Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014"

Transkriptio

1 KIIPULAN AMMATTIOPISTO Jokainen on työn arvoinen -hanke (ESR) Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa

2 1. Työosuuskunnat Työllistämisessä 1.1. Mikä on työosuuskunta? 1.2. Miksi työosuuskunta on hyvä vaihtoehto työllistyä? 1.3. Kenelle osuuskunnan kautta työskenteleminen sopii? 1.4. Osuuskuntien työllistämisvaikutukset 2. Osuuskuntavalmennus miksi? 2.1. Valmennus vastaa työosuuskunnassa toimimisen haasteisiin 2.2. Osuuskuntavalmennus tukee uusien työosuuskuntien syntymistä 2.3. Valmennus tukee jo toimivien osuuskuntien toimintaa: 3. Osuuskuntavalmennus Heinola ja Forssa kevät Valmennuksen liikkeelle lähtö 3.2. Valmennuksen tavoitteet 3.3. Valmennuksen Sisältö 3.4. Asiakasrekrytointi 3.5. Valmennuksen käytännön toteutus 3.6. Valmennuksen palaute 4. Asiakastilanteet 4.1. Valmennuksen keskeyttäneet 5. Joitakin johtopäätöksiä valmennuksesta Liite 1: Valmennuksen hakulomake Liite 2: Osuuskuntavalmennuksen loppupalautelomake Liite 3 :Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta Liite 4: Osuuskuntavalmennuksen Palaute - Forssan ja Heinolan asiakkaat yht. Liite 5: Itä-Häme lehdessä julkaistu mainos osuuskuntavalmennuksen avoimesta infosta Liite 6: Osuuskuntavalmennuksen tuotteistaminen 2

3 1. Työosuuskunnat työllistämisessä 1.1. Mikä on työosuuskunta? Nk. työosuuskunta on työntekijöiden eli jäsenten yhdessä omistama yritys, jonka tarkoituksena on työllistää jäseniään tai keino saada lisäansiota omaehtoisesti. Työosuuskunnassa toimiminen on vaihtoehto työllistää itsensä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan tai silloin, kun työpaikkoja on tarjolla vähän. Työn määrä osuuskunnassa vaihtelee ja lisääntyy yleensä vähitellen, alkaen useimmiten osa-aikaisesti. Työosuuskuntia on 1990-luvun jälkeen perustettu monille eri palvelualoille. Osuuskunta sopii niin konsulttien kuin siivoajienkin ja lähihoitajien yhteenliittymäksi ja työllistäjäksi. Yhdessä työosuuskunnassa voi myös olla monen eri alan osaajia, esimerkiksi siivoajia, lähihoitajia ja rakennusalan työntekijöitä. Jäsenten lukumäärä työosuuskunnassa vaihtelee suuresti, alle 10 jäsenen pienosuuskunnista lähes sadan jäsenen suurempiin osuuskuntiin Miksi työosuuskunta on hyvä vaihtoehto työllistyä? Jäsenen omistaessa 15 prosenttia tai alle osuuskunnasta ei synny yrittäjästatusta ja työttömyysetuus säilyy niinä päivinä, jolloin työtä ei ole (oikeus soviteltuun päivärahaan). Taloudellinen riski on osuuskunnassa alhainen, sillä jäsen vastaa aluksi vain sijoittamallaan jäsenmaksulla, mikä on normaalisti euroa. Osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden muita merkittäviä etuja on että se mahdollistaa esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja kirjanpidon. Osuuskunta yhdistää jäsenten eri osaamisalueet joustavasti ja mahdollistaa myös erilaisten palvelukokonaisuuksien luomisen yhdessä. Etenkin osuuskuntayrittämisen alkutaipaleella voi muilta jäseniltä saatu tuki olla tärkeää. Osuuskunta yritysmuotona on demokraattinen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni riippumatta omistusosuuden suuruudesta. 3

4 1.3. Kenelle osuuskunnan kautta työskenteleminen sopii? Osuuskunta sopii henkilöille jotka pystyvät työskentelemään joustavasti yhdessä muiden kanssa. Asioista sopiminen yhteisesti voi olla haastavaa. Talkootyö on osa työosuuskuntien alkutaipaleen arkea, vaatien joustavuutta ja osuuskunnan toimintaan sitoutumista jäseniltä. Työosuuskunnassa työskentely voi toisaalta olla hyvinkin itsenäistä ja vaatia aloitekykyä. Riippuen osuuskunnasta, usein myös jäsenet itse hankkivat asiakkaita/työtä, mikä kysyy oma-aloitteisuutta ja sosiaalisia valmiuksia Osuuskuntien työllistämisvaikutukset Työosuuskuntien työllistämisvaikutuksia maanlaajuisesti on tutkittu Suomessa niukasti. Tampereen seudun osuustoimintakeskus on teettänyt kaksi aiheeseen liittyvää, Pirkanmaan aluetta koskevaa tutkimusta 2003 ja 2004, joista koosteet alla: Tutkimus Pirkanmaalaisten Osuuskuntien työllistämisvaikutuksista 2003 Tampereen yliopistossa 2003 toteutettiin tutkimus Pirkanmaan uusosuuskuntien toiminnasta, joka osoittaa että uusosuuskunnat työllistävät jäseniään varsin tehokkaasti: 1/3 jäsenistä työllistyy päätoimisesti, 1/3 osa-aikaisesti ja 1/3 satunnaisesti. Noin 6:n jäsenen mielestä osuuskunta on edistänyt työllistymisen mahdollisuuksia erittäin paljon tai paljon. Lisäksi noin 25%:a uusosuuskunnista on toiminut hautomona itsenäisiksi yrittäjiksi osuuskunnasta lähteneille. Tutkimus Pirkanmaalaisten Osuuskuntien toiminnasta 2004 Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2004 toimivien pienosuuskuntien työllistämis- ja liikevaihtotietoja kartoittanut selvitys, jonka mukaan parhaimmillaan pienosuuskunta työllisti 25 henkilöä kokoaikaisesti ja 35 henkilöä osa-aikaisesti. Vain 3%:a osuuskunnista ei työllistänyt koko- tai osa-aikaisesti ollenkaan. Keskimäärin osuuskunnat Pirkanmaalla työllistävät 3 henkilöä kokoaikaisesti ja seitsemän henkilöä osaaikaisesti. Kaikki Pirkanmaan osuuskunnat työllistävät yhteensä kokopäiväisesti noin 300 henkilöä ja osa-aikaisesti noin 750 henkilöä. Vuonna 2003 maksettujen palkkojen määrä vastaa 561 henkilötyövuotta (1260,00 kuukausiansiolla) ja vuoden 2004 arvio on, että maksettujen palkkojen määrä vastaa 694 henkilötyö-vuotta. Yhteiskunta hyötyy aktiivisista osuuskunnista sekä säästöinä esim. työttömyyspäivärahoissa että tuottoina mm. erilaisten verojen muodossa vuonna 2004 arviolta yli 20 miljoonaa euroa. 4

5 2. Miksi osuuskuntavalmennus? Joustavaa ja useimmiten osa-aikaista työtä tarjoavina yrityksinä työosuuskuntien mahdollisuuksista työllistämisessä on viime vuosien aikana keskusteltu myös Suomessa. Pienikin tuntimäärä töitä säännöllisesti vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja ansioiden ei tarvitse olla kovin suuria, kun ne parantavat työmarkkinatuella toimeen tulevan taloudellista tilannetta (yhtenä hankaluutena ovat kuitenkin ns. kannusteloukut, esim. asumistuen katkeaminen). Osuuskuntayrittäjät kohtaavat toiminnassaan kuitenkin myös haasteita, liittyen esimerkiksi markkinointiin ja osuuskunnan toiminnan koordinointiin. Valmennuksessa saatava osuuskuntatietous auttaa vastaamaan näihin haasteisiin, tukien uusien työosuuskuntien syntymistä, antaen olemassa oleviin työosuuskuntiin liittyville uusille jäsenille tarvittavan tietotaidon työllistymiseen osuuskunnan kautta sekä tukien olemassa olevien osuuskuntien toimintaa ja kannattavuutta esimerkiksi markkinointiosaamista lisäämällä Valmennus vastaa työosuuskunnassa toimimisen haasteisiin: Työosuuskunnassa työskentelyn itsenäisyys ja mahdollisesti myös osuuskunnan arjen pyörittämiseen osallistuminen voi olla haastavaa ehkä pitkänkin työttömyysjakson kokeneelle uudelle osuuskunnan jäsenelle. Etenkin osatyökykyiselle ja/tai pitkään työttömänä olleelle, voi oikean tiedon saaminen osuuskuntatoiminnasta ja kuinka osuuskunnan kautta työllistytään olla ratkaisevan tärkeä osuuskuntaan liittymisen (ja sen kautta työllistymisen) edellytys. Osuuskuntavalmennuksen tavoitteena on antaa osuuskuntaan liittymistä tai osuuskunnan perustamista harkitsevalle tarvittavat tiedot, sekä käytännön esimerkkejä tutustumalla toimiviin osuuskuntiin. Osana valmennusta, osallistujien henkilökohtaiset keskustelut yritysvalmentajien kanssa vahvistavat omia (liiketoiminta-) suunnitelmia. Osuuskuntavalmennus edistää kohderyhmien työllistymistä osuuskuntien kautta. Yhdessä Yrittämään! Itä- Suomen hankkeen 2013 julkaisu Yhdeksän Tarinaa Osaajista esittelee yhdeksän Itä-Suomen ja Kainuun alueella toimivaa monialaista työosuuskuntaa. Osuuskuntien tarinoista käy ilmi että seitsemän näistä yhdeksästä osuuskunnasta perustettiin paikallisten osuuskunta- tai muun yritysvalmennuksen jälkeen 1. 1 Tytti Klén (2013): Yhdeksän Tarinaa Osaajista: Työ ja osaaminen kohtaavat monialaisissa osuuskunnissa, Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hanke julkaisu 5

6 2.2. Osuuskuntavalmennus tukee uusien työosuuskuntien syntymistä: Vaikka Suomessa on huomattava määrä suuria osuuskuntia (esim.osuuspankit ja Osuuskaupat), on osuuskunta kuitenkin suhteellisen huonosti tunnettu yritysmuoto niin TE- hallinnon työntekijöiden kuin työnhakijoidenkin parissa 2. Panu Kalmin 2011 tutkimuksessa osuuskuntien muodostumisesta eri puolilla Suomea 3 ilmenee, että osuuskuntakoulutuksen- ja neuvonnan saatavuudella on vahva yhteys uusien osuuskuntien muodostumiseen, ja siten positiivisiin työllistymisvaikutuksiin niiden kautta 4. Valmennus antaa uuden osuuskunnan perustamisesta harkitseville tarvittavat perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja osuuskunnan perustamisesta. Yritysvalmentajat myös konsultoivat valmennukseen osallistuvia yksilöitä ja/tai ryhmiä liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien suhteen, ja tarvittaessa myös ohjaavat edelleen muille uutta yritystoimintaa tukeville tahoille. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus Erinomaisena esimerkkinä koulutus- ja neuvontapalvelujen positiivisesta vaikutuksesta paikalliseen osuuskuntayrittäjyyteen on Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus. Perustettu vuonna 1998 tavoitteenaan edistää osuuskuntayrittäjyyttä Pirkanmaan alueella, osuustoimintakeskus tarjoaa osuuskuntakoulutus- ja neuvontapalveluja uusille osuuskuntayrittäjille sekä jo toimiville osuuskunnille. Keskuksen toiminnan vaikuttavuudessa, Työ ja Elinkeinoministeriön vuoden 2010 tiedotteessa todetaan mm. seuraavaa: - Pienosuuskuntien lukumäärä on kasvanut Tampereen seudulla noin 50 vuosien aikana - Pienosuuskunnan keskimääräinen liikevaihto vuonna 2008 oli euroa, kun se vuonna 1998 oli euroa. - Yksi pienosuuskunta työllistää keskimäärin 6,3 kokoaikaista työntekijää. Palkkoja maksetaan arviolta 24 henkilölle/osuuskunta Valmennus tukee jo toimivien osuuskuntien toimintaa: Pienosuuskunnat kokevat samanlaisia haasteita kuin mitkä tahansa muutkin pienet yritykset, useimmiten liittyen puutteelliseen markkinointiin ja toiminnan koordinointiin. Osuuskuntavalmennus pystytään räätälöimään kohderyhmien tarpeiden mukaan, esimerkiksi 2 Tosin, osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden tunnettavuudessa ja työntekijöiden neuvontavalmiudessa on huomattavia alueellisia eroja. 3 Panu Kalmi (2011): Catching a Wave: The Formation of Co-operatives in Finnish Regions, University of Vaasa 4 Tutkimuksessa ilmeni myös, että vuosina uusia osuuskuntia syntyi eniten korkean työttömyyden alueille (Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi). 6

7 keskittymään pienosuuskuntien markkinointiin, jolloin jo olemassa olevat pienosuuskunnat voivat valmennuksen avulla parantaa kannattavuuttaan ja siten työllistävää vaikutustaan. 3. Osuuskuntavalmennus Heinola ja Forssa kevät 2014 Yhtenä Jokainen on työn arvoinen hankkeen päätavoitteista oli toteuttaa osuuskunnan kautta työllistymistä tukeva 18 -päivän osuuskuntavalmennus Heinolassa ja Forssassa. Valmennus oli suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille (myös osatyökykyiset), työttömyysuhan alla oleville sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville henkilöille Forssan ja Heinolan seuduilla (Heinola, Hartola, Sysmä ja Forssa, Humppila, Ypäjä, Tammela, Jokioinen). Valmennuksen tavoitteena oli antaa osallistujille tietoa osuuskunnista sekä vahvistaa heidän valmiuksia toimia ja työllistää itsensä osuuskunnassa muun muassa markkinointiosaamista antamalla Valmennuksen liikkeelle lähtö Hankkeen ja valmennuksen idea nousi projektipäällikkö Mikko Metsäsen aloitteesta. Hän oli vuosina toiminut Akaan Verkko hankkeessa, jossa 10 hengen työnhakijoiden ryhmälle toteutettiin 28 lähipäivän osuuskuntavalmennus, ja jonka rohkaisemana osallistujat valmennuksen jälkeen perustivat uuden työosuuskunnan (toimii Akaassa edelleen). Tämä positiivinen tulos sai Metsäsen kääntämään katseen kohti Hämettä, jossa osuuskuntia on huomattavasti Pirkanmaata vähemmän ja osuuskuntayrittäjyys ylipäätään on huonommin tunnettua, mutta jossa työttömyysluvut ovat kuitenkin paikoittain korkeat (Forssa 14,6 ja Heinola 15,3). Nousi ajatus osuuskuntahankkeesta, joka toisaalta jakaisi tietoa ja herättelisi alueiden kuntia ja TE-hallintoa osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista työllisyydenhoidossa, ja toisaalta hyödyttäisi alueiden työnhakijoita tarjoamalla ilmaista osuuskuntavalmennusta ja tukea osuuskunnan kautta työllistymiseen. Hankkeesta neuvoteltiin ja sovittiin mukana olevien kuntien kanssa alkuvuodesta 2013, ja rahoituksen varmistuttua hankkeen viralliseksi aikajaksoksi muotoutui Alun perin työnhakijoiden osuuskuntavalmennusta suunniteltiin alkavaksi jo loppuvuodesta 2013, mutta aloitus siirtyi, asiakasrekrytoinnin kestäessä odotettua kauemmin, Helmikuulle Valmennuksen tavoitteet Antamalla osallistujille perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta, yhdessä yksilöohjauksen kanssa, oli valmennuksen tavoitteena tukea 7

8 osallistujien työllistymistä osuuskunnissa. Heinolassa hankkeen yhtenä yhteistyökumppanina oli alusta alkaen ollut Osuuskunta lähitaitajat, johon valmennukseen osallistuvista toivottiin lisää jäseniä. Forssassa ei ollut olemassa olevaa työosuuskuntaa, joten siellä tavoitteena oli uuden osuuskunnan perustaminen koulutuksen loppuvaiheessa, jos osallistujista löytyisi tarpeeksi suuri joukko kiinnostuneita Valmennuksen Sisältö Osuuskuntavalmennuksen sisällöstä vastasivat pääosin Kiipulan Ammattiopiston yritysvalmentajat Pertti Heinonen ja Jouko Virtanen. Valmennuksen käytännön toteutus ja valmennuksen osat jotka eivät suoranaisesti liittyneet osuuskunta/yritysosaamiseen (esim. työhyvinvointipäivä) suunniteltiin yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa syksyllä lähivalmennuspäivän sisältö koostui neljästä pääaihealueesta: osuuskuntayrittämisen perusteet (4pv), taloushallinto (sovellettuna osuustoiminnallisiin yrityksiin) (8pv), tutustuminen toimiviin osuuskuntiin (2pv), asiantuntijavierailut (1pv), työhyvinvoinnista huolehtiminen (1pv), Tulevaisuuden Osuuskunnatosuuskuntaseminaari, Heinola (1pv) ja yksilöohjaus (1pv). Heinolan valmennusohjelma alla (Forssan valmennusohjelma identtinen päivämääriä lukuun ottamatta). Osuuskuntavalmennuksen vierailevat puhujat Aviomiespalvelun perustaja ja johtaja Petteri Ikonen vieraili Heinolan ja Forssan valmennusryhmissä kertomassa oman yrityksensä tarinan, ja yleisemmin yrityksen perustamisesta ja markkinoinnista. Muita valmennuksessa vierailleita henkilöitä olivat Heinolassa muun muassa Hanna Hämäläinen, paikallisen Lähitaitajat osuuskunnan yhteyshenkilö ja Forssassa Kirsi Usva, paikallisen käsityöosuuskunta Sigridin hallituksen jäsen. Vierailut sovitettiin yritysvalmentajien Jouko Virtasen ja Pertti Heinosen alustamiin teemoihin esimerkiksi markkinointiin liittyen. 8

9 Osuuskuntavalmennusohjelma kevät Heinola Aika ja paikka klo 9-15 (Jyränkölä) Valmennuspäivän sisältö Aloituskerta: Valmennuksen käytännön asiat ja ajatuksia osuuskunnasta (Jyränkölä) Mikä on osuuskunta ja miten se toimii? Perustietoutta osuuskunnista (Jyränkölä) Miksi osuuskunta - Hyödyt ja haasteet jäsenille? Myös, osuuskuntavierailija (Lahti) Osuuskunnat käytännössä - Vierailu toimivaan osuuskuntaan Koti&Kuusi Osuuskunta, Lahti (Jyränkölä) Yritysmäinen ajattelu ja toiminta osuuskunnassa (Jyränkölä) Liikeidean kehittäminen liiketoimintasuunnitelmaksi osuuskunnassa (Jyränkölä) Guest Star- vierailijapäivä: Mm. Aviomiespalvelu (Petteri Ikonen) Pirkanmaalta (Jyränkölä Sosiaalinen media osuuskunnan toiminnan tukena Mika Ijäs, Kiipula (Jyränkölä) Miten osuuskunta tarjoaa sen tuotteita ja palveluja asiakkaille? (Jyränkölä) Mitä ovat yritystalouden pelisäännöt? (Kiipula) Kuinka jaksan työssä? Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (Jyränkölä) Kustannukset ja budjettien rakentaminen osana osuuskunnan arkea (Jyränkölä) Tuotteiden hinnoittelu osuuskunnassa (Jyränkölä) Käytännön asiat osuuskunnassa: Verotus ja tilinpäätös (Jyränkölä) Osallistujien henkilökohtaiset valmennuskeskustelut Myös, valinnainen teema: Esim. atk-taidot, velkaneuvonta, oma elämäntilanne (Jyränkölä) Osuuskunnan perustaminen tai siihen liittyminen Valtakunnallinen osuuskuntaseminaari Heinolassa (Jyränkölä) (Otava, Mikkeli) Osuuskunnat käytännössä - Vierailu toimivaan osuuskuntaan Otavan Lähipalvelu Osuuskunta, Otava, Mikkeli 9

10 3.4 Asiakasrekrytointi Valmennus oli suunnattu erityisesti työttömille työnhakijoille (myös osatyökykyiset), työttömyysuhan alla oleville sekä kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteleville henkilöille. Yhteistyökumppaneina asiakasrekrytoinnissa toimivat Hämeen TE-toimisto sekä kuntien työntekijät ja työpajat. Hankkeessa mukana olevissa kunnissa pidettiin valmennuksesta yleisölle avoimet infot, joista tiedotettiin mm. paikallisissa lehdissä (mainos liitteessä 6). Näiden avointen infojen lisäksi, Marraskuun 2013 ja Tammikuun 2014 välillä hankkeen työntekijät kiersivät kahdeksan hankkeessa mukana olevan kunnan alueilla toteuttaen yli 30 infotilaisuutta mm. TEhallinnon työntekijöille ja asiakkaille, pajojen työntekijöille ja asiakkaille, kuntien työntekijöille (joilla kontaktit asiakkaisiin), Kiipulan Uravalmennusryhmille Heinolassa ja Lahdessa sekä Faktian osatyökykyisten koulutusryhmälle Forssassa. TE- toimistojen asiakasinfot Forssassa ja Heinolassa olivat ainoat joihin asiakkaita velvoitettiin tulemaan. Markkinointi alkoi purra toden teolla vasta Tammikuussa 2014, jolloin hakemuksia molempiin ryhmiin alkoi tulla mukavasti. Yhteensä hakemuksia valmennukseen tuli Forssassa 20 ja Heinolassa 18. Hakijat täyttivät sähköisen hakemuksen hankkeen Kiipulan internet-sivuilla. Hakulomake oli kattava henkilötietojen, koulutus- ja työhistorian, sekä mahdollisten tulevaisuuden suunnitelmien ja osuuskuntatietouden osalta (ks. liite 1). Hakemukset tulivat sähköpostitse Aluetyöntekijä Saara Sopaselle, joka teki lyhyet puhelinhaastattelut hakijoiden kanssa niiden pohjalta. Hankkeen työntekijät olivat myös puhuneet suurimman osan hakijoista kanssa valmennuksista paikkakunnilla pitämiensä infojen yhteydessä. Koska hakijoiden määrä oli kohtuullinen, eikä kenenkään valmennukseen hakeneiden kohdalla ollut hakulomakkeen tai puhelinhaastattelun pohjalta mitään painavaa syytä olla ottamatta heitä valmennukseen mukaan, tekivät hankkeen työntekijät päätöksen aloittaa valmennuksen ottaen mukaan kaikki hakijat. Kuitenkin, Forssassa jo ennen valmennuksen alkua perui osallistumisensa kaksi henkeä (tuoden ryhmän aloituskoon 18 henkeen) ja Heinolassa kolme valmennukseen ilmoittautunutta henkilöä ei tullut valmennukseen lainkaan, ja kaksi keskeytti pian valmennuksen alkamisen jälkeen. Valmennuksen loppuun suorittaneen ryhmän kooksi jäi Forssassa 15 ja Heinolassa 13. Valmennukseen osallistuneilla oli hyvin erilainen tausta sekä iän, koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen suhteen. Ryhmissä oli monia jotka olivat selkeästi kiinnostuneet osuuskuntaan liittymisestä tai uuden osuuskunnan perustamisesta jo ennen valmennuksen alkua, kuin myös niitä jotka lähestyivät aihetta ensimmäistä kertaa. 10

11 3.5. Valmennuksen käytännön toteutus Palaute Akaan Verkko hankkeen aikana toteutetusta osuuskuntakoulutuksesta, joka vietiin läpi 1,5 kuukaudessa, oli että koulutus oli liian tiivistempoinen asioiden riittävään sisäistämiseen noin lyhyessä ajassa. Kuten yllä mainittiin, on osuuskunta-ajatus monille vielä tuntematon, ja sen sisäistäminen sekä omien suunnitelmien hahmottuminen osuuskuntaan liittymisen suhteen ottavat aikaa. Tämän vuoksi Jokainen on työn arvoinen -hankkeessa valmennus suunniteltiin alusta alkaen toteutettavaksi pidemmällä aikavälillä, jolloin lähivalmennuspäiviä olisi 1-2 per viikko. Forssassa valmennus toteutettiin aikavälillä ja Heinolassa Hämeen TE-toimiston kanssa neuvoteltiin, että osuuskuntavalmennus luettaisiin työllistymistä edistäväksi uravalmennukseksi, jonka aikana osallistujien mahdollinen työttömyysetuus säilyy ja TE-toimiston asiakkaina olevat osallistujat (valtaosa) ovat oikeutettuja 9 euron kulukorvaukseen lähiopetuspäiviltä. Heinolassa TE-toimiston linkkihenkilönä toimi asiantuntija Hannele Olin ja Forssassa Jukka Välikoski. Kulukorvauksen maksun suhteen yhteistyö linkkihenkilöiden kanssa toimi erinomaisesti. Kuitenkin, monella asiakkaalla (erit. Forssan ryhmässä) ilmeni valmennukseen osallistumisen vuoksi ongelmia Kelan työttömyyspäivärahan maksussa. Hanketyöntekijät olivat muutamissa tapauksissa yhteydessä TE-toimiston linkkihenkilöihin, jotka lähtivät selvittämään asiaa asiakkaiden kanssa. Koska valmennuksen kohderyhmänä olivat myös osatyökykyiset ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt, ennakoitiin osallistujien joukossa mahdollisesti nousevan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia, jotka saattaisivat heillä vaikuttaa valmennuksen kulkuun/työllistymisen sen jälkeen. Yksilöohjauksen mahdollisuutta tarjottiin osallistujille vaihtoehtona valmennuksen alusta saakka, mutta hankkeen työntekijät (Saara Sopanen) tapasivat valmennuksen aikana vain yhden asiakkaan kanssa virallisten, valmennuksen loppupuolella toteutettujen yksilökeskustelun ulkopuolella. Näissä järjestelmällisesti toteutetuissa yksilökeskusteluissa kuitenkin monilla ilmeni hankkeen työntekijöiden tuen tarvetta opiskelun tai työllisyystilanteen suhteen, ja hankkeen työntekijät ovat yhteydessä näihin asiakkaisiin niin pitkään kuin tarpeellista, tai kunnes hanke päättyy (joissa tapauksissa heidät ohjataan muille työntekijöille). 11

12 Forssassa hanke oli vuokrannut toimitilan Forssan Seudun Kehittämiskeskuksessa, joka sijaitsee keskustan tuntumassa Koulukadulla. Kehittämiskeskuksella oli myös valmennusryhmälle sopiva neuvotteluhuone vuokrattavana, joten tämä oli luonnollinen paikka toteuttaa lähipäivät. Heinolassa valmennustilat vuokrattiin myös keskustan tuntumassa toimivalta Jyränkölän Setlementiltä, joka oli hankkeessa yhtenä yhteistyökumppanina. Sekä Forssassa että Heinolassa valmennuksen käytännön järjestelyt olivat erittäin sujuvat, ja osallistujat ottivat vastuun tilojen järjestämisestä valmennuspäivin alussa ja lopussa Valmennuksen palaute Osuuskuntavalmennukseen loppuun suorittaneilta kerättiin kirjallinen loppupalaute, jonka täytti yhteensä 28 osallistujaa. Palautelomake pohjautui Kiipulan Ammattiopiston Aikuiskoulutuksen muissa valmennuksissa (mm. yritysvalmennus) käytettyyn lomakkeeseen, johon hanketyöntekijät tekivät asianmukaiset muutokset. Lomakkeessa oli yhteensä 13 monivalintakysymystä ja kolme avointa kysymystä (kopio liitteessä 2). Monivalintakysymyksissä annettu palaute oli valtaosin erittäin positiivista. Forssan ja Heinolan ryhmien vastausten välillä ei ollut mainittavia eroavaisuuksia. Vastaukset annettiin valtaosin asteikolla 1-5 (1 huono, 2 välttävä, 3 tyydyttävä, 4 kiitettävä, 5- erinomainen), ja esimerkiksi valmennuksen kokonaisarvion keskiarvoksi tuli 4,1. Heikoimman arvion sai kysymys valmennuksen hyödyllisyydestä työllistymisessä/työelämässä (3,7). Parhaimmat arviot annettiin valmentajien suoriutumista koskeneissa kysymyksissä (4,1-4,5, yht. 4 kysymystä). Myös valmennuksen etenemistahti, jossa asteikolla 1-5, kolme (3) oli sopiva tahti, sai yhteiskeskiarvokseen tasan 3. Palaute monivalintakysymyksistä kokonaisuudessaan liitteessä 4. Avoimessa palautteessa kysyttiin kommentteja seuraavien otsikoiden alla: 1) Kommentteja Kouluttajista, 2) Valmennuksessa oli hyvää ja 3) Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää. Kommentit kouluttajista olivat erittäin positiivisia, ja erityisesti heidän asiantuntemustaan ja opetustyyliään kiiteltiin. Valmennuksessa oli hyvää -otsikon alla annetuista kommenteissa oli paljon hajontaa, mutta esimerkiksi valmennuksen sopiva etenemistahti mainittiin useammin kuin kerran, samoin kuin tutustumisretket toimiviin osuuskuntiin. Myös, Heinolan avoimissa palautteissa mainittiin valmennuksen vaikutus omien suunnitelmien varmistumiseen. Valmennuksessa voisi muuttaa tai parantaa -otsikon alla mainittiin muun muassa 12

13 päällekkäisyyksistä tehtävienannossa, ongelmista yhteistyössä Kelan kanssa (koskien valmennuspäiviä ja työttömyysstatusta), paikallisuuden huomioonottamisesta työtilaisuuksista puhuttaessa sekä siitä että valmennus sisälsi myös lähipäiviä (esim. työhyvinvointipäivä), jotka eivät suoraan liittyneet osuuskunta-/yritystoimintaan. Kommentit kokonaisuudessaan liitteessä Asiakastilanteet Asiakkaiden tilanteissa valmennuksen aikana tapahtuneet muutokset pystyttiin työmarkkinastatuksen osalta mittaamaan, sillä valmennuksen hakulomakkeessa hakijoita kysyttiin sen hetkisestä statuksesta ja valmennuksen loppuessa, kävivät hankkeen työntekijät jokaisen osallistujan kanssa yksilökeskustelut joissa ilmeni sen hetkinen (mahdollisesti muuttunut) status: OSUUSKUNTAVALMENNUKSEEN OSALLISTUNEIDEN TYÖMARKKINATILANTEET Palkkatyö (täysiaikainen, määräaikainen) Palkkatyö (osa-aikainen, määräaikainen) Palkkatyö osuuskunnassa (/soviteltu päiväraha) Keikkaluontoinen palkkatyö muualla kuin osuuskunnassa (/soviteltu päiväraha): Opiskelu/koulutus helmikuu 2014 yht. 33 toukokuu 2014 yht. 33 marraskuu 2014 yht. 27/33 asiakasta tavoitettu Kuntouttava työtoiminta Työkokeilu: Terveys - / kuntoutusselvitys / työtön työnhakija: Työtön työnhakija Eläkkeellä: Äitiyslomalla: 1 Ammatillinen kuntoutuskurssi: 1 Muu: (talkootyö osuuskunnassa) Keskeyttänyt valmennuksen / ei tietoa 5 (6) 13

14 4.1. Valmennuksen keskeyttäneet Valmennuksen aloittaneita, mutta ennen sen päättymistä keskeyttäneitä oli yhteensä viisi (Forssa 3, Heinola 2). Keskeytysten syiksi asiakkaat ilmoittivat seuraavaa: Yksi osallistuja keskeytti valmennuksen kroonisen sairauden pahentumisen vuoksi (sittemmin päässyt sairaseläkkeelle), yksi koska ei katsonut osuuskunnassa työskentelemisen sopivan hänen elämäntilanteeseensa, kaksi osallistujaa keskeytti valmennuksen koska eivät katsoneet sen hyödyttävän heitä odotetulla tavalla 5 ja yhdellä poissaolojen suuri määrä johti siihen että hanketyöntekijät päättivät katkaista valmennukseen hänen osaltaan. Hanketyöntekijät neuvottelivat tai koettivat tavoittaa osallistujia neuvotellakseen heidän kanssaan valmennuksessa jatkamisesta, mutta asiakkaat vaikuttivat määrätietoisilta syistään jättää kesken. 5. Joitakin johtopäätöksiä Osallistujien palautteen pohjalta voidaan Jokainen on työn arvoinen hankkeen toteuttamaa osuuskuntavalmennusta pitää hyvin onnistuneena. Positiivista palautetta annettiin erityisesti valmennuksen väljästä etenemistahdista; lähivalmennuspäiviä oli keskimäärin 1 per viikko. Myös valmennuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta sekä valmentajista annettiin positiivista palautetta. Avoimissa palautteissa vierailut toimiviin osuuskuntiin mainittiin myös oppimista tukevina. Heinolan avoimissa palautteissa mainittiin valmennuksen vaikutus omien suunnitelmien varmistumiseen. Vaikka palaute oli nimetöntä, hanketyöntekijät uskovat näiden kommenttien tulleen osallistujilta, jotka jo toimivat paikallisessa osuuskunnassa, mutta jotka valmennuksen loppua kohti alkoivat suunnittelemaan uuden osuuskunnan perustamista. Tämä saattaisi viitata siihen, että valmennuksesta oli erityistä hyötyä niille joilla oli jo jotain kokemusta osuuskuntatoiminnasta, JA/TAI jotka suunnittelevat toiminnalle jatkoa / uutta osuuskuntaa. Rakentavaa palautetta annettiin toistosta valmennuksessa käytettyjen tehtävien ja harjoitusten suhteen. Valmennuksia veti kaksi Kiipulan Ammattiopiston yritysvalmentajaa, joiden lisäksi valmennusryhmissä vieraili 3-4 puhujaa. Lisäämällä kommunikointia valmentajien välillä sekä valmentajien ja vieraspuhujien välillä tehtävien toistoa olisi voitu vähentää tai poistaa se kokonaan. 5 Toinen heistä katsoi että hänellä oli jo tarvittavat tiedot osuuskunnassa toimimisesta ja toinen että hän voisi saada saman tiedon muualta 14

15 Toinen käytännön ongelma josta osallistujat antoivat palautetta oli Kelan työttömyyspäivärahan katkaisut kun he ilmoittivat Kelaan osallistumisestaan valmennukseen. Hanketyöntekijöiden ja Hämeen TE-toimiston välinen yhteistyö valmennuksen aikana toimi moitteettomasti. Jälkikäteen voisi arvioida että yksittäiset ongelmat päivärahojen maksussa johtuivat joko informaatiokatkoksista TE-toimiston ja Kelan välillä tai asiakkaiden väärällä tavalla täyttämistä selvityksistä Kelalle. Yksi osallistuja Forssan ryhmässä kommentoi vapaassa palautteessa, että valmennus olisi voitu räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi, halutessaan, osallistuja olisi voinut osallistua pelkästään valmennuspäiviin jotka koskivat suoraan yrittäjyyttä/osuuskuntayrittäjyyttä (pystyen mahdollisesti jättämään osallistumatta esimerkiksi työhyvinvointipäivään, yksilökeskusteluun sekä osuuskuntaseminaariin). Valmennuksen jakamista eri moduuleihin keskusteltiin ennen valmennuksen alkua, mutta ryhmäkemian toimivuuden vuoksi päättivät hanketyöntekijät että valmennus toteutettaisiin yhtenä pakettina joka olisi kaikille sama. Kuitenkin, tulevaisuudessa valmennuksen räätälöiminen yksilöllisiin tai eri kohderyhmien tarpeeseen on täysin mahdollista ja joissakin tapauksissa jopa suositeltavaa. Paikallisesti voidaan räätälöidä valmennus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja näin saada mukaan muita toteuttajia ja paikallinen tietämys työllisyydestä ja työpaikoista. Samalla voidaan kartoittaa osuuskunnan kautta mahdolliset työtilaisuudet alueellisesti. 15

16 Liite 1: Valmennuksen hakulomake Valitse valmennus : Forssan seutu Heinolan seutu Sukunimi: Etunimet: Kutsumanimi: Henkilötunnus: Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Kotikunta: Puhelin: Sähköposti: Peruskoulu: Kansakoulu/keskikoulu: Ylioppilas: Yrittäjä: Työssä: Työtön: Muu: Jos muu, niin mikä?: Ammatillinen koulutus tai tutkinto: Työkokemus (tärkeimmät työsuhteesi, työnantaja, tehtävä ja kesto): Oma osaamisesi; mitä voisit tehdä osuuskunnan kautta? Tietotekniikkaan liittyvä osaaminen? Miksi haet osuuskuntavalmennukseen? Mistä sait tiedon osuuskuntavalmennuksesta? Mitä aiheita toivot käsiteltävän valmennuksessa? 16

17 Liite 2: Osuuskuntavalmennuksen loppupalautelomake Koulutuksen nimi: Osuuskuntavalmennus Päivämäärä: Merkitse mielestäsi oikea vaihtoehto 1. Valmennuksen tavoitteet on käyty läpi sen alkuvaiheessa 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 2. Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 3. Valmennuksessa käytetty oppimateriaali on tukenut oppimistani 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 4. Mielestäni valmennuksen järjestelyt ovat toimineet 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 5. Valmennus on vastannut odotuksiani 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 6. Valmennuksen etenemisnopeus oli 1.Liian hidas 2. Hieman hidas 3. Sopiva 4. Hieman nopea 5. Liian nopea 7. Voin hyödyntää valmennuksessa oppimaani työelämässä / työllistymisessä 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 8. Valmennuksen aikana tehdyt retket ja valmennuksessa käyneet vierailijat lisäsivät käytännön osuuskuntatietouttani: 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 9. Kokonaisarvio valmennuksesta 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen Kouluttajien arviointi: A: Asiantuntemus: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen B: Opetustaito: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen C: Vuorovaikutustaidot: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen D: Joustavuus: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen 17

18 Liite 3 :Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta -Forssa Kommentteja Kouluttajista: Asiantuntevia ja mukavia Lupsakoita, ei liian tärkeitä osasivat asiansa Asioista otettiin heti selvää, jos oli epäselvyyksiä Täydellinen paketti ystävällisyyttä, huumoria ja asiantuntemusta Valmennuksessa oli hyvää: kaikki tiedottaminen uutta tietoa ja uusia ideoita asiantuntemus kouluttajilla kouluttajat ja oppimateriaalit käytännön esimerkit, vierailut, asiantunteva opetus osuuskuntavierailut eri kohteissa oppimisympäristö, laaja tutustuminen aiheen eri osa-alueisiin markkinoinnista tilinpäätökseen Asioita käytiin läpi selkeästi ja ymmärrettävästi etenemisnopeus oli hyvä (päivä tai pari per viikko) Joustava kerronta ja ammattitaitoinen luentotoiminta opettajilta. Selkeää ilmaisua, kysymyksiin vastausta, riittävä materiaalimäärä vierailut olivat hyviä juttuja, käytännön asiat selkeytyivät. Jos tämä porukka olisi perustanut osuuskunnan, niin vierailut ovat tarpeellisia että tutustuu kurssikavereihin paremmin. Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää päällekkäisyyksiä tehtävissä sekoittakaa porukkaa enemmän ryhmätöissä (tutustuu paremmin) Yhteistyö Kelan kanssa ei mennyt putkeen ongelmia työttömyyspäivärahan katkaisun kanssa monta kertaa valmennuksen aikana Kartoittaa potentiaaliset työtilaisuudet enemmän paikalliseen tilanteeseen liittyen Ryhmätehtäviin monipuolisuutta 18

19 Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta Heinola Kommentteja kouluttajista: osaavia iloinen mieli ja asiantuntevuus Kaikki kouluttajat hoitivat työnsä mallikelpoisesti tietävät mitä puhuvat asiasta kouluttajat olivat hyvin joustavia ja osaavia rauhallisia ja selkeitä puhujia huomasi että pitkä kokemus alalta Valmennuksessa oli hyvää paljon uutta tietoa tuli selkeyttä omaan tilanteeseen, miten toimia tulevaisuudessa osuuskuntasuunnitelmien suhteen varmuutta, että voisi toimia aktiivisemmin osuuskunta-asiassa, esim. voisi perustaa uuden osuuskunnan haastavat, ongelmalliset puolet osuuskunnassa tulivat esille, ja miten ne voisi ratkaista porukan henki hyvä porukka tulevaisuudessa porukan kanssa yhteistyötä, mahdollisesti osuuskunta teoriaa oli tarpeeksi ja se oli kattavaa oppitunnit olivat hyvin suunniteltu ja sekä opiskelutahti oli riittävän tiivis pitkät välit valmennuspäivien välissä, jolloin ehti pohtia asioita riittävästi käytännön kautta näkeminen (tutustuminen eri osk:iin, aviomiespalvelu yms) ryhmähenki vierailijat olivat pääsääntöisesti hyviä. Erityisesti aviomiespalvelun Petter oli loistava puhuja Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää omakohtaisista kokemuksista tietoa, eli joku osuuskuntalainen kertomassa työtavoista yms yksilöllisiä valmennustarpeita varten räätälöity koulutus valmennusta voisi typistää niin, että osuuskunta-asia ja yrittäminen tulisivat paremmin esiin 19

20 Liite 4: Osuuskuntavalmennuksen Palaute - Forssan ja Heinolan asiakkaat yht. 1. Valmennuksen tavoitteet on käyty läpi sen alkuvaiheessa Erinomaisesti (6) Hyvin (16) Tyydyttävästi (5) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 22,22% 18,52% 59,26% Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä Erinomaisesti (9) Hyvin (17) Tyydyttävästi (1) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 33,33% 62,96% Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä Erinomaisesti (2) Hyvin (21) Tyydyttävästi (4) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 7,41% 14,81% 77,78%

21 4. Mielestäni valmennuksen järjestelyt ovat toimineet Erinomaisesti (9) Hyvin (17) Tyydyttävästi (1) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 33,33% 62,96% Valmennus on vastannut odotuksiani Erinomaisesti (3) Hyvin (18) Tyydyttävästi (6) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 11,11% 22,22% 66,67% Valmennuksen etenemisnopeus oli Liian Nopea Hieman Nopea (1) 0,0 Sopiva (24) 88,89% Hieman Hidas (2) Liian Hidas 7,41% 0,0 Yhteensä (27)

22 7. Voin hyödyntää valmennuksessa oppimaani työelämässä / työllistymisessä Erinomaisesti (2) 7,41% Hyvin (16) 59,26% Tyydyttävästi (8) 29,62% Välttävästi (1) Huonosti 0,0 Yhteensä (27) 100, Valmennuksen aikana tehdyt retket ja valmennuksessa käyneet vierailijat Erinomaisesti (6) 22,22% Hyvin (14) 51,85% Tyydyttävästi (6) Välttävästi (1) Huonosti 22,22% 0,0 Yhteensä (27) 100, Kokonaisarvio valmennuksesta Erinomainen (4) 14,81% Hyvä (21) 77,78% Tyydyttävästi (2) Välttävä Huono 7,41% Yhteensä (27)

23 Erinomainen (13) Kouluttajien arviointi - A: Asiantuntemus 48,15% Hyvä (14) 51,85% Tyydyttävä Välttävä Huono 0,0 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - B: Opetustaito Erinomainen (12) 44,44% Hyvä (15) 55,56% Tyydyttävä 0,0 Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - C: Vuorovaikutustaidot Erinomainen (11) 40,74% Hyvä (14) 51,85% Tyydyttävä (2) 7,41% Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - D: Joustavuus Erinomainen (12) 44,44% Hyvä (15) 55,56% Tyydyttävä 0,0 Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27)

24 Liite 5: Itä-Häme lehdessä Marraskuussa 2013 julkaistu mainos osuuskuntavalmennuksen avoimesta infosta 24

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. infopaketti

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. infopaketti Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke infopaketti Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke. 1.5.2015-30.4.2018 Hanketoimijat Kiipulasäätiö

Lisätiedot

Työosuuskunnat ja työosuuskuntien kautta työllistyminen Suomessa alustavia tuloksia tutkimusmatkan varrelta

Työosuuskunnat ja työosuuskuntien kautta työllistyminen Suomessa alustavia tuloksia tutkimusmatkan varrelta Työosuuskunnat ja työosuuskuntien kautta työllistyminen Suomessa alustavia tuloksia tutkimusmatkan varrelta Seminaari: Työllisyys ja osuuskunnat 25.5.2010, Eduskunta, Helsinki Hanna Moilanen YTM, jatko-opiskelija

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta

Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta Kristiina Härkäpää Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto 2011 1 Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet (2009-12) rahoittajina

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 TYÖPANKIT Mukana neljä sosiaalista yritystä. Kolmella sosiaalinen omistajatausta

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Niina Laitisen opinnäytetyö

Niina Laitisen opinnäytetyö Niina Laitisen opinnäytetyö Työnantajien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen Millaista tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen? Kuntoutujat takaisin työpolulle 9.5.2012

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Hakemus koulutuskokeiluun

Hakemus koulutuskokeiluun Hakemus 1 (5) Hakemus koulutuskokeiluun Koulutuskokeilijan tiedot Sukunimi Etunimet Kutsumanimi Henkilötunnus Äidinkieli Asuinkunta Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköposti

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

31.3.2011/ Niina Laitinen

31.3.2011/ Niina Laitinen 31.3.2011/ Niina Laitinen Tutkimus tehdään Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut toteutettiin huhtikesäkuussa sekä syyskuun aikana 2010 Kohderyhmänä

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, tammikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, tammikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, tammikuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 8.3.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Päivän ohjelma 10.00 10.15 Tervetuloa seminaariin Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hankkeen toiminnan esittely Projektipäällikkö Tytti Klén, Helsingin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 29.3./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Päivitetty 21.2./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Tutkimus tehtiin Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos 12 kk Työvoima

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työttömien nuorten ääni Työttömien nuorten ääni -barometri* kurkistaa työttömyystilastojen taakse ja antaa työttömille nuorille äänen.

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, helmikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, helmikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, helmikuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 22.3.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimuksen päivä 18.10.2010

Osuustoimintatutkimuksen päivä 18.10.2010 Osuustoimintatutkimuksen päivä 18.10.2010 Kommenttipuheenvuoro pienosuustoiminnan tutkimustarpeet Yhdessä yrittämään! hanke Niina Immonen Suomessa vallalla yksinyrittämisen kulttuuri Yrityskannasta 93%

Lisätiedot

Osuuskunta yritysmuotona

Osuuskunta yritysmuotona Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale 1 3.11.2017 Osuuskunta on yritys Osuuskuntien toimintaa säätelee Suomessa osuuskuntalaki. Laki määrää omistuksesta, äänivallasta, hallinnosta ja varojen jaosta Laki

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, kesäkuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Katsaus nuorten yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12.

Katsaus nuorten yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12. Katsaus nuorten yrittäjyydestä Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12.2011 Yritysten lukumäärä 1990-2010 pl. alkutuotannon toimialat (Lähteet: Yritys-

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 28.8./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu Päivitetty 20.6./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Mari Luokkanen Projektipäällikkö, työhönvalmentaja mari.luokkanen@bovallius.fi 044 705 9287

Mari Luokkanen Projektipäällikkö, työhönvalmentaja mari.luokkanen@bovallius.fi 044 705 9287 Mari Luokkanen Projektipäällikkö, työhönvalmentaja mari.luokkanen@bovallius.fi 044 705 9287 Työllistämiskynnyksen madaltamistoimia Teot Tutuiksi (2013-2015) on jatkohanke Toive (2010-2011), Toiveesta totta

Lisätiedot