kunnissa. Vaasan Talotoimi oli mukana myös KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemässä ja toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa 8 muun kaupungin kanssa. Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna Koko aineiston tasolla tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaiden kokonaistyytyväisyydessä on havaittavissa pientä negatiivista kehitystä edellisen tutkimuksen vastaavaan tulokseen nähden. Vertailussa muuhun osallistujajoukkoon Vaasan Talotoimi sijoittuu kuitenkin vertailuaineiston keskitason yläpuolelle. Vertailu osoitti, että kaupungin omissa tiloissa vuokralla olevat olivat tyytyväisempiä kuin ne, jotka ovat vuokralla ulkoa vuokratuissa tiloissa. Tämän lisäksi kaupungin oman henkilöstön tuottamat kiinteistöpalvelut koettiin laadukkaammiksi kuin ulkopuolisten palvelun tuottajien palvelut. Osa-alueittain tarkasteltuna Vaasan Talotoimen asiakkaat antoivat parhaimmat arvosanat kokonaistyytyväisyydessä tiloihin. Selkein positiivinen ero vertailuaineiston edustamaan keskitasoon nähden on puolestaan havaittavissa kokonaistyytyväisyydessä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Sisäilman laatu toimitiloissa koettiin Vaasassa vertailuaineistoa paremmaksi. Kyselyn palautteista esiin tulleita ongelmakohtia on pyritty poistamaan ja minimoimaan kehittämällä päivittäisiä toimintatapoja. 7

8 VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA VUODEN 2013 TAVOITTEITA JA TULOKSIA Vaasan Talotoimessa strateginen ohjaus tapahtuu liiketoimintasuunnitelman, kaupungin strategioiden sekä vallitsevien sääntöjen ja menettelytapaohjeiden kautta. Lisäksi Vaasan Talotoimessa päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tuloskortti, jossa vuositason tavoitteet jaotellaan erilaisiin painopistealueisiin: Vuoden 2013 painopistealueet olivat - taloudellisuus ja tuloksellisuus - energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen - riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttaminen - elinkaariajattelun huomioiminen toiminnassa Muita toiminnallisia painopisteitä vuoden 2013 talousarviossa olivat sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden kokonaisvaltainen uusiminen, suuren investointiohjelman läpivienti sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uusimista jouduttiin lykkäämään Talotoimesta riippumattomista syistä. Tämän hetken tavoitteen mukaan laskentaperiaatteet uudistetaan vuoden 2015 alusta. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti päättyi kesäkuussa Tuotantokäytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu kolmesta osiosta: Kiinteistötiedosta, Rakennuttamistiedosta sekä RES huoltokirjasta. Kiinteistötieto on ohjelmisto, jonka kautta voidaan hallita kiinteistöomaisuutta ja ylläpitää vuokrasopimuksia. Rakennuttamistieto taas mahdollistaa uudis- ja peruskorjaushankkeiden laaja-alaisen projektinhallinnan. RES huoltokirjan avulla ohjataan kiinteistöjen ylläpitotoimintoja. Järjestelmään liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen. Taloudellisuus ja tuloksellisuus Valtuuston asettama tavoite 'Liikeylijäämä + poistot' oli 12,61 milj.. Tavoite ylitettiin tuloksen ollessa 14,3 milj.. Peruspääoman korkoa maksettiin sijoitetusta pääomasta määritelty 3 % (4,52 milj..) Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa. Talotoimen näkökulmasta huomattavin muutos kohdistui kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajan lyhentämiseen sekä menojäännöspoistonprosentin muuttumiseen 4 %:sta 5 %:iin. Poistosuunnitelman muuttumista ei ole huomioitu budjetoinnin yhteydessä. Energiatehokkuus Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille Vuoden aikana Vaasan Talotoimessa keskityttiin erityisesti kulutustietojen seurantaan ja analysointiin. Vuonna 2013 laadittiin energiatodistukset 90 kohteeseen. Vuosi- ja peruskorjausohjelman kautta toteutettiin runsas 20 merkittävämpää energiansäästötoimenpidettä. Energiansäästövaikutuksia näistä kertyi noin 500 Mwh. Vuoden aikana aloitettiin Euronet hanke pääkirjaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutusta käyttäjän omalla toiminnalla. Hanke on aloitettu syksyllä 2013 ja se päättyy vuoden 2015 lopussa. Ensimmäiset tulokset toiminnasta julkaistaan vuoden 2015 alussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmia sekä riskienhallintapolitiikkaa. Talotoimen riskit ovat pääasiassa pysyneet samoina vuodesta Riskeihin vastataan tapauskohtaisesti joko välttämällä, pienentämällä, jakamalla tai kantamalla. Olennaista on riskien tunnistaminen ja että niiden hallinta on osa Talotoimen jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 2013 riskien kartoituksessa nousi esiin kolme tuntuvaa riskiä: - Sisäilmastotason riittämättömyys - Henkilöstöriskit (jaksaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi) - Liikelaitoksen tulorahoituksen riittämättömyys Elinkaariajattelu Joulukuussa 2013 järjestettiin koko henkilökunnalle elinkaarikoulutusta, jonka tarkoituksena oli tehdä elinkaari käsite tutuksi henkilökunnan keskuudessa. Käsitteen tutuksi saattaminen edesauttaa elinkaariajattelun huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. 8

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Purolan päiväkoti. Kuva: Harri Hyvönen KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Vuosikorjausohjelman suunnittelun, laatimisen ja siinä määriteltyjen töiden toteutusten lisäksi huolehditaan myös yllättävien vikojen ja vahinkojen korjaustöistä. Korjaustarpeita käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan toteutuneet kulut olivat noin 3,6 milj.. Lvi-korjaus- ja huoltotöihin kohdistui jälleen merkittävä osa (20 %) kuluista. Kiinteistönhoito Vaasan Talotoimen kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu ulkoalueiden hoito, teknisten järjestelmien huolto, valaisin- ja jätehuolto, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät, vartiointi, liputus sekä asiakaspalvelu ja kiinteistökohtaiset erityistehtävät. Energiatehokkuus ja huolto muodostavat myös merkittävän osan kiinteistönhoidon toiminnasta. Vuoden 2013 lopussa oli Vaasan Talotoimen kiinteistöhoidon vastuulla 135 kiinteistöä, joissa on yhteensä 266 rakennusta. Toteutuneet kulut olivat 8,2 milj., joista yli 5 milj. kohdistui lämpö- ja sähköhuoltoon. 9

10 INVESTOINNIT Kuva: Jaakko J Salo INVESTOINNIT Investointihankkeita toteutettiin vuoden 2013 aikana noin 17,7milj.. Tästä peruskorjaustöiden osuus oli 12,7 milj. ja uudisrakentamisen 5,0 milj.. Vuoden 2013 aikana valmistuneet merkittävimmät erillisinvestointikohteet - Vindängens daghem, Sundom - Purohovi - Porvarinkadun koulu, peruskorjaus - VAO-VAKK Sepänkyläntie 14-16, L- ja H-siiven muutostyöt - Vähäkyrötalon peruskorjaus - Vähänkyrön koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus Vuoden 2013 lopussa Rakentamisvaiheessa olevat kohteet: - Purolan päiväkoti - Savilahden koulu - Opistotalon muutostyöt - VAO, Sepänkyläntie peruskorjauksen loppuunsaattaminen - Merikaarron koulun kunnostaminen Rakennussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Club 18 - Vähänkyrön terveysasema - Tervajoen koulu - Nummen koulu - Mussor skola Hankesuunnitteluvaiheessa olevat kohteet: - Bölen päiväkoti, uudisrakennus - Hietalahden jalkapallostadion - Sisäpalloiluhalli Peruskorjausohjelma Peruskorjausohjelmaan sisältyy pienempien yksittäisten investointikohteiden korjaaminen. Peruskorjausohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin toiminnallisista muutostöistä sekä Vaasan Talotoimen omiin esityksiin teknisistä peruskorjauksista. Vuoden 2013 aikana peruskorjausohjelman (90 hanketta) ja arvaamattomien töiden (13) toteuttamiseen investoitiin yhteensä 5,95 milj.. Vuoden 2013 peruskorjausohjelman merkittävimmät työt olivat Keskuskoulun osasaneeraus vaihe 3 ja Isolahden koulun osasaneeraus vaiheen 4 loppurahoitus sekä vaihe 5. 10

11 Vindängens daghem, Sundom. Kuva: Harri Hyvönen VAO-VAKK, Sepänkyläntie Kuva: Jaakko J Salo Purohovi. Kuva: Harri hyvönen VAO, Ruutikellarintie 2-4. Kuva: Jaakko J Salo Talonrakennusinvestoinnit / Toimitilahankinnat (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) (Vuodesta 2013 lähtien Vaasan ja Vähänkyrön yhdistetyt luvut.) 11

12 TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS Liikevaihto 2013 yhteensä 33,03 milj. Toimintatuotot 2013 yhteensä 33,53 milj. Vuokratulot, muut asiakkaat; 2,68 milj. ; 8,1 % Muu liikevaihto; 0,96 milj. ; 2,9% Valmistus omaan käyttöön; 0,80 milj. ; 2,4 % Muut tulot; 0,65 milj. ; 1,94% Tuet ja avustukset kunnalta; 0,01 milj. ; 0,02 % JJS Vuokratulot, Vaasan kaupunki; 29,38 milj. ; 89 % Vuokratulot; 32,07 milj. ; 95,65 % Toimintakulut 2013 yhteensä 19,22 milj. Muut kulut; 0,20 milj. ; 1,0% Vuokrat; 4,83 milj. ; 25,1% Energia; 4,83 milj. ; 25,1% Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Liikevaihto 32,7 31,7 Liikeylijäämä 6,2 6,6 Korvaus peruspääomasta 4,5 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,78 4,56 Henkilöstökulut; 4,15 milj. ; 21,6% Palvelujen ostot; 4,23 milj. ; 22% Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 0,98 milj. ; 5,1% Tase avaava tase Omavaraisuusaste, % 86,23 87,70 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 80,94 69,43 Rahoitus Investointien tulorahoitus, % 54,66 41,67 12

13 TULOSLASKELMA 2013 TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 4 58 Tuet ja avustukset kunnalta 7 10 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kertaluonteiset poistot 0 0 Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 Muille maksetut korkokulut -6-8 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut 0-1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

14 TASE 2013 TASE 2013 VASTAAVAA VASTATTAVAA avaava avaava PYSYVÄT VASTAAVAT tase OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Enn.maksut ja keskener. hank Tilikauden yli- / alijäämä Aineelliset hyödykkeet tase VIERAS PÄÄOMA Maa- ja vesialueet Pitkäaikainen Rakennukset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Koneet ja kalusto Enn.maksut ja keskener. hank Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 1 Sijoitukset Saadut ennakot 1 4 Osakkeet ja osuudet Ostovelat Muut saamiset Korottomat velat kunnalta Muut velat VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 RAHOITUSLASKELMA 2013 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut -7-9 Muut tulorahoituksen oikaisuerät 11 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Antolainasaamisten vähennys 0 16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -1-1 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo

16 2014

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2014

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2014 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 014 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 3 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 3 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot