Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. Aktiivisesti osallistuva Osuuskunnan jäsenistö päättää jäsen ja ääni -periaatteella Osuuskunnan toiminnasta. 2. Osuuskunta toimii jäsentensä hyväksi tarjoamalla jäsenille kilpailukykyisiä palveluja ja kannustavia etuja. Siinä tarkoituksessa Osuuskunta osallistuu YkkösBonus-kanta-asiakasjärjestelmän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisimman monipuolisia, edullisia ja jäsentensä tarvitsemia tuotteita ja palveluja, joita tuottavat Osuuskunnan itse kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt ja YkkösBonus-järjestelmään kuuluvat muut yhteistyökumppanit. Sen lisäksi Osuuskunta tarjoaa osuusmaksunsa täyteen maksaneille jäsenilleen erityisiä etuja. 3. Osuuskunta tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoimintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa. Osuuskunta tukee myös osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta. Kannen kuva: Osuuskunnan taidekokoelmasta Erkki Kannoston teos Yhteisvoimin.

3 Kohtuullinen tulos vaikeissa oloissa Kokonaisuudessaan vuodesta 2011 muodostui olosuhteisiin nähden kohtuullinen Osuuskunta Tradeka-yhtymälle. Talouskasvun hiipuminen heijastui koko konsernin tulokseen ja erityisesti koko vuoden vellonut Euroopan valtionlainakriisi painoi sijoitustoiminnan tulosta. Vuoden aikana hotelli- ja ravintoalalla palautuminen edellisestä lamasta jatkui. Uhka ajautumisesta uuteen taantumaan kasvoi kuitenkin loppuvuotta kohden ja on sävyttänyt myös kuluvaa vuotta. Kaiken kaikkiaan Restel Oy teki viime vuodelta kuitenkin markkinatilanne huomioiden hyvän tuloksen. Viime vuonna tuloksellisen sijoitustoiminnan harjoittaminen vallitsevassa markkinatilanteessa oli vaikeaa ja Osuuskunnan sijoitustoiminnan tulos jäi varsin heikoksi ollen 9 prosenttia negatiivinen. 3 Sijoitusmarkkinoiden heikosta tuloskehityksestä huolimatta Osuuskunnan tilikauden tulokseksi muodostui 1,4 miljoonaa euroa. Myös koko konsernin tilikauden tulos viime vuodelta oli 1,4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste parani edelleen vuonna 2011 ja oli yhdessä rahoitusaseman kanssa erittäin hyvällä tasolla. Suomen Lähikauppa Oy huolehti edelleen Osuuskunnan jäsenten YkkösBonus-eduista ja Osuuskunnan toimeksiannosta osaltaan myös muista Osuuskunnan jäsenpalveluista. Osuuskunnan omistusosuus Suomen Lähikauppa Oy:ssä säilyi noin 16 prosentissa. Vuoden aikana Restel Oy:n palvelut jäsenille monipuolistuivat entisestään ja Osuuskunnan yhteistyö jäsenetutoiminnassa Suomen Lähikaupan kanssa tiivistyi. Uutena jäsenetuna otettiin syksyllä käyttöön Restelin arvosetelit. Vuonna 2011 Osuuskunta jatkoi yleishyödyllistä toimintaansa. Tähän tarkoitukseen lahjoitettiin viime vuonna lähes euroa. Kuluvan vuoden alusta Osuuskunnan konsernirakennetta on selkeytetty ja toimintaa tehostettu perustamalla Osuuskuntaan kaksi uutta tytäryhtiötä. Tradeka-sijoitus oy huolehtii jatkossa Osuuskunnan sijoitustoiminnasta ja Tradeka-palvelut oy Osuuskunnan jäsenpalveluista. Yleisen talous- ja suhdannekehityksen näkymistä johtuen Osuuskunnan toimintaympäristö tulee tänäkin vuonna olemaan varsin vaikea. Hotelli- ja ravintola-alalla sopeutuminen kysynnän muutoksiin ja kustannusten nousuun sekä liiketoiminnan tuloksellisuuden turvaaminen vaatii entistä enemmän työtä. Globaaliin talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät heijastuvat puolestaan sijoitustoiminnan harjoittamiseen. Uskon kuitenkin, että haasteista huolimatta Osuuskunta Tradeka-yhtymä kykenee hyvään taloudelliseen tulokseen myös vuonna Juha Laisaari Toimitusjohtaja

4 Laajeneva, laadukas hotelli- ja ravintolatoiminta 4 Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys Restel Oy on Osuuskunta Tradeka-yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö. Restel-konsernin tarjonta kattaa 46 hotellin ja yli 250 ravintolan palvelut ja on tuhansien hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisten työpaikka. Kulunutta vuotta sävyttivät toisaalta osittainen toipuminen edellisestä lamasta ja toisaalta uhka ajautumisesta uuteen taantumaan. Vaikeista olosuhteista huolimatta Restel-konserni ylsi viime vuonna yli 6 miljoonan euron suuruisen liiketulokseen. Samaan aikaan yhtiö jatkoi kannattavaan kasvuun perustuvan strategiansa toteuttamista. Myös alkaneena vuonna Restel tulee edelleen laajentamaan toimintaansa. Restelin hotellivalikoimaan kuuluvat kotimaiset Cumulus- ja Rantasipi-ketjut, Holiday Inn -hotellit sekä Hotelli Seurahuone ja Crowne Plaza Helsingissä. Viime vuonna Restel saattoi päätökseen laajennus- ja perusparannustyöt mm. Seinäjoen Cumuluksessa ja käynnisti Tampereen Cumuluksen rakennustyöt. Restelin ravintolatoiminta kattaa mm. Martina-, Huviretki-, Rax- ja Helmisimpukka-ketjut sekä tapahtumaravintoloista mm. Hartwall Areenan sekä viime vuoden elokuussa avautuneen Helsingin Musiikkitalon. Viime vuonna avattiin uusia ravintoloita monilla paikkakunnilla. Lisäksi Restel pilotoi uudet Lauantai-, pikakotiruoka-, Mario-kauppakeskus- ja Blok-baarikonseptit. Vuoden aikana suljettiin ja myytiin myös useita pitkän aikaa tappiolla olleita ravintoloita. Vuonna 2011 Restel tarjosi töitä lähes hotelli- ja ravintola-alan ammattilaiselle. Viime vuonna Restel myös jatkoi panostuksiaan henkilöstön kehittymis- ja uramahdollisuuksiin. Lisäksi Restelin henkilöstöpankit eri puolilla maata tarjoavat mahdollisuuksia joustaviin, jokaisen elämäntilanteen huomioon ottaviin työskentelymahdollisuuksiin. Strategiansa mukaisesti Restel kiinnittää toiminnassaan entistä enemmän huomiota toimintansa ympäristöystävällisyyteen sekä kehittää vastuullisuutensa johtamisperiaatteita, mittareita ja raportointia. Restel on mukana EU:n Energiatehokkuusprojektissa. Restel käyttää hiilidioksidivapaata sähköä. Jatkossa painotamme vielä nykyistä enemmän uusiutuvan energian käyttöä. Lähikauppa Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa noin 16 prosenttia vähittäiskauppaa harjoittavasta Suomen Lähikauppa Oy:stä. Viime vuonna Lähikauppa paransi liiketoimintansa kannattavuutta yhtiölle vahvistetun tervehdyttämisohjelman mukaisesti. Suomen Lähikauppa tarjosi Osuuskunnan jäsenille YkkösBonus-kanta-asiakasjärjestelmään liittyviä ja muita jäsenetuja sekä huolehti Osuuskunnan jäsenpalveluista Lähikaupan myymälöissä ja puhelimitse Bonuspuhelimessa.

5 Vaikea sijoitusvuosi Osuuskunta Tradeka-yhtymä on pitkäaikainen ja vastuullinen sijoittaja, jonka tavoitteena on yli 6 %:n sijoitustuotto 10 vuoden tarkastelujaksolla. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja valitsemme yhteistyökumppanimme allekirjoittaneiden palveluntarjoajien joukosta. Kahden erittäin hyvän sijoitusvuoden jälkeen odotettiin paluuta tasaisempaan aikaan. Vuoden alkaessa maailmantalouden loivan kasvuuran oletettiin jatkuvan ja Euroopan velkakriisin purkamisen tapahtuvan hallitusti. Vuoden ensimmäinen kolmannes meni näissä merkeissä, mutta kesän aikana markkinoiden epävarmuus kasvoi ja epäluottamus syveni kriisiksi uudelleen heinäkuun lopussa. Elokuussa osakemarkkinat syöksyivät ja loppuvuoden kurssit sahasivat voimakkaasti. Yhdysvalloissa osakemarkkinat toipuivat vuoden loppua kohden mutta Eurooppa ja kehittyvät taloudet jäivät reilut 10 % vuoden alun lähtötasostaan. Aiemmista kriiseistä poiketen korkomarkkinoilta ei saanut suojaa osakekurssien laskulle, vaan erityisesti riskillisten korkoluokkien tuotot jäivät miinukselle. Positiivista tuottoa saatiin kiinteistöistä ja pääomarahastoista. Koko sijoitussalkun tuotto vuonna 2012 oli huono, -9,5 %. Keskeisiä syitä viime vuoden heikolle tulokselle olivat liian suuri osakepaino, Helsingin pörssin poikkeuksellisen huono kehitys ja negatiiviset korkotuotot. Osuuskunta on päättänyt jatkossa kasvattaa pitkäaikaisten ja alhaisen osakemarkkinakorrelaation omaavien sijoitusten osuutta sijoitusvarallisuudessaan. Vuoden 2012 alusta Osuuskunnan operatiivisesta sijoitustoiminnasta on vastannut Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Tradeka-sijoitus oy, jonka toimitusjohtajana on vuoden 2012 alusta lukien toiminut KTK Magnus Backström. Euroopan velkariisi on pitkittynyt ja sen vaikutukset ovat levinneet reaalitalouden puolelle. Kestävämpi talousnousu on mahdollinen vasta kun kriisi saadaan uskottavalla tavalla ratkaistua. Tämän vuoksi myös vuoden 2012 sijoitusympäristön arvioidaan muodostuvan vaikeaksi. 5 Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitusallokaatio vuoden 2011 lopussa Osakesijoitukset 29,8 % Korkosijoitukset 47,5 % Kiinteistösijoitukset 12,0 % Muut 10,7 %

6 Jäseniä varten 6 Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistavat Osuuskunnan jäsenet, noin suomalaista kuluttajaa. Päätösvaltaansa Osuuskunnan jäsenet käyttävät osallistumalla joka kuudes vuosi järjestettäviin Osuuskunnan vaaleihin. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Vuonna 2011 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat Restel Oy, Suomen Lähikauppa Oy sekä Pajulahden urheiluopisto. Kuluvana vuonna jäsenetutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen näiden tahojen kanssa. Jäsenetutoimintaa pyritään myös edelleen laajentamaan uusien yhteistyökumppaneiden suuntaan. Kaikki Osuuskunnan jäsenet ovat automaattisesti oikeutettuja nauttimaan YkkösBonus-kantaasiakasjärjestelmän tarjoamista eduista. Lisäksi osuusmaksunsa täyteen maksaneet jäsenet saavat kanta-asiakastililleen vuosittain ostojensa pohjaksi 500 euron alkusaldoedun. YkkösBonuksen palkinto-ohjelmaan liittyneet Osuuskunnan jäsenet saavat kuukausittain palkintotililleen alkusaldoetua vastaavan piste-edun. Lisäksi Lähikauppa tarjosi Osuuskunnan jäsenille muita etuja viime vuoden aikana. Restel Oy tarjosi vuonna 2011 Osuuskunnan jäsenistölle erillisiä hotelli-, kylpylä- sekä ravintolatoimintaan liittyviä etuja. Jäsenistölle oli tarjolla sekä pysyviä, koko vuoden voimassa olleita että sesonkiluonteisia etuja ja tarjouksia. Uutena jäsenetuna otettiin viime vuoden syksyllä käyttöön 10 ja 25 euron arvoiset Restelin arvosetelit ravintoloihin ja hotelleihin. Lisäksi Pajulahden urheiluopisto tarjosi Osuuskunnan jäsenille liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä etuja viime vuoden aikana. Vuoden 2012 alusta Osuuskunnan jäsenetutoiminnan suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta on vastannut Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Tradeka-palvelut oy. Osuuskunta palvelee jäseniään

7 REILUN KAUPAN HUNAJAA Yhteinen vastuu Yhteiskuntavastuu on osa Osuuskunta Tradekayhtymän perusarvoja. Osuuskunnan yhteiskuntavastuun painopisteet; taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuu ympäristöstämme ovat samat, joista Osuuskunnan jäsenistö kantaa huolta. Tänä päivänä vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta kuuluu entistä kiinteämpänä osana Osuuskunta Tradeka-yhtymän yritystoimintaan. Osuuskunta on tukenut Solidaarisuuden Pohjois-Nicaraguan reilun kaupan ja osuustoiminnan kehittämishanketta vuodesta Hankkeen avulla on parannettu pienviljelijöiden ja -yrittäjien kykyä toimia ja menestyä kaupallisilla markkinoilla. Hankkeessa identifioitiin mm. hunaja sellaiseksi Reilun kaupan tuotteeksi, joka soveltuisi Pohjois-Nicaraguan kuivassa ilmastossa tuotettavaksi. Hankkeen avulla aloitettiin mehiläishoidon koulutukset ja ensimmäiset hunajapurkit saatiin paikallisiin kauppoihin vuonna Hankkeen jatkona Solidaarisuus aloittaa vuonna 2012 Nicaraguassa Reilun luomuhunajan tuotannon kehittämishankkeen, jonka myötä hunajatuotteita pyritään saamaan nykyistä laajemmin Reilun kaupan markkinoille. Yleishyödylliset lahjoitukset Keskeisen osan Osuuskunnan yhteiskuntavastuuta muodostaa Osuuskunnan osallistuminen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Yleishyödyllisistä lahjoituksista päättävät Osuuskunnan edustajisto ja hallintoneuvosto, joille lahjoituksen saajat myös raportoivat lahjoitusten käytöstä. Viime vuonna Osuuskunta osoitti yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen lähes euroa. 7 Merkittävän osan yleishyödyllisistä lahjoituksista Osuuskunta Tradeka-yhtymä on kohdistanut lasten hyväksi tehtävään työhön. Tähän liittyen Tradeka-yhtymä on tukenut vuodesta 2007 alkaen Ensi- ja turvakotien liiton sekä Parasta Lapsille ry:n toimintaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymä tukee myös osuustoimintaa ja kuluttajien asemaan liittyvää tutkimustoimintaa mm. Suomen kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan sivistysrahaston Tradeka-yhtymän rahaston kautta. Lisäksi Osuuskunta on tukenut Kalevi Sorsa -säätiön ja Vasemmistofoorumin toimintaa sekä viime vuoden alusta Spartacus-säätiön toimintaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymä on myös edistänyt reilun kaupan toimintaa mm. tukemalla Solidaarisuus-säätiön Pohjois-Nicaraguan pienviljelyja käsityöläisosuuskuntia avustavaa projektia. Lisäksi Osuuskunta on vuodesta 2010 lukien tukenut Munuais- ja maksaliiton koordinoimaa elinluovutuksia edistävää KYLLÄ -elinluovutuksille kampanjaa sekä työttömien ay-liikkeen jäsenten, Tatsi ry:n nuorten työnsaantia ja työllistymistä edistämiseen tähtäävää projektia. Vastuullista tuottoa Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvoston vahvistamien sijoitustoiminnan pääperiaatteiden mukaisesti Osuuskunta harjoittaa vastuullista ja eettisesti kestävää sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminnassaan Osuuskunta Tradeka-yhtymä edistää ympäristöarvoja, sosiaalista vastuullisuutta sekä hyvää hallinnointitapaa kunnioittavia toimintatapoja.

8 Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka-yhtymä on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Edellytämme myös, että käyttämämme ulkopuoliset varainhoitajat ottavat vastuullisuusnäkökohdat sijoitustoiminnassaan huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradeka-yhtymä on myös vuosittain tukenut YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristön toimintaa. Ohjeistuksessa määritellään Tradeka-yhtymän keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, keskeiset tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden omistaja-ohjauksessa noudatettavat periaatteet, johdon palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja riskienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tradeka-yhtymän henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet. 8 Osuuskunnan yleishyödylliset lahjoitukset Yhteistyötaho Aika Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunta Tradeka-yhtymän www-sivuilla, joilla on julkaistu myös selostus Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna Ensi- ja turvakotien liitto Parasta Lapsille ry Suomen Mielenterveysseura Solidaarisuus-säätiö Munuais- ja maksaliitto Tatsi ry Kansan sivistysrahasto (kertalahjoitus) 2007 Kalevi Sorsa säätiö Vasemmisto-foorumi Spartacus säätiö YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristö Hyvä hallintotapa Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvosto on vahvistanut Osuuskunnalle erillisen Corporate Governance -ohjeistuksen. Ohjeistus täydentää Osuuskunnan toimintaa säätelevässä lainsäädännössä ja Osuuskunnan säännöissä määrättyjä menettelytapoja. Ohjeistuksella pyritään takamaan Osuuskunnan korkeatasoinen päätöksenteko sekä hallinnointi. Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governance -ohjeistus on laadittu Comply or Explain -periaatetta noudattaen suomalaisten Corporate Governance -suositusten mukaisesti.

9 Hallituksen toimintakertomus Toiminta vuonna 2011 Tradeka-yhtymän liiketoimintaa vuonna 2011 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka-yhtymä (hallinto- ja jäsenpalvelut sekä sijoitustoiminta) ja Osuuskunnan kokonaan omistama Restel Oy tytäryhtiöineen (hotelli- ja ravintolatoiminta). Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, mikä on 5.8 % edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevoitto oli 3.5 miljoonaa euroa, tulos pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 11.5 miljoonaa euroa. Osuuskunnan liiketappio oli 2.2 miljoonaa euroa, tuloksen heikkeneminen 13.3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna johtui yksinomaan sijoitustoiminnan tappioista. Restel-konsernin liikevoitto 6.2 miljoonaa euroa oli hyvä ottaen huomioon yleisen taloudellisen tilanteen vaikutukset hotelli- ja ravintolapalveluiden kysyntään ja hintatasoon. Konsernin tilikauden tulos oli 1.4 miljoonaa euroa (muutos edelliseen vuoteen m ) ja Osuuskunnan tilikauden tulos 1.4 miljoonaa euroa (muutos edelliseen vuoteen m ). Konserniin kuului emo-osuuskunnan lisäksi 9 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä ja 5 kiinteistötytäryhtiötä. Osakkuusyhtiöitä oli 21. Lisäksi Osuuskunta Tradekayhtymä perusti loppuvuonna 2011 kaksi uutta tytäryhtiötä: Tradeka-sijoitus oy:n ja Tradeka-palvelut oy:n. Tradekasijoitus oy perustettiin yksinomaan Osuuskunnan sijoitustoiminnan liiketoimintasiirtoa varten. Osuuskunta teki Tradeka-sijoitus oy:n kanssa apporttisopimuksen koko sijoitustoimintansa siirtämisestä elinkeinoverolain mukaisena liiketoimintasiirtona Tradeka-sijoitus oy:lle. Tradeka-sijoitus oy aloitti näin ollen varsinaisen sijoitusliiketoimintansa vuoden 2012 alusta. Tradeka-palvelut oy rekisteröitiin tammikuussa 2012 ja Osuuskunta on tehnyt sen kanssa sopimuksen siitä, että Tradeka-palvelut oy hoitaa toimeksiantona Osuuskunnan jäsenpalveluihin liittyvien tehtävien käytännön toteutuksen. Osuuskunnan jäsenpalvelut Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistavat Osuuskunnan jäsenet, noin suomalaista kuluttajaa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Vuonna 2011 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat pääasiassa Restelkonserni ja tehtyihin yhteistoimintasopimuksiin perustuen Suomen Lähikauppa Oy. Osuuskunnan sijoitustoiminta Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoituspolitiikan tavoitteena on turvata Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden säilyminen ja arvonnousu. Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden määrä oli markkina-arvoon arvostettuna noin 271 miljoonaa euroa. Varallisuudesta noin puolet oli sijoitettuna tilikauden päättyessä kuuden eri varainhoitajan toimesta osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista oli lähinnä Osuuskunnan omia suoria osake-, korko- kiinteistö- ja kiinteistöpääomarahastosijoituksia. Sijoitusvarallisuuden määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna noin 24 miljoonaa euroa, sijoitustappiot supistivat sijoitusvarallisuuden määrää noin 28 miljoonalla eurolla ja pääomanlisäysten määrä oli noin 4 miljoonaa euroa. Arvopaperimarkkinoiden tilanne oli erityisen vaikea elokuun alusta lähtien ja Osuuskunnan sijoitustoiminnan tuotto -9.5 % vuonna 2011 oli epätyydyttävä tehdyistä allokaatiomuutoksista huolimatta. Tiettyjen euromaiden velkaongelmat ovat edelleen rahoitusmarkkinoille epävakautta aiheuttavia tekijöitä. Alkuvuoden 2012 positiivisesta markkinakehityksestä huolimatta myös kuluvan vuoden sijoitusmarkkinoiden näkymät pitävät sisällään lukuisia epävarmuustekijöitä. Restel-konserni Restel-konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna 6.3 % ja oli alan markkinakehitystä parempi. Restel-konsernin liikevoitto oli 6.2 miljoonaa euroa ja 2.4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton kasvu selittyi keskeisiltä osiltaan asteittaisesta toipumisesta edellisen taantuman vaikutuksista mm. kysyntään ja erityisesti hotellihintoihin liittyen. 9 Restel-konserni keskittyi kertomusvuonna olemassa olevan toiminnan tehostamiseen ja erityisesti ravintolatoiminnan kehittämiseen. Samalla toteutettiin suunnitellut uudet hotelli- ja ravintolainvestoinnit ja hotellilaajennukset. Hotelli- ja ravintola-alan toimintaedellytykset ovat parantuneet, mutta yleinen taloudellinen tilanne luo epävarmuutta arvioida liiketoiminnan kehitystä.

10 Liikevaihto ja tulos Taserakenne Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, joka on 5.8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdosta Restel-konsernin osuus oli miljoonaa euroa (+ 6.3 %). Osuuskunnan pääasiassa sijoitustoiminnasta kertynyt liikevaihto oli miljoonaa euroa, jossa on arvopaperikaupan kasvusta johtuen lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 6.0 %. Konsernitaseen loppusumma oli miljoonaa euroa, joka on 2.0 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Konsernitaseen oma pääoma oli miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste säilyi muuttumattomana ja oli tilikauden päättyessä 89 %. Konsernin liikevoitto oli 3.5 miljoonaa euroa, jossa oli heikennystä edelliseen vuoteen verrattuna 11.5 miljoonaa euroa. Osuuskunnan liiketappio oli 2.2 miljoonaa euroa, liiketulos pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 13.3 miljoonaa euroa. Tulosheikennyksen syynä oli yksinomaan sijoitustoiminta. Osuuskunnan taseen loppusumma oli miljoonaa euroa, joka on 2.4 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuskunnan oma pääoma kasvoi 0.8 miljoonaa euroa ja oli miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 99 % eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Investoinnit Henkilöstö 10 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 16.5 miljoonaa euroa ja pysyvien vastaavien muut sijoitukset olivat 4.1 miljoonaa euroa, joten bruttoinvestointien määräksi vuonna 2011 muodostui 20.6 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat lähes kokonaan Restel-konsernin tekemiä, kun taas sijoitukset pysyvien vastaavien muihin sijoituksiin teki pääosin Osuuskunta. Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat 1.2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0.8 miljoonaa euroa) ja ne toteutuivat kokonaisuudessaan Restel-konsernissa. Rahoitus Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna keskimäärin Restel-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2372 ja Osuuskunnan 9. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (milj. euroa) Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päättyessä 2.0 miljoonaa euroa, eli 0.1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Osuuskunnan ja Restel-konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoitusomaisuuden määrä oli miljoonaa euroa, tästä Osuuskunnan ja sen perustamien uusien tytäryritysten osuus oli 48.3 miljoonaa euroa ja Restel-konsernin osuus 90.3 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusomaisuuden määrä kasvoi tilikauden aikana 36.8 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti vaihto-omaisuusarvopapereiden määrä supistui 32.9 miljoonaa euroa miljoonaan euroon. Muutokset selittyvät sekä tehdyillä sijoitusvarallisuuden allokaatiomuutoksilla vaihtoomaisuudesta rahoitusomaisuuteen että osittain sijoitustoiminnan kirjanpidollisilla tappioilla. Ympäristöasiat Osuuskunnan osalta aikaisempiin liiketoimintoihin liittyneet ympäristöriskit kartoitettiin ja tarpeellisilta osin korjattiin ns. Soili-projektiin liittyen jo 2000-luvun alkuvuosina. Restel-konsernin kaikissa toimipaikoissa on laadittu osana vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelmat. Kohteina ovat olleet energian säästöt, jätteiden käsittely ja ympäristöyhteistyö tavarantoimittajien kanssa. Konsernin nykyisiin toimintoihin ei liity oleellisia ympäristöriskejä. Jäsenistö Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 230 uutta jäsentä ja Osuuskunnasta erosi jäsentä. Osuuskuntaan kuului vuoden lopussa jäsentä.

11 Osuuspääoma oli tilikauden päättyessä 6.2 miljoonaa euroa. Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta 4.9 miljoonaa euroa. Edustajisto Tilintarkastajat Edustajiston valitsema varsinainen tilintarkastaja on KHT Jukka Rajala. Varatilintarkastajaksi edustajisto valitsi KPMG Oy Ab:n. Edustajiston kokous vahvisti Osuuskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja käsitteli muut Osuuskunnan sääntömääräiset asiat. Hallinto ja johto Hallintoneuvosto, johon kuuluu 27 jäsentä ja kaksi henkilöstön valitsemaa jäsentä, kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja varapuheenjohtajat rehtori Minna Lintonen ja hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallitukseen kuuluivat koko tilikauden ajan puheenjohtajana varatoimitusjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtajana hallintopäällikkö Margit Eteläniemi sekä jäseninä professori Tapio Luttinen, KHT-tilintarkastaja Tuire Mannila, koneenhoitaja Matti Pajuoja, sosiaalineuvos Virpa Puisto ja asianajaja Jukka Simula. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli tekninen sihteeri Riitta Lindström. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi varatuomari Juha Laisaari. Tulevaisuuden näkymät vuonna 2012 Maailmantalous ajautui elokuun alusta 2011 erityisesti euromaiden velkaongelmista johtuen uudelleen tilaan, jonka saatettiin ennakoida uutta taantumaa. Konsernin liiketoiminnan tuleviin näkymiin liittyy epävarmuustekijöitä sekä Osuuskunnan sijoitustoiminnassa arvopaperimarkkinoilla että Restelkonsernin liiketoiminnassa. Osuuskunnan toimintaympäristössä merkittävimmän haasteen ja epävarmuuden muodostaa arvopaperimarkkinoiden tuleva kehitys. Osuuskunnan ja sen Tradeka-sijoitus oy tytäryhtiöön siirretyn sijoitustoiminnan tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna kuitenkin viime vuotta paremman. Restelin liiketoimintaympäristössä on edelleen talouden kehityksestä johtuvia haasteita asiakaskäyttäytymiseen, kulutuskysyntään ja hintatasoon liittyen sekä hotelli- että ravintolatoimialalla. Restelin liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2012 viime vuoden tasolla. Osuuskunta on sijoitusstrategiansa mukaisesti pitkäaikainen sijoittaja, joka pyrkii ammattimaiseen riskienhallintaan mm. hajauttamalla sijoitusvarallisuutta allokaatiopäätöstensä mukaisesti omaisuusluokittain, maantieteellisesti ja useille eri varainhoitajille. Tradeka-sijoitus oy:n hallitus on käsitellyt ja vahvistanut vuoden 2012 sijoitussuunnitelman Osuuskunnan hallintoelinten vahvistamien sijoitustoiminnan pääperiaatteiden ja sijoituspolitiikan puitteissa. 11 Konsernin tunnusluvut: Liikevaihto (milj. euroa) Liiketulos (milj. euroa) liikevaihdosta 0.6 % 2.7 % 2.7 % % 4.9 % 4.3 % Omavaraisuusaste 89 % 89 % 86 % 85 % 82 % 81 %

12 12 Osuuskunnan rahoitusasema ja omavaraisuusaste olivat erittäin hyvällä tasolla

13 Tradeka-yhtymä Konsernituloslaskelma Konsernitase milj. euroa LIIKEVAIHTO 587,1 554,7 Liiketoiminnan muut tuotot 4,4 1,9 Liiketoiminnan kulut: Tavarat -296,1-265,5 Henkilöstökulut -104,4-99,3 Poistot -21,5-19,8 Liiketoiminnan muut kulut -166,0-156,9 Yhteensä -588,0-541,6 LIIKEVOITTO 3,5 15,0 Rahoitustuotot ja -kulut -6,9 7,0 VOITTO ennen satunnaisia eriä -3,5 22,0 Satunnaiset erät 3,9 0,0 VOITTO ennen veroja 0,4 22,0 Tuloverot 1,0-0,8 Vähemmistön osuus 0,0 0,0 TILIKAUDEN VOITTO 1,4 21,1 milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineettomat hyödykkeet 37,4 41,7 Konserniliikearvo 0,8 0,9 Aineelliset hyödykkeet 78,5 79,8 Sijoitukset: Osuudet omistusyhteysyrityksissä 17,2 18,0 Muut sijoitukset 30,3 26,5 Pysyvät vastaavat yhteensä 164,2 166,9 Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus 169,9 202,7 Saamiset 34,2 33,5 Rahoitusarvopaperit 77,9 82,8 Rahat ja pankkisaamiset 60,8 19,0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 342,8 338,1 Vastaavaa yhteensä 507,0 505,0 Vastattavaa 13 Oma pääoma: Osuuspääoma 6,2 6,4 Vararahasto 13,4 13,4 Käyttörahasto 428,5 407,8 Edellisten tilikausien tappiot -4,0-4,0 Tilikauden voitto 1,4 21,1 Oma pääoma yhteensä 445,4 444,6 Vähemmistöosuus 0,6 0,6 Pakolliset varaukset 0,5 0,1 Vieras pääoma: Pitkäaikainen vieras pääoma 2,8 2,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 57,7 56,7 Vieras pääoma yhteensä 60,5 59,5 Vastattavaa yhteensä 507,0 505,0

14 Osuuskunta Tradeka-yhtymä Tuloslaskelma Tase milj. euroa LIIKEVAIHTO 209,7 197,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 Liiketoiminnan kulut: Tavarat -207,1-181,1 Henkilöstökulut -2,2-2,5 Poistot -0,1-0,1 Liiketoiminnan muut kulut -2,6-3,2 Yhteensä -212,0-186,9 LIIKEVOITTO -2,2 11,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,6 2,9 VOITTO ennen satunnaisia eriä -9,8 14,0 Satunnaiset erät 11,2 21,5 VOITTO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,4 35,5 Tuloverot 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1,4 35,5 milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineelliset hyödykkeet 0,8 0,9 Sijoitukset: Osuudet saman konsernin yrityksissä 149,9 149,6 Muut sijoitukset 92,8 75,5 Pysyvät vastaavat yhteensä 243,5 226,0 Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus 162,3 195,2 Saamiset 13,0 27,0 Rahoitusarvopaperit 23,0 17,7 Rahat ja pankkisaamiset 24,9 3,3 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 223,2 243,0 Vastaavaa yhteensä 466,7 469,0 Vastattavaa 14 Oma pääoma Osuuspääoma 6,2 6,4 Vararahasto 13,4 13,4 Käyttörahasto 442,8 407,8 Tilikauden ylijäämä 1,4 35,5 Oma pääoma yhteensä 463,8 463,0 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 Vieras pääoma Pitkäaikainen 1,8 1,8 Lyhytaikainen 1,0 4,1 Vieras pääoma yhteensä 2,8 5,9 Vastattavaa yhteensä 466,7 469,0

15 Tradeka-yhtymä Liitetiedot Osuuskunta Tradeka-yhtymä on Tradeka-yhtymä -konsernin emoyritys. Osuuskunta Tradeka-yhtymän kotipaikka on Helsinki. Tradeka-yhtymän tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Osuuskunta Tradeka-yhtymästä; Hämeentie 19, Helsinki. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirjalainoja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 1.2 milj. euroa kirjanpitoarvoa korkeampi. Eläkkeet Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyt on rahoitettu työntekijöiden ja asianomaisten konserniyhtiöiden suorituksina eläkevakuutusyhtiöille. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Poistoajat ovat: Osuuskunnan vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo on pienentynyt 32.9 milj.euroa johtuen sekä markkina- Konserniliikearvo 10 vuotta arvojen laskusta että sijoitustoiminnan allokaatiomuutoksista vaihto-omaisuusarvopapereista rahoitusarvopapereihin. 15 Liikearvot 5-10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta Rakennukset ja rakennelmat vuotta Koneet ja kalustot 5-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Liikearvot poistetaan pääsääntöisesti 10 vuodessa; liikearvojen tuloa tuottavien vaikutusten on arvioitu olevan vähintään 10 vuotta. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyvät vuokratilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa. Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman mukaisia hankintamenojäännöksiä. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon tai tätä alhaisempaan arvioituun käypään arvoon. Vaihto-omaisuus on kirjattu alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 6.2 milj. euroa kirjanpitoarvoa korkeampi.

16 Tradeka-yhtymä Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki sivulla 17 luetellut tytär- ja osakkuusyhtiöt. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin. Laskennalliset verot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Sisäinen osakkeenomistus Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu konsernitilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotuseroille käyttäen 24,5 %:n verokantaa. Konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen varovaisen arvion suuruisena. 16 Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenot ja hankittuja osakkeita vastaavan oman pääoman ero on ensisijaisesti kohdistettu käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty konserniliikearvona. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin realisoitumattomat käyttöomaisuuden myyntivoitot on eliminoitu. Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin Osuuskunta Tradeka-yhtymän aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin ja verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä yhdistelystä johtuviin väliaikaisiin eroihin. Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten verosaamisten kokonaismäärää kasvatettiin tilinpäätöksessä 1,0 milj.euroa laskennallisten verosaamisten perusteiden muutoksista johtuen. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

17 Tradeka-yhtymä Tytäryhtiöt Kotipaikka Konsernin omistusosuus % omistusosuus % Osuuskunta Tradeka-yhtymä kirjanpitoarvo 1000,- lis./väh. v ,- Restel Oy Helsinki 100 % 100 % Cumulus Oy Helsinki 100 % Rantasipi Oy Helsinki 100 % Kansainväliset Restel Hotellit Oy Helsinki 100 % Restel Kylpylähotellit Oy Helsinki 100 % Ikaalisten Kylpylä Oy Ikaalinen 100 % Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 % Rax Ravintolat Oy Helsinki 100 % Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 % Ki Oy Forssan Tammitalo Forssa 100 % Nastolan Liikekeskus Oy Nastola 58 % Ki Oy Keskusväylä Pori 55 % Tradeka-sijoitus oy Helsinki 100% 100% 3 Tradeka-palvelut oy Helsinki 100% 100% 300 Ki Oy Hotelli Ruoholahti Helsinki 100 % 100 % Ki Oy Hämeenlinnan Kantolanranta Helsinki 100 % 100 % 99 Tytäryhtiöt yhteensä Osakkuusyhtiöt Kotipaikka Konsernin omistusosuus % omistusosuus % Osuuskunta Tradeka-yhtymä kirjanpitoarvo 1000,- lis./väh. v ,- Restel-konsernissa 18 kiinteistöosakkuusyhtiötä 20 % - 46 % Rantasipi Oy:n osakkuusyhtiö Aulangon Kylpylä Oy Hämeenlinna 25 % Ki Oy Pykälikkö Jyväskylä 32 % 32 % 335 Ki Oy Kommila Varkaus 25 % 25 % 98 Osakkuusyhtiöt yhteensä 443

18 Hallituksen esitys ylijäämän ja käyttörahaston käyttämistä koskien Osuuskunta Tradeka-yhtymän ylijäämä on ,91 euroa ja käyttörahasto on ,21 euroa eli vapaa oma pääoma on yhteensä ,12 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta siirretään perustettavaan ylikurssirahastoon osuuskuntalain 8 luvun 11 1 momentin 1. kohdan mukaisesti ,91 euroa ja että lisäksi käyttörahastosta lahjoitetaan sääntöjen 11 :n 1, 2 ja 3 momentin mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään ,00 euroa. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 18 Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2012 Markku Hyvärinen puheenjohtaja Margit Eteläniemi varapuheenjohtaja Tapio Luttinen hallituksen jäsen Tuire Mannila hallituksen jäsen Matti Pajuoja hallituksen jäsen Virpa Puisto hallituksen jäsen Jukka Simula hallituksen jäsen Riitta Lindström henkilöstön edustaja Juha Laisaari toimitusjohtaja

19 Tilintarkastuskertomus Osuuskunta Tradeka-yhtymän jäsenille Olen tilintarkastanut Osuuskunta Tradeka-yhtymän kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus evidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 1. maaliskuuta Jukka Rajala KHT Hallintoneuvoston lausunto Tutustuttuaan Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen sekä tarkastettuaan hallituksen toimintakertomuksen ja esityksen ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä, antaa hallintoneuvosto ne yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa edustajiston kokouksen käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto ehdottaa sääntöjen 22 :n 1. kohdan mukaisena lausuntonaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja toteaa hallituksen esityksen ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä olevan sääntöjen 11 :n mukainen. Helsingissä 8. maaliskuuta 2012 Markus Aaltonen Perttu Puro

20 Tradeka-yhtymän edustajisto Uudenmaan piiri Annika Lapintie, Turku Pentti Tiusanen, Kotka Hilkka Ahde, Helsinki Pertti Paasio, Turku Pirjo Tujula, Kotka Maria Guzenina-Richardson, Espoo Nina Söderlund, Nauvo Minna Tuukkanen-Peussa, Kuusankoski Eero Heinäluoma, Helsinki Kaarina Vikman, Kalanti Hannu Varho, Imatra Pirjo Hamäläinen, Hyvinkää Jyrki Yrttiaho, Raisio Tuomas Koivuniemi, Kellokoski Etelä-Savon piiri Juhani Kouhia, Hyvinkää Satakunnan piiri Jouni Backman, Savonlinna Tuija Lahtinen, Hyvinkää Raila Aho, Pori Juha Bilund, Savonlinna Lasse Lehtinen, Helsinki Kauko Jussila, Kankaanpää Maija-Liisa Paananen, Anttola Lea Nevalainen, Vihti Erja Järvinen, Pori Ritva Suomalainen, Savonlinna Markku Pohjola, Vihti Harri Lehtonen, Kauttua Eino Törrönen, Pieksämäki Matti Saarinen, Lohja Leila Mäkelä, Kankaanpää Maritta Salo, Karkkila Jari Pajukoski, Pori Pohjois-Karjalan piiri Jani Sievinen, Nummela Rauno Vesivalo, Pori Erkki Kanerva, Joensuu Antti Vuolanne, Pori Lauri Kähkönen, Lieksa Hämeen piiri Pirjo Rämänen, Joensuu Risto Aaltonen, Forssa Keski-Suomen piiri Sinikka Väyrynen, Juuka Eeva Hellsten, Riihimäki Kaija Haapsalo, Jyväskylä 20 Jorma Hacklin, Jokioinen Antti Holopainen, Lahti Iiris Hacklin, Jämsä Pekka Leppänen, Suolahti Oulun piiri Virpi Aho, Raahe Ilkka Joenpalo, Forssa Jorma Toikkanen, Korppinen Paula Grekelä, Oulu Johannes Koskinen, Hämeenlinna Teuvo Vuorenpää, Jämsänkoski Anne Huotari, Oulu Raimo Laajalehto, Tammela Tuulikki Väliniemi, Jyväskylä Risto Kalliorinne, Oulu Ritva Oinonen, Hämeenlinna Leena Yksjärvi, Jyväskylä Ritva Kitinoja, Oulu Kari Salmi, Lahti Merja Kyllönen, Pensiökylä Ulla Vaara, Lahti Vaasan piiri Virpi Takalo-Eskola, Oulainen Irma Keiski, Kokkola Tytti Tuppurainen, Oulu Pirkanmaan piiri Raija Kuusisto, Kauhajoki Aimo Törmälehto, Ylivieska Inna Ilivitzky, Valkeakoski Riitta Lehtola, Seinäjoki Unto Valpas, Raahe Anneli Kivistö, Tampere Harri Moisio, Vaasa Sirpa Koivisto, Tampere Taina Tulima, Pietarsaari Lapin piiri Outi Kokko, Ruovesi Marjatta Vehkaoja, Vaasa Asko Apukka, Sattanen Taavi Lintunen, Tampere Jukka Ikäläinen, Kemi Esa Mikkola, Vilppula Pohjois-Savon piiri Marketta Korrensalo, Kemi Arja Ojala, Tampere Sirkka Alanen, Varkaus Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi Tarja Pietilä, Sastamala Marja-Leena Kärkkäinen, Kiuruvesi Jorma Pimperi, Kemi Eila Rimmi, Tampere Eeva Mustonen, Iisalmi Voitto Vaattovaara, Kolari Seppo Salminen, Tampere Jukka Pulkkinen, Kuopio Matti Salo, Parkano Kirsti Puurunen, Iisalmi Minna Sirnö, Tampere Kari Rajamäki, Varkaus Marjatta Stenius-Kaukonen, Tampere Markku Söderström, Kuopio Tuula Väätäinen, Siilinjärvi Varsinais-Suomen piiri Maarit Haapanen, Salo Kymen piiri Mikko Immonen, Mynämäki Harri Helminen, Anjala Ilkka Kantola, Turku Pentti Hämäläinen, Summa Ulla Kauppinen, Raisio Anneli Kiljunen, Lappeenranta Kaija Kiessling, Turku Harri Nykänen, Imatra Leena Koikkalainen, Turku Sirpa Paatero, Kotka

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015 Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015 1. Yleistä Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance - ohjeistuksiin, jotka perustuvat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot