POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hankinta ja logistiikkapalvelut Hankintatoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hankinta ja logistiikkapalvelut Hankintatoimisto 21.4.2011"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Kysymykset vastauksineen tarjouspyyntöön TPE3165 Välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä Kysymys 1. Vaatimusmäärittely, kohta Siirrettävät tiedot luetellaan mm. onko tässä lueteltu kaikki tiedot mitä halutaan siirtää, vai onko tarkalleen ottaen vielä jotain muuta? Pyydämme siirrettävistä tiedoista, kuten projektinumero ja tositeselite, tarkempaa selvitystä ja mahdollista esimerkkiaineistoa. Alla on kuvaus sisäisen laskutuksen tiedostosta. Sinisellä merkityt tiedot tarvitaan. Tieto Selite Pos Pit Pakoll Tapahtumanumero *Vapaaeht.yksilöintitunnus 1 5 Kirjauspvm Tapahtuman kirjauspvm VVKKPP 7 6 X Tosite *Tositenumero, ei käytössä 14 7 Tuottaja *Palvelun tuottaja (pitkä muoto) Tuottava kp Palvelun tuottava kust.paikka 28 5 X Sisäinen tulotili Palvelun tuottajan tulotili 35 7 X Laitos *Ulkopuolisen laitoksen tunnus 43 3 Käyttäjä/maksaja *Palvelun käyttäjä/maksaja Käyttävä kp Palvelun käyttävä kust.paikka 53 5 X Sisäinen menotili Palvelun käyttäjän menotili 60 7 X Etumerkki Palvelun arvon etumerkki +(tyhjä)/ 68 1 Palvelun arvo Palvelun arvo sentteinä (etunollat) X Suorite *Suoritteen tunnus Etumerkki *Suoritemäärän etumerkki +/ 94 1 Suoritemäärä Suoritteen kappalemäärä 95 8 A hinta *Suoritteen A hinta Kerroin *Suoritteen hintakerroin Projektinumero Projektinumero Projektitili *Projektitili Vientiselite Vientiselite, pakollinen tieto X Tapahtumapv Tapahtuman päivämäärä VVKKPP Laskunumero *Laskunumero Lisätarkenne Lisätarkenne Kiinteämittainen peräkkäistiedosto, tietuepituus 240 merkkiä. Laskutustapahtumat poimitaan tapahtumakohtaisesti (ei summausta vastuuyksiköittäin) Pakolliset kentät on merkattu X:llä. Tarvittavat kentät ovat sinisellä. Suurin osa muista kentistä (* tähdellä merkityt) on merkityksettömiä, ne ovat jäänteitä entisestä sisäisen laskutuksen ohjelmistosta. Alla kenttien kuvaukset: Kirjauspvm Mille päivälle (kuukaudelle) tulot kirjataan. (Yleensä ajopäivää edeltävä kuukausi). Tuottava kp Tulon saajan kust. paikka, esim. P2649 Sisäinen tulotili Sisäisen tulon tili Käyttävä kp Maksajan (tilaajan) kust. paikka, esim. T1010 Sisäinen menotili Sisäisen menon tili Etumerkki Jos kyseessä ei ole hyvityslasku, saa jäädä tyhjäksi, hyvityslaskussa etumerkki on Palvelun arvo Palvelun kokonaissumma sentteinä. Etunollilla täytetty, ilman desimaalipistettä/pilkkua. Esim e on Projektinumero Projektinumerolla kohdennetaan sisäinen lasku vastuuyksikön sisällä oikealle projektille. Vientiselite Laskun selite. Voi olla vakiomuotoinen esim. VHK:n sisäinen laskutus vvvvkk Laskutustiedostoon tulee tapahtumasta vain yksi rivi/lasku.

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Kysymys 2. Vaatimusmäärittely, kohta Siirrettävät tiedot luetellaan mm. onko tässä lueteltu kaikki tiedot mitä halutaan siirtää, vai onko tarkalleen ottaen vielä jotain muuta? Tarkoittaako Optiona, että Meritt siirron lisäksi tehdään tietosisällöltään vastaava KEYBOX siirto? Ulkoisesta laskutuksesta tulee saada myös laskukohtainen liite laskutustapahtumista ts. ulkoisesta laskutuksesta tulee kuukausittain tuottaa sekä laskusumma tiedosto (tietokentät listattu alla) että asiakas/lasku kohtainen liite erittely tiedosto, jossa ao. summarivi on purettu tapahtumiksi. Ulkopuoliset laskutustiedot poimitaan järjestelmästä ja siirretään sovitulle laskutuspalvelimelle sovittuna päivänä KEYBOXin käyttöön. Siirrettäviä tietoja ovat mm.: Velallisen tunnus (maksava yksikkö) Suoritteen tunnus (tuotekoodi) Suoritteen määrä (2 desim.) Laskun veroton loppusumma Loppusumman etumerkki (+/ ) Kausi muodossa vvvvkkpp Veloittajan tunnus (tuottava yksikkö) Veloittajan tili (etunollat) Myyjätunnus (LP01) Valuuttakoodi Liitetiedoston nimi Ulkoista verkkolaskua varten toimittaja siis tuottaa yo. laskun summa aineiston lisäksi pdfliitetiedostoina asiakaskohtaiset laskuerittelyt ennalta sovittuun paikkaan. Pdf tiedoston nimi kirjataan yo. KEYBOX aineston Liitetiedoston nimi kenttään. Alla on kuvaus KEYBOXiin siirrettävästä ulkoisesta laskutuksesta. Tähdellä merkityt tiedot eivät ole käytössä. ULKOINEN LASKUTUS Tieto Selite Type Pos Pit Stunn *Tunnus Sammossa, ei käytössä Char 1 4 Sjtun *Tunnus (ei pakollinen) Char 5 2 Svela Velallisen tunnus Char 7 10 Ssuor Suoritteen tunnus Char Smaar Suoritteen määrä (2 desim.) Num 27 8 Ssumm Laskun verotonloppusumma (2 desim.) Num Slaji Loppusumman etum.(+/ ) Char 48 1 Svvkk Kausi muodossa vvvvkk Num 49 6 Skust Veloittajan tunnus (kp) Char 55 5 Stili Veloittajan tili (etunollat) Num 60 7 Smyy Myyjätunnus (vakio LP01) Char 67 5 Sval Valuuttakoodi Char 72 3 Liite Liitetiedoston nimi Char 75 60

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 3 (8) Peräkkäistiedosto. Sjtun = Laskuttajan tunnus, esim. AP (ei pakollinen) Svela = Merittin asiakasnumero Ssuor = Merittin suoritenumero ( nimikekoodi ) ks. liitetaulukko Smaar = Suoritteiden määrä, etunollilla täytetty, kahdella desimaalilla, voi olla aina yksi (eli ) Ssumm = Laskun veroton loppusumma sentteinä (esim. 100 e = ) Slaji = Loppusumman etumerkki, tyhjä = + Svvkk = Kausi, mille tulot kirjataan, esim = tammikuu 2001 Skust = Tulon saajan kust.paikkakoodi, apteekki Oys = E3110, apteekki Oulaskangas = E3154 Stili = Veloittajan tulotili etunollilla täytettynä Smyy = Myyjän tunnus, vakio LP01 (LP nolla yksi) Sval = Valuuttakoodi, toistaiseksi tyhjänä Liite = pdf tiedoston nimi, johon on laskutustapahtumat eritelty Lisäksi pyydämme hintaa ulkoisten laskutustietojen siirtämisestä yleislaskutusjärjestelmä KEYBOXiin, jossa siitä muodostetaan Meritt kelpoinen aineisto. Ulkoista verkkolaskua varten toimittaja siis tuottaa yo. kuvauksen mukaisen laskun summa aineiston lisäksi pdf liitetiedostoina asiakaskohtaiset laskuerittelyt ennalta sovittuun paikkaan. Pdf tiedoston nimi kirjataan yo. KEYBOX aineston Liite kenttään. Kysymys 3. Vaatimusmäärittely, kohta Mitkä kaikki tiedot tarkalleen ottaen tulee siirtää välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmään? Missä muodossa ja mihin rajapintaan KEYBOX tuo siirrettävät tiedot? Pyydämme esimerkkejä KEYBOXin siirtotiedostoista. Keybox tuo tiedot ASCII peräkkäistiedostona muihin järjestelmiin. Siirtotiedoston kentät ovat kiinteämittaisia eikä tiedostoissa käytetä erotinmerkkejä. Tiedosto siirretään palvelimelta ftpsiirtona. Kuten tarjouspyynnössä on mainittu, Keyboxista tuodaan nimikkeen perustiedot ja sopimustiedot muihin järjestelmiin, esimerkiksi nimikekoodi, nimikkeen nimitys, toimittajan tuotenumero, toimittajan tuotenimi, toimittaja, ostoyksikkö, pakkauskoko ja hinta. Mahdollista on tuoda myös nimikehierarkiaan liittyvät sekä hälytysrajat tmv. tiedot, mikäli ne ovat tarpeen. Toimitusprojektissa on määriteltävä erikseen tarkemmin siirrettävät tiedot. Esimerkkejä Keyboxin kentistä: o nimike(koodi) 15 A o nimikkeen nimitys1 20 A o nimikkeen nimitys2 20 A o ostoerä 10,3 D o hinta 11,4 D

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 4 (8) Kysymys 4. Vaatimusmäärittely, kohta Liitteen 1 Nykyiset laitteet taulukko listaa kaikenlaiset laitteet, pyydämme erikseen listattuna ne laitteet, joista halutaan siirrettävän prosessitietoja välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmään. Listaan lisäksi tieto laitteen omasta ohjausjärjestelmästä ja mahdollisesta laitteen omasta valvontajärjestelmästä. Onko mahdollista saada kuvausta, laitekohtaisesti, mikäli laitteet voivat tuoda omia prosessitietojaan tietojärjestelmään siirrettäväksi? Laiteluettelo malleineen ja sarjanumeroineen on tiedostossa Prosessitiedot laitteista. Välinehuoltokeskuksen autoklaaveja (6 kpl Steris FinnAqua malli 6618) ohjaa Allen Bradley SLC 500 ohjausjärjestelmä. Autoklaavien tiedonkeruujärjestelmänä on FIXMMI 7.0. Autoklaaveista kerätään seuraavaa tietoa: paine, lämpötila, tila (KÄY/SEIS), sterilointiohjelma ja On line trendi (paine ja lämpötilakäyrästö). Muissa autoklaaveissa (Keskusleikkausosasto, Avohoitotalo, Uro ls) ei ole erillistä ohjaus ja valvontajärjestelmää. Pyydämme ystävällisesti toimittajaa olemaan suoraan yhteydessä laitetoimittajiin ja selvittämään, mitä prosessitietoja muut laitteet pystyvät tuottamaan tietojärjestelmään. Kysymys 5. Vaatimusmäärittely, kohta Mitkä kaikki tiedot tarkalleen ottaen tulee siirtää välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmään? Missä muodossa Meritt tuo siirrettävät tiedot? Pyydämme esimerkkejä Merittin siirtotiedostoista. Välinehuollon järjestelmään tulee siirtää seuraavat tiedot: o sairaala o tulosalue o vastuualue o toimialue o vastuuyksikkö o vastuuyksikön nimi o vastuuyksikön pitkä nimi o ulkoinen/sisäinen asiakas o yksikkö suljettu Tiedot toimitetaan csv muodossa samassa tiedostossa kuin ulkopuoliset asiakkaat. Tarkoituksena on, että ulkopuoliset ja sisäiset asiakkaat ovat samassa rekisterissä, joten tietokentät ovat yhdenmukaiset. (esim. sisäisen yksikön sairaala tieto on ulkoisen asiakkaan organisaatio). Tietosisältö toimitetaan csv muotoisena. Suljettu kenttä voi olla joko k tai voimassaolon päättymispäivä. sairaal tulosal vastuu toimial vyks nimi pitkä nimi ulkoinen/sisäinen suljettu a ue alue ue vuodeosasto 24 (oys) vuodeosasto 24 (4. kerros) s tai 1 pvm tai muu operatiivinen yksikkö operatiivinen yksikkö Oulaskangas 2 tai 1 pvm tai muu

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 5 (8) Kysymys 6. Vaatimusmäärittely, kohta Mitkä kaikki tiedot tarkalleen ottaen tulee siirtää välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmään? Missä muodossa Meritt tuo siirrettävät tiedot? Pyydämme esimerkkejä Merittin siirtotiedostoista. o organisaatiotunnus o asiakasnumero o asiakkaan nimi o toimitusosoite (katuosoite) o postinumero ja toimipaikka o ulkoinen/sisäinen asiakas Tiedot toimitetaan csv muodossa samassa taulussa kuin sisäiset organisaatiotiedot. Tarkoituksena on, että ulkopuoliset ja sisäiset asiakkaat ovat samassa rekisterissä, joten tietokentät ovat yhdenmukaiset. (esim. sisäisen yksikön sairaala tieto on ulkoisen asiakkaan organisaatio). Tietosisältö toimitetaan csv muotoisena. Suljettu kenttä voi olla joko k tai voimassaolon päättymispäivä. Org. tulosal vastuual toimialu vyks/asiakas nimi Toimitusosoite Postinumero ja ulkoinen suljettu tunnus ue ue e nro toimipaikka /sisäinen Oulun kaupunki Kirkkokatu Oulu u tai tyhjä pvm tai muu Limingan kunta u tai tyhjä Kysymys 7. Vaatimusmäärittely, kohta Tarjouspyynnössä pyydetään välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän omaa tilaustoimintoa, onko tarkoitus, että jatkossa tätä ja mahdollista Eemeli tilaustoimintoa käytetään molempia tilausten toteuttamiseen? Missä muodossa ja mihin rajapintaan Eemeli tuo tilaukset? Pyydämme esimerkkiä Eemelin siirtotiedostosta. Onko olemassa tarkkoja vaatimuksia Eemelistä siirrettävälle tiedolle? Jos on, pyydämme saada tarkat tiedot siirrettäväksi halutuista tiedoista? Tällä hetkellä hankintayksiköllä ei ole välinehuollon järjestelmän liittymää vastaavaa liittymää tuotantokäytössä. Meneillään on yhden vastaavan liittymän määrittelytyö. Eemeli liittymä tehdään csv tiedostona, jossa kenttäerottimena käytetään puolipistettä. Eemelistä siirrettävä tieto (mm. kenttien pituudet ja muoto) on sidoksissa taustajärjestelmänä toimivaan Keyboxiin, jossa mm. ylläpidetään nimikkeistö. Siirrettäviä tietoja tulevat olemaan esim. nimikekoodi, toimittajan tuotenumero, toimittajan tuotenimi, ostoyksikkö, pakkauskoko, hinta ja tilattava määrä. Lisäksi on mahdollista antaa sisäistä ja/tai ulkoista tekstiä. Liittymän tietosisältö on määriteltävä tarkemmin toimitusprojektissa.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 6 (8) Kysymys 8. Vaatimusmäärittely, kohta Mihin leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmään liittymä on tarkoitus toteuttaa? Tämä on vielä avoin, koska hankintaa leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmästä ei ole tehty. Liittymä toteutetaan myöhemmin. Kysymys 9. Vaatimusmäärittely, kohta 10. Kyseessä on EU kynnysarvon ylittävä välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta, joka on lähinnä ITjärjestelmähankinta, jonka toimivuus ja vaatimusten mukaisuus ei ole sidottu siihen, missä EU:n jäsenvaltiossa järjestelmää käytetään. Tarjouspyynnössä referenssit on määritelty seuraavalla tavalla: "Järjestelmätoimittajan tulee mainita tarjouksessaan kotimaiset, tuotantokäytössä olevat referenssit ja sekä kotimaiset että ulkomaiset RFID tunnisteteknologiaa hyödyntävät kohteet." Julkisissa hankinnoissa kansallisesti rajoittavat vaatimukset katsotaan lähtökohtaisesti EU:n perustamissopimuksen (SEUT) tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden ja hankintalain vastaiseksi. Tarjouspyynnöstä on pääteltävissä, että hyväksyttäviltä referensseiltä vaaditaan kotimaisuutta. Pyydämme ystävällisesti, että referenssivaatimus muutetaan siten, että niiden kotimaisuusvaatimus poistettaisiin. Edellytämme, että kotimaiset, tuotantokäytössä olevat referenssit ja sekä kotimaiset että ulkomaiset RFID tunnisteteknologiaa hyödyntävät kohteet ilmoitetaan tarjouksessa. Niiden lisäksi tarjoaja voi listata enintään kolme PPSHP:n hankintaa vastaavaa merkittävintä ulkomaista referenssiä. Liite 1 Kysymys 10. Vertailutaulukko taulukko, kohta 13 Kuinka monta yhtäaikaista tilaus ja seuranta selainkäyttäjää järjestelmällä on? yhtäaikaista käyttäjää Kysymys 11. Vertailutaulukko taulukko, kohta 19 Mikä on MS SCOMP? Vai tarkoitetaanko MS SCOMia (Microsoft System Center Operation Manager)? Kyllä tarkoitetaan MS SCOMia. Kysymys 12. Vertailut taulukko, kohta 2 Mitä kehittämistyötä tässä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko, että välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja vastaa liitettävien järjestelmien versiovaihdoksista aiheutuvista kehittämistöistä? Jos vastaus on kyllä, niin missä laajuudessa ja arvio siitä kuinka paljon kehittämistyötä tulee liittymäkohtaisesti? Vai tarkoitetaanko tässä välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän versiovaihdoksista aiheutuvia kehittämistöitä?

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 7 (8) Tarkoittaa molempia em. mainittuja asioita, mutta myös sitä, että jos Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään OYS:ssa ja meidän tekemä kehitystyö tulee toimittajan hyödyksi, niin kuinka se huomioidaan? Liitettävien järjestelmien versiovaihdoksista aiheutuvaa kehittämistyötä ei pystytä vielä arvioimaan. Kyseessä on mahdollisesti esim. tuleva leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä. Kysymys 13. Vertailut taulukko, kohta 3 Mitä tarkoitetaan asiakkaiden käyttämien tilaus ja kommunikointivälineiden muutoksilla? Tarkoittaa sitä, että esim. asiakas tällä hetkellä tilaa puhelimitse ja siirtyy puhelintilauksista käyttämään esim. Eemeliä tai selainpohjaista käyttöliittymää tai itse ohjelmaa. Kysymys 14. Vertailut taulukko, kohta 8 Kuinka monta etikettiä vuositasolla tuotteisiin halutaan käyttää? Tähän ei pystytä vastaamaan. Kuitenkin arvioimme, että sitten kun tietojärjestelmä on käytössä koko sairaalassa, etikettejä tulostettavan vuodessa kymmeniä ellei satojatuhansia. Kysymys 15. Vertailut taulukko, kohta 25 Mikäli sterilointikorit tunnistetaan/rekisteröidään tarkistettaessa/pakattaessa sekä autoklaavin kuorman muodostus vaiheessa, mitä tämän kohdan ominaisuudella haetaan? Autoklaavin kuorma muodostuu automaattisesti ROTAB lastauslinjalle nostetuista sterilointikoreista siten, että normaalissa kuormassa on 12 koria (neljässä pinossa, joissa jokaisessa kolme koria päällekkäin). Jos joku koreista on ylikorkea, voi koreja olla vähemmän. Välinehuoltajat eivät siis itse muodosta tätä 12 korin kuormaa, vaan se syntyy ROTAB automaation tuloksena. Kuljetusvaunu hakee syntyneen kuorman ja vie sen lähinnä vapaana olevaan autoklaaviin automaattisesti ilman välinehuoltajan toimenpiteitä. Autoklaavin sterilointiohjelma määräytyy sen linjan mukaan (linjoja 3 kpl), josta kuljetusvaunu hakee kuorman. Hankittavan tietojärjestelmän käyttämän tunnisteteknologian avulla korit rekisteröityvät automaattisesti syntyneeseen klaavikuormaan ilman välinehuoltajan tekemää tai määrittämää kuormanmuodostusta. Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmältä edellytetään toimivaa seurantatekniikkaa, jonka avulla ROTAB automaation pinontalaitteiden ja kuljetusvaunujen toiminta tulee automaattisesti hyödynnettyä jäljitettävyydessä ja prosessien seurattavuudessa ilman välinehuoltajan manuaalisia toimenpiteitä. Poikkeus on ns. ylileveät kuormat, jotka tehdään ja lastataan autoklaaviin manuaalisesti.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 8 (8) Kysymys 16. Vertailut taulukko, kohta 28 Mikäli sterilointikuorman tunnistus/rekisteröinti tiettyyn autoklaaviin tehdään kuormausvaiheessa, mitä vastaavan kaltaisella tunnistuksella/rekisteröinnillä steriloinnin jälkeen haetaan? Jos tunnistus/rekisteröinti tiettyyn autoklaaviin tapahtuu kuormausvaiheessa (eli automaattisesti silloin kun kuljetusvaunu vie kuorman autoklaaviin tai manuaalisesti silloin, kun välinehuoltaja lastaa kuorman itse (ylilevät kuormat)), on steriloinnin jälkeinen tunnistus/rekisteröinti aiheeton. Kysymys 17. Vertailut taulukko, kohta 29 Mikäli sterilointikorien tunnistus tehdään autoklaavien kuormauksen yhteydessä ja prosessin hyväksynnän ja/tai tuotteiden varastoinnin ja/tai lähetyksen yhteydessä, mitä tämän kohdan ominaisuudella haetaan? Jos tunnistus/rekisteröinti tiettyyn kuormaan ja autoklaaviin on tehty kuormausvaiheessa (eli automaattisesti silloin kun kuljetusvaunu vie kuorman autoklaaviin tai manuaalisesti silloin, kun välinehuoltaja lastaa kuorman itse (ylilevät kuormat)), on steriloinnin jälkeinen tunnistus/rekisteröinti aiheeton. Kysymys 18. Vertailut taulukko, kohta 72 Tarkempi kuvaus, mitä tällä ominaisuudella tarkoitetaan toimittajan näkökulmasta? Toimittajalta täytyy tulla tieto siitä, mitä tietokannasta ja muusta kansio/tiedostorakenteesta täytyy varmistaa. Asia kuvataan järjestelmän dokumentaatiossa. Kysymys 19. Arvio uusista laitteista taulukko Tuleeko toimittajan täyttää tätä taulukkoa ja millä tavalla? Toimittajaa pyydetään tekemään tarjous hankittavista laitteista (yksilöidyt hintatiedot). Mikäli toimittaja huomaa puutteita/korjattavaa arvioidussa laiteluettelossa, pyydämme täydentämään taulukkoa. Toimittajaa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomioita laitteiden yhteensopivuuteen järjestelmän kanssa.

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä YLEISLASKUTUS 1 (16) LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ Tämä on Pro elaskutus 3 siirtoformaatin käyttämä liittymäkuvaus. Pro elaskutus 3 formaatti on uusi liittymä ohjelmiston

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot