Jäsenkyselyn tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkyselyn tulokset"

Transkriptio

1 Isät lasten asialla ry teki jäsenkyselyn kesäkuussa 2013, jolla kerättiin jäsenistön omakohtaisia tuntemuksia lapsen vieraannuttamiseen vanhemmasta ja vanhempaan kohdistuvasta huoltokiusaamisesta oikeusministeriölle heidän omasta pyynnöstään. Vastauksia tuli yhteensä 199 kpl, kun kutsu jäsenkyselyyn lähetettiin 450:lle jäsenelle. Tämä dokumentti on kooste kyselyn tuloksista. Jäsenistöltä kysyttiin heidän kokemuksia huoltokiusaamisen eri muodoista: Tapaamissopimuksen tekemisestä kieltäytyminen tai sen pitkittäminen 30% 70% 1 Sopimuksen omavaltaiset tulkinnat tapaamisten minimoimiseksi 88% Tapaamisten estäminen eli tapaamissopimuksen rikkominen 2 79% Korvaavista tapaamisista kieltäytyminen, jos tapaamiset ovat estyneet syystä 24% 76% Kommunikoimattomuus, viesteihin vastaamattomuus lasta koskevissa asioissa 1 88% Perättömät, aiheettomat, nimettömät lastensuojeluilmoitukset 44% 56% Perättömät rikosilmoitukset poliisille 54% 46% Muutto etäälle tapaavasta vanhemmasta ilman sopimista 59% 4 15% Tiedon estäminen tai sen saamisen hankaloittaminen lapsen asioista 85% Provosointi väkivaltaan 5 48% Yksinhuollon vaatiminen oikeudessa riitaisuuteen vedoten 4 59% Vähäisimmän mahdollisen tapaamissopimuksen vaatiminen oikeudenkäynnissä heikoin perustein 36% 64% Valvottujen tapaamisten hakeminen heikoin perustein 60% 40% Lähestymiskiellon hakeminen heikoin perustein 7 2

2 Vastaan kyselyyn äitipuolen ominaisuudessa mieheni ja hänen lastensa asioissa. Itselläni on toimiva yhteushuoltajuus omien lasten (3kpl) suhteen heidän isänsä kanssa, joten vertailupohjaa on. Ongelmat: Jatkuva lasten manipulointi sekä itkettäminen kodinvaihtotilanteissa. Valehtelu lasten tunteista ja tahdoista esim. "lapset eivät halua tulla"-tyyppisesti, vaikka lapset eivät ole sanoneetkaan niin. Kieltäytyminen vaihtotilanteiden tekemisestä päiväkodin ja koulun kautta (joka isän toive rauhan takia), koska haluaa olla läsnä vaihtotilanteessa, jotta voi vaikuttaa lasten mielialaan omalla itkemisellään (Lapsi kokee vastuuta äidin pahasta mielestä ja syyttää siitä itseään sekä tuloaan isän luo). Lasten puhelinten piilottaminen ja äänettömälle laittaminen, tarkoituksena estää lasten ja etävanhemman yhteydenpito silloin kun lapset ovat äidillä. lapset ovat kertoneet äidin piilottaneen puhelimen leulaatikkoon, roskikseen, lipastoon ja laittaneen sitä äänettömälle lapsilta salaa. Äiti myös poistanut isän ja isän avovaimon sekä isovanhempien puhelinnumeroita luvatta lapsen puhelimesta tarkoituksena estää yhteydenpito. Isän häiriköiminen tekstiviestein ei tärkeistä asioista (esim. jo reissuvihkoon moneen kertaan kirjoitettujen ja sovittujen asioiden jankkaus), lasten isän puolison haukkuminen ja vähättely lapsille. Tapaamissopimuksen jatkosopimuksen tekemisestä kieltäytyminen (poistuminen kesken kaiken lastenvalvojan luota) lasten tapaamisia koskien ja sen jälkeen lasten lasten isälle luovuttamatta jättäminen perustellen se voimassaolevan sopimuksen puuttumisella. Lastenvalvojalla kieltäytyi perusteetta tekemästä jatkosopimusta jo yli vuoden jatkuneesta hyvin lasten kannalta toimineesta viikko-viikko vuoroasumisesta, jota puolsivat niin koulu kuin päiväkotikin.(nykyään sopimus taas voimassa sovittelun ja uusien lastenvalvojakäyntien jälkeen), mutta selkeästi osasi viivytellä sopimuksen tekoa, jotta voi oikeuttaa itselleen lasten omavaltaisen kaappauksen perustellen sen sillä ettei sopimusta ole voimassa. Aiemmin ollut vielä paljon uhkailua tapaamisten estämisellä jos ei isä suostu poikkemaan sopimuksessa sovituista asioista äidin hyödyksi. Esim. noutopaikka ja -aika koulun loma-aikana merkitty tapaamissopimukseen ja äiti kesken saman päivän päättääkin että isän pitäisi noutaa lapset luokseen täysin muualta ja aikaisemmin tai myöhemmin kuin kirjallisesti sovittu tapaamissopimuksessa. Vaatii isää tekemään näin tekstiviestitse (jotka kielletty häiriköintiin vedoten jo sovittelussa), isä kieltäytyy ja muistuttaa hakevansa lapset tapaamissopimuksen mukaisesti sovituista noutopaikasta sovittuun noutoaikaan (suoraan töistä)- äiti vastaa tekstiviestitse "No sit et saa lapsia ollenkaan". Eli kiristystä, valehtelua, manipulointia, omavaltaisuutta, viivästyttämistä, itkettämistä, yhteydenpidon ja tapaamisten estämistä. kä loppua näy. Äiti ei selkeästi näe syytä lopettaa, kun kerran sanktioitakaan ei saa. lopeta sen vuoksi kiusantekoa koskaan. Isä puolestaan noudattaa sopimusta pilkulleen, joka on muuten tehty pilkun tarkasti, minimoiden riski kaikelle kiusanteolle ja porsaanrei ille. "Tapaamissopimuksen noudattamatta jättäminen. En ole tytärtäni nähnyt 2013 aikana vaikka on sovittu kuukausittainen tapaaminen. Tuomioistyuin määräsi kahdessa eri oikeudenkäynnissä tytön äiduilleen vaikka 3 muuta lasta asuu isän kanssa. Perusteena tasaisempi kasvualusta koska äiti ilmoitti että ei ole muutatamassa tulevaisuudessa. Lisäksi tuomarin mukaan äiti ja isäpuoli muodostavat ydinperheen, isä, äitipuoli ja verisisaret eivät tätä tee.. Tämä Sen jälkeen äiti muuttanut 2 kertaa eri kaupunkeihin. Isä ja sisarukset asuneet samassa osoitteessa 2008 alkaen. Tytär joutunut m,uuttamaan kaupunkia kesken kouluvuoden. Isänpäivä tapaamisia ei ole mahdollistettu. Tytär toivoo päivittäin puhelimessa, että pääsisi isän luokse." "Sosiaaliviranomaisten toiminta ala-arvoista, lasten äidin esittämiä valheellisia väittämiä uskottiin sokeasti eikä isälle annettu kyseisiä väittämiä edes tiedoksi,jotta hän olisi pystynyt vastaamaan häneen kohdistettuihin asiattomiin syytteisiin. Lasten äiti esti aktiivisesti lapsia tapaamasta isäänsä ja isän puolen sukulaisia, puhui lapsille perättömiä heistä ja syytti mummoa ja isää väkivaltaisuudesta. Sosiaalityöntekijä salli ja oikeastaan tuki tätä toimintaa salaamalla paljon asioita,jotka olisi tullut käsitellä. Lasten isä on joutunut hankkimaan itseään ja lapsiaan koskevia sosiaaliviranomaisten hallussa olevia salaisiksi määriteltyjä (lastensuojeluun vedoten) tietoja hallinto-oikeuden, aluehallintoviraston ja tietosuojavaltuutetun avulla. Sosiaaliviranomainen ja kunta ovat saaneet nuhteita ja ihan syystä, sosiaalityöntekijä jopa määräsi lasten isää ja yli 12 vuotiasta lasta kuulematta kiireellisen sijoituksen lasten äidin toiveesta (lasten äiti joutui leikkaukseen eikä halunnut, että lapset olisivat olleet sen aikaa isän luona). Kiireellisen sijoituksen sai lasten isä purettua 2 viikon työllä, kiireellisen sijoituksen päätöksen tehneen esimies purki lopulta ko. päätöksen. Poliisiviranomaisen kanssa käyty prosessi on niinikään kääntynyt isän voitoksi. Sosiaaliviranimaiset, niin virkalijat kuin lautakuntakin ovat olleet täysin osaamattomia julkisuus- ja henkilötietolainsäädännön suhteen ja varsinkin realiteettien ja käytännön psykologian kannalta. Ala-arvoista toimintaa, eikä mikään tunnu heihin tepsivän. Huomautan, että mukaan on sittemmin saatu myös osaavia ja tunneälyisiä sosiaalityötä tekeviä ihmisiä, mutta nämä osaamattomat ja puolueellisesti eri sukupuoliin suhtautuvat henkilöt ovat saaneet paljon vahinkoa aikaiseksi. Vieraannuttaminen on arkipäivää, vakava ja rangaistava toimi, sillä se on loukkaus lasten oikeuksia kohtaan ja rikkoo lastensuojelulain henkeä. Sosiaaliviranomaisten osaamattomuus ja puolueellisuus on silmiinpistävää ja anteeksiantamatonta,koska kyseessä on puolustuskyvyttömät lapset. Isä on pääsääntöisesti huonommin kuunneltu puolisko näissä tapauksissa. Sosiaaliviranomaisten osaamisen kasvattaminen molempien sukupuolten oikeuksista ja tunteista olisi osa ratkaisua.sosiaalityöntekijöiden työtä pitäisi myös tarkemmin valvoa - päätökset ON perusteltava kirjallisesti ja niiden on oltava asianosaisjulkisia. Sovitteu on oiva ajaus - mutta ei missään tapauksessariittävä raykaisu pitkittyneissä kiistoissa.

3 Kysyimme lapseen kohdistuneesta toisen vanhemman vieraannuttamisesta: Lapseen kohdistunut toisesta vanhemmasta vieraannuttaminen 9% 9 Toisen vanhemman suora ja epäsuora mustamaalaus lapselle 14% 86% Historian uudelleenkirjoitus lapselle, faktoista - > fiktiota 2 79% Psykologinen kontrolli (esim. eleillä lapsen annetaan ymmärtää, mistä vanhempi ei pidä) 18% 8 Lapsen edessä toisen vanhemman arvostelu 84% Lapsen yhteyden estäminen/hankaloittaminen (esim. puhelinyhteydet) 14% 86% Toisen vanhemman vanhemmuuden mitätöinti kutsumalla häntä lapselle etunimellä 35% 65% Uuden kumppanin kutsuttaminen isäksi / äidiksi 69% 3 Koti on vain toisen vanhemman luona ( Menet vierailulle ja sitten kotiin ) 84% Lapsi pannaan valitsemaan tapaamisen ja harrastuksen tai ystävien välillä 34% 66% Tapaamisen toteutumisen vastuun siirtäminen lapselle ( Sinun ei tarvitse, jos et halua...) 2 7 Riippuvuuden luominen toisesta vanhemmasta ( Minulle tulee ikävä... ) 18% 8 Riippuvuuden luominen toisesta vanhemmasta ( Minulle tulee ikävä... ) 18% 8

4 "Vuonna 2009, konfliktissa joka seurasi siitä kun vanhempi lapsi ei totellut lähivanhemman määräystä. Vanhempi lapsi joutui muuttamaan pois kotoaan etävanhemman luokse. Tämä toteutui hyvin nopealla aikataululla ja lapsen toiveilla ei ollut lähivanhemmalle merkitystä. Seuranneessa tilanteessa lähivanhempi ei suostunut muuttamaan elatussopimuksia vaikka toinen lapsi asui "tapaajavanhemman" luona virallisesti. Noin puolen vuoden kuluttua äkillisestä asuinpaikan vaihdosta lähivanhempi manipuloi pojan muuttamaan takaisin luokseen taloudellisin perustein. Lapsen asuminen hänen luonaan takasi hänelle oikeuden asua tilavassa Helsingin kaupungin vuokraasunnossa ja lisäksi lapsilisä, asumistuen korotusosa sekä elatusmaksu muodostivat merkittävän osan hänen tuloistaan. Noin kolme kuukautta lapsen takaisinmuuton jälkeen tapaajavanhempi sai ulosotosta laskun jolla hänet velvoitettiin maksamaan takautuvasti elatusmaksut koko siltä ajalta kun lapsi asui virallisesti hänen luonaan. Vaikka lastenvalvojan luona oli tehty sopimus jonka mukaan tapaajavanhemman ei tarvitse maksaa lähivanhemmalle elatusmaksua lapsesta X niin kauan kuin lapsi X asuu hänen luonaan. Tilanteen ollessa se että toinen lapsi asui virallisesti "tapaajavanhemman" luona, nuoremman lapsen ja tapaajavanhemman tapaamisia estettiin mm. siten että lähivanhempi sanoi ennen tapaajavanhemman viikonloppuvuoroa seuraavasti: "minä kuolen jos sinäkin menet sinne"." Juurikin niin, että äiti soittelee kesken vierailujen ja itkee lapsille kuinka ikävä hänellä on ja aiheuttaa näin lapsilleen huonon omatunnon, että äidille tulee paha mieli, koska ovat isän luona. On hankittu koira jolla myös tulee ikävä. Niin tuttua. En tiedä mitään tämän raaempaa. Kaksi viikkoa odottaa näkevänsä lapsiaan, ja tapaaminen ei onnistukaan äidin keksittyä jotain muuta tärkeämpää menoa. Isä on täysin avuton näissä tilanteissa. Lastenvalvonta kuittaa tapahtumat yksittäistapauksina, ja pyytää ymmärtämään tapaamisen estävää äitiä. Mikään viranomainen ei näihin asioihin puutu. Jos isä näissä tilanteissa hakee omia ja lastensa oikeuksia, niin hyvin nopeasti hänet leimataan riidanhaastajaksi. "Lapsi on erittäin herkkä aistimaan asioita. Omakohtaisesti olen lapsuudessani joutunut kokemaan sen kuinka äiti vaatii olemaan lapsia hänen puolellaan kiistatilanteissa ja vetää heidät mukaan aikuisten välisiin asioihin. Tiedän ja muistan hyvin miltä silloin tuntui. Tämä asia ei ole marginaali ilmiö." "Historian uudelleen kirjoitus oli hyvä ilmaisu rankkaa, mutta totta - lapsi ei muista etävanhemmasta yhtään hyvää asiaa - lapset on manipuloitu lähivanhemman (äiti) luona vakavasti - vasta vaokuvien näyttäminen saa lapsen uskomaan, että mitä oikeasti on tehty. Riippuvuuden luominen niinikään - vetoaminen äidin heikkouteen/sairauteen ja siihen, että lapsien tuleekoko ajan olla äidin luona kun äiti on niin ja niin... Isän viikonloppujen aikana lapsille oli järjestetty usein yökylä kavereille tai jotain muuta - lasten kouluun oli ilmoitettu, ettälapset eivät tulekevätjuhliin vaan todistukset pitäälaittaa postitse (koska isäoli ostanut juhla-asut ja oli tarkoitus lähteä päättäreihin)...voi hyvänen aika sentään...ja kaiken tämän sosiaalityöntekijä sallii puuttumatta ja puhuttelematta lasten äitiä!!!."

5 Kysyimme jäsenistöltä, miten he ovat kokeneet toiminnan viranomaismenettelyissä ja laajennetun huoltokiusaamisen: Viranomaisen manipulointi (esim. historian uudelleenkirjoitus, epämääräisen uhan esittäminen, indoktrinaatio) 10% 90% Lapsen oman tahdon ilmaisu viranomaisille vanhemman suulla 18% 8 Valehtelu viranomaisille, poliisille, koulussa, päiväkodissa, oikeudessa yms. 15% 85% Sukulaisten ja ystävien liittäminen mukaan tapaajavanhempaa vastaan 15% 85% Päiväkodin/koulun henkilökunnan liittäminen avustamaan tapaamisten estämistä tai tiedon saantia Lapsen harrastukseen liittyvien tahojen manipulointi toista vanhempaa vastaan 4 58% 54% 46% "Lasten opettajien läpikäyminen nii, että heille muodostuu käsitys tapaajavanhemmasta, joka ei osallistu lasten koulunkäyntiasioihin. Tapaajavanhemmalle ei vätlttämättä kerrota esimerkiksi luokkaretken ajankohdasta tai koulun juhlista. Tehdään Valviralle perättömiä ilmoituksia, pyydetään tuttua poliisia tekemään ilmoituksia tapaajavanhemmasta." Laittaminen lapsi perättömästi kertomaan väkivallasta iltapäiväkerhossa. Pahoja puheita leviteltiin mm. perhekahvilaan jossa kävimme lasten kanssa kun minä olin vielä heille oikeasti isä ja elin myös heidän kanssaan. Kaikkiin mahdollisiin viranomaiselimiin esitettiin runsaasti valheita. Minulla on kaikista asioista todisteet ja olen todistanut ja osoittanut valheiksi. mitään merkitystä. Vain minä olen paha koska olen mies. Viranomaisten mielestä mies on aina paha ja kunnollista miestä ei ole olemassakaan. Nainen voi halutessaan tuhota miehen elämän kokonaan ja riistää tältä isyyden täysin. Kunnianloukkaukset ja todistettavasti valehtelu viranomaiskäsittelyssä ja oikeusistunnoissa, tahallinen isän ärsyttäminen kaikin mahdollisin keinoin jotta saisi "todellisen" syyn estää lasten ja isän tapaamiset jälleen kokonaan. Yrittänyt saada isän hakemaan lapset väkisin. Ylimielinen käytös kun isä halunnut tietää onko lapsella mm. olut kuumetta kun lapsi sairasti sikainfluenssaa. Neuroottisten, psykoottoisten ja vainoharhaisten tarinoiden keksiminen isän käyttäytymisestä ennen eroa ja tarinoiden levittely entisille tuttaville, mm. äidin puoleisille kummivanhemmille. Nyt estänyt tapaamisia tammikuusta 2008 lähtien.

6 Kysyimme jäsenistöltä viranomaisen osaamisesta liittyen vanhemman ja hoitamisessa: Perheneuvolan ammattiosaaminen Perheoikeudellisen yksikön ammattiosaaminen vieraannuttamisen tunnistamisessa kokemusta ko. 3 osaamista 24% 26% kokemusta ko. 40% osaamista 2 25% 8% 4% Lastenvalvojan ammattiosaaminen Päiväkodin ammattiosaaminen Tyydyttäv ä 0% 1 kokemusta ko. 10% osaamista 39% 30% kokemusta ko. 38% Erinomain en 4% 8% < osaamista 10% 15% 9% kokemusta ko. 1 Lastensuojelun ammattiosaaminen 9% osaamista 39% 24% Koulun (opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi) ammattiosaaminen kokemusta ko. 39% 8% osaamista 18% 1 Sovittelun (esim. Follo) ammattiosaaminen Poliisin ammattiosaaminen kokemusta ko. 56% < osaamista 1 1 5% kokemusta ko. 4 < osaamista 19% 9% 4%

7 kokemusta ko. Käräjäoikeuden ammattiosaaminen Tyydyttäv ä osaamista 24% 8% 2 Hovioikeuden ammattiosaaminen kokemusta ko. 74% osaamista 14% < 6% 4% Nykyinen laki ei turvaa lapsen etua tilanteissa, joissa äiti haluaa tehdä kiusaa tai vieraannuttaa etävanhempaa lapsesta. Nykylaki ei ole tasa-arvoinen. Ko. Lainsäädäntö on asenteellisesti ja hengeltään vanhentunut eikä ota huomioon riittävästi olosuhteita eroperheiden ja lasten ympärillä tai anna mahdollisuuksia puuttua näiden yhteyteen kytkeytyviin epäterveisiin ilmiöihin jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti niin vanhempien kuin erityisesti lasten henkiseen hyvinvointiin, kehitykseen sekä molempien perheyhteisöjen jaksamiseen. "Sosiaaliasiamies: osaamista Perusturvalautakunta: osaamista Hämeenlinnan Hallinto-oikeus: Media: kiinnostusta Tasavallan Presidentti: (Saatu vastaus: tekee parhaansa kiusaamisen lopettamiseksi/estämiseksi) Syyttäjänvirasto: osaamista Aluehallintovirasto: osaamista" "Koska asiaa ei ole virallisesti olemassa, niin sitä ei käytännössä ole olemassa.kukaan ei ota kantaa eikä osaa ottaa koska pelkäävät asemansa puolesta, eivätkä lähde ottamaan kantaa asiaan joka ei ole virallisesti olemassa. Vieraannuttaminen tunnistettaisiin paljon laajemmassa mittakaavassa mikäli sen olemassa olo Suomessa virallistettaisiin." "Vieraannuttaminen on monimutkainen psykopatologisen luonnehäiriöisen (varhaislapsuudessa jotenkin häiriytyneen) ihmisen toimintaa. Hän osaa naamioida toimintansa oikeutetuksi ja mahdollisimman normaalilta näyttäväksi, sitä on nopeasti vaikea tunnistaa vähän asiaan perehtyneenkin henkilön. Vasta pitempiaikainen pitkittäissuuntainen ajallinen seuranta voi paljastaa ja näyttää, miten on toimittu systemaattisesti ja toistuvasti hiukan epänormaalisti ja epäaidosti. Siinä yleensä on epätasapainoa ja toinen osapuoli kärsii ja toinen osapuoli on täysin tunteeton ja kyvytön näkemään toisen huonoa oloa ja kärsimystä. ""Tekee niin tai näin, aina väärinpäin"" eli mikään normaali ei toimi ja paranna tilannetta, se tuntuu vaan jatkuvasti menevän kaaokseen ja aina on vaikeaa, vaikka kuinka parhaansa tekisi. Lapsi voi käyttäytyä luonnottoman kiltisti, kun yrittää miellyttää ongelmallista vanhempaansa olemalla kiltti. Kaikki perheen energia menee ongelmavanhemman tukemiseen ja lapsen kehitys ja ikätarpeet ovat sivuasia ongelmavanhemman tarpeisiin nähden. Lapsi joutuu jatkuvasti sopeutumaan ja tunnustelemaan vanhemman mielialoja ja tunnetiloja ja joustamaan omista kiinnostuksistaan vanhemman intressien mukaan. (Tukholmassa lapsi joutui äidin menojen mukaan olemaan 3-4 tuntia koulun jälkeen koulun lähellä olevassa napatanssikoulussa eri ryhmissä). Harrastuksista tulee yksin asuvan vanhemman pakkohoitopaikkoja, kun toiselle vanhemmalle lasta ei voi antaa ja jos oma suku on kaukana. Lapsen etua ajattelevat vanhemmat pyrkivät asumaan lähekkäin erosta huolimatta."

8 Kysyimme jäsenistöltä ovatko vanhemmat olleet yhdenvertaisia viranomaisten kanssa asioidessa: Perheneuvolan toiminta on ollut vanhempia kokemusta 36% 1 48% kokemusta 35% Päiväkodin toiminta on ollut vanhempia 28% 3 Koulun (opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi) toiminta on ollut vanhempia kokemusta 39% 25% 36% Lastensuojelun toiminta on ollut vanhempia kokemusta 20% 10% 69% kokemusta 35% Käräjäoikeuden toiminta on ollut vanhempia 50% Poliisin toiminta on ollut vanhempia kohtaan yhdenvertaista 15% kokemusta 5 3 Hovioikeuden toiminta on ollut vanhempia kokemusta 19% 6% Sovittelussa (esim. Follo) toiminta on ollut vanhempia kokemusta 66% 25% 9% Lastenvalvojan toiminta on ollut vanhempia Perheoikeudellisen yksikön toiminta on ollut vanhempia kokemusta 10% 7 1 kokemusta 5 6% 4

9 ei kukaan, apua kun haet aina seinäpystyssä eli omat voimat loppuu, ei tiedä lapsesta mitään ja viranomaiset eivät tee yhtään mitään Riittää, kun äidin kanssa keskustellaan lasta koskevista asioista isää ei tarvita. Viranomaisella (sosiaalitoimen lastenvalvoja) lähtökohtaisesti ennakkoasenne isää kohtaan jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin isä meni eron jälkeen keskustelemaan lasten huolto- ja tapaamisasioiden järjestämisestä. Käytännössä tämä ilmeni mm. kysymällä isältä, onko hän tapaamisessa vain vittuillakseen lastensa äidille. Pahoittelut vulgaarista kielenkäytöstä, mutta viranomainen käytti ko. termiä. Eli oletusarvoisesti viranomainen ajatteli, että isä ei oikeasti halua lastensa kanssa olla ja elää, vaan vain esittää haluavansa olla osa lastensa elämää kiusaksi ex-vaimolle. Laki antaa lähivanhemmalle etulyöntiaseman lapsten asioissa, käytännössä viramomaiset ja tuomioistuin eivät voi mitenkään vaikuttaa lasten asemaan vaan sen saa nykyään täysin yksin päättää lähivanhempi, pelkillä tunneperusteilla ja "lapsen etuun" vedoten. Usein lähivanhempi ilmoittaa että lapsen etu on se että lapsi ei saa enää rakastaa isää koska isä on huono vanhempi, ei ole äidin hallittavissa. Lapsen etu tulee määritellä lailla. Samoin vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen, nämä tulee myös kriminalisoida koska muuten niiden käyttäminen aseena kostoon ei ikinä lopeteta. 70 -luvulla syntynyt sukupolvi tuhoaa lastensa elämän riitelemällä lapsistaan loputtomiin. Kaikki viranomaiset poikkeuksetta äidin puolella. Isältä ei ole kysytty mitään. Olosuhdeselvitys oli täysin perustelematon ja yksipuolinen - uskomaton paperi!!! Sellaista ei olisi pitänyt edes käsitelläkäräjäoikeudessa, se olisi pitänyt laittaa uusiksi - usko meni oikeuslaitokseen. Käräjäoikeudessa mentiin rutiinilla - äidille lähivanhemmuus, kuten tapana on. Käräjäoikeudessa mm.lastensuojelun virkamies herkesi muistamattomaksi ja puhui vastoin aiempia puheitaan...! Laki tässä asiassa on tarpeen - muuten isät ovat aina toisarvoisia huoltajuusasioissa - heihin ei uskota, vaikka heilläon smanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet - usein jopa äitejä paremmat - huolehtia lapsista rakastavasti. Follo, vastasin kyllä, mutta ongelmana on jälleen kerran laki ja sieltä vieraannuttamisen puuttuminen. Käsittely oli oikeudenmukaista näillä pelisäännöillä, mutta käytännössä siinä vain pönkitettiin vain olemassaolevaa tilannetta (Status Quo) ja lähtötilanne jo Folloon tullessa oli vääristynyt. Asia tulisi olla siellä rehellisesti pöydällä, ja kaikki asiat lähtöpisteessä. Nyt näin ei ole eikä tapahdu, ja oikestaan tämä on vastaus myös kohtaan 'uskotko sovitteluun katkerissa.. "Terveellä ei ole mitään mahdollisuutta pärjätä huoltajuusriidassa persoonallisuushäiriöisen kanssa. Sukupuoli ratkaisevaa. Mitä pienemmät lapset, sitä todennäköisempää on että äiti määrittää yksin lasten tulevaisuuden." Uskomatonta tietämättömyyttä ja epätasa-arvoa. Viranomaiset ovat edelleen vanhanaikaisia ja ajattelevat, että lapsen on parempi olla äidin luona. Ne eivät tue jämäkästi huonommassa asemassa olevaa vanhempaa.

10 Kysyimme lakialoitteista LA27/2012 ja LA28/2012, sekä miten jäsenet uskovat asiantuntija-avusteiseen sovitteluun, tapaamisten täytäntöönpanon toimivuuteen sekä suomalaiseen perheoikeuteen yleensä: Uskotko sovitteluun katkerissa huoltoriidoissa? 8 19% Kannatatko lakialoitteita LA27/2012 ja LA28/2012 sekä mahdollisia muita tarkennuksia olemassa oleviin lakeihin? 98% Onko nykyinen tapaamisten täytäntöönpano toimiva instrumentti tapaamiskiistoissa? Uskotko suomalaiseen perheoikeuteen ja sen oikeudenmukaisuuteen sekä vanhempien yhdenvertaisuuteen siellä? 5% 9 95% Sehän ei toimi ja toimii huonostikin todella hitaasti, ja se voidaan ikäänkuin 'ampua alas' todella helposti. Käsitykseni mukaan uhkasakkoa ei anneta. Tyttäreni oli nipin napin kymmenen vanha kun todettiin hänen oman sanansa painavan asiassa, vaikka sovittelijat jotka tyttöä tapasivat näivät manipuloinnin tulokset ja kehottivat tyttöä keskustelemaan kanssani omin päin ja perheneuvolassa. Äiti manipuloi tytön kieltäytymään. Riitatilanteessa kestää aivan liian kauan ennen kuin toimenpiteet johtavat tapaamisten jatkumiseen. "Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole välineitä systemaattiseen toisen vanhemman vakavaan kiusaamiseen. Viranomiset pyrkivät yhteistoimin peittelemään ongelmia ja lapset unohdetaan kokonaan. Suomessa ei ole tehty mitään seurantajärjestelmää lasten hyvinvoinnin toteamiseksi. Neuvola ja kouluterveyden huolto ajaa aattellista asiaa ja lasten hyvin vointi jää toiseksi. Pitkäaikaista vakavaa kiusaamista ei saada Suomessa lopetettua, koska siihen ei ole kenelläkään halua. Suomessa ei ole tiettävästi kartoitettu avioeromiesten terveyttä avieron jälkeen. Minua kiinostaisi kovasti tietää, miten kaupungeissa joissa huostaanottomäärät ovat suuria, voi suomalaisten miesten ja lasten terveys... Uskon että se näkyisi selkästi, jos sitä haluttaisiin selvittää... nyksy yhteiskunnassa ei ole halua!" Periaate missä sopimuksen loukkamisesta tai huollon periaatteiden vastaisesti toimimisesta ei seuraa mitään ei ennaltaehkäise riitaa vaan salli ja pahentaa sitä. Johtaa vuosien piinaan. Surullista on seurata vieressä mitä lapsille tapahtuu. Siis vielä kun saa edes vähän seurata sitä. Koska kuten lomakkeen aiemmalla sivulla olen todennut, jos ei edellä mainituista asioista sanktioida, ei väärintekijä näe syytä toimintaansa lopettaakaan. Täsmälleen rinnastettava asia muihinkin yleisiin lainrikkomissiin kuten ylinopeus, varastaminen jne. Jos ei olisi kieltoa sekä rangaistuksen muodossa olevaa seuraamusta tällaisista jatkuvista teoista, ei tekijä koe syykseen niiden jatkamista lopettaakaan. Lastenvalvojan sekä sovitteluviranomaisen antamat ohjeet ja kehoituksen ohjaavat tällaisen väärin toimivan vanhemman käytöstä vain hetken (eikä aina sitäkään)ja sitten vieraannuttaja taas oikeuttaa toimintansa itselleen ja jatkaa sitä muiden sanomisista piittaamatta. Tärkeintä on vain oma tahto tehdä niin eikä se ole neuvoteltavissa oleva asia

11 vanhempien välillä. Huoltoriita ei tarkoista yksinomaan sellaista tilaa eronneiden vanhempien välillä, jossa vanhemmat ovat jatkuvasti eri mieltä ja heidän tulisi neuvotella tiensä olemaan samaa mieltä. Jos äiti ei halua lasten asuvan isän luona vuoroviikoin tai äiti ei halua ylipäätään antaa lapsia isälle, ei asia ole riita vanhempien välillä, jossa isän tulisi antaa periksi äidin tahdolle jotta rauha voidaan säilyttää. Usein vieraannuttamista edeltää asiat, jotka ovat siis äidin puolen vaatimuksia/uhkauksia joihin isä ei lapsen edun nähden suostu ja se on pohja vieraannuttamisen aloittamiselle. Ja lasten tapaamisia koskevissa asioissa on, vastoin yleistä harhaluuloa, myös riidellä yksin. Sellaista kutsutaan tapaamissopimuksen noudattamatta jättämiseksi. Olemassaolevaa tapaamissopimusta rikotaan jolloin syntyy kiista siitä, täytyykö sopimusta noudattaa. Isä vaatii noudattamista ja äiti ei halua noudattaa. Eli isä EI riitele, vaan vaatii vain oikeuksiaan itselleen ja ennen kaikkea lapsilleen. Äidin mielestä isä riitelee kun vaatii näitä oikeuksia. Ja viranomaiset neuvonnan sekä sanktioiden sijaan, syyttävät vanhempia riitelystä, kuitenkaan antamatta eväitä siihen, millä lailla ihmisen voi pakottaa noudattamaan sopimusta, joka on lasten eduksi todettu. Eli kyseessä ei ole riita vanhempien välillä, vaan toisen kiusaaminen ja vieraannuttaminen. Uskoin ennen mutta omien kokemusten jälkeen on usko mennyt täysin. Äiti voi menettää kotona hoitamansa lapset paljon poissaolleelle isälle vain koska tuomaria isän esitys oikeussalissa miellyttää ja isä on käyttäytynyt edukseen myös sosiaalityöntekijöiden edessä. Lasten mielipidettä ei kuunnella, lastenpsykiatrin lausunnon kumoaa lasten isän äiti väittämällä päinvastaista ja valehtelemalla, tuomioon kirjataan valheita joita toinen osapuoli on kertonut ilman mitään todisteita, vaikka toinen osapuoli olisi kirjallisilla todisteilla kumonnut väitteitä. Mitään väitteitä ei tarkisteta ja valheita uskotaan, mitä oikeudenmukaisuutta se on? Lapsia siirretään hyvästä kodista täysin epävarmoihin oloihin vain siksi että toinen vaatii. Oikeustajuani vastaan sotii myös se, että olen menettänyt kahden lapseni huoltajuuden vaikka siihen ei olisi ollut mitään aihetta, vain toisen ihmisen väitteet riitaisuudesta riittivät ja riitaisuudesta oli merkkinä se ettei vanhemmilla ollut enää puhevälejä käsittelyn alettua. Suomalaisella oikeudella ei ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden kanssa. Olen joutunut mm. oikeuteen syytetyksi ja tuomituksi ilman minkäänlaista kuulemista ja oikeudessa syyttäjä kielsi esittämästä mitään todisteita. ole perheoikeutta. On vain laki ja sen tulkinta jonka mukaan lähivahmpi saa yksin päättää tunneperustein onko isällä vanhemmuutta ollenkaan. Käytännössä tuomioistuin antaa isän kärsiä siitä rikoksesta, että meni ottamaan eron, muuttamaan pois lastensa luota. Lastensuojeluviranomaisten koulutuksen puutteet, asenne puolueellinen, johtaminen heikkoa, ohjeet puutteelliset, virkamiehet suojelevat toisiaan. STM ei ole tiedostanut olemassa olevia ongelmia. OM kiistää tarpeen kehittämistoimenpiteisiin. Olen toiminut 35 vuotta julkisen hallinnon eri tehtävissä enkä ole koskaan tavannut näin osaamatonta, puolueellista ja tuntemassani tapauksessa jopa enemmän haitallista kuin hyödyllistä viranomaistoimintaa. Suomessa kaikilla ihmisillä pitäisi olla samat perusoikeudet ja oikeus tasapuoliseen viranomaismenettelyyn eri viranomaisinstansseissa ja oikeusasteissa. Huoltajuus- ja tapaamisasioissa tämä ei nyky-suomessa toteudu, vaan liian usein isä saa huomata, ettei hänellä ole samoja oikeuksia kuin äidillä mitä tulee avioeron jälkeisiin huoltajuus- ja tapaamisasioihin, vaikka isässä ei olisi mitään vikaa. Toki myös tapauksia toisin päin. Isän oikeudet on Suomessa kivikaudella. Lapset menettävät Suomessa koko ajan oman isän.

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Naiset. Olen oppinut toimimaan poikaporukassa PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Naiset. Olen oppinut toimimaan poikaporukassa PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo: Poliittinen lehti Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 2015 PS Naiset PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES Harrastukset maksavat liikaa Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN UHKA LASTEN HYVINVOINNILLE* OTL, VT Anja Hannuniemi

VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN UHKA LASTEN HYVINVOINNILLE* OTL, VT Anja Hannuniemi VANHEMMASTA VIERAANNUTTAMINEN UHKA LASTEN HYVINVOINNILLE* OTL, VT Anja Hannuniemi Lapsioikeudellisessa päätöksenteossa keskeinen kriteeri lapsen etu saa puitteensa oikeustieteen piiristä. Pääasiassa lapsen

Lisätiedot

Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana

Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana Markku Valtonen Erosta Elossa projekti Miessakit ry Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana 2 SISÄLLYSLUETTELO: OLE NOPEA ETSI TUKEA... 3 LAPSEN ETU

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle

Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle Walterintie 2 05620 Hyvinkää Toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin Lastensuojelun kehittämisryhmälle ja sosiaalihuoltolain valmisteluryhmälle Maamme hallitus on hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteekseen

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Kahden kodin lapsuus. Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen. Raija Panttila

Kahden kodin lapsuus. Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen. Raija Panttila Kahden kodin lapsuus Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen Raija Panttila 1/2005 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22,

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Mies, ero ja käytännön asiat

Mies, ero ja käytännön asiat Mies, ero ja käytännön asiat Mitä voin tehdä, ettei eroa tulisikaan? Mitä minun pitää tietää, kun erosta tulee totta? Mitä asioita minulle tulee eteen eron jälkeen? Miten eroon liittyvistä asioista voidaan

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon VANHEMMAN OPAS Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Ulkoasu ja taitto: Tanja Holmberg Piirrokset: Eero Ruoranen Julkaisija: Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvokeskus-projekti ISBN 978-951-9424-80-4

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-3361-5

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot