Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014"

Transkriptio

1 KIIPULAN AMMATTIOPISTO Jokainen on työn arvoinen -hanke (ESR) Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa

2 1. Työosuuskunnat Työllistämisessä 1.1. Mikä on työosuuskunta? 1.2. Miksi työosuuskunta on hyvä vaihtoehto työllistyä? 1.3. Kenelle osuuskunnan kautta työskenteleminen sopii? 1.4. Osuuskuntien työllistämisvaikutukset 2. Osuuskuntavalmennus miksi? 2.1. Valmennus vastaa työosuuskunnassa toimimisen haasteisiin 2.2. Osuuskuntavalmennus tukee uusien työosuuskuntien syntymistä 2.3. Valmennus tukee jo toimivien osuuskuntien toimintaa: 3. Osuuskuntavalmennus Heinola ja Forssa kevät Valmennuksen liikkeelle lähtö 3.2. Valmennuksen tavoitteet 3.3. Valmennuksen Sisältö 3.4. Asiakasrekrytointi 3.5. Valmennuksen käytännön toteutus 3.6. Valmennuksen palaute 4. Asiakastilanteet 4.1. Valmennuksen keskeyttäneet 5. Joitakin johtopäätöksiä valmennuksesta Liite 1: Valmennuksen hakulomake Liite 2: Osuuskuntavalmennuksen loppupalautelomake Liite 3 :Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta Liite 4: Osuuskuntavalmennuksen Palaute - Forssan ja Heinolan asiakkaat yht. Liite 5: Itä-Häme lehdessä julkaistu mainos osuuskuntavalmennuksen avoimesta infosta Liite 6: Osuuskuntavalmennuksen tuotteistaminen 2

3 1. Työosuuskunnat työllistämisessä 1.1. Mikä on työosuuskunta? Nk. työosuuskunta on työntekijöiden eli jäsenten yhdessä omistama yritys, jonka tarkoituksena on työllistää jäseniään tai keino saada lisäansiota omaehtoisesti. Työosuuskunnassa toimiminen on vaihtoehto työllistää itsensä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan tai silloin, kun työpaikkoja on tarjolla vähän. Työn määrä osuuskunnassa vaihtelee ja lisääntyy yleensä vähitellen, alkaen useimmiten osa-aikaisesti. Työosuuskuntia on 1990-luvun jälkeen perustettu monille eri palvelualoille. Osuuskunta sopii niin konsulttien kuin siivoajienkin ja lähihoitajien yhteenliittymäksi ja työllistäjäksi. Yhdessä työosuuskunnassa voi myös olla monen eri alan osaajia, esimerkiksi siivoajia, lähihoitajia ja rakennusalan työntekijöitä. Jäsenten lukumäärä työosuuskunnassa vaihtelee suuresti, alle 10 jäsenen pienosuuskunnista lähes sadan jäsenen suurempiin osuuskuntiin Miksi työosuuskunta on hyvä vaihtoehto työllistyä? Jäsenen omistaessa 15 prosenttia tai alle osuuskunnasta ei synny yrittäjästatusta ja työttömyysetuus säilyy niinä päivinä, jolloin työtä ei ole (oikeus soviteltuun päivärahaan). Taloudellinen riski on osuuskunnassa alhainen, sillä jäsen vastaa aluksi vain sijoittamallaan jäsenmaksulla, mikä on normaalisti euroa. Osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden muita merkittäviä etuja on että se mahdollistaa esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja kirjanpidon. Osuuskunta yhdistää jäsenten eri osaamisalueet joustavasti ja mahdollistaa myös erilaisten palvelukokonaisuuksien luomisen yhdessä. Etenkin osuuskuntayrittämisen alkutaipaleella voi muilta jäseniltä saatu tuki olla tärkeää. Osuuskunta yritysmuotona on demokraattinen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni riippumatta omistusosuuden suuruudesta. 3

4 1.3. Kenelle osuuskunnan kautta työskenteleminen sopii? Osuuskunta sopii henkilöille jotka pystyvät työskentelemään joustavasti yhdessä muiden kanssa. Asioista sopiminen yhteisesti voi olla haastavaa. Talkootyö on osa työosuuskuntien alkutaipaleen arkea, vaatien joustavuutta ja osuuskunnan toimintaan sitoutumista jäseniltä. Työosuuskunnassa työskentely voi toisaalta olla hyvinkin itsenäistä ja vaatia aloitekykyä. Riippuen osuuskunnasta, usein myös jäsenet itse hankkivat asiakkaita/työtä, mikä kysyy oma-aloitteisuutta ja sosiaalisia valmiuksia Osuuskuntien työllistämisvaikutukset Työosuuskuntien työllistämisvaikutuksia maanlaajuisesti on tutkittu Suomessa niukasti. Tampereen seudun osuustoimintakeskus on teettänyt kaksi aiheeseen liittyvää, Pirkanmaan aluetta koskevaa tutkimusta 2003 ja 2004, joista koosteet alla: Tutkimus Pirkanmaalaisten Osuuskuntien työllistämisvaikutuksista 2003 Tampereen yliopistossa 2003 toteutettiin tutkimus Pirkanmaan uusosuuskuntien toiminnasta, joka osoittaa että uusosuuskunnat työllistävät jäseniään varsin tehokkaasti: 1/3 jäsenistä työllistyy päätoimisesti, 1/3 osa-aikaisesti ja 1/3 satunnaisesti. Noin 6:n jäsenen mielestä osuuskunta on edistänyt työllistymisen mahdollisuuksia erittäin paljon tai paljon. Lisäksi noin 25%:a uusosuuskunnista on toiminut hautomona itsenäisiksi yrittäjiksi osuuskunnasta lähteneille. Tutkimus Pirkanmaalaisten Osuuskuntien toiminnasta 2004 Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2004 toimivien pienosuuskuntien työllistämis- ja liikevaihtotietoja kartoittanut selvitys, jonka mukaan parhaimmillaan pienosuuskunta työllisti 25 henkilöä kokoaikaisesti ja 35 henkilöä osa-aikaisesti. Vain 3%:a osuuskunnista ei työllistänyt koko- tai osa-aikaisesti ollenkaan. Keskimäärin osuuskunnat Pirkanmaalla työllistävät 3 henkilöä kokoaikaisesti ja seitsemän henkilöä osaaikaisesti. Kaikki Pirkanmaan osuuskunnat työllistävät yhteensä kokopäiväisesti noin 300 henkilöä ja osa-aikaisesti noin 750 henkilöä. Vuonna 2003 maksettujen palkkojen määrä vastaa 561 henkilötyövuotta (1260,00 kuukausiansiolla) ja vuoden 2004 arvio on, että maksettujen palkkojen määrä vastaa 694 henkilötyö-vuotta. Yhteiskunta hyötyy aktiivisista osuuskunnista sekä säästöinä esim. työttömyyspäivärahoissa että tuottoina mm. erilaisten verojen muodossa vuonna 2004 arviolta yli 20 miljoonaa euroa. 4

5 2. Miksi osuuskuntavalmennus? Joustavaa ja useimmiten osa-aikaista työtä tarjoavina yrityksinä työosuuskuntien mahdollisuuksista työllistämisessä on viime vuosien aikana keskusteltu myös Suomessa. Pienikin tuntimäärä töitä säännöllisesti vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja ansioiden ei tarvitse olla kovin suuria, kun ne parantavat työmarkkinatuella toimeen tulevan taloudellista tilannetta (yhtenä hankaluutena ovat kuitenkin ns. kannusteloukut, esim. asumistuen katkeaminen). Osuuskuntayrittäjät kohtaavat toiminnassaan kuitenkin myös haasteita, liittyen esimerkiksi markkinointiin ja osuuskunnan toiminnan koordinointiin. Valmennuksessa saatava osuuskuntatietous auttaa vastaamaan näihin haasteisiin, tukien uusien työosuuskuntien syntymistä, antaen olemassa oleviin työosuuskuntiin liittyville uusille jäsenille tarvittavan tietotaidon työllistymiseen osuuskunnan kautta sekä tukien olemassa olevien osuuskuntien toimintaa ja kannattavuutta esimerkiksi markkinointiosaamista lisäämällä Valmennus vastaa työosuuskunnassa toimimisen haasteisiin: Työosuuskunnassa työskentelyn itsenäisyys ja mahdollisesti myös osuuskunnan arjen pyörittämiseen osallistuminen voi olla haastavaa ehkä pitkänkin työttömyysjakson kokeneelle uudelle osuuskunnan jäsenelle. Etenkin osatyökykyiselle ja/tai pitkään työttömänä olleelle, voi oikean tiedon saaminen osuuskuntatoiminnasta ja kuinka osuuskunnan kautta työllistytään olla ratkaisevan tärkeä osuuskuntaan liittymisen (ja sen kautta työllistymisen) edellytys. Osuuskuntavalmennuksen tavoitteena on antaa osuuskuntaan liittymistä tai osuuskunnan perustamista harkitsevalle tarvittavat tiedot, sekä käytännön esimerkkejä tutustumalla toimiviin osuuskuntiin. Osana valmennusta, osallistujien henkilökohtaiset keskustelut yritysvalmentajien kanssa vahvistavat omia (liiketoiminta-) suunnitelmia. Osuuskuntavalmennus edistää kohderyhmien työllistymistä osuuskuntien kautta. Yhdessä Yrittämään! Itä- Suomen hankkeen 2013 julkaisu Yhdeksän Tarinaa Osaajista esittelee yhdeksän Itä-Suomen ja Kainuun alueella toimivaa monialaista työosuuskuntaa. Osuuskuntien tarinoista käy ilmi että seitsemän näistä yhdeksästä osuuskunnasta perustettiin paikallisten osuuskunta- tai muun yritysvalmennuksen jälkeen 1. 1 Tytti Klén (2013): Yhdeksän Tarinaa Osaajista: Työ ja osaaminen kohtaavat monialaisissa osuuskunnissa, Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hanke julkaisu 5

6 2.2. Osuuskuntavalmennus tukee uusien työosuuskuntien syntymistä: Vaikka Suomessa on huomattava määrä suuria osuuskuntia (esim.osuuspankit ja Osuuskaupat), on osuuskunta kuitenkin suhteellisen huonosti tunnettu yritysmuoto niin TE- hallinnon työntekijöiden kuin työnhakijoidenkin parissa 2. Panu Kalmin 2011 tutkimuksessa osuuskuntien muodostumisesta eri puolilla Suomea 3 ilmenee, että osuuskuntakoulutuksen- ja neuvonnan saatavuudella on vahva yhteys uusien osuuskuntien muodostumiseen, ja siten positiivisiin työllistymisvaikutuksiin niiden kautta 4. Valmennus antaa uuden osuuskunnan perustamisesta harkitseville tarvittavat perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja osuuskunnan perustamisesta. Yritysvalmentajat myös konsultoivat valmennukseen osallistuvia yksilöitä ja/tai ryhmiä liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien suhteen, ja tarvittaessa myös ohjaavat edelleen muille uutta yritystoimintaa tukeville tahoille. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus Erinomaisena esimerkkinä koulutus- ja neuvontapalvelujen positiivisesta vaikutuksesta paikalliseen osuuskuntayrittäjyyteen on Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus. Perustettu vuonna 1998 tavoitteenaan edistää osuuskuntayrittäjyyttä Pirkanmaan alueella, osuustoimintakeskus tarjoaa osuuskuntakoulutus- ja neuvontapalveluja uusille osuuskuntayrittäjille sekä jo toimiville osuuskunnille. Keskuksen toiminnan vaikuttavuudessa, Työ ja Elinkeinoministeriön vuoden 2010 tiedotteessa todetaan mm. seuraavaa: - Pienosuuskuntien lukumäärä on kasvanut Tampereen seudulla noin 50 vuosien aikana - Pienosuuskunnan keskimääräinen liikevaihto vuonna 2008 oli euroa, kun se vuonna 1998 oli euroa. - Yksi pienosuuskunta työllistää keskimäärin 6,3 kokoaikaista työntekijää. Palkkoja maksetaan arviolta 24 henkilölle/osuuskunta Valmennus tukee jo toimivien osuuskuntien toimintaa: Pienosuuskunnat kokevat samanlaisia haasteita kuin mitkä tahansa muutkin pienet yritykset, useimmiten liittyen puutteelliseen markkinointiin ja toiminnan koordinointiin. Osuuskuntavalmennus pystytään räätälöimään kohderyhmien tarpeiden mukaan, esimerkiksi 2 Tosin, osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden tunnettavuudessa ja työntekijöiden neuvontavalmiudessa on huomattavia alueellisia eroja. 3 Panu Kalmi (2011): Catching a Wave: The Formation of Co-operatives in Finnish Regions, University of Vaasa 4 Tutkimuksessa ilmeni myös, että vuosina uusia osuuskuntia syntyi eniten korkean työttömyyden alueille (Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi). 6

7 keskittymään pienosuuskuntien markkinointiin, jolloin jo olemassa olevat pienosuuskunnat voivat valmennuksen avulla parantaa kannattavuuttaan ja siten työllistävää vaikutustaan. 3. Osuuskuntavalmennus Heinola ja Forssa kevät 2014 Yhtenä Jokainen on työn arvoinen hankkeen päätavoitteista oli toteuttaa osuuskunnan kautta työllistymistä tukeva 18 -päivän osuuskuntavalmennus Heinolassa ja Forssassa. Valmennus oli suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille (myös osatyökykyiset), työttömyysuhan alla oleville sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville henkilöille Forssan ja Heinolan seuduilla (Heinola, Hartola, Sysmä ja Forssa, Humppila, Ypäjä, Tammela, Jokioinen). Valmennuksen tavoitteena oli antaa osallistujille tietoa osuuskunnista sekä vahvistaa heidän valmiuksia toimia ja työllistää itsensä osuuskunnassa muun muassa markkinointiosaamista antamalla Valmennuksen liikkeelle lähtö Hankkeen ja valmennuksen idea nousi projektipäällikkö Mikko Metsäsen aloitteesta. Hän oli vuosina toiminut Akaan Verkko hankkeessa, jossa 10 hengen työnhakijoiden ryhmälle toteutettiin 28 lähipäivän osuuskuntavalmennus, ja jonka rohkaisemana osallistujat valmennuksen jälkeen perustivat uuden työosuuskunnan (toimii Akaassa edelleen). Tämä positiivinen tulos sai Metsäsen kääntämään katseen kohti Hämettä, jossa osuuskuntia on huomattavasti Pirkanmaata vähemmän ja osuuskuntayrittäjyys ylipäätään on huonommin tunnettua, mutta jossa työttömyysluvut ovat kuitenkin paikoittain korkeat (Forssa 14,6 ja Heinola 15,3). Nousi ajatus osuuskuntahankkeesta, joka toisaalta jakaisi tietoa ja herättelisi alueiden kuntia ja TE-hallintoa osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista työllisyydenhoidossa, ja toisaalta hyödyttäisi alueiden työnhakijoita tarjoamalla ilmaista osuuskuntavalmennusta ja tukea osuuskunnan kautta työllistymiseen. Hankkeesta neuvoteltiin ja sovittiin mukana olevien kuntien kanssa alkuvuodesta 2013, ja rahoituksen varmistuttua hankkeen viralliseksi aikajaksoksi muotoutui Alun perin työnhakijoiden osuuskuntavalmennusta suunniteltiin alkavaksi jo loppuvuodesta 2013, mutta aloitus siirtyi, asiakasrekrytoinnin kestäessä odotettua kauemmin, Helmikuulle Valmennuksen tavoitteet Antamalla osallistujille perustiedot osuuskuntayrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta, yhdessä yksilöohjauksen kanssa, oli valmennuksen tavoitteena tukea 7

8 osallistujien työllistymistä osuuskunnissa. Heinolassa hankkeen yhtenä yhteistyökumppanina oli alusta alkaen ollut Osuuskunta lähitaitajat, johon valmennukseen osallistuvista toivottiin lisää jäseniä. Forssassa ei ollut olemassa olevaa työosuuskuntaa, joten siellä tavoitteena oli uuden osuuskunnan perustaminen koulutuksen loppuvaiheessa, jos osallistujista löytyisi tarpeeksi suuri joukko kiinnostuneita Valmennuksen Sisältö Osuuskuntavalmennuksen sisällöstä vastasivat pääosin Kiipulan Ammattiopiston yritysvalmentajat Pertti Heinonen ja Jouko Virtanen. Valmennuksen käytännön toteutus ja valmennuksen osat jotka eivät suoranaisesti liittyneet osuuskunta/yritysosaamiseen (esim. työhyvinvointipäivä) suunniteltiin yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa syksyllä lähivalmennuspäivän sisältö koostui neljästä pääaihealueesta: osuuskuntayrittämisen perusteet (4pv), taloushallinto (sovellettuna osuustoiminnallisiin yrityksiin) (8pv), tutustuminen toimiviin osuuskuntiin (2pv), asiantuntijavierailut (1pv), työhyvinvoinnista huolehtiminen (1pv), Tulevaisuuden Osuuskunnatosuuskuntaseminaari, Heinola (1pv) ja yksilöohjaus (1pv). Heinolan valmennusohjelma alla (Forssan valmennusohjelma identtinen päivämääriä lukuun ottamatta). Osuuskuntavalmennuksen vierailevat puhujat Aviomiespalvelun perustaja ja johtaja Petteri Ikonen vieraili Heinolan ja Forssan valmennusryhmissä kertomassa oman yrityksensä tarinan, ja yleisemmin yrityksen perustamisesta ja markkinoinnista. Muita valmennuksessa vierailleita henkilöitä olivat Heinolassa muun muassa Hanna Hämäläinen, paikallisen Lähitaitajat osuuskunnan yhteyshenkilö ja Forssassa Kirsi Usva, paikallisen käsityöosuuskunta Sigridin hallituksen jäsen. Vierailut sovitettiin yritysvalmentajien Jouko Virtasen ja Pertti Heinosen alustamiin teemoihin esimerkiksi markkinointiin liittyen. 8

9 Osuuskuntavalmennusohjelma kevät Heinola Aika ja paikka klo 9-15 (Jyränkölä) Valmennuspäivän sisältö Aloituskerta: Valmennuksen käytännön asiat ja ajatuksia osuuskunnasta (Jyränkölä) Mikä on osuuskunta ja miten se toimii? Perustietoutta osuuskunnista (Jyränkölä) Miksi osuuskunta - Hyödyt ja haasteet jäsenille? Myös, osuuskuntavierailija (Lahti) Osuuskunnat käytännössä - Vierailu toimivaan osuuskuntaan Koti&Kuusi Osuuskunta, Lahti (Jyränkölä) Yritysmäinen ajattelu ja toiminta osuuskunnassa (Jyränkölä) Liikeidean kehittäminen liiketoimintasuunnitelmaksi osuuskunnassa (Jyränkölä) Guest Star- vierailijapäivä: Mm. Aviomiespalvelu (Petteri Ikonen) Pirkanmaalta (Jyränkölä Sosiaalinen media osuuskunnan toiminnan tukena Mika Ijäs, Kiipula (Jyränkölä) Miten osuuskunta tarjoaa sen tuotteita ja palveluja asiakkaille? (Jyränkölä) Mitä ovat yritystalouden pelisäännöt? (Kiipula) Kuinka jaksan työssä? Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (Jyränkölä) Kustannukset ja budjettien rakentaminen osana osuuskunnan arkea (Jyränkölä) Tuotteiden hinnoittelu osuuskunnassa (Jyränkölä) Käytännön asiat osuuskunnassa: Verotus ja tilinpäätös (Jyränkölä) Osallistujien henkilökohtaiset valmennuskeskustelut Myös, valinnainen teema: Esim. atk-taidot, velkaneuvonta, oma elämäntilanne (Jyränkölä) Osuuskunnan perustaminen tai siihen liittyminen Valtakunnallinen osuuskuntaseminaari Heinolassa (Jyränkölä) (Otava, Mikkeli) Osuuskunnat käytännössä - Vierailu toimivaan osuuskuntaan Otavan Lähipalvelu Osuuskunta, Otava, Mikkeli 9

10 3.4 Asiakasrekrytointi Valmennus oli suunnattu erityisesti työttömille työnhakijoille (myös osatyökykyiset), työttömyysuhan alla oleville sekä kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteleville henkilöille. Yhteistyökumppaneina asiakasrekrytoinnissa toimivat Hämeen TE-toimisto sekä kuntien työntekijät ja työpajat. Hankkeessa mukana olevissa kunnissa pidettiin valmennuksesta yleisölle avoimet infot, joista tiedotettiin mm. paikallisissa lehdissä (mainos liitteessä 6). Näiden avointen infojen lisäksi, Marraskuun 2013 ja Tammikuun 2014 välillä hankkeen työntekijät kiersivät kahdeksan hankkeessa mukana olevan kunnan alueilla toteuttaen yli 30 infotilaisuutta mm. TEhallinnon työntekijöille ja asiakkaille, pajojen työntekijöille ja asiakkaille, kuntien työntekijöille (joilla kontaktit asiakkaisiin), Kiipulan Uravalmennusryhmille Heinolassa ja Lahdessa sekä Faktian osatyökykyisten koulutusryhmälle Forssassa. TE- toimistojen asiakasinfot Forssassa ja Heinolassa olivat ainoat joihin asiakkaita velvoitettiin tulemaan. Markkinointi alkoi purra toden teolla vasta Tammikuussa 2014, jolloin hakemuksia molempiin ryhmiin alkoi tulla mukavasti. Yhteensä hakemuksia valmennukseen tuli Forssassa 20 ja Heinolassa 18. Hakijat täyttivät sähköisen hakemuksen hankkeen Kiipulan internet-sivuilla. Hakulomake oli kattava henkilötietojen, koulutus- ja työhistorian, sekä mahdollisten tulevaisuuden suunnitelmien ja osuuskuntatietouden osalta (ks. liite 1). Hakemukset tulivat sähköpostitse Aluetyöntekijä Saara Sopaselle, joka teki lyhyet puhelinhaastattelut hakijoiden kanssa niiden pohjalta. Hankkeen työntekijät olivat myös puhuneet suurimman osan hakijoista kanssa valmennuksista paikkakunnilla pitämiensä infojen yhteydessä. Koska hakijoiden määrä oli kohtuullinen, eikä kenenkään valmennukseen hakeneiden kohdalla ollut hakulomakkeen tai puhelinhaastattelun pohjalta mitään painavaa syytä olla ottamatta heitä valmennukseen mukaan, tekivät hankkeen työntekijät päätöksen aloittaa valmennuksen ottaen mukaan kaikki hakijat. Kuitenkin, Forssassa jo ennen valmennuksen alkua perui osallistumisensa kaksi henkeä (tuoden ryhmän aloituskoon 18 henkeen) ja Heinolassa kolme valmennukseen ilmoittautunutta henkilöä ei tullut valmennukseen lainkaan, ja kaksi keskeytti pian valmennuksen alkamisen jälkeen. Valmennuksen loppuun suorittaneen ryhmän kooksi jäi Forssassa 15 ja Heinolassa 13. Valmennukseen osallistuneilla oli hyvin erilainen tausta sekä iän, koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen suhteen. Ryhmissä oli monia jotka olivat selkeästi kiinnostuneet osuuskuntaan liittymisestä tai uuden osuuskunnan perustamisesta jo ennen valmennuksen alkua, kuin myös niitä jotka lähestyivät aihetta ensimmäistä kertaa. 10

11 3.5. Valmennuksen käytännön toteutus Palaute Akaan Verkko hankkeen aikana toteutetusta osuuskuntakoulutuksesta, joka vietiin läpi 1,5 kuukaudessa, oli että koulutus oli liian tiivistempoinen asioiden riittävään sisäistämiseen noin lyhyessä ajassa. Kuten yllä mainittiin, on osuuskunta-ajatus monille vielä tuntematon, ja sen sisäistäminen sekä omien suunnitelmien hahmottuminen osuuskuntaan liittymisen suhteen ottavat aikaa. Tämän vuoksi Jokainen on työn arvoinen -hankkeessa valmennus suunniteltiin alusta alkaen toteutettavaksi pidemmällä aikavälillä, jolloin lähivalmennuspäiviä olisi 1-2 per viikko. Forssassa valmennus toteutettiin aikavälillä ja Heinolassa Hämeen TE-toimiston kanssa neuvoteltiin, että osuuskuntavalmennus luettaisiin työllistymistä edistäväksi uravalmennukseksi, jonka aikana osallistujien mahdollinen työttömyysetuus säilyy ja TE-toimiston asiakkaina olevat osallistujat (valtaosa) ovat oikeutettuja 9 euron kulukorvaukseen lähiopetuspäiviltä. Heinolassa TE-toimiston linkkihenkilönä toimi asiantuntija Hannele Olin ja Forssassa Jukka Välikoski. Kulukorvauksen maksun suhteen yhteistyö linkkihenkilöiden kanssa toimi erinomaisesti. Kuitenkin, monella asiakkaalla (erit. Forssan ryhmässä) ilmeni valmennukseen osallistumisen vuoksi ongelmia Kelan työttömyyspäivärahan maksussa. Hanketyöntekijät olivat muutamissa tapauksissa yhteydessä TE-toimiston linkkihenkilöihin, jotka lähtivät selvittämään asiaa asiakkaiden kanssa. Koska valmennuksen kohderyhmänä olivat myös osatyökykyiset ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt, ennakoitiin osallistujien joukossa mahdollisesti nousevan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia, jotka saattaisivat heillä vaikuttaa valmennuksen kulkuun/työllistymisen sen jälkeen. Yksilöohjauksen mahdollisuutta tarjottiin osallistujille vaihtoehtona valmennuksen alusta saakka, mutta hankkeen työntekijät (Saara Sopanen) tapasivat valmennuksen aikana vain yhden asiakkaan kanssa virallisten, valmennuksen loppupuolella toteutettujen yksilökeskustelun ulkopuolella. Näissä järjestelmällisesti toteutetuissa yksilökeskusteluissa kuitenkin monilla ilmeni hankkeen työntekijöiden tuen tarvetta opiskelun tai työllisyystilanteen suhteen, ja hankkeen työntekijät ovat yhteydessä näihin asiakkaisiin niin pitkään kuin tarpeellista, tai kunnes hanke päättyy (joissa tapauksissa heidät ohjataan muille työntekijöille). 11

12 Forssassa hanke oli vuokrannut toimitilan Forssan Seudun Kehittämiskeskuksessa, joka sijaitsee keskustan tuntumassa Koulukadulla. Kehittämiskeskuksella oli myös valmennusryhmälle sopiva neuvotteluhuone vuokrattavana, joten tämä oli luonnollinen paikka toteuttaa lähipäivät. Heinolassa valmennustilat vuokrattiin myös keskustan tuntumassa toimivalta Jyränkölän Setlementiltä, joka oli hankkeessa yhtenä yhteistyökumppanina. Sekä Forssassa että Heinolassa valmennuksen käytännön järjestelyt olivat erittäin sujuvat, ja osallistujat ottivat vastuun tilojen järjestämisestä valmennuspäivin alussa ja lopussa Valmennuksen palaute Osuuskuntavalmennukseen loppuun suorittaneilta kerättiin kirjallinen loppupalaute, jonka täytti yhteensä 28 osallistujaa. Palautelomake pohjautui Kiipulan Ammattiopiston Aikuiskoulutuksen muissa valmennuksissa (mm. yritysvalmennus) käytettyyn lomakkeeseen, johon hanketyöntekijät tekivät asianmukaiset muutokset. Lomakkeessa oli yhteensä 13 monivalintakysymystä ja kolme avointa kysymystä (kopio liitteessä 2). Monivalintakysymyksissä annettu palaute oli valtaosin erittäin positiivista. Forssan ja Heinolan ryhmien vastausten välillä ei ollut mainittavia eroavaisuuksia. Vastaukset annettiin valtaosin asteikolla 1-5 (1 huono, 2 välttävä, 3 tyydyttävä, 4 kiitettävä, 5- erinomainen), ja esimerkiksi valmennuksen kokonaisarvion keskiarvoksi tuli 4,1. Heikoimman arvion sai kysymys valmennuksen hyödyllisyydestä työllistymisessä/työelämässä (3,7). Parhaimmat arviot annettiin valmentajien suoriutumista koskeneissa kysymyksissä (4,1-4,5, yht. 4 kysymystä). Myös valmennuksen etenemistahti, jossa asteikolla 1-5, kolme (3) oli sopiva tahti, sai yhteiskeskiarvokseen tasan 3. Palaute monivalintakysymyksistä kokonaisuudessaan liitteessä 4. Avoimessa palautteessa kysyttiin kommentteja seuraavien otsikoiden alla: 1) Kommentteja Kouluttajista, 2) Valmennuksessa oli hyvää ja 3) Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää. Kommentit kouluttajista olivat erittäin positiivisia, ja erityisesti heidän asiantuntemustaan ja opetustyyliään kiiteltiin. Valmennuksessa oli hyvää -otsikon alla annetuista kommenteissa oli paljon hajontaa, mutta esimerkiksi valmennuksen sopiva etenemistahti mainittiin useammin kuin kerran, samoin kuin tutustumisretket toimiviin osuuskuntiin. Myös, Heinolan avoimissa palautteissa mainittiin valmennuksen vaikutus omien suunnitelmien varmistumiseen. Valmennuksessa voisi muuttaa tai parantaa -otsikon alla mainittiin muun muassa 12

13 päällekkäisyyksistä tehtävienannossa, ongelmista yhteistyössä Kelan kanssa (koskien valmennuspäiviä ja työttömyysstatusta), paikallisuuden huomioonottamisesta työtilaisuuksista puhuttaessa sekä siitä että valmennus sisälsi myös lähipäiviä (esim. työhyvinvointipäivä), jotka eivät suoraan liittyneet osuuskunta-/yritystoimintaan. Kommentit kokonaisuudessaan liitteessä Asiakastilanteet Asiakkaiden tilanteissa valmennuksen aikana tapahtuneet muutokset pystyttiin työmarkkinastatuksen osalta mittaamaan, sillä valmennuksen hakulomakkeessa hakijoita kysyttiin sen hetkisestä statuksesta ja valmennuksen loppuessa, kävivät hankkeen työntekijät jokaisen osallistujan kanssa yksilökeskustelut joissa ilmeni sen hetkinen (mahdollisesti muuttunut) status: OSUUSKUNTAVALMENNUKSEEN OSALLISTUNEIDEN TYÖMARKKINATILANTEET Palkkatyö (täysiaikainen, määräaikainen) Palkkatyö (osa-aikainen, määräaikainen) Palkkatyö osuuskunnassa (/soviteltu päiväraha) Keikkaluontoinen palkkatyö muualla kuin osuuskunnassa (/soviteltu päiväraha): Opiskelu/koulutus helmikuu 2014 yht. 33 toukokuu 2014 yht. 33 marraskuu 2014 yht. 27/33 asiakasta tavoitettu Kuntouttava työtoiminta Työkokeilu: Terveys - / kuntoutusselvitys / työtön työnhakija: Työtön työnhakija Eläkkeellä: Äitiyslomalla: 1 Ammatillinen kuntoutuskurssi: 1 Muu: (talkootyö osuuskunnassa) Keskeyttänyt valmennuksen / ei tietoa 5 (6) 13

14 4.1. Valmennuksen keskeyttäneet Valmennuksen aloittaneita, mutta ennen sen päättymistä keskeyttäneitä oli yhteensä viisi (Forssa 3, Heinola 2). Keskeytysten syiksi asiakkaat ilmoittivat seuraavaa: Yksi osallistuja keskeytti valmennuksen kroonisen sairauden pahentumisen vuoksi (sittemmin päässyt sairaseläkkeelle), yksi koska ei katsonut osuuskunnassa työskentelemisen sopivan hänen elämäntilanteeseensa, kaksi osallistujaa keskeytti valmennuksen koska eivät katsoneet sen hyödyttävän heitä odotetulla tavalla 5 ja yhdellä poissaolojen suuri määrä johti siihen että hanketyöntekijät päättivät katkaista valmennukseen hänen osaltaan. Hanketyöntekijät neuvottelivat tai koettivat tavoittaa osallistujia neuvotellakseen heidän kanssaan valmennuksessa jatkamisesta, mutta asiakkaat vaikuttivat määrätietoisilta syistään jättää kesken. 5. Joitakin johtopäätöksiä Osallistujien palautteen pohjalta voidaan Jokainen on työn arvoinen hankkeen toteuttamaa osuuskuntavalmennusta pitää hyvin onnistuneena. Positiivista palautetta annettiin erityisesti valmennuksen väljästä etenemistahdista; lähivalmennuspäiviä oli keskimäärin 1 per viikko. Myös valmennuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta sekä valmentajista annettiin positiivista palautetta. Avoimissa palautteissa vierailut toimiviin osuuskuntiin mainittiin myös oppimista tukevina. Heinolan avoimissa palautteissa mainittiin valmennuksen vaikutus omien suunnitelmien varmistumiseen. Vaikka palaute oli nimetöntä, hanketyöntekijät uskovat näiden kommenttien tulleen osallistujilta, jotka jo toimivat paikallisessa osuuskunnassa, mutta jotka valmennuksen loppua kohti alkoivat suunnittelemaan uuden osuuskunnan perustamista. Tämä saattaisi viitata siihen, että valmennuksesta oli erityistä hyötyä niille joilla oli jo jotain kokemusta osuuskuntatoiminnasta, JA/TAI jotka suunnittelevat toiminnalle jatkoa / uutta osuuskuntaa. Rakentavaa palautetta annettiin toistosta valmennuksessa käytettyjen tehtävien ja harjoitusten suhteen. Valmennuksia veti kaksi Kiipulan Ammattiopiston yritysvalmentajaa, joiden lisäksi valmennusryhmissä vieraili 3-4 puhujaa. Lisäämällä kommunikointia valmentajien välillä sekä valmentajien ja vieraspuhujien välillä tehtävien toistoa olisi voitu vähentää tai poistaa se kokonaan. 5 Toinen heistä katsoi että hänellä oli jo tarvittavat tiedot osuuskunnassa toimimisesta ja toinen että hän voisi saada saman tiedon muualta 14

15 Toinen käytännön ongelma josta osallistujat antoivat palautetta oli Kelan työttömyyspäivärahan katkaisut kun he ilmoittivat Kelaan osallistumisestaan valmennukseen. Hanketyöntekijöiden ja Hämeen TE-toimiston välinen yhteistyö valmennuksen aikana toimi moitteettomasti. Jälkikäteen voisi arvioida että yksittäiset ongelmat päivärahojen maksussa johtuivat joko informaatiokatkoksista TE-toimiston ja Kelan välillä tai asiakkaiden väärällä tavalla täyttämistä selvityksistä Kelalle. Yksi osallistuja Forssan ryhmässä kommentoi vapaassa palautteessa, että valmennus olisi voitu räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi, halutessaan, osallistuja olisi voinut osallistua pelkästään valmennuspäiviin jotka koskivat suoraan yrittäjyyttä/osuuskuntayrittäjyyttä (pystyen mahdollisesti jättämään osallistumatta esimerkiksi työhyvinvointipäivään, yksilökeskusteluun sekä osuuskuntaseminaariin). Valmennuksen jakamista eri moduuleihin keskusteltiin ennen valmennuksen alkua, mutta ryhmäkemian toimivuuden vuoksi päättivät hanketyöntekijät että valmennus toteutettaisiin yhtenä pakettina joka olisi kaikille sama. Kuitenkin, tulevaisuudessa valmennuksen räätälöiminen yksilöllisiin tai eri kohderyhmien tarpeeseen on täysin mahdollista ja joissakin tapauksissa jopa suositeltavaa. Paikallisesti voidaan räätälöidä valmennus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja näin saada mukaan muita toteuttajia ja paikallinen tietämys työllisyydestä ja työpaikoista. Samalla voidaan kartoittaa osuuskunnan kautta mahdolliset työtilaisuudet alueellisesti. 15

16 Liite 1: Valmennuksen hakulomake Valitse valmennus : Forssan seutu Heinolan seutu Sukunimi: Etunimet: Kutsumanimi: Henkilötunnus: Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Kotikunta: Puhelin: Sähköposti: Peruskoulu: Kansakoulu/keskikoulu: Ylioppilas: Yrittäjä: Työssä: Työtön: Muu: Jos muu, niin mikä?: Ammatillinen koulutus tai tutkinto: Työkokemus (tärkeimmät työsuhteesi, työnantaja, tehtävä ja kesto): Oma osaamisesi; mitä voisit tehdä osuuskunnan kautta? Tietotekniikkaan liittyvä osaaminen? Miksi haet osuuskuntavalmennukseen? Mistä sait tiedon osuuskuntavalmennuksesta? Mitä aiheita toivot käsiteltävän valmennuksessa? 16

17 Liite 2: Osuuskuntavalmennuksen loppupalautelomake Koulutuksen nimi: Osuuskuntavalmennus Päivämäärä: Merkitse mielestäsi oikea vaihtoehto 1. Valmennuksen tavoitteet on käyty läpi sen alkuvaiheessa 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 2. Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 3. Valmennuksessa käytetty oppimateriaali on tukenut oppimistani 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 4. Mielestäni valmennuksen järjestelyt ovat toimineet 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 5. Valmennus on vastannut odotuksiani 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 6. Valmennuksen etenemisnopeus oli 1.Liian hidas 2. Hieman hidas 3. Sopiva 4. Hieman nopea 5. Liian nopea 7. Voin hyödyntää valmennuksessa oppimaani työelämässä / työllistymisessä 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 8. Valmennuksen aikana tehdyt retket ja valmennuksessa käyneet vierailijat lisäsivät käytännön osuuskuntatietouttani: 1. Huonosti 2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti 9. Kokonaisarvio valmennuksesta 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen Kouluttajien arviointi: A: Asiantuntemus: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen B: Opetustaito: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen C: Vuorovaikutustaidot: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen D: Joustavuus: 1. Huono 2. Välttävä 3. Tyydyttävä 4. Hyvä 5. Erinomainen 17

18 Liite 3 :Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta -Forssa Kommentteja Kouluttajista: Asiantuntevia ja mukavia Lupsakoita, ei liian tärkeitä osasivat asiansa Asioista otettiin heti selvää, jos oli epäselvyyksiä Täydellinen paketti ystävällisyyttä, huumoria ja asiantuntemusta Valmennuksessa oli hyvää: kaikki tiedottaminen uutta tietoa ja uusia ideoita asiantuntemus kouluttajilla kouluttajat ja oppimateriaalit käytännön esimerkit, vierailut, asiantunteva opetus osuuskuntavierailut eri kohteissa oppimisympäristö, laaja tutustuminen aiheen eri osa-alueisiin markkinoinnista tilinpäätökseen Asioita käytiin läpi selkeästi ja ymmärrettävästi etenemisnopeus oli hyvä (päivä tai pari per viikko) Joustava kerronta ja ammattitaitoinen luentotoiminta opettajilta. Selkeää ilmaisua, kysymyksiin vastausta, riittävä materiaalimäärä vierailut olivat hyviä juttuja, käytännön asiat selkeytyivät. Jos tämä porukka olisi perustanut osuuskunnan, niin vierailut ovat tarpeellisia että tutustuu kurssikavereihin paremmin. Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää päällekkäisyyksiä tehtävissä sekoittakaa porukkaa enemmän ryhmätöissä (tutustuu paremmin) Yhteistyö Kelan kanssa ei mennyt putkeen ongelmia työttömyyspäivärahan katkaisun kanssa monta kertaa valmennuksen aikana Kartoittaa potentiaaliset työtilaisuudet enemmän paikalliseen tilanteeseen liittyen Ryhmätehtäviin monipuolisuutta 18

19 Sanallinen palaute osuuskuntavalmennukseen osallistuneilta Heinola Kommentteja kouluttajista: osaavia iloinen mieli ja asiantuntevuus Kaikki kouluttajat hoitivat työnsä mallikelpoisesti tietävät mitä puhuvat asiasta kouluttajat olivat hyvin joustavia ja osaavia rauhallisia ja selkeitä puhujia huomasi että pitkä kokemus alalta Valmennuksessa oli hyvää paljon uutta tietoa tuli selkeyttä omaan tilanteeseen, miten toimia tulevaisuudessa osuuskuntasuunnitelmien suhteen varmuutta, että voisi toimia aktiivisemmin osuuskunta-asiassa, esim. voisi perustaa uuden osuuskunnan haastavat, ongelmalliset puolet osuuskunnassa tulivat esille, ja miten ne voisi ratkaista porukan henki hyvä porukka tulevaisuudessa porukan kanssa yhteistyötä, mahdollisesti osuuskunta teoriaa oli tarpeeksi ja se oli kattavaa oppitunnit olivat hyvin suunniteltu ja sekä opiskelutahti oli riittävän tiivis pitkät välit valmennuspäivien välissä, jolloin ehti pohtia asioita riittävästi käytännön kautta näkeminen (tutustuminen eri osk:iin, aviomiespalvelu yms) ryhmähenki vierailijat olivat pääsääntöisesti hyviä. Erityisesti aviomiespalvelun Petter oli loistava puhuja Valmennuksessa voisi muuttaa tai kehittää omakohtaisista kokemuksista tietoa, eli joku osuuskuntalainen kertomassa työtavoista yms yksilöllisiä valmennustarpeita varten räätälöity koulutus valmennusta voisi typistää niin, että osuuskunta-asia ja yrittäminen tulisivat paremmin esiin 19

20 Liite 4: Osuuskuntavalmennuksen Palaute - Forssan ja Heinolan asiakkaat yht. 1. Valmennuksen tavoitteet on käyty läpi sen alkuvaiheessa Erinomaisesti (6) Hyvin (16) Tyydyttävästi (5) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 22,22% 18,52% 59,26% Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä Erinomaisesti (9) Hyvin (17) Tyydyttävästi (1) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 33,33% 62,96% Valmennuksessa on mielestäni käytetty asianmukaisia laitteita ja välineistöä Erinomaisesti (2) Hyvin (21) Tyydyttävästi (4) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 7,41% 14,81% 77,78%

21 4. Mielestäni valmennuksen järjestelyt ovat toimineet Erinomaisesti (9) Hyvin (17) Tyydyttävästi (1) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 33,33% 62,96% Valmennus on vastannut odotuksiani Erinomaisesti (3) Hyvin (18) Tyydyttävästi (6) Välttävästi Huonosti Yhteensä (27) 11,11% 22,22% 66,67% Valmennuksen etenemisnopeus oli Liian Nopea Hieman Nopea (1) 0,0 Sopiva (24) 88,89% Hieman Hidas (2) Liian Hidas 7,41% 0,0 Yhteensä (27)

22 7. Voin hyödyntää valmennuksessa oppimaani työelämässä / työllistymisessä Erinomaisesti (2) 7,41% Hyvin (16) 59,26% Tyydyttävästi (8) 29,62% Välttävästi (1) Huonosti 0,0 Yhteensä (27) 100, Valmennuksen aikana tehdyt retket ja valmennuksessa käyneet vierailijat Erinomaisesti (6) 22,22% Hyvin (14) 51,85% Tyydyttävästi (6) Välttävästi (1) Huonosti 22,22% 0,0 Yhteensä (27) 100, Kokonaisarvio valmennuksesta Erinomainen (4) 14,81% Hyvä (21) 77,78% Tyydyttävästi (2) Välttävä Huono 7,41% Yhteensä (27)

23 Erinomainen (13) Kouluttajien arviointi - A: Asiantuntemus 48,15% Hyvä (14) 51,85% Tyydyttävä Välttävä Huono 0,0 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - B: Opetustaito Erinomainen (12) 44,44% Hyvä (15) 55,56% Tyydyttävä 0,0 Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - C: Vuorovaikutustaidot Erinomainen (11) 40,74% Hyvä (14) 51,85% Tyydyttävä (2) 7,41% Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27) Kouluttajien arviointi - D: Joustavuus Erinomainen (12) 44,44% Hyvä (15) 55,56% Tyydyttävä 0,0 Välttävä 0,0 Huono 0,0 Yhteensä (27)

24 Liite 5: Itä-Häme lehdessä Marraskuussa 2013 julkaistu mainos osuuskuntavalmennuksen avoimesta infosta 24

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

Helena Pesonen. Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen

Helena Pesonen. Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 14 Helena Pesonen Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen Om a l l e y r i t

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot