Kehitys asumispalvelujen tuottajaksi monipuolistaa VVO:n omistajakuntaa s.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitys asumispalvelujen tuottajaksi monipuolistaa VVO:n omistajakuntaa s.6"

Transkriptio

1 1/200 O:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS Kehitys asumispalvelujen tuottajaksi monipuolistaa O:n omistajakuntaa s. O:sta on kehittynyt maamme merkittävin asumispalvelujen tuottaja, joka aloitti toimintansa osuuskuntana 35 vuotta sitten. Tänään O on julkinen yhtiö, joka on saanut perinteisten omistajiensa rinnalle institutionaalisia sijoittajia. Ben Grass kirjoittaa kolumnissaan omistajuudesta takasivu Olli Salakka aloitti varatoimitusjohtajana s. Osavuosikatsaus Kannattavaa kasvua O-konsernin liikevaihto oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa 112 miljoonaa euroa. Kasvu on yli 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,2 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan edellistä vuotta jonkin verran suurempi. s.10 O laajentaa toimitaloaan O rakentaa Mannerheimintien toimitalon eteläpuolella olevalle tontille 500 kerrosneliömetrin laajennuksen, joka valmistuttuaan tarjoaa työtilat noin 200 henkilölle. Suunnittelu on jo aloitettu, ja laajennuksen valmistuttua tammikuussa 200 O-konsernin kaikki Helsingissä olevat toiminnot sijoittuvat saman katon alle. Laajennusosa yhdistetään nykyiseen toimitaloon.

2 Talous O rakennuttaa kaksi korttelia Espoon asuntomessualueelle Lukijalle Kädessäsi on uusi lehti, O Asuminen & Talous. Se on O-yhtymän julkaisu, jossa osavuosikatsauksen ohella kerrotaan yrityksen talousuutisia. alotamme myös lukijoille yrityksemme liiketoiminnan lähtökohtia ja kehittymistä ja käsittelemme laajemminkin asunto- ja kiinteistöalan markkinoita ja muutoksia. O on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehittynyt vuokratalo-osuuskunnasta maamme johtavaksi asumispalveluja tuottavaksi julkiseksi osakeyhtiöksi. Myös yhtiön omistajarakenne on laajentunut. On syntynyt tarve lisätä sidosryhmillemme suunnattua taloudellista viestintää. O Asuminen & Talous palvelee tätä tarvetta. Asiakkaillemme tuotamme edelleen Asukas-lehteä, joka käsittelee asumisen arkisia tilanteita. Tässä numerossa konsernijohtaja Ben Grass kertoo O:n omistajuuden kehittymisen vaiheista. Esittelemme yrityksemme uuden henkilön, toukokuussa aloittaneen varatoimitusjohtajamme Olli Salakan. Rakennuttamisen liiketoiminnan esittelyssä pureudutaan uuden aluerakennuttamisen malliin Espoon kaupungin ja O:n yhteistyön näkökulmasta. Toivotan hyviä lukuhetkiä! Marketta ehkametsä viestintäjohtaja O:n ehdotukset Kotipesä ja Kaksirivinen voittivat omien kortteleidensa vuoden 200 asuntomessujen tonttien laatukilpailun. Molempien voittaneiden ehdotusten pääsuunnittelija on ARK-HOUSE Arkkitehdit Oy Kilpailussa valittiin kaikkiaan kymmenen tuottajamuotoiseen rakentamiseen varatun tontin parhaat ehdotukset. Tontinluovutuskilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti sekä rakenne- ja talotekniikkaratkaisuiltaan innovatiivinen ja korkealaatuinen koko korttelin käsittävä suunnitelma. Koh- Kotipesän parasta antia ovat eloisat julkisivut. Kaksirivisen vahvuus on lystikäs ja raikas ilme. teiden suunnittelussa korostetaan asukkaiden yksilöllisiä toiveita ja mahdollisuutta osallistua toteutukseen. oittaneiden tekijöiden kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus kohteen toteuttamisesta Espoon vuoden 200 asuntomessuille. Laatukilpailun järjestivät Espoon kaupunki yhdessä Suomen Asuntomessujen kanssa. Kauklahdessa oli haettavana kymmenen korttelia, joiden rakennusoikeudet vaihtelivat 52 kerrosneliöstä 3 00 kerrosneliöön. O ostaa Keskolta lähes 500 asuntoa O ostaa Keskon Eläkekassalta lähes 500 vuokra-asuntoa. Ne sijaitsevat pääosin antaalla, Helsingissä ja Keravalla. Osapuolet ovat sopineet yhteistyöstä, jolla turvataan Keskon henkilöstön vuokra-asuntojen saanti. uokra-asunnoista vapaarahoitteisia on noin 0 ja aravavuokra-asuntoja lähes 00. Kuntaseminaari O:ssa O järjesti kesäkuun alkupuolella Kuntaseminaarin, johon osallistui lukuisa joukko kaupungin- ja kunnanjohtajia eri puolelta Suomea. Helsingissä pidetyssä seminaarissa tutustuttiin Konalan Lehtovuoren pientaloalueeseen ja Helsingin rantarakentamisen hankkeisiin. Uudesta aluerakennuttamisesta alustivat antaan kaupunginjohtaja Juhani Paajanen ja O:n rakennuttamisen liiketoimintajohtaja Arto Hiltunen. Asuntoministeri Hannes Manninen kertoi seminaarilaisille hallituksen toimenpiteistä asumisalan kehittämisessä. Kuntien välisestä ja erityisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöstä alusti selvitysmies Jussi-Pekka Alanen. Kommenttipuheenvuorot käyttivät Helsingin apulais- Halusimme varmistaa asukkaiden vuokrasuhteiden jatkumisen. Yhteistyö O:n ja Eläke- Fennian kanssa tuo Keskon henkilöstön ulottuville ostajien mittavan vuokra-asuntokannan eri puolilla Suomea, sanoo Keskon Eläkekassan johtaja eikko Savela. kaupunginjohtaja Pekka Korpinen ja Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko. Porvoon kaupunginjohtaja Per-Håkan Slotte (vas.) ja Oulun apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen tutustuivat Lehtovuoreen isäntien ja muiden vieraiden kanssa. 2

3 Haasteellinen energiansäästöohjelma valmistunut O:ssa on laadittu vuoteen 2012 ulottuva energiankäytön tehostamissuunnitelma, jossa asetetaan vaativat tavoitetasot lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutukselle. Suunnitelma liittyy Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen (AESS), joka on valtiovallan ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n välillä solmittu puitesopimus yhteistoiminnasta kansallisen energiansäästöohjelman toteuttamiseksi asuntoalalla. AESS-sopimuksen päätarkoitus on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. O laatii omat toimenpideratkaisunsa siten, että niillä edistetään samalla kiinteistönpidon taloudellisuutta sekä varmistetaan hyvät sisäilmaolosuhteet asunnoissa. AESS-sopimus edellyttää jäseniltään tehostamissuunnitelman esittämistä marraskuun loppuun mennessä. O:ssa aikaistettiin suunnitelman laatimista, jotta tehostamiskäytännöt saadaan mahdollisimman sujuvasti ja täysipainoisesti kytkettyä osaksi energianhallintaprosessia jo alkavalla lämmityskaudella. Hallitus täsmensi johdon työnjaon O:n hallitus hyväksyi toukokuun lopussa konsernijohtaja Ben Grassin ja varatoimitusjohtaja Olli Salakan työnjaon. Ben Grass toimii toimitusjohtajana ja konsernijohtajana Risto Hermunen aratoimitusjohtaja Jouko Heino Kehitysjohtaja Marketta ehkametsä iestintäjohtaja Arto Hiltunen Liiketoimintajohtaja Hallitus Ben Grass Konsernijohtaja Olli Salakka aratoimitusjohtaja Alueelliset O-kotikeskukset iestinnän keinot tekniikan tueksi Energiansäästötavoitteet on asetettu suhteessa vuoden 18 kulutustasoon. O:n tavoitteena on pienentää lämmön ominaiskulutusta 10 %, veden 20 % ja kiinteistösähkön 8 % vuoden 18 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Tärkeimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi on nykyisen kulutusseurantajärjestelmän jatkuva tehostaminen, sekä tarvittavat tekniset korjaustoimenpiteet, jotka toteutetaan osana jatkuvaa vuosittaista kunnossapitojärjestelmää. Kannattavien korjausvaihtoehtojen löytämiseksi kaikissa kiinteistöissä suoritetaan energiakatselmus vuoden 2010 loppuun mennessä. Teknisen toimenpideohjelman rinnalle on käynnistetty viestintäkampanja PHAPUHE, jonka tarkoitus on tarjota kiinnostavalla tavalla tietoa asumisen ja energiankäytön ympäristövaikutuksista sekä motivoida eri osapuolia toimintaan ja vuorovaikutukseen teeman puitteissa. Projekti on osa kansallista ilmastomuutoksen viestintäohjelmaa. Raimo ehkaluoto Talousjohtaja Timo Niemi Hallintojohtaja Urpo Piilo Liiketoimintajohtaja Kiinteistöomistuksen neljä tulosyksikköä saakka. Grass toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana ja laajennetun johtoryhmän puheenjohtajana. Lisäksi hän vastaa konsernihallinnosta ja toimii O Rakennuttaja Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Olli Salakka toimii tämän vuoden loppuun Okonsernin liiketoimintayksiköiden, O Rakennuttaja Oy:n ja Kiinteistöomistuksen operatiivisesta toiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana. Hän toimii myös konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän varapuheenjohtajana sekä kiinteistöomistuksen sisäisen hallituksen ja kiinteistöomistuksen asuntoja omistavien yhtiöiden puheenjohtajana ja O Rakennuttaja Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana. Lyhyesti... lmarisesta O:n suurin omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö lmarisesta tuli O-yhtymä Oyj:n suurin omistaja ostettuaan Eka-kiinteistöt Oy:n kaikki osakkeet. Kaupalla myytiin O:n suurin yksittäinen omistusosuus, osaketta, jotka ovat 10,01 prosenttia koko osakekannasta. lmarinen omistaa nyt 15,83 prosenttia O:n osakkeista, kun se aiemmin omisti 5,82 prosenttia. Tehty kauppa vahvistaa institutionaalisten sijoittajien omistusta O:ssa. Ne omistavat nyt yli kolmanneksen osakekannasta. O:n suurimmat omistajat : Osakkeenomistaja Osuus-% Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö lmarinen 15,83 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö arma,1 Metallityöväenliitto ry,0 Kunta-alan ammattiliitto KT ry 8, Rakennusliitto ry,10 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry,85 Toimihenkilöunioni TU ry,50 Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry 5, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ry,28 Kemianliitto - Kemifacket ry 3,1 Tekstiili- ja vaatetustyöväenliitto Teva ry 2,13 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva 1,3 Yhteensä 80,8 Kvaerner Masa-Yardsilta ostettiin yli 00 vuokra-asuntoa Kvaerner Masa-Yards Oy, Kvaerner Masa- Yards Oy:n eläkesäätiö ja O-yhtymä Oyj ovat tehneet kaupan, jossa O:n omistukseen siirtyy yhteensä 28 vuokra-asuntoa Helsingissä, antaalla, Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa. Asunnoista 220 on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Halusimme varmistaa, että asukkaiden vuokrasuhteet jatkuvat asuntojen myynnin yhteydessä. Yhteistyössä O:n kanssa voimme parantaa vakinaisten työntekijöidemme asunnonsaantia ja hoitaa myös tilapäiset asuntotarpeet toimintapaikkakunnillamme, kertoo Kvaerner Masa-Yards Oy:n hallintojohtaja Pasi Merikalla. Nyt ostetut vuokra-asunnot täydentävät O:n asumispalveluja. Säilytämme Kvaerner Masa-Yardsilta ostetut asunnot vuokrauskäytössä, kertoo O:n konsernijohtaja Ben Grass. 3

4 Henkilö Meidän on lisättävä vuokra-asumisen houkuttavuutta, Olli Salakka sanoo. Olli Salakka uskoo vahvasti vuokra-asumisen voimaan O on Suomen suurin vuokra-asuntopalvelujen tuottaja, joka omistaa asuntoa paikkakunnalla. Tuleva toimitusjohtaja korostaa asiakkuuden kehittämistä talojen ja kiinteistöjen rinnalla. hmisten suuri halu muuttaa vuokralta omistusasuntoon ei säikäytä O-yhtymän varatoimitusjohtaja Olli Salakkaa, joka ryhtyy johtamaan O:ta konsernijohtaja Ben Grassin jäädessä eläkkeelle ensi vuonna. Suuri innostus omistusasuntoon on sen sijaan parantanut vuokra-asuntojen tarjontaa viime vuosina. Tämä on O:n mahdollisuus, ei uhkakuva, Salakka vastaa. uokra-asumisesta on tullut aito, oikea vaihtoehto. Aiemmin vuokra-asunnon saaminen edellytti erityisolosuhteita, ja asuntoja jouduttiin jonottamaan. Nyt vuokra-asunto löytyy suhteellisen helposti moneltakin paikkakunnalta. O on Suomen suurin vuokra-asuntopalvelujen tuottaja, joka omistaa asuntoa paikkakunnalla. Tuleva toimitusjohtaja korostaa asiakkuuden kehittämistä talojen ja kiinteistöjen rinnalla. O:n tärkein omaisuus on 1. miljardin arvoiset kiinteistöt. Niiden tekninen hoito ja kunnossapito ovat tärkeitä asioita. uokralaiset ovat kuitenkin tärkeämpiä yhtiölle, sillä asiakkaiden tyytyväisyyden myötä myös yhtiö elää ja kehittyy, Olli Salakka sanoo. On hyvä, että asiakkaiden toiveet ja vaatimukset ovat kasvaneet. Se todistaa, että vuokra-asuminen mielletään todelliseksi vaihtoehdoksi omistusasunnolle. Meidän on hankittava parempia tontteja omaehtoisella tontin ja maan hankinnalla sekä parannettava asuntoyhteisöjen yleisilmapiiriä ja ilmettä. Asukasyhteistyö on ollut O:n tavaramerkki pitkään. Sitä on edelleen voimakkaasti kehitettävä. Meidän on lisättävä vuokra-asumisen houkuttavuutta. Myös ikärakenteen muutos tuo uusia vaateita vuokra-asumiselle, sillä seuraavien 25 vuoden aikana yli 5-vuotiaiden osuus

5 väestöstä kasvaa 50 prosenttia. Tämä on vuokraliiketoiminnalle suuri mahdollisuus. Asuntoja pitäisi pystyä räätälöimään asukkaiden toiveiden mukaan. Toisaalta on pohdittava, miten sovitetaan yhteen vuokralaisen oikeus sanoa itsensä irti kuukaudessa, vaikka vuokranantaja olisi juuri tehnyt asunnossa mittavan remontin, Salakka pohtii. Asuntoja vuodessa Salakka sanoo, että O:n perusstrategia on olla kiinteistöjen omistaja ja vuokraasuntotoiminnan ylläpitäjä ja kehittäjä. Hänen mukaansa tämä pätee vielä viiden vuoden päästäkin. Sen sijaan hän uskoo asuntojen määrän kasvavan noin parin tuhannen vuosivauhtia lähivuosina sekä vanhoja asuntoja ostamalla sekä tuottamalla maltillisesti uusia asuntoja. Hänen mukaansa viiden vuoden päästä O:lla on noin asuntoa omistuksessaan. Omistajan ääni Olli Salakka on toista kertaa O:n palveluksessa. Ensimmäisellä kerralla 10-luvun puolivälissä hän vei päätökseen Hakan ja O:n yhteishakkeita. Yhtiöillä oli tuolloin yhteisomistuksessa Suomen uokratalot Oy. Työ O:ssa jäi alle vuoden mittaiseksi, koska oli aika tutkiskella maailmaa. Salakka siirtyi Skanskan palvelukseen. Tulevan toimitusjohtajan ja konsernijohtaja Ben Grassin työnjaosta on sovittu siten, että Ben Grass toimii toimitusjohtajana ensi vuoden alkuun asti ja konsernijohtajana toukokuun loppuun Olli salakka vastaa tämän vuoden osalta kiinteistöomistuksen ja O Rakennuttaja Oy:n operatiivisesta toiminnasta. Olli Salakka pitää työssään erittäin tärkeänä omistajan äänen kuulemista. Omistajien asettaman taloudellisen resurssin, rahan tehokkaalla käytöllä mitataan miten yritys elää, kasvaa ja luo mahdollisuuksia. Niistä huolehtiminen on ehdottoman tärkeää, hän sanoo. Kokonaisuuden hallinta Olli Salakka pitää itseään täysiverisenä asuntorakentajana, joka on ollut paljon myös mukana yhteiskuntasuunnittelussa viimeisten 20 vuoden aikana. Johtajana hän sanoo olevansa tiimijohtaja. Korostan tiimiosaamista ja erilaisten ihmisten vahvuuksien kokoamista. Jokaisella tiimin jäsenellä täytyy olla selkeät vastuualueet. Kollektiivista vastuuta yrityksen johtamisessa ei voi olla. astuut on jaettava ja selkeytettävä. Silloin voin delegoida asioita voimakkaasti ja antaa alaisille toimintavapauksia. Tiimityön onnistumisen edellytys tietty on se, että osaa kerätä oikeat henkilöt ympärilleen. Tähän ikään on oppinut myös, ettei tarvitse itse osata ja tietää kaikkea, vaan tiimityöskentelyssä pystyy omaksumaan tarvittavat asiat. Tulevassa tehtävässäni on tärkeintä kokonaisuuksien hallitseminen ja asioiden edistäminen. O:n toimitusjohtajan rooli on suuntautunut paljon ulospäin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja asuntoasioista viestittäminen valtakunnan päättäjille on tärkeä tehtävä, Salakka summaa. Kerrostalot muistettava Olli Salakka arvioi Suomen asuntomarkkinoiden olleen jo useita vuosia hyvin vakaat. Uusia asuntoja on rakennettu noin asunnon vuosivauhtia. iimeisten parin vuoden aikana julkinen raha on vähentynyt ja siksi vapaarahoitteinen tuotanto on kasvanut. Tämän hetken noin asunnosta vapaarahoitteisia on Myös omakotirakentamisen kolmanneksen kasvu noin asuntoon parin vuoden sisällä on selkeä muutos. Uustuotannon nykyinen kokonaismäärä, noin asuntoa vastaa hyvin suomalaisten tarvetta. Kasvu keskittyy Suomessa kasvualueisiin, joista pääkaupunkiseutu on tärkein. Tosin kolmen suurimman kaupungin alueella asuntotuotanto ei ole riittävää, ja siksi voimakas muuttoliike kehyskuntiin on jatkunut jo jonkin vuoden. Helsingissä ei omakotirakentajille ole lähes lainkaan tontteja. Pulaa on pyritty lievittämään kaavoittamalla alueita, joissa rakennetaan tiiviisti matalia taloja. Erityisesti täydennysrakentamiskohteissa korkeatasoinen kerrostalorakentaminen on myös muistettava, sillä niihin on suuri kysyntä. Salakka korostaa valtion tukeman asuntotuotannon merkitystä. Toivon, Että valtion tukeman asuntotuotanto ei tästä vähene, vaan että se tasapainottuu tuonne noin 000 asuntoon vuodessa. Mikä mies? uoden lopulla 52 vuotta täyttävä Olli Salakka valmistui TKK:sta 10- luvun lopulla rakennusalan diplomiinsinööriksi. Lähes suoraan korkeakoulun assistentin työstä Salakka siirtyi 180-luvun alussa Rakennuskunta Hakan palvelukseen. 180-luvun puolivälistä lähtien työ on ollut asuntorakentamista, johon on liittynyt myös yhdyskuntasuunnittelua. Haka Oy:n jälkeen 1 hän kävi O:ssa, josta uudet haasteet veivät Skanskaan luvun taitteessa Olli Salakka aloitti Skanska Kodit Oy:n toimitusjoh- tajana, josta hän siirtyi O:n varatoimitusjohtajaksi. Olli Salakka asuu vaimonsa ja nuorimman lapsensa kanssa Espoon Laaksolahdessa. aikka viisihenkiselle perheelle 1 vuotta sitten rakennetussa omakotitalossa asumisväljyyttä piisaa yltäkyllin, ainakaan toistaiseksi perheessä ei ole mietitty kerrostaloon muuttoa. Lähes kaikki viikonloput vietetään mökillä Asikkalassa. Aikaa löytyy myös moottoripyöräilyyn ja golfiin. Talvisin on hiihdon ja laskettelun aika. 5

6 Kansijuttu O:n roolista on käyty runsasta ja voimakasta strategiakeskustelua. oin sanoa että aravarakentajasta asuntojen kokonaispalvelujen tuottajaksi on ollut iso hyppy, sanoo Ben Grass O osuuskunnasta julkiseksi osakeyhtiöksi ja maan merkittävimmäksi asuntojen omistajaksi O:n ensimmäisissä taloissa antaan Malminiityssä keittiön varustukseen kuului jääkaapin paikka. Nyt asukkaille tarjotaan internet-liittymää. Tämä kuvaa hyvin vuokraasumisen laadun kehittymistä O:n toiminnan aikana. Yhtiö perustettiin osuuskuntana 35 vuotta sitten. Tänään O on julkinen osakeyhtiö, jonka perustajaomistajien rinnalle ovat tulleet institutionaaliset sijoittajat. O perustettiin loppuvuodesta 1. Haka, OTK, Elanto, Kansa ja SAK:lainen ay-liike perustivat altakunnallisen uokratalo-osuuskunnan tuottamaan ja omistamaan vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin. Osuuskunnan pääoma oli silloista rahaa noin puoli miljoonaa markkaa. Talojen rakennuttamiseen osuuspääoma ei riittänyt, vaan asuntojen omapääomaosuus rahoitettiin osuuskunnan jäsenilta saaduilta jäsenja lisälainoilla. Muu rahoitus tuli valtiolta ja rahalaitoksilta. Konsernijohtaja Ben Grass tuli O:n toimitusjohtajaksi 13, jolloin ensimmäiset talot olivat olleet jo pari vuotta valmiina. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen lisäksi omistajiksi tulivat perustamisen jälkeen TK ja STTK ja näiden jäsenyhteisöt sekä myöhemmin vielä eräät Akavalaiset liitot, joista merkittävin oli Opettajien ammattijärjestö. Lähes perustamisesta lähtien mukana olivat Kaupunkiliitto ja Kunnallisliitto, joiden jäsenistöön, yksittäisiin kuntiin O:n omistus myös laajeni. Myös yksityisille yrityksille tarjottiin mahdollisuutta hankkia O:n asuntokantaa käyttöönsä, jonka rakennuttamista he rahoittivat ns. tertiäärilainoilla. Yhtiön iskulause noina aikoina oli: vuokra-asuntoja aktiiviväestölle. O kehitti 0-luvulla asumisoikeusasunnot 180-luvulla O kehitti edelleen rakennuttamistoimintaa ja asukasdemokratiaa. Tajusimme silloin tulevan korjaustarpeen. Korjausrahastointia kehitettäessä asukasdemokratia oli keskeinen väline. Sen tuloksena asukkaat suostuivat maksamaan etukäteen osan korjauskuluista vuokrassaan, konsernijohtaja Ben Grass sanoo. 10-luvulle tultaessa O oli jo maan merkittävin vuokratalojen omistaja ja asumispalvelujen tarjoaja. Tänä aikana vallinneen laskukauden johdosta meille myös tarjottiin rakennusliikkeiden varaamia tontteja, joille rakennettiin O:n asuntoja kaupunkien parhaille paikoille. Uudeksi vuokra-asuntojen lisäystoimenpiteeksi O ryhtyi myös hankkimaan vanhaa vuokra-asuntokantaa lähinnä yrityksiltä ja vakuutusyhtiöiltä, joiden päätoimialaan vuokra-asuntojen omistaminen ei enää kuulunut. Näinä aikoina O kehitti myös asumisoikeusjärjestelmän, joka sijoittuu vuokra- ja omistusasunnon väliin. Asunnon omarahoitusosuuden sijoittaa asukas. O:lle sopi erittäin hyvin uusi asumismuoto, koska se lisäsi kohtuuhintaista asuntotuotanto aikana, jolloin ihmisillä ei ollut halua eikä mahdollisuutta ostaa asuntoja.

7 Osuuskunnasta Osakeyhtiöksi Kasvaneen toiminnan myötä O:n yritystoiminta muodostui yhä haasteellisemmaksi. Osuuskunta ei ollut enää riittävän dynaaminen yhteisömuoto, ja vuonna 1 osuuskunta muutettiin osakeyhtiöksi, jonka osakepääomaksi tuli 120 miljoonaa markkaa mm. osakkaiden lainojen muututtua osakepääomaksi. Keskeistä oli omien pääomien hankinta ja sen kautta mahdollisuus rahoittaa uustuotantoa, vanhojen asuntojen hankintaa sekä asuntokannan korjaustoimintaa. Samoin omaisuuden likvidiys oli tärkeää, koska osaketta saattoi käyttää vakuutena osuuskuntatodistusta paremmin. Samoin osake loi aidon mahdollisuuden sen arvon nousulle ja luovutettavuudelle, Grass sanoo. Myös yhtiön osinkopolitiikka tunnustettiin tosiasiaksi. Grass muistuttaa, että osuuskunnan jäsenten myöntämille lainoille O oli kuitenkin koko ajan maksanut korkoa, joten korkojen maksaminen muuttui osingoiksi. Terveen talouden kehittämiseksi O on käynnistänyt 0-luvulla merkittävää omistusasuntotuotantoa ja tavoitteena on edelleen monipuolistaa O:n asuntotarjontaa. Tähän on liittynyt merkittävää aluerakennuttamista ja pientalotuotantoa. uonna 2001 O muuttui julkiseksi yhtiöksi, joka ennen kaikkea lisäsi yhtiön läpinäkyvyyttä ja sitä kautta yrityksen haluttavuutta sijoittajien keskuudessa, Grass sanoo. Pääomarakenne vahvistuu edelleen Seuraavana vuonna osakepääoma kaksinkertaistettiin 20 miljoonaan markkaan suunnatulla osakeannilla. Samalla laskettiin liikkeelle 150 miljoonan markan oman pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina, joka ylimerkittiin. uonna 2003 O järjesti hyvin onnistuneen pääomaohjelman. akavaraisuuden vahvistamiseksi suunnitellulla ohjelmalla yhtiö keräsi 55 miljoonaa euroa sekä vanhoilta omistajilta että uusilta institutionaalisilta sijoittajilta. Tällä hetkellä O:lla on valtuus edelleen lisätä osakepääomaansa ja tavoitteena on edelleen pitää O:n vakavaraisuus riittävänä toiminnan laatuun ja luonteeseen nähden. Terveellä pääomarakenteella O pystyy edelleen toimimaan kilpailluilla markkinoilla johtavana asumispalvelujen tarjoajana. Jos yhtiö haluaa kasvaa ja kehittyä, myös pääomalle pitää tarjota kilpailukykyistä tuottoa, Jussi Laitinen sanoo. Jussi Laitinen, lmarinen sijoitti tulevaisuuteen Perinteiset ja uudet omistajat sopivat saman katon alle Kunta-alan ammattiliitto on yksi O:n perustajajäsenistä. KT lähti mukaan, jotta palkansaajat, muun muassa KT:n jäsenkunta saisi kohtuuhintaisia asuntoja. Edelleenkin omistuksemme perustuu yhtiön yhteiskunnalliseen tehtävään, sanoo liiton toimialajohtaja Heikki Kehälinna, joka toimii myös O:n hallituksen puheenjohtajana. Perustavoitteen rinnalle on vähittäin vajaan kymmenen vuoden aikana tullut mukaan mahdollisuus saada tuottoa sijoitetulle pääomalle, mikä on edelleen sijoitusta punnittaessa toisella sijalla. Tällä hetkellä O on KT:n sijoitustoiminnasta noin kymmenen prosenttia, Kehälinna sanoo. Eläkevakuutusyhtiö lmarisen sijoitusjohtaja Jussi Laitinen luonnehtii yhtiön tulemista O:n suurimmaksi osakkaaksi sijoituksena tulevaisuuteen. Yhtiön omistusosuus O:sta nousi yli 15 prosentin, kun yhtiö osti Eka-kiinteistöjen osakkeet toukokuussa. Hänen mukaansa O on hyvä kohde arvopaperistetulle, välilliselle kiinteistöomistamiselle. lmarisen sijoitussalkussa on kiinteistösijoituksia noin 2, miljardia, josta suoria asuntosijoituksia 00 miljoonaa. Yhteensä lmarisen sijoitukset eri omaisuuslajeissa on 1 miljardia. Kiinteistösijoittaminen ollut hyvä sijoitusmuoto, sillä niiden tuotto on ollut selvästi positiivinen viimeisten neljän vuoden aikana. lmarinen uskoo voimakkaasti, että välillinen sijoittaminen kiinteistöihin yleistyy. Kymmenessä vuodessa O:n kaltaisen yhtiön omistajista hyvinkin kaksi kolmannesta voi olla institutionaalisia sijoittajia, jotka hakevat pitkän aikavälin vakaata tuottoa, Laitinen sanoo. Hänen mukaansa vanhat omistajat ovat pitkään hoitaneet yhtiötä hyvin ja luoneet suuren varallisuusmassan. Heidän motiivinsa painottuvat kohtuuhintaisen asumisen tarjontaan ymmärtäen, että pääomalle on myös saatava korvaus. Me painotamme asioita toisin. Toivomme sijoituksemme tuottavan pitkäaikaisen ja markkinaehtoisen tuoton. Ymmärrämme, että se on mahdollista vain, kun perusbisnes hoidetaan hyvin ja saada vuokralaisia kilpailemaan pääsystä O:n asiakkaiksi, Laitinen sanoo. O tarvitsee sekä yhteiskunnan tukemaa että omistusasuntotuotantoa, Heikki Kehälinna sanoo. O:n suurimman omistajaryhmän, ay-liikkeen, rinnalle on viime vuosina tullut uusia omistajia, jotka laajentavat omistuspohjaa. Kehälinna uskoo, että perinteiset ja uudet omistajat sopivat hyvin saman katon alle. On hyvä, että institutionaaliset sijoittajat ovat kiinnostuneita O:n kaltaisista yrityksistä. Omistajapolitiikan ero näkyy ehkä siinä, että uusilla omistajilla on painottuneemmin sijoitusnäkökulma, kun ay-liikkeelle on tärkeää myös O:n palvelutuotanto.

8 Liiketoiminta Uusi alue maksaa itse itsensä, koska maan arvonnousu voidaan käyttää alueen hyväksi, Olavi Louko sanoo. Espoo luo uutta aluerakennuttamista Aluerakennuttamisen hyvät puolet ovat nopea kaavoitusprosessi ja järjestelmällisesti ajoissa tuotetut palvelut. Myöskään rahoitus ei rasita kaupungin budjettia, kiteyttää Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko. Tällä tavalla voidaan uusi alue suunnitella ja rakentaa optimiajassa, jolloin kokonaistaloudellinen hyöty tulee kaikille. Olavi Loukon mukaan Espoo tarvitsee aluerakennuttamista, koska kaupungin täytyy varautua jatkuvaan väestön kasvuun. Kaupunki kasvaa kolme tuhatta henkeä vuodessa vaikka ei tehtäisi mitään, Se tarkoittaa uutta espoolaista 30 vuoden aikana. Meidän on pakko rakentaa isoja alueita, koska asukasmäärämme puolitoistakertaistuu. Muuten ihmiset muuttavat edelleen Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja ihtiin, vaikka käyvät töissä pääkaupunkiseudulla. Keski- ja Länsi-Espoo ovat hyviä alueita, joissa on tilaa sekä rata, kaksi moottoritietä ja Kehäkolmonen kulkevat alueiden halki, Louko sanoo. Maan arvonnoususta rahaa kunnallisiin palveluihin Toinen seikka on yksityisen maanomistuksen runsaus. sot maanomistajat eivät perinteisesti ole halunneet myydä maitaan. Asenne on muuttunut, koska nykyisin suuria maanomistajia ovat perikunnat, joilla on kiinnostusta myydä maitaan. auhtia asiaan toi viime vuonna voimaan tullut rakennuslain muutos. Kaupungin, rakennuttajan ja maanomistajan kesken voidaan sopia yhteistyömenettelystä, jolla maan arvonnoususta rahoitetaan kunnalliset palvelut. Aiemmin tällainen sopimuksen laillisuus oli epäselvä. Kaavoituksen yhteydessä syntyvällä rakennusoikeuden hinnasta osa voidaan käyttää kunnallistekniikan sekä palvelujen rakentamiseen. Tämän jälkeenkin maanomistajalle jää riittävä korvaus. Uusi alue maksaa itse itsensä, ja olemassa olevien veronmaksajien ei tarvitse osallistua alueen kehittämiseen mitenkään. Maanomistajan tai hänen edustajansa kanssa voidaan sopia, että tehdään kerralla kaikki, talot, kunnallistekniikka ja palvelut, Louko sanoo. Hänen mukaansa Kaupungin intressi on saada tontteja veronmaksajille ja liiketiloja yrityksille, joista saadaan verotuloja. Kaavoituksella kaupunki sanoo millainen alueesta tehdään ja mitä sinne rakennetaan. 8

9 kt K%%228ytt%%2oikeuden rajoitus 5 kt vr jkt Korupolku all Pp.tie Pp.tie (+31,) +35,3 (+32,15) (+2) yk aikka ison alueen tekeminen kestää kymmenen vuotta, kaupunki pystyy koko ajan ohjaamaan alueen rakentamista. Tämä on jalostetumpi malli entisestä aluerakentamisesta, joka synnytti vain betonilähiöitä metsään. O suunnittelee Näkinmetsää alusta alkaen O ja Espoo ovat sopineet asunnon pientaloalueen aluerakentamissopimuksen Mikkelän Näkinmetsään. Se on ensimmäinen kerta, kun kaupunki on valinnut yhden yhteistyökumppanin kehittämään isoa, sadan hehtaarin aluetta alusta alkaen. Koska kaupungissa on tekeillä joka vuosi 200 asemakaavaa, on järkevää ottaa kumppani ison alueen suunnitteluun, kaavoittamisen ja rakentamiseen. Kaavoitus olisi paljon hitaampaa jos tekisimme sen itse. Silti vastuu säilyy koko ajan kaupungilla. Kun sopimuskumppani ryhtyy käytännön kaavoitustyöhön, tekee hän työtä puolestamme idealla, että kaavan valmistuttua hän saa ostaa ja rakennuttaa ainakin suuren osan alueesta. Kaupunki saa arvonnousun myös omasta maastaan, jolla se rahoittaa kunnallistekniikan ja palvelut, Olavi Louko tiivistää. Kumppanuuteen perustuva yhteistyö kuntien kanssa on sujunut hyvin. antaan Myyrmäessä on käynnissä parhaillaan asemakaavan muutos, jonka jälkeen O rakennuttaa alueelle lähes 00 uutta asuntoa. 2: m 3 S%%228hk%%2asema k 2 Muuntoasema 2:10 ma Tämän päivän aluerakennuttamisessa ei ole kyse siitä 0- ja 0-luvun toimintamallista, kun urakoitsijat rakensivat kiireellä suureen tarpeeseen harmaita betonisia kerrostalolähiöitä. Tuolloin aluerakentamisessa ei kiinnitetty juurikaan huomiota asuinympäristöön. Nyt lähtökohtana on rakentaa yhteistoiminnassa kuntien kanssa sosiaalisesti tasapainoisia, laadukkaita ja kokonaisvaltaisesti suunniteltuja asuinympäristöjä. On enemmänkin kysymys yhdyskuntasuunnittelusta kuin pelkästä rakentamisesta. Uuden mallin mukaan kuntien ja kaupunkien kanssa kehitetään kumppanuus -periaatteella toimivia yhteistyömuotoja kaavoituksessa ja rakennussuunnittelussa. Yhdessä määritellään kaavoitukselliset tavoitteet ja alueelle soveltuva tuotanto. Jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja rakentaa sellaisia asuntoja ja asuinympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät, O:n rakennuttamisen liiketoimintajohtaja Arto Hiltunen kuvaa. kt ar leikkipaikka : :10 Pumpp Laadukkaita asuinalueita yhdessä kuntien kanssa 2:10 Korutie 2:10 Molemmat hyötyvät Kunnilla on rajalliset kaavoitusresurssit ja O:lla vahva 35 vuoden kokemus asumispalvelujen tuottamisesta. arsinkin pääkaupunkiseudulla on pulaa tonteista. Uudenlaisella toimintatavalla kunnat pystyvät lisäämään tonttitarjontaa, joka mahdollistaa erilaisten korkeatasoisten asuntoalueiden kehittämisen nopeasti ja hallitusti. Tarvittaessa kumppanuussopimukseen liittyy myös alueen katujen, kevyen liikenteen, päiväkotien ja koulujen rakennuttaminen. Myös niiden rahoitus on mahdollista. Yksityisellä pääomalla kuntien palvelutuotantoa saadaan nopeutettua. Tärkeää on pystyä vastaamaan kuntien asunto- ja yhdyskuntapoliittisiin tavoitteisiin, Arto Hiltunen jatkaa. O suunnittelee tuotteet asiakkaiden tarpeista lähtien. Kaavoituksessa voimme vaikuttaa siihen, että uusille alueille rakennutetaan hallintamuodoiltaan monipuolista ja kilpailukykyistä asuntotuotantoa. ankka kokemus monipuolisen asuntotuotannon toteuttajana antaa O:lle hyvät mahdollisuudet kilpailla laajojen asuinaluekokonaisuuksien kehittämisestä ja rakennuttamisesta, Arto Hiltunen uskoo. A-klinikka ja Katkaisuhoitoasem 1:53 Hoiva- ja Kuntoutuskoti kt kt 1:53 1:53M01 1:1 1:53M03 M502 ar k 1:1M03 Lak.Yht 1:1M01 1:1M05 1:53M01 Punamultapolku P-talo k

10 Osavuosikatsaus O-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus Kannattavaa kasvua O-konsernin liikevaihto ajalla oli 112 miljoonaa euroa (85, M ). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2, miljoonaa euroa (31,1 %), josta 12, miljoonaa euroa tuli omistusasuntotuotannon osakemyynnin kasvusta ja,8 miljoonaa euroa O Omat uokra-asunnot Oy:n ja Kymppikoti Oy:n omistamien lyhyellä korkotuella tuotettujen omaksi lunastettavien osaomistuskohteiden myynneistä. uokratuottojen kasvu edelliseen vuoteen oli,8 %. Liikevaihdosta 0,12 prosenttia tuli kiinteistöomistuksesta, 2,0 prosenttia rakennuttamisesta ja 2,8 prosenttia muusta toiminnasta. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (,1 M ). Tulosta erityisesti lisänneitä tekijöitä olivat kiinteistöjen hoito- ja korjauskulujen sekä muiden toimintakulujen tuottojen kehitystä hitaampi kasvu ja lisääntynyt omistusasuntotuotanto. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan edellistä vuotta (30,1 M ) jonkin verran suurempi. Tase Taseen loppusumma oli 1.5,2 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 11,13 prosenttia. Lainoja on lyhennetty kuluvan vuoden aikana yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja nostettu lisää 5, miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 22,3 miljoonaa euroa (181,2 M ). Omavaraisuusaste oli ilman pääomalainoja 12, prosenttia (11,0 %) ja pääomalainat huomioon ottaen 15,3 prosenttia (13,32 %). Kiinteistöomistus asumispalvelut O-konsernin omistuksessa oli yhteensä 3 8 asuntoa. Määrä kasvoi vuoden alusta 323 asunnolla. Uusia asuntoja valmistui 100 ja vanhoja asuntoja on hankittu huhtikuun loppuun mennessä 25, muun muassa Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnalta ostettiin 11 asuntoa. uokra-asuntoja myytiin 3. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana aloitettiin 52 uuden asunnon rakennuttaminen ja koko vuonna arvioidaan aloitettavan 300 vuokra-asunnon rakennuttaminen. anhoja asuntoja arvioidaan koko vuonna ostettavan noin 1000 asuntoa. Myös luopumisstrategian mukaisia asuntojen myyntejä aiotaan toteuttaa loppuvuonna. uokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus tarkastelujaksolla oli 8, prosenttia (8,0%). Asuntojen kokonaiskäyttöaste oli 8,1 prosenttia (8,3%). uokrasaatavat ovat pysyneet vähäisinä. Kiinteistöomistuksen organisaation ja toimintamallin uudistusta vietiin eteenpäin. uoden alussa luovuttiin sisäisestä tilaaja-tuottaja-toimintamallista, kun isän- nöintiyhtiön O:n kiinteistöjä ja asiakkuuksia hoitava henkilökunta siirrettiin suoraan asuntoja omistaviin yhtiöihin. Toimintaprosessit saatiin yksinkertaisemmiksi, mikä näkyi jo alkuvuonna kustannussäästöinä ja parempana tuloksena. Rakennuttaminen Rakennuttamisen ensimmäisen kolmanneksen liikevaihto nousi yli kaksinkertaiseksi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ennätyksellisen vilkas asuntokauppa jatkui, ja asuntojen budjetoitu myynti ylittyi noin 0 prosentilla. almiissa asuntokannassa ei ollut myymättömiä asuntoja. Yhtiön rakennuttamana valmistui 555 (22) asuntoa ja tarkastelujaksolla aloitettiin 253 (308) asunnon rakennuttaminen. O hankki alkuvuonna uutta rakennusoikeutta Helsingin, Espoon ja antaan alueelta yhteensä runsaat kerrosneliömetriä, jossa tuotanto päästään aloittamaan vuoden kuluessa. Espoon asuntomessujen suunnittelukilpailussa alueen portiksi valittiin O:n suunnitteluttama Pikku Pietarin piha -korttelin ja Käärmetalon rivitalot, joihin tulee yhteensä 3 asuntoa. O rakennuttaa myös kilpailuvoiton tuloksena asuntomessualueelle 20 asunnon Kipliikin Nuorisoasuntoliiton omistukseen. Rakennuskohteiden suunnittelu alkaa heti ja ne valmistuvat vuoden 200 messuille. O-konsernin tuloslaskelma Toteutunut 0/200 *) Toteutunut 0/ Liikevaihto Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut liiketoiminnan tuotot Poistot Kulut Liikevoitto Nettorahoituskulut Netto satunnaiset tuotot(+) / kulut( ) Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja *) Luvut ovat tilintarkastamattomia. 10

11 O-konsernin tase Toteutunut 0/200 *) Toteutunut 0/ ASTAAAA Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Osakkeet Muut saamiset Sijoitukset aihto-omaisuus Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset ASTATTAAA Osakepääoma Muu oma pääoma Pääomalaina Oma pääoma ähemmistöosuus Konsernireservi Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset 18 Laskennallinen verovelka Ensisijaislainat Asuntolainat Yhtenäislainat Korkotukilainat Kolmoissijaislainat Muut lainat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat *) Luvut ovat tilintarkastamattomia 11

12 Kolumni Millaiseen yhtiöön sijoittaisin? Kolumnin kirjoittaja on O:n konsernijohtaja Ben Grass. O-yhtymä Oyj:n 35-vuotisessa historiassa viimeiset seitsemän vuotta ovat merkinneet voimakasta muutosta yhtiön omistusrakenteessa. Perinteiset omistajat ovat sijoittaneet yhtiöön lisää rahaa, ja heidän rinnalleen on tullut uusia omistajia, jotka kaikki ovat pitkäjänteisiä ammattimaisia sijoittajia. O on toteuttanut kaksi pääomaohjelmaa, joista vuonna 18 tavoitteena oli parantaa vakavaraisuutta ja luoda mahdollisuuksia omistuspohjan laajentamiseksi. Ohjelmalla yhtiö kaksinkertaisti osakepääomansa ja keräsi markkinoilta nykyrahassa noin 25 miljoonaa euroa. uoden 2003 pääomaohjelman tavoitteet, joissa onnistuttiin hyvin, olivat omistuspohjan kehittäminen, voimakkaasti kasvaneen yhtiön vakavaraisuudesta huolehtiminen ja tunnettavuuden lisääminen. Sekä vanhat omistajat että valikoidut uudet omistajat sijoittivat yhtiöön 55 miljoonaa euroa, josta vajaa puolet osakepääomana ja runsas puolet vaihtovelkakirjalainatyyppisenä pääomalainana. Tänä keväänä yhtiössä tapahtui merkittävä omistajan vaihdos. Eläkevakuutusyhtiö lmarinen osti suurimman omistajan, Eka-kiinteistöjen kaikki osakkeet ja nousi yhtiön suurimmaksi omistajaksi lähes 1 prosentin omistusosuudellaan. Tämä kauppa ja vuoden takainen uusien omistajien mukaantulo osoittavat, että yhtiö on saavuttanut pitkäaikaisten institutionaalisten sijoittajien luottamuksen. Tähän ovat vaikuttaneet yhtiön vakaa tuloskehitys, hyvä maine ammattimaisena ja hyvin johdettuna rakennus- ja kiinteistöalan yrityksenä sekä laadukkaiden asumispalvelujen pitkäjänteisenä kehittäjänä. Mielenkiintoista on puolestaan tarkastella millaisia periaatteita eläkevakuuttajat käyttävät arvioidessaan sijoituskohdettaan? Hyvän vastauksen antavat työeläkevakuuttajien omistusohjauksen periaatteet, joihin sijoituspäätökset perustuvat. Tosin kukin työeläkevakuuttaja määrittelee itsenäisesti oman sijoitusstrategiansa. TELA:n tekemä muistio käsittelee yleisiä lähtökohtia sekä valottaa periaatteitaan lojaalisuuden, läpinäkyvyyden, aktiivisuuden ja kohtuullisuuden näkökulmista. Suomalainen työeläketurva on suurelta osin työssäkäyvien eläkevakuutusmaksuihin perustuva jakojärjestelmä. Tämän vuoksi on tärkeää, että työeläkevarojen sijoittajat ovat aktiivisia ja pitkäaikaisia sijoittajia myös kotimaisessa elinkeinoelämässä. Lojaalisuuden periaatteella tarkoitetaan, että eläkevarat on sijoitettava yksinomaan eläkkeiden turvaamiseksi tavoitellen parasta mahdollista taloudellista tuottoa. Läpinäkyvyys sijoituskohteen toiminnassa on omistajaohjauksen perusedellytys. Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä on selvillä ja omistajien näkemyksistä ja tavoitteista käydään avointa keskustelua. Läpinäkyvyydestä huolehditaan avoimella raportoinnilla. Aktiivisuuden periaate määrittää, miten kunkin työeläkevakuuttajan tulisi ja missä tilanteissa osallistua tai puuttua sijoittamaansa yrityksen toimintaan joko yksin tai yhteistyössä muiden osakkeenomistajien kanssa. Yrityksen kannustinjärjestelmällä voi olla kohtuullista kokonaisvaikutusta osakkeenomistajien asemaan. Yritysjohdon ja avainhenkilöstön kannustinjärjestelmiä pidetään tarpeellisina välineinä sijoituskohteen arvon kartuttamisessa. Nämä työeläkevakuuttajien omistajaohjausperiaatteet ovat myös O:n perustajaomistajien hyväksyttävissä ja takaavat edelleen mahdollisuuden kehittää O:ta yhä vahvemmaksi kiinteistöalan yritykseksi, jolla myös on vahva sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen. 12

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SATO investoi voimakkaasti ja teki hyvän tuloksen 1-6/2007

SATO investoi voimakkaasti ja teki hyvän tuloksen 1-6/2007 10.8.2007 1 (5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2007 SATO investoi voimakkaasti ja teki hyvän tuloksen 1-6/2007 YHTEENVETO AJALTA 1-6/2007 - konsernin liikevaihto oli 140,5 (1.1. 30.6.2006: 152,8) milj. - tulos

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 26.3% edellisvuodesta ollen EUR 51.7m (EUR 4.9m /2) Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tiedote 4.5.2006 1 (6) SATON TULOSTASO PYSYI HYVÄNÄ

Tiedote 4.5.2006 1 (6) SATON TULOSTASO PYSYI HYVÄNÄ SATON TULOSTASO PYSYI HYVÄNÄ Tiedote 4.5.2006 1 (6) SATO-konsernin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa (77,4 M 1.1.-31.3. 2005). Liikevaihdon aleneminen johtui pääosin asuntorakennuttamisen osakemyynnistä.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta

Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta 21.4.2009 Marita Laakso 21.4.2009 1 VVO:n suurimmat omistajat ja hallitus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 17,53 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot