Jäsenkyselyn tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkyselyn tulokset"

Transkriptio

1 Isät lasten asialla ry teki jäsenkyselyn kesäkuussa 2013, jolla kerättiin jäsenistön omakohtaisia tuntemuksia lapsen vieraannuttamiseen vanhemmasta ja vanhempaan kohdistuvasta huoltokiusaamisesta oikeusministeriölle heidän omasta pyynnöstään. Vastauksia tuli yhteensä 199 kpl, kun kutsu jäsenkyselyyn lähetettiin 450:lle jäsenelle. Tämä dokumentti on kooste kyselyn tuloksista. Jäsenistöltä kysyttiin heidän kokemuksia huoltokiusaamisen eri muodoista: Tapaamissopimuksen tekemisestä kieltäytyminen tai sen pitkittäminen 30% 70% 1 Sopimuksen omavaltaiset tulkinnat tapaamisten minimoimiseksi 88% Tapaamisten estäminen eli tapaamissopimuksen rikkominen 2 79% Korvaavista tapaamisista kieltäytyminen, jos tapaamiset ovat estyneet syystä 24% 76% Kommunikoimattomuus, viesteihin vastaamattomuus lasta koskevissa asioissa 1 88% Perättömät, aiheettomat, nimettömät lastensuojeluilmoitukset 44% 56% Perättömät rikosilmoitukset poliisille 54% 46% Muutto etäälle tapaavasta vanhemmasta ilman sopimista 59% 4 15% Tiedon estäminen tai sen saamisen hankaloittaminen lapsen asioista 85% Provosointi väkivaltaan 5 48% Yksinhuollon vaatiminen oikeudessa riitaisuuteen vedoten 4 59% Vähäisimmän mahdollisen tapaamissopimuksen vaatiminen oikeudenkäynnissä heikoin perustein 36% 64% Valvottujen tapaamisten hakeminen heikoin perustein 60% 40% Lähestymiskiellon hakeminen heikoin perustein 7 2

2 Vastaan kyselyyn äitipuolen ominaisuudessa mieheni ja hänen lastensa asioissa. Itselläni on toimiva yhteushuoltajuus omien lasten (3kpl) suhteen heidän isänsä kanssa, joten vertailupohjaa on. Ongelmat: Jatkuva lasten manipulointi sekä itkettäminen kodinvaihtotilanteissa. Valehtelu lasten tunteista ja tahdoista esim. "lapset eivät halua tulla"-tyyppisesti, vaikka lapset eivät ole sanoneetkaan niin. Kieltäytyminen vaihtotilanteiden tekemisestä päiväkodin ja koulun kautta (joka isän toive rauhan takia), koska haluaa olla läsnä vaihtotilanteessa, jotta voi vaikuttaa lasten mielialaan omalla itkemisellään (Lapsi kokee vastuuta äidin pahasta mielestä ja syyttää siitä itseään sekä tuloaan isän luo). Lasten puhelinten piilottaminen ja äänettömälle laittaminen, tarkoituksena estää lasten ja etävanhemman yhteydenpito silloin kun lapset ovat äidillä. lapset ovat kertoneet äidin piilottaneen puhelimen leulaatikkoon, roskikseen, lipastoon ja laittaneen sitä äänettömälle lapsilta salaa. Äiti myös poistanut isän ja isän avovaimon sekä isovanhempien puhelinnumeroita luvatta lapsen puhelimesta tarkoituksena estää yhteydenpito. Isän häiriköiminen tekstiviestein ei tärkeistä asioista (esim. jo reissuvihkoon moneen kertaan kirjoitettujen ja sovittujen asioiden jankkaus), lasten isän puolison haukkuminen ja vähättely lapsille. Tapaamissopimuksen jatkosopimuksen tekemisestä kieltäytyminen (poistuminen kesken kaiken lastenvalvojan luota) lasten tapaamisia koskien ja sen jälkeen lasten lasten isälle luovuttamatta jättäminen perustellen se voimassaolevan sopimuksen puuttumisella. Lastenvalvojalla kieltäytyi perusteetta tekemästä jatkosopimusta jo yli vuoden jatkuneesta hyvin lasten kannalta toimineesta viikko-viikko vuoroasumisesta, jota puolsivat niin koulu kuin päiväkotikin.(nykyään sopimus taas voimassa sovittelun ja uusien lastenvalvojakäyntien jälkeen), mutta selkeästi osasi viivytellä sopimuksen tekoa, jotta voi oikeuttaa itselleen lasten omavaltaisen kaappauksen perustellen sen sillä ettei sopimusta ole voimassa. Aiemmin ollut vielä paljon uhkailua tapaamisten estämisellä jos ei isä suostu poikkemaan sopimuksessa sovituista asioista äidin hyödyksi. Esim. noutopaikka ja -aika koulun loma-aikana merkitty tapaamissopimukseen ja äiti kesken saman päivän päättääkin että isän pitäisi noutaa lapset luokseen täysin muualta ja aikaisemmin tai myöhemmin kuin kirjallisesti sovittu tapaamissopimuksessa. Vaatii isää tekemään näin tekstiviestitse (jotka kielletty häiriköintiin vedoten jo sovittelussa), isä kieltäytyy ja muistuttaa hakevansa lapset tapaamissopimuksen mukaisesti sovituista noutopaikasta sovittuun noutoaikaan (suoraan töistä)- äiti vastaa tekstiviestitse "No sit et saa lapsia ollenkaan". Eli kiristystä, valehtelua, manipulointia, omavaltaisuutta, viivästyttämistä, itkettämistä, yhteydenpidon ja tapaamisten estämistä. kä loppua näy. Äiti ei selkeästi näe syytä lopettaa, kun kerran sanktioitakaan ei saa. lopeta sen vuoksi kiusantekoa koskaan. Isä puolestaan noudattaa sopimusta pilkulleen, joka on muuten tehty pilkun tarkasti, minimoiden riski kaikelle kiusanteolle ja porsaanrei ille. "Tapaamissopimuksen noudattamatta jättäminen. En ole tytärtäni nähnyt 2013 aikana vaikka on sovittu kuukausittainen tapaaminen. Tuomioistyuin määräsi kahdessa eri oikeudenkäynnissä tytön äiduilleen vaikka 3 muuta lasta asuu isän kanssa. Perusteena tasaisempi kasvualusta koska äiti ilmoitti että ei ole muutatamassa tulevaisuudessa. Lisäksi tuomarin mukaan äiti ja isäpuoli muodostavat ydinperheen, isä, äitipuoli ja verisisaret eivät tätä tee.. Tämä Sen jälkeen äiti muuttanut 2 kertaa eri kaupunkeihin. Isä ja sisarukset asuneet samassa osoitteessa 2008 alkaen. Tytär joutunut m,uuttamaan kaupunkia kesken kouluvuoden. Isänpäivä tapaamisia ei ole mahdollistettu. Tytär toivoo päivittäin puhelimessa, että pääsisi isän luokse." "Sosiaaliviranomaisten toiminta ala-arvoista, lasten äidin esittämiä valheellisia väittämiä uskottiin sokeasti eikä isälle annettu kyseisiä väittämiä edes tiedoksi,jotta hän olisi pystynyt vastaamaan häneen kohdistettuihin asiattomiin syytteisiin. Lasten äiti esti aktiivisesti lapsia tapaamasta isäänsä ja isän puolen sukulaisia, puhui lapsille perättömiä heistä ja syytti mummoa ja isää väkivaltaisuudesta. Sosiaalityöntekijä salli ja oikeastaan tuki tätä toimintaa salaamalla paljon asioita,jotka olisi tullut käsitellä. Lasten isä on joutunut hankkimaan itseään ja lapsiaan koskevia sosiaaliviranomaisten hallussa olevia salaisiksi määriteltyjä (lastensuojeluun vedoten) tietoja hallinto-oikeuden, aluehallintoviraston ja tietosuojavaltuutetun avulla. Sosiaaliviranomainen ja kunta ovat saaneet nuhteita ja ihan syystä, sosiaalityöntekijä jopa määräsi lasten isää ja yli 12 vuotiasta lasta kuulematta kiireellisen sijoituksen lasten äidin toiveesta (lasten äiti joutui leikkaukseen eikä halunnut, että lapset olisivat olleet sen aikaa isän luona). Kiireellisen sijoituksen sai lasten isä purettua 2 viikon työllä, kiireellisen sijoituksen päätöksen tehneen esimies purki lopulta ko. päätöksen. Poliisiviranomaisen kanssa käyty prosessi on niinikään kääntynyt isän voitoksi. Sosiaaliviranimaiset, niin virkalijat kuin lautakuntakin ovat olleet täysin osaamattomia julkisuus- ja henkilötietolainsäädännön suhteen ja varsinkin realiteettien ja käytännön psykologian kannalta. Ala-arvoista toimintaa, eikä mikään tunnu heihin tepsivän. Huomautan, että mukaan on sittemmin saatu myös osaavia ja tunneälyisiä sosiaalityötä tekeviä ihmisiä, mutta nämä osaamattomat ja puolueellisesti eri sukupuoliin suhtautuvat henkilöt ovat saaneet paljon vahinkoa aikaiseksi. Vieraannuttaminen on arkipäivää, vakava ja rangaistava toimi, sillä se on loukkaus lasten oikeuksia kohtaan ja rikkoo lastensuojelulain henkeä. Sosiaaliviranomaisten osaamattomuus ja puolueellisuus on silmiinpistävää ja anteeksiantamatonta,koska kyseessä on puolustuskyvyttömät lapset. Isä on pääsääntöisesti huonommin kuunneltu puolisko näissä tapauksissa. Sosiaaliviranomaisten osaamisen kasvattaminen molempien sukupuolten oikeuksista ja tunteista olisi osa ratkaisua.sosiaalityöntekijöiden työtä pitäisi myös tarkemmin valvoa - päätökset ON perusteltava kirjallisesti ja niiden on oltava asianosaisjulkisia. Sovitteu on oiva ajaus - mutta ei missään tapauksessariittävä raykaisu pitkittyneissä kiistoissa.

3 Kysyimme lapseen kohdistuneesta toisen vanhemman vieraannuttamisesta: Lapseen kohdistunut toisesta vanhemmasta vieraannuttaminen 9% 9 Toisen vanhemman suora ja epäsuora mustamaalaus lapselle 14% 86% Historian uudelleenkirjoitus lapselle, faktoista - > fiktiota 2 79% Psykologinen kontrolli (esim. eleillä lapsen annetaan ymmärtää, mistä vanhempi ei pidä) 18% 8 Lapsen edessä toisen vanhemman arvostelu 84% Lapsen yhteyden estäminen/hankaloittaminen (esim. puhelinyhteydet) 14% 86% Toisen vanhemman vanhemmuuden mitätöinti kutsumalla häntä lapselle etunimellä 35% 65% Uuden kumppanin kutsuttaminen isäksi / äidiksi 69% 3 Koti on vain toisen vanhemman luona ( Menet vierailulle ja sitten kotiin ) 84% Lapsi pannaan valitsemaan tapaamisen ja harrastuksen tai ystävien välillä 34% 66% Tapaamisen toteutumisen vastuun siirtäminen lapselle ( Sinun ei tarvitse, jos et halua...) 2 7 Riippuvuuden luominen toisesta vanhemmasta ( Minulle tulee ikävä... ) 18% 8 Riippuvuuden luominen toisesta vanhemmasta ( Minulle tulee ikävä... ) 18% 8

4 "Vuonna 2009, konfliktissa joka seurasi siitä kun vanhempi lapsi ei totellut lähivanhemman määräystä. Vanhempi lapsi joutui muuttamaan pois kotoaan etävanhemman luokse. Tämä toteutui hyvin nopealla aikataululla ja lapsen toiveilla ei ollut lähivanhemmalle merkitystä. Seuranneessa tilanteessa lähivanhempi ei suostunut muuttamaan elatussopimuksia vaikka toinen lapsi asui "tapaajavanhemman" luona virallisesti. Noin puolen vuoden kuluttua äkillisestä asuinpaikan vaihdosta lähivanhempi manipuloi pojan muuttamaan takaisin luokseen taloudellisin perustein. Lapsen asuminen hänen luonaan takasi hänelle oikeuden asua tilavassa Helsingin kaupungin vuokraasunnossa ja lisäksi lapsilisä, asumistuen korotusosa sekä elatusmaksu muodostivat merkittävän osan hänen tuloistaan. Noin kolme kuukautta lapsen takaisinmuuton jälkeen tapaajavanhempi sai ulosotosta laskun jolla hänet velvoitettiin maksamaan takautuvasti elatusmaksut koko siltä ajalta kun lapsi asui virallisesti hänen luonaan. Vaikka lastenvalvojan luona oli tehty sopimus jonka mukaan tapaajavanhemman ei tarvitse maksaa lähivanhemmalle elatusmaksua lapsesta X niin kauan kuin lapsi X asuu hänen luonaan. Tilanteen ollessa se että toinen lapsi asui virallisesti "tapaajavanhemman" luona, nuoremman lapsen ja tapaajavanhemman tapaamisia estettiin mm. siten että lähivanhempi sanoi ennen tapaajavanhemman viikonloppuvuoroa seuraavasti: "minä kuolen jos sinäkin menet sinne"." Juurikin niin, että äiti soittelee kesken vierailujen ja itkee lapsille kuinka ikävä hänellä on ja aiheuttaa näin lapsilleen huonon omatunnon, että äidille tulee paha mieli, koska ovat isän luona. On hankittu koira jolla myös tulee ikävä. Niin tuttua. En tiedä mitään tämän raaempaa. Kaksi viikkoa odottaa näkevänsä lapsiaan, ja tapaaminen ei onnistukaan äidin keksittyä jotain muuta tärkeämpää menoa. Isä on täysin avuton näissä tilanteissa. Lastenvalvonta kuittaa tapahtumat yksittäistapauksina, ja pyytää ymmärtämään tapaamisen estävää äitiä. Mikään viranomainen ei näihin asioihin puutu. Jos isä näissä tilanteissa hakee omia ja lastensa oikeuksia, niin hyvin nopeasti hänet leimataan riidanhaastajaksi. "Lapsi on erittäin herkkä aistimaan asioita. Omakohtaisesti olen lapsuudessani joutunut kokemaan sen kuinka äiti vaatii olemaan lapsia hänen puolellaan kiistatilanteissa ja vetää heidät mukaan aikuisten välisiin asioihin. Tiedän ja muistan hyvin miltä silloin tuntui. Tämä asia ei ole marginaali ilmiö." "Historian uudelleen kirjoitus oli hyvä ilmaisu rankkaa, mutta totta - lapsi ei muista etävanhemmasta yhtään hyvää asiaa - lapset on manipuloitu lähivanhemman (äiti) luona vakavasti - vasta vaokuvien näyttäminen saa lapsen uskomaan, että mitä oikeasti on tehty. Riippuvuuden luominen niinikään - vetoaminen äidin heikkouteen/sairauteen ja siihen, että lapsien tuleekoko ajan olla äidin luona kun äiti on niin ja niin... Isän viikonloppujen aikana lapsille oli järjestetty usein yökylä kavereille tai jotain muuta - lasten kouluun oli ilmoitettu, ettälapset eivät tulekevätjuhliin vaan todistukset pitäälaittaa postitse (koska isäoli ostanut juhla-asut ja oli tarkoitus lähteä päättäreihin)...voi hyvänen aika sentään...ja kaiken tämän sosiaalityöntekijä sallii puuttumatta ja puhuttelematta lasten äitiä!!!."

5 Kysyimme jäsenistöltä, miten he ovat kokeneet toiminnan viranomaismenettelyissä ja laajennetun huoltokiusaamisen: Viranomaisen manipulointi (esim. historian uudelleenkirjoitus, epämääräisen uhan esittäminen, indoktrinaatio) 10% 90% Lapsen oman tahdon ilmaisu viranomaisille vanhemman suulla 18% 8 Valehtelu viranomaisille, poliisille, koulussa, päiväkodissa, oikeudessa yms. 15% 85% Sukulaisten ja ystävien liittäminen mukaan tapaajavanhempaa vastaan 15% 85% Päiväkodin/koulun henkilökunnan liittäminen avustamaan tapaamisten estämistä tai tiedon saantia Lapsen harrastukseen liittyvien tahojen manipulointi toista vanhempaa vastaan 4 58% 54% 46% "Lasten opettajien läpikäyminen nii, että heille muodostuu käsitys tapaajavanhemmasta, joka ei osallistu lasten koulunkäyntiasioihin. Tapaajavanhemmalle ei vätlttämättä kerrota esimerkiksi luokkaretken ajankohdasta tai koulun juhlista. Tehdään Valviralle perättömiä ilmoituksia, pyydetään tuttua poliisia tekemään ilmoituksia tapaajavanhemmasta." Laittaminen lapsi perättömästi kertomaan väkivallasta iltapäiväkerhossa. Pahoja puheita leviteltiin mm. perhekahvilaan jossa kävimme lasten kanssa kun minä olin vielä heille oikeasti isä ja elin myös heidän kanssaan. Kaikkiin mahdollisiin viranomaiselimiin esitettiin runsaasti valheita. Minulla on kaikista asioista todisteet ja olen todistanut ja osoittanut valheiksi. mitään merkitystä. Vain minä olen paha koska olen mies. Viranomaisten mielestä mies on aina paha ja kunnollista miestä ei ole olemassakaan. Nainen voi halutessaan tuhota miehen elämän kokonaan ja riistää tältä isyyden täysin. Kunnianloukkaukset ja todistettavasti valehtelu viranomaiskäsittelyssä ja oikeusistunnoissa, tahallinen isän ärsyttäminen kaikin mahdollisin keinoin jotta saisi "todellisen" syyn estää lasten ja isän tapaamiset jälleen kokonaan. Yrittänyt saada isän hakemaan lapset väkisin. Ylimielinen käytös kun isä halunnut tietää onko lapsella mm. olut kuumetta kun lapsi sairasti sikainfluenssaa. Neuroottisten, psykoottoisten ja vainoharhaisten tarinoiden keksiminen isän käyttäytymisestä ennen eroa ja tarinoiden levittely entisille tuttaville, mm. äidin puoleisille kummivanhemmille. Nyt estänyt tapaamisia tammikuusta 2008 lähtien.

6 Kysyimme jäsenistöltä viranomaisen osaamisesta liittyen vanhemman ja hoitamisessa: Perheneuvolan ammattiosaaminen Perheoikeudellisen yksikön ammattiosaaminen vieraannuttamisen tunnistamisessa kokemusta ko. 3 osaamista 24% 26% kokemusta ko. 40% osaamista 2 25% 8% 4% Lastenvalvojan ammattiosaaminen Päiväkodin ammattiosaaminen Tyydyttäv ä 0% 1 kokemusta ko. 10% osaamista 39% 30% kokemusta ko. 38% Erinomain en 4% 8% < osaamista 10% 15% 9% kokemusta ko. 1 Lastensuojelun ammattiosaaminen 9% osaamista 39% 24% Koulun (opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi) ammattiosaaminen kokemusta ko. 39% 8% osaamista 18% 1 Sovittelun (esim. Follo) ammattiosaaminen Poliisin ammattiosaaminen kokemusta ko. 56% < osaamista 1 1 5% kokemusta ko. 4 < osaamista 19% 9% 4%

7 kokemusta ko. Käräjäoikeuden ammattiosaaminen Tyydyttäv ä osaamista 24% 8% 2 Hovioikeuden ammattiosaaminen kokemusta ko. 74% osaamista 14% < 6% 4% Nykyinen laki ei turvaa lapsen etua tilanteissa, joissa äiti haluaa tehdä kiusaa tai vieraannuttaa etävanhempaa lapsesta. Nykylaki ei ole tasa-arvoinen. Ko. Lainsäädäntö on asenteellisesti ja hengeltään vanhentunut eikä ota huomioon riittävästi olosuhteita eroperheiden ja lasten ympärillä tai anna mahdollisuuksia puuttua näiden yhteyteen kytkeytyviin epäterveisiin ilmiöihin jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti niin vanhempien kuin erityisesti lasten henkiseen hyvinvointiin, kehitykseen sekä molempien perheyhteisöjen jaksamiseen. "Sosiaaliasiamies: osaamista Perusturvalautakunta: osaamista Hämeenlinnan Hallinto-oikeus: Media: kiinnostusta Tasavallan Presidentti: (Saatu vastaus: tekee parhaansa kiusaamisen lopettamiseksi/estämiseksi) Syyttäjänvirasto: osaamista Aluehallintovirasto: osaamista" "Koska asiaa ei ole virallisesti olemassa, niin sitä ei käytännössä ole olemassa.kukaan ei ota kantaa eikä osaa ottaa koska pelkäävät asemansa puolesta, eivätkä lähde ottamaan kantaa asiaan joka ei ole virallisesti olemassa. Vieraannuttaminen tunnistettaisiin paljon laajemmassa mittakaavassa mikäli sen olemassa olo Suomessa virallistettaisiin." "Vieraannuttaminen on monimutkainen psykopatologisen luonnehäiriöisen (varhaislapsuudessa jotenkin häiriytyneen) ihmisen toimintaa. Hän osaa naamioida toimintansa oikeutetuksi ja mahdollisimman normaalilta näyttäväksi, sitä on nopeasti vaikea tunnistaa vähän asiaan perehtyneenkin henkilön. Vasta pitempiaikainen pitkittäissuuntainen ajallinen seuranta voi paljastaa ja näyttää, miten on toimittu systemaattisesti ja toistuvasti hiukan epänormaalisti ja epäaidosti. Siinä yleensä on epätasapainoa ja toinen osapuoli kärsii ja toinen osapuoli on täysin tunteeton ja kyvytön näkemään toisen huonoa oloa ja kärsimystä. ""Tekee niin tai näin, aina väärinpäin"" eli mikään normaali ei toimi ja paranna tilannetta, se tuntuu vaan jatkuvasti menevän kaaokseen ja aina on vaikeaa, vaikka kuinka parhaansa tekisi. Lapsi voi käyttäytyä luonnottoman kiltisti, kun yrittää miellyttää ongelmallista vanhempaansa olemalla kiltti. Kaikki perheen energia menee ongelmavanhemman tukemiseen ja lapsen kehitys ja ikätarpeet ovat sivuasia ongelmavanhemman tarpeisiin nähden. Lapsi joutuu jatkuvasti sopeutumaan ja tunnustelemaan vanhemman mielialoja ja tunnetiloja ja joustamaan omista kiinnostuksistaan vanhemman intressien mukaan. (Tukholmassa lapsi joutui äidin menojen mukaan olemaan 3-4 tuntia koulun jälkeen koulun lähellä olevassa napatanssikoulussa eri ryhmissä). Harrastuksista tulee yksin asuvan vanhemman pakkohoitopaikkoja, kun toiselle vanhemmalle lasta ei voi antaa ja jos oma suku on kaukana. Lapsen etua ajattelevat vanhemmat pyrkivät asumaan lähekkäin erosta huolimatta."

8 Kysyimme jäsenistöltä ovatko vanhemmat olleet yhdenvertaisia viranomaisten kanssa asioidessa: Perheneuvolan toiminta on ollut vanhempia kokemusta 36% 1 48% kokemusta 35% Päiväkodin toiminta on ollut vanhempia 28% 3 Koulun (opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi) toiminta on ollut vanhempia kokemusta 39% 25% 36% Lastensuojelun toiminta on ollut vanhempia kokemusta 20% 10% 69% kokemusta 35% Käräjäoikeuden toiminta on ollut vanhempia 50% Poliisin toiminta on ollut vanhempia kohtaan yhdenvertaista 15% kokemusta 5 3 Hovioikeuden toiminta on ollut vanhempia kokemusta 19% 6% Sovittelussa (esim. Follo) toiminta on ollut vanhempia kokemusta 66% 25% 9% Lastenvalvojan toiminta on ollut vanhempia Perheoikeudellisen yksikön toiminta on ollut vanhempia kokemusta 10% 7 1 kokemusta 5 6% 4

9 ei kukaan, apua kun haet aina seinäpystyssä eli omat voimat loppuu, ei tiedä lapsesta mitään ja viranomaiset eivät tee yhtään mitään Riittää, kun äidin kanssa keskustellaan lasta koskevista asioista isää ei tarvita. Viranomaisella (sosiaalitoimen lastenvalvoja) lähtökohtaisesti ennakkoasenne isää kohtaan jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin isä meni eron jälkeen keskustelemaan lasten huolto- ja tapaamisasioiden järjestämisestä. Käytännössä tämä ilmeni mm. kysymällä isältä, onko hän tapaamisessa vain vittuillakseen lastensa äidille. Pahoittelut vulgaarista kielenkäytöstä, mutta viranomainen käytti ko. termiä. Eli oletusarvoisesti viranomainen ajatteli, että isä ei oikeasti halua lastensa kanssa olla ja elää, vaan vain esittää haluavansa olla osa lastensa elämää kiusaksi ex-vaimolle. Laki antaa lähivanhemmalle etulyöntiaseman lapsten asioissa, käytännössä viramomaiset ja tuomioistuin eivät voi mitenkään vaikuttaa lasten asemaan vaan sen saa nykyään täysin yksin päättää lähivanhempi, pelkillä tunneperusteilla ja "lapsen etuun" vedoten. Usein lähivanhempi ilmoittaa että lapsen etu on se että lapsi ei saa enää rakastaa isää koska isä on huono vanhempi, ei ole äidin hallittavissa. Lapsen etu tulee määritellä lailla. Samoin vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen, nämä tulee myös kriminalisoida koska muuten niiden käyttäminen aseena kostoon ei ikinä lopeteta. 70 -luvulla syntynyt sukupolvi tuhoaa lastensa elämän riitelemällä lapsistaan loputtomiin. Kaikki viranomaiset poikkeuksetta äidin puolella. Isältä ei ole kysytty mitään. Olosuhdeselvitys oli täysin perustelematon ja yksipuolinen - uskomaton paperi!!! Sellaista ei olisi pitänyt edes käsitelläkäräjäoikeudessa, se olisi pitänyt laittaa uusiksi - usko meni oikeuslaitokseen. Käräjäoikeudessa mentiin rutiinilla - äidille lähivanhemmuus, kuten tapana on. Käräjäoikeudessa mm.lastensuojelun virkamies herkesi muistamattomaksi ja puhui vastoin aiempia puheitaan...! Laki tässä asiassa on tarpeen - muuten isät ovat aina toisarvoisia huoltajuusasioissa - heihin ei uskota, vaikka heilläon smanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet - usein jopa äitejä paremmat - huolehtia lapsista rakastavasti. Follo, vastasin kyllä, mutta ongelmana on jälleen kerran laki ja sieltä vieraannuttamisen puuttuminen. Käsittely oli oikeudenmukaista näillä pelisäännöillä, mutta käytännössä siinä vain pönkitettiin vain olemassaolevaa tilannetta (Status Quo) ja lähtötilanne jo Folloon tullessa oli vääristynyt. Asia tulisi olla siellä rehellisesti pöydällä, ja kaikki asiat lähtöpisteessä. Nyt näin ei ole eikä tapahdu, ja oikestaan tämä on vastaus myös kohtaan 'uskotko sovitteluun katkerissa.. "Terveellä ei ole mitään mahdollisuutta pärjätä huoltajuusriidassa persoonallisuushäiriöisen kanssa. Sukupuoli ratkaisevaa. Mitä pienemmät lapset, sitä todennäköisempää on että äiti määrittää yksin lasten tulevaisuuden." Uskomatonta tietämättömyyttä ja epätasa-arvoa. Viranomaiset ovat edelleen vanhanaikaisia ja ajattelevat, että lapsen on parempi olla äidin luona. Ne eivät tue jämäkästi huonommassa asemassa olevaa vanhempaa.

10 Kysyimme lakialoitteista LA27/2012 ja LA28/2012, sekä miten jäsenet uskovat asiantuntija-avusteiseen sovitteluun, tapaamisten täytäntöönpanon toimivuuteen sekä suomalaiseen perheoikeuteen yleensä: Uskotko sovitteluun katkerissa huoltoriidoissa? 8 19% Kannatatko lakialoitteita LA27/2012 ja LA28/2012 sekä mahdollisia muita tarkennuksia olemassa oleviin lakeihin? 98% Onko nykyinen tapaamisten täytäntöönpano toimiva instrumentti tapaamiskiistoissa? Uskotko suomalaiseen perheoikeuteen ja sen oikeudenmukaisuuteen sekä vanhempien yhdenvertaisuuteen siellä? 5% 9 95% Sehän ei toimi ja toimii huonostikin todella hitaasti, ja se voidaan ikäänkuin 'ampua alas' todella helposti. Käsitykseni mukaan uhkasakkoa ei anneta. Tyttäreni oli nipin napin kymmenen vanha kun todettiin hänen oman sanansa painavan asiassa, vaikka sovittelijat jotka tyttöä tapasivat näivät manipuloinnin tulokset ja kehottivat tyttöä keskustelemaan kanssani omin päin ja perheneuvolassa. Äiti manipuloi tytön kieltäytymään. Riitatilanteessa kestää aivan liian kauan ennen kuin toimenpiteet johtavat tapaamisten jatkumiseen. "Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole välineitä systemaattiseen toisen vanhemman vakavaan kiusaamiseen. Viranomiset pyrkivät yhteistoimin peittelemään ongelmia ja lapset unohdetaan kokonaan. Suomessa ei ole tehty mitään seurantajärjestelmää lasten hyvinvoinnin toteamiseksi. Neuvola ja kouluterveyden huolto ajaa aattellista asiaa ja lasten hyvin vointi jää toiseksi. Pitkäaikaista vakavaa kiusaamista ei saada Suomessa lopetettua, koska siihen ei ole kenelläkään halua. Suomessa ei ole tiettävästi kartoitettu avioeromiesten terveyttä avieron jälkeen. Minua kiinostaisi kovasti tietää, miten kaupungeissa joissa huostaanottomäärät ovat suuria, voi suomalaisten miesten ja lasten terveys... Uskon että se näkyisi selkästi, jos sitä haluttaisiin selvittää... nyksy yhteiskunnassa ei ole halua!" Periaate missä sopimuksen loukkamisesta tai huollon periaatteiden vastaisesti toimimisesta ei seuraa mitään ei ennaltaehkäise riitaa vaan salli ja pahentaa sitä. Johtaa vuosien piinaan. Surullista on seurata vieressä mitä lapsille tapahtuu. Siis vielä kun saa edes vähän seurata sitä. Koska kuten lomakkeen aiemmalla sivulla olen todennut, jos ei edellä mainituista asioista sanktioida, ei väärintekijä näe syytä toimintaansa lopettaakaan. Täsmälleen rinnastettava asia muihinkin yleisiin lainrikkomissiin kuten ylinopeus, varastaminen jne. Jos ei olisi kieltoa sekä rangaistuksen muodossa olevaa seuraamusta tällaisista jatkuvista teoista, ei tekijä koe syykseen niiden jatkamista lopettaakaan. Lastenvalvojan sekä sovitteluviranomaisen antamat ohjeet ja kehoituksen ohjaavat tällaisen väärin toimivan vanhemman käytöstä vain hetken (eikä aina sitäkään)ja sitten vieraannuttaja taas oikeuttaa toimintansa itselleen ja jatkaa sitä muiden sanomisista piittaamatta. Tärkeintä on vain oma tahto tehdä niin eikä se ole neuvoteltavissa oleva asia

11 vanhempien välillä. Huoltoriita ei tarkoista yksinomaan sellaista tilaa eronneiden vanhempien välillä, jossa vanhemmat ovat jatkuvasti eri mieltä ja heidän tulisi neuvotella tiensä olemaan samaa mieltä. Jos äiti ei halua lasten asuvan isän luona vuoroviikoin tai äiti ei halua ylipäätään antaa lapsia isälle, ei asia ole riita vanhempien välillä, jossa isän tulisi antaa periksi äidin tahdolle jotta rauha voidaan säilyttää. Usein vieraannuttamista edeltää asiat, jotka ovat siis äidin puolen vaatimuksia/uhkauksia joihin isä ei lapsen edun nähden suostu ja se on pohja vieraannuttamisen aloittamiselle. Ja lasten tapaamisia koskevissa asioissa on, vastoin yleistä harhaluuloa, myös riidellä yksin. Sellaista kutsutaan tapaamissopimuksen noudattamatta jättämiseksi. Olemassaolevaa tapaamissopimusta rikotaan jolloin syntyy kiista siitä, täytyykö sopimusta noudattaa. Isä vaatii noudattamista ja äiti ei halua noudattaa. Eli isä EI riitele, vaan vaatii vain oikeuksiaan itselleen ja ennen kaikkea lapsilleen. Äidin mielestä isä riitelee kun vaatii näitä oikeuksia. Ja viranomaiset neuvonnan sekä sanktioiden sijaan, syyttävät vanhempia riitelystä, kuitenkaan antamatta eväitä siihen, millä lailla ihmisen voi pakottaa noudattamaan sopimusta, joka on lasten eduksi todettu. Eli kyseessä ei ole riita vanhempien välillä, vaan toisen kiusaaminen ja vieraannuttaminen. Uskoin ennen mutta omien kokemusten jälkeen on usko mennyt täysin. Äiti voi menettää kotona hoitamansa lapset paljon poissaolleelle isälle vain koska tuomaria isän esitys oikeussalissa miellyttää ja isä on käyttäytynyt edukseen myös sosiaalityöntekijöiden edessä. Lasten mielipidettä ei kuunnella, lastenpsykiatrin lausunnon kumoaa lasten isän äiti väittämällä päinvastaista ja valehtelemalla, tuomioon kirjataan valheita joita toinen osapuoli on kertonut ilman mitään todisteita, vaikka toinen osapuoli olisi kirjallisilla todisteilla kumonnut väitteitä. Mitään väitteitä ei tarkisteta ja valheita uskotaan, mitä oikeudenmukaisuutta se on? Lapsia siirretään hyvästä kodista täysin epävarmoihin oloihin vain siksi että toinen vaatii. Oikeustajuani vastaan sotii myös se, että olen menettänyt kahden lapseni huoltajuuden vaikka siihen ei olisi ollut mitään aihetta, vain toisen ihmisen väitteet riitaisuudesta riittivät ja riitaisuudesta oli merkkinä se ettei vanhemmilla ollut enää puhevälejä käsittelyn alettua. Suomalaisella oikeudella ei ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden kanssa. Olen joutunut mm. oikeuteen syytetyksi ja tuomituksi ilman minkäänlaista kuulemista ja oikeudessa syyttäjä kielsi esittämästä mitään todisteita. ole perheoikeutta. On vain laki ja sen tulkinta jonka mukaan lähivahmpi saa yksin päättää tunneperustein onko isällä vanhemmuutta ollenkaan. Käytännössä tuomioistuin antaa isän kärsiä siitä rikoksesta, että meni ottamaan eron, muuttamaan pois lastensa luota. Lastensuojeluviranomaisten koulutuksen puutteet, asenne puolueellinen, johtaminen heikkoa, ohjeet puutteelliset, virkamiehet suojelevat toisiaan. STM ei ole tiedostanut olemassa olevia ongelmia. OM kiistää tarpeen kehittämistoimenpiteisiin. Olen toiminut 35 vuotta julkisen hallinnon eri tehtävissä enkä ole koskaan tavannut näin osaamatonta, puolueellista ja tuntemassani tapauksessa jopa enemmän haitallista kuin hyödyllistä viranomaistoimintaa. Suomessa kaikilla ihmisillä pitäisi olla samat perusoikeudet ja oikeus tasapuoliseen viranomaismenettelyyn eri viranomaisinstansseissa ja oikeusasteissa. Huoltajuus- ja tapaamisasioissa tämä ei nyky-suomessa toteudu, vaan liian usein isä saa huomata, ettei hänellä ole samoja oikeuksia kuin äidillä mitä tulee avioeron jälkeisiin huoltajuus- ja tapaamisasioihin, vaikka isässä ei olisi mitään vikaa. Toki myös tapauksia toisin päin. Isän oikeudet on Suomessa kivikaudella. Lapset menettävät Suomessa koko ajan oman isän.

LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA. www.isätlastenasialla.fi

LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA. www.isätlastenasialla.fi LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA Isät lasten asialla ry Isät lasten asialla on yhdistys, joka koostuu joukosta eronneita vanhempia, isovanhempia, siskoja ja veljiä. Jäseniä yhdistää lapsen osittainen tai kokonaan

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

ww w.isätlastenasialla.fi

ww w.isätlastenasialla.fi MITÄ OVAT HUOLTOKIUSAAMINEN JA VIERAANNUTTAMINEN? HUOLTOKIUSAAMINEN - Vanhemman alistaminen - Vanhemmuuden mitätöinti - Vanhempaan vaikuttaminen psykologisin keinoin - Vanhemman mustamaalaus viranomaisille

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISEN YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN

LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISEN YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISEN YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN Tässä esityksessä käydään lyhyesti läpi lapsen ja vanhemman välisen yhteyden säilyttämisen osaalueita, joita on tärkeä huomioida lapsen huostaanoton tai

Lisätiedot

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

Erolapsen etu ja huoltoriitojen sovittelun uusi toimintamalli

Erolapsen etu ja huoltoriitojen sovittelun uusi toimintamalli Erolapsen etu ja huoltoriitojen sovittelun uusi toimintamalli Pauli Tossavainen varapuheenjohtaja Projekti Erolapsen edun toteutuminen on projekti, jota on tehty Isät lasten asialla yhdistyksessä. Lapsen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIASSA

LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIASSA 1 LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIASSA - Raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista Isät lasten asialla lakityöryhmä 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraannuttaminen/vieraannuttava

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Isät esiin. VI Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylä. Tom Ahlqvist, Seppo Kinnunen

Isät esiin. VI Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylä. Tom Ahlqvist, Seppo Kinnunen Isät esiin VI Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät 12.- 13.11.2014 Jyväskylä Tom Ahlqvist, Seppo Kinnunen Isän rooli sijaisperheessä Perhehoidon virallinen rakenne on hyvin naisvaltainen

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä

Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä Sukulaissijaisperhehoito osana lastensuojelun sijaishuoltojärjestelmää Suomessa suhtautuminen sukulaissijoituksiin

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio 19.6.2003 1255/4/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LAPSEN LUOVUTTAMINEN PÄIVÄKODISTA 1 KANTELU A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki I Isyyslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille TAMPERE 8.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot