MYYTÄVÄNÄ Asuinrakennusoikeus ja suojeltava arvorakennus Turussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYTÄVÄNÄ Asuinrakennusoikeus ja suojeltava arvorakennus Turussa"

Transkriptio

1 MYYTÄVÄNÄ Asuinrakennusoikeus ja suojeltava arvorakennus Turussa Tuloskiinteistöt Oy Erottajankatu 5 A Helsinki Puhelin Faksi

2 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTIETOA 3 KOHTEEN SIJAINTI 4-5 KAKOLAN VANKIMIELISAIRAALA 6 RAKENNUS, VANKIEMIELISAIRAALA 7 RAKENNUSTEKNISET TIEDOT 8 VANKIMIELISAIRAALAN TONTTI (KORTTELI 41) 9-10 KAKOLANMÄEN HISTORIAA RAKENNUKSEN HISTORIAA 13 RAKENNUKSEN NYKYISET TILARATKAISUT 14 KELLARIKERROS KERROS KERROS KERROS 18 LEIKKAUSKUVAT A-A JA B-B 19 LEIKKAUSKUVA C 20 JULKISIVUKUVAT UUDISRAKENNUSKOHDE 23 UUDISRAKENNUSKOHDE (KORTTELI 42) ASEMAKAAVAKUVA 26 MYYNTIPROSESSI 27 TULOSKIINTEISTÖT OY 28

3 PERUSTIETOJA Myytävänä ent. Kakolan vankimielisairaalan vuonna 1908 rakennettu graniittirakennus sekä läheisyydessä sijaitseva kerrostalorakennusoikeus Uudisrakennusoikeus k-m2 ja vankimielisairaalan nykyisessä rakennuksessa arviolta k-m2. Katuosoite: Michailovinkatu 8, Turku Tonttien pinta-alat: (uudisr.) m (vankimielis.) m2 Asemakaavasta lisätietoja jäljempänä Kohteet myydään ensisijaisesti yhdessä. Lisätietoa myyntiprosessista ja myynnin aikataulusta jäljempänä. 3

4 KOHTEEN SIJAINTI Asuinrakennusoikeus Asuinrakennusoikeus ja vankimielisairaala Vankimielisairaala 4

5 KOHTEEN SIJAINTI Suuntaa antava kuva Asuinrakennusoikeus Vankimielisairaala Kakolan keskusvankila 5

6 KAKOLAN VANKIMIELISAIRAALA 6

7 RAKENNUS, VANKIMIELISAIRAALA Rakennus on valmistunut syksyllä 1908 ja otettu käyttöön vuonna Se on saneerattu vuonna Rakennuksen aikaisempi käyttötarkoitus: Hoitoalan kiinteistö (Vankimielisairaala). Rakennusta ympäröi massiivinen suojeltu kiviaita, jossa on leveä teräsportti sekä piha-alue päällysteineen. Rakennus sisätiloineen on suojeltu asemakaavalla (sr-1). Rakennuksen pinta-ala n m 2. Rakennuksessa on yksi maanalainen kellarikerros sekä kolme maanpäällistä kerrosta. Kerrosten vapaa sisäkorkeus on piirustusten mukaan 3,8m ja kellarissa 2,5m. Arkkitehtinä toimi Ernst Albin Kranck Pöyry on tehnyt rakennuksesta teknisen kuvauksen vuonna Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy on tehnyt rakennuksesta rakennushistorian selvityksen ja inventaarion. Molemmat dokumentit ovat saatavana pyydettäessä. 7

8 RAKENNUSTEKNISET TIEDOT Rakennustekniikka Perustustyyppi Rakennuksen runko Ulkoseinärakenne Julkisivupintamateriaali Ikkunatyyppi Kattomuoto Vesikatemateriaali Liikenne- ja pysäköintialueet Ulkorakenteet Maanvarainen Tiiliseinät ja teräbetonivälipohjat tai tiili-/puuvälipohja Tiili Kivi 2-lasinen avattava puuikkuna Harjakatto Teräspelti Vähän, asfalttipinta ja nurmikko Merkittäviä, aluetta ympäröivä massiivinen muuri LVIA-tekniikka Sähkötekniikka ja hissit Lämmitystapa Kaukolämpö Sähkönhankinta Pienjänniteliittymä Lämmönjakojärjestelmä Vesipatterijärjestelmä Sähkönjakelujärjestelmä 4/5-johdinjärjestelmä Vedenhankinta Liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon Varmennettu sähkösyöttö Ei ole Vesijohtojärjestelmä Kupari- ja galvanoitu teräsputkisto Keittiölaitteet Kiinteistöllä ei ole keittiölaitteita Viemäriputkisto Valurautaputkisto muhviliitoksin Paloilmoitusjärjestelmä Osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä Pumppaamot Ei ole Antennijärjestelmä Oma keskusantennijärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Koneellinen tulo/poistoilma lämmöntalteenotolla Rikosilmoitusjärjestelmä Ei ole Jäähdytys Ei koneellista jäähdytystä Videovalvontajärjestelmä Kiinteistöllä ei ole, käyttäjillä mahdollisesti oma järjestelmä Sprinklerijärjestelmä Ei ole Kulunvalvontajärjestelmä Ei ole Rakennusautomaatio Keskitetty säätö- ja valvontajärjestelmä, lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmien säädöt Hissit 1 kpl, 1976, 800kg, 10 henkilöä 8

9 VANKIMIELISAIRAALAN TONTTI (KORTTELI 41) Asemakaavassa Kakolan aluetta koskevat yleismääräykset sisältävät kohdan: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö arkkitehtonisesti sekä vankeinhoidon historian ja kaupunkikuvan kannalta. Kokonaisuus käsittää vankilarakennukset muureineen, pihapiireineen sekä serpentiineineen ym. puistomaisine ja alueen ominaispiirteiksi luettavine luonnontilaisine kohtineen. Rakennuskantaan, rakenteisiin, muureihin, luonnon- ja viherympäristöön, kulkuväyliin, serpentiineihin ja vastaaviin tehtävistä muutoksista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen rakennustai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Vankimielisairaalarakennus on mahdollista muiden käyttöjen vaihtoehtona muuttaa kokonaisuudessaan asuinkäyttöön. Vankimielisairaalarakennus sisätiloineen on suojeltu asemakaavalla. Ympäristötekninen maaperätutkimus suoritettu entisen vankilamielisairaalan alueella (kortteli 41). Maanäytteiden tulosten perusteella kohteen maaperä ei ole pilaantunutta. Tutkimuksen yhteydessä ei myöskään todettu Kakolan alueella monin paikoin havaittua rakennusjätteen sekalaista täytemaata. Maaperätutkimus on saatavissa erikseen pyydettäessä. Kiinteistötunnus Rekisteriyksikkölaji Kunta Kylä / Kaupunginosa Rekisteröintipäivämäärä Palstojen lukumäärä Tontin pinta-ala Kaavan mukainen käyttötarkoitus Asemakaava Tontti (13) Turku (853) VIII (8) ha (4866 m 2 ) K-1 (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue) Vahvistettu

10 VANKIMIELISAIRAALAN TONTTI (KORTTELI 41) Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös kokoontumis-, ravintola-, kulttuuri- ja opetustiloja sekä matkailua palvelevia tiloja tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavia toimintoja. Asuintiloja saadaan sijoittaa erikseen merkittyihin rakennuksen osiin. Uudisrakennettaessa rakennusten julkisivuverhouksena tulee käyttää luonnonkiveä tai rappausta. Sokkeleissa tulee käyttää luonnonkiviverhousta. Uudisrakentamisessa edellytetään kaupunkikuvaviranomaisen lausuntoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun ja sopimiseen ympäristön rakennuksiin ja Kakolanmäen kokonaisuuteen. Mahdolliset muutokset pihoja rajaaviin rakennuksiin on toteutettava niin, että vankilapihan suljettu luonne säilyy. Lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta on korttelialueella varattava vähintään 5% asuntopintaalasta. Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakentaminen on toteutettava siten, että rakennuksen ulkoasun ja sisustan/sisätilojen arkkitehtoniset ja laitoshistorialliset ominaispiirteet säilyvät. Korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Rakennusoikeuskerrosalaneliömetreinä. Merkintä osoittaa, että rakennusalalle saadaan sijoittaa asumista korttelialueen pääkäyttötarkoituksen estämättä. Sijainniltaan ohjeellinen pysäköimispaikka Korttelissa 35 saadaan pihan ja uudisrakennusosien alle rakentaa pysäköintitilaa korkeustason +32m yläpuolelle. Piha-alueen korkeusasema ei saa muuttua. Korttelissa 35 rakennukseen tulee saada sijoittaa 5x5m sähkönjakelun muuntamotila Turku Energian hyväksymällä tavalla. Autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin liike-, toimisto- ym työtilan 60 m2 kohti ja asuintilan 80 m2 kohti. Hotellitiloille on osoitettava 1ap/2 huonetta. Kokousja salitiloille niihin liittyvine aulatiloineen 1ap/4 salipaikkaa. Autopaikat saadaan osoittaa enintään 200 metrin etäisyydeltä korttelialueesta. SISÄTILOJA KOSKEVAT SUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisätilan mahdolliset muutokset tulee toteuttaa vankilahistoriasta kertovaa kiinteää sisustusta, tilajäsentelyä ja talotekniikkaa vaalien. Myös rakennuksen seinämaalausten käsittelystä ja säilymisestä on neuvoteltava museoviranomaisten kanssa. 10

11 KAKOLANMÄEN HISTORIAA Kakolanmäki on rakentunut 1800-luvun puolivälistä lähtien vankilaalueena. Alueelle perustettiin 1900-luvun alkuun mennessä kolme eri suljettua laitosta: keskusvankila, lääninvankila ja vankimielisairaala. Suljettujen kokonaisuuksien ulkopuolinen rakennuskanta koostuu huomattavilta osiltaan 1800-luvun jälkipuolella ja 1900-luvun alussa rakennetuista laitosjohtajien ja muun henkilökunnan asunnoista huoliteltuine pihapiireineen. Viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana alueelle on rakennettu niin vähän uutta, että historiallinen rakennuskanta hallitsee kaikin puolin vankila-alueen yleisilmettä. Rakennuskannan ohella Kakolanmäen olemuksen osatekijöitä ovat mm. Serpentiinitien puistoalue, alueen rakentamisessa hyödynnetty kivilouhimo ja vielä mäen erityinen topografia luonnontilaisen alkutilanteen piirteineen. Kakolanmäki on maan laajin historiallinen vankila-alue. Sen rakennushistoria ja oleva rakennuskanta ilmentää poikkeuksellisen monipuolisesti vankeinhoidon vaiheita ja vankila-arkkitehtuurin kehitystä. Kakolanmäki on vankeinhoidon valtakunnallisesti merkittävän rakennusperintömme tärkein kohdekokonaisuus. 11

12 KAKOLANMÄEN HISTORIAA Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö (1993) valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määriteltyä Kakolanmäkeä kuvataan seuraavasti: Kakolanmäellä on keskeinen asema maamme vankeinhoidon historiassa sillä alueella sijaitsevat sekä Turun keskusvankila että Turun lääninvankila. Turun keskusvankilan vanhimman osan muodostaa kolmikerroksinen 1853 valmistunut entinen ojennuslaitos (1847, E.B. Lohrmann). Sen julkisivut ovat Kakolanmäen kivilouhimon graniitista. Tämä 130 m pitkä rakennus muutettiin 1862 rangaistusvankilaksi. Päärakennukseen liitettiin kaksi säteittäistä siipirakennusta, päivä- ja yösellit, 1897 (YRY/A.H.Dahlström, L.I.Lindqvist). Itäinen selliosasto rakennettiin 1894 ja läntinen 1912 (YRY/S.Michailow). Vankimielisairaala on vuodelta 1908 (YRY/ E.A.Kranck, S.Michailow). Sekä keskusvankilaa että sairaalaa ympäröivät kivimuurit, joiden ulkopuolella ovat vankilanjohtajiston ja henkilöstön asuinrakennukset. Keskusvankilaan johtavaa rinnetietä ympäröi vanha puisto. Keskusvankilan itäpuolella sijaitsevan Turun lääninvankilan suuri, punatiilinen sellivankila valmistui 1890 (YRY/Th.Decker, L.Lindqvist). Pohjakaavaltaan ristinmuotoisen rakennuksen pohjoissakarassa on vankilakirkko. Vankilarakennusta ympäröi tiilimuuri. Lääninvankilaan liittyy kaksi puista henkilökunnan asuinrakennusta vuodelta 1890 sekä Sofiankadun varrella oleva kolmen puisen asuintalon ryhmä vuosilta 1888 ja

13 RAKENNUKSEN HISTORIAA Keisari määräsi Turun kuritushuoneen yhteyteen rakennettavaksi sairaalan mielisairaita vankeja varten. Laitos valmistui syksyllä 1908 mutta otettiin vasta 1911 varsinaiseen käyttöön. Ensimmäinen potilas tuli sairaalaan Rakennus oli ajantasapiirustuksista päätellen vielä 1950-luvulla säilynyt lähes alkuperäisessä asussa tilarakenteen osalta luvulta alkaen on suoritettu useita muutoksia, ennen kaikkea 1970-luvun laaja peruskorjaus, joka on lyönyt leimansa rakennuksen nykyisiin sisätiloihin. Muita peruskorjauksia on suoritettu ainakin 1964, 1985 ja Merkittävimmät muutokset ovat olleet tilojen jakaminen väliseinillä, alkuperäisen lämpölaitteiston purkaminen ja talotekniikan uudistukset, mm. kaukolämpö ja koneellinen ilmanvaihto alakattoineen, sekä lähes kaikkien pintarakenteiden uusiminen muovimattoineen ja lastulevypintoineen. Merkittävin, pysyvä tilamuutos on ollut varaportaan ja hissin rakentaminen osastoivine seinä- ja lasirakenteineen pääsiiven eteläpäähän Toinen merkittävä muutos on ollut kellarin rakentaminen liikunta- ja käyttötiloiksi, saunan rakentaminen ja kellarikerroksen sellisiipisakaran muutos myymälä- ja kokoontumishuoneeksi. Muuttuneet hoitokäytännöt terapiatiloineen ovat muovanneet laitoksen huonejakoa ja ilmettä. 13

14 RAKENNUKSEN NYKYISET TILARATKAISUT KELLARIKERROKSEEN on sijoitettu portinvartijan huone eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen, sen lähettyville likapyykkivarasto ja keskikäytävän oven taakse sisäänkirjaamishuone ja saunaosasto. Pukuhuone on yhteydessä varustevarastoon. Sisäänkäynnin yhteydessä on lisäksi sosiaalitiloja. Pääsiiven pohjoispäähän on sijoitettu tapaamishuone ja sellisiiven kellariin myymälä ja kokoontumishuone. Sivukäytävä on jaettu väliseinillä arkisto- ja varastotilaksi. Entinen höyrykattilahuone on muutettu psykodraama- ja musiikkitilaksi ts. monitoimitilaksi, samoin on käytävän toisella puolella sijainnut verstastila muutettu kunto- ja fysioterapiahuoneeksi. Kellarista on kolme uloskäytävää pääporras, portinvartijan valvoma ovi ja rakennuksen kainalossa sijaitseva välinevaraston ovi. ENSIMMÄISESSÄ KERROKSESSA on lääkäreiden, psykologin, hoitajien ja kanslistin työtiloja, lääkevarasto, laboratorio, henkilökunnan ruokala keittokomeroineen, hoitajien huoneet ja sellit. WC-tiloja ja vastaanottohuoneiden eteistiloja on muodostettu rakentamalla väliseiniä entisiin salitiloihin. Kellarista on nostettu uusi, isokokoinen hormiryhmä 1. kerroksen ruokalan läpi. TOINEN JA KOLMAS KERROS ovat muutoksista huolimatta pohjaratkaisultaan identtiset. Kummassakin kerroksessa on askartelu- ja työterapiahuoneita. Käytävien risteykseen on rakennettu WC- ja suihkutiloja. Sellisiiven huonerivit ovat säilyneet muita tiloja paremmin. Selleihin on sijoitettu pesualtaat. 14

15 KELLARIKERROS Arkisto Kokoontumishuone Välinevarasto Pesu-, pukuhuone & saunatilat Varusvarastot Musiikkihuone Käytävä Käytävä Lämmönjakohuone Tapaamishuone Harjoitussali / Punttisali Pesu-, pukuhuone & WC-tilat Eteiskäytävä Portinvartijanhuone 15

16 1.KERROS Sellisiipi Sellit Ryhmäterapia huone Henkilökunnan opetushuone Lääkäreiden työtiloja Käytävä Porrashuone Laboratoria ja hoitotiloja Henkilökunnan Ruokailutila 16

17 2.KERROS Sellisiipi Yhden hengen sellit Neljän hengen selli Ruokailu- ja askarteluhuoneet Käytävä Sellit Neljän hengen sellit Työterapia huone 17

18 3.KERROS Sellisiipi Sellit Uusi porrashuone Käytävä Sellit Sellit Taideterapia 18

19 LEIKKAUSKUVAT A-A JA B-B Vuosi 1975 Leikkaus A-A Leikkaus B-B 19

20 LEIKKAUSKUVA C Vuosi

21 JULKISIVUKUVAT Julkisivu länteen Julkisivu itään 21

22 JULKISIVUKUVAT Julkisivu etelään Pohjoinen julkisivu 22

23 UUDISRAKENNUSKOHDE 23

24 UUDISRAKENNUSKOHDE (KORTTELI 42) Uudisrakennusoikeus k-m2, tontti 6.428m2. Asemakaava AK-1 mahdollistaa kerrostalorakentamisen. Senaatti on tilannut tontille maaperätutkimuksen. Kiinteistötunnus Rekisteriyksikkölaji Tontti (13) Kunta Turku (853) Kylä / Kaupunginosa VIII (8) Rekisteröintipäivämäärä Palstojen lukumäärä 1 Tontin pinta-ala ha (6.428 m 2 ) Kaavan mukainen käyttötarkoitus AK-1 (Asuinkerrostalojen korttelialue) Asemakaava Vahvistettu

25 UUDISRAKENNUSKOHDE (KORTTELI 42) Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten pitkille julkisivuille saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle ulokkeita ja porrashuoneita, joiden yhteinen leveys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 2/5 julkisivun pituudesta eikä rakennusalan rajan ylitys enempää kuin 2,5m. Ulokkeiden korkeus saa olla enintään yksi kerros vähemmän kuin rakennuksen kerrosluku. Rakennuksen ylin kerros saa olla enintään 70% alemman kerroksen kerrosalasta. Porrashuoneiden pinta-alasta lasketaan kerrosalaan vain 15 m2/krs, ylitys saa kuitenkin olla enintään 4% tontin kokonaiskerrosalasta. Pihakannen tason alla olevia asuin-, porrashuone-, autosuoja-, väestönsuoja-, teknisiä ja talon yhteiskäytöön jääviä tiloja ei lueta sisältyväksi tontin rakennusoikeuteen. Autopaikkoja sekä iv-konehuone saadaan sijoittaa kerroksiin kerrosalaa ylittäen. Pihakannen tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino. Lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta on korttelialueella varattava vähintään 10% asuntopinta-alasta. Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kutakin kerrosalan 80 m2 kohti. Korttelissa 7 rakennukseen tulee saada sijoittaa 5x5m sähkönjakelun muuntamotila Turku Energian hyväksymällä tavalla. Korttelin 38 rakentaminen ei saa aiheuttaa alueen läpi kulkevalle viemäritunnelille vahinkoa tai haitata sen kunnossapitoa. Kortteleissa 7,13 ja 33 on sallittava maanalaisen pysäköintitilan/ajotunnelin varauloskäyntien sijoittaminen rakennuksiin. Rakennusten pääasiallisena julkisivuverhouksena tulee kortteleissa 7 ja 33 käyttää paikallamuurattua punatiiltä ja kortteleissa 13,38, 40 ja 42 luonnonkiveä tai rappausta. Sokkeleissa tulee käyttää luonnonkiviverhousta Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun ja sopeutumiseen Kakolanmäen kokonaisuuteen. Uudisrakentamisessa ja muutostöissä edellytetään kaupunkikuvaviranomaisen lausuntoa. Pysäköintitasojen julkisivut ja rakennusten sokkelit tulee aukottaa ja käsitellä julkisivumaisesti siten, ettei muodostu suuria umpinaisia sokkelipintoja. Kortteleissa 13 ja 42 paikoituskansien luoteisjulkisivuille tulee istuttaa köynnöskasveja. Kortteleissa 13 ja 42, Korkeavuori-puiston puoleisilla reunoilla sekä korttelissa 38, Linnalehto-puiston reunalla rakentaminen on sovitettava tontin ulkopuolella olevaan luonnolliseen maaston pintaan. Korttelin 13 läntisimmissä rakennuksissa, korttelin 13 itäosan rakennuksessa ja korttelin 38 eteläreunassa on asuntojen oltava läpitalon avautuvia, koska pelastusreittiä ei voida järjestää rakennuksen molemmille puolille. 25

26 ASEMAKAAVAKARTTA 26

27 MYYNTIPROSESSI Tontit myydään ensisijaisesti yhdessä. Mahdollista ostaa erikseen vankimielisairaalan kiinteistö, mutta ei uudisrakennusoikeutta. Kirjalliset ostotarjoukset klo mennessä osoitteeseen: Senaatti-kiinteistöt, Kehityskiinteistöt/Esa Pentikäinen, PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A), Helsinki. Kuoreen merkintä Michailowinkatu 8. Tarjousten tulee sisältää alustava hinta sekä kaupan muut keskeiset ehdot. Senaatti-kiinteistöt varaa oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisätiedot ja näytöt: Matti Ahrelma Tuloskiinteistöt Oy Puhelin Kalle Jaskara Tuloskiinteistöt Oy Puhelin Otso Kivimäki Tuloskiinteistöt Oy Puhelin Tämä esite on luottamuksellinen eikä sitä saa osaksikaan kopioida tai muuten luovuttaa muille ilman Tuloskiinteistöt Oy:n lupaa. Edellä olevat tiedot on saatu yksinomaan toimeksiantajalta sekä julkisista lähteistä. Tuloskiinteistöt Oy tai kukaan sen palveluksessa oleva henkilö ei vastaa siitä, että tiedot kaikilta osin olisivat virheettömiä. Tiedot tulee tarkistaa ennen kauppaa tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja ainoastaan kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa ja niihin mahdollisesti liittyvissä asiakirjoissa olevat tiedot ovat sitovia. 27

28 TULOSKIINTEISTÖT OY Tuloskiinteistöt Oy ja edeltäjänsä ovat yksi vanhimpia ja perinteikkäimpiä yrityksiä toimitilojen ja sijoituskiinteistöjen välitys- ja konsultointiliiketoiminnassa Suomessa. Tarjoamme kaikkia alan neuvonanto- ja välityspalvelu yrityksille, kuten myynti- ja ostoneuvonanto, vuokranvälitys, vuokralaisedustus ja arviointi. Maailmanlaajuinen yhteistyökumppanimme Cushman & Wakefield on maailman suurin yksityisesti omistettu kaupallinen kiinteistöasiantuntija yritys. C & W:illä on yli työntekijää 60 eri maassa. Yhteistyön kautta voimme taata asiakkaillemme kattavan ja asiantuntevan palvelun kaikkialla maailmassa. Asiantuntevat ja kokeneet ammattilaiset ovat yrityksemme arvokkain voimavara. Meillä on 9 ammattilaista, jotka voivat tehokkaasti ja tuottavasti palvella asiakkaitamme kaikissa kiinteistöneuvonantoa vaativissa hankkeissa. Toimistot Helsingissä ja Oulussa 9 työntekijää Kansainvälinen kumppani Cushman & Wakefield Senaatti-kiinteistöjen kansallinen kumppani Helsinki Office 28

MYYDÄÄN ASUNNOIKSI MUUTETTAVISSA OLEVA TOIMISTOKIINTEISTÖ

MYYDÄÄN ASUNNOIKSI MUUTETTAVISSA OLEVA TOIMISTOKIINTEISTÖ MYYDÄÄN ASUNNOIKSI MUUTETTAVISSA OLEVA TOIMISTOKIINTEISTÖ LAIVANVARUSTAJANKATU 6, 00140 HELSINKI Tuloskiinteistöt Oy Erottajankatu 5 A 4 00130 Helsinki Puhelin 09-6841 620 Faksi 09-2783 239 etunimi.sukunimi@tuloskiinteistot.fi

Lisätiedot

MYYTÄVÄNÄ KEHITYSKIINTEISTÖ KAARTIN MANEESI KASARMIKATU 15, 00130 HELSINKI

MYYTÄVÄNÄ KEHITYSKIINTEISTÖ KAARTIN MANEESI KASARMIKATU 15, 00130 HELSINKI MYYTÄVÄNÄ KEHITYSKIINTEISTÖ KAARTIN MANEESI KASARMIKATU 15, 00130 HELSINKI SISÄLLYSLUETTELO Sijainti 3 Perustietoa kohteesta 4 Kaavatilanteesta 5 Perustietoa rakennuksesta 6 Sotamuseo 7 1. Kerros 8 2.

Lisätiedot

EROTTAJANKATU 2 00130, HELSINKI

EROTTAJANKATU 2 00130, HELSINKI 00130, HELSINKI DÄÄN ARVOKIINTEISTÖ 10.277 m 2 Myynnin kohteena Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva arvokiinteistö Osoite: Erottajankatu 2, 00130 Helsinki Omistaja: Senaatti-kiinteistöt (Suomen valtio)

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Asemakaavanmuutos "Linnankatu 35-37" osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

Asemakaavanmuutos Linnankatu 35-37 osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 5. päivänä elokuuta 2005 päivättyä, 8.11.2005 muutettua (lausunnot) ja 1.3.2006 muutettua (muistutus) asemakaavakarttaa (42/2004) Linnankatu 35-"37 Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006 Huuhanmäeltä 1913. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja Victor Barsokevitch LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan selostuksen liitelomake https://tyvi.elma.fi/ec/katse?session=080078&state=bigview_receive&m... Sivu / 8..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 97 Kuopio

Lisätiedot

Haminan kaupunki Tekninen toimi

Haminan kaupunki Tekninen toimi Haminan kaupunki Tekninen toimi ASEMAKAAVASELOSTUS LIITE 1 67070104BBR Korttelin 23 asemakaavan muutos 11.9.2008 1 HAMINAN KAUPUNKI KORTTELIN 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE SYYSKUUN

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 28.3.2014 Catella Property Oy, Helsinki, Y- tunnus 2214835-6 Catella Property Oy, Arviointipalvelu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.5.2012 1 KESKUSTA VI A ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

MYYDÄÄN MATKAILUTALO

MYYDÄÄN MATKAILUTALO MYYDÄÄN MATKAILUTALO 26.10.2012 Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Matkailutalo -nimellä tunnettu toimisto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot