Jäsenkyselyn tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkyselyn tulokset"

Transkriptio

1 Isät lasten asialla ry teki jäsenkyselyn kesäkuussa 2013, jolla kerättiin jäsenistön omakohtaisia tuntemuksia lapsen vieraannuttamiseen vanhemmasta ja vanhempaan kohdistuvasta huoltokiusaamisesta oikeusministeriölle heidän omasta pyynnöstään. Vastauksia tuli yhteensä 199 kpl, kun kutsu jäsenkyselyyn lähetettiin 450:lle jäsenelle. Tämä dokumentti on kooste kyselyn tuloksista. Jäsenistöltä kysyttiin heidän kokemuksia huoltokiusaamisen eri muodoista: Tapaamissopimuksen tekemisestä kieltäytyminen tai sen pitkittäminen 30% 70% 1 Sopimuksen omavaltaiset tulkinnat tapaamisten minimoimiseksi 88% Tapaamisten estäminen eli tapaamissopimuksen rikkominen 2 79% Korvaavista tapaamisista kieltäytyminen, jos tapaamiset ovat estyneet syystä 24% 76% Kommunikoimattomuus, viesteihin vastaamattomuus lasta koskevissa asioissa 1 88% Perättömät, aiheettomat, nimettömät lastensuojeluilmoitukset 44% 56% Perättömät rikosilmoitukset poliisille 54% 46% Muutto etäälle tapaavasta vanhemmasta ilman sopimista 59% 4 15% Tiedon estäminen tai sen saamisen hankaloittaminen lapsen asioista 85% Provosointi väkivaltaan 5 48% Yksinhuollon vaatiminen oikeudessa riitaisuuteen vedoten 4 59% Vähäisimmän mahdollisen tapaamissopimuksen vaatiminen oikeudenkäynnissä heikoin perustein 36% 64% Valvottujen tapaamisten hakeminen heikoin perustein 60% 40% Lähestymiskiellon hakeminen heikoin perustein 7 2

2 Vastaan kyselyyn äitipuolen ominaisuudessa mieheni ja hänen lastensa asioissa. Itselläni on toimiva yhteushuoltajuus omien lasten (3kpl) suhteen heidän isänsä kanssa, joten vertailupohjaa on. Ongelmat: Jatkuva lasten manipulointi sekä itkettäminen kodinvaihtotilanteissa. Valehtelu lasten tunteista ja tahdoista esim. "lapset eivät halua tulla"-tyyppisesti, vaikka lapset eivät ole sanoneetkaan niin. Kieltäytyminen vaihtotilanteiden tekemisestä päiväkodin ja koulun kautta (joka isän toive rauhan takia), koska haluaa olla läsnä vaihtotilanteessa, jotta voi vaikuttaa lasten mielialaan omalla itkemisellään (Lapsi kokee vastuuta äidin pahasta mielestä ja syyttää siitä itseään sekä tuloaan isän luo). Lasten puhelinten piilottaminen ja äänettömälle laittaminen, tarkoituksena estää lasten ja etävanhemman yhteydenpito silloin kun lapset ovat äidillä. lapset ovat kertoneet äidin piilottaneen puhelimen leulaatikkoon, roskikseen, lipastoon ja laittaneen sitä äänettömälle lapsilta salaa. Äiti myös poistanut isän ja isän avovaimon sekä isovanhempien puhelinnumeroita luvatta lapsen puhelimesta tarkoituksena estää yhteydenpito. Isän häiriköiminen tekstiviestein ei tärkeistä asioista (esim. jo reissuvihkoon moneen kertaan kirjoitettujen ja sovittujen asioiden jankkaus), lasten isän puolison haukkuminen ja vähättely lapsille. Tapaamissopimuksen jatkosopimuksen tekemisestä kieltäytyminen (poistuminen kesken kaiken lastenvalvojan luota) lasten tapaamisia koskien ja sen jälkeen lasten lasten isälle luovuttamatta jättäminen perustellen se voimassaolevan sopimuksen puuttumisella. Lastenvalvojalla kieltäytyi perusteetta tekemästä jatkosopimusta jo yli vuoden jatkuneesta hyvin lasten kannalta toimineesta viikko-viikko vuoroasumisesta, jota puolsivat niin koulu kuin päiväkotikin.(nykyään sopimus taas voimassa sovittelun ja uusien lastenvalvojakäyntien jälkeen), mutta selkeästi osasi viivytellä sopimuksen tekoa, jotta voi oikeuttaa itselleen lasten omavaltaisen kaappauksen perustellen sen sillä ettei sopimusta ole voimassa. Aiemmin ollut vielä paljon uhkailua tapaamisten estämisellä jos ei isä suostu poikkemaan sopimuksessa sovituista asioista äidin hyödyksi. Esim. noutopaikka ja -aika koulun loma-aikana merkitty tapaamissopimukseen ja äiti kesken saman päivän päättääkin että isän pitäisi noutaa lapset luokseen täysin muualta ja aikaisemmin tai myöhemmin kuin kirjallisesti sovittu tapaamissopimuksessa. Vaatii isää tekemään näin tekstiviestitse (jotka kielletty häiriköintiin vedoten jo sovittelussa), isä kieltäytyy ja muistuttaa hakevansa lapset tapaamissopimuksen mukaisesti sovituista noutopaikasta sovittuun noutoaikaan (suoraan töistä)- äiti vastaa tekstiviestitse "No sit et saa lapsia ollenkaan". Eli kiristystä, valehtelua, manipulointia, omavaltaisuutta, viivästyttämistä, itkettämistä, yhteydenpidon ja tapaamisten estämistä. kä loppua näy. Äiti ei selkeästi näe syytä lopettaa, kun kerran sanktioitakaan ei saa. lopeta sen vuoksi kiusantekoa koskaan. Isä puolestaan noudattaa sopimusta pilkulleen, joka on muuten tehty pilkun tarkasti, minimoiden riski kaikelle kiusanteolle ja porsaanrei ille. "Tapaamissopimuksen noudattamatta jättäminen. En ole tytärtäni nähnyt 2013 aikana vaikka on sovittu kuukausittainen tapaaminen. Tuomioistyuin määräsi kahdessa eri oikeudenkäynnissä tytön äiduilleen vaikka 3 muuta lasta asuu isän kanssa. Perusteena tasaisempi kasvualusta koska äiti ilmoitti että ei ole muutatamassa tulevaisuudessa. Lisäksi tuomarin mukaan äiti ja isäpuoli muodostavat ydinperheen, isä, äitipuoli ja verisisaret eivät tätä tee.. Tämä Sen jälkeen äiti muuttanut 2 kertaa eri kaupunkeihin. Isä ja sisarukset asuneet samassa osoitteessa 2008 alkaen. Tytär joutunut m,uuttamaan kaupunkia kesken kouluvuoden. Isänpäivä tapaamisia ei ole mahdollistettu. Tytär toivoo päivittäin puhelimessa, että pääsisi isän luokse." "Sosiaaliviranomaisten toiminta ala-arvoista, lasten äidin esittämiä valheellisia väittämiä uskottiin sokeasti eikä isälle annettu kyseisiä väittämiä edes tiedoksi,jotta hän olisi pystynyt vastaamaan häneen kohdistettuihin asiattomiin syytteisiin. Lasten äiti esti aktiivisesti lapsia tapaamasta isäänsä ja isän puolen sukulaisia, puhui lapsille perättömiä heistä ja syytti mummoa ja isää väkivaltaisuudesta. Sosiaalityöntekijä salli ja oikeastaan tuki tätä toimintaa salaamalla paljon asioita,jotka olisi tullut käsitellä. Lasten isä on joutunut hankkimaan itseään ja lapsiaan koskevia sosiaaliviranomaisten hallussa olevia salaisiksi määriteltyjä (lastensuojeluun vedoten) tietoja hallinto-oikeuden, aluehallintoviraston ja tietosuojavaltuutetun avulla. Sosiaaliviranomainen ja kunta ovat saaneet nuhteita ja ihan syystä, sosiaalityöntekijä jopa määräsi lasten isää ja yli 12 vuotiasta lasta kuulematta kiireellisen sijoituksen lasten äidin toiveesta (lasten äiti joutui leikkaukseen eikä halunnut, että lapset olisivat olleet sen aikaa isän luona). Kiireellisen sijoituksen sai lasten isä purettua 2 viikon työllä, kiireellisen sijoituksen päätöksen tehneen esimies purki lopulta ko. päätöksen. Poliisiviranomaisen kanssa käyty prosessi on niinikään kääntynyt isän voitoksi. Sosiaaliviranimaiset, niin virkalijat kuin lautakuntakin ovat olleet täysin osaamattomia julkisuus- ja henkilötietolainsäädännön suhteen ja varsinkin realiteettien ja käytännön psykologian kannalta. Ala-arvoista toimintaa, eikä mikään tunnu heihin tepsivän. Huomautan, että mukaan on sittemmin saatu myös osaavia ja tunneälyisiä sosiaalityötä tekeviä ihmisiä, mutta nämä osaamattomat ja puolueellisesti eri sukupuoliin suhtautuvat henkilöt ovat saaneet paljon vahinkoa aikaiseksi. Vieraannuttaminen on arkipäivää, vakava ja rangaistava toimi, sillä se on loukkaus lasten oikeuksia kohtaan ja rikkoo lastensuojelulain henkeä. Sosiaaliviranomaisten osaamattomuus ja puolueellisuus on silmiinpistävää ja anteeksiantamatonta,koska kyseessä on puolustuskyvyttömät lapset. Isä on pääsääntöisesti huonommin kuunneltu puolisko näissä tapauksissa. Sosiaaliviranomaisten osaamisen kasvattaminen molempien sukupuolten oikeuksista ja tunteista olisi osa ratkaisua.sosiaalityöntekijöiden työtä pitäisi myös tarkemmin valvoa - päätökset ON perusteltava kirjallisesti ja niiden on oltava asianosaisjulkisia. Sovitteu on oiva ajaus - mutta ei missään tapauksessariittävä raykaisu pitkittyneissä kiistoissa.

3 Kysyimme lapseen kohdistuneesta toisen vanhemman vieraannuttamisesta: Lapseen kohdistunut toisesta vanhemmasta vieraannuttaminen 9% 9 Toisen vanhemman suora ja epäsuora mustamaalaus lapselle 14% 86% Historian uudelleenkirjoitus lapselle, faktoista - > fiktiota 2 79% Psykologinen kontrolli (esim. eleillä lapsen annetaan ymmärtää, mistä vanhempi ei pidä) 18% 8 Lapsen edessä toisen vanhemman arvostelu 84% Lapsen yhteyden estäminen/hankaloittaminen (esim. puhelinyhteydet) 14% 86% Toisen vanhemman vanhemmuuden mitätöinti kutsumalla häntä lapselle etunimellä 35% 65% Uuden kumppanin kutsuttaminen isäksi / äidiksi 69% 3 Koti on vain toisen vanhemman luona ( Menet vierailulle ja sitten kotiin ) 84% Lapsi pannaan valitsemaan tapaamisen ja harrastuksen tai ystävien välillä 34% 66% Tapaamisen toteutumisen vastuun siirtäminen lapselle ( Sinun ei tarvitse, jos et halua...) 2 7 Riippuvuuden luominen toisesta vanhemmasta ( Minulle tulee ikävä... ) 18% 8 Riippuvuuden luominen toisesta vanhemmasta ( Minulle tulee ikävä... ) 18% 8

4 "Vuonna 2009, konfliktissa joka seurasi siitä kun vanhempi lapsi ei totellut lähivanhemman määräystä. Vanhempi lapsi joutui muuttamaan pois kotoaan etävanhemman luokse. Tämä toteutui hyvin nopealla aikataululla ja lapsen toiveilla ei ollut lähivanhemmalle merkitystä. Seuranneessa tilanteessa lähivanhempi ei suostunut muuttamaan elatussopimuksia vaikka toinen lapsi asui "tapaajavanhemman" luona virallisesti. Noin puolen vuoden kuluttua äkillisestä asuinpaikan vaihdosta lähivanhempi manipuloi pojan muuttamaan takaisin luokseen taloudellisin perustein. Lapsen asuminen hänen luonaan takasi hänelle oikeuden asua tilavassa Helsingin kaupungin vuokraasunnossa ja lisäksi lapsilisä, asumistuen korotusosa sekä elatusmaksu muodostivat merkittävän osan hänen tuloistaan. Noin kolme kuukautta lapsen takaisinmuuton jälkeen tapaajavanhempi sai ulosotosta laskun jolla hänet velvoitettiin maksamaan takautuvasti elatusmaksut koko siltä ajalta kun lapsi asui virallisesti hänen luonaan. Vaikka lastenvalvojan luona oli tehty sopimus jonka mukaan tapaajavanhemman ei tarvitse maksaa lähivanhemmalle elatusmaksua lapsesta X niin kauan kuin lapsi X asuu hänen luonaan. Tilanteen ollessa se että toinen lapsi asui virallisesti "tapaajavanhemman" luona, nuoremman lapsen ja tapaajavanhemman tapaamisia estettiin mm. siten että lähivanhempi sanoi ennen tapaajavanhemman viikonloppuvuoroa seuraavasti: "minä kuolen jos sinäkin menet sinne"." Juurikin niin, että äiti soittelee kesken vierailujen ja itkee lapsille kuinka ikävä hänellä on ja aiheuttaa näin lapsilleen huonon omatunnon, että äidille tulee paha mieli, koska ovat isän luona. On hankittu koira jolla myös tulee ikävä. Niin tuttua. En tiedä mitään tämän raaempaa. Kaksi viikkoa odottaa näkevänsä lapsiaan, ja tapaaminen ei onnistukaan äidin keksittyä jotain muuta tärkeämpää menoa. Isä on täysin avuton näissä tilanteissa. Lastenvalvonta kuittaa tapahtumat yksittäistapauksina, ja pyytää ymmärtämään tapaamisen estävää äitiä. Mikään viranomainen ei näihin asioihin puutu. Jos isä näissä tilanteissa hakee omia ja lastensa oikeuksia, niin hyvin nopeasti hänet leimataan riidanhaastajaksi. "Lapsi on erittäin herkkä aistimaan asioita. Omakohtaisesti olen lapsuudessani joutunut kokemaan sen kuinka äiti vaatii olemaan lapsia hänen puolellaan kiistatilanteissa ja vetää heidät mukaan aikuisten välisiin asioihin. Tiedän ja muistan hyvin miltä silloin tuntui. Tämä asia ei ole marginaali ilmiö." "Historian uudelleen kirjoitus oli hyvä ilmaisu rankkaa, mutta totta - lapsi ei muista etävanhemmasta yhtään hyvää asiaa - lapset on manipuloitu lähivanhemman (äiti) luona vakavasti - vasta vaokuvien näyttäminen saa lapsen uskomaan, että mitä oikeasti on tehty. Riippuvuuden luominen niinikään - vetoaminen äidin heikkouteen/sairauteen ja siihen, että lapsien tuleekoko ajan olla äidin luona kun äiti on niin ja niin... Isän viikonloppujen aikana lapsille oli järjestetty usein yökylä kavereille tai jotain muuta - lasten kouluun oli ilmoitettu, ettälapset eivät tulekevätjuhliin vaan todistukset pitäälaittaa postitse (koska isäoli ostanut juhla-asut ja oli tarkoitus lähteä päättäreihin)...voi hyvänen aika sentään...ja kaiken tämän sosiaalityöntekijä sallii puuttumatta ja puhuttelematta lasten äitiä!!!."

5 Kysyimme jäsenistöltä, miten he ovat kokeneet toiminnan viranomaismenettelyissä ja laajennetun huoltokiusaamisen: Viranomaisen manipulointi (esim. historian uudelleenkirjoitus, epämääräisen uhan esittäminen, indoktrinaatio) 10% 90% Lapsen oman tahdon ilmaisu viranomaisille vanhemman suulla 18% 8 Valehtelu viranomaisille, poliisille, koulussa, päiväkodissa, oikeudessa yms. 15% 85% Sukulaisten ja ystävien liittäminen mukaan tapaajavanhempaa vastaan 15% 85% Päiväkodin/koulun henkilökunnan liittäminen avustamaan tapaamisten estämistä tai tiedon saantia Lapsen harrastukseen liittyvien tahojen manipulointi toista vanhempaa vastaan 4 58% 54% 46% "Lasten opettajien läpikäyminen nii, että heille muodostuu käsitys tapaajavanhemmasta, joka ei osallistu lasten koulunkäyntiasioihin. Tapaajavanhemmalle ei vätlttämättä kerrota esimerkiksi luokkaretken ajankohdasta tai koulun juhlista. Tehdään Valviralle perättömiä ilmoituksia, pyydetään tuttua poliisia tekemään ilmoituksia tapaajavanhemmasta." Laittaminen lapsi perättömästi kertomaan väkivallasta iltapäiväkerhossa. Pahoja puheita leviteltiin mm. perhekahvilaan jossa kävimme lasten kanssa kun minä olin vielä heille oikeasti isä ja elin myös heidän kanssaan. Kaikkiin mahdollisiin viranomaiselimiin esitettiin runsaasti valheita. Minulla on kaikista asioista todisteet ja olen todistanut ja osoittanut valheiksi. mitään merkitystä. Vain minä olen paha koska olen mies. Viranomaisten mielestä mies on aina paha ja kunnollista miestä ei ole olemassakaan. Nainen voi halutessaan tuhota miehen elämän kokonaan ja riistää tältä isyyden täysin. Kunnianloukkaukset ja todistettavasti valehtelu viranomaiskäsittelyssä ja oikeusistunnoissa, tahallinen isän ärsyttäminen kaikin mahdollisin keinoin jotta saisi "todellisen" syyn estää lasten ja isän tapaamiset jälleen kokonaan. Yrittänyt saada isän hakemaan lapset väkisin. Ylimielinen käytös kun isä halunnut tietää onko lapsella mm. olut kuumetta kun lapsi sairasti sikainfluenssaa. Neuroottisten, psykoottoisten ja vainoharhaisten tarinoiden keksiminen isän käyttäytymisestä ennen eroa ja tarinoiden levittely entisille tuttaville, mm. äidin puoleisille kummivanhemmille. Nyt estänyt tapaamisia tammikuusta 2008 lähtien.

6 Kysyimme jäsenistöltä viranomaisen osaamisesta liittyen vanhemman ja hoitamisessa: Perheneuvolan ammattiosaaminen Perheoikeudellisen yksikön ammattiosaaminen vieraannuttamisen tunnistamisessa kokemusta ko. 3 osaamista 24% 26% kokemusta ko. 40% osaamista 2 25% 8% 4% Lastenvalvojan ammattiosaaminen Päiväkodin ammattiosaaminen Tyydyttäv ä 0% 1 kokemusta ko. 10% osaamista 39% 30% kokemusta ko. 38% Erinomain en 4% 8% < osaamista 10% 15% 9% kokemusta ko. 1 Lastensuojelun ammattiosaaminen 9% osaamista 39% 24% Koulun (opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi) ammattiosaaminen kokemusta ko. 39% 8% osaamista 18% 1 Sovittelun (esim. Follo) ammattiosaaminen Poliisin ammattiosaaminen kokemusta ko. 56% < osaamista 1 1 5% kokemusta ko. 4 < osaamista 19% 9% 4%

7 kokemusta ko. Käräjäoikeuden ammattiosaaminen Tyydyttäv ä osaamista 24% 8% 2 Hovioikeuden ammattiosaaminen kokemusta ko. 74% osaamista 14% < 6% 4% Nykyinen laki ei turvaa lapsen etua tilanteissa, joissa äiti haluaa tehdä kiusaa tai vieraannuttaa etävanhempaa lapsesta. Nykylaki ei ole tasa-arvoinen. Ko. Lainsäädäntö on asenteellisesti ja hengeltään vanhentunut eikä ota huomioon riittävästi olosuhteita eroperheiden ja lasten ympärillä tai anna mahdollisuuksia puuttua näiden yhteyteen kytkeytyviin epäterveisiin ilmiöihin jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti niin vanhempien kuin erityisesti lasten henkiseen hyvinvointiin, kehitykseen sekä molempien perheyhteisöjen jaksamiseen. "Sosiaaliasiamies: osaamista Perusturvalautakunta: osaamista Hämeenlinnan Hallinto-oikeus: Media: kiinnostusta Tasavallan Presidentti: (Saatu vastaus: tekee parhaansa kiusaamisen lopettamiseksi/estämiseksi) Syyttäjänvirasto: osaamista Aluehallintovirasto: osaamista" "Koska asiaa ei ole virallisesti olemassa, niin sitä ei käytännössä ole olemassa.kukaan ei ota kantaa eikä osaa ottaa koska pelkäävät asemansa puolesta, eivätkä lähde ottamaan kantaa asiaan joka ei ole virallisesti olemassa. Vieraannuttaminen tunnistettaisiin paljon laajemmassa mittakaavassa mikäli sen olemassa olo Suomessa virallistettaisiin." "Vieraannuttaminen on monimutkainen psykopatologisen luonnehäiriöisen (varhaislapsuudessa jotenkin häiriytyneen) ihmisen toimintaa. Hän osaa naamioida toimintansa oikeutetuksi ja mahdollisimman normaalilta näyttäväksi, sitä on nopeasti vaikea tunnistaa vähän asiaan perehtyneenkin henkilön. Vasta pitempiaikainen pitkittäissuuntainen ajallinen seuranta voi paljastaa ja näyttää, miten on toimittu systemaattisesti ja toistuvasti hiukan epänormaalisti ja epäaidosti. Siinä yleensä on epätasapainoa ja toinen osapuoli kärsii ja toinen osapuoli on täysin tunteeton ja kyvytön näkemään toisen huonoa oloa ja kärsimystä. ""Tekee niin tai näin, aina väärinpäin"" eli mikään normaali ei toimi ja paranna tilannetta, se tuntuu vaan jatkuvasti menevän kaaokseen ja aina on vaikeaa, vaikka kuinka parhaansa tekisi. Lapsi voi käyttäytyä luonnottoman kiltisti, kun yrittää miellyttää ongelmallista vanhempaansa olemalla kiltti. Kaikki perheen energia menee ongelmavanhemman tukemiseen ja lapsen kehitys ja ikätarpeet ovat sivuasia ongelmavanhemman tarpeisiin nähden. Lapsi joutuu jatkuvasti sopeutumaan ja tunnustelemaan vanhemman mielialoja ja tunnetiloja ja joustamaan omista kiinnostuksistaan vanhemman intressien mukaan. (Tukholmassa lapsi joutui äidin menojen mukaan olemaan 3-4 tuntia koulun jälkeen koulun lähellä olevassa napatanssikoulussa eri ryhmissä). Harrastuksista tulee yksin asuvan vanhemman pakkohoitopaikkoja, kun toiselle vanhemmalle lasta ei voi antaa ja jos oma suku on kaukana. Lapsen etua ajattelevat vanhemmat pyrkivät asumaan lähekkäin erosta huolimatta."

8 Kysyimme jäsenistöltä ovatko vanhemmat olleet yhdenvertaisia viranomaisten kanssa asioidessa: Perheneuvolan toiminta on ollut vanhempia kokemusta 36% 1 48% kokemusta 35% Päiväkodin toiminta on ollut vanhempia 28% 3 Koulun (opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi) toiminta on ollut vanhempia kokemusta 39% 25% 36% Lastensuojelun toiminta on ollut vanhempia kokemusta 20% 10% 69% kokemusta 35% Käräjäoikeuden toiminta on ollut vanhempia 50% Poliisin toiminta on ollut vanhempia kohtaan yhdenvertaista 15% kokemusta 5 3 Hovioikeuden toiminta on ollut vanhempia kokemusta 19% 6% Sovittelussa (esim. Follo) toiminta on ollut vanhempia kokemusta 66% 25% 9% Lastenvalvojan toiminta on ollut vanhempia Perheoikeudellisen yksikön toiminta on ollut vanhempia kokemusta 10% 7 1 kokemusta 5 6% 4

9 ei kukaan, apua kun haet aina seinäpystyssä eli omat voimat loppuu, ei tiedä lapsesta mitään ja viranomaiset eivät tee yhtään mitään Riittää, kun äidin kanssa keskustellaan lasta koskevista asioista isää ei tarvita. Viranomaisella (sosiaalitoimen lastenvalvoja) lähtökohtaisesti ennakkoasenne isää kohtaan jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin isä meni eron jälkeen keskustelemaan lasten huolto- ja tapaamisasioiden järjestämisestä. Käytännössä tämä ilmeni mm. kysymällä isältä, onko hän tapaamisessa vain vittuillakseen lastensa äidille. Pahoittelut vulgaarista kielenkäytöstä, mutta viranomainen käytti ko. termiä. Eli oletusarvoisesti viranomainen ajatteli, että isä ei oikeasti halua lastensa kanssa olla ja elää, vaan vain esittää haluavansa olla osa lastensa elämää kiusaksi ex-vaimolle. Laki antaa lähivanhemmalle etulyöntiaseman lapsten asioissa, käytännössä viramomaiset ja tuomioistuin eivät voi mitenkään vaikuttaa lasten asemaan vaan sen saa nykyään täysin yksin päättää lähivanhempi, pelkillä tunneperusteilla ja "lapsen etuun" vedoten. Usein lähivanhempi ilmoittaa että lapsen etu on se että lapsi ei saa enää rakastaa isää koska isä on huono vanhempi, ei ole äidin hallittavissa. Lapsen etu tulee määritellä lailla. Samoin vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen, nämä tulee myös kriminalisoida koska muuten niiden käyttäminen aseena kostoon ei ikinä lopeteta. 70 -luvulla syntynyt sukupolvi tuhoaa lastensa elämän riitelemällä lapsistaan loputtomiin. Kaikki viranomaiset poikkeuksetta äidin puolella. Isältä ei ole kysytty mitään. Olosuhdeselvitys oli täysin perustelematon ja yksipuolinen - uskomaton paperi!!! Sellaista ei olisi pitänyt edes käsitelläkäräjäoikeudessa, se olisi pitänyt laittaa uusiksi - usko meni oikeuslaitokseen. Käräjäoikeudessa mentiin rutiinilla - äidille lähivanhemmuus, kuten tapana on. Käräjäoikeudessa mm.lastensuojelun virkamies herkesi muistamattomaksi ja puhui vastoin aiempia puheitaan...! Laki tässä asiassa on tarpeen - muuten isät ovat aina toisarvoisia huoltajuusasioissa - heihin ei uskota, vaikka heilläon smanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet - usein jopa äitejä paremmat - huolehtia lapsista rakastavasti. Follo, vastasin kyllä, mutta ongelmana on jälleen kerran laki ja sieltä vieraannuttamisen puuttuminen. Käsittely oli oikeudenmukaista näillä pelisäännöillä, mutta käytännössä siinä vain pönkitettiin vain olemassaolevaa tilannetta (Status Quo) ja lähtötilanne jo Folloon tullessa oli vääristynyt. Asia tulisi olla siellä rehellisesti pöydällä, ja kaikki asiat lähtöpisteessä. Nyt näin ei ole eikä tapahdu, ja oikestaan tämä on vastaus myös kohtaan 'uskotko sovitteluun katkerissa.. "Terveellä ei ole mitään mahdollisuutta pärjätä huoltajuusriidassa persoonallisuushäiriöisen kanssa. Sukupuoli ratkaisevaa. Mitä pienemmät lapset, sitä todennäköisempää on että äiti määrittää yksin lasten tulevaisuuden." Uskomatonta tietämättömyyttä ja epätasa-arvoa. Viranomaiset ovat edelleen vanhanaikaisia ja ajattelevat, että lapsen on parempi olla äidin luona. Ne eivät tue jämäkästi huonommassa asemassa olevaa vanhempaa.

10 Kysyimme lakialoitteista LA27/2012 ja LA28/2012, sekä miten jäsenet uskovat asiantuntija-avusteiseen sovitteluun, tapaamisten täytäntöönpanon toimivuuteen sekä suomalaiseen perheoikeuteen yleensä: Uskotko sovitteluun katkerissa huoltoriidoissa? 8 19% Kannatatko lakialoitteita LA27/2012 ja LA28/2012 sekä mahdollisia muita tarkennuksia olemassa oleviin lakeihin? 98% Onko nykyinen tapaamisten täytäntöönpano toimiva instrumentti tapaamiskiistoissa? Uskotko suomalaiseen perheoikeuteen ja sen oikeudenmukaisuuteen sekä vanhempien yhdenvertaisuuteen siellä? 5% 9 95% Sehän ei toimi ja toimii huonostikin todella hitaasti, ja se voidaan ikäänkuin 'ampua alas' todella helposti. Käsitykseni mukaan uhkasakkoa ei anneta. Tyttäreni oli nipin napin kymmenen vanha kun todettiin hänen oman sanansa painavan asiassa, vaikka sovittelijat jotka tyttöä tapasivat näivät manipuloinnin tulokset ja kehottivat tyttöä keskustelemaan kanssani omin päin ja perheneuvolassa. Äiti manipuloi tytön kieltäytymään. Riitatilanteessa kestää aivan liian kauan ennen kuin toimenpiteet johtavat tapaamisten jatkumiseen. "Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole välineitä systemaattiseen toisen vanhemman vakavaan kiusaamiseen. Viranomiset pyrkivät yhteistoimin peittelemään ongelmia ja lapset unohdetaan kokonaan. Suomessa ei ole tehty mitään seurantajärjestelmää lasten hyvinvoinnin toteamiseksi. Neuvola ja kouluterveyden huolto ajaa aattellista asiaa ja lasten hyvin vointi jää toiseksi. Pitkäaikaista vakavaa kiusaamista ei saada Suomessa lopetettua, koska siihen ei ole kenelläkään halua. Suomessa ei ole tiettävästi kartoitettu avioeromiesten terveyttä avieron jälkeen. Minua kiinostaisi kovasti tietää, miten kaupungeissa joissa huostaanottomäärät ovat suuria, voi suomalaisten miesten ja lasten terveys... Uskon että se näkyisi selkästi, jos sitä haluttaisiin selvittää... nyksy yhteiskunnassa ei ole halua!" Periaate missä sopimuksen loukkamisesta tai huollon periaatteiden vastaisesti toimimisesta ei seuraa mitään ei ennaltaehkäise riitaa vaan salli ja pahentaa sitä. Johtaa vuosien piinaan. Surullista on seurata vieressä mitä lapsille tapahtuu. Siis vielä kun saa edes vähän seurata sitä. Koska kuten lomakkeen aiemmalla sivulla olen todennut, jos ei edellä mainituista asioista sanktioida, ei väärintekijä näe syytä toimintaansa lopettaakaan. Täsmälleen rinnastettava asia muihinkin yleisiin lainrikkomissiin kuten ylinopeus, varastaminen jne. Jos ei olisi kieltoa sekä rangaistuksen muodossa olevaa seuraamusta tällaisista jatkuvista teoista, ei tekijä koe syykseen niiden jatkamista lopettaakaan. Lastenvalvojan sekä sovitteluviranomaisen antamat ohjeet ja kehoituksen ohjaavat tällaisen väärin toimivan vanhemman käytöstä vain hetken (eikä aina sitäkään)ja sitten vieraannuttaja taas oikeuttaa toimintansa itselleen ja jatkaa sitä muiden sanomisista piittaamatta. Tärkeintä on vain oma tahto tehdä niin eikä se ole neuvoteltavissa oleva asia

11 vanhempien välillä. Huoltoriita ei tarkoista yksinomaan sellaista tilaa eronneiden vanhempien välillä, jossa vanhemmat ovat jatkuvasti eri mieltä ja heidän tulisi neuvotella tiensä olemaan samaa mieltä. Jos äiti ei halua lasten asuvan isän luona vuoroviikoin tai äiti ei halua ylipäätään antaa lapsia isälle, ei asia ole riita vanhempien välillä, jossa isän tulisi antaa periksi äidin tahdolle jotta rauha voidaan säilyttää. Usein vieraannuttamista edeltää asiat, jotka ovat siis äidin puolen vaatimuksia/uhkauksia joihin isä ei lapsen edun nähden suostu ja se on pohja vieraannuttamisen aloittamiselle. Ja lasten tapaamisia koskevissa asioissa on, vastoin yleistä harhaluuloa, myös riidellä yksin. Sellaista kutsutaan tapaamissopimuksen noudattamatta jättämiseksi. Olemassaolevaa tapaamissopimusta rikotaan jolloin syntyy kiista siitä, täytyykö sopimusta noudattaa. Isä vaatii noudattamista ja äiti ei halua noudattaa. Eli isä EI riitele, vaan vaatii vain oikeuksiaan itselleen ja ennen kaikkea lapsilleen. Äidin mielestä isä riitelee kun vaatii näitä oikeuksia. Ja viranomaiset neuvonnan sekä sanktioiden sijaan, syyttävät vanhempia riitelystä, kuitenkaan antamatta eväitä siihen, millä lailla ihmisen voi pakottaa noudattamaan sopimusta, joka on lasten eduksi todettu. Eli kyseessä ei ole riita vanhempien välillä, vaan toisen kiusaaminen ja vieraannuttaminen. Uskoin ennen mutta omien kokemusten jälkeen on usko mennyt täysin. Äiti voi menettää kotona hoitamansa lapset paljon poissaolleelle isälle vain koska tuomaria isän esitys oikeussalissa miellyttää ja isä on käyttäytynyt edukseen myös sosiaalityöntekijöiden edessä. Lasten mielipidettä ei kuunnella, lastenpsykiatrin lausunnon kumoaa lasten isän äiti väittämällä päinvastaista ja valehtelemalla, tuomioon kirjataan valheita joita toinen osapuoli on kertonut ilman mitään todisteita, vaikka toinen osapuoli olisi kirjallisilla todisteilla kumonnut väitteitä. Mitään väitteitä ei tarkisteta ja valheita uskotaan, mitä oikeudenmukaisuutta se on? Lapsia siirretään hyvästä kodista täysin epävarmoihin oloihin vain siksi että toinen vaatii. Oikeustajuani vastaan sotii myös se, että olen menettänyt kahden lapseni huoltajuuden vaikka siihen ei olisi ollut mitään aihetta, vain toisen ihmisen väitteet riitaisuudesta riittivät ja riitaisuudesta oli merkkinä se ettei vanhemmilla ollut enää puhevälejä käsittelyn alettua. Suomalaisella oikeudella ei ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden kanssa. Olen joutunut mm. oikeuteen syytetyksi ja tuomituksi ilman minkäänlaista kuulemista ja oikeudessa syyttäjä kielsi esittämästä mitään todisteita. ole perheoikeutta. On vain laki ja sen tulkinta jonka mukaan lähivahmpi saa yksin päättää tunneperustein onko isällä vanhemmuutta ollenkaan. Käytännössä tuomioistuin antaa isän kärsiä siitä rikoksesta, että meni ottamaan eron, muuttamaan pois lastensa luota. Lastensuojeluviranomaisten koulutuksen puutteet, asenne puolueellinen, johtaminen heikkoa, ohjeet puutteelliset, virkamiehet suojelevat toisiaan. STM ei ole tiedostanut olemassa olevia ongelmia. OM kiistää tarpeen kehittämistoimenpiteisiin. Olen toiminut 35 vuotta julkisen hallinnon eri tehtävissä enkä ole koskaan tavannut näin osaamatonta, puolueellista ja tuntemassani tapauksessa jopa enemmän haitallista kuin hyödyllistä viranomaistoimintaa. Suomessa kaikilla ihmisillä pitäisi olla samat perusoikeudet ja oikeus tasapuoliseen viranomaismenettelyyn eri viranomaisinstansseissa ja oikeusasteissa. Huoltajuus- ja tapaamisasioissa tämä ei nyky-suomessa toteudu, vaan liian usein isä saa huomata, ettei hänellä ole samoja oikeuksia kuin äidillä mitä tulee avioeron jälkeisiin huoltajuus- ja tapaamisasioihin, vaikka isässä ei olisi mitään vikaa. Toki myös tapauksia toisin päin. Isän oikeudet on Suomessa kivikaudella. Lapset menettävät Suomessa koko ajan oman isän.

LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA. www.isätlastenasialla.fi

LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA. www.isätlastenasialla.fi LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA Isät lasten asialla ry Isät lasten asialla on yhdistys, joka koostuu joukosta eronneita vanhempia, isovanhempia, siskoja ja veljiä. Jäseniä yhdistää lapsen osittainen tai kokonaan

Lisätiedot

Huoltoriita huoltokiusaaminen - vieraannuttaminen. Kuka auttaa kun lapsen oikeutta vanhempaan rikotaan?

Huoltoriita huoltokiusaaminen - vieraannuttaminen. Kuka auttaa kun lapsen oikeutta vanhempaan rikotaan? Huoltoriita huoltokiusaaminen - vieraannuttaminen. Kuka auttaa kun lapsen oikeutta vanhempaan rikotaan? Pauli Tossavainen varapuheenjohtaja Huoltoriita Huoltoriita on oikeusprosessi, jossa haetaan päätöstä

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Ankkuri-työ koulun arjessa

Ankkuri-työ koulun arjessa Ankkuri-työ koulun arjessa Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvien ilmiöiden torjunta AVI, Rovaniemi 7.9.2017 Susanne Nyman, Syväkankaan koulu Kiusaamisen vastainen työ koko henkilökunnan vastuulla

Lisätiedot

ww w.isätlastenasialla.fi

ww w.isätlastenasialla.fi MITÄ OVAT HUOLTOKIUSAAMINEN JA VIERAANNUTTAMINEN? HUOLTOKIUSAAMINEN - Vanhemman alistaminen - Vanhemmuuden mitätöinti - Vanhempaan vaikuttaminen psykologisin keinoin - Vanhemman mustamaalaus viranomaisille

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

219 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraannuttamiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym.

219 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraannuttamiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 219, 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto, 106, 19.12.2016 Z/Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, 45, 27.04.2017 Kaupunginhallitus, 298, 15.05.2017

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen YHTEISHUOLTO VAI YKSINHUOLTO? Huollon monet merkitykset - arkihuolto - oikeudellinen huolto - edunvalvonta Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen Huoltomuoto vanhempien asuessa erillään

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen.

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen. Ida Pimenoff Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 15 c ) Huoltajat

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se Rikokset, tuki ja apu www.jagvillveta.se Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Niitä voi tapahtua esimerkiksi kotona, koulussa, vapaa-ajalla

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISEN YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN

LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISEN YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISEN YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN Tässä esityksessä käydään lyhyesti läpi lapsen ja vanhemman välisen yhteyden säilyttämisen osaalueita, joita on tärkeä huomioida lapsen huostaanoton tai

Lisätiedot

LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIASSA

LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIASSA 1 LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIASSA - Raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista Isät lasten asialla lakityöryhmä 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraannuttaminen/vieraannuttava

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

LAPSEN EROKRIISI (1/2)

LAPSEN EROKRIISI (1/2) LAPSEN EROKRIISI (1/2) Tässä diasarjassa käydään lyhyesti läpi lapsen huostaanoton tai sijoituksen jälkeistä aikaa lapsen eroa vanhemmastaan ja siitä seuraavan kriisin näkökulmasta. Lähde: Virpi Kujala,

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Mies, ero ja käytännön asiat

Mies, ero ja käytännön asiat Mies, ero ja käytännön asiat Kari Vilkko Erosta Elossa toiminta 3.4.2014 Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Sisältö ennen eroa: mitä voin tehdä

Lisätiedot

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään?

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? KIUSAAMINEN Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? MITÄ KIUSAAMINEN ON? Kiusaaminen on sitä, kun samalle ihmiselle aiheutetaan TAHALLAAN

Lisätiedot

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

Erolapsen etu ja huoltoriitojen sovittelun uusi toimintamalli

Erolapsen etu ja huoltoriitojen sovittelun uusi toimintamalli Erolapsen etu ja huoltoriitojen sovittelun uusi toimintamalli Pauli Tossavainen varapuheenjohtaja Projekti Erolapsen edun toteutuminen on projekti, jota on tehty Isät lasten asialla yhdistyksessä. Lapsen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Mitä sovittelu antaa?

Mitä sovittelu antaa? Vanhempien kokemukset perheasioiden Perheasioiden sovittelu Tutkija, VTM Marina Bergman-Pyykkönen Mitä sovittelu antaa? Sovittelussa vanhemmat pääsevät käsittelemään arjen pieniäkin asioita, joista voi

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Lausunto oikeusministeriölle Follo-sovitteluhankkeesta 1(6)

Lausunto oikeusministeriölle Follo-sovitteluhankkeesta 1(6) Lausunto oikeusministeriölle Follo-sovitteluhankkeesta 1(6) Isät lasten asialla ry on vuonna 2012 perustettu lastensuojelujärjestö. Järjestön syntyyn on vaikuttanut yhteiskuntamme kyvyttömyys huomioida

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikkö Miia Kokko-Pekkola,perheoikeudellisen yksikön päällikkö miia.kokko-pekkola(at)jarvenpaa.fi Alueen eropalveluiden lähtötilanne Eropalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Lapsen ääni on vahvistunut erilaisissa lasta koskevissa viranomaistoimissa. YK:n lasten oikeuksien julistus 12 art. oikeus tulla kuulluksi

Lapsen ääni on vahvistunut erilaisissa lasta koskevissa viranomaistoimissa. YK:n lasten oikeuksien julistus 12 art. oikeus tulla kuulluksi LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN JA MILEIPITEEN MERKITYS TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSENTEOSSA Lapsen kuuleminen = tilaisuuden varaaminen lapselle kertoa toiveistaan ja ajatuksistaan. Kuuleminen on lapsen oikeus.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle

Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle Walterintie 2 05620 Hyvinkää Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle Maamme hallitus on hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteekseen

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Etävanhempien liitto ry. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Etävanhempien liitto ry. Lausunto Etävanhempien liitto ry Lausunto 25.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lastenhuoltolain uudistuksen peruslähtökohtana

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Mistä ei saa puhua väkivalta ja yhdenvertaisuus lasten huollosta käytävässä keskustelussa. Johanna Niemi

Mistä ei saa puhua väkivalta ja yhdenvertaisuus lasten huollosta käytävässä keskustelussa. Johanna Niemi Mistä ei saa puhua väkivalta ja yhdenvertaisuus lasten huollosta käytävässä keskustelussa Johanna Niemi Lapsikäsitys LHL:n lapsikäsitys: lasta ei saa häiritä vanhempien välisillä riidoilla; lapsi on passiivinen

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

Lapseni kaksi kotia Nettiluento (perheaikaa.fi) 15.08.2013. Bodil Rosengren Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Lapseni kaksi kotia Nettiluento (perheaikaa.fi) 15.08.2013. Bodil Rosengren Yhden Vanhemman Perheiden Liitto Lapseni kaksi kotia Nettiluento (perheaikaa.fi) 15.08.2013 Bodil Rosengren Yhden Vanhemman Perheiden Liitto Yhden vanhemman perheet Käsitteet Perhe, perhekäsitteet Viralliset perhemääritelmät Tunneperheet

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT

LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT Haittojen vähentämisen näkökulma Tiina Varonen Omaiset Huumetyön Tukena ry/ Osis 9.10.2013 Yksin kestät sen olet epäonninen minkä sille voit et voi kuin sietää..

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Miten avioero satuttaisi osapuolia mahdollisimman vähän? Belgiassa Lowenin ja Gentin yliopistoissa on

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot