Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin talousarvio lyhyesti"

Transkriptio

1 Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN KOMISSIO

2 Mihin EU:n rahat käytetään? EU:n vuotuisen talousarvion loppusumma on noin 1 prosentti EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta varallisuudesta eli noin 244 euroa kansalaista kohti. Varat käytetään kansalaisten elämänlaadun parantamiseen. Opiskelijoiden kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta lähteä ulkomaille opiskelemaan. EU:n varoilla helpotetaan pienyritysten pääsyä suurille markkinoille ja taataan niille tasa-arvoisempi toimintaympäristö. Niillä lisätään tutkijoiden mahdollisuuksia päästä kehittelemään ideoitaan ja luodaan työttömille työnhakijoille uusia kouluttautumismahdollisuuksia. Hyödymme kaikki välittömästi tai välillisesti monista EU:n talousarviosta rahoitetuista hankkeista, joiden ansiosta saamme nauttia muun muassa puhtaammista uimarannoista, terveellisemmästä ruoasta ja parempikuntoisista teistä sekä perusoikeuksien turvasta. EU:n talousarviosta rahoitettavat toiminnot ja hankkeet perustuvat EU:n kulloinkin asettamiin prioriteetteihin. Ne ryhmitellään kuuteen laajaan menoluokkaan (joita kutsutaan otsakkeiksi) sekä 31 toimintalohkoon. EU:n talousarviosta rahoitetaan toimintoja ja hankkeita sellaisilla aloilla, joilla EU-maat ovat sopineet toimivansa unionin tasolla. Yhdistämällä voimavarat saadaan parempia tuloksia halvemmalla. On kuitenkin myös sellaisia aloja, joista EU-maat ovat päättäneet, että unionin laajuista toimintaa ei tarvita. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja eläketurva, terveydenhuolto sekä koulutus, jotka rahoitetaan jäsenvaltioiden, alueiden tai kuntien budjettivaroista. Niin sanotun toissijaisuusperiaatteen noudattamisella varmistetaan, että unioni toimii ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 44,6 % Kilpailukyky ja koheesio 42,5 % Luonnonvarat: maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö ja kalastus 1,3 % Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 5,7 % EU maailmanlaajuisena toimijana 5,9 % Hallinto ja muut menot % EU:n menoista ( )

3 hittävässä ja sitä jakelevassa yrityksessä. Samalla se parantaa kuluttajansuojaa. Pitkäaikainen talouskasvu edellyttää kuitenkin myös EU:n kasvupotentiaalin hyödyntämistä ja lisäämistä. Tästä painopistealueesta käytetään nimitystä koheesio, jolla tarkoitetaan erityisesti muita köyhempien alueiden auttamista uudistamaan taloutensa, jotta ne menestyisivät maailmanlaajuisessa kilpailussa. Innovaatiot ja osaamistalous tarjoavat ennennäkemättömän tilaisuuden käynnistää talouskasvu näillä alueilla. EU pyrkii edistämään koheesiota erityisesti kehittämällä tällaisten alueiden infrastruktuuria ja auttamalla niitä kouluttamaan työvoimaansa sekä ottamaan käyttöön uusinta teknologiaa. EU:n talousarviosta tuetaan myös talous- ja sosiaalialan yhteistyötä yli alueiden ja valtioiden rajojen. EU:n toiminta merkitsee usein kokemusten ja taitotiedon vaihtoa, mistä voi olla erityisen paljon hyötyä köyhemmille alueille. Kasvu ja työllisyys EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet keskittyä jaksolla yhteistyössään ja EU:n varojen käytössä talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseen. Kestävä kehitys on nyt unionin toiminnan keskeisiä painopistealueita. EU:n talouden kilpailukykyä on lisättävä ja vähemmän kehittyneiden alueiden on saatava muiden etumatka kiinni. Kilpailukykyisempi talous edellyttää lisäpanostusta tutkimukseen ja koulutukseen, liikenne- ja energiaverkkojen laajentamista ja työolojen parantamista. Kaikki nämä tavoitteet on pyrittävä toteuttamaan samanaikaisesti. Esimerkiksi jossakin tutkimuslaboratoriossa keksittyä yksinkertaista ideaa voidaan hyödyntää eri puolilla EU:ta toimivissa pienyrityksissä, markkinoida EU:n laajuisesti ja samalla täysin turvata kuluttajien oikeudet. Näin yksinkertaisen idean rahoittaminen luo uusia työpaikkoja tutkimuksen alalla sekä tuotteen ke- Luonnonvarat Koska maantieteelliset olot ja ilmasto ovat eri EU-maissa hyvin erilaiset, ne pystyvät tuottamaan laajan valikoiman erilaisia maataloustuotteita, joita kuluttajat voivat hankkia edulliseen hintaan. EU:n maatalousalan toiminnalla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin maataloustuottajien on täytettävä kuluttajien tarpeet muun muassa varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita. Toiseksi tuotantopuolella maatalousyhteisöjen olisi pystyttävä suunnittelemaan ja mukauttamaan tuotantoaan kysyntää vastaavaksi ja varmistamaan samalla, että ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. 3

4 Lisäksi luonnonvarojen hyvä hoito ja suojelu edellyttävät välittömiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä, maaseudun elinkeinoelämän rakenneuudistusta ja monipuolistamista sekä kestävää kalastusta. Valitettavasti eläintautien, öljyvuotojen ja ilman saastumisen vaikutukset eivät pysähdy valtioiden rajoille. Näiden uhkien torjumiseksi tarvitaan laajamittaisia toimia monilla eri aloilla ja monissa eri maissa. Perusvapaudet, turvallisuus ja oikeus Terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunta on paljon tehokkaampaa silloin, kun EU-maat vaihtavat tietoja ja toimivat yhteistyössä. EU:n tavoitteina ovat unioniin suuntautuvien muuttovirtojen tehokas hallinta, tiivis yhteistyö rikos- ja oikeusasioissa sekä oikeusvaltioon perustuva turvallinen yhteiskunta. Eurooppalaisuuden peruspilarit: keskustelu, kuunteleminen ja kulttuuri EU:n väkiluku on noin 500 miljoonaa. EU:ssa puhutaan lukuisia eri kieliä, ja eri maiden kulttuuritausta on hyvin erilainen. Tämä on Euroopan unionin ainutlaatuinen rikkaus: yhteisiin arvoihin perustuva kulttuurin monimuotoisuus. EU käyttää varojaan tämän rikkaan kulttuuriperinnön edistämiseksi ja suojelemiseksi. Samalla se kannustaa kansalaisiaan osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi se edistää kansanterveyttä ja kuluttajansuojaa. Vuonna 1987 aloitettu Erasmus-ohjelma on tähän mennessä tarjonnut jo yli 2 miljoonalle eurooppalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa osan korkeakouluopinnoistaan toisessa EU maassa. 4

5 Humanitaarisen avun pääosasto toimitti Thaimaahan elintarvikeapua ja saniteettihuoltojärjestelmiä yli :lle Myanmarista tulleelle pakolaiselle. Maailmanlaajuinen toimija EU:n talousarvion vaikutus ulottuu myös unionin ulkorajojen ulkopuolelle. Monille maille näkyvin tukimuoto on hätäapu, jota EU antaa niille luonnonkatastrofien jälkeen. Toiset saavat pitkäaikaista apua hyvinvoinnin, vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. EU:n pitkäaikaisen avun lisäksi 77 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kehitysmaata saa tukea Euroopan kehitysrahastosta (EKR) EU:n talousarvion ulkopuolelta. Kymmenes EKR kattaa vuodet , ja sen määrärahat ovat 22,7 miljardia euroa. EKR:sta myönnetään yleistä ja sektorikohtaista budjettitukea AKT-maille sekä rahoitusta, jolla tuetaan liikenteeseen, infrastruktuuriin, demokraattiseen hallintoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä terveyteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita. Hallintomenot Hallintomenot kattavat kaikkien toimielinten (Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja tilintarkastustuomioistuin) henkilöstö- ja kiinteistömenot. Bangladeshissa riehunut Sidr-pyörremyrsky jätti kodittomaksi satojatuhansia ihmisiä. EU auttoi pyörremyrskyn uhreja antamalla yhteensä 6,5 miljoonan euron arvosta apua vesi- ja elintarvikehuoltoa sekä suojien rakentamista varten. 5

6 Mistä rahat tulevat? Euroopan unionin menot rahoitetaan niin sanotuista omista varoista. Jäsenvaltiot keräävät nämä lakisääteisesti unionille kuuluvat varat ja siirtävät ne EU:n käyttöön. Omia varoja on kolmea lajia (määristä tässä annetut esimerkit perustuvat vuotta 2010 koskeviin tuloarvioihin): % kaikista tuloista Mistä rahat tulevat? % Perinteiset omat varat (arvio) 38 % 12 % 11 % 40 % 76 % 5 % Alv-varat BKTL-varat Muut tulot EU:n talousarvion omat varat 1 % Perinteiset omat varat koostuvat pääasiassa tullimaksuista, joita kannetaan unionin ulkopuolisista maista tuoduista tuotteista. Niistä kertyy noin 12 prosenttia kokonaistuloista. Arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla yhdenmukaista verokantaa kunkin jäsenvaltion alv-tuloihin. Arvonlisäveroon perustuvien varojen osuus EU:n kokonaistuloista on 11 prosenttia. Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla kunkin jäsenvaltion BKTL:oon samaa prosenttiosuutta. Vaikka nämä varat oli alun perin tarkoitettu tasapainottavaksi tulonlähteeksi, suurin osa tuloista eli noin 76 prosenttia saadaan nykyään BKTL-varoista. Talousarvioon ohjataan muitakin tuloja, kuten EU:n henkilöstön palkastaan maksamat verot, EU:n ulkopuolisten maiden maksuosuudet osallistumisesta eräisiin EU:n ohjelmiin ja kilpailu- tai muuta lainsäädäntöä rikkoneille yrityksille määrätyt sakot. Nämä sekalaiset tulot ovat yhteensä noin yksi prosentti EU:n talousarviosta. Vuonna 2010 EU:n tulot ovat arvion mukaan noin 122,9 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden osuus EU:n talousarvion rahoittamisesta on suurin piirtein suhteessa niiden taloudelliseen vaurauteen. Saksan, Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuuksia laskettaessa sovelletaan kuitenkin eräitä mukautuksia (korjauksia), joilla supistetaan niiden muutoin liian suuriksi muodostuvia nettomaksuosuuksia. 6

7 EU:n talousarvion tuloja ja menoja rajoittavat Vastaavasti EU:n talousarviosta suunnataan varoja jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa oleville tuensaajille unionin päättämien painopisteiden mukaisesti. Kaikki jäsenvaltiot saavat varoja EU:n talousarviosta, joskin köyhemmät jäsenvaltiot saavat suhteessa enemmän varoja kuin rikkaat. Tämän taustalla on EU:n ohjelmien perustana oleva solidaarisuusperiaate, joka näkyy etenkin koheesiopolitiikassa. unionin perussopimukset, joiden mukaan EU:n talousarvio ei saa olla alijäämäinen, toisin sanoen tulojen on katettava kaikki menot menokatto, josta päättävät jäsenvaltioiden hallitukset ja parlamentit; tämä omien varojen enimmäismäärä, joka koskee EU:n talousarviosta suoritettavia maksuja, on tällä hetkellä 1,24 prosenttia EU:n bruttokansantulosta (BKTL) eli noin 293 euroa EU:n kansalaista kohti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisesti sopima monivuotinen rahoituskehys, jossa määrätään, miten EU:n talousarvion eri menoluokkiin kuuluvat menot voivat tietyllä ajanjaksolla kehittyä neuvoston ja parlamentin antama varainhoitoasetus, jossa säädetään talousarvion laatimisesta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä tilintarkastuksesta. 7

8 Miten talousarviosta päätetään? Komissiolla, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kullakin oma roolinsa talousarviosta päätettäessä. Lissabonin sopimuksen mukaan talousarviomenettely alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Ensimmäisessä vaiheessa neuvosto hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen saatuaan ensin Euroopan parlamentilta tämän jäsenten enemmistön hyväksynnän. Vähintään viiden vuoden jaksoksi laadittavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetaan kunkin otsakkeen menoille vuotuinen yläraja, jota talousarvioon otetut menot eivät saa ylittää. Rahoituskehyksellä varmistetaan näin se, että menot voidaan suunnitella pitkällä aikavälillä ja että talousarviossa on joustavuutta. Uusin monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet TIETOISKU EU:n talousarviosta päätetään demokraattisesti kaikissa vaiheissa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuisen talousarvion. Yleensä EU:n toimintaa ei voida toteuttaa, ellei asiasta ole annettu säädöstä. Tällaista säädöstä kutsutaan toiminnan oikeusperustaksi. Säädösehdotukset antaa komissio, ja ne hyväksyy yhteisön lainsäätäjä eli neuvosto joko yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tai yksin. Komissaari Janusz Lewandowski selostamassa talousarvioasioita lehdistötilaisuudessa 8

9 Käsittely parlamentissa Parlamentilla on 42 päivää aikaa joko hyväksyä talousarvio lokakuussa pidettävässä ensimmäisessä käsittelyssä tai toimittaa talousarvioesitykseen tekemänsä tarkistukset neuvostolle. Neuvosto voi hyväksyä tarkistetun talousarvioesityksen 10 päivän kuluessa. Sovittelukomitea Jos neuvosto ei hyväksy parlamentin tekemiä tarkistuksia, kutsutaan koolle sovittelukomitea, joka muodostuu neuvoston jäsenistä tai heidän edustajistaan sekä vastaavasta määrästä Euroopan parlamentin edustajia. Komitean tehtävänä on päästä sopimukseen yhteisestä tekstistä 21 päivän kuluessa. Komission talousarvioesitys Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Kaikki EU:n toimielimet ja muut elimet laativat omat arvionsa talousarvioesitystä varten omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti ennen heinäkuun 1. päivää. Komissio laatii näiden arvioiden pohjalta vuotuisen talousarvioesityksen, joka toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille viimeistään 1. syyskuuta. Käytännössä komissio pyrkii tekemään talousarvioesityksen ennen huhtikuun loppua tai toukokuun alkua. Kun sovittelukomiteassa on marraskuun alkupuolella päästy sopimukseen yhteisestä tekstistä, neuvostolla ja parlamentilla on 14 päivää aikaa hyväksyä tai hylätä kyseinen teksti. Parlamentti voi hyväksyä talousarvion siinäkin tapauksessa, että neuvosto hylkää yhteisen tekstin. Jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto hylkäävät yhteisen tekstin tai jos jompikumpi näistä toimielimistä hylkää yhteisen tekstin ja toinen ei ole tehnyt ratkaisuaan, komissio tekee uuden talousarvioesityksen. Talousarvion käsittely neuvostossa Neuvosto vahvistaa talousarvioesitystä koskevan kantansa, joka sisältää myös mahdolliset tarkistukset, ja ilmoittaa sen Euroopan parlamentille viimeistään 1. lokakuuta. Neuvosto ilmoittaa parlamentille samalla myös kannan vahvistamisen taustalla olevista perusteista. Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ( ) 9

10 Jos talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkuun mennessä lopullisesti hyväksytty, menot katetaan kuukausittain siten, että kunakin kuukautena käytetään enintään yksi kahdestoistaosa edellisen varainhoitovuoden talousarviomäärärahoista. Samanlaisia menettelyjä noudatetaan hyväksyttäessä oikaisukirjelmiä, joilla muutetaan talousarvioesitystä (kun ennen talousarvion vahvistamista saadaan uusia tietoja), ja lisätalousarvioita (kun talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenee väistämättömiä, poikkeuksellisia tai odottamattomia olosuhteita). Talousarviomenettely Komissio Neuvosto Parlamentti KYLLÄ äänten enemmistö Talousarvioesitys Talousarvioesityksen käsittely tarkistukset Tarkistusten käsittely EI jäsenten enemmistö 1. syyskuuta 1. lokakuuta 13. marraskuuta (42 päivää) Aikataulu Talousarvio hyväksytään Neuvosto hyväksyy parlamentin tarkistukset 10 päivän kuluessa Sovittelukomitea (*) Toisin sanoen parlamentti hyväksyy yhteisen tekstin, minkä jälkeen se 14 päivän kuluessa siitä, kun neuvosto on hylännyt kyseisen tekstin, päättää (jäsentensä enemmistöllä tai 3/5:n ääntenenemmistöllä) vahvistaa kaikki ensimmäisessä käsittelyssä tekemänsä tarkistukset tai osan niistä. Parlamentti ja neuvosto Parlamentti ja neuvosto hyväksyvät (tai eivät tee ratkaisua) KYLLÄ 14 päivän kuluessa Neuvosto hylkää, ja lopullisen päätöksen tekee parlamentti (*) Talousarvio hyväksytään Yhteinen teksti Neuvosto hyväksyy, mutta parlamentti hylkää Sekä neuvosto että parlamentti hylkäävät Talousarvioesitys hylätään EI 14 päivän kuluessa Komissio tekee uuden talousarvioesityksen 13. marraskuuta 4. joulukuuta (21 päivää) 18. joulukuuta (14 päivää) 10

11 Miten varoja käytetään ja valvotaan? Vastuu talousarvion toteuttamisesta Lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta on Euroopan komissiolla. Käytännössä valtaosa yhteisön talousarviosta (noin 76 prosenttia määrärahoista) toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tällöin menoja hallinnoivat komission sijasta jäsenvaltioiden viranomaiset. Kattavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan, että näitä varoja hallinnoidaan asianmukaisesti ja voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Ydinajatus Varoja on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että varoja hallinnoivien on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä puolestaan edellyttää sääntöjen tiukkaa noudattamista sekä säännöllisiä arviointeja, joilla varmistetaan, että sääntöjä on noudatettu. Kuka EU-varoja hoitaa? (% EU:n varoista) % Komission on perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat siitä riippumatta, onko kyse virheestä, sääntöjenvastaisesta maksusta tai petoksesta. Jäsenvaltiot ovat komission tavoin vastuussa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta. Ne tekevät tässä tarkoituksessa yhteistyötä komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin kanssa. OLAFin tehtävänä on tutkia petostapauksia ja auttaa kehittämään EU:n lainsäädäntöä sellaiseksi, ettei se mahdollista petoksia % Toimintoperusteinen budjetointi 0 Komissio Komissio ja jäsenvaltiot 1 % EU:n ulkopuoliset maat 1 % Komissio sekä kansainväliset ja muut yhteistyökumppanit EU:n talousarvio on jaettu 31 toimintalohkoon. Jaottelu lisää talousarvion läpinäkyvyyttä, sillä sen ansiosta saadaan selkeä kuva EU:n toiminnasta sekä siitä, miten paljon varoja kuhunkin alaan käytetään ja miten paljon henkilöstöä kunkin alan parissa työskentelee. Jokainen 11

12 toimintalohko on jaettu osiin, jotka vastaavat yksittäisiä toimintalohkosta rahoitettavia toimintoja. Näin saadaan kuva kulloisistakin kokonaiskustannuksista sekä rahoituksen että henkilöstöresurssien osalta (esimerkiksi metsiensuojelun rahoitus kuuluu ympäristön toimintalohkoon). Tällaista talousarvion laadintatapaa kutsutaan toimintoperusteiseksi budjetoinniksi. Menoihin sovellettavat säännöt Tärkeimmät EU:n menoihin liittyvät säännöt sisältyvät varainhoitoasetukseen, jonka soveltamisesta on annettu yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. Kaikkien käynnistettyjen ohjelmien on muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta perustuttava erilliseen säädökseen tai muuhun oikeusperustaan, jotta ohjelmalle voitaisiin osoittaa varoja. Oikeusperustassa määritellään kulloisenkin toiminnan tavoitteet ja kustannukset ja siinä vahvistetaan usein myös monivuotinen menokehys. Hallinto, tarkastukset ja sisäinen valvonta Komissiossa ohjelmien ja toimintojen hallinnoinnista vastaa toiminta-aloittain muodostettujen osastojen (joita kutsutaan pääosastoiksi) henkilöstö, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioissa olevien virkamiesten kanssa. Kussakin komission osastossa on tulojen ja menojen hyväksyjä (joksi yleensä nimetään osaston pääjohtaja), joka kantaa täyden ja lopullisen vastuun oman vastuualueensa toiminnasta, vaikka koko EU:n henkilöstöllä luonnollisestikin on virkansa mukainen ja taloudellinen vastuu toimistaan. 12

13 Sisäisiä tarkastuksia tuetaan monin tavoin, joihin kuuluvat tarkastuksia koskevat selkeät säännöt, johdon toteuttamat ennakko- ja jälkitarkastukset, riskinarviointiin perustuvat riippumattomat sisäiset tarkastukset sekä säännöllinen toiminnasta tiedottaminen komissaareille. Kaikki komission osastot ovat vuodesta 2002 antaneet komissaareille vuosittain toimintakertomuksen, jossa ne tarkastelevat vuoden aikana saavutettuja tuloksia ja ehdottavat toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Näistä kertomuksista laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan parlamentille ja neuvostolle. Tämä yhteenveto on nykyisin yksi niistä asiakirjoista, joita tilintarkastustuomioistuin käyttää perustana laatiessaan vuotuista tarkastuslausumaansa EU:n varainhoidosta. Miten komissio suorittaa maksut? Komissiolla on pankkitilejä jäsenvaltioiden valtionkassoissa, keskuspankeissa ja liikepankeissa, ja se osallistuu SWIFTin (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) toimintaan. Kaikki maksuohjeet ja muut asiaan liittyvät viestit lähetetään sähköisessä muodossa salattuina ja koodatulla aidonnusavaimella varustettuina. Komissio on yhteydessä yli ulkopuoliseen tahoon. Suurin osa näistä on avustusten saajia sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajia. Maksujen hoitamisessa komissio käyttää kutakin osapuolta (joka voi olla yksityishenkilö tai yritys) varten muodostettua oikeushenkilötiedostoa. Oikeushenkilötiedosto on aina hyväksyttävä ja vahvistettava ennen maksun suorittamista. Kuva: ESA / J. Huart Unioni seuraa tukemiaan maataloustoimintoja kaukokartoituksen avulla (Monitoring Agriculture through Remote Sensing MARS-hanke). 13

14 Miten varoista vastataan ja kenelle? EU:n kaksiosainen kirjanpito- ja raportointijärjestelmä EU:n kirjanpito muodostuu talousarviokirjanpidosta (joka antaa tarkan kuvan talousarvion toteuttamisesta) ja liikekirjanpidosta (jonka perusteella laaditaan tase ja taloudellinen tulos). Ydinajatus EU laatii vuosittain tilinpäätöksen, joka toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle ulkoista tarkastusta varten. Lopullisen lausuman vastuuvapauden myöntämisestä antaa parlamentti, joka ottaa huomioon neuvoston antamat suositukset. Talousarviokirjanpidossa noudatetaan mukautettua maksuperusteisen kirjanpidon periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumat (menot ja tulot) kirjataan vasta sitten, kun maksu suoritetaan tai vastaanotetaan. Liikekirjanpitoon (pääkirjaan) kirjataan kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta noudattaen kaikki varainhoitovuoden tulot ja menot. Liikekirjanpidon perusteella laaditaan taloudellinen tulos sekä varat ja velat sisältävä tase, joka antaa kokonaiskuvan EU:n taloudellisesta asemasta kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Raportointi talousarvion toteuttamisesta Tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Manuel da Silva Caldeira ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso Komissio julkaisee talousarvion toteuttamista koskevat tiedot kuukausittain verkkosivustollaan. Näistä tiedoista käy ilmi, miten varoja todellisuudessa käytetään. Tiedot esitetään talousarvion luvuittain ja toimintalohkoittain. Eri toimintalohkoista vastaavat komission osastot seuraavat talousarvion toteuttamista myös viikoittain. Vuosittain laaditaan lisäksi arviointikertomus, jossa esitetään katsaus vuoden aikana tehtyjen arviointien tuloksista ja suunnitelluista jatkotoimista. 14

15 Komissio julkaisee myös Euroopan unionin tilinpäätöksen, joka sisältää kokonaisselvityksen talousarvion toteuttamisesta sekä yhteisöjen taseen. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan julkisen sektorin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) ja siinä konsolidoidaan EU:n kaikkien toimielinten ja useimpien erillisvirastojen tilinpäätökset. Kun tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut alustavan tilinpäätöksen, komissio hyväksyy lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen tämän jälkeen vastuuvapauden myöntäville viranomaisille eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio otti kirjanpidon uudistushankkeessaan ratkaisevan askeleen 1. tammikuuta 2005 siirtyessään maksuperusteisesta suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä (eikä vasta maksun suoritushetkellä), joten se antaa kattavan kuvan EU:n varoista ja veloista. Tämän vuoksi päättäjillä, talousarvion valvonnasta vastaavilla tahoilla, EU:n varoja hallinnoivilla tahoilla sekä EU:n kansalaisilla on nyt käytössään entistä tarkempaa tietoa EU:n taloudesta. Tällainen tieto on välttämätöntä, jotta julkisia varoja voitaisiin hallinnoida ja valvoa tehokkaasti. Ulkoinen tarkastus EU:n tilinpäätöksen ja varainhoidon tarkastaminen perustuu säännöllisten sisäisten tarkastusten lisäksi tilintarkastustuomioistuimen toimittamaan riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen. Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosittain kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. Tämän kertomuksen lisäksi se antaa tarkastuslausuman, jossa se esittää näkemyksensä tilien luotettavuudesta (eli siitä, onko kirjanpito ollut asianmukaista) Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta. tilien perustana olevien toimien (eli saatujen tulojen ja suoritettujen maksujen) laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Vastuu Euroopan parlamentille Sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on julkaistu ja tilinpäätös on valmis, neuvosto laatii parlamentille asiaa koskevat suositukset. Parlamentti päättää näiden suositusten perusteella, myöntääkö se komissiolle vastuuvapauden kyseisen varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisesta. Jos parlamentti katsoo, että komissio on toteuttanut EU:n talousarvion asianmukaisesti, se myöntää komissiolle vastuuvapauden. Vastuuvapautta myöntäessään parlamentti suosittaa usein jatkotoimia, jotka komission olisi toteutettava. Komissio puolestaan selvittää, millaisia toimenpiteitä se voisi toteuttaa, ja ilmoittaa niistä parlamentille ja neuvostolle. 15

16 Lisätietoa EU:n talousarviosta ja rahoitussuunnittelusta: EU:n talousarvio: (englanniksi, ranskaksi ja saksaksi) KV FI-C Budjettipääosasto: Janusz Lewandowski, talousarviosta ja rahoituksen suunnittelusta vastaava komissaari: Palautetta esitteestä voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kuvat: Corbis, kansi ja sivut 3, 9; Ingram publishing, sivu 3; Euroopan unioni, sivut 4, 5 (ECHO / Antoine Lemasson; ECHO / Claire Barrault), 8, 10, 12, 13, 14, 15; GettyImage, sivu 7; ESA / J. Huart, sivu 9. Lisätietoja Euroopan unionista on saatavissa internetistä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2010 ISBN doi: /45081 Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Luxembourg Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla)

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 9.5.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 115/181 II OSASTO VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 1. Kaikki unionin tulot ja menot arvioidaan kutakin varainhoitovuotta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EU:n varainhoidon valvojat

EU:n varainhoidon valvojat FI EU:n varainhoidon valvojat EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN Tarkastamme EU:n varoja ympäri maailmaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1977 perustettu EU:n toimielin, joka sijaitsee Luxemburgissa.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08)

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) C 449/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) JOHDANTO 1. Yhteisön kasvilajikevirasto

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37)

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) C 449/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) JOHDANTO 1. Euroopan poliisivirasto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15)

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) C 449/82 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) JOHDANTO 1. Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ECA/08/23 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VITOR CALDEIRAN PUHE VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/193 KERTOMUS Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus (2016/C

Lisätiedot

sekä Eurojust-yksikön vastaus

sekä Eurojust-yksikön vastaus Kertomus Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22)

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/123 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot