Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. Aktiivisesti osallistuva Osuuskunnan jäsenistö päättää jäsen ja ääni -periaatteella Osuuskunnan toiminnasta. 2. Osuuskunta toimii jäsentensä hyväksi tarjoamalla jäsenille kilpailukykyisiä palveluja ja kannustavia etuja. Siinä tarkoituksessa Osuuskunta osallistuu YkkösBonus-kanta-asiakasjärjestelmän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisimman monipuolisia, edullisia ja jäsentensä tarvitsemia tuotteita ja palveluja, joita tuottavat Osuuskunnan itse kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt ja YkkösBonus-järjestelmään kuuluvat muut yhteistyökumppanit. Sen lisäksi Osuuskunta tarjoaa osuusmaksunsa täyteen maksaneille jäsenilleen erityisiä etuja. 3. Osuuskunta tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoimintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa. Osuuskunta tukee myös osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta. Kannen kuva: Osuuskunnan taidekokoelmasta Erkki Kannoston teos Yhteisvoimin.

3 Kohtuullinen tulos vaikeissa oloissa Kokonaisuudessaan vuodesta 2011 muodostui olosuhteisiin nähden kohtuullinen Osuuskunta Tradeka-yhtymälle. Talouskasvun hiipuminen heijastui koko konsernin tulokseen ja erityisesti koko vuoden vellonut Euroopan valtionlainakriisi painoi sijoitustoiminnan tulosta. Vuoden aikana hotelli- ja ravintoalalla palautuminen edellisestä lamasta jatkui. Uhka ajautumisesta uuteen taantumaan kasvoi kuitenkin loppuvuotta kohden ja on sävyttänyt myös kuluvaa vuotta. Kaiken kaikkiaan Restel Oy teki viime vuodelta kuitenkin markkinatilanne huomioiden hyvän tuloksen. Viime vuonna tuloksellisen sijoitustoiminnan harjoittaminen vallitsevassa markkinatilanteessa oli vaikeaa ja Osuuskunnan sijoitustoiminnan tulos jäi varsin heikoksi ollen 9 prosenttia negatiivinen. 3 Sijoitusmarkkinoiden heikosta tuloskehityksestä huolimatta Osuuskunnan tilikauden tulokseksi muodostui 1,4 miljoonaa euroa. Myös koko konsernin tilikauden tulos viime vuodelta oli 1,4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste parani edelleen vuonna 2011 ja oli yhdessä rahoitusaseman kanssa erittäin hyvällä tasolla. Suomen Lähikauppa Oy huolehti edelleen Osuuskunnan jäsenten YkkösBonus-eduista ja Osuuskunnan toimeksiannosta osaltaan myös muista Osuuskunnan jäsenpalveluista. Osuuskunnan omistusosuus Suomen Lähikauppa Oy:ssä säilyi noin 16 prosentissa. Vuoden aikana Restel Oy:n palvelut jäsenille monipuolistuivat entisestään ja Osuuskunnan yhteistyö jäsenetutoiminnassa Suomen Lähikaupan kanssa tiivistyi. Uutena jäsenetuna otettiin syksyllä käyttöön Restelin arvosetelit. Vuonna 2011 Osuuskunta jatkoi yleishyödyllistä toimintaansa. Tähän tarkoitukseen lahjoitettiin viime vuonna lähes euroa. Kuluvan vuoden alusta Osuuskunnan konsernirakennetta on selkeytetty ja toimintaa tehostettu perustamalla Osuuskuntaan kaksi uutta tytäryhtiötä. Tradeka-sijoitus oy huolehtii jatkossa Osuuskunnan sijoitustoiminnasta ja Tradeka-palvelut oy Osuuskunnan jäsenpalveluista. Yleisen talous- ja suhdannekehityksen näkymistä johtuen Osuuskunnan toimintaympäristö tulee tänäkin vuonna olemaan varsin vaikea. Hotelli- ja ravintola-alalla sopeutuminen kysynnän muutoksiin ja kustannusten nousuun sekä liiketoiminnan tuloksellisuuden turvaaminen vaatii entistä enemmän työtä. Globaaliin talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät heijastuvat puolestaan sijoitustoiminnan harjoittamiseen. Uskon kuitenkin, että haasteista huolimatta Osuuskunta Tradeka-yhtymä kykenee hyvään taloudelliseen tulokseen myös vuonna Juha Laisaari Toimitusjohtaja

4 Laajeneva, laadukas hotelli- ja ravintolatoiminta 4 Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys Restel Oy on Osuuskunta Tradeka-yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö. Restel-konsernin tarjonta kattaa 46 hotellin ja yli 250 ravintolan palvelut ja on tuhansien hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisten työpaikka. Kulunutta vuotta sävyttivät toisaalta osittainen toipuminen edellisestä lamasta ja toisaalta uhka ajautumisesta uuteen taantumaan. Vaikeista olosuhteista huolimatta Restel-konserni ylsi viime vuonna yli 6 miljoonan euron suuruisen liiketulokseen. Samaan aikaan yhtiö jatkoi kannattavaan kasvuun perustuvan strategiansa toteuttamista. Myös alkaneena vuonna Restel tulee edelleen laajentamaan toimintaansa. Restelin hotellivalikoimaan kuuluvat kotimaiset Cumulus- ja Rantasipi-ketjut, Holiday Inn -hotellit sekä Hotelli Seurahuone ja Crowne Plaza Helsingissä. Viime vuonna Restel saattoi päätökseen laajennus- ja perusparannustyöt mm. Seinäjoen Cumuluksessa ja käynnisti Tampereen Cumuluksen rakennustyöt. Restelin ravintolatoiminta kattaa mm. Martina-, Huviretki-, Rax- ja Helmisimpukka-ketjut sekä tapahtumaravintoloista mm. Hartwall Areenan sekä viime vuoden elokuussa avautuneen Helsingin Musiikkitalon. Viime vuonna avattiin uusia ravintoloita monilla paikkakunnilla. Lisäksi Restel pilotoi uudet Lauantai-, pikakotiruoka-, Mario-kauppakeskus- ja Blok-baarikonseptit. Vuoden aikana suljettiin ja myytiin myös useita pitkän aikaa tappiolla olleita ravintoloita. Vuonna 2011 Restel tarjosi töitä lähes hotelli- ja ravintola-alan ammattilaiselle. Viime vuonna Restel myös jatkoi panostuksiaan henkilöstön kehittymis- ja uramahdollisuuksiin. Lisäksi Restelin henkilöstöpankit eri puolilla maata tarjoavat mahdollisuuksia joustaviin, jokaisen elämäntilanteen huomioon ottaviin työskentelymahdollisuuksiin. Strategiansa mukaisesti Restel kiinnittää toiminnassaan entistä enemmän huomiota toimintansa ympäristöystävällisyyteen sekä kehittää vastuullisuutensa johtamisperiaatteita, mittareita ja raportointia. Restel on mukana EU:n Energiatehokkuusprojektissa. Restel käyttää hiilidioksidivapaata sähköä. Jatkossa painotamme vielä nykyistä enemmän uusiutuvan energian käyttöä. Lähikauppa Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa noin 16 prosenttia vähittäiskauppaa harjoittavasta Suomen Lähikauppa Oy:stä. Viime vuonna Lähikauppa paransi liiketoimintansa kannattavuutta yhtiölle vahvistetun tervehdyttämisohjelman mukaisesti. Suomen Lähikauppa tarjosi Osuuskunnan jäsenille YkkösBonus-kanta-asiakasjärjestelmään liittyviä ja muita jäsenetuja sekä huolehti Osuuskunnan jäsenpalveluista Lähikaupan myymälöissä ja puhelimitse Bonuspuhelimessa.

5 Vaikea sijoitusvuosi Osuuskunta Tradeka-yhtymä on pitkäaikainen ja vastuullinen sijoittaja, jonka tavoitteena on yli 6 %:n sijoitustuotto 10 vuoden tarkastelujaksolla. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja valitsemme yhteistyökumppanimme allekirjoittaneiden palveluntarjoajien joukosta. Kahden erittäin hyvän sijoitusvuoden jälkeen odotettiin paluuta tasaisempaan aikaan. Vuoden alkaessa maailmantalouden loivan kasvuuran oletettiin jatkuvan ja Euroopan velkakriisin purkamisen tapahtuvan hallitusti. Vuoden ensimmäinen kolmannes meni näissä merkeissä, mutta kesän aikana markkinoiden epävarmuus kasvoi ja epäluottamus syveni kriisiksi uudelleen heinäkuun lopussa. Elokuussa osakemarkkinat syöksyivät ja loppuvuoden kurssit sahasivat voimakkaasti. Yhdysvalloissa osakemarkkinat toipuivat vuoden loppua kohden mutta Eurooppa ja kehittyvät taloudet jäivät reilut 10 % vuoden alun lähtötasostaan. Aiemmista kriiseistä poiketen korkomarkkinoilta ei saanut suojaa osakekurssien laskulle, vaan erityisesti riskillisten korkoluokkien tuotot jäivät miinukselle. Positiivista tuottoa saatiin kiinteistöistä ja pääomarahastoista. Koko sijoitussalkun tuotto vuonna 2012 oli huono, -9,5 %. Keskeisiä syitä viime vuoden heikolle tulokselle olivat liian suuri osakepaino, Helsingin pörssin poikkeuksellisen huono kehitys ja negatiiviset korkotuotot. Osuuskunta on päättänyt jatkossa kasvattaa pitkäaikaisten ja alhaisen osakemarkkinakorrelaation omaavien sijoitusten osuutta sijoitusvarallisuudessaan. Vuoden 2012 alusta Osuuskunnan operatiivisesta sijoitustoiminnasta on vastannut Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Tradeka-sijoitus oy, jonka toimitusjohtajana on vuoden 2012 alusta lukien toiminut KTK Magnus Backström. Euroopan velkariisi on pitkittynyt ja sen vaikutukset ovat levinneet reaalitalouden puolelle. Kestävämpi talousnousu on mahdollinen vasta kun kriisi saadaan uskottavalla tavalla ratkaistua. Tämän vuoksi myös vuoden 2012 sijoitusympäristön arvioidaan muodostuvan vaikeaksi. 5 Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitusallokaatio vuoden 2011 lopussa Osakesijoitukset 29,8 % Korkosijoitukset 47,5 % Kiinteistösijoitukset 12,0 % Muut 10,7 %

6 Jäseniä varten 6 Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistavat Osuuskunnan jäsenet, noin suomalaista kuluttajaa. Päätösvaltaansa Osuuskunnan jäsenet käyttävät osallistumalla joka kuudes vuosi järjestettäviin Osuuskunnan vaaleihin. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Vuonna 2011 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat Restel Oy, Suomen Lähikauppa Oy sekä Pajulahden urheiluopisto. Kuluvana vuonna jäsenetutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen näiden tahojen kanssa. Jäsenetutoimintaa pyritään myös edelleen laajentamaan uusien yhteistyökumppaneiden suuntaan. Kaikki Osuuskunnan jäsenet ovat automaattisesti oikeutettuja nauttimaan YkkösBonus-kantaasiakasjärjestelmän tarjoamista eduista. Lisäksi osuusmaksunsa täyteen maksaneet jäsenet saavat kanta-asiakastililleen vuosittain ostojensa pohjaksi 500 euron alkusaldoedun. YkkösBonuksen palkinto-ohjelmaan liittyneet Osuuskunnan jäsenet saavat kuukausittain palkintotililleen alkusaldoetua vastaavan piste-edun. Lisäksi Lähikauppa tarjosi Osuuskunnan jäsenille muita etuja viime vuoden aikana. Restel Oy tarjosi vuonna 2011 Osuuskunnan jäsenistölle erillisiä hotelli-, kylpylä- sekä ravintolatoimintaan liittyviä etuja. Jäsenistölle oli tarjolla sekä pysyviä, koko vuoden voimassa olleita että sesonkiluonteisia etuja ja tarjouksia. Uutena jäsenetuna otettiin viime vuoden syksyllä käyttöön 10 ja 25 euron arvoiset Restelin arvosetelit ravintoloihin ja hotelleihin. Lisäksi Pajulahden urheiluopisto tarjosi Osuuskunnan jäsenille liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä etuja viime vuoden aikana. Vuoden 2012 alusta Osuuskunnan jäsenetutoiminnan suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta on vastannut Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Tradeka-palvelut oy. Osuuskunta palvelee jäseniään

7 REILUN KAUPAN HUNAJAA Yhteinen vastuu Yhteiskuntavastuu on osa Osuuskunta Tradekayhtymän perusarvoja. Osuuskunnan yhteiskuntavastuun painopisteet; taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuu ympäristöstämme ovat samat, joista Osuuskunnan jäsenistö kantaa huolta. Tänä päivänä vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta kuuluu entistä kiinteämpänä osana Osuuskunta Tradeka-yhtymän yritystoimintaan. Osuuskunta on tukenut Solidaarisuuden Pohjois-Nicaraguan reilun kaupan ja osuustoiminnan kehittämishanketta vuodesta Hankkeen avulla on parannettu pienviljelijöiden ja -yrittäjien kykyä toimia ja menestyä kaupallisilla markkinoilla. Hankkeessa identifioitiin mm. hunaja sellaiseksi Reilun kaupan tuotteeksi, joka soveltuisi Pohjois-Nicaraguan kuivassa ilmastossa tuotettavaksi. Hankkeen avulla aloitettiin mehiläishoidon koulutukset ja ensimmäiset hunajapurkit saatiin paikallisiin kauppoihin vuonna Hankkeen jatkona Solidaarisuus aloittaa vuonna 2012 Nicaraguassa Reilun luomuhunajan tuotannon kehittämishankkeen, jonka myötä hunajatuotteita pyritään saamaan nykyistä laajemmin Reilun kaupan markkinoille. Yleishyödylliset lahjoitukset Keskeisen osan Osuuskunnan yhteiskuntavastuuta muodostaa Osuuskunnan osallistuminen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Yleishyödyllisistä lahjoituksista päättävät Osuuskunnan edustajisto ja hallintoneuvosto, joille lahjoituksen saajat myös raportoivat lahjoitusten käytöstä. Viime vuonna Osuuskunta osoitti yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen lähes euroa. 7 Merkittävän osan yleishyödyllisistä lahjoituksista Osuuskunta Tradeka-yhtymä on kohdistanut lasten hyväksi tehtävään työhön. Tähän liittyen Tradeka-yhtymä on tukenut vuodesta 2007 alkaen Ensi- ja turvakotien liiton sekä Parasta Lapsille ry:n toimintaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymä tukee myös osuustoimintaa ja kuluttajien asemaan liittyvää tutkimustoimintaa mm. Suomen kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan sivistysrahaston Tradeka-yhtymän rahaston kautta. Lisäksi Osuuskunta on tukenut Kalevi Sorsa -säätiön ja Vasemmistofoorumin toimintaa sekä viime vuoden alusta Spartacus-säätiön toimintaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymä on myös edistänyt reilun kaupan toimintaa mm. tukemalla Solidaarisuus-säätiön Pohjois-Nicaraguan pienviljelyja käsityöläisosuuskuntia avustavaa projektia. Lisäksi Osuuskunta on vuodesta 2010 lukien tukenut Munuais- ja maksaliiton koordinoimaa elinluovutuksia edistävää KYLLÄ -elinluovutuksille kampanjaa sekä työttömien ay-liikkeen jäsenten, Tatsi ry:n nuorten työnsaantia ja työllistymistä edistämiseen tähtäävää projektia. Vastuullista tuottoa Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvoston vahvistamien sijoitustoiminnan pääperiaatteiden mukaisesti Osuuskunta harjoittaa vastuullista ja eettisesti kestävää sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminnassaan Osuuskunta Tradeka-yhtymä edistää ympäristöarvoja, sosiaalista vastuullisuutta sekä hyvää hallinnointitapaa kunnioittavia toimintatapoja.

8 Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka-yhtymä on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Edellytämme myös, että käyttämämme ulkopuoliset varainhoitajat ottavat vastuullisuusnäkökohdat sijoitustoiminnassaan huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradeka-yhtymä on myös vuosittain tukenut YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristön toimintaa. Ohjeistuksessa määritellään Tradeka-yhtymän keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, keskeiset tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden omistaja-ohjauksessa noudatettavat periaatteet, johdon palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja riskienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tradeka-yhtymän henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet. 8 Osuuskunnan yleishyödylliset lahjoitukset Yhteistyötaho Aika Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunta Tradeka-yhtymän www-sivuilla, joilla on julkaistu myös selostus Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna Ensi- ja turvakotien liitto Parasta Lapsille ry Suomen Mielenterveysseura Solidaarisuus-säätiö Munuais- ja maksaliitto Tatsi ry Kansan sivistysrahasto (kertalahjoitus) 2007 Kalevi Sorsa säätiö Vasemmisto-foorumi Spartacus säätiö YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristö Hyvä hallintotapa Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvosto on vahvistanut Osuuskunnalle erillisen Corporate Governance -ohjeistuksen. Ohjeistus täydentää Osuuskunnan toimintaa säätelevässä lainsäädännössä ja Osuuskunnan säännöissä määrättyjä menettelytapoja. Ohjeistuksella pyritään takamaan Osuuskunnan korkeatasoinen päätöksenteko sekä hallinnointi. Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governance -ohjeistus on laadittu Comply or Explain -periaatetta noudattaen suomalaisten Corporate Governance -suositusten mukaisesti.

9 Hallituksen toimintakertomus Toiminta vuonna 2011 Tradeka-yhtymän liiketoimintaa vuonna 2011 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka-yhtymä (hallinto- ja jäsenpalvelut sekä sijoitustoiminta) ja Osuuskunnan kokonaan omistama Restel Oy tytäryhtiöineen (hotelli- ja ravintolatoiminta). Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, mikä on 5.8 % edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevoitto oli 3.5 miljoonaa euroa, tulos pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 11.5 miljoonaa euroa. Osuuskunnan liiketappio oli 2.2 miljoonaa euroa, tuloksen heikkeneminen 13.3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna johtui yksinomaan sijoitustoiminnan tappioista. Restel-konsernin liikevoitto 6.2 miljoonaa euroa oli hyvä ottaen huomioon yleisen taloudellisen tilanteen vaikutukset hotelli- ja ravintolapalveluiden kysyntään ja hintatasoon. Konsernin tilikauden tulos oli 1.4 miljoonaa euroa (muutos edelliseen vuoteen m ) ja Osuuskunnan tilikauden tulos 1.4 miljoonaa euroa (muutos edelliseen vuoteen m ). Konserniin kuului emo-osuuskunnan lisäksi 9 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä ja 5 kiinteistötytäryhtiötä. Osakkuusyhtiöitä oli 21. Lisäksi Osuuskunta Tradekayhtymä perusti loppuvuonna 2011 kaksi uutta tytäryhtiötä: Tradeka-sijoitus oy:n ja Tradeka-palvelut oy:n. Tradekasijoitus oy perustettiin yksinomaan Osuuskunnan sijoitustoiminnan liiketoimintasiirtoa varten. Osuuskunta teki Tradeka-sijoitus oy:n kanssa apporttisopimuksen koko sijoitustoimintansa siirtämisestä elinkeinoverolain mukaisena liiketoimintasiirtona Tradeka-sijoitus oy:lle. Tradeka-sijoitus oy aloitti näin ollen varsinaisen sijoitusliiketoimintansa vuoden 2012 alusta. Tradeka-palvelut oy rekisteröitiin tammikuussa 2012 ja Osuuskunta on tehnyt sen kanssa sopimuksen siitä, että Tradeka-palvelut oy hoitaa toimeksiantona Osuuskunnan jäsenpalveluihin liittyvien tehtävien käytännön toteutuksen. Osuuskunnan jäsenpalvelut Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistavat Osuuskunnan jäsenet, noin suomalaista kuluttajaa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Vuonna 2011 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat pääasiassa Restelkonserni ja tehtyihin yhteistoimintasopimuksiin perustuen Suomen Lähikauppa Oy. Osuuskunnan sijoitustoiminta Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoituspolitiikan tavoitteena on turvata Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden säilyminen ja arvonnousu. Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden määrä oli markkina-arvoon arvostettuna noin 271 miljoonaa euroa. Varallisuudesta noin puolet oli sijoitettuna tilikauden päättyessä kuuden eri varainhoitajan toimesta osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista oli lähinnä Osuuskunnan omia suoria osake-, korko- kiinteistö- ja kiinteistöpääomarahastosijoituksia. Sijoitusvarallisuuden määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna noin 24 miljoonaa euroa, sijoitustappiot supistivat sijoitusvarallisuuden määrää noin 28 miljoonalla eurolla ja pääomanlisäysten määrä oli noin 4 miljoonaa euroa. Arvopaperimarkkinoiden tilanne oli erityisen vaikea elokuun alusta lähtien ja Osuuskunnan sijoitustoiminnan tuotto -9.5 % vuonna 2011 oli epätyydyttävä tehdyistä allokaatiomuutoksista huolimatta. Tiettyjen euromaiden velkaongelmat ovat edelleen rahoitusmarkkinoille epävakautta aiheuttavia tekijöitä. Alkuvuoden 2012 positiivisesta markkinakehityksestä huolimatta myös kuluvan vuoden sijoitusmarkkinoiden näkymät pitävät sisällään lukuisia epävarmuustekijöitä. Restel-konserni Restel-konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna 6.3 % ja oli alan markkinakehitystä parempi. Restel-konsernin liikevoitto oli 6.2 miljoonaa euroa ja 2.4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton kasvu selittyi keskeisiltä osiltaan asteittaisesta toipumisesta edellisen taantuman vaikutuksista mm. kysyntään ja erityisesti hotellihintoihin liittyen. 9 Restel-konserni keskittyi kertomusvuonna olemassa olevan toiminnan tehostamiseen ja erityisesti ravintolatoiminnan kehittämiseen. Samalla toteutettiin suunnitellut uudet hotelli- ja ravintolainvestoinnit ja hotellilaajennukset. Hotelli- ja ravintola-alan toimintaedellytykset ovat parantuneet, mutta yleinen taloudellinen tilanne luo epävarmuutta arvioida liiketoiminnan kehitystä.

10 Liikevaihto ja tulos Taserakenne Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, joka on 5.8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdosta Restel-konsernin osuus oli miljoonaa euroa (+ 6.3 %). Osuuskunnan pääasiassa sijoitustoiminnasta kertynyt liikevaihto oli miljoonaa euroa, jossa on arvopaperikaupan kasvusta johtuen lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 6.0 %. Konsernitaseen loppusumma oli miljoonaa euroa, joka on 2.0 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Konsernitaseen oma pääoma oli miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste säilyi muuttumattomana ja oli tilikauden päättyessä 89 %. Konsernin liikevoitto oli 3.5 miljoonaa euroa, jossa oli heikennystä edelliseen vuoteen verrattuna 11.5 miljoonaa euroa. Osuuskunnan liiketappio oli 2.2 miljoonaa euroa, liiketulos pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 13.3 miljoonaa euroa. Tulosheikennyksen syynä oli yksinomaan sijoitustoiminta. Osuuskunnan taseen loppusumma oli miljoonaa euroa, joka on 2.4 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuskunnan oma pääoma kasvoi 0.8 miljoonaa euroa ja oli miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 99 % eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Investoinnit Henkilöstö 10 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 16.5 miljoonaa euroa ja pysyvien vastaavien muut sijoitukset olivat 4.1 miljoonaa euroa, joten bruttoinvestointien määräksi vuonna 2011 muodostui 20.6 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat lähes kokonaan Restel-konsernin tekemiä, kun taas sijoitukset pysyvien vastaavien muihin sijoituksiin teki pääosin Osuuskunta. Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat 1.2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0.8 miljoonaa euroa) ja ne toteutuivat kokonaisuudessaan Restel-konsernissa. Rahoitus Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna keskimäärin Restel-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2372 ja Osuuskunnan 9. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (milj. euroa) Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päättyessä 2.0 miljoonaa euroa, eli 0.1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Osuuskunnan ja Restel-konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoitusomaisuuden määrä oli miljoonaa euroa, tästä Osuuskunnan ja sen perustamien uusien tytäryritysten osuus oli 48.3 miljoonaa euroa ja Restel-konsernin osuus 90.3 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusomaisuuden määrä kasvoi tilikauden aikana 36.8 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti vaihto-omaisuusarvopapereiden määrä supistui 32.9 miljoonaa euroa miljoonaan euroon. Muutokset selittyvät sekä tehdyillä sijoitusvarallisuuden allokaatiomuutoksilla vaihtoomaisuudesta rahoitusomaisuuteen että osittain sijoitustoiminnan kirjanpidollisilla tappioilla. Ympäristöasiat Osuuskunnan osalta aikaisempiin liiketoimintoihin liittyneet ympäristöriskit kartoitettiin ja tarpeellisilta osin korjattiin ns. Soili-projektiin liittyen jo 2000-luvun alkuvuosina. Restel-konsernin kaikissa toimipaikoissa on laadittu osana vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelmat. Kohteina ovat olleet energian säästöt, jätteiden käsittely ja ympäristöyhteistyö tavarantoimittajien kanssa. Konsernin nykyisiin toimintoihin ei liity oleellisia ympäristöriskejä. Jäsenistö Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 230 uutta jäsentä ja Osuuskunnasta erosi jäsentä. Osuuskuntaan kuului vuoden lopussa jäsentä.

11 Osuuspääoma oli tilikauden päättyessä 6.2 miljoonaa euroa. Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta 4.9 miljoonaa euroa. Edustajisto Tilintarkastajat Edustajiston valitsema varsinainen tilintarkastaja on KHT Jukka Rajala. Varatilintarkastajaksi edustajisto valitsi KPMG Oy Ab:n. Edustajiston kokous vahvisti Osuuskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja käsitteli muut Osuuskunnan sääntömääräiset asiat. Hallinto ja johto Hallintoneuvosto, johon kuuluu 27 jäsentä ja kaksi henkilöstön valitsemaa jäsentä, kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja varapuheenjohtajat rehtori Minna Lintonen ja hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallitukseen kuuluivat koko tilikauden ajan puheenjohtajana varatoimitusjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtajana hallintopäällikkö Margit Eteläniemi sekä jäseninä professori Tapio Luttinen, KHT-tilintarkastaja Tuire Mannila, koneenhoitaja Matti Pajuoja, sosiaalineuvos Virpa Puisto ja asianajaja Jukka Simula. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli tekninen sihteeri Riitta Lindström. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi varatuomari Juha Laisaari. Tulevaisuuden näkymät vuonna 2012 Maailmantalous ajautui elokuun alusta 2011 erityisesti euromaiden velkaongelmista johtuen uudelleen tilaan, jonka saatettiin ennakoida uutta taantumaa. Konsernin liiketoiminnan tuleviin näkymiin liittyy epävarmuustekijöitä sekä Osuuskunnan sijoitustoiminnassa arvopaperimarkkinoilla että Restelkonsernin liiketoiminnassa. Osuuskunnan toimintaympäristössä merkittävimmän haasteen ja epävarmuuden muodostaa arvopaperimarkkinoiden tuleva kehitys. Osuuskunnan ja sen Tradeka-sijoitus oy tytäryhtiöön siirretyn sijoitustoiminnan tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna kuitenkin viime vuotta paremman. Restelin liiketoimintaympäristössä on edelleen talouden kehityksestä johtuvia haasteita asiakaskäyttäytymiseen, kulutuskysyntään ja hintatasoon liittyen sekä hotelli- että ravintolatoimialalla. Restelin liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2012 viime vuoden tasolla. Osuuskunta on sijoitusstrategiansa mukaisesti pitkäaikainen sijoittaja, joka pyrkii ammattimaiseen riskienhallintaan mm. hajauttamalla sijoitusvarallisuutta allokaatiopäätöstensä mukaisesti omaisuusluokittain, maantieteellisesti ja useille eri varainhoitajille. Tradeka-sijoitus oy:n hallitus on käsitellyt ja vahvistanut vuoden 2012 sijoitussuunnitelman Osuuskunnan hallintoelinten vahvistamien sijoitustoiminnan pääperiaatteiden ja sijoituspolitiikan puitteissa. 11 Konsernin tunnusluvut: Liikevaihto (milj. euroa) Liiketulos (milj. euroa) liikevaihdosta 0.6 % 2.7 % 2.7 % % 4.9 % 4.3 % Omavaraisuusaste 89 % 89 % 86 % 85 % 82 % 81 %

12 12 Osuuskunnan rahoitusasema ja omavaraisuusaste olivat erittäin hyvällä tasolla

13 Tradeka-yhtymä Konsernituloslaskelma Konsernitase milj. euroa LIIKEVAIHTO 587,1 554,7 Liiketoiminnan muut tuotot 4,4 1,9 Liiketoiminnan kulut: Tavarat -296,1-265,5 Henkilöstökulut -104,4-99,3 Poistot -21,5-19,8 Liiketoiminnan muut kulut -166,0-156,9 Yhteensä -588,0-541,6 LIIKEVOITTO 3,5 15,0 Rahoitustuotot ja -kulut -6,9 7,0 VOITTO ennen satunnaisia eriä -3,5 22,0 Satunnaiset erät 3,9 0,0 VOITTO ennen veroja 0,4 22,0 Tuloverot 1,0-0,8 Vähemmistön osuus 0,0 0,0 TILIKAUDEN VOITTO 1,4 21,1 milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineettomat hyödykkeet 37,4 41,7 Konserniliikearvo 0,8 0,9 Aineelliset hyödykkeet 78,5 79,8 Sijoitukset: Osuudet omistusyhteysyrityksissä 17,2 18,0 Muut sijoitukset 30,3 26,5 Pysyvät vastaavat yhteensä 164,2 166,9 Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus 169,9 202,7 Saamiset 34,2 33,5 Rahoitusarvopaperit 77,9 82,8 Rahat ja pankkisaamiset 60,8 19,0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 342,8 338,1 Vastaavaa yhteensä 507,0 505,0 Vastattavaa 13 Oma pääoma: Osuuspääoma 6,2 6,4 Vararahasto 13,4 13,4 Käyttörahasto 428,5 407,8 Edellisten tilikausien tappiot -4,0-4,0 Tilikauden voitto 1,4 21,1 Oma pääoma yhteensä 445,4 444,6 Vähemmistöosuus 0,6 0,6 Pakolliset varaukset 0,5 0,1 Vieras pääoma: Pitkäaikainen vieras pääoma 2,8 2,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 57,7 56,7 Vieras pääoma yhteensä 60,5 59,5 Vastattavaa yhteensä 507,0 505,0

14 Osuuskunta Tradeka-yhtymä Tuloslaskelma Tase milj. euroa LIIKEVAIHTO 209,7 197,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 Liiketoiminnan kulut: Tavarat -207,1-181,1 Henkilöstökulut -2,2-2,5 Poistot -0,1-0,1 Liiketoiminnan muut kulut -2,6-3,2 Yhteensä -212,0-186,9 LIIKEVOITTO -2,2 11,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,6 2,9 VOITTO ennen satunnaisia eriä -9,8 14,0 Satunnaiset erät 11,2 21,5 VOITTO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,4 35,5 Tuloverot 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1,4 35,5 milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineelliset hyödykkeet 0,8 0,9 Sijoitukset: Osuudet saman konsernin yrityksissä 149,9 149,6 Muut sijoitukset 92,8 75,5 Pysyvät vastaavat yhteensä 243,5 226,0 Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus 162,3 195,2 Saamiset 13,0 27,0 Rahoitusarvopaperit 23,0 17,7 Rahat ja pankkisaamiset 24,9 3,3 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 223,2 243,0 Vastaavaa yhteensä 466,7 469,0 Vastattavaa 14 Oma pääoma Osuuspääoma 6,2 6,4 Vararahasto 13,4 13,4 Käyttörahasto 442,8 407,8 Tilikauden ylijäämä 1,4 35,5 Oma pääoma yhteensä 463,8 463,0 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 Vieras pääoma Pitkäaikainen 1,8 1,8 Lyhytaikainen 1,0 4,1 Vieras pääoma yhteensä 2,8 5,9 Vastattavaa yhteensä 466,7 469,0

15 Tradeka-yhtymä Liitetiedot Osuuskunta Tradeka-yhtymä on Tradeka-yhtymä -konsernin emoyritys. Osuuskunta Tradeka-yhtymän kotipaikka on Helsinki. Tradeka-yhtymän tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Osuuskunta Tradeka-yhtymästä; Hämeentie 19, Helsinki. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirjalainoja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 1.2 milj. euroa kirjanpitoarvoa korkeampi. Eläkkeet Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyt on rahoitettu työntekijöiden ja asianomaisten konserniyhtiöiden suorituksina eläkevakuutusyhtiöille. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Poistoajat ovat: Osuuskunnan vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo on pienentynyt 32.9 milj.euroa johtuen sekä markkina- Konserniliikearvo 10 vuotta arvojen laskusta että sijoitustoiminnan allokaatiomuutoksista vaihto-omaisuusarvopapereista rahoitusarvopapereihin. 15 Liikearvot 5-10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta Rakennukset ja rakennelmat vuotta Koneet ja kalustot 5-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Liikearvot poistetaan pääsääntöisesti 10 vuodessa; liikearvojen tuloa tuottavien vaikutusten on arvioitu olevan vähintään 10 vuotta. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyvät vuokratilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa. Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman mukaisia hankintamenojäännöksiä. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon tai tätä alhaisempaan arvioituun käypään arvoon. Vaihto-omaisuus on kirjattu alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 6.2 milj. euroa kirjanpitoarvoa korkeampi.

16 Tradeka-yhtymä Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki sivulla 17 luetellut tytär- ja osakkuusyhtiöt. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin. Laskennalliset verot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Sisäinen osakkeenomistus Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu konsernitilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotuseroille käyttäen 24,5 %:n verokantaa. Konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen varovaisen arvion suuruisena. 16 Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenot ja hankittuja osakkeita vastaavan oman pääoman ero on ensisijaisesti kohdistettu käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty konserniliikearvona. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin realisoitumattomat käyttöomaisuuden myyntivoitot on eliminoitu. Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin Osuuskunta Tradeka-yhtymän aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin ja verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä yhdistelystä johtuviin väliaikaisiin eroihin. Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten verosaamisten kokonaismäärää kasvatettiin tilinpäätöksessä 1,0 milj.euroa laskennallisten verosaamisten perusteiden muutoksista johtuen. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

17 Tradeka-yhtymä Tytäryhtiöt Kotipaikka Konsernin omistusosuus % omistusosuus % Osuuskunta Tradeka-yhtymä kirjanpitoarvo 1000,- lis./väh. v ,- Restel Oy Helsinki 100 % 100 % Cumulus Oy Helsinki 100 % Rantasipi Oy Helsinki 100 % Kansainväliset Restel Hotellit Oy Helsinki 100 % Restel Kylpylähotellit Oy Helsinki 100 % Ikaalisten Kylpylä Oy Ikaalinen 100 % Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 % Rax Ravintolat Oy Helsinki 100 % Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 % Ki Oy Forssan Tammitalo Forssa 100 % Nastolan Liikekeskus Oy Nastola 58 % Ki Oy Keskusväylä Pori 55 % Tradeka-sijoitus oy Helsinki 100% 100% 3 Tradeka-palvelut oy Helsinki 100% 100% 300 Ki Oy Hotelli Ruoholahti Helsinki 100 % 100 % Ki Oy Hämeenlinnan Kantolanranta Helsinki 100 % 100 % 99 Tytäryhtiöt yhteensä Osakkuusyhtiöt Kotipaikka Konsernin omistusosuus % omistusosuus % Osuuskunta Tradeka-yhtymä kirjanpitoarvo 1000,- lis./väh. v ,- Restel-konsernissa 18 kiinteistöosakkuusyhtiötä 20 % - 46 % Rantasipi Oy:n osakkuusyhtiö Aulangon Kylpylä Oy Hämeenlinna 25 % Ki Oy Pykälikkö Jyväskylä 32 % 32 % 335 Ki Oy Kommila Varkaus 25 % 25 % 98 Osakkuusyhtiöt yhteensä 443

18 Hallituksen esitys ylijäämän ja käyttörahaston käyttämistä koskien Osuuskunta Tradeka-yhtymän ylijäämä on ,91 euroa ja käyttörahasto on ,21 euroa eli vapaa oma pääoma on yhteensä ,12 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta siirretään perustettavaan ylikurssirahastoon osuuskuntalain 8 luvun 11 1 momentin 1. kohdan mukaisesti ,91 euroa ja että lisäksi käyttörahastosta lahjoitetaan sääntöjen 11 :n 1, 2 ja 3 momentin mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään ,00 euroa. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 18 Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2012 Markku Hyvärinen puheenjohtaja Margit Eteläniemi varapuheenjohtaja Tapio Luttinen hallituksen jäsen Tuire Mannila hallituksen jäsen Matti Pajuoja hallituksen jäsen Virpa Puisto hallituksen jäsen Jukka Simula hallituksen jäsen Riitta Lindström henkilöstön edustaja Juha Laisaari toimitusjohtaja

19 Tilintarkastuskertomus Osuuskunta Tradeka-yhtymän jäsenille Olen tilintarkastanut Osuuskunta Tradeka-yhtymän kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus evidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 1. maaliskuuta Jukka Rajala KHT Hallintoneuvoston lausunto Tutustuttuaan Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen sekä tarkastettuaan hallituksen toimintakertomuksen ja esityksen ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä, antaa hallintoneuvosto ne yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa edustajiston kokouksen käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto ehdottaa sääntöjen 22 :n 1. kohdan mukaisena lausuntonaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja toteaa hallituksen esityksen ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä olevan sääntöjen 11 :n mukainen. Helsingissä 8. maaliskuuta 2012 Markus Aaltonen Perttu Puro

20 Tradeka-yhtymän edustajisto Uudenmaan piiri Annika Lapintie, Turku Pentti Tiusanen, Kotka Hilkka Ahde, Helsinki Pertti Paasio, Turku Pirjo Tujula, Kotka Maria Guzenina-Richardson, Espoo Nina Söderlund, Nauvo Minna Tuukkanen-Peussa, Kuusankoski Eero Heinäluoma, Helsinki Kaarina Vikman, Kalanti Hannu Varho, Imatra Pirjo Hamäläinen, Hyvinkää Jyrki Yrttiaho, Raisio Tuomas Koivuniemi, Kellokoski Etelä-Savon piiri Juhani Kouhia, Hyvinkää Satakunnan piiri Jouni Backman, Savonlinna Tuija Lahtinen, Hyvinkää Raila Aho, Pori Juha Bilund, Savonlinna Lasse Lehtinen, Helsinki Kauko Jussila, Kankaanpää Maija-Liisa Paananen, Anttola Lea Nevalainen, Vihti Erja Järvinen, Pori Ritva Suomalainen, Savonlinna Markku Pohjola, Vihti Harri Lehtonen, Kauttua Eino Törrönen, Pieksämäki Matti Saarinen, Lohja Leila Mäkelä, Kankaanpää Maritta Salo, Karkkila Jari Pajukoski, Pori Pohjois-Karjalan piiri Jani Sievinen, Nummela Rauno Vesivalo, Pori Erkki Kanerva, Joensuu Antti Vuolanne, Pori Lauri Kähkönen, Lieksa Hämeen piiri Pirjo Rämänen, Joensuu Risto Aaltonen, Forssa Keski-Suomen piiri Sinikka Väyrynen, Juuka Eeva Hellsten, Riihimäki Kaija Haapsalo, Jyväskylä 20 Jorma Hacklin, Jokioinen Antti Holopainen, Lahti Iiris Hacklin, Jämsä Pekka Leppänen, Suolahti Oulun piiri Virpi Aho, Raahe Ilkka Joenpalo, Forssa Jorma Toikkanen, Korppinen Paula Grekelä, Oulu Johannes Koskinen, Hämeenlinna Teuvo Vuorenpää, Jämsänkoski Anne Huotari, Oulu Raimo Laajalehto, Tammela Tuulikki Väliniemi, Jyväskylä Risto Kalliorinne, Oulu Ritva Oinonen, Hämeenlinna Leena Yksjärvi, Jyväskylä Ritva Kitinoja, Oulu Kari Salmi, Lahti Merja Kyllönen, Pensiökylä Ulla Vaara, Lahti Vaasan piiri Virpi Takalo-Eskola, Oulainen Irma Keiski, Kokkola Tytti Tuppurainen, Oulu Pirkanmaan piiri Raija Kuusisto, Kauhajoki Aimo Törmälehto, Ylivieska Inna Ilivitzky, Valkeakoski Riitta Lehtola, Seinäjoki Unto Valpas, Raahe Anneli Kivistö, Tampere Harri Moisio, Vaasa Sirpa Koivisto, Tampere Taina Tulima, Pietarsaari Lapin piiri Outi Kokko, Ruovesi Marjatta Vehkaoja, Vaasa Asko Apukka, Sattanen Taavi Lintunen, Tampere Jukka Ikäläinen, Kemi Esa Mikkola, Vilppula Pohjois-Savon piiri Marketta Korrensalo, Kemi Arja Ojala, Tampere Sirkka Alanen, Varkaus Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi Tarja Pietilä, Sastamala Marja-Leena Kärkkäinen, Kiuruvesi Jorma Pimperi, Kemi Eila Rimmi, Tampere Eeva Mustonen, Iisalmi Voitto Vaattovaara, Kolari Seppo Salminen, Tampere Jukka Pulkkinen, Kuopio Matti Salo, Parkano Kirsti Puurunen, Iisalmi Minna Sirnö, Tampere Kari Rajamäki, Varkaus Marjatta Stenius-Kaukonen, Tampere Markku Söderström, Kuopio Tuula Väätäinen, Siilinjärvi Varsinais-Suomen piiri Maarit Haapanen, Salo Kymen piiri Mikko Immonen, Mynämäki Harri Helminen, Anjala Ilkka Kantola, Turku Pentti Hämäläinen, Summa Ulla Kauppinen, Raisio Anneli Kiljunen, Lappeenranta Kaija Kiessling, Turku Harri Nykänen, Imatra Leena Koikkalainen, Turku Sirpa Paatero, Kotka

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Corporate Governance selvitys vuodelta 2013 1. Yleistä Osuuskunta Tradeka- yhtymän hallinnointi perustuu Osuuskunnan hallintoneuvoston hyväksymään Corporate Governance - ohjeistukseen, joka perustuu comply

Lisätiedot

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014 Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014 1. Yleistä Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance - ohjeistuksiin, jotka perustuvat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2010 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015 Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015 1. Yleistä Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance - ohjeistuksiin, jotka perustuvat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot