Robotti työstökoneessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Robotti työstökoneessa."

Transkriptio

1 Robotti työstökoneessa. Maksimaaliseen tuottavuuteen älykkään robottiautomaation avulla. KUKA White Paper versio 1.0

2 Abstract Työstökoneiden automaatio parantaa tuotannon kannattavuutta, nopeutta ja turvallisuutta. Tuotannon on täytettävä yhä lyhyempien toimitusaikojen rajoissa yhä tiukempia laadulle ja tarkkuudelle asetettavia vaatimuksia. Samanaikaisesti kasvaa myös virheiden todennäköisyys osien valmistuksen yhteydessä. Eräkokojen pieneneminen kasvattaa koneiden varustusmuutosten vaatimaa aikaa ja vaivaa. Ja samalla kasvavat myös yksikkötyökustannukset. Miten tuotanto voisi olla mahdollisimman tehokasta ja kannattavaa tällaisessa tilanteessa? Matalan palkkatason maiden tarjoamat mahdollisuudet toimintojen ulkoistamiseen ovat rajalliset, sillä yritykset tarvitsevat lyhyitä toimitusketjuja, omaa, yritykseen sitoutunutta erikoishenkilöstöä samoin kuin lyhyitä etäisyyksiä laadunvalvonnassa. Robottien käyttö parantaisi monien lastuavaa työstöä harjoittavien yritysten kilpailukykyä huomattavasti. Tutkimustulokset kertovat kuitenkin toista: Robottien avulla toteuttava automaatio parantaisi tuotannon taloudellisuutta ja tehokkuutta 20 prosentin kohdalla kaikista työstökoneista. Näistä 20 prosentista on tähän mennessä kuitenkin automatisoitu vasta murto-osa. Tämä johtuu robotteja kohtaan tunnetuista ennakkoluuloista, jotka ovat olleet tekniikan kehityksen ansiosta jo ajat sitten aiheettomia. Robotit ovat nykyisin taloudellisempia, turvallisempia ja yksinkertaisempia kuin mitä alalla uskotaan. Ne maksavat itsensä takaisin työkalujen ja koneiden valmistuksen alalla alle kahdessa vuodessa. Robotteja on käytetty jo vuosien ajan aloilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Tämä koskee esimerkiksi lääketieteellistä tekniikkaa, jonka alueella käytettävät robotit ovat suoraan kosketuksissa ihmisten kanssa. Ja myös robottien ohjelmointi ja käyttö on nykyisin helppoa. Työpaikoista tulee robottien avustuksella entistä kannattavampia, mikä auttaa myös turvaamaan niiden säilymisen. Pikatesti. Lastuavaa työstöä harjoittavien yritysten ja työstökoneiden käyttäjien kysymys kuuluu: Kannattaako robottien käyttö juuri minun tilanteessani? Jotta tähän kysymykseen voi vastata, on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuten laadulle asetettavat vaatimukset, tuottavuus, yksikkötyökustannukset, toimitusnopeus ja toimipaikan turvaaminen. Alustavan vastauksen tähän kysymykseen voi saada vastaamalla pikatestiin. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 01

3 Sisältö Abstract Työstökoneiden automaatio parantaa tuotannon taloudellisuutta, nopeutta ja turvallisuutta. S Robottien avulla toteutettava automaatio Roboteista on tullut entistä kannattavampia, suorituskykyisempiä ja yksinkertaisempia. Nykypäivän robotit Robotit ovat taloudellisia, turvallisia ja helppokäyttöisiä. S 03 S Robotit varmistavat työpaikkojen säilymisen Robotit auttavat parantamaan tuottavuutta, mikä auttaa työpaikkojen turvaamisessa. Tapauskertomus: Lähes miehittämätön komponenttien valmistus KR QUANTEC -robotteihin Robottipohjainen lataus lisää tuottavuutta 10 prosentilla. Pikatesti Onko tuotantosi kypsä robottien käyttöön? S 07 S 09 S KUKA Roboter GmbH Eräs maailman johtavista teollisuusrobottien toimittajista. S 12 KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 02

4 01 Robottien avulla toteutettava automaatio Kasvavat laatuvaatimukset, lyhentyvät toimitusajat, hintojen lasku, kasvava kilpailupaine: Siinä haasteita, joihin työkalujen ja koneiden valmistajien on vastattava. Onko näihin haasteisiin yksi yhteinen ratkaisu? Robottien avulla toteutettava automaatio olisi usein oikea vastaus: Robotit työskentelevät erittäin tarkasti. Jopa kompleksisten ja raskaiden komponenttien yhteydessä ei synny käytännössä lainkaan hylkyjä. Robotit voivat työskennellä ympäri vuorokauden. Siten niiden suorituskyky on 24 kuluttua täsmälleen yhtä hyvä kuin ensimmäisten minuuttien aikana. Lähes miehittämättömien ja täysin automatisoitujen työvuorojen yhteydessä käytettyinä robotit parantavat koneiden käyttöastetta ja pienentävät yksikkötyökustannuksia. Robotit tarjoavat siten suunnattoman määrän mahdollisuuksia. Toistaiseksi näitä mahdollisuuksia hyödynnetään alalla kuitenkin liian vähän. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Yhdeksän suurinta haastetta työstökoneen käyttäjälle Työstettäville komponenteille asetettavien laatuvaatimusten kasvaminen Laadun merkityksen kasvaminen suhteessa hintaan Työstettävien komponenttien monimutkaisuuden kasvu Aikataulussa pysymisen merkityksen kasvaminen suhteessa hintaan Kasvava kotimainen kilpailupaine Hintojen lasku muuttumattomana pysyvien suoritusten kohdalla Jatkotoimenpiteiden merkityksen kasvu (esim. asennus) Yhä lyhyempiä toimitusaikoja koskevien vaatimusten lisääntyminen Tilausmäärien/työmäärien pienentyminen lastuavan työstön alalla 92% 60% 85% 58% 43% 65% 56% 88% 18% Toimialaa koskeva tutkimus vuodelta 2011: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland (lastuavan työstön tulevaisuus Saksassa) (kyselyyn osallistuneiden määrä: 90) Roboteista on tullut entistä kannattavampia, suorituskykyisempiä ja yksinkertaisempia. Riippumattomat tutkimukset osoittavat: Huomattavat parannusmahdollisuudet jäävät usein hyödyntämättä. Sillä kahtakymmentä prosenttia kaikista työstökoneista olisi mahdollista käyttää tehokkaammin yhdessä robottien kanssa. Silti automaatioaste on vain 1,5 prosenttia. 1 Mistä tämä varovaisuus johtuu? Lukuisilla eri aloilla robotteihin kohdistuu yhä ennakkoluuloja, joista tekniikan kehitys on tehnyt jo aikoja sitten tarpeettomia. 1 IFR. World Robotics Report 2012 KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 03

5 Yleisimmät perusteet olla käyttämättä robotteja työstökoneen yhteydessä: Liian kalliita Todellisuudessa kuitenkin robottien investointikustannukset maksavat yleensä itsensä takaisin kahden vuoden kuluessa. Liian vaarallisia Todellisuudessa robotteja käytetään jo vuosien ajan menestyksekkäästi alueilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Liian monimutkaisia Tosiasiassa robottien ohjelmoinnista ja käytöstä on kuitenkin tullut hyvin yksinkertaista. Seuraavilla sivuilla on saatavissa ajantasaista tietoja robottien taloudellisuudesta, turvallisuudesta ja käyttömukavuudesta. Lisäksi selvitetään automaation vaikutusta työpaikkoihin. 02 Nykypäivän robotit Robotit ovat taloudellisia Kuoletusaika on lyhyt, tuottavuus puolestaan korkea. Jatkuvasti korkeana pysyvä suorituskyky tekee roboteista taloudellisia: Ihminen pystyy tosin edelleen työskentelemään robottia nopeammin ja tarkemmin kuitenkin vain ensimmäisten 20 minuutin ajan. Tämän jälkeen hänen tarkkaavaisuutensa heikkenee. Robotti sitä vastoin pystyy työskentelemään samalla korkealla laatutasolla 24 tunnin ajan - ja vieläpä keskeytyksettä. Ilman robotteja työstökoneet saavuttavat noin 70 prosentin käyttöasteen, roboteilla varustettuna koneet voivat päästä lähes 100 prosentin tasolle. Sillä robotit eivät tarvitse taukoja. Robotit eivät tule koskaan korvaamaan ihmistä. Kompensoidessaan kuitenkin ihmisen heikkouksia robotit varmistavat tuotannon kannattavuuden ja siten myös työpaikkojen säilymisen. Tuotannon siirtämistä halpatyövoiman maihin ei tarvitse enää pohtia robotteja käytettäessä, sillä robottien avulla toteutettu automaatio on siihen verrattuna huomattavasti tehokkaampaa, taloudellisempaa ja turvallisempaa. Tuottava aika läsnäoloajasta 2 Työtunnit vuodessa 99,995 % 63 % - 84 % 0,005 % Poissaoloajat 3 Työstökoneen käyttöaste ,3 % 100% % Robotit Ihmisten 2 GEO/Fabrik des Jahres 2010 ((Saksassa työskentelevien koneenhoitajien tuottavuus läsnäoloaikana) 3 DAK Gesundheitsreport 2011 (keskimääräiset sairauspoissaolot) 4 Suuren saksalaisen autovalmistajan useita satoja robotteja koskeva arviointi (robotti on poissa tunnin välein ja silloinkin vain keskimäärin kahden tunnin ajan) KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 04

6 Robottisolun hankinta voi hyvinkin kaksinkertaistaa työstökoneen investointikustannukset. Ratkaisevassa asemassa on kuitenkin kuoletusaika. Ja se on usein alle kaksi vuotta myös laaja-alaisen osavalmistuksen tapauksessa. Mihin robotit nykyisin pystyvät. Robotit lataavat aihiot nopeasti ja tarkasti työstökoneisiin sekä poistavat tämän jälkeen työstetyt osat koneista. Entä mitä robotit tekevät sinä aikana, jona kone suorittaa varsinaisen työstön? Mitä pidempiä nämä väliajat ovat, sitä tärkeämpiä ovat lisätehtävät, kuten: jäysteenpoisto lataus ja purku työkalunvaihto merkintätehtävät puhdistus lajittelu Robotit ovat turvallisia niitä käytetään alueilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Robottien käytön turvallisuuteen liittyvät epäluulot eivät ole olleet aiheellisia enää vuosiin. Tämä ollut jo pitkään tiedossa monilla aloilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Niinpä KUKA-robottien käyttö potilaiden siirtoon leikkaussalissa on nykyisin itsestään selvää. Ja KUKA Robocoaster on ensimmäinen matkustajakäyttöön hyväksytty robotti, jolle on myönnetty standardin EN (DIN 4112) mukainen TÜV-sertifiointi. Robotin rakenteellisilla komponenteilla ja vaihteilla on 100-prosenttinen sertifiointi. Turvatoiminnot teollisuudessa. Robottien teollisuuskäyttöä varten on luotu omia turvatoimintoja. Toiminto KUKA.SafeOperation varmistaa esimerkiksi robotin työ- ja suoja-alueiden rajaamisen ja valvonnan. Ja turvapysäytystoiminto mahdollistaa ihmisen ja koneen turvallisen ja saumattoman yhteistyön. KUKA.SafeOperation-toiminto huolehtii suoja-alueiden valvonnasta Testattu standardin ISO mukaisesti (performance level d luokka 3) KUKA.SafeOperation-toiminto luo työ- ja suoja-alueet, joiden ansiosta robottia voi käyttää turvallisesti. Ohjelmisto- ja laitteistopaketti on ihmisen ja koneen turvallisen yhteistyön tukena. Näiden valvontatoimintojen ansiosta robotissa ei tarvita mekaanista akselialueen valvontatoimintoa. Kaikki toiminnot on helppo konfiguroida. Tilaan liittyvä ja tilasta riippumaton nopeuden ja kiihtyvyyden valvonta Robotin hetkellistä sijaintia koskeva ilmoitus Solukonfigurointi Valvontatilojen, suoja-aitojen ja ilmoituslähtöjen toteuttaminen Pienentynyt tilantarve Turvapysäytys KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 05

7 Robotit ovat yksinkertaisia. Robottien projektoinnin, ohjelmoinnin ja ohjauksen kohdalla on nykyisin mahdollista välttyä tarpeettomalta vaivalta. Esittelemme sinulle seuraavassa neljä erilaista keinoa päästä ratkaisuun, joka on sekä helppo projektoida, ohjelmoida että ohjata. Miten helppo robottien ohjelmointikieli on omaksua? Jokainen valmistaja ohjelmoi robottinsa omalla kielellään. Tällöin on huomattava: Mitä helpompi tämä kieli on omaksua, sitä vähemmän asiakkaan tarvitsee käyttää resurssejaan koulutukseen. KUKA-robottien ohjelmointikieli KUKA Robot Language KRL on mahdollista omaksua muutamassa päivässä. Tätä varten asiakkaiden käytettävissä on 30 eri koulutuskeskusta eri puolilla maailmaa. Vaihtoehtoisesti KUKA tarjoaa ratkaisuja, joiden ansiosta käyttäjän ei tarvitse osata mitään erityistä robottikieltä. Miten pitkälle robotin ja koneen integrointi on edennyt? KUKA ja Siemens tarjoavat roboteille ja työstökoneille yhtenäisen käyttöliittymän. Tällöin CNCkäyttöliittymä antaa mahdollisuuden siirtyä vapaasti robotin ohjausjärjestelmästä koneen ohjausjärjestelmään tai päinvastoin. Näin koko laitteistoa voi ohjata täydellisesti työstökoneen ohjauspaneelista käsin, koneelle ja robotille yhteisellä kielellä. Nämä kaksi komponenttia ovat kasvamassa yhä täydellisemmin yhteen yhdeksi ainoaksi työstökeskukseksi. Robotin ja työstökoneen ohjaaminen on nykyisin vaivatonta päätelaitteessa olevan yhtenäisen käyttöliittymän välityksellä. Yhteinen ympäristö integraattorille ja loppukäyttäjälle: mxautomation-ohjelmiston ansiosta työstökoneen ja robotin ohjelmointi ja käyttö on mahdollista yhteisten ohjelmistotyökalujen avulla. Robotin liikeradan voi tällöin ohjelmoida täydellisesti Sinumerik-ohjaukseen. Projektointi tapahtuu Siemens-S7-ympäristössä. Robottien ohjelmointia ja ohjausta koskevia erikoistietoja ei tällöin enää tarvita. Käyttäjä ei käytännössä enää pysty havaitsemaan taustalla toimivien koneen ja robotin ohjausjärjestelmien eroa. Asiakkaille, joilla on PLC-logiikoiden projektointiin ja ohjelmointiin liittyvää osaamista. Projektointiin riittävät robottitekniikan perustiedot. Elementtikirjasto robottiliikkeiden ja toimintasarjojen suunnittelua varten - tarttujien ja suojaovien kaltaisten komponenttien ohjaus mukaan luettuna. Helppo käyttää ohjauspaneelin Siemens 840D sl välityksellä. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 06

8 Miten yhtenäinen kehitysympäristö on? Robottisolun ohjelmointia helpottaa merkittävästi kehitysympäristö, jonka tietopohja on yhtenäinen ja jonka käyttäjäopastus on yhdenmukainen koko ohjelmiston elinkaaren ajan. KUKA.WorkVisual on tällainen ympäristö. Kolmiulotteinen solun suunnittelu ja ohjelmointi Helppo käyttää toimintojen Copy & Paste tai Drag & Drop ansiosta Loogisuuden tarkistus Online- ja offline-ympäristöjen yhteensopivuus Miten suorituskykyinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto on? Ohjelmiston valinta vaikuttaa merkittävästi siihen, miten helppoa tai hankalaa robotin ja työstökoneen ohjelmointi ja ohjaus ovat. Toistaiseksi vain KUKA pystyy toimittamaan ohjelmistopaketteja, jotka antavat mahdollisuuden robotin ja työstökoneen integroituun ohjelmointiin ja ohjaukseen: KUKA.CNC ja mxautomation. KUKA.CNC ja mxautomation eivät edellytä enää erityisen robottikielen tuntemusta. KUKA.CNC mahdollistaa CNC-ohjelmien käytön robotin ohjausjärjestelmässä. Robotti ohjelmoidaan suoraan CAD/CAM-ketjun välityksellä. Robotit on mahdollista ohjelmoida täydellisesti G-koodia käyttäen. Ohjelmien laatiminen ja muokkaaminen on mahdollista suoraan ohjausjärjestelmässä ISO-koodin avulla. Ohjelmoitavissa ovat latauksen ja purkamisen ohella myös muut tehtävät, kuten jäysteenpoisto, poraus ja jyrsintä. Robottia ohjataan käyttöliittymän näkymien välityksellä, jotka ovat CNC-koneiden käyttäjille entuudestaan tuttuja. Siirtyminen robotin ohjausjärjestelmän ja CNC-työstön välillä on helppoa. 03 Robotit varmistavat työpaikkojen säilymisen Robotit auttavat parantamaan tuottavuutta, mikä auttaa työpaikkojen turvaamisessa. Vaarantavatko robotit työpaikkojen säilymisen? Ensi silmäyksellä näin näyttää olevan. Sillä robotit tosiaankin vapauttavat ihmisen monista työtehtävistä. Jos asiaa kuitenkin tarkastellaan tarkemmin, käsitys muuttuu: Koska robotit parantavat tuotannon taloudellisuutta, ne ovat myös ratkaiseva tekijä työpaikkojen turvaamisen kannalta. Robotit vapauttavat ihmisen yksitoikkoisista, rasittavista ja likaisista työtehtävistä. Robotit huolehtivat tehtävistä, joista ihmisten olisi muutoin pakko huolehtia. Lisäksi nämä ovat tehtäviä, joihin työnantaja ei useinkaan pysty löytämään työntekijöitä. Sillä kukaan ei ryhdy mielellään yksitoikkoiseen, fyysisesti erittäin raskaaseen ja likaiseen työhön. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 07

9 Robotit tekevät myös korkean palkkatason tuotantopaikoista kilpailukykyisiä. Kyllä, robotit vaarantavat työpaikkojen säilymisen kuitenkin vain siinä tapauksessa, että työnantajien olisi pakko siirtää tuotantonsa alhaisen palkkatason maihin luovuttuaan robottien käyttöönotosta. Monista toimeksiannoista on mahdollista suoriutua kannattavasti vain, jos yksikkötyökustannukset ovat alhaisia. Tällöin jää vain kolme mahdollisuutta. Ensimmäinen vaihtoehto on kieltäytyä ottamasta toimeksiantoa vastaan. Työntekijät eivät voita tämän tässä tapauksessa mitään he jäävät ilman työtä. Toisena mahdollisuutena on siirtää tuotanto johonkin alhaisten palkkakustannusten maahan. Myös tässä tapauksessa häviäjiä olisivat päätoimipaikan työntekijät. Kolmantena mahdollisuutena on suoriutua toimeksiannosta käyttämällä tuotannossa robotin ja ihmisen yhteistä panosta. Näin yritys tuottaa voittoa ja työpaikat säilyvät päätoimipaikassa. Miksi tuotannon siirtäminen ei ole myöskään taloudellisessa mielessä järkevä vaihtoehto? Tuotannon siirtäminen ulkomaille palkkakustannusten säästämisen vuoksi ei ole arveluttava ratkaisu pelkästään työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Myös yritykselle aiheutuvat haitat ovat suunnattomia: Pitkät logistiikkaketjut johtavat toimitusvaikeuksiin. Laadun valvonta on hankalaa tai erittäin kallista, minkä vuoksi aikaa vievät ja kalliit matkat ovat välttämättömiä toistuvasti. Lisäksi kaukana päätoimipaikasta työskentelevien työntekijöiden sitoutuminen on epävarmaa ja teollisuusvakoilun riski on huomattava. Lopulta käy usein ilmi, että tuotannon siirtämisen aiheuttamat kustannukset ovat olleet saavutettuja säästöjä suurempia. Vaihtoehto tuotannon siirtämiselle, irtisanomisille ja toimipaikkojen sulkemiselle. Robotti turvaa työpaikkojen säilymisen siellä, missä useimmat lastuavaa työstöä harjoittavat yritykset ja työstökoneiden omistajat työntekijänsä mieluiten näkevät: helposti saavutettavassa päätoimipaikassa. Myös automatisoiduissa työstökeskuksissa tarvitaan ihmisiä. Heidän tehtävänsä kuitenkin muuttuu: Se muuttuu aiempaa mielenkiintoisemmaksi ja kannattavammaksi. Yhdessä robottien kanssa ihmiset pystyvät suoriutumaan huomattavasti aiempaa suuremmasta toimeksiantojen määrästä. Ja toimeksiantoja on riittävästi: Työn määrä kasvaa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Monet työtehtävistä eivät kuitenkaan ole kannattavia niin kauan kuin niistä ei huolehdi robotti. Tämä suorittaa tehtävät yöaikaan, jolloin paikalla tarvitaan vain vähän henkilöstöä. Seuraavana päivänä työntekijät huolehtivat valmiiden tuotteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä. Tämän jälkeen jää riittävästi aikaa opiskella robottien käyttöä. Ja se on varmastikin kiinnostavampaa kuin vaihtaa jokaisena työpäivänä 320 kertaa yhden ja saman vivun asentoa. Sisäistäminen kannattavaa automaation ansiosta Etuja yritykselle Lyhyt logistiikkaketju Tuotanto lähellä asiakasta Matkustamisen tarve vähenee Laadunvalvonta yksinkertaista, edullista ja toteutettavissa luotettavasti Työntekijöiden sitoutumisen aste ja tuottavuus korkea Etuja työntekijöille Yksitoikkoiset, rasittavat ja likaiset työtehtävät jäävät pois Osaamisen kehittäminen Varmuus työpaikasta KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 08

10 04Tapauskertomus: Lähes miehittämätön komponenttien valmistus KR QUANTEC -robotteihin KUKA on automatisoinut kompaktiin KR QUANTEC -sarjaan kuuluviin robotteihin tarkoitettujen komponenttien valmistuksen. Tuottavuus kasvoi tämän jälkeen kymmenen prosenttia. Investointi maksaa itsensä takaisin 2,6 vuodessa tai mahdollisesti huomattavasti tätä nopeammin. KUKA käyttää itse robotteja teollisuusrobottiensa valmistukseen. Näin huhtikuussa 2012 Augsburgissa otettiin käyttöön Burkhardt & Weberin toimittama lastuavaan työstöön tarkoitettu työstökeskus. Tässä keskuksessa työstetään KR QUANTEC -robottisarjan komponentteja. Robotti työstää vuoron perään olkapää- ja karuselliosat, jotka kuuluvat kahteen eri kompaktin KUKA KR QUANTEC -sarjan versioon. Robotti huolehtii työstökoneen lataamisesta enimmillään 1,5 metrin pituisilla osilla samoin kuin näiden osien purkamisesta koneesta. Koneen huoltoaikoina robotti huolehtii seuraaviin tuotantovaiheisiin kuuluvista tehtävistä. Työstökone. Reutlingenissa toimipaikkaansa pitävän Burkhardt & Weber Fertigungssysteme GmbH: toimittama MCX 900 on varustettu kaksoislavanvaihtajalla. Toinen kuormalavoista on varustettu olkapäälle tarkoitetuilla kiinnitysvälineillä, toinen lavoista puolestaan karusellille tarkoitetuilla kiinnitysvälineillä. Robotti. KUKA-robotti KR 500 L480-3MT. Suuren työtilan ja käsivarren jatkeen ansiosta robotti saavuttaa ongelmitta materiaalimakasiinin ja tarttuja-aseman. Robottiohjaus. Robotin konfigurointiin, ohjelmointiin ja ohjaukseen käytetään ohjelmistoa KUKA.CNC. Siten kaikki robotin liikkeet on mahdollista ohjelmoida G-koodia käyttäen. Koneohjelmia ei tarvitse kääntää robotin kielelle. Käyttäjät ohjaavat robottia samasta käyttöliittymästä, joka on heille tuttu työstökoneen parista. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 09

11 Molemmat materiaalinsyöttöyksiköt ovat tyypiltään kääntöpöytiä, joista kumpaankin mahtuu kerrallaan kahdeksan osaa. Ettlingenissä toimivan sommer-automaticin toimittama työkalunvaihtojärjestelmä WWR1200 on varustettu kahdella tarttujalla ja yhdellä työstökaralla. Nämä varusteet sisältyvät KUKA.Milling-sarjaan. Robotti huolehtii lataamisesta ja viiden seuraaviin tuotantovaiheisiin kuuluvan tehtävän suorittamista. Näiden tehtävien määrää on mahdollista vielä lisätä nykyisestä. Toinen kuormalavoista siirtyy kokonaan pois koneesta samalla, kun kone työstää työkappaletta. Näin tälle kuormalavalle voi ladata uuden työkappaleen. Robotti on varustettu lataus- ja purkutoimintojen aikana käsittelytarttujalla. Työstökäyttöä varten robotti vaihtaa tarttujan tilalle työstökaran. Tämän karan avulla robotti noutaa työkaluvarastosta tarvittavan työkalun. Käytettävissä on viisi erilaista harjaa ja jäysteenpoistotyökalua. Työkaluasemassa on tilaa viidelle muulle työkalulle ja siten myös mahdollisille lisätehtäville. Työkappaleen tarkkaan kohdistamiseen liittyvä fyysinen rasitus jää pois Vuosittain työstetään 300 komponenttia aiempaa enemmän. 01 >> 02 << 03 >> 04 << Käyttö on lähes miehittämätöntä, yövuorot on automatisoitu täydellisesti. Nosturi ei pysty enää vahingoittamaan kalliita kiinnitysvälineitä koneen latauksen ja purkamisen yhteydessä. Kiinnitys kahdessa minuutissa jopa 15 minuutin sijaan. Aiemmin käyttäjät ovat joutuneet lataamaan raskaat osat käsin nosturin avustuksella kiinnityspöydän päälle ja sijoittamaan osat itse suoraan koneen kiinnittimeen. Nykyisin käyttäjän tarvitsee vain asettaa osat robotin yhteydessä olevan materiaalinsyöttöyksikön helppokäyttöisiin kiinnittimiin. Näin työkappaleen kiinnittämisen vaatima aika lyhenee merkittävästi: Kun käyttäjä tarvitsi tähän aiemmin enimmillään 15 minuuttia, robotti hoitaa saman tehtävän vain kahdessa minuutissa. Investointi maksaa itsensä takaisin 2,6 vuoden kuluessa. Tai mahdollisesti jopa huomattavasti tätä nopeammin. Sillä suunnitteilla on huoltoaikojen nykyistäkin tehokkaampi hyödyntäminen siirtämällä uusia tehtäviä työstökoneelta robotille. Esimerkkejä tästä ovat olkapää- ja karuselliosiin tehtävät poraukset. Näin robotista tulee entistäkin kannattavampi hankinta. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 10

12 05 Pikatesti: Onko tuotantosi kypsä robottien käyttöön? Työstökoneiden automaatioaste kasvaa tulevaisuudessa. Alalla ei tunneta vielä riittävän hyvin, miten nopeasti työkalujen ja koneiden valmistuksessa käytettävien robottien investointikustannukset maksavat itsensä takaisin. Myös robottien toiminnan luotettavuus sekä ohjelmoinnin ja ohjauksen helppous on jäänyt vielä suurelta osin tuntemattomaksi. Automaation etujen esittely on kuitenkin herättänyt kaikkialla suurta kiinnostusta. Päätöksenteon perusteita. 20 prosenttia kaikista työstökoneista hyötyisi robottien avulla toteutettavasta automaatiosta. Kuuluvatko näiden koneiden joukkoon myös oman yrityksesi lastuavat työstökoneet? Tätä voit arvioida alustavasti seuraavien tekijöiden perusteella. Onko sinun parannettava tuottavuuttasi kilpailupaineen vuoksi? pitää paikkansa pitää osittain paikkansa eikö ole totta Odottavatko asiakkaasi, että työstön laatu ja tarkkuus ovat korkeita? Ovatko työstämäsi osat hyvin kompleksisia? Onko yrityksellesi tärkeää lyhentää toimitusaikoja? Voisivatko yksikkötyökustannukset olla mielestäsi nykyistä alhaisempia? Haluatko vapauttaa käyttöhenkilöstösi epämiellyttävistä työtehtävistä? Haluatko kasvattaa karan käyttöikää? Voisiko hylkyjen osuus olla nykyistä pienempi? Haluatko pienentää työkaluosien käsittelyyn liittyvien virheiden määrää ja hylkyjen osuutta? Haluatko ottaa käyttöön lisävuoroja henkilöstökustannuksia kasvattamatta? Ovatko osien välivarastot työvaiheiden välillä mielestäsi liian suuria/liian kalliita? Haluatko tehdä työpaikoista nykyistä kiinnostavampia? Annoitko vastaukseksi puoleen näistä kysymyksistä pitää paikkansa pitää osittain paikkansa? Siinä tapauksessa robottiautomaation kustannukset ja hyödyt kannattaa ottaa yksityiskohtaisen tarkastelun kohteeksi myös siinä tapauksessa, että eräkoot ovat pieniä. KUKAn asiantuntija kertoo sinulle mielellään henkilökohtaisen keskustelun yhteydessä, mitkä tekijät sinun on otettava huomioon omassa tilanteessasi. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 11

13 06 KUKA Roboter GmbH Robottijärjestelmiä lastuavaa työstöä harjoittaville yrityksille ja työstökoneiden käyttäjille. KUKA pystyy toimittamaan kaikki tärkeät työstökoneiden automatisointiin tarvittavat komponentit roboteista ja ohjausjärjestelmistä toiminto- ja teknologiapaketteihin. KUKA Roboter & Controller Consulting & Engineering KUKA College Technical Support KUKA Refurbishment Augsburgissa päätoimipaikkaansa pitävä KUKA Roboter GmbH on KUKA Aktiengesellschaftiin kuuluva yritys, joka on eräs maailman johtavista teollisuusrobottien toimittajista. Yrityksen ydinaloja ovat teollisuusrobottien, ohjausten ja ohjelmistojen kehittäminen, tuotanto ja myynti. Yritys on markkinajohtaja Saksassa ja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on toisella sijalla. KUKA Roboter GmbH työllistää maailmanlaajuisesti noin työntekijää. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 742,6 miljoonaa euroa. Yritystä edustavat 26 tytäryhtiötä tärkeimmillä Euroopan, Amerikan ja Aasian markkina-alueilla. Laatija Andreas Schuhbauer Key Technology Management WZM KUKA Roboter GmbH Hery Park Gersthofen Phone: Mobile: Yhteystiedot KUKA Nordic AB, Finland Niemenkatu Lahti Finland Puhelin: KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 12

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Työstäminen robotilla Zenex perustettu 1986 Erikoistunut teknisiin ohjelmistoihin Mastercam CAM-ohjelmisto Mathcad laskentaohjelmisto KeyCreator CAD (ent. CADKEY) Työstörataohjelmien hallinta, DNC etc.

Lisätiedot

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power -tuoteohjelman jatkuvalla kehittämisellä on pitkät perinteet. Päämäärinä ovat olleet suurempi joustavuus ja parempi käyttötalous,

Lisätiedot

TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA

TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat trukit Kunnossapito Työstökonehuolto ETÄPALVELUT TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA TIEDÄTKÖ KUINKA TEHOKKAASTI

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio MODERNISAAIO Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa 11.5.2011 1 Modernisaatio 11.5.2011 2 Modernisaatio MODERNISAAIO ON AVAIN OPIMOINIIN urvallinen ja luotettava nosturi on häiriöttömän

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä 3.11.2016 YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Digitalisaatio ja robotiikka teollisuudessa ABB Oy, Robotics YuMi-yhteistyörobotti Sovelluskohteita

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Verkkodatalehti. UE I0000 Moduulit ja väyläliitynnät LISÄTARVIKKEET

Verkkodatalehti. UE I0000 Moduulit ja väyläliitynnät LISÄTARVIKKEET Verkkodatalehti UE4140-22I0000 Moduulit ja väyläliitynnät A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Tuotenumero UE4140-22I0000 1029098 www.sick.com/moduulit_ja_väyläliitynnät

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Open Core Engineering Vapauden ja tehokkuuden uusi aste

Open Core Engineering Vapauden ja tehokkuuden uusi aste Open Core Engineering Vapauden ja tehokkuuden uusi aste Vastaa ohjelmistosuunnittelun haasteisiin uusilla mahdollisuuksilla Tuotteiden elinkaaren jatkuvasti lyhentyessä erityisen tuottavien, kustannustehokkaiden

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Tuote-esite Toimiva ja suorituskykyinen Hiab XS 022 helpottaa päivittäistä työtä Hiab XS 022 on pieni, kompakti ja joustava nosturi monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

HALTER LoadAssistant

HALTER LoadAssistant FI HALTER LoadAssistant Helppoa automaatiota tehostamaan tuotantoasi! HALTER LoadAssistant on yksinkertainen, käyttövalmis, helppokäyttöinen järjestelmä, joka voidaan yhdistää mihin Paranna kannattavuutta

Lisätiedot

Fastems Oy Ab. Vaasa Kuopio Jyväskylä TAMPERE Pori Vantaa Salo. Perustettu 1901 Omistaja Helvar Merca Oy Ab

Fastems Oy Ab. Vaasa Kuopio Jyväskylä TAMPERE Pori Vantaa Salo. Perustettu 1901 Omistaja Helvar Merca Oy Ab Fastems Oy Ab Vaasa Kuopio Jyväskylä TAMPERE Pori Akaa Lahti Vantaa Salo Perustettu 1901 Omistaja Helvar Merca Oy Ab Asiakassegmentit Koneenrakennus Ilmailuteollisuus Kaivos- ja rakennusteollisuus Osavalmistus

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013

Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013 AS- 0.3200 Kahvinuuttoprosessin automaatiojärjestelmä Projektin suunnitelmadokumentti Antti Kangasrääsiö 68950W Joonas Kröger 78651M 1. Johdanto Tämän

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

Valta koneille. K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1

Valta koneille. K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 Valta koneille K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 - Tämän päivän ehkä suurin yksittäinen kysymys tulevaisuuden työmarkkinoille on koneen ja ihmisen välinen työnjako Kaksi kuvaa Auguste Rodinin veistoksesta

Lisätiedot

Kehittämispolku-testi

Kehittämispolku-testi Kehittämispolku-testi Itsearviointityökalu työpaikoille Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 1 Kehittämispolku-testi Ainoa Suomen työelämätoimijoiden yhdessä kehittämä. Auttaa yhteistoiminnan kautta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Kopadi Oy - BROKK valikoima

Kopadi Oy - BROKK valikoima Kopadi Oy - BROKK valikoima Miksi valita kauko-ohjattava Brokk purkurobotti? Seitsemän eri koko / painoluokkaa sisältävä tuoteohjelma. 500 kg:n Brokk 60:stä aina 10 000 kg painavaan Brokk 800:aan. Koneet

Lisätiedot

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä B:01 WGS Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen osaan (WGS-QLGD) rakennat tarttujasi. Tarttujan

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L230-P580B7S00000 Lincoder L230 TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. L230-P580B7S00000 Lincoder L230 TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti L230-P580B7S00000 Lincoder L230 A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Tuotenumero L230-P580B7S00000 1033533 www.sick.com/lincoder_l230 Tuotekuvaus

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 KEMPPI K7 HITSAUSLAITTEET A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA 1.10.2017 A7 TIG Orbital System 150 NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG- ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Tule suorittamaan kansainvälisesti hyväksytty robottihitsauksen koulutuskokonaisuus ja tutkinto. Tutkintoa voi

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Kari Ollila Oy www.cimsolar.com 1 Oy Perustettu 1.1.2008 Pohjana Cimcorp Oy:n 2006-2007 tekemä kehitystyö ohutkalvotekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi ON-BOARDING TOOL INCLUDED

Lisätiedot

Miten piensarjatuotantoon saadaan joustavuutta?

Miten piensarjatuotantoon saadaan joustavuutta? Miten piensarjatuotantoon saadaan joustavuutta? Jyrki Latokartano, Tampereen teknillinen yliopisto Modernin robottitekniikan mahdollisuudet tuotannossa SeAMK 4.4.2017 kello 12.30-16.00 Miten piensarjatuotantoon

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Loyalty Program Bonus

Loyalty Program Bonus on ohjelma, jonka GPP on luonut motivoidakseen jäseniänsä edistämään ohjelmaa jotta voitaisiin saada 100,000 vakuutuskirjaa mahdollisimman pian. Raha on aina ollut oikein hyvä motivoija, tästä syystä teidät

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS Konepajamiehet 19.4.2011 Joustava yksittäisvalmistusautomaatio Target Erävalmistuksen ja yksittäisvalmistuksen tavoitteiden erot Toistuva erävalmistus tai volyymituotanto tuotantolaitteiston

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

ErgoPack. Ergonominen ja helppokäyttöinen tapa kuormalavojen vanteuttamiseen

ErgoPack. Ergonominen ja helppokäyttöinen tapa kuormalavojen vanteuttamiseen ErgoPack Ergonominen ja helppokäyttöinen tapa kuormalavojen vanteuttamiseen Tuo ErgoPack kuormalavan viereen. Vanteenviejä vie vanteen kormalavan alitse,... ErgoPack-järjestelmä Olkoon kyseessä suuri,

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Samuli Bergström, Tuotemarkkinointipäällikkö Pingisrobottimme kykenee pitkäkestoisiin pallotteluihin ihmisvastustajaansa

Lisätiedot

jälkikäsittelylaitteiden välillä.

jälkikäsittelylaitteiden välillä. TARKKUUSTYÖTÄ Nopea, tarkka, laadukas. Nämä sanat kuvaavat parhaiten Shinohara-tarkkuuspainokonetta. Shinohara aloitti toimintansa vuonna 1919 alun perin tarkkuustyökalujen valmistajana, josta juontaa

Lisätiedot

e xt treemisti parempi!

e xt treemisti parempi! e xt treemisti parempi! Uusi Truma Mover XT Truma Mover -vaununsiirtojärjestelmät Truma on huipputason tuote Karavaanarit ovat jo yli 15 vuoden ajan käyttäneet matkailuvaunuissaan luotettavia Mover -vaununsiirtojärjestelmiä.

Lisätiedot

Sinua ja asiakastasi varten

Sinua ja asiakastasi varten Sinua ja asiakastasi varten tyylikäs ja kompakti muotoilu Neo-hammashoitoyksikön tyylikäs ja toimiva muotoilu lisää vastaanottosi viihtyisyyttä. Hoitoyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan. Tuolin pieni kiinnitysala

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot