Robotti työstökoneessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Robotti työstökoneessa."

Transkriptio

1 Robotti työstökoneessa. Maksimaaliseen tuottavuuteen älykkään robottiautomaation avulla. KUKA White Paper versio 1.0

2 Abstract Työstökoneiden automaatio parantaa tuotannon kannattavuutta, nopeutta ja turvallisuutta. Tuotannon on täytettävä yhä lyhyempien toimitusaikojen rajoissa yhä tiukempia laadulle ja tarkkuudelle asetettavia vaatimuksia. Samanaikaisesti kasvaa myös virheiden todennäköisyys osien valmistuksen yhteydessä. Eräkokojen pieneneminen kasvattaa koneiden varustusmuutosten vaatimaa aikaa ja vaivaa. Ja samalla kasvavat myös yksikkötyökustannukset. Miten tuotanto voisi olla mahdollisimman tehokasta ja kannattavaa tällaisessa tilanteessa? Matalan palkkatason maiden tarjoamat mahdollisuudet toimintojen ulkoistamiseen ovat rajalliset, sillä yritykset tarvitsevat lyhyitä toimitusketjuja, omaa, yritykseen sitoutunutta erikoishenkilöstöä samoin kuin lyhyitä etäisyyksiä laadunvalvonnassa. Robottien käyttö parantaisi monien lastuavaa työstöä harjoittavien yritysten kilpailukykyä huomattavasti. Tutkimustulokset kertovat kuitenkin toista: Robottien avulla toteuttava automaatio parantaisi tuotannon taloudellisuutta ja tehokkuutta 20 prosentin kohdalla kaikista työstökoneista. Näistä 20 prosentista on tähän mennessä kuitenkin automatisoitu vasta murto-osa. Tämä johtuu robotteja kohtaan tunnetuista ennakkoluuloista, jotka ovat olleet tekniikan kehityksen ansiosta jo ajat sitten aiheettomia. Robotit ovat nykyisin taloudellisempia, turvallisempia ja yksinkertaisempia kuin mitä alalla uskotaan. Ne maksavat itsensä takaisin työkalujen ja koneiden valmistuksen alalla alle kahdessa vuodessa. Robotteja on käytetty jo vuosien ajan aloilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Tämä koskee esimerkiksi lääketieteellistä tekniikkaa, jonka alueella käytettävät robotit ovat suoraan kosketuksissa ihmisten kanssa. Ja myös robottien ohjelmointi ja käyttö on nykyisin helppoa. Työpaikoista tulee robottien avustuksella entistä kannattavampia, mikä auttaa myös turvaamaan niiden säilymisen. Pikatesti. Lastuavaa työstöä harjoittavien yritysten ja työstökoneiden käyttäjien kysymys kuuluu: Kannattaako robottien käyttö juuri minun tilanteessani? Jotta tähän kysymykseen voi vastata, on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuten laadulle asetettavat vaatimukset, tuottavuus, yksikkötyökustannukset, toimitusnopeus ja toimipaikan turvaaminen. Alustavan vastauksen tähän kysymykseen voi saada vastaamalla pikatestiin. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 01

3 Sisältö Abstract Työstökoneiden automaatio parantaa tuotannon taloudellisuutta, nopeutta ja turvallisuutta. S Robottien avulla toteutettava automaatio Roboteista on tullut entistä kannattavampia, suorituskykyisempiä ja yksinkertaisempia. Nykypäivän robotit Robotit ovat taloudellisia, turvallisia ja helppokäyttöisiä. S 03 S Robotit varmistavat työpaikkojen säilymisen Robotit auttavat parantamaan tuottavuutta, mikä auttaa työpaikkojen turvaamisessa. Tapauskertomus: Lähes miehittämätön komponenttien valmistus KR QUANTEC -robotteihin Robottipohjainen lataus lisää tuottavuutta 10 prosentilla. Pikatesti Onko tuotantosi kypsä robottien käyttöön? S 07 S 09 S KUKA Roboter GmbH Eräs maailman johtavista teollisuusrobottien toimittajista. S 12 KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 02

4 01 Robottien avulla toteutettava automaatio Kasvavat laatuvaatimukset, lyhentyvät toimitusajat, hintojen lasku, kasvava kilpailupaine: Siinä haasteita, joihin työkalujen ja koneiden valmistajien on vastattava. Onko näihin haasteisiin yksi yhteinen ratkaisu? Robottien avulla toteutettava automaatio olisi usein oikea vastaus: Robotit työskentelevät erittäin tarkasti. Jopa kompleksisten ja raskaiden komponenttien yhteydessä ei synny käytännössä lainkaan hylkyjä. Robotit voivat työskennellä ympäri vuorokauden. Siten niiden suorituskyky on 24 kuluttua täsmälleen yhtä hyvä kuin ensimmäisten minuuttien aikana. Lähes miehittämättömien ja täysin automatisoitujen työvuorojen yhteydessä käytettyinä robotit parantavat koneiden käyttöastetta ja pienentävät yksikkötyökustannuksia. Robotit tarjoavat siten suunnattoman määrän mahdollisuuksia. Toistaiseksi näitä mahdollisuuksia hyödynnetään alalla kuitenkin liian vähän. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Yhdeksän suurinta haastetta työstökoneen käyttäjälle Työstettäville komponenteille asetettavien laatuvaatimusten kasvaminen Laadun merkityksen kasvaminen suhteessa hintaan Työstettävien komponenttien monimutkaisuuden kasvu Aikataulussa pysymisen merkityksen kasvaminen suhteessa hintaan Kasvava kotimainen kilpailupaine Hintojen lasku muuttumattomana pysyvien suoritusten kohdalla Jatkotoimenpiteiden merkityksen kasvu (esim. asennus) Yhä lyhyempiä toimitusaikoja koskevien vaatimusten lisääntyminen Tilausmäärien/työmäärien pienentyminen lastuavan työstön alalla 92% 60% 85% 58% 43% 65% 56% 88% 18% Toimialaa koskeva tutkimus vuodelta 2011: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland (lastuavan työstön tulevaisuus Saksassa) (kyselyyn osallistuneiden määrä: 90) Roboteista on tullut entistä kannattavampia, suorituskykyisempiä ja yksinkertaisempia. Riippumattomat tutkimukset osoittavat: Huomattavat parannusmahdollisuudet jäävät usein hyödyntämättä. Sillä kahtakymmentä prosenttia kaikista työstökoneista olisi mahdollista käyttää tehokkaammin yhdessä robottien kanssa. Silti automaatioaste on vain 1,5 prosenttia. 1 Mistä tämä varovaisuus johtuu? Lukuisilla eri aloilla robotteihin kohdistuu yhä ennakkoluuloja, joista tekniikan kehitys on tehnyt jo aikoja sitten tarpeettomia. 1 IFR. World Robotics Report 2012 KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 03

5 Yleisimmät perusteet olla käyttämättä robotteja työstökoneen yhteydessä: Liian kalliita Todellisuudessa kuitenkin robottien investointikustannukset maksavat yleensä itsensä takaisin kahden vuoden kuluessa. Liian vaarallisia Todellisuudessa robotteja käytetään jo vuosien ajan menestyksekkäästi alueilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Liian monimutkaisia Tosiasiassa robottien ohjelmoinnista ja käytöstä on kuitenkin tullut hyvin yksinkertaista. Seuraavilla sivuilla on saatavissa ajantasaista tietoja robottien taloudellisuudesta, turvallisuudesta ja käyttömukavuudesta. Lisäksi selvitetään automaation vaikutusta työpaikkoihin. 02 Nykypäivän robotit Robotit ovat taloudellisia Kuoletusaika on lyhyt, tuottavuus puolestaan korkea. Jatkuvasti korkeana pysyvä suorituskyky tekee roboteista taloudellisia: Ihminen pystyy tosin edelleen työskentelemään robottia nopeammin ja tarkemmin kuitenkin vain ensimmäisten 20 minuutin ajan. Tämän jälkeen hänen tarkkaavaisuutensa heikkenee. Robotti sitä vastoin pystyy työskentelemään samalla korkealla laatutasolla 24 tunnin ajan - ja vieläpä keskeytyksettä. Ilman robotteja työstökoneet saavuttavat noin 70 prosentin käyttöasteen, roboteilla varustettuna koneet voivat päästä lähes 100 prosentin tasolle. Sillä robotit eivät tarvitse taukoja. Robotit eivät tule koskaan korvaamaan ihmistä. Kompensoidessaan kuitenkin ihmisen heikkouksia robotit varmistavat tuotannon kannattavuuden ja siten myös työpaikkojen säilymisen. Tuotannon siirtämistä halpatyövoiman maihin ei tarvitse enää pohtia robotteja käytettäessä, sillä robottien avulla toteutettu automaatio on siihen verrattuna huomattavasti tehokkaampaa, taloudellisempaa ja turvallisempaa. Tuottava aika läsnäoloajasta 2 Työtunnit vuodessa 99,995 % 63 % - 84 % 0,005 % Poissaoloajat 3 Työstökoneen käyttöaste ,3 % 100% % Robotit Ihmisten 2 GEO/Fabrik des Jahres 2010 ((Saksassa työskentelevien koneenhoitajien tuottavuus läsnäoloaikana) 3 DAK Gesundheitsreport 2011 (keskimääräiset sairauspoissaolot) 4 Suuren saksalaisen autovalmistajan useita satoja robotteja koskeva arviointi (robotti on poissa tunnin välein ja silloinkin vain keskimäärin kahden tunnin ajan) KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 04

6 Robottisolun hankinta voi hyvinkin kaksinkertaistaa työstökoneen investointikustannukset. Ratkaisevassa asemassa on kuitenkin kuoletusaika. Ja se on usein alle kaksi vuotta myös laaja-alaisen osavalmistuksen tapauksessa. Mihin robotit nykyisin pystyvät. Robotit lataavat aihiot nopeasti ja tarkasti työstökoneisiin sekä poistavat tämän jälkeen työstetyt osat koneista. Entä mitä robotit tekevät sinä aikana, jona kone suorittaa varsinaisen työstön? Mitä pidempiä nämä väliajat ovat, sitä tärkeämpiä ovat lisätehtävät, kuten: jäysteenpoisto lataus ja purku työkalunvaihto merkintätehtävät puhdistus lajittelu Robotit ovat turvallisia niitä käytetään alueilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Robottien käytön turvallisuuteen liittyvät epäluulot eivät ole olleet aiheellisia enää vuosiin. Tämä ollut jo pitkään tiedossa monilla aloilla, joilla on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Niinpä KUKA-robottien käyttö potilaiden siirtoon leikkaussalissa on nykyisin itsestään selvää. Ja KUKA Robocoaster on ensimmäinen matkustajakäyttöön hyväksytty robotti, jolle on myönnetty standardin EN (DIN 4112) mukainen TÜV-sertifiointi. Robotin rakenteellisilla komponenteilla ja vaihteilla on 100-prosenttinen sertifiointi. Turvatoiminnot teollisuudessa. Robottien teollisuuskäyttöä varten on luotu omia turvatoimintoja. Toiminto KUKA.SafeOperation varmistaa esimerkiksi robotin työ- ja suoja-alueiden rajaamisen ja valvonnan. Ja turvapysäytystoiminto mahdollistaa ihmisen ja koneen turvallisen ja saumattoman yhteistyön. KUKA.SafeOperation-toiminto huolehtii suoja-alueiden valvonnasta Testattu standardin ISO mukaisesti (performance level d luokka 3) KUKA.SafeOperation-toiminto luo työ- ja suoja-alueet, joiden ansiosta robottia voi käyttää turvallisesti. Ohjelmisto- ja laitteistopaketti on ihmisen ja koneen turvallisen yhteistyön tukena. Näiden valvontatoimintojen ansiosta robotissa ei tarvita mekaanista akselialueen valvontatoimintoa. Kaikki toiminnot on helppo konfiguroida. Tilaan liittyvä ja tilasta riippumaton nopeuden ja kiihtyvyyden valvonta Robotin hetkellistä sijaintia koskeva ilmoitus Solukonfigurointi Valvontatilojen, suoja-aitojen ja ilmoituslähtöjen toteuttaminen Pienentynyt tilantarve Turvapysäytys KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 05

7 Robotit ovat yksinkertaisia. Robottien projektoinnin, ohjelmoinnin ja ohjauksen kohdalla on nykyisin mahdollista välttyä tarpeettomalta vaivalta. Esittelemme sinulle seuraavassa neljä erilaista keinoa päästä ratkaisuun, joka on sekä helppo projektoida, ohjelmoida että ohjata. Miten helppo robottien ohjelmointikieli on omaksua? Jokainen valmistaja ohjelmoi robottinsa omalla kielellään. Tällöin on huomattava: Mitä helpompi tämä kieli on omaksua, sitä vähemmän asiakkaan tarvitsee käyttää resurssejaan koulutukseen. KUKA-robottien ohjelmointikieli KUKA Robot Language KRL on mahdollista omaksua muutamassa päivässä. Tätä varten asiakkaiden käytettävissä on 30 eri koulutuskeskusta eri puolilla maailmaa. Vaihtoehtoisesti KUKA tarjoaa ratkaisuja, joiden ansiosta käyttäjän ei tarvitse osata mitään erityistä robottikieltä. Miten pitkälle robotin ja koneen integrointi on edennyt? KUKA ja Siemens tarjoavat roboteille ja työstökoneille yhtenäisen käyttöliittymän. Tällöin CNCkäyttöliittymä antaa mahdollisuuden siirtyä vapaasti robotin ohjausjärjestelmästä koneen ohjausjärjestelmään tai päinvastoin. Näin koko laitteistoa voi ohjata täydellisesti työstökoneen ohjauspaneelista käsin, koneelle ja robotille yhteisellä kielellä. Nämä kaksi komponenttia ovat kasvamassa yhä täydellisemmin yhteen yhdeksi ainoaksi työstökeskukseksi. Robotin ja työstökoneen ohjaaminen on nykyisin vaivatonta päätelaitteessa olevan yhtenäisen käyttöliittymän välityksellä. Yhteinen ympäristö integraattorille ja loppukäyttäjälle: mxautomation-ohjelmiston ansiosta työstökoneen ja robotin ohjelmointi ja käyttö on mahdollista yhteisten ohjelmistotyökalujen avulla. Robotin liikeradan voi tällöin ohjelmoida täydellisesti Sinumerik-ohjaukseen. Projektointi tapahtuu Siemens-S7-ympäristössä. Robottien ohjelmointia ja ohjausta koskevia erikoistietoja ei tällöin enää tarvita. Käyttäjä ei käytännössä enää pysty havaitsemaan taustalla toimivien koneen ja robotin ohjausjärjestelmien eroa. Asiakkaille, joilla on PLC-logiikoiden projektointiin ja ohjelmointiin liittyvää osaamista. Projektointiin riittävät robottitekniikan perustiedot. Elementtikirjasto robottiliikkeiden ja toimintasarjojen suunnittelua varten - tarttujien ja suojaovien kaltaisten komponenttien ohjaus mukaan luettuna. Helppo käyttää ohjauspaneelin Siemens 840D sl välityksellä. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 06

8 Miten yhtenäinen kehitysympäristö on? Robottisolun ohjelmointia helpottaa merkittävästi kehitysympäristö, jonka tietopohja on yhtenäinen ja jonka käyttäjäopastus on yhdenmukainen koko ohjelmiston elinkaaren ajan. KUKA.WorkVisual on tällainen ympäristö. Kolmiulotteinen solun suunnittelu ja ohjelmointi Helppo käyttää toimintojen Copy & Paste tai Drag & Drop ansiosta Loogisuuden tarkistus Online- ja offline-ympäristöjen yhteensopivuus Miten suorituskykyinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto on? Ohjelmiston valinta vaikuttaa merkittävästi siihen, miten helppoa tai hankalaa robotin ja työstökoneen ohjelmointi ja ohjaus ovat. Toistaiseksi vain KUKA pystyy toimittamaan ohjelmistopaketteja, jotka antavat mahdollisuuden robotin ja työstökoneen integroituun ohjelmointiin ja ohjaukseen: KUKA.CNC ja mxautomation. KUKA.CNC ja mxautomation eivät edellytä enää erityisen robottikielen tuntemusta. KUKA.CNC mahdollistaa CNC-ohjelmien käytön robotin ohjausjärjestelmässä. Robotti ohjelmoidaan suoraan CAD/CAM-ketjun välityksellä. Robotit on mahdollista ohjelmoida täydellisesti G-koodia käyttäen. Ohjelmien laatiminen ja muokkaaminen on mahdollista suoraan ohjausjärjestelmässä ISO-koodin avulla. Ohjelmoitavissa ovat latauksen ja purkamisen ohella myös muut tehtävät, kuten jäysteenpoisto, poraus ja jyrsintä. Robottia ohjataan käyttöliittymän näkymien välityksellä, jotka ovat CNC-koneiden käyttäjille entuudestaan tuttuja. Siirtyminen robotin ohjausjärjestelmän ja CNC-työstön välillä on helppoa. 03 Robotit varmistavat työpaikkojen säilymisen Robotit auttavat parantamaan tuottavuutta, mikä auttaa työpaikkojen turvaamisessa. Vaarantavatko robotit työpaikkojen säilymisen? Ensi silmäyksellä näin näyttää olevan. Sillä robotit tosiaankin vapauttavat ihmisen monista työtehtävistä. Jos asiaa kuitenkin tarkastellaan tarkemmin, käsitys muuttuu: Koska robotit parantavat tuotannon taloudellisuutta, ne ovat myös ratkaiseva tekijä työpaikkojen turvaamisen kannalta. Robotit vapauttavat ihmisen yksitoikkoisista, rasittavista ja likaisista työtehtävistä. Robotit huolehtivat tehtävistä, joista ihmisten olisi muutoin pakko huolehtia. Lisäksi nämä ovat tehtäviä, joihin työnantaja ei useinkaan pysty löytämään työntekijöitä. Sillä kukaan ei ryhdy mielellään yksitoikkoiseen, fyysisesti erittäin raskaaseen ja likaiseen työhön. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 07

9 Robotit tekevät myös korkean palkkatason tuotantopaikoista kilpailukykyisiä. Kyllä, robotit vaarantavat työpaikkojen säilymisen kuitenkin vain siinä tapauksessa, että työnantajien olisi pakko siirtää tuotantonsa alhaisen palkkatason maihin luovuttuaan robottien käyttöönotosta. Monista toimeksiannoista on mahdollista suoriutua kannattavasti vain, jos yksikkötyökustannukset ovat alhaisia. Tällöin jää vain kolme mahdollisuutta. Ensimmäinen vaihtoehto on kieltäytyä ottamasta toimeksiantoa vastaan. Työntekijät eivät voita tämän tässä tapauksessa mitään he jäävät ilman työtä. Toisena mahdollisuutena on siirtää tuotanto johonkin alhaisten palkkakustannusten maahan. Myös tässä tapauksessa häviäjiä olisivat päätoimipaikan työntekijät. Kolmantena mahdollisuutena on suoriutua toimeksiannosta käyttämällä tuotannossa robotin ja ihmisen yhteistä panosta. Näin yritys tuottaa voittoa ja työpaikat säilyvät päätoimipaikassa. Miksi tuotannon siirtäminen ei ole myöskään taloudellisessa mielessä järkevä vaihtoehto? Tuotannon siirtäminen ulkomaille palkkakustannusten säästämisen vuoksi ei ole arveluttava ratkaisu pelkästään työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Myös yritykselle aiheutuvat haitat ovat suunnattomia: Pitkät logistiikkaketjut johtavat toimitusvaikeuksiin. Laadun valvonta on hankalaa tai erittäin kallista, minkä vuoksi aikaa vievät ja kalliit matkat ovat välttämättömiä toistuvasti. Lisäksi kaukana päätoimipaikasta työskentelevien työntekijöiden sitoutuminen on epävarmaa ja teollisuusvakoilun riski on huomattava. Lopulta käy usein ilmi, että tuotannon siirtämisen aiheuttamat kustannukset ovat olleet saavutettuja säästöjä suurempia. Vaihtoehto tuotannon siirtämiselle, irtisanomisille ja toimipaikkojen sulkemiselle. Robotti turvaa työpaikkojen säilymisen siellä, missä useimmat lastuavaa työstöä harjoittavat yritykset ja työstökoneiden omistajat työntekijänsä mieluiten näkevät: helposti saavutettavassa päätoimipaikassa. Myös automatisoiduissa työstökeskuksissa tarvitaan ihmisiä. Heidän tehtävänsä kuitenkin muuttuu: Se muuttuu aiempaa mielenkiintoisemmaksi ja kannattavammaksi. Yhdessä robottien kanssa ihmiset pystyvät suoriutumaan huomattavasti aiempaa suuremmasta toimeksiantojen määrästä. Ja toimeksiantoja on riittävästi: Työn määrä kasvaa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Monet työtehtävistä eivät kuitenkaan ole kannattavia niin kauan kuin niistä ei huolehdi robotti. Tämä suorittaa tehtävät yöaikaan, jolloin paikalla tarvitaan vain vähän henkilöstöä. Seuraavana päivänä työntekijät huolehtivat valmiiden tuotteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä. Tämän jälkeen jää riittävästi aikaa opiskella robottien käyttöä. Ja se on varmastikin kiinnostavampaa kuin vaihtaa jokaisena työpäivänä 320 kertaa yhden ja saman vivun asentoa. Sisäistäminen kannattavaa automaation ansiosta Etuja yritykselle Lyhyt logistiikkaketju Tuotanto lähellä asiakasta Matkustamisen tarve vähenee Laadunvalvonta yksinkertaista, edullista ja toteutettavissa luotettavasti Työntekijöiden sitoutumisen aste ja tuottavuus korkea Etuja työntekijöille Yksitoikkoiset, rasittavat ja likaiset työtehtävät jäävät pois Osaamisen kehittäminen Varmuus työpaikasta KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 08

10 04Tapauskertomus: Lähes miehittämätön komponenttien valmistus KR QUANTEC -robotteihin KUKA on automatisoinut kompaktiin KR QUANTEC -sarjaan kuuluviin robotteihin tarkoitettujen komponenttien valmistuksen. Tuottavuus kasvoi tämän jälkeen kymmenen prosenttia. Investointi maksaa itsensä takaisin 2,6 vuodessa tai mahdollisesti huomattavasti tätä nopeammin. KUKA käyttää itse robotteja teollisuusrobottiensa valmistukseen. Näin huhtikuussa 2012 Augsburgissa otettiin käyttöön Burkhardt & Weberin toimittama lastuavaan työstöön tarkoitettu työstökeskus. Tässä keskuksessa työstetään KR QUANTEC -robottisarjan komponentteja. Robotti työstää vuoron perään olkapää- ja karuselliosat, jotka kuuluvat kahteen eri kompaktin KUKA KR QUANTEC -sarjan versioon. Robotti huolehtii työstökoneen lataamisesta enimmillään 1,5 metrin pituisilla osilla samoin kuin näiden osien purkamisesta koneesta. Koneen huoltoaikoina robotti huolehtii seuraaviin tuotantovaiheisiin kuuluvista tehtävistä. Työstökone. Reutlingenissa toimipaikkaansa pitävän Burkhardt & Weber Fertigungssysteme GmbH: toimittama MCX 900 on varustettu kaksoislavanvaihtajalla. Toinen kuormalavoista on varustettu olkapäälle tarkoitetuilla kiinnitysvälineillä, toinen lavoista puolestaan karusellille tarkoitetuilla kiinnitysvälineillä. Robotti. KUKA-robotti KR 500 L480-3MT. Suuren työtilan ja käsivarren jatkeen ansiosta robotti saavuttaa ongelmitta materiaalimakasiinin ja tarttuja-aseman. Robottiohjaus. Robotin konfigurointiin, ohjelmointiin ja ohjaukseen käytetään ohjelmistoa KUKA.CNC. Siten kaikki robotin liikkeet on mahdollista ohjelmoida G-koodia käyttäen. Koneohjelmia ei tarvitse kääntää robotin kielelle. Käyttäjät ohjaavat robottia samasta käyttöliittymästä, joka on heille tuttu työstökoneen parista. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 09

11 Molemmat materiaalinsyöttöyksiköt ovat tyypiltään kääntöpöytiä, joista kumpaankin mahtuu kerrallaan kahdeksan osaa. Ettlingenissä toimivan sommer-automaticin toimittama työkalunvaihtojärjestelmä WWR1200 on varustettu kahdella tarttujalla ja yhdellä työstökaralla. Nämä varusteet sisältyvät KUKA.Milling-sarjaan. Robotti huolehtii lataamisesta ja viiden seuraaviin tuotantovaiheisiin kuuluvan tehtävän suorittamista. Näiden tehtävien määrää on mahdollista vielä lisätä nykyisestä. Toinen kuormalavoista siirtyy kokonaan pois koneesta samalla, kun kone työstää työkappaletta. Näin tälle kuormalavalle voi ladata uuden työkappaleen. Robotti on varustettu lataus- ja purkutoimintojen aikana käsittelytarttujalla. Työstökäyttöä varten robotti vaihtaa tarttujan tilalle työstökaran. Tämän karan avulla robotti noutaa työkaluvarastosta tarvittavan työkalun. Käytettävissä on viisi erilaista harjaa ja jäysteenpoistotyökalua. Työkaluasemassa on tilaa viidelle muulle työkalulle ja siten myös mahdollisille lisätehtäville. Työkappaleen tarkkaan kohdistamiseen liittyvä fyysinen rasitus jää pois Vuosittain työstetään 300 komponenttia aiempaa enemmän. 01 >> 02 << 03 >> 04 << Käyttö on lähes miehittämätöntä, yövuorot on automatisoitu täydellisesti. Nosturi ei pysty enää vahingoittamaan kalliita kiinnitysvälineitä koneen latauksen ja purkamisen yhteydessä. Kiinnitys kahdessa minuutissa jopa 15 minuutin sijaan. Aiemmin käyttäjät ovat joutuneet lataamaan raskaat osat käsin nosturin avustuksella kiinnityspöydän päälle ja sijoittamaan osat itse suoraan koneen kiinnittimeen. Nykyisin käyttäjän tarvitsee vain asettaa osat robotin yhteydessä olevan materiaalinsyöttöyksikön helppokäyttöisiin kiinnittimiin. Näin työkappaleen kiinnittämisen vaatima aika lyhenee merkittävästi: Kun käyttäjä tarvitsi tähän aiemmin enimmillään 15 minuuttia, robotti hoitaa saman tehtävän vain kahdessa minuutissa. Investointi maksaa itsensä takaisin 2,6 vuoden kuluessa. Tai mahdollisesti jopa huomattavasti tätä nopeammin. Sillä suunnitteilla on huoltoaikojen nykyistäkin tehokkaampi hyödyntäminen siirtämällä uusia tehtäviä työstökoneelta robotille. Esimerkkejä tästä ovat olkapää- ja karuselliosiin tehtävät poraukset. Näin robotista tulee entistäkin kannattavampi hankinta. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 10

12 05 Pikatesti: Onko tuotantosi kypsä robottien käyttöön? Työstökoneiden automaatioaste kasvaa tulevaisuudessa. Alalla ei tunneta vielä riittävän hyvin, miten nopeasti työkalujen ja koneiden valmistuksessa käytettävien robottien investointikustannukset maksavat itsensä takaisin. Myös robottien toiminnan luotettavuus sekä ohjelmoinnin ja ohjauksen helppous on jäänyt vielä suurelta osin tuntemattomaksi. Automaation etujen esittely on kuitenkin herättänyt kaikkialla suurta kiinnostusta. Päätöksenteon perusteita. 20 prosenttia kaikista työstökoneista hyötyisi robottien avulla toteutettavasta automaatiosta. Kuuluvatko näiden koneiden joukkoon myös oman yrityksesi lastuavat työstökoneet? Tätä voit arvioida alustavasti seuraavien tekijöiden perusteella. Onko sinun parannettava tuottavuuttasi kilpailupaineen vuoksi? pitää paikkansa pitää osittain paikkansa eikö ole totta Odottavatko asiakkaasi, että työstön laatu ja tarkkuus ovat korkeita? Ovatko työstämäsi osat hyvin kompleksisia? Onko yrityksellesi tärkeää lyhentää toimitusaikoja? Voisivatko yksikkötyökustannukset olla mielestäsi nykyistä alhaisempia? Haluatko vapauttaa käyttöhenkilöstösi epämiellyttävistä työtehtävistä? Haluatko kasvattaa karan käyttöikää? Voisiko hylkyjen osuus olla nykyistä pienempi? Haluatko pienentää työkaluosien käsittelyyn liittyvien virheiden määrää ja hylkyjen osuutta? Haluatko ottaa käyttöön lisävuoroja henkilöstökustannuksia kasvattamatta? Ovatko osien välivarastot työvaiheiden välillä mielestäsi liian suuria/liian kalliita? Haluatko tehdä työpaikoista nykyistä kiinnostavampia? Annoitko vastaukseksi puoleen näistä kysymyksistä pitää paikkansa pitää osittain paikkansa? Siinä tapauksessa robottiautomaation kustannukset ja hyödyt kannattaa ottaa yksityiskohtaisen tarkastelun kohteeksi myös siinä tapauksessa, että eräkoot ovat pieniä. KUKAn asiantuntija kertoo sinulle mielellään henkilökohtaisen keskustelun yhteydessä, mitkä tekijät sinun on otettava huomioon omassa tilanteessasi. KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 11

13 06 KUKA Roboter GmbH Robottijärjestelmiä lastuavaa työstöä harjoittaville yrityksille ja työstökoneiden käyttäjille. KUKA pystyy toimittamaan kaikki tärkeät työstökoneiden automatisointiin tarvittavat komponentit roboteista ja ohjausjärjestelmistä toiminto- ja teknologiapaketteihin. KUKA Roboter & Controller Consulting & Engineering KUKA College Technical Support KUKA Refurbishment Augsburgissa päätoimipaikkaansa pitävä KUKA Roboter GmbH on KUKA Aktiengesellschaftiin kuuluva yritys, joka on eräs maailman johtavista teollisuusrobottien toimittajista. Yrityksen ydinaloja ovat teollisuusrobottien, ohjausten ja ohjelmistojen kehittäminen, tuotanto ja myynti. Yritys on markkinajohtaja Saksassa ja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on toisella sijalla. KUKA Roboter GmbH työllistää maailmanlaajuisesti noin työntekijää. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 742,6 miljoonaa euroa. Yritystä edustavat 26 tytäryhtiötä tärkeimmillä Euroopan, Amerikan ja Aasian markkina-alueilla. Laatija Andreas Schuhbauer Key Technology Management WZM KUKA Roboter GmbH Hery Park Gersthofen Phone: Mobile: Yhteystiedot KUKA Nordic AB, Finland Niemenkatu Lahti Finland Puhelin: KUKA White Paper Automation of Machine Tools S 12

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä 3.11.2016 YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Digitalisaatio ja robotiikka teollisuudessa ABB Oy, Robotics YuMi-yhteistyörobotti Sovelluskohteita

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Tuote-esite Toimiva ja suorituskykyinen Hiab XS 022 helpottaa päivittäistä työtä Hiab XS 022 on pieni, kompakti ja joustava nosturi monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä B:01 WGS Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen osaan (WGS-QLGD) rakennat tarttujasi. Tarttujan

Lisätiedot

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC Joakim Flinck 6.10.2015 Paroc Group lyhyesti Pohjoismaissa markkinajohtaja rakennuseristeissä, teknisissä eristeissä ja rakennuselementeissä Euroopan

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Made for efficient farmers

Made for efficient farmers Made for efficient farmers ISOMATCH TELLUS GO, work easy. be in control. Maataloudessa tarvitaan tehokkuutta. Korkeampia satoja vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla. Se tarkoittaa myös tuotantopanosten

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Samuli Bergström, Tuotemarkkinointipäällikkö Pingisrobottimme kykenee pitkäkestoisiin pallotteluihin ihmisvastustajaansa

Lisätiedot

Kattava koneenhallintaväline NS-KÄYTTÖPÄÄTTEET. S uora tie tuotannon ytimeen! Advanced Industrial Automation

Kattava koneenhallintaväline NS-KÄYTTÖPÄÄTTEET. S uora tie tuotannon ytimeen! Advanced Industrial Automation Advanced Industrial Automation Kattava koneenhallintaväline NS-KÄYTTÖPÄÄTTEET S uora tie tuotannon ytimeen! NS-käyttöpääte koneen keskipisteenä NS-käyttöpääte toimii koneen sydämenä Valvonta-, tiedotus-

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Mysteeri avautuu. Jyrki Ali-Yrkkö. Tutkimusjohtaja Etlatieto Oy

Mysteeri avautuu. Jyrki Ali-Yrkkö. Tutkimusjohtaja Etlatieto Oy Mysteeri avautuu Jyrki Ali-Yrkkö Tutkimusjohtaja Etlatieto Oy Kirjan julkistaminen Musiikkitalolla (Helsinki) 14.2.2013 klo 9:00-10:30 Kirja: pub.etla.fi/etla-b257.pdf 70 % maailmankaupasta konsernien

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TUOTTAVUUSVALLANKUMOUS ON VASTA ALUSSA Jan Kaempfer Markkinointipäällikkö, Panasonic Computer Product Solutions. Tabletit ovat aloittaneet

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

1970 6,2 m +50. ST-Koneistus Oy. Perustettu Liikevaihto 2015 Henkilöstö

1970 6,2 m +50. ST-Koneistus Oy. Perustettu Liikevaihto 2015 Henkilöstö ST-Koneistus Oy Perustettu Liikevaihto 2015 Henkilöstö 1970 6,2 m +50 Erikoisosaaminen: kokoonpanot, hydrauliikkalohkot ja -komponentit Avaintuotteet: pohjalaatat, venttiilit, erikoissylinterit ja -lohkot

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Esittelyssä 2 uutta mallia:

Esittelyssä 2 uutta mallia: Esittelyssä 2 uutta mallia: Nilfiskin lattianhoitomallisto suunniteltiin arkisiivouksen kustannuksia silmällä pitäen. Olipa kyse suuresta varastotilasta tai pienestä kioskista, olemme selvittäneet yleisimpien

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Tuote-esite Lisää ulottuvuutta Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Hiabin XS 422 on luokkansa suorituskykyisin nosturi, jossa yhdistyy voima ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 18.10.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Master MLS 3500 ENSILUOKAN PUIKKOHITSAUSLAATUA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) KAIKILLE ELEKTRODITYYPEILLE SOVELTUVAT PUIKKOHITSAUSLAITTEET, JOISSA ON ERINOMAINEN KAARENHALLINTA JA JOTKA OVAT RAKENTEELTAAN

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KUINKA PALJON NOSTURILLASI ON ELINKAARTA JÄLJELLÄ?

KUINKA PALJON NOSTURILLASI ON ELINKAARTA JÄLJELLÄ? KUINKA PALJON NOSTURILLASI ON ELINKAARTA JÄLJELLÄ? . NOSTUREITA JA NIIDEN KOMPONENTTEJA EI OLE SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN IKUISESTI. Teräsrakenteet ja koneistot kokevat väsyttävää kuormitusta jokaisen työjakson

Lisätiedot

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com KAESER-tuotevalikoima Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla www.kaeser.com Tuotteemme yhdellä silmäyksellä Kompressorit käsityöammattien ja verstaiden tarpeisiin CLASSIC-sarja Paineenkorotuskompressorit

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA TARVIKETIETO marraskuu 2011 voimassa 31.5.2013 korvaa RT X70/273.6-37901 1 (4) RT 38160 173.6 Talo 2000 273.6 Talo 90 X70 talovarusteet SfB BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET BikeKeeper

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot