RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007"

Transkriptio

1 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) W W W. R A K E. F I

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 14. TILIKAUDELTA Rake Yhtiöitten liikevaihto nousi päättyneellä tilikaudella voimakkaasti (+75%) saavuttaen 13,9 M (v. 26: 7,96 M ). Liikevaihdon kasvu selittyy suurelta osin osakkuusyhtiö Lifestyle Hotels Finland Oy:n siirtymisellä alkaen Rake-konsernin 1%:sesti omistamaksi tytäryhtiöksi. Myös kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Rake Real Estate Oy sekä maahantuontiliiketoimintaa harjoittava Labnet Oy kasvattivat liikevaihtoaan. Rake Yhtiöitten liikevoitto kasvoi 1,67 M :on (v. 26: 1,36 M ) ja tilikauden tulos nousi euroon (v. 26: 662.2). Konsernitaseen loppusumma oli 54,9 M (v. 26: 47,4 M ). KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKATUMINEN TOIMIALOITTAIN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT Maahantuontiliiketoiminta 35,9 % Kiinteistöliiketoiminta 18,5 % Hotellitoiminta 45,6 % 3 12/5 12/6 12/7 (1 kk) 3 TASEEN LOPPUSUMMA, MILJ. OMAVARAISUUSASTE, % ,8 47,4 54, ,3 54,4 47, /5 12/6 12/7 (1 kk) 12/5 12/6 12/7 (1 kk) Rake Oy Tilinpäätös

3 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE Rake Yhtiöitten kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real Estate Oy:n muodostamaan alakonserniin. Tavoitteena on kasvattaa kiinteistöjen arvoa laadukkaalla kiinteistönhoidolla, tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja kiinteistöjen jatkuvalla kehittämisellä. Näin varmistetaan Rake-Talon ja sen ympäristön pysyvä kilpailukyky ja kiinnostavuus yritysten sijoittautumiskohteena. Vaikka tilikauden 27 aikana alkanut rahamarkkinoiden kriisi vaikutti yleisesti kiinteistöjen hintoja alentavasti, voitiin toteutuneiden kiinteistökauppojen perusteella kuitenkin arvioida, että Helsingin ydinkeskustassa sekä muilla Helsingin parhailla paikoilla sijaitsevien kiinteistöjen arvot säilyivät toistaiseksi kevään 27 hintatasoilla. Myös vuokrauskysyntä Helsingin toimistomarkkinoilla oli hyvä. Vuoden 27 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimistotilojen vajaakäyttö hieman nousi pääkaupunkiseudulla edellisvuodesta johtuen voimakkaasta uudistuotannosta sekä vanhemman kiinteistökannan tyhjenemisestä keskustan ulkopuolella. Toimistovuokratasojen n. 4,5%:n nousu keskittyikin pääasiassa ydinkeskustan laadukkaisiin tiloihin. Liiketilojen vajaakäyttö oli edelleen alhainen ja liiketilojen markkinavuokrissa oli lievää nousua. Tilikauden aikana solmittiin Rake-Talossa useita uusia toimistovuokrasopimuksia ja yksi uusi myymälätilan vuokrasopimus. Bulevardi 6:n suurimman vuokralaisen sopimusta pidennettiin päättymään vuoden 29 loppupuolelle. Tilikauden päättymisen jälkeen on myös useita muita vuokrasopimuksia Bulevardi 6:ssa pidennetty päättymään vuoden 29 lopussa. Raken omistamista tiloista Bulevardi 2 4:ssä ja Bulevardi 6:ssa oli tilikauden päättyessä vuokraamatta n. 2,6 % (9,5%). Tilikauden aikana Rake-Talon toimisto-osassa toteutettiin ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus, joten koko kiinteistö on nyt liitettynä kaukojäähdytyksen piiriin. Bulevardi 6 Oy:n kiinteistön peruskorjausremonttia on ryhdytty alustavasti suunnittelemaan vuodelle 21. Rake Real Estate Oy kasvatti omistusosuuttaan Bulevardi 6 Oy:ssä ostamalla kolme toimistohuoneistoa tammikuussa 27 ja lunastamalla yhden toimistohuoneiston joulukuussa 27. Näitten kauppojen seurauksena Rake Real Estate Oy:n omistusosuus Bulevardi 6 Oy:ssä on noussut 84 %:iin ja omistuksen kokonaispinta-ala yli 3.6 neliöön. Rake Real Estate-konsernin liikevaihto nousi euroon (3.554.). Tuloksen tappiollisuus johtuu Rake- Talon peruskorjausremontin ja Bulevardi 6 Oy:n osakkeitten oston myötä kasvaneista poistoista ja rahoituskuluista. Yhtiön rahoitustulos oli positiivinen. Rake-konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa oli euroa ( ). Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät kiinteistöliiketoiminnassa: Suurimpien vuokralaisten vuokranmaksukyvyn heikkeneminen, vuokraustoiminnan onnistumiseen liittyvät riskit sekä korkotason nousu voivat vaikuttaa Rake Real Estate Oy:n tulokseen heikentävästi. Riskejä on pyritty pienentämään vuokralaiskannan laajentamisella, vuokravakuusjärjestelyillä sekä toisaalta lainakannan korkosuojauksilla. KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT MAAHANTUONTILIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT /5 12/6 12/7 (1 kk) 12/5 12/6 12/7 (1 kk) Rake Oy Tilinpäätös

4 MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA LABNET OY Labnet Oy palvelee kattavasti asiakaskuntaansa teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa sekä tarjoaa elintarviketeollisuudessa toimiville asiakkailleen Suomessa ja Virossa korkealaatuisia, maailman johtavien valmistajien tuottamia lisäaineita. Tilikaudella 27 lisäaineosaston myynti kasvoi yli 2%:lla edelliseen vuoteen verrattuna, laboratorio-osaston liikevaihdon kasvu oli maltillisempaa. Uusina päämiehinä Labnet lanseerasi markkinoille molekyylibiologian ja laboratoriolaitteitten valmistajien tuotteita. Lisäaineitten myynnin kasvu puolestaan selittyi tärkeimpien päämiesten markkinaosuuksien menestyksekkäällä kasvattamisella ja lisäaineitten hintojen nousevalla kehityksellä. Labnet Oy:n liikevaihto ylitti 5 M :n rajan (v. 26: 4,3 M ) ja tulos oli voitollinen. Tilikauden päättymisen jälkeen Labnet Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Maija-Liisa Varis jäi eläkkeelle ja hänen seuraajanaan toimitusjohtajana aloitti Leena Kontola-Kuusisto. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät maahantuontiliiketoiminnassa: Maahantuontiliiketoiminnassa tunnistettuja riskejä ovat suurimpien päämiesten menetykset, sisäisten prosessien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat tuoteturvallisuusriskit sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen liittyvät riskit. Riskien toteutumisen vaikutuksia Labnet Oy:n tulokseen on pyritty pienentämään laajentamalla päämieskantaa, tuotteitten seurantajärjestelmillä sekä erilaisin vakuutusjärjestelyin. HOTELLI- JA RAVINTOLALIIKETOIMINTA LIFESTYLE HOTELS FINLAND OY Hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavasta Lifestyle Hotels Finland Oy:stä muodostui henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna Rake-konsernin suurin tytäryhtiö allekirjoitetun osakekaupan seurauksena. Lifestyle Hotels Finland Oy:n liikevaihto tilikaudella 27 oli 8,4 M (v. 26: 8,5 M ), josta konsernin omistusajalle kirjautui 6,4 M. Edelliseen vuoteen verrattuna hotelliliikevaihto kasvoi voimakkaasti, ravintolaliikevaihdon alentuessa. Hotellin liikevaihdon kasvua selittää erityisesti hotellin käyttöasteen nousu. Ravintolaliikevaihdon aleneminen puolestaan johtuu osin ravintola Filmitähden vuokraamisesta lokakuusta 27 alkaen konsernin ulkopuoliselle ravintolayrittäjälle. Huolimatta liikevaihdon hienoisesta alentumisesta yhtiön tulos parani oleellisesti edellisen vuoden tasosta. Voimakkaitten säästö- ja tehostamistoimenpiteitten, ravintolakonseptien muutosten sekä liikevaihdon rakenteen kehityksen johdosta Lifestyle Hotels Finland Oy:n toisena täytenä toimintavuotena käyttökate ja rahoitustulos muodostuivat jo positiiviseksi, vaikka tulos jäikin vielä tappiolliseksi. Tärkeänä osana tehostamistoimenpiteitä saatiin marraskuun alussa päätökseen hotellin kirjanpidon ja taloushallinnon integrointi osaksi Rake-konsernin taloushallintoa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa: Tunnistettuja riskejä ovat hotellin suurimpien yritysasiakkaitten menetykset, sisäisten prosessien tai tietojärjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä avainhenkilöitten ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät riskit. Riskien toteutumisen vaikutuksia Lifestyle Hotels Finland Oy:n tulokseen on pyritty pienentämään laajentamalla yritysasiakaskantaa, henkilökunnan koulutuksella ja tietojärjestelmien varajärjestelmillä. Rake Oy Tilinpäätös

5 KONSERNIRAKENNE JA EMOYHTIÖN RAKE OY:N TOIMINTA; Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy. Rake-konserni muodostuu emoyhtiöstä, konsernin 1%:sti omistamista tytäryhtiöistä Labnet Oy:stä, Lifestyle Hotels Finland Oy:stä ja Rake Real Estate Oy:stä sekä ei-operatiivisista yhtiöistä, joitten osakekannan konserni omistaa kokonaisuudessaan. Emoyhtiön tehtävänä on luoda edellytykset tytäryhtiöittensä kasvulle ja arvonnousulle pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Emoyhtiö tarjoaa myös keskitetyt taloushallintopalvelut tytäryhtiöille. Konsernin tunnistettuja operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai tietojärjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit, ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen liittyvät riskit. HENKILÖSTÖ Katsauskauden aikana Rake-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli vuoden 26 vastaavaan kauteen verrattuna 78 (17) henkilöä, joista emoyhtiö Rake Oy:n palveluksessa oli 6 (7) henkilöä ja tytäryhtiöitten palveluksessa 72. RAHOITUS Konsernin rahoitustulos oli 2,18 M (v. 26: 1,39 M ) euroa positiivinen. Tilikauden päättyessä konsernin ulkoiset korolliset velat olivat nousseet 25,96 M :on (v. 26: 2,2 M ) ja omavaraisuusaste oli alentunut 47,8 %:iin (54,4%). Rake Yhtiöitten rahoituspolitiikan tavoitteena on rahoituksen riittävyyden ja likviditeetin turvaaminen kustannustehokkaasti kaikkina aikoina sekä rahoitusriskien hallinta. Rake Oy:n hallitus hyväksyy rahoituspolitiikan pääperiaatteet ja oleelliset muutokset siihen. Rahoitukseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät: Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski. Rakessa jälleenrahoitusriskiä pienennetään pitkillä, eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velanottajana. Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä pienennetään erilaisilla korkosuojaussopimuksilla. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus tilikauden päättyessä oli 46 %. Lainat ovat Suomessa toimivilta, johtavilta rahalaitoksilta. Rake konsernin tunnuslukuja * Konsernin liikevaihto (1. EUR) Konsernin liikevaihdon muutos 74,9 % 43,5 % -26,7 % Konsernin liikevoitto (1. EUR) Liikevoitto-% 12, % 17,1 % 11, % Konsernin tilikauden tulos (1. EUR) Konsernitaseen loppusumma (1. EUR) Konsernin omavaraisuusaste 47,8 % 54,4 % 53,3 % Current ratio,68 1,23 2,61 Konsernitulos/osake EUR 15,75 12,84 3,63 Osinko/osake EUR 7,** 7, 7, *Tilikausi 25 1 kk pituinen ** Hallituksen esitys Rake Oy Tilinpäätös

6 NÄKYMÄT VUODELLE 28 Rake Real Estate Oy:n vuokratuottojen ennakoidaan jatkavan kasvuaan johtuen vuonna 27 solmituista uusista vuokrasopimuksista. Tilikaudelle 28 ei ole suunnitteilla merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Rake-Talon peruskorjauksen ja Bulevardi 6 Oy:n osakehankintojen myötä kasvaneet poistot ja rahoituskulut rasittavat kuitenkin yhtiön tulosta. Tilikaudella 28 Labnet Oy:n sisäisiä prosesseja tullaan tehostamaan. Tavoitteena on myös edelleen monipuolistaa tuotetarjontaa sekä kasvattaa liikevaihtoa. Tärkeää on samalla huolehtia asiantuntevan osaamisen ylläpitämisestä. Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantumista. Hotelli Klaus K:n fokus vuodelle 28 on kohottaa edelleen palvelutasoa ja varmistaa, että fyysinen tuote on ajantasalla hyvinkin kilpailluilla markkinoilla. Tilikaudella 27 toteutettujen tehostamis- ja säästötoimenpiteitten seurauksena Lifestyle Hotels Finland Oy:n vaikutuksen konsernin tulokseen arvioidaan olevan positiivinen. Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja kohonneet markkinakorot johtavat kohoaviin rahoituskustannuksiin tilikaudella 28. Konsernin omavaraisuusaste on kuitenkin korkea ja rahoitusasema vahva. Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä, merkittäviä vuoden 28 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä. JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Rake Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet: ekonomi Anneli Cederberg, hallituksen puheenjohtaja diplomi-insinööri Kari Inkinen oikeustieteen kandidaatti Antti Mäkinen MBA Maria Cederberg-Skvorc kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg Hallituksen jäsenistä kaksi ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Varajäsenet: Kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg Toimitusjohtaja Marc Skvorc Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KTM Ulla Nykky, KHT, ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ TILIKAUDELTA Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,7 euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,7 euroa. Yhtiöllä on osaketta ja 118 rekisteröityä osakasta. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan tilikauden 27 osinkona 7, euroa osaketta kohden eli yhteensä euroa, jolloin voittovarojen tilille jakokelpoiseen omaan pääomaan jätetään ,7 euroa. Hallitus toteaa, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön hallitus on osingonjakoehdotuksessaan ottanut huomioon taloudellisten tavoitteitten saavuttamisen vaatimat pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. Hallituksen arvion mukaan ehdotettu osingonjako ei tule vaarantamaan yhtiön maksuvalmiutta. Osinko maksetaan alkaen osinkolippua 8 vastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa. Rake Oy Tilinpäätös

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,36 Materiaalit ja palvelut Tavarat Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , , , , ,83 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut , , , , , , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniaktiivan poisto , , , , ,34 Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta , , , ,45 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , , , , , ,96 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,85 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,85 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta Tuloverot tilikaudelta Laskennallisen verovelan muutos -3, , , , , , ,15 TULOS , ,7 Rake Oy Tilinpäätös

8 KONSERNIN TASE V A S T A A V A a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot , 6 19, , , ,52 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut , , , , , , , , ,2 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Saamiset osakkuusyrityksiltä Muut saamiset 1 939, , , , , , , ,97 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat 85 95, , , ,81 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Siirtosaamiset , , ,27 1 9, ,38 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , ,15 Rahoitusarvopaperit ,72 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,29 Rake Oy Tilinpäätös

9 KONSERNIN TASE V A S T A T T A V A a Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,1 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset , , , ,54 Vieras pääoma pitkäaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka , , , , , ,33 Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat , , , , , , , , , , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,29 Rake Oy Tilinpäätös

10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT/-KULUT , , ,81 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,57 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,69 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista muilta Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille Korkokulut ja muu rahoituskulut muille , , , , , , , , , , , ,12 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,93 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Konserniavustukset tytäryhtiöiltä TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,93 Poistoeron muutos Tuloverot Aiemmilta tilikausilta Tilikaudelta , , , , ,1 TILIKAUDEN TULOS , ,83 Rake Oy Tilinpäätös

11 EMOYHTIÖN TASE V A S T A A V a a PYSYVÄT VASTAAVat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset , , , , ,27 1 9, ,48 Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset , , , , , , , ,65 Rahoitusarvopaperit , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 V A S T A T T A V a a Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto , , , , , ,58 Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , ,25 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , , , ,54 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat 12 81, , , , , , , , , , ,49 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,28 Rake Oy Tilinpäätös

12 RAHOITUSLASKELMA Konserni Emoyhtiö LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon, poistot Oikaisut liikevoittoon, konserniaktiivan poisto Oikaisut liikevoittoon, eläkevaraus Rahoitusnetto Satunnaiserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Sijoitusten tuotot INVESTOINTIEN KASSAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten saamisten muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingot Osakeanti Muut rahoituserät LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidien varojen muutos Rake Oy Tilinpäätös

13 TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET 1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emoyhtiön Rake Oy:n lisäksi kotimaiset osakeyhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. USA:n alakonserni on jätetty yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen sen vähäisen taloudellisen merkityksen takia, joka sillä on konsernista annettavien oikeiden ja riittävien tietojen kannalta. Rake Oy:n vastuut yhtiön veloista on kuitenkin esitetty tilinpäätöksen liitetietojen vastuusitoumuksissa. Rake Oy:n tytäryhtiön Labnet Oy:n ulkomainen osakkuusyritys Baltic Food Ingredients OÜ, BalFI on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä, kirjaamalla tytäryhtiöosakkeiden hankintameno hankintahetken omia pääomia vastaan. Eliminoitaessa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu Bulevardi 6 Oy:n osalta yhtiön kiinteistön rakennuksiin ja tonttiin ja muiden kotimaisten yhtiöiden osalta vapaista omista pääomista. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernin sisäisen rakennuskaupan vuoksi purettu arvonkorotus on palautettu ennalleen konsernitilinpäätöksessä. Suunnitelmapoistot on oikaistu vastaamaan konsernin omistusaikaa sisäisissä kaupoissa siirtyneiden rakennusten osalta. 2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Tilinpäätöksessä käytetään suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Ennen tehtyjen aineellisen käyttöomaisuuden hankintojen osalta on suunnitelman mukaiset poistot laskettu menojäännöksestä Poistoajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat kiinteistöjen koneet ja laitteet henkilöautot konttorikoneet, -kalusteet ja käsityökalut aineeton käyttöomaisuus 1 4 vuotta 1 15 vuotta 5 vuotta 3 8 vuotta 5 18 vuotta 3. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Tilitapahtumat on kirjattu päivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. 4. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. 5. KONSERNISSA KERTYNYT POISTOERO Konsernissa kertynyt poistoero on siirretty omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 6. VASTAISTEN ELÄKEKULUJEN KIRJAUS Vastaisista eläkekuluista on tilinpäätöksessä pakollinen varaus ,82 euroa, josta aiheutuvaa laskennallista verosaatavaa ei ole kirjattu. Eläkevarausta on purettu tilikauden aikana maksettujen eläkkeiden määrällä. Rake Oy Tilinpäätös

14 LIIKEVAIHDON JAKAUMA Konsernin liikevaihto maahantuonti kiinteistöliiketoiminta hotellitoiminta , , , , ,85 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,5 RAHOITUSARVOPAPERIT Rake Oy:n omistamat osakkeet on myyty tilikaudella. Myyntituotto on kirjattu muihin rahoitustuottohin ,72 SIJOITUKSET SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ Emoyhtiön sijoituksiin saman konsernin yrityksissä sisältyy sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) Emoyhtiön sijoituksiin saman konsernin yrityksissä sisältyy oman pääoman ehtoinen, OYL 12 luvun mukainen laina. Laina maksetaan takaisin sanotun lain mukaisin edellytyksin. Lainan vuotuinen korko on 6 prosenttia. Lainalle maksetaan korkoa mikäli ja siltä osin kuin lainansaajayhtiöllä on OYL:n 12 luvun mukaisesti käytettävissä varoja koronmaksuun päättyneeltä tilikaudelta korkoa ei makseta ja koronmaksu on tilikaudelta lopullisesti rauennut , MUUT SAAMiset , ,71 Konsernin ja emoyhtiön muihin saamisiin sisältyy OYL:n 12 luvun mukainen oman pääoman ehtoinen laina. Laina erääntyy kokonaan maksettavaksi Lainansaajalla on kuitenkin oikeus lyhentää lainaa ennenaikaisesti OYL:n 12 luvun edellytyksin.lainan vuotuinen korko on 6 kuukauden euribor + 1 %-yksikkö. Lainalle maksetaan korkoa mikäli ja siltä osin kuin lainansaajayhtiöllä on OYL:n 12 luvun mukaisesti käytettävissä varoja koronmaksuun päättyneeltä tilikaudelta korkoa ei makseta ja koronmaksu on tilikaudelta lopullisesti rauennut. Rake Oy Tilinpäätös

15 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Konserni TILIKAUDEN SUUNNITELMAPoistot Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto , , ,13 351, , 13 65,31 YHTEENSÄ , ,34 Emoyhtiö TILIKAUDEN SUUNNITELMAPoistot Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 3 977,2 5 54, , , ,67 YHTEENSÄ , ,57 POISTOERON Muutos Rakennuksista Koneet ja kalusto YHTEENSÄ SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,1 Lyhytaikaiset lainasaamiset , ,11 Rake Oy Tilinpäätös

16 KONSERNIN OSAKEOMISTUKSET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön Konsernin äänivaltaosuus-% omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Labnet Oy Rake Real Estate Oy Bulevardi 6 Oy Rake Trading Oy Rake Hotel Development Company Oy Lifestyle Hotels Finland Oy Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki , , KONSERNIYRITYKSET, JOITA EI OLE YHDISTELTY New England Land Holding Company, Inc tilikauden tulos oma pääoma USA , ,25 OSAKKUUSYRITYKSET Baltic Food Ingredients OÜ, BalFI Viro 5 5 HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT Konserni Emoyhtiö Palkat , , , ,55 Eläkekulut Maksetut eläkkeet Eläkevarauksen muutos Eläkekulut netto , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Muut henkilösivukulut 89 28, , , ,82 YHTEENSÄ , , , ,4 Luontoisedut 42 4, , , ,29 HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT YHTEENSÄ , , , ,33 Henkilöstö keskimäärin Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille on maksettu , , , ,45 Eläkekulut Konsernissa (= emoyhtiössä) on tilivuonna maksettu emoyhtiön eläkesäännön perusteella eläkkeitä 4.165,72 ( ,46). Lisäksi luontoisetuina on maksettu eläkkeitä 9.623,88 ( 8.688,). Eläkekulut on tilivuonna katettu aiemmin tehtyä eläkevarausta vastaan. Rake Oy Tilinpäätös

17 EMOYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,73 + lisäys ,88 - vähennys -5 Hankintameno , , , ,61 - kertyneet suunnitelmapoistot , , ,93 Menojäännös suunnitelmapoistojen jälkeen , , , ,68 + Arvonkorotukset ,95 TASEARVO , , , ,68 KONSERNIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,73 + Lisäys , , , ,64 - Vähennys Hankintameno , , , ,37 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,73 Tilikauden suunnitelmapoisto , , ,68 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,41 Kirjanpitoarvo , , , ,96 + Arvonkorotukset , ,86 KIRJANPITOARVO , , , ,96 Rake Oy Tilinpäätös

18 VIERAS PÄÄOMA Konserni Emoyhtiö VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN Kuluttua Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta , ,96 PÄÄOMALAINAT Konsernin vieraaseen pääomaan sisältyy OYL:n 12 luvun mukainen oman pääoman ehtoinen pääomalaina, jonka ehdoista on sovittu seuraavasti: Laina maksetaan takaisin kahdessa erässä; ja Lainasta ei makseta korkoa. 415 VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja osakkeita Lainat rahoituslaitoksilta , ,69 Pantatut osakkeet Bulevardi 6 Oy Erottajan Pysäköintilaitos Oy Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin , ,24 5 Tontti ja rakennus, Bulevardi 2 4 Yrityskiinnitykset , ,47 Tytäryhtiöiden velasta Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Tontti ja rakennus, Bulevardi 2 4 Pantatut osakkeet Erottajan Pysäköintilaitos Oy Takaukset 5 5 Rahalaitoslainojen vakuudeksi Muiden lainojen vakuudeksi Leasing-vastuiden vakuudeksi , , ,19 Muut omat vastuut Leasing-vastuut - alkanut tilikausi - seuraavat tilikaudet Leasing-vastuut yhteensä , , , , , , , , , , , 15 45,89 Johdannaissopimukset nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset (SWAP) Purettava swap Korko-optiosopimukset (Cap) , , 3 3 markkina-arvot: , , Rake Oy Tilinpäätös

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot