KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/ (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 6/ (2) Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 71 1 YMPÄRISTÖLUPA TIENPARANNUSHANKE (HIRVIMÄENTIE), KESKI-SUOMEN TIEPIIRI 72 2 MAA-AINESLUPAHAKEMUS MARIA NIEMINEN, TUULENSUU 5:222, VITIKKALA, KORPILAHTI 73 3 MAA-AINESLUPAHAKEMUS VEIKKO VANHATALO, VANHATALO 1:158 NUORANLAHTI 74 4 MAA-AINESLUPAHAKEMUS SAMUEL UUSITALO, MYLLYPELTO 2:295, KORPILAHDEN KUNTA, OITTILAN KYLÄ 75 5 MUUTOS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEEN KALEVI JA OLAVI RIPPALA, RIPPALANKANGAS 2:78, SÄRKIJOKI 76 6 MAA-AINESLUPAHAKEMUS SALON KIVITEOLLISUUS KY (TAITO SALO), METSÄ-KUUSELA 2:122 JA MÄNTYMÄKI 2:118 TILOILLA 77 7 NURMELA ARTO JA LEENA / POIKKEAMISPÄÄTÖS / LOMA- ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI, Hakemus n:o ELO RISTO JA LILJA / POIKKEAMISPÄÄTÖS / LOMA- ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI, Hakemus n:o KOUHIA KEIJO PERIKUNTA / POIKKEAMISLAUSUNTO / ASUINRAKENNUKSEN JA SAUNAN RAKENTAMINEN, Hakemus RANTANEN JOUNI JA LEHTONEN MARIKA / SUUNNITTELUTARVERATKAISU /OMAKOTITALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN, Hakemus n:o KORPELA SAKARI / POIKKEAMISLAUSUNTO / RANTASAUNAN RAKENTAMINEN, Hakemus n:o TIKANNIEMI RAUNO JA HAUKKALA PIA / POIKKEAMISLAUSUNTO / VAPAA-AJAN ASUNNON RAKENTAMINEN, Hakemus n:o

2 KOKOUSKUTSU 6/ (2) Ympäristölautakunta LIESALMI REINO JA ANNA-MARIA / POIKKEAMISPÄÄTÖS / SAUNAN JA GRILLIKATOKSEN RAKENTAMINEN, Hakemus n:o MUHONEN MARTTI JA JAANA / POIKKEAMISLAUSUNTO / SAUNAN RAKENTAMINEN, Hakemus n:o HARVIA-JYLLINMAA SARI / POIKKEAMISPÄÄTÖS / OMAKOTITALON LAAJENNUS, Hakemus n:o LAITILA JARI JA JUNTTILA SIRPA / POIKKEAMISLAUSUNTO / AUTOTALLIN RAKENTAMINEN, Hakemus n:o KORPILAHDEN KUNTA / TEIDEN JA KATUJEN NIMEÄMINEN 88 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Laskujen hyväksymisvaltuudet vuonna YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 90 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS / LAUSUNTO / VALITUS / RAHIKKALA JA LAUKKALA 91 TIEDOKSI PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä rakennustarkastustoimistossa klo Ilmoitukset julkipanon jälkeen annettavissa ympäristölautakunnan lupapäätöksistä sekä muista päätöksistä nähtävänä klo 9-15 kunnan ilmoitustaululla. VARAPUHEENJOHTAJA Janne Kotiaho

3 Viranomainen KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Ympäristölautakunta 6/ KOKOUSAIKA klo :40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kotiaho Janne, varapuheenjohtaja Houni Ilse, jäsen Jokinen Jari, jäsen Nieminen Elisa, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Blomster Reijo, rakennustarkastaja, pöytäkirjan pitäjä Ilmonen Kari, KH:n edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilse Houni ja Jari Jokinen (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Janne Kotiaho Reijo Blomster PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun Allekirjoitukset mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Ilse Houni Jari Jokinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Paikka ja pvm Rakennustarkastustoimistossa klo 9-15 YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Rakennustarkastaja Reijo Blomster

4 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPA TIENPARANNUSHANKE (HIRVIMÄENTIE), KESKI-SUOMEN TIEPIIRI Ymp.ltk 71 Keski-Suomen tiepiiri hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa tienparannushankkeeseen (Hirvimäentie välillä Painaa- Hirvimäki), jossa käytetään tienrakennusaineena teollisuuden jätettä, paperitehtaiden lentotuhkaa ja kuitusavea. Jätettä käytetään alle 5000 tonnia. Asian valmistelu: Ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen, p Ympäristölautakunta on tutustunut lupahakemukseen ja myöntää Keski- Suomen tiepiirille ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan liitteenä olevan päätöspöytäkirjaehdotuksen mukaisesti.

5 Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAHAKEMUS MARIA NIEMINEN, TUULENSUU 5:222, VITIKKALA, KORPILAHTI Ymp.ltk 72 Maria Nieminen hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Tuulensuu 5:222 tilalle Vitikkalan kylään. Lupaa haetaan 2000 kuutiometrin kokonaismäärälle kahdeksi (2) vuodeksi. Otettava maa-aines on turvetta ja multaa ja ottoalue on keskellä mansikkaviljelmiä oleva kuivunut lampi ja ottoalueen pinta-ala noin 700m 2. Ympäristölautakunta päättää myöntää Maria Niemiselle maa-ainesten ottamisluvan Tuulensuu 5:222 tilalle Vitikkalan kylään, liitteenä olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti.

6 Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAHAKEMUS VEIKKO VANHATALO, VANHATALO 1:158 NUORANLAHTI Ymp.ltk 73 Veikko Vanhatalo hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa maaainesten ottamiseen Vanhatalo 1:158 tilalle Nuoranlahden kylään. Lupaa haetaan kuutiometrin kokonaismäärälle hiekkaa ja soraa 10 vuodeksi. Alueella on ollut vanha lupa, jossa ottamisalue on ositettu kolmeen osaan. 1 alue on nyt otettu, ja lupaa haetaan loppujen 2 ja 3 alueiden ottamiseen. Syynä molempien alueiden yhtäaikaiseen ottamiseen on maaston jyrkkyys ja se että 2 alueen kapeus johtaa siihen että 3 alueen reuna alkaa melko pian sortua 2 alueelle, jolloin uuden luvan tarve syntyisi viimeistään kahden vuoden ottamisen jälkeen. Alkuperäisen luvan osituksesta poikkeavasta uuden luvan hakemisesta on sovittu luvan hakijan ja ympäristötarkastajan kesken Maaainesten ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueen pohjoisosaan on asetettu pohjaveden tarkkailuputki. Ympäristötarkastaja on tarkastanut alueen Asian valmistelu: Ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen, p Ympäristölautakunta on tutustunut lupahakemukseen ja päättää myöntää Veikko Vanhatalolle maa-ainesten ottamisluvan Vanhatalo 1:158 tilalle Nuoranlahden kylään, liitteenä olevan päätöspöytäkirjaehdotuksen mukaisesti.

7 Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAHAKEMUS SAMUEL UUSITALO, MYLLYPELTO 2:295, KORPILAHDEN KUNTA, OITTILAN KYLÄ Ymp.ltk 74 Samuel Uusitalo hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Myllypelto 2:295 tilalle Oittilan kylään. Lupaa haetaan kiintokuutiometrin kokonaismäärälle 10 vuodeksi. Haettua määrää ei välttämättä saada otettua lupa-ajan puitteissa, jolloin haetaan uutta lupaa. Otettava maaaines on hienoa hiekkaa, soraa ja murskattavaa kiveä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Asian valmistelu: Ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen, p Ympäristölautakunta on tutustunut lupahakemukseen ja myöntää Samuel Uusitalolle maa-ainesten ottamisluvan Myllypelto 2:295 tilalle, Korpilahden kunnan, Oittilan kylään, liitteenä olevan päätöspöytäkirjaehdotuksen mukaisesti.

8 Ympäristölautakunta MUUTOS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEEN KALEVI JA OLAVI RIPPALA, RIPPALANKANGAS 2:78, SÄRKIJOKI Ymp.ltk 75 Kalevi ja Olavi Rippalalle on myönnetty maa-aineslupa Luvassa pykälässä nro 4 lukee: Ottoa ei tule suorittaa 15 metriä lähempänä naapurin rajaa. Ottoalueen ja Hirvimäentien väliin tulee jättää riittävän leveä puustoinen suojavyöhyke, kuitenkin vähintään 50 m tien keskilinjasta mitattuna. Viimeinen lause on virheellinen, sillä Hirvimäentiestä 50 metriä mitattuna sijoittuu soranottoalueen keskelle. Asian valmistelu: Ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen, p Viimeinen lause muutetaan seuraavaksi: Hirvimäentien ja ottoalueen väliin tulee jättää niin leveä puustoinen suojavyöhyke, ettei tien romahtamisen vaaraa synny.

9 Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAHAKEMUS SALON KIVITEOLLISUUS KY (TAITO SALO), METSÄ- KUUSELA 2:122 JA MÄNTYMÄKI 2:118 TILOILLA Ymp.ltk 76 Salon kiviteollisuus Ky hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa ottaa maa-aineksia Korpilahdelta, Metsä-Kuusela 2:122 ja Mäntymäki 2:118 tiloilta Korpilahden kylältä. Haettu kokonaisottomäärä on m 3 kiviainesta, ja ottamisaika vuotta. Tiloille myönnetty vanha maaainesten ottolupa on päättynyt v Maa-aineslupahakemus on ollut nähtävillä Korpilahden kunnan kunnantalolla Asian valmistelu: Ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen, puh Korpilahden kunnan ympäristölautakunta on tutustunut maaaineslupahakemukseen. Ympäristölautakunta myöntää Salon Kiviteollisuus Ky:lle luvan ottaa maa-aineksia Korpilahden kunnassa Metsä-Kuusela 2:122 ja Mäntymäki 2:118 tiloilta, liitteenä olevan päätöspöytäkirjaehdotuksen mukaisesti.

10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta KORPILAHDEN KUNTA / TEIDEN JA KATUJEN NIMEÄMINEN Ymp.ltk 60 Korpilahden, Muuramen, Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan sekä Toivakan teiden ja katujen nimien päällekkäisyydet poistetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Kunnista löytyy esimerkiksi yhteensä kuusi Kirkkotietä ja tämä hankaloittaa eritoten hätäkeskuksen toimintaa. Hätäkeskuksilla on ollut vaikeuksia hälyttää apua oikeaan osoitteeseen, koska samalla seudulla saattaa olla useita samannimisiä katuja ja teitä yhteensä näissä viidessä kunnassa on noin 3500 tiennimeä, joista päällekkäisyyksiä on laskettu olevan 544 kpl. Täysin uusia nimiä tarvitaan noin 300 kpl. Yhdessä ympäristökuntien kanssa on koottu työryhmä, joka on laatinut listan kussakin kunnassa muutettavista tiennimistä. Korpilahden kunnan alueella näitä muutettavia nimiä on yhteensä 108 kpl ( liite ), kaava-alue 32 kpl ja haja-alue 76 kpl. Perusteena tien nimen muuttamiseen on ollut ns. pienimmän haitan periaate, jonka mukaan muutostarpeeseen on vaikuttanut mm. kiinteistöjen, yritysten ja asukkaiden lukumäärä, nimistön perinne-, historia- ja kulttuuriarvot sekä kaavoitustilanne. Sellainen tiennimi, jonka muuttamisesta aiheutuu vähiten haittaa, muutetaan. Nimityöryhmässä Korpilahden edustajana on Vuokko Rantanen. Kuntien asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus osallistua uusien nimien esittämiseen mm. sähköpostilla kuntien www. sivujen kautta. Uusien teiden ja katujen nimeämisessä tulee huomioida ainakin seuraavat seikat: - ei samoja nimiä, joita on jo luetteloissa - myös samankaltaisia nimiä tulee välttää - alueen historia ja kulttuuriarvoja tulee vaalia nimiehdotusta tehdessä - liian pitkiä nimiä tulee välttää, niitä on hankala sijoittaa kartalle Asian valmistelu: Reijo Blomster, p

11 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ymp.ltk 60 (jtk) Ympäristölautakunta hyväksyy Korpilahden kunnan alueelle muutettavien teiden ja katujen nimiksi liitteen 6 mukaiset uudet nimet. Kaava-aluetta koskevien katujen / teiden nimimuutokset tehdään tarvittaessa, kaavamuutosmenettelyn mukaisesti (mahdollinen lakimuutos). Lautakunta ilmoittaa kirjallisesti uudet osoitetiedot niille kiinteistönomistajille, joiden osoite muuttuu ja uusi osoitetieto otetaan käyttöön alkaen sekä pyytää, että tekninen toimi hankkii ja asentaa uusien teiden nimiviitat paikalleen joulukuun 2008 aikana. Lautakunta valtuuttaa nimityöryhmän jäsenen Vuokko Rantasen tekemään tarvittavat muutokset hyväksyttyihin nimiin mikäli sellaiseen tulee erityistä tarvetta. Ymp.lk 87 OIKAISUVAATIMUKSIA / TEIDEN NIMET Ympäristölautakunnalle on jätetty päätetyistä teiden nimistä liitteen 17 mukaiset oikaisuvaatimukset. Lautakunta käy keskustelut tehdyistä oikaisuvaatimuksista ja rakennustarkastaja antaa päätösesityksen käydyn keskustelun perusteella. Käydyn keskustelun pohjalta rakennustarkastaja ehdottaa oheisen liitteen mukaiset oikaisuvaatimukset hyväksyttäväksi (liite). Lautakunta päättää, että kaikki jätetyt oikaisuvaatimusehdotukset otetaan käsittelyyn ja hyväksyy rakennustarkastajan tekemän ehdotuksen teiden uusiksi nimiksi liitteen mukaisesti.

12 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Laskujen hyväksymisvaltuudet vuonna 2008 Ymp.ltk 88 Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeet mukaan laskujen hyväksyjät määrää kunkin osaston ja tulosalueen toimielin. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä muutetaan välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Viranhaltijoiden varahenkilöinä toimivat ne, jotka on määrätty heille sijaisiksi. Laskujen hyväksynnässä on noudatettava sisäisen valvonnan ohjetta niin, että vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö, ts. menotositteessa on oltava kaksi eri nimeä. Kukaan ei saa hyväksyä itseään koskevia laskuja. Ympäristölautakunta on kokouksessaan myöntänyt ympäristötarkastaja Jukka Lappalaiselle ja vs. ympäristötarkastaja Anna Huoviselle ympäristönsuojelun toimialueen laskujen hyväksymisoikeudet. Jukka Lappalaiselle lautakunta on myöntänyt eron ympäristötarkastajan virasta alkaen ja vs. ympäristötarkastaja Anna Huovisen työsuhde on päättynyt Henkilöillä ei voi olla enää Korpilahden ympäristötoimen laskujen hyväksymisvaltuuksia. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Ympäristölautakunta poistaa Jukka Lappalaisen ja Anna Huovisen laskujen hyväksymisvaltuudet siitä hetkestä kun he ovat päättäneet työsuhteensa Korpilahden kunnassa. Muilta osin laskujen hyväksymisvaltuudet pysyvät lautakunnan tulosalueilla päätöksen mukaisina.

13 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Ymp.lk 89 Ympäristölautakunta myönsi ympäristötarkastaja Jukka Lappalaiselle eron ympäristötarkastajan tehtävistä kokouksessaan Ympäristötarkastajan viransijaisena toimi Anna Huvinen saakka. Kuntaliitospäätösten johdosta ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta on keskusteltu Jyväskylän kaupungin vs. ympäristöjohtaja Merja Saukon kanssa. Kaupunki esittää, että kaupunki myy 50% ympäristötarkastajan palveluista Korpilahdelle asti ( kiireellisten viranomaistehtävien valmistelu kuten luvat, lausunnot, ilmoitukset jne ). Jyväskylän kaupungin palveluksessa oleva työsopimussuhteinen Hanne Liukkonen vastaa arkistointiprojektin loppuunsaattamisesta ( 50% työajasta ) ja Korpilahden asiakaspalvelusta maanantaisin koko päivän ja tipe klo 9:00 12:00 sekä siltä osin Korpilahden ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta ( 50% työajasta ) mikä ei vaadi päätäntävallan käyttöä. Rakennustarkastaja on osastopäällikkönä hyväksynyt Jyväskylän kaupungin ehdotuksen Korpilahden kunnan ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisen siihen saakka kun uuden Jyväskylän organisaatiomallin mukainen järjestely on saatettu toimimaan, enintään kuitenkin vuoden 2008 loppuun saakka. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p Ympäristölautakunta hyväksyy Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn rakennustarkastajan hyväksymän ostopalvelusopimuksen seuraavassa muodossa. Korpilahden kunta ostaa alkaen Jyväskylän kaupungilta 50% ympäristötarkastajan palveluista Korpilahdelle asti ( kiireellisten viranomaistehtävien valmistelu kuten luvat, lausunnot, ilmoitukset jne ). Jyväskylän kaupungin palveluksessa oleva työsopimussuhteinen Hanne Liukkonen vastaa Korpilahden asiakaspalvelusta maanantaisin koko päivän ja ti-pe klo 9:00 12:00 sekä siltä osin Korpilahden ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta ( 50% työajasta ) mikä ei vaadi päätäntävallan käyttöä. Ostopalvelun hinnaksi hyväksytään 1884 / kk. Muilta osin, ostopalvelusopimuksen voimassaoloajan, rakennustarkastaja käyttää sitä päätäntävaltaa, joka ympäristötarkastajalle hallintosäännön 30 mukaan on siirretty. Rakennustarkastajan palkkaus tulee tarkistaa TS mukaisesti sopimuksen voimassaoloajaksi.

14 Ympäristölautakunta HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS / LAUSUNTO / VALITUS / RAHIKKALA JA LAUKKALA Ymp.ltk 90 Tehdyn valituksen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Korpilahden ympäristölautakunnan lausuntoa tehdystä päätöksestä. Lautakunnan päätös koskee aikaisemmin antamansa päätöksen 40 toimeenpanoa ja siihen liittyvää juoksevaa uhkasakkoa. Valituksessaan Laukkala ja Rahikkala esittävät ; - että päätös tulee lainvastaisena kumota, - Korpilahden kunnan tulee korvata valituksesta johtuvat kulut ja vaivat kohtuullisessa määrin - valituksenalainen päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää - ennen valituksen ratkaisua saada vastata mahdollisesti annettuihin selvityksiin ja lausuntoihin Taustatietoa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen joulukuussa 2007 Antero Laukkala otti yhteyttä rakennustarkastajaan ja tiedusteli miten asian suhteen tulisi menetellä. Samassa yhteydessä hän tiedusteli myös asiaan liittyviä jatkotoimenpiteitä kuten valitusmahdollisuutta ja päätöksessä mainitusta toimenpideluvan hakemisesta. Rakennustarkastaja ilmoitti, että aitaa ei tarvitse välittömästi talvella siirtää vaan työ voidaan suorittaa keväällä lumien sulettua ( huhti- toukokuussa ). Todettiin myös, että annetusta päätöksestä on valitusoikeus ja toimenpideluvan hakeminen on myös mahdollista. Rakennustarkastaja ja maanrakennusmestari suorittivat vesienjohtamiseen liittyvää maastotarkastusta korttelin 6 alueella, samassa yhteydessä todettiin, että tonttien 4 ja 7 raja-aitaa ei ole siirretty lautakunnan päätösten mukaisesti ( ei erillistä tarkastuspöytäkirjaa ). Maastotarkastuksen jälkeen Laukkalalle ja Rahikkalalle lähetettiin kirjallinen selvityspyyntö. Toimenpidelupahakemusta ei ole jätetty annetun hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen ei myöskään, aikaisemmin jätetyn lautakunnalle osoitetun hakemuksen uusimista eikä asiakirjojen täydentämistä ole suoritettu. Kopio ympäristötarkastajalle jätetystä kirjeestä ( toimenpidelupahakemus ) toimitettu pyydettynä Korpilahden kuntaan Hakemuksesta puuttuu edelleenkin toimenpidelupahakemukseen tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat. Asian valmistelu: Reijo Blomster, p

15 Ympäristölautakunta Ymp.ltk 90 (jtk) Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että tehty valitus tulee hylätä aiheettomana. Korpilahden kunnan päätös perustuu lainvoiman saaneeseen lautakunnan aikaisempaan tehtyyn päätökseen. Lautakunnan tehdystä päätöksestä on Ritva Rahikkala ja Antero Laukkala valittaneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on käsitellyt valituksen ja antanut siitä päätöksen Päätöksenään hallinto-oikeus on hylännyt tehdyn valituksen. Asianosaisia on kuultu ( selvityspyyntö ) ennen päätöksen antamista. Asetettu uhkasakko ei lautakunnan mielestä ole kohtuuton. Lausuntonaan lautakunta toteaa, että myös esitetty kulukorvausvaatimus tulee hylätä aiheettomana. (muutettu ) Perusteluja: Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan Hämeenlinnan hallintooikeudelle, että tehty valitus ja kulukorvausvaatimus tulee hylätä aiheettomana. Korpilahden kunnan päätös perustuu lainvoiman saaneeseen lautakunnan aikaisempaan tehtyyn päätökseen. Lautakunnan tehdystä päätöksestä on Ritva Rahikkala ja Antero Laukkala valittaneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on käsitellyt valituksen ja antanut siitä päätöksen Päätöksenään hallinto-oikeus on hylännyt tehdyn valituksen. Asianosaisia on kuultu ( selvityspyyntö ) velvoitteiden täyttämättä jättämisestä ennen päätöksen antamista. Selvityspyynnössä jätetyksi ilmoitettua aidan toimenpidelupahakemusta ei ollut jätetty Korpilahden kuntaan. Aikaisemmin ympäristötarkastajalle jätetty kirjettä / toimenpidelupahakemusta ei ole erikseen käsitelty asiakirjojen puutteellisuuden vuoksi. Antero Laukkala ja Ritva Rahikkala ovat jättäneet aidan rakentamista koskevan toimenpidelupahakemuksen tarvittavine liitteineen ympäristölautakunnalle Asetettu uhkasakko ei lautakunnan mielestä ole kohtuuton.

16 Ympäristölautakunta TIEDOKSI Ymp.ltk 91 Merkitään tiedoksi ITÄ-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON KUULUTUS päätöksen antamisesta , 110/08/1 Dnro ISY-2008-Y-94,vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Päijänteen vesistöön välille Satokallio- Rutalahti, Lahdenvuoren tila-rutalahti sekä Vihijärveen ja ja töidenaloittamislupa, Toivakka, Joutsa, Korpilahti, Nisulan vesiosuuskunta LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN PÄÄTÖS, LSH /Vi-23, , hakemus teiden sulkemiseksi nopeuskilpailun ajaksi, AKK Sports Oy KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS jätetiedostoon hyväksymisestä Dnro Ksu-2005-y-215/115, , Maken Metalli Kierto ITÄ-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON PÄÄTÖS Nro 95/08/1, Dnro ISY-2008-Y-141, , vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti, Kärkisten vesiosuuskunta KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAKENTAMISPÄÄTÖS, Dnro KSU-2004-V-19, , Kiviönniemen niitto v Alueen siistimiskehotus: Ilmonen Kalervo PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60 :N MUKAISEN ILMOITUKSEN JOHDOSTA: Nurminen Matti Lausunto metsätöiden rakentamiseksi, Palomäen ja Seppälä Irma-Astan metsätie KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN KIRJE Dnro KSU Y-221/123, , pyyntö määräysten asettamisesta ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisen vuoksi, ympäristötarkastajan lausunto

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 18.1.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 1 SEPPO KÄRNÄ OY:N 22.12.2006 PÄIVÄÄMÄ

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 88 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 90 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 91 39

Lisätiedot