129. Vuosikertomus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "129. Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 129. Vuosikertomus 2009 Turun Kaupunkilähetys ry

2 SISÄLTÖ sivu Uusia haasteita Ikäihmisten tukitoiminta.. 4 Senioripysäkki... 4 Seniorisalongit.. 6 Nuorten tukitoiminta... 7 Nuorten tuettu asuminen (TUAS).. 7 Henkilöstö Jäsentoiminta. 9 Hallinto ja talous Yhdistyksen hallitus. 10 Turun Kaupunkilähetys ry Itäinen Pitkäkatu Turku Puhelin sähköposti: Y-tunnus Kannen kuva: Axel-salin kädentaitosalongin huovutustyö. Markku Jyväs S.6 ensimmäinen kuva: Pirjo-Riitta Kataja. Muut kuvat: Markku Jyväs 2

3 Uusia haasteita Elämässä ei kaikki aina etene suunnitelmien mukaisesti. Niinpä Turun Kaupunkilähetyksen organisaatiouudistus sai Raha-automaattiyhdistyksen toimesta velvoitteen palata Kiinteistö oy Iso-Heikin osalta aiempaan käytäntöön, eli kiinteistöyhtiö on jatkossakin osa kaupunkilähetystä. Käytännössähän palautus ei merkitse mitään suurempaa muutosta. Betania Säätiö antaa edelleen tukensa Kaupunkilähetykselle, ja työtä jatketaan kuten ennenkin. Projektitoiminnat ovat toimintavuonna jatkuneet menestyksellisesti ja vakiinnuttaneet asemansa. RAY on jatkossakin pääasiallinen rahoittaja. Tulevaisuudessa edessämme on kuitenkin RAY:n jo lähivuosina vähenevä tuki. Edessä ovat siis uudet haasteet, ja varainhankinnan merkitys tulee korostumaan. Huomattava panos toimintaan on tullut henkilökunnan taholta. Innostunut ja osaava, työhönsä sitoutunut henkilökunta on arvokas voimavara. Toiminta on tiedotuksen myötä tullut myös näkyvämmäksi niin Senioripysäkin, Seniorisalongin kuin TUAS toiminnankin alueella (Nuorten tuettu asuminen). Senioripysäkin toimipiste Betania Säätiön tiloissa Uudenmaankatu 4:ssä on keskeisellä paikalla. Myös Säätiön tilat Axel-salissa ovat tarjonneet toiminnalle hyvän ja tutun ympäristön, jonne on ollut helppo löytää. Näissä toimipisteissä kävijät ovat löytäneet paitsi toiminnan ja tilat, myös lukuisat vapaaehtoistyötä tekevät ystävämme. Kaupunkilähetyksen työ on jo perinteisesti aina ollut hyvin vapaaehtoisvoittoista ja kristillis-sosiaalisen työn periaatteiden mukaista. Toivomme joukkomme tulevaisuudessa yhä kasvavan. Vuosi 2010 on yhdistyksen 130. toimintavuosi ja tuo tullessaan uusia haasteita. Toiveena on myös elvyttää oman lehden toimittaminen. Lehti olisi paras viestintäväline sekä jäsenistön että kaupunkilaisten suuntaan. Vakituisen toiminnanjohtajan löytäminen on ollut työn alla jo pitempään, ja vuoden 2010 alkupuolella asia saatiin päätökseen. Toimeen valittiin hallituksemme jäsen Katri Rinne, joka on paitsi pappi, myös FM ja sairaanhoitaja. Toiminnanjohtajamme (I palkattu v.1968) ovatkin enimmäkseen olleet pappeja, kuten myös Helsingin ja Tampereen sisaryhdistystemme toiminnanjohtajat. Toivotamme onnea ja siunausta Katrille ja koko työtiimille. Leena Kulju, hallituksen puheenjohtaja 3

4 Ikäihmisten tukitoiminta Iso-Heikin askartelijoiden huovutustyö. Senioripysäkki Senioripysäkin toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla Ak-avustuksella, joka on myönnetty vuosille Rahoitus mahdollistaa Senioripysäkille kaksi kokopäiväistä työntekijää, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Senioripysäkin eläkeikäisille (60+) suunnatuissa keskusteluryhmissä käydään läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, ikääntymiseen ja luopumiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on lievittää ja estää yksinäisyydestä ja elämänmuutoksista johtuvia ongelmia, tukea kotona asumista ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Keskusteluryhmissä mahdollistuu vertaistuki ja saman sukupolven kohtaaminen. Senioripysäkin toiminta on maksutonta ja luottamuksellista. Keskusteluryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja. Senioripysäkin toimintamuotoja ovat Senioripysäkki -ryhmät, Elämänpolku-ryhmät, Uutena asukkaana palvelutalossa -ryhmät ja yksilökeskustelut. Juttutupa-ryhmä kokoontui tammikuun loppuun asti, minkä jälkeen ryhmäläisillä oli mahdollisuus aloittaa Seniorisalongin Toimintasalongissa. Kaikki Senioripysäkin toimintaan mukaan haluavat haastatellaan. Ensihaastattelussa keskustellaan eletystä elämästä ja tämän hetken elämäntilanteesta. Tämän jälkeen pyritään löytämään sopiva ryhmä, jatketaan yksilökeskusteluin tai ohjataan muun tuen tai palvelun piiriin. Keskusteluryhmiä kokoontui vuoden 2009 aikana 14. Ryhmien kokoontumiskertoja oli 127. Yksilö- ja ensihaastatteluja oli vuoden aikana 96. Asiakaskontakteja oli yhteensä Asiakkaina vuoden aikana oli 124 henkilöä, joista miehiä oli 20. Kevätkaudella toiminnassa mukana olleille asiakkaille järjestettiin kesäretki Rymättylän Pohjankulmaan. Retkelle osallistui 39 henkilöä. Kesäkuussa järjestettiin yhdessä Seniorisalonkitoiminnan kanssa avoin Kesä kaupungissa -tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin Axel-salin pihapiirissä. Kohderyhmänä olivat he, jotka ovat luopuneet kesämökistä tai joiden kesä kaupungissa elämänmuutostilanteiden myötä tuntuu yksinäiseltä. Senioripysäkki ja salonkitoiminta järjestivät yhteisen joulujuhlan, johon kesä- ja syyskaudella keskusteluryhmissä mukana olleilla oli mahdollisuus osallistua. Senioripysäkin toiminnasta tiedotettiin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, käyttämällä internetin moninaisia tiedotuskanavia, toiminnanesittelyin sekä maksullisin että ilmaisjakeluilmoituksin. Senioripysäkin uutta esitettä jaettiin laaja-alaisesti terveysasemille, apteekkeihin, kauppakeskuksiin, kaupungin hyvinvointikeskuksiin ja Poijuun sekä järjestöjen ja kaupungin työntekijöille, jotka kohtaavat työssään eläkeikäisiä ihmisiä. 4

5 Elokuussa järjestettiin Axel-salissa ensimmäistä kertaa Taiteiden Yö tapahtuma, jossa myös Senioripysäkki oli mukana. Verkostoituminen on mahdollistanut uudenlaisen yhteistyön ja toiminnan. Lapsen ja lapsenlapsen menettäneiden parissa työskentelevien tahojen kanssa aloitettiin työryhmätyöskentely. Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Feeniks-hanke, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Käpy ry ja Turun Kaupunkilähetys ry/senioripysäkki järjestivät syyskuussa yhteistyönä Illan lapsensa menettäneille vanhemmille ja isovanhemmille. Nice-työryhmän kokoontumisia oli säännöllisesti vuoden aikana. Tähän työryhmään kuuluu Turussa ja Turun lähialueilla ikäihmisten parissa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä kaupungin ja seurakunnan edustajia. Turun AMK:n kanssa sovittiin, että Senioripysäkki osallistuu Selvä suunta -hankkeeseen, johon Turun AMK hakee rahoitusta STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista vuodelle Senioripysäkin työntekijä Marika Siika sai päätökseen 1,5 vuoden opinnot ja valmistui elokuussa Senioripysäkki - ryhmäohjaajaksi. Turun seudulla toimiville Senioripysäkki ryhmäohjaajille aloitettiin Senioripysäkki-ryhmien ryhmämatriksia prosessoiva koulutuksellinen työnohjaus Senioripysäkin tiloissa. Kouluttajana ja työnohjaajana toimi Marjut Jaakkosela HelsinkiMissiosta/Senioripysäkin Valtakunnallistamisprojektista. Työntekijät ovat osallistuneet erilaisiin luento- ja koulutustilaisuuksiin. Vanhustyön keskusliitto ry:n järjestämä Alueseminaari Erityisosaamiskeskus Suvituulessa antoi pohdittavaksi järjestöjen erilaisia rooleja vanhustyössä ja kumppanuutta kuntien kanssa. Turun Sininauha ry:n järjestämän tilaisuuden aiheena oli Ikääntyminen ja alkoholi. Turun Seudun Alzheimeryhdistyksen tuottaman koulutuksen teemana oli Dementiaan liittyvät käytösoireet - taakka vai haaste. Kuolemaa käsiteltiin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä kuolema 20- vuotisjuhlaseminaarissa ja Vanhustyön keskusliiton koulutuksessa Kuolenko minä Miten työntekijänä käsittelen luopumista ja kuolemaa. STKL:n kaksipäiväiseen koulutukseen Projektin tulokset elämään osallistuttiin yhdessä muiden Turun Kaupunkilähetys ry:n työntekijöiden kanssa. Seniorisalonkitoiminnan koulutetut vapaaehtoiset auttoivat Senioripysäkin Avoimien Ovien järjestelyissä. Näitä tilaisuuksia oli kevätkaudella viisi ja syyskaudella kolme. Syyskauden Avoimissa Ovissa keskusteluteemoina olivat eläkkeelle jääminen, ajokortista luopuminen ja huoli toimeentulosta. Senioripysäkin toiminnan kautta on havaittu, että ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyy haavoittuvuustekijöitä ja ilmiöitä, jotka heikentävät eläkeikäisten arkiselviytymistä. Haasteina näyttäytyvät huono taloudellinen tilanne/pienituloisuus, velkaantuminen, sosiaalinen eristyneisyys/yksinäisyys, yksin asuminen, muutokset omassa tai läheisen terveydentilassa, menetykset (mm. puolison kuolema, lapsen tai lapsenlapsen kuolema), huolet perheenjäsenistä tai läheisistä, fyysinen ja psyykkinen kaltoinkohtelu, ihmissuhdeongelmat ja asumiseen liittyvät muutokset. 5

6 Seniorisalongit Palvelutalo Iso-Heikin kevätjuhlassa Vapaaehtoistyön joulujuhlassa Taiteiden yön iltapäivätapahtuma Axel-salissa Seniorisalonkitoiminnan tavoitteena on edistää kotona tai palvelutalossa asuvien ikäihmisten hyvinvointia kehittämällä monimuotoista vertaistukeen perustuvaa ja vapaaehtoisten ohjaamaa ryhmätoimintaa. Seniorisalonkien tarkoituksena on tarjota ikäihmisille mielekästä ja hyvähenkistä yhdessäoloa. Toisten seura lievittää yksinäisyyttä ja auttaa jaksamaan ikääntymiseen liittyvien muutosten keskellä. Seniorisalonkiprojekti ( ) on RAY:n sataprosenttisesti rahoittama kehittämishanke. 6

7 Vapaaehtoisia rekrytoitiin keväällä (5 uutta) ja syksyllä (5 uutta) lehti-ilmoituksin. Neljä osallistui syksyllä Työväenopiston vapaaehtoistoiminnan peruskurssille. Työnohjauksellisia kokoontumisia ryhmänohjaajille järjestettiin kerran kuussa. Yhteisjatkokoulutuksia oli vuoden aikana seitsemän kertaa. Aiheina olivat mm. lääkkeet, muisteluttaminen, ero, maahanmuuttajat ja sanaton viestintä vuorovaikutustilanteissa. Jatkokoulutuksiin osallistujia oli 54. Kotikunnaassa järjestettävää vapaaehtoistoiminnan jatkokurssia tarjottiin myös vapaaehtoisille, johon osallistui kahdeksan vapaaehtoista. Aivovoimaa!-hankkeen Ulkoiluystäväkoulutuksen lisäkoulutus- ja virkistyspäivään osallistui neljä Salongin vapaaehtoista. Keväällä vapaaehtoiset pääsivät virkistäytymään Järvelän vapaa-ajankeskukseen (13), ja syksyllä pidettiin virkistäytymisilta yhteisesti eri toimijoiden vapaaehtoistyöntekijöille (osallistujia yhteensä 85). Joulukuussa vietettiin yhdistyksen Vapaaehtoistoiminnan juhlaa (30). Vapaaehtoisia Seniorisalongeissa toimi vuoden aikana yhteensä 39 (34 naista ja 5 miestä). Axel-salilla kokoontui säännöllisesti kymmenen eri salonkiryhmää. Ryhmät kokoontuivat pääasiallisesti kerran viikossa. Keskusteluun perustuvien ryhmien lisäksi toimi esim. Kädentaito-, Toiminta- ja Laulusalonki. Miesten Salonki jatkoi myös kokoontumisiaan joka toinen viikko. Kaikissa ryhmissä tavoitteena oli kiireetön kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Kevätkauden päättäjäisiksi tehtiin kevätretki Tuorlan Majataloon. Kesällä jatkettiin viikoittain toimivaa Kesäsalonkia. Kesäretki tehtiin Ruissalon Kasvitieteelliseen puutarhaan. Koko vuoden aikana asiakaskäyntejä Axel-salin Salongeissa oli noin Ohjauskertoja vapaaehtoisille kertyi vuodessa yht Uusia asiakkaita ryhmiin tuli pääasiassa lehti-ilmoittelun ja yhteistyökumppaneiden kautta. Paljon asiakkaita siirtyi Salonkiryhmiin Senioripysäkin ryhmien päätyttyä. Palvelutalo Iso-Heikissä erilaisia Salonkiryhmiä kokoontui vuoden aikana 11. Ryhmien aiheet olivat laidasta laitaan: tietovisailua, bingoa, kimppakävelyä, laulua, levyraatia, tuolijumppaa, marjapussin peluuta, sanomalehden lukua yms. Miehiä varten oli miestenryhmä. Vuoden aikana vapaaehtoiset kävivät asukkaiden kanssa retkillä yhteensä viisi kertaa. Retkikohteina olivat mm. Forum Marinum, Ruissalo, Kiisan Pirtti, Kaupunginteatteri ja Axel-sali. Vuoden aikana palvelutalon asukkaat osallistuivat Salonkiryhmiin yhteensä n kertaa ja vapaaehtoisten ohjauskertoja kertyi vuodessa yhteensä n Salonkitoiminnasta tiedotettiin mm. osallistumalla erilaisiin tapahtumiin esim. Auralan Senioripäiville ja tiedottamalla Turun Sanomien Minne tänään -palstalla, Treffi-liitteen Yhdistykset sivulla ja Internetissä. Esitteitä on jaettu yhteistyökumppaneille, kirjastoon, kauppoihin jne. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämistyöryhmän kanssa, johon kuuluu Turun alueella vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa tekeviä kolmannen sektorin yhdistyksiä, Turun yliopisto, AMK, Työväenopisto, kirjastotoimi ja esim. srk sekä Turun kaupunki. Työryhmän kanssa järjestettiin syksyllä mm. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Työväenopistolla, vapaaehtoisten virkistysilta ja osallistuttiin Caribian Seniorimessuille. Muita merkittäviä yhteistyöryhmiä olivat mm. Nice- ja Valikko-ryhmä. Valikko-ryhmään kuuluu n. 20 toimijaa, järjestöjen lisäksi mukaan lukien Turun kaupunki ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Nuorten tukitoiminta Nuorten Tuettu Asuminen (TUAS) Tuetun asumisen toiminnan (TUAS) tavoitteena on tukea itsenäistyviä, yksin asumista aloittelevia syrjäytymisvaarassa olevia vuotiaita nuoria ammatillisesti ohjatun tukihenkilötoiminnan ja verkostotyön keinoin. Toiminta tukee nuoria, joilla ongelmat eivät ole vielä ehtineet kasvaa kovin suuriksi ja jotka voivat hyötyä vapaaehtoisen tukihenkilön tuesta. 7

8 Tuetun asumisen toiminta aloitettiin RAY:n projektirahoituksen avulla vuonna Vuodesta 2005 lähtien toimintaan on saatu RAY:ltä kohdennettua Ak-avustusta ja Turun kaupungin avustusta. Vuodelle 2009 myönnetty RAY:n korotettu avustus mahdollisti toisen kokopäiväisen työntekijän palkkaamisen elokuussa Vuoden 2009 toiminnan rahoitus koostui lisäksi Turun peruspalvelulautakunnan myöntämästä avustuksesta, joka myönnettiin samansuuruisena kuin aiempina vuosina. Lisäksi toiminnalle saatiin hieman avustusta Tunkelon Säätiöltä ja lahjoitus Mediradix Oy:ltä. Vuoden 2009 aikana TUAS-toimintaan koulutettiin 13 uutta tukihenkilöä. Kaikkiaan tukihenkilönä toimi vuoden aikana 24 vapaaehtoista. Tukihenkilöille järjestettiin säännöllisesti ryhmätyönohjausta sekä viisi jatkokoulutuspäivää tai -iltaa. Mediradix Oy:n avustuksella voitiin tarjota ensimmäistä kertaa yhteinen virkistystilaisuus teatterissa tukihenkilöille ja tuettaville nuorille. Jatkokoulutukset järjestettiin yhteistyössä muiden vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen kanssa. TUAS-toiminnassa oli mukana vuoden 2009 aikana yhteensä 24 nuorta. Tuen piirissä olevat nuoret olivat iältään vuotiaita. Nuorten keskimääräinen ikä oli alle 20 vuotta. Nuoret ohjautuivat toimintaan seuraavilta tahoilta: Sosiaalitoimisto (3), Lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka (4), Turun ammatti-instituutti (8), Nuorisoasema (3), Turun NMKY, Kohtaamispaikka Toivo (1), Koho-toiminta (2), Kaarinan kaupunki/koulukuraattori (1), Aivohalvaus- ja dysfasialiiton Nuortentalo (1), itse/vanhempi (1). Suurin osa toiminnassa mukana olleista nuorista on ollut ammattia opiskelevia nuoria, joilla on ongelmia opiskelemisessa esim. mielialaongelmien tai erilaisten arkielämän ongelmien takia. Lisäksi mukana on ollut opiskelu- tai työpaikkaa etsiviä nuoria, jotka ovat tarvinneet yksilöllistä tukea oman elämän suunnittelussa ja asioiden hoitamisessa. Tuettavien nuorten joukkoon kuului kaksi pakolaistaustaista maahanmuuttajanuorta sekä kolme päihdeongelmista kuntoutumassa ollutta nuorta. Toiminnassa on ollut poikkeuksellisesti mukana myös neljä sellaista 18-vuotiasta nuorta, jotka asuvat vielä vanhemman kanssa. Näillä nuorilla on sekä neurologisia että psyykkisiä ongelmia, joiden vuoksi tarvetta on erityiseen itsenäistymisen tukeen. Tuen piirissä olevia nuoria on ohjattu monenlaisissa itsenäistymiseen liittyvissä asioissa, kuten asunnon haussa, raha-asioiden hoitamisessa ja kotitöiden tekemisessä. Lisäksi nuoria on tuettu opintojen suorittamisessa sekä ohjattu opiskelupaikan tai työpaikan hakemisessa. Nuoria on ohjattu myös harrastusten ja virikkeellisen vapaa-ajanvieton piiriin. TUAS-toiminta on kevyenä tukimuotona pystynyt vastaamaan parhaiten nuorten tarpeisiin silloin kun tukea on tarjottu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kysyntää toiminnasta on ollut paljon enemmän kuin mihin toiminnan resursseilla on pystytty vastaamaan. Turun NMKY:n Asukki-projektin mahdollistaman ammatillisen asumisen tukitoiminnan loppuminen tammikuussa 2009 on näkynyt myös toiminnan kysynnän selvänä lisääntymisenä. Verkostoyhteistyö TUAS-toiminnassa on tehty tiivistä verkostotyötä useiden nuorta tukevien tai hoitavien yhteistyötahojen kanssa. VAPA-työryhmä jatkoi toimintaansa Turun seudulla toimivien lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa organisoivien järjestöjen yhteistyön kehittämisessä. Poikkihallinnollinen nuorten asumisen tukitoiminnan yhteistyö- ja kehittämisryhmä ASTU kokoontui TUAStoiminnan koordinoimana kolme kertaa vuoden 2009 aikana. Yhteistyöryhmän jäseninä olivat Turun sosiaalikeskuksen, Turun psykiatrian akuuttipoliklinikan, Turun ammatti-instituutin oppilashuoltotyöryhmän, TVT-asunnot Oy:n ja Y-Säätiön edustajat sekä paikalliset asumisneuvojat. Nuoret aikuiset -yhteistyöverkosto luotiin vuoden 2008 aikana. Verkosto koostuu nuorten kanssa työskentelevien eri järjestöjen ja kuntapuolen edustajista. Ryhmän tarkoituksena on selvittää ja tuoda esille vuotiaiden elämäntilannetta ja näiden asiakkaiden todellisia tarpeita sekä saada yhteys eri toimijoiden välille. Verkosto on mm. kartoittanut ja koonnut yhteen nuorille suunnattuja palveluja ja laatinut koosteen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten palveluiden epäkohdista. Kukin Nuoret aikuiset -verkoston jäsen on myös laatinut omasta organisaatiostaan ja toiminnastaan kuvauksen, jotka on kerätty yhteenvedoksi. 8

9 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kehittämishankkeen Tuexin aloitteesta aloitettiin vuonna 2009 yhteinen lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa koordinoivien järjestöjen kehittämisprosessi. Prosessia on koordinoinut tehtävään palkattu työntekijä Turun ammattikorkeakoulusta ja työskentelyn tavoitteena on ollut edistää Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen tukihenkilötoiminnan laatua sekä laatia yhteinen tukihenkilötoiminnan laatujärjestelmä. Yhteisen kehittämisprosessin tuotoksena valmistuu vuoden 2010 aikana tukihenkilötoiminnan käsikirja. Henkilöstö Kertomusvuoden alussa yhdistyksen palveluksessa oli seitsemän työntekijää, joista viisi määräaikaisina. Axel-salissa, Itäinen Pitkäkatu 68 toimivat: Toiminnanjohtaja Markku Jyväs alkaen Seniorisalongin projektikoordinaattorit Katja Briny ja Pirjo-Riitta Kataja 1.9. lukien myös TUAS-toiminnan työntekijät Päivi Rouvali ja Raisa Ruohonen. Uudenmaankatu 4:ssä työskentelivät: Senioripysäkin ohjaajat Marika Siika ja Mirja Kytönen. Henkilöstö osallistui vuoden aikana kukin oman erityisalansa järjestettyihin koulutuksiin. Voimafoorumia veti kerran kuukaudessa syyskaudella kehittämiskonsultti Pekka Pirhonen aiheenaan projektikulttuurin kehittäminen. Foorumi jatkuu vielä seuraavan vuoden puolelle. Yhdistys on tehnyt sopimuksen lakisääteisestä työterveyshuollosta ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa. Henkilökunnan virkistykseksi hallitus päätti antaa jokaiselle 10 kpl viiden euron arvoisia kulttuuriseteleitä käytettäväksi liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Jäsentoiminta Yhdistyksen sääntöjenmukainen vuosikokous pidettiin Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen sosiaalineuvos Leena Kulju. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 58 jäsentä, joista 33 oli ns. ainaisjäseniä. Jäsenmaksu oli 10 euroa/vuosi, ainaisjäsenten kertamaksu 60 euroa. Kaksi uutta jäsentä liittyi yhdistykseen. Hallinto ja talous Turun Kaupunkilähetys ry:n varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2009 olivat ,87 euroa. Tuotoista ,80 euroa oli Raha-automaattiyhdistyksen ja muita kohdeavustuksia. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli vuoden lopussa ,80 euroa, josta yhteensä ,97 euroa koostuu kertaluontoisten ATK-kustannusten ja erääntyneiden sähkölaskujen kohdentamisesta Kiinteistö Oy Turun Iso-Heikin sijasta Turun Kaupunkilähetys ry:n menoeriksi vuodelta Varainhankintaa yhdistyksellä ei 260 euron jäsenmaksutuottoja lukuun ottamatta ollut. Sijoitusja rahoitustoiminnan tuotot olivat kulujen jälkeen ,33 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat ,67 euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä ,26 euroa ja muut kulut ,45 euroa. Yhdistyksen tilikauden alijäämä oli ,71 euroa johtuen siitä, että satunnaisiin kuluihin kirjattu ,24 euroa on yhdistyksen Mandatumin tuottotililtä Betania Säätiölle siirretty summa. Yhdistyksen omaksi pääomaksi kirjattiin edellisten tilikausien ylijäämän jälkeen ,04 euroa. Taseen loppusumma oli ,96 euroa. 9

10 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenistä koostuva vuosikokous. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 10 jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2009: Leena Kulju, sosiaalineuvos, puheenjohtaja Markku Jyväs, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtajana asti Maaria Seppälä, ylilääkäri, varapuheenjohtajana 5.5. alkaen Aapo Kaisti, talous- ja suunnittelujohtaja Seppo Kosola, kiinteistöjohtaja Matti Leimu, rakennusinsinööri, jäsenenä asti Arno Leino, kanslianeuvos Hannu Nieminen, kiinteistöneuvos Katri Rinne, kappalainen Markku Jyväs, yhdistyksen toiminnanjohtaja alkaen; toimi esittelijänä ja sihteerinä hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksiin on lisäksi osallistunut asiantuntijana Veikko Kokkonen (Tilintarkastustoimisto Veikko Kokkonen). Hallitus kokoontui kuusi kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen. Pöytäkirjapykäliä kertyi 65. Tampereella pidettyyn pohjoismaitten kaupunkilähetysten konferenssiin osallistuivat Leena Kulju, Katri Rinne ja Markku Jyväs. 10

11 TILISIIRTO. GIRERING Turun Kaupunkilähetys ry Jäseneksi liittyminen täyttämällä alla oleva lomake toimittamalla se toimistoomme Itäinen Pitkäkatu 68, Turku ja maksamalla jäsenmaksu tilisiirtolomakkeella yhdistyksen toimistolle tai Liedon säästöpankkiin. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2010 on 10 euroa Ainaisjäsenmaksu on 60 euroa Jäsenen nimi: Osoite: Puhelin: S-posti: Tiedot kirjataan yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Pvm paikka allekirjoitus Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Liedon Säästöpankki IBAN BIC Saaja Mottagare Turun Kaupunkilähetys ry Itäinen Pitkäkatu Turku JÄSENKORTTI 2010 Jäsenmaksu 10 Maksajan nimi ja osoite Betalarens nam och adress Ainaisjäsenmaksu 60 Kannatus/lahjoitusmaksu Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Förfallodag Euro 11

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry

Turun Kaupunkilähetys ry Turun Kaupunkilähetys ry Perustettu vuonna 1880. Toiminta pohjautuu kristillis-sosiaalisiin arvoihin. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden kokemuksen lievittäminen ihmisten omia voimavaroja

Lisätiedot

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari Jäsentiedote 04.04.2017 JÄSENTIEDOTE 1/2017 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Seuran vuosikokous 2017 Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98 LASKU FAKTURA 58360 Säimen Päivämäärä Datum Laskun numero Fakturans nummer 0505815292 2.11.2017 2983 arto.pesonen@koneurakointipesonen.fi Viitteenne Er referens Metsäliitto

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Etsiväpiirit projekti 2012-2016

Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Markku Holmi, projektisuunnittelija www.vpty.fi Toiminta-ajatuksena on tuottaa ikääntyvien turvallista asumista ja kotona asumista tukevia palveluja sekä hyvinvointia ylläpitävää

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 InvoiceTypeText 1 / 2 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName 1] 2] ls/invoicerecipientstreetname[1]

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Anne Laimio 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosionomi AMK. työnohjaaja, kouluttaja vapaaehtoistoiminta vertaistoiminta tukihenkilötoiminnan koulutukset kuoleman

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry Jäsenkirje 1_2009 www.sukuni.fi/peltonen/

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry Jäsenkirje 1_2009 www.sukuni.fi/peltonen/ Jäsenkirje 1_2009 :llä on ilo kutsua sinut ja perheesi sukumme yhteiseen juhlaan ja varsinaiseen sukukokoukseen lauantaina 8.8.2009 Raisioon www.raisio.fi Juhla- ja kokouspaikkana Huhkotalo, Lukkarlantie

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015

Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015 Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015 Pyydämme arvioimaan yhdistyksenne perustoiminta-avustuksen, sen lisäosan ja mahdollisen kehittämisavustuksen käyttöä, tuloksellisuutta ja vaikutuksia vuodelta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 05.06.2013 Sivu 1 / 1 2572/02.07.02/2013 65 Espoon kaupungille testamentatun omaisuuden käyttäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. (09) 816 23053 Maria Rysti, puh. (09) 816 23320 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Eloisa ikä -ohjelma Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv Movdegis

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE Oikein mukavaa ja liikunnallista vuotta 2010! Uusi vuosikymmen toi päivitetyn johtokunnan kera uuden puheenjohtajan.

JÄSENTIEDOTE Oikein mukavaa ja liikunnallista vuotta 2010! Uusi vuosikymmen toi päivitetyn johtokunnan kera uuden puheenjohtajan. JÄSENTIEDOTE 2010 Oikein mukavaa ja liikunnallista vuotta 2010! Uusi vuosikymmen toi päivitetyn johtokunnan kera uuden puheenjohtajan. Toivommekin näiden sanojen välityksellä, että kaikki pohjoismäntsäläläiset

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Mikä on EVIVA? EVIVA on vuosille 2011-2015 Turun kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 9 LAUSUNTO ALOITTEESTA AIDS-TUKIKESKUKSEN HIV- TESTAUKSEN JA KRIISIAVUN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ Terke 2009-2637 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot