Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014"

Transkriptio

1 KIIPULAN AMMATTIOPISTO Jokainen on työn arvoinen -hanke (ESR) Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa

2 1. Työosuuskunnat Työllistämisessä 1.1. Mikä on työosuuskunta? 1.2. Miksi työosuuskunta on hyvä vaihtoehto työllistyä? 1.3. Kenelle osuuskunnan kautta työskenteleminen sopii? 1.4. Osuuskuntien työllistämisvaikutukset 2. Osuuskuntavalmennus miksi? 2.1. Valmennus vastaa työosuuskunnassa toimimisen haasteisiin 2.2. Osuuskuntavalmennus tukee uusien työosuuskuntien syntymistä 2.3. Valmennus tukee jo toimivien osuuskuntien toimintaa: 3. Osuuskuntavalmennus Heinola ja Forssa kevät Valmennuksen liikkeelle lähtö 3.2. Valmennuksen tavoitteet 3.3. Valmennuksen Sisältö 3.4. Asiakasrekrytointi 3.5. Valmennuksen käytännön toteutus 3.6. Valmennuksen palaute 4. Asiakastilanteet 4.1. Valmennuksen keskeyttäneet 5. Joitakin johtopäätöksiä valmennuksesta Liite 1: Valmennuksen hakulomake Liite 2: Osuuskuntavalmennuksen loppupalautelomake Liite 3 :Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta Liite 4: Osuuskuntavalmennuksen Palaute - Forssan ja Heinolan asiakkaat yht. Liite 5: Itä-Häme lehdessä julkaistu mainos osuuskuntavalmennuksen avoimesta infosta Liite 6: Osuuskuntavalmennuksen tuotteistaminen 2

3 1. Työosuuskunnat työllistämisessä 1.1. Mikä on työosuuskunta? Nk. työosuuskunta on työntekijöiden eli jäsenten yhdessä omistama yritys, jonka tarkoituksena on työllistää jäseniään tai keino saada lisäansiota omaehtoisesti. Työosuuskunnassa toimiminen on vaihtoehto työllistää itsensä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan tai silloin, kun työpaikkoja on tarjolla vähän. Työn määrä osuuskunnassa vaihtelee ja lisääntyy yleensä vähitellen, alkaen useimmiten osa-aikaisesti. Työosuuskuntia on 1990-luvun jälkeen perustettu monille eri palvelualoille. Osuuskunta sopii niin konsulttien kuin siivoajienkin ja lähihoitajien yhteenliittymäksi ja työllistäjäksi. Yhdessä työosuuskunnassa voi myös olla monen eri alan osaajia, esimerkiksi siivoajia, lähihoitajia ja rakennusalan työntekijöitä. Jäsenten lukumäärä työosuuskunnassa vaihtelee suuresti, alle 10 jäsenen pienosuuskunnista lähes sadan jäsenen suurempiin osuuskuntiin Miksi työosuuskunta on hyvä vaihtoehto työllistyä? Jäsenen omistaessa 15 prosenttia tai alle osuuskunnasta ei synny yrittäjästatusta ja työttömyysetuus säilyy niinä päivinä, jolloin työtä ei ole (oikeus soviteltuun päivärahaan). Taloudellinen riski on osuuskunnassa alhainen, sillä jäsen vastaa aluksi vain sijoittamallaan jäsenmaksulla, mikä on normaalisti euroa. Osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden muita merkittäviä etuja on että se mahdollistaa esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja kirjanpidon. Osuuskunta yhdistää jäsenten eri osaamisalueet joustavasti ja mahdollistaa myös erilaisten palvelukokonaisuuksien luomisen yhdessä. Etenkin osuuskuntayrittämisen alkutaipaleella voi muilta jäseniltä saatu tuki olla tärkeää. Osuuskunta yritysmuotona on demokraattinen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni riippumatta omistusosuuden suuruudesta. 3

4 1.3. Kenelle osuuskunnan kautta työskenteleminen sopii? Osuuskunta sopii henkilöille jotka pystyvät työskentelemään joustavasti yhdessä muiden kanssa. Asioista sopiminen yhteisesti voi olla haastavaa. Talkootyö on osa työosuuskuntien alkutaipaleen arkea, vaatien joustavuutta ja osuuskunnan toimintaan sitoutumista jäseniltä. Työosuuskunnassa työskentely voi toisaalta olla hyvinkin itsenäistä ja vaatia aloitekykyä. Riippuen osuuskunnasta, usein myös jäsenet itse hankkivat asiakkaita/työtä, mikä kysyy oma-aloitteisuutta ja sosiaalisia valmiuksia Osuuskuntien työllistämisvaikutukset Työosuuskuntien työllistämisvaikutuksia maanlaajuisesti on tutkittu Suomessa niukasti. Tampereen seudun osuustoimintakeskus on teettänyt kaksi aiheeseen liittyvää, Pirkanmaan aluetta koskevaa tutkimusta 2003 ja 2004, joista koosteet alla: Tutkimus Pirkanmaalaisten Osuuskuntien työllistämisvaikutuksista 2003 Tampereen yliopistossa 2003 toteutettiin tutkimus Pirkanmaan uusosuuskuntien toiminnasta, joka osoittaa että uusosuuskunnat työllistävät jäseniään varsin tehokkaasti: 1/3 jäsenistä työllistyy päätoimisesti, 1/3 osa-aikaisesti ja 1/3 satunnaisesti. Noin 6:n jäsenen mielestä osuuskunta on edistänyt työllistymisen mahdollisuuksia erittäin paljon tai paljon. Lisäksi noin 25%:a uusosuuskunnista on toiminut hautomona itsenäisiksi yrittäjiksi osuuskunnasta lähteneille. Tutkimus Pirkanmaalaisten Osuuskuntien toiminnasta 2004 Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2004 toimivien pienosuuskuntien työllistämis- ja liikevaihtotietoja kartoittanut selvitys, jonka mukaan parhaimmillaan pienosuuskunta työllisti 25 henkilöä kokoaikaisesti ja 35 henkilöä osa-aikaisesti. Vain 3%:a osuuskunnista ei työllistänyt koko- tai osa-aikaisesti ollenkaan. Keskimäärin osuuskunnat Pirkanmaalla työllistävät 3 henkilöä kokoaikaisesti ja seitsemän henkilöä osaaikaisesti. Kaikki Pirkanmaan osuuskunnat työllistävät yhteensä kokopäiväisesti noin 300 henkilöä ja osa-aikaisesti noin 750 henkilöä. Vuonna 2003 maksettujen palkkojen määrä vastaa 561 henkilötyövuotta (1260,00 kuukausiansiolla) ja vuoden 2004 arvio on, että maksettujen palkkojen määrä vastaa 694 henkilötyö-vuotta. Yhteiskunta hyötyy aktiivisista osuuskunnista sekä säästöinä esim. työttömyyspäivärahoissa että tuottoina mm. erilaisten verojen muodossa vuonna 2004 arviolta yli 20 miljoonaa euroa. 4

5 2. Miksi osuuskuntavalmennus? Joustavaa ja useimmiten osa-aikaista työtä tarjoavina yrityksinä työosuuskuntien mahdollisuuksista työllistämisessä on viime vuosien aikana keskusteltu myös Suomessa. Pienikin tuntimäärä töitä säännöllisesti vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja ansioiden ei tarvitse olla kovin suuria, kun ne parantavat työmarkkinatuella toimeen tulevan taloudellista tilannetta (yhtenä hankaluutena ovat kuitenkin ns. kannusteloukut, esim. asumistuen katkeaminen). Osuuskuntayrittäjät kohtaavat toiminnassaan kuitenkin myös haasteita, liittyen esimerkiksi markkinointiin ja osuuskunnan toiminnan koordinointiin. Valmennuksessa saatava osuuskuntatietous auttaa vastaamaan näihin haasteisiin, tukien uusien työosuuskuntien syntymistä, antaen olemassa oleviin työosuuskuntiin liittyville uusille jäsenille tarvittavan tietotaidon työllistymiseen osuuskunnan kautta sekä tukien olemassa olevien osuuskuntien toimintaa ja kannattavuutta esimerkiksi markkinointiosaamista lisäämällä Valmennus vastaa työosuuskunnassa toimimisen haasteisiin: Työosuuskunnassa työskentelyn itsenäisyys ja mahdollisesti myös osuuskunnan arjen pyörittämiseen osallistuminen voi olla haastavaa ehkä pitkänkin työttömyysjakson kokeneelle uudelle osuuskunnan jäsenelle. Etenkin osatyökykyiselle ja/tai pitkään työttömänä olleelle, voi oikean tiedon saaminen osuuskuntatoiminnasta ja kuinka osuuskunnan kautta työllistytään olla ratkaisevan tärkeä osuuskuntaan liittymisen (ja sen kautta työllistymisen) edellytys. Osuuskuntavalmennuksen tavoitteena on antaa osuuskuntaan liittymistä tai osuuskunnan perustamista harkitsevalle tarvittavat tiedot, sekä käytännön esimerkkejä tutustumalla toimiviin osuuskuntiin. Osana valmennusta, osallistujien henkilökohtaiset keskustelut yritysvalmentajien kanssa vahvistavat omia (liiketoiminta-) suunnitelmia. Osuuskuntavalmennus edistää kohderyhmien työllistymistä osuuskuntien kautta. Yhdessä Yrittämään! Itä- Suomen hankkeen 2013 julkaisu Yhdeksän Tarinaa Osaajista esittelee yhdeksän Itä-Suomen ja Kainuun alueella toimivaa monialaista työosuuskuntaa. Osuuskuntien tarinoista käy ilmi että seitsemän näistä yhdeksästä osuuskunnasta perustettiin paikallisten osuuskunta- tai muun yritysvalmennuksen jälkeen 1. 1 Tytti Klén (2013): Yhdeksän Tarinaa Osaajista: Työ ja osaaminen kohtaavat monialaisissa osuuskunnissa, Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hanke julkaisu 5

6 2.2. Osuuskuntavalmennus tukee uusien työosuuskuntien syntymistä: Vaikka Suomessa on huomattava määrä suuria osuuskuntia (esim.osuuspankit ja Osuuskaupat), on osuuskunta kuitenkin suhteellisen huonosti tunnettu yritysmuoto niin TE- hallinnon työntekijöiden kuin työnhakijoidenkin parissa 2. Panu Kalmin 2011 tutkimuksessa osuuskuntien muodostumisesta eri puolilla Suomea 3 ilmenee, että osuuskuntakoulutuksen- ja neuvonnan saatavuudella on vahva yhteys uusien osuuskuntien muodostumiseen, ja siten positiivisiin työllistymisvaikutuksiin niiden kautta 4. Valmennus antaa uuden osuuskunnan perustamisesta harkitseville tarvittavat perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja osuuskunnan perustamisesta. Yritysvalmentajat myös konsultoivat valmennukseen osallistuvia yksilöitä ja/tai ryhmiä liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien suhteen, ja tarvittaessa myös ohjaavat edelleen muille uutta yritystoimintaa tukeville tahoille. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus Erinomaisena esimerkkinä koulutus- ja neuvontapalvelujen positiivisesta vaikutuksesta paikalliseen osuuskuntayrittäjyyteen on Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus. Perustettu vuonna 1998 tavoitteenaan edistää osuuskuntayrittäjyyttä Pirkanmaan alueella, osuustoimintakeskus tarjoaa osuuskuntakoulutus- ja neuvontapalveluja uusille osuuskuntayrittäjille sekä jo toimiville osuuskunnille. Keskuksen toiminnan vaikuttavuudessa, Työ ja Elinkeinoministeriön vuoden 2010 tiedotteessa todetaan mm. seuraavaa: - Pienosuuskuntien lukumäärä on kasvanut Tampereen seudulla noin 50 vuosien aikana - Pienosuuskunnan keskimääräinen liikevaihto vuonna 2008 oli euroa, kun se vuonna 1998 oli euroa. - Yksi pienosuuskunta työllistää keskimäärin 6,3 kokoaikaista työntekijää. Palkkoja maksetaan arviolta 24 henkilölle/osuuskunta Valmennus tukee jo toimivien osuuskuntien toimintaa: Pienosuuskunnat kokevat samanlaisia haasteita kuin mitkä tahansa muutkin pienet yritykset, useimmiten liittyen puutteelliseen markkinointiin ja toiminnan koordinointiin. Osuuskuntavalmennus pystytään räätälöimään kohderyhmien tarpeiden mukaan, esimerkiksi 2 Tosin, osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden tunnettavuudessa ja työntekijöiden neuvontavalmiudessa on huomattavia alueellisia eroja. 3 Panu Kalmi (2011): Catching a Wave: The Formation of Co-operatives in Finnish Regions, University of Vaasa 4 Tutkimuksessa ilmeni myös, että vuosina uusia osuuskuntia syntyi eniten korkean työttömyyden alueille (Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi). 6

7 keskittymään pienosuuskuntien markkinointiin, jolloin jo olemassa olevat pienosuuskunnat voivat valmennuksen avulla parantaa kannattavuuttaan ja siten työllistävää vaikutustaan. 3. Osuuskuntavalmennus Heinola ja Forssa kevät 2014 Yhtenä Jokainen on työn arvoinen hankkeen päätavoitteista oli toteuttaa osuuskunnan kautta työllistymistä tukeva 18 -päivän osuuskuntavalmennus Heinolassa ja Forssassa. Valmennus oli suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille (myös osatyökykyiset), työttömyysuhan alla oleville sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville henkilöille Forssan ja Heinolan seuduilla (Heinola, Hartola, Sysmä ja Forssa, Humppila, Ypäjä, Tammela, Jokioinen). Valmennuksen tavoitteena oli antaa osallistujille tietoa osuuskunnista sekä vahvistaa heidän valmiuksia toimia ja työllistää itsensä osuuskunnassa muun muassa markkinointiosaamista antamalla Valmennuksen liikkeelle lähtö Hankkeen ja valmennuksen idea nousi projektipäällikkö Mikko Metsäsen aloitteesta. Hän oli vuosina toiminut Akaan Verkko hankkeessa, jossa 10 hengen työnhakijoiden ryhmälle toteutettiin 28 lähipäivän osuuskuntavalmennus, ja jonka rohkaisemana osallistujat valmennuksen jälkeen perustivat uuden työosuuskunnan (toimii Akaassa edelleen). Tämä positiivinen tulos sai Metsäsen kääntämään katseen kohti Hämettä, jossa osuuskuntia on huomattavasti Pirkanmaata vähemmän ja osuuskuntayrittäjyys ylipäätään on huonommin tunnettua, mutta jossa työttömyysluvut ovat kuitenkin paikoittain korkeat (Forssa 14,6 ja Heinola 15,3). Nousi ajatus osuuskuntahankkeesta, joka toisaalta jakaisi tietoa ja herättelisi alueiden kuntia ja TE-hallintoa osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista työllisyydenhoidossa, ja toisaalta hyödyttäisi alueiden työnhakijoita tarjoamalla ilmaista osuuskuntavalmennusta ja tukea osuuskunnan kautta työllistymiseen. Hankkeesta neuvoteltiin ja sovittiin mukana olevien kuntien kanssa alkuvuodesta 2013, ja rahoituksen varmistuttua hankkeen viralliseksi aikajaksoksi muotoutui Alun perin työnhakijoiden osuuskuntavalmennusta suunniteltiin alkavaksi jo loppuvuodesta 2013, mutta aloitus siirtyi, asiakasrekrytoinnin kestäessä odotettua kauemmin, Helmikuulle Valmennuksen tavoitteet Antamalla osallistujille perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta, yhdessä yksilöohjauksen kanssa, oli valmennuksen tavoitteena tukea 7

8 osallistujien työllistymistä osuuskunnissa. Heinolassa hankkeen yhtenä yhteistyökumppanina oli alusta alkaen ollut Osuuskunta lähitaitajat, johon valmennukseen osallistuvista toivottiin lisää jäseniä. Forssassa ei ollut olemassa olevaa työosuuskuntaa, joten siellä tavoitteena oli uuden osuuskunnan perustaminen koulutuksen loppuvaiheessa, jos osallistujista löytyisi tarpeeksi suuri joukko kiinnostuneita Valmennuksen Sisältö Osuuskuntavalmennuksen sisällöstä vastasivat pääosin Kiipulan Ammattiopiston yritysvalmentajat Pertti Heinonen ja Jouko Virtanen. Valmennuksen käytännön toteutus ja valmennuksen osat jotka eivät suoranaisesti liittyneet osuuskunta/yritysosaamiseen (esim. työhyvinvointipäivä) suunniteltiin yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa syksyllä lähivalmennuspäivän sisältö koostui neljästä pääaihealueesta: osuuskuntayrittämisen perusteet (4pv), taloushallinto (sovellettuna osuustoiminnallisiin yrityksiin) (8pv), tutustuminen toimiviin osuuskuntiin (2pv), asiantuntijavierailut (1pv), työhyvinvoinnista huolehtiminen (1pv), Tulevaisuuden Osuuskunnatosuuskuntaseminaari, Heinola (1pv) ja yksilöohjaus (1pv). Heinolan valmennusohjelma alla (Forssan valmennusohjelma identtinen päivämääriä lukuun ottamatta). Osuuskuntavalmennuksen vierailevat puhujat Aviomiespalvelun perustaja ja johtaja Petteri Ikonen vieraili Heinolan ja Forssan valmennusryhmissä kertomassa oman yrityksensä tarinan, ja yleisemmin yrityksen perustamisesta ja markkinoinnista. Muita valmennuksessa vierailleita henkilöitä olivat Heinolassa muun muassa Hanna Hämäläinen, paikallisen Lähitaitajat osuuskunnan yhteyshenkilö ja Forssassa Kirsi Usva, paikallisen käsityöosuuskunta Sigridin hallituksen jäsen. Vierailut sovitettiin yritysvalmentajien Jouko Virtasen ja Pertti Heinosen alustamiin teemoihin esimerkiksi markkinointiin liittyen. 8

9 Osuuskuntavalmennusohjelma kevät Heinola Aika ja paikka klo 9-15 (Jyränkölä) Valmennuspäivän sisältö Aloituskerta: Valmennuksen käytännön asiat ja ajatuksia osuuskunnasta (Jyränkölä) Mikä on osuuskunta ja miten se toimii? Perustietoutta osuuskunnista (Jyränkölä) Miksi osuuskunta - Hyödyt ja haasteet jäsenille? Myös, osuuskuntavierailija (Lahti) Osuuskunnat käytännössä - Vierailu toimivaan osuuskuntaan Koti&Kuusi Osuuskunta, Lahti (Jyränkölä) Yritysmäinen ajattelu ja toiminta osuuskunnassa (Jyränkölä) Liikeidean kehittäminen liiketoimintasuunnitelmaksi osuuskunnassa (Jyränkölä) Guest Star- vierailijapäivä: Mm. Aviomiespalvelu (Petteri Ikonen) Pirkanmaalta (Jyränkölä Sosiaalinen media osuuskunnan toiminnan tukena Mika Ijäs, Kiipula (Jyränkölä) Miten osuuskunta tarjoaa sen tuotteita ja palveluja asiakkaille? (Jyränkölä) Mitä ovat yritystalouden pelisäännöt? (Kiipula) Kuinka jaksan työssä? Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (Jyränkölä) Kustannukset ja budjettien rakentaminen osana osuuskunnan arkea (Jyränkölä) Tuotteiden hinnoittelu osuuskunnassa (Jyränkölä) Käytännön asiat osuuskunnassa: Verotus ja tilinpäätös (Jyränkölä) Osallistujien henkilökohtaiset valmennuskeskustelut Myös, valinnainen teema: Esim. atk-taidot, velkaneuvonta, oma elämäntilanne (Jyränkölä) Osuuskunnan perustaminen tai siihen liittyminen Valtakunnallinen osuuskuntaseminaari Heinolassa (Jyränkölä) (Otava, Mikkeli) Osuuskunnat käytännössä - Vierailu toimivaan osuuskuntaan Otavan Lähipalvelu Osuuskunta, Otava, Mikkeli 9

10 3.4 Asiakasrekrytointi Valmennus oli suunnattu erityisesti työttömille työnhakijoille (myös osatyökykyiset), työttömyysuhan alla oleville sekä kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteleville henkilöille. Yhteistyökumppaneina asiakasrekrytoinnissa toimivat Hämeen TE-toimisto sekä kuntien työntekijät ja työpajat. Hankkeessa mukana olevissa kunnissa pidettiin valmennuksesta yleisölle avoimet infot, joista tiedotettiin mm. paikallisissa lehdissä (mainos liitteessä 6). Näiden avointen infojen lisäksi, Marraskuun 2013 ja Tammikuun 2014 välillä hankkeen työntekijät kiersivät kahdeksan hankkeessa mukana olevan kunnan alueilla toteuttaen yli 30 infotilaisuutta mm. TEhallinnon työntekijöille ja asiakkaille, pajojen työntekijöille ja asiakkaille, kuntien työntekijöille (joilla kontaktit asiakkaisiin), Kiipulan Uravalmennusryhmille Heinolassa ja Lahdessa sekä Faktian osatyökykyisten koulutusryhmälle Forssassa. TE- toimistojen asiakasinfot Forssassa ja Heinolassa olivat ainoat joihin asiakkaita velvoitettiin tulemaan. Markkinointi alkoi purra toden teolla vasta Tammikuussa 2014, jolloin hakemuksia molempiin ryhmiin alkoi tulla mukavasti. Yhteensä hakemuksia valmennukseen tuli Forssassa 20 ja Heinolassa 18. Hakijat täyttivät sähköisen hakemuksen hankkeen Kiipulan internet-sivuilla. Hakulomake oli kattava henkilötietojen, koulutus- ja työhistorian, sekä mahdollisten tulevaisuuden suunnitelmien ja osuuskuntatietouden osalta (ks. liite 1). Hakemukset tulivat sähköpostitse Aluetyöntekijä Saara Sopaselle, joka teki lyhyet puhelinhaastattelut hakijoiden kanssa niiden pohjalta. Hankkeen työntekijät olivat myös puhuneet suurimman osan hakijoista kanssa valmennuksista paikkakunnilla pitämiensä infojen yhteydessä. Koska hakijoiden määrä oli kohtuullinen, eikä kenenkään valmennukseen hakeneiden kohdalla ollut hakulomakkeen tai puhelinhaastattelun pohjalta mitään painavaa syytä olla ottamatta heitä valmennukseen mukaan, tekivät hankkeen työntekijät päätöksen aloittaa valmennuksen ottaen mukaan kaikki hakijat. Kuitenkin, Forssassa jo ennen valmennuksen alkua perui osallistumisensa kaksi henkeä (tuoden ryhmän aloituskoon 18 henkeen) ja Heinolassa kolme valmennukseen ilmoittautunutta henkilöä ei tullut valmennukseen lainkaan, ja kaksi keskeytti pian valmennuksen alkamisen jälkeen. Valmennuksen loppuun suorittaneen ryhmän kooksi jäi Forssassa 15 ja Heinolassa 13. Valmennukseen osallistuneilla oli hyvin erilainen tausta sekä iän, koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen suhteen. Ryhmissä oli monia jotka olivat selkeästi kiinnostuneet osuuskuntaan liittymisestä tai uuden osuuskunnan perustamisesta jo ennen valmennuksen alkua, kuin myös niitä jotka lähestyivät aihetta ensimmäistä kertaa. 10

11 3.5. Valmennuksen käytännön toteutus Palaute Akaan Verkko hankkeen aikana toteutetusta osuuskuntakoulutuksesta, joka vietiin läpi 1,5 kuukaudessa, oli että koulutus oli liian tiivistempoinen asioiden riittävään sisäistämiseen noin lyhyessä ajassa. Kuten yllä mainittiin, on osuuskunta-ajatus monille vielä tuntematon, ja sen sisäistäminen sekä omien suunnitelmien hahmottuminen osuuskuntaan liittymisen suhteen ottavat aikaa. Tämän vuoksi Jokainen on työn arvoinen -hankkeessa valmennus suunniteltiin alusta alkaen toteutettavaksi pidemmällä aikavälillä, jolloin lähivalmennuspäiviä olisi 1-2 per viikko. Forssassa valmennus toteutettiin aikavälillä ja Heinolassa Hämeen TE-toimiston kanssa neuvoteltiin, että osuuskuntavalmennus luettaisiin työllistymistä edistäväksi uravalmennukseksi, jonka aikana osallistujien mahdollinen työttömyysetuus säilyy ja TE-toimiston asiakkaina olevat osallistujat (valtaosa) ovat oikeutettuja 9 euron kulukorvaukseen lähiopetuspäiviltä. Heinolassa TE-toimiston linkkihenkilönä toimi asiantuntija Hannele Olin ja Forssassa Jukka Välikoski. Kulukorvauksen maksun suhteen yhteistyö linkkihenkilöiden kanssa toimi erinomaisesti. Kuitenkin, monella asiakkaalla (erit. Forssan ryhmässä) ilmeni valmennukseen osallistumisen vuoksi ongelmia Kelan työttömyyspäivärahan maksussa. Hanketyöntekijät olivat muutamissa tapauksissa yhteydessä TE-toimiston linkkihenkilöihin, jotka lähtivät selvittämään asiaa asiakkaiden kanssa. Koska valmennuksen kohderyhmänä olivat myös osatyökykyiset ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt, ennakoitiin osallistujien joukossa mahdollisesti nousevan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia, jotka saattaisivat heillä vaikuttaa valmennuksen kulkuun/työllistymisen sen jälkeen. Yksilöohjauksen mahdollisuutta tarjottiin osallistujille vaihtoehtona valmennuksen alusta saakka, mutta hankkeen työntekijät (Saara Sopanen) tapasivat valmennuksen aikana vain yhden asiakkaan kanssa virallisten, valmennuksen loppupuolella toteutettujen yksilökeskustelun ulkopuolella. Näissä järjestelmällisesti toteutetuissa yksilökeskusteluissa kuitenkin monilla ilmeni hankkeen työntekijöiden tuen tarvetta opiskelun tai työllisyystilanteen suhteen, ja hankkeen työntekijät ovat yhteydessä näihin asiakkaisiin niin pitkään kuin tarpeellista, tai kunnes hanke päättyy (joissa tapauksissa heidät ohjataan muille työntekijöille). 11

12 Forssassa hanke oli vuokrannut toimitilan Forssan Seudun Kehittämiskeskuksessa, joka sijaitsee keskustan tuntumassa Koulukadulla. Kehittämiskeskuksella oli myös valmennusryhmälle sopiva neuvotteluhuone vuokrattavana, joten tämä oli luonnollinen paikka toteuttaa lähipäivät. Heinolassa valmennustilat vuokrattiin myös keskustan tuntumassa toimivalta Jyränkölän Setlementiltä, joka oli hankkeessa yhtenä yhteistyökumppanina. Sekä Forssassa että Heinolassa valmennuksen käytännön järjestelyt olivat erittäin sujuvat, ja osallistujat ottivat vastuun tilojen järjestämisestä valmennuspäivin alussa ja lopussa Valmennuksen palaute Osuuskuntavalmennukseen loppuun suorittaneilta kerättiin kirjallinen loppupalaute, jonka täytti yhteensä 28 osallistujaa. Palautelomake pohjautui Kiipulan Ammattiopiston Aikuiskoulutuksen muissa valmennuksissa (mm. yritysvalmennus) käytettyyn lomakkeeseen, johon hanketyöntekijät tekivät asianmukaiset muutokset. Lomakkeessa oli yhteensä 13 monivalintakysymystä ja kolme avointa kysymystä (kopio liitteessä 2). Monivalintakysymyksissä annettu palaute oli valtaosin erittäin positiivista. Forssan ja Heinolan ryhmien vastausten välillä ei ollut mainittavia eroavaisuuksia. Vastaukset annettiin valtaosin asteikolla 1-5 (1 huono, 2 välttävä, 3 tyydyttävä, 4 kiitettävä, 5- erinomainen), ja esimerkiksi valmennuksen kokonaisarvion keskiarvoksi tuli 4,1. Heikoimman arvion sai kysymys valmennuksen hyödyllisyydestä työllistymisessä/työelämässä (3,7). Parhaimmat arviot annettiin valmentajien suoriutumista koskeneissa kysymyksissä (4,1-4,5, yht. 4 kysymystä). Myös valmennuksen etenemistahti, jossa asteikolla 1-5, kolme (3) oli sopiva tahti, sai yhteiskeskiarvokseen tasan 3. Palaute monivalintakysymyksistä kokonaisuudessaan liitteessä 4. Avoimessa palautteessa kysyttiin kommentteja seuraavien otsikoiden alla: 1) Kommentteja Kouluttajista, 2) Valmennuksessa oli hyvää ja 3) Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää. Kommentit kouluttajista olivat erittäin positiivisia, ja erityisesti heidän asiantuntemustaan ja opetustyyliään kiiteltiin. Valmennuksessa oli hyvää -otsikon alla annetuista kommenteissa oli paljon hajontaa, mutta esimerkiksi valmennuksen sopiva etenemistahti mainittiin useammin kuin kerran, samoin kuin tutustumisretket toimiviin osuuskuntiin. Myös, Heinolan avoimissa palautteissa mainittiin valmennuksen vaikutus omien suunnitelmien varmistumiseen. Valmennuksessa voisi muuttaa tai parantaa -otsikon alla mainittiin muun muassa 12

13 päällekkäisyyksistä tehtävienannossa, ongelmista yhteistyössä Kelan kanssa (koskien valmennuspäiviä ja työttömyysstatusta), paikallisuuden huomioonottamisesta työtilaisuuksista puhuttaessa sekä siitä että valmennus sisälsi myös lähipäiviä (esim. työhyvinvointipäivä), jotka eivät suoraan liittyneet osuuskunta-/yritystoimintaan. Kommentit kokonaisuudessaan liitteessä Asiakastilanteet Asiakkaiden tilanteissa valmennuksen aikana tapahtuneet muutokset pystyttiin työmarkkinastatuksen osalta mittaamaan, sillä valmennuksen hakulomakkeessa hakijoita kysyttiin sen hetkisestä statuksesta ja valmennuksen loppuessa, kävivät hankkeen työntekijät jokaisen osallistujan kanssa yksilökeskustelut joissa ilmeni sen hetkinen (mahdollisesti muuttunut) status: OSUUSKUNTAVALMENNUKSEEN OSALLISTUNEIDEN TYÖMARKKINATILANTEET Palkkatyö (täysiaikainen, määräaikainen) Palkkatyö (osa-aikainen, määräaikainen) Palkkatyö osuuskunnassa (/soviteltu päiväraha) Keikkaluontoinen palkkatyö muualla kuin osuuskunnassa (/soviteltu päiväraha): Opiskelu/koulutus helmikuu 2014 yht. 33 toukokuu 2014 yht. 33 marraskuu 2014 yht. 27/33 asiakasta tavoitettu Kuntouttava työtoiminta Työkokeilu: Terveys - / kuntoutusselvitys / työtön työnhakija: Työtön työnhakija Eläkkeellä: Äitiyslomalla: 1 Ammatillinen kuntoutuskurssi: 1 Muu: (talkootyö osuuskunnassa) Keskeyttänyt valmennuksen / ei tietoa 5 (6) 13

14 4.1. Valmennuksen keskeyttäneet Valmennuksen aloittaneita, mutta ennen sen päättymistä keskeyttäneitä oli yhteensä viisi (Forssa 3, Heinola 2). Keskeytysten syiksi asiakkaat ilmoittivat seuraavaa: Yksi osallistuja keskeytti valmennuksen kroonisen sairauden pahentumisen vuoksi (sittemmin päässyt sairaseläkkeelle), yksi koska ei katsonut osuuskunnassa työskentelemisen sopivan hänen elämäntilanteeseensa, kaksi osallistujaa keskeytti valmennuksen koska eivät katsoneet sen hyödyttävän heitä odotetulla tavalla 5 ja yhdellä poissaolojen suuri määrä johti siihen että hanketyöntekijät päättivät katkaista valmennukseen hänen osaltaan. Hanketyöntekijät neuvottelivat tai koettivat tavoittaa osallistujia neuvotellakseen heidän kanssaan valmennuksessa jatkamisesta, mutta asiakkaat vaikuttivat määrätietoisilta syistään jättää kesken. 5. Joitakin johtopäätöksiä Osallistujien palautteen pohjalta voidaan Jokainen on työn arvoinen hankkeen toteuttamaa osuuskuntavalmennusta pitää hyvin onnistuneena. Positiivista palautetta annettiin erityisesti valmennuksen väljästä etenemistahdista; lähivalmennuspäiviä oli keskimäärin 1 per viikko. Myös valmennuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta sekä valmentajista annettiin positiivista palautetta. Avoimissa palautteissa vierailut toimiviin osuuskuntiin mainittiin myös oppimista tukevina. Heinolan avoimissa palautteissa mainittiin valmennuksen vaikutus omien suunnitelmien varmistumiseen. Vaikka palaute oli nimetöntä, hanketyöntekijät uskovat näiden kommenttien tulleen osallistujilta, jotka jo toimivat paikallisessa osuuskunnassa, mutta jotka valmennuksen loppua kohti alkoivat suunnittelemaan uuden osuuskunnan perustamista. Tämä saattaisi viitata siihen, että valmennuksesta oli erityistä hyötyä niille joilla oli jo jotain kokemusta osuuskuntatoiminnasta, JA/TAI jotka suunnittelevat toiminnalle jatkoa / uutta osuuskuntaa. Rakentavaa palautetta annettiin toistosta valmennuksessa käytettyjen tehtävien ja harjoitusten suhteen. Valmennuksia veti kaksi Kiipulan Ammattiopiston yritysvalmentajaa, joiden lisäksi valmennusryhmissä vieraili 3-4 puhujaa. Lisäämällä kommunikointia valmentajien välillä sekä valmentajien ja vieraspuhujien välillä tehtävien toistoa olisi voitu vähentää tai poistaa se kokonaan. 5 Toinen heistä katsoi että hänellä oli jo tarvittavat tiedot osuuskunnassa toimimisesta ja toinen että hän voisi saada saman tiedon muualta 14

15 Toinen käytännön ongelma josta osallistujat antoivat palautetta oli Kelan työttömyyspäivärahan katkaisut kun he ilmoittivat Kelaan osallistumisestaan valmennukseen. Hanketyöntekijöiden ja Hämeen TE-toimiston välinen yhteistyö valmennuksen aikana toimi moitteettomasti. Jälkikäteen voisi arvioida että yksittäiset ongelmat päivärahojen maksussa johtuivat joko informaatiokatkoksista TE-toimiston ja Kelan välillä tai asiakkaiden väärällä tavalla täyttämistä selvityksistä Kelalle. Yksi osallistuja Forssan ryhmässä kommentoi vapaassa palautteessa, että valmennus olisi voitu räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi, halutessaan, osallistuja olisi voinut osallistua pelkästään valmennuspäiviin jotka koskivat suoraan yrittäjyyttä/osuuskuntayrittäjyyttä (pystyen mahdollisesti jättämään osallistumatta esimerkiksi työhyvinvointipäivään, yksilökeskusteluun sekä osuuskuntaseminaariin). Valmennuksen jakamista eri moduuleihin keskusteltiin ennen valmennuksen alkua, mutta ryhmäkemian toimivuuden vuoksi päättivät hanketyöntekijät että valmennus toteutettaisiin yhtenä pakettina joka olisi kaikille sama. Kuitenkin, tulevaisuudessa valmennuksen räätälöiminen yksilöllisiin tai eri kohderyhmien tarpeeseen on täysin mahdollista ja joissakin tapauksissa jopa suositeltavaa. Paikallisesti voidaan räätälöidä valmennus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja näin saada mukaan muita toteuttajia ja paikallinen tietämys työllisyydestä ja työpaikoista. Samalla voidaan kartoittaa osuuskunnan kautta mahdolliset työtilaisuudet alueellisesti. 15

16 Liite 1: Valmennuksen hakulomake Valitse valmennus : Forssan seutu Heinolan seutu Sukunimi: Etunimet: Kutsumanimi: Henkilötunnus: Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Kotikunta: Puhelin: Sähköposti: Peruskoulu: Kansakoulu/keskikoulu: Ylioppilas: Yrittäjä: Työssä: Työtön: Muu: Jos muu, niin mikä?: Ammatillinen koulutus tai tutkinto: Työkokemus (tärkeimmät työsuhteesi, työnantaja, tehtävä ja kesto): Oma osaamisesi; mitä voisit tehdä osuuskunnan kautta? Tietotekniikkaan liittyvä osaaminen? Miksi haet osuuskuntavalmennukseen? Mistä sait tiedon osuuskuntavalmennuksesta? Mitä aiheita toivot käsiteltävän valmennuksessa? 16

17 Liite 2: Osuuskuntavalmennuksen loppupalautelomake Koulutuksen nimi: Osuuskuntavalmennus Päivämäärä: Merkitse mielestäsi oikea vaihtoehto 1. Valmennuksen tavoitteet on käyty läpi sen alkuvaiheessa 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 2. Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 3. Valmennuksessa käytetty oppimateriaali on tukenut oppimistani 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 4. Mielestäni valmennuksen järjestelyt ovat toimineet 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 5. Valmennus on vastannut odotuksiani 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 6. Valmennuksen etenemisnopeus oli 1.Liian hidas 2. Hieman hidas 3. Sopiva 4. Hieman nopea 5. Liian nopea 7. Voin hyödyntää valmennuksessa oppimaani työelämässä / työllistymisessä 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 8. Valmennuksen aikana tehdyt retket ja valmennuksessa käyneet vierailijat lisäsivät käytännön osuuskuntatietouttani: 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 9. Kokonaisarvio valmennuksesta 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen Kouluttajien arviointi: A: Asiantuntemus: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen B: Opetustaito: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen C: Vuorovaikutustaidot: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen D: Joustavuus: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen 17

18 Liite 3 :Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta -Forssa Kommentteja Kouluttajista: Asiantuntevia ja mukavia Lupsakoita, ei liian tärkeitä osasivat asiansa Asioista otettiin heti selvää, jos oli epäselvyyksiä Täydellinen paketti ystävällisyyttä, huumoria ja asiantuntemusta Valmennuksessa oli hyvää: kaikki tiedottaminen uutta tietoa ja uusia ideoita asiantuntemus kouluttajilla kouluttajat ja oppimateriaalit käytännön esimerkit, vierailut, asiantunteva opetus osuuskuntavierailut eri kohteissa oppimisympäristö, laaja tutustuminen aiheen eri osa-alueisiin markkinoinnista tilinpäätökseen Asioita käytiin läpi selkeästi ja ymmärrettävästi etenemisnopeus oli hyvä (päivä tai pari per viikko) Joustava kerronta ja ammattitaitoinen luentotoiminta opettajilta. Selkeää ilmaisua, kysymyksiin vastausta, riittävä materiaalimäärä vierailut olivat hyviä juttuja, käytännön asiat selkeytyivät. Jos tämä porukka olisi perustanut osuuskunnan, niin vierailut ovat tarpeellisia että tutustuu kurssikavereihin paremmin. Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää päällekkäisyyksiä tehtävissä sekoittakaa porukkaa enemmän ryhmätöissä (tutustuu paremmin) Yhteistyö Kelan kanssa ei mennyt putkeen ongelmia työttömyyspäivärahan katkaisun kanssa monta kertaa valmennuksen aikana Kartoittaa potentiaaliset työtilaisuudet enemmän paikalliseen tilanteeseen liittyen Ryhmätehtäviin monipuolisuutta 18

19 Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta Heinola Kommentteja kouluttajista: osaavia iloinen mieli ja asiantuntevuus Kaikki kouluttajat hoitivat työnsä mallikelpoisesti tietävät mitä puhuvat asiasta kouluttajat olivat hyvin joustavia ja osaavia rauhallisia ja selkeitä puhujia huomasi että pitkä kokemus alalta Valmennuksessa oli hyvää paljon uutta tietoa tuli selkeyttä omaan tilanteeseen, miten toimia tulevaisuudessa osuuskuntasuunnitelmien suhteen varmuutta, että voisi toimia aktiivisemmin osuuskunta-asiassa, esim. voisi perustaa uuden osuuskunnan haastavat, ongelmalliset puolet osuuskunnassa tulivat esille, ja miten ne voisi ratkaista porukan henki hyvä porukka tulevaisuudessa porukan kanssa yhteistyötä, mahdollisesti osuuskunta teoriaa oli tarpeeksi ja se oli kattavaa oppitunnit olivat hyvin suunniteltu ja sekä opiskelutahti oli riittävän tiivis pitkät välit valmennuspäivien välissä, jolloin ehti pohtia asioita riittävästi käytännön kautta näkeminen (tutustuminen eri osk:iin, aviomiespalvelu yms) ryhmähenki vierailijat olivat pääsääntöisesti hyviä. Erityisesti aviomiespalvelun Petter oli loistava puhuja Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää omakohtaisista kokemuksista tietoa, eli joku osuuskuntalainen kertomassa työtavoista yms yksilöllisiä valmennustarpeita varten räätälöity koulutus valmennusta voisi typistää niin, että osuuskunta-asia ja yrittäminen tulisivat paremmin esiin 19

20 Liite 4: Osuuskuntavalmennuksen Palaute - Forssan ja Heinolan asiakkaat yht. 1. Valmennuksen tavoitteet on käyty läpi sen alkuvaiheessa Erinomaisesti (6) Hyvin (16) Tyydyttävästi (5) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 22,22% 18,52% 59,26% Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä Erinomaisesti (9) Hyvin (17) Tyydyttävästi (1) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 33,33% 62,96% Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä Erinomaisesti (2) Hyvin (21) Tyydyttävästi (4) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 7,41% 14,81% 77,78%

21 4. Mielestäni valmennuksen järjestelyt ovat toimineet Erinomaisesti (9) Hyvin (17) Tyydyttävästi (1) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 33,33% 62,96% Valmennus on vastannut odotuksiani Erinomaisesti (3) Hyvin (18) Tyydyttävästi (6) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 11,11% 22,22% 66,67% Valmennuksen etenemisnopeus oli Liian Nopea Hieman Nopea (1) 0,0 Sopiva (24) 88,89% Hieman Hidas (2) Liian Hidas 7,41% 0,0 Yhteensä (27)

22 7. Voin hyödyntää valmennuksessa oppimaani työelämässä / työllistymisessä Erinomaisesti (2) 7,41% Hyvin (16) 59,26% Tyydyttävästi (8) 29,62% Välttävästi (1) Huonosti 0,0 Yhteensä (27) 100, Valmennuksen aikana tehdyt retket ja valmennuksessa käyneet vierailijat Erinomaisesti (6) 22,22% Hyvin (14) 51,85% Tyydyttävästi (6) Välttävästi (1) Huonosti 22,22% 0,0 Yhteensä (27) 100, Kokonaisarvio valmennuksesta Erinomainen (4) 14,81% Hyvä (21) 77,78% Tyydyttävästi (2) Välttävä Huono 7,41% Yhteensä (27)

23 Erinomainen (13) Kouluttajien arviointi - A: Asiantuntemus 48,15% Hyvä (14) 51,85% Tyydyttävä Välttävä Huono 0,0 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - B: Opetustaito Erinomainen (12) 44,44% Hyvä (15) 55,56% Tyydyttävä 0,0 Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - C: Vuorovaikutustaidot Erinomainen (11) 40,74% Hyvä (14) 51,85% Tyydyttävä (2) 7,41% Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - D: Joustavuus Erinomainen (12) 44,44% Hyvä (15) 55,56% Tyydyttävä 0,0 Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27)

24 Liite 5: Itä-Häme lehdessä Marraskuussa 2013 julkaistu mainos osuuskuntavalmennuksen avoimesta infosta 24

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 22.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 21.07./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.4.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 25.08./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.5.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 27.05./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 23.7./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 25.10.2016 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu 2016 Päivitetty 26.07.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Työtaitovalmennus. Työelämän perustaidot ammatillisen osaamisen tueksi

Työtaitovalmennus. Työelämän perustaidot ammatillisen osaamisen tueksi Työtaitovalmennus Työelämän perustaidot ammatillisen osaamisen tueksi Lähtökohdat: Työtaitovalmennuksella vastataan nuorten itsensä, heidän kanssaan työskentelevien ja erityisesti työnantajien esittämään

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot