Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Aika klo 18:00-19:52 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Kultuurilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo v Kulttuurilautakunnan asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät Järjestöjen valokopiointi v Kaupungin edustajat vuoden 2015 tapahtumissa 6 5 Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 syksyn avustuserän jakamista koskeva 7 oikaisuvaatimus 6 Meijerin tilojen käyttö Leineperin ruukilla 9 7 Kulttuuritoimen tehtävien hoito 12 8 Ulvilan pääkirjaston aukioloajan muutos 13 9 Viranhaltijapäätöksiä Tiedoksi Jäsenien esitykset Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 17

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Kokousaika klo 18:00-19:52 Kokouspaikka Kaupungintalo Läsnä Fernandez Georges jäsen 18:00-19:52 Kiuru Jarmo varapuheenjohtaja 18:00-19:52 Pohjavirta Hannele jäsen 18:00-19:52 Ruohomäki Rami jäsen 18:00-19:52 Ruohonen Ritva jäsen 18:00-19:52 Suni Cené puheenjohtaja 18:00-19:52 Viitakoski Jaana jäsen 18:00-19:52 Toikka-Haldin Hilpi pöytäkirjanpitäjä 18:00-19:52 Kiuru Charlotta nuorisovaltuuston edustaja 18:00-19:52 Palonen Tero varajäsen 18:00-19:52 Poissa Vainio Joel nuorisovaltuuston edustaja Viljanen Jarkko kaupunginhallituksen edustaja Jokinen-Anttila Leena Kankaanpää Ville kaupunginhallituksen puheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Ritva Ruohonen ja Jaana Viitakoski. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Cene Suni Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Hilpi Toikka-Haldin Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Ritva Ruohonen Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Jaana Viitakoski Allekirjoitus Todistaa Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Kultuurilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo v Kulttuurilautakunta 1 Ulvilan hallintosäännön 5 :ssä todetaan pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävillä pitämisestä seuraavaa: "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on tiedotettu." Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kulttuurilautakunta päättää ja ilmoittaa, että sen kokouksista laadittu pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana toisena kaupunginviraston aukiolopäivänä. Esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla Päätökset-hakemistossa. Hyväksyttiin. Kaupunginvirasto. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät 2015 Kulttuurilautakunta 2 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellytetään, että tulosalueesta vastaavan toimielimen tulee määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kulttuurilautakunta päättää, että sen ostolaskujen hyväksyjänä toimivat kirjastotoimen osalta kirjastotoimenjohtaja, varalla kirjastonhoitaja ja sivistysjohtaja, ja kulttuuri- ja museotoimen osalta kulttuurisihteeri, varalla vapaa-aikakoordinaattori ja sivistysjohtaja. Kirjastotoimenjohtajan ja kulttuurisihteerin henkilökohtaiset kulut sekä matkakorvaukset hyväksyy sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan ollessa estynyt hyväksyjänä toimii osastosihteeri. Hyväksyttiin. Kulttuuritoimisto ja kirjastotoimi. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh , ja kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen, puh

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Järjestöjen valokopiointi v Kulttuurilautakunta 3 Ulvilalaisille kulttuurijärjestöille on varattu mahdollisuus otattaa valokopioita kulttuurilautakunnan laskuun kaupungintalon kopiokoneella. Kopioita on saanut ottaa 700 mustavalkoista kopiota vuodessa, ja järjestöjen kopioinnista aiheutuneet kulut on osoitettu kulttuurilautakunnalle. Nuoriso- ja liikuntatoimerlla on vastaavanlainen käytäntö oman toimialansa järjestöjä varten. Mustavalkokopioinnin kustannukset ovat noin 5 snt / kopio. Kopiointioikeus on perusteltua säilyttää sellaisilla järjestöillä, joiden toiminta on sen mukaista, kuin Laissa kunnallisesta kulttuuritoiminnasta säädetään, eli taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä paikallisen perinteen vaalimista ja edistämistä. Viime mainittu tarkoittaa tässä yhtreydessä arkisto- ja esinekokoelmia ja suullista perinnetietoa tallentavia yhdistyksiä, joiden toiminnan pääasiallinen tarkoitus tämä tallennustyö on. Niin ikään on kopiointituen piirissä syytä säilyttää eläkeläisjärjestöt sekä sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöt. Etu koskee niitä järjestöjä, joiden kotipaikka on Ulvilan alueella. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kulttuurilautakunta päättää myöntää oikeuden 700 maksuttomaanmustavalkoiseen valokopioon ulvilalaisille taide- ja kulttuuriyhdistyksille sekä eläkeläisjärjestöille ja sotaveteraani- sekä sotainvalidiyhdistyksille. Kopioiden toimitusajaksi varataan viisi (5) arkipäivää. Työtilanteen salliessa kopiot voidaan toimittaa nopeamminkin. Hyväksyttiin. Kulttuuritoimisto. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Kaupungin edustajat vuoden 2015 tapahtumissa Kulttuurilautakunta 4 Kaupunginhallitus nimeää vuosittain edustajat säännöllisesti toistuviin tilaisuuksiin, joissa kaupungin edustajan puheenvuoroa ja/tai läsnäoloa edellytetään. Näitä tilaisuuksia ovat tänä vuonna: Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus : Tervehdys. Tilaisuuden muoto on vielä avoin. Ulvila-päivät : Sunnuntaina 2.8. seppeleenlaskut jumalanpalvelusten jälkeen Ulvilassa ja Kullaalla, mikäli jumalanpalvelukset toimitetaan kirkoissa (1 seppeleenlaskija Ulvilassa ja 1 seppeleenlaskija Kullaalla). Itsenäisyyspäivä : Seppeleenlasku kirkonmenojen jälkeen (4 seppeleenlaskijaa Ulvilassa ja Kullaan seppeleenlaskija). Itsenäisyyspäivän juhla: Lipunkantaja ja kaksi lippuairutta kantamaan Ulvilan lippua. Tervehdyssanat. Satunnaisten tilaisuuksien edustajat päätetään erikseen tai kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan. Valmistelija: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin Kulttuurisihteeri: Kulttuurilautakunta päätää esittää kaupunginhallitukselle, että se valitsee kaupungin edustajat yllä lueteltuihin tilaisuuksiin. Hyväksyttiin. Lähetetään kaupunginhallitukseen käsiteltäväksi. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 syksyn avustuserän jakamista koskeva oikaisuvaatimus Kulttuurilautakunta 5 Kulttuurilautaunta on kokouksessaan päättänyt kulttuuritoimen syksyn avustuserän jaosta. Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry. on toimittanut asiasta kulttuurilautakunnalle oikaisuvaatimuksen, joka kuuluu seuraavasti: Anomme oikaisua Ulvilan kulttuurilautakunnan Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistykselle maksettavasta yleisavustuksesta ja kohdeavustuksesta. Yhdistykselle ei myönnetty lainkaan yleisavustusta ja kohdeavustusta vain 300 vuonna Aikaisempina vuosina yhteisavustusmäärä on ollut noin Lautakunnan myöntämättä jättämisen päätös oli täysin käsittämättömän perusteeton. Vihjailtiin yhdistyksen varakkuudesta tarkemmin erittelemättä. Yhdistys toimii rehelliseltä pohjalta ilmoittaen lakisääteisesti taloudestaan. Toiminnasta saatava tulo käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan, sillä ei yhdistyksen jäsenet tee ulkomaan ryyppyretkiä, niin kuin useat kulttuurilautakunnan tukemat yhdistykset. Ei voi olla niin, että vireästä toiminnasta Ulvilan matkailun ja kulttuurin hyväksi sakotetaan. Anomme, että kulttuurilauta korjaa tämän vuoden avustusrahojen jaossa tapahtuneet virheet. Haluamme, että meille myönnetään esittelijän esittämät avustukset yleisavustus 800 ja kohdeavustus Oikaisuvaatimus on saapunut lain määräämän ajan sisällä päätöksen tiedoksisaannista. Kulttuurilautakunnan yksimielinen päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä eikä siten ole virheellinen. Yhdistysten kirjanpito ei ole sellaista julkista materiaalia, jota voitaisiin kommentoida julkisissa päätösteksteissä, mutta kulttuurilautakunnan esittämät perustelut ovat linjassa yhdistyksen toimittaman tuloslaskelman ja taseen kanssa. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kulttuurilautakunta päättää pitää voimassa tekemänsä päätöksen. Tämän pykälän käsittelyn alkaessa kulttuurilautakunnan jäsen Rami Ruohomäki ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään asiaa sekä tässä pykälässä että pykälässä nro 6, ja poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alkamista klo 18:21. Hänen tilalleen asiaa

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta käsittelemään saapui varajäsen Tero Palonen. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kulttuurilautakumnta päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen sekä evätä avustukset lukuun ottamatta 300 :n kohdeavustusta, koska yhdistyksen harjoittama liiketoiminta on voitollista. Tiedoksi Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:lle. Toimeenpantavaksi kulttuuritoimistoon. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Meijerin tilojen käyttö Leineperin ruukilla 24/ /2015 Kulttuurilautakunta 6 Ulvilan kaupunginhallitus on kokouksessaan irtisanonut Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen kanssa solmitun Leineperin infon hoitosopimuksen. Irtisanominen on tapahtunut sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on käsitellyt Leineperin alueen yrittäjiltä saamaansa, toimitettua palautetta, jonka mukaan yrittäjät ovat tyytymättömiä ruukin infotoiminnan hoitoon ja kokevat infopistettä hoitavan yhdistyksen rikkovan yhdistyksen ja kaupungin välisen sopimuksen sisältöä ja periaatteita. Kokouksessaan kaupunginhallitus on päättänyt, että Leineperin ruukkialueen infotoiminta siirtyy kokeiluluontoisesti Ulvilan kaupungin omaksi toiminnaksi, josta vastaa kylä- ja markkinointikoordinaattori. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:lle osoitetaan ruukin alueelta erikseen sovittavat, yhdistyksen toimintaan soveltuvat toimitilat siten, että se voi infotoimintaa lukuun ottamatta jatkaa niitä muita toimintaoja, joita sillä on tähänkin asti alueella ollut. Liitteessä liite 4 on Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistykselle ennen kaupunginhallituksen päätöstä toimitettu kannanottopyyntö. Yhdistys on vastannut kannanottopyyntöön, että se ei voi tähänastisen kokemuksen perusteella hyväksyä esitettyä ehdotusta. Lisäksi yhdistys on esittänyt, että olemassa ollut sopimus oli yhdistyksen mielestä toimiva, mutta lisäksi kaupunki voisi järjestää yrittäjille erillisen tilan, missä nämä voisivat pitää tuotteitaan vierailijoiden tavoitettavissa, ja että lisäksi info ja yrittäjät kokoontuisivat sesonkiaikoina viikottain ja muina aikoina kerran kuussa yhteiseen neuvonpitoon tiedonkulun helpottamiseksi. (Kaupunginhallitus ) Leineperin infon hoito on siirtynyt kaupungin omaksi toiminnaksi lähtien. Alueen yrittäjät ovat lähettäneet kulttuurilautakunnalle

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta päivätyn kirjeen, joka on esityslistan liitteenä Liite 2. Kulttuurilautakunnan johtosäännön mukaan Ulvilan kaupungin omistamat rakennukset Leineperin ruukilla ovat kulttuurilautakunnan hallinnassa ja niiden käytöstä päättää kulttuurisihteeri. Asian luonteen vuoksi ja koska yrittäjien kirje on osoitettu kulttuurilautakunnalle, on syytä, että kulttuurilauutakunta tekee asiassa päätöksen. Leineperissä olevat tilat on listattu liitteeseen, Liite 3. Liittestä käy ilmi, että lämpimiä tiloja (kaupunginhallituksern tarkoittamat, yhdistyksen toiminnalle sopivat tilat) Leineperin ruukin alueella Ulvilan kaupungin omistuksessa on vanha koulu. Siellä vapaana oleviin tiloihin voitaisiin sijoittaa neljän hengen toimisto sekä useamman hengen taukotila Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen kaikkien muiden toimintojen jatkumisen turvaamiseksi. Vaihtoehtoisesti yhdistys voisi halutessaan siirtyä myös Kangasniemen urheilumuseoon, jossa se toimi ennen meijerirakennuksen kunnostamista. Koululla sijaitsevat tilat ovat paitsi avarammat, valoisammat ja tarkoituksenmukaisemmat, myös sikäli paremmat, että tiloihin voidaan järjestää pienimuotoinen keittiötila, tilassa on työntekijöiden käytettävänä useampi suihku ja myös useampi wc, mikä palvelee yhdistyksen työllistämistoimintaa. Yrittäjien kirjeestä ilmenee, että infoa ja meijeritilaa on suunniteltu käytettäväksi alueella järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ensimmäisen kerran jo , jolloin se tarvittaisiin valmisteluja varten jo muutamaa päivää aikaisemmin. Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys on kuitenkin neuvotellut suullisesti jatkoaikaa jatkaakseen toimintaansa meijerin infotilassa, eikä ole vielä muuttanut toimintaansa muihin tiloihin. Koululla sijaitsevista tiloista yhdistys on kieltäytynyt vedoten niiden syrjäiseen sijaintiin. Koululla on jo parina vuotena järjestetty Metallitaideviikot ja Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailu. Koulu on myös ollut käytössä alueen yrittäjien järjestämissä tilaisuuksissa ja sitä käyttävät muutkin alueella toimivat yhdistykset, eikä sen sijainti ole ollut ongelma. Tila sopii erinomaisesti toripäivien järjestelyihin ja Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen muihin toimintoihin. Toripöytiä voi edelleen toistaiseksi säilyttää meijerirakennuksessa niille osoitetussa tilassa. Tilan vuokraaminen jatkossa yritystilaksi on kuitenkin mahdollista. Kotiseutu- ja Museoyhdistys, opasyhdistys samoin kuin alueella toimivat muut opastajat ottavat opastettavat ryhmät edelleen vastaan infossa kuten tähänkin saakka. Kaupunki tarjoaa

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta yhdistykselle kaikki mahdollisuudet sen toiminnan normaaliin jatkumiseen alueella. Ainoa poikkeus on infon hoito, joka on siirretty kaupungin omaksi työksi. On poikkeusjärjestely, että kaupunki tarjoaa yhdistykselle toimitilat liitteessä 4 osoitetulla tavalla. Näin halutaan turvata mm. toripäivien jatkuminen, yhdistyksen museotoiminta ja muu yhdistyksen varsinainen toiminta. Normaali käytäntö on, että yhdistys hankkii ja kustantaa toimitilansa itse, mikäli sellaisia tarvitsee. Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry. voi, mikäli kokee koulun liian syrjäiseksi paikaksi, halutessaan toimia myös Kangasniemi-museolta käsin, joka myös on lämmitettävä tila. Jotta alueen muiden toimijoiden toiminta voi jatkua normaalisti, on meijerin juustokellari ja infotila saatava kaupungin omaan käyttöön viimeistään Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kulttuurilautakunta päättää ilmoittaa Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:lle, että sen on tyhjennettävä infotilasta tavaransa mennessä. Yhdistykselle osoitetaan uudeksi toimitilaksi kaksi huonetta vanhalta koululta. Vaihtoehtoisesti yhdistys voi halutessaan käyttää toimitiloinaan muita tiloja, joissa sillä jo on toimintaa, kuten Kangasniemi-museota. Tarvittaessa kulttuurisihteeri ja lautakunnan puheenjohtaja voivat neuvotella yhdistyksen kanssa käytännön järjestelyistä, jotta muutto ja muut mahdollisesti siihen liittyvät järjestelyt sujuisivat mahdollisimman vaivattomasti. Kulttuurilautakunnan toive on, että jokainen alueen toimija voi mahdollisimman pian palata normaalin toimintansa pariin ja jatkaa työtään häiriöttä. Kulttuurilautakunnan jäsen Rami Ruohomäki oli edelleen jäävinä poissa tätä asiaa käsiteltäessä. Hänen tilallaan asiaa käsittelemässä oli varajäsen Tero Palonen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyn päätyttyä jäsen Rami Ruohomäki saapui uudelleen kokoukseen klo 19:20. Tiedoksi Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:lle. Toimeenpantavaksi kulttuuritoimistolle. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Kulttuuritoimen tehtävien hoito Kulttuurilautakunta 7 Kulttuurisihteeri on ollut osa-aikaeläkkeellä lähtien, ja hänen työaikansa on eläkepäätöksen mukaan 50 % normaalista työajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa kymmentä (10) työpäivää kuukaudessa. Kulttuurisihteerin tehtäviin kuuluu mm. kulttuurilautakunnan kokousten valmistelu ja pöytäkirjan pitäminen kulttuurilautakunnan kokouksista. Lisäksi kulttuurisihteerillä on laaja-alaisia tehtäviä mm. tapahtumien järjestäjänä, koordinaattorina ja kulttuurilautakunnan julkaisujen toimittajana. Lisää työtä tuovat museotoimeen liittyvien asioiden koordinointi yhdessä museoamanuenssin ja kylä- ja markkinointikoordinaattorin kanssa. On selvää, ettei puolittuneella työajalla ole mahdollista suoriutua ennestäänkin lisääntyneestä työmäärästä. Kulttuurilautakunta on ilmaissut toiveenaan, että kulttuurisihteeri voisi keskittyä lautakunnan toiminnan ydinalueisiin, ja hänen avukseen palkattaisiin vähintäänkin UIvilan juhlavuoden 2015 ajaksi kokopäivätoiminen kulttuurityöntekijä, joka hoitaisi soveltuvin osin lautakunnan päätösten toimeenpanoa ja juoksevia asioita, rutiiniluonteisia töitä sekä asiakaspalvelua, milloin kulttuurisihteerillä ei ole siihen mahdollisuutta. Sivistysosastolla ja vapaa-aikatoimessa on erittäin niukasti henkilöresursseja, eikä työhön ole osoittaa henkilöä osaston sisällä. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Cene Suni ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kulttuurisihteeri esittää kaupunginhallitukselle, että sille myönnettäisiin lupa palkata vuoden 2015 ajaksi kulttuurityöntekijä edellä esitellyin perustein. Hyväksyttiin yksimielisesti. Käsiteltäväksi kaupungihallitukseen. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Ulvilan pääkirjaston aukioloajan muutos 21/ /2015 Kulttuurilautakunta 8 Ulvilan kirjaston henkilöstötilanne on muuttunut alkaen, kun pitkäaikainen kirjastonhoitaja jäi eläkkeelle. Tointa ei toistaiseksi ole voinut täyttää johtuen kaupungin taloustilanteessa. Tämän vuoksi kirjaston lauantaikäytäntöjä pitää muuttaa. Nyt lauantaista yritetään selviytyä yhdellä työntekijällä aiemman kahden sijasta. Aukioloaikaa pitää myös lyhentää tunnilla, eli uusi aika on Tämä onkin yleinen käytäntö saman kokoisissa kunnissa ympäri Suomea. Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja: Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen. Ulvilan pääkirjasto on auki lauantaisin Kesäkuukausina kirjasto on lauantaisin suljettu entiseen tapaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kirjastotoimi. Lisätietoja: Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen, puh

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Viranhaltijapäätöksiä Kulttuurilautakunta 9 Kulttuurilautakunnalle esitetään seuraavat kulttuurisihteerin päätöspöy täkirjat, jotka ovat nähtävinä kokouksessa: Kulttuurisihteeri: Kulttuurilautakunta hyväksyy toimeenpantaviksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Viranhaltijapäätöksiä ei ollut. Kulttuurisihteerin esityksestä lautakunta myönsi kulttuurisihteerille valtuudet neuvotella yhdessä vapaa-aikakoordinaattorin kanssa Lions Clun Ulvila ry:n järjestämien Hansa-markkinoiden ohjelmatarjontaan osallistumisesta.

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Tiedoksi Kulttuurilautakunta 10 Kulttuurilautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Ulvilan 650-vuotisjuhlavuoden seuraava suuri tapahtuma on kansanjuhla , Ulvilan kaupunkioikeusasiakirjan allekirjoittamispäivänä, kirjaston aukiolla klo 18. Kulttuurisihteeri: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Jäsenien esitykset Kulttuurilautakunta 11 Kulttuurilautakunnan jäsen Hannele Pohjavirta esitti toivomuksen, että Friitalan Nahkatehtaan vaiheita esittelevä kuvasarja saataisiin Friitala-taloon jo äitienpäivämarkkinoille Puheenjohtaja Cene Suni ehdotti, että Leineperin Teatterille pyrittäisiin löytämään säilystystilaa pukuvarastoa ja tarpeistoa varten. Kulttuurilautakunnan jäsen Georges Fernandez ehdotti, että Leineperin toimijoiden ja kulttuurilautakunnan kesken järjestettäisiin keskustelu- ja tutustumistilaisuus kevään aikana. Jäsen Jaana Viitakoski tiedusteli, onko Ulvila-korusta tehty taiteilijan kanssa sopimusta korujen toimittamisesta. Asiat lähetettiin kulttuuritoimistoon valmisteltaviksi. Kulttuurisihteeri ja museoamanuenssi. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kulttuurilautakunta Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kulttuurilautakunta 12 Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoontumisajoistaan. Kulttuurilautakunta päätti jatkaa kokoontumista kunkin kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Seuraava kokous pidetään Asia esitellään lähemmin seuraavassa kokouksessa. Kulttuuritoimisto. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kulttuurilautakunta PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan ---lautakunta PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät 5 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät Pykälät 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Kulttuurilautakunta Aika 16.09.2015 klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 56 Lausunnon antaminen eräiden museotilojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 61

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 61 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 61 Kulttuurilautakunta Aika 06.05.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Leineperi Savipakari Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 35 Anomus palkkion suorittamiseksi Kullaan kotiseutu-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 47 Kulttuurilautakunta Aika 06.06.2017 klo 18:00-18:55 Paikka Ulvilan pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 32 Järjestöjen valokopiointi v. 2017 49 33 Kuvataidekoulun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupungintalo K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 7 V. 2014 nuorten urheilijoiden palkitseminen 13 8

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20 Kulttuurilautakunta Aika 04.02.2015 klo 18:00-20:20 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 13 Savipakarin vuokraaminen yrittäjälle

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 105 Kulttuurilautakunta Aika 13.12.2016 klo 19:00-19:54 Paikka Cafe Hellman, Tehtaantie 11 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 65 Kirjastoautopalvelun jatkaminen Harjunpäässä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Leineperin info Pitkäjärventie 7 Meijerirakennus, Leineperi

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Leineperin info Pitkäjärventie 7 Meijerirakennus, Leineperi Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Kulttuurilautakunta Aika 14.02.2017 klo 18:00-20:20 Paikka Leineperin info Pitkäjärventie 7 Meijerirakennus, 29320 Leineperi Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Kulttuurilautakunnan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot