129. Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "129. Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 129. Vuosikertomus 2009 Turun Kaupunkilähetys ry

2 SISÄLTÖ sivu Uusia haasteita Ikäihmisten tukitoiminta.. 4 Senioripysäkki... 4 Seniorisalongit.. 6 Nuorten tukitoiminta... 7 Nuorten tuettu asuminen (TUAS).. 7 Henkilöstö Jäsentoiminta. 9 Hallinto ja talous Yhdistyksen hallitus. 10 Turun Kaupunkilähetys ry Itäinen Pitkäkatu Turku Puhelin sähköposti: Y-tunnus Kannen kuva: Axel-salin kädentaitosalongin huovutustyö. Markku Jyväs S.6 ensimmäinen kuva: Pirjo-Riitta Kataja. Muut kuvat: Markku Jyväs 2

3 Uusia haasteita Elämässä ei kaikki aina etene suunnitelmien mukaisesti. Niinpä Turun Kaupunkilähetyksen organisaatiouudistus sai Raha-automaattiyhdistyksen toimesta velvoitteen palata Kiinteistö oy Iso-Heikin osalta aiempaan käytäntöön, eli kiinteistöyhtiö on jatkossakin osa kaupunkilähetystä. Käytännössähän palautus ei merkitse mitään suurempaa muutosta. Betania Säätiö antaa edelleen tukensa Kaupunkilähetykselle, ja työtä jatketaan kuten ennenkin. Projektitoiminnat ovat toimintavuonna jatkuneet menestyksellisesti ja vakiinnuttaneet asemansa. RAY on jatkossakin pääasiallinen rahoittaja. Tulevaisuudessa edessämme on kuitenkin RAY:n jo lähivuosina vähenevä tuki. Edessä ovat siis uudet haasteet, ja varainhankinnan merkitys tulee korostumaan. Huomattava panos toimintaan on tullut henkilökunnan taholta. Innostunut ja osaava, työhönsä sitoutunut henkilökunta on arvokas voimavara. Toiminta on tiedotuksen myötä tullut myös näkyvämmäksi niin Senioripysäkin, Seniorisalongin kuin TUAS toiminnankin alueella (Nuorten tuettu asuminen). Senioripysäkin toimipiste Betania Säätiön tiloissa Uudenmaankatu 4:ssä on keskeisellä paikalla. Myös Säätiön tilat Axel-salissa ovat tarjonneet toiminnalle hyvän ja tutun ympäristön, jonne on ollut helppo löytää. Näissä toimipisteissä kävijät ovat löytäneet paitsi toiminnan ja tilat, myös lukuisat vapaaehtoistyötä tekevät ystävämme. Kaupunkilähetyksen työ on jo perinteisesti aina ollut hyvin vapaaehtoisvoittoista ja kristillis-sosiaalisen työn periaatteiden mukaista. Toivomme joukkomme tulevaisuudessa yhä kasvavan. Vuosi 2010 on yhdistyksen 130. toimintavuosi ja tuo tullessaan uusia haasteita. Toiveena on myös elvyttää oman lehden toimittaminen. Lehti olisi paras viestintäväline sekä jäsenistön että kaupunkilaisten suuntaan. Vakituisen toiminnanjohtajan löytäminen on ollut työn alla jo pitempään, ja vuoden 2010 alkupuolella asia saatiin päätökseen. Toimeen valittiin hallituksemme jäsen Katri Rinne, joka on paitsi pappi, myös FM ja sairaanhoitaja. Toiminnanjohtajamme (I palkattu v.1968) ovatkin enimmäkseen olleet pappeja, kuten myös Helsingin ja Tampereen sisaryhdistystemme toiminnanjohtajat. Toivotamme onnea ja siunausta Katrille ja koko työtiimille. Leena Kulju, hallituksen puheenjohtaja 3

4 Ikäihmisten tukitoiminta Iso-Heikin askartelijoiden huovutustyö. Senioripysäkki Senioripysäkin toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla Ak-avustuksella, joka on myönnetty vuosille Rahoitus mahdollistaa Senioripysäkille kaksi kokopäiväistä työntekijää, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Senioripysäkin eläkeikäisille (60+) suunnatuissa keskusteluryhmissä käydään läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, ikääntymiseen ja luopumiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on lievittää ja estää yksinäisyydestä ja elämänmuutoksista johtuvia ongelmia, tukea kotona asumista ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Keskusteluryhmissä mahdollistuu vertaistuki ja saman sukupolven kohtaaminen. Senioripysäkin toiminta on maksutonta ja luottamuksellista. Keskusteluryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja. Senioripysäkin toimintamuotoja ovat Senioripysäkki -ryhmät, Elämänpolku-ryhmät, Uutena asukkaana palvelutalossa -ryhmät ja yksilökeskustelut. Juttutupa-ryhmä kokoontui tammikuun loppuun asti, minkä jälkeen ryhmäläisillä oli mahdollisuus aloittaa Seniorisalongin Toimintasalongissa. Kaikki Senioripysäkin toimintaan mukaan haluavat haastatellaan. Ensihaastattelussa keskustellaan eletystä elämästä ja tämän hetken elämäntilanteesta. Tämän jälkeen pyritään löytämään sopiva ryhmä, jatketaan yksilökeskusteluin tai ohjataan muun tuen tai palvelun piiriin. Keskusteluryhmiä kokoontui vuoden 2009 aikana 14. Ryhmien kokoontumiskertoja oli 127. Yksilö- ja ensihaastatteluja oli vuoden aikana 96. Asiakaskontakteja oli yhteensä Asiakkaina vuoden aikana oli 124 henkilöä, joista miehiä oli 20. Kevätkaudella toiminnassa mukana olleille asiakkaille järjestettiin kesäretki Rymättylän Pohjankulmaan. Retkelle osallistui 39 henkilöä. Kesäkuussa järjestettiin yhdessä Seniorisalonkitoiminnan kanssa avoin Kesä kaupungissa -tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin Axel-salin pihapiirissä. Kohderyhmänä olivat he, jotka ovat luopuneet kesämökistä tai joiden kesä kaupungissa elämänmuutostilanteiden myötä tuntuu yksinäiseltä. Senioripysäkki ja salonkitoiminta järjestivät yhteisen joulujuhlan, johon kesä- ja syyskaudella keskusteluryhmissä mukana olleilla oli mahdollisuus osallistua. Senioripysäkin toiminnasta tiedotettiin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, käyttämällä internetin moninaisia tiedotuskanavia, toiminnanesittelyin sekä maksullisin että ilmaisjakeluilmoituksin. Senioripysäkin uutta esitettä jaettiin laaja-alaisesti terveysasemille, apteekkeihin, kauppakeskuksiin, kaupungin hyvinvointikeskuksiin ja Poijuun sekä järjestöjen ja kaupungin työntekijöille, jotka kohtaavat työssään eläkeikäisiä ihmisiä. 4

5 Elokuussa järjestettiin Axel-salissa ensimmäistä kertaa Taiteiden Yö tapahtuma, jossa myös Senioripysäkki oli mukana. Verkostoituminen on mahdollistanut uudenlaisen yhteistyön ja toiminnan. Lapsen ja lapsenlapsen menettäneiden parissa työskentelevien tahojen kanssa aloitettiin työryhmätyöskentely. Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Feeniks-hanke, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Käpy ry ja Turun Kaupunkilähetys ry/senioripysäkki järjestivät syyskuussa yhteistyönä Illan lapsensa menettäneille vanhemmille ja isovanhemmille. Nice-työryhmän kokoontumisia oli säännöllisesti vuoden aikana. Tähän työryhmään kuuluu Turussa ja Turun lähialueilla ikäihmisten parissa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä kaupungin ja seurakunnan edustajia. Turun AMK:n kanssa sovittiin, että Senioripysäkki osallistuu Selvä suunta -hankkeeseen, johon Turun AMK hakee rahoitusta STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista vuodelle Senioripysäkin työntekijä Marika Siika sai päätökseen 1,5 vuoden opinnot ja valmistui elokuussa Senioripysäkki - ryhmäohjaajaksi. Turun seudulla toimiville Senioripysäkki ryhmäohjaajille aloitettiin Senioripysäkki-ryhmien ryhmämatriksia prosessoiva koulutuksellinen työnohjaus Senioripysäkin tiloissa. Kouluttajana ja työnohjaajana toimi Marjut Jaakkosela HelsinkiMissiosta/Senioripysäkin Valtakunnallistamisprojektista. Työntekijät ovat osallistuneet erilaisiin luento- ja koulutustilaisuuksiin. Vanhustyön keskusliitto ry:n järjestämä Alueseminaari Erityisosaamiskeskus Suvituulessa antoi pohdittavaksi järjestöjen erilaisia rooleja vanhustyössä ja kumppanuutta kuntien kanssa. Turun Sininauha ry:n järjestämän tilaisuuden aiheena oli Ikääntyminen ja alkoholi. Turun Seudun Alzheimeryhdistyksen tuottaman koulutuksen teemana oli Dementiaan liittyvät käytösoireet - taakka vai haaste. Kuolemaa käsiteltiin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä kuolema 20- vuotisjuhlaseminaarissa ja Vanhustyön keskusliiton koulutuksessa Kuolenko minä Miten työntekijänä käsittelen luopumista ja kuolemaa. STKL:n kaksipäiväiseen koulutukseen Projektin tulokset elämään osallistuttiin yhdessä muiden Turun Kaupunkilähetys ry:n työntekijöiden kanssa. Seniorisalonkitoiminnan koulutetut vapaaehtoiset auttoivat Senioripysäkin Avoimien Ovien järjestelyissä. Näitä tilaisuuksia oli kevätkaudella viisi ja syyskaudella kolme. Syyskauden Avoimissa Ovissa keskusteluteemoina olivat eläkkeelle jääminen, ajokortista luopuminen ja huoli toimeentulosta. Senioripysäkin toiminnan kautta on havaittu, että ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyy haavoittuvuustekijöitä ja ilmiöitä, jotka heikentävät eläkeikäisten arkiselviytymistä. Haasteina näyttäytyvät huono taloudellinen tilanne/pienituloisuus, velkaantuminen, sosiaalinen eristyneisyys/yksinäisyys, yksin asuminen, muutokset omassa tai läheisen terveydentilassa, menetykset (mm. puolison kuolema, lapsen tai lapsenlapsen kuolema), huolet perheenjäsenistä tai läheisistä, fyysinen ja psyykkinen kaltoinkohtelu, ihmissuhdeongelmat ja asumiseen liittyvät muutokset. 5

6 Seniorisalongit Palvelutalo Iso-Heikin kevätjuhlassa Vapaaehtoistyön joulujuhlassa Taiteiden yön iltapäivätapahtuma Axel-salissa Seniorisalonkitoiminnan tavoitteena on edistää kotona tai palvelutalossa asuvien ikäihmisten hyvinvointia kehittämällä monimuotoista vertaistukeen perustuvaa ja vapaaehtoisten ohjaamaa ryhmätoimintaa. Seniorisalonkien tarkoituksena on tarjota ikäihmisille mielekästä ja hyvähenkistä yhdessäoloa. Toisten seura lievittää yksinäisyyttä ja auttaa jaksamaan ikääntymiseen liittyvien muutosten keskellä. Seniorisalonkiprojekti ( ) on RAY:n sataprosenttisesti rahoittama kehittämishanke. 6

7 Vapaaehtoisia rekrytoitiin keväällä (5 uutta) ja syksyllä (5 uutta) lehti-ilmoituksin. Neljä osallistui syksyllä Työväenopiston vapaaehtoistoiminnan peruskurssille. Työnohjauksellisia kokoontumisia ryhmänohjaajille järjestettiin kerran kuussa. Yhteisjatkokoulutuksia oli vuoden aikana seitsemän kertaa. Aiheina olivat mm. lääkkeet, muisteluttaminen, ero, maahanmuuttajat ja sanaton viestintä vuorovaikutustilanteissa. Jatkokoulutuksiin osallistujia oli 54. Kotikunnaassa järjestettävää vapaaehtoistoiminnan jatkokurssia tarjottiin myös vapaaehtoisille, johon osallistui kahdeksan vapaaehtoista. Aivovoimaa!-hankkeen Ulkoiluystäväkoulutuksen lisäkoulutus- ja virkistyspäivään osallistui neljä Salongin vapaaehtoista. Keväällä vapaaehtoiset pääsivät virkistäytymään Järvelän vapaa-ajankeskukseen (13), ja syksyllä pidettiin virkistäytymisilta yhteisesti eri toimijoiden vapaaehtoistyöntekijöille (osallistujia yhteensä 85). Joulukuussa vietettiin yhdistyksen Vapaaehtoistoiminnan juhlaa (30). Vapaaehtoisia Seniorisalongeissa toimi vuoden aikana yhteensä 39 (34 naista ja 5 miestä). Axel-salilla kokoontui säännöllisesti kymmenen eri salonkiryhmää. Ryhmät kokoontuivat pääasiallisesti kerran viikossa. Keskusteluun perustuvien ryhmien lisäksi toimi esim. Kädentaito-, Toiminta- ja Laulusalonki. Miesten Salonki jatkoi myös kokoontumisiaan joka toinen viikko. Kaikissa ryhmissä tavoitteena oli kiireetön kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Kevätkauden päättäjäisiksi tehtiin kevätretki Tuorlan Majataloon. Kesällä jatkettiin viikoittain toimivaa Kesäsalonkia. Kesäretki tehtiin Ruissalon Kasvitieteelliseen puutarhaan. Koko vuoden aikana asiakaskäyntejä Axel-salin Salongeissa oli noin Ohjauskertoja vapaaehtoisille kertyi vuodessa yht Uusia asiakkaita ryhmiin tuli pääasiassa lehti-ilmoittelun ja yhteistyökumppaneiden kautta. Paljon asiakkaita siirtyi Salonkiryhmiin Senioripysäkin ryhmien päätyttyä. Palvelutalo Iso-Heikissä erilaisia Salonkiryhmiä kokoontui vuoden aikana 11. Ryhmien aiheet olivat laidasta laitaan: tietovisailua, bingoa, kimppakävelyä, laulua, levyraatia, tuolijumppaa, marjapussin peluuta, sanomalehden lukua yms. Miehiä varten oli miestenryhmä. Vuoden aikana vapaaehtoiset kävivät asukkaiden kanssa retkillä yhteensä viisi kertaa. Retkikohteina olivat mm. Forum Marinum, Ruissalo, Kiisan Pirtti, Kaupunginteatteri ja Axel-sali. Vuoden aikana palvelutalon asukkaat osallistuivat Salonkiryhmiin yhteensä n kertaa ja vapaaehtoisten ohjauskertoja kertyi vuodessa yhteensä n Salonkitoiminnasta tiedotettiin mm. osallistumalla erilaisiin tapahtumiin esim. Auralan Senioripäiville ja tiedottamalla Turun Sanomien Minne tänään -palstalla, Treffi-liitteen Yhdistykset sivulla ja Internetissä. Esitteitä on jaettu yhteistyökumppaneille, kirjastoon, kauppoihin jne. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämistyöryhmän kanssa, johon kuuluu Turun alueella vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa tekeviä kolmannen sektorin yhdistyksiä, Turun yliopisto, AMK, Työväenopisto, kirjastotoimi ja esim. srk sekä Turun kaupunki. Työryhmän kanssa järjestettiin syksyllä mm. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Työväenopistolla, vapaaehtoisten virkistysilta ja osallistuttiin Caribian Seniorimessuille. Muita merkittäviä yhteistyöryhmiä olivat mm. Nice- ja Valikko-ryhmä. Valikko-ryhmään kuuluu n. 20 toimijaa, järjestöjen lisäksi mukaan lukien Turun kaupunki ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Nuorten tukitoiminta Nuorten Tuettu Asuminen (TUAS) Tuetun asumisen toiminnan (TUAS) tavoitteena on tukea itsenäistyviä, yksin asumista aloittelevia syrjäytymisvaarassa olevia vuotiaita nuoria ammatillisesti ohjatun tukihenkilötoiminnan ja verkostotyön keinoin. Toiminta tukee nuoria, joilla ongelmat eivät ole vielä ehtineet kasvaa kovin suuriksi ja jotka voivat hyötyä vapaaehtoisen tukihenkilön tuesta. 7

8 Tuetun asumisen toiminta aloitettiin RAY:n projektirahoituksen avulla vuonna Vuodesta 2005 lähtien toimintaan on saatu RAY:ltä kohdennettua Ak-avustusta ja Turun kaupungin avustusta. Vuodelle 2009 myönnetty RAY:n korotettu avustus mahdollisti toisen kokopäiväisen työntekijän palkkaamisen elokuussa Vuoden 2009 toiminnan rahoitus koostui lisäksi Turun peruspalvelulautakunnan myöntämästä avustuksesta, joka myönnettiin samansuuruisena kuin aiempina vuosina. Lisäksi toiminnalle saatiin hieman avustusta Tunkelon Säätiöltä ja lahjoitus Mediradix Oy:ltä. Vuoden 2009 aikana TUAS-toimintaan koulutettiin 13 uutta tukihenkilöä. Kaikkiaan tukihenkilönä toimi vuoden aikana 24 vapaaehtoista. Tukihenkilöille järjestettiin säännöllisesti ryhmätyönohjausta sekä viisi jatkokoulutuspäivää tai -iltaa. Mediradix Oy:n avustuksella voitiin tarjota ensimmäistä kertaa yhteinen virkistystilaisuus teatterissa tukihenkilöille ja tuettaville nuorille. Jatkokoulutukset järjestettiin yhteistyössä muiden vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen kanssa. TUAS-toiminnassa oli mukana vuoden 2009 aikana yhteensä 24 nuorta. Tuen piirissä olevat nuoret olivat iältään vuotiaita. Nuorten keskimääräinen ikä oli alle 20 vuotta. Nuoret ohjautuivat toimintaan seuraavilta tahoilta: Sosiaalitoimisto (3), Lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka (4), Turun ammatti-instituutti (8), Nuorisoasema (3), Turun NMKY, Kohtaamispaikka Toivo (1), Koho-toiminta (2), Kaarinan kaupunki/koulukuraattori (1), Aivohalvaus- ja dysfasialiiton Nuortentalo (1), itse/vanhempi (1). Suurin osa toiminnassa mukana olleista nuorista on ollut ammattia opiskelevia nuoria, joilla on ongelmia opiskelemisessa esim. mielialaongelmien tai erilaisten arkielämän ongelmien takia. Lisäksi mukana on ollut opiskelu- tai työpaikkaa etsiviä nuoria, jotka ovat tarvinneet yksilöllistä tukea oman elämän suunnittelussa ja asioiden hoitamisessa. Tuettavien nuorten joukkoon kuului kaksi pakolaistaustaista maahanmuuttajanuorta sekä kolme päihdeongelmista kuntoutumassa ollutta nuorta. Toiminnassa on ollut poikkeuksellisesti mukana myös neljä sellaista 18-vuotiasta nuorta, jotka asuvat vielä vanhemman kanssa. Näillä nuorilla on sekä neurologisia että psyykkisiä ongelmia, joiden vuoksi tarvetta on erityiseen itsenäistymisen tukeen. Tuen piirissä olevia nuoria on ohjattu monenlaisissa itsenäistymiseen liittyvissä asioissa, kuten asunnon haussa, raha-asioiden hoitamisessa ja kotitöiden tekemisessä. Lisäksi nuoria on tuettu opintojen suorittamisessa sekä ohjattu opiskelupaikan tai työpaikan hakemisessa. Nuoria on ohjattu myös harrastusten ja virikkeellisen vapaa-ajanvieton piiriin. TUAS-toiminta on kevyenä tukimuotona pystynyt vastaamaan parhaiten nuorten tarpeisiin silloin kun tukea on tarjottu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kysyntää toiminnasta on ollut paljon enemmän kuin mihin toiminnan resursseilla on pystytty vastaamaan. Turun NMKY:n Asukki-projektin mahdollistaman ammatillisen asumisen tukitoiminnan loppuminen tammikuussa 2009 on näkynyt myös toiminnan kysynnän selvänä lisääntymisenä. Verkostoyhteistyö TUAS-toiminnassa on tehty tiivistä verkostotyötä useiden nuorta tukevien tai hoitavien yhteistyötahojen kanssa. VAPA-työryhmä jatkoi toimintaansa Turun seudulla toimivien lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa organisoivien järjestöjen yhteistyön kehittämisessä. Poikkihallinnollinen nuorten asumisen tukitoiminnan yhteistyö- ja kehittämisryhmä ASTU kokoontui TUAStoiminnan koordinoimana kolme kertaa vuoden 2009 aikana. Yhteistyöryhmän jäseninä olivat Turun sosiaalikeskuksen, Turun psykiatrian akuuttipoliklinikan, Turun ammatti-instituutin oppilashuoltotyöryhmän, TVT-asunnot Oy:n ja Y-Säätiön edustajat sekä paikalliset asumisneuvojat. Nuoret aikuiset -yhteistyöverkosto luotiin vuoden 2008 aikana. Verkosto koostuu nuorten kanssa työskentelevien eri järjestöjen ja kuntapuolen edustajista. Ryhmän tarkoituksena on selvittää ja tuoda esille vuotiaiden elämäntilannetta ja näiden asiakkaiden todellisia tarpeita sekä saada yhteys eri toimijoiden välille. Verkosto on mm. kartoittanut ja koonnut yhteen nuorille suunnattuja palveluja ja laatinut koosteen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten palveluiden epäkohdista. Kukin Nuoret aikuiset -verkoston jäsen on myös laatinut omasta organisaatiostaan ja toiminnastaan kuvauksen, jotka on kerätty yhteenvedoksi. 8

9 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kehittämishankkeen Tuexin aloitteesta aloitettiin vuonna 2009 yhteinen lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa koordinoivien järjestöjen kehittämisprosessi. Prosessia on koordinoinut tehtävään palkattu työntekijä Turun ammattikorkeakoulusta ja työskentelyn tavoitteena on ollut edistää Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen tukihenkilötoiminnan laatua sekä laatia yhteinen tukihenkilötoiminnan laatujärjestelmä. Yhteisen kehittämisprosessin tuotoksena valmistuu vuoden 2010 aikana tukihenkilötoiminnan käsikirja. Henkilöstö Kertomusvuoden alussa yhdistyksen palveluksessa oli seitsemän työntekijää, joista viisi määräaikaisina. Axel-salissa, Itäinen Pitkäkatu 68 toimivat: Toiminnanjohtaja Markku Jyväs alkaen Seniorisalongin projektikoordinaattorit Katja Briny ja Pirjo-Riitta Kataja 1.9. lukien myös TUAS-toiminnan työntekijät Päivi Rouvali ja Raisa Ruohonen. Uudenmaankatu 4:ssä työskentelivät: Senioripysäkin ohjaajat Marika Siika ja Mirja Kytönen. Henkilöstö osallistui vuoden aikana kukin oman erityisalansa järjestettyihin koulutuksiin. Voimafoorumia veti kerran kuukaudessa syyskaudella kehittämiskonsultti Pekka Pirhonen aiheenaan projektikulttuurin kehittäminen. Foorumi jatkuu vielä seuraavan vuoden puolelle. Yhdistys on tehnyt sopimuksen lakisääteisestä työterveyshuollosta ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa. Henkilökunnan virkistykseksi hallitus päätti antaa jokaiselle 10 kpl viiden euron arvoisia kulttuuriseteleitä käytettäväksi liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Jäsentoiminta Yhdistyksen sääntöjenmukainen vuosikokous pidettiin Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen sosiaalineuvos Leena Kulju. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 58 jäsentä, joista 33 oli ns. ainaisjäseniä. Jäsenmaksu oli 10 euroa/vuosi, ainaisjäsenten kertamaksu 60 euroa. Kaksi uutta jäsentä liittyi yhdistykseen. Hallinto ja talous Turun Kaupunkilähetys ry:n varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2009 olivat ,87 euroa. Tuotoista ,80 euroa oli Raha-automaattiyhdistyksen ja muita kohdeavustuksia. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli vuoden lopussa ,80 euroa, josta yhteensä ,97 euroa koostuu kertaluontoisten ATK-kustannusten ja erääntyneiden sähkölaskujen kohdentamisesta Kiinteistö Oy Turun Iso-Heikin sijasta Turun Kaupunkilähetys ry:n menoeriksi vuodelta Varainhankintaa yhdistyksellä ei 260 euron jäsenmaksutuottoja lukuun ottamatta ollut. Sijoitusja rahoitustoiminnan tuotot olivat kulujen jälkeen ,33 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat ,67 euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä ,26 euroa ja muut kulut ,45 euroa. Yhdistyksen tilikauden alijäämä oli ,71 euroa johtuen siitä, että satunnaisiin kuluihin kirjattu ,24 euroa on yhdistyksen Mandatumin tuottotililtä Betania Säätiölle siirretty summa. Yhdistyksen omaksi pääomaksi kirjattiin edellisten tilikausien ylijäämän jälkeen ,04 euroa. Taseen loppusumma oli ,96 euroa. 9

10 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenistä koostuva vuosikokous. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 10 jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2009: Leena Kulju, sosiaalineuvos, puheenjohtaja Markku Jyväs, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtajana asti Maaria Seppälä, ylilääkäri, varapuheenjohtajana 5.5. alkaen Aapo Kaisti, talous- ja suunnittelujohtaja Seppo Kosola, kiinteistöjohtaja Matti Leimu, rakennusinsinööri, jäsenenä asti Arno Leino, kanslianeuvos Hannu Nieminen, kiinteistöneuvos Katri Rinne, kappalainen Markku Jyväs, yhdistyksen toiminnanjohtaja alkaen; toimi esittelijänä ja sihteerinä hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksiin on lisäksi osallistunut asiantuntijana Veikko Kokkonen (Tilintarkastustoimisto Veikko Kokkonen). Hallitus kokoontui kuusi kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen. Pöytäkirjapykäliä kertyi 65. Tampereella pidettyyn pohjoismaitten kaupunkilähetysten konferenssiin osallistuivat Leena Kulju, Katri Rinne ja Markku Jyväs. 10

11 TILISIIRTO. GIRERING Turun Kaupunkilähetys ry Jäseneksi liittyminen täyttämällä alla oleva lomake toimittamalla se toimistoomme Itäinen Pitkäkatu 68, Turku ja maksamalla jäsenmaksu tilisiirtolomakkeella yhdistyksen toimistolle tai Liedon säästöpankkiin. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2010 on 10 euroa Ainaisjäsenmaksu on 60 euroa Jäsenen nimi: Osoite: Puhelin: S-posti: Tiedot kirjataan yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Pvm paikka allekirjoitus Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Liedon Säästöpankki IBAN BIC Saaja Mottagare Turun Kaupunkilähetys ry Itäinen Pitkäkatu Turku JÄSENKORTTI 2010 Jäsenmaksu 10 Maksajan nimi ja osoite Betalarens nam och adress Ainaisjäsenmaksu 60 Kannatus/lahjoitusmaksu Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Förfallodag Euro 11

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/99) 10 :n ja 24 :n mukainen TIETOSUOJASELOSTE ETELÄ-KARJALAN VERKKOASIOINTIPALVELU LIITTEET

Henkilötietolain (523/99) 10 :n ja 24 :n mukainen TIETOSUOJASELOSTE ETELÄ-KARJALAN VERKKOASIOINTIPALVELU LIITTEET Liite 1 Asumisoikeuden järjestysnumerohakemus 1. Hakijan henkilötiedot - arvo tai ammatti - osoitetiedot - sähköposti - puhelinnumero toimeen/kotiin 2. Hakijan 2 henkilötiedot - arvo tai ammatti - osoitetiedot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Senioritalo Vaskikodit

Senioritalo Vaskikodit Senioritalo Vaskikodit Valmentaudu tulevaisuuteen viisaasti. Mieti ikääntymisen tuomia elämänmuutoksia ajoissa. - Virkeyttä, virikkeitä, vertaistukea - Vaskikodit sijaitsee Hatanpäällä, sairaalan vieressä,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Ura Ovi Ry. Pysyvät ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut. 20.11.2012 Minna Kotilainen

Ura Ovi Ry. Pysyvät ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut. 20.11.2012 Minna Kotilainen Ura Ovi Ry Pysyvät ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut Syntymisprosessi 1. Mitä ja millaista on ollut Opin Ovi Etelä - Pirkanmaan ohjaustyö ja verkostoyhteistyö? 2. Mikä oli PYÖRRE- hanke

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7)

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a Mitä on muuttunut? Tällä lomakkeella hakevat toiminta-avustusta kaikki muut yhdistykset ja yhteisöt paitsi veteraanitoimikunnalle osoitetut

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 212 Yhdistyksen perustamisvuosi 1917 JÄSENET Henkilöjäsenet: Viljelijöiden lukumäärä peltopinta-ala luokittain Metsä,1-1, - 25, - 5, - 1,

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

- Muun muassa Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus,

- Muun muassa Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus, Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Ilka Haarni 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTT, dosentti, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä/konsultti 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Muun

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Silvia Lehtinen, Kaisu Tapiovaara 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - FM, suunnittelijat, kouluttajat 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot