Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

2 Uudenmaan liiton julkaisuja C Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) Hanna Pajunen-Muhonen Risto Hyppönen Hannu Pesonen Peter Löfgren Juha Heltimo Uudenmaan liitto 2005 Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 1

3 Uudenmaan liiton julkaisuja C ISBN ISSN X (sid.) ISBN ISSN X (PDF) Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kannen kuva: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy Kannen piirros ja taitto: Arja-Leena Berg Erweko Painotuote Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

4 Esipuhe Julkishallinnon roolina on kaavoituksen ja infrastruktuurin kehittämisen kautta luoda toimintaedellytyksiä alueilla toimiville ja sinne sijoittuville yrityksille. Uudenmaan seudulla on pyritty kehittämään yritysten ja logistiikan toimintaedellytyksiä jo usean vuoden ajan. Vuosaaren sataman rakentamisen käynnistymisen myötä Uudenmaan alueella on herännyt tarve kehittää maakunnan logistista asemaa ja kilpailukykyä entistä aktiivisemmin. Vuosaari Uudenmaan logistinen mahdollisuus -hankkeen tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia uusi satama tarjoaa seudun elinkeinoelämälle. Vastaavasti haluttiin selvittää, mitä haasteita uusi satama asettaa satamaa ympäröiville alueille. Lähtökohtana oli hakea kehittämiskeinoja ja -toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä yhteistyötä maankäytön suunnittelusta ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien tahojen, yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Työn tilaajana on toiminut Uudenmaan liitto. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet Uudenmaan liiton lisäksi Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tuusulan kunta, Mäntsälän Yrityskehitys Oy sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Työtä on ohjannut Uudenmaan liiton logistiikkatyöryhmä, johon ovat kuuluneet Helena Winter, Uudenmaan liitto, Mikko Punakivi, Technopolis Oyj, Ritva Alatalo, Vantaa, Raimo Koskenkanto, Vantaa, Riina Hovi ja Pekka Pietiäinen, Hyvinkään Techvilla Oy, Lasse Laaksonen, Tuusula, Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Totti Salko, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy, Maria Lindblom, Helsinki ja Tapani Rahkola, Vantaan kauppakamariosasto. Lisäksi ohjausryhmän työhön on osallistunut Jari Gröhn liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työn projektipäällikkönä on toiminut Hanna Pajunen-Muhonen EP-Logistics Oy:stä ja työn toteutukseen ovat osallistuneet Risto Hyppönen Logisma Oy:stä, Hannu Pesonen ja Juha Heltimo Strafica Oy:stä sekä Peter Löfgren EP-Logistics Oy:stä. Hanke käynnistyi syyskuussa 2004 ja päättyi kesäkuussa Tässä hankkeessa on pyritty tarkastelemaan Uudenmaan logististen avainalueiden kehittämismahdollisuuksia monipuolisesti. Hankkeen tuloksena voitiin osoittaa Uudenmaan logistisen kehittämisen painopiste- ja avainalueet Vuosaaren sataman näkökulmasta. Näiden osalta laadittiin kehittämistoimenpidesuunnitelmat ja kuvattiin vaadittavat kehittämisratkaisut, jotka toimivat jatkossa toimenpidesuunnitelmina käytännön kehittämistyössä. Yhtenä hankkeen keskeisimpänä tuloksena oli hankkeen yhteydessä kehitetty toimintaympäristöprofiili, joka on uusi työkalu alueiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toimintaympäristöprofiili osoittautui jo hankkeen aikana käyttökelpoiseksi menetelmäksi mm. alueiden kehittämisstrategioiden laadinnassa. Lisäksi toimintaympäristöprofiilin avulla voidaan edesauttaa kuntien maankäytön suunnittelusta ja elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavien tahojen ja alueella toimivien ja sinne sijoittuvien yritysten välistä yhteistyötä. Työn yhteydessä on tehty kolme laajaa kyselytutkimusta, jotka on kohdistettu Uudenmaan kuntien maankäytön suunnittelusta ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille ja Uudenmaan alueella toimiville yrityksille. Lisäksi työssä on haastateltu avainalueiden kuntien maankäytön suunnittelusta ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavia henkilöitä ja järjestetty yksi asiantuntijaseminaari, johon osallistui kuntien, yritystoiminnan kehitysyhtiöiden, kiinteistösijoittajien, kauppa- ja teollisuusyritysten sekä logististen palveluyritysten edustajia. Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 3

5 Eri osapuolten aktiivinen osallistuminen on ollut suurena apuna hankkeen toteutuksessa. Toivon tämän hankkeen osaltaan tukevan avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä alueellisen logistiikan ja kilpailukyvyn jatkuvassa kehittämisessä yritysten ja julkisten tahojen yhteistyönä. Kehittämistoiminta edellyttää eri osapuolilta yhteistyön lisäksi runsaasti tahtoa ja voimavaroja - sekä innovatiivista asennetta kehittämiseen! Helena Winter Uudenmaan liitto Helsingissä kesäkuussa : Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

6 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tuusulan kunta, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, liikenne- ja viestintäministeriö Nimeke Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) Sarjan nimeke Uudenmaan liiton julkaisuja C Sarjanumero Sivuja ISBN Kieli, koko teos Tiivistelmä Julkaisuaika Liitteitä (sid.), (PDF) X suomi ISSN Yhteenveto Vuosaareen rakennettava uusi satama aloittaa toimintansa suunnitelmien mukaan vuonna 2008 ja sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia Uudenmaan alueen logistisen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Samalla satamaa ympäröivien alueiden oikein suunniteltu palvelutarjonta täydentää sataman palveluita ja lisää näin sataman kilpailukykyä. Lähtökohtana tämän hankkeen käynnistämiselle on ollut tarve selvittää, mitä mahdollisuuksia ja edellytyksiä uusi satama tarjoaa seudun elinkeinoelämälle. Toisena taustalla vaikuttavana tekijänä oli tarve sellaisten uudentyyppisten toimintamallien ja työkalujen kehittämiseen, jotka ottavat kokonaisvaltaisesti huomioon yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten kehittämisvaateet. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Suomessa ja erityisesti Uudellamaalla sekä Vuosaaren sataman vaikutusalueilla toimivien yritysten kilpailukykyä ja parantamaan niiden toimintaedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on ollut sellaisten kehittämiskeinojen ja -toimenpiteiden osoittaminen, joilla voidaan vaikuttaa Vuosaaren sataman ja sen vaikutusalueen logistiseen kilpailukykyyn sekä lisätä yhteistyötä maankäytön suunnittelun, yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin muuttuvien materiaalivirtojen paineet liikenneväylien kehittämiselle. Raportin laatija Hanna Pajunen-Muhonen, Risto Hyppönen, Hannu Pesonen, Peter Löfgren, Juha Heltimo Avainsanat (asiasanat) Logistinen kilpailukyky, logistiikka, toimintaympäristöprofiili, Vuosaaren satama, yritysten sijoittuminen Huomautuksia Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 5

7 Sisältö Tiivistelmä 8 1 Johdanto 14 2 Vuosaaren satama Yleiskuvaus Helsingin sataman tavaraliikennevirrat Helsingin sataman tiekuljetukset 19 3 Elinkeinorakenne ja yritysten sijoittuminen Uudenmaan alueella Elinkeinorakenne Teollisuus- ja varastorakenteminen 21 4 Logistiikan kehitystrendit 24 5 Toimintaympäristö kilpailukeinona Toimintaympäristötekijät Toimintaympäristön kysyntä ja tarjonta Yleiset yritysten sijaintiin vaikuttavat tekijät 29 6 Toimintaympäristöprofiili Lähtökohdat ja tavoitteet Rakenne Sisältö Toimintaympäristöprofiili kehittämisen työkaluna 36 7 Uudenmaan logistiset kehittämistarpeet ja -alueet Yleistä Toimintaympäristön kehittämistarpeet Kehittämisen painopistealueet 44 8 Maankäytön lähtökohdat ja haasteet Yleistä Avainalueiden maankäytölliset valmiudet Mäntsälä Riihimäki Hyvinkää Tuusula Kerava Vantaa 56 9 Vuosaaren sataman vaikutukset Uudenmaan liikenteeseen ja liikenneverkon kehittämistarpeeseen Vaikutukset liikenteeseen Vahvuudet ja mahdollisuudet Uhat ja haasteet 60 6 : Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

8 10 Uudenmaan logistisen toimintaympäristön kehittämisratkaisut Yleistä P1 Yritystoiminnan sijoittumisen yleiset suuntaviivat ja suositukset logistisesta näkökulmasta P2 Toimintaympäristön tietojärjestelmä P3 Vuosaaren satama- ja yritysalue P4 Kehä III IV:n vaikutusalueet P5 Riihimäki Hyvinkää alue P6 Mäntsälän (KAPULI) alue 67 Lähdeluettelo 70 LIITE 1 Kehittämistoimenpidepakettien hankekortit 71 LIITE 2 Uudenmaan toimintaympäristöprofiili 75 LIITE 3a Kehä III ja IV -avainalueen toimintaympäristöprofiili 81 LIITE 3b Riihimäki-Hyvinkää -avainalueen toimintaympäristöprofiili 87 LIITE 3c Mäntsälä-avainalueen toimintaympäristöprofiili 93 LIITE 4 Workshopin osallistujat 99 Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 7

9 Tiivistelmä Tausta ja tavoite Yritysten ja toimintojen sijoittuminen liittyy saatavilla oleviin alueisiin ja toimitiloihin, mutta kunnallisen infrastruktuurin lisäksi toimintaympäristöltä edellytetään myös muiden toimintaedellytysten kehittämistä. Edistyksellinen toimintaympäristö ja hyvät logistiset toimintaedellytykset luovat perustan yritystoiminnan kilpailukyvylle. Vuosaareen rakennettava uusi satama aloittaa toimintansa suunnitelmien mukaan vuonna 2008 ja sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia Uudenmaan alueen logistisen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Samalla satamaa ympäröivien alueiden oikein suunniteltu palvelutarjonta täydentää sataman palveluita ja lisää näin sataman kilpailukykyä. Lähtökohtana tämän hankkeen käynnistämiselle on ollut tarve selvittää, mitä mahdollisuuksia ja edellytyksiä uusi satama tarjoaa seudun elinkeinoelämälle. Toisena taustalla vaikuttavana tekijänä oli tarve sellaisten uudentyyppisten toimintamallien ja työkalujen kehittämiseen, jotka ottavat kokonaisvaltaisesti huomioon yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten kehittämisvaateet. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Suomessa ja erityisesti Uudellamaalla sekä Vuosaaren sataman vaikutusalueilla toimivien yritysten kilpailukykyä ja parantamaan niiden toimintaedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on ollut sellaisten kehittämiskeinojen ja -toimenpiteiden osoittaminen, joilla voidaan vaikuttaa Vuosaaren sataman ja sen vaikutusalueen logistiseen kilpailukykyyn sekä lisätä yhteistyötä maankäytön suunnittelun, yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin muuttuvien materiaalivirtojen paineet liikenneväylien kehittämiselle. Logistiset kehitystrendit muuttavat yritysten toimintaympäristövaateita Logistisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tuovat Suomen elinkeinoelämälle sekä haasteita että mahdollisuuksia. Yleiset logistiset toimintatavat muuttuvat ja yksittäisten yritysten keskinäinen kilpailu laajentuu toimitusverkostojen väliseksi. Kaikille markkina-alueille, asiakkaille ja tuoteryhmille ei voida soveltaa yhtä ja samaa toimintamallia. Toimitusketjut differentioituvat tarpeen mukaisesti lähinnä kysynnän ennustettavuuden ja toimituskustannusten perusteella. Asiakkaita segmentoidaan näiden tärkeyden eli toisin sanoen kannattavuuden perusteella. Differentiointi ja segmentointi merkitsevät, että logististen palveluiden tuottajien on pystyttävä tarjoamaan palvelutasoltaan ja hinnaltaan näihin soveltuvia erilaisia palveluita. Toiminnan keskittäminen, yrityskoon kasvattaminen ja yhteistoiminta kumppaneiden kanssa mahdollistaa mittakaavaedun hyödyntämisen niin tavaroiden kuin palveluidenkin tuotannossa, hankinnassa, markkinoinnissa ja myynnissä. Ydinosaamiseen keskittyminen vapauttaa resurssit oman erityisosaamisen ja voimavarojen hyödyntämiseen. Tämä lisää myös ketteryyttä liiketoiminnan muutostilanteissa sekä nopeutta pyrittäessä uusille markkina-alueille. Kilpailukykyinen toiminta verkostoissa edellyttää strategista ja läpinäkyvää yhteistoimintaa tärkeimpien kumppaneiden kanssa. Sähköiset liiketoimintatavat ja tietojen välitysmenetelmät ovat edellytys kilpailukykyiselle toiminnalle. Kehittämisen työkaluksi uusi toimintaympäristöprofiili-menetelmä Hankkeessa luotiin alueiden ja yritysten toimintaympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarkoitettu uusi suunnittelu- ja kehittämistyökalu; toimintaympäristöprofiili. Se selkiyttää laajan asiakokonaisuuden ja auttaa hahmottamaan kehittämisen painopistealueet. Toimintaympäristöprofiilin päätasot ovat markkinat, työvoima, elinkeinorakenne, hankintalähteet, toiminnan puitteet, liikenneinfrastruktuuri, logistiset palvelut, yrityspalvelut, henkilöliikenne, alueen imago sekä globaalin toimintaympäristön erityispiirteet. Toimintaympäristöprofiilia voidaan käyttää eri tarkastelualueilla toimintaympäristön ja sen osaalueiden nykytilan ja tavoitetilan kuvaamiseen 8 : Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

10 sekä kysynnän että tarjonnan näkökulmasta. Toimintaympäristöprofiili mahdollistaa erityyppisille alueille asetettavien toimintaympäristövaateiden ja -odotusten kuvaamisen eri yrityssegmenttien ja toimialaryhmien näkökulmasta. Vastaavasti profiililla voidaan kuvata eri alueiden toimintaympäristötekijöiden tarjonnalle riittävä perustaso. Toimintaympäristöprofiili edesauttaa maankäytön suunnittelun ja toimintaedellytysten kehittämisen (tarjonta) sekä yritysten sijoittumisen (kysyntä) välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa eri alueiden vertailun. Toimintaympäristöprofiilia voivat hyödyntää sekä toimintaympäristön ja alueiden suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavat tahot että yritykset. Uudenmaan toimintaympäristön kehittämistarpeet Kehittämistarpeiden osalta korostuvat yleisellä tasolla työvoima, elinkeinorakenne sekä toiminnan puitteet. Koko Uudenmaan toimintaympäristöprofiilissa tavoitetila asettuu kaikkien päätason osa-alueiden osalta kehittyneelle tasolle. Yksittäisistä toimintaympäristötekijöistä korostuvat tärkeimpinä tietoverkot ja -liikenne, osaava työvoima, tieverkosto ja -kuljetuspalvelut, kysynnän tavoitettavuus, teknologinen osaavuus, kilpailuedellytykset, markkinoiden suuruus ja henkilöstön olosuhteet. Uudenmaan alueella on runsaasti alueellisia eroja toimintaympäristötekijöiden nykytilan ja tavoitetilan osalta. Yrityksen sijainti vaikuttaa voimakkaasti toimintaympäristöprofiiliin. Myös yrityskoko vaikuttaa toimintaympäristön kysyntäprofiiliin. Suurten yritysten vaateet toimintaympäristölle ovat korkeammalla kuin muiden, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten edustajien mielestä nykytila on huonompi kuin suurten yritysten edustajien mielestä. Yrityksen toimiala vaikuttaa kehittämistarpeeseen; logistisissa palveluissa ja kaupassa korostuvat elinkeinorakenteen ja toimitilatarjonnan kehittämisen tarve, logistisissa palveluissa ja teollisuudessa osaava työvoima. Toimintaympäristön nykytilan ja tavoitetilan arviot riippuvat arviointitahosta. Yritykset arvioivat nykytilan huonommaksi ja tavoitetilan alhaisemmaksi kuin maankäytön suunnittelua ja elinkeinopalveluita edustavat kunnalliset tahot. Maankäytön valmiudet ja haasteet Vuosaaren sataman keskeisin vaikutusalue Uudellamaalla muodostuu valtateiden 3 ja 4 sekä pää- ja oikoratojen muodostamista liikennekäytävistä, joita yhdistää poikittaissuunnassa Kehä III ja valtatie 25. Myös Helsinki-Vantaan lentoaseman seutu sekä tulevan Kehä IV:n varsi on teollisuuden ja logistiikan kannalta merkittävää aluetta. Eri toimialojen sijainnissa on havaittavissa selviä muutossuuntia. Vaikka noin 60 % yrityksistä aikoo jatkaa toimintaansa nykyisellä sijaintipaikalla, niin kolmasosa aikoo laajentaa toimintaansa nykyisen sijaintipaikan ohella myös muualla. Osa yrityksistä ei voi laajentaa toimintaa nykyisellä sijaintipaikalla ja osa on siirtämässä toimintaansa osittain tai kokonaan muualle (10-15 % yrityksistä). Erityisesti logististen palveluyritysten osalta korostuu se, että toiminnan laajentaminen on mahdotonta nykyisellä sijaintipaikalla ja toimintaa ollaan siirtämässä kokonaisuudessaan muualle. Tontti- ja toimitilatarjonnan osalta yrityksistä suurin osa (1/3) tarvitsee valmiita toimintatiloja vuokrattavaksi. Vuokrattavien toimintatilojen tarve kasvaa voimakkaasti sisäkehille tultaessa ja tonttimaan tarve ulommille kehille mentäessä. Toimintaympäristön ja maankäytön tarjonnan osalta voidaan todeta, että vapaata tuotantotyyppistä toimitilaa on tarjolla niukasti koko alueella. Sen sijaan toimistotilaa on tarjolla kysyntää vastaavasti. Myös rakentamiskelpoista tonttimaata tai nopeasti tonteiksi kaavoitettavaa maata on tarjolla runsaasti ja suurillekin toimijoille on räätälöitävissä nopeasti sopiva toimipaikka. Uudenmaan eteläisissä osissa korostuvat vaatimukset toiminnan työpaikkavaltaisuudesta ja ympäristöllisistä tekijöistä. Pohjoisissa osissa on valmiuksia ottaa vastaan lähes kaiken tyyppistä yritystoimintaa. Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 9

11 Vuosaaren sataman vaikutukset Uudenmaan liikenteeseen ja liikenneverkon kehittämistarpeisiin Satamaliikenteen siirtyminen Helsingin kantakaupungin alueelta Kehä III:n päähän parantaa satamayhteyksiä keskeisimpiin maaliikennesuuntiin tuntuvasti ja siirtää sataman tavaraliikennettä merkittävissä määrin Helsingin kantakaupungin ympäristöstä Kehä III:lle ja erityisesti sen itäosiin. Tavaraliikenteen määrä lisääntyy Kehä III:n itä- ja keskiosalla %, kun taas Kehä I:n länsiosissa kuorma-autoliikenne vähenee (noin 10 %). Vuoden 2010 ennustetilanteessa Vuosaaren satamasta Kehä III:lle suuntautuu noin ajon/vrk henkilö- ja pakettiautot mukaan lukien. Tällöin Kehä III:n keskiosa (Vantaankoski - Pakkala) ruuhkautuu merkittävästi, mikäli jakson parantamishankkeita ei ehditä toteuttaa sitä ennen. Ruuhkautuminen ei kuitenkaan erityisesti johdu satamaliikenteestä, vaan muun liikenteen kasvusta. Lisäksi valtateiden 3 ja 4 jaksojen ruuhkautuminen heti Kehä III:n pohjoispuolella saattavaa aiheuttaa myös satamaliikenteelle haittaa aamu- ja iltapäivähuippujen aikana. Myös muualla tieverkolla ruuhkat voivat aiheuttaa ajoittaisia haittoja sataman liikenteelle Pääkaupunkiseudun liikenteen ruuhkautuminen saattaa haitata koko alueen kehitystä ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi satamaan tulee toteuttaa myös riittävät joukkoliikenneyhteydet esimerkiksi jatkamalla metroa satama-alueelle. Työvoiman saatavuutta kehittyvälle Kehä III - Kehä IV-vyöhykkeelle tulee edistää varmistamalla alueelle riittävät seudulliset joukkoliikenneyhteydet. Satamatoimintojen keskittäminen vahvistaa kuljetusvirtoja, mikä yhdessä hyvän rautatieyhteyden kanssa parantaa rautatiekuljetusten kilpailuedellytyksiä. Satamatoimintojen keskittymien mahdollistaa myös uusien terminaaliratkaisujen kehittämisen. Erityisesti tämä tuo mahdollisuuksia uuden sisämaanterminaalin toteutumiselle, joka voisi nostaa rautatieliikenteen osuuden Vuosaaren sataman lähtevistä ja saapuvista kuljetuksista jopa 2-3-kertaiseksi nykyisestä. Sisämaanterminaaliratkaisulla pyritään ensisijaisesti lisäämään satamatoiminnan sujuvuutta siirtämällä kuljetusyksiköiden käsittelyä pois satama-alueelta erilliselle sisämaahan perustettavaan intermodaalikuljetusterminaaliin. Tällainen terminaali edellyttää rautatieyhteyden lisäksi korkeatasoista tieliikenneyhteyttä, joten terminaaliratkaisun yhteydessä on varmistettava myös tieliikenneyhteyden toteuttaminen ja kapasiteetin riittävyys. Uudenmaan alueella sisämaanterminaalin potentiaalisimmat sijoittumiskohteet ovat Kerava ja Riihimäki. Tavaraliikenteen siirtyminen raiteille vähentää tieliikenteen kuormitusta ja ympäristöhaittoja. Satamasta Tampereelle ja muualle länteen päin suuntautuva tavaraliikenne ja keskisen Uudenmaan tuotantoon ja logistiikkaan liittyvä yritystoiminta edellyttävät poikittaisten ja diagonaalisten yhteyksien (Kehä IV:n ja Hyvinkää - Järvenpää - tieyhteys) kiireellistä kehittämistä. Mikäli sataman rautatiekuljetukset kasvavat voimakkaasti, tulee varmistaa myös rautatieliikenteen kapasiteetin riittävyys sekä rataverkolla että satama-alueella. Uudenmaan logistisen toimintaympäristön kehittämisratkaisut Uudenmaan toimintaympäristön ja logistisen kehittämisen painopistealueiksi Vuosaaren sataman näkökulmasta voidaan nostaa kuusi kehittämiskokonaisuutta. Kaksi ensimmäistä kehittämistoimenpidepakettia liittyvät sijainnin hallintaan ja muut ovat alueellisia kehittämiskokonaisuuksia. Sijainnin hallinnan kehittämisen toimenpiteitä ovat yritystoiminnan sijoittumisen yleiset suuntaviivat ja suositukset logistisesta näkökulmasta toimintaympäristön tietojärjestelmä. Alueellisia kehittämistoimenpidekokonaisuuksia ovat Vuosaaren satama- ja yritysalue Kehä III IV:n vaikutusalueet Riihimäki Hyvinkää alue Mäntsälän (Kapuli) alue. 10 : Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

12 Yritystoiminnan sijoittumisen yleiset suuntaviivat ja suositukset logistisesta näkökulmasta luovat suuntaviivat ja ohjaavat alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Suositusten tulee pohjautua alueen yhteiseen strategiaan, jonka tavoitteena on profiloida alueiden elinkeinoelämää siten, että syntyy elinvoimaista, eri alueille soveltuvaa verkottunutta yritystoimintaa. Alueiden kuntarajat ylittävän suunnittelun ja ohjauksen tavoitteena on siirtyä kuntien välisestä kilpailusta maakunnalliseen kumppanuuteen ja yhteistoimintaan. Toimivan strategian luominen edellyttää elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja yritystoiminnan kehittämistarpeiden tuntemusta sekä julkisen sektorin sitoutumista toimintaedellytysten kehittämiseen. Kokonaisvaltaisessa kehittämisessä voidaan hyödyntää toimintaympäristöprofiili-työkalua. Toimintaympäristön tietojärjestelmän luominen edistää kuntarajat ylittävän tiedon hyödyntämismahdollisuuksia kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja eri osapuolten välisessä yhteistoiminnassa. Yritystoiminta tarvitsee erityisesti verkottumisen ja sijoittumisen tueksi keskitettyjä tietojärjestelmäpalveluita kunta- ja toimijakohtaisten erillisjärjestelmien rinnalle. Myös maankäytön, infrastruktuurin ja joukkoliikennepalveluiden suunnittelu sekä alueellisten toimintaedellytysten kehittäminen edellyttävät kuntarajat ylittävät tiedon hallintaa. Järjestelmän tavoitteena on edistää ja helpottaa yritysverkostojen muodostumista ja kehittymistä, edistää ja helpottaa yrityksiä niiden sijoittumiskysymyksissä, tehostaa kuntarajat ylittävää suunnittelua sekä helpottaa rakentajien ja kiinteistöyhtiöiden ja -sijoittajien toimintaa. Toimintaympäristön tietojärjestelmän tulisi olla toiminnallisesti kevyt, olemassa oleviin tietokantoihin perustuva järjestelmä, joissa tietoa ei tallenneta uudelleen. Järjestelmä voidaan toteuttaa osina, jolloin maankäyttöön ja yritystoimintaan liittyvät toiminnot ovat keskeisimmät. Keskeisimmät osapuolet kehitystyössä ovat kuntien maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelijat sekä yritys- ja elinkeinopalveluiden tuottajat. Kuntarajat ylittävä, maakunnallinen järjestelmä luo alueellista kilpailuetua osittainkin toteutettuna (esim. portaalihanke). Vuosaaren sataman ja logistiikka-alueen toiminnalliselta suunnittelulta on edellytettävä, että satamaan sijoittuvien toimijoiden ja toimintaympäristövaateiden pitää läheisesti tukea sataman roolia ja toisiaan. Nopea läpimenoaika ja tehokas alueen ja sen tilojen käyttö ovat keskeisiä toiminnallisia tavoitteita. Sataman roolia ja tavoitteistoa tukevat mm. seuraavat toimenpiteet: Sataman välttämättömien perustoimintojen jälkeen vapaat yritysalueen toimijat ja tilat tulee suunnata harkiten toimimaan tehokkaasti kokonaisuutta hyödyntäen. Sijainnin satamassa pitää tuottaa erityistä lisäarvoa verratessa sijaintia kehä III/IV:n alueeseen. Tyhjien suuryksiköiden osuutta ja kiertoa on tehostettava viennin ja tuonnin tasapainoisuutta kehittäen niin sataman ulko- kuin sisäpuolellakin. Ulkopuolella edellytetään vientiin ja tuontiin liittyvien toimijoiden sijoittumista keskitetysti läheisille alueille ja sisäpuolella soveltuvaa toimijarakennetta. Raideliikenteessä toiminnan on painotuttava kokojuniin sisämaanterminaalia hyödyntäen. Tiekuljetukset on ajoitettava ja ohjattava tarkasti tarpeen mukaisesti. Tehokas ja menestyvä satama tarvitsee niin meriliikenteessä kuin maaliikenteessäkin mahdollisimman hyvän tasapainon viennissä ja tuonnissa. Sisämaan puolella tasapainon ratkaisevat palveltavat asiakkaat ja asiakassegmentit sekä näiden yhteensopivuus. Sataman yritysalueen profiloitumisella pitäisi myös tukea tätä synergiaa. Vapaa ja kontrolloimaton markkinahakuinen sijoittuminen voi johtaa tasapainon heikentymiseen, varsinkin kun toimintatilat ovat kuitenkin niukkuustekijä. Yritysten sijoittumisessa on pidettävä erityinen huoli sijoittumisen kokonaisohjauksen säilymisestä: kysyntä ei saisi ohjata tarjontaa. Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 11

13 Kehä III - IV:n vaikutusalue eli Kehä III:lta pohjoiseen ulottuva Vantaan, Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kuntien alueelle painottuva seutu on keskeisin logistinen toiminta- ja kehittämisalue Vuosaaren sataman näkökulmasta. Aluetta pitää kehittää kokonaisuutena, jossa toimijoiden muodostama palvelutarjonta- ja alihankintaverkosto tukee kaupan ja teollisuuden toimintaedellytyksiä. Alueen tulee palvella pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ohella koko valtakuntaa tukijalkanaan lentoaseman ja uuden sataman luomat rahtiliikenteen mahdollisuudet. Näitä tavoitteita tukevat seuraavat toimenpiteet: Edullisen ja osaavan työvoiman saatavuus on turvattava henkilöstön olosuhteita (asuminen) ja henkilöliikennepalveluita (henkilöauto ja joukkoliikenne) parantaen. Lentokentän lähialueet suunnataan lentorahtitoimintaan. Eteläiset alueet suunnataan tavaraliikenteen terminaaleille ja logistiikkakeskuksille, joiden päämarkkinat ovat Kehä III:n sisäpuolella. Kehä IV:n alueet (Vantaa ja Tuusulan Focus) keskitetään lisäarvoa tuottavalle logistiselle palvelutuotannolle kytkemällä ne tiiviisti yhteen Aviapolis-alueen ja lentokenttäpalveluiden tarpeisiin. Pohjoiset alueet soveltuvat toiminnalle, jossa päämarkkinat ovat kautta Suomen. Järvenpään metalliklusterin toimintaedellytyksiä parannetaan luomalla edellytyksiä alihankintateollisuuden kasvulle lähialueilla ml. Jokelan pienteollisuusalue sekä parantaen teknistä koulutusta ja poikittaisyhteyksiä. Lahdenväylän lähialueet soveltuvat korkean teknologian vientitoimintaan hyvien satamaja lentoliikenneyhteyksien takia. Keravan ja Tuusulan seudulla on mahdollisuudet muodostua Vuosaaren sataman rautatieliikenteen sisämaaterminaalin sijaintipaikaksi. Hakkilan aluetta tulee kehittää sijaintinsa takia Vuosaaren satamaa täydentävänä toiminta-alueena eräänlaisena maantieliikenteen sisämaanterminaalina. Liikenneinfrastruktuurin osalta erityisesti tieverkostoa tulee parantaa pääväylillä (Kehä III) puuttuvilla poikittaisilla yhteyksillä (Kehä IV ja pohjoisempi yhteys Lahdenväylältä Hämeenlinnan väylälle). Alueen tieyhteys satamaan on erityisesti pidettävä erittäin sujuvana. Vaarallisten aineiden ja erikoiskuljetusten reitit on keskeinen kehittämiskohde Vantaan alueella. Tieliikenteen terminaalipalveluita ja varastojen lisäarvopalveluita tulee kehittää. Kierrätys- ja jätepalveluita tulee parantaa logistiikkakeskusten tarpeisiin. Toimitila- ja tonttitarjontaa pitää kehittää nopeasti reagoivaksi ja joustavaksi. Riihimäki-Hyvinkään aluetta tulee jatkossakin kehittää kokonaisuutena, jossa hyödynnetään alueen keskeinen sijainti koko Suomen mittakaavassa. Keskeisen sijaintinsa ansiosta alue on potentiaalinen sijoittumiskohde sekä sellaisille yrityksille, joilla on vain yksi logistinen toimipiste (esim. keskusvarasto tai lähettämö) että tilaa vievän kaupan yksiköille. Raskas ja tilaa vievä teollisuus on nähtävä alueellisena mahdollisuutena. Näitä tavoitteita tukevat seuraavat toimenpiteet: Alueen elinkeinorakenteen vahvistaminen nykyistä klusteriajattelua (nosto- ja siirtolaitevalmistus, raskas metalliteollisuus, logistiset palvelut, kierrätys- ja jätehuoltopalvelut) syventäen ja laajentaen Erityisesti on kehitettävä sellaisia alihankintaja sopimusvalmistuspalveluita, jotka tukevat logistiikkakeskittymän syntyä (esim. intermo- 12 : Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

14 daali- ja rautatiekuljetuksiin liittyvät huoltoja kunnossapitopalvelut). Kierrätyksen osalta mahdollisuuksia tarjoavat sekä logistiikan että materiaalinkäsittelyn hallinta. Logististen palveluiden osalta Vuosaaren sataman toimintaa täydentävän sisämaanterminaalin sijoittumisen edistäminen Riihimäelle. Tämä on alueelle merkittävä mahdollisuus, johon tulee panostaa aktiivisesti. Toimintaedellytysten osalta klustereita palvelevien alihankinta- ja sopimusvalmistusyritysten sijoittumisen edistäminen alueelle (erityisesti toimitilatarjontaa kehittämällä) Liikenneinfrastruktuurin osalta tieverkoston kehittäminen (Järvenpää - Hyvinkää-yhteys, radanvarsitien parantaminen (itäinen ohikulkutie)) sekä ns. Riihimäen eteläinen kehää vt 3:lta kt 54:lle (Orilammen orsi), mikäli sisämaanterminaali sijoitetaan alueelle Henkilöstön olosuhteiden osalta erityisesti tontti- ja asuntotarjonnan kehittäminen hyvien yhteyksien päässä Mäntsälän aluetta tulee kehittää uutena teollisuuskeskittymänä ja kuljetusten solmukohtana (mm. olemassa olevien ja laajennettavien klustereiden pää- ja alihankkijaverkostot, suuret maantiekuljetusterminaalit, tuonti- ja vientitoiminta, varastot ja näitä täydentävät lisäarvopalvelut). Näitä tavoitteita tukevat seuraavat toimenpiteet: Alueen elinkeinorakenteen vahvistaminen nykyistä teollista perinnettä (metalli, rakentaminen, kuljetus) syventäen ja laajentaen sekä jalostusarvoa nostaen. Erittäin tärkeä kehittämiskohde on alihankintaverkostojen kehittäminen ja verkottuneisuuden ja klusteritoiminnan syventäminen ja laajentaminen metalli-, rakennus- ja kuljetusklustereista mm. huolto- ja kunnossapito- sekä meriklustereihin Vuosaaren sataman toimintaa täydentämään Uusileimaisten ja lisäarvoa tuottavien logististen palveluiden sijoittumisen edistäminen alueelle (esim. tilaa vievien kausituotteiden valmistus ja tuonti sekä kierrätys- ja jätehuoltopalvelut) Työvoiman osalta ammatillisen osaamisen suuntaaminen tukemaan alueen kehittyvää elinkeinorakennetta ja työvoiman saatavuuden parantaminen asuntotonttitarjontaa lisäämällä. Toiminnan puitteiden osalta toimitilatarjonnan ja tietoverkkojen ja -liikenteen kehittäminen erityisesti PK-yritystoimintaa ja verkostoitumista tukemaan. Henkilöliikenteessä raideliikenteen osalta riittävän junaliikennetiheyden varmistaminen. Uudenmaan logistisen kilpailukyvyn uhkatekijät Uudenmaan logistisen kilpailukyvyn kehittymisen kannalta suurimmiksi uhkiksi voidaan nostaa seuraavat tekijät: Liikennehankkeiden toteuttamisen viivästyminen (erityisesti kehäväylät ja poikittaisyhteydet) Osaavan työvoiman puute (erityisesti teollisuus- ja logistiikkatoimialoilla) Teknologisen osaavuuden ja valmiuksien puute Elinkeinorakenteen hajautuminen ja vahvojen osaamisklustereiden heikkeneminen Kuntien välisen strategisen ja operatiivisen tason yhteistyö sekä riittämättömät puitteet yhteistoiminnan kehittämiselle Henkilöstön olosuhteet (erityisesti asuminen ja työmatkaliikenne) Vuosaaren sataman mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten takaamiseksi tulisi suunnitteluvaiheessa pitää erityistä huolta sataman yritysalueen ja satamaa ympäröivien logistiikka-alueiden (erityisesti Kehä III - Kehä IV-alueet) toimintojen yhteensovittamisesta ja lisäarvon tuottamisesta satamatoiminnan näkökulmasta. Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) : 13

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 ISBN 978-952-448-401-5 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot